Views
1 year ago

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony NW-E103 - NW-E103 Istruzioni per l'uso Ceco

B Další funkce

B Další funkce Formátování paměti (FORMAT) Svůj Network Walkman můžete používat k naformátování vestavěné flash-paměti. Pokud bude paměť naformátována, budou smazána veškerá data, která byla předtím do paměti uložena. Před zahájením formátování nezapomeňte prověřit data, uložená v paměti. Tlačítko Nx 4 Stiskněte tlačítko Nx. Na displeji začne blikat nápis “FORMATTING” a zahájí se formátování. Jakmile je formátování dokončeno, zobrazí se na displeji nápis “COMPLETE” a displej se vrátí k zobrazení jako v kroku 2. 5 Stiskněte tlačítko MENU. Displej se vrátí k normálnímu zobrazení. Pro zrušení režimu nabídky V nabídce zvolte možnost [RETURN] nebo stiskněte tlačítko MENU. Pro zrušení formátování V kroku 3 zvolte možnost „N“. Tlačítko MENU Tlačítko .–/+> 1 Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se displej s nabídkou. REPEATMODE> Poznámka Paměť není možno formátovat v průběhu přehrávání hudby. (Na displeji nabídky se nebude zobrazovat nápis “FORMAT”.) 2 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu položky “FORMAT>” a stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. FORMAT:N Paměť není možno formátovat v průběhu přehrávání hudby. 3 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu položky “Y” a stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. Nápis “Really?” se zobrazí na displeji. 32

Zobrazení informací o přehrávači (INFO) Je možno zobrazovat informace, jako je například název výrobku, kapacita vestavěné flash-paměti, výrobní číslo a verze software. Tlačítko Nx Tlačítko MENU Tlačítko .–/+> 1 Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se displej s nabídkou. REPEATMODE> Další funkce 2 Stiskněte tlačítko .–/+> pro volbu položky “INFO>” a stiskněte tlačítko Nx pro potvrzení. Stiskněte tlačítko .–/+> pro zobrazení následujících informací. 1: název výrobku 2: kapacita vestavěné flashpaměti 3: výrobní číslo 4: verze software Pro zrušení režimu nabídky V nabídce zvolte možnost [RETURN] nebo stiskněte tlačítko MENU. 33