06.01.2015 Views

LIELĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI UN FESTIVĀLI RĪGĀ 2012. GADĀ

LIELĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI UN FESTIVĀLI RĪGĀ 2012. GADĀ

LIELĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI UN FESTIVĀLI RĪGĀ 2012. GADĀ

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LIELĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI <strong>UN</strong> FESTIVĀLI RĪGĀ <strong>2012.</strong> GADĀ<br />

Laiks Pasākuma nosaukums Mājas lapa<br />

20. janvāris 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres sarīkojumi www.barikades.lv<br />

Līdz <strong>2012.</strong> gada<br />

4. februārim<br />

Festivāls TATJANAS DIENA – krievu kultūras un<br />

izglītības svētki Latvijā<br />

www.lashor.lv<br />

7. – 17. februāris Festivāls VĪNES KLASIKA www.vinesklasika.lv<br />

14. februāris<br />

7.– 31. marts<br />

Profesionālā pūtēju orķestra RĪGA Valentīndienas<br />

koncerts<br />

Rīgas amatierteātru festivāls<br />

RĪGA SPĒLĒ TEĀTRI 2012<br />

www.music.lv/riga<br />

www.kultura.riga.lv<br />

10. – 31. marts Festivāls LATVIJAS JA<strong>UN</strong>ĀS MŪZIKAS DIENAS www.komponisti.lv/ljmd<br />

12. marts<br />

Jauno vijolnieku un čellistu konkurss<br />

ITĀĻU VECMEISTARI JA<strong>UN</strong>ATNEI<br />

www.bmms.lv<br />

13. marts Nepieradinātās mūzikas festivāls SKAŅU MEŽS www.skanumezs.lv<br />

20. marts – 9. aprīlis Pavasara festivāls WINDSTREAM 2012 www.music.lv/riga<br />

20. marts<br />

25. marts<br />

LIELĀ DIENA - Pavasara saulgriežu sarīkojumi<br />

pilsētvidē<br />

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas<br />

pasākumi<br />

www.folklorasbiedriba.lv<br />

www.kultura.riga.lv<br />

6. - 9. aprīlis LIELDIENU pasākumi www.kultura.riga.lv<br />

10. – 15. aprīlis Nacionālais filmu festivāls LIELAIS KRISTAPS<br />

http://lielaiskristaps.org<br />

draugiem.lv/LielaisKristaps<br />

26. aprīlis Integratīvais mākslas festivāls NĀC LĪDZĀS www.naclidzas.lv<br />

26. – 28. aprīlis<br />

Starptautiskais mūzikas festivāls RĪGAS RITMI.<br />

Pavasara sesija<br />

www.rigasritmi.lv<br />

27. aprīlis – 28. maijs 17. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls www.ballet-festival.lv<br />

4. maijs<br />

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas<br />

dienai veltīti pasākumi<br />

www.kultura.riga.lv<br />

9. maijs Eiropas dienas pasākumi www.kultura.riga.lv<br />

13. maijs Mātes dienas koncerti www.kultura.riga.lv<br />

15. maijs Starptautiskās ģimenes dienas pasākumi www.kultura.riga.lv<br />

19. maijs Eiropas akcijas MUZEJU NAKTS pasākumi Rīgā<br />

www.muzeju-nakts.lv<br />

www.muzeji.lv<br />

20. maijs Nordea Rīgas maratons www.nordearigasmaratons.lv<br />

24. maijs<br />

Profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” sezonas<br />

noslēguma koncerts<br />

www.music.lv/riga<br />

28. maijs – 4. jūnijs Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS www.2annas.lv<br />

31. maijs – 2. jūnijs<br />

1. – 3. jūnijs<br />

X Starptautiskais bērnu un jauniešu<br />

kameransambļu festivāls - konkurss<br />

MUZICĒJAM KOPĀ AR DRAUGIEM<br />

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīti<br />

pasākumi<br />

www.jmr1ms.lv<br />

www.kultura.riga.lv<br />

1. – 18. jūnijs RĪGAS FESTIVĀLS 2012 www.rigasfestivals.lv<br />

5. – 17. jūnijs RĪGAS OPERAS FESTIVĀLS 2012 www.opera.lv<br />

14. jūnijs Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi www.kultura.riga.lv<br />

15. – 18. jūnijs<br />

Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls<br />

LAIKS DEJOT<br />

www.dance.lv<br />

16. – 22. jūnijs Ielīgošanas pasākumi pilsētvidē www.kultura.riga.lv


22. jūnijs Zāļu tirgus Doma laukumā www.avesol.riga.lv<br />

23. jūnijs LĪGO DIENA, Jāņu nakts pilsētvidē www.kultura.riga.lv<br />

28. jūnijs, 7. jūlijs<br />

29. jūnijs – 1. jūlijs<br />

1. – 29. jūlijs<br />

3. – 8. jūlijs<br />

5. – 9. jūlijs<br />

12. Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls.<br />

Vasaras koncerti<br />

Folkloras deju un mūzikas festivāls<br />

PA PĒTERIEM<br />

Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls<br />

RĪGAS DOMS<br />

Starptautiskais mūzikas festivāls RĪGAS RITMI.<br />

Vasaras sesija<br />

XXV Starptautiskais folkloras festivāls<br />

„BALTICA 2012”<br />

www.music.lv/bachfestival<br />

http://dandari.lv<br />

www.doms.lv<br />

www.rigasritmi.lv<br />

11. – 14. jūlijs XVIII Starptautiskais Senās mūzikas festivāls www.smf.lv<br />

www.nkmc.gov.lv<br />

www.folklorasbiedriba.lv<br />

Augusts - septembris Ceturtais Starptautiskais ebreju kultūras festivāls www.shamir.lv<br />

