Views
4 years ago

KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI - Országos Széchényi Könyvtár

KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI - Országos Széchényi Könyvtár

KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI - Országos Széchényi

sÁLLAMI (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

 • Page 2 and 3: NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ K
 • Page 4 and 5: Készült az OTKA támogatásával
 • Page 7 and 8: Elõszó A történettudomány irá
 • Page 9 and 10: Fallenbüchl 1970 Fallenbüchl 1975
 • Page 11 and 12: Állami hivatalnokság a 17. száza
 • Page 13 and 14: A magyar államhivatalnokság fejle
 • Page 15 and 16: A legfontosabb királyi hivatal a 1
 • Page 17 and 18: A kamarák személyi utánpótlásu
 • Page 19 and 20: mások számában nem volt változ
 • Page 21 and 22: éberségüket és szorgalmukat kí
 • Page 23 and 24: 23 ten maradtak meg bántatlanul á
 • Page 25 and 26: intézõ hadiírnokok. Ezek ugyan a
 • Page 27 and 28: A Thököly-felkelés idõszaka a b
 • Page 29 and 30: Adattár Bevezetés A betûrendes
 • Page 31 and 32: is megállapításra került. A Bé
 • Page 33 and 34: 33 Szakirodalom Acsády 1894 Ember
 • Page 35: OSZKK OSZKK Fol. Germ. 255 Mein, Si
 • Page 38 and 39: 38 Aliser Marcus Conradus harmincad
 • Page 40 and 41: 40 Aranyassy Paulus harmincadellen
 • Page 42 and 43: 42 Attensheimer Bernardus harmincad
 • Page 44 and 45: 44 Baksay Joannes Rudolphus (Baxay)
 • Page 46 and 47: 46 Barbato Josephus császári tolm
 • Page 48 and 49: 48 Batthiány Adamus gr. /1662-1703
 • Page 50 and 51: 50 Bélaváry Davidus harmincados l
 • Page 52 and 53:

  52 Benkovich Augustinus nagyváradi

 • Page 54 and 55:

  54 Beyer Joannes Georgius Payer Jo

 • Page 56 and 57:

  56 Bognar Joannes Fridrich Joannes

 • Page 58 and 59:

  58 Borsiczky Franciscus harmincados

 • Page 60 and 61:

  60 Bratuti Vintentius török tolm

 • Page 62 and 63:

  62 Caraffa Carolus di Stigliano szl

 • Page 64 and 65:

  64 Codrus Joannes baptista építõ

 • Page 66 and 67:

  66 Csáky Ladislaus Pápa várának

 • Page 68 and 69:

  68 Csernanszky Michael Joannes fiv

 • Page 70 and 71:

  70 Czobor Emericus Komárom vm. fõ

 • Page 72 and 73:

  72 Danety Fridericus Daneczy Fride

 • Page 74 and 75:

  74 Desõffy Gabriel (Dessewffy, Dö

 • Page 76 and 77:

  76 elõbb Dévényben kincstári pr

 • Page 78 and 79:

  78 Doctorich Franciscus gönyûi (G

 • Page 80 and 81:

  80 Thököly mellé állt és annak

 • Page 82 and 83:

  82 Drugeth Sigismundus királyi tan

 • Page 84 and 85:

  84 Durkovics neve valószínûleg J

 • Page 86 and 87:

  86 Ehrenreutter Ehrenreich Georgius

 • Page 88 and 89:

  88 MK alelnöke 1682 I. 9-1684 V. 6

 • Page 90 and 91:

  90 Esterházy Daniel fizetéses kir

 • Page 92 and 93:

  92 Etyeky Paulus (Eteky, Ethieky) g

 • Page 94 and 95:

  94 meghalt 63 éves korában 1696 V

 • Page 96 and 97:

  96 Belgrád török kézre jutásá

 • Page 98 and 99:

  98 MK tanácsossá és az SzK admin

 • Page 100 and 101:

