Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

x Korištenje

x Korištenje fotoaparata s Macintosh računalom Možete kopirati slike na svoje Macintosh računalo. Međutim »PMB« nije podržan. Slike prebačene na »Memory Stick Duo« možete prikazati u [Prikaz mape]. Na Macintosh računalo možete instalirati »Music Transfer«. Preporučena konfiguracija računala Za spajanje fotoaparata na računalo preporučljivo je da računalo ima sljedeću konfiguraciju. Preporučena konfiguracija za kopiranje slika OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ MacOSX (v10.1 do v10.5) USB priključnica: standardna 42 HR Preporučena konfiguracija za korištenje »Music Transfer« OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5) RAM: Potrebno je najmanje 64 MB radne memorije (preporučljivo je 128 MB ili više) Tvrdi disk (kapacitet diska potreban za instalaciju): približno 500 MB

Promjena postavki fotoaparata Promjena zvučnih signala Možete podesiti zvučne signale koji prate rad fotoaparata. 1 Pritisnite tipku MENU. 2 Odaberite (Postavke) pomoću V na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite z. Tipka MENU 3 Odaberite (Glavne postavke) pomoću v/V/b/B na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite [Zvučni signal] t željeni mod t z. Zatvarač: Uključuje zvučni signal kod otvaranja zaslona prilikom okidanja. VIsoko/Nisko: Uključuje bip/zvučne signale kod pritiska na okidač/ kontrolnu tipku. Ako želite smanjiti glasnoću signala, odaberite [Nisko]. Isključeno: Isključuje zvučne signale kod pritiska na okidač/kontrolnu tipku. Promjena postavki fotoaparata 43 HR