Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHSABAH, MALAYSIAWarta KerajaanDiterbitkan dengan kuasaJil. LXII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 15 NOVEMBER 2007 [No. 44Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.DATUK HAJI SUKARTI BIN WAKIMAN,Setiausaha Kerajaan Negeri.No. 600 [No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2KENAIKAN PANGKATSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Darwin bin Timus ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Salihin @ Shalihin bin Norbinsha ke jawatan Pegawai Tadbir, GredN44 mulai 7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Latip bin Amat @ Adam bin Amat ke jawatan Pegawai Tadbir, GredN44 mulai 7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Nicholas Lim @ Azmi Salim ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44mulai 7 Jun 2007.


1,938WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007KENAIKAN PANGKAT - (samb.)[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Mohamed bin Gapar ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Sanudin bin Ismail ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Puan Norlija @ Norlijah binti Danin ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44mulai 7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Puan Faridah binti Melai ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Puan Teo Geck Choo ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Puan Mary Isidore Malangking ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Puan Luvita Koisun ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Puan Faridah binti Abdul Ahmad ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Teo Hoe Bitt @ Teo Kiat Seng ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44mulai 7 Jun 2007.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,939[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Tuan Haji Ajak bin Awang ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Beaty Fred @ Peter Beaty ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Daniel Gaing @ George Daniel ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44mulai 7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Matlin bin Dullah ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Ag. Damit @ Ag. Sahzain Pg. Abd. Razak ke jawatan Pegawai Tadbir,Gred N44 mulai 7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Roger Linus ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Mohd. Yassin bin Ibrahim ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Ab. Jamal bin Ab. Rahim ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai7 Jun 2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Faimin bin Kamin ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun2007.[No. SPANS: KP. 1/N44 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatsecara hakiki Encik Asli bin Sulaiman ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 mulai 7 Jun2007.


1,940WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 601 [No. SPANS: P. 012164PELANTIKAN MEMANGKUSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Sa’adilah binAbdillah untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N54 untuk tempoh mulai 1 Januari2007 hingga 15 Mac 2007 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 008175 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Yusof bin Osman@ Othman untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N48 untuk tempoh mulai 1Januari 2007 hingga 6 Jun 2007 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 019638Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Medin binMasandoh untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 untuk tempoh mulai 4Februari 2007 hingga 3 Februari 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yanglebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 009590Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Yong Lee Ming@ Yong Lee Min untuk memangku jawatan Pegawai Penyelidik, Gred Q54 untuk tempohmulai 23 Mac 2007 hingga 22 Mac 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 002065 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Tuan Haji Rumalingbin Epit untuk memangku jawatan Timbalan Pengarah/Pegawai Tadbir, Gred N52 untuktempoh mulai 28 Mac 2008 hingga 27 Mac 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 010982Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Tuan Haji Ajak binAwang untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 untuk tempoh mulai 3 April2007 hingga 6 Jun 2007 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 010511Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Mohd. Yusof @Usup bin Taha untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N52 untuk tempoh mulai 2Mei 2007 hingga 1 Mei 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,941[No. SPANS: P. 003175 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik James Mandasauntuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 untuk tempoh mulai 2 Mei 2007hingga 1 Mei 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 004968 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Lee Vui Henguntuk memangku jawatan Penguasa Tanah dan Ukur, Gred J48 untuk tempoh mulai 1 Jun2007 hingga 31 Mei 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 021509 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Philemon Lajawaiuntuk memangku jawatan Jurutera (Awam), Gred J44 untuk tempoh mulai 1 Jun 2007hingga 31 Mei 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 029594Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Sotimin @ Apininbin Sarun untuk memangku jawatan Pegawai Penerbitan, Gred N41 untuk tempoh mulai 1Jun 2007 hingga 31 Mei 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 000016 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Jabidah @ Halilahbinti Mohd. Dun untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N48 untuk tempoh mulai13 Jun 2007 hingga 6 September 2007 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yanglebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 011149Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Abdul Fatah binAmir untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N48 untuk tempoh mulai 15 Jun2007 hingga 14 Jun 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 025107Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Zainuden @Rudy bin Jimbun untuk memangku jawatan Pemelihara Hutan, Gred G41 untuk tempohmulai 2 Julai 2007 hingga 31 Mei 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


