13.05.2013 Views

download pdf - Kunstkrant

download pdf - Kunstkrant

download pdf - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KunstKrant<br />

Informatiekrant voor beeldende kunst in Nederland<br />

Uitgebreide beeldengalerij<br />

in Het Depot Wageningen<br />

Jentsje Popma<br />

in Buitengewoon<br />

Galerie Helga Hofman<br />

in Alphen aan de Rijn<br />

ZESTIENDE JAARGANG NUMMER 3<br />

NEEM<br />

MEI/JUNI 2012<br />

mee!<br />

FLOWERCASTLE<br />

In dit nummer o.a.<br />

FlowerCastle in Kasteel Keukenhof Lisse<br />

Op de Huid: Francine Schrikkema<br />

Francis Kilian bij CBK Emmen


Van lusthof<br />

tot volkstuin<br />

25.03 t m 28.10.2012<br />

www.princessehof.nl<br />

Het gehele tuinseizoen is in<br />

Leeuwarden de tentoonstelling<br />

Groen Geluk te bezoeken in<br />

Keramiekmuseum Princessehof.<br />

Tuinen uit verschillende eeuwen<br />

vormen het decor voor keramiek met<br />

een groen tintje. Een tentoonstelling<br />

die de echte tuin- én keramiekliefhebber<br />

niet mag missen!<br />

pagina 2 kunstkrant mei/juni 2012


Internationale allure in Wageningen<br />

Beeldengalerij Het Depot hecht<br />

veel waarde aan het ambacht<br />

Wie al eerder kennis heeft gemaakt met Beeldengalerij Het Depot<br />

in Wageningen, moet binnenkort zeker terug voor een volgend<br />

bezoek. Tot voor kort was de beeldengalerij gevestigd in de<br />

inventief verbouwde Villa Hinkeloord aan de Generaal Foulkesweg.<br />

De villa bestaat nog steeds, maar is nu dependance geworden<br />

van een veel grotere beeldengalerij aan de Arboretumlaan in een<br />

gebouwencomplex uit de vroege en de late 20ste eeuw dat voorheen<br />

in het bezit was van Universiteit Wageningen.<br />

Door Wim v an Der Beek<br />

Kunstliefhebbers die internationaal georiënteerd zijn<br />

zullen bij het betreden van het terrein onmiddellijk<br />

verwantschap ervaren met andere internationale<br />

kunstcentra, zoals PS 1 in de New Yorkse wijk Queens<br />

dat sinds 2000 fungeert als een soort filiaal van het<br />

MOMA. Ook in het gebouw van dat kunstcentrum<br />

was ooit een onderwijsinstelling gevestigd en zowel<br />

het plein voor de hoofdingang als de uitstraling van<br />

het gebouw komen overeen met de beeldengalerij<br />

in Wageningen. In het gebouw zelf herinnert niets<br />

meer aan de vroegere functie, maar toch lijkt<br />

het of de sfeer van schoolplein en klaslokaal zich<br />

merkwaardig vermengd heeft met museale allures.<br />

Hoewel de beeldengalerij een museale uitstraling<br />

bezit, mag het geen museum heten. Dat is een<br />

uitdrukkelijke eis van Loek Dijkman, voorzitter<br />

van Stichting Het Depot. Hij houdt er een geheel<br />

eigen aanpak en volstrekt eigen en authentieke<br />

opvattingen op na. Dat voorrecht is uitsluitend<br />

voorbehouden aan een mecenas die niet afhankelijk<br />

is van overheidssubsidies. Ook hier dringt zich<br />

een parallel op met het MOMA dat eveneens groot<br />

geworden is door de inbreng en schenkingen van<br />

particulieren.<br />

Ook opmerkelijk: beeldengalerij Het Depot is gratis<br />

toegankelijk. Hetzelfde geldt voor het aangrenzende<br />

Arboretum De Dreijen en Villa Hinkeloord. In het<br />

verleden was er altijd extra aandacht voor blinden<br />

en slechtzienden. Ook in de toekomst zal dat het<br />

geval zijn. Daarnaast zal er veel ruimte zijn voor<br />

Karel Goudsbolm, Perfect group.<br />

het ontwikkelen van educatieve projecten die met<br />

natuur en kunst te maken hebben.<br />

Maar het meest opmerkelijk is toch wel de aandacht<br />

voor de fragmentarische weergave van het menselijk<br />

lichaam. Het complete lichaam wordt slechts bij hoge<br />

uitzondering getoond. Meestal ontbreken ledematen<br />

of hoofd. Indirect ligt hier een relatie met klassieke<br />

beeldhouwkunst en traditionele torsen. De relatie<br />

met de klassieken en met traditionele kunst is ook<br />

terug te vinden in de aandacht voor ambachtelijke<br />

aspecten van beeldhouwkunst en in een sterke relatie<br />

met de Italiaanse ambachtslieden die de ontwerpen<br />

en opdrachten van beeldende kunstenaars in nauwe<br />

samenwerking en in goed overleg met diezelfde<br />

kunstenaars in marmer uitvoeren.<br />

Contrasten<br />

De opsomming van specifieke kenmerken die ten<br />

grondslag liggen aan het kunstbeleid van Het<br />

Depot zou de indruk kunnen wekken dat er veel<br />

beperkingen voorkomen in de geëxposeerde collectie.<br />

Het tegendeel is echter waar. Als de uitdrukking<br />

‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’<br />

ergens gevoeld wordt, dan is het wel in de zalen<br />

van het nieuwe hoofdgebouw. In de tentoongestelde<br />

kunstwerken draait het in bijna alle gevallen om het<br />

menselijk lichaam in al zijn facetten en geledingen.<br />

Dankzij waanzinnige vondsten en grillige invallen<br />

schiet de beeldvorming werkelijk alle kanten op.<br />

Hetzelfde geldt voor het materiaalgebruik en de<br />

manier waarop de zintuigen van bezoekers worden<br />

bespeeld. Zintuiglijke waarnemingen (horen, zien,<br />

tasten, ruiken) worden op verschillende manieren en<br />

niveaus geprikkeld. Dat laatste gebeurt onder meer<br />

met geluidsobjecten van de Italiaanse kunstenaar<br />

Roberto Rocchi. Zijn sculptuur van marmer en<br />

staal Orecchio di Dionisio refereert aan een ruisend<br />

oor. De gehoorgang is getransformeerd tot een<br />

geheimzinnige slurfachtige ruimte. Van Rocchi is<br />

ook de geluidsculptuur Membrana. De associatie met<br />

water dat druppelsgewijs de steen uitholt, ligt hier<br />

voor de hand.<br />

Roberto Rocchi is een Italiaanse beeldhouwer die<br />

perfect past in het profiel van Beeldengalerij Het<br />

Depot. Hij werd geboren in Carrara, de stad van de<br />

marmergroeven waar veel beelden gemaakt zijn<br />

die door Het Depot zijn aangekocht. Vanaf de jaren<br />

negentig concentreerde Rocchi, die als hoogleraar<br />

werkzaam is aan de vooraanstaande Italiaanse<br />

universiteit Accademia di Belle Arti di Brera in Milaan,<br />

zich in zijn werk op een specifieke probleemstelling:<br />

de complexe wisselwerking die ontstaat tussen<br />

Jeroen Meijs, Awakening.<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 3<br />

George Belzer, IJdeltuit en Altijd gevulde pan.<br />

tegengestelde fenomenen, zoals abstractie en<br />

concretisering, kracht en kwetsbaarheid. Hij vertaalt<br />

die dualiteit in samengestelde of fragmentarische<br />

beelden waarin hij diverse materialen en vormen<br />

samenbrengt. Zo ontstaan arrangementen of<br />

ruimtelijke assemblages waarvan de verschillende<br />

onderdelen en beeldelementen in onderlinge<br />

samenhang of door interacties uitspraken doen<br />

over de visie van de kunstenaar op dilemma’s,<br />

paradoxale situaties, contrasten, tweeledigheid en<br />

complementariteit.<br />

Dwalen<br />

Dat het menselijk lichaam kunstenaars kan<br />

aansporen tot de meest absurde en bizarre<br />

transformaties, heeft Salvador Dalí ons al geleerd. In<br />

Het Depot zijn veel beelden te zien die gerelateerd<br />

zijn aan zijn surrealisme. Dat geldt met name<br />

voor de beelden van Gerrit Offringa. Hij gebruikt<br />

onder meer kunststof, hout, baksteen, gips en<br />

koper als basis voor beelden waarin merkwaardige<br />

gedaantewisselingen centraal staan. In zijn werk legt<br />

Offringa het menselijk lichaam bijna letterlijk op de<br />

snijtafel. Anatomische lessen zijn aan hem bijzonder<br />

goed besteed. Enerzijds benadert hij het lichaam op<br />

semiwetenschappelijke manier, anderzijds gebruikt<br />

hij zijn ontdekkingen en bevindingen om er op<br />

extreme wijze mee aan de haal te gaan.<br />

Eveline van Duyl deinst evenmin terug voor vreemde<br />

metamorfoses en eigenzinnig materiaalgebruik.<br />

Met latex, paardenhaar en zelfs nepnagels en suiker<br />

maakt zij objecten waarin ons mensbeeld flink<br />

op de helling wordt gezet. Haar sculpturen zijn<br />

gelijkwaardig aan haar fotowerken. Ze vullen elkaar<br />

op een bijzondere manier aan. De vertaling van<br />

zintuiglijke waarnemingen in beelden die opvallen<br />

door hun sterke fysieke aanwezigheid, loopt als een<br />

rode draad door haar werk.<br />

Een bijzonderheid van Het Depot die nog niet is<br />

genoemd: naambordjes en zaalteksten ontbreken.<br />

Loek Dijkman wil de bezoekers aansporen tot<br />

dwalen. De naam en identiteit van de kunstenaar<br />

zijn onderschikt aan de identiteit en zeggingskracht<br />

van de autonome beelden en de avontuurlijke<br />

route die hij het publiek wil laten afleggen door<br />

de beeldengalerij. Overal klinken de visie en de<br />

boodschap van Dijkman luid en duidelijk door: uitleg<br />

is overbodig; de beelden spreken voor zich. Was de<br />

hang naar esthetische beleving in het verleden<br />

nog een van de belangrijkste kenmerken van de<br />

collectie, nu zijn daar elementen als vervreemding<br />

en desoriëntatie, contemplatie en onthechting,<br />

absurditeit en maatschappelijke betrokkenheid bij<br />

gekomen.<br />

■ Toscane en Veneto en Studio Sem, t/m 16 september in<br />

Beeldengalerij Het Depot, Wageningen.<br />

Informatie: www.hetdepot.nl


CORDÈLS<br />

KUNSTKLINIEK<br />

Galerie/Workshops/Schildercursussen<br />

VOORJAARSEXPOSITIE EPKO CORDÈL<br />

zaterdag 19 mei t/m zondag 10 juni<br />

schilderijen: Epko Cordèl en leerlingen<br />

keramiek: Rika Benus<br />

In september start weer een nieuwe cursusperiode, hebt u<br />

belangstelling, neem dan contact op of bezoek de expositie.<br />

Openingstijden tijdens de expositieperiode:<br />

elke zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur<br />

Stationsweg 66A, 8401 DS Gorredijk, 0513-464122<br />

www.cordel.nl”www.cordel.nl<br />

pagina 4 kunstkrant mei/juni 2012<br />

advertentie_advertentie 04-04-12 14:38 Pagina 1<br />

c e n t r u m e x<br />

b e e l d e n p o<br />

d e k u n s t s i<br />

e m m e n t i e<br />

enige woorden over de ziel<br />

schilderijen van francis kilian<br />

05.05<br />

2 0 1 2<br />

t / m<br />

01.07<br />

2 0 1 2<br />

www.cbkemmen.nl


Zijn schilderijen ogen krachtig, monumentaal,<br />

kleurig en fris. Alles in grote vlakken opgezet<br />

als van een glas-in-loodraam, met wolken<br />

die uit steen gehouwen lijken. En toch<br />

schilderachtig en plezierig om naar te kijken.<br />

Het kleine dubbele huis aan de Potmargewal<br />

in Leeuwarden, dat de broer van Jentsje Popma<br />

in 1965 voor 400 gulden voor hem kocht,<br />

spiegelt zich in het water. Binnen ruikt het naar<br />

andere tijden. Een levensgroot beeld van Anne<br />

Vondeling (het bronzen eindproduct staat aan<br />

de Nieuwstad in Leeuwarden) bevindt zich in de<br />

gang. Overal schilderijen, prenten, sculpturen.<br />

Jentsje Popma begon, na een opleiding schilderen in<br />

de oorlogsjaren aan de Rotterdamse kunstacademie,<br />

als beeldhouwer. Hij is altijd met toegepaste<br />

kunst bezig geweest. Maar sinds 1987 nemen<br />

geschilderde landschappen steeds meer plaats in.<br />

Boven de tafel waar hij de koffie serveert hangt<br />

een landschap bij Trier. ‘Sinds dat landschap<br />

ben ik landschappen gaan schilderen. Daar bij<br />

Trier hing geen blad meer aan de bomen. Zure<br />

regen. Toen dacht ik: daar moet ik iets mee doen.’<br />

En plein air<br />

Het was zijn bezorgdheid om het landschap, dat hem<br />

deed besluiten het vast te leggen voor de toekomst.<br />

‘Want alles verdwijnt . Na de industrieterreinen heb<br />

ik het verkavelde landschap geschilderd.’ Altijd en<br />

plein air. Hij pakt een boek over zijn werk met de<br />

titel Het landschap rond 2000. ‘De sloot die je daar ziet<br />

afgebeeld, ik heb in het water geroerd en het leek<br />

wel erwtensoep. In mijn jeugd kon je de bodem zien.<br />

Toen had je ook allemaal vogels. Ik moest met een<br />

jas over mijn hoofd door het land lopen, omdat ze<br />

anders in je haar pikten, zoveel waren het er. En nu?<br />

Ik heb nog geen kieviet, laat staan een grutto, gezien.’<br />

Op een ander schilderij ligt een binnenvaartschip<br />

Jentsje Popma, 90 jaar<br />

‘Ik geloof in inspiratie’<br />

Hij schildert nog volop en is altijd op belangrijke expositieopeningen<br />

aanwezig. Beeldhouwer, glazenier en kunstschilder Jentsje Popma<br />

(Zwolle, 1921) werd in de herfst van 2011 negentig jaar. Lang<br />

geleden deed hij zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende<br />

Kunsten in Rotterdam en aan de Rijksakademie in Amsterdam.<br />

In de jaren ’70 en ’80 gaf hij les op de kunstacademie Minerva in<br />

Groningen. Douwe Elias, Lucas Klein en Gosse Dam zijn leerlingen<br />

van hem. Hij woont en werkt een groot deel van zijn leven in<br />

Leeuwarden, in twee oude huisjes in het water, aan het oog<br />

onttrokken door de vooruitgang van nieuwbouw en beton. Zijn kunst<br />

gaat over de teloorgang van de dingen, van het christelijke geloof.<br />

‘Ik schilder industrieterreinen, dát is het hedendaagse landschap.’<br />

Door eric Bos<br />

afgebeeld. ‘Dat is ook zoiets, de binnenvaartschepen<br />

zijn bijna allemaal verdwenen. En omdat de<br />

zeespiegel omhoog komt, schilder ik de laatste<br />

jaren veel dijklandschappen.’ Die hebben tot bijna<br />

abstracte composities geleid. Het is figuratie met een<br />

monumentale uitstraling. Zo kun je aan de vorm van<br />

de wolken aflezen dat de schilder van huis uit een<br />

sculpturist was.<br />

Willem Valk<br />

Op Minerva was het beeldhouwer Willem Valk<br />

die hem graag als docent wilde hebben omdat<br />

Jentsje Popma vrijwel alle technieken beheerste,<br />

van het zandstralen van ramen, het vervaardigen<br />

van betonreliëfs, glasappliqué en keramische<br />

vormen tot beelden in brons. Op Minerva gaf hij<br />

monumentale technieken, boetseren en schilderen,<br />

twee dagen in de week. Maar eind jaren ’80<br />

werd daar de beeldhouwafdeling opgedoekt en<br />

de keramische afdeling gesloten, ‘zogenaamd<br />

omdat er te weinig studenten voor waren’, zegt<br />

Popma. Vanaf die tijd is hij gaan schilderen.<br />

Zijn atelier ziet er uit zoals je je die bij een<br />

echte schilder voorstelt, mooi, gedempt licht,<br />

veel schilderijen tegen de wand, een ezel met<br />

een landschap in vergevorderde staat, een<br />

palet dat bedekt is met een landschap van<br />

verfresten waarvan de groentinten overheersen.<br />

’Dat alles verloren gaat, zie je vooral in de<br />

monumentale opdrachten. Ik maakte ontwerpen<br />

voor christelijke instellingen, die verdwijnen omdat<br />

het christelijk geloof verdwijnt. De kerken staan<br />

leeg en hebben een decoratieve functie gekregen.<br />

Ik heb in 1958 van sierbeton het reliëf van een<br />

grote paardebloem gemaakt<br />

met in het hart een vis, het<br />

symbool van Christus. De school<br />

verdween en daarmee ook de<br />

functie van de paardebloem. Die<br />

hangt nu achter het huis, aan<br />

een muur die ik daar speciaal<br />

voor gemetseld heb. Veel van<br />

mijn werk staat in dienst van<br />

het geloof, zoals het Anker,<br />

het symbool van geloof, hoop<br />

en liefde voor een katholieke<br />

meisjesschool.’ Het Anker blijkt<br />

tevens een Christusfiguur te<br />

zijn in een bootje, waarmee de<br />

wonderbaarlijke visvangst op<br />

het Meer van Gethsémané wordt<br />

uitgebeeld.<br />

Hij bladert in de legendarische<br />

pocket Teken aan de wand<br />

over monumentale kunst in<br />

Nederland, waarin een foto van<br />

Jentsje Popma in de jaren ’60<br />

bezig met een grote sgraffito.<br />

Die was bestemd voor een<br />

werkplaats voor mindervaliden.<br />

‘Dat gebouw werd gesloopt met<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 5<br />

de sgraffito erbij. Ik heb daar toen nog een proces<br />

tegen gevoerd, maar dat moet je dus nooit doen. Het<br />

duurt jaren en het levert niets op.’<br />

Inblazingen<br />

Dat het geloof bezig is te verdwijnen, houdt hem<br />

voortdurend bezig. ‘De christelijke beeldtekens<br />

verdwijnen door onverschilligheid van de mensen.<br />

Het geloof wordt geschiedenis en geschiedenis<br />

wordt mythologie. Dat geldt ook voor mensen. Als<br />

je zo oud bent als ik, raak je iedereen kwijt. En zo<br />

verdwijnen de glas-in-loodramen met de kerken mee.’<br />

Vrolijke, kleurige glas-in-loodramen van Jentsje<br />

Popma staan afgedrukt in het standaardwerk Glas in<br />

lood in Nederland, 1817-1968. ‘Dat boek werd gemaakt<br />

omdat die ramen in hoog tempo verloren gingen.<br />

Ik werd eens gevraagd om een glas-in-loodraam te<br />

ontwerpen voor een christelijk gereformeerde kerk.<br />

Dat was omdat door een fout van de architect het<br />

gewone raam teveel zonlicht doorliet. Ik dacht: dat<br />

doe ik niet, zet er maar matglas in. Maar ik was<br />

amper thuis of ik zag in één keer het hele ontwerp<br />

voor me. Dus dat heb ik toen gemaakt. Wat dat was?<br />

Dat was inspiratie, wat letterlijk inblazing betekent.<br />

Ik geloof in inblazingen’. Hij glimlacht en wijst naar<br />

een wit wolkje boven enkele van zijn landschappen.<br />

Jentsje Popma is altijd zichzelf gebleven, liet zich<br />

nooit meedrijven op actuele stromingen in de kunst.<br />

Als je al een verwantschap wil aanwijzen, dan komt<br />

je bij Wim Oepts uit. De landschappen van Jentsje<br />

Popma ademen een vergelijkbare monumentaliteit.<br />

Veel ervan worden gebruikt voor kalenders en<br />

afgedrukt op ansichtkaarten. Op de achterkant van<br />

één ervan staat een spreuk: ‘Waar de dimensie van<br />

de materie eindigt, openbaart zich de eindeloze<br />

dimensie van de geest.’ Hij kijkt er veelbetekenend bij.<br />

Maar hoe zit het met zijn woning en atelier.<br />

Verdwijnen die niet? ‘Het zou indertijd afgebroken<br />

worden. Maar de gemeente besloot dat het een<br />

beeldbepalend pand is, omdat het in het water staat.<br />

Anders was het natuurlijk allang weg geweest.’<br />

■ Van Friese Grond, Jentsje Popma en Jitse Sikkema, t/m 1<br />

juli in galerie Buitengewoon, Dr. Heawei 52, De Wilgen. Info:<br />

www.jitsesikkema.nl.<br />

T/m 13 mei in Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden en t/m<br />

28 mei in Museum Martena, Franeker ihkv Renaissance in<br />

het Noorden.


KNSTNWS<br />

CBK Drenthe verhuisd<br />

Begin april is CBK Drenthe verhuisd van een<br />

pand op het industrieterrein van Assen naar<br />

het onlangs gebouwde culturele centrum<br />

De Nieuwe Kolk, in het centrum van de stad.<br />

Momenteel is er een presentatie van de kunstuitleen.<br />

Op 9 juni opent de tentoonstelling Binnenstebuiten<br />

over kunst in de openbare ruimte.<br />

Canadese kunst toch<br />

in Groninger Museum<br />

Vanwege de financiële problemen waar het<br />

Groninger Museum sinds afgelopen najaar<br />

in verkeert was een tentoonstelling met<br />

Canadese expressionistische kunst afgezegd.<br />

Nu blijkt dat de kosten toch gedekt kunnen<br />

worden en gaat de expositie Painting Canada<br />

van de zogenaamde Group of Seven op 30<br />

juni alsnog open.<br />

Dna-spray op beelden<br />

Naar aanleiding van de toename van brons-<br />

en koperdiefstallen in Nederland is het<br />

CBK in Groningen gestart met een extra<br />

preventieve beveiliging van de kunstwerken<br />

in de openbare ruimte. De beelden zijn<br />

stevig verankerd en onlangs voorzien van<br />

een synthetische dna-spray. Die vergroot de<br />

traceerbaarheid bij diefstal. Het dna is wind-,<br />

water- en hittebestendig.<br />

Culturele Prijs Drenthe<br />

De Culturele Prijs van Drenthe is dit jaar<br />

toegekend aan Alfred Hafkenscheid (1936). Hij<br />

behoort tot een van de belangrijkste schilders<br />

van de provincie. Toch is hij niet heel bekend<br />

en exposeert hij weinig. Zijn werk is figuratief,<br />

de voorstellingen zijn vaak gruwelijk. Vorig<br />

jaar verscheen ter gelegenheid van zijn 75ste<br />

verjaardag een monografie bij een overzichtstentoonstelling.<br />

Stichting Beeldlijn produceerde<br />

een documentaire over Hafkenscheid.<br />

De Appel verhuist<br />

De Appel Arts Centre in Amsterdam verhuist<br />

in mei naar haar nieuwe, vaste locatie aan de<br />

Prins Hendrikkade 142. De in 1975 opgerichte,<br />

non-profit hedendaagse kunstinstelling opent<br />

op 24 mei met de expositie Topsy Turvy, leve de<br />

omgekeerde wereld. Vanaf dan zijn ook de bibliotheek<br />

en het archief weer toegankelijk.<br />

24K in MOW<br />

Medio mei heropent Museum de Oude<br />

Wolden in Bellingwolde na een grondige verbouwing.<br />

In het Groningse streekmuseum is<br />

een vaste ruimte gecreëerd voor korte soloexposities<br />

van regionale kunstenaars: 24K.<br />

De naam verwijst naar de regio van circa<br />

24 kilometer rondom het museum en naar<br />

de kwaliteit: 24 karaat. Daarnaast zal in de<br />

nieuwe Bruckmanzaal het wek van fijnschilder<br />

en magisch realist Lodewijk Bruckman<br />

getoond worden. De eerste expositie in 24K is<br />

Breekbaar met onder meer glaskunst.<br />

Fries Museum jaar dicht<br />

Het Fries Museum in Leeuwarden sluit vanaf<br />

maandag 2 juli de deuren in verband met de<br />

voorbereidingen voor de verhuizing naar de<br />

nieuwe vestiging op het Zaailand in de Friese<br />

hoofdstad. De nieuwbouw gaat in september<br />

2013 open voor publiek.<br />

Ideeënbus KunstKrant<br />

Heeft u ideeën of suggesties voor de KunstKrant?<br />

Stuur ze ons. U kunt uw opmerkingen en ingezonden<br />

brieven mailen naar: info@kunstkrant.com<br />

Intensief uitwisselingsprogramma met Kunsthaus Potsdam<br />

Galerie Helga Hofman - Een vijver vol kringen<br />

Bij binnenkomst valt het vrijwel onmiddellijk op: de ambiance<br />

van Galerie Helga Hofman verschilt in een aantal opzichten<br />

van de doorgaans nogal introverte sfeer in andere galeries<br />

waar hedendaagse kunst gepresenteerd wordt. Op een<br />

willekeurige doordeweekse dag heerst er in de galerie een<br />

ongebruikelijke bedrijvigheid die doet denken aan een bruisend<br />

multifunctioneel centrum. Medewerkers van een kantoor dat in<br />

het bedrijfsverzamelgebouw is ondergebracht, chillen of loungen<br />

er te midden van beeldende kunst. In de wandelgangen is het<br />

extra aangenaam toeven omdat ze zijn ingericht met kwalitatief<br />

hoogwaardige kunst.<br />

Door Wim v an Der Beek<br />

De galerie van Helga Hofman fungeert als epicentrum<br />

in een modern bedrijfspand aan de rand van Alphen<br />

aan den Rijn. Beeldende kunst maakt er deel uit van<br />

de aangename dingen van het leven. Die constatering<br />

sluit naadloos aan bij de formule die Helga Hofman<br />

ook al hanteerde toen ze 25 jaar geleden begon<br />

met een kleine grafiekgalerie in het centrum<br />

van dezelfde stad. Aan die formule is nauwelijks<br />

Galeriehoudster Helga Hofman.<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 6<br />

