Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Technologia Bluetooth n128 N Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku odtwarzanego przez słuchawki lub kartę audio-wideo? Sprawdź, czy słuchawki lub karta audio-wideo obsługują mechanizm ochrony treści SCMS-T. Jeśli nie obsługują, musisz zmienić ustawienia SCMS-T w urządzeniu za pomocą profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Aby zmienić ustawienia SCMS-T, wykonaj następujące czynności: ✍ Niektóre modele komputerów VAIO wykrywają obsługę mechanizmu ochrony treści SCMS-T w urządzeniu docelowym w celu automatycznej zmiany konfiguracji ustawień SCMS-T. W przypadku takich modeli w punkcie 3 nie jest wyświetlana opcja SCMS-T Settings, ponieważ nie ma potrzeby ręcznej zmiany ustawień. 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz podłączyć z użyciem profilu A2DP, a następnie wybierz opcję Control. 3 Kliknij opcję SCMS-T Settings. 4 Po pojawieniu się komunikatu Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection kliknij przycisk Nie. Co należy zrobić, jeśli na pasku zadań nie ma ikony Bluetooth? Aby wyświetlić ikonę Bluetooth na pasku zadań, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n129 N Dyski optyczne Dlaczego komputer zawiesza się przy próbie odczytania dysku? Dysk, który próbuje odczytać komputer, może być zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić komputer ponownie. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu optycznego. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli dysk wymaga czyszczenia, odpowiednie instrukcje można znaleźć w sekcji Dyski (strona 97). Co należy zrobić, jeśli taca napędu się nie wysuwa? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że komputer działa w trybie normalnym. Naciśnij przycisk wysuwania dysku. Jeśli przycisk wysuwania dysku nie działa, kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Komputer, kliknij ikonę napędu optycznego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wysuń. Jeśli żadna z opisanych powyżej opcji nie działa, wsuń cienki, prosty przedmiot (np. rozprostowany spinacz) w otwór wysuwania ręcznego w obudowie napędu optycznego. Spróbuj uruchomić komputer ponownie.