02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KunstKrant<br />

<strong>Informatiekrant</strong> <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong><br />

Verder in dit nummer o.a.<br />

Op de huid: Sigrid Hamelink in Galerij Drachten en Museum Nagele<br />

Thijs Jansen: Winnaar Gerrit van Houtenprijs in Fraeylemaborg en in galerie Sign<br />

Kunst- en antiekbeurzen in ‘s Hertogenbosch en Utrecht<br />

Goed en kwaad<br />

in Stedelijk Kampen<br />

Typisch Hollands!<br />

in Museum Nairac<br />

Getekende verhalen<br />

van Jantien Jongsma<br />

ZESTIENDE JAARGANG NUMMER 2<br />

NEEM<br />

MAART/APRIL 2012<br />

mee!<br />

Netty vaN Osch


pagina 2 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012


Veluws Museum Nairac geeft kleur aan clichés<br />

Typisch Hollands:<br />

Tulpen en tegeltjeswijsheden<br />

Wie de intentie heeft een tentoonstelling te maken waarin typisch<br />

Nederlandse gebruiken en gewoonten, <strong>voor</strong>werpen of opvattingen<br />

centraal staan, ontkomt niet aan de bekende clichés: molens, tulpen<br />

en klompen, haring, Delfts blauw, kopjes koffie en brede rivieren<br />

die traag door oneindig laagland gaan. Het gevaar van obligate<br />

beeldvorming heeft Veluws Museum Nairac in Barneveld er niet van<br />

weerhouden een tentoonstelling samen te stellen die beheerst wordt<br />

door een pregnante spruitjeslucht. Sterker nog: dat was juist de<br />

bedoeling!<br />

Door Wim van Der Beek<br />

De formule is niet nieuw: laat hedendaagse<br />

<strong>kunst</strong>enaars met eigentijdse <strong>kunst</strong> reageren op het<br />

overgeleverde Nederlandse culturele erfgoed. Het<br />

succes van zo’n concept hangt natuurlijk af van de<br />

<strong>kunst</strong>enaars die geselecteerd worden. Doen ze de<br />

traditie nog eens dunnetjes over of zijn ze bereid<br />

om traditionele bolwerken op hun grondvesten te<br />

laten schudden door zienswijzen te presenteren<br />

die wringen en schuren en zekerheden aan het<br />

wankelen brengen?<br />

Dat laatste doet Patrick Bergsma. Hij gaat uit van<br />

het typisch Hollandse Delfts blauwe tegeltje, maar<br />

vervolgens laat hij weinig heel van de huiselijkheid<br />

die daarmee doorgaans verbonden wordt. In een<br />

vierluik van acrylschilderijen confronteert hij de<br />

kijker met taferelen die weinig verheffend zijn en<br />

die we liever niet zien, maar die desalniettemin aan<br />

de orde van de dag zijn en dus als ‘typisch Hollands’<br />

aangemerkt kunnen worden.<br />

Hooligans die een politieauto vernielen horen<br />

tegenwoordig evenzeer bij Nederland als een<br />

fietstochtje op zondagmiddag. Bergsma heeft <strong>voor</strong> de<br />

presentatie van zijn ideeën een format gevonden dat<br />

naadloos vorm en inhoud geeft aan de bedoelingen<br />

van de samenstellers van de expositie. Hij gebruikt<br />

traditionele beeldmiddelen en beelddragers om<br />

nieuwe fenomenen en rituelen te belichten. Zo<br />

onderstreept hij dat het belangrijk is om in actuele<br />

<strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> nieuwe zienswijzen en dimensies<br />

te presenteren zonder het oude overboord te gooien.<br />

Door relschoppers te vereeuwigen in Delfts blauw,<br />

plaatst hij hun handelen in een ander daglicht. Dat<br />

verandert de proporties en de impact van de situaties<br />

die hij vastlegt.<br />

Fremdkörper<br />

Hoewel een aantal <strong>kunst</strong>enaars in Typisch Hollands!<br />

de traditie nog eens dunnetjes overdoet, is Patrick<br />

Bergsma gelukkig niet de enige deelnemer die<br />

Vincent van Ojen, Tulpen.<br />

clichébeelden bevraagt, omver haalt of in een<br />

ongebruikelijke context plaatst. Scarlett Hooft<br />

Graafland doet dat ook. In haar vervreemdende foto<br />

Long Orange Line duikt een merkwaardig Fremdkörper<br />

op in een strak gepland en geregisseerd Hollands<br />

polderlandschap. De vreemde eend in de bijt is een<br />

dromedaris die door zijn verschijning, vorm en kleur<br />

contrasteert met de omgeving. Desondanks wekt het<br />

beest de indruk dat zijn aanwezigheid in de groene<br />

vlakte volstrekt logisch, normaal en vanzelfsprekend<br />

is: alsof hij er altijd al is geweest en dus niet meer<br />

is weg te denken. Saillant detail is dat Scarlett<br />

Hooft Graafland analoog fotografeert. Zij monteert<br />

of photoshopt niet. Er is dus geen sprake van een<br />

gemanipuleerd beeld maar van een geënsceneerde<br />

werkelijkheid. De dromedaris was echt even op de<br />

plek waar hij gefotografeerd werd.<br />

Van dergelijke merkwaardige artistieke ingrepen en<br />

tegendraadse zienswijzen moet de tentoonstelling<br />

in Barneveld het hebben. Dat er daarnaast ook<br />

Hanneke Giezen, Tulpenklomp.<br />

veel aandacht is <strong>voor</strong> hedendaagse <strong>kunst</strong> die<br />

inzoomt op het Nederlandse landschap, op tulpen<br />

en tegeltjeswijsheden en op registraties van de<br />

hedendaagse werkelijkheid, mag nauwelijks<br />

een bezwaar heten. Zo blijft het steeds weer een<br />

genoegen om de geraffineerde houtsneden van<br />

Vincent van Ojen te zien, ongeacht de context<br />

waarbinnen ze getoond worden. Als geen ander<br />

heeft Van Ojen de mogelijkheden van de houtsnede<br />

uitgediept. Hij heeft er zijn missie en levenswerk<br />

van gemaakt. Eerherstel van de eliminatietechniek,<br />

die niet meer erg populair is en in onbruik dreigde<br />

te raken, beschouwt hij als een uitdaging. Deze<br />

veeleisende techniek combineert hij met het<br />

toepassen van meerdere drukgangen. Dat procédé is<br />

zeer arbeidsintensief.<br />

Hoewel het technische aspect van de door hem<br />

toegepaste grafische techniek belangrijk is, heeft<br />

Van Ojen een hekel aan herhaling. Daarom houdt<br />

hij de oplage beperkt. De spanning van het drukken<br />

valt weg zodra de eerste prent klaar is. Daarna wordt<br />

het een repeterende handeling. Zoiets als kroketten<br />

inpakken. En dat is niets <strong>voor</strong> Van Ojen. Hij wil<br />

snijden, gutsen en met kleuren en kleurscheidingen<br />

werken. De techniek moet noodzakelijk zijn, eigen<br />

eisen stellen en specifieke kenmerken opleveren<br />

die niet met andere disciplines te bereiken of te<br />

vergelijken zijn. Grafiek mag nooit een slap aftreksel<br />

van een schilderij worden.<br />

Pastiches<br />

Van Ojen beseft dat veel schilders grafiek uitsluitend<br />

zien als een handig reproductiemiddel. Daardoor<br />

is de <strong>beeldende</strong> discipline enigszins in diskrediet<br />

geraakt. Geheel ten onrechte overigens, zoals grafici<br />

pur sang (waartoe ook Van Ojen gerekend kan<br />

worden) keer op keer bewijzen. Het vervaardigen<br />

van houtsneden beantwoordt aan eigen wetten en<br />

vereist een enorme fysieke inspanning. In het geval<br />

van Luzia Simons is dat anders. Zij bedient zich van<br />

beeldcitaten en pastiches. Ze ‘reproduceert’ met<br />

inktjetprint op aquarelpapier tulpen die refereren<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 3<br />

Edith Madou, Wittebrood met haring.<br />

Erica Scheper, Caravan op tapijt.<br />

aan de tulpomania die ruim 400 jaar geleden begon<br />

en in de 17de eeuw een hoogtepunt beleefde.<br />

De speciale scantechniek die Luzia Simons gebruikt,<br />

staat haaks op de puur ambachtelijke werkwijze van<br />

Vincent van Ojen. Hij benadrukt dat een houtsnede<br />

geen gegutste tekening is. Hoewel hij wel uitgaat van<br />

een schetsmatige eerste opzet, houdt de <strong>kunst</strong>enaar<br />

vast aan de vrijheid om tot het laatst toe nog forse<br />

ingrepen te plegen. Techniekbeheersing betekent<br />

<strong>voor</strong> hem dat hij zelfs in de laatste drukgang nog<br />

als een schilder veranderingen in het beeld kan<br />

aanbrengen. Daar<strong>voor</strong> is het noodzakelijk om te<br />

werken volgens een plan waarin de kleurscheidingen<br />

worden vastgesteld en waarin wordt bepaald hoeveel<br />

planken nodig zijn <strong>voor</strong> een prent.<br />

Met hun werk staan <strong>kunst</strong>enaars als Vincent<br />

van Ojen en Tineke Tukker in de Nederlandse<br />

traditie. Dat wil zeggen: zij geven er een eigentijds<br />

vervolg aan zonder commentaar te leveren op de<br />

verhouding tussen heden en verleden. Hun werk<br />

hangt naast <strong>kunst</strong> van kritische en geëngageerde<br />

collega’s die dat wel doen. Ook dat is typisch<br />

Hollands! Het past namelijk bij het consensus model<br />

dat in onze polders is bedacht. Citaten, pastiches,<br />

hergebruik, uitvergroting en vervreemding van de<br />

werkelijkheid maken deel uit van het totale pakket<br />

dat beschikbaar is <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong>enaars die reageren<br />

óp of standpunten innemen óver beeldvorming en<br />

beeldvormingsprocessen. Zo geven ze een frisse<br />

kleur aan clichés.<br />

■ Typisch Hollands!, Mario ter Braak, Erica Scheper,<br />

Kees Moerbeek e.a., t/m 7 april in Veluws Museum Nairac,<br />

Barneveld. Informatie: www.nairac.nl.


BLOEMLEZING UIT DE<br />

VAN<br />

REEKUM<br />

COLLECTIE<br />

TE ZIEN IN CODA MUSEUM<br />

t/m 25.03.2012<br />

NIET VOOR NIETS<br />

aanwinsten 2004 - 2011<br />

cbk_ill_versie1.0.pdf 13-11-2007 21:58:36<br />

pagina 4 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

CENTRUM<br />

BEELDENDE<br />

KUNST<br />

DRENTHE<br />

Documentatie en informatie<br />

Bemiddeling en begeleiding<br />

• Aankopen<br />

• Opdrachten<br />

Kunstuitleen<br />

• Particulieren en scholen<br />

• Bedrijven<br />

Tentoonstellingen<br />

DE GALERIJ<br />

E X P O S I T I E R U I M T E<br />

S C H O U W B U R G D E L A W E I<br />

Burgemeester Wuiteweg 24 (ingang Gauke Boelensstraat) • Postbus 31 9200 AA Drachten<br />

t 0512-335025 • f 0512-335090 • e galerij@lawei.nl • // www.lawei.nl<br />

openingstijden: woensdag t/m zondag, 14.00 - 17.00 uur, <strong>voor</strong>afgaand aan,<br />

tijdens de pauze van en na de <strong>voor</strong>stellingen<br />

Zaterdag 11 februari t/m zondag 1 april 2012<br />

Lucht<br />

Sigrid Hamelink - beelden en installaties<br />

Sigrid maakt figuratieve beelden van hout, keramiek en<br />

aluminium. Ze zijn op een bijzondere manier aanwezig in de<br />

ruimte of maken onderdeel uit van installaties. Soms lijken<br />

beelden te zweven. Of dreigen ze te vallen? Op het dak ontmoet<br />

één beeld de lucht en het licht.<br />

Zondag 15 april t/m zondag 27 mei 2012<br />

CBK Drenthe<br />

Nijverheidsweg 35A<br />

Telefoon (0592) 408885<br />

info@cbkdrenthe.nl<br />

Informatie en openingstijden<br />

www.cbkdrenthe.nl<br />

De keuze van gastconservator<br />

Marc van Gulick<br />

General Manager van Bilderberg Landgoed Lauswolt<br />

advertentie <strong>kunst</strong>krantmrt april 2011-2012.indd 1 01-02-12 13:38


De getekende verhalen van Jantien Jongsma<br />

Het venijn zit in de rand<br />

Het werk van Jantien Jongsma (Harlingen, 1965) doet denken aan<br />

tekenen op een schoolbord, aan borduurlapjes, aan volks<strong>kunst</strong>, aan<br />

beelden uit een droom. Visioenen zijn het, van een ogenschijnlijk<br />

vriendelijk karakter. Maar pas op! Hoe dan ook, het is bijzonder<br />

werk. Soms monumentaal en altijd heel gedetailleerd. Werken<br />

op papier, zegt ze zelf. Mixed media. Het is getekend, maar ook<br />

geschilderd. Oost-Indische inkt, gouache, kleurpotlood, krijt en<br />

houtskool. Daarmee schept ze fantasiewerelden die toch aan de<br />

werkelijkheid zijn ontleend.<br />

Door eric Bos<br />

“Mijn werk is een mengelmoesje van exotische<br />

figuurtjes met beelden uit de Nederlandse<br />

cultuur. Het is naar de natuur getekend, maar het<br />

bevat tevens decoratieve elementen”, legt ze uit.<br />

Je krijgt de neiging haar werk te associëren met<br />

sprookjes. Maar dan met een grimmiger karakter<br />

dan op het eerste gezicht lijkt. Het ziet er lieflijk<br />

uit, wat naïef, met een zweem van nostalgie. Maar<br />

het ademt ook eigentijdsheid en is verwant aan<br />

het ‘informele tekenen’ en aan de Leipziger Schule.<br />

Ze deed een lerarenopleiding en een opleiding<br />

schilderen en grafische <strong>kunst</strong> van 1987 tot 1989<br />

aan de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam.<br />

“Een recensie in de Leeuwarder Courant was heel<br />

positief”, zegt ze. “Ze vonden het aansprekend werk,<br />

je kunt er lang naar kijken en dan ontdek je steeds<br />

meer. Het is niet moeilijk te begrijpen.” Dat is waar.<br />

Van een intellectueel <strong>kunst</strong>gehalte is haar werk niet.<br />

Het zijn taferelen met een sterke gevoelslading. Maar<br />

het wordt daardoor ook wel slecht begrepen. “Ik<br />

deed mee aan een Open Atelierroute. Een vader die<br />

met zijn kind langskwam zei: Dit is <strong>voor</strong> kinderen.”<br />

Naïeve stijl<br />

Dat komt door de ogenschijnlijk naïeve stijl van haar<br />

<strong>voor</strong>stellingen. Een ‘tekening’ als Tweekamerwoning<br />

doet aan het sprookje van Sneeuwwitje denken.<br />

Maar dan een Sneeuwwitje die zwanger is. De open<br />

haard brandt er lustig op los. In de slaapkamer<br />

gloeit gezellig een bedlampje. Maar het is wel een<br />

eenpersoons bed. Ook doet zo’n <strong>voor</strong>stelling denken<br />

aan laatmiddeleeuwse, religieus symbolische schilderijen<br />

van Maria vlak na de Annunciatie. Haar<br />

‘sprookjes’ hebben niet zelden een grimmig karakter.<br />

“Er is inderdaad een schaduwkant aanwezig. Ik heb<br />

bij<strong>voor</strong>beeld een serie over Friesland gemaakt. Eén<br />

ervan beeldt Franeker uit. Gezellig. Maar het gaat<br />

over psychiatrie. Het vertelt een heel ander verhaal.”<br />

Welke verhalen vertelt Jantien Jongsma? “Heel<br />

veel heb ik zelf meegemaakt. Als je met open ogen<br />

door de wereld loopt, zie je dat het niet leuk is <strong>voor</strong><br />

iedereen en altijd.”Sommige van haar tekeningen<br />

verwijzen naar een meisjeskamer zoals ze die zelf<br />

moet hebben gehad, met veel spulletjes en prulletjes,<br />

een poppenwereld. Eén van haar tekeningen uit 2011<br />

héét ook Meisjeskamer. “Maar daar zitten dan wel<br />

weer zwarte randjes omheen.” Het venijn zit in de<br />

rand van de meer ovaalvormige tekeningen waarop<br />

allerlei decoratieve elementen zijn aangebracht. Een<br />

<strong>voor</strong>beeld is een serie tekeningen over plantages. “In<br />

de rand zie je dan heel erge dingen”, waarschuwt ze.<br />

Inderdaad, als we goed kijken zien we een gezin uit<br />

vroeger eeuwen in een gezellige woonkamer, maar<br />

in de rand, de buitenwereld zogezegd, bevinden zich<br />

koopvaardijschepen en plantages met negerslaven.<br />

Brueghel<br />

Er zitten ook prachtige, surrealistische <strong>voor</strong>stellingen<br />

tussen, zoals Slaapwandelen of De aankomst. De ene<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 5<br />

keer zijn het betrekkelijk kleine formaten, maar<br />

het kan ook in de meters lopen. Dan is een hele<br />

wand in één keer veranderd in een wondere wereld<br />

waar je zomaar in kunt stappen, zoals dat in haar<br />

tekeningen wel gebeurt, kamers of huizen waarvan<br />

sommige muren zijn verdwenen zodat binnen en<br />

buiten in elkaar overlopen.<br />

Je kunt ze bekijken zoals we dat bij de<br />

spreekwoordenlandschappen van Pieter Brueghel<br />

doen, waarop tientallen figuurtjes in een stad of<br />

landschap van boven af gezien van alles uitbeelden.<br />

Daar zijn het gevisualiseerde gezegden en<br />

uitdrukkingen. Bij Jantien Jongsma gaat het om haar<br />

eigen verhaal.<br />

“Mijn werk is gevat in volkse thema’s en tradities,<br />

beelden uit het gewone leven, het romantische<br />

leven, geïnspireerd door historische prenten of<br />

door handwerk. Ik heb ook heel veel gekeken naar<br />

merklappen, naar historische klederdrachten,<br />

maar alles is tegelijkertijd fantasie. Soms is het<br />

half Roemeens, dan weer Zwitsers georiënteerd.”<br />

Wat is haar eigen verhaal? “Ik ben in Friesland<br />

geboren”, vertelt Jongsma. “Mijn moeder heeft<br />

<strong>kunst</strong>geschiedenis gestudeerd in Groningen. Ik ben<br />

later met mijn vader en een broertje in Harlingen<br />

gaan wonen. In mijn laatste serie vertel ik van mij<br />

en mijn familie, over de scheiding van mijn ouders.<br />

Ik put ook uit mijn stamboom, mijn vóórfamilie. Het<br />

eindigt in Amsterdam, waar ik woon. Ik ben in Rio<br />

geweest, daar heb je erg veel naïeve schilder<strong>kunst</strong>,<br />

maar het ziet er toch heel anders uit. Er is daar ook<br />

een museum over de plantages, over de Nederlandse<br />

rol in Brazilië, met schilderijen van Frans Post<br />

en Albert Eckhout (een Groningse portret- en<br />

landschapschilder die als een van de eersten in<br />

Brazilië portretten van slaven, indianen en mulatten<br />

schilderde - EB).”<br />

Geheime tuin<br />

Ze schildert laag over laag, dat geldt ook <strong>voor</strong> haar<br />

onderwerpen, een gelaagdheid die zich niet na één<br />

blik laat zien. “Door laag over laag te leggen krijgt<br />

het een soort meisjeskamersetting. Als een geheime<br />

tuin. Bij Galerie Smarius en in Museum Belvédère<br />

hangt overigens werk dat gebonden is aan die<br />

plaatsen, aan alles wat ik daar heb meegemaakt.<br />

Mijn werk is gaandeweg ontstaan. Ik kijk naar<br />

andere <strong>kunst</strong>enaars, naar informele teken<strong>kunst</strong>,<br />

naar outsider<strong>kunst</strong>, toevallige observaties, alles<br />

waarmee je een goed verhaal kunt vertellen. Het<br />

is steeds zoeken naar wat er in de mode was, zoals<br />

de Jonge Wilden, Duitse schilder<strong>kunst</strong>. Dat komt<br />

<strong>voor</strong>t uit de opvoeding door mijn moeder. Ze bracht<br />

altijd veel prenten mee, was een fervent verzamelaar<br />

van borduurwerk, Hindelooper krukjes, Russische<br />

prenten en boekverluchtingen. Je kunt overal een<br />

tekening over maken.”<br />

■ Jantien Jongsma, t/m 1 april Solokabinet in Museum<br />

Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud; t/m 15 april in Galerie<br />

Smarius/Steven Sterk, Gorredijk.<br />

Zie www.museumbelvedere.nl en www.galeriesmarius.nl


KNSTNWS<br />

Edgar Doncker Prijs<br />

<strong>voor</strong> De Buitenplaats<br />

De Edgar Doncker Prijs 2012 is toegekend<br />

aan Jos van Groeningen met zijn vrouw<br />

Janneke (†2007), initiators van museum<br />

De Buitenplaats in Eelde. Aan de prijs is<br />

€ 150.000,- verbonden. De uitreiking is 20<br />

maart in het stadhuis van Haarlem.<br />

Omdat het Edgar Doncker Fonds vijftien<br />

jaar bestaat, verschijnen er een boek en<br />

een film over het fonds en de prijswinnaars.<br />

Groninger Museum<br />

Na de verbouwing van vorig jaar blijkt het<br />

Groninger Museum een tekort te hebben<br />

van meer dan vier miljoen euro. Directeur<br />

Kees van Twist is inmiddels vertrokken.<br />

Oud Gasunie-directeur George Verberg is<br />

aangesteld als interim. Wegens de zware<br />

financiële omstandigheden is onder meer<br />

een tentoonstelling met Canadese expressionistische<br />

<strong>kunst</strong> afgezegd. Gemeente en<br />

Provincie Groningen zeggen financiële<br />

hulp toe. Maar dan moet het museum wel<br />

reorganiseren.<br />

Directeur Paleis Het Loo<br />

Michel van Maarseveen wordt vanaf 1 juli<br />

directeur van Paleis Het Loo in Apeldoorn.<br />

Hij volgt Johan ter Molen op, die met<br />

pensioen gaat. Van Maarseveen is sinds<br />

2002 directeur van het Drents Museum in<br />

Assen.<br />

De Graanrepubliek dicht<br />

Per 1 januari is De Graanrepubliek in Bad<br />

Nieuweschans dicht. Het stichtingsbestuur<br />

is tot opheffing overgegaan wegens tegenvallende<br />

bezoekersaantallen en inkomsten.<br />

Wat er met de collectie van Willem<br />

Massa (1934-2008) gaat gebeuren die ook in<br />

De Graanrepubliek was ondergebracht, is<br />

nog onbekend.<br />

Art-event in Assen<br />

In het weekend van 24 en 25 maart is in<br />

De Nieuwe Kolk in Assen <strong>voor</strong> de eerste<br />

keer een Art-event. Deze verkooptentoonstelling<br />

werd <strong>voor</strong>heen gehouden bij het<br />

Hof van Saksen. Dat was door het grote<br />

aantal bezoekers niet meer mogelijk. Meer<br />

informatie op www.<strong>kunst</strong>-evenementen.nl<br />

Open Ateliers Groningen<br />

City sluit af<br />

In 2001 begon beeldhouwster Nelleke Allersma<br />

in Groningen met het maandelijks<br />

open stellen van haar atelier. Daarna sloten<br />

verschillende <strong>kunst</strong>enaars zich aan bij<br />

de Open Ateliers Groningen City. Na goed<br />

tien jaar stopt de atelierroute. Dit wordt<br />

afgesloten met een gezamenlijke expositie<br />

in Wallstreet Studio aan de Boteringeplaats.<br />

Een feestelijke afsluiting, of toch<br />

het begin van een nieuw initiatief…<br />

Ideeënbus KunstKrant<br />

Heeft u ideeën of suggesties <strong>voor</strong> de KunstKrant?<br />

Stuur ze ons. U kunt uw opmerkingen en ingezonden<br />

brieven mailen naar: info@<strong>kunst</strong>krant.com<br />

Boosaardige kinderen en onheilspellende taferelen in Stedelijk Museum Kampen<br />

Netty van Osch maakt slapende honden wakker<br />

In Woestijndagen toont het Stedelijk Museum Kampen een<br />

overzicht van de beelden en installaties van Netty van Osch.<br />

Uitgangspunt <strong>voor</strong> haar werk zijn (kinder)portretten. De scènes<br />

in haar installaties zijn vaak vol symboliek, surrealistisch en<br />

verhalend. Het contrast tussen goed en kwaad speelt een<br />

belangrijke rol. De personages vertonen vaak emoties die we<br />

niet erg prettig vinden - denk aan boosheid, verdriet of woede.<br />

Vaak gaat het over de relaties tussen de figuren die deze heftige<br />

emoties verder versterken en het gevoel van macht en onmacht<br />

zichtbaar maken. De figuren van Van Osch bewegen zich op het<br />

snijvlak van realiteit, fictie, magie, fantasie, manga, strips en<br />

tekenfilms. Waardoor het een absurdistisch en theatraal karakter<br />

krijgt.<br />

Door Wim van Der Beek<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 6<br />

Handen af van onze kinderen. Ze zijn lief, naïef,<br />

onschuldig en kwetsbaar. Wie zijn kinderen slaat,<br />

is een slechte opvoeder. Een corrigerende tik over de<br />

vingers is een brevet van onvermogen <strong>voor</strong> degene<br />

die zich van deze opvoedkundige strategie bedient.<br />

Dát zijn de <strong>voor</strong>oordelen en de clichés! Wie onlangs<br />

de indrukwekkende filmhit We need to talk about<br />

Kevin (met onvergetelijke rollen van Tilda Swinton<br />

en Ezra Miller) heeft gezien, zou daar wel eens iets<br />

genuanceerder over kunnen denken. Kinderen<br />

kunnen ook boosaardig zijn. Vervelende wichten<br />

en onstuurbare etterbakken komen in de beste<br />

families <strong>voor</strong>. Maar daar spreken we liever niet over.<br />

We need to talk about Kevin heeft echter een kleine<br />

dijkdoorbraak geforceerd. Het laatste taboe (‘slechte<br />

moeders’) is ineens bespreekbaar geworden. De<br />

Groene Amsterdammer wijdde zelfs een special aan<br />

dit precaire onderwerp.<br />

Vertrouwen<br />

En dan is er nog Netty van Osch. De eerste stofwolken<br />

rond We need to talk… zijn nog maar net opgetrokken<br />

of zij veroorzaakt in Stedelijk Museum Kampen<br />

een heuse woestijnstorm met een tentoonstelling<br />

die de tijdgeest dicht op de hielen zit. Het meest<br />

verontrustend is het beeld van een zwaar bewapende,<br />

in zwart leer gehulde jongen die de bezoekers bij de<br />

ingang van de museumzaal de stuipen op het lijf<br />

jaagt. Hij zou Kevin uit de bioscoophit van Lynne<br />

Ramsay kunnen zijn. Trust heet het beeld. Netty van<br />

Osch geeft daarmee al onmiddellijk haar mission<br />

statement en visitekaartje af. Zij wil het in haar<br />

werk namelijk <strong>voor</strong>al hebben over de merkwaardige<br />

discrepantie tussen vertrouwen en wantrouwen. Zij<br />

maakte het beeld van keramiek, skai en plastic in<br />

2011. Men zegt: als je vertrouwen hebt, ben je goed<br />

bewapend. Maar het omgekeerde is ook waar: als<br />

je goed bewapend bent, kun je vertrouwen hebben.<br />

Van Osch licht toe: “Ieder mens heeft Trust in zich<br />

wonen: op de juiste manier of op de verkeerde.”<br />

Netty van Osch (Nijmegen 1962) koestert de<br />

discrepantie en de fricties in haar beelden. Zij houdt<br />

van paradoxale situaties, onheilspellende taferelen,<br />

dubbele moraal en conflicterende betekenislagen.<br />

Niet zonder reden noemt zij haar beelden<br />

poppen. Daarbij denkt iedereen aan onschuldig<br />

meisjesspeelgoed. De werkelijkheid is echter anders:<br />

wranger en ongrijpbaarder. De beelden zien er door<br />

het materiaalgebruik misschien popachtig en zacht<br />

uit, maar de gelaatsuitdrukking, de aankleding<br />

en de situaties waarin ze zich bevinden laten een<br />

andere kant van de werkelijkheid zien.<br />

“Als je slapende honden wakker maakt, heb je de<br />

poppen aan het dansen,” constateert de <strong>kunst</strong>enares.<br />

Die wetenschap weerhoudt haar er echter niet<br />

van om te doen wat menigeen haar zou ontraden.