1,942WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007PEMANGKU MEMANGKU - (samb.)[No. SPANS: P. 06680Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Michael Embanuntuk memangku jawatan Setiausaha Tetap/Pegawai Tadbir, Gred N54 untuk tempoh mulai21 Julai 2007 hingga 20 Julai 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yanglebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 011881Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Roslan bin Jumatuntuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 untuk tempoh mulai 1 Ogos 2007hingga 31 Jun 2010 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 017505Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Henry MelandMijin @ Davvy untuk memangku jawatan Arkitek Landskap, Gred J44 untuk tempoh mulai1 September 2007 hingga 31 Ogos 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 007129 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Liew Set Kiong@ Alfred Liew untuk memangku jawatan Jurutera, Gred J48 untuk tempoh mulai 14September 2007 hingga 13 September 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 000986 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Ibrahim bin Mohd.Asry untuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 untuk tempoh mulai 1 Oktober2007 hingga 30 September 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 029344Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Mohamad Sidikbin Awang Adi untuk memangku jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S52 untuk tempohmulai 2 Oktober 2007 hingga 1 Oktober 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 030520Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Musally binMoksin untuk memangku jawatan Ketua Penolong Pengarah, Pegawai Penerbitan, GredN48 untuk tempoh mulai 2 Oktober 2007 hingga 1 Oktober 2008 atau sehingga jawatandiisi secara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepadaPANS 45(6) Bahagian B.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,943[No. SPANS: P. 028134Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Dg. Kamariahbinti Ag. Yahya untuk memangku jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S44 untuktempoh mulai 2 Oktober 2007 hingga 1 Oktober 2008 atau sehingga jawatan diisi secarahakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6)Bahagian B.[No. SPANS: P. 030525Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Senan @ Semanbin Jipar untuk memangku jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S44 untuk tempohmulai 2 Oktober 2007 hingga 1 Oktober 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakikimana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 003748Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Yusof bin Abd.Abbas untuk memangku jawatan Pengarah, Kabinet dan Dasar, Pegawai Tadbir, Gred N54untuk tempoh mulai 31 Oktober 2007 hingga 30 Oktober 2008 atau sehingga jawatan diisisecara hakiki mana yang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 029871Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Imbran bin Angununtuk memangku jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S41 untuk tempoh mulai 1 Januari2008 hingga 31 Disember 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebihdahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 012053 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Edris bin Maidinuntuk memangku jawatan Pengarah, Pegawai Tadbir, Gred N48 untuk tempoh mulai 1Januari 2008 hingga 31 Disember 2008 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki manayang lebih dahulu. Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.[No. SPANS: P. 003789Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Yahya bin Hassanuntuk memangku jawatan Pegawai Tadbir, Gred N44 untuk tempoh mulai 5 Februari 2008hingga 4 Februari 2009 atau sehingga jawatan diisi secara hakiki mana yang lebih dahulu.Pelantikan memangku ini tertakluk kepada PANS 45(6) Bahagian B.


1,944WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 602 [No. SPANS: P. 012518PELANTIKAN MENANGGUNG KERJASuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Akil bin AbuBakar untuk menanggung kerja jawatan Pegawai Perikanan, Gred G41 untuk tempoh mulai14 September 2006 hingga 14 Oktober 2006 dan 27 Januari 2006 hingga 26 Februari 2006.Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepada PANS 45(5) Bahagian B.[No. SPANS: P. 0026072Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan AppoloniaAegidius Sitiol untuk menanggung kerja jawatan Akauntan, Gred W44 untuk tempoh mulai26 Oktober 2006 hingga 4 Disember 2006 dan 19 Mac 2007 hingga 5 April 2007. Pelantikanmenanggung kerja ini tertakluk kepada PANS 45(5) Bahagian B.[No. SPANS: P. 008251 Vol. 1Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Awang Omarbin Mohd. Arsat untuk menanggung kerja jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 untuk tempohmulai 6 November 2006 hingga 24 November 2006 dan 19 Mac 2007 hingga 17 April2007. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepada PANS 45(5) Bahagian B.[No. SPANS: TC. P. 008840Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Ismail bin Pg.Osman untuk menanggung kerja jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 untuk tempoh mulai 1Disember 2006 hingga 31 Januari 2007. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepadaPANS 45(5) Bahagian B.[No. SPANS: P. 018211 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Emmeline bt.Patrick @ Emmy Dora untuk menanggung kerja jawatan Pegawai Ehwal Ekonomi, GredE41 untuk tempoh mulai 4 Disember 2006 hingga 3 Jun 2007. Pelantikan menanggungkerja ini tertakluk kepada PANS 45(5) Bahagian B.[No. SPANS: P. 027446Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Alexander Francisuntuk menanggung kerja jawatan Pustakawan, Gred S44 untuk tempoh mulai 25 Januari2007 hingga 24 Julai 2007. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepada PANS 45(5)Bahagian B.[No. SPANS: P. 013760Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Mary binti PaulMijong Dagul untuk menanggung kerja jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 untuk tempohmulai 7 Mei 2007 hingga 25 Mei 2007. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepadaPANS 45(5) Bahagian B.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,945No. 603 [No. SPANS: P. 020408/220PELANTIKAN SECARA KONTRAKSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarakontrak bagi Encik Chin Yun Siong ke jawatan Jurutera, Gred J41 selama tiga (3) tahunmulai 4 November 2004._______No. 604 [No. JKM.PHB. 600-1/36/10/2 (18)KORRIGENDUMDi dalam Warta Pemberitahuan No. 175 yang disiarkan dalam Warta Kerajaan bertarikh20 April 2006 dan diulangi pada 27 April 2006 dengan memasukkan perkataan “Bukan”pada ruangan di antara setiap perkataan “Anak Negeri” dan “Beragama Islam” bagi tajukPengisytiharan dan perenggan (1) teks Warta dan melucutkan perkataan “Yang DipertuaMajlis Ugama Islam Sabah (MUIS) dan Imam Daerah Kuala Penyu” daripada perenggan(2) teks Warta.CORRIGENDUM[No. JKM.PHB. 600-1/36/10/2 (18)In Gazette Notification No. 175 published in the Government Gazette dated 20thApril, 2006 and repeated on 27th April, 2006 in the title Declaration and in the paragraph(1) on the text by removing the word “Muslim” and in the paragraph (2) on the text,removing the words “The Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS)” and “ImamDaerah Kuala Penyu”._______No. 605 [No. KKT&P. 100-4/18 Jld. 2ORDINAN ANJING 1960(Ordinan No. 24 tahun 1960)PERINTAH MENGHAPUSKAN ANJING-ANJING BERKELIARANPada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi kepadanya oleh seksyen kecil (1) seksyen4 Ordinan Anjing 1960, Pegawai Penjaga Daerah Polis Tambunan dengan ini memerintahkanbahawa mana-mana anjing yang didapati berkeliaran di lorong-lorong pekan, jalan-jalanraya atau tempat lalu lintas orang ramai atau jauh dari rumah/halaman tuan punya anjingtersebut di dalam kawasan bandaran dan pada tarikh dan waktu-waktu yang berikut akandibinasakan sama ada anjing itu berlesen atau tidak.


