VLB „INFORMACIJOS“, 2018 M. BALANDIS, NR. 4/570

vlbe.info

VOKIETIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES

Nuotr. Agnės Thomas | „Vokietijos jaunimas ir VLJS renginio „Idėju dirbtuvės“ svečiai„

Nr.4/570

2018

04

14-15 PSL. VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS

4 PSL. ISTORINIS ĮVYKIS: ĮSTEIGTAS

ŠAULIŲ SĄJUNGOS PADALINYS MIUNCHENE

6 PSL.

VLB PAVILJONAS ROTUŠĖJE

21 PSL. PORTRETAI: INTERVIU

SU ADVOKATE CRISTINA RUDOLF

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 1


LR Prezidentė pasveikino Angelą Merkel

Nuotr. Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos ambasados Vokietijoje informacija

Š. m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

savo ir Lietuvos žmonių vardu pasveikino Angelą Merkel ketvirtą kartą

tapus Vokietijos Federaline Kanclere.

Šalies vadovės teigimu, tai neabejotinas nuoširdaus darbo Vokietijos

žmonėms įvertinimas. Atsakinga Angelos Merkel lyderystė ir drąsa svarbi

visai Europai, sprendžiant esminius ekonominius, saugumo iššūkius

bei kuriant Bendrijos ateitį.

Sveikindama Vokietijos Kanclerę Prezidentė pabrėžė, jog šiandien Lietuva ir

Vokietija yra ypatingai artimos. Tai – ir asmeninių Vokietijos Kanclerės

pastangų rezultatas. Šalies vadovės teigimu, Lietuva ypač vertina Angelos

Merkel indėlį priimant istorinį sprendimą atsiųsti Vokietijos karius,

kurie užtikrina mūsų šalies saugumą ir vadovauja Lietuvoje dislokuotam

NATO priešakinių pajėgų daliniui.

Prezidentė Vokietijos Kanclerei palinkėjo visokeriopos sėkmės, stiprybės

ir sveikatos šiame ypač svarbiame ir atsakingame darbe.

Praėjusių metų birželį Prezidentė Angelai Merkel įteikė valstybinį apdovanojimą

– Vytauto Didžiojo ordino Didįjį kryžių, už atsakingą europinę

lyderystę bei Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo stiprinimą.

Čia galėtų būti ir Jūsų

reklama

Kreipkites adresu:

reklama@vlbe.org arba redakcija@vlbe.org

2 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


REDAKTORIAUS ŽODIS

Susitikime Lietuvoje liepą

Nuotr. Arūno Sartanavičiaus

Su Kultūros, Knygos, Jaunimo dienomis, mieli skaitytojai!

Kultūros. Jos sąvoka įrašyta svarbiausiuose šalių įstatymuose – Konstitucijoje.

Nepaisant jos plačios sąvokos, kultūra yra. Išdidi budi, kad kiekvienas

ieškotų galimybių būti kultūringu ir savo kultūrą puoselėjančiu piliečiu. Jos

apstu. Vokietijos lietuviai, net patys to nepastebėdami, užmezgė nuostabius

bendradarbiabimo, kultūros sklaidos tinklus su Lietuva.

Knygos. Rašoma. Apie mus visus, apie įvykius, atradimus. Tarp mūsų – apstu

rašytojų. Vien keletą jų galime sutikti Hamburgo, Berlyno gatvėse. Žmonių,

rašančių savo asmenines knygas, atspindinčias Vokietijos lietuvių veiklą, išties

gausu. Su tuo ir sveikinu mūsų knyginę demokratiją!

Jaunimo. Jaunimas lenkia visus medžius, visomis pajėgomis tobulėja, tvirtėja

ir ryžtingai eina per pasaulį. Vien Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos

organizuotas tradicinis „Idėjų dirbtuvių“ renginys – vienas laukiamiausių ir

turinio įdomumu daugelį kitų renginių lenkiantis susitikimas. Jame būrėsi,

diskutavo, juokėsi ir planus kūrė lietuvių jaunimas Vokietijoje.

O mes ruošiames. Artėjančiam, 2018 m. liepos 1 d. Vilniaus rotušės aikštėje įvyksiančiam

renginiui „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Kaip teigiama PLBE

tinklapyje, tai pirmasis renginys Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai vienu metu,

vienoje vietoje susirinkusios atskirų pasaulio kraštų bei valstybių lietuvių bendruomenės

Lietuvos visuomenei pristato savo daugiametę lietuvybės puoselėjimo veiklą.

Ir išties tai unikali galimybė Lietuvos visuomenei susipažinti su skirtingose pasaulio

šalyse gyvuojančiomis lietuvių bendruomenėmis, jų veikla. Visą dieną Vilniaus

Rotušės aikštėje bus atidarytas lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis,

kuriame sutiksite ir Vokietijos lietuvių bendruomenę! Čia bus pristatoma lietuvybę

puoselėjanti veikla, veikiančios organizacijos. Čia sutiksite ir mane, įteikinėjančią

„Informacijas“ išsinešti. Taip, po ilgo laiko mes vėl tapsime spausdintais.

O šiame numeryje ir vėl apstu draugystės, tikėjimo, meilės ir pasitikėjimo. Vieni

kitais. Kitaip nebūtų įvykęs istorinis žingnis – Lietuvos šaulių sąjungos padalinio

įkūrimas Miunchene. Tai labai svarbus, keturis metus brandintas įvykis, ne

tik sustiprinęs Lietuvos-Vokietijos geopolitinius santykius, bet ir mūsų šalies

saugumo bei gynybos sritis. Ir visa tai – Vokietijos Lietuvių Bendruomenės narių

iniciatyvos ir nuoseklaus darbo rezultatas. Sveikiname Miuncheno LB!

Mes ir vėl šventėme šv. Velykas, kalbėjome apie mums svarbius VLB momentus,

kalbinome žymius lietuvius Vokietijoje, džiaugėmės svečiais iš Lietuvos ir pavertėme

mūsų gyvenimą užsienyje į vieną didelę šventę.

Kitas numeris – šventinis ir be galo nuostabus. Sujungsime gegužės ir birželio

naujienas į vieną ir paskleisime vieną didelę žinią apie mus Lietuvoje

gyvenantiems lietuviams. Tesužino apie tai, kad mes neemigravę, ne kitokie.

Mes tie patys, lietuviai, tik pasklidę po pasaulį. Ir kiekvienas su žinia.

Gero balandinio numerio skaitymo.

Vyr. redaktorė Evelina Kislych-Šochienė

VOKIETIJOS LB VALDYBOS

„INFORMACIJOS“

Redaktorė: Evelina Kislych-Šochienė

evelina.kislych@vlbe.org

redakcija@vlbe.org

Dizaineris: Elinas Venckus

Lorscher Str. 1

D-68623 Lampertheim

Tel.: 0162 5200 517

KVIEČIAME AUKOTI

„INFORMACIJOMS“!

Banko sąsk.: Deutsche Bank Weinheim

BLZ 670 700 24

Konto-Nr. 581 7978

Verwendungszweck: auka Informacijoms

Išrašome aukų pažymą.

Der Bezug dieser Zeitschrift

ist im Mitgliedsbeitrag enthalten

VLB Valdybos „Informacijas“

galite skaityti internete adresu

www.bendruomene.de

Dėl reklamos „Informacijose“

ir VLB interneto svetainėje

kreipkitės adresu

reklama@bendruomene.de

VIRŠELYJE:

Viršelyje:

„Vokietijos jaunimas

ir VLJS renginio

„Idėju dirbtuvės“ svečiai„

Nuotr.

Agnė Jurevičiutė

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 3


AKTUALIJOS

Iškilmingai įsteigtas Lietuvos šaulių sąjungos

padalinys Miunchene

Lietuvos šaulių sąjungą remiančiosios sąjungos Vokietijoje

informacija

2018 m. balandžio 21 d., Miuncheno Bundesvero universitete

buvo pasirašytas Lietuvos šaulių sąjungos padalinio Vokietijoje

statutas. Remiantis Vokietijos įstatymais padalinys įkurtas

kaip Lietuvos šaulių sąjungą remiančioji sąjunga Vokietijoje

(Förderverein der Litauischen Schützenunion in Deutschland).

Idėjos autorius, Sąjungos vadovas M. Lukšys

Šis padalinys įkurtas dialoge tarp Lietuvos šaulių sąjungos ir Vokietijos Bundesvero rezervistų

sąjungos – statutą pasirašė atstovai iš abiejų organizacijų.

Šio padalinio įkūrimo iniciatorius ir vienas iš įkūrėjų, išrinktas jo vadovu, yra Lietuvos šaulių

sąjungos ir Vokietijos rezervistų sąjungos narys Mindaugas Lukšys.

„Mintys stiprinti tiltus karinėse saugumo politikos ir atminties kultūros srityse tarp Lietuvos ir

Vokietijos, buvo vystomos keturis metus – iškart po karinio konflikto pradžios Rytų Ukrainoje.

Šiandieną joms atėjo laikas materializuotis.“.

Kiti padalinio įkūrėjai: Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulk. ltn. Gintaras Koryzna, Vokietijos rezervistų

sąjungos narys pulk. ltn. dr. Christian Hartmann, Vokietijos rezervistų sajungos narys

pulk. ltn. Heinrich Isele, Lietuvos šaulių sąjungos narys kun. Romualdas Liachavičius, Vokietijos

rezervistų sąjungos narys kpt. Thorsten Matysik, Vokietijos rezervistų sąjungos narys dr.

Frank Pellowski, Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulk. ltn. a. d. Liudas Gumbinas.

Padalinio įkūrimą pasveikino Vokietijos Bundestago gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas,

CDU/CSU frakcijos pirmininkas NATO parlamentinėje asamblėjoje ir Atlanto sutarties bendrijos

(Atlantic Treaty Association ATA) viceprezidentas Prof. Karl A. Lamers. Taip pat – Šaulių

sąjungos Bavarijos parlamento narys ir Bavarijos SPD partijos įgaliotasis atstovas Vokietijos

bundesvere Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, LR garbės konsulas Bavarijoje Benjamin Wittstock,

Miuncheno miesto Bundesvero rezervistų sąjungos vadovas plk. ltn. Hans-Peter Fink.

Didelio palaikymo, vykdant visus steigimo darbus, sulaukta iš Miuncheno lietuvių bendruomenės

pirmininkės Irmos Petraitytės-Lukšienės. Teisinę pagalbą, kuriant šią organizaciją, suteikė

lietuvių kilmės advokatė Cristina Rudolf – už tai ji gavo apdovanojimą iš Šaulių sąjungos vado

pulk. ltn. Gintaro Koryznos. Už „Nuopelnus Šaulių sąjungai“ III laipsnio Šaulių sąjungos pasižymėjimo

ženklu vadas apdovanojo Vokietijos rezervistų sajungos narį pulk. ltn. Heinrich Isele.

Nuotr. Rolando Purtulio

LŠS vadas G. Koryzna ir lietuvių kilmės advokatė C. Rudolf

Lietuvos šaulių sąjungą remiančiosios sąjungos Vokietijoje valdyba

4 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


S. Černiauskas: „Tolygiai stiprėja dėmesys švietimui

ir lietuvių kalbos mokyklėlėms“

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė

Simonas Černiauskas – puikiai pažįstamas veidas Pasaulio lietuvių bendruomenės

(PLB) kontekste. Buvęs Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos

(VLJS) valdybos narys, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininkas,

šių metų kovo 10 d. Hiutenfelde įvykusio eilinio, metinio, atviro

Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) Tarybos posėdžio metu S. Černiauskas

išrinktas VLB Tarybos prezidiumo pirmininku.

