Views
3 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

x Faza 1: Instalacija

x Faza 1: Instalacija »PMB« (isporučeno) Softver (isporučeno) možete instalirati na sljedeći način. »Music Transfer« se instalira pri instalaciji »PMB«. • Prijavite se kao administrator. Provjerite konfiguraciju svog računala. 1 Preporučena konfiguracija za korištenje softvera »PMB« i »Music Transfer« OS (instaliran): Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP1 CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili više (za reprodukciju/obradu videozapisa u visokoj razlučivosti: Intel Pentium 4 2,8 GHz ili više/ Intel Pentium D 2,8 GHz ili više/ Intel Core Duo 1,66 GHz ili više/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz ili više) RAM: 512 MB ili više (za reprodukciju/uređivanje videozapisa u visokoj razlučivosti: 1 GB ili više) Tvrdi disk (kapacitet diska potreban za instalaciju): približno 500 MB Zaslon: rezolucija: 1.024 × 768 ili više Video memorija: 32 MB ili više (preporučuje se 64 MB ili više) * 1 64-bitne inačice i Starter (Edition) (inačica za početnike) nisu podržane. * 2 Starter (Edition) inačica nije podržana. Uključite računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon. 2 Pojavit će se prikaz izbornika za instalaciju. Kliknite na [Install] (instaliraj). 3 Na zaslonu će se pojaviti »Choose Setup Language«. Za dovršenje instalacije slijedite upute na zaslonu. 4 Kad instalacija završi izvadite CD. 5 40 HR

x Faza 2: Kopiranje slika na računalo pomoću »PMB« 1 2 U fotoaparat umetnite bateriju napunjenu do punog kapaciteta, zatim pritisnite tipku reprodukcije . Spojite fotoaparat na računalo. Na zaslonu fotoaparata pojavit će se poruka »Povezivanje…«. 1 U USB priključnicu Višenamjenski kabel 2 U višenamjensku priključnicu 3 • Za vrijeme prijenosa podataka na zaslonu će biti prikazan indikator . Nemojte ništa raditi na računalu dok je prikazan taj indikator. Kad se indikator promijeni u , možete nastaviti koristiti računalo. Kliknite na tipku [Import] (kopiranje). Podrobnije informacije naći ćete u »PMB Guide«. x Faza 3: Prikaz uputa »PMB Guide« 1 Na radnoj površini dvaput kliknite ikonu (PMB Guide). • Za pristup »PMB Guide« iz izbornika početak: Kliknite na [Start] (početak) t [All Programs] (svi programi) t [Sony Picture Utility] (Sonyjev uslužni program za rad sa slikama) t [Help] (pomoć) t [PMB Guide]. Napomene Priključivanje na druge uređaje • Nemojte odspajati višenamjenski kabel s fotoaparata dok radi ili dok je na zaslonu prikazana poruka »Pristupanje…«. Ako to učinite mogli biste oštetiti podatke. • Ako koristite bateriju s malo preostalog kapaciteta možda nećete uspjeti prebaciti sve podatke ili se podaci mogu oštetiti. Preporučuje se uporaba mrežnog ispravljača (prodaje se zasebno) i USB /AV/ DC IN višenamjenskog kabela (prodaje se zasebno). 41 HR