Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Finlandais

Asetusnäytön

Asetusnäytön käyttäminen Voit säätää eri toimintojen asetuksia, muun muassa kuvaa ja ääntä. Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina. 1 Paina HOME. Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse päävalikosta [Setup]. Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön. 3 Valitse asetuskohde. Asetuskohde Selitys [Software Update] Päivittää järjestelmän ohjelmiston. (sivu 41) [Screen Settings] Tekee näyttöasetukset television tyypin mukaan. (sivu 41) [Audio Settings] Tekee ääniasetukset liitäntöjen mukaan. (sivu 42) [Bluetooth Settings] Tekee BLUETOOTH-toiminnon lisäasetukset. (sivu 42) [System Settings] Tekee järjestelmään liittyvät asetukset. (sivu 43) [Network Settings] Tekee Internet- ja kotiverkkoasetukset. (sivu 45) [Input Skip Setting] Tekee tulon ohitusasetukset kutakin tuloa varten. (sivu 45) [Easy Setup] Suorittaa Easy Setup -toiminnon uudelleen ja tekee perusasetukset. (sivu 46) [Resetting] Palauttaa järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. (sivu 46) 40 FI

[Software Update] Päivittämällä ohjelmiston uusimpaan version voit nauttia laitteen uusimmista toiminnoista. Lisätietoja päivitystoiminnoista on seuraavassa verkkosivustossa: www.sony.eu/support Huomautuksia • Päivitysten suorittamiseen Internetin kautta vaaditaan Internet-ympäristö. • Ohjelmistopäivityksen aikana etupaneelin näytössä lukee ”UPDT”. Päivityksen suorittamisen jälkeen järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen. Älä käynnistä tai sammuta järjestelmää tai käytä järjestelmää tai televisiota, kun päivitys on meneillään. Odota, kunnes ohjelmistopäivitys on suoritettu loppuun. • Määritä [Auto Update] -asetukseksi [On], kun haluat suorittaa ohjelmistopäivitykset automaattisesti (sivu 44). Päivityksen tiedoista riippuen ohjelmistopäivitys voidaan suorittaa myös silloin, kun valitset [Auto Update] ­asetukseksi [Off]. [Update via Internet] Päivittää järjestelmän ohjelmiston käytettävissä olevan verkon kautta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Varmista, että verkko on yhteydessä Internetiin. [Update via USB Memory] Päivittää ohjelmiston USB-muistitikulta. Varmista, että ohjelmistopäivityskansion nimi on ”UPDATE”. [Screen Settings] [TV Type] [16:9]: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on laajakuvatelevisio tai laajakuvatoiminnolla varustettu televisio. [4:3]: Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket 4:3-kuvasuhteen television, jossa ei ole laajakuvatoimintoa. [Output Video Resolution] [Auto]: Toistaa videosignaalin television tai yhdistetyn laitteen tarkkuuden mukaan. [480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Toistaa videosignaalin valitun tarkkuusasetuksen mukaan. * Jos toistettavan sisällön värijärjestelmä on NTSC, videosignaalit voidaan muuntaa tarkkuudeltaan vain [480i]- ja [480p]-muotoon. [24p Output] [Network content 24p Output] Tämä toiminto määrittää järjestelmän HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta toistetut äänet, kun käytät Screen mirroring -toimintoa. [Auto]: Toistaa 24p:n videosignaalit vain silloin, kun liität 1080/24p-yhteensopivan television HDMI-liitäntään ja [Output Video Resolution] ­asetukseksi on määritetty [Auto] tai [1080p]. [Off]: Valitse tämä asetus, jos televisio ei tue 1080/24p-videosignaaleja. [4K Output] [Auto1]: Toistaa 2K-videosignaalit Screen mirroring -toiston ja 4Kvideosignaalit valokuvien toiston aikana, kun liität järjestelmän Sonyn 4Kyhteensopivaan laitteeseen. [Auto2]: Toistaa 4K-videosignaalit 24psisällön Screen mirroring -toiston tai valokuvien toiston aikana, kun liität laitteen muuhun kuin 4K/24pyhteensopivaan laitteeseen. [Off]: Poistaa toiminnon käytöstä. Huomautuksia • Jos Sony-laitetta ei tunnisteta, kun [Auto1] on valittuna, asetuksella on sama vaikutus kuin [Auto2]-asetuksella. • [24p Output] -kohdan [Network content 24p Output] -asetuksen on oltava [Auto2]. Eri toimintojen/asetusten käyttäminen 41 FI