01.05.2018 Views

VLB „INFORMACIJOS“, 2018 M. BALANDIS, NR. 4/570

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VOKIETIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES<br />

Nuotr. Agnės Thomas | „Vokietijos jaunimas ir VLJS renginio „Idėju dirbtuvės“ svečiai„<br />

Nr.4/<strong>570</strong><br />

<strong>2018</strong><br />

04<br />

14-15 PSL. VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS<br />

4 PSL. ISTORINIS ĮVYKIS: ĮSTEIGTAS<br />

ŠAULIŲ SĄJUNGOS PADALINYS MIUNCHENE<br />

6 PSL.<br />

<strong>VLB</strong> PAVILJONAS ROTUŠĖJE<br />

21 PSL. PORTRETAI: INTERVIU<br />

SU ADVOKATE CRISTINA RUDOLF<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 1


LR Prezidentė pasveikino Angelą Merkel<br />

Nuotr. Prezidentės spaudos tarnyba<br />

Lietuvos ambasados Vokietijoje informacija<br />

Š. m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė<br />

savo ir Lietuvos žmonių vardu pasveikino Angelą Merkel ketvirtą kartą<br />

tapus Vokietijos Federaline Kanclere.<br />

Šalies vadovės teigimu, tai neabejotinas nuoširdaus darbo Vokietijos<br />

žmonėms įvertinimas. Atsakinga Angelos Merkel lyderystė ir drąsa svarbi<br />

visai Europai, sprendžiant esminius ekonominius, saugumo iššūkius<br />

bei kuriant Bendrijos ateitį.<br />

Sveikindama Vokietijos Kanclerę Prezidentė pabrėžė, jog šiandien Lietuva ir<br />

Vokietija yra ypatingai artimos. Tai – ir asmeninių Vokietijos Kanclerės<br />

pastangų rezultatas. Šalies vadovės teigimu, Lietuva ypač vertina Angelos<br />

Merkel indėlį priimant istorinį sprendimą atsiųsti Vokietijos karius,<br />

kurie užtikrina mūsų šalies saugumą ir vadovauja Lietuvoje dislokuotam<br />

NATO priešakinių pajėgų daliniui.<br />

Prezidentė Vokietijos Kanclerei palinkėjo visokeriopos sėkmės, stiprybės<br />

ir sveikatos šiame ypač svarbiame ir atsakingame darbe.<br />

Praėjusių metų birželį Prezidentė Angelai Merkel įteikė valstybinį apdovanojimą<br />

– Vytauto Didžiojo ordino Didįjį kryžių, už atsakingą europinę<br />

lyderystę bei Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo stiprinimą.<br />

Čia galėtų būti ir Jūsų<br />

reklama<br />

Kreipkites adresu:<br />

reklama@vlbe.org arba redakcija@vlbe.org<br />

2 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


REDAKTORIAUS ŽODIS<br />

Susitikime Lietuvoje liepą<br />

Nuotr. Arūno Sartanavičiaus<br />

Su Kultūros, Knygos, Jaunimo dienomis, mieli skaitytojai!<br />

Kultūros. Jos sąvoka įrašyta svarbiausiuose šalių įstatymuose – Konstitucijoje.<br />

Nepaisant jos plačios sąvokos, kultūra yra. Išdidi budi, kad kiekvienas<br />

ieškotų galimybių būti kultūringu ir savo kultūrą puoselėjančiu piliečiu. Jos<br />

apstu. Vokietijos lietuviai, net patys to nepastebėdami, užmezgė nuostabius<br />

bendradarbiabimo, kultūros sklaidos tinklus su Lietuva.<br />

Knygos. Rašoma. Apie mus visus, apie įvykius, atradimus. Tarp mūsų – apstu<br />

rašytojų. Vien keletą jų galime sutikti Hamburgo, Berlyno gatvėse. Žmonių,<br />

rašančių savo asmenines knygas, atspindinčias Vokietijos lietuvių veiklą, išties<br />

gausu. Su tuo ir sveikinu mūsų knyginę demokratiją!<br />

Jaunimo. Jaunimas lenkia visus medžius, visomis pajėgomis tobulėja, tvirtėja<br />

ir ryžtingai eina per pasaulį. Vien Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos<br />

organizuotas tradicinis „Idėjų dirbtuvių“ renginys – vienas laukiamiausių ir<br />

turinio įdomumu daugelį kitų renginių lenkiantis susitikimas. Jame būrėsi,<br />

diskutavo, juokėsi ir planus kūrė lietuvių jaunimas Vokietijoje.<br />

O mes ruošiames. Artėjančiam, <strong>2018</strong> m. liepos 1 d. Vilniaus rotušės aikštėje įvyksiančiam<br />

renginiui „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Kaip teigiama PLBE<br />

tinklapyje, tai pirmasis renginys Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai vienu metu,<br />

vienoje vietoje susirinkusios atskirų pasaulio kraštų bei valstybių lietuvių bendruomenės<br />

Lietuvos visuomenei pristato savo daugiametę lietuvybės puoselėjimo veiklą.<br />

Ir išties tai unikali galimybė Lietuvos visuomenei susipažinti su skirtingose pasaulio<br />

šalyse gyvuojančiomis lietuvių bendruomenėmis, jų veikla. Visą dieną Vilniaus<br />

Rotušės aikštėje bus atidarytas lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis,<br />

kuriame sutiksite ir Vokietijos lietuvių bendruomenę! Čia bus pristatoma lietuvybę<br />

puoselėjanti veikla, veikiančios organizacijos. Čia sutiksite ir mane, įteikinėjančią<br />

„Informacijas“ išsinešti. Taip, po ilgo laiko mes vėl tapsime spausdintais.<br />

O šiame numeryje ir vėl apstu draugystės, tikėjimo, meilės ir pasitikėjimo. Vieni<br />

kitais. Kitaip nebūtų įvykęs istorinis žingnis – Lietuvos šaulių sąjungos padalinio<br />

įkūrimas Miunchene. Tai labai svarbus, keturis metus brandintas įvykis, ne<br />

tik sustiprinęs Lietuvos-Vokietijos geopolitinius santykius, bet ir mūsų šalies<br />

saugumo bei gynybos sritis. Ir visa tai – Vokietijos Lietuvių Bendruomenės narių<br />

iniciatyvos ir nuoseklaus darbo rezultatas. Sveikiname Miuncheno LB!<br />

Mes ir vėl šventėme šv. Velykas, kalbėjome apie mums svarbius <strong>VLB</strong> momentus,<br />

kalbinome žymius lietuvius Vokietijoje, džiaugėmės svečiais iš Lietuvos ir pavertėme<br />

mūsų gyvenimą užsienyje į vieną didelę šventę.<br />

Kitas numeris – šventinis ir be galo nuostabus. Sujungsime gegužės ir birželio<br />

naujienas į vieną ir paskleisime vieną didelę žinią apie mus Lietuvoje<br />

gyvenantiems lietuviams. Tesužino apie tai, kad mes neemigravę, ne kitokie.<br />

Mes tie patys, lietuviai, tik pasklidę po pasaulį. Ir kiekvienas su žinia.<br />

Gero balandinio numerio skaitymo.<br />

Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė<br />

VOKIETIJOS LB VALDYBOS<br />

<strong>„INFORMACIJOS“</strong><br />

Redaktorė: Evelina Kislych-Šochienė<br />

evelina.kislych@vlbe.org<br />

redakcija@vlbe.org<br />

Dizaineris: Elinas Venckus<br />

Lorscher Str. 1<br />

D-68623 Lampertheim<br />

Tel.: 0162 5200 517<br />

KVIEČIAME AUKOTI<br />

„INFORMACIJOMS“!<br />

Banko sąsk.: Deutsche Bank Weinheim<br />

BLZ 670 700 24<br />

Konto-Nr. 581 7978<br />

Verwendungszweck: auka Informacijoms<br />

Išrašome aukų pažymą.<br />

Der Bezug dieser Zeitschrift<br />

ist im Mitgliedsbeitrag enthalten<br />

<strong>VLB</strong> Valdybos „Informacijas“<br />

galite skaityti internete adresu<br />

www.bendruomene.de<br />

Dėl reklamos „Informacijose“<br />

ir <strong>VLB</strong> interneto svetainėje<br />

kreipkitės adresu<br />

reklama@bendruomene.de<br />

VIRŠELYJE:<br />

Viršelyje:<br />

„Vokietijos jaunimas<br />

ir VLJS renginio<br />

„Idėju dirbtuvės“ svečiai„<br />

Nuotr.<br />

Agnė Jurevičiutė<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 3


AKTUALIJOS<br />

Iškilmingai įsteigtas Lietuvos šaulių sąjungos<br />

padalinys Miunchene<br />

Lietuvos šaulių sąjungą remiančiosios sąjungos Vokietijoje<br />

informacija<br />

<strong>2018</strong> m. balandžio 21 d., Miuncheno Bundesvero universitete<br />

buvo pasirašytas Lietuvos šaulių sąjungos padalinio Vokietijoje<br />

statutas. Remiantis Vokietijos įstatymais padalinys įkurtas<br />

kaip Lietuvos šaulių sąjungą remiančioji sąjunga Vokietijoje<br />

(Förderverein der Litauischen Schützenunion in Deutschland).<br />

Idėjos autorius, Sąjungos vadovas M. Lukšys<br />

Šis padalinys įkurtas dialoge tarp Lietuvos šaulių sąjungos ir Vokietijos Bundesvero rezervistų<br />

sąjungos – statutą pasirašė atstovai iš abiejų organizacijų.<br />

Šio padalinio įkūrimo iniciatorius ir vienas iš įkūrėjų, išrinktas jo vadovu, yra Lietuvos šaulių<br />

sąjungos ir Vokietijos rezervistų sąjungos narys Mindaugas Lukšys.<br />

„Mintys stiprinti tiltus karinėse saugumo politikos ir atminties kultūros srityse tarp Lietuvos ir<br />

Vokietijos, buvo vystomos keturis metus – iškart po karinio konflikto pradžios Rytų Ukrainoje.<br />

Šiandieną joms atėjo laikas materializuotis.“.<br />

Kiti padalinio įkūrėjai: Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulk. ltn. Gintaras Koryzna, Vokietijos rezervistų<br />

sąjungos narys pulk. ltn. dr. Christian Hartmann, Vokietijos rezervistų sajungos narys<br />

pulk. ltn. Heinrich Isele, Lietuvos šaulių sąjungos narys kun. Romualdas Liachavičius, Vokietijos<br />

rezervistų sąjungos narys kpt. Thorsten Matysik, Vokietijos rezervistų sąjungos narys dr.<br />

Frank Pellowski, Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulk. ltn. a. d. Liudas Gumbinas.<br />

Padalinio įkūrimą pasveikino Vokietijos Bundestago gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas,<br />

CDU/CSU frakcijos pirmininkas NATO parlamentinėje asamblėjoje ir Atlanto sutarties bendrijos<br />

(Atlantic Treaty Association ATA) viceprezidentas Prof. Karl A. Lamers. Taip pat – Šaulių<br />

sąjungos Bavarijos parlamento narys ir Bavarijos SPD partijos įgaliotasis atstovas Vokietijos<br />

bundesvere Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, LR garbės konsulas Bavarijoje Benjamin Wittstock,<br />

Miuncheno miesto Bundesvero rezervistų sąjungos vadovas plk. ltn. Hans-Peter Fink.<br />

Didelio palaikymo, vykdant visus steigimo darbus, sulaukta iš Miuncheno lietuvių bendruomenės<br />

pirmininkės Irmos Petraitytės-Lukšienės. Teisinę pagalbą, kuriant šią organizaciją, suteikė<br />

lietuvių kilmės advokatė Cristina Rudolf – už tai ji gavo apdovanojimą iš Šaulių sąjungos vado<br />

pulk. ltn. Gintaro Koryznos. Už „Nuopelnus Šaulių sąjungai“ III laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo<br />

ženklu vadas apdovanojo Vokietijos rezervistų sajungos narį pulk. ltn. Heinrich Isele.<br />

Nuotr. Rolando Purtulio<br />

LŠS vadas G. Koryzna ir lietuvių kilmės advokatė C. Rudolf<br />

Lietuvos šaulių sąjungą remiančiosios sąjungos Vokietijoje valdyba<br />

4 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


S. Černiauskas: „Tolygiai stiprėja dėmesys švietimui<br />

ir lietuvių kalbos mokyklėlėms“<br />

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė<br />

Simonas Černiauskas – puikiai pažįstamas veidas Pasaulio lietuvių bendruomenės<br />

(PLB) kontekste. Buvęs Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos<br />

(VLJS) valdybos narys, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininkas,<br />