Ze gooit de knuppel in het<br />

hoenderhok met beelden die<br />

voer zijn <strong>voor</strong> psychologen en<br />

die sluimerende discussies<br />

wekken en aanwakkeren.<br />

Strijd<br />

Haar eerste poppen maakte<br />

Netty van Osch in 1994.<br />

Opvallend is dat ze daarin<br />

dilemma’s aan de orde<br />

stelt die aansluiten bij de<br />

tijdgeest en vragen stellen<br />

over onze aard en identiteit.<br />

De popbeelden zijn<br />

vervreemdend, ongrijpbaar<br />

en angstaanjagend. We zien<br />

kinderen die onredelijk zijn<br />

of vals.<br />

De maakster behandelt<br />

verschillende facetten van<br />

het thema ‘strijd’. Het gaat<br />

over conflicten oproepen<br />

en bezweren. Maar wie<br />

conflicten bestrijdt, strijdt<br />

ook. Het nuanceverschil<br />

tussen strijden <strong>voor</strong> de<br />

goede en <strong>voor</strong> de slechte<br />

zaak verdwijnt soms in een<br />

nevel van misverstanden. In<br />

Stedelijk Museum Kampen<br />

wordt een rookgordijn<br />

opgetrokken tussen goede<br />

en slechte bedoelingen. In<br />

het epicentrum van één<br />

van de expositiezalen ligt<br />

een veelbetekenend zwart<br />

hart. In dezelfde ruimte<br />

doet een Teddybeer in<br />

Boeddhahouding (met de<br />

handpalmen in onschuld<br />

naar buiten gekeerd) er alles<br />

aan om er het beste van te<br />

maken door ons aan te sporen<br />

tot bezinning. Maar het is<br />

duidelijk ‘too little too late’.<br />

Het zwarte hart ligt op de loer<br />

en verpest de concentratie en<br />

het aura van de goeroe. De<br />

slapende honden zijn gewekt.<br />

Kinderen én volwassenen<br />

zijn zeurpieten en zeikerds.<br />

Ze zaniken over van alles en nog wat. De vraag is of ze altijd<br />

zelf de schuld zijn van de situatie waarin ze zich bevinden.<br />

Meestal niet! Netty van Osch symboliseert de onmogelijkheid<br />

om het leven te sturen door dobbelstenen op te nemen in één<br />

van haar installaties. In een andere installatie refereert een<br />

enorme stapel gebreide lappenpoppen aan een schedelberg<br />

of massagraf. Op de top van de berg krijsen twee verwende<br />

in het zwart geklede jochies om het hardst om hun gelijk.<br />

Wereldconflicten en oorlogen worden hier teruggebracht tot<br />

de kleinste proporties, maar het effect is er niet minder om.<br />

Ruzie in overvloed is de veelzeggende en dubbelzinnige titel<br />

van deze installatie uit 2007. Het thema is hot. De populaire<br />

tv-serie Silent Witness wijdde er een extra lange aflevering<br />

aan. De effecten van Alphen aan de Rijn en het Noorse Utoya<br />

zijn nog lang niet weggeëbd. Toch is het allemaal niet nieuw.<br />

Regisseur Gus van Sant maakte zijn adembenemende film<br />

Elephant al in 2003 naar aanleiding van de schietpartij in<br />

Columbine High School op dinsdag 20 april 1999.<br />

Duivel<br />

De reden waarom het gegeven ons blijft bezighouden, schuilt<br />

in de herhaling en de onvermijdelijkheid van massamoorden<br />

die door jongeren worden aangericht. Het lukt ons niet om<br />

er greep op te krijgen. En het is schier onmogelijk om een<br />

vinger te krijgen achter de motieven. Gaat het om eenzame,<br />

gefrustreerde nerds die zo langdurig en intens gepest worden<br />

dat wraak onvermijdelijk is? Was het maar zó eenvoudig. Vaak<br />

is de werkelijkheid complexer en gecompliceerder.<br />

Tijdens de zoektocht naar beweegredenen zijn we nu dus<br />

aangekomen bij de slechte moeders en bij de wetenschap dat<br />

het kwaad al vanaf de geboorte in sommige mensen schuilt.<br />

Ook kinderen kunnen bezeten zijn van de duivel, luidt een<br />

<strong>voor</strong>lopige conclusie. Wij zien dat altijd te laat, omdat ook<br />

kleine duivels zich hullen in schaapskleren. Het zijn poppen<br />

van kinderen, lieve schatjes, totdat het tegendeel blijkt.<br />

Netty van Osch is zich bewust van de impact van haar<br />

thematiek. Zij komt tot vergelijkbare vragen als Gus van Sant<br />

en Lynne Ramsay, maar haar fundament is anders. In haar<br />

geval ligt de basis in de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> zelf. Uitgangspunt<br />

zijn de kinderportretten waarmee we door de eeuwen<br />

heen in slaap zijn gesust. Het zijn portretten van schattige,<br />

engelachtige kinderen die ons zelden bestoken met duivelse<br />

dilemma’s. Tijden zijn veranderd. We weten dat ook in de<br />

belevingswereld van kinderen goed en kwaad, trouw en<br />

ontrouw, geloof en vertrouwen, fantasie en werkelijkheid naast<br />

elkaar <strong>voor</strong>komen. Netty van Osch doet daar geen eenduidige<br />

uitspraken over. Ze confronteert ons niet met onwrikbare<br />

statements, maar neemt ons mee op verkenningstocht door<br />

de woestijn: van het brandende braambos naar recente<br />

oorlogen in het Midden Oosten en de kindsoldaten in Afrika.<br />

Zie en huiver.<br />

■ Woestijndagen, beelden en installaties van Netty van Osch.<br />

T/m 25 maart in Stedelijk Museum Kampen.<br />

Informatie: www.stedelijkmuseumkampen.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 7<br />

column<br />

kleine <strong>kunst</strong>irritaties<br />

Teveel mythologie<br />

Springtime (2011), de nieuwste film van Jeroen Eisinga, biedt<br />

wonderlijke beelden. De <strong>kunst</strong>enaar wordt geleidelijk door een<br />

zwerm bijen overwoekerd. Op het laatst bedekken ze zijn hele<br />

bovenlichaam en gezicht, zodat hij een zoemend standbeeld<br />

wordt. Maar dan doet hij toch één oog open, opdat wij weten<br />

dat hij nog leeft en <strong>voor</strong> ons lijdt.<br />

Lijden doet Eisinga veel en graag. Als hij na jaren sappelen<br />

weer een goed <strong>kunst</strong>werk heeft gemaakt, beklaagt hij zich<br />

in Volkskrant Magazine (24-12-2011) over zijn leven als<br />

veelgeplaagd kind en als arme <strong>kunst</strong>enaar. Vanwege die<br />

biografie is hij een voyeur geworden en is hij in dood en<br />

verderf geïnteresseerd. Een baantje erbij nemen is onmogelijk,<br />

want het <strong>kunst</strong>enaarschap vereist wel zestien uur studeren per<br />

dag! Maar hij is ervan overtuigd dat hij zeer goed werk maakt.<br />

Hebben we hier met een zielenpiet te maken die door zijn<br />

jeugd getekend nu therapeutisch bezig is, of is het werk van<br />

Eisinga, ook onafhankelijk van zijn leven, de moeite waard?<br />

Op de website van het Stedelijk Museum Schiedam wordt hij<br />

door Wilma Sütö gekarakteriseerd als een ‘romanticus in de<br />

hedendaagse <strong>kunst</strong>’ die met Springtime een werk maakte<br />

‘dat zich meteen verbindt met een web van andere beelden<br />

en zinnen die hun plaats hebben verworven in de <strong>kunst</strong>- en<br />

cultuurgeschiedenis’. Dit zijn echter associaties die bij het<br />

kijken naar het werk wijken <strong>voor</strong> ‘de rite zelf, de eenheid<br />

van man en dier’. Uit deze hooggestemde zinnen doemt<br />

inderdaad het romantische genie op, de bezorger van sublieme<br />

ervaringen, maar ook de mythische sjamaan die zich in de<br />

onderwereld waagt om mensen en dieren met elkaar te<br />

verzoenen.<br />

Het lijkt mooi, maar zowel de biografische details als de<br />

projectie van vroegere betekenissen op het werk leveren wel<br />

valse beelden op. Terwijl nu iedereen zijn levensverhaal breed<br />

op de sociale media uitmeet en dagelijks sublieme ervaringen<br />

krijgt <strong>voor</strong>geschoteld door thrillers, wordt de <strong>kunst</strong>enaar hier<br />

als een mythisch wezen, los van zijn eigen tijd, getoond. Is<br />

Eisinga wel zo’n romanticus of staat hij toch dichter bij de<br />

hedendaagse cultuur?<br />

In het interview licht Eisinga het ontstaan van Springtime<br />

toe. Toen Sütö hem een solo-expositie beloofde, dacht hij: ‘Ik<br />

moet iets doen wat gevaar oplevert en zo de aandacht zien te<br />

pakken. Dan maak ik er later wel <strong>kunst</strong> van’. Naast kijken naar<br />

<strong>kunst</strong> willen mensen ook vermaakt worden en griezelen: ‘Zo is<br />

het helaas wel. En dat heb ik ze deze keer dan gegeven.’<br />

Hoe is deze berekenende ‘pleaser’ te rijmen met het<br />

hoogstaande beeld van het genie? Waarschijnlijk hebben<br />

we hier met een <strong>kunst</strong>enaar te maken die put uit zowel zijn<br />

eigen leven en de <strong>kunst</strong>geschiedenis als de hedendaagse<br />

cultuur; allemaal legitieme bronnen die op bijzondere wijze in<br />

<strong>kunst</strong>werken verweven kunnen worden. Hij is geen zielenpiet,<br />

geen genie of sjamaan, maar een hedendaags iemand tussen<br />

naïviteit en berekening in, die wonderlijke werken kan maken,<br />

veel verder reikend dan de alledaagse thrillers. Nu nog iemand<br />

vinden die dit proces zonder een teveel aan mythologie kan<br />

opschrijven, zodat wij een beter beeld krijgen van Eisinga’s<br />

werk en <strong>kunst</strong>enaarschap.<br />

Katalin Herzog<br />

Katalin Herzog heeft een weblog op<br />

http://<strong>kunst</strong>zaken.blogspot.com<br />

kleine <strong>kunst</strong>irritaties


Boerderij langs de Dokkumer Ee bij Lekkum, ‘Olieverf op doek, 100 x 100 cm<br />

atelier Dirk Beintema<br />

Voorjaarsexpositie<br />

tot en met 28 april 2012<br />

Turfmarkt 8 • 8911 KT Leeuwarden<br />

Open: donderdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur,<br />

en op afspraak.<br />

mob. 06 292 389 82 • www.dirkbeintema.nl •<br />

email beintube@wxs.nl<br />

SCHERVEN OF BOUWSTENEN?<br />

nieuwe expositi e in Karmelklooster Drachten<br />

met 30 <strong>kunst</strong>enaars + lezingenprogramma<br />

Henk Krist Natasja Bennink Karin Hoogesteger<br />

3 maart t/m 29 april 2012<br />

KARMELKLOOSTER DRACHTEN<br />

vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag 13.00 - 17.00 uur<br />

groepen op afspraak ook door de week<br />

entree: €10,- incl. koffi e/thee<br />

meer info: www.karmelklooster.nl<br />

pagina 8 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

Galerie/atelier<br />

HENK MULDER<br />

Galerie met steeds het nieuwste, eigen werk<br />

Geopend zaterdag 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak<br />

info over schilderlessen en/of schilderweken in Frankrijk:<br />

www.henkmulder.com<br />

oranjestraat 29 • holten<br />

0548-361889 of 06-53837281<br />

Yvan Theys (1936-2005). Zittende vrouw,<br />

olieverf op doek 1985, afm. 130 x 95 cm.<br />

<strong>kunst</strong>handel & Galerie de Vries<br />

Schilderijen: Lucassen, Theys, Freijmuth<br />

nationale- en internationale grafi ek<br />

Tot en met 28 april 2012<br />

Turfmarkt 1 • 8911 KS Leeuwarden<br />

Open: donderdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur,<br />

en op afspraak.<br />

mob. 06 520 370 04 • www.<strong>kunst</strong>handeldevries.nl •<br />

email info@<strong>kunst</strong>handeldevries.nl<br />

KUNSTEXCURSIES<br />

Vanuit Assen en Groningen<br />

Wuppertal, 17 maart, Der Sturm<br />

Gent, 14 april, Ford Maddox Brown<br />

Laren, 15 april, Meesters aan zee<br />

Hambrug, 21 april, Hodler, Rauch<br />

Düsseldorf, 28 april, El Greco<br />

Neuss, 12 mei, Insel Hombroich<br />

Worpswede, 9 juni<br />

Bonn, 16 juni, Anselm Kiefer<br />

Kassel, 23 juni, Dokumenta 13,<br />

JA, bel 050 5267678 of mail naar<br />

<strong>kunst</strong>our@live.nl <strong>voor</strong> meer informatie.<br />

doen!<br />

<strong>kunst</strong>route<br />

smallingerland.nl<br />

14 - 15 april


Wonderlijke combinatie van ‘lulligheid’ en ontroering<br />

‘Ik denk meer in decors en licht’<br />

De jonge <strong>kunst</strong>enaar Thijs Jansen is hard op weg om zeer succesvol te<br />

worden. Zo won hij in 2010 de Buning Brongersprijs <strong>voor</strong> de beste net<br />

afgestudeerde schilders. Eind 2011 won hij de Gerrit van Houtenprijs.<br />

Het juryrapport sprak lovend over z’n kracht om grote verhalen te<br />

verbeelden op een klein formaat. Verder was zijn werk al te zien<br />

in Duitsland en in Parijs, presenteerde Kunstruimte Wagemans z’n<br />

nieuwste schilderijen tijdens de beurs Realisme 12 en doet hij nu mee<br />

aan een groepsexpositie in galerie Sign in Groningen. Tijd dus <strong>voor</strong> een<br />

kennismaking.<br />

Door Hans WesterDijk<br />

Het atelier van Thijs Jansen (Groningen 1986) lijkt<br />

wel aangepast aan het formaat van z’n schilderijen.<br />

De ruimte is opvallend klein. Een schildersezel,<br />

twee stoelen en een tafel met palet. En natuurlijk<br />

een ruime variatie aan kwasten, penselen en<br />

paletmessen. Voor het raam staat tussen andere<br />

kaarten een kaart met de oude tekenfilmheld<br />

Wickie de Viking. Bovenop een stapeltje boeken<br />

ligt een stripalbum met Joop Klepzeiker, het vieze<br />

mannetje van striptekenaar Eric Schreurs. Het blijkt<br />

lange tijd één van de grote inspiratiebronnen <strong>voor</strong><br />

Jansen te zijn geweest, zo vertelt hij. “Ik wilde van<br />

jongs af al <strong>kunst</strong>enaar worden. Mijn vader (figuratief<br />

schilder René Jansen, hw) was daarbij net als bij<br />

andere jongens mijn grote <strong>voor</strong>beeld. Ik begon op<br />

de basisschool al met het tekenen van strips. Ik<br />

tekende dan bij<strong>voor</strong>beeld een achtervolgingsscène<br />

in een strakke Kuifje-stijl. Ik merkte toen al dat ik<br />

het heel leuk vond om een verhaal te vertellen door<br />

het gewoon te tekenen. In de laatste klas maakte ik<br />

kennis met het werk van Schreurs en begon ik met<br />

het tekenen van vieze mannetjes. Ik heb heel lang<br />

geschaafd aan mijn mannetjes, zowel <strong>voor</strong>, tijdens<br />

als na de les.”<br />

Jansen praat rustig en bedachtzaam. Hij lijkt zich<br />

goed op z’n gemak te voelen. “Vroeger vond ik dit<br />

best moeilijk”, bekent hij. “Praten over je werk en<br />

de betekenis ervan. Dat heb ik pas echt goed geleerd<br />

na de academie, tijdens mijn vervolgstudie aan het<br />

Frank Mohr Instituut.”<br />

Na nog een kop koffie te hebben gehaald gaat<br />

hij verder. “Ik lag nog steeds op koers <strong>voor</strong> de<br />

<strong>kunst</strong>academie. Ik wilde de richting illustratie doen<br />

aan Minerva om zo perfecte stripfiguren te leren<br />

tekenen. Mijn vader adviseerde mij om <strong>voor</strong> mijn<br />

toelatingsexamen niet alleen maar met stripfiguren<br />

te komen. Daarom schilderde ik ook nog een portret<br />

van Miles Davis na van een oude elpeehoes. Ik merkte<br />

direct dat me dat heel gemakkelijk afging en dat ik<br />

het schilderen ook heel erg leuk vond.”<br />

Experimenteren<br />

Thijs Jansen werd aangenomen. Tijdens de lessen<br />

van <strong>kunst</strong>enaar Mario ter Braak die hem stap<br />

<strong>voor</strong> stap leerde te tekenen en schilderen naar<br />

waarneming, begon hij te twijfelen aan zijn keuze<br />

<strong>voor</strong> de richting illustratie. “Dat was sterk gericht<br />

op wat de opdrachtgever wilde en niet op hoe<br />

je iets zo goed mogelijk tekende.” Ter Braak en<br />

ook docente Trudy Kramer, maakten hem heel<br />

enthousiast <strong>voor</strong> het schilderen. Hij veranderde<br />

dan ook prompt van studierichting en zette het<br />

striptekenen op een zijspoor. Aan het eind van het<br />

tweede jaar schilderde Jansen al heel verdienstelijk.<br />

“Ik maakte veel zelfportretten en had mijn vaders<br />

florerende beroepspraktijk als <strong>voor</strong>beeld. Maar na<br />

een werkbespreking klonk er plotseling kritiek. Het<br />

ziet er goed uit maar wat ben je eigenlijk aan het<br />

doen? Ook Mario ter Braak had in het eerste jaar al<br />

eens laten vallen dat ik moest leren niet alleen mooie<br />

plaatjes te schilderen. Ik begon uit vertwijfeling te<br />

experimenteren met andere technieken en abstract<br />

te werken op heel groot formaat met brede kwasten<br />

en brede gebaren.”<br />

Toen Jansen een jaar naar een <strong>kunst</strong>academie in<br />

Amerika kon in het kader van een uitwisselingsproject<br />

aarzelde hij dan ook geen moment. Dit was zijn<br />

kans om echt afstand te nemen en iets heel anders<br />

te gaan doen. Hij koos bewust <strong>voor</strong> een academie in<br />

de staat Californië net als zijn schildersheld van dat<br />

moment David Hockney ooit had gedaan. Het werd<br />

de academie van San Francisco.<br />

Op de vraag wat het belangrijkste is wat hij in San<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 9<br />

Francisco heeft geleerd, antwoordt hij verrassend:<br />

“Het allerbelangrijkste is dat ik het heb gedaan.”<br />

Terugkijkend is het verblijf inderdaad essentieel<br />

gebleken <strong>voor</strong> zijn ontwikkeling. Thematiek, stijl<br />

en het kleine formaat heeft hij pas echt ontdekt<br />

in Californië. “Doordat ik familie en vrienden<br />

in Nederland miste ging ik herinneringen aan<br />

bij<strong>voor</strong>beeld de tuin van mijn opa schilderen.<br />

Doordat ik deze werken mee wilde nemen naar de<br />

academie werd ik gedwongen ze op klein formaat<br />

te schilderen. Omdat sommige herinneringen<br />

nu eenmaal vaag zijn ontstond er als vanzelf een<br />

<strong>voor</strong>stelling met gedetailleerd uitgewerkte en meer<br />

lege delen.”<br />

Eenmaal terug in Nederland bouwde Jansen z’n stijl<br />

verder uit. Zo keerde het verhalende uit de striptijd<br />

ook weer terug in z’n schilderijen. Het poëtische en<br />

ontroerende kreeg een tegenhanger in de ‘lulligheid’<br />

van de vieze mannetjes. Onzichtbaar, Jansens werk<br />

kent maar heel weinig mensfiguren, ademt het soms<br />

duidelijk de sfeer van Joop Klepzeiker. Zo schilderde<br />

hij <strong>voor</strong> z’n afstudeerproject aan het Frank Mohr<br />

Instituut ‘de pornohoek’. Een half doorzichtige<br />

hoekstelling uitgevoerd in grove kwaststreken<br />

gevuld met heel gedetailleerd geschilderde hoezen<br />

van porno-dvd’s.<br />

Op dit moment vertelt Jansen z’n schilder<strong>kunst</strong>ig<br />

verhaal in een groepsexpositie bij Galerie Sign. Deels<br />

herinneringen, deels fotorealistisch. De locatie kan<br />

op elk willekeurige plek zijn. Van Groningen tot<br />

Parijs. “Het zijn vaak flarden uit m’n geheugen. De<br />

eigenlijke plek bestaat helemaal niet. Ik denk meer in<br />

decors en licht.” Zijn attributen kiest hij zorgvuldig.<br />

“Het fotorealistische element ontleen ik of aan eigen<br />

foto’s of aan afbeeldingen op Google. Een zoekterm<br />

levert soms heel veel meer betekenissen op en dus<br />

hele andere beelden dan die ik in mijn hoofd had. Zo<br />

krijg ik soms ineens een hele andere <strong>voor</strong>stelling…”<br />

In die <strong>voor</strong>stelling zelf speelt Jansen een geraffineerd<br />

spel met z’n verf. Hij let daarbij heel sterk op de<br />

vlakverdeling. Zo heeft geen enkel vlak dezelfde<br />

afmetingen in z’n schilderijen. Dat zorgt <strong>voor</strong> de<br />

typerende uitsnede. Wat is belangrijk en wat niet?<br />

Het geeft z’n werk mede door de vaak suggestieve<br />

titels een absurdistisch en mysterieus karakter dat<br />

ook internationaal erg wordt gewaardeerd. Voor<br />

Thijs Jansen is het <strong>kunst</strong>enaarschap dan ook een<br />

uitgemaakte zaak. Hij legt <strong>voor</strong> de toekomst de lat<br />

echter nog wat hoger. “Ik wil de beste <strong>kunst</strong>enaar<br />

ooit worden.”<br />

■ Thijs Jansen, Gerrit van Houten prijs, t/m 15 maart in<br />

Fraeylemaborg, Slochteren; t/m 17 Real Fiction in galerie<br />

Sign, Groningen.<br />

Info: www.sign2.nl of www.painterthijs.com<br />

Giclée <strong>voor</strong> abonnee<br />

De giclée van Henk Helmantel is gewonnen<br />

door mevrouw G. Stanneveld-Medema uit<br />

Emmer Compascuum. Gefeliciteerd!<br />

Ook kans maken op een giclée? Wordt abonnee<br />

en u krijgt de KunstKrant thuisgestuurd.<br />

Iedere twee maanden wordt een andere giclée<br />

verloot onder de nieuwe abonnees.<br />

Zie de bon in deze krant.


Sigrid Hamelink (Woerden, 1963) maakt beelden van hout en<br />

klei. Landschap, licht, lucht en lichaam spelen een belangrijke rol<br />

in haar sculpturen. Ondanks de verschillen in materiaal waarin<br />

de Friese <strong>kunst</strong>enares werkt, zijn de uiteindelijke beelden de<br />

afgelopen jaren steeds dichter bij elkaar gekomen. Ze exposeert in<br />

De Galerij in Drachten en in Museum Nagele.<br />

tekst en foto illanD Pietersma<br />

Wanneer wordt zweven vallen?<br />

Sigrid Hamelink legt juist de laatste hand aan de<br />

tentoonstelling in De Galerij in Drachten. Sommige<br />

beelden hangen aan draden aan het plafond. Andere<br />

lijken langs de muur naar beneden te glijden of juist<br />

met behulp van vogelveren omhoog te gaan. Een<br />

lichtvoetig figuur staat bovenop een zwaar-metalen<br />

tafel, een ander staat half verzonken op een spiegel<br />

op de grond. De beelden bevinden zich op verschillende<br />

niveaus. Dalen, stijgen en zweven lijken de belangrijkste<br />

thema’s in het werk van Hamelink.<br />

“Het gaat om de authentieke ervaring met de omgeving”,<br />

vertelt de Zuid-Friese <strong>kunst</strong>enares. Velen zullen<br />

haar werk kennen van grote installaties op Kunstmaand<br />

Ameland of tijdens Oerol op Terschelling.<br />

Daar dreven keramische beelden op een beweegbaar<br />

vlot, of stonden ze op lange palen in en langs de<br />

branding. “Twintig stuks, op een vlak van twee bij<br />

twee kilometer. Met het getij veranderde het beeld.<br />

Soms leken ze ver weg, een ander moment dichtbij.<br />

Soms stonden ze hoog, de andere keer vlak boven het<br />

water. En als je het laatste beeld wilde zien, moest je<br />

op tijd terug zijn <strong>voor</strong> de vloed. Op die manier ervaar<br />

je de omgeving telkens op een andere manier.”<br />

Met haar beelden in De Galerij wil ze die landschappelijke<br />

ervaring binnenhalen. “Zo’n figuur dat daar<br />

zweeft, zit tussen wolk en lucht in. Daarom is het<br />

ook blauw gemaakt. Een ander beeld is rood. Dat is<br />

veel aardser. Je ziet de figuur met die neerhangende<br />

benen ook echt hangen in de draden. Hier is sprake<br />

van overgave. Iedereen droomt er wel van te kunnen<br />

vliegen of zweven. Het betekent vrijheid en onafhankelijkheid.”<br />

De sculpturen in de ruimte werken enigszins vervreemdend.<br />

Ook surrealistisch is een slapende figuur,<br />

die tegen de wand hangt. Rechtop. “Het is<br />

een rustend persoon, die ontstijgt aan de grond.<br />

Het bevindt zich nu tussen zwaarte en gewichtloosheid.<br />

Mijn werk gaat ook over hoe lichaam en geest<br />

verbonden zijn. Wanneer waak je, en wanneer slaap<br />

je? Wanneer houden de gedachten op en neemt het<br />

lichaam het over? Wie in slaap valt, voelt zich zwaar<br />

worden. Dan zak je weg. Dat korte moment van bewustzijn;<br />

dat gevoel: wanneer wordt zweven vallen?”<br />

In Museum Nagele exposeert ze met vergelijkbare<br />

werken, maar met een andere thematiek. “Daar<br />

gaat het meer over groei. Er zweeft bij<strong>voor</strong>beeld een<br />

figuur boven een kolk van vissen op de grond. Dat<br />

beeld draait mee in die beweging. Het legt een weg<br />

af. De geest groeit. Daarom is het hoofd een boom.<br />

De gedachten, je innerlijk – die kunnen groeien.”<br />

In de Galerij hangt een kindfiguur boven bloedrode<br />

keramische druppels. “Het hangt er heel afhankelijk<br />

bij. Dit is een moment dat je niet weet of het verzwolgen<br />

gaat worden door die druppels, of juist er aan<br />

ontstijgt. Bloed speelt al heel lang een rol in Christelijke<br />

<strong>kunst</strong>. En het lichaam ook. Ondanks zoveel<br />

bloed, bieden zulke beelden vaak juist verlichting.”<br />

Waarom schildert Hamelink haar beelden eigenlijk?<br />

“Ik wil ze lichter maken. Door ze te schilderen zie je<br />

wel de huid, maar niet het materiaal en de zwaarte<br />

daarvan. Ik begon daarmee, toen ik de houten beelden<br />

meer op die van klei wilde laten lijken. Het zijn<br />

twee heel verschillende materialen. In klei kun je<br />

heel snel dingen opzetten. Hout is traag. Dat kun je<br />

eens aan de kant zetten, en later echt op doorwerken.<br />

Tegenwoordig<br />

denk ik niet meer in<br />

hout of keramiek. Ik<br />

heb een beeldtaal gevonden<br />

en die in beide<br />

materialen bij elkaar<br />

gebracht.”<br />

Hamelink werkt details<br />

als gezichten niet<br />

verder uit. “Bij mij<br />

ligt de nadruk op het<br />

lichaam en de houding.<br />

Dat valt weg,<br />

zodra ik er een gezicht<br />

in maak. Ik ben<br />

zeer geïnteresseerd<br />

in dans. Daar gaat<br />

het ook puur om de<br />

beweging en hoe het<br />

lichaam emotie overbrengt.<br />

Laatst kreeg<br />

ik commentaar, van<br />

iemand die een arm te<br />

lang vond. Daar gaat<br />

het mij niet om. Ana-<br />

Feestelijke opening na verbouwing Galerie Lauswolt<br />

Galerie Lauswolt en juwelier De Slag in Olterterp<br />

zijn de afgelopen periode grondig verbouwd. De<br />

galerie en de juweliersafdeling ogen moderner en<br />

eigentijdser. De ruimtes zijn meer open geworden.<br />

Dit wordt gevierd met een ‘verbouwingsfeest’ op 8,<br />

9 en 10 maart.<br />

Galerie Lauswolt en Juwelier De Slag zijn samen<br />

‘Kom, kijk en geniet’<br />

gevestigd in een witte stolpboerderij onder de rook<br />

van Drachten. Meer dan 400 strekkende meter muur<br />

biedt ruimte aan <strong>kunst</strong>werken van zowel jonge<br />

als gevestigde en toonaangevende <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Zij tonen moderne, hedendaagse, figuratieve en<br />

abstracte <strong>kunst</strong>.<br />

Wie zowel van <strong>kunst</strong> als van verrassingen houdt, doet<br />

er goed aan een bezoek te brengen aan Olterterp.<br />

In de mooie open ruimte van juwelier De Slag<br />

schitteren de prachtig ingerichte vitrinekasten met<br />

moderne gouden en zilveren sieraden je tegemoet.<br />

Naast goud en zilver zijn er ook design sieraden van<br />

andere materialen, die ieder op hun eigen manier<br />

uniek zijn. Sieraden van <strong>kunst</strong>hars die door speciale<br />

kleurtechnieken op glas lijken, anti-allergische<br />

aluminium sieraden, en ware <strong>kunst</strong>werkjes van<br />

rubber en staal.<br />

Daags na het verbouwingsfeest vindt op 11 maart<br />

om 16.00 uur de opening plaats van de nieuwe<br />

Lente-expositie. Er is recent werk van meer dan<br />

twintig <strong>kunst</strong>enaars. Onder hen schilders als Henk<br />

Helmantel, Gerard van de Weerd (zie afbeeldingen),<br />

Jan van Loon en Pieter Pander. Verder zijn er beelden<br />

van Margriet Barends en Anita Franken, en glazen<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 11<br />

serie<br />

op de huid<br />

Sigrid Hamelink<br />

tomisch klopt er meestal geen hout van. Maar het<br />

beeld klopt wel.”<br />

Dan breekt de zon door in de Galerij. “Kijk hoe het<br />

licht gepakt wordt in het materiaal en in de huid”,<br />

zegt Hamelink verrukt. “Schoonheid zit in het moment.”<br />

■ Sigrid Hamelink, ‘Lucht’, t/m 1 apr in De Galerij, Drachten;<br />

t/m 22 apr ‘Gebroken/verbonden’ in Museum Nagele.<br />

Info: www.sigridhamelink.nl<br />

objecten van Johan de Vries. Deze expositie duurt tot<br />

en met 22 april. Meer informatie over de festiviteiten<br />

en activiteiten is te vinden op www.galerielauswolt.<br />

com<br />

■ Galerie Lauswolt en Juwelier De Slag, Selmien West 2,<br />

Olterterp. Feestelijke opening van 8 t/m 10 maart; opening<br />

Lente-expositie op 11 maart om 16.00 uur.


