Views
3 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

6 7 8 Odaberite metodu

6 7 8 Odaberite metodu ručne registracije i pritisnite ENTER. Manual registration (WPS) PIN method Za ručno podešavanje, odaberite ovu opciju i unesite SSID. Za unos znakova, pogledajte str. 65. Odaberite ovu opciju kod spajanja uređaja na bežični LAN router (pristupnu točku) kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup i unesite PIN kôd. &&Ako odaberete "(WPS) PIN method", prikazuje se PIN kôd ovog uređaja. Registrirajte kôd na bežični LAN router (pristupnu točku) unutar 2 minute nakon pritiska na "Start" i prijeđite na korak 12. Detalje o registraciji potražite u uputama za uporabu bežičnog LAN routera (pristupne točke). Provjerite sigurnost i pritisnite ENTER. Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA ključa. &&Ako odaberete "None", prijeđite na korak 10. Pritisnite ENTER za unos WEP ili WPA ključa. Za unos znakova, pogledajte str. 65. b Provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ili WPA ključ prije prelaska na korak 9. Nakon što pritisnete u koraku 9, na zaslonu se više ne mogu provjeriti znakovi. 9 Pritisnite . b WEP ili WPA ključ se prikazuje kao 8 zvjezdica bez obzira na broj unesenih znakova. 10 Odaberite način podešavanja IP adrese i zatim pritisnite ENTER. Auto Acquisition Manual Odaberite ovo kad su DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) postavke servera dostupne od strane vašeg davatelja internetskih usluga. Postavke mreže koje su neophodne za uređaj, pripisuju se automatski. Omogućuje ručno podešavanje IP adrese u skladu s vašim mrežnim okruženjem. &&Odaberete li "Manual", podesite sljedeće stavke: ––IP Address ––Subnet Mask ––Default Gateway Prikazuje se zaslon za podešavanje postavki DNS servera nakon podešavanja opcija. Ručno unesite adresu DNS servera i prijeđite na korak 12. 11 Odaberite način podešavanja DNS servera i zatim pritisnite ENTER. Auto Manual Automatsko dobivanje adrese DNS servera. Ručno unesite adresu DNS servera. &&Ako ste odabrali "Manual", adresu unesite u redak "Primary DNS". 12 Odaberite "Do not use" i pritisnite ENTER. Ako vaš davatelj usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite "Use" i upišite podatke u retke "Proxy Server" i "Port Number". Za unos znakova, pogledajte str. 65. 64

13 Odaberite "Perform" pomoću / i zatim pritisnite ENTER. Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se prikazuju nakon što uređaj završi dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka pogreške, slijedite upute na zaslonu. Dodatne detalje potražite na sljedećoj internetskoj stranici i provjerite odjeljak FAQ: http://support.sony-europe.com/ 14 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER. 15 Provjerite postavke, odaberite "Finish" i zatim pritisnite ENTER. Prikazuje se poruka "Settings are complete.". Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite poruku i ponovite podešavanje mreže. Unos znakova Upotrijebite sljedeći postupak za unos SSID, WEP/WPA ključa ili "Proxy Server". 1 Polje za unos Pritisnite brojčanu tipku više puta za odabir znaka. Primjer: Jednom pritisnite brojčanu tipku 3 za unos "D". Triput pritisnite brojčanu tipku 3 za unos "F". 2 Pritisnite i unesite sljedeći znak. Ako pogriješite, pogledajte sljedeći korak. 1 Pomaknite kursor na polje za unos pomoću /. Kursor mijenja boju u žutu. 2 Pomaknite kursor ulijevo od znaka kojeg želite obrisati pomoću /. Primjer: ako želite obrisati "H" (zaslon "SSID Entry") Kursor 3 Odaberite "Clear" i pritisnite ENTER. b Provjerite jeste li pravilno unijeli sigurnosni ključ prije prelaska na korak 3. Nakon pritiska na plavu tipku ("Finish") u koraku 3 i prelaska na sljedeći korak, nećete više moći provjeriti znakove na zaslonu. 3 Pritisnite plavu tipku ("Finish") kad ste završili. Kad unesete SSID, pritisnite za prelazak na sljedeći zaslon. Kad unesete "Proxy Server", pritisnite RETURN za izlaz. ͞͞Dostupne tipke Tipke Crvena tipka (Letter Type) Zelena tipka (A/a) Žuta tipka (Symbol) Plava tipka (Finish) Detalji Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa slova i unosa brojeva. Mijenja funkciju tipkovnice, između unosa velikih i malih slova. Prikaz tipkovnice za simbole. Stavke su unesene i uređaj se vraća na prethodan prikaz. Postavke i podešenja nastavlja se 65