šių metų kovo 10 d. Hiutenfelde įvykusio eilinio, metinio, atviro<br />

Vokietijos lietuvių bendruomenės (<strong>VLB</strong>) Tarybos posėdžio metu S. Černiauskas<br />

išrinktas <strong>VLB</strong> Tarybos prezidiumo pirmininku.<br />

Kalbiname S. Černiauską apie ilgalaikę savanor ystę, įgytas naujas atsakomybes.<br />

turi tokias dideles galimybes šioje sferoje.<br />

Kokios Jūsų, kaip naujai išrinkto <strong>VLB</strong> Tarybos prezidiumo pirmininko,<br />

įžvalgos, pastebėjimai Vokietijoje vystomo bendruomeniškumo<br />

aspektu?<br />

Vokietijoje lietuvių vis daugėja, o <strong>VLB</strong> bendruomenė yra sąlyginai nedidelė.<br />

Tad noriu pakviesti skaitančiuosius vienaip ar kitaip prisijungti prie <strong>VLB</strong> veiklos.<br />

Mūsų kasdieniai sprendimai lemia, kokiame pasaulyje gyvename, tad<br />

nuo visų mūsų pasyvumo ar veiksmų priklauso tai, kokią lietuvių bendruomenę<br />

Vokietijoje turėsime.<br />

Nuotr. Dovilės Šermokas | Simonas Černiauskas – <strong>VLB</strong> Tarybos prezidiumo pirmininkas<br />

Kaip vertinate savo nuoseklų, savanoriškais pagrindais paremtą lietuvybės<br />

puoselėjimą, jos išlaikymą pasaulio mastu ir reiškiamą pasitikėjimą<br />

Jūsų veikla? Koks pagrindinis Jūsų vykdomos savanoriškos<br />

veiklos tikslas, siekis?<br />

Esu dėkingas visiems, kurie palaiko ir veikia kartu, taip pat ir tiems, kurie nepritaria<br />

ir turi kitokią poziciją. Svarbiausia, jog visi veiktumėme. Mano paties<br />

tikslas yra bent dalelyte prisidėti prie to, jog pasaulis taptų pilietiškesniu ir<br />

bendruomeniškesniu.<br />

Kiek metų esate <strong>VLB</strong> dalimi? Kaip vertinate bendruomenės veiklą ir<br />

pasiekimus?<br />

Aktyviai į <strong>VLB</strong> veiklą įsitraukiau 2012 metais, prisidėjęs prie VLJS komandos.<br />

Per šiuos metus prie veiklos prisijungė nemažai naujų žmonių, tad džiaugiuosi,<br />

kad vis daugiau lietuvių Vokietijoje domisi bendruomenine veikla.<br />

Mano nuomone, tolygiai stiprėja dėmesys švietimui ir lietuvių kalbos mokyklėlėms.<br />

Kartu su V16 gimnazija turime unikalią galimybę sukurti visapusišką<br />

lietuvių kalbos mokymosi aplinką. Reta lietuvių bendruomenė pasaulyje<br />

Š. m. kovo 10 d. vykusio posėdžio metu buvo aptarti svarbūs ir tolimesnę<br />

<strong>VLB</strong> veiklą lemiantys klausimai. Ar galėtumėte apie priimtus<br />

nutarimus papasakoti plačiau?<br />

Šis posėdis buvo ypatingas tuo, jog pirmą kartą svečio teisėmis buvo pakviesti<br />

ir visų apylinkių atstovai. Laikui bėgant norime reformuoti tarybą,<br />

kad joje būtų reprezentuojamos pačios kraštų bendruomenės, tad sieksime<br />

laipsniškai stiprinti tarybos ryšį su apylinkėmis ir pradėti konsultacijas dėl<br />

galimų tokios reformos variantų. Posėdžio metu taip pat didelę dalį laiko<br />

skyrėme metinės <strong>VLB</strong> valdybos ir kitų su <strong>VLB</strong> susijusių organizacijų veiklos<br />

įvertinimui ir tolimesnių veiklos gairių aptarimui. Šia proga noriu padėkoti<br />

visiems, prisidėjusiems prie lietuviškos veiklos stiprinimo, o ypač <strong>VLB</strong><br />

valdybai, kuri buvo išrinkta antrajai kadencijai. Noriu jiems palinkėti daug<br />

įkvėpimo ir sėkmės, siekiant visų užsibrėžtų tikslų. Taip pat buvo renkami<br />

<strong>VLB</strong> atstovai į V16 gimnazijos kuratoriją ir į šią vasarą Lietuvoje vyksiantį<br />

PLB Seimą, kuriame aptarti bendrų lietuvybės puoselėjimo problemų ir<br />

tikslų susirinks bendruomenių atstovai iš viso pasaulio.<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 5


VILNIAUS ROTUŠĖS AIKŠTĖJE BUS ĮRENGTAS IR <strong>VLB</strong> PAVILJONAS<br />

Irma Petraitytė-Lukšienė<br />

<strong>2018</strong> m. liepos 1 d. renginyje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime<br />

Lietuvą“, Vilniaus rotušės aikštėje bus įrengtas ir Vokietijos Lietuvių<br />

Bendruomenės (toliau – <strong>VLB</strong>) paviljonas.<br />

<strong>VLB</strong> valdyba sudarė darbo grupę: Irma Petraitytė-Lukšienė (kuratorė), Dr.<br />

Sandra Petraškaitė-Pabst, Rasa Weiss, Patricija Gilytė, Alfred Hermann.<br />

<strong>VLB</strong> paviljono idėja<br />

<br />

stovyklose, to meto gyvenimas, kokiu pagrindu pagrindu kūrėsi bendruomenė,<br />

pirmas susilietimas su Vokietijos visuomene, integracija į Vokietijos visuomenę.<br />

Tai bus interaktyvus/virtualus, sensorių pagalba vykdomas pokalbis su lankytoju<br />

(filmuota medžiaga);<br />

<br />

tymą,<br />

idėjas, veiklų sritis (stendas);<br />

Vi r t u a l u s p a s i va i kščiojimas po Rennhofo pilį Hiutenfelde (filmuota medžiaga);<br />

<br />

mokiniais (filmuota medžiaga);<br />

<br />

(susitikimas/pokalbiai su vyr. redaktore, skaitymo kampelis);<br />

<br />

<strong>VLB</strong> pavilijono tikslas<br />

Šiuolaikinėmis priemonėmis pavaizduoti <strong>VLB</strong> praeitį ir pasakoti apie <strong>VLB</strong><br />

šiandien, ateities perspektyvas.<br />

Jūsų parama prisidėtų prie <strong>VLB</strong> paviljono vizijos realizavimo.<br />

Mūsų sąskaita:<br />

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.<br />

IBAN: DE94 6707 0024 0581 7978 00<br />

BIC: DEUTDEDBMAN | Deutsche Bank Weinheim<br />

Platesnė informacija: pirmininkas@miunchenas.de arba valdyba@vlbe.org.<br />

6 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


LIETUVIŲ KILMĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLA VASARIO<br />

16-OSIOS GIMNAZIJOJE<br />

Š. m. liepos 29 – rugpjūčio 3 d. Vasario 16-osios gimnazijoje<br />

Vokietijoje vyks lietuvių kilmės vaikų vasaros stovykla. Stovykloje<br />

smagiai praleisime laiką, susipažinsime su naujais draugais,<br />

atliksime kūrybines užduotis, inscenizuosime, šoksime,<br />

dainuosime. Bus daug visko! Netiki? Būtinai atvažiuok!<br />

Dalyvių amžius 7-12 metų. Mokestis vienam vaikui – 250 € (į kainą<br />

įskaičiuota – nakvynė, maitinimas 3 kartus per dieną, įvairios priemonės<br />

kūrybiniams darbams ir žaidimams).<br />

Pageidaujantys dalyvauti lietuvių kilmės vaikų vasaros stovykloje<br />

Vokietijoje, prašome registruotis el. paštu irena.sattler@litauischesgymnasium.de<br />

iki <strong>2018</strong> m. birželio 30 d.<br />

Jeigu turite klausimų, rašykite minėtu el. paštu arba skambinkite<br />

telefono numeriu: +49 6256 859900<br />

ĮMOKĄ PRAŠOME PERVESTI Į ŠIĄ SĄSKAITĄ IKI <strong>2018</strong> M. BIRŽELIO 30 D.:<br />

Gavėjas: Kuratorium des Litauischen Gymnasiums e.V.<br />

Bankas: Deutsche Bank Weinheim<br />

IBAN: DE60 6707 0024 0584 4469 00<br />

BIC/ SWIFT: DEUTDEDBMAN<br />

Organizatoriai<br />

SVEIKINAME NAUJUS NARIUS<br />

Romuvos Lietuvių Bendruomenės (RLB) valdyba sveikina prie RLB prisijungusius naujus narius:<br />

Rimantą Pulauską Genovaitę Treigienę Kristiną Golsch Liną Lefteri Agnę Balčaitę<br />

Gintarą Rudį Ingą Senkutę-Scholz Laimą Nader<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 7


Buvęs Vasario 16-osios gimnazijos absolventas – Lietuvos<br />

apeliacinio teismo teisėjas<br />

Nuotr. © DELFI / Dainius Sinkevičius<br />

Vokietijos lietuvis D. Aleknas – aktyvus maratonų dalyvis<br />

Parengta pagal delfi.lt medžiagą<br />

Lietuvos Respublikos Seimas (LRS), vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas<br />

į Prezidentės Dalios Grybauskaitės teikimus, nutarė skirti Justą Namavičių Lietuvos<br />

apeliacinio teismo teisėju. Per slaptą balsavimą J. Namavičiaus kandidatūrą palaikė<br />

74 Seimo nariai, prieš balsavo 2, susilaikė 3 parlamentarai.<br />

J. Namavičius yra buvęs Vasario 16-osios gimnazijos absolventas.<br />

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros mokslininkas J. Namavičius<br />

teisininko kvalifikaciją įgijo Vokietijoje, Bonos universitete, kuriame 2011 m. apgynė ir<br />

daktaro disertaciją. „Pretendento, kaip mokslininko, biografija yra įspūdinga. Daugiau nei 10<br />

metų mokslinį darbą jis dirbo Vokietijoje, Bonos universitete, o nuo 2012 m. dėsto Vilniaus<br />

universiteto Teisės fakultete, nuo 2014 m. eina mokslo darbuotojo pareigas Lietuvos teisės<br />

institute. Dėl didžiulio mokslinio potencialo, gebėjimo įsigilinti į sudėtingas baudžiamosios<br />

teisės problemas ir jas spręsti, teisininkų bendruomenėje J. Namavičius vertinamas kaip<br />

aukštos kvalifikacijos savo srities profesionalas. Pagrindinės jo mokslinių interesų sritys yra<br />

baudžiamoji justicija, Europos Sąjungos baudžiamoji teisė, tarptautinė teisinė pagalba“, - pristatydama<br />

pirmąjį kandidatą teigė šalies vadovės patarėja.<br />

Plačiau skaitykite: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimas-pritare-montvidienes-<br />

<br />

Vokietijos lietuvis – Paryžiaus<br />

maratono dalyvis<br />

Redakcijos informacija<br />

Š. m. balandžio 8 d. lietuvis Darius Aleknas vykusiame garsiąjame Paryžiaus maratone<br />

užėmė 1639-ąją vietą.<br />

„Dalyvavau norėdamas pamatyti vieną iš gražiausių Europos miestų ir kartu išbandyti savo<br />

jėgas. Man sekėsi visai neblogai: iš 42484 dalyvių užėmiau 1639 vietą – taip pagerinau praėjusio<br />

maratono laiką Frankfurte prie Maino. Buvo nuostabus oras ir dar geresnė nuotaika.<br />

Paryžiaus gyventojai yra puikūs ir audringi sirgaliai, kurie labai palaikė šaukdami dalyvius<br />

vardu.“, - apie maratoną kalbėjo D. Aleknas.<br />

D. Aleknas – teisininkas – dirbantis Džeraldo Bielausko, buvusio Vasario 16-osios gimnazijos<br />

absolvento, teisinėje kontoroje, Osnabriuke, Vokietijoje.<br />

Nuotr. asmeninio albumo, Maratonų organizatorių<br />

Planuojama išvažiuojamoji konsulinė misija į Vasario<br />

16-osios gimnaziją Hiutenfelde<br />

Lietuvos Respublikos ambasados Berlyne informacija<br />

Lietuvos Respublikos ambasada Berlyne, siekdama sudaryti lengvesnes<br />

sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, <strong>2018</strong><br />

m. gegužės 25 -26 dienomis organizuoja konsulinę misiją į Vasario<br />

16-osios gimnaziją Hiutenfelde.<br />

Hiutenfelde dirbs ambasados konsuliniai pareigūnai, kurie priims Lietuvos<br />

Respublikos piliečių prašymus dėl pasų ar asmens tapatybės kortelių keitimo<br />

ir išdavimo, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų (gimimų, santuokos ir ištuokos)<br />

įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir Lietuvos piliečių, išvykusių iš Lietuvos<br />

ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijas, teiks<br />

kitas konsulines paslaugos.<br />

Dėl išankstinės registracijos priėmimui prašome rašyti elektroninį laišką (pateikiant<br />

vardą, pavardę, asmens kodą, atvykimo tikslą, savo telefono Nr., gyv.<br />

vietos adresą) ambasadai elektroniniu paštu: konsulat.de@mfa.lt, teirautis<br />

telefonu tel. +49 30 890 681 22,+49 30 890 68120, arba +49 30 890 681 21.<br />

8 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


ŠVIETIMAS<br />

Vaikiškų emocijų atpažinimas ir jų valdymas<br />

Daiva Bethkė, Miuncheno lituanistinė mokyklėlė<br />

Š. m. balandžio 15 d. Miuncheno lituanistinėje mokyklėlėje,<br />

Nykštukų grupėje vyko emocijoms atpažinti ir jas<br />

valdyti skirta pamoka.<br />

Emocijos, jų pastebėjimas, atpažinimas ir įvardijimas yra labai<br />

svarbūs momentai mūsų gyvenime. Jas mes išmokstame valdyti<br />

vaikystėje. Tad svarbu, kad apie emocijas ir jausmus būtų kalbama<br />

jau nuo pat mažų dienų. Miuncheno lituanistinės mokyklėlės,<br />

Nykštukų grupės mokytoja Viktorija Eikytė paruošė vaikams<br />

daug nuostabios medžiagos apie emocijas.<br />

Su demonstruotais nuotaikingais figūriniais emociukais vaikai<br />

mokėsi įvardyti savo emocijas. Analizuojant įvairius paveikslėlius<br />

vaikai puikiai galėjo jas atpažinti. Galima pastebėti įdomų<br />

momentą – vaikai jautriausiai reagavo ne į pieštų paveiksliukų,<br />

bet į gyvūnų ir žmonių pavaizduotas emocijas.<br />

Įtvirtinti pamokoje įgytas žinias, vaikai drauge su mokyklėlės<br />

mokytojomis vaizdavo emocijų mimikas, piešė monstriukų<br />

emocijas ir darė emocijų lazdeles. Mokyklėlės metu darytus<br />

darbelius vaikai galės naudoti namuose, aiškiau parodant ir apibūdinant<br />

tėveliams, kaip jie jaučiasi.<br />

Pamoką vaikai ir mokytojos užbaigė tik geromis emocijomis –<br />

vienas kitą apsikabindami.<br />

Nuotr. Daivos Bethkės<br />

Nuotr. Emocija ????| ???<br />

Pamokos dalyviai<br />

Emocijas lavinančios užduotys vaikams<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 9


Lietuviškas „Pelėdžiuko sapnas“<br />

Evelina Kislych-Šochienė<br />

Vokietijoje<br />

Š. m. balandžio 14 d. Charlotte-Paulsen gimnazijoje Hamburge parodytas<br />

Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos teatro studijos „Fėja“<br />

spektaklis, pastatytas pagal ryškiausią Janinos Degutytės pasaką<br />

„Pelėdžiuko sapnas“. Šis spektaklis jau rodytas festivalyje „Nusišypsok-<strong>2018</strong>“<br />

bei kituose renginiuose Lietuvoje.<br />

Į spektaklį Hamburge susirinko uostamiestyje gyvenančios lietuvių šeimos<br />

su atažalomis. Didžioji dalis – čia veikiančios, Hamburgo lituanistinės<br />

mokyklėlės moksleiviai ir jų tėveliai, kurie spektaklio aktoriams ir<br />

visai kūrybinei grupei negailėjo pagyrimų ir garsių ovacijų.<br />

Spektaklio dekoracijos kurtos Lentvario pradinės mokyklos dailės mokytojo<br />

metodininko Augenio Kaspučio, keliavo drauge su spektaklio<br />

trupe bei itin ryškiai papuošė Hamburgo Charlotte-Paulsen gimnazijoje<br />

gimnazijos salę. Spektaklio kostiumus kūrė, siuvo pati režisierė ir<br />

studijos vadovė, ilgametė Vilniaus konservatorijos dėstytoja, aktorė ir<br />

režisierė Angelė Fišaraitė—Šakalienė. Po spektaklio režisierė apjungė<br />

visus salėje esančius vaikus teatriniais žaidimais.<br />

Po nuostabaus spektaklio vaikai bendravo, lankėsi žymiąjame miniatiūrų<br />

muziejuje „Wunderland“, Elbės tunelyje, garsiojoje Elbės filharmonijoje,<br />

Hamburgo lietuvių katalikų sielovados patalpose.<br />

Dėkojame spektaklį Hamburge suorganizavusiam vaikų – Frėjos ir Aurelijaus<br />

– tėčiui Sigitui Stropui, Hamburgo lituanistinei mokyklėlei, bendruomenės<br />

pirmininkei Linai Jahn už suorganizuotą priėmimą ir už tai,<br />

kad šis spektaklis įvyko.<br />

Nuotr. autorės| Akimirka iš spektaklio Hamburge<br />

Vaidmenis atliko:<br />

Pelėdžiukas – Aurelijus Stropus (4 kl.)<br />

Sniegenos – Karolina Platūkytė (4 kl.), Elinga Rudytė (4 kl.), Emilija Lučinskaitė (4 kl.).<br />

Geroji sniegena – Žydrė Sartanavičienė (neformalaus ugdymo organizatorė)<br />

Pelytė – Frėja Kūgytė (1 kl.)<br />

Karalaitė – Gabija Agota Mokšeckaitė (4 kl.)<br />

Duonelė – Airidė Stankevičiūtė (5 kl.)<br />

Riestainiukai – Eva Danilovaitė (1 kl.), Kamilė Sudnikovičiūtė (4 kl.)<br />

Vilkas – Arijus Stankevičius (2 kl.)<br />

Žąselės – Airinga Matulevičiūtė (4kl.), Diana Orlovskaja (4 kl.), Virgilija Bankauskaitė (2 kl.).<br />

Eglutė – Airidė Stankevičiūtė (5 kl.)<br />

Laimės Paukštė – Frėja Kūgytė (1 kl.)<br />

Plaštakės – Elinga Rudytė (4 kl.), Kamilė Sudnikovičiūtė (4 kl.)<br />

Pelėdų Karalienė – Angelė Šakalienė (vadovė)<br />

10 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


MOKINIAI DOVANOJO KONCERTĄ KASELIO LIETUVIAMS<br />

Reporteriai Vokietijoje<br />

Š. m. balandžio 21 d. šeštadienį vakarą žmonės rinkosi į<br />

nedidelę, bet jaukią vietą Kaselyje – „Theaterstübchen“<br />

– Daivos Zekaitės muzikos klasės mokinių koncertą.<br />

Teatro salone skambėjo gyvai atliekama fortepijono muzika.<br />

Kūrinius atliko lietuvės Daivos Zekaitės mokiniai.<br />

Per dvidešimt dvejus pedagoginio darbo metus D. Zekaitės mokinių<br />

skaičius – išties didelis. Klasikinius kūrinius fortepijonu<br />

atliko nuo mažiausio iki vyriausio mokinio, taip pat skambėjo<br />

mokinių duetai, kurių metu fortepijonu buvo grojama keturiomis<br />

rankomis.<br />

Dalinamės žinia, jog norintys lankyti muzikos pamokas šalia Kaselio<br />

– kreipkitės į ilgus metus dirbančią lietuvę, muzikos mokytoją<br />

Daivą Zekaitę! Mokytoja priima tiek vaikus, tiek suaugusius.<br />

Reporteriai Vokietijoje dėkoja Kaselio Lietuvių Bendruomenei<br />

(KLB) už pakvietimą.<br />

Nuotr. autorių<br />

Teatro salone skambėjo gyvai atliekama muzika<br />

Daivos Zekaitės muzikos klasės mokiniai<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 11


12 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


JAUNIMO (IM)PULSAS<br />

Išrinkta nauja VLJS Valdyba<br />

Nuotr. iš oficialaus VLJS facebook puslapio | Naujoji VLJS valdyba<br />

VLJS informacija<br />

Š. m. balandžio 20-22 dienomis Diuseldorfe vykusio<br />

„Idėjų dirbtuvių“ renginio metu išrinkta nauja Vokietijos<br />

Lietuvių Jaunimo Sąjungos (VLJS) valdyba.<br />

Iš kairės į dešinę:<br />

Lukas Medišauskas – komunikacija<br />

Dominyka Sibabraitė – dizainas / pirmininkės pavaduotoja<br />

Monika Verbalytė – sekretorė / pirmininkės pavaduotoja<br />

Sofja Klokatova-Bendoraitienė – finansininkė<br />

Ilona Koženkovaitė – pirmininkė<br />

Žygimantas Ražas – renginių organizavimas<br />

Sveikiname naujai išrinktą VLJS valdybą ir linkime sėkmingų darbų<br />

bei prasmingos veiklos!<br />

Nuotr. iš oficialaus VLJS facebook puslapio<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 13


KARŠTAS SAVAITGALIS DIUSELDORFE – LIETUVOS<br />

JAUNIMAS VOKIETIJOJE RINKOSI Į „IDĖJŲ DIRBTUVES“<br />

Džordana Graicevičiūtė<br />

Balandžio 20-22 d. savaitgalis buvo ypatingas dėl dviejų priežasčių.<br />

Pirma – Vokietijos Vakaruose buvo fiksuojami rekordiniai balandžio<br />

mėnesio karščiai, kai termometro stulpelis įdienojus siekė net 30 laipsnių.<br />

Antra ir daug svarbesnė priežastis – tą patį savaitgalį Diuseldorfe<br />

į tradicines „Idėjų dirbtuves“ rinkosi Lietuvos Vokietijoje gyvenantys<br />

lietuviai. O kad būtų dar karščiau nei prognazavo orų tarnybos, į dirbtuves<br />

atvyko ir rašytoja Gabija Grušaitė, „Milk“ kūrybos vadovas Rimantas<br />

Stanevičius, režisierius Balys Latėnas su aktoriumi Audriumi Bružu bei<br />

merginų duetas „Jazz by two“.<br />

Diskusijos apie sėkmę ir kitoniškumą<br />

„Idėjų dirtuvės“ – tai kasmetinis renginys, kurį organizuoja Vokietijos lietuvių<br />

jaunimo sąjunga (VLJS). Kiekvienais metais jis vyksta vis kitame Vokietijos<br />

mieste. Šįkart svečiai ir dalyviai buvo pakviesti į Diuseldorfą. Renginio akcentas<br />

yra pranešimų diena, kurioje dalyvauja įvairūs savo sričių specialistai.<br />

Šįkart Diuseldorfe pagrindinę programos dalį atidarė rašytoja G. Grušaitė su<br />

savo pranešimu „Kam skaityti romanus, kai aplink tiek pažinimą skatinančių,<br />

patarimus dalijančių knygų“. Pasirodžius jos naujausiam romanui „Stasys<br />

Šaltoka. Vieneri metai“, rašytoja pasakojo sulaukusi nemažai komentarų, esą<br />

kūrinys neaktualus, o įvykiai sunkiai įtikimi. Dirbtuvių dalyviai galėjo įsitikinti,<br />

kad G. Grušaitės romano įvykiai gerokai realesni nei tie gyvenimai, kurie<br />

mums žadami motyvacinėse savipagalbos knygose. Rašytoja pasakojo apie<br />

savo studijų metus Londone, gyvenimo Malaizijoje patirtis, kaip atsirado jos<br />

naujausio romano personažas Stasys Šaltoka ir kodėl jos romane aprašinėjamas<br />

globalus pasaulis yra aktualus ir Lietuvoje.<br />

Antrasis pranešėjas, reklamos agentūros „Milk“ kūrybos direktorius Rimantas<br />

Stanevičius, gerokai skyrėsi nuo ramios ir filosofiškos G. Grušaitės. Jei reikėtų<br />

atspėti, kokioje srityje vyras dirba, ilgai užtrukti nereikėtų. Dinamiškas, modernus<br />

ir šmaikštus pranešimas prikaustė nuo pirmos akimirkos, o atsibudo<br />

publika tik tada, kai į salę įsiveržusi Jaunimo namų darbuotoja pranešė, kad<br />

visi vėluoja pietauti. Taigi jei R. Stanevičius būtų kažką pardavinėjęs, o ne tik<br />

skaitęs pranešimą, visi dalyviai Diuseldorfą būtų palikę su keletu naujų daiktų.<br />