Charlotte van Pallandt, ‘Adriaan Roland Holst’<br />

pagina 12 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

Zaadmarkt 88 Rozengracht 3<br />

www.museazutphen.nl<br />

Openingstijden van de Musea Zutphen zijn dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00<br />

MARCEL<br />

D U R A N<br />

31 maart t/m 16 april 2012<br />

Kloosterkerk, Kapelstraat 2A, Thesinge 050 5778101<br />

zaterdag, zondag en paasmaandag van 13.00 tot 17.00 uur<br />

mail@marcelduran.nl www.marcelduran.nl<br />

Keramiekatelier Elysia Verhoeven<br />

Grafiekatelier Siemen Dijkstra<br />

Expositie van het nieuwste werk<br />

vers uit het atelier<br />

Openingstijden: wo t/m za van 13 tot 17 uur<br />

Lheeweg 10b te Dwingeloo tel: 0521-597146/597636<br />

4 t/m 30 maart 2012<br />

Begegnungen<br />

Landauswärts<br />

Gerard Dekker<br />

Dieter Rogge<br />

Peter-Jörg Splettstösser<br />

Joop Striker<br />

Venestraat 88<br />

9402 GP Assen<br />

www.smahk.nl<br />

20Ω<br />

Keramiekmarkt<br />

Dwingeloo<br />

Donderdag 17 mei 2012<br />

HEMELVAARTSDAG<br />

van 10.00-17.00 uur<br />

De Brink te Dwingeloo<br />

ENTREE ¤ 3,00<br />

(KINDEREN TOT 12 JAAR GRATIS)<br />

WINNAAR 2010 HARM VAN DER ZEEUW<br />

WINNAAR 2009 WIEPKO TERPSTRA<br />

DWINGELOO<br />

KERAMIEKMARKT NOORD-NEDERLAND<br />

WINNARES 2008 ANNEKE HARTING<br />

95 KERAMISTEN<br />

diverse demonstraties en attracties<br />

WINNARES 2011 PETRA WOLF (DLD)<br />

WINNARES 2007 ALIE CLAESSENS<br />

www.keramiekmarktdwingeloo.nl<br />

adv_KMD2012_<strong>kunst</strong>krant_vakgids_11 1 18-10-2011 20:41:38<br />

Galerie/Atelier<br />

Margôt Ritman<br />

Hoptunen 13<br />

9213 VK De Wilgen (Fr.)<br />

M.: 06-52539055<br />

Expositie “Harry’s landschap”<br />

9 maart t/m 29 april 2012<br />

1e en 2e paasdag, 8 en 9 april open<br />

Harry Boiten, Geertje Koops en<br />

Margôt Ritman<br />

Kijk op www.margotritman.nl<br />

GALERIE VOOR<br />

HEDENDAAGSE KUNST<br />

Expositie van 24 maart t/m 20 mei 2012<br />

Aizo Betten - schildereijen, Anja Nutters -<br />

ruimtelijk werk, Ben Wasser - landschappen,<br />

Gwendolyn van Essen - aquarellen, Henny<br />

Lok - pastels, Jakobine von Dömming -<br />

glaswerk, Lena de Ruiter - modeltekeningen,<br />

Liesbeth Dedert - schilderijen<br />

Henny Lok<br />

Saaxumhuizerweg 2/ ingang Nienhuisweg<br />

9957 NH Saaxumhuizen<br />

Telefoon 0595 - 425078<br />

Openingstijden: za en zo van<br />

10.30 tot 17.00 uur en op afspraak<br />

e-mail: pronkkoamer@hetnet.nl<br />

website: www.pronkkoamer.nl


Artantique 2012 in Jaarbeurs Utrecht<br />

Topkwaliteit en verscheidenheid<br />

Van 21 tot en met 29 april wordt alweer <strong>voor</strong> de derde keer in<br />

Utrecht de beurs Artantique georganiseerd, de <strong>voor</strong>jaarsbeurs waar<br />

oude en hedendaagse <strong>kunst</strong>, design en antiek op een verfrissende<br />

manier samen worden gebracht door de beste Nederlandse <strong>kunst</strong>- en<br />

antiekhandelaren en hedendaagse galerieën.<br />

Gude Antieke Klokken uit Amsterdam toont onder meer deze<br />

zwaanpendule.<br />

In slechts drie jaar tijd heeft Artantique zich stevig<br />

gepositioneerd in de top van de evenementen op dit<br />

gebied, met deelnemers die ook te vinden zijn op de<br />

TEFAF, PAN en Art Amsterdam. Het aanbod is van<br />

de hoogste kwaliteit en varieert van de schitterende<br />

collectie oude <strong>kunst</strong> van Douwes Fine Art en<br />

hoogtepunten van Chinees antiek van E. Pranger<br />

Oriental Art tot hedendaags realisme van de galerieën<br />

Mokum en Lieve Hemel en actuele fotografie van<br />

onder meer Eduard Planting Fine Art Photographs.<br />

De moderne, abstracte en hedendaagse <strong>kunst</strong> is goed<br />

vertegenwoordigd dankzij de aanwezigheid van<br />

onder meer Tom Okker Art, Contempo, Nine en Jan<br />

van Hoof en galerie Anderwereld.<br />

Ook <strong>voor</strong> echte fijnproevers heeft Artantique<br />

weer veel te bieden want er zijn vele specialisten<br />

in klokken, ikonen, grafiek, affiches en juwelen<br />

present. Een bijzonder sterke vertegenwoordiging is<br />

er op het gebied van Art Deco en Art Nouveau, met<br />

deelnemers als Frans Leidelmeijer, Honsbeek, Antes<br />

Art 1900, Kunstconsult, Passage Arts en Het Ware<br />

Huis.<br />

Liefhebbers van antieke juwelen en hedendaagse<br />

sieraden worden op Artantique ook zeer goed<br />

bediend. Naast de rijke collecties van Simons<br />

Juweliers en Fabery de Jonge presenteren ook<br />

Chris Sommer en Brigitta Sueters hun persoonlijke<br />

collecties. Nieuwkomers Persis van Schaik en Studio<br />

925 brengen ten slotte het werk van een selecte groep<br />

sieraden- en zilverontwerpers.<br />

Trends en rages<br />

Artantique wil de bezoeker dit jaar verleiden<br />

met verrassende combinaties van oude <strong>kunst</strong> en<br />

hoogwaardig antiek met hedendaagse <strong>kunst</strong> en<br />

design. Een speciale tentoonstelling, samengesteld<br />

uit objecten en <strong>kunst</strong>werken uit de collecties van de<br />

exposanten, is gewijd aan de trends en rages die in<br />

de afgelopen eeuwen de revue hebben gepasseerd,<br />

van de tulpenmanie tot Tiffany lampen.<br />

‘Hebbedingen’ zijn van alle tijden en Artantique wil<br />

de bezoeker graag een spiegel <strong>voor</strong>houden. Zoals nu<br />

Eerste monografie en solotentoonstelling Willem Maris<br />

Impressionist van de Haagse School<br />

In combinatie met zijn twee schilderende broers is<br />

Willem Maris (1844-1910) herhaaldelijk onderwerp<br />

geweest van tentoonstellingen en publicaties. Solo is<br />

zijn werk echter nooit <strong>voor</strong> het voetlicht gebracht.<br />

Tot nu. Samen met het Gemeentemuseum Den<br />

Haag heeft WBooks de primeur met deze eerste<br />

monografie over deze fascinerende <strong>kunst</strong>enaar.<br />

De eerste solotentoonstelling van Willem Maris<br />

is nu in het Gemeentemuseum Den Haag te zien.<br />

Als jongste broer is Willem Maris altijd een beetje<br />

ondergesneeuwd geweest onder het krachtige talent<br />

van Jacob en Matthijs Maris. Zijn onderwerpkeuze lijkt<br />

beperkt. De glorie van het Hollandse polderlandschap<br />

boeide hem, met koeien in zonovergoten grazige<br />

weiden. Ook het intieme beeld van eendenfamilies<br />

in de schaduw van wat bomen aan de waterkant<br />

konden hem eindeloos bezighouden. Toch is Willem<br />

Maris een buitengewoon fascinerende <strong>kunst</strong>enaar.<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 13<br />

Actuele fotografie bij Eduard Planting Gallery.<br />

de smartphones als warme broodjes over de toonbank<br />

gaan, zo wilde iedereen die vroeger meetelde een<br />

horloge in de zak of een gepoederde pruik op het<br />

hoofd. Men liet zich bovendien graag portretteren<br />

met de nieuwe aanwinst. Een hoogtepunt van de<br />

tentoonstelling is een 17de-eeuws portret van de<br />

schilder Paulus Moreelse, waarop een elegante dame<br />

haar modieuze zakhorloge aan de toeschouwer<br />

toont.<br />

Bezoekers die zich nader willen verdiepen in het<br />

aanbod op de beurs kunnen kosteloos deelnemen aan<br />

een rondleiding, waar <strong>kunst</strong>historicus Marius van<br />

Dam hen graag langs de hoogtepunten van de beurs<br />

leidt. Ook is er een interessant lezingenprogramma<br />

in het auditorium. Informatie hierover is te vinden<br />

op de website www.artantique.nl<br />

Artantique is van zondag 22 tot en met zondag 29<br />

april dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur en op<br />

woensdag 25 april tot 21.30 uur. Met de kortingsbon<br />

in deze KunstKrant ontvangt u een tweede<br />

toegangskaart gratis.<br />

Het eenvoudige boerenleven<br />

werd door hem met brede,<br />

impressionistische verfstreken<br />

weergegeven. Zijn schilderijen<br />

lijken te vibreren van licht.<br />

“Ik schilder geen koeien, maar<br />

lichteffecten”, zei Maris daar<br />

zelf over. Joost Bergman maakt<br />

in deze eerste monografische<br />

uitgave over Willem Maris<br />

duidelijk dat de Haagse <strong>kunst</strong>enaar allerminst<br />

achterhaald en eenzijdig is, zoals wel wordt gedacht,<br />

maar een van de beste schilders van de Haagse<br />

School.<br />

Deze monografie schenkt aandacht aan zijn oeuvre<br />

in al haar facetten. Zijn vroege in nevel gehulde<br />

landschappen en zijn eigen volgroeide stijl met<br />

helder en fris kleurgebruik leverde hem de naam<br />

‘impressionist van de Haagse School’ op. In deze<br />

kleurrijke en overzichtelijke publicatie maakt u<br />

kennis met Willem Maris: een spannende <strong>kunst</strong>enaar<br />

met een enerverende ontwikkeling.<br />

Tentoonstelling<br />

De tentoonstelling Willem Maris - Impressionist van<br />

de Haagse School, is te zien tot en met 9 april in het<br />

Gemeentemuseum Den Haag. De tentoonstelling<br />

laat naast de schilderijen van Maris ook werk van<br />

de Nederlandse fotograaf Han Singels (1942) zien.<br />

Het krijgt daarmee een hedendaagse component,<br />

die de schilder<strong>kunst</strong> van de Haagse School weer<br />

helemaal tot leven wekt. Singels verkent sinds 2000<br />

de ommelanden van Amsterdam per brommer op<br />

zoek naar het romantische Hollands landschap<br />

van weleer. Hij fotografeert het landschap zoals we<br />

dat ook tegenkomen in de schilder<strong>kunst</strong> van de<br />

afgelopen eeuwen, scènes die doen denken aan de<br />

schilder<strong>kunst</strong> van Hollandse meesters zoals Maris.<br />

■ Willem Maris - impressionist van de Haagse School,<br />

t/m 9 april in Haags gemeentemuseum. Publicatie door<br />

Joost Bergman, uitgeverij WBooks, e 24,95.


26 februari t/m 28 mei 2012<br />

Bieling, Bouten, Gestel,<br />

Van Heemskerck, Kelder,<br />

Lucassen, Sluijters, Struycken,<br />

Valk, Wiegman e.v.a.<br />

www.museumflehite.nl<br />

Sponsor: Rabobank Amersfoort e.o.<br />

pagina 14 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

c e n t r u m<br />

b e e l d e n<br />

d e k u n s t<br />

e m m e n<br />

e x<br />

p o<br />

s i<br />

real life<br />

f.m. hutchison - schilderijen<br />

t i e<br />

03.03<br />

2 0 1 2<br />

t / m<br />

29.04<br />

2 0 1 2<br />

www.cbkemmen.nl<br />

Een Giclée <strong>voor</strong> een nieuwe abonnee!<br />

A b o n n e m e n t KunstKrant<br />

Ja, ik wil op de hoogte blijven van de <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong> in Noordoost-Nederland. Ik vind het<br />

gemakkelijk om de Kunst Krant thuis bezorgd te krijgen. Voor €18,- (verzend- en admini stratie -<br />

kosten) krijg ik de eerste 6 nummers thuisgestuurd. Zonder opzegging wordt het abonnement<br />

automatisch verlengd.<br />

naam<br />

adres<br />

postcode<br />

Word nu abonnee van de<br />

KunstKrant en maak kans op<br />

een fraai ingelijste giclée van<br />

Henk Helmantel.<br />

Deze giclée wordt verloot<br />

onder de nieuwe abonnees<br />

die zich in maart en april 2012<br />

aanmelden. In het volgende<br />

nummer wordt de winnaar<br />

bekend gemaakt.<br />

Deze Giclée is beschikbaar<br />

gesteld door Art Revisited.<br />

Voor Giclée Dealers zie:<br />

www.artrevisited.com<br />

<strong>kunst</strong>krant-giclee-2012.indd 1 21-2-12 10:05<br />

woonplaats<br />

Hierbij machtig ik de abonnementenservice van de Kunst Krant om €18,- af te schrijven van<br />

mijn bank-/girorekening<br />

bank-/gironummer<br />

t.n.v.<br />

plaats<br />

datum handtekening<br />

Deze bon invullen en in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar:<br />

Abonnementenservice KunstKrant — Postbus 7 — 9780 AA Bedum<br />

Of mail naar info@<strong>kunst</strong>krant.com


Art & Antiques Fair ’s-Hertogenbosch<br />

De Lentebeurs van het Zuiden<br />

Van 15 tot en met 22 april is het Autotron Rosmalen<br />

het toneel van de 46ste editie van de Art & Antiques<br />

Fair ’s-Hertogenbosch. Beide verdiepingen zijn<br />

omgetoverd in een frisse en moderne lentesfeer en<br />

bieden een platform aan circa 70 deelnemers uit<br />

binnen en buitenland: een interessant krachtenveld<br />

aan deelnemers op het gebied van o.a. middeleeuwse<br />

<strong>kunst</strong>, barok, renaissance, moderne en hedendaagse<br />

<strong>kunst</strong>. Ook zijn vrijwel alle prominente antiquairs<br />

uit Nederland en Vlaanderen aanwezig.<br />

Liggend naakt (1966) van Aad de Haas bij de stand van <strong>kunst</strong>handel Rob van Rijn<br />

‘Il faut être de son temps’. In de tweede helft van de<br />

negentiende eeuw klonk deze strijdkreet binnen<br />

een groep <strong>kunst</strong>enaars die de traditionele en<br />

klassieke beeldtaal losliet om de ‘lelijke’ kant van de<br />

maatschappij te tonen. Voor <strong>kunst</strong>enaars als Courbet,<br />

Rodin, Millet betekende eigentijds zijn de nadruk<br />

leggen op het lijden en niet meer op schoonheid.<br />

De arme middenklasse, (land)arbeiders, de gevallen<br />

vrouw, zieken en armen – de maatschappelijke<br />

slachtoffers werden de nieuwe helden van de<br />

stroming Realisme. De personages in de Realistische<br />

beeldhouw<strong>kunst</strong> onttrekken op symbolische wijze<br />

hun hoopvolle blik aan de hemel en verbeelden hun<br />

Het aanbod loopt uiteen van precolombiaanse<br />

<strong>kunst</strong> van America Antigua uit Tilburg en Aziatisch<br />

porselein van Hamadi Oriental Art uit Hattem tot<br />

hedendaags, Latijns-Amerikaans werk, gepresenteerd<br />

bij Artana uit Den Haag. Er zijn stands van galerie<br />

Lauswolt uit Olterterp, l’Argenterie Antique uit Gees,<br />

en van <strong>kunst</strong>galerij Albricht uit Oosterbeek, al bijna<br />

veertig jaar gespecialiseerd in 19e en 20e-eeuwse<br />

schilderijen/schilder<strong>kunst</strong>.<br />

De 46ste editie belooft wederom een bruisend<br />

Mauro Corda in De Twee Pauwen<br />

Confronterend realisme<br />

verdriet en verslagenheid met neergeslagen ogen.<br />

Na een persoonlijke tragedie in het leven van Mauro<br />

Corda wordt de mens in zijn sculpturen door eenzelfde<br />

gelatenheid overvallen. Het confronterende,<br />

niets ontziende realisme van zijn beelden omvat<br />

de conflicterende verlangens van de mens. Er is<br />

behoefte aan een ‘feel good’ ervaring om de harde<br />

werkelijkheid te ontvluchten, maar tegelijkertijd,<br />

door de eendimensionaliteit van schoonheid en<br />

perfectie, gaan we op zoek naar spanning, naar de<br />

andere helft van het bestaan; de donkere keerzijde<br />

die doorgaans schuilgaat achter muren, deuren en<br />

gordijnen. Gasmaskers, uitgemergelde lichamen,<br />

jeugdige schoonheid –<br />

onschuldig of tot lustobject<br />

gemaakt – soms macaber of<br />

met wrange humor, maar<br />

altijd schokkend ‘to the<br />

point’ houdt Corda ons een<br />

spiegel <strong>voor</strong>.<br />

De opgeslagen visuele<br />

indrukken van de Trauma<br />

Culture (Damien Hirst): oorlog,<br />

armoede, haat, honger,<br />

extremisme, perversie, dood<br />

en verderf, beïnvloeden onze<br />

kijk op de beelden van Mauro<br />

Corda. Al slaan we in eerste<br />

instantie in shock de handen<br />

<strong>voor</strong> het gezicht, iets in ons<br />

maakt dat de vingers zich<br />

enigszins spreiden en alles<br />

zichtbaar wordt. Het gevolg<br />

is een verwarrende sensatie,<br />

een mix van een kortstondig<br />

triomfantelijk gevoel dat<br />

het noodlot nog niet heeft<br />

toegeslagen en het angstige<br />

besef dat de grens tussen<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 15<br />

Werk van René Jansen bij galerie Lauswolt uit Olterterp<br />

spektakel te worden. Het Autotron Rosmalen<br />

(gemeente ‘s-Hertogenbosch) wordt stijlvol ingericht<br />

en lange lanen leiden u langs het rijke aanbod van<br />

<strong>kunst</strong> en antiek. Na het bezoek aan de galeries,<br />

kunt u op één van de terrassen genieten van een<br />

drankje en hapje. Indien u naar AFSH komt in<br />

de tijdsperiode van 19 t/m 22 april, kunt u na het<br />

bezoek aan de <strong>kunst</strong>beurs ook een bezoek brengen<br />

aan Indoor Brabant, waar u kunt kijken naar de<br />

wereldbekerwedstrijden dressuur en springen.<br />

■ De Fair is aan de Graafsebaan 133 in Rosmalen. Meer<br />

informatie via 076-5148760 en op www.afsh.nl. Met de bon<br />

in deze krant ontvangt u 5 euro korting op de toegangsprijs.<br />

goed en kwaad, dood en leven het volgende moment<br />

kan worden overschreden. Initiële gevoelens van<br />

schaamte, voyeurisme en ongemak wijken al snel<br />

<strong>voor</strong> fascinatie en een onderzoekende blik. Corda<br />

onthult de naakte waarheid en laat ook in de<br />

getergde mens een universele schoonheid ontluiken.<br />

De sculpturen van de Franse beeldhouwer Mauro<br />

Corda (Lourdes, 1960) bevinden zich in nationale<br />

en internationale collecties. Hij ontving diverse belangrijke<br />

onderscheidingen, waaronder de Princess<br />

Grace of Monaco Foundation Prize.<br />

Zijn beelden zijn t/m 18 maart te zien in galerie De<br />

Twee Pauwen aan de Oranjestraat1/Noordeinde in<br />

Den Haag. Open: wo-za 11-17, zo 13-17, en op 3 maart<br />

ook tijdens Noordeinde Nocturne tussen 19.30 en 22.30<br />

uur.


Aboriginal <strong>kunst</strong> van<br />

Groningen naar Utrecht<br />

De etnografische collecties van het <strong>voor</strong>malig<br />

Volkenkundig Museum Gerardus<br />

van der Leeuw in Groningen en van het<br />

Groninger Museum zijn in langdurig<br />

bruikleen gegeven aan het Aboriginal Art<br />

Museum in Utrecht. Tot 4 november is er<br />

in het Groningse Universiteitsmuseum een<br />

‘uitzwaaitentoonstelling’, waarmee beide<br />

collecties <strong>voor</strong> het laatst in de Martinistad<br />

te zien zijn.<br />

Bernard Divendal 60<br />

Bernard Divendal uit Groningen is 60<br />

jaar geworden en al meer dan dertig jaar<br />

<strong>kunst</strong>enaar. Daar wordt bij stilgestaan<br />

in de tentoonstelling Die fetten Jahre sind<br />

vorbei, t/m 25 maart in Art Box te Thesinge.<br />

De expositie laat de veelzijdigheid van<br />

Divendal zien met ter plekke gemaakte<br />

installaties, abstracte werken en gedetailleerde<br />

tekeningen van een hotelkamer in<br />

Doppelzimmer.<br />

Kunstloterij Secretarie<br />

Kunsthuis Secretarie in Meppel verloot<br />

vanaf dit jaar bij iedere expositie een<br />

<strong>kunst</strong>werk ter waarde van ongeveer<br />

€ 500,-. De loten kosten vijf euro. Met deze<br />

actie wil de Secretarie de aanschaf van een<br />

<strong>kunst</strong>werk binnen ieders handbereik brengen.<br />

De verdere opbrengst komt ten goede<br />

aan het Kunsthuis, dat gratis toegankelijk<br />

is en door vrijwilligers gerund wordt. Informatie:<br />

www.<strong>kunst</strong>huissecretarie.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 16<br />

KNSTNWS <strong>kunst</strong>krabbels<br />

Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden<br />

Picturale kracht van Noord-Nederland<br />

Liefst 100 figuratief werkende <strong>kunst</strong>enaars uit<br />

Groningen, Friesland en Drenthe tonen vanaf<br />

31 maart hun werk op 16 locaties waaronder<br />

een aantal musea en borgen onder de titel De<br />

Renaissance in het Noorden. Op 31 maart wordt<br />

de tentoonstelling geopend door Frans Zwarts,<br />

oud rector Magnificus van de Rijksuniversiteit<br />

Groningen, tevens Hoogleraar Bestuurder van<br />

de University Campus Fryslân. Dat heeft om<br />

16.00 uur plaats in het Natuurmuseum Fryslân in<br />

Leeuwarden.<br />

Aansluitend wordt op 13 april door de University<br />

Campus een symposium georganiseerd, waaraan<br />

sprekers en deskundigen uit het hele land<br />

deelnemen. Onderwerp is de manier<br />

waarop figuratieve en conceptuele<br />

<strong>kunst</strong> zich in deze tijd tot elkaar<br />

verhouden en de opleving van het<br />

klassieke vakmanschap versus de<br />

echo’s van het modernisme.<br />

De exposities bevatten<br />

beeldhouwwerk, grafiek, tekeningen<br />

en schilderijen. Op de verschillende<br />

locaties worden gedurende de<br />

expositie rondleidingen, lezingen,<br />

workshops en concerten gegeven.<br />

De organisator van De Renaissance<br />

in het Noorden is de Klassieke<br />

Academie <strong>voor</strong><br />

Beeldende Kunst<br />

in Groningen.<br />

De academie<br />

wil daarmee de<br />

picturale kracht in<br />

Noord-Nederland<br />

beklemtonen<br />

die een eigen,<br />

specifieke<br />

ontstaansgeschiedenis heeft.<br />

De noordelijke figuratie<br />

beweegt zich in het spannende<br />

gebied tussen bijna abstractie<br />

en fijnschilderen.<br />

Onder de deelnemers bevinden<br />

zich onder vele anderen<br />

Kunstenaar van het Jaar 2008<br />

Henk Helmantel, Herman van<br />

Hoogdalem en Matthijs Röling<br />

(Groningen), Gerard van de<br />

Weerd (Drenthe), Jan van<br />

der Kooi, Dinie Boogaard en<br />

Jentsje Popma (Friesland) en<br />

BOEKENNIEUWS<br />

Buitengewoon betoverend<br />

WEER IN BEELD<br />

De mooiste foto’s van de seizoenen in Nederland. Bijzondere<br />

wolkenluchten, kruiend ijs, ochtendnevel en andere indrukwekkende<br />

natuurmomenten in beeld. Een prachtig geschenk!<br />

978 90 5294 499 9 • 128 blz • gebonden • € 29,95<br />

Het verleden van de Toekomst<br />

Unieke beelden uit de nalatenschap van<br />

een strokartonfabriek<br />

De Traumaheli rukt uit!<br />

beeldhouwers als Eja Siepman van den Berg<br />

(Friesland), Eddy Roos en Henk Vos (Groningen).<br />

Zij exposeren in musea als De Buitenplaats in<br />

Eelde, Martena in Franeker en Willem van Haren<br />

in Heerenveen, of op bijzondere locaties als borg<br />

Verhildersum, Fraeylemaborg en Beeldenpark<br />

Havixhorst.<br />

Bij de <strong>kunst</strong>manifestatie verschijnt een<br />

publiekskrant en een speciale catalogus van<br />

uitgeverij Art Revisited met een <strong>voor</strong>woord van<br />

de drie Commissarissen van de Koningin in de<br />

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De<br />

manifestatie duurt tot 13 mei. Meer informatie<br />

op www.derenaissanceinhetnoorden.nl<br />

Indrukwekkende foto’s en waargebeurde verhalen van<br />

slachtoffers; hoe kon het ongeluk gebeuren, hoe wordt<br />

er een jaar later op teruggekeken en hoe handelt een<br />

Mobiel Medisch Team tijdens een ongeval.<br />

978 90 5294 502 6 • 96 blz • gebonden • € 24,95<br />

De <strong>voor</strong>malige strokartonfabriek uit Scheemda heeft na haar<br />

sluiting nog jarenlang dienst gedaan als locatie <strong>voor</strong> fotografi e. De<br />

vergankelijkheid van het complex in combinatie met jonge modellen,<br />

prille bruidsparen en bijzondere doorkijkjes leiden tot bijzondere beelden.<br />

978 90 5294 501 0 • 160 blz • gebonden • € 29,95<br />

Abe Kuipers | schilder grafi cus vormgever<br />

Biografi e van een veelzijdig, gedreven <strong>kunst</strong>enaar en zijn kijk op het<br />

leven in of naast het werk dat hij vrij of in opdracht vorm gaf. Hij<br />

ontwerpt onder andere <strong>voor</strong> het Groninger Museum (1955-1987)<br />

en uitgeverij Wolters-Noordhoff en is betrokken bij een aantal grote<br />

projecten in Groningen, zoals het Verkeerscirculatieplan.<br />

978 90 5294 494 4 • 120 blz • full colour • € 29,95<br />

K i j k e n b e s t e l o p w w w. p r o f i e l . n l<br />

Profi el Uitgeverij, Postbus 7, 9780 AA Bedum<br />

tel. (050) 301 21 44, fax (050) 301 27 32<br />

info@profi el.nl, www.profi el.nl


<strong>kunst</strong>krabbels<br />

Voorjaarsexpositie<br />

aquarellen in<br />

Rottevalle<br />

Klaske Kalsbeek-Vlasma houdt van 6 t/m 30 april in haar galerie-atelier aan<br />

de Heidbuorren 3 in Rottevalle een <strong>voor</strong>jaarsexpositie met haar aquarellen.<br />

Daarin brengt zij haar grote bewondering en liefde <strong>voor</strong> bloemen en de natuur<br />

tot uitdrukking. Geraakt door de kleurenpracht van bloemen, en de schoonheid van<br />

het Friese landschap met zijn wisselende jaargetijden, bouwt zij al schilderend de<br />

compositie op van bloemen, een stilleven, of het landschap.<br />

Reeds op jonge leeftijd werd Kalsbeek-Vlasma (1948) geboeid door de diverse mogelijkheden<br />

op het gebied van creativiteit. Zo maakte zij een tijdlang <strong>kunst</strong>werken<br />

van brooddeeg en klei. Later wilde ze echter de tastbare schoonheid van bloemen,<br />

de natuur en in het bijzonder de roos, <strong>voor</strong> eeuwig op het schildersdoek vastleggen.<br />

In 1992 heeft zij <strong>voor</strong> het eerst in haar leven een penseel ter hand genomen en<br />

begon zij haar gevoelens <strong>voor</strong> bloemen in schitterende aquarellen tot uitdrukking<br />

te brengen. Geraakt door de natuur bouwt zij al schilderend haar compositie op van<br />

bloemen , stillevens of landschappen. Reeds vijf keer ontving zij een prijs tijdens<br />

een expositie in Friesland en een eerste prijs <strong>voor</strong> één van haar werken op de Art<br />

Expo 1997 in Amsterdam.<br />

Open: vr-za 13-18 u. Tevens Paasmaandag en Koninginnedag 11-18 u. en tijdens<br />

Kunstroute Smallingerland op 14 en 15 april.<br />

Scherven of bouwstenen?<br />

In het Karmelklooster in Drachten<br />

is van 3 maart tot 29 april de<br />

expositie Scherven of Bouwstenen?,<br />

waaraan meer dan 25 landelijke <strong>kunst</strong>enaars<br />

meewerken: <strong>voor</strong>al schilders,<br />

maar ook beeldhouwers. Onder hen<br />

Douwe Elias, Christiaan Kuitwaard en<br />

Henk Helmantel. Deze expositie wil<br />

ons bepalen bij de vele ‘scherven’<br />

die we om en in ons zien, maar dan<br />

<strong>voor</strong>al bij de vraag: kunnen deze<br />

scherven ook bouwstenen worden?<br />

Ruim 25 <strong>kunst</strong>enaars reageerden positief<br />

op de uitnodiging onder dit thema<br />

werk in te dienen. De titel verraadt<br />

in feite heimwee of verlangen naar<br />

harmonie, naar een ‘hele’ wereld.<br />

Maar de ontwikkelingen in onze<br />

samenleving en in ons persoonlijk bestaan vertonen vaak scherven. Verbintenissen<br />

en vriendschappen gaan aan duigen, ziekte of dood breken ons op, ons eigen<br />

lastige karakter speelt ons parten. De economie gooit roet in het eten, wereldwijd<br />

egoïsme verduistert onze idealen. Er zijn zoveel scherven dat we er moedeloos van<br />

kunnen worden.<br />

Lang hebben we er in ons persoonlijk leven niet mee te maken, maar opeens<br />

is het raak. Het blijkt dat die scherven echt inspiratie opleveren. Dan kunnen<br />

scherven bouwstenen worden. Gebrokenheid kan ook sterk maken en hoop wekken.<br />

Dat geldt <strong>voor</strong> verlies, gemis, heimwee en gewoon pech. Het kan een andere<br />

richting krijgen. Doorleefd heimwee als een stap <strong>voor</strong>uit. Dat alles brengen de<br />

<strong>kunst</strong>enaars in beeld.<br />

De inbreng <strong>voor</strong> deze expositie is uiterst divers en dat maakt het tot een zeer<br />

boeiend geheel. Pedro Bakker toont hoe de boerderij in brand gaat, maar de familie<br />

zit niettemin trots te paard. Henk Krist toont rondvliegende scherven om een<br />

mild gezicht van harde rode baksteen. Ives One toont een vervaarlijke Johan Cruijff<br />

met een schietklaar pistool in elke hand. Ook wie wil opbouwen kan scherven<br />

maken. Karin Hoogesteger weeft om een kansloos geboren kind een krans. Robert<br />

van Westendorp, Hendrik Elings en Raymond Huisman laten de akelige, maar<br />

aandoenlijke kwetsbaarheid van mensen met Alzheimer zien.<br />

De variatie is zonder tal. Het ene werk toont humor, het andere grijpt ons bij de<br />

keel. De werken worden getoond in samenhang met speciaal gekozen poëzie,<br />

zodat het thema vanuit twee <strong>kunst</strong>en belicht wordt. Daarnaast is er een lezingcyclus<br />

met vier deskundigen die het thema vanuit diverse kanten bespreken. Meer<br />

informatie op www.karmelklooster.nl<br />

‘Ja Natuurlijk’<br />

tijdens Tulpenfestival<br />

De Noordoostpolder is het gebied in Nederland, waar<br />

de meeste tulpenbollen worden geteeld. Het is dan<br />

ook niet geheel toevallig dat tijdens het Tulpenfestival<br />

dat van 18 april t/m 6 mei wordt gehouden in dit<br />

gebied, galerie De Paardenstal een expositie organiseert<br />

met werk van de <strong>kunst</strong>enaar Gertjan Scholte-Albers. Deze<br />

landschapschilder werkt altijd buiten in de natuur en vaak<br />

op het Groninger Hogeland. Tijdens deze expositie zijn er<br />

van zijn hand diverse olieverfschilderijen met bloeiende<br />

bollenvelden en andere panorama’s en bossen te bewonderen.<br />

Mede-exposant is de Alkmaarse glas<strong>kunst</strong>enares<br />

Ingrid Beemsterboer. Zij toont <strong>voor</strong>namelijk mondgeblazen<br />

objecten.<br />

Jaarlijks komen vele bezoekers uit binnen- en buitenland<br />

op het evenement af. De Paardenstal ligt aan de tulpenroute,<br />

die per auto of fiets gereden kan worden. Vanaf 25<br />

maart is ook de beeldentuin weer te bezoeken. Tijdens<br />

het tulpenfestival zijn galerie en beeldentuin dagelijks<br />

geopend van 13.30-17.00 uur. Meer informatie op www.<br />

galeriedepaardenstal.nl<br />

Peter van Straaten en Jo Spier<br />

in Stedelijk Zutphen<br />

Virtuoze tekenaars van het<br />

Nederlandse Leven<br />

In samenwerking met het Persmuseum in Amsterdam laat de<br />

tentoonstelling Peter van Straaten & Jo Spier - Virtuoze Tekenaars<br />

van het Nederlandse Leven werk zien van de bekende tekenaars<br />

Peter van Straaten (1935) en Jo Spier (1900-1978). Deze tentoonstelling<br />

is van 17 maart tot en met 17 juni te zien in het Stedelijk<br />

Museum Zutphen en zal worden geopend door Siegfried Woldhek,<br />

illustrator van onder andere NRC-Handelsblad en winnaar van de<br />

Inktspotprijs 2011 <strong>voor</strong> de beste politieke prent van het afgelopen<br />

jaar.<br />

Peter van Straaten heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de<br />

van oorsprong Zutphense tekenaar/illustrator Jo Spier een van zijn<br />

grote <strong>voor</strong>beelden is. In deze tentoonstelling is een persoonlijke<br />

keuze van Van Straaten te zien uit het werk van Spier, met daar<br />

tegenover vergelijkbaar werk van hemzelf. Zo zal ook het publiek<br />

kunnen constateren dat er een duidelijke verwantschap bestaat<br />

tussen de beide <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Portretten, politiek, maatschappij, <strong>kunst</strong> en cultuur, stad en platteland<br />

zijn thema’s die beide <strong>kunst</strong>enaars tot inspiratie hebben<br />

gediend. Ook vrij werk en uniek en veelal onbekend jeugdwerk<br />

van beide tekenaars zal in de tentoonstelling te zien zijn. Bij de<br />

tentoonstelling komt een kleine publicatie over Peter van Straaten<br />

en Jo Spier, verkrijgbaar in de museumwinkel. De tentoonstelling<br />

is deze zomer vervolgens te zien in het Persmuseum. Het Stedelijk<br />

Museum Zutphen is geopend van dinsdag t/m zondag, van 11.00<br />

tot 17.00 uur. Voor meer informatie over bij<strong>voor</strong>beeld de gratis<br />

inlooprondleidingen op elke eerste zondag van de maand zie:<br />

www.museazutphen.nl<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 17<br />

KNSTNWS<br />

Cultuurkaart<br />

Zoals te verwachten was is Amsterdam<br />

de culturele hoofdstad van Nederland.<br />

Groningen en Utrecht staan op de tweede<br />

respectievelijk derde plaats. Dat blijkt uit<br />

onderzoek van bureau Atlas naar de diversiteit<br />

van het culturele aanbod in het land.<br />

Plaatsen als Leiden, Leeuwarden en Den<br />

Bosch vielen net buiten de top drie op deze<br />

nieuwe ‘cultuurkaart’ van Nederlandse<br />

steden.<br />

Aboriginal <strong>kunst</strong> in<br />

galerie Den Andel<br />

Galerie Den Andel begint een sectie Aboriginal<br />

<strong>kunst</strong>. Tijdens de Voorjaarsexpositie<br />

in de galerie in het Noord-Groningse Den<br />

Andel zullen de eerste werken getoond<br />

worden, zowel conceptueel als traditioneel.<br />

Op termijn heeft de uit Australië afkomstige<br />

galeriehouder Steven Roberts de<br />

intentie een aparte afdeling in te richten<br />

met Aboriginal <strong>kunst</strong>.<br />

Galerie De Roos van<br />

Tudor op tournee<br />

Galerie De Roos van Tudor in Leeuwarden<br />

bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van dit<br />

jubileum zijn er gedurende het hele jaar<br />

meer dan twaalf exposities georganiseerd<br />

op verschillende locaties: zowel in de<br />

galerie aan de Eewal zelf, als in de Grote of<br />

Jacobijnerkerk en in Tresoar in Leeuwarden.<br />

Daarnaast ook in Museum Belvédère<br />

(Heerenveen), Museum Drachten en het<br />

Hannemahuis in Harlingen. Meer informatie<br />

op www.roosvantudor.nl<br />

Derde locatie NP3<br />

In februari is bij het Open Lab Ebbinge<br />

in het centrum van Groningen MOBi<br />

geopend. Naast ateliers <strong>voor</strong> veertien jonge<br />

<strong>kunst</strong>enaars is er een expositieruimte,<br />

NP3.tmp. Deze wordt geprogrammeerd<br />

vanuit het podium <strong>voor</strong> experimentele<br />

hedendaagse <strong>kunst</strong> NP3, aan de Hofstraat.<br />

NP3 programmeert ook de Videobusstop<br />

van Rem Koolhaas aan het Emmaplein.<br />

Thema Noorderlicht<br />

Het thema van Fotografiemanifestatie<br />

Noorderlicht is dit jaar Het landschap als<br />

illusie van de natuur. De hoofdlocatie van<br />

het festival, dat afwisselend in Groningen<br />

en in Friesland plaatsvindt, is dit jaar Museum<br />

Belvédère in Heerenveen. Belangrijke<br />

nevenlocaties zijn Museum Willem van<br />

Haren in Heerenveen en Museum Dr8888.<br />

George Verberg prijs<br />

De Groningse Henrike Scholten heeft het<br />

George Verberg Stipendium van € 10.000,-<br />

gewonnen. Zij studeerde vorige zomer af<br />

aan Academie Minerva. Ze gebruikt het<br />

bedrag <strong>voor</strong> een studiereis naar St. Petersburg.


expositieagenda Stuur<br />

p R O V i n C i E<br />

Groningen<br />

appingedam<br />

Galerie Kés Art Prof. Cleveringaplein 1, T 06-21564427. T/m 18 mrt<br />

Verf! Gerriet Postma, Ida Bosma.<br />

Museum Møhlmann Westersingel 102-104, T 0596-682856, open<br />

vr-zo 13-17. 1 apr t/m 1 juli Varken in vorm, Huib Rademakers,<br />

Lucebert, Rein Pol e.a.<br />

Museum Stad Appingedam Wijkstraat 25. 31 mrt t/m 13 mei<br />

Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

De Noordelijke Kunsthof Blankenstein 2, T 0596-624488, open vr-zo<br />

14-17. T/m 18 mrt Verf! Gerriet Postma, Ida Bosma.<br />

bad nieuweschans<br />

Andersom Anders Voorstraat 22, T 0597-521019, open vr-zo 12-18.<br />

Jonathan Otten, (gem. techn.) en gastbeeldhouwer.<br />

Galerie Ateliertwee Voorstraat 32, T 0597-655420, dagl. op verzoek<br />

12-18. Ingrid Constance, Hans van Herwijnen, schilderijen.<br />

Atelier/beeldentuin Cilia de la Court Oudezijl 14, T 0597-671737,<br />

open za/zo 12-18 en op afspr.<br />

Galerie Ka Voorstraat 47, T 0597-522299, open zo 13-17.30 en op<br />

afspr. Carla van den Berg, Klaas Russchen, Hans Bode.<br />

Gesso-Giz Voorstraat 17, T 06-30518706, open za/zo 11-17 en op<br />

afspr. Wim Hendriks, José van Bergen.<br />

Old Ambt Glasblazerij & Galerie Hamdijk 21, T 0597-655213, open<br />

do-zo 13.30-17.30. Glas<strong>kunst</strong>.<br />

beerta<br />

Macadamhoeve Nieuweweg 3, T 0597-332514.<br />

Atelier De Schets Beatrixstraat 82, T 06-10055796, open indien<br />

aanw. en op afspr. Erica vd Vecht, schilderijen.<br />

bellingwolde<br />

Meubelatelier Allerhanden Hoofdweg 148, T 0597-531193, open 4<br />

mrt t/m 29 apr zo en ma 9 mrt 13-17, za/zo 17/18, 24/25 mrt 12-<br />

18. Hout<strong>kunst</strong> & -design, verschillende houtvormgevers.<br />

Atelier Bell’Arte Rhederweg 66, T 0597-531600, open 1e zo vd mnd<br />

v.a. 12 u. Elizabeth Kodde, schilderijen.<br />

delfzijl<br />

Galerie HOP Het oude postkantoor, open wo, za 13-17.<br />

Molen Adam Molenberg 1, open wo, za/zo 14-17. T/m 4 mrt Wadden<strong>kunst</strong>kring.<br />

Muzeeaquarium Zeebadweg 7a, open dagelijks 10-16.30.<br />

den andel<br />

Galerie Den Andel Streekweg 1, T 0595-422726, open vr-zo 13–17<br />

en op afspr. T/m 4 mrt Hugo Hol, Jan van Loon e.a. 9 mrt t/m 6 mei<br />

Voorjaarsexpositie, o.a. Aboriginal <strong>kunst</strong>.<br />

den ham<br />

Expositiehuis Grotestraat 4, open wo-za 14-16.<br />

eenrum<br />

Kunsthuis Noordwaarts Hoogstraat 14, T 0595-438150, open vr-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

De Oude Post Galerie Raadhuisstraat 2, T 0595-491434, open dagl.<br />

13-17. Ulrich H. Reising, sieraden, beelden, schilderijen.<br />

Galerie het Raadhuis Raadhuisstraat 17, T 0595-497002, open vr-zo<br />

13-17. T/m 11 mrt Het Hoogeland, Reinder Bleeker, Sip Hofstede e.a.<br />

16 mrt t/m 17 juni Jubileum solo Theo Onnes, schilderijen.<br />

Atelier De Terp Hoogstraat 3, T 0595-491836. Gerda van Drunen,<br />

schilderijen.<br />

ezinge<br />

Museum Wierdenland Van Swinderenweg 10, T 0594-621524, open<br />

di-vr 10-17, za/zo 13-17.<br />

finsterwolde<br />

De Groninger Kroon Reiderwolderpolder 4, T 0597-354261, open<br />

za 14-17, zo 11-18. en op afspr. T/m 25 mrt Een feest van kleur, Els<br />

Brouwer, Netty Janssens, Heleen vd Tuin e.a.<br />

groningen<br />

Kunstruimte 09 Herebinnensingel 11, T 050-8795291, open wo-zo<br />

13-17.<br />

Atelier 233 Antillenstraat 1, T 050-5412547, open 1e zo vd mnd<br />

12-17. en op afspr. Werk van vier schilders.<br />

Aa Kunst Aweg 47-48, T 050-3126963, open do-za 13-17. 3 mrt t/m<br />

28 apr Nelleke van Walbeek, Rob de Lange e.a. schilderijen, beelden.<br />

Academie Minerva Praediniussingel. T/m 9 mrt Poster festival<br />

Ljubljana.<br />

Atelier Andersom Emmalaan 3, T 050-5347660, open 1e zo vd mnd<br />

12-17. Marion van Wijk-Kraus, schilderijen, portretten.<br />

Galerie Anderwereld Stationsstraat 7, T 050-3114446, open wo-za<br />

12-17 en op afspr. T/m 10 mrt Wim Biewenga, Eric de Nie, Anke<br />

Roder.<br />

Ann’s Art Munnekeholm 8, T 050-3122822, open do-za 12-17 en op<br />

afspr. T/m 31 mrt Annemarie Terlage, schilderijen.<br />

Salon del Arte Noorderhaven 29, T 050-3135300, open za, 1e zo vd<br />

mnd 13-17. Ida Bosma (schilderijen), Richard Pruice (glaswerk).<br />

Atelier De Beeltenis Van Ketwich Verschuurlaan 102, T 06 10979171,<br />

open op afspr. Marianne J. Jansen, schilderijen, beelden.<br />

Kunsthandel Richard ter Borg Folkingestraat 33, T 050-3110918,<br />

open wo-za 12-17.<br />

Galerie Peter te Braak Noorderhaven 50, T 050-3180311, open vr/za<br />

11-18. Schilderijen 20e eeuw.<br />

CBK Groningen Trompsingel 27, T 050-3680160, open wo-zo 13-17.<br />

T/m 4 mrt Dylan Shields, installaties.<br />

DIA (gem. Groningen) Kreupelstraat 1, open kantoortijden. T/m 19<br />

mrt Wiea Duintjer, beelden.<br />

Galerie Doornik & Schelfhout Munnekeholm 22, T 06-25365567,<br />

open wo-za 13-17 en op afspr.<br />

Dutch Art & Design Gallery/atelier, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 14, op<br />

do 17-21, vr 15-18, za 12-17. Mariska Beenen (foto’s), Noël Hariri<br />

(schilderijen), Martijn Beekman (design) e.a.<br />

Forma Aktua Pinakotheek Nieuwstad 10, T 050-3133342, open di-zo<br />

13-17. T/m 15 mrt Onzichtbare zichtbaarheid, Nicolaas Ririmasse,<br />

Pieter Latul, Bart Belonje.<br />

Galleria Unexpected Schuitendiep 47, T 050-3183144, ma-vr 10-<br />

16.30, za/zo 13.30-16.30.<br />

Gezondheidscentrum Lewenborg Kajuit 438. T/m 19 apr Ontmoetingen<br />

in de natuur, Peter Vosman, foto’s.<br />

Grafisch Centrum Warmoesstraat 41, open ma 16.30-21.30, di/zo<br />

19.30-20.30, do 16-21.30.<br />

Grafisch Museum Rabenhauptstraat 65, T 050-5256497, di-zo 13-17.<br />

T/m 19 feb Modeprenten (1580-1940) uit de collectie Ghering. 31<br />

mrt t/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden. 11<br />

mrt t/m 26 aug Drukken in oorlogstijd.<br />

Fotogalerie Groningen fotoacademie, Lutkenieuwstraat 5-7, open<br />

ma-za 10-17, zo 11-16.<br />

Groninger Museum Museumeiland 1, T 050-3666555, open di-zo<br />

10-17, vr 10-22. T/m 8 apr Jan Altink, iconen van het Groningerland.<br />

T/m 6 mei Azzedine Alaïa, mode. T/m 20 mei Familie Verte,<br />

porselein.<br />

Kunsthandel Hofsteenge Ged. Zuiderdiep 146, T 050-3136496, open<br />

wo-za 13-17. Werk van De Ploeg e.a.<br />

Galerie Nora de Klein Visserstraat 43, T 06-51684276, open za<br />

13-17, ma-vr op afspr.<br />

Kunstatelier de Gast Lage der A 26, T 06-30100807, open do-zo<br />

13-17. Kleurrijke <strong>kunst</strong> van Pietie Buijs.<br />

KunstenZo Oosterstraat 55, open wo-vr 12-18, za 11-17. Kunstwinkel<br />

met werk van 10 <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Kunztgang Nieuwe Ebbingestraat 47, open do/vr 12-18, za 12-17.<br />

Fotogalerie Lichtzone Oude Kijk in ’t Jatstraat 36, open wo-zo 12-17.<br />

T/m 1 apr Amerikaanse Landschappen, Erik Hup.<br />

Galerie Mooi Man Noorderstationsstraat 40, T 050-57110394, open<br />

vr-zo 14-18.<br />

Galerie Muskee Munnekeholm 5, open ma-za 12-17.<br />

Nederlands Stripmuseum Westerhaven 71, T 050-3178470, open<br />

di-zo 10-17. T/m 9 apr Paulus de Boskabouter, Jean Dulieu.<br />

Galerie Noord Nieuwstad 6, T 050-3113322, open di-za 13-17, 1e<br />

zo vd maand 13-17. 10 mrt t/m 5 apr Jong in Groningen 2012, 8<br />

afgestudeerden Minerva.<br />

Noordelijk Scheepvaartmuseum Brugstraat 24, T 050-3122202, open<br />

di-za 10-17, zo 13-17. 31 mrt t/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance<br />

in het Noorden.<br />

Noorderlicht fotogalerie Akerkhof 12, T 050-3182227, open wo-zo<br />

12-18. T/m 1 apr Cruel and unusual, gevangenisfoto’s.<br />

NP3 Hofstraat 21, T 050-3138260, open wo-za 13-18.<br />

NP3.tmp/MOBi Kolendrift 13, open wo-za 13-18. T/m 14 apr<br />

openingstentoonstelling.<br />

Openbare bibliotheek Oude Boteringestr. 18. T/m 15 april Herman<br />

vd Poll.<br />

Galerie de Oude School van Dorkwerd Aquamarijnstraat 1/Friesestraatweg<br />

418, T 06-51142820, open za/zo 13-17.<br />

Het Paleis Boterdiep 111, T 050-3118849. 18 mrt Culturele Zondag<br />

open ateliers.<br />

Galerie Pand49 Ypemaheerd 49, open di-za 13.30-17.<br />

Atelier Ynskje Penning Uurwerkersgang 10a, T 050-5341951/06-<br />

18908099, open 1e zo vd mnd, meestal werkdagen 15-17.<br />

Kunstlievend Genootschap Pictura Walburgstraat 1, T 050-3122953,<br />

open wo-za 13-17, zo 14-17. T/m 4 mrt Open dagen Klassieke<br />

Academie. 31 mrt t/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het<br />

Noorden.<br />

Portiersloge Haddingestraat 26. T/m 10 mrt Dolf Verlinden. 12 mrt<br />

t/m 7 apr Wilhelmus van Nassaue, Johan vd Dong.<br />

Remonstrantse kerk Coehoornsingel 14, open ma-vr 9-16.30. T/m 6<br />

apr Vouwsels, Wilma Hornsveld, keramiek. 16 apr t/m 15 juni Me and<br />

my dog, it’s our tango, Margot Brekelmans, objecten.<br />

Sign Winschoterkade 10, T 050-3132651, open di-za 12-17, zo 14-17.<br />

T/m 17 mrt Real fiction, Simon Schrikker, Ruurd de Jager e.a.<br />

SiO2 Nieuweweg 36, T 050-3145263, open ma-za 12-17. Jakobine<br />

von Dömming, gesmolten en geblazen glasobjecten.<br />

Galerie Van Starkenborg Winsumerweg 1, open wo-zo 13-17.<br />

Depot Jan Steen A-Kerkstraat 18, open za/zo 13-17.<br />

Kunstproeverij Erika Stulp Oude kijk in ’t Jatstraat 62, T 050-<br />

3184651, open do, vr 12-18, za 12-17 en op afspr.<br />

Universiteitsmuseum Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a. T/m 4 nov Aboriginal<br />

