Lelaki Blok 1 - MAKSAK Sabah

sabah.gov.my

Lelaki Blok 1 - MAKSAK Sabah

21 MUHAMMAD ISAM KAIM BENDAHARI 1330 278 166 184 198 159 149 203 153 146 138

22 SANN KARIM MARA 1327 281 166 210 133 156 148 196 152 170 162

23 THOMAS MIJIN JABATAN AIR 1319 289 165 168 155 161 136 163 202 153 181

24 FIRMAN ADI RAHMANA NORSALIM JABATAN AIR 1283 325 160 160 139 159 181 133 157 204 150

25 MOHD RAZALI HASAM MARA 1282 326 160 159 161 135 135 152 169 212 159

26 MANSOR TAUSUN TANAH & UKUR 1275 333 159 172 136 155 178 167 160 169 138

27 ABD RAHIM MOHD ADNAN PDRM 1242 366 155 161 176 124 150 205 122 156 148

28 HUSAIN ABDUL GHANI SEDCO 1236 372 155 173 113 183 115 145 220 140 147

29 MOHD AMIN ISMAIL KPIM 1168 440 146 142 127 142 142 178 143 129 165

30 SEHARI SULAIMAN JKR 1168 440 146 99 128 156 187 118 165 177 138

31 NORAZMI SAMSUDIN SCC 1028 580 129 129 118 129 109 129 142 150 122

32 MOHD REDZUAN MOHD ZAIN YAYASAN 1015 593 127 119 144 128 110 138 112 142 122

33 ONG PING SOON LIGS 1000 608 125 131 134 124 113 111 145 114 128

More magazines by this user
Similar magazines