  100 Borsod vm. fõispánja 1686-171

 • Page 102 and 103:

  102 Franck[h] Joannes pozsonyi harm

 • Page 104 and 105:

  104 MK segédszámvevõ 1683 IV. 21

 • Page 106 and 107:

  106 Gaffor Nicolaus Antonius rudnó

 • Page 108 and 109:

  108 Ganny Franciscus Gany Francisc

 • Page 110 and 111:

  110 besztercebányai bányabíró 1

 • Page 112 and 113:

  112 Goldfinger Paulus péterváradi

 • Page 114 and 115:

  114 Gössinger Franciscus Antonius

 • Page 116 and 117:

  116 tiszttartó és szertárnok, eg

 • Page 118 and 119:

  118 Gyõri Martinus (Gwõri) szatm

 • Page 120 and 121:

  120 Haitzenberg Franciscus, von ná

 • Page 122 and 123:

  122 Haray Georgius SzK fogalmazó 1

 • Page 124 and 125:

  124 Haunold Joannes-Honorius-Henric

 • Page 126 and 127:

  126 Hempel Valentinus az SzK segéd

 • Page 128 and 129:

  128 Hervay Georgius jászkai harmin

 • Page 130 and 131:

  130 Besztercebányán fõkönyvelõ

 • Page 132 and 133:

  132 Hofer Joannes a fõkamaragrófs

 • Page 134 and 135:

  134 Holló Joannes csertészi harmi

 • Page 136 and 137:

  136 Horváth Joannes szatmári post

 • Page 138 and 139:

  138 Horvath-Kissevicz Alexander gaj

 • Page 140 and 141:

  140 Hueber császári hadbiztos 169

 • Page 142 and 143:

  142 fizetéses magyar királyi tan

 • Page 144 and 145:

  144 nyitrai püspök és Nyitra vm.

 • Page 146 and 147:

  146 Thököly idején Szepesvárba

 • Page 148 and 149:

  148 pesti sótisztként meghal 58

 • Page 150 and 151:

  150 Kapronczay Michael varannói ha

 • Page 152 and 153:

  152 Kegl Michael pozsonyi harmincad

 • Page 154 and 155:

  154 Kéry Franciscus Vas vm. fõisp

 • Page 156 and 157:

  156 Kintzing Joannes Jacobus (Kinzi

 • Page 158 and 159:

  158 Kiszel[y] Joannes turdossini ha

 • Page 160 and 161:

  160 posta és harmincadügyi írnok

 • Page 162 and 163:

  162 Csáktornyán élelmezési tisz

 • Page 164 and 165:

  164 Kopachy Franciscus SzK tanácso

 • Page 166 and 167:

  166 Köckh Andreas (Kökh) császá

 • Page 168 and 169:

  168 Kuttik Joannes a Magyar Kormán

 • Page 170 and 171:

  170 Langer Matthias gyakornok a Bes

 • Page 172 and 173:

  172 Lazar Martinus SzK ajtónálló

 • Page 174 and 175:

  174 Lenkes Georgius SzK irodai írn

 • Page 176 and 177:

  176 Lichtenberger Casparus királyi

 • Page 178 and 179:

  178 szempczi harmincados 1668 III.

 • Page 180 and 181:

  180 Liszkóczy Andreas (Liskóczy)

 • Page 182 and 183:

  182 Losy Emericus született Looson

 • Page 184 and 185:

  184 Az Aichpichl-bizottság felfüg

 • Page 186 and 187:

  186 Maierhoffer Joannes komáromi

 • Page 188 and 189:

  188 (Thököly idején nem mûködh

 • Page 190 and 191:

  190 Mariassy Andreas SzK jövedelme

 • Page 192 and 193:

  192 Matuskovicz Thomas dombóvári

 • Page 194 and 195:

  194 Maytheni Bartholomeus Majtheny

 • Page 196 and 197:

  196 magyaróvári fõharmincad hely

 • Page 198 and 199:

  198 MK tanácsossá kinevezve 1697

 • Page 200 and 201:

  200 Mikludek Andreas trencséni har

 • Page 202 and 203:

  202 Miticzky Stephanus rózsahegyi

 • Page 204 and 205:

  204 pozsonyi kanonok, felhévizi pr

 • Page 206 and 207:

  206 hivataláról lemondott Motesic

 • Page 208 and 209:

  208 Nádasdy Franciscus Nádasdy Fr

 • Page 210 and 211:

  210 Nagymagiary Joannes radagyanafa

 • Page 212 and 213:

  212 kegyadományt kap 1669 V. 8 új

 • Page 214 and 215:

  214 pozsonyi pénzverdei tisztvisel

 • Page 216 and 217:

  216 (Forrás: Hoffinanz, 2. April 1

 • Page 218 and 219:

  218 Ondrejkovics Nicolaus SzK szám

 • Page 220 and 221:

  220 Orehoczy Casparus de Kusarovec

 • Page 222 and 223:

  222 Ostius Laurentius helyettes lõ

 • Page 224 and 225:

  224 Paar Gaffor a Paar Pace Marco

 • Page 226 and 227:

  226 Pálffy Joannes koronaõr lett

 • Page 228 and 229:

  228 váci püspök 1658 egri püsp

 • Page 230 and 231:

  230 Pászthohy Michael SzK irodai

 • Page 232 and 233:

  232 wulkersdorfi harmincados kineve

 • Page 234 and 235:

  234 Peczy Franciscus szepsi harminc

 • Page 236 and 237:

  236 Perényi Georgius báró Abaúj

 • Page 238 and 239:

  238 Pescher Joannes Nicolaus nezsid

 • Page 240 and 241:

  240 váradi püspök 1587 VIII. 13

 • Page 242 and 243:

  242 Petrovicz? (Petrovith) lévai h

 • Page 244 and 245:

  244 Pichler Franciscus Joannes A BK

 • Page 246 and 247:

  246 Pischelli Christophorus-Adolphu

 • Page 248 and 249:

  248 SzK tanácsos 1656-1661 † fel

 • Page 250 and 251:

  250 a harmincadforgalomról jelent

 • Page 252 and 253:

  252 (Életr.: OSZKK Fol. Lat 954, 2

 • Page 254 and 255:

  254 Priny Martinus görög nagybán

 • Page 256 and 257:

  256 Putz Michael Joannes Franciscus

 • Page 258 and 259:

  258 pécsi püspök, zalavári apá

 • Page 260 and 261:

  260 meghalt az emigrációban Rodos

 • Page 262 and 263:

  262 Ramocsaházy Joannes (Ramocsay)

 • Page 264 and 265:

  264 Rayn Jacobus de klanjeci harmin

 • Page 266 and 267:

  266 határvizsgálóbiztos 1647-165

 • Page 268 and 269:

  268 (valószínûleg azonos a Pavao

 • Page 270 and 271:

  270 Roszinszky Nicolaus szakolcai h

 • Page 272 and 273:

  272 MK irodai írnoka 1676 III. 6-1

 • Page 274 and 275:

  274 Sambokrety Georgius szopori fi

 • Page 276 and 277:

  276 Schardt Nicolaus felsõ-magyaro

 • Page 278 and 279:

  278 Schlindenbuch Joannes Georgius

 • Page 280 and 281:

  280 Schober Simon kállói tábori

 • Page 282 and 283:

  282 Schuar Lucas rajkai harmincados

 • Page 284 and 285:

  284 az adóztatásnál a parasztsá

 • Page 286 and 287:

  286 Seitz Abrahamus fõaranyválat

 • Page 288 and 289:

  288 boszniai püspök 1621 X. 11-16

 • Page 290 and 291:

  290 Silesy Balthazar Szilessy Balt

 • Page 292 and 293:

  292 Skarbala Andreas Nyitra vm. ali

 • Page 294 and 295:

  294 Sommer Benedictus MK segédszá

 • Page 296 and 297:

  296 Sparinger Joannes tokaji postam

 • Page 298 and 299:

  298 Staudach Joannes Andreas babocs

 • Page 300 and 301:

  300 Strausz Michael a Magyar Kancel

 • Page 302 and 303:

  302 Svabb Joannes pozsonyi várõrs

 • Page 304 and 305:

  304 Szamobory Paulus (seu Horvath)

 • Page 306 and 307:

  306 Szegedy Franciscus született N

 • Page 308 and 309:

  308 veszprémi püspök és Veszpr

 • Page 310 and 311:

  310 MK számvevõmestere 1651 II. 1

 • Page 312 and 313:

  312 Szerdahelÿ Nicolaus sassini id

 • Page 314 and 315:

  314 Szirmay Andreas Wesselényi ös

 • Page 316 and 317:

  316 a kurucok elûzték, Pozsonyba

 • Page 318 and 319:

  318 Takacsy Andreas helyettes harmi

 • Page 320 and 321:

  320 Tamasfalvay Stephanus, jun. MK

 • Page 322 and 323:

  322 Tassy Casparus SzK irodai írno

 • Page 324 and 325:

  324 Teleky Michael huszti és kõv

 • Page 326 and 327:

  326 kamarai prefektus Szegeden, tis

 • Page 328 and 329:

  328 királyi étekfogómester 1604

 • Page 330 and 331:

  330 Topos Adamus kaposvári harminc

 • Page 332 and 333:

  332 Trauttmannsheimb Joannes Jacobu

 • Page 334 and 335:

  334 Tulok Franciscus Antonius (Tull

 • Page 336 and 337:

  336 Udvarnoki Michael tokaji harmin

 • Page 338 and 339:

  338 Ulsenhalmer Martinus Conradus v

 • Page 340 and 341:

  340 Wagner Georgius von Waltkirchen

 • Page 342 and 343:

  342 MK létszámfeletti fizetéstel

 • Page 344 and 345:

  344 özvegye, Otth Anna Margaretha

 • Page 346 and 347:

  346 felsõ-magyarországi fegyvert

 • Page 348 and 349:

  348 helyettesét kurucok megölték

 • Page 350 and 351:

  350 Wendl Tobias a pozsonyi csász

 • Page 352 and 353:

  352 budai kamarai felügyelõ a BKA

 • Page 354 and 355:

  354 házassági ajándékot kap 163

 • Page 356 and 357:

  356 selmeci pénztárnok és morvao

 • Page 358 and 359:

  358 meghalt Bécsben 84 évesen agy

 • Page 360 and 361:

  360 Vitalis Joannes lõcsei postame

 • Page 362 and 363:

  362 ténylegesen mûködött 1672-1

 • Page 364 and 365:

  364 Zaitlhuiber Joannes pozsonyi v

 • Page 366 and 367:

  366 Zeilner Vitus Ebenfurton harmin

 • Page 368 and 369:

  368 Zichy Stephanus Zichy Paulus, v

 • Page 370 and 371:

  370 Zolthan Georgius SzK futára 16

 • Page 372 and 373:

  372 Ztypanich Joannes novigrádi (S

 • Page 374 and 375:

  374 Zelniczy Nicolaus zágrábi pü

 • Page 376 and 377:

  376 Sennyey Stephanus veszprémi p

Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Debreceni kódex - Országos Széchényi Könyvtár
Korall 7-8. (2002. március) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár
3. fejezet Az elektronikus tanulás - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár
Berg Pál - Országos Széchényi Könyvtár
15 - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
102. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
2000/5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
10. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
77. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
2008/12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
27. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
8–9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
28. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
28. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
96. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
2000/3. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
18. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár