Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

SABAH, MALAYSIAWarta KerajaanDiterbitkan dengan kuasaJil. LXIV] KOTA KINABALU, KHAMIS, 19 FEBRUARI 2009 [No. 7Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.DATUK HAJI SUKARTI BIN WAKIMAN,Setiausaha Kerajaan Negeri.No. 135 [No. SPANS: P. 027430PELANTIKAN MEMANGKUSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Dg. Salmah bintiAg. Timbang untuk memangku jawatan Pegawai Penyelidik, Gred Q48 untuk tempoh mulai16 April 2007 hingga 1 Jun 2007 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yanglebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 004104Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Bianus Kontonguntuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 untuk tempoh mulai 1 Ogos 2007hingga 31 Julai 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 026783Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Rashid bin AbdulHarun untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 untuk tempoh mulai 3Januari 2008 hingga 2 Januari 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yanglebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


282WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009PELANTIKAN MEMANGKU - (samb.)[No. SPANS: P. 001817 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Abdul Fattah @Jeffry bin Ag. Yaakub untuk memangku jawatan Pegawai Pertanian, Gred G48 untuktempoh mulai 21 Januari 2008 hingga 27 Disember 2008 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6)Bahagian B.[No. SPANS: P. 016792 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Hjh. Saadiah bintiHj. Mohd. Salleh untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 untuk tempohmulai 2 April 2008 hingga 1 April 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 000574 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Tuan Haji Dahlan A.H.Tengah untuk memangku jawatan Juruukur, Gred J54 untuk tempoh mulai 1 Mei 2008hingga 30 April 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 007377 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Datu Rosmadi bin DatuSulai untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N52 untuk tempoh mulai 2 Mei2008 hingga 1 Mei 2011 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 018502 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Frederick Kuganuntuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G54 untuk tempoh mulai 1 Jun 2008hingga 31 Mei 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 025120Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik De-AlmeidaGalima Yukong untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G41 untuk tempohmulai 1 Jun 2008 hingga 31 Mei 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yanglebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 025119Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Rustum bin Misonuntuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G41 untuk tempoh mulai 1 Jun 2008hingga 31 Mei 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 283[No. SPANS: P. 003282 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Mohd. Najibbin Muntok untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N48 untuk tempoh mulai11 Jun 2008 hingga 10 Jun 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 00901 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Leon Annol untukmemangku jawatan Pegawai Pertanian, Gred G44 untuk tempoh mulai 18 Jun 2008hingga 17 Jun 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 001664 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Joanna Kitinganuntuk memangku jawatan Pustakawan, Gred S48 untuk tempoh mulai 21 Jun 2008hingga 20 Jun 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 012121 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Mat Jaidin Hj.Md. Yassin @ Mohd. Yassin untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 untuktempoh mulai 11 Julai 2008 hingga 10 Julai 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 026713Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Zarinah binti Aliuntuk memangku jawatan Pegawai Pertanian, Gred G44 untuk tempoh mulai 11 Julai2008 hingga 10 Julai 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 001842 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Vermol binThomblon untuk memangku jawatan Pegawai Pertanian, Gred G48 untuk tempoh mulai4 Ogos 2008 hingga 3 Ogos 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yanglebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 018153Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Lee Chun Khionguntuk memangku jawatan Juruukur, Gred J54 untuk tempoh mulai 1 September 2008hingga 31 Ogos 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


284WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009PELANTIKAN MEMANGKU - (samb.)[No. SPANS: P. 018897 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Safar bin Untonguntuk memangku jawatan Juruukur, Gred J54 untuk tempoh mulai 1 September 2008hingga 31 Ogos 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 017723 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Abd. Mohd.Ibnu bin Hj. Abd. Kadir Baba untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N48untuk tempoh mulai 18 September 2008 hingga 17 September 2009 atau sehingga jawatandiisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepadaPANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 018200Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Marius Gapang@ Gadang untuk memangku jawatan Pegawai Penyelidik, Gred Q41 untuk tempoh mulai19 Oktober 2008 hingga 18 Oktober 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 027112Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Jais bin Asriuntuk memangku jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat, Gred S44 untuk tempohmulai 6 November 2008 hingga 5 November 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 007892Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Datuk Haji Ujang binHaji Sulani untuk memangku jawatan Setiausaha Tetap, Gred Utama C, Gred VU7 untuktempoh mulai 1 Januari 2009 hingga 31 Disember 2011 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6)Bahagian B.[No. SPANS: P. 006680Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Michael Embanuntuk memangku jawatan Setiausaha Tetap, Gred Utama C, Gred VU7 untuk tempohmulai 1 Januari 2009 hingga 31 Disember 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 018501 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Roslan Junaidiuntuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G54 untuk tempoh mulai 1 Januari2009 hingga 31 Disember 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 285[No. SPANS: P. 001589 Klt. 3Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Tuan Haji Mohd. Sallehbin Abbas untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G48 untuk tempoh mulai1 Januari 2009 hingga 31 Disember 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 012053 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Edris bin Maidinuntuk memangku jawatan Pegawai Penerbitan, Gred N48 untuk tempoh mulai 1 Januari2009 hingga 31 Disember 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 024339Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Natelie @ NellyGaban untuk memangku jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat, Gred S44 untuktempoh mulai 1 Januari 2009 hingga 31 Disember 2010 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6)Bahagian B.[No. SPANS: P. 06298 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Sairin Melinuntuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 untuk tempoh mulai 2 Januari2009 hingga 31 Disember 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 023438 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Ng Vun Pinguntuk memangku jawatan Jurutera, Gred J48 untuk tempoh mulai 2 Januari 2009 hingga1 Januari 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikanmemangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 002592 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Tan Hoi Kwan@ Jane Chen untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N48 untuk tempoh mulai3 Januari 2009 hingga 2 Januari 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yanglebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 007539 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Ab. Jamal binAb. Rahim untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N48 untuk tempoh mulai11 Mac 2009 hingga 10 Mac 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yanglebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


286WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009No. 136 [No. SPANS: P. 034090/75PELANTIKAN SECARA KONTRAKSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarakontrak bagi Encik Mohd. Herddy Erzuan bin Mohd. Sidek ke jawatan Juruukur Bangunan,Gred J41 selama satu (1) tahun mulai dari 6 November 2008._______No. 137 [No. JKM/HEDN & P (UPPH) (S) 100-1/(95)ENAKMEN HUTAN, 1968(Enakmen No. 2 tahun 1968)PEMBERIAN KUASA KEPADA ANGGOTA ANGKATAN TENTERAPada menjalankan kuasa yang diberikan kepada saya oleh subseksyen (3A) seksyen 4Enakmen Hutan 1968, saya dengan ini memberi kepada anggota angkatan tentera yangberpangkat tidak rendah daripada Lans Korporal kuasa untuk menjalankan semua kuasayang diberikan kepada mana-mana pegawai hutan atau mana-mana pegawai polis di bawahsubseksyen (1) seksyen 36 Enakmen tersebut berkuat kuasa mulai 20 Oktober 2008 hingga19 Oktober 2009.Bertarikh di Kota Kinabalu pada 6 Februari 2009.DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM/HEDN & P (UPPH) (S) 100-1/(95)THE FOREST ENACTMENT, 1968(Enactment No. 2 of 1968)INVESTMENT OF POWERS ON MEMBERS OF THE ARMED FORCESIn exercise of the powers conferred upon me by subsection (3A) of section 4 of theForest Enactment 1968, I hereby invest on the members of the armed forces not below therank of Lance Corporal the exercise of all the powers conferred on any forest officer orpolice officer under subsection (1) of section 36 of the said Enactment with effect from20th October, 2008 to 19th October, 2009.Dated at Kota Kinabalu, this 6th day of February, 2009.DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 287PUBLIC NOTICESNo. 138 [No. JIM (KK) 276/2008AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Rosman bin KeladiNo. Kad Pengenalan: 790120-12-5959Alamat: Kampung Hampalan, Peti Surat No. 131,91308 Semporna, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-764 tahun 2007Tarikh Mesyuarat Am: 3 Mac 2009Waktu:2.30 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: 6 Februari 2009.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETING[No. JIM (KK) 276/2008Debtor’s Name:Rosman bin KeladiNRIC No.: 790120-12-5959Address: Kampung Hampalan, P. O. Box No. 131,91308 Semporna, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-764 of 2007Date of General Meeting: 3rd March, 2009Time:2.30 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu


288WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009PUBLIC NOTICES - (cont.)BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)Date of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 6th February, 2009.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 139 [No. JIM (KK) 05/2006AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Siti Ramlah RufflieNo. Kad Pengenalan: 700916-12-5610/H 0743793Alamat: Peti Surat No. 359,88858 Tanjung Aru, Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-355 tahun 2005Tarikh Mesyuarat Am: 17 Februari 2009Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 289BANKRUPTCY ACT, 1967[No. JIM (KK) 05/2006GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Siti Ramlah RufflieNRIC No.: 700916-12-5610/H 0743793Address: P. O. Box No. 359,88858 Tanjung Aru, Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-355 of 2005Date of General Meeting: 17th February, 2009Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia,Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 140 [No. BCKY. K. 750/1990AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Phan Ah Piang @ Phan PengNo. Kad Pengenalan: 490131-08-5855/0633070Alamat:Lot 6, Tingkat Bawah, Bornion Centre Luyang,88300 Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K750 tahun 1990Tarikh Mesyuarat Am: 4 Mac 2009Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota Kinabalu


290WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)Tarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETING[No. BCKY. K. 750/1990Debtor’s Name:Phan Ah Piang @ Phan PengNRIC No.: 490131-08-5855/0633070Address:Lot 6, Ground Floor, Bornion Centre Luyang,88300 Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K750 of 1990Date of General Meeting: 4th March, 2009Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia,Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 291No. 141 [No. JIM/SDK/73504/47/2008 (HMK/hm 56/08)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Syed Indraputra bin Syed IsmailNo. Kad Pengenalan: 770418-12-5195Alamat: Kampung Bokara, Jalan Leila, Peti Surat No. 1217,90008 SandakanPerihal:KeraniMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 47 tahun 2008Tarikh Mesyuarat Pertama: 16 Mac 2009Waktu:11.00 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 9 Februari 2009.HENRY MELLO K.,Pegawai Insolvensi Kanan,b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.[No. JIM/SDK/73504/47/2008 (HMK/hm 56/08)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Syed Indraputra bin Syed IsmailNRIC No.: 770418-12-5195Address: Kampung Bokara, Leila Road, P. O. Box No. 1217,90008 SandakanDescription:ClerkCourt:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 47 of 2008Date of First Meeting: 16th March, 2009Time:11.00 a.m.


292WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009PUBLIC NOTICES - (cont.)BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 9th February, 2009.HENRY MELLO K.,Senior Officer of Insolvency,for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.No. 142 [No. JIM/SDK/73504/55/2008 (HMK/hm 55/08)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Kasumah binti KaharNo. Kad Pengenalan: 781004-12-5826Alamat: Peti Surat No. 2341,90726 SandakanPerihal:Suri RumahMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 46 tahun 2008Tarikh Mesyuarat Pertama: 17 Mac 2009Waktu:11.00 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 9 Februari 2009.HENRY MELLO K.,Pegawai Insolvensi Kanan,b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 293[No. JIM/SDK/73504/55/2008 (HMK/hm 55/08)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Kasumah binti KaharNRIC No.: 781004-12-5826Address: P. O. Box No. 2341,90726 SandakanDescription:House WifeCourt:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 46 of 2008Date of First Meeting: 17th March, 2009Time:11.00 a.m.Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 9th February, 2009.HENRY MELLO K.,Senior Officer of Insolvency,for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.No. 143 [No. JIM/SDK/73504/57/2008 (HMK/hm 40/08)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Mohd. Noor Izrul bin IbrahimNo. Kad Pengenalan: 831220-12-5321Alamat: No. Rumah B254, Blok 19, Fasa 1B, Batu 4,Taman Indah Jaya, Jalan Labuk, SandakanPerihal:PelajarMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 57 tahun 2008Tarikh Mesyuarat Pertama: 11 Mac 2009Waktu:11.00 pagi


294WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009Tempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)Bertarikh: 9 Februari 2009.HENRY MELLO K.,Pegawai Insolvensi Kanan,b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.[No. JIM/SDK/73504/57/2008 (HMK/hm 40/08)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Mohd. Noor Izrul bin IbrahimNRIC No.: 831220-12-5321Address: House No. B254, Block 19, Phase 1B, Mile 4,Taman Indah Jaya, Labuk Road, SandakanDescription:StudentCourt:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 57 of 2008Date of First Meeting: 11th March, 2009Time:11.00 a.m.Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 9th February, 2009.HENRY MELLO K.,Senior Officer of Insolvency,for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 295No. 144 [No. JIM/SDK/73504/65/2000 (HMK/hm 119/00)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Siberhutang:Cheong Wai Hung @ Chong Wai HungNo. Kad Pengenalan: 590109-12-5337/H 0226846Alamat:Lot 4, Blok 11, Tingkat 3, Apartmen Indah Jaya,Batu 4, Jalan Utara, 90000 SandakanPerihal:PemanduMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 134 tahun 2000Tarikh Mesyuarat Pertama: 10 Mac 2009Waktu:11.00 pagiTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Cawangan SandakanTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 9 Februari 2009.HENRY MELLO K.,Pegawai Insolvensi Kanan,b.p. Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan.[No. JIM/SDK/73504/65/2000 (HMK/hm 119/00)BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Cheong Wai Hung @ Chong Wai HungNRIC No.: 590109-12-5337/H 0226846Address:Lot 4, Block 11, 3rd Floor, Indah Jaya Apartment,Mile 4, North Road, 90000 SandakanDescription:DriverCourt:High Court, SandakanBankruptcy Number: S(29) 134 of 2000Date of First Meeting: 10th March, 2009Time:11.00 a.m.


296WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 9th February, 2009.HENRY MELLO K.,Senior Officer of Insolvency,for Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch._______No. 145 [No. JIM (KK) 184/2004AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI PENDENGARAN UNTUK MELULUSKAN KOMPOSISINama Siberhutang:Datuk Hwong You Chuaang @ James WongNo. Kad Pengenalan: K 183225Alamat:Lot No. 1, Jalan Basel, Likas, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-859 tahun 2001Tarikh PendengaranMeluluskan Komposisi: 26 Februari 2009Tempat Pendengaran:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: 11 Februari 2009.PUBLIC NOTICES - (cont.)BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri Sabah,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM (KK) 184/2004


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 297BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE TO APPROVE COMPOSITIONDebtor’s Name:Datuk Hwong You Chuaang @ James WongNRIC No.: K 183225Address:Lot No. 1, Jalan Basel, Likas, Kota KinabaluNumber of Matter: K29-859 of 2001Date of Hearing to ApproveComposition: 26th February, 2009Place of Hearing:High Court, Kota KinabaluAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 11th February, 2009.LEO ANAK SAGA,Director of Insolvency, Sabah,for Director General of Insolvency, Malaysia._______No. 146 [No. JIM/156/H/004/328/89AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Chong Koon LaiNo. Kad Pengenalan: H 0456484Alamat:No. Rumah 32, Taman Lintas, Jalan Lintas,Penampang, 88200 Kota KinabaluMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K328 tahun 1989Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 9 Mac 2009Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia


298WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: 9 Februari 2009.PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri Sabah,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967[No. JIM/156/H/004/328/89NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Chong Koon LaiNRIC No.: H 0456484Address:House No. 32, Taman Lintas, Off Lintas Road,Penampang, 88200 Kota KinabaluDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K328 of 1989Last Day of Receiving Proofs: 9th March, 2009Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 9th February, 2009.LEO ANAK SAGA,Director of Insolvency, Sabah,for Director General of Insolvency, Malaysia.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 299No. 147[No. KK20080038/30WASIAT DAN PENTADBIRAN PUSAKAHARTA PUSAKA: LING SIE KIONG, SI MATINO. KAD PENGENALAN: 770705-13-6065 (BARU)/K 0501113 (LAMA)Semua orang yang ada apa-apa tuntutan terhadap harta pusaka si mati yang namanyatersebut di atas yang mati tak berwasiat di Hospital Sibu, Sarawak pada 2 Oktober 2008adalah dikehendaki menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka dengan bertulis kepada yangbertandatangan di bawah ini tidak lewat daripada 2 Mei 2009 dan selepas tarikh ini hartapusaka itu akan dibahagi-bahagikan di antara orang-orang yang berhak kepadanya dengantertakluk hanya kepada tuntutan-tuntutan yang telah diterima sebelum dan pada tarikh itu.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Pentadbir Negara, Sabah.Bertarikh: 3 Februari 2009.[No. KK20080038/30PROBATE AND ADMINISTRATION ORDINANCECap. 109 (Sabah)ESTATE OF: LING SIE KIONG, DECEASEDNRIC NO.: 770705-13-6065 (NEW)/K 0501113 (OLD)All persons having claims against the estate of the abovementioned deceasedwho died intestate at Sibu Hospital, Sarawak on 2nd day of October, 2008 are required tosubmit their claims in writing to the under-signed not later than 2nd day of May, 2009 afterwhich date the estate will be distributed among the persons entitled thereto subject toclaims received by that date.Dated: 3rd day of February, 2009.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Administrator General, Sabah.No. 148[No. KK20080035/20WASIAT DAN PENTADBIRAN PUSAKAHARTA PUSAKA: CHUNG CHOK LIM @ CHUNG HOCK KEE, SI MATINO. KAD PENGENALAN: 330123-12-5033 (BARU)/H 0013885 (LAMA)Semua orang yang ada apa-apa tuntutan terhadap harta pusaka si mati yang namanyatersebut di atas yang mati tak berwasiat di Hospital, Tawau pada 14 Mei 2008 adalahdikehendaki menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka dengan bertulis kepada yangbertandatangan di bawah ini tidak lewat daripada 8 Mei 2009 dan selepas tarikh ini hartapusaka itu akan dibahagi-bahagikan di antara orang-orang yang berhak kepadanya dengantertakluk hanya kepada tuntutan-tuntutan yang telah diterima sebelum dan pada tarikh itu.Bertarikh: 9 Februari 2009.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Pentadbir Negara, Sabah.


300WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009PUBLIC NOTICES - (cont.)[No. KK20080035/20PROBATE AND ADMINISTRATION ORDINANCECap. 109 (Sabah)ESTATE OF: CHUNG CHOK LIM @ CHUNG HOCK KEE, DECEASEDNRIC NO.: 330123-12-5033 (NEW)/H 0013885 (OLD)All persons having claims against the estate of the abovementioned deceasedwho died intestate at Tawau Hospital on 14th day of May, 2008 are required to submittheir claims in writing to the under-signed not later than 8th day of May, 2009 after whichdate the estate will be distributed among the persons entitled thereto subject to claimsreceived by that date.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Administrator General, Sabah.Dated: 9th day of February, 2009.No. 149[No. KK20080013/22WASIAT DAN PENTADBIRAN PUSAKAHARTA PUSAKA: YONG CHAN NYEN, SI MATINO. KAD PENGENALAN: 500715-12-5263 (BARU)/H 0172272 (LAMA)Semua orang yang ada apa-apa tuntutan terhadap harta pusaka si mati yang namanyatersebut di atas yang mati tak berwasiat di Wad 7CD, Hospital Sultanah Nur Zahirah, KualaTerengganu, Terengganu pada 9 Mac 2008 adalah dikehendaki menyampaikan tuntutantuntutanmereka dengan bertulis kepada yang bertandatangan di bawah ini tidak lewatdaripada 12 Mei 2009 dan selepas tarikh ini harta pusaka itu akan dibahagi-bahagikan diantara orang-orang yang berhak kepadanya dengan tertakluk hanya kepada tuntutan-tuntutanyang telah diterima sebelum dan pada tarikh itu.Bertarikh: 13 Februari 2009.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Pentadbir Negara, Sabah.[No. KK20080013/22PROBATE AND ADMINISTRATION ORDINANCECap. 109 (Sabah)ESTATE OF: YONG CHAN NYEN, DECEASEDNRIC NO.: 500715-12-5263 (NEW)/H 0172272 (OLD)All persons having claims against the estate of the abovementioned deceasedwho died intestate at Wad 7CD, Sultanah Nur Zahirah Hospital, Kuala Terengganu,Terengganu on 9th day of March, 2008 are required to submit their claims in writing to theunder-signed not later than 12th day of May, 2009 after which date the estate will bedistributed among the persons entitled thereto subject to claims received by that date.Dated: 13th day of February, 2009.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Administrator General, Sabah.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 301REPEATED NOTIFICATIONSNo. 116 [No. JKM. PHB. 600-2/1/250 (20)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 718/2008 hendaklah diambil, walau bagaimanapun,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjakerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Pembinaan Stesen Pam danLoji Rawatan Kumbahan Pekan Tamparuli, Tuaran, yang bagi maksud tersebut tanah itudicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 November 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/1/250 (20)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 718/2008 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Construction of theTamparuli Town Pump Station and Sewerage Treatment Plant, Tuaran, to which the land isintended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of November, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


302WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009No. 117 [No. JKM. PHB. 600-2/3/58/(16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 719/2008 hendaklah diambil, walau bagaimanapun,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjakerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Pembinaan Loji RawatanAir, Tenom, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 November 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/3/58/(16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 719/2008 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Construction of the TreatmentPlant, Tenom, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of November, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 303No. 118 [No. JKM. PHB. 600-2/2/47 (16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 742/2008 hendaklah diambil, walau bagaimanapun,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjakerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Pembinaan Tebatan BanjirSungai Tabanak (Pelencongan Sungai Tabanak - Pakej A), Lahad Datu, yang bagi maksudtersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 November 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/2/47 (16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 742/2008 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Construction of the SungaiTabanak Flood Mitigation (Diversion of Sungai Tabanak - Package A), Lahad Datu, towhich the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of November, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


304WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009No. 119 [No. JKM. PHB. 600-2/1/244 (23)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 748/2008 hendaklah diambil, walau bagaimanapun,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjakerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Menaik Taraf Jalan SPS 3,Sandakan, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 November 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/1/244 (23)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 748/2008 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Upgrading of SPS 3 Road,Sandakan, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of November, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH305No. 120 [No. JKM. PHB. 600-2/2/46 (31)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 749/2008 hendaklah diambil, walau bagaimanapun,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjakerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Pembinaan Rancangan TebatanBanjir Bandaran Sg. Tawau, Tawau, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkanuntuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 November 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/2/46 (31)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 749/2008 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Construction of Sg. TawauTown Flood Mitigation Scheme, Tawau, to which the land is intended to be put on itsacquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of November, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


306WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH19 Februari 2009No. 121 [No. JKM. PHB. 600-2/2/49/(23)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 750/2008 hendaklah diambil, walau bagaimanapun,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjakerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Pembinaan RancanganPengairan Kampung Makakumpai - Entabuan, Tenom, yang bagi maksud tersebut tanah itudicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 November 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/2/49 (23)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 750/2008 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Construction of IrrigationScheme Kampung Makakumpai - Entabuan, Tenom, to which the land is intended to be puton its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of November, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH307No. 122 [No. JKM. PHB. 600-2/2/54/(20)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 752/2008 hendaklah diambil, walau bagaimanapun,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjakerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Pelaksanaan RancanganTebatan Banjir Sungai Kinabutan Kecil, Tawau, yang bagi maksud tersebut tanah itudicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 November 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/2/54/(20)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 752/2008 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Implementation of SungaiKinabutan Kecil Flood Mitigation Scheme, Tawau, to which the land is intended to be puton its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of November, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


308WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH19 Februari 2009No. 123 [No. JKM. PHB. 600-2/1/245 (55)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 753/2008 hendaklah diambil, walau bagaimanapun,pengisytiharan serta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerjakerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikanBab 69REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apakerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Menaik Taraf Jalan Kabunau -Bakara - Batu 4, Kuala Penyu, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untukdiambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 18 November 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5[No. JKM. PHB. 600-2/1/245 (55)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 753/2008 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Upgrading of Kabunau -Bakara - Mile 4 Road, Kuala Penyu, to which the land is intended to be put on itsacquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 18th day of November, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH309No. 124 [No. JKM. PHB. 600-2/4/0/47 (21)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 3Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 3(1) OrdinanPengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengisytiharkan bahawaBab 69pada pendapatnya tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini hendaklahdiambil bagi maksud awam, iaitu bagi Pembinaan SMK. Beringis, Papar.Pelan No. 02125573 yang menunjukkan kawasan yang hendak diambil boleh diperiksadi pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota Kinabalu, atau di pejabat Penolong PemungutHasil Tanah, Papar, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Abdul Ghani b. NT. 023113804 5.12 Malinsung 5.12Abdul Rashid(Keseluruhan)2. Abdul Ghani b. NT. 023083696 6.42 ,, 6.42Abdul Rashid(Keseluruhan)3. Abdul Ghani b. NT. 023167973 6.40 ,, 6.40Abdul Rashid(Keseluruhan)4. Abdul Rashid b. NT. 023083703 2.77 ,, 2.77Kassim(Keseluruhan)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 30 Disember 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DECLARATION UNDER SECTION 3[No. JKM. PHB. 600-2/4/0/47 (21)In exercise of the powers conferred upon him by subsection 3(1) of the LandAcquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby declares that heCap. 69considers that the land set out in the Schedule hereto should be acquired for apublic purpose, that is to say for the Construction of SMK. Beringis, Papar.


310WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)Plan No. 02125573 showing the area to be acquired may be inspected at the office ofthe Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the AssistantCollector of Land Revenue, Papar, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Abdul Ghani b. NT. 023113804 5.12 Malinsung 5.12Abdul Rashid(Whole)2. Abdul Ghani b. NT. 023083696 6.42 ,, 6.42Abdul Rashid(Whole)3. Abdul Ghani b. NT. 023167973 6.40 ,, 6.40Abdul Rashid(Whole)4. Abdul Rashid b. NT. 023083703 2.77 ,, 2.77Kassim(Whole)Dated at Kota Kinabalu, this 30th day of December, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah._______No. 125 [No. JKM. PHB. 600-2/1/237 (19)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. J20608/LA/1B-4B mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaitubagi Menaik Taraf Jalan Ranau ke Tambunan, (Fasa II - Pakej 2A); oleh yang demikian,Bab 69pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 OrdinanPengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawasemua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksudyang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Ranau, pada waktu pejabat.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH311JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Ramasah bte 063040184 14.100 Kg. Randagong 0.104Kansuron2. Jaliha Tahai 063040193 14.160 ,, 3.598@ Sitime3. Nioyah bt. Dangkas 063040264 6.660 ,, 0.1384. Mui Sui @ Tracybinti Jee Huat 063040219 5.849 ,, 0.862}Johana binti Solibun5. Malli bin Kabindong 063042679 8.340 ,, 0.7416. Suratman bin 065314703 37.620 ,, 0.004Abdullah7. Yuni b. Demuroh 063054615 6.239 ,, 0.6428. Laudin b. Japin 063044502 7.480 ,, 0.3249. Masnie bt. Baliran 063027574 3.950 ,, 0.00710. Aslan b. MuhidinMohd. Redzilan b. 063027583 7.530 ,, 0.907}Mohammad11. Adat b. Dungkawil 063027538 3.820 ,, 0.422@ Sakimin12. Joseph b. Paulus 063037418 9.950 ,, 0.899Lantip13. Chong Poh Ming 063042688 15.189 ,, 0.111@ Chong Somit14. Untiyiying bt. Akop 063037383 7.611 ,, 1.96715. Insun bin Boringkok}Julius Kadad b. 063037374 7.640 ,, 1.646Dambarat @ J.Muksyin Abd. Halim16. Jasni @ Abdul Jasni 063027547 8.350 ,, 2.654b. Kurongot17. Lakiman b. Kabut 063040479 7.759 ,, 0.86218. Jairen b. Lawadin 063056851 14.780 Kg. Mumpait 0.69719. Janiah bt. Abd. 063056879 2.840 ,, 0.247Rahman20. Rafeli @ Rafli b. 063056888 0.561 ,, 0.007Hadimin


312WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)21. Lasim b. Takang 063056904 1.940 Kg. Mumpait 0.41322. Johany Abdullah 063028464 14.920 ,, 0.840@ Johony Mickey23. Madi b. Yaakub 063053403 2.483 ,, 0.29424. Maltras Siahaan 063076193 5.031 ,, 0.009}25. Ramsiah bt. YusofSahidin b. YusofRosmainah bt. YusofSupari bt. YusofRustah @ Rostah 063040497 4.360 ,, 1.203bt. YusofMaslin @ Zamirb. YusofSiti Misah bt. Yusof26. Rubin b. Mujin 063051883 12.180 ,, 0.17327. Inchel bt. Akop 063044520 11.400 ,, 0.00728. Atin b. Naisin @ 063044584 2.849 ,, 0.001Attin29. Kuduntut b. Gumis 063044539 10.240 ,, 0.97330. Durasit b. Kantas 063061147 7.341 ,, 1.17131. Primus @ Jamiri b. 063061138 6.163 ,, 0.551Muyat @ Baraim32. Wasli b. Suman 064006533 2.085 Kg. Tungou 0.00133. Wasibin b. Dungkas 064006560 3.126 ,, 0.33334. Jahinin RasimMusilin bin Yudang }064006971 1.463 ,, 0.072Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 30 Disember 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 313[No. JKM. PHB. 600-2/1/237 (19)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.J20608/LA/1B - 4B is likely to be required for a public purpose, that is to say for theUpgrading of Road at Ranau to Tambunan (Phase II - Package 2A); now, therefore,Cap. 69in exercise of the powers conferred upon him by section 4 of the Land AcquisitionOrdinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedulehereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-PertuaNegeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Ranau, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Ramasah bte 063040184 14.100 Kg. Randagong 0.104Kansuron2. Jaliha Tahai 063040193 14.160 ,, 3.598@ Sitime3. Nioyah bt. Dangkas 063040264 6.660 ,, 0.1384. Mui Sui @ Tracybinti Jee Huat 063040219 5.849 ,, 0.862}Johana binti Solibun5. Malli bin Kabindong 063042679 8.340 ,, 0.7416. Suratman bin 065314703 37.620 ,, 0.004Abdullah7. Yuni b. Demuroh 063054615 6.239 ,, 0.6428. Laudin b. Japin 063044502 7.480 ,, 0.3249. Masnie bt. Baliran 063027574 3.950 ,, 0.00710. Aslan b. MuhidinMohd. Redzilan b. 063027583 7.530 ,, 0.907}Mohammad11. Adat b. Dungkawil 063027538 3.820 ,, 0.422@ Sakimin12. Joseph b. Paulus 063037418 9.950 ,, 0.899Lantip13. Chong Poh Ming 063042688 15.189 ,, 0.111@ Chong Somit14. Untiyiying bt. Akop 063037383 7.611 ,, 1.967


314WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)SCHEDULE - (cont.)ApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)15. Insun bin Boringkok}Julius Kadad b. 063037374 7.640 Kg. Randagong 1.646Dambarat @ J.Muksyin Abd. Halim16. Jasni @ Abdul Jasni 063027547 8.350 ,, 2.654b. Kurongot17. Lakiman b. Kabut 063040479 7.759 ,, 0.86218. Jairen b. Lawadin 063056851 14.780 Kg. Mumpait 0.69719. Janiah bt. Abd. 063056879 2.840 ,, 0.247Rahman20. Rafeli @ Rafli b. 063056888 0.561 ,, 0.007Hadimin21. Lasim b. Takang 063056904 1.940 ,, 0.41322. Johany Abdullah 063028464 14.920 ,, 0.840@ Johony Mickey23. Madi b. Yaakub 063053403 2.483 ,, 0.29424. Maltras Siahaan}063076193 5.031 ,, 0.00925. Ramsiah bt. YusofSahidin b. YusofRosmainah bt. YusofSupari bt. YusofRustah @ Rostah 063040497 4.360 ,, 1.203bt. YusofMaslin @ Zamirb. YusofSiti Misah bt. Yusof26. Rubin b. Mujin 063051883 12.180 ,, 0.17327. Inchel bt. Akop 063044520 11.400 ,, 0.00728. Atin b. Naisin @ 063044584 2.849 ,, 0.001Attin29. Kuduntut b. Gumis 063044539 10.240 ,, 0.97330. Durasit b. Kantas 063061147 7.341 ,, 1.17131. Primus @ Jamiri b. 063061138 6.163 ,, 0.551Muyat @ Baraim32. Wasli b. Suman 064006533 2.085 Kg. Tungou 0.00133. Wasibin b. Dungkas 064006560 3.126 ,, 0.33334. Jahinin Rasim 064006971 1.463 ,, 0.072Musilin bin Yudang }


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 315Dated at Kota Kinabalu, this 30th day of December, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.No. 126 [No. JKM. PHB. 600-2/1/246 (17)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. PS150/KWG/ACQ/01 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam,iaitu bagi Menaik Taraf Jalan Papar - Kewakahan, Kawang, Papar; oleh yang demikian,Bab 69pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 4 OrdinanPengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkan bahawasemua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendaki bagi maksudyang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Papar, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Masungkil b. 023206493 0.80 Kawakahan 0.12Majanul2. Freddy Rujih 023055441 0.956 Padawan 0.28Langkim3. Cristina bt. Meanus 023206582 0.128 Kawakahan 0.134. Chen Fang Kang 023055709 1.118 Padawan 0.033@ Chen Fan Kang5. Christina bt. Meanus 023206617 1.56 Kawakahan 0.0266. Nora bt. Niun 023195780 0.269 Kg. Padawan 0.0337. George b. Sendu}023061181 2.706 Padawan 0.31@ George b. SinduLanius b. George8. Rose Mary bt.KuintinAjim b. Gumbiled}023206715 1.586 Kawakahan 0.57


316WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)9. Dinin b. Tasius 023206733 1.223 Kawakahan 0.63@ Benjamin10. Celis bt. LawaniGeoffrey b. Andrew}Kondu023206804 2.098 ,, 0.1411. Tinjol b. Unggah 023206813 2.659 ,, 0.1412. Rosalin Lim 023104949 3.79 ,, 0.3413. Pius Jukim Walter 023104930 4.060 Padawan 0.0314. Ijap b. Tayong 023206877 12.44 Kawakahan 1.77Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 30 Disember 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4[No. JKM. PHB. 600-2/1/246 (17)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.PS150/KWG/ACQ/01 is likely to be required for a public purpose, that is to say for theUpgrading of Jalan Papar - Kewakahan, Kawang, Papar; now, therefore, in exercise of theCap. 69powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance, theYang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedulehereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-PertuaNegeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Papar, during normal office hours.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 317SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Masungkil b. 023206493 0.80 Kawakahan 0.12Majanul2. Freddy Rujih 023055441 0.956 Padawan 0.28Langkim3. Cristina bt. Meanus 023206582 0.128 Kawakahan 0.134. Chen Fang Kang 023055709 1.118 Padawan 0.033@ Chen Fan Kang5. Christina bt. Meanus 023206617 1.56 Kawakahan 0.0266. Nora bt. Niun 023195780 0.269 Kg. Padawan 0.0337. George b. Sendu}023061181 2.706 Padawan 0.31@ George b. SinduLanius b. George8. Rose Mary bt.KuintinAjim b. Gumbiled}023206715 1.586 Kawakahan 0.579. Dinin b. Tasius 023206733 1.223 ,, 0.63@ Benjamin10. Celis bt. LawaniGeoffrey b. Andrew}Kondu023206804 2.098 ,, 0.1411. Tinjol b. Unggah 023206813 2.659 ,, 0.1412. Rosalin Lim 023104949 3.79 ,, 0.3413. Pius Jukim Walter 023104930 4.060 Padawan 0.0314. Ijap b. Tayong 023206877 12.44 Kawakahan 1.77Dated at Kota Kinabalu, this 30th day of December, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


318WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)No. 127 [No. JKM. PHB. 600-2/1/242 (20)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasPelan No. JKR/J/LB/1004/JPRR/P62/PT/01B, 02B, 03C dan 04B mungkin akan dikehendakibagi suatu maksud awam, iaitu bagi Menaik Taraf Jalan Suok Dambai - Tangki Kawang,Bab 69Papar; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanyaoleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan inimengumumkan bahawa semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkindikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Papar, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Chong Vui Shiong@ HanryPatricia ChongSiam MuiChong Chau Vun 025024051 38.743 Papar 0.05Chong Thien HingEdmund Chong TetLoongChong Vui Khiong2.@ RechardJoan Ah ChinAmelia bt. Joseph}023137500 0.360 Sukut 0.1043. Finan Juanis J. Baskal 02305327 1,000 ,, 0.144. Britus b. Dimang 02305328 1,056 ,, 0.275. Madius b. Dimang 02303956 0.618 ,, 0.206. Lee Lai Ping 02506090 18.118 ,, 0.037. Liew Set Kiong}@ Alfred Liew 025320218 3.066 PengalatLiew Thien ChuBesar0.448. Ng Pit Chung 025102176 2.993 Kawang 0.0005@ En Pit Chung9. Imran b. AB. 023182229 5.263 Kg. Pengalat 0.53RahmanBesar10. Robert Bendilt 023153371 4.560 ,, 0.07Sinidol}


