Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

”Nätverkssökning”:

”Nätverkssökning”: Utför en sökning i ett nätverks transpondrar (även kallat NIT-sökning). Eftersom ”Nätverkssökning” är snabbare än ”Fullständig sökning”, rekommenderas denna sökning när man ställer in ett känt nätverk (normalt associerat med en satellit). En transponder, från vilken nätverksinformation (andra transpondrar) kommer att hämtas, måste anges. Tidigare inställda program förloras. ”Sök efter nya tjänster”: – Ställer in en enda transponder. – Detta är en inkrementerande sökning och den ska användas i fall när en ny transponder läggs till en satellit. – Tidigare inställda program sparas och program som hittas läggs till i slutet av programlistan för den satellitanslutning som du redigerar. ~ • ”Sök efter nya tjänster” är inte tillgängligt medan startinställningar utförs. 3 ”Transponder”: I läget ”Nätverkssökning” eller ”Sök efter nya tjänster” kan du mata in transponderinställningar manuellt. 4 ”Avancerade inställningar”: Används till att ange mer detaljerade inställningar för att bättre kunna hitta den typ av tjänster som du föredrar att ställa in. Digital auto.kanalinst.: När du väljer ”Kabel-TV”, rekommenderar vi att du väljer ”Snabb sökning” för snabb inställning. Ställ in ”Frekvens” och ”Nätverks-ID” efter den information som du fick från din kabeloperatör. Om ingen kanal hittas med ”Snabb sökning”, försök med ”Fullständig sökning” (även om det kan ta lite tid). ~ • ”Fullständig sökning” kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. För en lista på kompatibla kabeloperatörer, var god besök vår supportsida: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Kanalsortering: Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i TV:n. 10 SE 1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck sedan på . 2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan på . ~ • För satellitkanaler, välj ”Kanalsortering för satellitkanaler” i ”Digital inställning” under ”Inställningar” för att ändra ordningen för satellitkanaler i samma procedur som ovan, efter att startinställningen är slutförd. • Du kan också ställa in kanaler manuellt. Demontera bordsstativet från TV:n ~ • Ta bort skruvarna enligt pilmarkeringarna på TV:n. • Ta inte bort bordsstativet av någon annan anledning än att montera motsvarande tillbehör på TV:n. • Se till att TV:n är i vertikalt läge innan den slås på. För att undvika ojämn bilduniformitet ska TVapparaten inte slås på med LCD-panelen riktad nedåt. För KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 För KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 Mellandel

Titta på TV Titta på program 1 Slå på TV:n. GUIDE 2 1 Aktivera ENERGY SAVING SWITCH (z). 2 Tryck på 1 på TV:n för att slå på TV:n. Titta på TV OPTIONS HOME 2 Välj ett läge. 3 Välj en TV-kanal. 3 z • Knapparna 5, N, PROG + och AUDIO har upphöjda små punkter. Använd dessa punkter som en referens när du styr TVapparaten. Använda den digitala programguiden (EPG) Tryck på GUIDE i digitalt läge för att se programguiden. Använda TV:s funktioner HOME-knapp Tryck för att visa olika skärmar för hantering och inställning. OPTIONS-knapp Tryck för att se bekväma funktioner baserat på aktuell inmatning eller innehåll. Bild Ljud BRAVIA ENGINE 3 PRO Lägg till i Favoriter Lås/Lås upp PAP Motionflow Avstängn.timer Volym för hörlurar Högtalare Systeminformation (Fortsättning) 11 SE