Kalbiname S. Černiauską apie ilgalaikę savanor ystę, įgytas naujas atsakomybes.

turi tokias dideles galimybes šioje sferoje.

Kokios Jūsų, kaip naujai išrinkto VLB Tarybos prezidiumo pirmininko,

įžvalgos, pastebėjimai Vokietijoje vystomo bendruomeniškumo

aspektu?

Vokietijoje lietuvių vis daugėja, o VLB bendruomenė yra sąlyginai nedidelė.

Tad noriu pakviesti skaitančiuosius vienaip ar kitaip prisijungti prie VLB veiklos.

Mūsų kasdieniai sprendimai lemia, kokiame pasaulyje gyvename, tad

nuo visų mūsų pasyvumo ar veiksmų priklauso tai, kokią lietuvių bendruomenę

Vokietijoje turėsime.

Nuotr. Dovilės Šermokas | Simonas Černiauskas – VLB Tarybos prezidiumo pirmininkas

Kaip vertinate savo nuoseklų, savanoriškais pagrindais paremtą lietuvybės

puoselėjimą, jos išlaikymą pasaulio mastu ir reiškiamą pasitikėjimą

Jūsų veikla? Koks pagrindinis Jūsų vykdomos savanoriškos

veiklos tikslas, siekis?

Esu dėkingas visiems, kurie palaiko ir veikia kartu, taip pat ir tiems, kurie nepritaria

ir turi kitokią poziciją. Svarbiausia, jog visi veiktumėme. Mano paties

tikslas yra bent dalelyte prisidėti prie to, jog pasaulis taptų pilietiškesniu ir

bendruomeniškesniu.

Kiek metų esate VLB dalimi? Kaip vertinate bendruomenės veiklą ir

pasiekimus?

Aktyviai į VLB veiklą įsitraukiau 2012 metais, prisidėjęs prie VLJS komandos.

Per šiuos metus prie veiklos prisijungė nemažai naujų žmonių, tad džiaugiuosi,

kad vis daugiau lietuvių Vokietijoje domisi bendruomenine veikla.

Mano nuomone, tolygiai stiprėja dėmesys švietimui ir lietuvių kalbos mokyklėlėms.

Kartu su V16 gimnazija turime unikalią galimybę sukurti visapusišką

lietuvių kalbos mokymosi aplinką. Reta lietuvių bendruomenė pasaulyje

Š. m. kovo 10 d. vykusio posėdžio metu buvo aptarti svarbūs ir tolimesnę

VLB veiklą lemiantys klausimai. Ar galėtumėte apie priimtus

nutarimus papasakoti plačiau?

Šis posėdis buvo ypatingas tuo, jog pirmą kartą svečio teisėmis buvo pakviesti

ir visų apylinkių atstovai. Laikui bėgant norime reformuoti tarybą,

kad joje būtų reprezentuojamos pačios kraštų bendruomenės, tad sieksime

laipsniškai stiprinti tarybos ryšį su apylinkėmis ir pradėti konsultacijas dėl

galimų tokios reformos variantų. Posėdžio metu taip pat didelę dalį laiko

skyrėme metinės VLB valdybos ir kitų su VLB susijusių organizacijų veiklos

įvertinimui ir tolimesnių veiklos gairių aptarimui. Šia proga noriu padėkoti

visiems, prisidėjusiems prie lietuviškos veiklos stiprinimo, o ypač VLB

valdybai, kuri buvo išrinkta antrajai kadencijai. Noriu jiems palinkėti daug

įkvėpimo ir sėkmės, siekiant visų užsibrėžtų tikslų. Taip pat buvo renkami

VLB atstovai į V16 gimnazijos kuratoriją ir į šią vasarą Lietuvoje vyksiantį

PLB Seimą, kuriame aptarti bendrų lietuvybės puoselėjimo problemų ir

tikslų susirinks bendruomenių atstovai iš viso pasaulio.

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 5


VILNIAUS ROTUŠĖS AIKŠTĖJE BUS ĮRENGTAS IR VLB PAVILJONAS

Irma Petraitytė-Lukšienė

2018 m. liepos 1 d. renginyje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime

Lietuvą“, Vilniaus rotušės aikštėje bus įrengtas ir Vokietijos Lietuvių

Bendruomenės (toliau – VLB) paviljonas.

VLB valdyba sudarė darbo grupę: Irma Petraitytė-Lukšienė (kuratorė), Dr.

Sandra Petraškaitė-Pabst, Rasa Weiss, Patricija Gilytė, Alfred Hermann.

VLB paviljono idėja


stovyklose, to meto gyvenimas, kokiu pagrindu pagrindu kūrėsi bendruomenė,

pirmas susilietimas su Vokietijos visuomene, integracija į Vokietijos visuomenę.

Tai bus interaktyvus/virtualus, sensorių pagalba vykdomas pokalbis su lankytoju

(filmuota medžiaga);


tymą,

idėjas, veiklų sritis (stendas);

Vi r t u a l u s p a s i va i kščiojimas po Rennhofo pilį Hiutenfelde (filmuota medžiaga);


mokiniais (filmuota medžiaga);


(susitikimas/pokalbiai su vyr. redaktore, skaitymo kampelis);


VLB pavilijono tikslas

Šiuolaikinėmis priemonėmis pavaizduoti VLB praeitį ir pasakoti apie VLB

šiandien, ateities perspektyvas.

Jūsų parama prisidėtų prie VLB paviljono vizijos realizavimo.

Mūsų sąskaita:

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

IBAN: DE94 6707 0024 0581 7978 00

BIC: DEUTDEDBMAN | Deutsche Bank Weinheim

Platesnė informacija: pirmininkas@miunchenas.de arba valdyba@vlbe.org.

6 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


LIETUVIŲ KILMĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLA VASARIO

16-OSIOS GIMNAZIJOJE

Š. m. liepos 29 – rugpjūčio 3 d. Vasario 16-osios gimnazijoje

Vokietijoje vyks lietuvių kilmės vaikų vasaros stovykla. Stovykloje

smagiai praleisime laiką, susipažinsime su naujais draugais,

atliksime kūrybines užduotis, inscenizuosime, šoksime,

dainuosime. Bus daug visko! Netiki? Būtinai atvažiuok!

Dalyvių amžius 7-12 metų. Mokestis vienam vaikui – 250 € (į kainą

įskaičiuota – nakvynė, maitinimas 3 kartus per dieną, įvairios priemonės

kūrybiniams darbams ir žaidimams).

Pageidaujantys dalyvauti lietuvių kilmės vaikų vasaros stovykloje

Vokietijoje, prašome registruotis el. paštu irena.sattler@litauischesgymnasium.de

iki 2018 m. birželio 30 d.

Jeigu turite klausimų, rašykite minėtu el. paštu arba skambinkite

telefono numeriu: +49 6256 859900

ĮMOKĄ PRAŠOME PERVESTI Į ŠIĄ SĄSKAITĄ IKI 2018 M. BIRŽELIO 30 D.:

Gavėjas: Kuratorium des Litauischen Gymnasiums e.V.

Bankas: Deutsche Bank Weinheim

IBAN: DE60 6707 0024 0584 4469 00

BIC/ SWIFT: DEUTDEDBMAN

Organizatoriai

SVEIKINAME NAUJUS NARIUS

Romuvos Lietuvių Bendruomenės (RLB) valdyba sveikina prie RLB prisijungusius naujus narius:

Rimantą Pulauską Genovaitę Treigienę Kristiną Golsch Liną Lefteri Agnę Balčaitę

Gintarą Rudį Ingą Senkutę-Scholz Laimą Nader

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 7


Buvęs Vasario 16-osios gimnazijos absolventas – Lietuvos

apeliacinio teismo teisėjas

Nuotr. © DELFI / Dainius Sinkevičius

Vokietijos lietuvis D. Aleknas – aktyvus maratonų dalyvis

Parengta pagal delfi.lt medžiagą

Lietuvos Respublikos Seimas (LRS), vadovaudamasis Konstitucija ir atsižvelgdamas

į Prezidentės Dalios Grybauskaitės teikimus, nutarė skirti Justą Namavičių Lietuvos

apeliacinio teismo teisėju. Per slaptą balsavimą J. Namavičiaus kandidatūrą palaikė

74 Seimo nariai, prieš balsavo 2, susilaikė 3 parlamentarai.

J. Namavičius yra buvęs Vasario 16-osios gimnazijos absolventas.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros mokslininkas J. Namavičius

teisininko kvalifikaciją įgijo Vokietijoje, Bonos universitete, kuriame 2011 m. apgynė ir

daktaro disertaciją. „Pretendento, kaip mokslininko, biografija yra įspūdinga. Daugiau nei 10

metų mokslinį darbą jis dirbo Vokietijoje, Bonos universitete, o nuo 2012 m. dėsto Vilniaus

universiteto Teisės fakultete, nuo 2014 m. eina mokslo darbuotojo pareigas Lietuvos teisės

institute. Dėl didžiulio mokslinio potencialo, gebėjimo įsigilinti į sudėtingas baudžiamosios

teisės problemas ir jas spręsti, teisininkų bendruomenėje J. Namavičius vertinamas kaip

aukštos kvalifikacijos savo srities profesionalas. Pagrindinės jo mokslinių interesų sritys yra

baudžiamoji justicija, Europos Sąjungos baudžiamoji teisė, tarptautinė teisinė pagalba“, - pristatydama

pirmąjį kandidatą teigė šalies vadovės patarėja.

Plačiau skaitykite: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimas-pritare-montvidienes-


Vokietijos lietuvis – Paryžiaus

maratono dalyvis

Redakcijos informacija

Š. m. balandžio 8 d. lietuvis Darius Aleknas vykusiame garsiąjame Paryžiaus maratone

užėmė 1639-ąją vietą.

„Dalyvavau norėdamas pamatyti vieną iš gražiausių Europos miestų ir kartu išbandyti savo

jėgas. Man sekėsi visai neblogai: iš 42484 dalyvių užėmiau 1639 vietą – taip pagerinau praėjusio

maratono laiką Frankfurte prie Maino. Buvo nuostabus oras ir dar geresnė nuotaika.

Paryžiaus gyventojai yra puikūs ir audringi sirgaliai, kurie labai palaikė šaukdami dalyvius

vardu.“, - apie maratoną kalbėjo D. Aleknas.

D. Aleknas – teisininkas – dirbantis Džeraldo Bielausko, buvusio Vasario 16-osios gimnazijos

absolvento, teisinėje kontoroje, Osnabriuke, Vokietijoje.

Nuotr. asmeninio albumo, Maratonų organizatorių

Planuojama išvažiuojamoji konsulinė misija į Vasario

16-osios gimnaziją Hiutenfelde

Lietuvos Respublikos ambasados Berlyne informacija

Lietuvos Respublikos ambasada Berlyne, siekdama sudaryti lengvesnes

sąlygas gauti konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, 2018

m. gegužės 25 -26 dienomis organizuoja konsulinę misiją į Vasario

16-osios gimnaziją Hiutenfelde.

Hiutenfelde dirbs ambasados konsuliniai pareigūnai, kurie priims Lietuvos

Respublikos piliečių prašymus dėl pasų ar asmens tapatybės kortelių keitimo

ir išdavimo, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų (gimimų, santuokos ir ištuokos)

įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir Lietuvos piliečių, išvykusių iš Lietuvos

ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijas, teiks

kitas konsulines paslaugos.