gesleuteld en de filosofie die ten grondslag ligt aan<br />

het beleid is grotendeels onveranderd gebleven. Dat<br />

kan ook bijna niet anders, want bij alles wat zij doet,<br />

gaat Helga Hofman uit van het principe dat ze er een<br />

goed gevoel bij moet hebben. “Bij de keuzes die ik<br />

maak laat ik me leiden door mijn eigen gretigheid en<br />

verder weiger ik concessies te doen. Van de beeldende<br />

kunstenaars die ik vertegenwoordig, verwacht ik<br />

dezelfde ambities en attitude,” benadrukt ze.<br />

De galerie van Helga Hofman is vergelijkbaar met<br />

Frank van Hemert, You, Me.<br />

Frank van Hemert, Nature Mort 02.<br />

een vijver vol kringen. Iedereen die een envelop met<br />

een uitnodiging ontvangt, krijgt in één oogopslag te<br />

zien waar de galerie voor staat. De galeriehoudster<br />

licht toe: “Op de envelop zijn de namen afgedrukt<br />

van 20 kunstenaars die samen het ‘kernkabinet’<br />

vormen. Ze zijn te vergelijken met de kleinste kring<br />

in de vijver. In grotere cirkels daaromheen komen de<br />

namen voor van nog eens ruim 60 kunstenaars met<br />

wie de galerie incidenteel samenwerkt. Zij behoren<br />

vooralsnog niet tot de ‘inner circle’. Voor een deel<br />

betreft het beginnende kunstenaars die bezig zijn<br />

met terreinverkenningen en zich nog niet definitief<br />

willen binden. Een andere categorie bestaat uit<br />

kunstenaars die zich heroriënteren op hun toekomst.<br />

In het voorportaal verblijven ook de kunstenaars<br />

met bindingsangst die de samenwerking met onze<br />

galerie als prettig ervaren maar desondanks kiezen<br />

voor onvoorwaardelijke vrijheid. Voor mij is dat geen<br />

probleem. Elke kring in de vijver wordt liefdevol<br />

gekoesterd.”<br />

Levendige ambiance<br />

De groep kernkunstenaars is representatief voor<br />

het speelveld als geheel. Centraal gegeven bij de<br />

selectie van dit keurkorps is het onderscheidend<br />

vermogen van Hofman. Zij herkent kwaliteiten op<br />

verschillende terreinen en geeft er de voorkeur aan<br />

zich breed te oriënteren. Over de selectiecriteria die<br />

zij hanteert, is geen twijfel mogelijk: differentiatie<br />

gaat boven specialisatie. Het ondefinieerbare<br />

onderbuikgevoel is bepalend. Er moet sprake zijn<br />

van synergie tussen de galeriehoudster en de<br />

kunstenaars die zij vertegenwoordigt of van wie ze<br />

werk laat zien. Helga Hofman verwoordt het zo: “Ik<br />

moet geloven in de mensen met wie ik samenwerk<br />

en ik moet op z’n minst een goed en warm gevoel<br />

krijgen bij de kunst die ik in huis haal. Zonder die<br />

directe en onvoorwaardelijke affiniteit kan ik als<br />

galeriehoudster niet optimaal functioneren.”<br />

Enkele jaren na de voltooiing van haar opleiding<br />

kunstgeschiedenis (specialisatie: mode & design)<br />

in het Duitse Aken verhuisde Helga Hofman naar<br />

Alphen aan den Rijn. Een bestuursfunctie bij de<br />

plaatselijke Culturele Raad en werkzaamheden bij<br />

Galerie Rijnkade gingen vooraf aan de beslissing<br />

om zelf een galerie te starten. In het begin lag<br />

de focus bij grafiek. Tien jaar lang verzorgde de<br />

galerie de maandelijkse prentaanbieding voor<br />

maandblad Eigen Huis. De impact van die activiteit<br />

was ongekend groot. De prentaanbieding droeg bij<br />

aan de opbouw van een evenwichtige klantenkring.<br />

Na twee panden in de Hoofdstraat van Alphen aan<br />

de Rijn volgde de verhuizing naar Bergen aan Zee.<br />

Bijna vijftien jaar geleden keerde zij toch weer terug<br />

naar Alphen. Dit keer prefereerde zij de luwte van<br />

een bedrijventerrein aan de rand van de stad boven<br />

een pand in het centrum waar het woekeren met<br />

ruimtegebrek haar ongetwijfeld opnieuw parten<br />

zou hebben gespeeld. De ruimte waarover zij nu<br />

beschikt, ervaart zij als een ongekende luxe. “De<br />

levendige ambiance en de dagelijkse bedrijvigheid<br />

die de medegebruikers van het pand garanderen,<br />

zijn een prettige bijkomstigheid,” onderstreept ze.


Rieja van Aart, Verentooi I.<br />

Duitse roots<br />

De wortels van Helga Hofman liggen in Duitsland. En: haar<br />

geboorteland trekt nog steeds. Geen wonder: Nederlandse<br />

kunstenaars met een gezonde dosis expansiedrang ervaren<br />

het thuisland als ‘te klein’. Degenen onder hen die het<br />

begrip ‘achterland’ ruim interpreteren, beschouwen naast<br />

het Ruhrgebied ook Berlijn als hun achtertuin. Hofman legt<br />

uit: “Het aantal Nederlanders dat tijdelijk of permanent in<br />

de omgeving van Berlijn een atelier betrekt, groeit gestaag.<br />

Ooit was Armando een witte raaf, nu voert hij een vlucht<br />

paradijsvogels aan die verwachtingsvol oostwaarts trekt.<br />

En laten we eerlijk zijn: de frisse wind die momenteel in de<br />

Nederlandse kunstwereld waait, komt vooral vanuit het oosten.<br />

Ik speel daar slagvaardig op in. Kunsthaus Potsdam fungeert<br />

als Duitse dependance en is een volwaardig verlengstuk van<br />

mijn Nederlandse galerie. Vanuit deze dependance realiseren<br />

we een intensief uitwisselingsprogramma dat door mij<br />

wordt aangestuurd in samenwerking met een Duits kunstenaarscollectief<br />

dat opereert vanuit Potsdam.”<br />

De Duitse connectie van Helga Hofman dateert al van bijna<br />

twintig jaar geleden en is gezien haar roots niet verwonderlijk.<br />

Hofman studeerde in Aken en werkt al jaren samen met de<br />

Duitse kunstenaar Hubertus von der Goltz en een handjevol<br />

‘meesterleerlingen’ van Lüpertz. Samen met Frank Zeidler<br />

restaureerde Von der Goltz de voormalige paardenkliniek<br />

van de Ulanenkazerne in Potsdam. Naast ateliers en artist in<br />

residences zijn er presentatieruimten gerealiseerd. Arnulf<br />

Rainer was één van de exposanten en via Helga Hofman<br />

konden ook Nederlandse kunstenaars als Sjoerd Buisman,<br />

Armando, Frank van Hemert en Piet Warffemius van de<br />

faciliteiten in Potsdam gebruikmaken.<br />

Rieja van Aart, Fazant V.<br />

Frank van Hemert, Icoon.<br />

Hofman participeert actief in het geheel. Het mes snijdt<br />

duidelijk naar twee kanten. De galeriehoudster legt uit:<br />

“Zo realiseerde Von der Goltz dankzij mijn bemiddeling<br />

een monumentale opdracht langs de A28 in de buurt van<br />

Harderwijk, terwijl Frank Zeidler een opdracht in kasteel<br />

Heemstede bij Houten (plafond- en wandschilderingen)<br />

uitvoerde. Aan interacties en kruisbestuivingen geen gebrek.<br />

Dankzij de initiatieven van mij en het collectief rond<br />

Kunsthaus Potsdam vervagen de grenzen tussen Nederland<br />

en Duitsland steeds meer.”<br />

Samenwerkingsverbanden<br />

Ook op andere terreinen en niveaus onderhoudt Helga Hofman<br />

dynamische en inspirerende samenwerkingsverbanden: “Ik<br />

wil niet alleen een waardevolle en sterke schakel zijn tussen<br />

kunstenaar en klant. Waar dat wenselijk en mogelijk is, draag<br />

ik bij aan goede contacten tussen kunstenaars, musea en<br />

verzamelaars en help ik zowel beginnende als gevorderde<br />

verzamelaars bij het opbouwen of uitbouwen van particuliere<br />

verzamelingen of bedrijfscollecties. Behalve mijn Duitse<br />

connecties hebben ook het Armando Museum in Amersfoort,<br />

de dependance van Sammlung Würth in ’s-Hertogenbosch<br />

en het Cobra Museum in Amstelveen inmiddels dankbaar<br />

gebruik gemaakt van mijn diensten, knowhow, expertise en<br />

netwerk.”<br />

Een blik op de groep kernkunstenaars leert dat verscheidenheid<br />

prevaleert. De diversiteit is niet alleen terug te vinden in<br />

de uiteenlopende artistieke disciplines, stijlen, technieken<br />

en stromingen die met enige regelmaat aan bod komen<br />

in de galerie. Ook de leeftijdsopbouw van het kernkabinet<br />

reflecteert de voorkeur van de galeriehoudster voor een<br />

evenwichtige dwarsdoorsnede. Jong talent komt voor naast<br />

kunstenaars die gepokt en gemazeld zijn. Een fijnmaziger<br />

verdeling op basis van nationaliteit rechtvaardigt bovendien<br />

de conclusie dat het aanbod van de galerie internationaal<br />

gericht is.<br />

De kernkunstenaars van Galerie Helga Hofman zijn: Jacques van<br />

Alphen, Paul Amey, Anutosh, Armando, Sjoerd Buisman, Nelson<br />

Carrilho, Jozef Ciuha, Udo Dziersk, Marliz Frencken, Hubertus von<br />

der Goltz, Christian Hack, G.M.C.M. Jilesen, Henning Kürschner,<br />

Andrea Küster, Krikor Momdjian, Jan Montyn, Igor Oleinikov,<br />

Michel van Overbeeke, Eva Schwab, Klaus Schweier, Piet Warffemius,<br />

Frank Michael Zeidler.<br />

Tentoonstellingen:<br />

Frank van Hemert (schilderijen, werken op papier) en Rieja<br />

van Aart (fotografie), t/m 26 mei in Galerie Helga Hofman,<br />

Hoorn 131, Alphen a/d Rijn. Deelname KunstRAI Amsterdam,<br />

30 mei t/m 3 juni. Informatie: www.galeriehelgahofman.nl.<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 7<br />

column<br />

kleine kunstirritaties<br />

En de winnaar is…<br />

Toegegeven, de beste stuurlui staan aan wal, maar ook toen<br />

ik nog aan jury’s deelnam, dacht ik vaak dat de winnaar<br />

niet terecht had gewonnen. Bij de recente uitreiking van de<br />

Volkskrant Beeldende Kunstprijs overkwam mij dit weer en<br />

besloot ik het eens uit te zoeken.<br />

Hier gaat het om een oeuvreprijs voor jonge kunstenaars<br />

die nu alvast intrigeren, maar vooral veelbelovend moeten<br />

zijn. De gebruikte media zijn verschillend, vaak is er echter<br />

een fascinatie die de genomineerden gemeen hebben. Dit<br />

jaar was dat het ‘sociaal engagement’ dat de deelnemers op<br />

verschillende manieren uitdroegen. Zo stelde Charlotte Dumas<br />

in foto’s onze opvattingen over dieren aan de orde, maakte<br />

David Jablonowski installaties over massamedia, behandelde<br />

Sarah van Sonsbeeck de tegenwoordig zeldzame stilte in<br />

objecten, schilderde Tala Madani een wrede mannenwereld<br />

en toonde Rory Pilgrim de sociale aspecten van de kerk in<br />

performances.<br />

Maar bij beeldende kunst gaat het niet alleen om het thema;<br />

wat de werken visueel veroorzaken, is belangrijk. Waar heeft<br />

de jury nu op gelet? Bij de prijsuitreiking in Kunststof TV (8<br />

april jl.) werden slechts twee vage criteria genoemd: het werk<br />

moest bijzonder zijn en het oeuvre moest ontwikkeling tonen.<br />

Dit geldt echter voor zoveel jonge kunstenaars, dat het niet<br />

duidelijk is waar het de juryleden echt om ging. Jan Mulder,<br />

bewust van zijn onwaarschijnlijke juryvoorzitterschap, gooide<br />

het op de romantische toer: een kunstwerk moest hem binnen<br />

twee seconden raken. In de uitzending was er uitleg van jurylid<br />

Sacha Bronwasser en conservator Wilma Sütö van het Stedelijk<br />

Museum Schiedam, maar dit hielp niet bij het achterhalen van<br />

de criteria; alle werken bleken even bijzonder.<br />

Nu is het niet gemakkelijk om kwaliteitsoordelen over<br />

hedendaagse kunst te geven. Schoonheid, vakmanschap,<br />

originaliteit en vernieuwing zijn geen geldige criteria<br />

meer. Bij de prijsuitreiking werd Tala Madani tot winnaar<br />

uitgeroepen. Uit het juryrapport bleek dat zij had gewonnen,<br />

omdat zij de taal van de schilderkunst verbond met die van<br />

de spotprent, een boosaardige mannenwereld toonde die<br />

tegelijk symbolisch was voor het menselijk tekort en de<br />

‘oude’ schilderkunst omzette in animaties. Maar waarom is<br />

zij beter dan Jablonowski of Pilgrim? Beiden maken bijzonder<br />

werk dat veelbelovend is voor de toekomst. Jablonowski’s<br />

installaties zijn echter beeldend zeer ‘moeilijk’; de beschouwer<br />

moet bij elkaar puzzelen hoe de media-apparaten in zijn<br />

werk ‘functioneren’. En Pilgrim, een geëngageerde musicusperformer<br />

die geïnspireerd is door de Anglicaanse kerk, zou<br />

wel eens te Engels kunnen zijn om door Nederlanders goed<br />

begrepen te worden.<br />

Wat waren de verborgen criteria van de jury? Enkele ervan<br />

lagen voor de hand. Tala Madani, van Amerikaans-Iraanse<br />

afkomst, is een goede schilder en een aardige cartoonist.<br />

De jury heeft hier dus voor de ‘kleine’ combinatie van het<br />

bekende gekozen. Ook al lijken haar schilderijen luchtig,<br />

inhoudelijk toont zij vooral de verwarring over waarden<br />

en gewoonten van iemand tussen twee culturen in. Haar<br />

fascinatie geldt de religieuze en gewelddadige wereld van<br />

moslimmannen, verweven met de lichaamscultus van oosterse<br />

vrouwen en de seksuele grofheid van het westen. Deze<br />

vreemde cocktail geeft zij weer met behulp van bekende<br />

media en beeldtalen.<br />

De jury heeft dus gekozen voor de westerse verwarring over<br />

en de fascinatie voor het oosterse, ook wel ‘oriëntalisme’<br />

genoemd, gecombineerd met actuele angst voor<br />

moslimgeweld, zo weergegeven dat het grappig lijkt. Tala<br />

Madani is geen slechte kunstenaar, maar kwalitatief is zij<br />

niet beter dan enkele andere genomineerden. Omdat de<br />

criteria van de jury onbewust waren, heeft zij niet voor de<br />

kunstenaar gekozen die het meeste voor de toekomst belooft,<br />

maar voor diegene die de waan van het verleden en heden<br />

vertegenwoordigt.<br />

Katalin Herzog<br />

Het werk van de genomineerden van de Volkskrant<br />

Beeldende Kunstprijs 2012 is t/m 17 juni te zien in het<br />

Stedelijk Museum Schiedam.<br />

Katalin Herzog heeft een weblog op<br />

http://kunstzaken.blogspot.com<br />

kleine kunstirritaties


Gijs van der Sleen<br />

Schilderijen en fotografie<br />

harsolieverf op paneel 59x40cm<br />

Brouwerijstraat 42, 9981 JM Uithuizen<br />

Atelierbezoek op afspraak 06-10249689<br />

www.gijsvandersleen.nl<br />

Ploeglid<br />

Gijs_Adv<strong>Kunstkrant</strong>01c.indd 2 28-03-12 16:07<br />

EVERT VAN HEMERT 60<br />

cbk_ill_versie1.0.<strong>pdf</strong> 13-11-2007 21:58:36<br />

pagina 8 kunstkrant mei/juni 2012<br />

CENTRUM<br />

BEELDENDE<br />

KUNST<br />

DRENTHE<br />

Documentatie en informatie<br />

Bemiddeling en begeleiding<br />

• Aankopen<br />

• Opdrachten<br />

Kunstuitleen<br />

• Particulieren en scholen<br />

• Bedrijven<br />

Tentoonstellingen<br />

Zomer-expositie Galerie Tolg’Art Wierden<br />

Tjeerd Landman en Jan van Well van 10 mei t/m 16 juni 2012<br />

Volg ons op twitter!<br />

twitter.com/tolgart<br />

Tjeerd Landman, boven<br />

Jan van Well, rechts<br />

Tolgaarde 6-8 | 7642 ez Wierden | Tel. 06-15007247 | www.tolg-art.nl<br />

Open | do. 13 – 17.30 | vr. 13 – 20.30 | za. 10 – 16 uur | elke 1e zo. v/d mnd 13 – 17 uur<br />

DE GALERIJ<br />

E X P O S I T I E R U I M T E<br />

S C H O U W B U R G D E L A W E I<br />

Burgemeester Wuiteweg 24 (ingang Gauke Boelensstraat) • Postbus 31 9200 AA Drachten<br />

t 0512-335025 • f 0512-335090 • e galerij@lawei.nl • // www.lawei.nl<br />

openingstijden: woensdag t/m zondag, 14.00 - 17.00 uur, voorafgaand aan,<br />

tijdens de pauze van en na de voorstellingen.<br />

Let op: in juni en juli is Expositieruimte De Galerij op zondag gesloten!<br />

Zaterdag 2 juni t/m zaterdag 7 juli 2012<br />

Aanstormend Talent VII<br />

In samenwerking met Academie Minerva presenteren zes<br />

kunstenaars tekeningen. Nellie de Boer, Josien Buiter, Lisa de<br />

Goey, Walker Pachler, Henrike Scholten en Emma Wilson.<br />

De aangepaste zomeropstelling van Aanstormend Talent VII is<br />

van buitenaf van woensdag 11 juli t/m zondag 26 augustus 2012.<br />

Expositieruimte De Galerij is in deze periode gesloten.<br />

Tot en met zondag 26 mei 2012<br />

SpooneyWorld<br />

Botas, creator of SpooneyWorld<br />

Marc van Gulick, Directeur Bilderberg Landgoed Lauswolt, is de<br />

gastconservator van de tentoonstelling SpooneyWorld.<br />

advertentie<br />

B<br />

ekunstkrantmrt emei 2012.indd<br />

l<br />

d1 & T u i n ...<br />

10-04-12 20:47<br />

Zeven hectare paradijs, waar natuur<br />

en kunst elkaar ontmoeten. De tuin met een<br />

Engels karakter: grote open ruimtes en intieme<br />

thematuinen. Honderd boomsoorten, en dertig<br />

kunstenaars uit Nederland, Duitsland en België<br />

geven elkaar en de bezoeker de ruimte. En na<br />

enkele uren dwalen is het goed toeven op het<br />

terras en in de Galerie, en dat allemaal in Gees,<br />

in magisch zuid-oost Drenthe!<br />

Beelden in Gees<br />

Schaapveensweg 16<br />

7863 TE Gees<br />

Zomeropening van 6 mei<br />

t/m 30 september 2012<br />

woensdag t/m zondag<br />

van 12.00 – 17.00 uur<br />

www.beeldeningees.nl<br />

CBK Drenthe<br />

Nijverheidsweg 35A<br />

Telefoon (0592) 408885<br />

info@cbkdrenthe.nl<br />

Informatie en openingstijden<br />

www.cbkdrenthe.nl


FlowerCastle pakt groots uit<br />

Topkunst met fascinatie voor bloemen<br />

Zeg ‘Nederland’ en veel buitenlanders denken onmiddellijk aan<br />

bloemen. Niet voor niets is de Keukenhof in Lisse een van de meest<br />

geliefde topattracties voor buitenlandse toeristen. Bloemen zijn<br />

ook nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor veel beeldende<br />

kunstenaars. In Kasteel Keukenhof, dat onlangs na een ingrijpende<br />

verbouwing heropend werd, etaleren toonaangevende hedendaagse<br />

kunstenaars hun fascinatie voor bloemen. Dat levert een totaalbeeld<br />

op waarin de bloem er allerlei verrassende nieuwe dimensies bij krijgt,<br />

variërend van seksuele connotaties tot eigentijdse interpretaties van<br />

tijdloze en universele bloemstillevens.<br />

Door Wim v an Der Beek<br />

De Amsterdamse kunstenaar Merijn Bolink<br />

confronteert bezoekers van FlowerCastle met een<br />

balletchoreografie waarin meeldraden en stampers<br />

van lelies, fresia’s en amaryllissen onafgebroken<br />

en schijnbaar onvermoeibaar met elkaar dansen.<br />

Niels Broszat - Gegen Omchen.<br />

De dansbewegingen refereren aan uiteenlopende<br />

vormen van hofmakerij die in de dierenwereld<br />

gebruikelijk zijn. Bolink doet er nog een schepje<br />

bovenop door in zijn videowerk nadrukkelijk in te<br />

zoomen op de voortplantingsorganen van de planten.<br />

Vergelijkbare expliciete seksuele connotaties komen<br />

ook voor in zijn fotowerk Amaryllis-lelie waarin de<br />

Predrag Pajdic - A Girl With A Taste For Flowers.<br />

Wandschappen, wandvaas.<br />

houding van stampers en meeldraden analoog is<br />

aan de houding van mensen (man en vrouw) die<br />

zich overgeven aan de geslachtsdaad. De kunstenaar<br />

gaat er daarbij vanzelfsprekend vanuit dat stampers<br />

mannelijk zijn en meeldraden vrouwelijk.<br />

Maarten Baas tapt uit een ander vaatje. Hij<br />

ontwikkelde een recente collectie objecten met<br />

gebruiksfuncties, zoals kasten en stoelen. In zijn<br />

nieuwe serie focust de kunstenaar zich op het<br />

handwerk dat de basis vormt van het kneden van klei.<br />

Met de meubels die hij maakte voor het restaurant<br />

van het Groninger Museum als uitgangspunt, is<br />

door hem gezocht naar nieuwe modellen. Voorop<br />

staat steeds dat de producten geschikt moeten zijn<br />

voor publiek gebruik. De klei is zodanig gebruikt en<br />

bewerkt dat ze niet afgelakt hoeft te worden. Door<br />

een speciale techniek is het mogelijk de klei door en<br />

door te kleuren. Alle stukken zijn handgemaakt in<br />

de werkplaats van Maarten Baas. De objecten die in<br />

Kasteel Keukenhof te zien zijn, hebben niet direct<br />

een relatie met bloemen maar wel met de sfeer en<br />

het interieur van de knusse Hollandse binnenkamer.<br />

De schilderijen van de in Duitsland geboren maar<br />

in Nederland opgeleide kunstenaar Niels Broszat<br />

stralen de sfeer en intimiteit uit van zeventiendeeeuwse<br />

bloemstillevens, maar tegelijkertijd wordt in<br />

één oogopslag zichtbaar dat de schilder met beide<br />

benen in de hedendaagse kunst staat. Hij verbindt<br />

traditionele verworvenheden en kwaliteiten met<br />

een eigentijds handschrift en een frisse uitstraling.<br />

Subtiele verrassingen schuilen in de manier waarop<br />

hij zijn composities opbouwt, in de geraffineerde<br />

wijze waarop hij beeldfragmenten met elkaar<br />

verbindt en in de vervlechting van voor- en<br />

achtergrond.<br />

Harstranen<br />

Predrag Pajdic pakt het anders aan. In eerste<br />

instantie valt vooral zijn affiniteit met mode en<br />

design op. Maar onmiddellijk daarop volgt de<br />

herkenning van de verwantschap die zijn modellen<br />

bezitten met de vrouwen en meisjes die Vermeer<br />

schilderde. Pajdics modellen zijn weliswaar vrouwen<br />

van deze tijd, maar zijn portret van een meisje met<br />

Cobra buiten<br />

In de tuinen rondom Kasteel Keukenhof staan dit<br />

jaar beelden van Cobrakunstenaars centraal. De<br />

tentoonstelling Hof van Appel omvat een aantal<br />

sculpturen van Karel Appel. Ze zijn geïnspireerd<br />

op de wijnbouw die hij aantrof op het landgoed<br />

van zijn tijdelijke Toscaanse buurman Giulio<br />

Baruffaldi. Appel verbleef in de jaren negentig in<br />

Toscane met de bedoeling om daar een nieuwe<br />

Maarten Baas - Sculpt cupboard.<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 9<br />

een bijzondere smaak voor bloemen, verschilt in<br />

houding en uitstraling niet veel van het meisje met<br />

de pareloorbel van Vermeer. Beide vrouwen komen<br />

bekend en vertrouwd voor. Ze maken als het ware<br />

deel uit van ons collectieve onderbewustzijn. De<br />

modellen bezitten alle eigenschappen van ‘the girl<br />

next door’. Tegelijk bewaren ze afstand doordat<br />

ze een pose aannemen die enerzijds clichématig<br />

is en anderzijds heel ongedwongen lijkt. Feitelijk<br />

suggereert Pajdic dat er in de afgelopen 350 jaar niet<br />

heel erg veel veranderd is.<br />

Irene Fortuyn laat in Silence bomen harstranen<br />

huilen. De fonkelende gouden harsdruppels die<br />

aan bomen hangen in het kasteelpark, wekken de<br />

indruk dat ze uit de stam sijpelen. Deze insteek is<br />

vergelijkbaar met die van Elspeth Diederix. Ook zij<br />

verbeeldt bij voorkeur voorwerpen die momenten<br />

weergeven waarin dingen hun logica verliezen,<br />

min of meer abstract worden en een eigen leven<br />

gaan leiden. Diederix trakteert de kijker op de semiklassieke<br />

schilderachtige benadering van een iris in<br />

een Coca-Cola fles en een portret van een vrouw met<br />

een rode plastic fles. Ook hier gaan kunsthistorische<br />

invloeden een een-tweetje aan met eigentijdse<br />

uitstraling, zoals onder meer ook in het werk van<br />

Predrag Pajdic en Niels Broszat het geval is.<br />

Ann Veronica Janssens richt zich in haar werk vooral<br />

op de zintuiglijke waarneming en de subjectieve<br />

ervaring van de realiteit. Die benadering is haar<br />

handelsmerk geworden. Aan de hand van installaties,<br />

projecties, ingrepen in de openbare ruimte en<br />

sculpturen nodigt ze de kijker uit om een nieuwe<br />

zintuiglijke ruimte binnen te stappen die zich ergens<br />

op de grens tussen duizeligheid en verblinding<br />

bevindt. De manipulatie van licht, kleur, reflectie<br />

en andere oogverblindende of desoriënterende<br />

elementen levert zinsbegoochelingen op die<br />

haar kunst tot een fysieke ervaring maken. Maar<br />

tegelijkertijd benadrukt zij dat beeldende kunst<br />

niets meer of minder is dan materie die door de<br />

kunstenaar gevormd en vervormd wordt.<br />

■ FlowerCastle, t/m 20 mei en Cobra Buiten, t/m 15 oktober<br />

in en om Kasteel Keukenhof, Lisse. Informatie: www.<br />

kasteelkeukenhof.nl en www.cobrabuiten.nl<br />

reeks schilderijen te maken. Maar uiteindelijk<br />

werkte hij voornamelijk aan een serie opmerkelijke<br />

sculpturen waarin gevonden voorwerpen zijn<br />

verwerkt en die uiteindelijk in brons werden<br />

uitgevoerd. Deze beelden werden op verschillende<br />

plekken op het landgoed van Baruffaldi geplaatst<br />

en zijn voor de tentoonstelling in Lisse voor het<br />

eerst van hun oorspronkelijke plek gehaald.<br />

Later dit jaar zullen onder de noemer ‘Cobra<br />

buiten’ ook andere beelden van<br />

Cobrakunstenaars te zien zijn<br />

in Lisse. De buitenexposities<br />

zijn het resultaat van een<br />

samenwerkingsverband tussen<br />

Kasteel Keukenhof en het Cobra<br />

Museum voor Moderne Kunst. In<br />

de presentaties ligt de nadruk op<br />

beelden die Cobrakunstenaars in<br />

het verleden speciaal maakten<br />

voor plaatsing in een natuurlijke<br />

omgeving.