<strong>kunst</strong> uit Australië.<br />

Han Vos Kunsthandel Kleine Kromme Elleboog 6, T 050-3123526,<br />

open di-za 11-18. Haagse school; archeologische vondsten.<br />

Wallstreet Studio Muurstraat 8b/Boteringeplaats, T 050-3111269,<br />

open wo, vr/za 14-17, 1e zo vd mnd 13-17. 4 mrt t/m 1 apr 10 jaar<br />

open ateliers Groningen City, Nelleke Allersma, Jan Dits e.a.<br />

Wallhouse #2 A.J. Lutulistraat 17, T 050-5250980, 06-52065213,<br />

open do-zo 12-17 en op afspr.<br />

Atelier Carla de Winter Nw Kijk in ’t Jatstraat 51, T 06-44146555,<br />

open op afspr., als de vlag uithangt of even aanbellen.<br />

Galerie with tsjalling Oosterstraat 23, open wo-vr 12-18, za 12-17.<br />

T/m 17 mrt Rosa Everts, tekeningen.<br />

Galerie De Witte Lelie Meeuwerderweg 122, T 050-3130226, open<br />

di-vr 13-18, za 13-17.<br />

haren<br />

Galerie Aanblick Kromme Elleboog 52, T 050-5340485 open vr/za<br />

13-17 en op afspr. Hans Musters, Michael Buter, Marcel Duran, Wouter<br />

Okel, e.a., schilderijen, beelden.<br />

Galerie De Dilcht Rijksstraatweg 17, T 050-5340459, open vr/za<br />

13-17 en op afspr.<br />

Atelier Salvia Oosterweg 99, T 050-5414064, open 1e zo vd mnd<br />

12-17 en op afspr. Sannie Oppelaar, brons en keramiek.<br />

hoogezand<br />

Reinder Bleeker Stationsweg 23, T 0598-380392, open ltste zo vd<br />

mnd 13-17 en op afspr. Schilderijen, inkten.<br />

Wiea Duintjer Hoofdstraat 157, T 06-20018630, open laatste wknd<br />

vd mnd, za/zo 13-17 en op afspr. Bronzen beelden.<br />

De Draai Atelier <strong>voor</strong> hout<strong>kunst</strong>, Kalkwijk 46, T 0598-320404, open<br />

1e zo vd mnd 14-17 en op afspr. Albert Jan Rouwkema.<br />

hornhuizen<br />

Galerie Art & Job Tammingastraat 63, T 0595-481967, open di-zo<br />

12-18.<br />

Galerie Gewaagd Dijksterweg 2, T 0595-487071, open vr-zo 13-17<br />

en op afspr.<br />

kloosterburen<br />

Atelier Anne Wine Hoofdstraat 69, T 0595-481206, open op afspr.<br />

kornhorn<br />

Fred Diekmann Provincialeweg 44, T 0594-659729, open 1e zo vd<br />

mnd 12-17 en op afspr. Beelden, tekeningen, schilderijen.<br />

La table ronde Keramisch atelier Henneke Chevalier, Provinciale weg<br />

44, T 0594-659729, open 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

leens<br />

Galhant <strong>kunst</strong>galerie Wilhelminastraat 10, T 06-20507343, open<br />

wo-vr 13.30-17, zo 12-17. T/m 30 mrt Frank Warmerdam.<br />

Verhildersum Wierde 40, T 0595-571430, open di-zo 11-17. 10 t/m<br />

17 mrt overzichtsexpositie <strong>kunst</strong>route Lauwersland. 31 mrt t/m 13<br />

mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

marum<br />

Tony Simon Marktstraat 18, T 0594-642087, open 1e zo vd mnd<br />

12-17. Schilderijen en tekeningen.<br />

Gonny Visscher Hamrik 15, T 0594-643420, open 1e zo vd mnd van<br />

12-17. Sieraden van antieke kralen.<br />

midwolda<br />

Galerie Maya Wildevuur Op de Ennemaborg, Hoofdweg 100, T 0597-<br />

552950, open vr-zo 14-17.<br />

pagina 18 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van mei/juni<br />

uiterlijk 10 april naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-Nederland,<br />

Postbus 494, 9700 AL Groningen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

nieuwolda<br />

Galerie 10 bij 10 Dok 1a. T 0655374588, open vr/za 13-17.30, zo 14-<br />

17 en op afspr. 11 mrt t/m 22 apr Marijke Blommaert (schilderijen),<br />

Cora Samethini (beelden), Harry van Kruiningen (grafiek).<br />

Kunstpodium de Leegte Hoofdstraat 115, T 0596-541172, open op<br />

afspr.<br />

Atelier/galerie Yvonne Struys Hoofdstraat 45, T 0596-542926, open<br />

op afspr. Permanent twee- en driedimensionaal werk.<br />

niezijl<br />

Galerie Ruigewaert Rijksstraatweg 1, T 0594-213738, open za/zo<br />

12-18 en op afspr. T/m 11 mrt Carpe diem, Gertjan Scholte-Albers,<br />

Aly vd Wal e.a. 18 mrt t/m 13 mei 3 x anders, Juane Xue, Reinder<br />

Bleeker, Frans Brommer.<br />

onstwedde<br />

Geert Schreuder Esweg 9, T 0599-331731, open 1e zo vd mnd 13-17<br />

en op afspr.<br />

oostwold<br />

Inge Boerlage Hoofdstraat 235, open 1e zo vd mnd 12-18. Keramiek.<br />

opende<br />

Hilde van Eijk Kolonieweg 14, T 0594-658106, open 1e zo vd mnd<br />

12-17. Schilderijen en aquarellen.<br />

Galerie De Parken Parkweg 1 (t.o. camping Strandheem), T 0594-<br />

658338, open vr 14-17, za 10-17 en op afspr. Hanny Massolt, Marrette<br />

vd Ley, Alied Visser e.a., schilderijen, keramiek.<br />

oude pekela<br />

Atelier Reny de Boer Thorbeckelaan 25, T 0597-615957, open<br />

dagelijks tot 21. Beelden, schilderijen, sculpturen.<br />

oudeschans<br />

Het Kunsthuis Molenweg 4, T 0597-655268, open wo-zo 12-17.<br />

roodeschool<br />

LITI galerie/pottery Laanweg 1, T 0595-412548/412402, open do/<br />

vr 10-16, za 13-16 en op afspr. Tiny Bouter-Snijders (keramiek), Linda<br />

Bouter (schilderijen).<br />

saaxumhuizen<br />

Galerie de Pronkkoamer Saaxumhuizerweg 2, open za/zo 10.30-17.<br />

sappemeer<br />

Galerie de Smederij De Vosholen naast nr 58, T 0598-399899 tst<br />

243, open do-za 13.30-16.30. 10 mrt t/m 20 apr Sannie Oppelaar<br />

(beelden), Ursula Duin (schilderijen), Renée Bergman<br />

(foto’s)<br />

scheemda<br />

Galerie Beeldkracht Torenstraat 6-8, T 0597-591068, open wo-za<br />

10-18, zo 12-17 en op afspr. T/m 25 mrt Magda Luttikhuizen,<br />

schilderijen.<br />

slochteren<br />

Galerie Fine Arts Hoofdweg 32, T 0598-423146, open wo-zo 10-17.<br />

O.a. Karel Appel, Klaas Gubbels en Jan van der Kooi.<br />

Fraeylemaborg Hoofdweg 30, dagelijks 10-17, wknd/feestdagen<br />

13-17. T/m 15 mrt nominaties Gerrit van Houten prijs. 31 mrt t/m 13<br />

mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

Kunsthal Slochteren gemeentehuis, Hoofdweg 10a, open ma-vr<br />

9-16.30. 13 apr t/m 19 juni Jan Hofman (schilderijen), Jitse Sikkema<br />

(beelden).<br />

ten boer<br />

Stichting KAT Hendrik Westerstraat 24, open ma 9-12, 14-18, di-vr<br />

9-12.<br />

Atelier Horneman Ticheldobben 8, T 06-50563099, open vr/za, 1e<br />

zo vd mnd en op afspr. 11 mrt t/m 9 juni Festival d’animal, Theo<br />

Onnes, Eduard Bezembinder, Ingrid Mol e.a.<br />

ter apel<br />

Klooster Ter Apel/Galerie II Boslaan 3-5, T 0599-581370, open<br />

di-za 10-17, zo, feestd. 13-17. T/m 25 mrt Winterreise, Margit en<br />

Rolf Hillen. T/m 9 apr De middeleeuwen van Helmantel, objecten,<br />

schilderijen.<br />

thesinge<br />

Kunsthal Bart Art Box Thesingerweg 4, T 050-3061909/06-<br />

43533703, open za/zo 13-17. T/m 25 mrt Die fetten Jahre sind<br />

vorbei, Bernard Divendal, beelden, tekeningen.<br />

Marcel Duran Kloosterkerk, Kapelstraat 2a, T 050-5778101, open za/<br />

zo 13-17 en op afspr.<br />

Herbert Koekkoek Bovenrijgerweg 19, T 050-3024869, open 1e zo<br />

vd mnd 13-17 en op afspr. Metalen beelden.<br />

Kunstroutes Groningen<br />

Kunstroute Lauwersland<br />

10 t/m 18 mrt, za/zo 11-17. 198 km lange route langs Groningse en<br />

Friese <strong>kunst</strong>enaars rond Lauwersmeer. Startpunt Verhildersum, Leens.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>aanhuis.nl<br />

Culturele Zondag Het Paleis Groningen<br />

Zo 18 mrt, 13-17. Open ateliers en andere culturele activiteiten<br />

van een dertigtal <strong>kunst</strong>enaars en creatieve bedrijven in Het Paleis,<br />

Boterdiep 111 in Groningen.<br />

Tweekarspelen Kunst Route<br />

Za/zo 17/18 en 24/25 mrt 12-18. 14 <strong>kunst</strong>enaars in omgeving Winschoten<br />

en Bad Nieuweschans. Expositie in Koekjesfabriek, Wedde.<br />

Info: www.tweekarspelen<strong>kunst</strong>route.nl en 0597-655420.<br />

Atelier Route 99 Noord-West Groningen<br />

1e zo vd mnd, 12-17. 17 <strong>kunst</strong>enaars in Noordwest-Groningen. Zowel<br />

figuratief als abstract. Info: www.route99.nl<br />

Noorder 7<br />

1e zo vd mnd 12-17. 30 km lange route door NO-Groningen. Routebeschrijving<br />

bij bibliotheken, VVV en locatie Waar<strong>kunst</strong>. Info: www.<br />

noorder7.nl<br />

Open atelier Stad en Ommeland<br />

1e zo vd mnd 12-17. Info: 050-4062064.<br />

Open ateliers Ten Boer Stichting KAT<br />

1e zo vd mnd 13-17. Info: Eetcafé De Buren, Gaykingastraat 32, T<br />

050-3021488 of annekeheidema@hccnet.nl<br />

Open Ateliers Westerkwartier<br />

1e zo vd mnd 12-17. 10 <strong>kunst</strong>enaars in de regio Westerkwartier. Info:<br />

www.openatelierswesterkwartier.nl<br />

tolbert<br />

Galerie Euro-Art Mensumaweg 21, T 0594-511464, open za 13-17,<br />

1e en 3de zo vd mnd 13-17 en op afspr. Vaste expositie met Viola<br />

Holt, Arie Zuidersma, Anton Heijboer, Marion Nap.<br />

Roesd De Holm 34, T 0594-549707, open wo-vr 10-17.30, za 10-17.<br />

T/m 17 mrt Henk Helmantel, schilderijen. 31 mrt t/m 13 mei Kunstmanifestatie<br />

Renaissance in het Noorden.<br />

toornwerd<br />

Atelier Huib van der Stelt Toornwerderweg, T 06-2537597416, open<br />

op afspr. Landschappen Groninger land.<br />

uithuizen<br />

Kunstuitleen Schoolstraat 14, open di-vr 13.30-16, vr 18.30-19.45.<br />

Museum Eddy Roos Emmaweg 50, T 0595-431067, open za/zo 13-17<br />

en op afspr. Eigen werk en Rachel Dieraert, schilderijen. 31 mrt t/m<br />

13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

Atelier Gijs van der Sleen Brouwerijstr. 42, T 06-10249689, open<br />

indien aanw. en op afspr. Schilderijen, foto’s.<br />

uithuizermeeden<br />

De Koppelpaarden Torenstraat 29, T 0595-415124, open op afspr.<br />

Jaap van Meeuwen, bronzen en ijzeren beelden.<br />

usquert<br />

Galerie PRA Streeksterweg 87, T 06-51270653, 1e zo vd mnd 13-18<br />

en op afspr. Saskia Masselink.<br />

veele<br />

Heylmann & Leek Tuin <strong>voor</strong> <strong>kunst</strong>, Wedderstraat 52, T 0599-313063,<br />

open op afspr. Glas<strong>kunst</strong> en figuratieve beelden.<br />

veendam<br />

Galerie 5 VanBeresteyn, Museumplein 5c, T 0598-631030, open<br />

di-za 12-17.<br />

Bertram schildersatelier/galerie, Bocht-Oosterdiep 56a, T 06-<br />

51261589/0598-622163, open indien aanw. en op afspr.<br />

Dukdalf wijkcentrum, Reede 1. T/m 7 mrt Frits Bertram, schilderijen.<br />

Atelier Johanna Lups Bocht Oosterdiep 6, T 0598-619608, open 1e<br />

za vd mnd 11-16. Abstracte schilderijen en keramiek.<br />

Veenkoloniaal Museum Museumplein 5, T 0598-364224, open di-do<br />

11-17, vr-zo 13-17. T/m 4 mrt Hendrik en Willem Valk. 31 mrt t/m 13<br />

mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

‘t waar<br />

Galerie Waar<strong>kunst</strong> Hoofdweg 1, T 0598-446390, open 1e zo vd<br />

mnd 12-17 en op afspr. Ingmar Meijer, Peter Meijer, Hill Metselaar en<br />

Maike van der Kooij.<br />

warfhuizen<br />

Fotogalerie l’Héritage Baron van Asbeckweg 22, open 1e zo vd mnd<br />

11-17. Werk van Hans Sas.<br />

Nou nóg mooier Lijstenmakerij & <strong>kunst</strong>, Baron van Asbeckweg 38,<br />

open wo-za 10-18.<br />

wedde<br />

Koekjesfabriek Lageweg 14c, open 17 t/m 25 mrt, za/zo 12-18.<br />

Overzichtstentoonstelling Tweekarspelen Kunst Route.<br />

Kunstkamer Wedde Lageweg 29, T 0597-561631, open vr-zo, 13-17<br />

en na afspr. Bart van Oijen, Jente Bagchus, schilderijen, keramiek.<br />

wehe den hoorn<br />

Galerie Jacoba Wijk Mernaweg 29, T 0595-572531, zo 13-17 en op<br />

afspr., feestd. gesloten.<br />

westeremden<br />

Kunstgang Op de wind Aylsumaheerd, Vierburenweg 11, T 0596-<br />

551877, open vr-zo 13-17 en op afspr. T/m 4 mrt Ra vd Hoek. 10 mrt<br />

t/m 15 apr Jelis van Dolderen, schilderijen. 21 apr t/m 27 mei Anne<br />

Wine, div. techn.<br />

wildervank<br />

Galerie Gagal Nijverheidsstraat 73, T 0598-625392, vr, zo 13-17.<br />

winschoten<br />

Galerie Marten Randa Stationsweg 41, T 0597-414140, open vr<br />

12-21, za/zo 12-18 en op afspr. Ook beeldentuin.<br />

Galerie Veldpape Engelenstilstraat 14, T 0597-413546, open wo-za<br />

13-17 en op afspr. Chinese <strong>kunst</strong>, schilderijen van Nederlandse en<br />

buitenlandse <strong>kunst</strong>enaars.<br />

winsum<br />

Atelier Kwintus Hoofdstraat 1 Obergum, T 0595-443771, open do-za<br />

10-17, tussen de middag dicht. Harma de Graaf.<br />

Galerie Ranta-Iso Trekweg 5b, T 0595-444722, open vr-zo 13-17 en<br />

op afspr.<br />

’t zandt<br />

Atelier Lissebon Lissebonsepad 1, T 0596-581041, open zo 13-17.<br />

Schilderijen en tekeningen van Edward Hölzel en Rosiet Baris.<br />

p R O V i n C i E<br />

Friesland<br />

ALDTSJERK<br />

Galerie Bloemrijk Vertrouwen Van Sminiaweg 70, T 058-2561176,<br />

06-25356418, open do-za, 14-17 en op afspr.<br />

AMELAND<br />

Dit Eiland Burenlaan 1, Hollum, T 0519-554405, open za/zo 11.30-<br />

15.30 en op afspr. Armando, Warffemius, Raveel e.a.<br />

Natuurmuseum Strandweg 38, Nes, T 0519-542737. T/m 10 apr<br />

Dichter bij het wad, Ellen Flores, Chris Boon.<br />

Philadelphia galerie & atelier, Rixt van Doniastraat 2, Nes, T 0519-<br />

543092. Johan Faber, Ingo Leth, Sjoukje Iedema e.a.<br />

APPELSCHA<br />

Atelier M Steegde 9, T 0516-431621. Marianne Herschel (keramiek),<br />

Jos Koeijvoets (schilderijen).<br />

BEETSTERZWAAG<br />

Galerie Van Harinxma Van Harinxmaweg 4, T 0512-385511, open<br />

vr-zo 13-17. T/m 4 mrt gesloten.<br />

Galerie MdJ-Atelier Hoofdstraat 28, T 06-15396806, open za 11-17<br />

en zo 13-17. Marc de Jong, schilderijen en sculpturen.<br />

Kunsthuis Syb Hoofdstraat 70, T 0512-382376, open za/zo 13-17.<br />

T/m 27 mrt Matthew Lutz-Kinoy.


expositieagenda Stuur<br />

Galerie Terbeek Hoofdstraat 42, T 0512-820300, open wo-zo 13-17<br />

en op afspr. T/m 9 apr Jan Kooistra, schilderijen, beeldhouwers.<br />

Kunstruimte Wagemans Hoofdstraat 24a, T 06-51552333, open vr-zo<br />

12-17. en op afspr.<br />

BERLIKUM<br />

Atelier Hiske Wiersma en lijstenmakerij, Kleasterdyk 32, T 06-<br />

20193896, open 1e za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. Schilderijen.<br />

BLESDIJKE<br />

Atelier Marijke Booij Lijsterbeslaan 4, T 0561-451534, open op afspr.<br />

Schilderijen, tekeningen.<br />

BOLSWARD<br />

Galerie Lalande Grote Dijlakker 31, T 06-23096263 open vr 14-18,<br />

19-21, za 14-18 en op afspr. Daniël Nauta e.a., schilderijen.<br />

BOYL<br />

Galerij Els de Niet Boylerweg 63, T 0561-421030, open do-za 13-17<br />

en op afspr. Schilderijen en fotowerken.<br />

BOORNBERGUM<br />

Els van der Glas beeldentuin en expositieruimte Krite 61, T 0512-<br />

461345, elk laatste, hele wknd vd mnd 13-17. Beelden in brons.<br />

BURUM<br />

Galerie-studio Aafke Holman Herestraat 2, T 0594-249621, open za<br />

12-17. Aafke Holman (schilderijen).<br />

DAMWOUDE<br />

Atelier Jan Reinder Adema Hoofdweg 43, T 0511-424696, open vr/<br />

za 13.30-17 en op afspr.<br />

Galery Koos Hiemstra Hoofdweg 25, T 0511-421251, open op afspr.<br />

of op avontuur. Eigen werk.<br />

DE WILGEN<br />

Atelier Amapola Hoptunen 13, T 06-52539055, open za/zo 13-17<br />

en op afspr. 9 mrt t/m 29 apr Harry Boiten, Geertje Koops, Margôt<br />

Ritman, schilderijen, beelden.<br />

Galerie Buitengewoon Dr. Heawei 52, T 0512-518684, open 1e en<br />

laatste za/zo vd mnd 13-17 en op afspr.<br />

DOKKUM<br />

Galerie Jan Kooistra Diepswal 3, T 0511-423964, open vr 14-17, 19-<br />

21, za 14-17 en op afspr. Olieverfschilderijen en aquarel.<br />

DOKKUMER NIEUWE ZIJLEN<br />

Galerie-<strong>kunst</strong>café De Dream Sylsterwei 21, T 0511-451121, open<br />

za/zo 11-17.<br />

DONKERBROEK<br />

Galerie Huize Hynsteblom Bokkekampsweg 4, T 0516-491730, 06-<br />

13402657, open zo 14-17. Marty Poorter.<br />

DRACHTEN<br />

De Blauwe Roek atelier & <strong>kunst</strong>uitleen, Museumplein 6, T 0512-<br />

549002, open ma-vr 9-16.<br />

E.M. Galerie Heideanjer 8b, T 06-22121831, open do-za 13-18 u en<br />

op afspr.<br />

De Galerij Burg. Wuiteweg 24, ingang Boelensstraat, T 0512-335025,<br />

open wo-zo 14-17 en rond <strong>voor</strong>stellingen De Lawei. T/m 1 apr Sigrid<br />

Hamelink, beelden. 15 apr t/m 27 mei Spooney World, Botas.<br />

Karmelklooster Burg. Wuiteweg 162, T 0512-512103, open vr-zo 13-<br />

17 en op afspr. 3 mrt t/m 29 apr Scherven of bouwstenen? Boogaart,<br />

Helmantel, Ketelaar, Kuitwaard e.a.<br />

Kunstuitleen Drachten Burg. Wuiteweg 56, T 0512-524253, open<br />

di-za 13-17.<br />

Museum aan de A7 Lavendelheide 15, T 0512-587777, open ma-wo<br />

9-20, do/vr 9-17. T/m 27 mei De belofte #3, In de lijn van Rinsema,<br />

Fabian Westphal, Dirk-Jan Zetstra e.a.<br />

Museum Dr8888 Museumplein 2, T 0512-515647, open di-za 11-17,<br />

zo, feestd. 13-17. T/m 22 apr Thijs/Evert Rinsema, avant-garde in<br />

Drachten.<br />

Kunstuitleen Veenstra Moleneind NZ 22, T 0512-513223. Permanente<br />

expositie Piet de Vries, etsen, schilderijen. Boiten, Hassan,<br />

schilderijen.<br />

Jan J. de Vries Wimerst 12, T 0512-513524, open vr-zo 12-17 en op<br />

afspr. Friese landschappen.<br />

EERNEWOUDE<br />

Galerie Koopmans De Stripe 14, T 0511-539575, open do-za 14-17<br />

en op afspr.<br />

FOUDGUM<br />

Atelier van Houten Kolkreed 1, T 0519-296219, open op afspr. Eigen<br />

werk Peter B. van Houten.<br />

FRANEKER<br />

Arte Assoluto Prinses Beatrixstraat 21, T 0517-394720, open op afspr.<br />

Gé Corporaal, schilderijen.<br />

Galerie Kantoor der Franeker Courante Kunsten Eise Eisingastraat<br />

21, T 0517-382308, open op verzoek. Douwe Elias, schilderijen.<br />

Museum Martena Voorstraat 35, T 0517-392192, open di-vr 10-17,<br />

za/zo 13-17. T/m 11 mrt Trude van Assem. 31 mrt t/m 13 mei<br />

Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

De Lijstenmaker Laene 15b, T 0517-397971, open di-vr 9.30-12.30,<br />

13.30-18, za 9.30-13. Collectie etsen en giclées.<br />

GERSLOOT<br />

Het Gemaal Hooivaartsweg 14, T 06-23030115, open za 12-17, zo<br />

op afspr.<br />

GORREDIJK<br />

Galerie Hoogenbosch Stationsweg 66, T 0513-465178, open do-zo<br />

13.30-17.30 en op afspr. T/m 4 mrt Hans Boer.<br />

Cordèls Kunstkliniek Stationsweg 66a, T 0513-464122, open zo<br />

13.30-17.<br />

Museum Opsterlân Hoofdstraat 59, T 0513-462930, open di-za 11-17.<br />

Galerie Smarius/Steven Sterk Hellingbaas 1, T 0561-499566, 06-<br />

10595904, open do-zo 13-18. T/m 4 mrt Christiaan Kuitwaard, Terry<br />

Thompson. 11 mrt t/m 29 apr Jantien Jongsma, Henk vd Bosch.<br />

HARLINGEN<br />

Galerie/Atelier Acanthus Zuiderhaven 71a, T 0517-415173, open<br />

di-za 10-12, 13.30-18. Klaes Posthuma, schilderijen.<br />

Atelier BB aansee Zuiderhaven 39, T 0517-414742, open vr-zo<br />

13-17 en op afspr. Wilco Berga (schilderijen, grafiek), Tanja Blokland<br />

(objecten). Ook Jan Deodatus en Skelte Visser.<br />

Atelier Groenhuizen Heiligerweg 60, T 06-21200148, open vr-za<br />

10-17. Rob Groenhuizen (schilderijen).<br />

Hannemahuis Voorstraat 56, open di-vr 11-17, za/zo 13.30-17. 27<br />

apr t/m 17 juni Ton Bouchier, Henk Krist.<br />

Galerie De Vis Noorderhaven 40, T 0517-417116, open do/vr<br />

12.30-17, za 11-17 en op afspr. T/m 28 apr Hans Bayens en anderen,<br />

schilderijen.<br />

HASKERDIJKEN<br />

Kunstruimte De Kapelle Kappelewei 6, T 06-25361666, open do-zo<br />

12-17.<br />

HEEG<br />

Scheepskamer De Skatting 40, T 0515-444710, open do-za, 1e zo vd<br />

mnd 11-17 en op afspr. Hedendaagse schilders.<br />

HEERENVEEN<br />

Museum Belvédère Oranje Nassaulaan 12, T 0513-644999, open dizo<br />

11-17. T/m 12 mrt Rondom Rinsema. T/m 15 apr. Solo’s o.a. Sies<br />

Bleeker, Eric de Nie, Robert Zandvliet. T/m 13 mei Bennink – Beats<br />

– Belvédère, Han Bennink.<br />

Museum Willem van Haren Minckelersstr. 11, T 0513-623408, open<br />

di-vr 11-17, za/zo 13-17. T/m 15 apr Alida Everts. 31 mrt t/m 13 mei<br />

Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

HINDELOOPEN<br />

’t Huis met Kunst Tuinen 5–7, T 0514-523208, open vr-za 13.30-<br />

17.30. Permanente expositie Pieter van den Brug.<br />

Galerie Het Sluishuis Beeldentuin Nancy Muns, ’t Oost 12, T 0514-<br />

522009, open za/zo 11-17 en op afspr. Schilderijen, beelden.<br />

JISTRUM<br />

Atelj7b Tillewei 7b, T 0512-471866, open op afspr. Ida Leegstra,<br />

tekeningen, schilderijen.<br />

Atelier MD Schoolstraat 57, T 0512-471369, open op afspr. Minse<br />

Dijkstra, tekeningen, schilderijen.<br />

JOURE<br />

Atelier Bertina Röntgenweg 1, T 06-47058805, open 1e zo, 3e wo<br />

vd mnd 13-17 en op afspr. Bertina Tilma, schilderijen.<br />

Museum Joure Geelgietersstraat 1-11, T 0513-412283, open di-vr<br />

10-17, za-ma 14-17. T/m 15 apr Gerard Boersma, schilderijen.<br />

JUBBEGA<br />

Kunstlokaal No8 AlleskAn, Schoterlandseweg 55, T 0516-463141,<br />

open za/zo 12-18.<br />

KATLIJK<br />

African Tribal Art Galerie De Ruijter-Van Santen, Aaltjelaan 2, T 0513-<br />

631130/06-51381263.<br />

KOLLUM<br />

Atelier Kunstlokaal 7 Voorstraat 55, T 0511-450752, open vr/za 14-<br />

17, indien aanw. en op afspr. Max en Louise de Winter, schilderijen.<br />

KOUDUM<br />

Atelier-Galerie 13 Manen Hoofdstraat 37a, open di-do 10-17. Monumentaal/symbolisch,<br />

beelden, schilderijen div. <strong>kunst</strong>enaars.<br />

Beeldhouwcentrum Koudum Hoofdstraat 4, T 0514-522676, open<br />

di-za 10-12.30, 13.30-17. Kunstroutes & workshops.<br />

Galerie De Souverijne Hoofdstraat 26-28, open wo-za 13-16 en op<br />

afspr.<br />

LANGEZWAAG<br />

Galerie Weekhout ’t Hou 6, T 0513-689002, open za-zo 13-17.<br />

Galerie Anne Huitema ’t Hou 1a, T 0513-688515, open zo 13-18 en<br />

op afspr.<br />

LEEUWARDEN<br />

Galerie 92 Eewal 92, T 058-2991170, open wo-zo 13-17 en op afspr.<br />

Artemisia in Kunstzaken Eewal 98, T 058-2998841, open do-za<br />

12.30-17.<br />

Atelier Dirk Beintema Turfmarkt 8, T 0629238982, open do-za 13-<br />

17.30 en op afspr. 3 mrt t/m 28 apr Voorjaarsexpositie.<br />

Fries Museum Turfmarkt 11, T 058-2555500, open di-zo 11-17. 10<br />

mrt t/m De Straat, Jose Witteveen. T/m 1 juli Grutte Pier. Windows,<br />

collectie moderne <strong>kunst</strong>.<br />

Galerie De Kleine Hoogstraat Kleine Hoogstraat 14, T 058-8442545,<br />

tijdens exposities do-za 13.30-17 en op afspr. Schilders van SSG, Joost<br />

van Kempen, Jan Tromp e.a.<br />

Koot-Art Kleine Hoogstraat 9, open do/vr 13-18, za 12-17.<br />

Kunstuitleen Friesland Wissedwinger 1, T 058-2125400, open di-vr<br />

10-17, za 12-17. T/m 10 mrt Titia Sibson, schilderijen. 17 mrt t/m 12<br />

mei Roos Schuring.<br />

Galerie/atelier ’t Lamberthûs Eewal 90, T 058-2501099, open vr/za<br />

13-17, juli/aug op afspr.<br />

Natuurmuseum Fryslân Schoenmakersperk 2, T 058-2332244, open<br />

di-zo 11-17. 31 mrt t/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het<br />

