Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Obsah Začíname

Obsah Začíname Kontrola príslušenstva .............................................................................................................8 Vkladanie batérií do diaľkového ovládača ...............................................................................8 1: Montáž stolového stojana....................................................................................................9 2: Nastavenie uhla TV ............................................................................................................10 3: Pripojenie antény/káblového prijímača/rekordéra (napr. DVD rekordér) ...........................11 4: Pripojenie audio/video zariadení........................................................................................12 5: Ochrana televízneho prijímača proti prevrhnutiu ...............................................................12 6: Uloženie napájacieho kábla/Zviazanie káblov ...................................................................13 7: Vykonanie úvodných nastavení .........................................................................................13 Používanie TV prijímača BRAVIA Sledovanie TV vysielania........................................................................................................16 Výber rôznych funkcií a nastavení (Hlavná ponuka)...............................................................18 Zobrazenie Návodu na obsluhu (i-Manual) ............................................................................20 Nastavenie siete Príprava káblovej siete........................................................................................................... 22 Príprava bezdrôtovej siete LAN .............................................................................................22 Nastavenie internetového pripojenia......................................................................................23 Problémy s pripojením k internetu .........................................................................................25 Úprava nastavenia zobrazenia serverov ................................................................................25 Ďalšie informácie Riešenie problémov ...............................................................................................................26 Technické parametre .............................................................................................................27 Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu)...........................................................31 Informácie o bezpečnosti.......................................................................................................36 6 SK

Po tom, ako ste nastavili váš TV prijímač BRAVIA a naučili sa pomocou tohto návodu základné operácie, prečítajte návod (i-Manual) zaznamenaný v TV prijímači, kde sú uvedené ďalšie informácie o funkciách TV prijímača. V tomto TV prijímači je zaznamenaný návod (i-Manual). Ak chcete zobraziť i-Manual, stlačte tlačidlo i-MANUAL na diaľkovom ovládači a vyberte položku. Podrobnosti nájdete na strane 20 v tomto návode. Obsah návodu i-Manual sa môže líšiť v závislosti od modelu/regiónu/oblasti. Obsah návodu i-Manual * Niektoré modely túto funkciu neobsahujú. Ako používať i-Manual Funkcie TV „BRAVIA“ 3D funkcia* Snímač prítomnosti* „BRAVIA“ Internet Video Internetové widgets Bezdrôtová sieť LAN / Bezdrôtová sieť LAN pripravená „BRAVIA“ Sync s „Ovládaním pre HDMI“ Služba Skype pripravená TrackID/Vyhľad. hudby/Vyhľad. videí Nahrávanie na pevný disk USB* Pozeranie TV 3D funkcia* Digitálny elektron. sprievodca programom Obľúbené Formát obrazovky Režim obrazu Text Fotografie/Hudba/Videá Dvojitý obraz (PIP) Dvojitý obraz (P&P) NVOD/MF Nastavenia/Hlavná ponuka O Hlavnej ponuke Nastavenia Obraz Zvuk Nastavenia systému i-Manual Digitálne nastavenie Analógové nastavenie Externé vstupy Sieť Podpora produktu Použitie iných zariadení/ Internet Videorekordér/DVD prehrávač Audio systém USB zariadenie (napr. dig. fotoaparát) Snímka HDMI zariadenia Internet/Bezdrôtová sieť LAN Domáca sieť Media Remote PC Popis dielov Diaľkové ovládanie Ovládacie prvky a ukazovatele TV Koncovky Riešenie problémov Register Záložky SK 7 SK