kunsthuis<br />

secretarie<br />

Hoofdstraat 22<br />

7941 AG Meppel<br />

telefoon 0522 850 644<br />

www.kunsthuissecretarie.nl<br />

2 juni t/m 2 september 2012<br />

Stien<br />

Eelsingh<br />

GROTE OVERZICHTSTENTOONSTELLING<br />

openingstijden di t/m zo 13.00 - 17.00 uur<br />

do 10.00 - 17.00 uur<br />

vr 13.00 - 17.00 uur<br />

18.00 - 20.00 uur<br />

gratis toegang<br />

Beelden van Yvonne Visser<br />

WAVES, brons, oplage 8, hoogte 25 cm<br />

pagina 10 kunstkrant mei/juni 2012<br />

Janet Korpershoek - “Gebroken”<br />

(olie op linnen, 160 x 100 cm.)<br />

Galerie<br />

KORPERSHOEK<br />

Oosterveen 27<br />

NIEUWLEUSEN<br />

06–41150897<br />

www.galeriekorpershoek.nl<br />

Jaroslav Svoboda- “Cactus<br />

(Aleksandrowicz Collecti<br />

schilderijen, beelden, glaskunst<br />

openingstijden galerie:<br />

vrijdag t/m zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur<br />

feestdagen en 1 e zondag van de maand gesloten.<br />

Schilderijen van Ciska van der Meer<br />

Slechts tweemaal per jaar, in mei en in september, richt Yvonne<br />

Visser rond haar atelier in Nijlande enkele dagen een<br />

BEELDENTUIN in. Wandel tussen meer dan 100 van haar<br />

ontwerpen en maak kennis met het proces van idee tot beeld.<br />

Hemelvaartsdag 17 tot en met zondag 20 mei hangen in Yvonne’s<br />

galerie Art-Melvy en in de metaalwerkplaats tevens grote<br />

sfeervolle bloemsems in acryl op doek van Ciska van der Meer.<br />

U bent deze dagen van harte welkom tussen 11.00 en 17.00<br />

Overig bezoek uitsluitend op afspraak:<br />

Nijlande 19 9452 VA Nijlande 0592 243294<br />

www.yvonnevisser.nl www.art-melvy.com info@yvonnevisser.nl<br />

AGENDA Yvonne:<br />

* 17 - 20 mei eigen atelier NIJLANDE<br />

* 26 - 28 mei ART-LAREN Singermuseum LAREN<br />

* 22 - 23 september eigen atelier NIJLANDE<br />

* 25 - 28 oktober Affordable Art Fair AMSTERDAM<br />

HERFST, acryl en goudpigment op linnen, 100 cm x 200 cm


‘Ik wil de wereld een beetje mooier maken’<br />

De schilderijen van Francine Schrikkema lijken in eerste instantie<br />

abstract, maar blijken van een afstandje landschappelijk. Lange<br />

tijd vormde het Groninger land de voornaamste inspiratiebron.<br />

Inmiddels is het werkveld uitgebreid richting Scandinavië, of<br />

de zee, en zelfs de schilderkunst van de Hollandse meesters.<br />

“Rembrandt is een soort katalysator geworden.”<br />

TeksT en foTo: illanD PieTersm a<br />

afBeelDingen: JelTe osTerhuis<br />

In haar werkruimte even buiten haar woonplaats<br />

Huizinge stuiten we eerst op een metersgroot<br />

schilderij. Horizontale, donkere vlakken en dieprode<br />

tinten voeren de boventoon. Ontstaan in het<br />

Rembrandtjaar, vertelt Francine Schrikkema. “De<br />

toenmalig honorair consul van Emden nodigde<br />

indertijd een aantal Duitse en Nederlandse<br />

kunstenaars uit om op dat thema werk te maken.<br />

Nu was ik vooral met het landschap bezig, maar ik<br />

had ook al heel lang een afbeelding van Rembrandts<br />

portret van Jan Six. Dat vond ik iets bijzonders –<br />

zo vlot van toets, en dan die stofuitdrukking van<br />

fluweel, zijde, die manchetten en knopen. Daar<br />

wilde ik wel wat mee doen, en tegelijk trouw blijven<br />

aan mijn eigen stijl.”<br />

“Ik had wel iets met die hele wilde toets van<br />

Rembrandt. En ik wil niet te veel uitleggen, maar<br />

kijk, daar zie je een stukje kin en de kraag, het<br />

donkere hemd en de rode stof van de mantel”, wijst<br />

ze van links naar rechts, in plaats van boven naar<br />

beneden. “Ja, het is een enorme vergroting, een ‘blow<br />

up’, die een kwartslag gedraaid is. Zo vindt er een<br />

vervreemding plaats. Een abstrahering die dit detail<br />

van Rembrandt ineens iets landschappelijks geeft.”<br />

Regie<br />

Die wilde toets past wel bij Schrikkema, die de verf<br />

altijd in brede, dikke banen opbrengt. Maar is die<br />

verf wel zo dik? “Ik werk niet zo pasteus. Kijk maar<br />

van dichtbij, het is eigenlijk heel egaal. Ik breng<br />

zelf die dimensie erin door op de juiste manier<br />

de verf te mengen. Dat gebeurt altijd op het doek,<br />

niet op het palet. Ik werk met brede kwasten.<br />

Daar gaan de verschillende kleuren aan, en in de<br />

verfstreek vermengen ze zich tot de juiste tinten en<br />

kleurbanen.”<br />

Schrikkema werkt ‘nat-in-nat’, en kan dus niet iets<br />

overschilderen. “Ik componeer bewust. Ik hou niet<br />

van toevalsfactors. Ik wil dus ook niet dat er door een<br />

toevalligheid mooie plekken ontstaan.” Maar veel<br />

kunstenaars noemen dat juist een ‘cadeautje’. “Ik wil<br />

de regie houden. Wanneer de verf te waterig geweest<br />

is en gaat druipen, leg ik een schilderij gerust een<br />

kwartiertje plat. Ik sta wel lopers toe. Maar dan in<br />

een overgangsgebied, zodat je bijvoorbeeld een vorm<br />

van slagschaduw krijgt.”<br />

Picturaal<br />

Francine Schrikkema (Usquert, 1963) maakte haar<br />

eerste schilderijen met haar opa, Hemmo Faber. “Hij<br />

had contact met leden van De Ploeg. Maar op een<br />

gegeven moment werd zijn werk mij te precies. Ik<br />

kreeg bewondering voor de Duitse expressionisten.<br />

Van daaruit ontstond hier in Groningen<br />

vanzelfsprekend mijn liefde voor de ‘Ploegers’. Toch,<br />

wat mij verbaasde, was dat zij de weergave met lijnen<br />

oplosten. Kozijnen, daken, landweggetjes – steevast<br />

werden die omlijnd. Ik wilde het picturaal oplossen,<br />

vanuit de schildertoets. Niet tekenachtig. Mijn<br />

favoriet binnen De Ploeg is dan ook Job Hansen. Die<br />

pakte dat net zo aan met zijn benzineverf.”<br />

“Na mijn academietijd heb ik nog een poosje<br />

opgetrokken met Marten Klompien. Bij hem voelde<br />

ik een zielsverwantschap. Hem snapte ik. Hij ging<br />

altijd prat op zijn voorliefde voor de schemer. Het<br />

halfduister gaf volgens hem de essentie van het<br />

serie<br />

op de huid<br />

Francine Schrikkema<br />

afgebeelde weer. Het hielp hem abstraheren. Het was<br />

dezelfde zoektocht waar ik mee bezig was.”<br />

Ze dook verder de kunstgeschiedenis in. “William<br />

Turner was een trendsetter. Bij hem begon volgens<br />

mij de moderne kunst. Israëls en Breitner – de kunst<br />

van het weglaten. Met een groot gebaar een paard<br />

neerzetten, waar toch beweging in zit. Niet te veel<br />

denken, en met kleine toetsjes en veel beweeglijkheid<br />

in de penseelstreek een hele wereld creëren. Toen<br />

ik dat zag, was dat een feest van herkenning; dat<br />

‘dansende’ penseel. Ik werk ook snel en besluitvol.<br />

Het moet rafelig zijn. Niet te netjes. Ik laat de verf<br />

graag even trillen.”<br />

En Rembrandt dus. “Ik vind dat ik als kunstenaar<br />

vooral op mijzelf moet lijken. De serie rond het<br />

Rembrandtjaar is een soort katalysator geweest om<br />

steeds nieuwe dingen bij mezelf te ontdekken. En of<br />

de inspiratie nu vanuit Rembrandt komt, uit pop-art<br />

of een landschap, dat is voor mij een en hetzelfde<br />

geworden. In het weefsel van zo’n mantel zit voor<br />

mij iets landschappelijks.”<br />

Het Groninger landschap blijft nog steeds een<br />

belangrijke basis voor haar schilderijen. “Maar ook<br />

Scandinavië, of Helgoland, met die aparte, rode<br />

krijtrotsen. Ik heb die landschappen nodig. Zonder<br />

eerst de werkelijkheid gezien te hebben kan ik het<br />

niet.” De indrukken verwerkt ze in het atelier, soms<br />

tijden later. “Het komt voor, dat ik in de zomer de<br />

mooiste winterlandschappen maak. Dat wit van die<br />

sneeuw, waar al die tinten in naar voren komen.<br />

Paarsen, blauwen, groenen. Prachtig.”<br />

“In mijn schilderijen creëer ik een nieuw soort<br />

werkelijkheid. Een fotograaf moet het doen met<br />

wat hij ziet. Maar ik wil herscheppen. De wereld een<br />

beetje mooier maken. Het zou de missie van iedere<br />

kunstenaar moeten zijn.”<br />

■ Francine Schrikkema exposeert vanaf 11 mei bij<br />

kunsthandel Richard ter Borg, Folkingestraat 33 in Groningen.<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 11<br />

KNSTNWS<br />

Kesk-Art in Koudum<br />

Begin maart heeft Hans Wiegel in een<br />

van de fraaiste gebouwen van Koudum<br />

Kesk-Art geopend. Deze nieuwe galerie is<br />

gevestigd in het voormalige Jopie Huisman<br />

Museum aan de Noard 5. Galeriehoudster<br />

Sophie Elzinga organiseert er wisseltentoonstellingen<br />

met werk in uiteenlopende<br />

stijlen, zoals beelden van Tjavdar Iliev en<br />

Martin Hogeweg, schilderijen van Pieter<br />

Verstappen en Toos van Holstein en glaskunst<br />

van Annemiek Punt. Daarnaast is er<br />

een collectie 19de en 20ste-eeuwse kunst<br />

van onder anderen Jopie Huisman.<br />

ZomerExpo: Liefde<br />

Het Gemeentemuseum Den Haag organiseert<br />

voor de tweede keer de ZomerExpo.<br />

Het thema in 2012 is Liefde. Deze landelijke<br />

tentoonstelling is samengesteld via<br />

open inschrijving met werken van gevestigde<br />

en niet-gevestigde kunstenaars, die<br />

anoniem door een jury zijn geselecteerd.<br />

De selectierondes waren in maart en april.<br />

Onder meer deze foto van het Amerikaans/<br />

Nederlandse duo E2 zal van 15 juni t/m<br />

19 augustus in ZomerExpo te zien zijn.<br />

Elizabeth Kleinveld en E Paul Julien herinterpreteren<br />

in hun foto’s meesterwerken,<br />

zoals dit mysterieuze, 16de-eeuwse tafereel<br />

uit het Louvre.<br />

Plaatsmaken gaat<br />

verhuizen in Arnhem<br />

Het Arnhemse productiehuis annex galerie<br />

Plaatsmaken gaat na dertig jaar aan de<br />

Emmastraat voor een nieuwe start. Medio<br />

2012 verhuist Plaatsmaken in het pand<br />

achter de molen in Klarendal. Ook hier<br />

worden faciliteiten geboden aan kunstenaars<br />

en wil de galerie spraakmakende<br />

tentoonstellingen organiseren. Bovendien<br />

komt er een studio, waar een gastkunstenaar<br />

kan verblijven.<br />

Museums Vledder<br />

heringericht<br />

De Museums Vledder zijn afgelopen<br />

winter van binnen en buiten vernieuwd.<br />

Er is meer nadruk gekomen op de collectie<br />

‘valse kunst’, die toegankelijker is<br />

gemaakt. Daarnaast is er een Henk Plenter<br />

Zaal ingericht ter nagedachtenis aan de<br />

oprichter van de ‘Museums’, over de geschiedenis<br />

van het museum in het Drentse<br />

Vledder.<br />

KunstRAI keert terug<br />

De kunstbeurs Art Amsterdam – die tot<br />

enkele jaren geleden KunstRAI heette – zal<br />

niet meer in de RAI plaatsvinden, maar<br />

vanaf september in de Kromhouthal in<br />

Amsterdam-Noord. Daardoor ontstond<br />

er ruimte voor een kunstbeurs in het<br />

voorjaar, die de oude naam weer kreeg:<br />

KunstRAI. Van 30 mei t/m 3 juni zullen er<br />

in de RAI zo’n 75 deelnemers hun kunst<br />

presenteren. Info op www.kunstrai.nl


A M S T E R D A M<br />

MEESTERLIJKE STILLEVENS<br />

P A I N T I N G S<br />

5 t/m 10 september 2012<br />

M.v.B Bastiaansestraat 28<br />

WG Kunst (A’dam)<br />

Dagelijks van 12.00 - 19.00 uur<br />

www.romanreisinger.nl<br />

Keramiekatelier Elysia Verhoeven<br />

Grafiekatelier Siemen Dijkstra<br />

Expositie van het nieuwste werk<br />

vers uit het atelier<br />

Openingstijden: di t/m zo van 13 tot 17 uur<br />

Lheeweg 10b te Dwingeloo tel: 0521-597146/597636<br />

Atelier-Galerie Goselaere<br />

Schilderkunst<br />

ontmoet<br />

Beeldhouwkunst<br />

Tweedaagse expositie met schilderijen van Adriana Mast<br />

en bronzen en stenen beelden van Gert van der Woude<br />

Zaterdag 23 juni 2012 11.00 - 17.00 uur<br />

Zondag 24 juni 2012 11.00 - 17.00 uur<br />

Atelier-Galerie Goselaere<br />

Witteveen 9 7963 RB Ruinen 0522-472632<br />

www.adrianamast.nl www.vanderwoude-beelden.nl<br />

tentoonstelling<br />

anne wine<br />

21 april tot en met 28 mei 2012<br />

kijk voor meer informatie op<br />

www.opdewind.nl<br />

Vierburenweg 11 • 9922 TE Westeremden<br />

T (0596) 55 18 77 • M 06 51 46 38 12<br />

pagina 12 kunstkrant mei/juni 2012<br />

Galerie<br />

Jan Jetten<br />

expositie<br />

olieverfschilderijen<br />

en aquarellen<br />

Presentatie nieuw werk<br />

5 en 6 mei,<br />

2 en 3 juni<br />

open: za + zo 13–17 uur en op afspraak<br />

Dorpsstraat 33, 7971 CP Havelte<br />

tel. 0521-341605 www.janjetten.nl<br />

Galerie/Atelier<br />

Margôt Ritman<br />

Hoptunen 13<br />

9213 VK De Wilgen (Fr.)<br />

M.: 06-52539055<br />

Expositie “In en op het water”<br />

4 mei t/m 1 juli 2012<br />

27 en 28 mei, Pinksteren, ook open<br />

Margôt Ritman, Geertje Halma en<br />

Jan Hooghiemstra<br />

Kijk op www.margotritman.nl<br />

ATELIER<br />

ROUTE<br />

k u n s t<br />

a a n d e<br />

r a n d v a n<br />

N e d e r l a n d<br />

podium voor kunstenaars in de Gronings-Duitse<br />

grensstreek<br />

2 en 3 juni 2012<br />

13-17.30 uur<br />

zie website<br />

voor adressen<br />

www.kunstaanderandvannederland.nl<br />

TEL 0031 (0)597 655420<br />

met DEMO’s<br />

schilderen<br />

op 27 mei<br />

en<br />

raku-stoken<br />

op 28 mei<br />

in<br />

De Koekjesfabriek<br />

Groningen Duitsland<br />

De Koekjesfabriek<br />

Lageweg 14C<br />

9698 BN Wedde<br />

26, 27, 28 mei,<br />

2 en 3 juni 2012<br />

13-17.30 uur<br />

EXPOSITIE<br />

GALERIE VOOR<br />

HEDENDAAGSE KUNST<br />

Expositie van 26 mei t/m 22 juli 2012<br />

Els Meelis - schilderijen, Martin Rijpstra -<br />

schilderijen, Joop Runhardt - etsen,<br />

Lex S. Duyzentkunst - collage-schilderijen,<br />

Petra van Kalker - schilderijen,<br />

Mathilde Verweij - pastels,<br />

Joke Langendorff - schilderijen,<br />

Martien van Rooijen - glasobjecten<br />

Martien van Rooijen<br />

Saaxumhuizerweg 2/ ingang Nienhuisweg<br />

9957 NH Saaxumhuizen<br />

Telefoon 0595 - 425078<br />

Openingstijden: za en zo van<br />

10.30 tot 17.00 uur en op afspraak<br />

e-mail: pronkkoamer@hetnet.nl<br />

website: www.pronkkoamer.nl


“Al zou ik willen stoppen, het is me tot nu toe niet gelukt. Ik wil<br />

schilderen,” merkt de in Meppel woonachtige Francis Kilian op,<br />

terwijl haar blik over de schilderijen in haar atelier dwaalt. Het zijn<br />

weliswaar woorden, maar gelukkig is die gedrevenheid ook duidelijk<br />

af te lezen aan de werken die ze in Emmen presenteert. “Het gaat<br />

op het ogenblik heel goed. Ik heb wel momenten gehad dat het<br />

wat minder ging, maar nu ben ik volop bezig.” Dat wil niet zeggen<br />

dat het enkel en alleen maar een genoegen is met een penseel in<br />

de ene en een palet in de andere hand voor de ezel te staan. “Nee,<br />

het plezier van het maken is zestig procent, met die andere veertig<br />

procent ben ik op zoek naar wat ik het schilderij wil meegeven.”<br />

Door gerarD BerenDs<br />

Meegeven? Ja, meegeven. Het is Kilian inderdaad niet<br />

alleen om het plaatje (een gezicht, iemand in een<br />

rode jurk, een paar blote voeten, weer een gezicht)<br />

te doen. Haar werk is meer. Met beeldende middelen<br />

zegt ze iets al is dat moeilijk uit te leggen. De door<br />

Kilian zeer bewonderde onlangs overleden dichteres<br />

Wislawa Szymborska riep het al eens toen ze het had<br />

over Vermeer: “Die bewonder ik. Waarom? Ach, wat<br />

kunst met je doet kun je niet uitleggen.” De titel<br />

van de tentoonstelling in Emmen is niet toevallig<br />

ontleend aan een gedicht van deze Poolse: Enige<br />

woorden voor de ziel.<br />

Ook Kilian wordt in haar schilderwerk aangetrokken<br />

door schilders uit het verleden, nog van veel vroeger<br />

dan Vermeer. De serie schilderijen, ook in De Fabriek<br />

te zien, die haar eigenlijk onbedoeld bij dat verleden<br />

brachten, heeft zij ooit samengebracht onder de titel<br />

Zegeningen. In het deze reeks begeleidende boekje<br />

schrijft ze dat ze naar aanleiding van een verjaardag<br />

van een vriendin besloot een schilderij te maken<br />

‘over de zegeningen van het leven.’ De portretten<br />

die daarna onder haar handen op de haar zeer eigen<br />

wijze ontstonden, “brachten me bij periodes uit de<br />

kunstgeschiedenis die ineens weer nieuw leken. Ze<br />

wezen me op Bijbelse vertellingen en andere oude<br />

verhalen. Maar ook op nieuw gebruik van verf en<br />

technieken, op andere oplossingen en interpretaties.”<br />

Francis Kilian in De Fabriek Emmen<br />

Vroeger en nu<br />

Francis Kilian.<br />

Kunstgeschiedenis<br />

In de daaropvolgende fase is ze met het verleden en<br />

met haar persoonlijke verwerking daarvan verder<br />

gegaan. Zij loopt weg en komt even later terug<br />

met enkele dikke kunstgeschiedenisboeken. “Een<br />

tijd geleden, in een periode dat ik niet schilderde,<br />

heb ik een heleboel boeken bij elkaar gesleept,<br />

doorgenomen, bekeken, en wat mij opviel was het<br />

werk van de vijftiende-eeuwse Vlaamse primitieven.<br />

Op de kunstacademie werd aan die groep nauwelijks<br />

aandacht besteed, maar wat ik zag boeide me zo dat<br />

ik foto’s ben gaan verzamelen en werken in musea<br />

en galerieën, onlangs nog in Berlijn, ben gaan<br />

bekijken.”<br />

Ze werd getroffen door de gezichten, door de<br />

uitdrukking van de emoties. “Wat mij aantrekt,<br />

is de essentie van een emotie! Meer dan in het<br />

voorafgaande werk van de middeleeuwers herken<br />

je in die gezichten de emotie. En tegelijk ziet er iets<br />

authentieks in wat je aandacht blijft vasthouden.” Ze<br />

wijst op een foto van de Kruisafname door Rogier van<br />

der Weyden. “Kijk, die uitdrukking van de gezichten.<br />

En let ook eens op die houdingen van de figuren, zie<br />

die vrouw rechts. Dat theatrale kenden ze voor die<br />

tijd nog niet.”<br />

Abstraheren<br />

Kilian besloot fragmenten uit de schilderijen<br />

van deze uiterst gedetailleerd en naturalistisch<br />

schilderende primitieven te gebruiken voor haar<br />

grote schilderijen. Ook deze werken zijn in Emmen<br />

te bewonderen. Zij vergrootte de gezichten en bracht<br />

het geheel in een wat helderder kleurstelling,<br />

waardoor het accent wat meer op de contouren en<br />

op het ruimtelijke is komen te liggen. Voor dit laatste<br />

aspect zijn veel schilderijen ook tot drieluiken<br />

geworden waarbij de zijluiken, met patronen van<br />

tegelvloeren of gordijnen uit het oorspronkelijke<br />

werk ruimte scheppen voor het gedetailleerde<br />

middenstuk. “Tevens abstraheren die zijluiken de<br />

kopieën.”<br />

Maar er is nog meer wat ze met die oude portretten<br />

doet en het schilderij meegeeft, en misschien is<br />

dat wel het belangrijkste van haar werk. Dat is<br />

het omzetten van die oude werken in het eigen<br />

handschrift. “Het gaat mij erom te zien wat een<br />

eigentijds handschrift doet met die werken van<br />

zo lang geleden, om wat de interactie tussen een<br />

vijftiende-eeuwse kunstenaar en een hedendaagse<br />

oplevert.” Met een glimlach vervolgt ze: “Wat ik doe<br />

is eigenlijk de meester uitdagen, kijken of ik hem<br />

kan evenaren of althans kan benaderen.”<br />

■ Francis Kilian, Enige woorden over de ziel, in CBK Emmen<br />

De Fabriek, Ermerweg 88b. 5 mei t/m 1 juli, wo-zo 13-17.<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 13<br />

KNSTNWS<br />

Kunstmaand Ameland<br />

heeft zomers zusje<br />

De Kunstmaand op Ameland is al vijftien<br />

jaar een begrip. De in november gehouden<br />

kunstmaand heeft er nu een zomers zusje<br />

bij: Fria over Zee. Dertien leden van de<br />

Friese vakvereniging voor beeldend kunstenaars<br />

exposeren t/m 29 mei in galerie Bo<br />

Lumen in Ballum en tevens in het gemeentehuis<br />

en hotel Nobel om de hoek.<br />

Week van het weven<br />

Van 14 t/m 20 mei wordt voor het eerst<br />

in Nederland de Week van het Weven<br />

gehouden. De drie noordelijke provincies<br />

hebben de primeur. Onder het motto<br />

Weven is ambacht, weven is een kunde, weven is<br />

een kunst kan men verspreid over Groningen,<br />

Friesland en Drenthe terecht op een<br />

veertigtal locaties, waaronder galerieën<br />

en ateliers. Info: www.week-van-het-weven.<br />

blogspot.com<br />

Cuby + Blizzards<br />

Het Drents Museum heeft een schenking<br />

gekregen bestaande uit diverse materialen<br />

van de Drentse bluesband Cuby + Blizzards.<br />

Het vormt een belangrijke aanvulling<br />

op de verzameling die het Asser<br />

museum reeds bezat. In de toekomst is de<br />

collectie in het Drents Museum te zien.<br />

Delen van de verzameling zullen ook als<br />

bruikleen in het Cuby and The Blizzards<br />

Museum in Grolloo getoond worden.<br />

Beeld ontmoet ikoon<br />

Het Ikonenmuseum Kampen staat dit<br />

jaar in het teken van twee exposities van<br />

Henk Helmantel. De Groningse beeldend<br />

kunstenaar staat bekend om zijn schilderijen<br />

van stillevens en kerkinterieurs en<br />

zijn imposante collectie middeleeuwse<br />

religieuze beelden en voorwerpen. In het<br />

‘Helmanteljaar’ worden de middeleeuwse<br />

beelden en de hedendaagse schilderwerken<br />

in harmonie met eeuwenoude ikonen<br />

tentoongesteld. Tot eind oktober worden<br />

de religieuze beelden omlijst met ikonen<br />

uit het museum. Vanaf 10 november koppelt<br />

Helmantel met de expositie Bezieling<br />

zijn eigen schilderijen aan de religieuze<br />

boodschap en esthetiek van de ikonen.<br />

Film over figuratie<br />

Op 15 mei gaat in het Drents Museum de<br />

film Oude helden & jonge meesters in première.<br />

Deze door Stichting Beeldlijn gemaakte<br />

documentaire laat de ontwikkeling zien<br />

van de noordelijke figuratieve kunst<br />

vanaf 1970. Verschillende kunstenaars en<br />

kunstkenners komen er in aan het woord.<br />

De ‘Noordelijke Figuratie’ wordt zowel<br />

bejubeld als verguisd.<br />

Buitengewoon Betoverend<br />

Onder de nieuwe abonnees heeft uitgeverij Profiel<br />

in Bedum tien exemplaren verloot van het boek<br />

Buitengewoon Betoverend van fotografe Karin<br />

Broekhuijsen. De winnaars zijn: W. de Graaf, Utrecht;<br />

A. Poppema, Zwolle; J.C. Zwerver, Drachten; J. Meijhuis,<br />

Blaricum; G.M.S. Wrede, Heerde; B.O.M. Riksen,<br />

Oosterbeek; De Bruijn, Delden. D. Hoeve, Lelystad;<br />

J.G. Zijlsman, Abbenbroek en J. Nieuwhof, Workum.


