Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sådan anvendes

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af TPM n 94 N Konfiguration af TPM Hvis du vil bruge det integrerede TPM-modul, skal du: 1 Aktivere TPM under BIOS-indstillingerne. 2 Installere Infineon TPM Professional Package. 3 Initialisere og konfigurere TPM. Sådan aktiverer du TPM under BIOS-indstillingerne 1 Tænd computeren, og tryk gentagende gange på tasten F2, indtil VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmen ikke vises, skal du genstarte computeren og prøve igen. 2 Tryk på tasten < eller , for at vælge fanen Security. Tryk på tasten M eller m for at vælge Change TPM State, og tryk derefter på tasten Enter. 3 Tryk på tasten M eller m for at vælge Enable, og tryk derefter på tasten Enter. 4 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter. 5 Når systemet genstartes, skal du vælge Execute i bekræftelsesvinduet og derefter trykke på tasten Enter. ✍ Du kan også deaktivere TPM og slette TPM-konfigurationen under BIOS-indstillingerne. ! Inden du aktiverer TPM, skal du indstille startadgangskoden for at beskytte systemet og TPM-konfigurationen mod uautoriseret adgang. Hvis TPM er aktiveret, tager det længere tid, inden VAIO-logoet vises. Det skyldes de sikkerhedstjek, der udføres, når computeren startes. Du vil ikke kunne få adgang til TPM-beskyttede data, hvis du sletter TPM-ejerskabet. Inden du sletter TPM-konfigurationen, skal du huske at oprette sikkerhedskopier af alle TPM-beskyttede data.

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af TPM n 95 N Sådan installerer du Infineon TPM Professional Package Læs filen Readme.txt i mappen C:\Infineon\Readme. Dobbeltklik derefter på setup.exe i mappen C:\Infineon for at installere pakken. Du skal have administratorrettigheder til computeren for at kunne installere denne pakke. ! Du skal angive nogle få adgangskoder under installationen af Infineon TPM Professional Package. Uden disse adgangskoder kan du ikke gendanne de TPM-beskyttede data eller sikkerhedskopier. Skriv derfor altid adgangskoderne ned, og opbevar dem et sikkert sted, hvor andre personer ikke har adgang. Sådan initialiserer og konfigurerer du TPM Du kan få yderligere oplysninger i skærmvejledningen. Denne vejledning åbnes ved at klikke på Start, Alle programmer, Infineon Security Platform Solution og Help. ! Opdatering og administration af de TPM-beskyttede data udføres på eget ansvar og egen risiko. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der opstår som følge af din opdatering og håndtering af dataene.