Noorden.<br />

Pier Pander Museum Groeneweg 1, T 058-2338399, open za/zo<br />

13-17.<br />

Keramiekmuseum Princessehof Grote Kerkstraat 11, T 058-2948958,<br />

open di-zo 11-17. T/m 4 mrt Schwarm, keversinstallatie. 25 mrt t/m<br />

28 okt Groen geluk. Van lusthof tot volkstuin.<br />

Galerie De Roos van Tudor Eewal 47-49, T 058-2161636, open wo-vr<br />

13.30-17, za 11-17, 2e zo vd mnd 14-17. T/m 4 mrt Robert Zandvliet,<br />

grafiek. 10 mrt t/m 14 apr Walter Bosman, Chaim Oren, beelden,<br />

schilderijen.<br />

Tresoar Boterhoek 1, T058-7890789. 14 apr t/m 30 juni, Benner,<br />

Althuis, Gerlsma, Huisman e.a.<br />

Kunsthandel & galerie De Vries Turfmarkt 1, T 06-52037004 open<br />

do-za 13-17.30 en op afspr. 11 mrt t/m 28 apr Lucassen, Theys,<br />

Freijmuth, schilderijen. Nationale en internationale grafiek.<br />

Prins van Waldeck Grote Kerkstraat 18, T 058-2158453, open za<br />

13-17 en op afspr. Jerre Hakse, schilderijen, gouaches.<br />

MENALDUM<br />

Ki Beau galerie Lytsedyk 10, T 0518-452142, open vr 13-17, za 11-<br />

17. Dana Andreev, Jaap van Dijk, Hans Jouta e.a.<br />

METSLAWIER<br />

Changes Design Roptawei 27, T 0519-242382, open ma-za 10-18 en<br />

op afspr. Brood, Klashorst, Warhol, Appel, Corneille e.a.<br />

NIEUWESCHOOT<br />

Landgoed ZoFier Rotstergaastweg 95, T 0513-681616, open vr-zo<br />

12.30-17.<br />

NIJEGA<br />

Galerie Dinie Boogaart Kommisjewei 21-23, T 0512-372735, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

NOORDWOLDE<br />

Nationaal Vlechtmuseum Mandehof 7, T 0561-431885, open di-vr<br />

11-17, za/zo 13-17. T/m 20 mei Karin Kortenhorst, sieraden.<br />

’t Vlechtwerk Mandehof 13, T 0561-430641, open di-do 11-16.30.<br />

T/m 22 mrt Harma Mulder, Hermineke Volmer, schilderijen.<br />

NOORDWOLDE ZUID<br />

Atelier Take Art Joh. Mooijstraat 12, T 0561-432710, open 1e za/zo<br />

vd mnd 13-17 en op afspr. Auke Rodrigo, schilderijen.<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van mei/juni<br />

uiterlijk 10 april naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-Nederland,<br />

Postbus 494, 9700 AL Groningen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Kunstroutes Friesland<br />

Kunstroute Lauwersland<br />

10/11 en 17/18 mrt, za/zo 11-17. 198 km lange route langs Friese<br />

en Groningse <strong>kunst</strong>enaars rond Lauwersmeer. Startpunt Verhildersum,<br />

Leens (Gr.). Info: www.<strong>kunst</strong>aanhuis.nl<br />

Kunstroute Smallingerland<br />

14/15 apr, za/zo 13-17. Atelierroute. Gratis routes en <strong>kunst</strong>kaarten<br />

verkrijgbaar bij <strong>kunst</strong>enaars, De Galerei (Lawei) en bibliotheek<br />

Drachten. Info: www.<strong>kunst</strong>routesmallingerland.nl<br />

Kunstroute ‘Ars et Natura’<br />

Elk laatste volledige wknd vd mnd za/zo 13-17. Kleine route langs 3<br />

kleinschalige locaties tussen Beetsterzwaag en Drachten. Info: www.<br />

ateliertonterlinden.nl<br />

Kunst aan de Kust Harlingen<br />

9 galeries, ateliers en een museum op loopafstand in Harlingen.<br />

Boekjes verkrijgbaar bij bibliotheken, VVV’s en hotels. Info: www.<br />

<strong>kunst</strong>aandekust.nl<br />

OFFINGAWIER<br />

Galerie Offingawier Fiifgeawei 25, T 0515-415771, open op afspr., of<br />

indien aanw. Landschappen Gert Jan Veenstra. 21 apr t/m 10 juni za/<br />

zo 13-17, Zomerexpositie.<br />

OLDEBERKOOP<br />

Kunstruimte Hiemstra Oosterwoldseweg 17, T 0516-451861, open<br />

vr-zo 13-17.30.<br />

OLDETRIJNE<br />

Schuurexpositie Sonnegaweg 57, T 0561-850906, open na afspr. Dick<br />

Bakker, schilderijen, landschappen vogels.<br />

OLTERTERP<br />

Galerie Lauswolt bij De Slag, Selmien West 2, T 0512-301695, open<br />

di-za 10-12, 13.30-17, zo 13.30-17. T/m 4 mrt Piet vd Hoef, Flip<br />

Gaasendam, Gerard vd Weerd e.a., 9 mrt t/m 22 apr Lente-expositie,<br />

Pieter Knorr, Gerrie Wachtmeester, Anita Franken e.a.<br />

OOSTERSTREEK<br />

Atelier Grensweg Dwarsvaartweg 78, T 0561-433122, open vr/za<br />

13-17 en na afspr. Jeltje Baas, schilderijen.<br />

OOSTERWOLDE<br />

Kunstcafé ’t Oost 8. Elke 3e wknd vd mnd 13-18.<br />

ArtGalleryArtAlice Jardinga 1a, T 0516-514676, open op afspr. Alice<br />

Buis (schilderijen), Liesbeth Topper (keramiek).<br />

OOSTHEM<br />

Galerie Oosthem Hernepaed 4, T 0515-533105, open do-za 11-17<br />

en op afspr. 11 mrt t/m 28 apr Harry Tuinman (foto’s), Antje Veldstra<br />

(grafiek).<br />

OUDE BILDTZIJL<br />

Aerden Plaats Ds. Schuilingstraat 4-6, T 0518-421012, open za/zo<br />

10.30-16.30. Kunstkring Uytland.<br />

Galerie/atelier De Trapjes Oude Bildtdijk 94, T 0518-421293, open<br />

1e za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. John Maes (schilderijen, grafiek),<br />

Joske Maes-Pellens (wandweefsels).<br />

OUDEGA<br />

Atelier Roel Hoekstra T 0512-370939, open op afspr. Realistische<br />

olieverfschilderijen.<br />

OUDEHORNE<br />

Galerie Pereboom Eilewijksreed 10, T 0513 542110, open zo 12-17.<br />

Hanneke Pereboom, glas, steen, brons, schilderijen.<br />

OUDE LEIJE<br />

Galerie Kocken Oan ‘e Slink 1, open di-zo 11-17.<br />

RAARD<br />

OerKa Irene Verbeek Museum kerkje van Raard, T 050-5291360,<br />

open apr t/m 31 okt vr-zo 14-17; hele jaar op afspr. Tijd tot later,<br />

Irene Verbeek, div. techn.<br />

RAVENSWOUD<br />

Galerie Terra Theos Mr. Lokstraat 9, T 0516-433785, open na afspr.<br />

Ineke Volk (schilderijen), Theo Grauwen (keramiek).<br />

ROTTEVALLE<br />

Galerie-Atelier Klaske Kalsbeek-Vlasma Heidbuorren 3, T 0512-<br />

342047, open vr/za 13-18 en op afspr. 6 t/m 30 apr Voorjaarsexpositie<br />

aquarellen.<br />

RUIGAHUIZEN<br />

De Egelantier <strong>kunst</strong>uitleen, Jan Jurjensingel 3, open 1e, 3e za vd<br />

mnd 14-16.30. Petra van Rijn, schilderijen, ikonen.<br />

SINT ANNAPAROCHIE.<br />

Atelier Elbow Nieuwebildtdijk 220, T 0614410607, open 1e zo vd<br />

mnd 14-17. Ellen Floris, Waddenfoto’s; Bowe Roodbergen, lichtobjecten,<br />

grafiet.<br />

SINT JACOBIPAROCHIE<br />

Atelier Leopold Wijdeveld Oudebildtdijk 784-786, T 0518-491085,<br />

open op afspr. Geschilderde circus-, muziek- en theaterposters.<br />

TERSCHELLING<br />

Galerie Oosterburen 44 Oosterburen 44, Midsland, T 0562-448031,<br />

open ma-za 10-18. Olieverfschilderijen van Barbera Schot.<br />

SNEEK<br />

Galerie Bas Marktstraat 3, T 0515-426383, di-vr 13-17, za 12-16. T/m<br />

6 mrt Emmi Visser, Rita Vjodorowa, Adrie Martens.<br />

Galerie Peter Bax Singel 82, T 0515-422772, open di-vr 13.30-18,<br />

do 19-21, za 10-17. T/m 21 jan Ad Verstijnen (schilderijen), Liane de<br />

Deugd, beelden in mozaïek.<br />

Bonifatiushuis Jachthavenstraat 38, open dagl.<br />

Atelier Kubus Breewijd 58, T 0515-439345, open op afspr. Bert<br />

Verburgh (schilderijen), Carla Wellink (keramiek).<br />

TIJNJE<br />

La Lanka galerie/beeldentuin, De Warren 17, T 0513-571154, open<br />

15 apr t/m 11 sept, do-zo 13-17.<br />

TJERKWERD<br />

Galerie Artisjok Kerkstraat 19, T 0515-579193, open do-za 13-17 en<br />

op afspr. T/m 22 apr Aad Nouveau 2, Ada Stel, brons, glas.<br />

Gerrit Wijngaarden Waltaweg 25, T 0515-579323, open op afspr.<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 19<br />

TWIJZEL<br />

Pilat & Pilat Tsjerkebuorren 40, T 0511-541750, open di/wo 10-<br />

17.30, do/vr 10-20, za 10-17. T/m 28 apr Bernadette Stokwielder<br />

(keramiek), Hendrik Elings, Jorrit Sinke (schilderijen).<br />

Frytsjam Beelden- en Pluktuin De Wedze 22 A, T 0511-543440,<br />

open wo, vr 14-18, za 10-18, zo 13-18. Werk van Rein Bril.<br />

TYTSJERK<br />

Atelier Sa(f)fier Diety Pieters, Klaverkamp 23, 0511-432269, 11–17<br />

en op afspr. Schilderijen en jutbeelden.<br />

URETERP<br />

Atelier Joop de Graaf Butewei 2, T 0512-302096, open 1e zo vd mnd<br />

13-17 en op afspr. Tekeningen, aquarellen, schilderijen.<br />

Galerie La Lumière De Feart 143, T 0512-301800, open za/zo 13-17<br />

en op afspr. Werk in stock.<br />

DE VEENHOOP<br />

Atelier Ton ter Linden Kruswei 14, T 0512-462098, open op afspr.,<br />

Kunstdagen t/m 29 apr ltste wknd vd mnd za/zo 10-17: Landschappen<br />

in quatro, Marijke vd Maarel, Joukje Pees e.a.<br />

VEENKLOOSTER<br />

Galerie de Kuiperij Kleasterwei 14a, T 0511-443081, open vr, za<br />

13-17 en op afspr.<br />

Galerie Noordvleugel Fogelsangh State, Kleasterwei 1, T 0511-<br />

442436, open di-za 10-17. Doorlopende expositie 10 realisten.<br />

VEENWOUDEN<br />

De Schierstins Hoofdstraat 1, open di-zo 13.30-17. T/m 1 apr Erik<br />

Mol, grafiek. 7 apr t/m 6 mei Vogels, Baukje Dijkstra (keramiek), Bert<br />

Hoeve (natuurfoto’s).<br />

WERGEA<br />

Galerie Toonbeeld Kleine Buren 35, T 058–2551991, open za/zo<br />

13-18 en op afspr. O.a. schilderijen, aquarellen, keramiek.<br />

WIJNJEWOUDE<br />

Atelier/Galerie Jan Kerkstra/Marion Pannekoek Tsjerkereed 4, T<br />

0516-481857, open do-za. Hedendaagse sieraden.<br />

Galerie De Wouden Merkebuorren 54, T 0516-481964, open za 11-17<br />

en op afspr. Joop van Bergen, beelden.<br />

WOMMELS<br />

Galerie Nijdam Terp 38, T 0515-331505, do-za 13.30-17 en op afspr.<br />

O.a. Siemen Dijkstra, Reinder Homan en Joke Struik.<br />

WOLVEGA<br />

Hannie Mein Keramiekgalerij Frisaxstraat 12, T 0561-614545, open<br />

ma 13.30-18, di-vr 09.30-18, do tot 21, za 09.30-17.<br />

WORKUM<br />

Galerie Atelier Piets Althuis Noard 18, T 0515-542282, open op<br />

afspr. Bronzen beelden.<br />

Jopie Huisman Museum Noard 6, T 0515-543131, open dagl 13-17,<br />

apr t/m okt ma-za 10-17, zo 13-17.<br />

Galerie Ada Stel Súd 32, T 0515-579193, open do-za 13-17 en op<br />

afspr. T/m 1 apr Sjer Jacobs, Anne de Vries e.a.<br />

Galerie Berger Noard 23A , T 06-20234810, open wo-za 11-17 en op<br />

afspr. Agaath Berger, sieraden, schilderijen, objecten.<br />

Galerie De Vereeniging Sud 13, T 06-28676254, open vr-zo 13.30-17.<br />

4 mrt t/m 6 mei Paul Dikker, schilderijen.<br />

Galerie Kesk-Art Noard 5, T 06-30590478. Vanaf 4 mrt Tjavdar Iliev,<br />

Martin Hogeweg, Cornelis le Mair e.a.<br />

p R O V i n C i E<br />

Drenthe<br />

ANNEN<br />

Atelier-galerie de Strubbel Schipborgerweg 5, T 0592-271974, open<br />

op afspr. Cees Drubbel, schilderijen.<br />

ANSEN<br />

Galerie Ansen Kerkdijk 10, T 0522-471170, open op afspr. Beelden in<br />

steen, brons, keramiek en hout.<br />

ASSEN<br />

Adventskerk Lindelaan, open t/m 13 mei, vr, zo 10-12. Kopstukken,<br />

Peter Siebesma, schilderijen.<br />

B’art galerie/atelier, Vaart zz 93, T 0592-398093, open wo-vr 9-12,<br />

za/zo 13-17 en op afspr. Jan Ketelaar, Marc de Jong, Edzard Krol e.a.<br />

CBK Vanderveen open tijdens winkeltijden. T/m 7 mrt Dozen, 17<br />

<strong>kunst</strong>enaars Beeldend Collectief Drenthe. T/m 3 mei Drents Schilder<br />

Genootschap en Kunst und Kulturfreunde Dornum.<br />

DeFKa Vennestraat 88, T 0592-315316, open do-za 13-17. 4 t/m 30<br />

mrt Joop Striker, Gerard Dekker. 5 t/m 28 apr Frea Stuurwold, Rudy<br />

Lanjouw.<br />

Drents Museum Brink 1, T 0592-377773, open di-zo 11-17. T/m 15<br />

apr De Gouden eeuw van China – Tang dynastie (618-907 na Chr.).<br />

Nieuwe Kolk za/zo 24/25 mrt Art-event.<br />

Galerie Spieker Singelpassage, open wo-za 14-17, vr 19-21.<br />

BALLOO<br />

Galerie Drentsche Aa Balloo 27, T 0592-241214, open vr/za 13-17<br />

en op afspr.<br />

BORGER<br />

Galerie De Omgeving Torenlaan 13, T 0599-657007, open do/vr<br />

12-16, za/zo 13-17.<br />

BOSCHOORD<br />

Jean le Noble Schoollaan 2, T 0561-421261, open vr-zo 14-17 en op<br />

afspr. Non-figuratieve schilderijen. Soms gastexposanten.<br />

BUINERVEEN<br />

Galerie atelier 41 Zuiderstraat 41, T 0599-212673, open 1e vr-zo vd<br />

mnd 10-12.30 en op afspr. Cor Sonke, schilderijen.<br />

COEVORDEN<br />

Coevorder Kunst Collectief expositieruimte, Sallandsestraat 5, T<br />

06-25503692, open vr/za, koopzo 13-17 en op afspr. Wisselende<br />

exposities. 10/11 mrt tijdens Open Atelierdagen open v.a. 11 u.<br />

DALEN<br />

De Dalense Loo De Loo 20, T 0524-522723, open za/zo 12-17 en<br />

op afspr.


expositieagenda Stuur<br />

DALERVEEN<br />

Galerie De Sprong Namweg 23, T 0524-221374, open op afspr.<br />

DARP<br />

Galerie/Atelier Busselte Busselterweg 11, T 0521-342996, open op<br />

afspr. De Metaforische tuinen van Auke Tuinstra.<br />

Hout<strong>kunst</strong>enaar Jan Hulsebos Veldweg 8, T 0521-597434, open<br />

indien aanwezig en op afspr.<br />

DE SCHIPHORST<br />

De Havixhorst Schiphorsterweg 34-36, open dagl. 9-17. Nederlandse<br />

beeldhouw<strong>kunst</strong> uit museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Piet<br />

Esser, Charlotte van Pallandt, Nic. Jonk e.a. 31 mrt t/m 13 mei<br />

Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

DIEVER<br />

Atelier Jenny Nes Broekemastraat 21, T 0521-593255, open vr-za,<br />

1e, 3e zo vd mnd 13-16 en op afspr. Schilderijen.<br />

DIEVERBRUG<br />

Atelier/galerie Jan Woning Dieverbrug 51, T 06-30100309, open<br />

do-za 11-17. Schilderijen.<br />

DWINGELOO<br />

Atelier/galerie Aan de Vaart Dieversluis 2f, T 0521-593403, 06-<br />

46276038, open 1e, 3e vr, zo vd mnd 13-17 en op afspr. Levien Drost<br />

(glasobjecten) en gastexposanten.<br />

Art Garden Drenthe Honingvlaken 10, T 0521-599064, open di-za<br />

10-18, zo 13-17. Elke 2 mnd nieuw werk.<br />

Kunstbureau ARTeria Dwingelderwijk 37, open vr/za 12-17 en op<br />

afspr.<br />

Keramiekmarkt op De Brink, do 17 mei 10-17. 95 internationale<br />

deelnemers.<br />

Pottenbakkerij De Brinksteen Entingheweg 1, T 0521-593177, open<br />

ma-vr 9-18, za 9-17, gesloten: 12-30-13.30. Frans van den Brink,<br />

keramiek, Margriet Steenbergen, schilderijen.<br />

Boerderij de Galerij Eemster 24, T 0521-571220, open wo-vr<br />

9.30-17, wknd op afspr. Wessel Bezemer (beelden), schilderijen van<br />

wisselende exposanten. Beeldentuin.<br />

Atelier de Garage Achter de hoven 12, T 0521-592058, open mei<br />

t/m okt zo 13-17, anders op afspr. Trijntje Muys, aquarellen.<br />

Rosa van Hofwegen Leggeloo 60, T 06-12040761, open op afspr.<br />

Schilderijen, film, fotografie.<br />

Janneke Hogerheijde-Berends Weverslaan 49, T 0521-592933, open<br />

1e vr vd mnd 14-16. Textiel.<br />

Atelier/galerie Scheper<strong>kunst</strong> Holtien 13, T 0521-591030, open<br />

laatste vr/za vd mnd 13-17 en op afspr. Schilderijen.<br />

Keramiek- & grafiekatelier Elysia Verhoeven en Siemen Dijkstra,<br />

Lheeweg 10b, T 0521-597636/597146, open wo-za 13-17 en op afspr.<br />

EELDE<br />

Museum De Buitenplaats Hoofdweg 76, tel. 050-3095818, open<br />

di-zo 11-17. T/m 6 mei Pieter Pander en Reinder Homan. 31 mrt t/m<br />

13 mei Kunstmanifestatie Renaissance in het Noorden.<br />

EELDERWOLDE<br />

Atelier Monica Willem Plojterlaan 37, T 050-5254557, open vr 12-18<br />

en op afspr. Monica Spendel, expressionistische schilderijen.<br />

EEN<br />

Atelier Maryke Wiegers Haulerwijksterweg 4, T 0592-656512, open<br />

mei t/m sept op afspr. Grafiek.<br />

Kunsthuis de Herberg van Een Haulewijksterweg 6-8, T 0592-<br />

865733/06-24844064, open indien aanwezig of op afspr.<br />

EESVEEN<br />

Mimi Sistermans Braamweg 2, T 0521-577576, open op afspr.<br />

Schilderijen.<br />

ELIM<br />

Galerie Afterdaan Carstensdijk 148, T 0528-352634/06-10545755,<br />

open za/zo 13-17 en op afspr.<br />

EMMEN<br />

CBK De Fabriek, Ermerweg 88b, T 0591-685820, open wo-zo 13-17.<br />

CQ Kapelstraat 121, T 0591-613868, open ma-vr 9-21. T/m 9 mrt<br />

Abstract, 4 <strong>kunst</strong>enaars Drents Schilder Genootschap en 3 uit Ost<br />

Friesland (D.).<br />

Galerie de Kamer Marktplein 7, T 0591-618180, di-zo 10-21. T/m 15<br />

apr Be curious… creatief reizen, Hans Abbink, schilderijen.<br />

Kunsthuis 1927 Dordsestraat 27, T 0591-618003, open ma-vr<br />

9-17.30, do tot 20.30, za 9-17. O.a. Herman Brood, Anton Heyboer.<br />

Opera VII Waanderweg 134, T 0591-394447/06-41014971, vr/za<br />

11-17. Maarten van Leuken.<br />

FREDERIKSOORD<br />

De Koloniehof Koningin Wilhelminalaan 87, T 0521-382712, open<br />

di-zo 13-16.30. Beeldentuin en wisselende exposities.<br />

GASSELTERNIJVEEN<br />

Kunstgalerie Arnold Gasselterweg 1, T 0599-513340, open wo-za,<br />

1e zo vd mnd 13.30-17.30. Schilderijen 19e, 20e en 21e eeuw.<br />

Galerie Pommona Hoofdsrtaat 58, T 0599-512867/06-29204451,<br />

open 10-17 en op afspr.<br />

GEES<br />

L’Argenterie Antique Weth. H. Euvingstraat 3, T 0524-582290.<br />

Dehullu Beelden in Gees Schaapveensweg 16, T 0524-582141, open<br />

wo-zo 13-17.<br />

HAVELTE<br />

Yvonne Casander Veldkamp 7, T 0521-599310, 06-50487771, open<br />

op afspr. Schilderijen, objecten.<br />

Galerie Jan Jetten Dorpstraat 33, T 0521-341605, open za/zo 13-17<br />

en op afspr. Olieverfschilderijen en aquarellen.<br />

HOOGEVEEN<br />

Museum De 5000 Morgen Hoofdstraat 9, T 0528-231530 open di-za<br />

11-17, zo 13-17.<br />

CBK Kunstuitleen Bibliotheek, Willemskade 27, open okt t/m mrt,<br />

wo 11-13, do/vr, zo 14-16, za 13-15.<br />

HOOGHALEN<br />

Galerie Wildevuur Zwiggelterweg 4, T 0593-592411, open vr-zo 12-<br />

18 en op afspr. T/m 11 mrt Michiel Schrijver, schilderijn.<br />

Galerie Thyencamp Laaghalerveen 23, T 0593-592330, open dagl.<br />

13-17.<br />

HUIS TER HEIDE<br />

Galerie HuisterHeide Norgervaart 10a, T 0592-388643, open vr-zo<br />

13-17.<br />

KLIJNDIJK<br />

Atelier <strong>voor</strong> Beeldende Kunst Melkweg 55, T 0591-512898, open op<br />

afspr. Edith Stoel, schilderijen, grafiek, beelden.<br />

Kunstroutes Drenthe<br />

Open Atelier Meppel<br />

Za/zo 3/4 mrt 11-17. 17 <strong>kunst</strong>enaars in en rond Meppel. Info o.a. bij<br />

Secretarie, VVV en www.openateliermeppel.nl<br />

LHEE<br />

Atelier Galerie Anny van Veen Lhee 75, T 0521-597433, open di-vr<br />

10-18, za 10-17. T/m dec Geert Biel (glas), Joke Spin (schilderijen).<br />

MEPPEL<br />

CBK Kunstuitleen Grote Akkerstraat 10, T 0522-259165, open zo<br />

14-17.<br />

Drukkerijmuseum Kleine Oever 11, T 0522-242565, open di-za 13-<br />

17. T/m 14 apr Dolhuis II, Titi Zaadnoordijk, grafiek.<br />

Galerie/atelier Nies Nijland-Pol Zuideinde 52 T 0522-256575, open<br />

vr/za 13-17 en op afspr. Nies Nijland, keramiek, schilderijen en<br />

gastexposanten.<br />

De Portretschilderij Kunst- en Cultuursalon, Woldstraat 52, T 0522-<br />

270522, open do-za 13-17 en op afspr. Poortjes expositie, Martha<br />

Velthuis (keramiek), Marijke Booy (schilderijen).<br />

Kunsthuis Secretarie Hoofdstraat 22, T 0522–850644, open di-zo<br />

13–17, do 10–17, vr 18-20. T/m 18 mrt Langs een horizon, Harm de<br />

Noord, Sikko Mulder, Mark vd Staay. 31 mrt t/m 13 mei Kunstmanifestatie<br />

Renaissance in het Noorden.<br />

Kunsthuis De Stijl Touwstraat 6, 06-30666682, open wo-vr 13.30-<br />

17.30, za 11-17 en op afspr.<br />

MEPPEN<br />

Galerie/atelier Oude Brink Oude Brink 1, T 0591-377772, open<br />

Pasen t/m okt za/zo 14-18, winter op afspr. Len Egberts (schilderijen,<br />

beelden) en gastexposanten.<br />

Atelier Agnes van Eupen Mepperstraat 13, T 0591-532395/06-<br />

22953183, open indien aanw. en op afspr. Schilderijen.<br />

NIEUW AMSTERDAM<br />

Galerie van Strien Vaart nz 176, T 0591-551630, open vr-zo 13-17.<br />

T/m 18 mrt Peter Durieux, Jan Willem Eskes e.a. 25 mrt t/m 13 mei<br />

Ada Breedveld, Ewoud de Groot e.a.<br />

NIEUW ANNERVEEN<br />

Atelier De Kunst Stee Hunzeweg 42, T 0598-468199, dagl 10-17.<br />

Fred Wagemans Egberts Lent, Hunzeweg 30, T 06-51552333, open<br />

vr-zo 12-17 en op afspr.<br />

NIEUW BUINEN<br />

Goedewaagen Keramisch museum, Glaslaan 29a, T 0599-616090,<br />

open ma-vr 10-16, za/zo 13-17. T/m 29 apr Ingo Leth, schilderijen,<br />

objecten. Memorabilia Holland America Line, Hoogtepunten Art<br />

Nouveau en Art Deco keramiek.<br />

De Naaidoos galerie/atelier, Zuiderdiep 74, Lena Nieborg, textielschilderijen.<br />

Silo del Arte Zuiderdiep 7, T 06-22922601, dagelijks welkom. Erik<br />

Zwezerijnen, schilderijen en Louisa van den Hof, glas<strong>kunst</strong>.<br />

