Views
4 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 82 N Ustawianie hasła systemu Windows Dodawanie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Utwórz hasło dla swojego konta w sekcji Wprowadź zmiany w koncie użytkownika. 5 W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla konta. 6 Kliknij przycisk Utwórz hasło. ✍ Więcej informacji na temat hasła systemu Windows można znaleźć w sekcji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Zmienianie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Zmień hasło. 5 Wprowadź obecne hasło w polu Bieżące hasło. 6 W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło. 7 Kliknij przycisk Zmień hasło.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 83 N Usuwanie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i Filtr rodzinny lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Usuń hasło. 5 W polu Bieżące hasło wprowadź obecne hasło, które ma być usunięte. 6 Kliknij przycisk Usuń hasło.