Machtstrijd, olie op linnen, 160 x 100 cm, € 4.600,=<br />

Gebroken, olie op linnen, 160 x 100 cm, € 4.600,=<br />

Vlucht, olie op linnen, 60 x 100 cm, € 4.600,=<br />

KUNSTGIETWERK IN:<br />

BRONS - ALUMINIUM - RVS EN GIETIJZER<br />

pagina 14 kunstkrant mei/juni 2012<br />

Schilderijen van<br />

JANET<br />

KORPERSHOEK<br />

Op prachtige landelijke locatie aan<br />

de rand van Nieuwleusen bij<br />

Zwolle vindt u Galerie Korpershoek<br />

Bekijk brons, glas en schilderijen<br />

en geniet van de wijnbar en terras.<br />

U bent welkom van vrijdag t/m zondag<br />

van 13:00 tot 17:00 uur. 1 e zondag<br />

v/d maand en op feestdagen gesloten.<br />

Galerie<br />

KORPERSHOEK<br />

Oosterveen 27<br />

NIEUWLEUSEN<br />

06–41150897<br />

www.galeriekorpershoek.nl<br />

Verbonden II, olie op linnen, 80 x 120 cm, € 3.800,=<br />

MEER DAN MAATWERK<br />

Noorderstraat 370 Tel: +31 (0) 598 - 39 29 97 info@gieterijborcherts.nl<br />

9611 AV Sappemeer Fax: +31 (0) 598 - 39 62 20 www.gieterijborcherts.nl


kunstkrabbels<br />

Charles Avery in Grimm Gallery<br />

Het leven op een fi ctief eiland<br />

Tot en met 19 mei vindt in beide Grimm Galeries te Amsterdam een<br />

tentoonstelling plaats van de internationaal gerenommeerde Charles<br />

Avery. De tentoonstelling bestaat uit nieuwe sculpturen, tekeningen en<br />

videowerk van de Schotse kunstenaar. Zijn werk is thematisch gesitueerd<br />

op een denkbeeldige eilandengroep, met op een eiland centraal gelegen<br />

de stad ‘Onomatopoeia’. Het eiland fungeert als een metafoor voor de<br />

werkelijkheid en biedt Avery de mogelijkheid om een geschiedenis te<br />

construeren over deze denkbeeldige wereld aan de hand van verschillende<br />

tentoonstellingen.<br />

In gedetailleerde, grote schetstekeningen, installaties, sculpturen en<br />

objecten vormt Avery met dit Islanders project uit diverse fi losofi sche ideeën<br />

en concepten een denkbeeldige werkelijkheid. Wezens, goden, toeristen en<br />

Rondom wonderen in Tjerkwerd<br />

Persephone werd door Hades de god van<br />

de onderwereld en heerser over de doden<br />

ontvoerd, toen ze bloemen plukte in het<br />

veld. Hades kwam met paard en wagen uit een<br />

kloof en trok haar op zijn wagen. Persephone<br />

riep om hulp, maar het mocht niet baten: ze<br />

verdween met hem in de onderwereld.<br />

Demeter, de moeder van Persephone was<br />

ontroostbaar en in haar woede liet zij alle<br />

vruchtbaarheid van de aarde verdwijnen en veel<br />

mensen leden honger. Toen het al te erg werd<br />

gebood Zeus zijn broer Hades om Persephone<br />

aan haar moeder terug te geven. Hades stemde<br />

toe, maar voordat zij ging liet hij haar proeven<br />

van een betoverde granaatappel. Persephone<br />

at die dag 6 granaatappelpitten en voor elke<br />

pit die ze gegeten had moest Persephone een<br />

maand naar hem terugkeren.<br />

En zo gebeurde het dat zij elk jaar in de lente<br />

en een deel van de zomer, het groei- en<br />

bloeiseizoen, bij haar moeder was en daarna<br />

weer terugging naar de onderwereld, naar<br />

Hades. Met Persephone komt dus elk jaar de<br />

lente op aarde.<br />

De mythe lijkt<br />

daarmee de Griekse<br />

verklaring van het<br />

ontstaan en het<br />

voortduren van de<br />

seizoenen.<br />

Wie op zoek gaat<br />

naar de klassieke<br />

wereldwonderen<br />

komt in Griekenland<br />

KUNSTHANDEL/GALERIE<br />

RICHARD TER BORG<br />

FOLKINGESTRAAT 33<br />

9711 JT GRONINGEN<br />

TELEFOON: 050 3110918<br />

EMAIL: GALERIE@TERBORG.COM<br />

OPENINGSTIJDEN<br />

DINSDAG T/M ZATERDAG<br />

VAN 12:00 TOT 17:00<br />

EN OP AFSPRAAK<br />

uit (al zijn het beeld van Zeus en de tempel<br />

van Artemis er nu niet meer te vinden). Wat<br />

wel werd gevonden op haar studiereizen<br />

naar klassieke schoonheid in Griekenland en<br />

Sicilië werd door Ada Stel vastgelegd in de<br />

tentoonstelling Rondom wonderen.<br />

In keramiek en op het doek heeft ze haar<br />

ervaringen weergegeven. Passend binnen haar<br />

werk vinden we de vrouwenfi guren verrassend<br />

vanzelfsprekend toegepast op askistjes en<br />

bokalen. Waar het kleurgebruik enthousiast is<br />

als voorheen, zijn de vrouwen indringend wit.<br />

Ze zijn van porselein, materiaal dat we Ada Stel<br />

nog niet zo nadrukkelijk hebben zien gebruiken.<br />

Ook op het doek zijn gemengde technieken<br />

nieuw in haar werk. Wie haar werk de<br />

afgelopen jaren heeft gevolgd mag nieuwsgierig<br />

zijn naar dit vervolg. Wonderwel.<br />

U kunt er kennis van nemen in Galerie ArtiSjok,<br />

Kerkstraat 19 te Tjerkwerd. Open t/m 27 oktober<br />

op do, vr en za van 13.00–17.00 uur of na tel.<br />

afspraak: 0515–579193.<br />

avonturiers zijn ingebed in een complexe sociale structuur, overgaand in een<br />

kosmos die varieert tussen pure fantasie en theoretische refl ectie.<br />

De kunstenaar, als verteller, geeft een algemene refl ectie over de<br />

kosmologie en de geografi e van Onomatopoeia met behulp van enkele<br />

belangrijke personages. Door middel van hun belevenissen toont Avery<br />

plaatsen, inwoners, fi losofi sche en politieke structuren die deel uitmaken<br />

van het fi ctieve eiland. De inkt-, potlood- en houtskooltekeningen van<br />

Avery illustreren scènes uit het dagelijks leven van de eilandbewoners,<br />

terwijl zijn sculpturen en objecten ‘souvenirs’ voorstellen. Dit benadrukt de<br />

geloofwaardigheid van de stad en maakt het eiland tastbaar.<br />

De stad wordt gedomineerd door een eeuwige discussie. Het hoofdthema<br />

van het debat gaat over de vraag naar het bestaan van het beest<br />

‘Noumenon’. Er wordt gezegd dat dit beest in de bergen leeft op het eiland,<br />

maar nog nooit is gezien, laat staan gevangen, ondanks de inspanningen<br />

van jagers en avonturiers op talloze expedities. De belangrijkste debaters<br />

van deze eeuwige discussie zijn aan de ene kant de positivisten die<br />

voorstander zijn van de jagers van de Noumenon en overtuigd zijn van zijn<br />

bestaan. De rationalisten aan de andere kant geloven niet in zijn bestaan en<br />

drijven de spot met de jagers.<br />

De eerste presentatie van The Islanders project was in 2008 in Avery’s<br />

woonplaats Londen, en vervolgens in Edinburgh en in Museum Boijmans Van<br />

Beuningen in Rotterdam (2009). Het is nu voor het eerst dat het project in<br />

een Nederlandse galerie wordt getoond.<br />

Meer informatie op www.grimmgallery.com<br />

Piloot-kunstenaar en zoon<br />

2Dragt in het<br />

Expositiehuis<br />

De Stichting Expositiehuis Den Ham toont t/m<br />

26 mei bijzonder werk van piloot-kunstenaar<br />

Gijs Dragt en zijn zoon Lucas.<br />

De mens is niet gemaakt om te vliegen, maar doet<br />

desondanks pogingen het luchtruim te veroveren.<br />

Vliegen blijft – ondanks de steeds voortschrijdende<br />

techniek – immers voor altijd gekoppeld aan<br />

mysterie, fantasie, opwinding, avontuur, spanning<br />

en grenzeloos veel creativiteit.<br />

Gijs Dragt (1955) uit Zwolle is met zijn thematiek<br />

een eenling. Het is zijn onderwerp. Het vliegtuig<br />

en het willen veroveren van een royaal te<br />

interpreteren ruimte zit in zijn schilderijen,<br />

tekeningen, foto’s en in de serie grafi ek die hij in<br />

Den Ham toont.<br />

“Wanneer ik mij - als piloot - hoog boven de aarde<br />

begeef maakt zich een onnatuurlijk gevoel van mij<br />

meester. Nieuwsgierigheid en opwinding zorgen<br />

dat je – vooral als kunstenaar – op zoek bent naar<br />

grenzen. Je wilt je grenzen telkens verleggen.<br />

Nieuwe impulsen laden op en vertalen zich in je<br />

werk.”<br />

Lucas Dragt (2002, zoon van Gijs) geeft in zijn<br />

werken – met grote passie – de wereld van ridders<br />

en Lego weer. Ook hij verdiept zich met hart en<br />

ziel in het onderwerp. Beide exposanten leggen in<br />

hun creaties hun eigen wereld bloot.<br />

De tentoonstelling is open van woensdag t/m<br />

zaterdag van 14.00-16.00 uur in de expositieruimte<br />

van het Middendorpshuis, Grotestraat 4 te Den<br />

Ham (Ov.). In dezelfde periode organiseert de<br />

Oudheidkundige Vereniging in het Middendorpshuis<br />

een tentoonstelling over vliegtuigen die in de<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 15<br />

KNSTBKN<br />

Varken in vorm<br />

Bij Museum Møhlmann<br />

in Appingedam staat tot<br />

1 juli het varken centraal<br />

in de tentoonstelling<br />

Varken in vorm Er<br />

doen 38 eigentijdse<br />

kunstenaars aan mee<br />

met 150 realistische en<br />

fi guratieve kunstwerken.<br />

Museumeigenaar Rob<br />

Møhlmann maakte er<br />

een rijk geïllustreerd<br />

boek (www.robmohlmann.nl, € 25,-) bij,<br />

waarin hij de geschiedenis van de afbeelding<br />

van het varken volgt, vanaf prehistorische<br />

grotschilderingen, via Egyptisch aardewerk<br />

en een (waarschijnlijk!) afgezaagde ets van<br />

Rembrandt, tot aan het expressionistische<br />

werk van De Ploeg. Ook zijn er bijdragen van<br />

o.a. Midas Dekkers en Yonne Kroonenberg.<br />

Vervreemde omgeving<br />

Koen Vermeule (Goes, 1965)<br />

schildert landschappen.<br />

Niet meteen realistisch,<br />

vaak vlot en in zekere<br />

mate geabstraheerd. In<br />

de laatste jaren doken<br />

daar steeds vaker mensen<br />

in op. Jongeren, vooral.<br />

Spelende kinderen,<br />

verveelde tieners of sms-ende jeugd. Dolend in<br />

een desolaat landschap, of verkerend in een<br />

vervreemdende omgeving. In zijn schilderijen<br />

refereert Vermeule regelmatig aan bekende<br />

werken uit de kunstgeschiedenis – van<br />

Holbein tot Seurat of Yves Klein. Maar met zijn<br />

eigentijdse landschappen lijkt hij vooral een<br />

tijdsbeeld van de huidige generatie te willen<br />

geven. Bij Wbooks verscheen High above ground<br />

(€ 34,50). Vanaf 9 juni is de gelijknamige<br />

overzichtstentoonstelling in Rijksmuseum<br />

Twente.<br />

Passie en hartstocht<br />

In het Groninger Museum<br />

is Tijd tot later (Ombre,<br />

€ 59,95) van Irene Verbeek<br />

gepresenteerd. Een boek<br />

in twee delen. Het begint<br />

met Tango passión, waarin<br />

Verbeek haar aan H.N.<br />

Werkman verwante<br />

inktroltechnieken laat<br />

zien in expressieve en intens gekleurde<br />

druksels. Eenzelfde expressie en passie is in de<br />

schilderijen terug te vinden. Het tweede deel<br />

gaat verder op de thematiek van hartstocht.<br />

Recent, geabstraheerd werk wordt daarin<br />

afgewisseld met schilderingen van dieren<br />

en landschappen, en enkele intieme etsjes<br />

van 35 jaar geleden. Verbeek verbindt het<br />

werk met teksten, waarin liefde, leven en<br />

scheppingsdrang samenkomen. Tot eind<br />

oktober is haar Oerka Museum in het Noord-<br />

Friese Raard weer in het weekend te bezoeken.<br />

Artistieke zoektocht<br />

Abe Kuipers (1918) is al<br />

meer dan zeventig jaar<br />

kunstenaar. In 1980<br />

ontving de Groninger al<br />

de H.N. Werkmanprijs<br />

voor zijn gehele oeuvre.<br />

Nu is er voor het eerst een<br />

overzichtswerk, abekuipers<br />

schilder grafi cus vormgever (Profi el, € 29.95). In<br />

het door hemzelf vormgegeven boek is de<br />

artistieke zoektocht beschreven van de in<br />

Rotterdam geboren Kuipers. Begonnen als<br />

fi jnschilder en modernist vond hij aansluiting<br />

bij het expressionisme van De Ploeg. In de<br />

jaren zeventig ging hij experimenteren met<br />

grafi sche technieken en andere materialen.<br />

Kuipers was grafi sch vormgever en docent aan<br />

de Aki in Enschede. Vanaf de jaren tachtig<br />

ontwikkelde hij in vrij werk met symbolen<br />

een eigen vormentaal.


Uitnodiging<br />

BEELD-SCHOON<br />

Expositie<br />

“BEELD-SCHOON”<br />

....licht, eenvoud en stilte....<br />

IJsselmuider kunstschilder Jan Kootstra<br />

presenteert realistische schilderijen door een<br />

harmonieuze compositie en het weergeven<br />

van de fascinerende werking tussen licht en<br />

schaduw.<br />

“Jan Kootstra blijft verrassen en laat<br />

mensen in verwondering genieten”<br />

Toontje<br />

30 april 11.00 - 17.00 uur<br />

Openstelling beeldenpark<br />

Gandhāra<br />

Het Museum nodigt uit tot een unieke reis door<br />

5.000 jaar kunst- en cultuurgeschiedenis: van de<br />

oude kunst uit Egypte, Japan, China, Thailand,<br />

India of Afghanistan tot moderne en hedendaagse<br />

kunst uit Europa en Azië toe. Kunstwerken van<br />

Jan J. Schoonhoven, Richard Long, Richard<br />

Serra, Lee Ufan, Ai Weiwei e.v.a. worden op<br />

2.700 m² in 51 ruimtes gepresenteerd.<br />

pagina 16 kunstkrant mei/juni 2012<br />

Het is met gepaste trots dat wij u van harte willen uitnodigen voor<br />

de openstelling van ons beeldenpark op Landgoed het Veen,<br />

Veenweg 12 in Heerde.<br />

Kom genieten van de beelden en verwonder u over de schoonheid van de<br />

Veluwse natuur waarbinnen de beelden nog beter tot hun recht komen.<br />

Op 30 april om 11.00 uur brengen wij een toost uit op de start van de<br />

openstelling van het beeldenpark op landgoed het Veen.<br />

Wij waarderen uw komst. Joop en Lizette, Gerrit Koster<br />

Tijdens de openingsweken van 30 april tot 30 mei kunt u tevens genieten van het werk van<br />

Beeldend kunstenaar Hendrik Beekman die sinds 1963 zijn werk tentoonstelt. Eerst als<br />

schilder en later als beeldhouwer in o.a. Parijs, Kopenhagen en Luik.<br />

'het Veen'<br />

Openingstijden:<br />

30 april 11.00 - 17.00 uur<br />

1-6 mei 13.00 - 18.00 uur<br />

17 mei Hemelvaartsdag 11.00 - 17.00 uur<br />

kunstMarkt<br />

Fraeylema rondom<br />

Veenweg 12, 8181 NL Heerde www.landgoedhetveen.nl<br />

27 / 28 mei Pinksteren 11.00 - 17.00 uur<br />

Elke woensdag t/m zondag 13.00 - 18.00 uur<br />

vrij toegankelijk<br />

Op het voorterrein van het Landgoed Fraeylemaborg Slochteren<br />

16 juni 2012 • 10.30-17.00 uur<br />

* 65 beeldende kunstenaars<br />

* gevarieerd randprogramma voor jong en oud met muziek en straattheater<br />

Toegang gratis • info: 0598-391870 • www.fraeylemaborg.nl<br />

Museum DKM _ De plek voor kunst en cultuur in Duisburg. www.museum-dkm.de<br />

maandag, vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen 12 ─ 18 uur.


kunstkrabbels<br />

Klaas Gubbels in Slot Zeist<br />

‘Aan mijn grote vriend Georg Baselitz’<br />

Klaas Gubbels is zonder enige twijfel een van de belangrijkste levende<br />

Nederlandse beeldend kunstenaars. De door hem gemaakte kunstwerken zijn<br />

voor velen iconen geworden: serieuze, maar lichtvoetige voorstellingen die<br />

herkenbaar zijn, maar ook steeds de grenzen van het realisme aftasten. Slot Zeist<br />

toont t/m 10 juni een collectie van schilderijen, beelden, werk op papier en grafiek<br />

van deze bijzondere kunstenaar.<br />

Klaas Gubbels (1934) is vooral bekend om zijn afbeeldingen van koffiekannen en<br />

tafels. Zijn fascinatie voor deze voorwerpen begon het toen hij op de kunstacademie<br />

stillevens maakte van een burgerlijke, geëmailleerde ketel. Juist dit burgerlijke heeft<br />

Gubbels’ interesse; hij wil in zijn kunstwerken iets met het ‘het saaie’ doen: er een<br />

zetje aan geven, zodat het spannend wordt.<br />

Gubbels werkt intuïtief en spontaan. Hij noemt dit ‘direct werken’; het in één keer<br />

op het doek aanbrengen van de verf, soms ondersteund door een met houtskool<br />

aangegeven contour van het object. Schilderen is voor hem een gedisciplineerde en<br />

secure bezigheid. ‘Ik ben een chaoot, behalve in het schilderen, dan ben ik uiterst<br />

geconcentreerd bezig.’ Waar het Gubbels uiteindelijk om te doen is, is het weergeven<br />

van krachtige vormen en de<br />

soberheid daarvan, in weerbarstige<br />

kleuren.<br />

De titel van de tentoonstelling<br />

verwijst naar het boek Aan mijn<br />

grote vriend Georg Baselitz dat bij<br />

de tentoonstelling verkocht wordt.<br />

Hierin vertelt Gubbels over zijn<br />

serie van 27 olieverf schilderijen<br />

van koffieketels (en enkele stoelen<br />

of een verdwaald kopje) waarvan<br />

er steeds één ondersteboven staat,<br />

verwijzend naar de omdraaiing<br />

van het beeld waarmee de Duitse<br />

kunstenaar Georg Baselitz zo<br />

beroemd werd. Meer informatie op<br />

www.slotzeist.nl<br />

Twintigste keramiekmarkt in Dwingeloo<br />

Meer dan twintig jaar geleden nam de Stichting Keramiek Noord-Nederland<br />

het initiatief een keramiekmarkt te organiseren. In Dwingeloo was er wel<br />

belangstelling voor, en met steun van VVV en middenstand waren plaats<br />

en tijdstip snel gevonden: Buiten! Op de Brink in Dwingeloo. Op Hemelvaartsdag.<br />

Sindsdien is de keramiekmarkt in Dwingeloo niet meer weg te denken. Het<br />

evenement is uitgegroeid tot een van de grootste keramiekmarkten in Nederland,<br />

met jaarlijks 7000 bezoekers. En ieder jaar melden zich vele keramisten uit<br />

binnen- en buitenland aan voor de markt. Uiteindelijk worden er elke keer 95<br />

toegelaten, die worden geselecteerd door de toetsingscommissie. Iedere keramist<br />

richt de uniforme, witte kramen naar<br />

eigen ideeën in. Zodoende ontstaan<br />

altijd weer verrassende etalages, die<br />

in niets meer aan een ‘markt’ doen<br />

denken.<br />

Anders dan bij exposities-op-locatie<br />

is hier de keramist zelf aanwezig en<br />

kan men praten over vormen, kleuren<br />

en details van zijn of haar werk.<br />

Bovendien kan men het werk gewoon<br />

direct kopen en meenemen. Door de<br />

grote diversiteit van het aanbod kan<br />

de bezoeker zeker slagen juist dát<br />

kunstwerk te vinden waarnaar men<br />

op zoek is.<br />

Jaarlijks worden er de Keramiekprijs<br />

Noord-Nederland en de Draaiprijs<br />

uitgereikt. Nieuw is de Themaprijs. Dit<br />

jaar is het onderwerp ‘Solidariteit’.<br />

Verder zijn er educatieve activiteiten<br />

voor kinderen op het gebied van klei.<br />

De keramiekmarkt is dit jaar op 17 mei, van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie<br />

op www.keramiekmarktdwingeloo.nl<br />

Twintigste Huntenkunst<br />

Noren centraal in Ulft<br />

In het weekend van 11, 12 en 13 mei is de twintigste editie van Huntenkunst. Dit vierde<br />

lustrum wordt gehouden in de SSP-Hal op het DRU Industriepark. De gebouwen zijn nationale<br />

monumenten en liggen in het hart van Ulft. In dit fotogenieke decor presenteren<br />

zo’n 200 kunstenaars uit binnen- en buitenland<br />

hun werk. Het evenement is sinds 1993 uitgegroeid<br />

tot de belangrijkste kunsthappening van<br />

Oost-Nederland.<br />

Behalve uit Nederland komen de kunstenaars uit<br />

onder meer Polen, Oostenrijk, Japan, Zuid-Korea<br />

en Australië. Het themaland voor Huntenkunst<br />

2012 is Noorwegen, met een eigen paviljoen in<br />

het midden van de hal. Een week eerder opent<br />

in galerie Bij de Boeken in Ulft al een expositie<br />

met werk van de Noorse deelnemers.<br />

Meer informatie op www.huntenkunst.org<br />

Vroege experimenten van Mondriaan<br />

Wei Sloot Koe in Schatkamer<br />

In het Mondriaanhuis is de tentoonstelling Wei Sloot<br />

Koe – vroege stijlexperimenten van Mondriaan. De<br />

tentoonstelling toont zeven vroege werken van Piet<br />

Mondriaan (1872-1944). Rond een bijzonder schilderijtje<br />

van hem, Weiland met vijf koeien (ca 1900-01), zijn<br />

zes werken van Mondriaan uit de collectie van het<br />

Gemeentemuseum Den Haag gekozen. Samen tonen<br />

deze schilderijen en tekeningen dat Mondriaan in zijn<br />

vroege periode (1898-1907) verschillende stilistische<br />

richtingen uitprobeerde. Ze hebben alle als onderwerp de<br />

wei, de sloot en de koe. Toch zijn in deze werken zeer<br />

uiteenlopende stijlen te onderscheiden: van naturalistisch<br />

en symbolistisch tot een enkele meer expressieve manier<br />

van schilderen.<br />

Het schilderij Weiland met vijf koeien lijkt zelfs al ver vooruit<br />

te wijzen naar een kubistische vormentaal. Dit werk was<br />

lang uit het zicht en is nu aan het Mondriaanhuis te leen<br />

gegeven door een particulier verzamelaarsechtpaar.<br />

De tentoonstelling Wei Sloot Koe is t/m 17 juni te zien<br />

in de Schatkamer van het Mondriaanhuis in Amersfoort.<br />

Info: www.mondriaanhuis.nl of de agenda achterin de<br />

KunstKrant.<br />

Expositie Beeldschoon<br />

Een kunstzinnige<br />

inspiratiebron<br />

Beeldschoon’ is gevestigd in de Kop van<br />

Overijssel tussen Nationaal Natuurgebied De Weerribben<br />

‘Expositie<br />

en het bosgebied De Woldberg en Landgoed De Eese.<br />

In het mooie en rustig gelegen De Pol staat de 129 jaar oude<br />

boerderij van Ton en Ria Rietveld-van Bijlevelt. Rondom de<br />

boerderij zijn drie smaakvol ingerichte tuinen van 6000m²<br />

omgetoverd tot een exclusieve kunstlocatie met 18 prachtige<br />

borders en een vijverpartij. Van 5 mei t/m 24 juni staan daar<br />

buiten, in de galerie en in diverse bijgebouwen bijzondere<br />

kunstobjecten van 24 gerenommeerde kunstenaars uit Nederland<br />

en België.<br />

Circa 160 figuratieve en non-figuratieve beelden, objecten<br />

en schilderijen<br />

van verschillende<br />

kunstuitingen zijn<br />

op de expositie te<br />

bewonderen. Om een<br />

indicatie te geven:<br />

Nesten en Bubbles van<br />

koper en zink van<br />

Alain Cool, beelden<br />

van mondgeblazen<br />

vlakglas van Jan<br />

Leenknegt , rvs/<br />

emaille van Jan de Valk<br />

en Annemarie Timmer.<br />

Het sleutelwoord in alle<br />

disciplines is kwaliteit.<br />

De eigenaren willen<br />

bezoekers vooral<br />

laten genieten van<br />

hun kunstkeuze en de<br />

mooie natuur in hun<br />

tuin. Kunst mag je bij<br />

hen beleven in een ontspannen en huiselijke sfeer. Zij vinden<br />

het heerlijk om hun liefde voor de kunst met de gasten te delen,<br />

want dat is de rode draad van Expositie Beeldschoon en maakt een<br />

bezoek tot een bijzondere ervaring.<br />

De galerie en beeldentuin aan de Löhnislaan 4 is geopend op<br />

vrijdag en zaterdag van 13-17 en op zondag van 11-17 uur. Tevens<br />

op Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag.<br />

Meer informatie op www.expositie-beeldschoon.nl.<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 17<br />