Ir jei šis mano palyginimas gali pasirodyti klišinis, tai jų tikrai nebuvo R.<br />

Stanevičiaus kalboje. Nors reklama mums dažnai atrodo banali ir įkyri manipuliacija<br />

žmonėmis, „Milk“ kūrybos vadovas remdamasis tiek savo, tiek<br />

kitų patirtimi pristatė įvairias jos puses ir modelius, kurie joje veikia. Vienas<br />

jų, veikiantis absoliučiai visose gyvenimo srityse - mąstymas kitoniškai.<br />

Nuotr. Agnės Thomas | Merginų duetas „Jazz by two“<br />

14 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


Nuotr. Agnės Thomas | VLJS „Idėjų dirbtuvės“ dalyviai<br />

„Kitas kampas“ Diuseldorfe<br />

Iš esmės visus pranešimus vienijo panaši mintis: mąstymas stereotipais ir<br />

vadovavimasis standartais retai atneša sėkmę tiek asmeniniame, tiek profesiniame<br />

gyvenime. G. Grušaitė atkreipė dėmesį į nuo pasaulio atsiribojusią<br />

Lietuvą, kai gyvenimas kažkur toli nuo mūsų ima rodytis nerealus, o tuo pačiu<br />

ir neaktualus. R. Stanevičius pristatė keletą reklamos pavyzdžių, kai iš pirmo<br />

žvilgsnio nuobodi tiesa parduodama geriau nei išpuoselėtas melas, nes<br />

pastarojo tiek daug, kad jau tampo banalus ir neįdomus. Panaši žinutė, apie<br />

tai, kaip mes dažnai mąstom stereotipais nė patys to nesuvokdami, sklido ir<br />

B. Latėno bei A. Bružo pranešime.<br />

Nors iš tiesų daugiausiai sklido juokas. O ir dueto pasirodymo negali vadinti<br />

pranešimu, nes tądien mažoje Diuseldorfo Jaunimo namų salėje prisikėlė<br />

legendinė laida „Kitas kampas“. Savo improvizacijomis aktorius ir režisierius<br />

pravirkdė visą publiką, kuri nesiliovė juokusis nuo pat improvizacijų<br />

pradžios. Po šio spontaniškai sukurto teatro pranešimų salėje menininkai<br />

pasiūlė sudalyvauti improvizacijos dirbtuvėse ir publikai. Juokas trumpam<br />

nurimo, nes tai, kas iš šono panašėjo į žaidimą, iš tiesų reikalauja nemažai<br />

pastangų. Teatrinė improvizacija lyg sportas: kuo daugiau treniruojiesi,<br />

tuo geresni rezultatai. Tačiau iš pirmo karto išsilaisvinti iš savo įvaizdžio ir<br />

įsijausti į įsivaizduojamą žmogų yra tas pats lyg užsimoti bėgti maratoną<br />

vos pradėjus sportuoti. Todėl pagarba aktorių talentui ir įdirbiui bei padėka,<br />

kad jais dalinosi su maža grupe žmonių, tapo dar didesnė.<br />

VLJS žada dar daugiau renginių<br />

Tos dalybos ir yra renginio vinis. Nuo pirmos dienos visi yra buriami bendrai<br />

veiklai, net jei tai tiesiog buvimas kartu. Atvykimo dieną visiems buvo<br />

pasiūlyta ekskursija po Diuseldorfą, kurią vedė čia pat gyvenantis medicinos<br />

studentas iš Lietuvos Jonas Sidabras. Po jos – bendra vakarienė. Maloni<br />

vakaro programa laukė ir po pranešimų dienos. Merginų duetas „Jazz<br />

by two“ atliko džiazo standartus, taip muzikaliai ir kūrybingai užbaigusius<br />

dar vienas „Idėjų dirbtuves“. Į renginį dažniausiai susirenka entuziastai,<br />

nusiteikę jame aktyviai dalyvauti ir greitai bei lengvai pasiduodantys bendrumo<br />

dvasiai. Ir tai galioja ne tik dalyviams, tačiau ir lektoriams, kurie<br />

kartu lieka tiek oficialiose renginio dalyse, tiek po jų, tuo pačiu svečiams<br />

suteikiant retą privilegiją mažoje ir intymioje aplinkoje pabendrauti su išskirtiniais,<br />

daug pasiekusiais žmonėmis.<br />

Kad panašūs renginiai nesiliautų egzistavę, būtina turėti, kas juos organizuos<br />

ir burs po pasaulį išsibarsčiusius bendraminčius. Dėl šios priežasties<br />

kiekvienos „Idėjų dirbtuvės“ yra VLJS atskaitos taškas, kai yra apžvelgiami<br />

nuveikti darbai ir renkama nauja organizacijos valdyba. Nauja pirmininke,<br />

pakeisianti ilgą laiką organizacijos lydere buvusią Rūtą Ruočkutę, išrinkta<br />

Ilona Koženkovaitė. Dominyka Sidabraitė bus atsakinga už dizainą, Monika<br />

Verbalytė paskirta sekretore, kartu jos eis ir pirmininkės pavaduotojos<br />

pareigas. Sofja Klokatova-Bendoraitienė toliau eis finansininkės pareigas.<br />

VLJS valdyba pasipildė ir naujais nariais: Žygimantui Ražui patikėtas renginių<br />

organizavimas, o Lukas Medišauskas rūpinsis komunikacija.<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 15


KULTURA IR MENAS<br />

Der Geist der Freiheit<br />

Great news from Berlin<br />

Baltische Künstler spielten bei der Herausbildung ihrer Nationen nach dem Ersten<br />

Weltkrieg eine entscheidende Rolle. Von der europäischen Romantik beeinflusste<br />

Musiker, Dichter und Maler drangen in die Tiefen der baltischen Seele vor und schufen<br />

die Gründungsmythen ihrer Völker. ARTE zeigt diese Sendung anlässlich des 100.<br />

Jahrestags der Unabhängigkeit der baltischen Staaten.<br />

Nach dem Untergang des zaristischen Russlands und des Deutschen Kaiserreichs kam es 1918<br />

zur Gründung von Litauen, Lettland und Estland. Die Dokumentation erkundet, wie von der<br />

europäischen Romantik beeinflusste baltische Musiker, Dichter und Maler im späten 19. Jahrhundert<br />

– am Vorabend der Unabhängigkeit – zu den Wurzeln ihrer Völker vordrangen und<br />

jene Gründungsmythen schufen, die zum Erwachen des Nationalbewusstseins beitrugen.<br />

Anhand einer Auswahl von Werken beleuchten hochrangige Politiker, Kunsthistoriker und<br />

Geschichtswissenschaftler dieses wenig bekannte Kapitel der europäischen Geschichte und<br />

geben Antworten auf die spannende Frage, wie ein Volk entsteht und welche Rolle die Kunst<br />

für die Herausbildung der Identität einer Nation spielt.<br />

Verfügbar von 15/04/<strong>2018</strong> bis 20/06/<strong>2018</strong>: https://www.arte.tv/de/videos/078723-000-A/<br />

der-geist-der-freiheit/ | Regie: Stéphane Ghez | Land: Frankreich | Jahr: 2017 | Herkunft: ARTE F<br />

The first German edition of the novel by Antanas Škėma<br />

„White Shroud“ (Das weiße Leintuch / Baltoji drobulė)<br />

Guggolz Verlag has been sold out! The second<br />

edition to appear in June<br />

Foto: https://www.swr.de/swr2/pro-<br />

gramm/sendungen/buchkritik/antanas-ske-<br />

<br />

<br />

IM RAHMEN DES 100-JÄHRIGEN LITAUENS (1918 WURDE DER UNABHÄNGIGE<br />

LITAUISCHE STAAT WIEDERGEGRÜNDET) ZEIGT KULT ART GALERIE<br />

Laimingas žmogus<br />

Kult Art<br />

ALMYRA -„EIN GLÜCKLICHER MENSCH“ KÜNSTLERISCHE WELTEN AUS PAPIER<br />

Vernissage am 12. Mai <strong>2018</strong> (von 17.00 bis 21.00)<br />

Finissage am 30. Juni <strong>2018</strong> (von 16.00 bis 21.00)<br />

Lietuvos 100-čio minėjimo proga, galerija „Kult Art“ (Hindenburgdamm 12, 12203<br />

Berlin) organizuoja parodą-projektą „Laimingas žmogus“.<br />

Renginį sudaro Almyros Weigel kūrybinių darbų paroda ir Irenos Ülkekul skaitiniai.<br />

Paroda vyks nuo gegužės 13 d. iki birželio 30 d.<br />

Atidarymas – gegužės 12 d. nuo 17:00 val.<br />

Weitere Öffnungszeiten nach telefonischer anmeldung: 030-688354140<br />

Skaitiniai – gegužės 12 d. nuo 19.00 val. ir birželio 30 d. nuo 19 val.<br />

Einant į parodą kitu metu, po atidarymo, prašome susisiekti telefonu: 030 688354140<br />

16 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


Trakų fanfarinis orkestras suskambo Hamburge<br />

Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras<br />

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė<br />

Balandžio 12 d. Trakų meno mokyklos mokinių, absolventų ir mokytojų<br />

fanfarinis orkestras (vadovas Arvydas Mišeikis, dirigentas Rokas Podelis),<br />

ryškiai suskambo Vokietijoje, Hamburgo uostamiestyje.<br />

Orkestro koncertinis turas prasidėjo Trakuose, o baigėsi Heidės parke, Vokietijoje.<br />

Balandžio 12 d. kolektyvas koncertavo Hamburge (Vokietija), balandžio 13<br />

dieną – Bloombergene (Nyderlandai), balandžio 14 d. dalyvavo ir įspūdingai<br />

pasirodė čempionate Drachtene (Nyderlandai), o balandžio 15 d. lankėsi ir<br />

Heidės parke (Vokietija).<br />

Hamburgo Menonitinėje bažnyčioje įvykęs koncertas subūrė lietuvius ir vokiečius.<br />

Koncerte dalyvavo ir orkestro pasirodymu Hamburge džiaugėsi ir čia<br />

gyvenanti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henkė.<br />

Klausytojams didžiulį įspūdį paliko jaunosios kartos dirigento R. Podelio išsamus<br />

kūrinių pristatymas, nuoširdus bendravimas su publika bei abejingų<br />

nepaliekantis dirigavimas. Koncerto metu atlikta programa pritraukė klausytojų<br />

dėmesį – Trakų fanfarinio orkestro atlikėjai sulaukė audringų ovacijų<br />

ir pagyrimų. Solo su orkestru grojo Andrius Kančys (vibrafonas), Andrius<br />

Stankevičius (trimitas), Alicija Krasavceva (saksofonas). Žaisminga solistės<br />

tromboninkės Martynos Mišeikytės „Bavariška polka“ privertė pajudėti ne tik<br />

lietuvius, bet ir santūrumi pasižyminčius vokiečius.<br />

Pasak koncerte dalyvavusių ir reguliariai koncertus Hamburge lankančių<br />

vokiečių, šio orkestro pasirodymas – išskirtinis. Klausytojams buvo sunku<br />

patikėti, kad didžioji dalis orkestrantų – moksleiviai ir, kad mažiausieji muzikantai<br />

vyresnių moksleivių ir mokytojų-profesionalų tarpe jautėsi puikiai.<br />

Vokiečiai įvertino šį koncertą kaip itin aukšto lygio, išskirtiniu profesionalaus<br />

orkestro pasirodymu.<br />

Po koncerto trakiečiams pavyko pamatyti naktinį Hamburgo uostą, iš tolo<br />

įžvelgti, o grįžtant iš Olandijos ir aplankyti didingąją Elbės filharmoniją.<br />

Koncertą organizavusi Hamburgo lietuvių bedruomenė ir katalikų sielovada<br />

tiki koncerto tęstinumu ir ateityje Hamburge įvyksiančiais koncertais. Juokaujama,<br />

kad sekantis koncertas turėtų įvykti garsiojoje, tobulos akustikos<br />

savininke laikomojoje Elbės filharmonijoje, kur Trakų fanfarinio orkestro<br />

atliekama muzika skambėtų iškilmingai, didingai.<br />

Primename, kad Hamburgas taip pat yra lietuvių kultūros uostas. Čia kuria,<br />

studijuoja ir gyvena daugybė žinomų lietuvių menininkų, tokie kaip violončelininkas<br />

