Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sådan anvendes eksterne

Sådan anvendes eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n114 N 5 Klik på placeret i nederste højre hjørne i PowerDVD BD-vinduet. aktivér 3D-funktionen og klik på Auto Detect. ✍ Du kan ændre computerens skærmopløsning. Klik på placeret i nederste højre hjørne i PowerDVD BD-vinduet og menupunktet til at ændre skærmopløsning. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen i PowerDVD BD. 6 Sæt en Blu-ray 3D Disc i det optiske diskdrev.

Sådan anvendes eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n115 N Sådan forbinder du en high-quality digital lydoutputenhed imellem computer og tv Du kan tilslutte en high-quality hjemmebiografmodtager eller en anden surround sound dekoderenhed imellem din computer og tv ved hjælp af en HDMI-forbindelse. ! Før du slutter enheden til computeren, skal du sørge for at HDMI-forbindelsen imellem tv og hjemmebiografmodtageren eller surround sound dekoderenheden er sat op først. For at høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. For flere informationer, se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 200). 1 Tænd for tv'et og indstil dets indgang til HDMI-indgang. 2 Tænd for hjemmebiografens modtager eller surround sound dekoderenheden og indstil indgang til HDMI-indgang. 3 Sæt den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-indgangsporten på hjemmebiografens modtager eller surround sound dekoderenhed og den anden ende til computerens eller portreplikatorens HDMI-udgangsport. ✍ Du kan justere skærmopløsningen på det tilsluttede tv med din computer. Se Hvorfor kan skærmen ikke vise en video? (side 191) for flere oplysninger. Med HDMI-forbindelsen kan lydstyrken kun justeres med den tilsluttede lydenhed. Din computer kan ikke styre output-lydstyrken på nogen, tilsluttede enheder.