KNSTNWS<br />

Feest van de Geest<br />

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren<br />

zijn in heel het land vele tientallen<br />

kerken geopend voor publiek. Kunstenaars<br />

presenteren er nieuwe kunst, geïnspireerd<br />

op het Pinksterfeest en de architectuur van<br />

de kerkgebouwen. De zesde editie van dit<br />

Feest van de Geest is van 17 t/m 28 mei. Informatie<br />

en openingstijden:<br />

www.feestvandegeest.nl<br />

Hindelooper kunstserie<br />

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en<br />

het Fries Museum in Leeuwarden hebben<br />

gezamenlijk de serie Oak inside van kunstenaar<br />

en ontwerper Christien Meindertsma<br />

verworven. De serie is geïnspireerd op het<br />

traditionele meubilair uit Hindeloopen.<br />

Door de gezamenlijke aanschaf kunnen de<br />

kunststukken aan een zo breed mogelijk<br />

publiek worden getoond. Vanaf 13 oktober<br />

neemt het Zuiderzeemuseum de serie op in<br />

de expositie Reis rondom de Zuiderzee. Een<br />

jaar later krijgt het geheel een prominente<br />

plek in het nieuwe Fries Museum.<br />

Jan Mankes-kabinet in<br />

Museum Møhlmann<br />

Twee jaar geleden was er al het boek Jan<br />

Mankes’ buitenbeeld en bijbehorende<br />

tentoonstelling in het Møhlmann Museum<br />

in Appingedam. Nu is eigenaar/kunstenaar<br />

Rob Møhlmann bezig met een afzonderlijk<br />

Mankes-kabinet in het museum. Vanaf de<br />

zomer zullen daar enkele werken te zien zijn<br />

van Mankes en tijdgenoten, samen met een<br />

aantal vondsten die Møhlmann rond deze<br />

markante Friese kunstenaar opdeed.<br />

PinksterKunstBeleving<br />

in Vollenhove<br />

Tijdens het Pinksterweekend van 26, 27 en<br />

28 mei staan de stijlvolle zalen en tuinen van<br />

Landgoed Oldruitenborgh in Vollenhove in<br />

het teken van beeldende kunst en muziek.<br />

Tijdens deze culturele manifestatie zal tekenaar<br />

en cartoonist Siegfried Woldhek een<br />

selectie van zijn in NRC en Vrij Nederland<br />

gepubliceerde topstukken van de afgelopen<br />

twee jaar laten zien; en laten veilen! En wel<br />

door Jan Mulder en Alexander Pechtold. Vier<br />

galerieën - A-Quadraat (Vorden), Groot’n Jans<br />

(Wierden), Van Strien (Nieuw Amsterdam),<br />

Van Veen (Dordrecht) presenteren er hedendaagse<br />

beeldende kunst.<br />

Info: www.oldruitenborgh.nl<br />

Vijversburg groter<br />

Het park Groot Vijversburg – of Bos van Ypey<br />

– bij Tytsjerk wordt de komende jaren twee<br />

keer zo groot. Het recreatiegebied krijgt met<br />

een andere inrichting, nieuw paviljoen en<br />

een drijvend podium een moderne uitstraling.<br />

In het park staan verschillende beelden.<br />

Vanaf september is er de beeldententoonstelling<br />

Narcissus.<br />

Giclée voor abonnee<br />

De giclée van Henk Helmantel is gewonnen door<br />

mevrouw L. Smit uit Breda. Gefeliciteerd!<br />

Ook kans maken op een giclée? Wordt abonnee en u<br />

krijgt de KunstKrant thuisgestuurd. Iedere twee maanden<br />

wordt een andere giclée verloot onder de nieuwe<br />

abonnees. Zie de bon in deze krant.


12 mei t/m 10 juni 2012<br />

Museum<br />

De Buitenplaats<br />

Eelde<br />

www.museumdebuitenplaats.nl<br />

pagina 18 kunstkrant mei/juni 2012<br />

KLASSIEKEACADEMIE<br />

voor beeldende kunst<br />

VAKOPLEIDINGEN SCHILDEREN EN BEELDHOUWEN<br />

klassieke-academie.nl<br />

Klassieke Academie voor beeldende kunst Akerkhof 43C 9712 BC Groningen<br />

Telefoon: 050 3189202 Email: info@klassieke-academie.nl<br />

Een Giclée voor een nieuwe abonnee!<br />

Word nu abonnee van de KunstKrant en<br />

maak kans op een fraai ingelijste giclée<br />

van Peter Durieux.<br />

Hij wordt verloot onder de nieuwe<br />

abonnees die zich in mei en juni 2012<br />

aanmelden. In het volgende nummer<br />

wordt de winnaar bekend gemaakt.<br />

A b o n n e m e n t KunstKrant<br />

Ja, Ja, ik ik wil wil op op de de hoogte blijven van van de de beeldende kunst kunst in in Nederland. Noordoost-Nederland. Ik vind het gemakkelijk Ik vind hetom<br />

gemakkelijk om de Kunst Krant thuis bezorgd te krijgen. Voor €18,- (verzend- en admini stratie -<br />

de KunstKrant thuis bezorgd te krijgen. Voor € 18,- (verzend- en administratiekosten) krijg ik de<br />

kosten) krijg ik de eerste 6 nummers thuisgestuurd. Zonder opzegging wordt het abonnement<br />

eerste<br />

automatisch<br />

6 nummers<br />

verlengd.<br />

thuisgestuurd. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd.<br />

n a a m<br />

a d re s<br />

p o s tco d e<br />

De Giclée is beschikbaar gesteld door<br />

Art Revisited.<br />

Voor Giclée Dealers zie:<br />

wo o n p l a ats<br />

Hierbij machtig ik de abonnementenservice van de Kunst Krant om €18,- af te schrijven van<br />

mijn bank-/girorekening<br />

bank-/gironummer<br />

t.n.v.<br />

plaats<br />

datum handtekening<br />

Deze bon invullen en in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:<br />

Abonnementenservice KunstKrant — Postbus 7 — 9780 AA Bedum<br />

Of mail naar info@kunstkrant.com


expositieagenda Stuur<br />

roningen Kunstroutes Groningen<br />

appingedam<br />

De Gangerie Kniestraat 6, T 0596-628230, open apr-sept op afspr.<br />

Greet Dijkstra, schilderijen.<br />

Galerie Kés Art Prof. Cleveringaplein 1, T 06-21564427. T/m 9<br />

juni vr/za 13-17 Stah fast, kiek wiet un róóg di, Nederlands-Duits<br />

kunstproject.<br />

Museum Møhlmann Westersingel 102-104, T 0596-682856, open<br />

vr-zo 13-17. T/m 1 juli Varken in vorm, Huib Rademakers, Lucebert,<br />

Rein Pol e.a.<br />

De Noordelijke Kunsthof Blankenstein 2, T 0596-624488, open vr-zo<br />

14-17.<br />

bad nieuweschans<br />

Galerie Ateliertwee Voorstraat 32, T 0597-655420, dagl. op verzoek<br />

12-18. Ingrid Constance, Hans van Herwijnen, schilderijen.<br />

Gesso-Giz Voorstraat 17, T 06-30518706, open za/zo 11-17 en op<br />

afspr. Wim Hendriks, José van Bergen.<br />

bellingwolde<br />

Atelier Bell’Arte Rhederweg 66, T 0597-531600, open 1e zo vd mnd<br />

v.a. 12 u. Elizabeth Kodde, schilderijen.<br />

Museum De Oude Wolden Hoofdweg 161, T 0597-531509, open<br />

wo-vr 10-17.<br />

den andel<br />

Galerie Den Andel Streekweg 1, T 0595-422726, open vr-zo 13–17<br />

en op afspr. T/m 14 mei Voorjaarsexpositie, o.a. Aboriginal kunst.<br />

eenrum<br />

Galerie het Raadhuis Raadhuisstraat 17, T 0595-497002, open vr-zo<br />

13-17. T/m 17 juni Jubileum solo Theo Onnes, schilderijen. 22 juni<br />

t/m 19 aug Zomer in Nederland, Edwin Aafjes, Annet Hamster e.a.<br />

finsterwolde<br />

Golden Haand weefcentrum, Hoofdweg 2. 14 t/m 20 mei Week van<br />

het weven.<br />

De Groninger Kroon Reiderwolderpolder 4, T 0597-354261, open za<br />

14-17, zo 11-18. en op afspr. T/m 3 juni Zicht op water, Annet Hamster,<br />

Minne Onnes, Aafke Steenhuis e.a.<br />

groningen<br />

Kunstruimte 09 Herebinnensingel 11, T 050-8795291, open wo-zo<br />

13-17. T/m 6 mei Rikka Horn, Philip Miner e.a.<br />

Aa-Kerk rond kerk, 6 mei 11-17 Kunstmarkt Katjee.<br />

Aa Kunst Aweg 47-48, T 050-3126963, open do-za 13-17.<br />

Galerie Anderwereld Stationsstraat 7, T 050-3114446, open wo-za<br />

12-17 en op afspr.<br />

Kunsthandel Richard ter Borg Folkingestraat 33, T 050-3110918,<br />

open wo-za 12-17.<br />

DIA (gem. Groningen) Kreupelstraat 1, kantoortijden. T/m 21 mei<br />

Margriet Dijkstra, beelden.<br />

Galerie Doornik & Schelfhout Munnekeholm 22, T 06-25365567,<br />

open wo-za 13-17 en op afspr.<br />

Philip Elchers Grachtstraat 30, open wo-vr 12-17 en op afspr. T/m 16<br />

mei Salon opruimingsverkoopexpositie kunst & boeken.<br />

Forma Aktua Pinakotheek Nieuwstad 10, T 050-3133342, open di-zo<br />

13-17. T/m 30 mei De (on)bekende werkelijkheid, Jessica Muller,<br />

Yronne Alting, Ton Stoltenkamp.<br />

Galleria Unexpected Schuitendiep 47, T 050-3183144, ma-vr 10-<br />

16.30, za/zo 13.30-16.30. T/m 14 juni Michael Hitschold (beelden),<br />

Mirjam Essen (schilderijen).<br />

Grafisch Museum Rabenhauptstraat 65, T 050-5256497, di-zo 13-17.<br />

T/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden. T/m 26<br />

aug Drukken in oorlogstijd.<br />

Groninger Museum Museumeiland 1, T 050-3666555, open di-zo 10-<br />

17, vr 10-22. T/m 6 mei Azzedine Alaïa, mode. T/m 20 mei Familie<br />

Verte, porselein. T/m 23 sept Iris van Herpen, mode.<br />

Atelier Henk Kraayenzank Visserstraat 40, T 050-3135798, open t/m<br />

10 juni za/zo 13-17.30 en op afspr. Cabanon, Rieks Swarte.<br />

Galerie Noord Nieuwstad 6, T 050-3113322, open di-za 13-17, 1e zo<br />

vd maand 13-17. 5 t/m 31 mei V-I-E-R, Dianne Bakker, Janke de Vries<br />

e.a. 2 t/m 28 juni MENS-lievend, Flip Drukker, Hans Hage e.a.<br />

Noorderlicht fotogalerie Akerkhof 12, T 050-3182227, open wo-zo<br />

12-18. T/m 20 mei Awarded commitment, Ed Kashi, Chie-Chi Chang<br />

e.a.<br />

Het Paleis Boterdiep 111, T 050-3118849. 13 mei 13-17 Culturele<br />

zondag 50 open ateliers<br />

Kunstlievend Genootschap Pictura Walburgstraat 1, T 050-3122953,<br />

open wo-za 13-17, zo 14-17. T/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance<br />

in het Noorden.<br />

Portiersloge Haddingestraat 26. T/m 5 mei Mieke Raatjes, installatie.<br />

7 mei t/m 8 juni Am I blue or green, Hanneke van Limburg.<br />

Remonstrantse kerk Coehoornsingel 14, open ma-vr 9-16.30. T/m<br />

15 juni Me and my dog, it’s our tango, Margot Brekelmans, objecten.<br />

25 juni t/m 31 aug It’s a wonderful world, Jeannet Klement,<br />

keramiek.<br />

RUG faculteit GMW, Grote Kruisstraat 2/1, binnentuin, open t/m 31<br />

aug, gARTen #04, Suzanne Bodde, Job vd Zwan e.a.<br />

Sign Winschoterkade 10, T 050-3132651, open di-za 12-17, zo 14-17.<br />

T/m 6 mei Joël Bonk, Yuko Wess, Tom Milnes<br />

Galerie Van Starkenborg Winsumerweg 1, open wo-zo 13-17. T/m<br />

28 okt Re-Design, 3e in ternationale ontwerpwedstrijd, meer dan 20<br />

kunstenaars.<br />

Wallstreet Studio Muurstraat 8b/Boteringeplaats, T 050-3111269,<br />

open wo, vr/za 14-17 en op afspr. 12 mei t/m 3 juni 5 jaar Wallstreet<br />

Studio, Koos Lina, Wilma Moorkamp e.a.<br />

Galerie with tsjalling&Oosterstraat 23, open wo-vr 12-18, za 12-17.<br />

T/m 12 mei Betwixt and between, Iris Frerichs, Zaida Oenema.<br />

houwerzijl<br />

Ruimtela Hollemastraat 16, T 06-16692184, open za/zo 13-17 en op<br />

afspr. T/m 28 mei Plus Ultra, Jan de Boer, wandobjecten.<br />

leens<br />

Galhant kunstgalerie Wilhelminastraat 10, T 06-20507343, open<br />

wo-vr 13.30-17, zo 12-17.<br />

Verhildersum Wierde 40, T 0595-571430, open di-zo 11-17. T/m 13<br />

mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van juli/augustus<br />

uiterlijk 10 juli naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-Nederland,<br />

Postbus 494, 9700 AL Groningen, of e-mail naar kunstkrant@live.nl<br />

Culturele zondag Het Paleis Groningen<br />

Zo 13 mei 13-17. 50 open ateliers en culturele activiteiten in Het<br />

Paleis, Boterdiep 111 in Groningen.<br />

A-Kwartier kunstroute Groningen<br />

Zo 20 mei 11-17. Route langs 24 locaties in het A-Kwartier van de<br />

stad Groningen. Info: CBK, VVV en www.wallstreet-studio.nl<br />

Quiltfestival Noord-Groningen<br />

8 t/m 10 juni, vr/za 10-18, zo 11-18. Verschillende fietsroutes langs<br />

14 kerken en 3 molens op het Hoogeland van Groningen met quiltexposities<br />

en ‘Color Improvisations’ in openluchtmuseum Warffum. Info:<br />

www.quiltfestival.nl<br />

Atelier Route 99 Noord-West Groningen<br />

1e zo vd mnd, 12-17. 17 kunstenaars in Noordwest-Groningen. Zowel<br />

figuratief als abstract. Info: www.route99.nl<br />

Noorder 7<br />

1e zo vd mnd 12-17. 30 km lange route door NO-Groningen. Routebeschrijving<br />

bij bibliotheken, VVV en locatie Waarkunst. Info: www.<br />

noorder7.nl<br />

niezijl<br />

Galerie Ruigewaert Rijksstraatweg 1, T 0594-213738, open za/zo 12-<br />

18 en op afspr. T/m 13 mei 3 x anders, Juane Xue, Reinder Bleeker,<br />

Frans Brommer.<br />

noordbroek<br />

Kerk 17 t/m 20, 25 t/m 28 mei 13-17. Feest van de Geest, Herbert<br />

Nouwens, beelden.<br />

saaxumhuizen<br />

Galerie de Pronkkoamer Saaxumhuizerweg 2, open za/zo 10.30-17.<br />

T/m 20 mei Aizo Betten, Anja Nutters e.a., div. techn.<br />

sappemeer<br />

Galerie de Smederij De Vosholen naast nr 58, T 0598-399899 tst<br />

243, open do-za 13.30-16.30. 16 mei t/m 23 juni vele weefsters uit<br />

Noord-Nederland. 16 t/m 20 activiteiten/demonstraties, open wo-do.<br />

scheemda<br />

Galerie Beeldkracht Torenstraat 6-8, T 0597-591068, open wo-za 10-<br />

18, zo 12-17 en op afspr. T/m 10 juni Boris Shapiro, schilderijen.<br />

slochteren<br />

Fraeylemaborg Hoofdweg 30, dagelijks 10-17, wknd/feestdagen 13-<br />

17. T/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

Kunsthal Slochteren gemeentehuis, Hoofdweg 10a, open ma-vr<br />

9-16.30. T/m 19 juni Jan Hofman (schilderijen), Jitse Sikkema (beelden).<br />

22 juni t/m 4 sept werk kunstuitleen Artos.<br />

ten boer<br />

Atelier Horneman Ticheldobben 8, T 06-50563099, open vr/za, 1e<br />

zo vd mnd en op afspr. T/m 9 juni Festival d’animal, Theo Onnes,<br />

Eduard Bezembinder, Ingrid Mol e.a.<br />

ter apel<br />

Klooster Ter Apel/Galerie II Boslaan 3-5, T 0599-581370, open di-za<br />

10-17, zo, feestd. 13-17. T/m 2 sept Kees Thijn, schilderijen.<br />

thesinge<br />

Kunsthal Bart Art Box Thesingerweg 4, T 050-3061909/06-<br />

43533703, open za/zo 13-17. T/m 13 mei Rangschikken, rituelen,<br />

systematiek, Willem de Boer van Groningen & Winkel.<br />

Kloosterkerk Kapelstraat 2a, T 050-5716945, open 19/20, 26/27/28<br />

mei 11-16, Annemiek Meijer, Ine Quick-Westhof, Rigtje Wijngaarden,<br />

schilderijen.<br />

tolbert<br />

Roesd De Holm 34, T 0594-549707, open wo-vr 10-17.30, za 10-17.<br />

T/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

uithuizen<br />

Museum Eddy Roos Emmaweg 50, T 0595-431067, open za/zo<br />

13-17 en op afspr. T/m 20 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het<br />

Noorden.<br />

veendam<br />

Veenkoloniaal Museum Museumplein 5, T 0598-364224, open di-do<br />

11-17, vr-zo 13-17. T/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het<br />

Noorden. 19 mei t/m 9 sept, Harry Cock, foto’s.<br />

warffum<br />

Openluchtmuseum Het Hoogeland Schoolstraat 4, open di-za 10-17,<br />

zo 13-17. 7 juni t/m 2 sept Color Improvisations, quilts.<br />

westeremden<br />

Kunstgang Op de wind Aylsumaheerd, Vierburenweg 11, T 0596-<br />

551877, open vr-zo 13-17 en op afspr. T/m 28 mei Anne Wine, div.<br />

techn. 2 juni t/m 8 juli Barbara Hoyng, Marieke Cordesius.<br />

De Weem Abt Emopad 2, T 0596-551415, open t/m okt, do-za 13-17.<br />

T/m 27 okt Ieder jaar anders I, Henk Helmantel.<br />

zuidhorn<br />

Cultureel centrum Jellemaweg 3, T 0594-507088, openingstijden<br />

bibliotheek. T/m mei Ton de Vreede, Anne Caesar e.a.<br />

Friesland<br />

AMElAND<br />

Galerie Bo lumen Douwe Klipweg 10, Ballum, open wo-za 10.30-<br />

16.30. T/m 29 mei Fria over zee, 13 kunstenaars van Fria; ook in<br />

gemeentehuis en hotel Nobel.<br />

BAlK<br />

Centrum za 26 mei, 11-17. Kunstmarkt.<br />

BEETSTERzWAAG<br />

Galerie Terbeek Hoofdstraat 42, T 0512-820300, open wo-zo 13-17<br />

en op afspr. T/m 28 mei Frozen, meesterlijke stillevens van nu, Leo<br />

Pors, Edgar de Cruijer, Antonio Fuertes.<br />

BERlIKUM<br />

Atelier Hiske Wiersma en lijstenmakerij, Kleasterdyk 32, T 06-<br />

20193896, open 1e za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. Schilderijen.<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 19<br />

BOlSWARD<br />

Galerie lalande Grote Dijlakker 31, T 06-23096263 open vr 14-18,<br />

19-21, za 14-18 en op afspr. Daniël Nauta e.a., schilderijen.<br />

20 buitenlocaties T/m 1 okt jubileumtentoonstelling fotoclub<br />

d’Ontspanner.<br />

DAMWOUDE<br />

Atelier Jan Reinder Adema Hoofdweg 43, T 0511-424696, open vr/<br />

za 13.30-17 en op afspr.<br />

DE WIlGEN<br />

Atelier Amapola Hoptunen 13, T 06-52539055, open za/zo 13-17,<br />

28/5 en op afspr. 4 mei t/m 1 juli Margôt Ritman, Geertje Halma<br />

(schilderijen), Jan Hooghiemstra (glas).<br />

Galerie Buitengewoon Dr. Heawei 52, T 0512-518684, open 1e en<br />

laatste za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 1 juli Van Friese grond,<br />

Jentsje Popma (schilderijen), Jitse Sikkema (beelden).<br />

DONKERBROEK<br />

Galerie Huize Hynsteblom Bokkekampsweg 4, T 0516-491730,<br />

06-13402657, open zo 14-17. Marty Poorter. T/m 29 mei Hindrik vd<br />

Ploeg.<br />

DRACHTEN<br />

Atelier Maaike Buisman Sydwende 9. 14 t/m 20 mei Week van het<br />

weven.<br />

Atelier Corrie van Eijk Leppa 123, T 0512-515689, open dagen 14<br />

t/m 19 mei, 13-17. Afrikaanse kunst, Zweeds glas, etc.<br />

De Galerij Burg. Wuiteweg 24, ingang Boelensstraat, T 0512-335025,<br />

open wo-zo 14-17 en rond voorstellingen De Lawei; juni/juli zo gesl.<br />

T/m 27 mei Spooney World, Botas. 2 juni t/m 7 juli Aanstormend<br />

Talent VII, ism Minerva, zes kunstenaars, tekeningen.<br />

Museum Dr8888 Museumplein 2, T 0512-515647, open di-za 11-17,<br />

zo, feestd. 13-17.<br />

FRANEKER<br />

Museum Martena Voorstraat 35, T 0517-392192, open di-vr 10-17,<br />

za/zo 13-17. T/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het<br />

Noorden.<br />

GORREDIJK<br />

Galerie Hoogenbosch Stationsweg 66, T 0513-465178, open do-zo<br />

13.30-17.30 en op afspr.<br />

Galerie Smarius/Steven Sterk Hellingbaas 1, T 0561-499566,<br />

06-10595904, open do-zo 13-18. 6 mei t/m 17 juni Otto Egberts,<br />

tekeningen, schilderijen, sculpturen.<br />

HARlINGEN<br />

Galerie/Atelier Acanthus Zuiderhaven 71a, T 0517-415173, open<br />

di-za 10-12, 13.30-18. Klaes Posthuma, schilderijen.<br />

Hannemahuis Voorstraat 56, open di-vr 11-17, za/zo 13.30-17. 27<br />

apr t/m 17 juni Ton Bouchier, Henk Krist.<br />

Galerie De Vis Noorderhaven 40, T 0517-417116, open do/vr<br />

12.30-17, za 11-17 en op afspr. T/m 28 juli Goed en Kwaad, Barbara<br />

Broekman, textiel.<br />

HAUlERWIJK<br />

Galerie Hummel Leeksterweg 29, T 0516-425000, open di-vr<br />

9.30-17.30, do tot 21, za 9.30-16. T/m 30 juni Kijk om je heen,<br />

schildersgroepen Trefkûle en Uitdaging, Jaap Bos (beelden).<br />

HEERENVEEN<br />

Museum Belvédère Oranje Nassaulaan 12, T 0513-644999, open dizo<br />

11-17. T/m 13 mei Bennink – Beats – Belvédère, Han Bennink.<br />

Museum Willem van Haren Minckelersstr. 11, T 0513-623408, open<br />

di-vr 11-17, za/zo 13-17. T/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance<br />

in het Noorden. T/m 10 juni Alice Koopmans, schilderijen. 17 t/m 5<br />

aug Ingrid Rollema, installaties. T/m sept beeldenhof.<br />

KOUDUM<br />

Atelier-Galerie 13 Manen Hoofdstraat 37a, open di-do 10-17. Monumentaal/symbolisch,<br />

beelden, schilderijen div. kunstenaars.<br />

Galerie De Souverijne Hoofdstraat 26-28, T 06-10374486, open<br />

wo-za 13-16 en op afspr. T/m 30 juni Irina Laube (schilderijen), Jos<br />

ter Burg (beelden).<br />

KûBAARD<br />

Galerie Moglas Joarumerleane 4a, T 0515-781040. T/m 16 mei Dirk<br />

Postma, schilderijen.<br />

lEEUWARDEN<br />

Fries Museum Turfmarkt 11, T 058-2555500, open di-zo 11-17. T/m 1<br />

juli Grutte Pier. Windows, collectie moderne kunst.<br />

Kunstuitleen Friesland Wissedwinger 1, T 058-2125400, open di-vr<br />

10-17, za 12-17. T/m 12 mei Roos Schuring. 19 mei t/m 13 juli Dorita<br />

Savert.<br />

Galerie/atelier ’t lamberthûs Eewal 90, T 058-2501099, open vr/za<br />

13-17, juli/aug op afspr.<br />

Natuurmuseum Fryslân Schoenmakersperk 2, T 058-2332244,<br />

open di-zo 11-17. T/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het<br />