Dėl išankstinės registracijos priėmimui prašome rašyti elektroninį laišką (pateikiant

vardą, pavardę, asmens kodą, atvykimo tikslą, savo telefono Nr., gyv.

vietos adresą) ambasadai elektroniniu paštu: konsulat.de@mfa.lt, teirautis

telefonu tel. +49 30 890 681 22,+49 30 890 68120, arba +49 30 890 681 21.

8 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


ŠVIETIMAS

Vaikiškų emocijų atpažinimas ir jų valdymas

Daiva Bethkė, Miuncheno lituanistinė mokyklėlė

Š. m. balandžio 15 d. Miuncheno lituanistinėje mokyklėlėje,

Nykštukų grupėje vyko emocijoms atpažinti ir jas

valdyti skirta pamoka.

Emocijos, jų pastebėjimas, atpažinimas ir įvardijimas yra labai

svarbūs momentai mūsų gyvenime. Jas mes išmokstame valdyti

vaikystėje. Tad svarbu, kad apie emocijas ir jausmus būtų kalbama

jau nuo pat mažų dienų. Miuncheno lituanistinės mokyklėlės,

Nykštukų grupės mokytoja Viktorija Eikytė paruošė vaikams

daug nuostabios medžiagos apie emocijas.

Su demonstruotais nuotaikingais figūriniais emociukais vaikai

mokėsi įvardyti savo emocijas. Analizuojant įvairius paveikslėlius

vaikai puikiai galėjo jas atpažinti. Galima pastebėti įdomų

momentą – vaikai jautriausiai reagavo ne į pieštų paveiksliukų,

bet į gyvūnų ir žmonių pavaizduotas emocijas.

Įtvirtinti pamokoje įgytas žinias, vaikai drauge su mokyklėlės

mokytojomis vaizdavo emocijų mimikas, piešė monstriukų

emocijas ir darė emocijų lazdeles. Mokyklėlės metu darytus

darbelius vaikai galės naudoti namuose, aiškiau parodant ir apibūdinant

tėveliams, kaip jie jaučiasi.

Pamoką vaikai ir mokytojos užbaigė tik geromis emocijomis –

vienas kitą apsikabindami.

Nuotr. Daivos Bethkės

Nuotr. Emocija ????| ???

Pamokos dalyviai

Emocijas lavinančios užduotys vaikams

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 9


Lietuviškas „Pelėdžiuko sapnas“

Evelina Kislych-Šochienė

Vokietijoje

Š. m. balandžio 14 d. Charlotte-Paulsen gimnazijoje Hamburge parodytas

Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos teatro studijos „Fėja“

spektaklis, pastatytas pagal ryškiausią Janinos Degutytės pasaką

„Pelėdžiuko sapnas“. Šis spektaklis jau rodytas festivalyje „Nusišypsok-2018

bei kituose renginiuose Lietuvoje.

Į spektaklį Hamburge susirinko uostamiestyje gyvenančios lietuvių šeimos

su atažalomis. Didžioji dalis – čia veikiančios, Hamburgo lituanistinės

mokyklėlės moksleiviai ir jų tėveliai, kurie spektaklio aktoriams ir

visai kūrybinei grupei negailėjo pagyrimų ir garsių ovacijų.

Spektaklio dekoracijos kurtos Lentvario pradinės mokyklos dailės mokytojo

metodininko Augenio Kaspučio, keliavo drauge su spektaklio

trupe bei itin ryškiai papuošė Hamburgo Charlotte-Paulsen gimnazijoje

gimnazijos salę. Spektaklio kostiumus kūrė, siuvo pati režisierė ir

studijos vadovė, ilgametė Vilniaus konservatorijos dėstytoja, aktorė ir

režisierė Angelė Fišaraitė—Šakalienė. Po spektaklio režisierė apjungė

visus salėje esančius vaikus teatriniais žaidimais.

Po nuostabaus spektaklio vaikai bendravo, lankėsi žymiąjame miniatiūrų

muziejuje „Wunderland“, Elbės tunelyje, garsiojoje Elbės filharmonijoje,

Hamburgo lietuvių katalikų sielovados patalpose.

Dėkojame spektaklį Hamburge suorganizavusiam vaikų – Frėjos ir Aurelijaus

– tėčiui Sigitui Stropui, Hamburgo lituanistinei mokyklėlei, bendruomenės

pirmininkei Linai Jahn už suorganizuotą priėmimą ir už tai,

kad šis spektaklis įvyko.

Nuotr. autorės| Akimirka iš spektaklio Hamburge

Vaidmenis atliko:

Pelėdžiukas – Aurelijus Stropus (4 kl.)

Sniegenos – Karolina Platūkytė (4 kl.), Elinga Rudytė (4 kl.), Emilija Lučinskaitė (4 kl.).

Geroji sniegena – Žydrė Sartanavičienė (neformalaus ugdymo organizatorė)

Pelytė – Frėja Kūgytė (1 kl.)

Karalaitė – Gabija Agota Mokšeckaitė (4 kl.)

Duonelė – Airidė Stankevičiūtė (5 kl.)

Riestainiukai – Eva Danilovaitė (1 kl.), Kamilė Sudnikovičiūtė (4 kl.)

Vilkas – Arijus Stankevičius (2 kl.)

Žąselės – Airinga Matulevičiūtė (4kl.), Diana Orlovskaja (4 kl.), Virgilija Bankauskaitė (2 kl.).

Eglutė – Airidė Stankevičiūtė (5 kl.)

Laimės Paukštė – Frėja Kūgytė (1 kl.)

Plaštakės – Elinga Rudytė (4 kl.), Kamilė Sudnikovičiūtė (4 kl.)

Pelėdų Karalienė – Angelė Šakalienė (vadovė)

10 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


MOKINIAI DOVANOJO KONCERTĄ KASELIO LIETUVIAMS

Reporteriai Vokietijoje

Š. m. balandžio 21 d. šeštadienį vakarą žmonės rinkosi į

nedidelę, bet jaukią vietą Kaselyje – „Theaterstübchen“

– Daivos Zekaitės muzikos klasės mokinių koncertą.

Teatro salone skambėjo gyvai atliekama fortepijono muzika.

Kūrinius atliko lietuvės Daivos Zekaitės mokiniai.

Per dvidešimt dvejus pedagoginio darbo metus D. Zekaitės mokinių

skaičius – išties didelis. Klasikinius kūrinius fortepijonu

atliko nuo mažiausio iki vyriausio mokinio, taip pat skambėjo

mokinių duetai, kurių metu fortepijonu buvo grojama keturiomis

rankomis.

Dalinamės žinia, jog norintys lankyti muzikos pamokas šalia Kaselio

– kreipkitės į ilgus metus dirbančią lietuvę, muzikos mokytoją

Daivą Zekaitę! Mokytoja priima tiek vaikus, tiek suaugusius.

Reporteriai Vokietijoje dėkoja Kaselio Lietuvių Bendruomenei

(KLB) už pakvietimą.

Nuotr. autorių

Teatro salone skambėjo gyvai atliekama muzika

Daivos Zekaitės muzikos klasės mokiniai

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 11


12 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


JAUNIMO (IM)PULSAS

Išrinkta nauja VLJS Valdyba

Nuotr. iš oficialaus VLJS facebook puslapio | Naujoji VLJS valdyba

VLJS informacija

Š. m. balandžio 20-22 dienomis Diuseldorfe vykusio

„Idėjų dirbtuvių“ renginio metu išrinkta nauja Vokietijos

Lietuvių Jaunimo Sąjungos (VLJS) valdyba.

Iš kairės į dešinę:

Lukas Medišauskas – komunikacija

Dominyka Sibabraitė – dizainas / pirmininkės pavaduotoja

Monika Verbalytė – sekretorė / pirmininkės pavaduotoja

Sofja Klokatova-Bendoraitienė – finansininkė

Ilona Koženkovaitė – pirmininkė

Žygimantas Ražas – renginių organizavimas

Sveikiname naujai išrinktą VLJS valdybą ir linkime sėkmingų darbų

bei prasmingos veiklos!

Nuotr. iš oficialaus VLJS facebook puslapio

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 13


KARŠTAS SAVAITGALIS DIUSELDORFE – LIETUVOS

JAUNIMAS VOKIETIJOJE RINKOSI Į „IDĖJŲ DIRBTUVES“

Džordana Graicevičiūtė

Balandžio 20-22 d. savaitgalis buvo ypatingas dėl dviejų priežasčių.

Pirma – Vokietijos Vakaruose buvo fiksuojami rekordiniai balandžio

mėnesio karščiai, kai termometro stulpelis įdienojus siekė net 30 laipsnių.

Antra ir daug svarbesnė priežastis – tą patį savaitgalį Diuseldorfe

į tradicines „Idėjų dirbtuves“ rinkosi Lietuvos Vokietijoje gyvenantys

lietuviai. O kad būtų dar karščiau nei prognazavo orų tarnybos, į dirbtuves

atvyko ir rašytoja Gabija Grušaitė, „Milk“ kūrybos vadovas Rimantas

Stanevičius, režisierius Balys Latėnas su aktoriumi Audriumi Bružu bei

merginų duetas „Jazz by two“.

Diskusijos apie sėkmę ir kitoniškumą

„Idėjų dirtuvės“ – tai kasmetinis renginys, kurį organizuoja Vokietijos lietuvių

jaunimo sąjunga (VLJS). Kiekvienais metais jis vyksta vis kitame Vokietijos

mieste. Šįkart svečiai ir dalyviai buvo pakviesti į Diuseldorfą. Renginio akcentas

yra pranešimų diena, kurioje dalyvauja įvairūs savo sričių specialistai.

Šįkart Diuseldorfe pagrindinę programos dalį atidarė rašytoja G. Grušaitė su

savo pranešimu „Kam skaityti romanus, kai aplink tiek pažinimą skatinančių,

patarimus dalijančių knygų“. Pasirodžius jos naujausiam romanui „Stasys

Šaltoka. Vieneri metai“, rašytoja pasakojo sulaukusi nemažai komentarų, esą

kūrinys neaktualus, o įvykiai sunkiai įtikimi. Dirbtuvių dalyviai galėjo įsitikinti,

kad G. Grušaitės romano įvykiai gerokai realesni nei tie gyvenimai, kurie

mums žadami motyvacinėse savipagalbos knygose. Rašytoja pasakojo apie

savo studijų metus Londone, gyvenimo Malaizijoje patirtis, kaip atsirado jos

naujausio romano personažas Stasys Šaltoka ir kodėl jos romane aprašinėjamas

globalus pasaulis yra aktualus ir Lietuvoje.

Antrasis pranešėjas, reklamos agentūros „Milk“ kūrybos direktorius Rimantas

Stanevičius, gerokai skyrėsi nuo ramios ir filosofiškos G. Grušaitės. Jei reikėtų

atspėti, kokioje srityje vyras dirba, ilgai užtrukti nereikėtų. Dinamiškas, modernus

ir šmaikštus pranešimas prikaustė nuo pirmos akimirkos, o atsibudo

publika tik tada, kai į salę įsiveržusi Jaunimo namų darbuotoja pranešė, kad

visi vėluoja pietauti. Taigi jei R. Stanevičius būtų kažką pardavinėjęs, o ne tik

skaitęs pranešimą, visi dalyviai Diuseldorfą būtų palikę su keletu naujų daiktų.

Ir jei šis mano palyginimas gali pasirodyti klišinis, tai jų tikrai nebuvo R.

