Lejuplādēt PDF dokumenta veidā

arhivs.db.lv

Lejuplādēt PDF dokumenta veidā

Projekta plānošana

10. pielikums

Projekta plānošanas praktisks piemērs

Pēc projekta mērķu nospraušanas jāsāk ieskicēt projektu. To izdarīja arī visi

a/s Marken projekta vadītāji. Tā kā viņi pēc iespējas precīzāk centās ievērot projekta

vadīšanas mācībās apgūto, tad uzdevumu sāka ar ieskicēšanu. Pret ieskicēšanu

viņi izturējās ar vislielāko nopietnību, jo tikai tā ir iespējams radīt labi strādājošu

laika modeli, lai nonāktu līdz mērķiem. Tāpat viņi ārkārtīgi nopietni izturējās

pret lēmumu pieņemšanu, tāpēc ka, jo kvalitatīvāki ir sākotnējie lēmumi, jo

lielāka varbūtība, ka izvirzītie mērķi tiks sasniegti.

Tālāk aplūkosim 3. projekta (izstrādājumi jaunām mērķgrupām) ieskicēšanas

gaitu. Projekta uzdevumu pirmo uzmetumu izdarīja projekta vadītājs — ražošanas

direktors. Sākumā īstenojamo darbu saraksts izskatījās šādi:

1. Sekundārās statistikas analīze.

2. Primārais pētījums.

3. Ražošanas jaudu analīze.

4. Izstrādājuma pētījumi.

5. Pētījums par ražošanas jaudu palielināšanu.

6. Pētījuma materiālu analīze.

7. Izstrādājuma koncepcijas izstrādāšana.

8. Izstrādājuma izstrādāšana.

9. Ražošanas sagatavošana.

10.Personāla atlase.

11.Iekārtu testēšana.

12.Pirkšanas un uzglabāšanas noliktavā sistēmas ieskicēšana.

13.Nulles sērijas ražošana.

14.Normālās ražošanas uzsākšana.

Apspriedē ar mārketinga vadītāju noskaidrojās, ka paralēli visiem šiem darbiem

vajadzētu uzsākt arī darbības, kas saistītas ar mārketingu. Mārketinga vadītājs

ātri sastādīja sarakstu, uzskaitot visus būtiskākos darbus, kas saistīti ar izstrādājuma

ieviešanu tirgū.

1. Mārketinga stratēģijas izstrādāšana.

2. Sadales sistēmas ieskicēšana.

3. Personāla atlase.

4. Kontakts ar reklāmas aģentūru.

5. Reklāmas koncepcijas izstrāde.

6. Iepakojuma izgatavošana un tests.

7. Pārdošanas atbalsta materiālu koncepcija.

8. Testa realizācijas sagatavošana.

9. Pārdošanas atbalsta materiālu izstrādāšana testa realizācijai.

2003-00

P5.10.1


10.Pārdošanas atbalsta materiālu sagatavošana visam tirgum.

11.Reklāmas koncepcijas tests.

12.Testa realizācijas reklāmas sagatavošana.

13.Visa tirgus reklāmas sagatavošana.

14.Testa realizācija.

15.Apgrozījuma kontroles ieskicēšana.

16.Izstrādājuma ieviešana tirgū.

17.Sekmīguma kontrole.

Tālāk viņi sastapās ar problēmu: divu nozaru darbības ir savstarpēji saistītas,

taču uzreiz ierakstīt tās vienā projekta plānā nav iespējams. Risinājumu šai

problēmai cerēja atrast pēc tam, kad būs iziets projekta ieskicēšanas nākamais

etaps jeb darbu laika ilgumu noteikšana. Darbu laika ilgumus ierakstīja divās tabulās:

Darbības

Projekta plānošana

1. tabula: Ar ražošanu saistīto darbu ilgumi

Ilgums dienās

1) sekundāras statistikas analīze 8

2) primārais pētījums 14

3) ražošanas jaudu analīze 6

4) izstrādājuma pētījumi 11

5) pētījums par ražošanas jaudu palielināšanu 6

6) pētījuma materiālu analīze 3

7) izstrādājuma koncepcijas izstrādāšana 6

8) izstrādājuma izstrāde 24

9) ražošanas sagatavošana 32

10) personāla atlase 14

11) iekārtu testēšana 2

12) pirkšanas un uzglabāšanas noliktavā sistēmas ieskicēšana 11

13) nulles sērijas ražošana 1

14) normālās ražošanas uzsākšana 5

Darbības

2. tabula: Ar mārketingu saistīto darbu ilgumi

Ilgums dienās

1) mārketinga stratēģijas izstrādāšana 3

2) sadales sistēmas ieskicēšana 12

3) personāla atlase 14

4) kontakts ar reklāmas aģentūru 0.2

5) reklāmas koncepcijas izstrāde 7

6) iepakojuma izgatavošana un tests 18

7) pārdošanas atbalsta materiālu koncepcija 7

8) testa realizācijas sagatavošana 2

9) pārdošanas atbalsta materiālu izstrādāšana testa realizācijai 5

10) pārdošanas atbalsta materiālu sagatavošana visam tirgum 6

11) reklāmas koncepcijas tests 8

12) testa realizācijas reklāmas sagatavošana 3

13) visa tirgus reklāmas sagatavošana 21

14) testa realizācija 22

15) apgrozījuma kontroles ieskicēšana 3

16) izstrādājuma ieviešana tirgū 8

17) sekmīguma kontrole 9

P5.10.2 2003-00


Projekta plānošana

Tā kā definēts bija projekta sākums un arī laiks, kad izstrādājums nonāks tirgū,

sāka ieskicēt projekta darbības. Nolēma visus uzskaitītos darbus sadalīt trīs

lielos darba blokos:

1. sagatavošana;

2. izstrādājuma izstrādāšana un mārketinga darbības sagatavošana;

3. izstrādājuma ieviešana tirgū.

Visās trīs daļās sava loma bija gan ražošanas, gan arī mārketinga apakšvienībām.

Galveno darbu bloki pēc ieskicēšanas izskatījās šādi:

Zīm. 1 Projekta sagatavošanas darbi.

ID DARBĪBA

1 Sagatavošana

2 Sekundārās statistikas analīze

3 Lēmums par jaunu izstrādājumu

4 Primārais pētījums

5 Ražošanas jaudu analīze

6 Izstrādājuma pētījumi

7 Pētījums par ražošanas jaudu palielināšanu

8 Pētījuma materiālu analīze

9 Lēmums par izstrādājuma izstrādāšanu

maijs jūnijs

26 03 10 17 24 31 07 14 21 26

12.05

09.06

Zīm. 2 Izstrādājuma izstrādāšana un mārketinga darbības ieskicēšana.

jūnijs jūlijs augusts

ID DARBĪBA

07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16

10 Izstrādājuma izstrādāšana un mārketinga

darbības sagatavošana

11 Izstrādājuma izstrādāšana

12 Mārketinga stratēģijas izstrādāšana

13 Sadales sistēmas ieskicēšana

14 Personāla atlase

15 Ražošanas sagatavošana

16 Kontakts ar reklāmas aģentūru

17 Iekārtu testēšana

18 Pirkšanas un uzglabāšanas noliktavā

sistēmas ieskicēšana

19 Izstrādājuma koncepcijas izstrādāšana

20 Reklāmas koncepcijas izstrāde

21 Nulles sērijas izstrāde

22 Iepakojuma sagatavošana un tests

23 Pārdošanas atbalsta materiālu koncepcija

24 Lēmums par izstrādājuma ieviešanu testa

28.07

tirgū

2003-00

P5.10.3


Projekta plānošana

Zīm. 3 Izstrādājuma ieviešana tirgū.

jūlijs augusts septembris okt.

ID DARBĪBA

21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11

25 Izstrādājuma ieviešana tirgū

26 Visa tirgū ieviešanas procesa sagatavošana

27 Testa realizācijas sagatavošana

28 Normālās ražošanas sagatavošana

29 Pārdošanas atbalsta materiāli testa

realizācijai

30 Pārdošanas atbalsta materiālu

sagatavošana visam tirgum

31 Reklāmas koncepcijas tests

32 Testa tirgus reklāmas sagatavošana

33 Visa tirgus reklāmas sagatavošana

34 Testa realizācija

35 Lēmums par ieviešanu tirgū

20.09

36 Apgrozījuma nodokļa ieskicēšana

37 Izstrādājuma ieviešana tirgū

38 Sekmīguma kontrole

Sastādot galveno darbu laika grafiku, noteica arī svarīgāko lēmumu termiņus:

1) lēmums par jauno izstrādājumu, kam būtu jāseko pēc sekundāras statistikas

analīzes;

2) lēmums par jaunā izstrādājuma izstrādāšanu, ar ko beigtos sagatavošanas

etaps;

3) lēmums par testa mārketingu;

4) lēmums par izstrādājuma ieviešanu tirgū.

Nākamajā etapā nolēma:

1) visus projekta galvenos un apakšdarbus apkopot vienotā projekta laika

grafikā;

2) izcelt arī visas darbību savstarpējās atkarības;

3) radīt darbu hierarhisko struktūru.

