Views
4 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n178 N ❑ ❑ Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії: 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 2 Натисніть Система й безпека та Електроживлення. 3 Натисніть Змінити настройки плану для поточного плану живлення. 4 Клацніть Змінити додаткові настройки живлення. 5 Двічі клацніть Параметри безпроводового адаптера та Економія енергії. 6 Виберіть у розкривному списку пункт Максимальна продуктивність. Ви не зможете приєднатися до безпроводових точок доступу, якщо безпроводові пристрої вимкнено в екрані настройки BIOS. Щоб увімкнути пристрої, дотримуйтесь кроків, вказаних у Вимкнення вбудованих пристроїв (стор. 135). Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що комп'ютер і точка доступу з'єднані. Перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Переконайтеся, що комп'ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Для зміни налаштувань виконайте кроки з розділу Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 177). Ви не зможете підключитися до Інтернету через безпроводову мережу або мережу LAN, якщо безпроводові пристрої або порт LAN вимкнено в екрані настройки BIOS. Щоб увімкнути пристрої, дотримуйтесь кроків, вказаних у Вимкнення вбудованих пристроїв (стор. 135).

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n179 N Чому повільно переносяться дані? ❑ ❑ ❑ ❑ На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями і точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб максимально збільшити швидкість перенесення даних, перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристроїв, які з'єднано через точку доступу. Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Для зміни налаштувань виконайте кроки з розділу Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 177). Як уникнути перешкод під час перенесення даних? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ При підключенні комп'ютера до точки доступу можуть виникнути перешкоди під час передавання даних, коли передаються великі файли або комп'ютер розміщено поряд із мікрохвильовими печами і радіотелефонами. Перемістіть комп'ютер ближче до точки доступу. Переконайтеся, що зв'язок точки доступу не порушено. Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Для зміни налаштувань виконайте кроки з розділу Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 177).