1,946WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007ORDINAN ANJING 1960 - (samb.)NOVEMBER 2007Kawasan Tarikh Masa1. Kawasan Hospital Tambunan/ 17.11.2007 6.00 pagi - 6.00 petangSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Kawasan Hospital Tambunan/ 24.11.2007 6.00 pagi - 6.00 petangSMK. Tambunan/RAY/SM. St. MartinDISEMBER 2007Kawasan Tarikh Masa1. Kawasan Pekan Tambunan/ 10.12.2007 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh2. Kawasan Pekan Tambunan/ 17.12.2007 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh3. Kawasan Pekan Tambunan/ 24.12.2007 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh4. Kawasan Hospital Tambunan/ 29.12.2007 6.00 pagi - 6.00 petangSMK. Tambunan/RAY/SM. St. MartinFEBRUARI 2008Kawasan Tarikh Masa1. Kawasan Hospital Tambunan/ 2.2.2008 6.00 pagi - 6.00 petangSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Kawasan Pekan Tambunan/ 12.2.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh3. Kawasan Pekan Tambunan/ 19.2.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh4. Kawasan Pekan Tambunan/ 26.2.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,947MEI 2008Kawasan Tarikh Masa1. Kawasan Hospital Tambunan 3.5.2008 6.00 pagi - 6.00 petangSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Kawasan Pekan Tambunan/ 6.5.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh3. Kawasan Pekan Tambunan/ 13.5.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh4. Kawasan Pekan Tambunan/ 20.5.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu TobohOGOS 2008Kawasan Tarikh Masa1. Kawasan Hospital Tambunan 2.8.2008 6.00 pagi - 6.00 petangSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Kawasan Pekan Tambunan/ 5.8.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh3. Kawasan Pekan Tambunan/ 19.8.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh4. Kawasan Pekan Tambunan/ 26.8.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu TobohNOVEMBER 2008Kawasan Tarikh Masa1. Kawasan Hospital Tambunan/ 1.11.2008 6.00 pagi - 6.00 petangSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Kawasan Pekan Tambunan/ 11.11.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh3. Kawasan Pekan Tambunan/ 18.11.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu Toboh4. Kawasan Pekan Tambunan/ 25.11.2008 6.00 pagi - 6.00 petangTamu TobohKASMIN BIN SAIMAN, SM,Ketua Polis, Balai Tambunan.


