Views
4 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Croato

Gledanje prikaza

Gledanje prikaza najviše kvalitete Ako posjedujete Sony TV prijemnik koji podržava "PhotoTV HD" možete uživati u prikazima najviše kvalitete, zahvaljujući sljedećem povezivanju i podešenju. 1 Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela (nije isporučen). 2 Podesite video postavke TV prijemnika na [VIDEO-A] mod. Za detalje o [VIDEO-A], pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik. b "PhotoTV HD" možete koristiti samo kad je opcija "HDMI Resolution" uređaja podešena na "Auto", "1080i" ili "1080p" u "Output Video Format" postavkama unutar "Video Settings" (str. 52). Reprodukcija s USB uređaja Možete reproducirati fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja. 1 Spojite USB uređaj u USB priključnicu na uređaju. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz USB uređaj prije spajanja. Blu-ray Disc/DVD uređaj 3 Odaberite f (Photo) koristeći /. 4 Odaberite Ϊ (USB Device) pomoću i zatim pritisnite ENTER. Pojavi se popis datoteka ili mapa. 5 Odaberite datoteku ili mapu pomoću /, zatim pritisnite ENTER. Kad odaberete mapu, odaberite datoteku u mapi pomoću /, zatim pritisnite ENTER. Prikaže se odabrana slikovna datoteka. &&Za pokretanje slideshow (prezentacija) reprodukcije, pritisnite N. b &&Nemojte odspajati USB uređaj tijekom postupka. Zaustavite reprodukciju i prethodno zatvorite popis datoteka i mapa. &&Uređaj ne može reproducirati fotografske datoteke s USB uređaja ako se spoje na USB priključnicu na stražnjoj strani uređaja. u USB priključnicu USB uređaj b &&Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim DVD uređajem. &&Uređaj može prepoznati: ––Mass Storage Class (MSC) uređaje koji su FAT kompatibilni i nisu particionirani i ––Still Image Capture Device (SICD) uređaje. Ako su MSC uređaji particionirani, uređaj ih možda neće prepoznati. 2 Pritisnite HOME. 46

Reprodukcija fotografskih datoteka preko mreže Možete reproducirati fotografije s kućnog servera, kao što je DLNA certified računalo, spajanjem uređaja na mrežu sa serverom. Priprema servera/računala Pogledajte "Postavke servera za spajanje" na str. 66. Reprodukcija Reprodukcija fotografija s DLNA servera 1 Slijedite korake od 1 do 8 iz "Postavke servera za spajanje" na str. 66. 2 Pritisnite HOME. 3 Odaberite f (Photo) koristeći /. 4 Odaberite DLNA server pomoću / i pritisnite ENTER. Pojavi se popis datoteka ili mapa. 5 Odaberite datoteku ili mapu pomoću /, zatim pritisnite ENTER. Kad odaberete mapu, odaberite datoteku u mapi pomoću /, zatim pritisnite ENTER. Prikaže se odabrana slikovna datoteka. &&Za pokretanje slideshow (prezentacija) reprodukcije, pritisnite N. b &&Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se prikazati u popisu datoteka ili mapa. ––slikovne mape na desetoj razini i slikovne datoteke/mape na jedanaestoj ili nižoj razini ––Kad je broj mapa 1000 ili više ako je ukupan broj mapa i datoteka jedne strukture datoteka veći od 999 &&Neki nazivi servera možda se neće prikazati. 47