Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Flytta zoomspaken för

Flytta zoomspaken för att förstora eller minska bildens storlek. W (vidvinkel): Bredare synfält T (telefoto): Närbild Du kan förstora bilder upp till 55 gånger (Extended Zoom) den ursprungliga storleken med hjälp av zoomspaken. Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer. Att välja lämplig inställning automatiskt för inspelningssituationen (Intelligent Auto) Välj [On] på inspelningsskärmen för filmer eller stillbilder, rikta sedan videokameran mot motivet och spela in det. Tydlig inspelning av valt motiv (ansiktsprioritet) Tryck på ansiktet och motivet du vill spela in. En dubbel ram visas runt motivet och motivet prioriteras. Peka på / för att avbryta. 18 SE Zooma

Uppspelning För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 6 Du kan söka efter tagna bilder enligt datum och tid för fotograferingen (Event View). 1 Öppna LCD-skärmen och tryck på -knappen på videokameran för att gå till uppspelningsläget. Du kan gå till uppspelningsläget genom att välja på LCD-skärmen. 2 Välj / för att flytta önskad händelse till mitten () och välj den därefter (). MENU Videokameran visar automatiskt inspelade bilder som en händelse, baserat på datum och tid. 1 1 2013 1-2 2013 H i g h l i g ht 3 4 Välj bilden. Videokameran spelar upp från den valda bilden till den sista bilden i händelsen. Välj knapparna på LCD-skärmen som motsvarar de olika uppspelningsfunktioner som du vill använda. 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 Volym / Föregående/nästa 00:00:00 Radera / Snabbspola bakåt/framåt Kontext / Spela/pausa Stoppa Starta/stoppa ett bildspel En del knappar som beskrivs ovan visas eventuellt inte beroende på den bild som spelas upp. Om du fortsätter att välja / under en uppspelning, spelas filmer upp cirka 5 gånger 10 gånger 30 gånger 60 gånger snabbare. 19 SEInspelning/uppspelning