1,948WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007THE DOGS ORDINANCE, 1960(Ordinance No. 24 of 1960)DESTRUCTION OF STRAY DOGS ORDER[No. KKT&P. 100-4/18 Jld. 2In exercise of the powers conferred upon him by subsection (1) of section 4 of theDogs Ordinance, 1960 the Officer-In-Charge of the Police District of Tambunan, herebyorders that any dog found straying in any street, road or public thoroughfare or beyond thepremises of the owner of such dog, within the area of the following township during thespecified date and hours, may be destroyed whether such dog be duly licensed or not.NOVEMBER 2007Date Time Location1. Tambunan Hospital Area/ 17.11.2007 6.00 a.m. - 6.00 p.mSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Tambunan Hospital Area/ 24.11.2007 6.00 a.m. - 6.00 p.mSMK. Tambunan/RAY/SM. St. MartinDECEMBER 2007Date Time Location1. Tambunan Town Area/ 10.12.2007 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground2. Tambunan Town Area/ 17.12.2007 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground3. Tambunan Town Area/ 24.12.2007 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground4. Tambunan Hospital Area/ 29.12.2007 6.00 a.m. - 6.00 p.mSMK. Tambunan/RAY/SM. St. MartinFEBRUARY 2008Date Time Location1. Tambunan Hospital Area/ 2.2.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Tambunan Town Area/ 12.2.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground3. Tambunan Town Area/ 19.2.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground4. Tambunan Town Area/ 26.2.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,949MAY 2008Date Time Location1. Tambunan Hospital Area/ 3.5.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Tambunan Town Area/ 6.5.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground3. Tambunan Town Area/ 13.5.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground4. Tambunan Town Area/ 20.5.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu GroundAUGUST 2008Date Time Location1. Tambunan Hospital Area/ 2.8.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Tambunan Town Area/ 5.8.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground3. Tambunan Town Area/ 19.8.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground4. Tambunan Town Area/ 26.8.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu GroundNOVEMBER 2008Date Time Location1. Tambunan Hospital Area/ 1.11.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mSMK. Tambunan/RAY/SM. St. Martin2. Tambunan Town Area/ 11.11.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground3. Tambunan Town Area/ 18.11.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu Ground4. Tambunan Town Area/ 25.11.2008 6.00 a.m. - 6.00 p.mToboh Tamu GroundKASMIN BIN SAIMAN, SM,Officer-In-Charge of Police, Tambunan.