Vytautas Sondeckis, smuikininkai Martynas Švėgžda von Bekkeris<br />

bei Algirdas Šochas, trakietė, operos solistė Regina Bendinskytė ir kt.<br />

Dėkojame pirmininkei Linai Jahn už visokeriopą pagalbą organizuojant koncertą<br />

bei priimant svečius. Tuo tarpu kiekvienam orkestrantui, meno vadovui,<br />

dirigentui ir Trakų meno mokyklos mokyklos direktorei Neringai Mišeikienei<br />

lietuvių vardu Hamburge reiškiame didžiulę pagarbą ir linkime sėkmės visuose<br />

konkursuose bei koncertuose!<br />

Nuotr. Aleksandros Wareckos ir Editos Rudelienės<br />

Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 17


SUSIPAŽINK SU MENININKU<br />

Nuotr. Florian Spieker | Pianistas G. Januševičius<br />

Nuotr. Christopher Day | Pianistas G. Januševičius<br />

LIETUVIŲ PIANISTAS G. JANUŠEVIČIUS: „KURDAMAS LIETUVAI IR LIE-<br />

TUVIAMS JAUČIU NUOSTABIĄ PILNATVĘ“<br />

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė<br />

G. Januševičius – Hanoverio lietuvis. Profesionalaus meno atstovas<br />

ir puikus savo šalies kultūros ambasadorius, kuris išgarsėjo 2004 m.<br />

tapęs jauniausiu Tarptautinio Monrealio konkurso finalininku. 2008<br />

metais jis sukūrė Vokietijoje išpopuliarėjusią koncertų seriją „Plathner‘s<br />

Eleven“, kuriai vadovavo iki 2015 m. Šiuo metu jis vadovauja<br />

muzikos konkursui „Hanoverio muzikos talentų birža“ bei pianistų<br />

konkursui „Einbecker Klavierfrühling“.<br />

Kalbiname G. Januševičių apie jo kūrybinį kelią Vokietijoje, ryšius su Lietuva<br />

ir Hanoverio lietuviais, ateities planus.<br />

Gintarai, esate Hanoveryje reziduojantis Lietuvos pianistas. Kada ir<br />

kaip Jūsų kūrybinis kelias pasuko į vakarus, Vokietiją?<br />

2004 metais išvažiavau studijuoti į Hanoverio muzikos ir teatro akademiją,<br />

kur tuo metu dėstė legendinis pianistas Vladimiras Krainevas. Jo kvietimas<br />

mokytis ir lėmė mano apsisprendimą studijas tęsti bei karjerą planuoti Vokietijoje.<br />

Esate aktyviai visame pasaulyje koncertuojantis pianistas. Koks yra<br />

lietuvių pianisto gyvenimas pasaulyje ir kuo jis žavus?<br />

Nemanau, kad lietuvių pianisto gyvenimas labai skiriasi nuo kitos tautybės<br />

pianisto gyvenimo. Pastaruoju metu lietuviai pasaulio scenose nebėra jokia<br />

naujiena ar egzotika, tad nedaug susiduriu su klausimais apie kilmę. Visgi<br />

pakankamai dažnai atlieku lietuvių kompozitorių kūrinius ir džiaugiuosi, kai<br />

publika ar organizatoriai prašo plačiau papasakoti apie juos.<br />

Kaip siejate savo gyvenimą, kūrybinę veiklą su Lietuva?<br />

Lietuvoje rengiu turus, esu kviečiamas koncertuoti su orkestrais. Labai tai vertinu<br />

ir džiaugiuosi, galėdamas Lietuvos publikai pristatyti vis naujas programas.<br />

Vien šiemet Lietuvoje atliksiu keturias skirtingas programas – solo, su orkestru<br />

bei kameriniu duetu. Taip pat nuo 2013 metų Lietuvoje aktyviai dirbu su<br />

jaunais lietuvių pianistais. Kasmet dėstau meistriškumo kursus skirtinguose<br />

Lietuvos miestuose, o 2017 metais įkūriau didžiausią Lietuvoje Pianistų vasaros<br />

akademiją „Klaipėda Piano Masters“ (KPM), kurioje kartu su talentingiausiais<br />

lietuviais mokosi ir viso pasaulio jaunasis pianistų elitas. Be fortepijono<br />

pamokų jiems čia rengiamos paskaitos, kurių temos – nuo asmeninės vadybos<br />

iki scenos baimės pažabojimo, o taip pat – fizinės treniruotės ir masažai,<br />

pritaikyti pianistų poreikiams. Daugelyje sričių KPM yra pionieriai viso pasaulio<br />

pianistų akademijų kontekste. Džiaugiuosi galėdamas dažnai bendrauti<br />

su lietuviais menininkais ir koncertų lankytojais. Jie – geranoriški, jautrūs, o<br />

kartu – intelektualūs ir reiklūs. Kurdamas Lietuvai ir lietuviams jaučiu nuostabią<br />

profesinę, kūrybinę bei emocinę pilnatvę, tad nesiruošiu mažinti apsukų.<br />

Lietuviai Hanoveryje. Oficialiai šiame mieste neveikia Vokietijos lietuvių<br />

bendruomenės apylinkė, tačiau turimomis žiniomis lietuvių<br />

Hanoveryje – užtektinai. Ar dalyvaujate/organizuojate lietuvių susitikimus,<br />

vystote lietuvišką veiklą čia?<br />

Pažįstu nedaug lietuvių Hanoveryje ir dažniausiai su jais susitinku koncertuose.<br />

Labai džiaugiuosi bendravimu su jais, bet jis – išties retas. Žinau, kad lietuvių<br />

čia yra daug daugiau, bet dėl didelio užimtumo negaliu net pagalvoti<br />

apie aktyvų dalyvavimą bendruomenėje. Be to, esu vedęs lietuvę, Hanoveryje<br />

gyvena mūsų abiejų seserys, todėl lietuviško kontakto namuose netrūksta.<br />

Kokie tolimesni Jūsų kūrybiniai planai? Gal galėtumėte jais pasidalinti<br />

su skaitytojais?<br />

Jau gegužę pradėsiu solinį turą su nauja programa „Invictus“. Per metus aplankysiu<br />

nemažai Europos miestų, o turą pradėsiu gegužės 11-13 dienomis<br />

vyksiančiais trimis koncertais Druskininkuose, Birštone ir Trakuose. Dar prieš<br />

tai, gegužės 5 dieną, Nacionalinėje filharmonijoje atliksiu Martinu koncertą<br />

dviems fortepijonams ir orkestrui, o jau liepą Klaipėdoje džiaugsiuos antrąja<br />

Pianistų akademijos „Klaipėda Piano Masters“ laida.<br />

Dėkoju už pokalbį!<br />

18 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


A U S S T E L L U N G S E R Ö F F N U N G<br />

Litauische Botschaft in Deutschland<br />

Nach der erfolgreichen Ausstellungseröffnung „Wolfskinder: Auf dem<br />

Brotweg von Ostpreußen nach Litauen“ Premiere im Seimas der Republik<br />

Litauen kommt diese Wanderausstellung nun nach Deutschland und<br />

wird im Laufe des Jahres an mehreren Standorten hierzulande gezeigt.<br />

Die Ausstellungspremiere in Deutschland war am Donnerstag, dem 12. April<br />

<strong>2018</strong> im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt geöffnet.<br />

Im Thüringer Landtag wird die Ausstellung bis zum 20. Mai dieses Jahres zu<br />

sehen sein.<br />

Weitere bestätigte Termine der Ausstellung in <strong>2018</strong>:<br />

· 29. Mai – 22. Juni im Stasimuseum in Berlin;<br />

· 26. Juni – 28. September im Brandenburger Landtag in Potsdam.<br />

Nähere Informationen zu der Ausstellungseröffnung im Thüringer Landtag<br />

einschließlich des Programms entnehmen Sie bitte dem Anhang.<br />

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!<br />

Die Ausstellung „Wolfskinder: Auf dem Brotweg von Ostpreußen nach Litauen“<br />

wurde von dem Litauischen Zentrum für die Erforschung von Genozid<br />

und Widerstand unter Beteiligung des Vereins „Edelweiß-Wolfskinder“,<br />

der Landsmannschaft Ostpreußen sowie der Organisation „Kriegskinder“<br />

aus Gransee produziert und verfolgt das Ziel, eines der tragischsten Kapiteln<br />

in der gemeinsamen Geschichte Litauens und Ostpreußens im 20.<br />

Jahrhundert wissenschaftlich aufzuarbeiten und anschaulich darzustellen.<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 19


KVIEČIAME Į ANDRIAUS MAMONTOVO KONCERTĄ HAMBURGE<br />

Hamburgo lietuvių bendruomenės<br />

informacija<br />

Š. m. gegužės 13 d. 19 val. Andrius<br />

Mamontovas koncertuos<br />

Hamburge, Downtown Bluesclub<br />

klube.<br />

Andriaus Mamontovo lietuvių<br />

publikai pristatinėti nereikia – jo<br />

dainos giliai įsirėžę į mūsų atmintį,<br />

o muzika dažnai lydi svarbius<br />

Lietuvos politinius ir kultūrinius<br />

įvykius. Pats Andrius yra įsteigęs<br />

ne vieną socialinį, politinį<br />

ar kurltūrinį projektą ar tapęs<br />

tokių projektų ambasadoriumi.<br />

Dainininkas koncertuos „Downtown Bluesclub“ klube, kur kon- certus yra<br />

surengę ne vienas garsus vokiečių ir kitų šalių muzikantas.<br />

<br />

<br />

Bilietus į koncertą platina „ |<br />

Eventim“: http://www.even-<br />

arba HLB (dėl bilietų kreiptis: koncertashamburge<strong>2018</strong>@gmail.com)<br />

MOČIUTE, GUTEN TAG<br />

Parengta pagal „Reporteriai Vokietijoje“ ir „Forum cinemas“ informaciją<br />

Š. m. kovo 25 d. Mannheimo kino teatre „Cinema Quadrat“ buvo rodomas seserų –<br />

kino režisieries Jūratės ir fotografės Vilmos Samulionyčių dokumentinis filmas „Liebe<br />

Oma, Guten Tag“ (Močiute, laba diena).<br />

Šiame filme rodome, kad seserys leidžiasi į kelionę ieškoti<br />

savo šaknų. Šioje kelionėje jos tikisi įminti dramatiško savo<br />

močiutės vokietės Ellos Fink gyvenimo paslaptis.<br />

Ella Fink buvo kilus iš Lietuvos vokiečių mažumos, kuri pagal<br />

nacistinę „Heim ins Reich“ politiką buvo kviesta grįžti į<br />

Vokietiją II-ojo pasaulinio karo metu. Tačiau 1944 m. ji atsiskyrė<br />

nuo šeimos ir dėl neaiškių priežasčių sugrįžo į Sovietinę<br />

Lietuvą.<br />

Besigilindamos į savo šeimos istoriją, seserys atras netikėtų<br />

tabu, užslėptą kompleksą būti vokiečiu Sovietinėje santvarkoje<br />

bei pasikartojančias savižudybes šeimoje. Karas, bėgimas<br />

į Vokietiją, paslaptingas mylimasis ir lemtingi gyvenimo<br />

apsisprendimai – su kiekvienu žingsniu seserims kils vis<br />

daugiau klausimų, o artimiausi šeimos nariai vienas po kito<br />

atsitvers tylos siena.<br />

Kalba:Autorės ir režisierės: Jūratė Samu-<br />

Prodiuserės: Ieva Norvilienė/TREMO-<br />

-<br />

Operatorius:Garso režisierius: Martynas<br />

Kompozitorius:Montažo režisieriai: Li-<br />

Montažo konsultantė: Gesa Marten<br />

Nuotr. iš oficialios „Facebook“ paskyros<br />

Nuotr. Režisierės Jūratė ir Vilma Samulionytės<br />

20 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


PORTRETAI<br />

LIETUVIŲ KILMĖS ADVOKATĖ C. RUDOLF: „TURIME TĘSTI<br />

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė<br />

IŠEIVIŲ IŠ LIETUVOS MISIJĄ“<br />

Savo gyvenimą Kolumbijoje pradėjusi lietuvių kilmės<br />

advokatė Cristina Rudolf – šiandien – Vokietijos dalis.<br />

Šių šalių ji niekada nepamiršo ir giliai savo širdyje nešioja<br />

savo tėvų gimtinę – Lietuvą – vadina ją savąja<br />

Tėvyne. Jos teisinė ir asmeninė veikla niekuomet nenutrūko<br />

nuo šios, tuomet uždraustos, tačiau šiandien<br />

laisvos ir labai pasikeitusios šalies. Š. m. balandžio 21<br />

d. C. Rudolf už neįkainojamą darbą steigiant Šaulių<br />

sąjungos padalinį Vokietijoje buvo įteiktas Šaulių sąjungos<br />

vado plk. ltn. Gintaro Koryznos apdovanojimas.<br />

Kalbiname advokatę C. Rudolf apie Kolumbiją, Vokietiją ir<br />

jos gyvenime visuomet dominuojančią Lietuvą.<br />

Gerbiama Cristina, Jūsų tėvai – lietuviai. Pati gimėte<br />

Kolumbijoje, o didžiąją dalį savo gyvenimo praleidote<br />

Vokietijoje. Ar galėtumėte papasakoti apie savo<br />

ypatingą ir neįprastą gyvenimo kelią plačiau?<br />

Esu išeivių iš Lietuvos vaikas – gimiau ir pirmuosius dvylika<br />

savo gyvenimo metų praleidau Kolumbijoje.<br />

Užaugau lietuvių kolonijoje bei lankiau kolumbietišką mokyklą.<br />

1970 metais su šeima persikraustėme į Vokietiją, kur<br />

baigiau vidurinę mokyklą ir Teisės fakultetą Heidelbergo<br />

universitete. Dvejus metus dirbau Heidelbergo miesto savivaldybėje,<br />

po to atidariau savo advokatų kontorą ir gavau<br />

leidimą dirbti vertėja. Verčiau žodžiu ir raštu iš lietuvių kalbos<br />

į vokiečių. Savo veiklą, visų pirma, vysčiau Ispanijoje ir<br />

Pietų Amerikoje, vėliau, Lietuvai tapus laisva ir nepriklausoma<br />

valstybe, – ir šioje šalyje. Po keleto metų Karlsrūhės<br />

prezidiumas suteikė man leidimą dėstyti profesinėje mokykloje<br />

teisę ir vokiečių kalbą.<br />

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę mes visi, po platųjį pasaulį<br />