NIEUWEROORD<br />

Atelier & Gangerie Delibre Middenraai 41a, T 0528-373766, open<br />

za/zo 13-16 en op afspr. Delia Bremer, Marijn Scholte, Grietje van<br />

Keimpema-Weggemans. Tevens beeldentuin ‘Beelden & ’n bakkie’,<br />

open in lente/zomer.<br />

NIEUW-RODEN<br />

Kunstpaviljoen Zevenhuisterweg 4b, T 050-5016383, open za/zo<br />

13-17.<br />

NIJLANDE<br />

Art-Melvy Gallery Nijlande 19, T 0592-243294, open op afspr.<br />

Yvonne Visser (beelden) e.a. Beeldentuin.<br />

NOORD-SLEEN<br />

Galerie Geert W Zweelooërstraat 1, T 0591-361778, open wo-zo<br />

13.30-17.<br />

NORG<br />

Hilde van der Heide Kunstwerkplaats Oldehof, Eenerstraat 64, T<br />

0592-613125, open op afspr. Beelden, schilderijen.<br />

Galerie Het Witte Huis Langeloërweg 12, do-zo 13-17.<br />

NieuwhofArt Zwarte Water 8, T 0592-613197, open op afspr. Keramiek,<br />

brons, schilderijen.<br />

OOSTERHESSELEN<br />

Atelier Fontein Geubel 13, T 0524-582441, open dagl 11-16. Ben<br />

Fontein (aquarellen), Geertje Biessen (schilderijen).<br />

ORVELTE<br />

Grafisch Proeflokaal Aan het Melkwegje 5, T 0593-565818, open do<br />

10-15 en op afspr. 31 mrt t/m 13 mei Kunstmanifestatie Renaissance<br />

in het Noorden.<br />

Hot Marks Glasblazerij, Flintenweg 8-10, T 0593-322606, open Goede<br />

Vrijdag-okt di-zo 11-17, nov-Pasen za/zo 12-17. Mark Lolock, Emma-<br />

Louise Kirkham, glas.<br />

Porselein achter Turf Melkwegje 2b, open di-zo 11-16. Dieneke<br />

Boektje, beschilderd porselein.<br />

Schenkerij Museum Antiek Schoolstraat 1a, T 0593-322525. Stillevens<br />

en trompe-l’oeils van Henk Renting.<br />

PATERSWOLDE<br />

Galerie Lemferdinge Lemferdingelaan 2, T 050-3091377, open vr-zo<br />

12-17. T/m 8 apr Karel Sirag (schilderijen), Thorgeir Gudlaugsson<br />

(prints), Arend Kok (hout).<br />

PEIZE<br />

De Paardestal Hooghaar 1, T 050-5032003, open vr/za 10-17 en<br />

op afspr.<br />

Galerie-atelier Vier-B De Pol 21, T 050-5032261, open 2 t/m 11<br />

mrt, vr-zo 13-17, 6 leden DSC ontmoeten 6 leden De Ploeg.<br />

ROLDE<br />

Collectie Harms Rolde Hoofdstraat 38, T 0592-242521, open sept-jun,<br />

za 13-17 en op afspr. Realistische schilder<strong>kunst</strong> begin 20ste eeuw<br />

tot heden.<br />

Atelier Kees van Rijen Nijlanderstraat 16, T 0592-242560, open op<br />

afspr. of indien aanw. Schilderijen.<br />

RODEN<br />

Galerie Aan de Vaart Aan de Vaart 10a, T 5015441, open vr/za 12-<br />

18. Elly Hardholt (schilderijen), Rob Gorter (meubels).<br />

Galerie Barth-Art Padkamp 21, open wo-vr 13-17, za 10-17. Tsjechisch<br />

glas en hedendaagse <strong>kunst</strong>.<br />

Koetshuis Mensingeweg 3, T 050-5013035, open do-zo 13-17. T/m<br />

12 mrt Posters, Oplage 5, 3 Verkuno-<strong>kunst</strong>enaars, 7 Cactus-grafici.<br />

pagina 20 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van mei/juni<br />

uiterlijk 10 april naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-Nederland,<br />

Postbus 494, 9700 AL Groningen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

ROSWINKEL<br />

’t Kunstvrouwtje Oude Schuttingkanaal OZ 1, T 06-10922628, open<br />

op afspr of als bord ad weg staat. Schilderijen, beelden etc.<br />

RUINEN<br />

Atelier Femke Anne Meppelerweg 36, T 06-14348108, open dagl<br />

(indien aanwezig) en op afspr. Femke Anne Kaldenberg, schilderijen.<br />

Galerie/atelier Benderse Benderse 15, T 0522–472569, open indien<br />

aanw. en op afspr. Hendrik Oomen (schilderijen), Ineke Oomen (glas<br />

in lood).<br />

SCHOONEBEEK<br />

Atelier de Salon ’t Rak 15, T 0524-531266, open indien aanw. en op<br />

afspr. O.a. Marjolijn van Ginkel, schilderijen.<br />

SMILDE<br />

Atelier Tine Mersmann Polakkenweg 1, T 0592-413232, open op<br />

afspr. Schilderijen en lichtbakens.<br />

TYNAARLO<br />

Niet Nieuw Design Transportweg 2, T 0592-545554, open di-vr 10-<br />

18, za 11-17. T/m 28 apr Lydia Jonkman, Annemiek Vos, schilderijen.<br />

Pronckgoedt Kunst en Antiek, Esweg 2, T 0592-541812, open za/zo<br />

10–17 en op afspr. Schilderijen, Drentse schilders, antiek.<br />

UFFELTE<br />

Jan Piet van den Berg en Fieke Takens Rijksweg 11, T 0521-351569,<br />

open op afspr. Beelden, textiel. Ook <strong>kunst</strong>ruil.<br />

Atelier/galerie de Eshoeve Dorpsstraat 19, T 0521-351050, 1e, 3e<br />

za/zo vd mnd 13-17 en op afspr. Ellen de Jongh (schilderijen) e.a.<br />

Boerderij De Uelenspieghel Winkelsteeg 5, T 0521-351331, open op<br />

afspr. Julië Fichter, houtpastels.<br />

VEENHUIZEN<br />

Kunst Kolonie Gen. vd Boschweg 7&9, T 0592-388520. 24 mrt 15 u.<br />

boekpresentatie Wenende()Stenen.<br />

Outsider Art House Oude Gracht 2, T 0592-388809, za/zo 13-17, mei<br />

t/m okt wo-zo 11-17.<br />

VLEDDER<br />

Andries Jelles Haking 9, T 0521-381165, open op afspr. Andries<br />

Oldersma, non-figuratieve schilderijen.<br />

Atelier De Klei Linde Dorpsstraat 10, T 0521-382787, open ma-za<br />

10-18 en op afspr. Cees Vermeer, Liz Hansen, beelden.<br />

Henk Pries Pastorieweg 23, T 0521-381325, open op afspr. Landschapsaquarellen.<br />

Galerie-boetiek ’t Veurhuus Schapendrift 10, T 0521-381932, open<br />

vr/za vanaf 12 u. en op afspr. Annette Kiewiet-Huitink (beelden),<br />

sieraden, aardewerk, etc.<br />

Museums Vledder Brink 1, T 0521-383352, open v.a. apr wo-zo<br />

11-16. Beeldentuin.<br />

VLEDDERVEEN<br />

Atelier Hans van Riessen Jan vd Veenweg 2, T 0521-381676, open<br />

dagelijks. Aardewerk.<br />

VRIES<br />

Gemeentehuis Tynaarlo Kornoeljeplein 1, T 0592-266662, open<br />

ma-vr. T/m 16 mrt Menselijk al te menselijk, Karen Molleman,<br />

schilderijen.<br />

WAPSE<br />

Atelier Auke Rodrigo Ten Darperweg 82, T 0561-432710/06-<br />

30284135, open mrt wo/do, za 14-17, hele jaar op afspr. Schilderijen.<br />

WAPSERVEEN<br />

Atelier 133A Midden 133a, T 0521-341380, open do-za 13-17 en op<br />

afspr. Ineke van Tiel, schilderijen, objecten.<br />

WILHELMINAOORD<br />

Atelier Leo Cahn Koningin Wilhelminalaan 43, T 0521-380400, open<br />

op afspr. Sieraden.<br />

WITTELTE<br />

Galerie De Ambachtsman Wapserveenseweg 15, T 0521-598244,<br />

open apr-sept vr-zo 13-18. div. <strong>kunst</strong>enaars; ook beeldentuin.<br />

Galerie De Herkenning Meester Broerweg 2, T 0521-598007, open<br />

do-zo 13-17 en op afspr. Ook beeldentuin.<br />

Atelier Ineke Ottenhof Wittelterweg 16, T 0521-598033, ’s middags<br />

open. Schilderijen.<br />

WITHAREN<br />

Atelier Witharen Witharenweg 24, T 0523-676272, open do-zo 11-17.<br />

YDE<br />

Kunst B&V Norgerweg 153, T 0592-559332, open 1e za/zo vd mnd<br />

11-17 en op afspr. Diek Boerman en Hieke Veenstra.<br />

Galerie Brink 7 Brink 7, T 050-4061580, open zo-wo 13-17 en op<br />

afspr.<br />

ZEIJEN<br />

De Oranjerie Noorderstr. 1, T 0592-291671, di-za 13-18. 11 mrt t/m<br />

7 apr Kunst op schaal, 26e internationale ei-tentoonstelling.<br />

ZUIDLAREN<br />

Galerie Zuidlaren Middenstraat 7a, T 06-11072682, open op afspr.<br />

E.B. von Dülmen Krumpelmann, schilderijen, tekeningen.<br />

ZUIDWOLDE<br />

Atelier Bazuinerveld Bazuinerweg 6, T 0528-353300, open za/zo<br />

10-16 en op afspr. Gerrit Jan Makaske.<br />

ZWIGGELTE<br />

Keramiekatelier Wille Boudewijn Ripkampenw 9, T 06-51285755,<br />

open op afspr. Wille Boudewijn, Marijke Kloosterman, gedenkbeelden,<br />

urnen.<br />

p R O V i n C i E<br />

Overijssel<br />

ALMELO<br />

Atelier Erna Futselaar Trompstraat 2, T 0546-861958, open op afspr.<br />

Keramiek, brons en klei.<br />

Indië (<strong>voor</strong>m. Ten Cate), Kapteynlaan 6, 25 mrt 13-17.30. Regionale<br />

Kunstdag.<br />

Stichting Indigo Kunsthal Hof 88, Hofkamerstraat, Elisabethhof 6,<br />

open di-zo 13.30-17.<br />

Lads <strong>kunst</strong> + exposities Molenstraat 23, T 0546-459490, open wo-vr<br />

10-17.30, do 10-21, za 11-17.<br />

Keramiekcentrum Westerdok Trompstraat 2, open wo 11-13, za, 1e<br />

zo vd mnd 13-16.<br />

BASSE (STEENWIJKERLAND)<br />

Galerie & atelier Eelco Maan Basserweg 6a, T 0512-589822, open<br />

op afspr. Schilderijen.<br />

beuningen<br />

Glasatelier de Austieberg Nijenhaerweg 21, T 0541-552191, Arnold<br />

Loman.<br />

Het Dinkelwerk Denekamperstraat 49, T 0541-355955, open di-vr<br />

10-17, za 10-16, zo 13-17. Kunstenares Karin Veldhuis, edelsmid<br />

Patricia de Jonge, Rikie Braakhuis (Tiffany, glas).<br />

BLOKZIJL<br />

Galerie Kunst & Kleur Bierkade 9, open di-za 10-18, zo 12-17. Collectief<br />

van schilders, keramisten en sieradenontwerpers.<br />

Atelier Maria Mosselman Brouwerstraat 7/9, T 0521-515605/06-<br />

50488003, open do-za 10-17. Schilderijen, beelden, mode.<br />

BOEKELO<br />

Atelier Malingré Diamantstraat 27, T 053-4281261, open 1e zo vd<br />

mnd 13-17, op afspr. of op de bonnefooi. Schilderijen.<br />

BORNE<br />

Bornse Synagoge Ennekerdijk 17, open tijdens exposities za/zo<br />

14-17. 3 mrt t/m 23 apr Elena Junk, schilderijen.<br />

Galerie Twee10 Stationsstraat 36, T 074-8513105, open zo 13-17,<br />

vr/za op afspr.<br />

DALMSHOLTE<br />

Heileuvers Schilderijenhuis Dalmsholterdijk 17, open ma-za 9-18.<br />

Iedere 2 mnd nieuwe expositie van schilderijen en grafiek.<br />

DEDEMSVAART<br />

Atelier 3 6 4 Langewijk 364, T 0523-232782, open 2e zo vd mnd.<br />

Henk Boudewijns, foto’s, Immy van Huizen, Leonarda van Eijk, Joanne<br />

Eekman, schilderijen/grafiek, Marie Louise Minke, beelden.<br />

Ria Hooijmaaijers Heinbaaswijk 20, T 0523-638529 open op afspr.<br />

Tuinen Mien Ruis Moerheimstraat 84, T0523-614774, open 1 apr tot<br />

1 nov, di-za 10-17, zo 12-17.<br />

DELDEN<br />

Galeriet Piet Boon Zone Oost, Langestraat 46, T 074-2919600, open<br />

di-vr 11-17.30, za 11-17, zo 14-17.<br />

De Pook galerie & <strong>kunst</strong>uitleen, Noorderhagen 58a, T 074-3767065,<br />

open wo-vr 13-18, za 11-17, zo 13-17. T/m 25 mrt Eef de Weerd,<br />

schilderijen.<br />

De Witte Kamer Langestraat 47, T 074-2593555, open wo-vr 13-<br />

17.30, za 11-17, zo 13-17.<br />

DENEKAMP<br />

Art Atelier Nordhornsestraat 236a, open vr-zo 10-17 en op afspr.<br />

Permanente expositie van Lony Wing.<br />

DE POL<br />

Expositie Beeldschoon Löhnislaan 4, T 0521-588679, open laatste zo<br />

vd mnd 14-17 en op afspr.<br />

DEVENTER<br />

Etty Hillesum centrum Roggestraat 3, open wo, za/zo 13-16.<br />

Galerie Koningshof Grote Overstraat 16-18, T 0570-672753, open<br />

ma, di, do-za 12-18. T/m 1 mei Kees van Dongen, Jan te Wierik.<br />

Galerie/atelier De Kunsten TG Gibsonstraat 19, 0570-615569, open<br />

vr-zo 13-17.<br />

Kunstenlab Laboratoriumplein 1, T 0570-611848, open di-zo 13-17.<br />

T/m 4 mrt Stan Wannet, Leila Andeson, installatie.<br />

Lebuïnuskerk 16, 17 mrt 10-17, Textiel Plus Kunstdagen 2012.<br />

Loes & Reinier International Ceramics Korte Assenstraat 15, T 0570-<br />

613004, open wo-vr 11-18, za 11-18.<br />

Galerie De Schoone Schijn Boxbergerweg 31, open do-za 10-16.<br />

Galerie Urbach Kleine Overstraat 51, open do 19-21, vr/za 13-17.30<br />

en op afspr.<br />

DIEPENHEIM<br />

Galerie Àlafran Grotestraat 45, T 0547-351718, open wo-zo 12-17 en<br />

op afspr. T/m 15 apr Sjaak Smetsers (beelden), Pavel Sizov, Mattie<br />

Schilders (schilderijen).<br />

Drawing Centre Kuimgaarden 1, open di-zo 11-17.<br />

Galerie Fija Watermolenweg 2, T 0547-352101, open tijdens exposities<br />

13-17 en op afspr. Keramiek.<br />

Kunstvereniging Diepenheim Grotestraat 17, T 0547-352143, open<br />

di-zo 11-17.<br />

Galerie Visée Grotetraat 41, T 06-18653279, open vr-zo 13-17 en<br />

op afspr., jan gesloten. T/m 1 apr Renée Weisink (beelden), Anne vd<br />

Meiden (schilderijen).<br />

ENSCHEDE<br />

Galerie Beeld & Aambeeld Walstraat 13, T 053-4300357, open woza<br />

10-17, do 10-21. T/m 14 mrt Sonja Koczula (schilderijen), Ingeborg<br />

Vandamme (sieraden). 17 mrt t/m 20 apr Beppie Gielkens (gem.<br />

techn.), Michihiro Sato (sieraden).<br />

Concordia Expositie 21rozendaal, Het Rozendaal 21, T 053-4300999,<br />

open do-zo 11-17 en op afspr. T/m 9 apr A matter of fluidity, Zoro<br />

Feigl.<br />

Concordia Expositie Langestraat 56, T 053-4300999, open di-vr 10-17,<br />

do 10-20, za 11-16. T/m 10 mrt De Monsterfabriek.<br />

Dynamo Expo HB Blijdensteinlaan 85, T 053-4786042, open wo-vr<br />

13-17 en op afspr.<br />

Simon Gautier Leliestraat 12, T 06-12024970. Franse figuratieve en<br />

abstracte schilderijen. O.a. landschappen, portretten.<br />

House of Art and Cooking Walstraat 16, T 053-4346042, open di-zo<br />

17-22 en op afspr. Wisselende exposities.<br />

Galerie Lambert Hofpassage 6, T 06-53972589, Lucebert, Wolvecamp,<br />

Klashorst, Brood, Cremer e.a.<br />

Louk’s atelier/galerie Walstraat 63, T 053-4332211, open di-za<br />

10-17.<br />

Fotogalerie Objektief Walstraat 33, T 053-4322507, open wo-za<br />

12.30-17.<br />

TETEM <strong>kunst</strong>ruimte Stroinksbleekweg 16, T 053-2308791, open do-zo<br />

11-17. T/m 11 mrt Dr. No, tien <strong>kunst</strong>enaars Nationale Reisopera geinspireerd<br />

door James Bond. T/m 1 apr In and out, Rafaël Rozendaal,<br />

interactieve, digitale schilderijen. 22 mrt t/m 22 apr Dreamscape:<br />

Mixed-up, Michael Parkes, Saturno Buttò e.a.<br />

Rijksmuseum Twenthe Lasondersingel 129-131, T 053 4358675,<br />

open di-zo en feestdagen 11–17.<br />

TwentseWelle Rozendaal 11, open di-zo 11-17. T/m 4 mrt Ontrafel,<br />

breiwerk internationale topontwerpers.<br />

GIETHOORN<br />

Galerie Duine-Rhee Molenweg 36, T 0521-360210, open zo 14-17<br />

en op afspr. T/m 31 mrt Flevoland, Frea Lenger, Gonny Geurts. 15 apr<br />

t/m 30 aug Siegfried Woldhek, tekeningen.


expositieagenda Stuur<br />

Kunstroutes Overijssel<br />

Kunstschatten Losser<br />

2de zo vd mnd 13-17. 17 galerieën en ateliers in gemeente Losser.<br />

Info: galerie Erfje Kuiper, Kloppenstraat 42, Losser en www.<br />

<strong>kunst</strong>schattenlosser.nl<br />

Natuurgebied De Weerribben<br />

Route met twaalf <strong>kunst</strong>werken. Info: Bezoekerscentrum De Weerribben,<br />

Ossenzijl.<br />

Kunststappen<br />

1e zo vd mnd 13-17. Galeries en ateliers in Almelo en Wierden.<br />

Info: www.<strong>kunst</strong>stappen.nl<br />

Kunstroute Zwolle<br />

Laatste zo vd mnd 14-17. Info: www.<strong>kunst</strong>routezwolle.nl<br />

Galerie De Groote Noord Beulakerweg 16, T 0521-360190/06-<br />

51158840, open op afspr. Ben Rikken, Pieter Knorr e.a.<br />

Kulturhus De Eendracht Eendrachtsplein 1, open ma-vr v.a. 8 u.<br />

Galerie Kyra van Puffelen Kerkweg 58, T 0521-360953, open op<br />

afspr. Frits van Eeden, schilderijen.<br />

Rhoda Kunst en Keramiek Binnenpad 41, T 0521-362040, open<br />

ma-zo 10-18 en op afspr. Landschappen en stillevens van o.a. G.J.<br />

Veenstra, H. Wijngaard, R. Smelt, en R. Meilof.<br />

HARDENBERG<br />

Galerie IQ <strong>kunst</strong>uitleen De Mulderij 15, T 0523-270023, open ma-vr<br />

10-17, za 11-17. Theo Boeren, Herman Brood, George Heidweiler e.a.,<br />

schilderijen, glas, keramiek, brons.<br />

KNSTSPR Wilhelminaplein 3a, T 0523-260013, open wo-za 14-17, do<br />

19-21 u en 1e zo vd mnd. T/m 7 apr eindexamen vechtdalcollege. 14<br />

apr t/m 2 juni Shoot, voetbald<strong>kunst</strong> HHC.<br />

HEINO/WIJHE<br />

Museum de Fundatie/kasteel Het Nijenhuis ’t Nijenhuis 10, T 0572-<br />

388188, open di-zo 11-17. T/m 6 mei Missing years, Anton Heyboer.<br />

Podium Canadastraat 6, open di-vr 10-16, ma, za 10-13.<br />

HENGELO<br />

AkkuH F. Hazemeijerstraat 800, T 074-2910232.<br />

Aktuele Kunst Industriestraat 17a, T 074-2910232.<br />

Passion for Stones beeldentuin, Reigerweg 40, T 074-2420170, open<br />

ma-za en op afspr. 10-17. Ties Mulder.<br />

Galerie en Kunstuitleen de Pook Deldenerstraat 77, T 074 2919759.<br />

Gallery Signaal Enschedesestraat 238, T 074-2470597, open zo van<br />

14-17 en op afspr.<br />

HOLTEN<br />

Galerie/Atelier Henk Mulder Oranjestraat 29, T 06-53837281, za<br />

13-17 en op afspr.<br />

Nagelhoutzaal Kulturhus, Smidsbelt 6, open ma-vr 10-17. Collectie<br />

Nagelhout.<br />

IJSSELMUIDEN<br />

Joop uniek in beelden Oosterlandenweg 2, T 038-3312211, open<br />

8.30-18, vr 19-21, za 8.30-17. 2500 tuinbeelden.<br />

KALENBERG<br />

Atelier/Galerie Marlène Kalenberg Noord 5, T 0561-477573, open<br />

op afspr. Keramiek van Montse Zurilla. Gastexposanten.<br />

KAMPEN<br />

Galerie De Andere Tijd Voorstraat 46, T 038-3323674, open do-za<br />

10-18.<br />

Galerie Atelier Geerstraat 26, T 038-3312811, open do-za 14-17. Jan<br />

Brokkelkamp, schilderijen, glas.<br />

Gemeentelijke expositieruimte IJsselkade 33, T 038-3317417, open<br />

di-za 11-17. T/m 17 mrt Marc de Klijn, van figuratief naar visionair.<br />

’t Huys der Kunsten Voorstraat 20, T 038-3337100, open za 14-17.<br />

Ikonenmuseum Buiten Nieuwstraat 2, T 038-3858483, open di/wo<br />

13-17, do-za 10-17. T/m 31 mrt Gegoten reisgenoten, metaalikonen,<br />

collectie Jeckel.<br />

Galerie IQ <strong>kunst</strong>uitleen Oudestraat 241, open do 10-18, vr 10-21, za<br />

10-17. Antonio Poioumen, Herman Brood, Robert Whitaker e.a.<br />

Koornmarktspoort IJsselkade 1, T 038-3317361, open di-za 11-17.<br />

T/m 11 mrt Peter Gentenaar, papieren objecten.<br />

Kunstkelder Rozhanitsa Oudestraat 137a, di-do 10-18, vr 10-21, za<br />

10-17. Kunstuitleen Kunstgreep.<br />

Galerie ’t Posthuys Oudestraat 137-1, za/zo 11-17.<br />

Stedelijk Museum Kampen Oudestraat 133, T 038-3317361, di-za<br />

10-17, zo 13-17. T/m 25 mrt Woestijndagen, Netty van Osch.<br />

Frans Walkate Archief Burgwal 43, T 038-3392266, open wo/do<br />

14-17.<br />

LONNEKER<br />

Galerie Quinta Bies Dorpsstraat 90, open vr 11-17, zo 13-17.<br />

Galerie Karin Wijnand Dorpsstraat 113, open vr 11-17, zo 13-17.<br />

LOSSER<br />

Galerie 92 Hofkamp 92, T 053-5385729. Mathilde Damhuis, Babes<br />

Lapré, schilderijen.<br />

Galerie Artisto Martinusplein 14, open do-za 13.30-16.<br />

Galerie Heininkshoes Martinusplein 4, T 053-5360624, open di/wo<br />

9-12, do/vr 9-17.<br />

Galerie Erfje Kuiper Kloppenstraat 42, T 053-5385995, open do-zo<br />

14-17 en op afspr. Jan Kuiper, bronzen beelden, Anneke Kuiper, quilts.<br />

Glasatelier het Lugtkasteel Hooibeek 9, T 053-5381094. Christina en<br />

Ben van der Lugt, glas, emaille, sieraden.<br />

Galerie ‘t Nien-End Sportlaan 46, T 053-5382589, open do, za/zo<br />

14-17 en op afspr.<br />

NIEUWLEUSEN<br />

Galerie Korpershoek Oosterveen 27, T 06-41150897, vr-zo 13-17.<br />

NIJVERDAL<br />

Galerie Sous-Terre Van den Bergsweg 3, T 0548-616838, open ma<br />

13-17, di-za 10-17.<br />

De Wilhelminaborgh Wilhelminadwarsweg 3, T 0548-621682, open<br />

op afspr. Jan Schiermeier, schilderijen, consensisme-stijl.<br />

OLDENZAAL<br />

Art Atelier Markt 13, open werkdagen 10-17. Lony Wing.<br />

OMMEN<br />

Galerie Aly Schutte en galerie Eric Schutte Dalmsholterweg 6, open<br />

di 13-17, vr/za 10-17. Aly Schutte, Anne Christie Warner-Schutte, Eric<br />

Schutte, schilderijen.<br />

Nationaal Tinnen Figuren Museum Markt 1, T 0529-454500, open<br />

za 11-17, zo 13-17. T/m 4 mrt Meindert Zaalberg en hedend. Ommer<br />

keramisten en schilders.<br />

OOTMARSUM<br />

Chez-Moi Ton Schulten Galerie International, Marktstraat 4-6/Gasthuisstraat<br />

3-6, T 0541-291760, open wo-vr 14–17, za 11-17, zo 13-17.<br />

Ton Schulten en gastexposanten.<br />

Galerie Collect-art Gasthuisstraat 8, T 06-53677925, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

Galerie atelier Lambert Keerweer 3, T 06-53972589, open do/vr<br />

13-17, za/zo 12-17. Lucebert, Wolvecamp, Appel, Corneille e.a.<br />

Galerie Bianca Leusink Grotestraat 26, open di-zo 13-17. Schilderijen<br />

Bianca Leusink.<br />

Museum Ton Schulten Kerkplein 16-17, T 0541-291763, open wo-zo<br />

14-17, za 11-17.<br />

Tarpan Art Markt 7, open wo-vr 13-17, za 11-17, zo 12-17. O.a. Wil<br />

Willemsen, Hendrik van Veenendaal, Ad Arma en Ad Verstijnen.<br />

Galerie Twaalf Ganzemarkt 10-12, T 0541-295101, open wo-zo 13-17<br />

en op afspr.<br />

RAALTE<br />

Dorie Haarman The Art Company, De Waag 11, T 0572-363009, open<br />

di-vr 9.30-17.30, za 9.30-16.30. Schilderijen, keramiek, glas van o.a.<br />

Johanna Walters, Dario Bosa, Bertazoli e.a. Kunstuitleen-inlijstatelier.<br />

STAPHORST<br />

Galerie Hein Elferink Kastanjelaan 5, T 0522-242414, open do 14-18,<br />

vr/za 10-18, 2de zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 7 apr Marian<br />

