Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Focalizare Puteţi

Focalizare Puteţi modifica metoda de focalizare. Utilizaţi meniul când este dificil să obţineţi focalizarea corectă în modul focalizare automată. AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea. Cuprins 1 MENU t (Focalizare) t mod dorit (Multi AF) (AF central) (Punct AF) Focalizează automat pe un subiect calculând distanţa până la mai multe puncte din zona de focalizare. Când apăsaţi butonul declanșatorului până la jumătate în modul realizare fotografie, un cadru verde este afișat în Zonă de focalizare AF jurul suprafeţei focalizate. • Când funcţia Detecţie feţe este activă, AF acţionează cu prioritate asupra feţelor. • Când Selectare scenă este setat la modul (Subacvatic), funcţionarea focalizării este adaptată la fotografierea sub apă. Când se obţine focalizarea prin apăsarea la jumătate a butonului declanșatorului, se afișează un cadru larg în verde. Focalizează automat pe un subiect poziţionat în centrul zonei de focalizare. Utilizând această facilitate împreună cu funcţia AF blocat, veţi putea compune imaginea așa cum doriţi. Focalizează automat pe un subiect de dimensiuni foarte mici sau pe o zonă extrem de restrânsă. Utilizând această facilitate împreună cu funcţia AF blocat, veţi putea compune imaginea așa cum doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat astfel încât să nu aliniaţi greșit subiectul și zona de focalizare AF. Zonă de focalizare AF Zonă de focalizare AF Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Note • Când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], zona de focalizare AF este dezactivată și apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto încearcă să focalizeze pe subiecte din centrul ecranului. • Când modul focalizare este setat pe altă funcţie în afară de [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie feţe. • Modul focalizare este fixat la [Multi AF] în următoarele situaţii: – În Autoreglare inteligentă – În modul Fotografiere facilă – În Modul Film – Când funcţia Declanșator zâmbet este activată – Când temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane] Continuare r 60 RO

zFocalizare pe subiecte aproape de marginea ecranului Dacă subiectul este defocalizat, procedaţi astfel: Zonă de focalizare AF Indicator blocare AE/AF 1Recompuneţi imaginea astfel încât subiectul să fie centrat în zona de focalizare AF și apăsaţi pe butonul declanșatorului până la jumătate pentru a focaliza pe subiect (blocare AF). 2Când indicatorul de blocare AE/AF nu se mai aprinde intermitent și rămâne activat, reveniţi la imaginea compusă integral și apăsaţi complet pe butonul declanșatorului. • Cât timp nu apăsaţi pe butonul declanșatorului până jos, puteţi relua procedura de câte ori este necesar. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index 61 RO