išsibarstę lietuviai, buvome giliai sujaudinti – netikėtai<br />

prarasta Tėvynė tapo vėl laisva. Pradėjom lankytis Lietuvoje<br />

ir lankyti ten gyvenančius giminaičius. O taip pat, žinoma,<br />

– kupinas prisiminimų senelių ir tėvų aprašytas vietoves.<br />

Mano gyvenimo keliui ypač didelę įtaką turėjo lietuviškų<br />

papročių propagavimas ir jų išlaikymas, lietuvių kalbos palaikymas<br />

ir jos puoselėjimas. Ypač palietė prisiminimai apie<br />

prarastą Tėvynę, istorijos apie žuvusių ir ištremtų giminaičių<br />

likimus bei Lietuvoje likusių artimųjų kasdienybę, Sovietų<br />

okupacijos metu užklupusias nesėkmes ir problemas.<br />

Tačiau paraleliai mano gyvenimui įtaką darė tiek Kolumbija,<br />

tiek Vokietija. Išmokau įvertinti gyvenimą, į pasaulį pa-<br />

Nuotr. Rolando Purtulio | Lietuvių kilmės advokatė C.Rudolf ir Prof. Peter Paul Ganser<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 21


Nuotr. Rolando Purtulio | C.Rudolf drauge su <strong>VLB</strong> pirmininku A. Hermann<br />

žvelgti per platesnę prizmę. Esu dėkinga už galimybę užaugti<br />

ir gyventi laisvuose kraštuose. Išmokau priimti ir vertinti<br />

skirtingas kultūras, nepaisant mus ribojančių stereotipų.<br />

Jūsų tėvai – lietuviai. Ar Jūsų šeimoje buvo kalbama<br />

lietuviškai? Kokie yra išlikę Jūsų ryšiai su tėvų gimtąja<br />

šalimi Lietuva?<br />

Mano ir kitų išeivių iš Lietuvos šeimose buvo kalbama lietuviškai.<br />

Užaugus tarp lietuvių, kiekvieną sekmadienį lankius<br />

lietuviškas šv.Mišias, mūsų kasdieniame gyvenime Lietuva<br />

yra Tėvynė ir mums, lietuvių šeimose gimusiems vaikams.<br />

Lietuva faktiškai nėra mano gimtoji šalis, bet emociškai<br />

man ji – tikra Tėvynė.<br />

Ar jaučiatės ir šios, lietuviškosios kultūros dalimi?<br />

Kaip dažnai nuvykstate į Lietuvą? Ar pasivaikštote<br />

tėvų pramintais gyvenimo keliais?<br />

Visuomet jaučiuosi lietuviškos kultūros dalimi, nuo pat<br />

mažų dienų iki dabar. Mano seneliai ir tėvai, o taip pat ir<br />

kiti lietuviai Kolumbijoje, mums visiems, vaikams, tvirtai<br />

įdiegė lietuvišką kultūrą, tačiau priimame ir kitas kultūras.<br />

Įprastai į Lietuvą važiuojame bent vieną kartą per metus.<br />

Tėveliai ir dabar, motina po tėvelio mirties, kiekvienoje kelionėje<br />

prisimena savo vaikystę. Pasakojimuose netrūksta<br />

anekdotų, pasakojimų apie smetonišką Lietuvą.<br />

Lietuvybė Kolumbijoje ir Vokietijoje. Esate ilgametė<br />

Vokietijos lietuvių bendruomenės narė, prisidedanti<br />

prie lietuviškos veiklos ir tautinės kultūros puoselėjimo<br />

užsienyje. Kokia Jūsų misija <strong>VLB</strong>?<br />

Ir toliau puoselėti lietuvių kultūrą, priminti į užsienį išvažiavusiems<br />

lietuviams, kad nors esame maža tauta, tačiau yra<br />

svarbu išlaikyti savo kalbą ir kultūrą. Mes turime tęsti išeivių<br />

iš Lietuvos misiją – padedant veikiančioms mokykloms,<br />

bendruomenėms bei sąjungoms, apjungti visus pasaulyje<br />

esančius lietuvius į vieną tinklą.<br />

Esate pripažinta ir visų puikiai pažįstama advokatė.<br />

Kaip dažnai tenka susidurti su lietuviais ar jiems padėti?<br />

Mano kasdieniame profesiniame gyvenime – dažnai.<br />

Š. m. balandžio 21 d. už neįkainuojamą darbą steigiant<br />

Šaulių sąjungos padalinį Vokietijoje Jums buvo<br />

įteiktas Šaulių sąjungos vado plk. ltn. Gintaro Koryznos<br />

apdovanojimas. Koks užplūsta jausmas, prisidedant<br />

prie lietuvių veiklos ir Lietuvos geopolitinės<br />

situacijos gerinimo užsienyje?<br />

Labai geras jausmas. Dalyvauti ir prisidėti prie Lietuvos geopolitinės<br />

situacijos gerinimo man – didelė garbė. Jaučiu,<br />

kad tais laikais manyje įdiegta senelių ir tėvelių meilė prarastai<br />

Tėvynei realizuojama Lietuvai tapus laisva valstybe.<br />

Ko palinkėtumėte Vokietijos lietuviams?<br />

Nenustoti puoselėti lietuvių kultūrą ir kalbą, jaustis europiečiais,<br />

tačiau neužmiršti savo Tėvynės. Vaikus auginti<br />

diegiant jiems lietuvių kultūrą paraleliai su vokiečių.<br />

Dėkoju už pokalbį!<br />

22 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS NAUJIENOS<br />

Ambasadorius diskutuoja su vyresnių<br />

klasių mokiniais<br />

Asta D‘Elia<br />

Kovo 22 d. Lietuvos Respublikos ambasadorius Vokietijoje Darius Jonas Semaška<br />

susitiko su Vasario 16-osios gimnazijos ir Viernheimo Friedrich Froebel<br />

mokyklos vyresnių klasių mokiniais.<br />

Renhofo pilies salėje mūsų gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė pasveikino garbingus<br />

svečius. Ji džiaugėsi šalių draugyste, nes tik stiprūs tarpusavio ryšiai padeda<br />

išlikti ir kurti vieningą Europą.<br />

LR ambasadorius Vokietijoje Darius Jonas Semaška savo kalboje pabrėžė, jog abi<br />

šalis sieja glaudūs istoriniai ir dabarties ryšiai. Diplomatas kalbėjo apie dvišalius<br />

santykius, Vokietijos įtaką Europos ir pasaulio politiniame gyvenime bei dabartinę<br />

situaciją Lietuvoje. Didelį nerimą, anot jo, kelia santykiai su Rusija, o ypač karinės<br />

ginkluotės kaupimas Kaliningrado srityje.<br />

Renginyje taip pat dalyvavo Bergštrasės apskrities viršininkas Kristianas Engelhartas<br />

(Christian Engelhardt). Savo kalboje jis ypatingą dėmesį skyrė patirčių daliji-<br />

Nuotr. T. Gutschalk | Ambasadorius diskutuoja su gimnazijos mokiniais<br />

mosi svarbai, gyrė bendradarbiavimą su Kauno rajonu. Politikas akcentavo, kaip visiems svarbu mokytis iš istorijos, o šalių bendrystė, pasak jo, yra Europos ateitis.<br />

Fotografijų konkursas „Metų laikai“<br />

Audronė Ručienė<br />

Gimnazijos bendrabutyje tęsiasi šių mokslo metų pradžioje paskelbtas foto<br />

konkursas „Metų laikai“. Gražiausias žiemos akimirkas įamžino 7 mokiniai,<br />

jie konkursui pristatė 39 nuotraukas.<br />

Kovo 18 d. bendrabutyje gyvenantys gimnazistai buvo pakviesti į bendrabučio salę<br />

peržiūrėti nuotraukas ir iš jų išrinkti gražiausią. Daugiausia balsų surinko ir gražiausių<br />

žiemos nuotraukų titulus pelnė keturios fotografijos.<br />

Pirmoji vieta atiteko daugiausia balsų surinkusiai Janos Kunt (8 kl.) nuotraukai<br />

„Poilsis“.Po vienodą balsų skaičių gavo Yasmin Bazdag (10 kl.) nuotrauka „Gimtasis<br />

Pasvalys“,Smiltės Lekavičiūtės (9 kl.) nuotrauka „Šventinis Kaunas“ ir antroji Janos<br />

nuotrauka„Žvilgsnis pro langą“.<br />

Geriausių darbų autorėms buvo įteikti prizai ir palinkėta sėkmingai sudalyvauti šiuo<br />

metu paskelbtuose gražiausios pavasario nuotraukos rinkimuose.<br />

Konkursas „Pasiekimai keičia<br />

mūsų gyvenimą“<br />

Nuotr. A. Ručienės | Fotografijų konkursas „Metų laikai“<br />

Dailės mokytoja Aina Janulionienė<br />

Bankas „Volksbank und Reiffeisenbank“ organizavo jau 48-ą tarptautinį jaunimo<br />

piešinių konkursą, šiais metais jo tema – „Pasiekimai keičia mūsų gyvenimą“. Regioniniame<br />

piešinių konkurse 10-os klasės mokinys Emilis Sadrejevas tarp 10–13 klasių<br />

dalyvių užėmė 2-ąją vietą.<br />

Dviems mūsų gimnazistėms itin pasisekė: 5-os klasės mokinė Monika Jakubonytė<br />

tarp 5–6 klasių dalyvių ir 12-os klasės mokinė Amy-Maria Gergenreder tarp 10–13<br />

klasių dalyvių užėmė 1-ąją vietą.<br />

1-ąją vietą laimėjusių moksleivių piešiniai išsiųsti į Frankfurtą, į krašto konkursą!<br />

Nuotr. Janinos Vaitkienės<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 23


Pirmieji įspūdžiai iš renginio „Mokyklų tiltas“<br />

Nuotr. M. Angert | Erste Impressionen von der Schulbrücke Europa in Greifswald<br />

Asta D‘Elia<br />

Šiais metais mūsų gimnazijos mokiniai vėl dalyvauja<br />

Europos jaunimą vienijančiame renginyje „Mokyklų<br />

tiltas“ („SchulBrücke“). Tarptautinis jaunimo susitikimas<br />

vyksta Greifsvalde kovo 15–23 dienomis. Dešimtokės<br />

Larissa Lohrmann, Kim Rendl, Janine Wüst ir Xenia<br />

Paul bei dvyliktokės Kyra Karb, Vanessa Plischek,<br />

Amy-Marie Gergenreder ir Beata Sergūnaitė atstovauja<br />

mūsų gimnazijai. Buvę mokyklos mokiniai Miriam<br />

Angert ir Julian Kruhmann lydi šią grupę.<br />

Vokiečių kalba vykstančių diskusijų tema šiais metais – „Eu-<br />

<br />

apibendrins ir pristatys sieniniame laikraštyje.<br />

Seminare dalyvauja jaunuoliai iš Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos,<br />