Stanevičiaus kalboje. Nors reklama mums dažnai atrodo banali ir įkyri manipuliacija

žmonėmis, „Milk“ kūrybos vadovas remdamasis tiek savo, tiek

kitų patirtimi pristatė įvairias jos puses ir modelius, kurie joje veikia. Vienas

jų, veikiantis absoliučiai visose gyvenimo srityse - mąstymas kitoniškai.

Nuotr. Agnės Thomas | Merginų duetas „Jazz by two“

14 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


Nuotr. Agnės Thomas | VLJS „Idėjų dirbtuvės“ dalyviai

„Kitas kampas“ Diuseldorfe

Iš esmės visus pranešimus vienijo panaši mintis: mąstymas stereotipais ir

vadovavimasis standartais retai atneša sėkmę tiek asmeniniame, tiek profesiniame

gyvenime. G. Grušaitė atkreipė dėmesį į nuo pasaulio atsiribojusią

Lietuvą, kai gyvenimas kažkur toli nuo mūsų ima rodytis nerealus, o tuo pačiu

ir neaktualus. R. Stanevičius pristatė keletą reklamos pavyzdžių, kai iš pirmo

žvilgsnio nuobodi tiesa parduodama geriau nei išpuoselėtas melas, nes

pastarojo tiek daug, kad jau tampo banalus ir neįdomus. Panaši žinutė, apie

tai, kaip mes dažnai mąstom stereotipais nė patys to nesuvokdami, sklido ir

B. Latėno bei A. Bružo pranešime.

Nors iš tiesų daugiausiai sklido juokas. O ir dueto pasirodymo negali vadinti

pranešimu, nes tądien mažoje Diuseldorfo Jaunimo namų salėje prisikėlė

legendinė laida „Kitas kampas“. Savo improvizacijomis aktorius ir režisierius

pravirkdė visą publiką, kuri nesiliovė juokusis nuo pat improvizacijų

pradžios. Po šio spontaniškai sukurto teatro pranešimų salėje menininkai

pasiūlė sudalyvauti improvizacijos dirbtuvėse ir publikai. Juokas trumpam

nurimo, nes tai, kas iš šono panašėjo į žaidimą, iš tiesų reikalauja nemažai

pastangų. Teatrinė improvizacija lyg sportas: kuo daugiau treniruojiesi,

tuo geresni rezultatai. Tačiau iš pirmo karto išsilaisvinti iš savo įvaizdžio ir

įsijausti į įsivaizduojamą žmogų yra tas pats lyg užsimoti bėgti maratoną

vos pradėjus sportuoti. Todėl pagarba aktorių talentui ir įdirbiui bei padėka,

kad jais dalinosi su maža grupe žmonių, tapo dar didesnė.

VLJS žada dar daugiau renginių

Tos dalybos ir yra renginio vinis. Nuo pirmos dienos visi yra buriami bendrai

veiklai, net jei tai tiesiog buvimas kartu. Atvykimo dieną visiems buvo

pasiūlyta ekskursija po Diuseldorfą, kurią vedė čia pat gyvenantis medicinos

studentas iš Lietuvos Jonas Sidabras. Po jos – bendra vakarienė. Maloni

vakaro programa laukė ir po pranešimų dienos. Merginų duetas „Jazz

by two“ atliko džiazo standartus, taip muzikaliai ir kūrybingai užbaigusius

dar vienas „Idėjų dirbtuves“. Į renginį dažniausiai susirenka entuziastai,

nusiteikę jame aktyviai dalyvauti ir greitai bei lengvai pasiduodantys bendrumo

dvasiai. Ir tai galioja ne tik dalyviams, tačiau ir lektoriams, kurie

kartu lieka tiek oficialiose renginio dalyse, tiek po jų, tuo pačiu svečiams

suteikiant retą privilegiją mažoje ir intymioje aplinkoje pabendrauti su išskirtiniais,

daug pasiekusiais žmonėmis.

Kad panašūs renginiai nesiliautų egzistavę, būtina turėti, kas juos organizuos

ir burs po pasaulį išsibarsčiusius bendraminčius. Dėl šios priežasties

kiekvienos „Idėjų dirbtuvės“ yra VLJS atskaitos taškas, kai yra apžvelgiami

nuveikti darbai ir renkama nauja organizacijos valdyba. Nauja pirmininke,

pakeisianti ilgą laiką organizacijos lydere buvusią Rūtą Ruočkutę, išrinkta

Ilona Koženkovaitė. Dominyka Sidabraitė bus atsakinga už dizainą, Monika

Verbalytė paskirta sekretore, kartu jos eis ir pirmininkės pavaduotojos

pareigas. Sofja Klokatova-Bendoraitienė toliau eis finansininkės pareigas.

VLJS valdyba pasipildė ir naujais nariais: Žygimantui Ražui patikėtas renginių

organizavimas, o Lukas Medišauskas rūpinsis komunikacija.

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 15


KULTURA IR MENAS

Der Geist der Freiheit

Great news from Berlin

Baltische Künstler spielten bei der Herausbildung ihrer Nationen nach dem Ersten

Weltkrieg eine entscheidende Rolle. Von der europäischen Romantik beeinflusste

Musiker, Dichter und Maler drangen in die Tiefen der baltischen Seele vor und schufen

die Gründungsmythen ihrer Völker. ARTE zeigt diese Sendung anlässlich des 100.

Jahrestags der Unabhängigkeit der baltischen Staaten.

Nach dem Untergang des zaristischen Russlands und des Deutschen Kaiserreichs kam es 1918

zur Gründung von Litauen, Lettland und Estland. Die Dokumentation erkundet, wie von der

europäischen Romantik beeinflusste baltische Musiker, Dichter und Maler im späten 19. Jahrhundert

– am Vorabend der Unabhängigkeit – zu den Wurzeln ihrer Völker vordrangen und

jene Gründungsmythen schufen, die zum Erwachen des Nationalbewusstseins beitrugen.

Anhand einer Auswahl von Werken beleuchten hochrangige Politiker, Kunsthistoriker und

Geschichtswissenschaftler dieses wenig bekannte Kapitel der europäischen Geschichte und

geben Antworten auf die spannende Frage, wie ein Volk entsteht und welche Rolle die Kunst

für die Herausbildung der Identität einer Nation spielt.

Verfügbar von 15/04/2018 bis 20/06/2018: https://www.arte.tv/de/videos/078723-000-A/

der-geist-der-freiheit/ | Regie: Stéphane Ghez | Land: Frankreich | Jahr: 2017 | Herkunft: ARTE F

The first German edition of the novel by Antanas Škėma

„White Shroud“ (Das weiße Leintuch / Baltoji drobulė)

Guggolz Verlag has been sold out! The second

edition to appear in June

Foto: https://www.swr.de/swr2/pro-

gramm/sendungen/buchkritik/antanas-ske-IM RAHMEN DES 100-JÄHRIGEN LITAUENS (1918 WURDE DER UNABHÄNGIGE

LITAUISCHE STAAT WIEDERGEGRÜNDET) ZEIGT KULT ART GALERIE

Laimingas žmogus

Kult Art

ALMYRA -„EIN GLÜCKLICHER MENSCH“ KÜNSTLERISCHE WELTEN AUS PAPIER

Vernissage am 12. Mai 2018 (von 17.00 bis 21.00)

Finissage am 30. Juni 2018 (von 16.00 bis 21.00)

Lietuvos 100-čio minėjimo proga, galerija „Kult Art“ (Hindenburgdamm 12, 12203

Berlin) organizuoja parodą-projektą „Laimingas žmogus“.

Renginį sudaro Almyros Weigel kūrybinių darbų paroda ir Irenos Ülkekul skaitiniai.

Paroda vyks nuo gegužės 13 d. iki birželio 30 d.

Atidarymas – gegužės 12 d. nuo 17:00 val.

Weitere Öffnungszeiten nach telefonischer anmeldung: 030-688354140

Skaitiniai – gegužės 12 d. nuo 19.00 val. ir birželio 30 d. nuo 19 val.

Einant į parodą kitu metu, po atidarymo, prašome susisiekti telefonu: 030 688354140

16 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


Trakų fanfarinis orkestras suskambo Hamburge

Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė

Balandžio 12 d. Trakų meno mokyklos mokinių, absolventų ir mokytojų

fanfarinis orkestras (vadovas Arvydas Mišeikis, dirigentas Rokas Podelis),

ryškiai suskambo Vokietijoje, Hamburgo uostamiestyje.

Orkestro koncertinis turas prasidėjo Trakuose, o baigėsi Heidės parke, Vokietijoje.

Balandžio 12 d. kolektyvas koncertavo Hamburge (Vokietija), balandžio 13

dieną – Bloombergene (Nyderlandai), balandžio 14 d. dalyvavo ir įspūdingai

pasirodė čempionate Drachtene (Nyderlandai), o balandžio 15 d. lankėsi ir

Heidės parke (Vokietija).

Hamburgo Menonitinėje bažnyčioje įvykęs koncertas subūrė lietuvius ir vokiečius.

Koncerte dalyvavo ir orkestro pasirodymu Hamburge džiaugėsi ir čia

gyvenanti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henkė.

Klausytojams didžiulį įspūdį paliko jaunosios kartos dirigento R. Podelio išsamus

kūrinių pristatymas, nuoširdus bendravimas su publika bei abejingų

nepaliekantis dirigavimas. Koncerto metu atlikta programa pritraukė klausytojų

dėmesį – Trakų fanfarinio orkestro atlikėjai sulaukė audringų ovacijų

ir pagyrimų. Solo su orkestru grojo Andrius Kančys (vibrafonas), Andrius

Stankevičius (trimitas), Alicija Krasavceva (saksofonas). Žaisminga solistės

tromboninkės Martynos Mišeikytės „Bavariška polka“ privertė pajudėti ne tik

lietuvius, bet ir santūrumi pasižyminčius vokiečius.

Pasak koncerte dalyvavusių ir reguliariai koncertus Hamburge lankančių

vokiečių, šio orkestro pasirodymas – išskirtinis. Klausytojams buvo sunku

patikėti, kad didžioji dalis orkestrantų – moksleiviai ir, kad mažiausieji muzikantai

vyresnių moksleivių ir mokytojų-profesionalų tarpe jautėsi puikiai.

Vokiečiai įvertino šį koncertą kaip itin aukšto lygio, išskirtiniu profesionalaus

orkestro pasirodymu.

Po koncerto trakiečiams pavyko pamatyti naktinį Hamburgo uostą, iš tolo

įžvelgti, o grįžtant iš Olandijos ir aplankyti didingąją Elbės filharmoniją.

Koncertą organizavusi Hamburgo lietuvių bedruomenė ir katalikų sielovada

tiki koncerto tęstinumu ir ateityje Hamburge įvyksiančiais koncertais. Juokaujama,

kad sekantis koncertas turėtų įvykti garsiojoje, tobulos akustikos

savininke laikomojoje Elbės filharmonijoje, kur Trakų fanfarinio orkestro

atliekama muzika skambėtų iškilmingai, didingai.

Primename, kad Hamburgas taip pat yra lietuvių kultūros uostas. Čia kuria,

studijuoja ir gyvena daugybė žinomų lietuvių menininkų, tokie kaip violončelininkas

Vytautas Sondeckis, smuikininkai Martynas Švėgžda von Bekkeris

bei Algirdas Šochas, trakietė, operos solistė Regina Bendinskytė ir kt.

Dėkojame pirmininkei Linai Jahn už visokeriopą pagalbą organizuojant koncertą

bei priimant svečius. Tuo tarpu kiekvienam orkestrantui, meno vadovui,

dirigentui ir Trakų meno mokyklos mokyklos direktorei Neringai Mišeikienei

lietuvių vardu Hamburge reiškiame didžiulę pagarbą ir linkime sėkmės visuose

konkursuose bei koncertuose!