1,950WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 606 [No. KKT&P.(S) 100-1/10(28)ENAKMEN PEMAJUAN PERUMAHAN (KAWALAN DAN PELESENAN) 1978(Enakmen No. 24 tahun 1978)ENAKMEN PERUMAHAN (KAWALAN DAN PELESENAN PEMAJU-PEMAJU) (PINDAAN) 2005PENETAPAN TARIKH MULA BERKUAT KUASAPada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 1 EnakmenPerumahan (Kawalan dan Pelesenan Pemaju-Pemaju) (Pindaan) 2005, Saya, Datuk HajiHajiji Haji Mohd. Noor, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Sabah dengan inimenetapkan 2 Julai 2007 sebagai tarikh Enakmen ini hendaklah mula berkuat kuasa.Bertarikh di Kota Kinabalu pada 1 November 2007.DATUK HAJI HAJIJI HAJI MOHD. NOOR,Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan.[No. KKT&P.(S) 100-1/10(28)HOUSING DEVELOPMENT (CONTROL AND LICENSING) ENACTMENT 1978(Enactment No. 24 of 1978)HOUSING (CONTROL AND LICENSING OF DEVELOPERS) (AMENDMENT) ENACTMENT 2005APPOINTMENT OF DATE OF COMING INTO FORCEIn exercise of the powers conferred upon him by Section 1 of the Housing (Control andLicensing of Developers) (Amendment) Enactment 2005, I, Datuk Haji Hajiji Haji Mohd.Noor, Minister of Local Government and Housing Sabah, hereby appoints 2nd July, 2007as the date in which this Enactment come into operation.Dated at Kota Kinabalu, this 1st day of November, 2007.DATUK HAJI HAJIJI HAJI MOHD. NOOR,Minister of Local Government and Housing.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,951No. 607 [No. JKM. PHB. 600-2/3/47/(68)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 500/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu bagi Pelaksanaan Bekalan AirSandakan Fasa II Sesalur Penghantaran Air Terawat Pakej 1, 2, 3 dan 5, yang bagi maksudtersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 4 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/3/47/(68)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 500/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Implementation of SandakanWater Supply Phase II - Treated Water Transmission Main Package 1, 2, 3 and 5, to whichthe land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 4th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,952WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 608 [No. JKM. PHB. 600-2/1/198/(16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 501/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Rancangan Pembetungan Fasa1, Kota Belud, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/198/(16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 501/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Kota Belud Sewerage Scheme,Phase 1, Kota Belud, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,953No. 609 [No. JKM. PHB. 600-2/1/200/(20)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 502/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan Jalan Raya Panjut,Tuaran, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/200/(20)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 502/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of Panjut Road,Tuaran, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,954WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 610 [No. JKM. PHB. 600-2/1/201/(20)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 503/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan Jalan Raya Ruhiang,Tuaran, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/201/(20)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 503/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of RuhiangRoad, Tuaran, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,955No. 611 [No. JKM. PHB. 600-2/1/205/(30)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 504/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan Jalan Raya dariKampung Keningau ke Sekolah Menengah Ken Hwa, Keningau, yang bagi maksud tersebuttanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/205/(30)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 504/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of Road fromKampung Keningau to Sekolah Menengah Ken Hwa, Keningau, to which the land is intendedto be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,956WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 612 [No. JKM. PHB. 600-2/1/208/(25)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 505/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan Jalan Bokara - BatuSapi - POIC, Sandakan, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/208/(25)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 505/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of the Bokara -Batu Sapi - POIC Road, Sandakan, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,957No. 613 [No. JKM. PHB. 600-2/1/209/(20)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 506/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan Jalan KampungMalingan, Papar, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/209/(20)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 506/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of the KampungMalingan Road, Papar, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,958WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 614 [No. JKM. PHB. 600-2/3/49/(18)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 507/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Projek Loji Air Apas Balung(Kerja Perawatan Air, Jalan Masuk dan Tapak Takungan), Tawau, yang bagi maksud tersebuttanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/3/49/(18)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 507/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the Apas Balung Water PlantProject (Water Treatment Work, Access Road and Reservoir Site), Tawau, to which theland is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,959No. 615 [No. JKM. PHB. 600-2/4/0/37 (17)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 508/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu Projek Pembinaan SMK LangkonII, Kota Marudu, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/4/0/37 (17)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 508/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction Project of SMKLangkon II, Kota Marudu, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,960WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 616 [No. JKM. PHB. 600-2/4/0/39 (16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 509/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan SMK Kuhara II,Tawau, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 7 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/4/0/39 (16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 509/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of SMK KuharaII School, Tawau, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 7th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,961No. 617 [No. JKM. PHB. 600-2/1/197 (23)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 540/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu bagi pembinaan Jalan SirungSumandak (NQR), Papar, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 27 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/197 (23)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 540/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of SirungSumandak Road (NQR), Papar, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 27th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,962WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 618 [No. JKM. PHB. 600-2/1/199/(20)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 541/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan Jalan KampungMelayu, Sandakan, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 27 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/199/(20)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 541/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of KampungMelayu Road, Sandakan, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 27th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,963No. 619 [No. JKM. PHB. 600-2/1/203 (17)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 542/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan sebuah Jambatan diAnsip, Keningau, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 27 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/203/(17)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 542/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of a Bridge atAnsip, Keningau, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 27th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,964WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 620 [No. JKM. PHB. 600-2/1/204 (16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 543/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan sebuah Jambatan diSkim Biah, Keningau, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 27 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/204 (16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 543/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of a Bridge atBiah Scheme, Keningau, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 27th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,965No. 621 [No. JKM. PHB. 600-2/1/207 (16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 544/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan Jambatan di JalanPintas Ranau - Kota Belud (Km.12.3), yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkanuntuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 27 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/1/207 (16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 544/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of Bridge atRanau - Kota Belud Road By Pass (Km.12.3), to which the land is intended to be put on itsacquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 27th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,966WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007No. 622 [No. JKM. PHB. 600-2/2/40/(16)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 545/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pelaksanaan Rancangan SaliranPadang Lapis, Pitas, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 27 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/2/40/(16)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 545/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the implementation of PadangLapis Irrigation Scheme, Pitas, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 27th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,967No. 623 [No. JKM. PHB. 600-2/4/0/38 (17)ORDINAN PENGAMBILAN TANAHBab 69ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang disebut dalamPemberitahuan Warta No. 546/2007 hendaklah diambil, walau bagaimanapun, pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerja pengukuranBab 69disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikankepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-apa kerjadi atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya, iaitu pembinaan SMK Bandau II,Kota Marudu, yang bagi maksud tersebut tanah itu dicadangkan untuk diambil.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 27 September 2007.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,THE LAND ACQUISITION ORDINANCECap. 69DIRECTION UNDER SECTION 5DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-2/4/0/38 (17)Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land referred to in GazetteNotification No. 546/2007 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, inexercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any work on the land connected to the use, to wit, the construction of SMK BandauII, Kota Marudu, to which the land is intended to be put on its acquisition.Dated at Kota Kinabalu, this 27th day of September, 2007.By His Excellency’s Command,DATUK SERI MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.


1,968WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007PUBLIC NOTICESNo. 624 [No. JIM(KK) 194/2002AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Lim Shau VoonNo. Kad Pengenalan: H 0623172Alamat:No. Rumah 9, Lot 2, Lorong Pokok Saka,Dah Yeh Villa, Likas,88300 Kota Kinabalu, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-796 tahun 2001Tarikh Mesyuarat Am: 9 November 2007Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: 1 November 2007.BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGLEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM(KK) 194/2002Debtor’s Name:Lim Shau VoonNRIC No.: H 0623172Address:House No. 9, Lot 2, Lorong Pokok Saka,Dah Yeh Villa, Likas,88300 Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota Kinabalu


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,969Bankruptcy Number: K29-796 of 2001Date of General Meeting: 9th November, 2007Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 1st November, 2007.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director General of Insolvency, Malaysia.No. 625 [No. JIM(KK) 203/2002AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Lim Shau PhinNo. Kad Pengenalan: H 0439884Alamat:Winxiang Sdn. Bhd.,Tingkat 3, Lot 20, Damai Plaza, Luyang,Kota Kinabalu, Sabah.Perihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-793 tahun 2001Tarikh Mesyuarat Am: 9 November 2007Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -


1,970WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: 1 November 2007.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETING[No. JIM(KK) 203/2002Debtor’s Name:Lim Shau PhinNRIC No.: H 0439884Address:Winxiang Sdn. Bhd.,3rd Floor, Lot 20, Damai Plaza, Luyang,Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-793 of 2001Date of General Meeting: 9th November, 2007Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 1st November, 2007.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director General of Insolvency, Malaysia.