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 319JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)11. Jack b. Empah 023093898 7.430 Sebandil 0.60}12. Gustin @ Justinb. JulasimFredolin b. Julasim 023093905 5.760 ,, 0.23Gistin b. JulasimRubin b. JulasimRudy b. Julasim}13. Magarit bt. Kiat@ MagaritJouti bt. Elau@ VictoriaOppotuna bt. Kiat 023155133 5.350 Nantazan 1.09@ Mary FlorisPelek b. Kiat@ FelixPhilip b. Kiat@ Philip b. Kiat14. Ajani b. Sina 023094331 5.640 Sabandil 0.05@ Md. Asnudin}15. Jilina binti AkuiHilinah binti AkuiJakim b. Siong 023093889 8.300 Sebandil 0.28Sihim b. AsiongYukin bt. Matajanau@ Lojuin16. Rawrance Ansalmus 023042953 1.275 Sakat 0.0117. Lorin b. Mallim}Angela Bultong 023083936 0.781 Dambai 0.25Ubu @ Angela UbuKawang}18. Chong Shui Lan @Chong Shui HanYen Yin Lin @Eric Yen 025296324 3.140 Kawang 0.04Yen Yin FahYong Fui RanYong Fui LenBertarikh di Kota Kinabalu, pada 30 Disember 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


320WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)[No. JKM. PHB. 600-2/1/242 (20)THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No.JKR/J/LB/1004/JPRR/P62/PT/01B, 02B, 03C and 04B is likely to be required for a publicpurpose, that is to say for the Upgrading of Jalan Suok Dambai - Tangki Kawang, Papar;Cap. 69now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him by section 4 of theLand Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that allthe land set out in the Schedule hereto is likely to be required for a purpose, which in theopinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Papar, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired}in Acre(s)in Acre(s)1. Chong Vui Shiong@ HanryPatricia ChongSiam MuiChong Chau Vun 025024051 38.743 Papar 0.05Chong Thien HingEdmund Chong TetLoongChong Vui Khiong2.@ RechardJoan Ah ChinAmelia bt. Joseph}023137500 0.360 Sukut 0.1043. Finan Juanis J. Baskal 02305327 1,000 ,, 0.144. Britus b. Dimang 02305328 1,056 ,, 0.275. Madius b. Dimang 02303956 0.618 ,, 0.206. Lee Lai Ping 02506090 18.118 ,, 0.037. Liew Set Kiong}@ Alfred Liew 025320218 3.066 PengalatLiew Thien ChuBesar0.448. Ng Pit Chung 025102176 2.993 Kawang 0.0005@ En Pit Chung9. Imran b. AB. 023182229 5.263 Kg. Pengalat 0.53RahmanBesar10. Robert Bendilt 023153371 4.560 ,, 0.07Sinidol


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 321SCHEDULE - (cont.)ApproximateNo. Owner(s) Title No.Areaon Title LocalityArea to beAcquiredin Acre(s)in Acre(s)11. Jack b. Empah 023093898 7.430 Sebandil 0.60}12. Gustin @ Justinb. JulasimFredolin b. Julasim 023093905 5.760 Sebandil 0.23Gistin b. JulasimRubin b. JulasimRudy b. Julasim}13. Magarit bt. Kiat@ MagaritJouti bt. Elau@ VictoriaOppotuna bt. Kiat 023155133 5.350 Nantazan 1.09@ Mary FlorisPelek b. Kiat@ FelixPhilip b. Kiat@ Philip b. Kiat14. Ajani b. Sina 023094331 5.640 Sabandil 0.05@ Md. Asnudin}15. Jilina binti AkuiHilinah binti AkuiJakim b. Siong 023093889 8.300 Sebandil 0.28Sihim b. AsiongYukin bt. Matajanau@ Lojuin16. Rawrance Ansalmus 023042953 1.275 Sakat 0.0117. Lorin b. Mallim}Angela Bultong 023083936 0.781 Dambai 0.25Ubu @ Angela UbuKawang}18. Chong Shui Lan @Chong Shui HanYen Yin Lin @Eric Yen 025296324 3.140 Kawang 0.04Yen Yin FahYong Fui RanYong Fui LenDated at Kota Kinabalu, this 30th day of December, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


322WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)No. 128 [No. JKM. PHB. 600-2/1/249 (17)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangditunjukkan atas Pelan No. A/R/2483/LA1 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksudawam, iaitu bagi Pembinaan dan Menaik Taraf Jalan Perkampungan Benoni, Papar; olehBab 69yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengumumkanbahawa semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkin dikehendakibagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksud awam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Papar, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)1. Au Fook Len 024036351 6.440 Papar 0.103@ Anne (Annie)2. Dg. Aminah bt.}Ag. AhmadAg. Ismail b. Tuah 024036360 9.210 ,, 0.08Malai Muhamad b.Malai Osman3. Au Fook Len 023122287 6.21 Benoni 0.938@ Anne (Annie)4. Ag. Amit b. JudinAli @ Ali Hussin b.}Abdul Hamid023122278 5.06 ,, 0.0645. Tamin b. Omar 023090691 5.84 ,, 0.035Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 30 Disember 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 323THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4[No. JKM. PHB. 600-2/1/249 (17)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plan No. A/R/2483/LA1 is likely to be required for a public purpose, that is to say for the Constructionand Upgrading of Jalan Perkampungan Benoni, Papar; now, therefore, in exerciseCap. 69of the powers conferred upon him by section 4 of the Land Acquisition Ordinance,the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedule hereto islikely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-Pertua Negeri is apublic purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Papar, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Acre(s)in Acre(s)1. Au Fook Len 024036351 6.440 Papar 0.103@ Anne (Annie)2. Dg. Aminah bt.}Ag. AhmadAg. Ismail b. Tuah 024036360 9.210 ,, 0.08Malai Muhamad b.Malai Osman3. Au Fook Len 023122287 6.21 Benoni 0.938@ Anne (Annie)4. Ag. Amit b. JudinAli @ Ali Hussin b.}Abdul Hamid023122278 5.06 ,, 0.0645. Tamin b. Omar 023090691 5.84 ,, 0.035Dated at Kota Kinabalu, this 30th day of December, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.


324WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)No. 129 [No. JKM. PHB. 600-2/2/50 (21)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangditunjukkan atas Pelan No. DRG.NO.JPSN.SB.F/90/1 mungkin akan dikehendaki bagi suatumaksud awam, iaitu bagi Pembinaan Rancangan Pengairan Kg. Pengalat Besar, Papar; olehBab 69yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya olehseksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan inimengumumkan bahawa semua tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkindikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri adalah suatu maksudawam.Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Papar, pada waktu pejabat.JADUALAnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)}1. Nursih bt. OsmanMatnoor b. OsmanJaafar b. OsmanNordin b. OsmanFaridah Abu Bakar 023189344 3.763 Pengalat 0.15Roslan Abu BakarBesarJaliah Abu BakarSalehin Abu BakarAbdul Jahid AbuBakar2. Ismail b. ParangSaiful Bahari bin}Saidi023013210 3.693 ,, 0.133. Kenali b. Omar 023013194 1.775 ,, 0.074. Ebrahim b. Ahmat 023013201 2.431 ,, 0.095. Wong Lee Chu 023013274 1.600 ,, 0.056. Nelson Sak Ei Yat 023013283 2.143 ,, 0.107. Ismail b. Parang 023013229 1.750 ,, 0.06


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 325JADUAL - (samb.)AnggaranLuasLuas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang HendakHakmilikDiambil(Ekar)(Ekar)8. Jelina bt. PudinLikup b. MinjanaBaidah bt. Abd.HamidSani b. ManjaMat Ismail b. Mohd.Yunos BoyotMohd. Safri b.Basirun 023013292 4.350 Pengalat 0.20Otoh bt. Mohd. ZainBesar@ Mohd. ZainBibah bt. Mat Zain@ Mohd. ZainAbd. Rashid b.Mohd. ZainNapsiah bt. MohdZainAbdul Wahab b.KassimAhlip b. Mat9. Janidah bt. PalaliMudah bt. Parali }023154449 1.800 ,, 0.0810. Mariah Sipal 023154458 1.810 ,, 0.06}11. Usih b. JayaZakaria b. YusopHairul b. Ramlan 023013309 2.906 ,, 0.24Rukiah bt. BakrinZamanah bt. Bakrin12. Ramlee bin GantarunSorah binti GantarunMinah binti GantarumNorlela binti GantarunKiphli @ Sepi bin 023013247 5.200 ,, 0.10KanaliAisah binti Abd.GaporAhlip Mahmud}13. Jabaidah bintiSamsudinMisbah SudinNormah SudinSuhaili bin Sudin023013023 5.118 ,, 0.05Arifin bin Sudin}}


326WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 30 Disember 2008.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69NOTIFICATION UNDER SECTION 4[No. JKM. PHB. 600-2/2/50 (21)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land as shown on Plan No.DRG.NO.JPSN.SB.F/90/1 is likely to be required for a public purpose, that is to say for theCap. 69Construction of Kg. Pengalat Besar Irrigation Scheme, Papar; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 4 of the Land AcquisitionOrdinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that all the land set out in the Schedulehereto is likely to be required for a purpose, which in the opinion of the Yang di-PertuaNegeri is a public purpose.Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue,Papar, during normal office hours.SCHEDULEApproximateAreaArea to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired}in Acre(s)in Acre(s)1. Nursih bt. OsmanMatnoor b. OsmanJaafar b. OsmanNordin b. OsmanFaridah Abu Bakar 023189344 3.763 Pengalat 0.15Roslan Abu BakarBesarJaliah Abu BakarSalehin Abu BakarAbdul Jahid Abu2.BakarIsmail b. ParangSaiful Bahari bin 023013210 3.693 ,, 0.13}Saidi3. Kenali b. Omar 023013194 1.775 ,, 0.074. Ebrahim b. Ahmat 023013201 2.431 ,, 0.095. Wong Lee Chu 023013274 1.600 ,, 0.05


19 Februari 2009WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 3276. Nelson Sak Ei Yat 023013283 2.143 Pengalat 0.10Besar7. Ismail b. Parang 023013229 1.750 ,, 0.068. Jelina bt. PudinLikup b. MinjanaBaidah bt. Abd.HamidSani b. ManjaMat Ismail b. Mohd.Yunos BoyotMohd. Safri b.Basirun 023013292 4.350 ,, 0.20Otoh bt. Mohd. Zain@ Mohd. ZainBibah bt. Mat Zain@ Mohd. ZainAbd. Rashid b.Mohd. ZainNapsiah bt. MohdZain}9.Abdul Wahab b.KassimAhlip b. MatJanidah bt. PalaliMudah bt. Parali }023154449 1.800 ,, 0.0810. Mariah Sipal 023154458 1.810 ,, 0.06}11. Usih b. JayaZakaria b. YusopHairul b. Ramlan 023013309 2.906 ,, 0.24023013247023013023Rukiah bt. BakrinZamanah bt. Bakrin}12. Ramlee bin GantarunSorah binti GantarunMinah binti GantarumNorlela binti GantarunKiphli @ Sepi binKanaliAisah binti Abd.GaporAhlip Mahmud}13. Jabaidah bintiSamsudinMisbah SudinNormah SudinSuhaili bin SudinArifin bin SudinSCHEDULE - (cont.)ApproximateNo. Owner(s) Title No.Areaon Title LocalityArea to beAcquiredin Acre(s)in Acre(s)5.200 ,, 0.105.118 ,, 0.05


328WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 19 Februari 2009REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)THE LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)Dated at Kota Kinabalu, this 30th day of December, 2008.By His Excellency’s Command,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.________________________________________________________________________Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuat kuasamulai daripada 1 Januari 2008 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2009Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)RMLangganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 100.00Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... 150.00Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.00Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri,Pekeliling dan lain-lain.Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... ... 1.50Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... ... 2.00Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... ... 2.50Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... ... 3.00Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... ... 3.50Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... ... 4.50Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... ... 6.00 dan tambahRM1.00untuk setiap32 mukayang lebih.Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua sertaindeks 2008 (dijilid dengan Kulit Keras) ... ... RM 35.00Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang“& Co”.


19 Februari 2009Untuk MaklumanWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain sepertiLaporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkankepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, BegBerkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.329________________________________________________________________________P.K. 0001 (L) - 2009DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,TUAN HAJI SALSIDU BIN HAJI IBRAHIM, J.P., JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.2009.

More magazines by this user
Similar magazines