Views
9 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Oheislaitteiden

Oheislaitteiden käyttäminen > i.LINK-laitteen kytkeminen n 82 N i.LINK-laitteen kytkeminen Tietokoneessa on i.LINK-portti. Sen avulla voit luoda yhteyden i.LINK-laitteeseen, esimerkiksi digitaaliseen videokameraan. ✍ i.LINK on Sony Corporationin tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän. i.LINK-yhteyden muodostamismenettely vaihtelee käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien laitteiden mukaan. Kaikki i.LINK-yhteydellä varustetut laitteet eivät välttämättä pysty olemaan yhteydessä toisiinsa. Lisätietoja käyttöolosuhteista ja asianmukaisesta liittämisestä on yhteensopivan i.LINK-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Ennen kuin liität järjestelmään yhteensopivan i.LINK-oheislaitteen, kuten CD-RW- tai kiintolevyaseman, on varmistettava käyttöjärjestelmän yhteensopivuus ja vaaditut käyttöolosuhteet. i.LINK-laitteiden kytkemiseen liittyviä huomautuksia ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tietokoneen i.LINK-portti ei syötä virtaa ulkoisiin laitteisiin. Jos ulkoinen laite tarvitsee virtaa, kytke siihen virtalähde. i.LINK-portti tukee 400 Mb/s:n tiedonsiirtonopeuksia. Todellinen tiedonsiirtonopeus määräytyy kuitenkin ulkoisten laitteiden tiedonsiirtonopeuden mukaan. Lisävarusteena hankittavia i.LINK-kaapeleita ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa ja joillakin alueilla. i.LINK-yhteys muiden yhteensopivien laitteiden kanssa ei ole täysin taattu. i.LINK-yhteys ei käytetyistä sovellusohjelmista, käyttöjärjestelmistä ja i.LINK-yhteensopivista laitteista riippuen ole välttämättä käytettävissä. Lisätietoja on ohjelmiston mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Tarkista i.LINK-yhteensopivien oheislaitteiden (esimerkiksi kiintolevyn tai CD-RW-aseman) käyttöehdot sekä käyttöjärjestelmän yhteensopivuus, ennen kuin kytket laitteita tietokoneeseen.

Oheislaitteiden käyttäminen > i.LINK-laitteen kytkeminen n 83 N Digitaalisen videokameran kytkeminen Voit kytkeä digitaalisen videokameran seuraavasti Kytke i.LINK-kaapelin (1) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen i.LINK-porttiin (2) ja toinen pää digitaalisen videokameran DV In/Out -porttiin (3). ✍ Kytkemistapa vaihtelee yhteensopivan i.LINK-laitteen mukaan. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Digitaalisessa videokamerassa olevan ”Memory Stick” -muistikortin sisältöä ei voi käyttää i.LINK-yhteyden kautta.