Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Přenášení souborů

Přenášení souborů do přístroje Network Walkman Přenos skladeb (audio dat), uložených v programu SonicStage [My Library] do přístroje Network Walkman. 1 Připojte přístroj Network Walkman ke svému počítači. Na displeji se zobrazí nápis “USB CONNECT”. do zdířky USB do zdířky USB Speciální kabel USB (součást příslušenství)

2 Umístěte kurzor nad položku [Transfer] a ze seznamu cílových umístění zvolte možnost [ATRAC Audio Device]. Obrazovka programu SonicStage Pro zastavení nahrávání klepněte na položku . 3 Zvolte audio soubor (soubory) nebo album, které hodláte přenášet. 4 Klepněte na položku pro zahájení přenosu. Poznámky • Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití nahrané hudby mimo toto omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv. • Společnost Sony není zodpovědná za neúplné nahrání/stažení (download) nebo poškození dat v důsledku problémů s Network Walkmanem nebo počítačem. • V průběhu přenosu dat neodpojujte kabel USB. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození přenášených dat. • Před prvním nahráváním zvukového disku CD se provede operace [CD Drive Check]. Po jejím dokončení můžete nahrávat zvukový disk CD. • Počet přenosů jednoho audio souboru může být z důvodů ochrany autorských práv omezen. • Pokud je v průběhu přenosu dat odpojen kabel USB, mohou v přístroji Network Walkman zůstat nepotřebná data. V takovém případě přeneste použitelné audio soubory (včetně ostatních datových souborů kromě audio souborů) zpět do svého počítače a naformátujte přístroj Network Walkman.