15 November 2007No. 626WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,971[No. KK20060016/11WASIAT DAN PENTADBIRAN PUSAKAHARTA PUSAKA: YIT TET FUNG @ YET TET VUN, SI MATINO. KAD PENGENALAN: 350715-12-5203 (BARU)/H 0046237 (LAMA)Semua orang yang ada apa-apa tuntutan terhadap harta pusaka si mati yang namanyatersebut di atas yang mati tak berwasiat di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu pada22 Jun 2004 adalah dikehendaki menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka dengan bertuliskepada yang bertandatangan di bawah ini tidak lewat daripada 10 Januari 2008 dan selepastarikh ini harta pusaka itu akan dibahagi-bahagikan di antara orang-orang yang berhakkepadanya dengan tertakluk hanya kepada tuntutan-tuntutan yang telah diterima sebelumdan pada tarikh itu.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Pentadbir Negara, Sabah.Bertarikh: 11 Oktober 2007.[No. KK20060016/11PROBATE AND ADMINISTRATION ORDINANCECap. 109 (Sabah)ESTATE OF: YIT TET FUNG @ YET TET VUN, DECEASEDNRIC NO.: 350715-12-5203 (NEW)/H 0046237 (OLD)All persons having claims against the estate of the abovementioned deceasedwho died intestate at Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu on 22nd day of June, 2004are required to submit their claims in writing to the under-signed not later than 10th day ofJanuary, 2008 after which date the estate will be distributed among the persons entitledthereto subject to claims received by that date.Dated: 11th day of October, 2007.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Administrator General, Sabah.No. 627 [No. ARB (SB) (PES) 41/2001/36WASIAT DAN PENTADBIRAN PUSAKAHARTA PUSAKA: RISNAH BINTI LAING, SI MATINO. KAD PENGENALAN: 650410-12-5338 (BARU)/H 0673400 (LAMA)Semua orang yang ada apa-apa tuntutan terhadap harta pusaka si mati yang namanyatersebut di atas yang mati tak berwasiat di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu pada11 September 2001 adalah dikehendaki menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka denganbertulis kepada yang bertandatangan di bawah ini tidak lewat daripada 26 Januari 2008 danselepas tarikh ini harta pusaka itu akan dibahagi-bahagikan di antara orang-orang yang


1,972WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 15 November 2007PUBLIC NOTICES - (cont.)WASIAT DAN PENTADBIRAN PUSAKA - (samb.)berhak kepadanya dengan tertakluk hanya kepada tuntutan-tuntutan yang telah diterimasebelum dan pada tarikh itu.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Pentadbir Negara, Sabah.Bertarikh: 27 Oktober 2007.[No. ARB (SB) (PES) 41/2001/36PROBATE AND ADMINISTRATION ORDINANCECap. 109 (Sabah)ESTATE OF: RISNAH BINTI LAING, DECEASEDNRIC NO.: 650410-12-5338 (NEW)/H 0673400 (OLD)All persons having claims against the estate of the abovementioned deceasedwho died intestate at Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu on 11th day of September,2001 are required to submit their claims in writing to the under-signed not later than 26thday of January, 2008 after which date the estate will be distributed among the personsentitled thereto subject to claims received by that date.Dated: 27th day of October, 2007.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Administrator General, Sabah.No. 628[No. KK20070039/12WASIAT DAN PENTADBIRAN PUSAKAHARTA PUSAKA: LEE LEN KAU, SI MATINO. KAD PENGENALAN: 161010-12-5008Semua orang yang ada apa-apa tuntutan terhadap harta pusaka si mati yang namanyatersebut di atas yang mati tak berwasiat di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu pada 9April 1998 adalah dikehendaki menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka dengan bertuliskepada yang bertandatangan di bawah ini tidak lewat daripada 1 Februari 2008 dan selepastarikh ini harta pusaka itu akan dibahagi-bahagikan di antara orang-orang yang berhakkepadanya dengan tertakluk hanya kepada tuntutan-tuntutan yang telah diterima sebelumdan pada tarikh itu.Bertarikh: 2 November 2007.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Pentadbir Negara, Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1,973PROBATE AND ADMINISTRATION ORDINANCECap. 109 (Sabah)ESTATE OF: LEE LEN KAU, DECEASEDNRIC NO.: 161010-12-5008[No. KK20070039/12All persons having claims against the estate of the abovementioned deceasedwho died intestate at Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu on 9th day of April, 1998are required to submit their claims in writing to the under-signed not later than 1st day ofFebruary, 2008 after which date the estate will be distributed among the persons entitledthereto subject to claims received by that date.Dated: 2nd day of November, 2007.ROSMAH BINTI HAJI MANSOR,Administrator General, Sabah._______TENDER NOTICESNo. 629 [No. JKR. JUB. 600-6/1/345KENYATAAN TENDERTENDER UNTUK KONTRAKTOR BUMIPUTERA SAHAJATender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di Pusat KhidmatKontraktor (PKK) dalam Kelas C Sahaja di bawah Kepala II, Sub-Kepala 2(a) dan berdaftardengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) untuk membuattawaran bagi kerja berikut:-“THE CONSTRUCTION AND COMPLETION OF JKR KOMPLEKSDAERAH KOTA KINABALU”Bayaran Dokumen Tender:RM250.00Tarikh Tutup: 19 November 2007(Isnin, Jam 12.00 tengah hari)Tempat Memasukkan Tender:Setiausaha,Lembaga Perolehan Persekutuan Sabah,Perbendaharaan Malaysia Sabah,Tingkat Dua (2), Rumah Persekutuan,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.