Nuotr. Aleksandros Wareckos ir Editos Rudelienės

Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 17


SUSIPAŽINK SU MENININKU

Nuotr. Florian Spieker | Pianistas G. Januševičius

Nuotr. Christopher Day | Pianistas G. Januševičius

LIETUVIŲ PIANISTAS G. JANUŠEVIČIUS: „KURDAMAS LIETUVAI IR LIE-

TUVIAMS JAUČIU NUOSTABIĄ PILNATVĘ“

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė

G. Januševičius – Hanoverio lietuvis. Profesionalaus meno atstovas

ir puikus savo šalies kultūros ambasadorius, kuris išgarsėjo 2004 m.

tapęs jauniausiu Tarptautinio Monrealio konkurso finalininku. 2008

metais jis sukūrė Vokietijoje išpopuliarėjusią koncertų seriją „Plathner‘s

Eleven“, kuriai vadovavo iki 2015 m. Šiuo metu jis vadovauja

muzikos konkursui „Hanoverio muzikos talentų birža“ bei pianistų

konkursui „Einbecker Klavierfrühling“.

Kalbiname G. Januševičių apie jo kūrybinį kelią Vokietijoje, ryšius su Lietuva

ir Hanoverio lietuviais, ateities planus.

Gintarai, esate Hanoveryje reziduojantis Lietuvos pianistas. Kada ir

kaip Jūsų kūrybinis kelias pasuko į vakarus, Vokietiją?

2004 metais išvažiavau studijuoti į Hanoverio muzikos ir teatro akademiją,

kur tuo metu dėstė legendinis pianistas Vladimiras Krainevas. Jo kvietimas

mokytis ir lėmė mano apsisprendimą studijas tęsti bei karjerą planuoti Vokietijoje.

Esate aktyviai visame pasaulyje koncertuojantis pianistas. Koks yra

lietuvių pianisto gyvenimas pasaulyje ir kuo jis žavus?

Nemanau, kad lietuvių pianisto gyvenimas labai skiriasi nuo kitos tautybės

pianisto gyvenimo. Pastaruoju metu lietuviai pasaulio scenose nebėra jokia

naujiena ar egzotika, tad nedaug susiduriu su klausimais apie kilmę. Visgi

pakankamai dažnai atlieku lietuvių kompozitorių kūrinius ir džiaugiuosi, kai

publika ar organizatoriai prašo plačiau papasakoti apie juos.

Kaip siejate savo gyvenimą, kūrybinę veiklą su Lietuva?

Lietuvoje rengiu turus, esu kviečiamas koncertuoti su orkestrais. Labai tai vertinu

ir džiaugiuosi, galėdamas Lietuvos publikai pristatyti vis naujas programas.

Vien šiemet Lietuvoje atliksiu keturias skirtingas programas – solo, su orkestru

bei kameriniu duetu. Taip pat nuo 2013 metų Lietuvoje aktyviai dirbu su

jaunais lietuvių pianistais. Kasmet dėstau meistriškumo kursus skirtinguose

Lietuvos miestuose, o 2017 metais įkūriau didžiausią Lietuvoje Pianistų vasaros

akademiją „Klaipėda Piano Masters“ (KPM), kurioje kartu su talentingiausiais

lietuviais mokosi ir viso pasaulio jaunasis pianistų elitas. Be fortepijono

pamokų jiems čia rengiamos paskaitos, kurių temos – nuo asmeninės vadybos

iki scenos baimės pažabojimo, o taip pat – fizinės treniruotės ir masažai,

pritaikyti pianistų poreikiams. Daugelyje sričių KPM yra pionieriai viso pasaulio

pianistų akademijų kontekste. Džiaugiuosi galėdamas dažnai bendrauti

su lietuviais menininkais ir koncertų lankytojais. Jie – geranoriški, jautrūs, o

kartu – intelektualūs ir reiklūs. Kurdamas Lietuvai ir lietuviams jaučiu nuostabią

profesinę, kūrybinę bei emocinę pilnatvę, tad nesiruošiu mažinti apsukų.

Lietuviai Hanoveryje. Oficialiai šiame mieste neveikia Vokietijos lietuvių

bendruomenės apylinkė, tačiau turimomis žiniomis lietuvių

Hanoveryje – užtektinai. Ar dalyvaujate/organizuojate lietuvių susitikimus,

vystote lietuvišką veiklą čia?

Pažįstu nedaug lietuvių Hanoveryje ir dažniausiai su jais susitinku koncertuose.

Labai džiaugiuosi bendravimu su jais, bet jis – išties retas. Žinau, kad lietuvių

čia yra daug daugiau, bet dėl didelio užimtumo negaliu net pagalvoti

apie aktyvų dalyvavimą bendruomenėje. Be to, esu vedęs lietuvę, Hanoveryje

gyvena mūsų abiejų seserys, todėl lietuviško kontakto namuose netrūksta.

Kokie tolimesni Jūsų kūrybiniai planai? Gal galėtumėte jais pasidalinti

su skaitytojais?

Jau gegužę pradėsiu solinį turą su nauja programa „Invictus“. Per metus aplankysiu

nemažai Europos miestų, o turą pradėsiu gegužės 11-13 dienomis

vyksiančiais trimis koncertais Druskininkuose, Birštone ir Trakuose. Dar prieš

tai, gegužės 5 dieną, Nacionalinėje filharmonijoje atliksiu Martinu koncertą

dviems fortepijonams ir orkestrui, o jau liepą Klaipėdoje džiaugsiuos antrąja

Pianistų akademijos „Klaipėda Piano Masters“ laida.

Dėkoju už pokalbį!

18 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


A U S S T E L L U N G S E R Ö F F N U N G

Litauische Botschaft in Deutschland

Nach der erfolgreichen Ausstellungseröffnung „Wolfskinder: Auf dem

Brotweg von Ostpreußen nach Litauen“ Premiere im Seimas der Republik

Litauen kommt diese Wanderausstellung nun nach Deutschland und

wird im Laufe des Jahres an mehreren Standorten hierzulande gezeigt.

Die Ausstellungspremiere in Deutschland war am Donnerstag, dem 12. April

2018 im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt geöffnet.

Im Thüringer Landtag wird die Ausstellung bis zum 20. Mai dieses Jahres zu

sehen sein.

Weitere bestätigte Termine der Ausstellung in 2018:

· 29. Mai – 22. Juni im Stasimuseum in Berlin;

· 26. Juni – 28. September im Brandenburger Landtag in Potsdam.

Nähere Informationen zu der Ausstellungseröffnung im Thüringer Landtag

einschließlich des Programms entnehmen Sie bitte dem Anhang.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Ausstellung „Wolfskinder: Auf dem Brotweg von Ostpreußen nach Litauen“

wurde von dem Litauischen Zentrum für die Erforschung von Genozid

und Widerstand unter Beteiligung des Vereins „Edelweiß-Wolfskinder“,

der Landsmannschaft Ostpreußen sowie der Organisation „Kriegskinder“

aus Gransee produziert und verfolgt das Ziel, eines der tragischsten Kapiteln

in der gemeinsamen Geschichte Litauens und Ostpreußens im 20.

Jahrhundert wissenschaftlich aufzuarbeiten und anschaulich darzustellen.

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 19


KVIEČIAME Į ANDRIAUS MAMONTOVO KONCERTĄ HAMBURGE

Hamburgo lietuvių bendruomenės

informacija

Š. m. gegužės 13 d. 19 val. Andrius

Mamontovas koncertuos

Hamburge, Downtown Bluesclub

klube.

Andriaus Mamontovo lietuvių

publikai pristatinėti nereikia – jo

dainos giliai įsirėžę į mūsų atmintį,

o muzika dažnai lydi svarbius

Lietuvos politinius ir kultūrinius

įvykius. Pats Andrius yra įsteigęs

ne vieną socialinį, politinį

ar kurltūrinį projektą ar tapęs

tokių projektų ambasadoriumi.

Dainininkas koncertuos „Downtown Bluesclub“ klube, kur kon- certus yra

surengę ne vienas garsus vokiečių ir kitų šalių muzikantas.Bilietus į koncertą platina „ |

Eventim“: http://www.even-

arba HLB (dėl bilietų kreiptis: koncertashamburge2018@gmail.com)

MOČIUTE, GUTEN TAG

Parengta pagal „Reporteriai Vokietijoje“ ir „Forum cinemas“ informaciją

Š. m. kovo 25 d. Mannheimo kino teatre „Cinema Quadrat“ buvo rodomas seserų –

kino režisieries Jūratės ir fotografės Vilmos Samulionyčių dokumentinis filmas „Liebe

Oma, Guten Tag“ (Močiute, laba diena).

Šiame filme rodome, kad seserys leidžiasi į kelionę ieškoti

savo šaknų. Šioje kelionėje jos tikisi įminti dramatiško savo

močiutės vokietės Ellos Fink gyvenimo paslaptis.

Ella Fink buvo kilus iš Lietuvos vokiečių mažumos, kuri pagal

nacistinę „Heim ins Reich“ politiką buvo kviesta grįžti į

Vokietiją II-ojo pasaulinio karo metu. Tačiau 1944 m. ji atsiskyrė

nuo šeimos ir dėl neaiškių priežasčių sugrįžo į Sovietinę

Lietuvą.

Besigilindamos į savo šeimos istoriją, seserys atras netikėtų

tabu, užslėptą kompleksą būti vokiečiu Sovietinėje santvarkoje

bei pasikartojančias savižudybes šeimoje. Karas, bėgimas

į Vokietiją, paslaptingas mylimasis ir lemtingi gyvenimo

apsisprendimai – su kiekvienu žingsniu seserims kils vis

daugiau klausimų, o artimiausi šeimos nariai vienas po kito

atsitvers tylos siena.

Kalba:Autorės ir režisierės: Jūratė Samu-

Prodiuserės: Ieva Norvilienė/TREMO-

-

Operatorius:Garso režisierius: Martynas

Kompozitorius:Montažo režisieriai: Li-

Montažo konsultantė: Gesa Marten

Nuotr. iš oficialios „Facebook“ paskyros

Nuotr. Režisierės Jūratė ir Vilma Samulionytės

20 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


PORTRETAI

LIETUVIŲ KILMĖS ADVOKATĖ C. RUDOLF: „TURIME TĘSTI

Kalbino Evelina Kislych-Šochienė

IŠEIVIŲ IŠ LIETUVOS MISIJĄ“

Savo gyvenimą Kolumbijoje pradėjusi lietuvių kilmės

advokatė Cristina Rudolf – šiandien – Vokietijos dalis.

Šių šalių ji niekada nepamiršo ir giliai savo širdyje nešioja

savo tėvų gimtinę – Lietuvą – vadina ją savąja

Tėvyne. Jos teisinė ir asmeninė veikla niekuomet nenutrūko

nuo šios, tuomet uždraustos, tačiau šiandien

laisvos ir labai pasikeitusios šalies. Š. m. balandžio 21

d. C. Rudolf už neįkainojamą darbą steigiant Šaulių

sąjungos padalinį Vokietijoje buvo įteiktas Šaulių sąjungos

vado plk. ltn. Gintaro Koryznos apdovanojimas.

Kalbiname advokatę C. Rudolf apie Kolumbiją, Vokietiją ir

jos gyvenime visuomet dominuojančią Lietuvą.

Gerbiama Cristina, Jūsų tėvai – lietuviai. Pati gimėte

Kolumbijoje, o didžiąją dalį savo gyvenimo praleidote

Vokietijoje. Ar galėtumėte papasakoti apie savo

ypatingą ir neįprastą gyvenimo kelią plačiau?

