Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

doe.gov.my

Pelan Tindakan Pembersihan Pelan Tindakan Pembersihan Pantai

OBJEKTIF PENYEDIAAN PELAN TINDAKAN

PEMBERSIHAN PEMBERSIHAN PANTAI

PANTAI

�� Untuk menyeragamkan tindakan dan penyelarasan yang berkesan

kepada Jabatan-Jabatan

Jabatan Jabatan dan agensi-agensi

agensi agensi kerajaan/swasta

kerajaan swasta yang

relevan secara bersepadu bagi membersihkan kawasan kawasan-kawasan

kawasan kawasan

pesisiran pantai yang tercemar akibat daripada bencana atau

tumpahan minyak khususnya daripada punca yang tidak diketahui;

�� M Mengujudkan j dk satu prosedur d k kontigensi i i rasmi rasmii untuk untukk k kumpulan l respon

pembersihan pantai Negeri Melaka; dan

�� �� Mempertingkatkan kemampuan bertindak dari aspek tenaga manusia manusia, ,

logistik dan peralatan dengan tujuan meminimumkan kesan-kesan

kesan kesan

buruk terhadap ekologi,

ekonomi dan sosial penduduk persisiran

pantai pantai.

�� Pelan tindakan yang diwujudkan bertujuan memberi

pengetahuan;pendedahan serta menyenaraikan bidangkuasa dan

tugas setiap Jabatan dalam menangani isu isu-isu isu pencemaran pantai

d dan menjalankan j l k kerja kerja-kerja k j k kkerja j pembersihan b ih pantai t i khususnya kh akibat kib t

tumpahan minyak.

More magazines by this user
Similar magazines