1,974WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH15 November 2007Masa, Tempat dan Tarikh MelaporDiri bagi Lawatan Tapak/Taklimatdan Tempat untuk Mengambil BorangLawatan Tapak/Taklimat:TENDER NOTICES - (cont.)Penender adalah DIWAJIBKAN untukmenghadiri taklimat di Pejabat JuruteraDaerah Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu(Kepayan) pada 5 November 2007 (Isnin) jam10.00 pagi dan borang boleh diambil dariPejabat Cawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima(5), Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya, KotaKinabalu, dan/atau Jurutera Daerah JabatanKerja Raya, Kota Kinabalu.Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor atau wakilwakilnyayang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkanbahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil AsalPKK, Sijil Pengiktirafan Status Bumiputera dan Sijil Perakuan Pendaftaran Asal dari LPIPM(CIDB) hendaklah ditunjukkan ketika hendak membeli dokumen tender.Dokumen tender dan butir-butir lanjutnya boleh diperoleh pada waktu pejabat diCawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu,Sabah.Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepadakontraktor-kontraktor jika Borang Lawatan Tapak telah dilengkapkan.TENDER NOTICETENDER FOR BUMIPUTERA CONTRACTORS ONLYDATUK IR. ANJIN HAJI AJIK,Pengarah Kerja Raya.[No. JKR. JUB. 600-6/1/345Contractors registered with Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) in Class COnly under Head II, Sub-Head 2(a) and registered with Construction IndustryDevelopment Board (CIDB) are invited to participate in the tender for the followingworks:-“THE CONSTRUCTION AND COMPLETION OF JKR KOMPLEKSDAERAH KOTA KINABALU”Tender Document Fee:RM250.00Closing Date: 19th November, 2007(Monday - 12.00 noon)Place of Submission of Tender: The Secretary,Sabah Federal Tenders Board,Treasury of Malaysia Sabah,Second (2) Floor, Federal House,Jalan Mat Salleh,88592 Kota Kinabalu, Sabah.


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH1,975Time, Place and Date for Site Visitand Place to obtain Form of Site Visit/Briefing by Contractor:It is COMPULSORY for Tenderer to attendthe Site Briefing at Public WorksDepartment Divisional Engineer’s Office,Kota Kinabalu (Kepayan) on 5th November,2007 (Monday) at 10.00 a.m. and the Formis obtainable from Public Works DepartmentQuantity Surveying Section, 5th Floor,Public Works Department Headquarters KotaKinabalu, and/or Public Works DepartmentDivisional Engineer’s Office, Kota Kinabalu.Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PKK License, Certificate ofBumiputera Status Acknowledgement and Original Registration acknowledgementCIDB (LPIPM) must be produced when obtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.DATUK IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.No. 630 [No. JKR. JUB. 600-5/2/14/Vol. 2KENYATAAN TENDERTENDER TERBUKATender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar di PUKONSAdalam Kod 220101 (Alat Hawa Dingin - Window/Split) untuk membuat tawaran bagi kerjaberikut:-“REGULAR MONTHLY SERVICING AND MAINTENANCE OF CENTRAL AIRCONDITIONING INSTALLATION AT VARIOUS GOVERNMENT BUILDINGSIN THE STATE”Bayaran Dokumen Tender:RM80.00Tarikh Terakhir Mengeluarkan DokumenTender: 19 November 2007Tarikh Tutup: 26 November 2007(Isnin, Jam 10.00 pagi)


