Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Croate

2 Selectaţi o imagine

2 Selectaţi o imagine cu v/V/b/B de pe butonul de comandă. • Pentru a reveni la ecranul imaginii unice, apăsaţi z. Vizualizarea imaginilor statice cu muzică (Prezentare imagini) Apăsaţi butonul (Redare) 1 pentru a afișa o imagine statică, după care apăsaţi butonul MENU. Selectaţi (Prezentare imagini) 2 cu v/V/b/B de pe butonul de comandă și apăsaţi z. 3 Succesiunea de imagini este iniţiată. • Apăsaţi z pentru a încheia succesiunea de imagini. zAlegerea muzicii de fundal 34 RO Butonul MENU Selectaţi [Pornire] cu v de pe butonul de comandă și apăsaţi z. Puteţi transfera un fișier muzical dorit de pe CD-urile dvs. sau fișiere MP3 pe aparatul foto, pentru a le reda în timpul succesiunii de imagini. Pentru a transfera fișiere muzicale, instalaţi softul „Music Transfer” (livrat) pe computerul dvs. (pagina 42), după care urmaţi pașii de mai jos. 1 Apăsaţi MENU t (Setări) t (Setări principale) t [Descarcă muzică] t [OK]. 2 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și computerul dvs. 3 Lansaţi și utilizaţi „Music Transfer”. Pentru informaţii suplimentare despre „Music Transfer”, vezi ajutorul „Music Transfer”.

Selectarea formatului de afișare (Mod vizualizare) Vă permite să selectaţi formatul de afișare pentru vizualizarea imaginilor multiple atunci când utilizaţi „Memory Stick Duo”. 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a afișa o imagine, după care apăsaţi butonul MENU. 2 Selectaţi (Mod vizualizare) cu v/V/b/B de pe butonul de comandă t modul dorit t z. (Vizualizare dată): Afișează imaginile după dată. (Vizualiz. eveniment): Analizează datele și frecvenţa fotografiilor realizate la o anumită dată, organizează automat imaginile pe grupuri și le afișează. (Favorite): Afișează imaginile înregistrate ca Favorite. (Vizualizare folder): Afișează și organizează imaginile pe foldere. Observaţie Butonul MENU • Atunci când nu puteţi reda imaginile înregistrate cu alte aparate foto, vizualizaţi-le în [Vizualizare folder]. Utilizarea funcţiilor de vizualizare 35 RO