Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Depanare Dacă

Depanare Dacă experimentaţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii. 1 Verificaţi elementele de la paginile 120 - 128. Dacă pe ecran apare un cod precum „C/E:ss:ss”, consultaţi pagina 129. 2 Scoateţi acumulatorul, așteptaţi un minut, reintroduceţi acumulatorul și porniţi alimentarea. Cuprins Căutare operaţie 3 Inţializaţi setările (pagina 92). 4 Consultaţi dealerul Sony sau sediul service autorizat local Sony. Reţineţi că trimiţând aparatul foto pentru reparaţii, sunteţi de acord cu verificarea conţinutului memoriei interne, a fișierelor muzicale. Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi găsite pe site-ul nostru Web pentru Asistenţă Clienţi. http://www.sony.net/ MENU/Căutare setări Index Acumulator și alimentare Acumulatorul nu poate fi introdus. • Introduceţi acumulatorul corect, apăsând butonul de ejectare a bateriei. Aparatul foto nu poate fi pornit. •După reintroducerea acumulatorului în aparatul foto, poate dura câteva minute până la pornirea aparatului foto. • Introduceţi acumulatorul corect. • Acumulatorul este descărcat. Introduceţi un acumulator încărcat. •Utilizaţi un acumulator recomandat. Aparatul foto se închide brusc. • În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, este posibil ca acesta să se închidă automat pentru protecţie. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul LCD înainte de a se închide aparatul. •Dacă nu utilizaţi aparatul foto o anumită perioadă în timp ce este pornit, acesta se oprește automat pentru a preveni uzarea acumulatorului, dacă [Economisire energ.] este setat la [Standard] sau [Rezistenţă]. Reporniţi aparatul foto. 120 RO

Indicatorul de capacitate rămasă nu este corect. •Acest fenomen se înregistrează când utilizaţi aparatul foto în locaţii cu temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute. • A apărut o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă și capacitatea rămasă reală a bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta indicarea. Este posibil ca indicatorul să nu indice corect în funcţie de condiţiile de utilizare. •Acumulatorul este inutilizabil (pagina 136). Înlocuiţi-l cu unul nou. Acumulatorul nu poate fi încărcat. •Nu puteţi alimenta acumulatorul cu ajutorul Adaptorului c.a. (se vinde separat). Utilizaţi încărcătorul pentru baterie pentru a alimenta bateria. Becul CHARGE se aprinde intermitent în timpul alimentării bateriei. •Scoateţi și introduceţi din nou acumulatorul; asiguraţi-vă că este corect fixat. • Temperatura poate fi necorespunzătoare pentru alimentare. Încercaţi din nou să încărcaţi acumulatorul în intervalul recomandat de temperatură între 10 °C și 30 °C. •Consultaţi pagina 137 pentru detalii. Realizarea de fotografii/filme Nu se pot înregistra imagini. •Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne sau a cardului de memorie. Dacă memoria e plină, efectuaţi una din următoarele acţiuni: – Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare (pagina 44). – Schimbaţi cardul de memorie. •Nu puteţi înregistra imagini în timp ce încărcaţi bliţul. •Pentru înregistrarea filmelor este recomandat să utilizaţi un card de memorie cu o capacitate de 1 GB sau mai mare. • Setaţi [Mod demo] pe [Dezactivat] (pagina 91). Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează. •Nicio imagine nu este efectuată dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare. • Setaţi [Mod demo] pe [Dezactivat] (pagina 91). Funcţia Anti-neclaritate nu funcţionează. • Este posibil ca funcţia anti-neclaritate să nu funcţioneze corect la fotografierea de scene nocturne. •Fotografiaţi după apăsarea butonului declanșatorului până la jumătate. Înregistrarea durează mult. •Atunci când viteza declanșatorului devine mai lentă decât o anumită viteză în condiţii de iluminare slabă, funcţia NR (Reducere zgomot) lentă a declanșatorului este automat activată pentru a reduce zgomotul imaginii. În astfel de condiţii, înregistrarea necesită un timp îndelungat. •Funcţia Reducere ochi închiși este activă. Resetaţi [Reducere ochi închiși] pe [Dezactivat] (pagina 69). 121 RO