Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Varotoimia >

Varotoimia > Turvallisuustietoja n102 N Turvallisuustietoja Tietokone ❑ ❑ ❑ Käytä tietokonetta kiinteällä ja vakaalla alustalla. Älä aseta tietokonetta sellaisten verhojen lähelle, jotka voivat tukkia tuuletusaukot. Älä tartu kiinni tietokoneeseen, ennen kuin se on jäähtynyt. Tietokoneen takaosa voi olla erittäin kuuma ilman ulostuloaukon (1) lähellä. ❑ ❑ Älä pidä kiinni tukijalustasta tai rungon alaosasta, kun nostat tietokonetta. Jalustan tai rungon rikkoutuessa pääyksikkö voi pudota, jolloin tietokone voi vahingoittua tai ihmisille voi aiheutua vammoja. Käytä ainoastaan teknisten määritysten mukaisia oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita.

Varotoimia > Turvallisuustietoja n103 N Virtalähde ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Älä päästä verkkolaitetta kosketuksiin ihosi kanssa. Siirrä verkkolaite pois kehosi läheisyydestä, jos se kuumenee ja aiheuttaa epämukavuutta. Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Se saattaa aiheuttaa tulipalon. Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta. Irrota tietokone pistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan. Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa. Paristot Paristonesteen vuotaminen: ❑ Älä kosketa paristonestettä suoraan. ❑ Noudata seuraavia ohjeita. Jos silmät, iho tai vaatteet joutuvat kosketuksiin paristonesteen kanssa, pese ne hyvin puhtaalla vedellä. Jos iho ärtyy tai siihen tulee haavauma, käänny heti lääkärin puoleen. ❑ Älä heitä paristoa avotuleen. Älä koskaan kuumenna, pura tai lataa paristoa, tee siihen muutoksia tai päästä sitä kastumaan. ❑ Käytä aina yleisesti kaupan olevia AA-kokoisia alkaaliparistoja. Hiiri ❑ ❑ Älä katso suoraan optisen hiiren pohjassa olevaan punaiseen valoon. Muuten seurauksena voi olla vamma. Älä katso suoraan laserhiiren pohjassa olevaan linssiin. Muuten seurauksena voi olla silmävamma. Laservalo on näkymätön.