Views
7 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

&&Funkcija

&&Funkcija pretraživanja scena dostupna je za naslove koji traju duže od 100 sekundi i kraće od 100 sati. &&Funkcija pretraživanja scena možda neće biti dostupna, ovisno o disku. Pretraživanje naslova/poglavlja BD DVD Možete pretraživati poglavlja ako naslov sadrži oznake poglavlja. 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije ili pauze. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Odaberite način pretraživanja pomoću /, zatim pritisnite ENTER. "Title Search" - pretraživanje naslova (za BD-ROM/DVD VIDEO diskove) "Chapter Search" - pretraživanje poglavlja Pojavi se polje za unos brojeva. Primjer: Chapter Search 3 4 Pomoću brojčanih tipaka unesite broj naslova ili poglavlja. Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i ponovno unesite drugi broj. Pritisnite ENTER. Nakon nekog vremena, uređaj pokreće reprodukciju od odabranog broja. Prikaz vremena reprodukcije i informacija o reprodukciji BD DVD Možete provjeriti informacije o naslovu, uključujući brzinu video prijenosa i sl. Pritisnite DISPLAY. Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti diska ili okolnostima uređaja. Primjer: Kod reprodukcije BD-ROM diska A Trenutno odabran kut snimanja B Broj ili naziv naslova C Trenutna audio postavka D Dostupne funkcije () kut snimanja/ B jezik dijaloga/' titlovi) E Informacije o reprodukciji Prikazuje vrstu diska/način reprodukcije/video codec/brzinu prijenosa/traku statusa reprodukcije/vrijeme reprodukcije (preostalo vrijeme*) F Izlazna razlučivost/Video frekvencija * Prikazuje se kad pritisnete TIME više puta. z &&Informacije o reprodukciji također možete provjeriti na pokazivaču uređaja (str. 13). &&Pritisnite SUBTITLE, AUDIO ili ANGLE za odabir svake od postavki. 40

Podešavanje slike i zvuka za video sadržaje BD DVD Podešavanje slike 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Odaberite "Video Settings" pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Pojavi se "Video Settings" prozor. 3 Odaberite stavku pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Standardne postavke su podcrtane. 4 Stavke Picture Quality Mode (Standard/ Brighter Room/ Theatre Room/ Memory) Video Equaliser HD Reality Enhancer (HDMI) NR (Noise Reduction) Detalji Odabire podešenje slike prema s različitim razinama osvjetljenja u okruženju. Ova postavka može se odabrati kada je opcija "Picture Quality Mode" podešena na "Memory" (pogledajte ""Video Equaliser" elementi" na str. 41). Ovo podešenje je raspoloživo samo u slučaju izlasku videosignala iz priključnice HDMI OUT (pogledajte ""HD Reality Enhancer (HDMI)" elementi" na str. 41). Smanjuje smetnje na slici (pogledajte ""NR" elementi" na str. 42). Odaberite ili podesite postavke pomoću