Italijos ir Vokietijos. Mūsų gimnazistai šiame projekte pristato<br />

Lietuvą. Pirmuosiuose susitikimuose jie kalbėjo apie Lietuvos<br />

nepriklausomybės šimtmetį ir Nepriklausomybės aktą,<br />

tautiniais simboliais papuošė savo stendą. Svečius vaišino savo<br />

pačių kepta duona su česnaku ir saldžiu lietuvišku šakočiu.<br />

„Mokyklų tiltą“ nuo pat pirmojo susitikimo 2011 metais kuruoja<br />

vyresniųjų klasių vadovė dr. G. Hoffmann. Tėvų fondas<br />

finansiškai remia mūsų mokinių dalyvavimą šiame renginyje.<br />

Projekto rėmėjai: Vokietijos nacionalinis fondas, Robert<br />

Bosch fondas ir Europos jaunimo švietimo centras.<br />

Nacionalinis diktantas – ne tik kalbos žinių patikrinimas<br />

Asta D‘Elia<br />

Kovo 3 dieną, šeštadienį, lietuvių kalbos mylėtojai<br />

– gimnazijos darbuotojai, mokiniai ir lietuviai iš<br />

Hiutenfeldo apylinkių – rašė Nacionalinį diktantą<br />

(koordinatorė Asta D`Elia). Taip buvo pratęstas mūsų<br />

gimnazijos renginių, skirtų Lietuvių kalbos dienoms,<br />

ciklas.<br />

Nacionalinis diktantas – tarptautinis suaugusiųjų ir mokinių<br />

raštingumą skatinantis konkursas. Pagrindinis konkurso<br />

organizatorių tikslas – skatinti žmones didžiuotis<br />

archaiška lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai.<br />

Giliau pamąsčius, Nacionalinio diktanto rašymas – ne tik<br />

rašybos ir skyrybos žinių patikrinimas...<br />

Nacionalinis diktantas – ne tik kalbos žinių patikrinimas<br />

Nuotr. autorės<br />

24 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


Mūsų gimnazistės – Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados<br />

nugalėtojos!<br />

Asta D‘Elia<br />

Kovo 9–10 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio<br />

Girėno gimnazijoje vyko lietuvių kalbos ir literatūros<br />

olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams.<br />

Olimpiadoje dalyvavo geriausi 9–12 klasių<br />

lietuvių kalbos žinovai.<br />

Mūsų gimnazijai šiais metais atstovavo dešimtokė Vėjūnė<br />

Čemeškaitė ir vienuoliktokė Gabrielė Luka Ružytė. Mokines<br />

olimpiadai paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja<br />

Asta D`Elia.<br />

Užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai rašė samprotavimo<br />

rašinį, atliko kalbos vartojimo testą, kalbėjo iš anksto pasirinkta<br />

tema ir deklamavo eilėraštį. Vertinimo komisija<br />

įvertino olimpiados dalyvių atliktas užduotis ir paskyrė<br />

nugalėtojus.<br />

Didžiuojamės, kad užsienio lietuviškų mokyklų mokinių<br />

9–10 klasių grupėje pirmąją vietą pelnė mūsų gimnazijos<br />

dešimtokė Vėjūnė Čemeškaitė. Ne mažiau garbingą antrąją<br />

vietą 11–12 klasių grupėje iškovojo vienuoliktokė Gabrielė<br />

Luka Ružytė. Merginoms buvo įteikti diplomai, medaliai ir<br />

vertingos dovanos.<br />

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojas!<br />

Akcija „Švarus miestelis“<br />

Irena Sattler<br />

Kovo 10 d. Lampertheimo meras p. Störmer ir Hiutenfeldo<br />

miestelio seniūnas p. Berg pasveikino tradicinės<br />

kasmetinės akcijos „Švarus miestelis“ dalyvius. Miesto<br />

meras trumpai užsuko į gimnaziją, ten pasveikino<br />

mūsų mokyklos mokinius, mokytojus, darbuotojus bei<br />

tėvelius, šiais metais dalyvaujančius talkoje.<br />

Mokiniai:<br />

5a kl.: Nemeikštytė Gabrielė, Jakubonytė Monika, Jotkevičius<br />

Kasparas, Mickiewicz Damian, Reichel Dana, Müller<br />

<br />

5b kl.: Mickiewicz Amelia, Giffhorn Lena, Urbach Lara Marie;<br />

6 kl.: Irrgang Leonardo, Heumüller Quentin;<br />

7 kl.: Pickel Gabija, Šemetaitė Emilija;<br />

8 kl.: Aliji Can, Nader Frederikas;<br />

9 kl.: Švabauskas Tomas.<br />

Tėvai: p. Jotkevičienė Kl.5, p. Müller, penktokų Julijos ir<br />

Makso broliukas Andreas, p. Irrgang, p. Heumüller, p. Hörl.<br />

Mokytojai ir darbuotojai: p. Kriščiūnienė, p. Janulionienė,<br />

p. Lendraitis, p. Druskinienė, p. Kaikaris, p. Kaikarinė, p.<br />

Zacharias, Rytis Lazuta, Justė Ancevičiūtė, Ieva Ancevičiūtė,<br />

p. Sattler, p. Vaitkienė.<br />

Nuotr. autorės | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados nugalėtojos<br />

Dalyviai rinko šiukšles aplink Romuvos pilies parką ir pačioje parko teritorijoje. Mūsų aplinka<br />

privalo būti švari.<br />

Dvyliktą valandą švaros akcijos dalyviai rinkosi Hiutenfeldo sporto klube, kur galėjo skaniai pavalgyti<br />

ir atsigerti. Kiekvienas talkininkas buvo apdovanotas Lampertheimo miesto dovanėle.<br />

Ypatingą dovaną vėl dovanojo Hiutenfeldo šaulių klubas: kiekvienas dalyvis gavo dovanų po<br />

5 laimingus šūvius.<br />

Dėkojame mūsų mokiniams, mokytojams, darbuotojams, o ypač mūsų tėveliams, prisidėjusiems<br />

prie parko tvarkymo.<br />

Nuotr. : R. Lendraitis | Akcijos „Švarus miestelis“ <strong>2018</strong> dalyviai<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 25


BENDRUOMENIU ALEJA<br />

L I E T U V I Š K Ų T A R M I Ų V A K A R A S M I U N C H E N E<br />

Miuncheno Lietuvių Bendruomenės informacija<br />

Š. m. kovo 13 d. Miunchene įvyko bendruomenės organizuotas<br />

ir lauktas tarmių vakaras – „Viena kalba – devyni<br />

liežuviai“. Renginyje susitiko Miunchene, Augsburge,<br />

Niurnberge gyvenantys lietuviai iš skirtingų Lietuvos<br />

regionų: aukštaičiai, žemaičiai, suvalkiečiai ir dzūkai.<br />

Renginys – tarmės, pokalbiai, dainos ir šokiai – truko net 8<br />

valandas! Dovanas ir diplomus dalyvavusiems skyrė Valstybinė<br />

Lietuvių Kalbos Komisija (VLKK).<br />

Renginio idėjos autoriai ir organizatoriai: Kristina Kandrataviciute,<br />

Daiva Zavistauskaite, Vitalijus Kryževičius, Inga Talušytė.<br />

Tarmių vakare dalyvavo ir profesorius Gerd Birk, kuris jau<br />

daugiau kaip 20 metų yra aktyvus Miuncheno Lietuvių Bendruomenės<br />

(MLB) narys. G. Birk laiko šv. Mišias lietuvių ir<br />

vokiečių kalbomis ir nepraleidžia nė vieno lietuviško renginio.<br />

Praėjusiais metais, kovo 11-osios proga profesorius dvejomis<br />

kalbomis analizavo lietuvių poeto Aido Marčėno eilėraštį „Ir<br />

kai nubundi“, o šio renginio metu džiugino susirinkusiuosius<br />

lietuviškus ritmus išgaudamas tiesiog šaukštu.<br />

Pokalbio apie šiandieninę Europą metu, G. Birk parodė į<br />

Miuncheno lietuvius ir jų besišypsančius veidus ir tarė: „Man<br />

Europa yra, kai kitų kultūrų žmonės, atvykę į mano gimtąją<br />

šalį, jaučiasi taip gerai“. MLB nariai nebeįsiavaizduoja šioIš<br />

tiesų sunku būtų įsivaizduoti bendruomenę be Gerd Birk, jis<br />

įkūnija šitą draugystę ir atvirumą tarp šalių.<br />

Nuotr. iš oficialaus bendruomenės „Facebook“ puslapio<br />

Nuotr. Lietuviškų tarmių vakaras Miunchene<br />

Nuotr. Pristatyti skirtingi Lietuvos regionai<br />

Nuotr. Viena kalba – devyni liežuviai<br />

26 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


M A R G U Č I Ų R I D E N I M O P O P I E T Ė H I U T E N F E L D E<br />

Parengta pagal „Reporteriai Vokietijoje“ reportažą<br />

Š. m. balandžio 8 d. Atvelykį, Romuvos sodyboje, Hiutenfelde įvyko Romuvos Lietuvių<br />

Bendruomenės (RLB) organizuota margučių ridenimo popietė.<br />

Popietėje dalyvavo apie 50 lietuvių, iš kurių 20 – vaikų. Buvo renkami gražiausiai marginti<br />

kiaušiniai, įteikti padėkos prizai. Vaikai džiaugėsi susirinkusių bendraamžių skaičiumi,<br />

prasitarė pirmą kartą dalyvavę tokioje margučių ridenimo šventėje.<br />

RLB narė Kristina Golsch, ką tik tapusi naująja RLB nare,<br />

džiaugėsi įvykusiu renginiu, dėkojo bendruomenei.<br />

Bendruomenės pirmininkė savo ruožtu dėkojo Užsienio reikalų<br />

ministerijai, Globaliai Lietuvai, kurie dovanojo atsiminimo<br />

dovanas – Lietuvos istorinė ir valstybinę vėliavas, ženkliukus.<br />

Nuotr. „Reporteriai Vokietijoje“<br />

Margučių ridenimas – džiaugsmas vaikams<br />

Renginio orgaizatorė – RLB pirmininkė Jurga Pickel<br />

Lietuviško sporto klubo susitikimas Hiutenfelde<br />

Reporteriai Vokietijoje<br />

Š. m. balandio 14 d. po pavasario atostogų įvyko pirmasis, lietuviško sporto klubo<br />

Hiutenfelde susitikimas. Jame dalyvavo sportuojantys, žaidžiantys, bei draugiškame<br />

futbolo turnyre besiruošiantys žaisti narių susitikimas.<br />

Linkime sėkmės!<br />

Nuotr. Reporteriai Vokietijoje<br />

Lietuviško sporto klubo susitikimas<br />

Sporto aistruoliai – vaikai<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 27


J. Levanaitė – atlikėja ir renginių vedėja bei asmeninė<br />

konsultantė saviugdos klausimais<br />

SKELBIMAS<br />

Nuotr. iš asmeninio albumo | Atlikėja Justina Levanaitė<br />

Aš esu Justina Levanaitė, 27m., šiuo metu gyvenu Štutgarte. Begalo mėgstu bendrauti<br />

ir keliauti, myliu muziką, meną, gamtą bei žmones. Esu įgijusi Lietuvos muzikos<br />

ir teatro akademijoje operinio dainavimo bakalaurą. Kaip atlikėja esu dalyvavusi<br />

įvairiuose renginiuose, koncertuose. Dainavau D. Ibelhauptaitės režisuotose<br />

operose: G. Verdi „Trubadūras“, G. Puccini „Toska“, Ch. Gounod „Faustas“. Taip pat<br />

labai domiuosi žmogaus psichologija, meditacija, sąmoningumo auginimu. Gyvenu<br />

savo svajonių gyvenimą, esu laiminga ir už tai begalo dėkinga, todėl mielai<br />

dalinuosi savo patirtimi su kitais.<br />

Jums noriu prisistatyti kaip atlikėja ir renginių vedėja bei asmeninė konsultantė saviugdos<br />

klausimais. Galiu būti Jūsų tiek privačių, tiek ir bendruomenės švenčių renginių vedėja bei<br />

muzikantė. Esant poreikiui, galime muzikinę programą pristatyti ir dviese – su kolega Maksim<br />

Pogrebniak (profesionalus dainininkas, šiuo metu studijuojantis Štutgarto aukštojoje<br />

muzikos akademijoje operinį dainavimą) arba su mano kolega Juozu Vasiliauskiu (Štutgarto<br />

lietuvių bendruomenės ansamblio „RIDIGDO“ vadovas, muzikantas). Kaip saviugdos trenerė,<br />

galiu pravesti paskaitas/užsiėmimus moteriškumo, džiaugsmo, santykių, pasitikėjimo<br />

savimi, laisvės būti savimi ir kitomis temomis. Štutgarto lietuvių bendruomenėje sėkmingai<br />

startavo mano projektas ,,Laisvė būti Moterimi“ – mielai panašų renginį pravesčiau ir<br />

Jūsų bendruomenėje.<br />

Renginių metu kalbu lietuviškai (Jeigu yra poreikis kalbu vokiečių, rusų ir anglų kalbomis).<br />

