Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Greco

Odmontovanie stolového

Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača Ak chcete stolový stojan odmontovať od TV prijímača, odskrutkujte skrutky uvedené v kroku 3. ~ • Stolový stojan nedemontujte zo žiadneho iného dôvodu, než z dôvodu inštalácie zodpovedajúceho príslušenstva na televízny prijímač. • Pri demontáži stolového stojana z TV prijímača položte displej obrazovkou nadol na pevný rovný povrch, ktorý je väčší ako TV prijímač. • Aby sa predišlo poškodeniu povrchu LCD displeja, skôr ako ho položíte na podložku, prestrite na ňu jemnú tkaninu. • Dbajte na to, aby pred zapnutím bol televízor vo vertikálnej polohe. Televízor nesmie byť zapnutý displejom nadol, aby sa zabránilo nerovnomernému zobrazení obrazu. B Pre modely KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-46/40/32CX52x, KDL-32EX42x B Pre modely KDL-26/24/22EX320 Jemná tkanina B Pre model KDL-26EX321 Jemná tkanina 2: Nastavenie uhla TV Uhol pohľadu na tento televízny prijímač je možné nastaviť nasledujúcim spôsobom. Jemná tkanina Nastavenie uhla (Otočenie) (okrem modelov KDL-26/24/ 22EX320) ~ • Pri nastavovaní uhla jednou rukou pridržiavajte stojan, aby sa stojan nezošmykol, alebo aby sa neprevrátil TV prijímač. 20° 20° 20° 20° 10 SK

Nastavenie uhla (Naklonenie) (okrem modelov KDL-46/40/ 32CX52x) ~ • Pri nastavovaní uhla dávajte pozor, aby ste si nezovreli prsty medzi TV prijímačom a stojanom. B Pre modely KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-32EX42x, KDL-26EX321 0° - 6° 3: Pripojenie antény/ káblového prijímača/ rekordéra (napr. DVD rekordér) Pripojenie ku káblovému prijímaču/ rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou rozhrania SCART Začíname B Pre modely KDL-26/24/22EX320 0° - 6° ~ • Zaistite, aby pred televízorom neboli žiadne predmety. Snímač IR Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér) ~ • Pre toto pripojenie odporúčame použiť univerzálny vodič SCART zahnutý do pravého uhla. 3D Synchronizačný vysielač (len modely KDL-55/46/40/ 37/32EX72x, KDL-46/ 40HX72x) Snímač prítomnosti (okrem modelov KDL-46/40/32EX520, KDL-40/32EX523) • Inteligentný snímač prítomnosti nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani iným silným zdrojom svetla, pretože svetlo by mohlo zapríčiniť nesprávne fungovanie. (Pokračovanie) 11 SK