Views
9 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

3 Zašrafite šrafove u

3 Zašrafite šrafove u zid. Šrafovi bi trebalo da vire iz zida kao na slici. 730 mm Povezivanje sa žičanom mrežom Pripremite mrežu tako što ćete povezati sistem i računar na kućnu mrežu pomoću LAN kabla. od 3,5 mm do 4,5 mm Povezivanje sa računarom ili ruterom pomoću LAN kabla Sledeća slika je primer povezivanja sistema i računara na kućnu mrežu. 4 Okačite otvore zidnih nosača na šrafove. Poravnajte rupe u zidnim nosačima sa šrafovima, zatim okačite jedinicu na dva šrafa. Internet Modem LAN kabl (ne isporučuje se) Ruter Server Napomena Server treba da se poveže na istu mrežu kao i sistem. Savet Preporučujemo vam da koristite oklopljeni i odgovarajući kabl za interfejs (ne isporučuje se). 18 SR

Povezivanje automatskim dobijanjem informacija omreži 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Izaberite [Auto]. Sistem počinje da uspostavlja mrežne postavke i prikazuje se status mrežne postavke. Pritisnite / da biste pregledali informacije, a zatim pritisnite . 5 Izaberite [Save & Connect]. Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Za više detalja, pogledajte poruke koje se prikazuju na TV ekranu. 5 Obavite podešavanje prateći uputstva na ekranu. Sistem počinje da uspostavlja mrežne postavke i prikazuje se status mrežne postavke. Pritisnite / da biste pregledali informacije, a zatim pritisnite . 6 Izaberite [Save & Connect]. Sistem započinje povezivanje sa mrežom. Za više detalja, pogledajte poruke koje se prikazuju na TV ekranu. Povezivanje i priprema Povezivanje korišćenjem fiksne IP adrese 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Izaberite [Manual]. 19 SR