Noorden.<br />

Keramiekmuseum Princessehof Grote Kerkstraat 11, T 058-2948958,<br />

open di-zo 11-17. T/m 28 okt Groen geluk. Van lusthof tot volkstuin.<br />

Galerie De Roos van Tudor Eewal 47-49, T 058-2161636, open wo-vr<br />

13.30-17, za 11-17, 2e zo vd mnd 14-17.<br />

Tresoar Boterhoek 1, T058-7890789. T/m 30 juni, Benner, Althuis,<br />

Gerlsma, Huisman e.a.<br />

lEMMER<br />

Galerie Emmakade Frisian Sailing Company, Emmakade 3, T 0514-<br />

566000, open ma-vr 8.30-17.30 en op afspr.<br />

Fedde Schurerplein za 5 mei 11-17. Kunst op ‘e Lemmer, kunstmarkt.<br />

METSlAWIER<br />

Changes Design Roptawei 27, T 0519-242382, open ma-za 10-18 en<br />

op afspr. Brood, Klashorst, Warhol, Appel, Corneille e.a.<br />

NIJEGA<br />

Galerie Dinie Boogaart Kommisjewei 21-23, T 0512-372735, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

Kunstroutes Friesland<br />

Kunst in Workum<br />

Za/zo 5/6 12/13 mei, 11-17. Kunstroute in Workum.<br />

Info: www.beeldenstadworkum.nl/kunstinworkum<br />

Kunst in Opsterland<br />

Za/zo 19/20 en zo/ma 27/28 mei, 11-17. Open atelier route rond<br />

Bakkeveen, Wijnjewoude en Nij Beets. Info: www.kunstinopsterland.nl<br />

en theehuis De Slotplaats, Bakkeveen.


expositieagenda Stuur<br />

NOORDWOlDE<br />

Nationaal Vlechtmuseum Mandehof 7, T 0561-431885, open di-vr<br />

11-17, za/zo 13-17. T/m 20 mei Karin Kortenhorst, sieraden. 14 t/m<br />

20 mei Week van het weven, weefgroep Weefkwadraat.<br />

’t Vlechtwerk Mandehof 13, T 0561-430641, open di-do 11-16.30.<br />

T/m 21 juni Margreet Duursema, Will Legierse, schilderijen.<br />

OFFINGAWIER<br />

Galerie Offingawier Fiifgeawei 25, T 0515-415771, open op afspr.,<br />

of indien aanw. Landschappen Gert Jan Veenstra. T/m 10 juni za/zo<br />

13-17, Zomerexpositie.<br />

OlTERTERP<br />

Galerie lauswolt bij De Slag, Selmien West 2, T 0512-301695, open<br />

di-za 10-12, 13.30-17, zo 13.30-17. T/m 1 juli Co van Assema, Henk<br />

Helmantel, Ruud Verkerk e.a.<br />

OOSTERWOlDE<br />

Caleidoscoop 26 mei t/m 3 juni di-do 13-18, vr-ma 17-21.kunstfestival<br />

met 20 kunstenaars. www.kunstwerf.com<br />

ArtGalleryArtAlice Jardinga 1a, T 0516-514676, open op afspr. Alice<br />

Buis (schilderijen), Liesbeth Topper (keramiek). 17 mei t/m 1 juli za/<br />

zo 13-17, Paul Christiaan Bos, Marlies Heylmann e.a.<br />

OUDE BIlDTzIJl<br />

Galerie/atelier De Trapjes Oude Bildtdijk 94, T 0518-421293, open<br />

1e za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. John Maes (schilderijen, grafiek),<br />

Joske Maes-Pellens (beeldweefsels). 14 t/m 20 mei di-zo 13-17 Week<br />

van het weven.<br />

RAARD<br />

OerKa Irene Verbeek Museum kerkje van Raard, T 050-5291360,<br />

open apr t/m okt vr-zo 14-17 en op afspr. Een zee van tijd, Irene<br />

Verbeek, div. techn.<br />

SINT ANNAPAROCHIE.<br />

Hendrik Elings Oudebildtdijk 202, open 26 mei t/m 10 juni za/zo<br />

13-17, t/m sept 1e zo vd mnd. Thuisexpositie Hendrik Elings.<br />

SNEEK<br />

Galerie Peter Bax Singel 82, T 0515-422772, open di-vr 13.30-18,<br />

do 19-21, za 10-17. T/m 9 mei The non-objective World, Arnoldi,<br />

Drenska, De Lussigny, Henneke Chevalier e.a.<br />

TJERKWERD<br />

Galerie Artisjok Kerkstraat 19, T 0515-579193, open do-za 13-17<br />

en op afspr. T/m 27 okt Rondom Wonderen, Ada Stel, keramiek,<br />

schilderijen.<br />

Gerrit Wijngaarden Waltaweg 25, T 0515-579323, open op afspr.<br />

DE VEENHOOP<br />

Atelier Ton ter linden Kruswei 14, T 0512-462098, open op afspr.<br />

Open dagen: 19/20, 26/27/28 mei; 23/24 juni; 21/22/28/29 juli De<br />

Kracht van de Eenvoud, Gertien van Rhijn, Ton ter Linden, Gert Tabak.<br />

VEENWOUDEN<br />

De Schierstins Hoofdstraat 1, open di-zo 13.30-17. T/m 6 mei Vogels,<br />

Baukje Dijkstra (keramiek), Bert Hoeve (natuurfoto’s). 11 mei t/m 17<br />

juni Lolkje vd Kooi, Skelte en Ynte Braaksma, tekeningen, strips. 23<br />

juni t/m 26 aug Koos Zwiers, beelden, en Afrikaanse kunst.<br />

WORKUM<br />

Galerie Berger Noard 23A , T 06-20234810, open di-za 11-17 en op<br />

afspr. Div. kunstenaars, sieraden, schilderijen, objecten.<br />

Jopie Huisman Museum Noard 6, T 0515-543131, open ma-za 10-17,<br />

zo 13-17. T/m 30 dec Fisk & Frij, van Jopie Huisman tot Jan Mankes.<br />

Galerie Kesk-Art Noard 5, T 06-30590478, open wo-zo 13-18, meiokt<br />

di-zo 11-18.<br />

Galerie Ada Stel Súd 32, T 0515-579193, open do-za 13-17 en op<br />

afspr.<br />

Galerie De Vereeniging Sud 13, T 06-28676254, open vr-zo 13.30-17.<br />

T/m 6 mei Paul Dikker, schilderijen.<br />

Drenthe<br />

ASSEN<br />

Adventskerk Lindelaan, open t/m 13 mei, vr, zo 10-12. Kopstukken,<br />

Peter Siebesma, schilderijen.<br />

CBK Drenthe/kunstuitleen Assen Weiersstraat 1/f, T 088-0128000,<br />

open wo-vr 13-17, za 13-16. 9 juni t/m 2 sept BinnensteBuiten,<br />

Richard Deacon, Tony Cragg, Henk Visch e.a.<br />

CBK Vanderveen open tijdens winkeltijden. T/m 5 mei Kunst uit Ost<br />

Friesland en Drenthe.<br />

DeFKa Vennestraat 88, T 0592-315316, open do-za 13-17.<br />

Drents Museum Brink 1, T 0592-377773, open di-zo 11-17. T/m 28<br />

okt Vikingen!<br />

Galerie Spieker Singelpassage, open wo-za 14-17, vr 19-21.<br />

BAllOO<br />

Galerie Drentsche Aa Balloo 27, T 0592-241214, open vr/za 13-17<br />

en op afspr. T/m 24 juni Drents hedendaags, Siemen Dijkstra, Wout<br />

Wachtmeester e.a. Noorder schatten, Inge Dijkinga, foto’s.<br />

BEIlEN<br />

Brunstingerhof Sportlaan8, T 0593-522838, open op afspr. T/m 13<br />

mei do-zo 12-18, Buitengewoon Renaissance, Harjon Martinus, Abel<br />

Veen, Wobke Shoes e.a.<br />

Stefanuskerk Pr. Bernhardstraat 12, 29 juni t/m 22 juli vr-zo 13-17.<br />

Marianne Berhoff (foto’s), Joan Bruggink (beelden).<br />

DAlEN<br />

De Dalense loo De Loo 20, T 0524-522723, open za/zo 12-17 en<br />

op afspr.<br />

Atelier De Homestead Kruisstraat 20. 14 t/m 20 mei Week van het<br />

weven.<br />

DE SCHIPHORST<br />

De Havixhorst beeldenpark, Schiphorsterweg 34-36, T 0522-441487,<br />

open dagl. 11-17. T/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het<br />

Noorden.<br />

DWINGElOO<br />

Kunstbureau ARTeria Dwingelderwijk 37, open vr/za 12-17 en op<br />

afspr.<br />

Keramiekmarkt op De Brink, do 17 mei 10-17. 95 internationale<br />

deelnemers.<br />

Boerderij de Galerij Eemster 24, T 0521-571220, open wo-vr<br />

9.30-17, wknd op afspr. Wessel Bezemer (beelden), schilderijen van<br />

wisselende exposanten. Beeldentuin.<br />

Atelier de Garage Achter de hoven 12, T 0521-592058, open mei<br />

t/m okt zo 13-17, anders op afspr. Trijntje Muys, aquarellen.<br />

Kunstroutes Drenthe<br />

Atelierroute Dwingeloo<br />

Za/zo 5/6 mei. 6 km lange route rond brink van Dwingeloo e.o. langs<br />

27 kunstenaars op 19 locaties. Info: 222.atelierroutedwingeloo.nl<br />

Open atelierroute Noordenveld: ‘Betrapt in je werk’<br />

Za/zo 12/13 mei, 12-17. (Fiets)route met 14 kunstenaars langs<br />

o.a. Leekstermeer, Roden, Peize. Opening 12/5 11 u. atelier Koke<br />

Klaveringa, Meerweg 2-4, Nietap. Info: www.verkuno.nl<br />

Kunstroute Kunst Thuis<br />

Ma 28 mei kunstroute rond Eelde, Paterswolde, Bunne.<br />

Info: www.cultureleraadeelde.nl<br />

Keramiek- & grafiekatelier Elysia Verhoeven en Siemen Dijkstra,<br />

Lheeweg 10b, T 0521-597636/597146, open wo-za 13-17 en op afspr,<br />

jan/feb gesloten.<br />

EElDE<br />

Museum De Buitenplaats Hoofdweg 76, tel. 050-3095818, open<br />

di-zo 11-17. T/m 6 mei Pieter Pander en Reinder Homan. T/m 13 mei<br />

Renaissance in het Noorden.<br />

EMMEN<br />

CBK De Fabriek, Ermerweg 88b, T 0591-685820, open wo-zo 13-17.<br />

T/m 28 mei cursisten atelier Helderrood. 5 mei t/m 1 juli Francis<br />

Kilian, schilderijen. 31 mei t/m 1 juli Nachtwacht, educatief.<br />

Grote Kerk Marktplein, open di-do, za 13-17. T/m 9 juni Kinderen<br />

kijken kunst, 4 boekillustratoren.<br />

EMMER-COMPASCUUM<br />

Molen Hoofdkanaal wz 108, 13 mei 10-17. Kunstmarkt Compas.<br />

GASSElTERNIJVEEN<br />

Kunstgalerie Arnold Gasselterweg 1, T 0599-513340, open wo-za,<br />

1e zo vd mnd 13.30-17.30. Schilderijen 19e, 20e en 21e eeuw.<br />

Galerie Pommona Hoofdsrtaat 58, T 0599-512867/06-29204451,<br />

open 10-17 en op afspr.<br />

GEES<br />

Beelden in Gees beeldentuin en galerie, Schaapveensweg 16, T<br />

0524-582141, open wo-zo 12-17. 6 mei t/m 30 sept Mette Bus, Jan<br />

Steen, Hartwig Doden e.a.<br />

MEPPEl<br />

Drukkerijmuseum Kleine Oever 11, T 0522-242565, open di-za 13-<br />

17. T/m 30 juni Out of the box, Manja Cornelissen, schilderijen.<br />

Kunsthuis Secretarie Hoofdstraat 22, T 0522–850644, open di-zo<br />

13–17, do 10–17, vr 18-20. T/m 6 mei Kunstmanifestatie Renaissance<br />

in het Noorden. 2 juni t/m 2 sept Stien Eelsingh, overzichtstentoonstelling.<br />

NIEUW AMSTERDAM<br />

Galerie van Strien Vaart nz 176, T 0591-551630, open vr-zo 13-17.<br />

T/m 13 mei Ada Breedveld, Ewoud de Groot e.a. 20 mei t/m 1 juli<br />

Gertjan Scholte-Albers, Gerrit Wijngaarden e.a.<br />

NIEUW ANNERVEEN<br />

Atelier De Kunst Stee Hunzeweg 42, T 0598-468199, open dagelijks<br />

10-17.<br />

Fred Wagemans Egberts Lent, Hunzeweg 30, T 06-51552333, open<br />

vr-zo 12-17 en op afspr.<br />

NIEUW BUINEN<br />

Goedewaagen Keramisch museum, Glaslaan 29a, T 0599-616090,<br />

open ma-vr 10-16, za/zo 13-17.<br />

locatie P.A.I.R. Drentse Mondenweg, t/m 20 mei (14 u. eindpresentatie)<br />

Ontworteld, Erik Alkema, artist in residence.<br />

Silo del Arte Zuiderdiep 7, T 06-22922601, dagelijks welkom. Erik<br />

Zwezerijnen, schilderijen en Louisa van den Hof, glaskunst.<br />

NIEUWEROORD<br />

Atelier & Gangerie Delibre Middenraai 41a, T 0528-373766, open<br />

za/zo 13-16 en op afspr. Delia Bremer, Marijn Scholte e.a. en beeldentuin<br />

‘Beelden & ’n bakkie’.<br />

NIJlANDE<br />

Art-Melvy Gallery Nijlande 19, T 0592-243294, open op afspr.<br />

Yvonne Visser (beelden) e.a. Beeldentuin.<br />

ORVElTE<br />

Grafisch Proeflokaal Aan het Melkwegje 5, T 0593-565818, open do<br />

10-15 en op afspr. T/m 13 mei Renaissance in het Noorden.<br />

PATERSWOlDE<br />

Galerie lemferdinge Lemferdingelaan 2, T 050-3091377, open<br />

vr-zo 12-17. T/m 21 mei Erik van Ommen (schilderijen), Gert Bakker<br />

(beelden staaldraad). 27/28 mei Overzicht Kunstroute. 2 juni t/m 9<br />

sept Ver. Drentse Natuurfotografen.<br />

RODEN<br />

Galerie Aan de Vaart Aan de Vaart 10a, T 5015441, open vr/za 12-<br />

18. Elly Hardholt (schilderijen), Rob Gorter (meubels).<br />

Koetshuis Mensingeweg 3, T 050-5013035, open do-zo 13-17. T/m 6<br />

mei DSG, Ruud Pols, Mariet Schedler, Peter de Vis. 15 juni t/m 1 juli<br />

NaNu 2012, tuinfotowedstrijd.<br />

VlEDDER<br />

Atelier De Klei linde Dorpsstraat 10, T 0521-382787, open ma-za<br />

10-18 en op afspr. Cees Vermeer, Liz Hansen, beelden.<br />

Museums Vledder Brink 1, T 0521-383352, open v.a. apr t/m<br />

kerstvak. wo-zo 11-16. Beeldentuin. T/m ‘Boven het maaiveld’ Zhong<br />

Nai, schilderijen.<br />

VRIES<br />

Atelier Brink 2 Brink 2, T 0592-858845, open za/zo 13-17. T/m juni<br />

De ijsvogels van de Hunze, Erik van Ommen.<br />

Gemeentehuis Tynaarlo Kornoeljeplein 1, T 0592-266662, open mavr.<br />

T/m 14 juni De Tekening, tientallen kunstenaars.<br />

WITTElTE<br />

Galerie De Ambachtsman Wapserveenseweg 15, T 0521-598244,<br />

open vr-zo 13-18. div. kunstenaars; ook beeldentuin.<br />

Galerie De Herkenning Meester Broerweg 2, T 0521-598007, open<br />

do-zo 13-17 en op afspr. Ook beeldentuin.<br />

Atelier Ineke Ottenhof Wittelterweg 16, T 0521-598033, ’s middags<br />

open. Schilderijen.<br />

WITHAREN<br />

Atelier Witharen Witharenweg 24, T 0523-676272, open do-zo 11-17<br />

en op afspr. Galerie en beeldentuin. Lolke vd Bij, Janny de Ruiter,<br />

Jeannette Claessen e.a.<br />

pagina 20 kunstkrant mei/juni 2012<br />

expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van juli/augustus<br />

uiterlijk 10 juli naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-Nederland,<br />

Postbus 494, 9700 AL Groningen, of e-mail naar kunstkrant@live.nl<br />

Overijssel Kunstroutes Overijssel<br />

AlMElO<br />

Groeneveld galerie en skulpturenpark, Groeneveldsweg 8, T 0546-<br />

818111, open wo-za, 1e zo vd mnd 13-17.<br />

Keramiekcentrum Westerdok Trompstraat 2, open wo 11-13, za, 1e<br />

zo vd mnd 13-16.<br />

BATHMEN<br />

Diverse locaties 22 juni t/m 1 sept (Mid)Zomer kunstfeest, Ineke<br />

Bakker, Rens Bouma e.a.<br />

BEUNINGEN<br />

Het Dinkelwerk Denekamperstraat 49, T 0541-355955, open di-vr<br />

10-17, za 10-16, zo 13-17. Kunstenares Karin Veldhuis, edelsmid<br />

Patricia de Jonge, Rikie Braakhuis (Tiffany, glas).<br />

BORNE<br />

Bornse Synagoge Ennekerdijk 17, open tijdens exposities za/zo 14-<br />

17. T/m 10 juni A case for a rookie Hangman, Tina Hinderink, pastel.<br />

Galerie Twee10 Stationsstraat 36, T 074-8513105, open zo 13-17,<br />

vr/za op afspr.<br />

DElDEN<br />

De Pook galerie & kunstuitleen, Noorderhagen 58a, T 074-3767065,<br />

open wo-vr 13-18, za 11-17, zo 13-17. T/m 20 mei Ben Wasser,<br />

landschappen. 3 juni t/m 29 juli Peter Hermans, schilderijen.<br />

De Witte Kamer Langestraat 47, T 074-2593555, open wo-vr 13-<br />

17.30, za 11-17, zo 13-17.<br />

DEN HAM<br />

Expositiehuis Middendorpshuis, Grotestraat 4, T 0546-671864, open<br />

wo-za 14-16. T/m 26 mei 2Dragt, Gijs Dragt, Lucas Dragt, grafiek.<br />

DE POl<br />

Expositie Beeldschoon Löhnislaan 4, T 0521-588679, open vr/za 13-<br />

17, zo en feestd. 11-17. 5 mei t/m 24 juni beeldentuin/galerie Alein<br />

Cool, Jan Leenknegt e.a.<br />

DEVENTER<br />

Galerie Kiek-Kus Roggestraat 16, T 0570-642573, open wo-zo 11-17.<br />

T/m 6 mei Huis met de Huid, Carla Dijk (keramiek), Chris Semmelink<br />

(schilderijen).<br />

Galerie Koningshof Grote Overstraat 16-18, T 0570-672753, open<br />

ma, di, do-za 12-18.<br />

Galerie/atelier De Kunsten TG Gibsonstraat 19, 0570-615569, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

loes & Reinier International Ceramics Korte Assenstraat 15, T 0570-<br />

613004, open wo-vr 11-18, za 11-18.<br />

DIEPENHEIM<br />

Galerie Àlafran Grotestraat 45, T 0547-351718, open wo-zo 12-17<br />

en op afspr.<br />

Kunstvereniging Diepenheim Grotestraat 17, T 0547-352143, open<br />

di-zo 11-17.<br />

Galerie Visée Grotetraat 41, T 06-18653279, open vr-zo 13-17 en<br />

op afspr., jan gesloten. T/m 27 mei Adriaan van Esveld (schilderijen),<br />

Bert Nijenhuis (beelden).<br />

ENSCHEDE<br />

Galerie Beeld & Aambeeld Walstraat 13, T 053-4300357, open<br />

wo-za 10-17, do 10-21.<br />

Concordia Expositie 21rozendaal, Het Rozendaal 21, T 053-4300999,<br />

open do-zo 11-17 en op afspr. T/m 6 mei Jan Mensen. T/m 20 mei<br />

Tide, Gerriet K. Sharma, Daniel Burkhardt. 1 juni t/m 12 aug Uit het<br />

hoofd, Merijn Bolink.<br />

Concordia Expositie Langestraat 56, T 053-4300999, open di-vr 10-<br />

17, do 10-20, za 11-16. T/m 19 mei Fijne hanen, Alice Wielinga, Cris<br />

Toala Olivares, foto’s. 1 juni t/m 7 juli Uit het hoofd, Merijn Bolink en<br />

oud-Rietveld studenten.<br />

louk’s atelier/galerie Walstraat 63, T 053-4332211, open di-za<br />

10-17.<br />

TETEM kunstruimte Stroinksbleekweg 16, T 053-2308791, open do-zo<br />

11-17. T/m 13 mei AKI Electrique 2012, nieuwe lichting ArtEZ Fine Art<br />

Media. T/m 10 juni The Artery Show, selecties van 30 kunstverzamelaars,<br />

Bacon, Mauve, Struycken e.a.<br />

Rijksmuseum Twenthe Lasondersingel 129-131, T 053 4358675,<br />

open di-zo en feestdagen 11–17. 9 juni t/m 30 sept High above<br />

ground, Koen Vermeule.<br />

HARDENBERG<br />

Galerie IQ kunstuitleen De Mulderij 15, T 0523-270023, open ma-vr<br />

10-17, za 11-17. Theo Boeren, Herman Brood, George Heidweiler e.a.,<br />

schilderijen, glas, keramiek, brons.<br />

KNSTSPR Wilhelminaplein 3a, T 0523-260013, open wo-za 14-17, do<br />

19-21 u en 1e zo vd mnd. T/m 2 juni Shoot, voetbalkunst HHC. 9 juni<br />

t/m 21 juli fotogroep Natuur in Beeld.<br />

HASSElT<br />

De Hoogte van Streukel Galerie/atelier, Verkavelingsweg 16, T<br />

038477024. Joke Plomp, aquarellen.<br />

HEINO/WIJHE<br />

Museum de Fundatie/kasteel Het Nijenhuis ’t Nijenhuis 10, T 0572-<br />

388188, open di-zo 11-17. T/m Claassen, Zadkine, Van Pallandt e.a.<br />

IJSSElMUIDEN<br />

Joop uniek in beelden Oosterlandenweg 2, T 038-3312211, open<br />

8.30-18, vr 19-21, za 8.30-17. 2500 tuinbeelden.<br />

KAlENBERG<br />

Atelier/Galerie Marlène Kalenberg Noord 5, T 0561-477573, open<br />

di-zo 14-16. Keramiek van Montse Zurilla. Gastexposanten.<br />

KAMPEN<br />

Ikonenmuseum Buiten Nieuwstraat 2, T 038-3858483, open di/wo<br />

13-17, do-za 10-17. T/m okt Beeld ontmoet Ikoon, Henk Helmantel.<br />

Galerie IQ kunstuitleen Oudestraat 241, open do 10-18, vr 10-21, za<br />

10-17. Antonio Poioumen, Herman Brood, Robert Whitaker e.a.<br />

Koornmarktspoort IJsselkade 1, T 038-3317361, open di-za 11-17. 5<br />

mei t/m 9 juni Marianne Kaars Sijpesteijn, grafiek.<br />

Stedelijk Museum Kampen Oudestraat 133, T 038-3317361, di-za<br />

10-17, zo 13-17. T/m 10 juni Grenzeloos, hedendaagse Nederlandse<br />

illustratie, Lobke van aar, Merijn Hos, Raymond Lemstra e.a.<br />

lONNEKER<br />

Galerie Quinta Bies Dorpsstraat 90, open vr 11-17, zo 13-17.<br />

Galerie Karin Wijnand Dorpsstraat 113, open vr 11-17, zo 13-17. 13<br />

mei t/m Peter Boersma.<br />

lOSSER<br />

Galerie Artisto Martinusplein 14, open do-za 13.30-16. T/m mei<br />

Schoonheid van alledag, Ivo Winnubst e.a.<br />

Kunstkijken op het Hogeland<br />

Zo 20 mei, 11-17. 4de kunstroute in Enschede. Opening/start 10 u.<br />

Erve ’t Schukkink, Schukkinkweg 15a.<br />

Info: www.kunstkijkenophethogeland.nl<br />

Kunstschatten losser<br />

2de zo vd mnd 13-17. 17 galerieën en ateliers in gemeente Losser.<br />

Info: galerie Erfje Kuiper, Kloppenstraat 42, Losser en<br />

www.kunstschattenlosser.nl<br />

Atelierroute Vechtdal<br />

Mei t/m aug laatste wknd vd mnd 11-17.<br />

Info: www.vechtdalkunst.nl<br />

Natuurgebied De Weerribben<br />

Route met twaalf kunstwerken.<br />

Info: Bezoekerscentrum De Weerribben, Ossenzijl.<br />

Kunststappen<br />

1e zo vd mnd 13-17. Galeries en ateliers in Almelo en Wierden.<br />

Info: www.kunststappen.nl<br />

Kunstroute zwolle<br />

Laatste zo vd mnd 14-17. Info: www.kunstroutezwolle.nl<br />

Galerie Heininkshoes Martinusplein 4, T 053-5360624, open di/wo<br />

9-12, do/vr 9-17.<br />

Galerie Erfje Kuiper Kloppenstraat 42, T 053-5385995, open do-zo<br />

14-17 en op afspr. Jan Kuiper, bronzen beelden, Anneke Kuiper, quilts.<br />

T/m 3 juni Louise van Eenennaam, sumi-e.<br />

NIEUWlEUSEN<br />

Galerie Korpershoek Oosterveen 27, T 06-41150897, vr-zo 13-17.<br />

NIJVERDAl<br />

Galerie Sous-Terre Van den Bergsweg 3, T 0548-616838, open ma<br />

13-17, di-za 10-17. T/m 19 mei Liesbet Optendrees, schilderijen.<br />

OOTMARSUM<br />

Galerie atelier lambert Keerweer 3, T 06-53972589, open do/vr<br />

13-17, za/zo 12-17. Lucebert, Wolvecamp, Appel, Corneille e.a.<br />

Galerie Bianca leusink Grotestraat 26, open di-zo 13-17. Schilderijen<br />

Bianca Leusink.<br />

Museum Ton Schulten Kerkplein 16-17, T 0541-291763, open wo-zo<br />

14-17, za 11-17.<br />

Tarpan Art Markt 7, open wo-vr 13-17, za 11-17, zo 12-17. O.a. Wil<br />

Willemsen, Hendrik van Veenendaal, Ad Arma en Ad Verstijnen.<br />

RAAlTE<br />

Dorie Haarman The Art Company, De Waag 11, T 0572-363009, open<br />

di-vr 9.30-17.30, za 9.30-16.30. Schilderijen, keramiek, glas van o.a.<br />

Johanna Walters, Dario Bosa, Bertazoli e.a. Kunstuitleen-inlijstatelier.<br />

STAPHORST<br />

Galerie Hein Elferink Kastanjelaan 5, T 0522-242414, open do 14-18,<br />

vr/za 10-18, 2de zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 19 mei Marian<br />