Esu išeivių iš Lietuvos vaikas – gimiau ir pirmuosius dvylika

savo gyvenimo metų praleidau Kolumbijoje.

Užaugau lietuvių kolonijoje bei lankiau kolumbietišką mokyklą.

1970 metais su šeima persikraustėme į Vokietiją, kur

baigiau vidurinę mokyklą ir Teisės fakultetą Heidelbergo

universitete. Dvejus metus dirbau Heidelbergo miesto savivaldybėje,

po to atidariau savo advokatų kontorą ir gavau

leidimą dirbti vertėja. Verčiau žodžiu ir raštu iš lietuvių kalbos

į vokiečių. Savo veiklą, visų pirma, vysčiau Ispanijoje ir

Pietų Amerikoje, vėliau, Lietuvai tapus laisva ir nepriklausoma

valstybe, – ir šioje šalyje. Po keleto metų Karlsrūhės

prezidiumas suteikė man leidimą dėstyti profesinėje mokykloje

teisę ir vokiečių kalbą.

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę mes visi, po platųjį pasaulį

išsibarstę lietuviai, buvome giliai sujaudinti – netikėtai

prarasta Tėvynė tapo vėl laisva. Pradėjom lankytis Lietuvoje

ir lankyti ten gyvenančius giminaičius. O taip pat, žinoma,

– kupinas prisiminimų senelių ir tėvų aprašytas vietoves.

Mano gyvenimo keliui ypač didelę įtaką turėjo lietuviškų

papročių propagavimas ir jų išlaikymas, lietuvių kalbos palaikymas

ir jos puoselėjimas. Ypač palietė prisiminimai apie

prarastą Tėvynę, istorijos apie žuvusių ir ištremtų giminaičių

likimus bei Lietuvoje likusių artimųjų kasdienybę, Sovietų

okupacijos metu užklupusias nesėkmes ir problemas.

Tačiau paraleliai mano gyvenimui įtaką darė tiek Kolumbija,

tiek Vokietija. Išmokau įvertinti gyvenimą, į pasaulį pa-

Nuotr. Rolando Purtulio | Lietuvių kilmės advokatė C.Rudolf ir Prof. Peter Paul Ganser

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 21


Nuotr. Rolando Purtulio | C.Rudolf drauge su VLB pirmininku A. Hermann

žvelgti per platesnę prizmę. Esu dėkinga už galimybę užaugti

ir gyventi laisvuose kraštuose. Išmokau priimti ir vertinti

skirtingas kultūras, nepaisant mus ribojančių stereotipų.

Jūsų tėvai – lietuviai. Ar Jūsų šeimoje buvo kalbama

lietuviškai? Kokie yra išlikę Jūsų ryšiai su tėvų gimtąja

šalimi Lietuva?

Mano ir kitų išeivių iš Lietuvos šeimose buvo kalbama lietuviškai.

Užaugus tarp lietuvių, kiekvieną sekmadienį lankius

lietuviškas šv.Mišias, mūsų kasdieniame gyvenime Lietuva

yra Tėvynė ir mums, lietuvių šeimose gimusiems vaikams.

Lietuva faktiškai nėra mano gimtoji šalis, bet emociškai

man ji – tikra Tėvynė.

Ar jaučiatės ir šios, lietuviškosios kultūros dalimi?

Kaip dažnai nuvykstate į Lietuvą? Ar pasivaikštote

tėvų pramintais gyvenimo keliais?

Visuomet jaučiuosi lietuviškos kultūros dalimi, nuo pat

mažų dienų iki dabar. Mano seneliai ir tėvai, o taip pat ir

kiti lietuviai Kolumbijoje, mums visiems, vaikams, tvirtai

įdiegė lietuvišką kultūrą, tačiau priimame ir kitas kultūras.

Įprastai į Lietuvą važiuojame bent vieną kartą per metus.

Tėveliai ir dabar, motina po tėvelio mirties, kiekvienoje kelionėje

prisimena savo vaikystę. Pasakojimuose netrūksta

anekdotų, pasakojimų apie smetonišką Lietuvą.

Lietuvybė Kolumbijoje ir Vokietijoje. Esate ilgametė

Vokietijos lietuvių bendruomenės narė, prisidedanti

prie lietuviškos veiklos ir tautinės kultūros puoselėjimo

užsienyje. Kokia Jūsų misija VLB?

Ir toliau puoselėti lietuvių kultūrą, priminti į užsienį išvažiavusiems

lietuviams, kad nors esame maža tauta, tačiau yra

svarbu išlaikyti savo kalbą ir kultūrą. Mes turime tęsti išeivių

iš Lietuvos misiją – padedant veikiančioms mokykloms,

bendruomenėms bei sąjungoms, apjungti visus pasaulyje

esančius lietuvius į vieną tinklą.

Esate pripažinta ir visų puikiai pažįstama advokatė.

Kaip dažnai tenka susidurti su lietuviais ar jiems padėti?

Mano kasdieniame profesiniame gyvenime – dažnai.

Š. m. balandžio 21 d. už neįkainuojamą darbą steigiant

Šaulių sąjungos padalinį Vokietijoje Jums buvo

įteiktas Šaulių sąjungos vado plk. ltn. Gintaro Koryznos

apdovanojimas. Koks užplūsta jausmas, prisidedant

prie lietuvių veiklos ir Lietuvos geopolitinės

situacijos gerinimo užsienyje?

Labai geras jausmas. Dalyvauti ir prisidėti prie Lietuvos geopolitinės

situacijos gerinimo man – didelė garbė. Jaučiu,

kad tais laikais manyje įdiegta senelių ir tėvelių meilė prarastai

Tėvynei realizuojama Lietuvai tapus laisva valstybe.

Ko palinkėtumėte Vokietijos lietuviams?

Nenustoti puoselėti lietuvių kultūrą ir kalbą, jaustis europiečiais,

tačiau neužmiršti savo Tėvynės. Vaikus auginti

diegiant jiems lietuvių kultūrą paraleliai su vokiečių.

Dėkoju už pokalbį!

22 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS NAUJIENOS

Ambasadorius diskutuoja su vyresnių

klasių mokiniais

Asta D‘Elia

Kovo 22 d. Lietuvos Respublikos ambasadorius Vokietijoje Darius Jonas Semaška

susitiko su Vasario 16-osios gimnazijos ir Viernheimo Friedrich Froebel

mokyklos vyresnių klasių mokiniais.

Renhofo pilies salėje mūsų gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė pasveikino garbingus

svečius. Ji džiaugėsi šalių draugyste, nes tik stiprūs tarpusavio ryšiai padeda

išlikti ir kurti vieningą Europą.

LR ambasadorius Vokietijoje Darius Jonas Semaška savo kalboje pabrėžė, jog abi

šalis sieja glaudūs istoriniai ir dabarties ryšiai. Diplomatas kalbėjo apie dvišalius

santykius, Vokietijos įtaką Europos ir pasaulio politiniame gyvenime bei dabartinę

situaciją Lietuvoje. Didelį nerimą, anot jo, kelia santykiai su Rusija, o ypač karinės

ginkluotės kaupimas Kaliningrado srityje.

Renginyje taip pat dalyvavo Bergštrasės apskrities viršininkas Kristianas Engelhartas

(Christian Engelhardt). Savo kalboje jis ypatingą dėmesį skyrė patirčių daliji-

Nuotr. T. Gutschalk | Ambasadorius diskutuoja su gimnazijos mokiniais

mosi svarbai, gyrė bendradarbiavimą su Kauno rajonu. Politikas akcentavo, kaip visiems svarbu mokytis iš istorijos, o šalių bendrystė, pasak jo, yra Europos ateitis.

Fotografijų konkursas „Metų laikai“

Audronė Ručienė

Gimnazijos bendrabutyje tęsiasi šių mokslo metų pradžioje paskelbtas foto

konkursas „Metų laikai“. Gražiausias žiemos akimirkas įamžino 7 mokiniai,

jie konkursui pristatė 39 nuotraukas.

Kovo 18 d. bendrabutyje gyvenantys gimnazistai buvo pakviesti į bendrabučio salę

peržiūrėti nuotraukas ir iš jų išrinkti gražiausią. Daugiausia balsų surinko ir gražiausių

žiemos nuotraukų titulus pelnė keturios fotografijos.

Pirmoji vieta atiteko daugiausia balsų surinkusiai Janos Kunt (8 kl.) nuotraukai

„Poilsis“.Po vienodą balsų skaičių gavo Yasmin Bazdag (10 kl.) nuotrauka „Gimtasis

Pasvalys“,Smiltės Lekavičiūtės (9 kl.) nuotrauka „Šventinis Kaunas“ ir antroji Janos

nuotrauka„Žvilgsnis pro langą“.

Geriausių darbų autorėms buvo įteikti prizai ir palinkėta sėkmingai sudalyvauti šiuo

metu paskelbtuose gražiausios pavasario nuotraukos rinkimuose.

Konkursas „Pasiekimai keičia

mūsų gyvenimą“

Nuotr. A. Ručienės | Fotografijų konkursas „Metų laikai“

Dailės mokytoja Aina Janulionienė

Bankas „Volksbank und Reiffeisenbank“ organizavo jau 48-ą tarptautinį jaunimo

piešinių konkursą, šiais metais jo tema – „Pasiekimai keičia mūsų gyvenimą“. Regioniniame

piešinių konkurse 10-os klasės mokinys Emilis Sadrejevas tarp 10–13 klasių

dalyvių užėmė 2-ąją vietą.

Dviems mūsų gimnazistėms itin pasisekė: 5-os klasės mokinė Monika Jakubonytė

tarp 5–6 klasių dalyvių ir 12-os klasės mokinė Amy-Maria Gergenreder tarp 10–13

klasių dalyvių užėmė 1-ąją vietą.

1-ąją vietą laimėjusių moksleivių piešiniai išsiųsti į Frankfurtą, į krašto konkursą!

Nuotr. Janinos Vaitkienės

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 23


Pirmieji įspūdžiai iš renginio „Mokyklų tiltas“

Nuotr. M. Angert | Erste Impressionen von der Schulbrücke Europa in Greifswald

Asta D‘Elia

Šiais metais mūsų gimnazijos mokiniai vėl dalyvauja

Europos jaunimą vienijančiame renginyje „Mokyklų

tiltas“ („SchulBrücke“). Tarptautinis jaunimo susitikimas

vyksta Greifsvalde kovo 15–23 dienomis. Dešimtokės

Larissa Lohrmann, Kim Rendl, Janine Wüst ir Xenia

Paul bei dvyliktokės Kyra Karb, Vanessa Plischek,

Amy-Marie Gergenreder ir Beata Sergūnaitė atstovauja

mūsų gimnazijai. Buvę mokyklos mokiniai Miriam

Angert ir Julian Kruhmann lydi šią grupę.

Vokiečių kalba vykstančių diskusijų tema šiais metais – „Eu-


apibendrins ir pristatys sieniniame laikraštyje.

Seminare dalyvauja jaunuoliai iš Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos,

Italijos ir Vokietijos. Mūsų gimnazistai šiame projekte pristato

Lietuvą. Pirmuosiuose susitikimuose jie kalbėjo apie Lietuvos

nepriklausomybės šimtmetį ir Nepriklausomybės aktą,

tautiniais simboliais papuošė savo stendą. Svečius vaišino savo

pačių kepta duona su česnaku ir saldžiu lietuvišku šakočiu.