Savstarpējās atkarības ir jāizceļ, lai varētu atrast projekta kritisko ceļu jeb tos

darbus, kas nosaka projekta ilgumu. Vēl atkarību noteikšana palīdz, ja projekta

gaitā jāizdara izmaiņas. Sakarības palīdz labāk saprast projekta iekšējo darbības

loģiku, un tādā gadījumā izmaiņu izdarīšanas gaitā nepieņem neloģiskus lēmumus.

P5.10.4 2003-00


Projekta plānošana

Zīm. 4 Izstrādājuma tirgū ieviešanas laika grafiks.

ID DARBĪBA

1 Sagatavošana

2 Sekundārās statistikas analīze

3 Lēmums par jaunu izstrādājumu

4 Primārais pētījums

5 Ražošanas jaudu analīze

6 Izstrādājuma pētījumi

7 Pētījums par ražošanas jaudu palielināšanu

8 Pētījuma materiālu analīze

9 Lēmums par izstrādājuma izstrādāšanu

10 Izstrādājuma izstrādāšana un mārketinga

darbības sagatavošana

11 Izstrādājuma izstrādāšana

12 Mārketinga stratēģijas izstrādāšana

13 Sadales sistēmas ieskicēšana

14 Personāla atlase

15 Ražošanas sagatavošana

16 Kontakts ar reklāmas aģentūru

17 Iekārtu testēšana

18 Pirkšanas un uzglabāšanas noliktavā

sistēmas ieskicēšana

19 Izstrādājuma koncepcijas izstrādāšana

20 Reklāmas koncepcijas izstrāde

21 Nulles sērijas izstrāde

22 Iepakojuma sagatavošana un tests

23 Pārdošanas atbalsta materiālu koncepcija

24 Lēmums par izstrādājuma ieviešanu testa

tirgū

25 Izstrādājuma ieviešana tirgū

26 Visa tirgū ieviešanas procesa sagatavošana

27 Testa realizācijas sagatavošana

28 Normālās ražošanas sagatavošana

29 Pārdošanas atbalsta materiāli testa

realizācijai

30 Pārdošanas atbalsta materiālu

sagatavošana visam tirgum

31 Reklāmas koncepcijas tests

32 Testa tirgus reklāmas sagatavošana

33 Visa tirgus reklāmas sagatavošana

34 Testa realizācija

35 Lēmums par ieviešanu tirgū

36 Apgrozījuma nodokļa ieskicēšana

37 Izstrādājuma ieviešana tirgū

38 Sekmīguma kontrole

maijs

26 03 10 17 24 31

12.05

jūnijs jūlijs

07 14 21 28 05 12 19 26

09.06

augusts septembris okt.

02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11

28.07

20.09

Pēc vienotā laika grafika sastādīšanas un uzdevumu savstarpējo atkarību analīzes

noskaidrojās, ka aprakstāmā projekta kritiskajā ceļā paliek 12 darbi. Šīs darbības

seko cita citai tieši un, lai ar tām nodarbotos, nav ieskicēti buferlaiki. 5. zīmējumā

ir uzrādīti kritiskā ceļa darbi. Salīdzinot 5. zīmējumā esošos darbus ar

projekta vienoto laika grafiku, varam pateikt, ka kritiskais ceļš ir visgarākā cita citai

sekojošu darbību rinda projektā.

2003-00

P5.10.5


1 Sagatavošana

2 Sekundārās statistikas analīze

3 Lēmums par jaunu izstrādājumu

5 Ražošanas jaudu analīze

6 Izstrādājuma pētījumi

8 Pētījuma materiālu analīze

10 Izstrādājuma izstrādāšana un mārketinga

darbības sagatavošana

12 Mārketinga stratēģijas izstrādāšana

15 Ražošanas sagatavošana

18 Pirkšanas un uzglabāšanas noliktavā

sistēmas ieskicēšana

25 Izstrādājuma ieviešana tirgū

28 Normālās ražošanas sagatavošana

34 Testa realizācija

37 Izstrādājuma ieviešana tirgū

38 Sekmīguma kontrole

Projekta plānošana

Zīm. 5 Izstrādājuma tirgū ieviešanas projekta kritiskā ceļa uzdevumi.

ID DARBĪBA

maijs

26 03 10 17 24 31

12.05

jūnijs jūlijs

07 14 21 28 05 12 19 26

augusts septembris okt.

02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11

Kā redzams zīmējumā, katra kritiskajā ceļā esošā uzdevuma izpildei paredzētā

laika perioda pagarināšanās vai saīsināšanās tūlīt ietekmē visa projekta garumu.

Tāpēc šo darbu ilgums kopā ar buferlaiku jānosaka jau ieskicēšanas etapā. Tas

sniedz iespēju pareizi sadalīt resursus un plānot kontroli projekta vadīšanas gaitā.

P5.10.6 2003-00

More magazines by this user
Similar magazines