Bijlenga, Edda Jachens, Mirjam Veldhuis. 24 mei t/m 8 juli Drawing<br />

now Staphorst 2, Max Cole, Ute Litzkow, Justin Quinn e.a.<br />

STEENWIJK<br />

Galerie Bruelle Komputsingel 5, T 0521-344533, open vr/za 10-17,<br />

3e zo van de mnd 13-17.<br />

Galerie Steenwijk Nicolaas ter Maethstraat 2, T 0521-5512486, open<br />

ma-vr 13.30-17, do 19-20.30, za 10-12.30.<br />

IJHORST<br />

De Galerij Kerkweg 12, T 0522-441367, open vr-zo 14-18 en na afspr.<br />

T/m 3 juni Antje Veldstra (grafiek), Martha Veldthuis (beelden). 30<br />

juni t/m 5 aug Floris Anker (aquarellen), Greet Veenhoff (beelden).<br />

WIERDEN<br />

Galerie Tolg’Art Tolgaarde 6-8, T 0546-657589, open do 13-17.30,<br />

vr 13-20.30, za 10-16, 1e zo vd mnd 13-17 en op afspr. 10 mei t/m<br />

16 juni Dynamisch abstract versus… het verstilde landschap, Jan van<br />

Well, Tjeerd Landman (schilderijen), Elt de Boer (keramiek). 21 juni<br />

t/m 28 juli Abstract en figuratief… leraar versus leerling, Jan Aanstoot,<br />

Ton Ploegmakers (schilderijen), Randy van Lingen (beelden).<br />

Drokje petit galerie atelier, Kupersweg 2x, T 0546-657589, open<br />

10-22 (even bellen).<br />

WITHAREN<br />

Atelier Witharen Witharenweg 24, T 0523-676272, open do-zo 11-17.<br />

Keramiek en Beeldentuin. Louis van Vilsteren, Thea Dijkema.<br />

zWOllE<br />

Anningahof Beeldenpark, Hessenweg 9, open va. half mei t/m okt,<br />

wo-zo 13-18.<br />

Galerie In Beeld Koestraat 13, T 06-52677090, open zo 14-17 en<br />

op afspr. T/m 27 mei Marieke van Katwijk (keramiek), Otto Oelen<br />

(schilderijen).<br />

Galerie IQ kunstuitleen Marsweg 42, T 038-4605656 open ma-vr<br />

10-17, za 11-17. Meer dan 1000 kunstwerken. Theo Koster, Herman<br />

Brood, Peter Meijer e.a.<br />

Kunstuitleen zwolle Voorstraat 31, T 038-4216118, open di-za 11-17,<br />

do 11-21. T/m mei Kerven in porselein, Hanneke Verhey. Microrganismen<br />

in beeld, Riet Bakker.<br />

Galerie Het langhuis Goudstraat 8, T 038-4215268, open do-zo<br />

13.30-17.<br />

Galerie lang licht Spoelstraat 28, T 038-4549786, open vr/za 12-16<br />

u en op afspr. Annette vd Vegte, Theo Jaasma, Michiel Galama e.a.<br />

Stedelijk Museum Melkmarkt 41, T 038-4214650, open di-zo 11-17.<br />

T/m 12 aug Stil Even, Gouden Eeuw tot nu, Zandvliet, Maulwurf,<br />

Toorop e.a.<br />

Flevoland<br />

AlMERE<br />

Corrosia! Expo Markt 5, T 036-5215929, open di-za 12-17.<br />

D.O. Gallery Marktmeesterstraat 18, T 036-5247839, open wo-vr<br />

10-18.<br />

Het Kunsthuis New Yorkweg 39, T 036-5329182, winkeltijden.<br />

Museum De Paviljoens Odeonstraat 3, T 036-5450400, open 12-17.<br />

DRONTEN<br />

Galerie kunstuitleen Aan de Amstel Amstel 44, T 0321-325501,<br />

open do-za 10-17.


expositieagenda Stuur<br />

Kunstroutes Flevoland<br />

Kunst Route lelystad<br />

Ltste zo vd mnd 14-17. Open ateliers.<br />

Info: www.kunstroutelelystad.com<br />

Agrarisch Bedrijven Centrum De Drieslag 30, T 0321-313661/<br />

315276, open tijdens kantooruren.<br />

EMMElOORD<br />

Galerie KIK Bedrijfsweg 20, T 06-27523759, open do-za 13.30-17.30,<br />

vr 19-21 en op afspr.<br />

ESPEl<br />

Galerie de Paardenstal Noordermiddenweg 2-1, T 0527-612654,<br />

open do-za, 1e, 3e, 5e zo vd mnd 13.30-17. T/m 6 mei, Tulpenfestival<br />

dagl. 13.30-17. T/m 3 juni Ja natuurlijk, Gertjan Scholte-Albers (schilderijen),<br />

Ingrid Beemsterboer (glas). 7 juni t/m 2 sept Summertime,<br />

Jolande Weekhout (schilderijen), Babke Moelee (beelden).<br />

lElySTAD<br />

Go4art Hollandse Hout 296, T 0320-228899, open di-do, 1e zo vd<br />

mnd 14-17. Angèle Hoegee, Marius Meulenberg, Roland Meijer,<br />

beeldentuin.<br />

Atelier 05 Karveel 5505, T 0320-245108, open ltste zo vd mnd 12-17<br />

en op afspr. Martine Bakker, schilderijen.<br />

NAGElE<br />

Museum Nagele Ring 23, T 0527-653077, open do-zo 13-17. 6 mei<br />

t/m 29 juli Just another day, Saskia Burleson.<br />

zEEWOlDE<br />

Atelier Nestor Krachtenveld 52, T 036-5225229, open di-vr 9-12,<br />

za12-15. Kathelijne Hes, Ineke te Kaate, Wilhelmien Nijboer e.a.<br />

Gelderland<br />

AlMEN<br />

Galerie De blauwe deur Bakkersteeg 2, T 0575-433447, open wo<br />

10-17, do/vr 14-17, 1e za/zo vd mnd 12-17. T/m 11 mei Ik ook van<br />

jou, Ineke Mengelder, schilderijen.<br />

ARNHEM<br />

Galerie in de Kerkstraat Kerkstraat 8, T 026-4429502, open do 14-<br />

19.30, vr/za 12-17, 1e zo vd mnd 13-16.<br />

Historisch Museum Arnhem Bovenbeekstraat 21, T 026-3775300,<br />

open di-vr 10-17, za/zo 11-17.<br />

Museum Moderne Kunst Arnhem Utrechtseweg 87, T 026-3775300,<br />

open di-vr 10-17, za/zo 11-17.<br />

Galerie Plaatsmaken Emmastraat 73, open wo-vr, zo 12-17. T/m 6<br />

mei Aline Eras, Willemijn Saaltink, Wouter Venema.<br />

Galerie De Vijf Eiken Parkstraat 45, T 026-3511004, open 1e zo vd<br />

mnd, 12.30-17 en op afspr.<br />

APPElTERN<br />

Sous-Terre Walstraat 2a, open 1 mrt tot dec dagl 10-18 (mrt, okt/nov<br />

10-17). Galerie en beeldenpark.<br />

BARCHEM<br />

Woodbrookershuis Woodbrookersweg 1, T 0573-441734, open ma-vr<br />

9-17. Marijke Sondorp, tekeningen.<br />

BARNEVElD<br />

Museum Nairac Langstraat 13, T 0342-415666, open di-vr 10-17,<br />

za 13-17.<br />

BEEKBERGEN<br />

4evergreen.nu Spelderholt 3, Engelanderweg 22, 32, 36, open 9<br />

t/m 17 juni 12-17. Ria Pastoor, Peter Hiemstra, Jos Dirix e.a.<br />

BREEDENBROEK<br />

Galerie 21 Terborgseweg 21, open vr-zo 13.30-17.30. T/m 28<br />

mei Frank Moritz, Ria Wiendels (schilderijen), Lucie Stoltenborg<br />

(keramiek).<br />

CUlEMBORG<br />

Galerie Kobalt Stationsplein 1, T 06-14257039, open wo, vr, zo 13-<br />

17. 6 mei t/m 3 juni Sybren de Graaff, schilderijen.<br />

DOESBURG<br />

Galerie 8’r Paardenmarkt 8, T 0313-479083, open 1e zo vd mnd en<br />

op afspr. Marga Bles, beelden, Ad van de Brink, schilderijen.<br />

Galerie P&E Art & Tax Meipoortstraat 16, T 0313-472144, open wo-za<br />

12-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Kunstroutes Gelderland<br />

Kunst10daagse Bronckhorst<br />

11 t/m 20 mei. 5 routes van ca. 25 km langs 66 deelnemers op 49<br />

locaties in Vorden e.o. Overzichtsexpo in Kasteel Vorden. Info: VVV<br />

en www.kunst10daagsebronckhorst.nl<br />

Kunstwandelroute Hummelo<br />

T/m 28 mei, route op landgoed Enghuizen met 33 kunstenaars en<br />

anderen. Route te koop bij hotel De Gouden Karper, Dorpsstraat 9,<br />

Hummelo.<br />

15de Puttense Atelierroute<br />

1 t/m 3 juni. Route langs 11 locaties, o.a. gemeentehuis en Kunstkelder.<br />

Info: www.kunstinputten.nl<br />

Atelierroute lunteren<br />

Za/zo 9/10 juni, 11-17. Tien kunstenaars en gastexposanten openen<br />

atelier en tuin. Info: www.atelierroutelunteren.nl<br />

KunstzondagVorden<br />

Zo 10 juni, 11-17. 10 galeries en ateliers in en rond Vorden. Overzichtstentoonstelling<br />

ABN Amro, Raadhuisstraat 1, Vorden. Info: VVV<br />

Vorden en www.kunstzondagvorden.nl<br />

Kunst in Beeld zutphen<br />

1e zo vd mnd. 9 galeries en musea in en rond Zutphen. Info: www.<br />

kunstinbeeld.com<br />

Een rondje kunst zutphen<br />

1e zo vd mnd, 12-17. 11 open ateliers.<br />

De Swarte Ram Ooipoortstraat 60, T 0313-476239, open za/zo 12-17<br />

en op afspr.<br />

DOETINCHEM<br />

Galerie Evie J.G. Heuthorststraat 45, T 0314-362688, open ma-vr<br />

10-17.<br />

Openbaar Vervoer Museum Stationsstraat 50, T 0314-395106. T/m<br />

30 juni Oude IJssel, fotogroep Close-Up Zeddam.<br />

DOORWERTH<br />

Golden Tulip Hotel Kabeljauwallee 35. 11 mei t/m 8 aug, Henk<br />

Slijper, natuuraquarellen.<br />

EEFDE<br />

Galerie Vorm en Beeld Mettrayweg 25, T 0575-519519/542051,<br />

open do-zo 13-17 en op afspr. Regelmatig themaexposities.<br />

ElBURG<br />

Museum Elburg Jufferstraat 6-8, open di-za 11-17. T/m 26 mei<br />

Octopussen, stieren en andere dieren, Harro Nikkels e.a.<br />

Galerie Withaar Beekstraat 11, T 0525-682698, open wo-za 13.30-<br />

16.30. Reint en Rian Withaar, schilderijen.<br />

HATTEM<br />

Anton Pieck Museum / Voerman Museum Achterstraat 46-48, T<br />

038-4442897, open di-za 10-17.<br />

Galerie de Rode Jas Kruisstraat 15, T 038-4449999, open do-za<br />

13.30-17, juli gesloten.<br />

De Schoppert beeldentuin, Groenweg 18, T 038-4441294, open wo<br />

10-16 en voor groepen op afspr.<br />

HEERDE<br />

De Queeste galerie en Beeldentuin, Koerbergseweg 6, T 06-<br />

20881914, open vr 19-21, za/zo 14-17. T/m 13 mei Jeroen Vrijsen,<br />

schilderijen.<br />

HUMMElO<br />

landgoed Enghuizen Rozegaardseweg 7, T 0314-394804. T/m 28<br />

mei Een landgoed vol kunst, wandelroute.<br />

lAAG-KEPPEl<br />

Galerie 1880 Hummeloseweg 4a, T 0314-382208, open do-zo 13-17<br />

en op afspr. Brood, Heijboer, Corneille e.a.<br />

Espace Enny Dorpsstraat 14, T 0314-381808, open do-za 11-17 en<br />

op afspr.<br />

De Kunstkamer Dorpssstraat 23, T 0314-381025, open 1ste zo vd<br />

mnd 12-17 en op afspr. Herman van den Broek.<br />

Galerie de Waker Dorpsstraat 9, T 0314-380507, open do-zo 13.30-<br />

17.30 en op afspr. Regelmatig wisselende collecties.<br />

lOCHEM<br />

15a galerie en beeldentuin, Galgengoorweg 15a, T 0575-469458,<br />

open t/m 31 okt do-zo 13-17 en op afspr.<br />

Galerie Air Kijksteeg 9, T 0573-252396, open za/zo 13-17 en op<br />

afspr.<br />

Kunsthandel De Drieluik Achterstraat 6, T 0573-256656, wo-za<br />

11-18, zo 12-18.<br />

NEEDE<br />

Galerie de Berendjeshoek Oudestraat 53, T 06-53397046, open za<br />

13-16.30 en op afspr. Hasto, Jacob Kanier, Elke Paleit e.a.<br />

Galerie Needien Bremstraat 34, T 0545-292465, vr-zo 14-17.<br />

NUNSPEET<br />

DeMedici Beeldende Kunst Laan 27, T 0341-353599, open do/vr<br />

11-18, za 11-17 en op afspr.<br />

NIJKERK<br />

Galerie Polhus Spoorstr. 1a, T 033-2456986, open vr-zo 13.30-17.<br />

NIJMEGEN<br />

Titus Brandsma Memorial Stijn Buysstraat 11, open ma-vr 9.30-<br />

12.30, 13.30-17, za/zo op afspr.<br />

Museum het Valkhof Kelfkensbos 59, T 024-3608805, open di-vr<br />

10-17 en za/zo 11-17.<br />

Galerie Wit licht Grotestraat 48, T 06-44943517, open do 14-20, vr<br />

12-18, za/zo 12-17.<br />

OOSTERBEEK<br />

Kunstgalerij Albricht Utrechtseweg 107, T 026-3611876, open wo-za<br />

11-17 en op afspr.<br />

OTTERlO<br />

Kröller-Müller Museum Houtkampweg 6, T 0318-591241, open di-zo<br />

10-17, beeldentuin tot 16.30. T/m 28 okt Verlangen naar volmaaktheid<br />

– 21 jaar verzamelen.<br />

PUTTEN<br />

Gemeentehuis Fontanusplein, hal. Juni t/m aug deelnemers Puttense<br />

Atelierroute.<br />

Kunstkelder 1 t/m 16 juni, di, do/vr 14-16, wo, za 10-12.30, deelnemers<br />

Puttense Atelierroute.<br />

STROE<br />

Galerie In de oude school Stroeërschoolweg 6, T 0342-442527, open<br />

wo, vr/za, 1e, 3e zo vd mnd 13.30-17.<br />

UlFT<br />

Galerie bij de Boeken Hutteweg 24. 7 mei t/m 17 juni De Noren<br />

komen, deelnemende kunstenaars Huntenkunst.<br />

SSP-Hal Huttelaan 2, open 11 t/m 13 mei, vr 17-21, za 11-20, zo<br />

10-18. Huttenkunst 2012, ca. 200 kunstenaars.<br />

VElP<br />

Art Gallery O-68 Oranjestraat 68, 026-3639222, open di-vr 14-17,<br />

28/5, 3 en 17/6. 6 t/m 15 mei, 22 mei t/m 17 juni MAR, Marjet den<br />

Bieman (1966-2002), schilderijen.<br />

Klas Vijf Oranjestr. 36d, T 026-4458575, do-za 12-17, zo 13-17.<br />

VORDEN<br />

Galerie A-quadraat Mosselseweg 12a, 0575-556456/06-54397579,<br />

open vr-zo 13-17 en op afspr.<br />

Galerie De Burgerij Zutphenseweg 11, T 06-51112390, open vr/za<br />

12-17, zo 13-17.<br />

Kasteel Vorden 11 t/m 20 mei Kunst10daagse Bronckhorst.<br />

Galerie Agnes Raben Nieuwstad 20, T 0575-551647, open do-ma<br />

11-17 en op afspr. 6 mei t/m 10 juni Vivid Grid, Marian Bijlenga.<br />

WAGENINGEN<br />

Het Depot Generaal Foulkesweg 64, T 0317-424420, open do-zo 11-<br />

17. T/m 3 juni Luut de Gelder. T/m 16 sept Toscana en Veneto. Studio<br />

Sem. 10 juni t/m 27 jan Jan Pater, beelden.<br />

Galerie Wit Hamelakkerlaan 38, T 0317-410930/06-21712810, open<br />

do-zo 13.30-17.30.<br />

expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van juli/augustus<br />

uiterlijk 10 juli naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-Nederland,<br />

Postbus 494, 9700 AL Groningen, of e-mail naar kunstkrant@live.nl<br />

WARNSVElD<br />

Galerie JansenKooy Lage Lochemseweg 7, T 0575-431481, open<br />

do-za, 1e zo vd mnd 12-17.30 en op afspr.<br />

WINTERSWIJK<br />

Galerie Help u zelven Wilhelminastraat 9, T 0543-531784, open<br />

wo-za, 1e zo vd mnd 12-17.<br />

zEVENAAR<br />

Galerie Meander Arnhemseweg 4, T 0316-331855, open do-zo 13-<br />

17.30, behalve 1e zo vd mnd, en op afspr.<br />

zUTPHEN<br />

ABNAMRO Raadhuisstraat 1. 10 juni deelnemers KunstZondagVorden.<br />

Galerie De andere Kant Marspoortstraat 16, 0575-476996, open<br />

wo-za 11-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Galerie izarte Laarstraat 47, T 0575-549370/06-13802505, open<br />

wo 12-18, do/vr 10-18, za 10-17, 1e, ltste zo vd mnd 12-17 en op<br />

afspr. T/m 26 juni Expression without borders – NL, 7 Zuid-Afrikaanse<br />

kunstenaars.<br />

Galerie Bozana Milic Nieuwstad 66, T 0575-476996, open do-za, 1e<br />

zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Museum Henriette Polak Zaadmarkt 88, T 0575-516878, open di-zo<br />

11-17. T/m 3 juni Revisited, Gelderse kunstenaars van toen & nu.<br />

Stedelijk Museum Rozengracht 3, T 0575-516878, open di-zo 11-17.<br />

T/m 17 juni Peter van Straaten & Jo Spier; Virtuoze tekenaars van het<br />

Nederlandse leven.<br />

Utrecht<br />

AMERSFOORT<br />

Museum Flehite Westsingel 50, T 033-2471100, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 25 mei Collectie Fransen: Gestel, Sluijters, Wiegman<br />

e.a. 2 juni t/m 19 aug Jan Adam Zandleven.<br />

KAdE Smallepad 3. T/m 6 mei Solo, Henk Visch, beelden. 26 mei<br />

t/m 26 aug Who more sci-fi than us, hedendaagse Caribische kunst.<br />

Mondriaanhuis Kortegracht 11, T 033-4600170, open di-vr 11-17, za/<br />

zo 12-17. T/m 13 mei Evolutie, Paul Drissen, Gijs Frieling e.a. T/m 17<br />

juni Wei sloot koe, vroege stijlexperimenten van Mondriaan.<br />

lANGBROEK<br />

Art Options Amerongerwetering 13, T 0343-592322, open mei t/m<br />

okt za/zo 13.30-17 en hele jaar op afspr.<br />

UTRECHT<br />

Centraal museum Agnietenstraat 3, T 030-2362362, open di-zo<br />

11-17. T/m 27 mei Mensen en dieren in de Van Baarencollectie. T/m<br />

10 juni God save the Queen, muziek en kunst 1977-1984. T/m 9 sept<br />

Italiaanse invloeden op Utrechtse Oude Meesters.<br />

Morren galleries Oudegracht 338-340, T 030-2317752, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Morren galleries Burg. Reigerstraat 2a, T 030-2381867, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

SOEST<br />

Galerie de Ploegh Pimpelmees 3, T 035-6090411, open wo-vr 11-17,<br />

za 11-16. T/m 2 juni Vierkant de Ploegh, ledententoonstelling.<br />

Noord-Holland<br />

AAlSMEER<br />

Sous-Terre Kudelstaartseweg 1, T 0297-364400, open za/zo 13-17<br />

en op afspr.<br />

AMSTElVEEN<br />

Cobra Museum Sandbergplein 1, T 020-5475050, open di-zo 11-17.<br />

AMSTERDAM<br />

Amsterdam Museum Kalverstraat 92/St. Luciensteeg 27. 7 juni t/m<br />

dec Mijn stad, Barbara Broekman, tapijt.<br />

De Appel arts centre, Prins Hendrikkade 142, open di-zo 11-18. 25<br />

mei t/m 23 sept Topsy Turvy, leve de omgekeerde wereld, James<br />

Ensor, David Lloyd, Matthew Barney e.a.<br />

Galerie Brandt Prinsengracht 799, T 020-6223132, open wo-za 11.30-<br />

17.30, zo 12-17. 19 mei t/m 14 juli Yigal Ozeri, Peter Weidenbaum,<br />

Sander Meisner e.a.<br />

Foam fotografiemuseum, Keizersgracht 609, T 020-5516500, open<br />

dagl 10-18, do-vr 10-21. T/m 24 juni Let’s sit down before we go,<br />

Bertien van Manen.<br />

Van Gogh Museum Paulus Poterstraat 7, T 020-5705200, open dagl.<br />

10-18, vr 10-22.<br />

Grimm Gallery Keizergracht 82 & Frans Halsstraat 26, open wo-za<br />

12-18, T/m 21 mei Charles Avery, schilderijen. 26 mei t/m 1 juli<br />

Miguel Ybánez.<br />

Hermitage Amstel 51, T 020-5308755, open dagl. 10-17, wo 10-17.<br />

T/m 15 juni Rubens, Van Dyck & Jordaens.<br />

Galerie lieve Hemel Spiegelstraat 3, T 020-6230060, open di-za<br />

12-18.<br />

Museum Van loon Keizersgracht 672, T 020-6245255, open wo-ma<br />

11-17. T/m 10 juni De weelde van de Gouden Eeuw, Michiel van<br />

Musscher (1645-1705).<br />

Galerie Mokum Oudezijds Voorburgwal 334, T 020-6243958, do-zo<br />

12-17. 12 mei t/m 10 juni Robert Vorstman, schilderijen.<br />

Morren Galleries Prinsengracht 572, T 020-3206015, open do-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Nieuwe Kerk Dam, T 020-6386909, open dagl. 10-17.<br />

