Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Bluetooth-toiminnon käyttäminen n 74 N Bluetooth-yhteyden lopettaminen Voit lopettaa Bluetooth-yhteyden seuraavasti 1 Katkaise virta siitä Bluetooth-laitteesta, joka on yhteydessä tietokoneesi kanssa. 2 Napsauta VAIO Smart Network -ikkunassa Bluetooth-yhteyden vieressä oleva kytkin asentoon Off.

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Bluetooth-toiminnon käyttäminen n 75 N Bluetooth-toimintojen käyttöön liittyviä huomautuksia ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee seuraavien tekijöiden mukaan: ❑ laitteiden välissä olevat seinät ja muut esteet ❑ laitteiden välinen etäisyys ❑ seinien materiaali ❑ mikroaaltojen ja langattomien puhelimien läheisyys ❑ radiotaajuushäiriöt ja muut ympäristöolosuhteet ❑ laitekokoonpano ❑ sovellusohjelmien tyyppi ❑ käyttöjärjestelmän tyyppi ❑ langattoman lähiverkkotoiminnon ja Bluetooth-toimintojen samanaikainen käyttö tietokoneessa ❑ siirrettävän tiedoston koko. Bluetooth-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi suuret tiedostot saattavat joskus vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana. Kaikki Bluetooth-laitteet täytyy sertifioida, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät kyseisen standardin vaatimukset. Yksittäisten laitteiden suorituskyky, ohjearvot ja toimintatavat voivat kuitenkin vaihdella, vaikka ne täyttäisivätkin standardin vaatimukset. Tietojen vaihtaminen ei ole ehkä mahdollista kaikissa tilanteissa. Video- ja äänisignaalien synkronointi voi häiriintyä, jos videota toistetaan tietokoneessa ja ääni toistetaan tietokoneeseen liitetyn Bluetooth-äänilaitteen kautta. Tämä ilmiö on tyypillinen Bluetooth-tekniikalle eikä merkki toimintahäiriöstä. Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n kaistaa kuin Bluetooth- ja WLAN-laitteet. Vaikka Bluetooth-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka vähentää muiden samaa kaistaa käyttävien laitteiden aiheuttamia häiriöitä, radiohäiriöt voivat silti hidastaa tiedonsiirtonopeutta, lyhentää käyttöetäisyyttä tai estää yhteyden.