2. – 5. augusts<br />

9. – 19. augusts<br />

9. augusts – 27. septembris<br />

Starptautiskais laikmetīgās skatuves mākslas<br />

festivāls DIRTY DRAMA<br />

Starptautiskais video un laikmetīgās mākslas<br />

festivāls ŪDENSGABALI<br />

Profesionālā pūtēju orķestra RĪGA 40. jubilejas<br />

koncertu sērija<br />

www.dirtydealteatro.lv<br />

www.noass.lv<br />

www.music.lv/riga<br />

17. – 19. augusts RĪGAS SVĒTKI 2012 www.rigassvetki.lv<br />

18. – 19. augusts<br />

Starptautiskais Seno spēkratu salidojums<br />

RĪGA RETRO 2012<br />

www.motormuzejs.lv,<br />

www.aak.lv<br />

28. augusts – 8. septembris XV Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls www.koris.lv<br />

30. augusts – 2. septembris<br />

Starptautiskais eksperimentālā teātra festivāls<br />

HOMO ALIBI/RECYCLED<br />

5. – 9. septembris Baltijas jūras dokumentālo filmu forums 2012<br />

6. – 16. septembris<br />

Laikmetīgās mākslas festivāls<br />

SURVIVAL KIT 4<br />

www.theatre.lv<br />

www.nfc.lv<br />

www.mediadesklatvia.eu<br />

www. survivalkit.lv<br />

www.lcca.lv<br />

6. – 16. septembris Festivāls DZEJAS DIENAS 2012 www.dzejasdienas.lv<br />

8. septembris Mūsdienu kultūras forums BALTĀ NAKTS 2012 www.baltanakts.lv<br />

13. – 23. septembris<br />

14. – 23. septembris<br />

Starptautiskais kinoaktieru festivāls<br />

BALTIJAS PĒRLE<br />

XXII Rīgas Starptautiskais kino forums<br />

ARSENĀLS<br />

www.balticpearl.lv<br />

www.arsenals.lv/arsenals<br />

14. septembris – 6. oktobris Rudens kamermūzikas festivāls www.kamermuzika.lv<br />

29. septembris Miķeļdienas gadatirgus Vecrīgā www.avesol.riga.lv<br />

30. septembris –<br />

10. oktobris<br />

Teātra festivāls ZELTA MASKA LATVIJĀ<br />

www.goldenmask.lv<br />

oktobris Mūzikas un mākslas festivāls BILDES 2012 www.bildes.lv<br />

4. – 6. oktobris<br />

14. Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls<br />

MĀKSLA + KOM<strong>UN</strong>IKĀCIJA<br />

www.rixc.lv<br />

5. - 13. oktobris Nepieradinātās mūzikas festivāls SKAŅU MEŽS www.skanumezs.lv<br />

18. oktobris – 7. decembris 7. Starptautiskā mazo formu porcelāna izstāde www.porcelanamuzejs.lv<br />

20. – 27. oktobris Jaunās mūzikas festivāls ARĒNA www.arenafest.lv<br />

2. novembris – 5.<br />

decembris<br />

5. novembris – 2013. gada<br />

13. februāris<br />

12. Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls.<br />

Rudens koncerti<br />

XIII Ziemas mūzikas festivāls WINTERFEST<br />

www.music.lv/bachfestival<br />

www.hbf.lv<br />

7. – 11. novembris XII Pasaules mūzikas festivāls PORTA www.festivalporta.lv<br />

11. novembris Lāčplēša dienas pasākumi www.kultura.riga.lv<br />

15. - 18. novembris Gaismas festivāls STARO RĪGA 2012 www.staroriga.lv<br />

18. novembris<br />

Latvijas Republikas proklamēšanas<br />

94. gadadienai veltīti pasākumi<br />

www.kultura.riga.lv


2. – 30. decembris Festivāls EIROPAS ZIEMASSVĒTKI www.eiropasziemassvētki.lv<br />

2. - 31. decembris Adventa un Ziemassvētku koncerti, tirdziņi Rīgā www.kultura.riga.lv<br />

5. – 9. decembris Festivāls PROZAS LASĪJUMI 2012<br />

7. decembris – 2013. gada<br />

13. janvāris<br />

Vides objektu festivāls<br />

ZIEMASSVĒTKU EGĻU CEĻŠ<br />

www.prozaslasijumi.lv<br />

www.literature.lv<br />

www.eglufestivals.lv<br />

25.un/vai 26. decembris Rīgas Ziemassvētku koncerts www.kultura.riga.lv<br />

31. decembris<br />

31. decembris<br />

Ērģeļmūzikas koncerts ĒRĢEĻU SKAŅĀS<br />

ATVADĀS GADS<br />

Gadumijas pasākums pie Brīvības pieminekļa,<br />

t.sk. uguņošana<br />

www.doms.lv<br />

www.kultura.riga.lv<br />

NB! Pasākumu sarakstā iespējamas izmaiņas un papildinājumi.<br />

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde, iksd@riga.lv, www.kultura.riga.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!