Rembrandthuis Jodenbreestraat 4, T 020-5200400, open dagl. 10-17.<br />

Rijksmuseum Jan Luijkenstraat 1, T 020-6747470, open dagl. 9-18.<br />

Stedelijk Museum Bureau Rozenstraat 59, T 020-4220471, open di-zo<br />

11-17.<br />

BERGEN AAN zEE<br />

Huize Glory T/m 6 mei Internationaal plein-air festival. 12 kunstenaars.<br />

BlARICUM<br />

Galerie De Vlierhove Fransepad 1, ing. Dorpsstraat, T 035-5383736,<br />

open do-zo 14-17.<br />

GROOTSCHERMER<br />

Nic Jonk Museum en beeldentuin, Haviksdijkje 5, T 0299-671560,<br />

open wo-vr 11-17, za/zo 13-17.<br />

HAARlEM<br />

De Hallen Grote Markt 16, T 023-5115775, open di-za 11-17, zo<br />

12-17. T/m 3 juni Charles Atlas, video. La vache qui rit, Hamid el<br />

Kanbouhi.<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 21<br />

Kunstroutes Noord-Holland<br />

KunstFietsroute Castricum limmen<br />

Za/zo 2/3 juni, 11-17. Route langs 19 locaties in Castricum en<br />

Limmen. Centrale expositie: Het Oude Theehuiys, Duinenbosch 3,<br />

Bakkum. Info: www.kunstfietsroutecastricum.nl<br />

Frans Hals Museum Groot Heiligland 62, T 023-5115775, open di-za<br />

11-17, zo 12-17. T/m 6 mei De Gouden Eeuw viert feest.<br />

Teylers Museum Spaarne 16, T 023-5160960, open di-za 10-17, zo<br />

12-17. T/m 6 mei Hulde! Verering in de Gouden Eeuw. T/m 20 mei<br />

Met andere ogen, Marieke en Pieter Sanders.<br />

HIlVERSUM<br />

landgoed zonnestraal T/m juni, ltste zo vd mnd 10-14, Nadine<br />

Meewis, div. techn.<br />

HOORN<br />

Galerie Oost 99 Grote Oost 99, T 0229275742, open do-zo 13-17, mrt<br />

t/m okt wo-zo 12-17. T/m 3 juni Birgit de Boer, Anke Labrie, Rob van<br />

Leeuwen e.a.<br />

lAREN<br />

Galerie Bianca landgraaf Zomertuin 11, T 035-5335987, open wo-zo<br />

13-17.<br />

lionel Gallery Brink 9, T 035-5318521, open wo-za 11-17.30 en op<br />

afspr.<br />

Singer Museum Oude Drift 1, T 035-5393939, open di-zo 11-17.<br />

T/m 28 mei Schilders aan zee, van Mondriaan tot Munch. Schenking<br />

Groeneveld, Breitner, Verster, Eddy Roos e.a.<br />

Gallery lilly zeligman Torenlaan 4-8, T 035-5414787, open wo-za<br />

12-17, zo 15-17 en op afspr.<br />

Zuid-Holland<br />

BERGSCHENHOEK<br />

Artihove Art Center Hoeksekade 162, T 010-5296060, open ma-vr<br />

9-17, za 10-16, zo 12-16.<br />

CAPEllE AAN DE IJSSEl<br />

Esmare Kunstkabinet ’s Gravenweg 368, T 06-22757782, open vr/<br />

za 11-17.<br />

DEN HAAG<br />

Museum Beelden aan zee Harteveltstraat 1, open di-zo 11-17.<br />

T/m 3 juni Jacques Lipchitz, collectie Israel Museum Jeruzalem. The<br />

Spider’s Strategy, Ruthi Helbitz-Cohen. Maja van Hall.<br />

GEM Stadhouderslaan 43, T 070-3381133, open di-zo 12-18. T/m 6<br />

mei Matthew Day Jackson.<br />

Gemeentemuseum Stadhouderslaan 41, T 070-3381111, open di-zo<br />

11-17. T/m 20 mei Verwante verzamelingen, Franse en Nederlandse<br />

prentkunst. T/m 28 mei Alexander Calder. T/m 3 juni Maarten van<br />

Heemskerck: Het oude Rome herleeft. T/m 12 aug Pophouse!, Evelyne<br />

Janssen. 15 juni t/m 19 aug ZomerExpo 2012. T/m 4 nov Goud<br />

uit Java. Zilver uit Batavia. T/m 1 jan 2014 Mondriaan en De Stijl.<br />

Mauritshuis Korte Vijverberg 8, T 070-3023456, open di-za 9-17, zo<br />

11-17.<br />

Galerie De Twee Pauwen Oranjestraat 1/Noordeinde, T 070-<br />

3925443, open wo-za 11-17, zo 13-17.<br />

GOUDA<br />

Galerie Honingen Hoge Gouwe 127, T 0182–551366, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

MuseumgoudA Achter de kerk 14, T 0182-331002, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17.<br />

lEIDEN<br />

De lakenhal Oude Singel 28/32, T 071-5165360, open di-vr 10-17,<br />

za/zo 12-17.<br />

Rijksmuseum van oudheden Rapenburg 28, T 071-5163163, di-zo<br />

10-17.<br />

lISSE<br />

Kasteel Keukenhof Keukenhof 1, T 0252-750690, open mrt t/m okt<br />

di-zo 11-17. T/m 20 mei FlowerCastle. T/m 21 okt Hof van Appel,<br />

beelden Karel Appel.<br />

ROTTERDAM<br />

Boijmans van Beuningen Museumpark 18-20, T 010-4419400, open<br />

di-zo 11-17. T/m 13 mei Cellules, Absalon. T/m 10 juni Istanbul<br />

modern.<br />

Kunsthal Museumpark, Westzeedijk 341, T 010-4400301, open di-za<br />

10-17, zo 11-17. T/m 20 mei Chuck Close. T/m 21 mei Jasper Krabbé,<br />

portretten. T/m 10 juni Zoet & zout.<br />

Nederlands Fotomuseum Las Palmas, Wilhelminakade 332, T 010-<br />

2030405, open di-vr 10-17, za/zo 11-17.<br />

Witte de With Witte de Withstraat 50, T 010-4110144, open di-zo<br />

11-18.<br />

SCHIEDAM<br />

Stedelijk museum Hoogstraat 112, T 010-2463666, open di-zo 10-17.<br />

T/m 17 juni nomaties Volkskrant Beeldende Kunst prijs. T/m 8 juli<br />

Collectie kunst na 1945.<br />

zEIST<br />

Slot zeist Zinzendorflaan 1, T 030-6921704, open di-vr 11-17, za/zo<br />

13-17. T/m 10 juni Klaas Gubbels.<br />

Zeeland<br />

MIDDElBURG<br />

De Vleeshal Zusterstraat 7, T 0118-652000, open di-zo 13-17.<br />

zeeuws Museum Abdij 3-4, T 0118-653000, open di-zo 11-17. T/m<br />

24 juni Verzameld werk, Marcel Broodhaers e.a.<br />

SCHEVENINGEN<br />

Art on Tour Palaceplein 252, open do-zo 13-17.<br />

zIERIKzEE<br />

Galerie la ligne Rouge Meelstraat 25, T 0111-413752, open za/<br />

zo 13-17.


expositieagenda Stuur<br />

Noord-Brabant<br />

DEN BOSCH<br />

Jan van Hoof Galerie Vughterweg 58-60, T 073-6142343, open do-zo<br />

14-18 en op afspr.<br />

Galerie Mark Peet Visser Parade 29, T 073-6125774, open do-zo<br />

12-18 en op afspr.<br />

EINDHOVEN<br />

Van Abbemuseum Bilderdijklaan 10, T 040-2381000, open di-zo<br />

11-17.<br />

Galerie Willy Schoots Willemstraat 27, T 040-2222592, open wo-vr<br />

11-18, za 11-17.<br />

HEEzE<br />

Galerie des Beaux Arts Jan Deckersstraat 45, T 040-2262810, open<br />

wo-za 11-17, zo 13-17.<br />

lITHOIJEN<br />

Sous-Terre Batterijstraat 23a, T 0412-482159, open za/zo 13-17 en<br />

op afspr.<br />

SCHIJNDEl<br />

Jan Heestershuis Pompstraat 17, T 073-5492276, open di-zo 13-17.<br />

T/m 27 mei Dorus van Oorschot, Jan Heesters.<br />

TIlBURG<br />

Studio van Dusseldorp Wilhelminapark 110, T 013-5420468, open<br />

do-zo 13-17 en op afspr.<br />

De Pont Wilhelminapark 1, T 013-5438300, open di-zo 11-17, 3e do<br />

vd mnd 17-20.<br />

VAlKENSWAARD<br />

De Kunstkeuken galerie & kunstuitleen, T 040-2016814, open<br />

wo/do 10.30-18, vr 10.30-21, za 10.30-17, zo 12-17. Erlinde Ufkes<br />

Stephanus, Heyboer e.a.<br />

WIllEMSTAD<br />

Van Bellen Art Voorstraat 29, T 0168-471147, open wo-za 11-17, zo<br />

12-17.<br />

Limburg<br />

MAASTRICHT<br />

Kunst Actief St. Maartenspoort 2, T 043-3505681.<br />

Bonnefantenmuseum Avenue Céramique 250, open di-zo 11-17.<br />

T/m 20 mei Japanse prenten. T/m 17 juni Martin Visser.<br />

Huub Hannen galerie Boschstraat 50, T 043-3255552, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

SWAlMEN<br />

Nabij centrum Bosstraat t.o. 115, T 0475-502739/06-20697409,<br />

open zo/ma 27/28 mei, 13de Internationale Keramiekmarkt, 100<br />

deelnemers.<br />

VENlO<br />

Museum Van Bommel Van Dam Deken Van Oppensingel 6, T 077-<br />

3513457, open di-zo 11-17.<br />

Duitsland<br />

BERSENBRÜCK<br />

Museum des landkreises Osnabrück Stiftshof 4, T +49-5439-441,<br />

open di-vr 9-12, 14-17, za/zo 14-17. T/m juli De 24 uur van een<br />

geisha – Japanse houtsneden in kleur.<br />

SUDERWICK/DINXPERlO<br />

GrenzBlickAtelier Hahnenpatt 15a, T 06-53358737/+49-<br />

15122678191, open mei do za 12-17, juni do-zo 12-17. 6 mei t/m 1<br />

juli Amir Tirandaz, schilderijen.<br />

BORKEN<br />

Stadtmuseum Marktpassage 6, T 0049-2861-939242, open di-za<br />

15-18, zo 10.30-17.30.<br />

DUISBURG<br />

Museum DKM Güntherstrasse 13-15, T +49-203-9355547-0, open<br />

vr-ma 12-18 en op afspr. T/m 18 juni … aus einem Lager, Christiane<br />

Möbus, Timm Ulrichs. Tanz, Tod und Beschwörung, Claudia Terstappen.<br />

Egyptische kunst. T/m 30 juli kunst uit Gandhara.<br />

Stiftung Wilhelm lehmbruck Museum Düsseldorfer Straße 51, T<br />

+49-2032833138, open di-za 11–17, zo 10–18.<br />

EMDEN<br />

Kunsthalle Emden Hinter dem Rahmen 13, T 0049-4921975050,<br />

open di 10-20, wo-vr 10-17, za/zo, feestdagen 11-18. T/m 17 juni<br />

Von Lebensspuk und stiller Schönheit, Karl Hofer, schilderijen.<br />

HAMBURG<br />

Kunsthalle Glockengiesserwall, open di-zo 10-18, do 10-21. T/m 24<br />

juni Minimal and Beyond, Neumann, On Kawara e.a.<br />

lINGEN<br />

Kunstverein lingen Kunsthalle Kaiserstrasse, T 0049-591-59995,<br />

open di-vr 10-17, do 10-20, za/zo 11-17.<br />

MÜNSTER<br />

Kunsthaus Kannen Museum für Outsider Art, Alexianerweg 9, T +49-<br />

2501-96620560, open di, zo 13-17.<br />

lWl-landesmuseum Domplatz 10, T +49-251-5907-01, open di-zo<br />

10-18, do 10-21.<br />

pagina 22 kunstkrant mei/juni 2012<br />

expositiegegevens en persberichten voor de KunstKrant van juli/augustus<br />

uiterlijk 10 juli naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-Nederland,<br />

Postbus 494, 9700 AL Groningen, of e-mail naar kunstkrant@live.nl<br />

NEUENHAUS<br />

Kunstverein Grafschaft Bentheim Hauptstrasse 37, open wo-za<br />

15-18, zo 11-18.<br />

NORDHORN<br />

Städtische Galerie Nordhorn Vechteaue 2, T 0049-5921-971100,<br />

open di-vr 14-17, za 14-18, zo 11-18.<br />

OlDENBURG<br />

BBK-Galerie Peterstr. 1, open di-do 14-17, zo 11-14.<br />

landesmuseum Schlossplatz 1/Damm 1, T 0049-441-2207306, open<br />

di-vr 9-17, do 9-20, za/zo 10-17.<br />

Edith-Ruß-Haus für Medienkunst Katharinenstraße 23, T +49(0)-441<br />

235 31 94, open di-vr 14-17, za/zo 11-17.<br />

PAPENBURG<br />

Galerie im Forum Alte Werft Ölmühlenweg 11, T +49-4961-3829,<br />

open di-do 15-17, zo 14-17.<br />

WEENER<br />

Hasenkabinett Am Hafen 48, open za/zo 13-16.30 u. 19 mei t/m 19<br />

aug Schneehasen im Sommer, Els vd Glas, Hellen Abma e.a.<br />

WIlHElMSHAVEN<br />

Kunsthalle Wilhelmshaven Adalbertstrasse 28, T 0049-442141448,<br />

open di 14-20, wo-zo 11-17.<br />

België<br />

ANTWERPEN<br />

Art Forum Nassaustraat 15, T +32-3-2342160, open wo-vr 10-17. T/m<br />

29 juni Yao Tang Huang, Evert van Fucht.<br />

Extra City Kunsthal Tulpstraat 79, T +32-3-6771655, open wo-zo<br />

14-19, do 14-20.<br />

MuHKa Leuvenstraat 32, T +32-3-2609999, open di-zo 11-18, do 11-<br />

21. T/m 10 juni Too far, too close, Chantal Akerman.<br />

BRUSSEl<br />

Paleis voor de schone kunsten Ravensteinstraat 23, T +32-2-<br />

5078200, open di-zo 10-18, do 10-21. T/m 20 mei Retrospective, Per<br />

Kirkeby.<br />

Wiels Av. Van Volxemlaan 354, T +32-2-3400050, open wo-zo 11-18.<br />

T/m 27 mei Flagrant delight, Rosemarie Trockel.<br />

GENT<br />

S.M.A.K. Citadelpark, T +32-9-2407601, open di-zo 10-18. T/m 3 juni<br />

Schaak show, Sarah Ortmeyer. All in order, with exceptions, Nedko<br />

Solakov.<br />

lEUVEN<br />

Museum leuven Leopold Vanderkelenstraat 28, T +32-16-272929,<br />

open ma-zo 11-18, do 11-22. T/m 6 mei Christoph Fink. T/m 13 mei<br />

Wendingen 1918-1932. Wannes Goetschalck. T/m 26 aug Van voor<br />

Teniers tot na Ensor.<br />

foto: Jos Schuurman<br />

KunstKrant<br />

<strong>Kunstkrant</strong>, Informatiekrant voor beeldende kunst<br />

Uitgave, vormgeving & opmaak<br />

Connect Printmedia, ISSN 1389-8462<br />

Industrieweg 4, 9781 AC Bedum/Postbus 7, 9780 AA Bedum<br />

E-mail: kunstkrant@printmedia.nl, telefoon: 050-3013636,<br />

fax: 050-3012732<br />

Abonnementen<br />

Aanmeldingen, adreswijzigingen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Opzeggen van een los abonnement kan schriftelijk of via de<br />

e-mail worden gedaan, voor 1 december<br />

Abonnementsgeld bedraagt € 18,- per kalenderjaar<br />

Uitgiftepunten<br />

Aanmeldingen, adreswijzigingen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Redactie<br />

Hoofdredacteur: Illand Pietersma, Postbus 494, 9700 AL<br />

Groningen<br />

E-mail: kunstkrant@live.nl, telefoon: 06-18535018<br />

Aan dit nummer werkten mee: Wim van der Beek, Eric Bos en<br />

Gerard Berends<br />

Advertentiewerving<br />

Eddy van den Berg, T: 038-4220364/06-53170662<br />

E-mail: eddyberg@euronet.nl<br />

Advertenties<br />

Aanleveren van advertenties bij voorkeur als <strong>pdf</strong>- of<br />

jpgbestand via de e-mail: kunstkrant@printmedia.nl<br />

Deadlines<br />

Het aanleveren van zowel kopij als advertenties kan tot<br />

uiterlijk de 10e van de maand voor verschijning<br />

Verschijning<br />

6 keer per jaar: januari/februari, maart/april, mei/juni, juli/<br />

augustus, september/oktober, november/december<br />

Verspreiding<br />

Gratis verspreiding in heel Nederland via galeries, musea,<br />

VVV-kantoren, openbare bibliotheken, culturele centra<br />

(theaters etc.), instituten, opleidingen, boekhandels en hotels.<br />

De eerste tien lezers die een mail naar info@kunstkrant.com sturen<br />

o.v.v. Ontdek het moderne krijgen een exemplaar thuisgestuurd.<br />

Actie loopt tot 30 juni.<br />

In Ontdek het moderne vertelt Benno Tempel,<br />

directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, het<br />

dynamische verhaal van de moderne kunst. Ingebed in<br />

politieke en sociale gebeurtenissen, worden verbanden<br />

gelegd tussen fotografie en schilderkunst, tussen ruimtevaart<br />

en utopische projecten. Dit leidt tot boeiende<br />

vergelijkingen tussen bijvoorbeeld Claude Monet en<br />

Wassily Kandinsky, Francis Bacon en Gerhard Richter<br />

of Anton Heyboer en Vincent van Gogh. Deze verrassende<br />

publicatie is meer dan een boek over moderne<br />

kunst en leest als een spannende ontdekkingstocht door<br />

de moderne tijd.<br />

WBOOKS – € 19,95 -<br />

ISBN: 9789040007279 – 184 pagina’s<br />

Metaalatelier Herbert Koekkoek<br />

www.herbertkoekkoek.nl<br />

Bovenrijgerweg 19, 9797 TD Thesinge<br />

050 3024869 of herbertkoekkoek@planet.nl<br />

Geopend tijdens Open Atelierroute<br />

Stichting KAT elke eerste zondag van<br />

de maanden mei t/m oktober van<br />

13.00-17.00 uur, en op afspraak.


1<br />

La Lanka, waar kunst en<br />

natuur harmonisch samengaan<br />

La Lanka is gelegen in het Friese weidelandschap,<br />

op een plekje waar men nog<br />

van de stilte en weidevogels kan genieten.<br />

La Lanka biedt de bezoeker een<br />

omgeving waar kunst en natuur<br />

harmonisch samengaan.<br />

La Lanka, een rijk pallet door allerlei aan aantrekkelijke kunstwerken<br />

activiteiten<br />

Het aantrekkelijke zeer gevarieerd<br />

kunstaanbod, onze gastvrijheid, de fraaie<br />

La Lanka legt zich toe op het presenteren van moderne, voor-<br />

beeldentuin geïntegreerd met zijn<br />

namelijk figuratieve kunst en biedt een rijk pallet van kunstwerken<br />

omgeving van hoge kwaliteit en de in vele gezellige uitingsvormen Theetuin en technieken, met<br />

zowel van zijn kunstenaars terrassen, die maken ruimschoots dat wij hun inmiddels<br />

sporen hebben<br />

verdiend als van getalenteerde nieuwkomers. Kom eens een<br />

uitgegroeid zijn tot een sfeervol trefpunt<br />

kijkje nemen en laat u inspireren en misschien zelfs verleiden<br />

door het voor veelzijdig moderne aanbod figuratieve van kunstwerken. kunst, een<br />

Waar kunst en natuur harmonisch samengaan<br />

Kom eens een kijkje nemen en laat u<br />

La Lanka is gelegen in het Friese weidelandschap op een plekje waar men<br />

inspireren nog van de stilte en misschien weidevogels kan zelfs genieten. verleiden In deze oase van rust is<br />

door elk beeld het zorgvuldig veelzijdig in balans aanbod met zijn omgeving van kunst- geplaatst, waardoor de<br />

schoonheid ervan versterkt wordt en het tegelijkertijd de extra dimensie<br />

werken. Kunst kijken, kunst beleven en<br />

laat zien die beelden aan een tuin kunnen geven. Een inspirerende omge-<br />

eventueel ving waar natuur tot en kunst aankoop harmonisch overgaan, samengaan. is een<br />

‘place to be’ waar het prettig is naar proces dat tijd en aandacht vergt.<br />

kunst te kijken, mensen te ontmoeten<br />

IN 2012<br />

en<br />

EXPOSEREN:<br />

Voor het meest recente nieuws, kijk op<br />

over kunst te praten.<br />

onze website www.lalanka.nl.<br />

Lina Bekeriene (Lit)<br />

Lolke van der Bij<br />

Jean en Marianne Bremers<br />

Marjolijn de Bruin 12<br />

Ursula Commandeur (D)<br />

Cobi Dierikx<br />

Lida Dijkstra<br />

Corrie Eland<br />

Friedy Evers<br />

Roel Gort<br />

Charles Henri 8<br />

Alied Holman Wiea Duintjer<br />

Annalies Hoornweg<br />

Marianne Houtkamp 6<br />

Jan Jacob (B) 9<br />

Mildred en Ron Janneman<br />

Netty Janssens<br />

Edith Janzen<br />

Romee Kanis 10<br />

Marinus Klap 3<br />

Jonneke Kodde 1<br />

Thomas Jan König (D)<br />

Marlies Krijgsman<br />

Roos Mannaerts<br />

In 2011 bestaat La Lanka 15 jaar.<br />

Allereerst hebben wij inhoud gegeven<br />

aan dit jubileumjaar door een bijzondere<br />

en prachtige collectie kunstwerken in<br />

beeldentuin en galerie te presenteren.<br />

Verder worden er het gehele seizoen<br />

georganiseerd.<br />

Hieke Meppelink<br />

Christel Möhring (D)<br />

Jacco Mustert<br />

Pilar Nadales (Sp)<br />

Kieta Nuij<br />

Hanneke Pereboom<br />

Raul Pereda (Sp)<br />

Dominique Prins<br />

David Reade (ZA) 4<br />

Henk Robben<br />

Sara van Roon<br />

Paz Sanz Fle 2<br />

Marjan Smit<br />

Wim Steins 7<br />

Marjolijn van Stiphout<br />

Rieke van der Stoep 14<br />

Frank Stoopman 11<br />

Jan van Strien<br />

Berita Valk<br />

Martha van Waijop 13<br />

Shirley Weiffenbach<br />

Lenie van Well<br />

DEELNEMENDE KUNSTENAARS IN 2011 IN DE BEELDENTUIN ZIJN O.A.:<br />

Frank Biemans<br />

Lolke van der Bij<br />

Jorien Brugmans<br />

Roel Gort<br />

Inge Groenen<br />

Evert van Hemert<br />

Charles Henri<br />

Martin Hogeweg<br />

De Warren 17<br />

8406 AG Tijnje<br />

Tel. 0513-571154<br />

info@lalanka.nl<br />

5<br />

2 3<br />

Alied Holman<br />

Jeannette Jansen<br />

Hans Janssen<br />

Romee Kanis<br />

Jonneke Kodde<br />

Roos Mannaerts<br />

Hieke Meppelink<br />

Trijnie Mohlmann<br />

Kieta Nuij<br />

Peter Pel<br />

Ellen Prinse<br />

Sara van Roon<br />

Marjan Smit<br />

Marian Spekreijse<br />

Wim Steins<br />

Rieke van der Stoep<br />

Frank Stoopman<br />

Netty Werkman<br />

LG A L LEA RNI KE A & BBE E EEL LD DE EN N TTU U I IN N & L A G AL LA EN RK IAE Beeldentuin Galerie en Beeldentuin en Galerie voor Hedendaagse Moderne Kunst kunst • Midden • Midden in in de de Natuur van van Friesland<br />

Routebeschrijving: - A7, afrit 27 Tijnje: bij<br />

rotonde Tijnje De rechtdoor, Warren 17 dan •2e afslag 8406 rechts; AG Tijnje<br />

Tel. 0513-571154 • E-mail: info@lalanka.nl • www.lalanka.nl<br />

- A32, afrit 13 Akkrum, richting Oldeboorn;<br />

daar afslag Tijnje. Na 4 km linksaf<br />

Open:<br />

15 april tot en met 9 september 2012<br />

elke do t/m zo van 13.00-17.00 uur<br />

Open: 14 mei tot 11 september 2011, elke do t/m zo van 13.00-17.00 uur. Vrij entree.<br />

Bereikbaar vanaf A7 (Groningen-Heerenveen) de afslag Gorredijk/Tijnje richting Tijnje,<br />

bij de rotonde rechtdoor, en de 2e afslag rechtsaf. Zie ook de ANWB borden.<br />

14 13 12 11<br />

www.lalanka.nl<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

kunstkrant mei/juni 2012 pagina 23


pagina 24 kunstkrant mei/juni 2012<br />

Galerie Lauswolt Realisme en abstract<br />

Veel schilderijen, grafiek, glaskunst, bronzen beelden en sieraden<br />

Christiaan Afman<br />

Co van Assema<br />

Margriet Barends<br />

Willie Berkers<br />

Doet Boersma<br />

Janhendrik Dolsma<br />

Marcel Duran<br />

Paula Evers<br />

Anita Franken<br />

Flip Gaasendam<br />

Albert Greving<br />

Jan Groenhart<br />

Johan Haantjes<br />

Rein Halbersma<br />

Evert den Hartog<br />

Henk Helmantel<br />

Margot Homan<br />

Peter van Houten<br />

Ytje de Jong<br />

René Jansen<br />

Bezoek ons ook in het Pinksterweekend van vrijdagavond 25 mei t/m 28 mei 2012 op de<br />

Art Laren op de nieuwe toplocatie nl. in het Singer Museum, de Open Art Fair 2012<br />

die samen wordt gehouden met de 50PlusBeurs in Utrecht van 11 t/m 15 sept 2012 en<br />

Pieter Knorr<br />

(grote wandlengte, 400 m)<br />

Zeven wisselende exposities per jaar<br />

Margot Homan, De Gave, brons<br />

Moderne Kunst gesigneerd met grote<br />

namen vindt men bij Galerie Lauswolt<br />

Realisme 13 in Amsterdam van 17 t/m 20 jan 2013<br />

Aangesloten bij Nat.<br />

Kunstkoop Regeling<br />

Paula Evers<br />

NGA<br />

Lid van de Ned.<br />

Galerie Associatie<br />

Heeft u een schilderij van<br />

Henk Helmantel en u wilt het verkopen? Neem<br />

dan kontakt met ons op<br />

Wij hopen u als gast met een hapje en een drankje te begroeten in onze galerie<br />

Open: di t/m zat 10.00 - 12.00 en 13.30 - 17.00 zondag 13.30 - 17.00<br />

Galerie Lauswolt bij Juwelier De Slag, Selmien West 2, 9247 TS Olterterp<br />

T 0512 - 30 16 95 www.galerielauswolt.com<br />

Irma Kamp<br />

Pieter Knorr<br />

Gea Koevoets<br />

Reinout Krajenbrink<br />

Tjeerd Landman<br />

Rita Lentz<br />

Jan van Loon<br />

Adrijana Martinovic<br />

Yt Osinga<br />

Pieter Pander<br />

Rein Pol<br />

Grietje Postma<br />

Ingrid Smuling<br />

Van der Vegt<br />

Ruud Verkerk<br />

Johan de Vries<br />

Gerrie Wachtmeester<br />

Gerard van de Weerd<br />

Wil Willemsen<br />

Tanya van der Woude<br />

Galerie Lauswolt<br />

Stel uw tomtom in op: Olterterp, Aldhof 9, schuin tegenover nummer 9 vindt u onze galerie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!