Views
2 months ago

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Ucraino

Sony DVP-NS728H - DVP-NS728H Istruzioni per l'uso Ucraino

SUBTITLE

SUBTITLE (субтитри) ( )(35) – Змінення субтитрів, якщо вони записані на дисках формату DVD VIDEO, в режимі DVD- VR або у відеофайли DivX. – Відображення тексту для музичного файла у разі натискання під час відтворення. Для отримання докладнішої інформації див. стор. 35. D TOP MENU (головне меню) Відображення головного меню диска DVD. MENU (меню) (34) Відображення меню. O RETURN (повернення) (22) Повернення на попередній екран. DISPLAY (відобразити) (23) Показ інформації про відтворення на екрані. C/X/x/c (25) Переміщення підсвіченого прямокутника для вибору відображуваного елемента. – Покадрове відтворення назад *4 /вперед *5 у разі натискання в режимі паузи. – Змінює номер логічного пристрою LUN (Logical Unit Number — номер логічного пристрою) натисканням кнопки під час відображення списку альбомів або доріжок (стор. 35). m/M (швидко/ повільно) – Перемотування назад або вперед натисканням кнопки під час відтворення. Швидкість змінюється у разі повторного натискання. – Відтворення у зворотному напрямку *4 /вперед *5 уповільнено повторним натисканням кнопки у режимі паузи. N (відтворення) Початок або відновлення відтворення. X (пауза) Призупинення або відновлення відтворення. Центральна кнопка (ENTER) (18) x (стоп) Підтвердження (ввід) вибраного Припинення відтворення. елемента. FAST/SLOW PLAY (швидке/ E ./> (попередній/ повільне відтворення) наступний) Відтворення на різній швидкості Перехід до попередньої/ зі звуком *6 у разі повторного наступної частини, доріжки або натискання під час відтворення. сцени у режимі безперервного відтворення. * 1 Для файлів відео DivX та дисків DVD, окрім дисків DVD+RW/DVD+R/DVD+R 8 UA / (повтор/епізод/ DL. * 2 Лише диски DVD і відеофайли DivX. епізод/вперед) * 3 Ці функції можуть не працювати з – Повторне відтворення певними сценами. сцени *1*3 /швидке * 4 Лише для дисків DVD VIDEO і режиму DVD-VR. прокручування сцени * 5 Лише для дисків DVD, VIDEO CD і вперед *2*3 у разі натискання відеофайлів. під час відтворення. * 6 Лише для дисків DVD і VIDEO CD. b Деякі функції відтворення можуть не працювати із непідтримуваним форматом MPEG-4 (стор. 53).

Передня панель A Кнопка [/1 (вкл./очікуван.) (17) B Лоток дисководу (21) C Дисплей передньої панелі (10) D Кнопка Z (відкрити/закрити) (21) Відкриття або закриття лотка дисководу. E Кнопка N (відтворення) (21) Кнопка N має тактильну точку*. F Кнопка x (стоп) (21) Припинення відтворення. G Роз'єм USB (типу A) (19, 35) (лише DVP-NS728H) Приєднайте пристрій USB до цього роз'єму. H (датчик пульта дистанційного керування) (16) * Використовуйте тактильну точку як орієнтир при експлуатації програвача. Щоб заблокувати лоток дисководу (дитячий замок) Можна заблокувати лоток дисководу, щоб запобігти його помилковому відкриванню. Коли програвач перебуває в режимі очікування, натисніть O RETURN, ENTER, а потім [/1 на пульті дистанційного керування. Програвач увімкнеться, і на дисплеї передньої панелі відобразиться «LOCKED». Кнопка Z на програвачі не працює, доки увімкнено дитячий замок. Розблокування лотка дисководу Коли програвач перебуває в режимі очікування, натисніть O RETURN, ENTER, а потім знову [/1. b Навіть якщо вибрати «СБРОС» у пункті «УСТАНОВКА» у меню керування (стор. 39), лоток дисководу все одно залишатиметься заблокованим. Задня панель L CENTER A Роз'єм HDMI OUT (High- Definition Multimedia Interface out — вихідний сигнал мультимедійного інтерфейсу високої роздільної здатності) (11, 14) B Роз'єм DIGITAL OUT (COAXIAL) (14) C Роз'єми LINE OUT L/R (AUDIO) (14) D Роз'єм LINE OUT (VIDEO) (11) E Роз'єм LINE (RGB)-TV (11) F Роз'єми COMPONENT VIDEO OUT (11) ,продовження 9 UA