„Mokyklų tiltą“ nuo pat pirmojo susitikimo 2011 metais kuruoja

vyresniųjų klasių vadovė dr. G. Hoffmann. Tėvų fondas

finansiškai remia mūsų mokinių dalyvavimą šiame renginyje.

Projekto rėmėjai: Vokietijos nacionalinis fondas, Robert

Bosch fondas ir Europos jaunimo švietimo centras.

Nacionalinis diktantas – ne tik kalbos žinių patikrinimas

Asta D‘Elia

Kovo 3 dieną, šeštadienį, lietuvių kalbos mylėtojai

– gimnazijos darbuotojai, mokiniai ir lietuviai iš

Hiutenfeldo apylinkių – rašė Nacionalinį diktantą

(koordinatorė Asta D`Elia). Taip buvo pratęstas mūsų

gimnazijos renginių, skirtų Lietuvių kalbos dienoms,

ciklas.

Nacionalinis diktantas – tarptautinis suaugusiųjų ir mokinių

raštingumą skatinantis konkursas. Pagrindinis konkurso

organizatorių tikslas – skatinti žmones didžiuotis

archaiška lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai.

Giliau pamąsčius, Nacionalinio diktanto rašymas – ne tik

rašybos ir skyrybos žinių patikrinimas...

Nacionalinis diktantas – ne tik kalbos žinių patikrinimas

Nuotr. autorės

24 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


Mūsų gimnazistės – Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados

nugalėtojos!

Asta D‘Elia

Kovo 9–10 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio

Girėno gimnazijoje vyko lietuvių kalbos ir literatūros

olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams.

Olimpiadoje dalyvavo geriausi 9–12 klasių

lietuvių kalbos žinovai.

Mūsų gimnazijai šiais metais atstovavo dešimtokė Vėjūnė

Čemeškaitė ir vienuoliktokė Gabrielė Luka Ružytė. Mokines

olimpiadai paruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Asta D`Elia.

Užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai rašė samprotavimo

rašinį, atliko kalbos vartojimo testą, kalbėjo iš anksto pasirinkta

tema ir deklamavo eilėraštį. Vertinimo komisija

įvertino olimpiados dalyvių atliktas užduotis ir paskyrė

nugalėtojus.

Didžiuojamės, kad užsienio lietuviškų mokyklų mokinių

9–10 klasių grupėje pirmąją vietą pelnė mūsų gimnazijos

dešimtokė Vėjūnė Čemeškaitė. Ne mažiau garbingą antrąją

vietą 11–12 klasių grupėje iškovojo vienuoliktokė Gabrielė

Luka Ružytė. Merginoms buvo įteikti diplomai, medaliai ir

vertingos dovanos.

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojas!

Akcija „Švarus miestelis“

Irena Sattler

Kovo 10 d. Lampertheimo meras p. Störmer ir Hiutenfeldo

miestelio seniūnas p. Berg pasveikino tradicinės

kasmetinės akcijos „Švarus miestelis“ dalyvius. Miesto

meras trumpai užsuko į gimnaziją, ten pasveikino

mūsų mokyklos mokinius, mokytojus, darbuotojus bei

tėvelius, šiais metais dalyvaujančius talkoje.

Mokiniai:

5a kl.: Nemeikštytė Gabrielė, Jakubonytė Monika, Jotkevičius

Kasparas, Mickiewicz Damian, Reichel Dana, Müller


5b kl.: Mickiewicz Amelia, Giffhorn Lena, Urbach Lara Marie;

6 kl.: Irrgang Leonardo, Heumüller Quentin;

7 kl.: Pickel Gabija, Šemetaitė Emilija;

8 kl.: Aliji Can, Nader Frederikas;

9 kl.: Švabauskas Tomas.

Tėvai: p. Jotkevičienė Kl.5, p. Müller, penktokų Julijos ir

Makso broliukas Andreas, p. Irrgang, p. Heumüller, p. Hörl.

Mokytojai ir darbuotojai: p. Kriščiūnienė, p. Janulionienė,

p. Lendraitis, p. Druskinienė, p. Kaikaris, p. Kaikarinė, p.

Zacharias, Rytis Lazuta, Justė Ancevičiūtė, Ieva Ancevičiūtė,

p. Sattler, p. Vaitkienė.

Nuotr. autorės | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados nugalėtojos

Dalyviai rinko šiukšles aplink Romuvos pilies parką ir pačioje parko teritorijoje. Mūsų aplinka

privalo būti švari.

Dvyliktą valandą švaros akcijos dalyviai rinkosi Hiutenfeldo sporto klube, kur galėjo skaniai pavalgyti

ir atsigerti. Kiekvienas talkininkas buvo apdovanotas Lampertheimo miesto dovanėle.

Ypatingą dovaną vėl dovanojo Hiutenfeldo šaulių klubas: kiekvienas dalyvis gavo dovanų po

5 laimingus šūvius.

Dėkojame mūsų mokiniams, mokytojams, darbuotojams, o ypač mūsų tėveliams, prisidėjusiems

prie parko tvarkymo.

Nuotr. : R. Lendraitis | Akcijos „Švarus miestelis“ 2018 dalyviai

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 25


BENDRUOMENIU ALEJA

L I E T U V I Š K Ų T A R M I Ų V A K A R A S M I U N C H E N E

Miuncheno Lietuvių Bendruomenės informacija

Š. m. kovo 13 d. Miunchene įvyko bendruomenės organizuotas

ir lauktas tarmių vakaras – „Viena kalba – devyni

liežuviai“. Renginyje susitiko Miunchene, Augsburge,

Niurnberge gyvenantys lietuviai iš skirtingų Lietuvos

regionų: aukštaičiai, žemaičiai, suvalkiečiai ir dzūkai.

Renginys – tarmės, pokalbiai, dainos ir šokiai – truko net 8

valandas! Dovanas ir diplomus dalyvavusiems skyrė Valstybinė

Lietuvių Kalbos Komisija (VLKK).

Renginio idėjos autoriai ir organizatoriai: Kristina Kandrataviciute,

Daiva Zavistauskaite, Vitalijus Kryževičius, Inga Talušytė.

Tarmių vakare dalyvavo ir profesorius Gerd Birk, kuris jau

daugiau kaip 20 metų yra aktyvus Miuncheno Lietuvių Bendruomenės

(MLB) narys. G. Birk laiko šv. Mišias lietuvių ir

vokiečių kalbomis ir nepraleidžia nė vieno lietuviško renginio.

Praėjusiais metais, kovo 11-osios proga profesorius dvejomis

kalbomis analizavo lietuvių poeto Aido Marčėno eilėraštį „Ir

kai nubundi“, o šio renginio metu džiugino susirinkusiuosius

lietuviškus ritmus išgaudamas tiesiog šaukštu.

Pokalbio apie šiandieninę Europą metu, G. Birk parodė į

Miuncheno lietuvius ir jų besišypsančius veidus ir tarė: „Man

Europa yra, kai kitų kultūrų žmonės, atvykę į mano gimtąją

šalį, jaučiasi taip gerai“. MLB nariai nebeįsiavaizduoja šioIš

tiesų sunku būtų įsivaizduoti bendruomenę be Gerd Birk, jis

įkūnija šitą draugystę ir atvirumą tarp šalių.

Nuotr. iš oficialaus bendruomenės „Facebook“ puslapio

Nuotr. Lietuviškų tarmių vakaras Miunchene

Nuotr. Pristatyti skirtingi Lietuvos regionai

Nuotr. Viena kalba – devyni liežuviai

26 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


M A R G U Č I Ų R I D E N I M O P O P I E T Ė H I U T E N F E L D E

Parengta pagal „Reporteriai Vokietijoje“ reportažą

Š. m. balandžio 8 d. Atvelykį, Romuvos sodyboje, Hiutenfelde įvyko Romuvos Lietuvių

Bendruomenės (RLB) organizuota margučių ridenimo popietė.

Popietėje dalyvavo apie 50 lietuvių, iš kurių 20 – vaikų. Buvo renkami gražiausiai marginti

kiaušiniai, įteikti padėkos prizai. Vaikai džiaugėsi susirinkusių bendraamžių skaičiumi,

prasitarė pirmą kartą dalyvavę tokioje margučių ridenimo šventėje.

RLB narė Kristina Golsch, ką tik tapusi naująja RLB nare,

džiaugėsi įvykusiu renginiu, dėkojo bendruomenei.

Bendruomenės pirmininkė savo ruožtu dėkojo Užsienio reikalų

ministerijai, Globaliai Lietuvai, kurie dovanojo atsiminimo

dovanas – Lietuvos istorinė ir valstybinę vėliavas, ženkliukus.

Nuotr. „Reporteriai Vokietijoje“

Margučių ridenimas – džiaugsmas vaikams

Renginio orgaizatorė – RLB pirmininkė Jurga Pickel

Lietuviško sporto klubo susitikimas Hiutenfelde

Reporteriai Vokietijoje

Š. m. balandio 14 d. po pavasario atostogų įvyko pirmasis, lietuviško sporto klubo

Hiutenfelde susitikimas. Jame dalyvavo sportuojantys, žaidžiantys, bei draugiškame

futbolo turnyre besiruošiantys žaisti narių susitikimas.

Linkime sėkmės!

Nuotr. Reporteriai Vokietijoje

Lietuviško sporto klubo susitikimas

Sporto aistruoliai – vaikai

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 27


J. Levanaitė – atlikėja ir renginių vedėja bei asmeninė

konsultantė saviugdos klausimais

SKELBIMAS

Nuotr. iš asmeninio albumo | Atlikėja Justina Levanaitė

Aš esu Justina Levanaitė, 27m., šiuo metu gyvenu Štutgarte. Begalo mėgstu bendrauti

ir keliauti, myliu muziką, meną, gamtą bei žmones. Esu įgijusi Lietuvos muzikos

ir teatro akademijoje operinio dainavimo bakalaurą. Kaip atlikėja esu dalyvavusi

įvairiuose renginiuose, koncertuose. Dainavau D. Ibelhauptaitės režisuotose

operose: G. Verdi „Trubadūras“, G. Puccini „Toska“, Ch. Gounod „Faustas“. Taip pat

labai domiuosi žmogaus psichologija, meditacija, sąmoningumo auginimu. Gyvenu

savo svajonių gyvenimą, esu laiminga ir už tai begalo dėkinga, todėl mielai

dalinuosi savo patirtimi su kitais.

Jums noriu prisistatyti kaip atlikėja ir renginių vedėja bei asmeninė konsultantė saviugdos

klausimais. Galiu būti Jūsų tiek privačių, tiek ir bendruomenės švenčių renginių vedėja bei

muzikantė. Esant poreikiui, galime muzikinę programą pristatyti ir dviese – su kolega Maksim

Pogrebniak (profesionalus dainininkas, šiuo metu studijuojantis Štutgarto aukštojoje

muzikos akademijoje operinį dainavimą) arba su mano kolega Juozu Vasiliauskiu (Štutgarto

lietuvių bendruomenės ansamblio „RIDIGDO“ vadovas, muzikantas). Kaip saviugdos trenerė,

galiu pravesti paskaitas/užsiėmimus moteriškumo, džiaugsmo, santykių, pasitikėjimo

savimi, laisvės būti savimi ir kitomis temomis. Štutgarto lietuvių bendruomenėje sėkmingai

startavo mano projektas ,,Laisvė būti Moterimi“ – mielai panašų renginį pravesčiau ir

Jūsų bendruomenėje.

Renginių metu kalbu lietuviškai (Jeigu yra poreikis kalbu vokiečių, rusų ir anglų kalbomis).