1,976WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH15 November 2007TENDER NOTICES - (cont.)Tempat Memasukkan Tender:Setiausaha,Lembaga Tawaran Negeri,Kementerian Kewangan,Tingkat Bawah, Wisma Kewangan,88593 Kota Kinabalu, Sabah.Masa, Tempat dan Tarikh Melapor Penender adalah DIWAJIBKAN untukDiri bagi Lawatan Tapak/Taklimat menghadiri taklimat di Pejabat Ketuadan Tempat untuk Mengambil Borang Penolong Pengarah/Mekanikal, CawanganLawatan Tapak/Taklimat: Mekanikal, Putatan pada 5 November 2007(Isnin) jam 10.00 pagi dan borang bolehdiambil dari Pejabat Cawangan Ukur Bahan,Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat, Jabatan KerjaRaya, Kota Kinabalu dan/atau Ketua PenolongPengarah/Mekanikal, Jabatan Kerja Raya,Putatan, Kota Kinabalu.Dokumen tender hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor-kontraktor atau wakilwakilnyayang SAH sahaja dengan membawa ‘SURAT TAULIAH’ yang menunjukkanbahawa mereka diberi kuasa untuk mengambil dokumen bagi pihak syarikat. Sijil AsalPUKONSA hendaklah ditunjukkan ketika hendak membeli dokumen tender.Dokumen tender dan butir-butir lanjutnya boleh diperoleh pada waktu pejabat diCawangan Ukur Bahan, Tingkat Lima (5), Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya, Kota Kinabalu,Sabah.Sila ambil perhatian bahawa Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepadakontraktor-kontraktor jika Borang Lawatan Tapak telah dilengkapkan.DATUK IR. ANJIN HAJI AJIK,Pengarah Kerja Raya.TENDER NOTICEOPEN TENDER[No. JKR. JUB. 600-5/2/14/Vol. 2Contractors registered with PUKONSA in Kod 220101 (Alat Hawa Dingin -Window/Split) are invited to participate in the tender for the following works:-“REGULAR MONTHLY SERVICING AND MAINTENANCE OF CENTRAL AIRCONDITIONING INSTALLATION AT VARIOUS GOVERNMENT BUILDINGSIN THE STATE”


15 November 2007Tender Document Fee:WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHRM80.001,977Last Day of Issuing Document: 19th November, 2007Closing Date: 26th November, 2007(Monday - 10.00 a.m.)Place of Submission of Tender:Time, Place and Date for Site Visitand Place to obtain Form of Site Visit/Briefing by Contractor:The Secretary,State Tenders Board,Ministry of Finance,Ground Floor, Wisma Kewangan,88593 Kota Kinabalu, Sabah.It is COMPULSORY for Tenderer to attendthe Site Briefing at Ketua Penolong Pengarah/Mechanical’s Office, Public WorkDepartment, Putatan on 5th November, 2007(Monday) at 10.00 a.m. and the Form isobtainable from Public Works DepartmentQuantity Surveying Section, 5th Floor,Public Works Department Headquarters KotaKinabalu, and/or Public Works DepartmentKetua Penolong Pengarah/Mechanical’sOffice, Putatan, Kota Kinabalu.Tender document will only be distributed to the contractor or their valid representativeby producing ‘AUTHORISATION LETTER’ indicating that they are duly authorized tocollect tender document on behalf of their company. Original PUKONSA Certificate mustbe produced when obtaining tender document.Tender document may be obtained during office hours from the Quantity SurveyingSection, 5th Floor, Public Works Department Headquarters, Kota Kinabalu, Sabah.Please take note that Tender Document can only be issued to the Tenderer uponsubmission of the completed and certified Form of Site Visit by Contractor.DATUK IR. ANJIN HAJI AJIK,Director of Public Works.


1,978WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH15 November 2007Yang berikut adalah diterbitkan sebagai Tambahan kepada Warta ini:-ENAKMEN-ENAKMENTambahan Pertama No. 2 bertarikh 1 November 2007.No. 3 Tahun 2007 - Enakmen Perbekalan Tambahan Pertama (2007) 2007.The First Supplementary Supply (2007) Enactment 2007.No. 4 Tahun 2007 - Enakmen Hutan (Pindaan) 2007.The Forest (Amendment) Enactment 2007.No. 5 Tahun 2007 - Enakmen Pengambilan Tanah (Pindaan) 2007.The Land Acquisition (Amendment) Enactment 2007.Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuat kuasamulai daripada 1 Januari 2007 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2007Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)RMLangganan Tahunan di dalam Malaysia ... 100.00Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... 150.00Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.00Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri, Pekelilingdan lain-lain.Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... 1.50Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... 2.00Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... 2.50Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... 3.00Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... 3.50Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... 4.50Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... 6.00 dan tambahRM1.00untuk setiap32 mukayang lebih.Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua serta indeks 2006(dijilid dengan Kulit Keras) ... ... ... RM 35.00


15 November 2007WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH1,979Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang“& Co”.Untuk Makluman(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain sepertiLaporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkankepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, BegBerkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.________________________________________________________________________P.K. 0001 (L) - 2007DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,ENCIK CHARLES AYUB TABAD, A.S.D.K., A.D.K. JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.2007.

More magazines by this user
Similar magazines