Views
4 months ago

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony HT-CT790 - HT-CT790 Istruzioni per l'uso Serbo

Korišćenje različitih

Korišćenje različitih funkcija/ podešavanja Bežično povezivanje subwoofera (LINK) Ponovo povežite subwoofer bežično da biste postigli bolju vezu. Indikator napajanja LINK 3 Izaberite [System Settings] – [Wireless Subwoofer Connection] – [Link]. Na TV ekranu će se prikazati meni [Link]. 4 Pritisnite LINK na zadnjoj strani subwoofera. Indikator napajanja na subwooferu brzo treperi zelenom bojom. Pređite na sledeći korak u roku od jednog minuta. 5 Izaberite [Start]. Započinje podešavanje veze. Da biste se vratili na prethodni displej, izaberite [Cancel]. 6 Dovršite podešavanje veze prateći poruku na ekranu. Indikator napajanja na subwooferu svetli zelenom bojom. Napomene • Ako se prikaže poruka [Cannot set Link.], pratite uputstva na ekranu. • Kada je [Bluetooth Mode] podešeno na [Transmitter] i BLUETOOTH uređaj je povezan na sistem, bežična veza subwoofera ne može da se uspostavi. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 38 SR

Reprodukovanje komprimovanih zvučnih datoteka sa prirodnim kvalitetom zvuka Ova funkcija poboljšava kvalitet zvuka komprimovanih audio datoteka vraćajući jasan zvuk visokog kvaliteta koji je izgubljen u postupku kompresije. Možete da uživate u slušanju zvuka koji je blizu originalnom, prirodnom i prostornom zvuku. Ova funkcija je dostupna samo kada kao zvučno polje izaberete [Music] (stranica 24). 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavn meni. 2 U glavnom meniju izaberite [Setup]. Na TV ekranu će se prikazati displej za podešavanje. 3 Izaberite [Audio Settings] – [DSEE]. 4 Izaberite [On]. Napomene • Ova funkcija je kompatibilna sa dvokanalnim digitalnim ulaznim signalima frekvencije uzorkovanja 44,1 kHz ili 48 kHz. • Frekvencija uzorkovanja/širina uzorkovanja nakon povećanja rezolucije je 96 kHz/24 bita. • Ova funkcija nije kompatibilna sa DSD signalima. • Ova funkcija ne radi kada je izabrana opcija [Analog]. Uživanje u multiplex broadcast zvuku (AUDIO) Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku kada sistem dobija Dolby Digital multiplex broadcast signal. 1 Pritisnite AUDIO. Na prednjem displeju će se prikazati audio signal. 2 Pritiskajte dugme da biste izabrali željeni zvučni signal. Audio signal „MAIN” „SUB” „MN/SB” AUDIO Objašnjenje Emitovaće se zvuk glavnog jezika. Emitovaće se zvuk sporednog jezika. Emitovaće se pomešani zvuk glavnog i sporednog jezika. Napomene • Da biste dobili Dolby Digital signal, treba da povežete TV ili druge uređaje na priključak TV IN (OPTICAL) pomoću optičkog digitalnog kabla. • Ako je priključak HDMI IN na TV-u kompatibilan sa funkcijom Audio Return Channel (stranica 42), možete da primate Dolby Digital signal preko HDMI kabla. Korišćenje različitih funkcija/podešavanja 39 SR