Views
3 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Ukrainien

Початок

Початок роботи > Інформація про світлові індикатори n 18 N Інформація про світлові індикатори Комп'ютер оснащено вказаними нижче світловими індикаторами: Індикатор Заряд Вбудована камера Доступ до носія Диск Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Функції Світиться, коли акумуляторна батарея заряджається. Для отримання додаткових відомостей, див. розділ Заряджання акумуляторної батареї (стор. 27). Світиться під час використання вбудованої камери. Світиться під час доступу до даних на картці памяті – наприклад, на «Memory Stick» або картці SD. (Не перемикайте комп'ютер у сплячий режим і не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.) Коли цей індикатор не світиться, картка пам'яті не використовується. Світиться у разі доступу до вбудованого пристрою зберігання даних чи дисководу оптичних дисків. Не перемикайте комп'ютер у режим сну і не вимикайте його, коли цей індикатор світиться. Світиться у режимі Num lock. У цьому режимі можна використовувати цифрову клавіатуру, щоб набирати числа та виконувати основні математичні підрахунки. Щоб активувати режим Num lock, натисніть сполучення клавіш Fn+Num Lk на моделях, не оснащених цифровим блоком клавіатури, або клавішу Num Lk на моделях з цифровим блоком клавіатури. Для виходу з режиму Num lock натисніть ті самі клавіші вдруге. Світловий індикатор вимкнеться. Натисніть клавішу Caps Lock, щоб вводити літери у верхньому регістрі. Якщо у той час, коли індикатор світиться, натиснути клавішу Shift, літери вводитимуться у нижньому регістрі. Натисніть клавішу повторно, щоб вимкнути індикатор. Коли індикатор Caps lock вимкнено, літери вводяться у звичайному режимі. Натисніть клавіші Fn+Scr Lk, щоб змінити спосіб прокручування зображення на дисплеї. Коли індикатор Scroll lock вимкнено, прокручування працює у звичайному режимі. Клавіша Scr Lk працює по-різному залежно від використовуваної програми і працює не в усіх програмах. Світиться, якщо увімкнено одну або кілька безпроводових функцій.

Початок роботи > Підключення джерела живлення n 19 N Підключення джерела живлення Для забезпечення живлення комп'ютера можна використовувати адаптер змінного струму або акумуляторну батарею. Перед першим користуванням комп'ютером необхідно під'єднати до нього адаптер змінного струму. ! Не використовуйте комп'ютер без встановленої акумуляторної батареї, оскільки це може спричинити несправність. Використання адаптера змінного струму Коли комп'ютер підключено до джерела живлення змінного струму, і встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму. ✍ Використовуйте тільки адаптер змінного струму, що постачається разом з комп'ютером. Для використання адаптера змінного струму 1 Підключіть один кінець шнура живлення (1) до адаптера змінного струму (3). 2 Підключіть інший кінець шнура живлення до розетки змінного струму (2). 3 Підключіть кабель, з'єднаний з адаптером змінного струму (3), до порту DC IN (4) на комп'ютері. ! Форма штепселя для входу постійного струму може відрізнятися залежно від адаптера змінного струму.