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. nr. +49 176 45774962, el. paštu: jussssstyte@gmail.com<br />

ar asmenine žinute mano „Facebook“ paskyroje. Su mano pasirodymu<br />

video galite susipažinti čia:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Pavasarinis šurmulys Štutgarto Lietuvių Bendruomenėje<br />

Parengė Štutgarto lietuvių bendruomenės valdybos narė<br />

Agnė Dargienė<br />

Metų pradžioje visų mintys buvo sukoncentruotos į Lietuvos<br />

valstybės atkūrimo 100-metį – sekėme įvykius<br />

Lietuvoje, pagal galimybes stengėmės sudalyvauti pas<br />

mus organizuojamuose renginiuose ar net nuvykti į<br />

Tėvynę ir ten paminėti šią iškilmingą progą. Pasisėmę<br />

naujų idėjų, įkvėpimo bei išsirinkę naują <strong>2018</strong> m. ŠLB<br />

valdybą kibome į darbus.<br />

Atrodo, metų darbų planai stipriai nesiskiria nuo pernykščių,<br />

tačiau naujų narių iniciatyvos bei spontaninės idėjos stipriai<br />

pagyvina bendruomenės renginių kalendorių. Pamažu formalius,<br />

ilgai planuojamus minėjimus bei šventes keičia dinamiški,<br />

mažiau organizacinių resursų reikalaujantys susitikimai. Be<br />

galo džiugu, kad tokių iniciatyvų autoriai yra ne tik valdybos<br />

nariai, bet ir kiti bendruomenės aktyvistai. Puikus pavyzdys<br />

praėję susitikimai kovo bei balandžio mėnesiais.<br />

Kaip ir daugelis bendruomenių susiduriame su susitikimams<br />

tinkamų patalpų problema, tad pavasarėjanti gamta mums<br />

suteikia labai puikių galimybių pasimėgauti jos prieglobsčiu.<br />

Kartu su pavasariu mus pasitinka ir puokštė gražių švenčių.<br />

Verbų sekmadienį ŠLB lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“<br />

Lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“ mažieji šurmuliavo parke<br />

28 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


mažųjų lankytojų grupės vadovė Regina Balčiūnaitė kvietė susitikti Killesberg parke. Susirinkę<br />

mažieji smagiai praleido visą rytą ir šiek tiek daugiau! Žaidė metų laikus, dažė kiaušinius,<br />

spardė kamuolį ir net gi pasmaguriavo pirmųjų sezono ledų! Na, o balandžio pirmosios<br />

pokštas buvo nelabai juokingas, atnešęs darganotą šv. Velykų sekmadienį, tačiau antroji<br />

Velykų diena buvo kur kas palankesnė smagiam susitikimui parke, į kurį vėl visus smagiam<br />

šeimyniškam pasibuvimui kvietė Regina Balčiūnaitė. Vaikai smagiai rideno margučius, nešė<br />

juos šaukštais, tėvelių taip pat laukė rungtys bei žaidimai, tad nuobodžiaujančių nebuvo ir<br />

visi labai smagiai praleido popietę. Balandžio pirmosios pikti pokštai nebesikartojo, tad ir<br />

Atvelykį štutgartiečiai pasitiko gamtoje – šįkart visus į lauko sezono atidarymą kvietė L<br />

Team komanda. Geros nuotaikos kaip ir saulės spindulių netrūko niekam, o oranžinio kamuolio<br />

mėgėjai mielai jį iki vėlyvos pavakarės vaikė krepšinio aikštelėje.<br />

Visą velykinį laikotarpį kvietėme štutgartiečius į velykinių margučių konkursą – facebook<br />

paskyroje buvo renkamos gražiausios šiųmetinių markučių nuotraukos. Džiugu buvo sulaukti<br />

vienas už kitą gražesnių margučių, paruoštų naudojant skirtingas technikas bei akiai<br />

mielais lietuviškais tradiciniais raštais. Nuoširdžiai sveikiname kruopščiąsias nugalėtojas –<br />

Liną Kudarauskienę ir Kamilę Puišytę.<br />

Aktyvus buvo ne tik velykinis laikotarpis. Net dvi šaunias idėjas-iniciatyvas pasiūlė Justina<br />

Levanaitė – jos dėka ŠLB lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“ pasipildė dar viena lankytojų<br />

grupe, skirta paaugliams. Justina kovo 3 d. pakvietė jaunuolius pirmajam susitikimui.<br />

Tokių susitikimų tikslas ne tik jaunuolius skatinti kalbėti lietuviškai, bet ir dainuoti, susipažinti<br />

su aktoryste bei tiesiog pabūti savi tarp savų. Dar viena labai šauni Justinos iniciatyva<br />

sulaukė didžiulio moterų susidomėjimo: kovo 31 d. visos, neabejingos savęs pažinimui ir mo-<br />

<br />

O ar kas susimąstė, kad kartais labiau už šventinį šurmulį ar iškilmingus minėjimus norisi<br />

širdžiai<br />

dėkojame Justinai už jos dinamišką, geriu spinduliuojančią energiją ir puikias idėjas.<br />

Nuotr. Reginos Balčiūnaitės<br />

Pavasarinis šurmulys Štutgarto Lietuvių Bendruomenėje<br />

FEIER VON 100 JAHREN WIEDERHERSTELLUNG DER<br />

STAATLICHKEIT LITAUENS<br />

CSU Arbeitskreis Migration und Integration München<br />

Dem AK MIG München wurde am 11. Februar <strong>2018</strong> eine besondere Ehre zuteil. Wir<br />

erhielten die Einladung von der Vorsitzenden der litauischen Gemeinde Münchens<br />

Frau Irma Petraityte-Luksiene zur Feier von 100 Jahren Wiederherstellung der Staatlichkeit<br />

Litauens.<br />

An der Veranstaltung, welche ca. 60-80 Gäste aus Kultur, Religion<br />

und Politik versammelte, nahmen vom AK MIG München<br />

die stellvertretenden Vorsitzenden Christa Dureder und<br />

Marijan Misetic teil. Besonders zu erwähnen ist, dass wir als<br />

Vertreter der CSU die einzige anwesende politische Partei<br />

waren. Neben uns wurden auch die Vertreter des Reservisten<br />

Nuotr. CSU darbo grupės valdybos nariai Marijan Misetic (kairėje), MLB pirmininkė I. Petraitytė-Lukšienė ir Christa Dureder (dešinėje)<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 29


verbandes der Deutschen Bundeswehr in der Begrüßungsrede<br />

der Vorsitzenden Irma Petraityte-Luksiene herzlich<br />

begrüßt.<br />

Nach der Begrüßungsrede beeindruckte uns, dass die Litauische<br />

Gemeinschaft die Veranstaltung mit dem live<br />

Singen beider Nationalhymnen eröffnete und damit ein<br />

beeindruckendes Statement der Verbundenheit mit unserem<br />

Land abgegeben hat.<br />

Die Veranstaltung wurde sehr feierlich mit reichlich kultureller<br />

Untermalung durchgeführt. So haben zwischen<br />

den Reden und in einem eigenen ca. 25 minütigem musikalischen<br />

Teil, die litauischen Künstler in München Frau<br />

Amadul Klychmuradova am Piano und Herr Arturas Gelusevicius<br />

am Fagot musikalische Kunstwerke vom 19. Jahrhundert<br />

bis in die Gegenwart gespielt.<br />

Selbstverständlich durften bei so einem Anlass auch die<br />

Reden der sehr interessanten Gäste nicht fehlen. So sprach<br />

von der Katholischen Kirche (welche absolut Prägend in<br />

<br />

seiner Rede in sehr guten Litauisch vorbrachte. Weiter<br />

sprachen der Vorsitzende der Litauischen Gemeinschaft<br />

in Deutschland Herr Alfred Hermann, der Honorarkonsul der Republik Litauen in Bayern<br />

Herr Benjamin Wittstock, der uns zahlreiche humorvolle Anekdoten über die Litauer<br />

aufzeigte und als ganz besonderer Gast der Botschafter der Republik Litauen<br />

Herr Darius Jonas Semasta. Dieser bedankte sich in seiner Rede nicht nur bei seinen<br />

Landsleuten in Deutschland, welche viel zum guten Bild Litauens beitragen, sondern<br />

auch speziell an Deutschland, welches maßgeblich zur Wiedergewinnung der Staatlichkeit<br />

Litauens in 1918 beigetragen hat und auch für den Beitrag der Bundeswehr<br />

bei der Operation Forward Presence in Litauen, bei dem Deutschland als Lead Nation<br />

vor Ort seinen Beitrag zur NATO Stationierung leistet. Dieser Umstand wurde uns auch<br />

in anschließenden Gesprächen mit den Menschen der litauischen Gemeinschaft mehrfach<br />

verdeutlicht. Die Angst vor Russland ist nicht abstrakt, sie ist sehr real und man<br />

möchte nicht die Erfahrung machen müssen, welche Georgien und die Ukraine bereits<br />

gemacht haben und immer noch machen.<br />

Als AK MIG München freuen wir uns sehr, dass wir diese lebendige und unserem Land<br />

verbundene Gesellschaft näher kennen lernen konnten. Wir haben eine sehr intellektuelle,<br />

künstlerisch geprägte und respektvolle Gemeinschaft kennen gelernt und freuen<br />

uns aufrichtig auf zahlreiche weitere Kontakte, innerhalb unseres Engagements<br />

für eine europäische Verbundenheit und der Integration dieser Menschen in unserer<br />

wunderschönen Heimat Bayern.<br />

In diesem Sinne, noch einmal herzlichen Glückwunsch an unsere litauischen Freunde.<br />

ZALCGITERIO LIETUVIAI ŠVEN-<br />

ČIA – DĖL LIETUVOS Į KALNUS<br />

Zalcgiterio lietuvių informacija<br />

Viena iš seniausių Vokietijos lietuvių bendruomenių – Zalcgiterio lietuviai po truputį<br />

gavina buvusią veiklą.<br />

Vienas iš gražių momentų – š. m. vasario 16-ąją dieną įvykusi Lietuvos 100-mečio šventė.<br />

Tądien Zalcgiterio lietuviai kopė į Harco kalnus, šiuo žygiu minėdami savo šalies gimtadienį.<br />

Kopimą lydėjo lietuviškos dainos, kulminaciją – užkopimą į kalną – sugiedotas<br />

Lietuvos himnas.<br />

Kalno viršūnėje palikta plėvesuoti Lietuvos vėliava ir joje pritvirtinta memorialinė lenta.<br />

Nuotr. Zalcgiterio lietuvių<br />

30 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>


SIELOVADA<br />

Suteiktas Sutvirtinimo sakramentas<br />

Vasario 16-osios gimnazijos informacija<br />

Š. m. balandžio 22 d., sekmadienį,<br />

11.45 val. Hiutenfeldo Jėzaus Širdies<br />

bažnyčioje įvyko<br />

Šv. Mišios ir buvo suteiktas Sutvirtinimo<br />

sakramentas.<br />

Iškilmei vadovavo Lietuvos vyskupų<br />

konferencijos delegatas užsienio lietuvių<br />

katalikų sielovadai, kunigas prelatas<br />

Edmundas Putrimas iš Kanados.<br />

Nuotr. iš Vasario 16-osios gimnazijos albumo<br />

Vyskupui Jonui Kauneckui suteiktas garbės svečio vardas<br />

Berlyno lietuvių bendruomenės informacija<br />

Š. m. atvelykio šventės metu Berlyne Vyskupui Jonui<br />

Kauneckui suteiktas Berlyno Lietuvių Bendruomenes<br />

(toliau – BLB) garbės svečio vardas.<br />

Nuotr. iš asmeninio BLB albumo<br />

Atvelykio šventė Berlyne<br />

Vyskupas J. Kauneckas (kairėje) ir BLB pirmininkas P. Breimelis<br />

<strong>VLB</strong> INFORMACIJOS | 4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong> 31


Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V. Lorscher Str. 1 68623 Lamper theimZKZ 14659 PVst Deutsche Post<br />

Nuotr. Agnės Thomas<br />

„Vokietijos LB Valdybos Informacijos“ pasilieka sau teisę gautus spaudos pranešimus redaguoti savo nuožiūra. Spausdinama medžiaga nebūtinai atstovauja <strong>VLB</strong> Valdybos<br />

nuomonei. „Vokietijos LB Valdybos Informacijų“ turinį naudojant kituose leidiniuose, maloniai prašome nurodyti šaltinį ir redakcijai atsiųsti vieną leidinio egzempliorių.<br />

32 <strong>VLB</strong> INFORMACIJOS |4 - <strong>2018</strong> | <strong>BALANDIS</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!