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. nr. +49 176 45774962, el. paštu: jussssstyte@gmail.com

ar asmenine žinute mano „Facebook“ paskyroje. Su mano pasirodymu

video galite susipažinti čia:

Pavasarinis šurmulys Štutgarto Lietuvių Bendruomenėje

Parengė Štutgarto lietuvių bendruomenės valdybos narė

Agnė Dargienė

Metų pradžioje visų mintys buvo sukoncentruotos į Lietuvos

valstybės atkūrimo 100-metį – sekėme įvykius

Lietuvoje, pagal galimybes stengėmės sudalyvauti pas

mus organizuojamuose renginiuose ar net nuvykti į

Tėvynę ir ten paminėti šią iškilmingą progą. Pasisėmę

naujų idėjų, įkvėpimo bei išsirinkę naują 2018 m. ŠLB

valdybą kibome į darbus.

Atrodo, metų darbų planai stipriai nesiskiria nuo pernykščių,

tačiau naujų narių iniciatyvos bei spontaninės idėjos stipriai

pagyvina bendruomenės renginių kalendorių. Pamažu formalius,

ilgai planuojamus minėjimus bei šventes keičia dinamiški,

mažiau organizacinių resursų reikalaujantys susitikimai. Be

galo džiugu, kad tokių iniciatyvų autoriai yra ne tik valdybos

nariai, bet ir kiti bendruomenės aktyvistai. Puikus pavyzdys

praėję susitikimai kovo bei balandžio mėnesiais.

Kaip ir daugelis bendruomenių susiduriame su susitikimams

tinkamų patalpų problema, tad pavasarėjanti gamta mums

suteikia labai puikių galimybių pasimėgauti jos prieglobsčiu.

Kartu su pavasariu mus pasitinka ir puokštė gražių švenčių.

Verbų sekmadienį ŠLB lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“

Lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“ mažieji šurmuliavo parke

28 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


mažųjų lankytojų grupės vadovė Regina Balčiūnaitė kvietė susitikti Killesberg parke. Susirinkę

mažieji smagiai praleido visą rytą ir šiek tiek daugiau! Žaidė metų laikus, dažė kiaušinius,

spardė kamuolį ir net gi pasmaguriavo pirmųjų sezono ledų! Na, o balandžio pirmosios

pokštas buvo nelabai juokingas, atnešęs darganotą šv. Velykų sekmadienį, tačiau antroji

Velykų diena buvo kur kas palankesnė smagiam susitikimui parke, į kurį vėl visus smagiam

šeimyniškam pasibuvimui kvietė Regina Balčiūnaitė. Vaikai smagiai rideno margučius, nešė

juos šaukštais, tėvelių taip pat laukė rungtys bei žaidimai, tad nuobodžiaujančių nebuvo ir

visi labai smagiai praleido popietę. Balandžio pirmosios pikti pokštai nebesikartojo, tad ir

Atvelykį štutgartiečiai pasitiko gamtoje – šįkart visus į lauko sezono atidarymą kvietė L

Team komanda. Geros nuotaikos kaip ir saulės spindulių netrūko niekam, o oranžinio kamuolio

mėgėjai mielai jį iki vėlyvos pavakarės vaikė krepšinio aikštelėje.

Visą velykinį laikotarpį kvietėme štutgartiečius į velykinių margučių konkursą – facebook

paskyroje buvo renkamos gražiausios šiųmetinių markučių nuotraukos. Džiugu buvo sulaukti

vienas už kitą gražesnių margučių, paruoštų naudojant skirtingas technikas bei akiai

mielais lietuviškais tradiciniais raštais. Nuoširdžiai sveikiname kruopščiąsias nugalėtojas –

Liną Kudarauskienę ir Kamilę Puišytę.

Aktyvus buvo ne tik velykinis laikotarpis. Net dvi šaunias idėjas-iniciatyvas pasiūlė Justina

Levanaitė – jos dėka ŠLB lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“ pasipildė dar viena lankytojų

grupe, skirta paaugliams. Justina kovo 3 d. pakvietė jaunuolius pirmajam susitikimui.

Tokių susitikimų tikslas ne tik jaunuolius skatinti kalbėti lietuviškai, bet ir dainuoti, susipažinti

su aktoryste bei tiesiog pabūti savi tarp savų. Dar viena labai šauni Justinos iniciatyva

sulaukė didžiulio moterų susidomėjimo: kovo 31 d. visos, neabejingos savęs pažinimui ir mo-


O ar kas susimąstė, kad kartais labiau už šventinį šurmulį ar iškilmingus minėjimus norisi

širdžiai

dėkojame Justinai už jos dinamišką, geriu spinduliuojančią energiją ir puikias idėjas.

Nuotr. Reginos Balčiūnaitės

Pavasarinis šurmulys Štutgarto Lietuvių Bendruomenėje

FEIER VON 100 JAHREN WIEDERHERSTELLUNG DER

STAATLICHKEIT LITAUENS

CSU Arbeitskreis Migration und Integration München

Dem AK MIG München wurde am 11. Februar 2018 eine besondere Ehre zuteil. Wir

erhielten die Einladung von der Vorsitzenden der litauischen Gemeinde Münchens

Frau Irma Petraityte-Luksiene zur Feier von 100 Jahren Wiederherstellung der Staatlichkeit

Litauens.

An der Veranstaltung, welche ca. 60-80 Gäste aus Kultur, Religion

und Politik versammelte, nahmen vom AK MIG München

die stellvertretenden Vorsitzenden Christa Dureder und

Marijan Misetic teil. Besonders zu erwähnen ist, dass wir als

Vertreter der CSU die einzige anwesende politische Partei

waren. Neben uns wurden auch die Vertreter des Reservisten

Nuotr. CSU darbo grupės valdybos nariai Marijan Misetic (kairėje), MLB pirmininkė I. Petraitytė-Lukšienė ir Christa Dureder (dešinėje)

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 29


verbandes der Deutschen Bundeswehr in der Begrüßungsrede

der Vorsitzenden Irma Petraityte-Luksiene herzlich

begrüßt.

Nach der Begrüßungsrede beeindruckte uns, dass die Litauische

Gemeinschaft die Veranstaltung mit dem live

Singen beider Nationalhymnen eröffnete und damit ein

beeindruckendes Statement der Verbundenheit mit unserem

Land abgegeben hat.

Die Veranstaltung wurde sehr feierlich mit reichlich kultureller

Untermalung durchgeführt. So haben zwischen

den Reden und in einem eigenen ca. 25 minütigem musikalischen

Teil, die litauischen Künstler in München Frau

Amadul Klychmuradova am Piano und Herr Arturas Gelusevicius

am Fagot musikalische Kunstwerke vom 19. Jahrhundert

bis in die Gegenwart gespielt.

Selbstverständlich durften bei so einem Anlass auch die

Reden der sehr interessanten Gäste nicht fehlen. So sprach

von der Katholischen Kirche (welche absolut Prägend in


seiner Rede in sehr guten Litauisch vorbrachte. Weiter

sprachen der Vorsitzende der Litauischen Gemeinschaft

in Deutschland Herr Alfred Hermann, der Honorarkonsul der Republik Litauen in Bayern

Herr Benjamin Wittstock, der uns zahlreiche humorvolle Anekdoten über die Litauer

aufzeigte und als ganz besonderer Gast der Botschafter der Republik Litauen

Herr Darius Jonas Semasta. Dieser bedankte sich in seiner Rede nicht nur bei seinen

Landsleuten in Deutschland, welche viel zum guten Bild Litauens beitragen, sondern

auch speziell an Deutschland, welches maßgeblich zur Wiedergewinnung der Staatlichkeit

Litauens in 1918 beigetragen hat und auch für den Beitrag der Bundeswehr

bei der Operation Forward Presence in Litauen, bei dem Deutschland als Lead Nation

vor Ort seinen Beitrag zur NATO Stationierung leistet. Dieser Umstand wurde uns auch

in anschließenden Gesprächen mit den Menschen der litauischen Gemeinschaft mehrfach

verdeutlicht. Die Angst vor Russland ist nicht abstrakt, sie ist sehr real und man

möchte nicht die Erfahrung machen müssen, welche Georgien und die Ukraine bereits

gemacht haben und immer noch machen.

Als AK MIG München freuen wir uns sehr, dass wir diese lebendige und unserem Land

verbundene Gesellschaft näher kennen lernen konnten. Wir haben eine sehr intellektuelle,

künstlerisch geprägte und respektvolle Gemeinschaft kennen gelernt und freuen

uns aufrichtig auf zahlreiche weitere Kontakte, innerhalb unseres Engagements

für eine europäische Verbundenheit und der Integration dieser Menschen in unserer

wunderschönen Heimat Bayern.

In diesem Sinne, noch einmal herzlichen Glückwunsch an unsere litauischen Freunde.

ZALCGITERIO LIETUVIAI ŠVEN-

ČIA – DĖL LIETUVOS Į KALNUS

Zalcgiterio lietuvių informacija

Viena iš seniausių Vokietijos lietuvių bendruomenių – Zalcgiterio lietuviai po truputį

gavina buvusią veiklą.

Vienas iš gražių momentų – š. m. vasario 16-ąją dieną įvykusi Lietuvos 100-mečio šventė.

Tądien Zalcgiterio lietuviai kopė į Harco kalnus, šiuo žygiu minėdami savo šalies gimtadienį.

Kopimą lydėjo lietuviškos dainos, kulminaciją – užkopimą į kalną – sugiedotas

Lietuvos himnas.

Kalno viršūnėje palikta plėvesuoti Lietuvos vėliava ir joje pritvirtinta memorialinė lenta.

Nuotr. Zalcgiterio lietuvių

30 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS


SIELOVADA

Suteiktas Sutvirtinimo sakramentas

Vasario 16-osios gimnazijos informacija

Š. m. balandžio 22 d., sekmadienį,

11.45 val. Hiutenfeldo Jėzaus Širdies

bažnyčioje įvyko

Šv. Mišios ir buvo suteiktas Sutvirtinimo

sakramentas.

Iškilmei vadovavo Lietuvos vyskupų

konferencijos delegatas užsienio lietuvių

katalikų sielovadai, kunigas prelatas

Edmundas Putrimas iš Kanados.

Nuotr. iš Vasario 16-osios gimnazijos albumo

Vyskupui Jonui Kauneckui suteiktas garbės svečio vardas

Berlyno lietuvių bendruomenės informacija

Š. m. atvelykio šventės metu Berlyne Vyskupui Jonui

Kauneckui suteiktas Berlyno Lietuvių Bendruomenes

(toliau – BLB) garbės svečio vardas.

Nuotr. iš asmeninio BLB albumo

Atvelykio šventė Berlyne

Vyskupas J. Kauneckas (kairėje) ir BLB pirmininkas P. Breimelis

VLB INFORMACIJOS | 4 - 2018 | BALANDIS 31


Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V. Lorscher Str. 1 68623 Lamper theimZKZ 14659 PVst Deutsche Post

Nuotr. Agnės Thomas

„Vokietijos LB Valdybos Informacijos“ pasilieka sau teisę gautus spaudos pranešimus redaguoti savo nuožiūra. Spausdinama medžiaga nebūtinai atstovauja VLB Valdybos

nuomonei. „Vokietijos LB Valdybos Informacijų“ turinį naudojant kituose leidiniuose, maloniai prašome nurodyti šaltinį ir redakcijai atsiųsti vieną leidinio egzempliorių.

32 VLB INFORMACIJOS |4 - 2018 | BALANDIS

More magazines by this user
Similar magazines