Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen päivittäminen > n 94 N VAIO-tietokoneen päivittäminen VAIO-tietokoneessa ja sen muistimoduuleissa on käytetty tarkkuuskomponentteja ja -liitosmenetelmiä. Jotta takuu ei raukea tuotteen takuuaikana, noudata seuraavia ohjeita: ❑ Ota yhteys jälleenmyyjääsi uuden muistimoduulin asennusta varten. ❑ Älä asenna moduulia itse, jos sinulla ei ole kokemusta tietokoneen muistin päivittämisestä. ❑ Älä kosketa liittimiä tai avaa muistimoduulilokeron kantta. Jos tarvitset apua, ota yhteys Sonyn valtuutettuun palvelu-/tukikeskukseen. Ohjeita lähimmän tukikeskuksen tai edustajan löytämiseksi on kohdassa Lisätietoja VAIO-tietokoneesta (sivu 5). Moduulin tyyppi ja tietokoneeseen asennetun muistin määrä voivat vaihdella ostamasi tietokoneen mallin mukaan. Tietokoneen kokoonpanotiedot löytyvät teknisistä tiedoista.

VAIO-tietokoneen päivittäminen > Muistin lisääminen ja poistaminen n 95 N Muistin lisääminen ja poistaminen Jos haluat laajentaa tietokoneen toiminnallisuutta, voit lisätä keskusmuistia asentamalla lisävarusteena hankittavia lisämuistimoduuleja. Ennen kuin päivität tietokoneesi muistin, lue seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja ohjeet. Muistin lisäämiseen ja poistamiseen liittyviä huomautuksia ❑ ❑ ❑ ❑ Aseta tietokone tasaiselle alustalle ennen muistimoduulien lisäämistä tai poistamista. Ole varovainen tehdessäsi muutoksia muistiin. Muistimoduulin väärä asennus voi vahingoittaa järjestelmää. Tällainen vaurio voi mitätöidä valmistajan takuun. Käytä vain sellaisia muistimoduuleja, jotka ovat yhteensopivia tietokoneen kanssa. Jos tietokone ei havaitse muistimoduulia tai Windows-käyttöjärjestelmän toiminta muuttuu epävakaaksi, ota yhteys myyntiedustajaan tai muistimoduulin valmistajaan. Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa sähkökomponentteja. Varmista seuraavat seikat, ennen kuin kosketat muistimoduulia: ❑ ❑ ❑ ❑ Nämä ohjeet edellyttävät, että tunnet tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytännöt sekä viranomaismääräykset, jotka liittyvät sähkölaitteiden käyttöön ja muutosten tekemiseen niihin. Katkaise tietokoneen virta, irrota tietokone verkkolaitteesta ja muista mahdollisista tietoliikenneyhteyksistä, verkoista tai modeemeista, ennen kuin irrotat mitään tietokoneen kantta tai paneelia. Muuten saattaa aiheutua henkilövahinkoja tai laitteistovaurioita. Sähköstaattinen purkaus saattaa vaurioittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli ainoastaan sähköstaattiselta purkaukselta suojatussa työtilassa. Jos tällaista tilaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä käsittele materiaaleja, jotka tuottavat tai keräävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi koskettamalla kotelon maalaamatonta metalliosaa tämän toimenpiteen aikana. Älä avaa muistimoduulin pakkausta, ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia sähköstaattiselta purkaukselta.