Breedveld, Linda Karshan. 12 apr t/m 19 mei Marian Bijlenga, Edda<br />

Jachens, Mirjam Veldhuis.<br />

STEENWIJK<br />

Galerie Bruelle Komputsingel 5, T 0521-344533, open vr/za 10-17,<br />

3e zo van de mnd 13-17.<br />

Instituut collectie Hildo Krop Gasthuislaan 2, T 0512-53862, open<br />

zo, ma-do 11-16.<br />

Stadsmuseum Markt 64, T0521-511704, open di-vr 10-12, 13-17,<br />

za 13-17.<br />

Galerie Steenwijk Nicolaas ter Maethstraat 2, T 0521-5512486, open<br />

ma-vr 13.30-17, do 19-20.30, za 10-12.30.<br />

IJHORST<br />

De Galerij Kerkweg 12, T 0522-441367, open vr-zo 14-18 en na afspr.<br />

WEERSELO<br />

De Driehoek galerie & atelier, Lemselosestraat 6 T 0541-662626/<br />

662575, 06-23379642, open do-za 14-17 en op afspr. Irene Schildkamp<br />

en werk in stock.<br />

WETERING<br />

Atelier Daniëlle Broekhuizen-Mazzola Wetering-oost 56, T 0521-<br />

371388, open op afspr.<br />

WIERDEN<br />

Galerie Tolg’Art Tolgaarde 6-8, T 0546-657589, open do 13-17.30,<br />

vr 13-20.30, za 10-16, 1e zo vd mnd 13-17 en op afspr. T/m 24 mrt<br />

Figuratief en abstract… Land, water en lucht, Trijnie Mohlmann<br />

(glasobjecten), Veronica Molenkamp, Sjoerdtje Hak, schilderijen. 29<br />

mrt t/m 6 mei De Friezen komen… om Twente te heroveren! Peter B.<br />

van Houten, Gerard Galema (schilderijen), Dries Reeder (beelden).<br />

Drokje petit galerie atelier, Kupersweg 2x, T 0546-657589, open<br />

10-22 (even bellen).<br />

WITHAREN<br />

Til Aalbers Balkerweg 50a, T 0523-676999 open op afspr.<br />

Atelier Witharen Witharenweg 24, T 0523-676272, open do-zo 11-17.<br />

Keramiek en Beeldentuin. Louis van Vilsteren, Thea Dijkema.<br />

ZWOLLE<br />

Cultuursalon Kunst & Cultuur Overijssel, Kamperstraat 11-13, T 038-<br />

4225030, open di-vr 11-17 en op afspr.<br />

Galerie Delfi Form Praubstraat 4, T 038-4226835, do/vr 10.30-17.30,<br />

za 13-17 en op afspr.<br />

Galerie In Beeld Koestraat 13, T 06-48253102, open zo 14-17 en<br />

op afspr.<br />

Galerie IQ <strong>kunst</strong>uitleen Marsweg 42, T 038-4605656 open ma-vr<br />

10-17, za 11-17. Meer dan 1000 <strong>kunst</strong>werken. Theo Koster, Herman<br />

Brood, Peter Meijer e.a.<br />

Kunstuitleen Zwolle Voorstraat 31, T 038-4216118, open di-za 11-17,<br />

do 11-21.<br />

Galerie Het Langhuis Goudstraat 8, T 038-4215268, open do-zo<br />

13.30-17.<br />

Galerie Lang Licht Spoelstraat 28, T 038-4549786, open vr/za 12-16<br />

u en op afspr. Annette vd Vegte, Theo Jaasma, Michiel Galama e.a.<br />

Stedelijk Museum Melkmarkt 41, T 038-4214650, open di-zo 11-17.<br />

T/m 11 mrt Door geloof gedreven, Rinke Nijburg, Marc Mulders e.a.<br />

T/m 25 mrt Tom Waterreus, beelden. 9 apr t/m 12 aug Stil Even.<br />

Het Vrouwenhuis Voorstraat 46, T 038-4224823, open alleen <strong>voor</strong><br />

groepen, alleen op afspr. Zes penseelprinsessen, Aleijda Wolfsen,<br />

Aleida Greve e.a.<br />

Galerie de Zwolse School Rhijnvis Feithlaan 54, open zo 13-17.<br />

p R O V i n C i E<br />

Flevoland<br />

ALMERE<br />

Atelier ArtaNeA Eppostraat 3, T 0642294975.<br />

Galerie ARTnivo Amersfoortweg 46, T 06-44888551, open ma-za<br />

12-18, eerst bellen.<br />

Corrosia! Expo Markt 5, T 036-5215929, open di-za 12-17. T/m 17<br />

mrt Who’s afraid of… Roos van Geffen, Anouk Kruithof e.a.<br />

D.O. Gallery Marktmeesterstraat 18, T 036-5247839, open wo-vr<br />

10-18.<br />

Het Kunsthuis New Yorkweg 39, T 036-5329182, winkeltijden.<br />

Museum De Paviljoens Odeonstraat 3, T 036-5450400, open 12-17.<br />

T/m 4 mrt De Nederlandse identiteit? De kracht van heden.<br />

BANT<br />

Atelier De Schriekhorst Burchtweg 3, T 0527-261818, open di en op<br />

afspr. Tineke Smit, schilderijen, glas.<br />

DRONTEN<br />

Galerie <strong>kunst</strong>uitleen Aan de Amstel Amstel 44, T 0321-325501,<br />

open do-za 10-17.<br />

Agrarisch Bedrijven Centrum De Drieslag 30, T 0321-313661/<br />

315276, open tijdens kantooruren. 2 mrt t/m 27 apr Annie Plageman-<br />

Aalbers, Noha Obeit.<br />

Alligt De Vliet 8, T 0321-337838, open tijdens kantooruren. Permanent<br />

KIKO. Keramiek en foto’s.<br />

Atelier Gré Dubbeldam Het Rijpaard 19, T 0321-313661, open op<br />

afspr. Emaille wandobjecten.<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van mei/juni<br />

uiterlijk 10 april naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-Nederland,<br />

Postbus 494, 9700 AL Groningen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

EMMELOORD<br />

Galerie KIK Bedrijfsweg 20, T 06-27523759, open do-za 13.30-17.30,<br />

vr 19-21 en op afspr.<br />

ESPEL<br />

Galerie de Paardenstal Noordermiddenweg 2-1, T 0527-612654,<br />

open do-za, 1e, 3e, 5e zo vd mnd 13.30-17. T/m 18 mrt Verwondering,<br />

Frits Sloos (schilderijen), Coby Brinkers (objecten). 22 mrt<br />

t/m 3 juni Ja natuurlijk, Gertjan Scholte-Albers (schilderijen), Ingrid<br />

Beemsterboer (glas). 18 apr t/m 6 mei, Tulpenfestival dagl. 13.30-17.<br />

LELYSTAD<br />

Bos Fine Art Buitenplaats 131, T 0320-244826, open zo, feestd 14-17<br />

en op afspr.<br />

Go4art Hollandse Hout 296, T 0320-228899, open di-do, 1e zo vd<br />

mnd 14-17. Angèle Hoegee, Marius Meulenberg, Roland Meijer,<br />

beeldentuin.<br />

Atelier 05 Karveel 5505, T 0320-245108, open mei t/m sept ltste zo<br />

vd mnd 12-17 en hele jaar op afspr. Martine Bakker, schilderijen.<br />

Nieuwland Erfgoedcentrum Oostvaardersdijk 1-13, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 11.30-17. T/m 28 okt 2012 Schipbreuk. De noodlottige reis van<br />

de Batavia.<br />

NAGELE<br />

Museum Nagele Ring 23, T 0527-653077, open do-zo 13-17. T/m<br />

22 apr Gebroken/verbonden, Mary Fontaine (schilderijen), Sigrid<br />

Hamelink (beelden).<br />

SCHOKLAND<br />

Museum Schokland Middelbuurt 3, T 0527-251396, open vr-zo 11-17.<br />

ZEEWOLDE<br />

Atelier Nestor Krachtenveld 52, T 036-5225229, open di-vr 9-12,<br />

za12-15. Kathelijne Hes, Ineke te Kaate, Wilhelmien Nijboer e.a.<br />

p R O V i n C i E<br />

Gelderland<br />

ALMEN<br />

Galerie De blauwe deur Bakkersteeg 2, T 0575-433447, open wo<br />

10-17. T/m 16 mrt Geert de Groot en 10 <strong>kunst</strong>enaressen.<br />

APELDOORN<br />

Coda Museum Vosselmanstraat 299, T 055-5268400, open di-vr<br />

10-17.30, do-koopavond, za 10-17, zo 13-17. T/m 25 mrt Van Reekum<br />

Collectie, Cees Andriessen, Joseph Beuys, Henk Visch e.a.<br />

Paleis Het Loo Amersfoortseweg 7313, T 055-5772400, di-zo 10-17.<br />

ARNHEM<br />

Galerie in de Kerkstraat Kerkstraat 8, T 026-4429502, open do 14-<br />

19.30, vr/za 12-17, 1e zo vd mnd 13-16.<br />

Museum Moderne Kunst Arnhem Utrechtseweg 87, T 026-3775300,<br />

open di-vr 10-17, za/zo 11-17.<br />

Galerie Plaatsmaken Emmastraat 73, open wo-vr, zo 12-17.<br />

Stadhuis Koningstraat 38. 4 mrt 13-17.30. Regionale Kunstdag.<br />

Galerie De Vijf Eiken Parkstraat 45, T 026-3511004, open 1e zo vd<br />

mnd, 12.30-17 en op afspr.<br />

BARCHEM<br />

Woodbrookershuis Woodbrookersweg 1, T 0573-441734, open ma-vr<br />

9-17. Marijke Sondorp, tekeningen.<br />

BARNEVELD<br />

Museum Nairac Langstraat 13, T 0342-415666, open di-vr 10-17, za<br />

13-17. T/m 7 apr Typisch Hollands! Vincent van Oyen, Erica Scheper,<br />

Peter Boersma e.a.<br />

BERG EN DAL<br />

Afrika Museum Postweg 6, T 024-6847272, open ma-vr 10-17, za/<br />

zo 11-17.<br />

BREEDENBROEK<br />

Galerie 21 Terborgseweg 21, open vr-zo 13.30-17.30. T/m 11 mrt<br />

Caroline vd Bogaert, Irene Kuiper, Lia Aerts.<br />

DOESBURG<br />

Galerie 8’r Paardenmarkt 8, T 0313-479083, open 1e zo vd mnd en<br />

op afspr. Marga Bles, beelden, Ad van de Brink, schilderijen.<br />

Galerie P&E Art & Tax Meipoortstraat 16, T 0313-472144, open wo-za<br />

12-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

De Swarte Ram Ooipoortstraat 60, T 0313-476239, open za/zo 12-17<br />

en op afspr.<br />

DOETINCHEM<br />

Galerie Evie J.G. Heuthorststraat 45, T 0314-362688, open ma-vr<br />

10-17.<br />

EEFDE<br />

Galerie Vorm en Beeld Mettrayweg 25, T 0575-519519/542051, open<br />

do-zo 13-17 en op afspr. Regelmatig themaexposities.<br />

ELBURG<br />

Museum Elburg Jufferstraat 6-8, open di-za 11-17. T/m 26 mei<br />

Octopussen, stieren en andere dieren, Harro Nikkels e.a.<br />

Galerie Withaar Beekstraat 11, T 0525-682698, open wo-za 13.30-<br />

16.30. Reint en Rian Withaar, schilderijen.<br />

EPE<br />

De Aventurijn Polweg 2, T 0578-610535, do-za, 2e zo vd mnd 13-17<br />

en op afspr.<br />

KunsthuisKEK Beekstraat 5, open vr, zo 14-17, za 11-17.<br />

HARDERWIJK<br />

Catharinakapel Klooster 1, open wo-vr en 1e + 3de zo vd mnd<br />

14-17, za 10.30-13.<br />

HATTEM<br />

Anton Pieck Museum / Voerman Museum Achterstraat 46-48, T<br />

038-4442897, open di-za 10-17.<br />

Galerie de Rode Jas Kruisstraat 15, T 038-4449999, open do-za<br />

13.30-17, juli gesloten.<br />

De Schoppert beeldentuin, Groenweg 18, T 038-4441294, open wo<br />

10-16 en <strong>voor</strong> groepen op afspr.<br />

HEERDE<br />

De Queeste galerie en Beeldentuin, Koerbergseweg 6, T 06-<br />

20881914, open vr 19-21, za/zo 14-17. T/m 1 apr Vladimir Hristov,<br />

schilderijen. 7 apr t/m 13 mei Jeroen Vrijsen, schilderijen.<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 21<br />

HEUMEN<br />

Marishuis ateliermuseum Jac Maris (1900-1996), Looistraat 57, T<br />

024-3580151, open wo 14-17, za/zo 13-17.<br />

HUMMELO<br />

Landgoed Enghuizen Rozegaardseweg 7, T 0314-394804. 5 apr t/m<br />

28 mei Een landgoed vol <strong>kunst</strong>, wandelroute.<br />

LAAG-KEPPEL<br />

Galerie 1880 Hummeloseweg 4a, T 0314-382208, open do-zo 13-17<br />

en op afspr. Brood, Heijboer, Corneille e.a.<br />

Espace Enny Dorpsstraat 14, T 0314-381808, open do-za 11-17 en<br />

op afspr.<br />

De Kunstkamer Dorpssstraat 23, T 0314-381025, open vr-zo 12-17 en<br />

op afspr. Herman van den Broek, schilderijen, beelden.<br />

Galerie de Waker Dorpsstraat 9, T 0314-380507, open do-zo 13.30-<br />

17.30 en op afspr. T/m apr Trouw moest blijken, prenten Aug. vd<br />

Linde.<br />

LOCHEM<br />

15a galerie en beeldentuin, Galgengoorweg 15a, T 0575-469458,<br />

open t/m 31 okt do-zo 13-17 en op afspr.<br />

Galerie Air Kijksteeg 9, T 0573-252396, open za/zo 13-17 en op<br />

afspr.<br />

Kunsthandel De Drieluik Achterstraat 6, T 0573-256656, wo-za<br />

11-18, zo 12-18.<br />

LUNTEREN<br />

De Koepel Boslaan 82, Luntersche Buurtbosch, ingang t.o. no. 87 De<br />

Lunterse Boer, open di-za 14-17.<br />

NEEDE<br />

Galerie Needien Bremstraat 34, T 0545-292465, vr-zo 14-17.<br />

NUNSPEET<br />

DeMedici Beeldende Kunst Laan 27, T 0341-353599, open do/vr<br />

11-18, za 11-17 en op afspr.<br />

NIJKERK<br />

Galerie Polhus Spoorstr. 1a, T 033-2456986, open vr-zo 13.30-17.<br />

NIJMEGEN<br />

Architectuurcentrum Nijmegen Ridderstraat 27, T 024-3244382,<br />

open wo-zo13-17, 1e do vd mnd 19-21u.<br />

Titus Brandsma Memorial Stijn Buysstraat 11, open ma-vr 9.30-<br />

12.30, 13.30-17, za/zo op afspr.<br />

Galerie de Natris Van Dulckenstraat 20, T 024-3234689, open zo<br />

13-17.<br />

Novio Arte Kunstuitleen, Tooropstraat 29.<br />

Museum het Valkhof Kelfkensbos 59, T 024-3608805, open di-vr<br />

10-17 en za/zo 11-17.<br />

Galerie Wit Licht Grotestraat 48, T 06-44943517, open do 14-20, vr<br />

12-18, za/zo 12-17.<br />

OOSTERBEEK<br />

Kunstgalerij Albricht Utrechtseweg 107, T 026-3611876, open wo-za<br />

11-17 en op afspr.<br />

OTTERLO<br />

Kröller-Müller Museum Houtkampweg 6, T 0318-591241, open<br />

di-zo 10-17, beeldentuin tot 16.30. 1 apr t/m 28 okt Verlangen naar<br />

volmaaktheid – 21 jaar verzamelen.<br />

RUURLO<br />

Galerie M22738 Domineesteeg 16, open vr-zo 13.30-17.<br />

STROE<br />

Galerie In de oude school Stroeërschoolweg 6, T 0342-442527, open<br />

wo, vr/za, 1e, 3e zo vd mnd 13.30-17.<br />

ULFT<br />

Galerie bij de Boeken Hutteweg 24. 12 mrt t/m 28 apr Gérard vd<br />

Eerenbeemt (schilderijen), Rolf Mulder (objecten).<br />

VELP<br />

Klas Vijf Oranjestr. 36d, T 026-4458575, do-za 12-17, zo 13-17.<br />

VORDEN<br />

Galerie A-quadraat Mosselseweg 12a, 0575-556456/06-54397579,<br />

open vr-zo 13-17 en op afspr.<br />

ABNAMRO Raadhuisstraat 1. T/m 1 apr deelnemers KunstZondag-<br />

Vorden.<br />

Galerie De Burgerij Zutphenseweg 11, T 06-51112390, open vr/za<br />

12-17, zo 13-17. T/m 1 apr Weerspiegelin in kleur en zoektocht naar<br />

balans, Birgit Pedersen (schilderijen), Gea Hosper (keramiek).<br />

Galerie Agnes Raben Nieuwstad 20, T 0575-551647, open do-ma<br />

11-17 en op afspr. 4 mrt t/m 22 apr Roni Kaz, objecten, sieraden.<br />

WAGENINGEN<br />

Het Depot Generaal Foulkesweg 64, T 0317-424420, open do-zo<br />

11-17.<br />

Galerie Wit Hamelakkerlaan 38, T 0317-410930/06-21712810, open<br />

do-zo 13.30-17.30.<br />

WARNSVELD<br />

Galerie JansenKooy Lage Lochemseweg 7, T 0575-431481, open<br />

do-za, 1e zo vd mnd 12-17.30 en op afspr.<br />

WINTERSWIJK<br />

Galerie Help u zelven Wilhelminastraat 9, T 0543-531784, open<br />

wo-za, 1e zo vd mnd 12-17.<br />

Tricot Winterswijk Tricot 11, T 0543-532616, wo-zo 12-17.<br />

ZEVENAAR<br />

Galerie Meander Arnhemseweg 4, T 0316-331855, open do-zo 13-<br />

17.30, behalve 1e zo vd mnd, en op afspr.<br />

ZUTPHEN<br />

Galerie De andere Kant Marspoortstraat 16, 0575-476996, open<br />

wo-za 11-17, 1e zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Grafisch Museum Kerkhof 16, T0575-542329, open wo-za 13-16.30.<br />

Galerie iZarte Laarstraat 47, T 0575-549370/06-13802505, open wo<br />

12-18, do/vr 10-18, za 10-17, 1e, ltste zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

T/m 25 mrt !Xaus, Kalahari Bushmen art & craft.<br />

Kunstuitleen Zutphen Lokenstraat 6-8, 0575-540814, open vr/za<br />

13-17.<br />

Galerie Bozana Milic Nieuwstad 66, T 0575-476996, open do-za, 1e<br />

zo vd mnd 12-17 en op afspr.<br />

Museum Henriette Polak Zaadmarkt 88, T 0575-516878, open di-zo<br />

11-17. 3 mrt t/m 3 juni Revisited, Gelderse <strong>kunst</strong>enaars van toen &<br />

nu. 30 mrt t/m AanZet! Prijs 2012, Sarah Bijlsma, artist in residence.<br />

Stedelijk Museum Rozengracht 3, T 0575-516878, open di-zo 11-17.<br />

T/m 4 apr Historische atlas van Zutphen. T/m 15 apr Henk Bouwman,<br />

pentekenaar. 17 mrt t/m 17 juni Peter van Straaten & Jo Spier;<br />

Virtuoze tekenaars van het Nederlandse leven.


expositieagenda Stuur<br />

Kunstroutes Gelderland<br />

KunstZondagVorden<br />

Zo 11 mrt, 11-17. 10 galeries en ateliers in en rond Vorden. Overzichtstentoonstelling<br />

ABN Amro, Raadhuisstraat 1, Vorden. Info: VVV<br />

Vorden en www.<strong>kunst</strong>zondagvorden.nl<br />

Kunstwandelroute Hummelo<br />

5 apr t/m 28 mei, route op landgoed Enghuizen met o.a. 33<br />

<strong>kunst</strong>enaars. Route te koop bij hotel De Gouden Karper, Dorpsstraat<br />

9, Hummelo.<br />

Kunst in Beeld Zutphen<br />

1e zo vd mnd. 9 galeries en musea in en rond Zutphen. Info: www.<br />

<strong>kunst</strong>inbeeld.com<br />

Een rondje <strong>kunst</strong> Zutphen<br />

1e zo vd mnd, 12-17. 11 open ateliers.<br />

V E R D E R i n<br />

Nederland<br />

AALSMEER<br />

Sous-Terre Kudelstaartseweg 1, T 0297-364400, open za/zo 13-17 en<br />

op afspr. T/m 18 mrt Bernadrd Wolff, Rob van Hoek e.a.<br />

ALKMAAR<br />

Grote Kerk 30 mrt t/m 1 apr ArtFair Alkmaar 2012, vr 17-21, za/<br />

zo 11-17.<br />

AMERSFOORT<br />

Museum Flehite Westsingel 50, T 033-2471100, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 25 mei Collectie Fransen: Gestel, Sluijters, Wiegman<br />

e.a.<br />

KAdE Smallepad 3. T/m 6 mei Solo, Henk Visch, beelden. Passage,<br />

Henk vd Bosch, schilderijen.<br />

Mondriaanhuis Kortegracht 11, T 033-4600170, open di-vr 11-17, za/<br />

zo 12-17. T/m 13 mei Evolutie, Paul Drissen, Gijs Frieling e.a.<br />

AMSTELVEEN<br />

Cobra Museum Sandbergplein 1, T 020-5475050, open di-zo 11-17.<br />

T/m 4 mrt Nathaniel Mellors. T/m 22 apr Klee en Cobra, het begint<br />

als kind.<br />

AMSTERDAM<br />

Foam fotografiemuseum, Keizersgracht 609, T 020-5516500, open<br />

dagl 10-18, do-vr 10-21. T/m 14 mrt Joel Sternfield. T/m 21 mrt The<br />

tribe, Pavel Prokopchik. 19 mrt t/m 24 juni Let’s sit down before we<br />

go, Bertien van Manen.<br />

Van Gogh Museum Paulus Poterstraat 7, T 020-5705200, open dagl.<br />

10-18, vr 10-22.<br />

Hermitage Amstel 51, T 020-5308755, open dagl. 10-17, wo 10-17.<br />

T/m 16 mrt Rubens, Van Dyck & Jordaens.<br />

Galerie Lieve Hemel Spiegelstraat 3, T 020-6230060, open di-za<br />

12-18. T/m 31 mrt Roger Braun, Wijnand Warendorf e.a.<br />

Museum Van Loon Keizersgracht 672, T 020-6245255, open wo-ma<br />

11-17. 9 mrt t/m 10 juni De weelde van de Gouden Eeuw, Michiel<br />

van Musscher (1645-1705).<br />

Huis Marseille Keizersgracht 401, T 020-5318980, open di-zo 11-18.<br />

Morren Galleries Prinsengracht 572, T 020-3206015, open do-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Nieuwe Kerk Dam, T 020-6386909, open dagl. 10-17. T/m 15 apr<br />

Jodendom, een wereld vol verhalen.<br />

Persmuseum Zeeburgerkade 10, T 020-6928810, open di-vr 10-17,<br />

zo 12-17. T/m 25 mrt Politiek in Prent 2011.<br />

Allard Pierson Museum Oude Turfmarkt 127, T 020-5252556, di-vr<br />

10-17, za/zo 13-17. T/m 18 mrt Etrusken.<br />

Rembrandthuis Jodenbreestraat 4, T 020-5200400, open dagl. 10-17.<br />

T/m 22 apr Tekenen in Rembrandts tijd. Meesterwerken uit Hamburger<br />

Kunsthalle. Rembrandt, Lievens, Avercamp e.a.<br />

Rijksmuseum Jan Luijkenstraat 1, T 020-6747470, open dagl. 9-18.<br />

T/m 5 mrt Geschenk uit de hemel.<br />

Stedelijk Museum Bureau Rozenstraat 59, T 020-4220471, open dizo<br />

11-17. T/m 25 mrt Any other business, Nicle van Harskamp, video.<br />

APPELTERN<br />

Sous-Terre Walstraat 2a, open 1 mrt tot dec dagl 10-18 (mrt, okt/nov<br />

10-17). Galerie en beeldenpark.<br />

Galerie<br />

Jan Jetten<br />

expositie<br />

olieverfschilderijen<br />

en aquarellen<br />

Presentatie nieuw werk<br />

3 en 4 maart, 7 en 8<br />

april, 5 en 6 mei<br />

open: za + zo 13–17 uur en op afspraak<br />

Dorpsstraat 33, 7971 CP Havelte<br />

tel. 0521-341605 www.janjetten.nl<br />

BERGSCHENHOEK<br />

Artihove Art Center Hoeksekade 162, T 010-5296060, open ma-vr<br />

9-17, za 10-16, zo 12-16.<br />

BLARICUM<br />

Galerie De Vlierhove Fransepad 1, ing. Dorpsstraat, T 035-5383736,<br />

open do-zo 14-17.<br />

CAPELLE AAN DE IJSSEL<br />

Esmare Kunstkabinet ’s Gravenweg 368, T 06-22757782, open vr/<br />

az 11-17.<br />

DEN BOSCH<br />

Jan van Hoof Galerie Vughterweg 58-60, T 073-6142343, open do-zo<br />

14-18 en op afspr. T/m 18 mrt Nicolas Dings.<br />

Galerie Mark Peet Visser Parade 29, T 073-6125774, open do-zo<br />

12-18 en op afspr.<br />

DEN HAAG<br />

Museum Beelden aan Zee Harteveltstraat 1, open di-zo 11-17.<br />

T/m 3 juni Jacques Lipchitz, collectie Israel Museum Jeruzalem. The<br />

Spider’s Strategy, Ruthi Helbitz-Cohen. Maja van Hall.<br />

GEM Stadhouderslaan 43, T 070-3381133, open di-zo 12-18. T/m 6<br />

mei In search of… Matthew Day Jackson.<br />

Gemeentemuseum Stadhouderslaan 41, T 070-3381111, open di-zo<br />

11-17. T/m 18 mrt Andre Kruysen. T/m 25 mrt XXSmall. T/m 9 apr<br />

Willem Maris – impressionist van de Haagse School. T/m 20 mei<br />

Verwante verzamelingen, Franse en Nederlandse prent<strong>kunst</strong>. T/m 28<br />

mei Alexander Calder. T/m 3 juni Maarten van Heemskerck: Het oude<br />

Rome herleeft. T/m 12 aug Pophouse!, Evelyne Janssen. T/m 1 jan<br />

2014 Mondriaan en De Stijl.<br />

Mauritshuis Korte Vijverberg 8, T 070-3023456, open di-za 9-17, zo<br />

11-17. T/m 1 apr Vaste collectie in volle glorie.<br />

Galerie De Twee Pauwen Oranjestraat 1/Noordeinde, T 070-<br />

3925443, open wo-za 11-17, zo 13-17. T/m 18 mrt José Alberto<br />

Marchi (schilderijen), Mauro Corda (beelden).<br />

EINDHOVEN<br />

Van Abbemuseum Bilderdijklaan 10, T 040-2381000, open di-zo<br />

11-17. T/m 25 mrt Lissitzky+. T/m 29 apr Spirits of internationalism, 6<br />

Europese collecties, 1956-1986. Hollands cabinet, Sara vd Heide.<br />

Evoluon Noord Brabantlaan 1a. 30 mrt t/m 1 apr, vr 17-23, za 12-18,<br />

zo 12-17. 5e Rotary Kunstbeurs.<br />

Galerie Willy Schoots Willemstraat 27, T 040-2222592, open wo-vr<br />

11-18, za 11-17. T/m 17 mrt De iris als inspiratie, Ellen Jess.<br />

FIJNAART<br />

Van Lien Museum + galerie, Kadedijk 2, T 0168-464888, open vr-zo<br />

13-18.<br />

GOUDA<br />

Galerie Honingen Hoge Gouwe 127, T 0182–551366, open do-zo<br />

13-17 en op afspr.<br />

MuseumgoudA Achter de kerk 14, T 0182-331002, open di-vr 11-17,<br />

za/zo 12-17. T/m 9 apr Schetsen van schoonheid. T/m 15 apr Goudse<br />

serviezen.<br />

GROOTSCHERMER<br />

Nic Jonk Museum en beeldentuin, Haviksdijkje 5, T 0299-671560,<br />

open wo-vr (juli/aug ook di) 11-17, za/zo 13-17.<br />

HAARLEM<br />

De Hallen Grote Markt 16, T 023-5115775, open di-za 11-17, zo 12-<br />

17. T/m 4 mrt Daan van Golden, Marijn van Kreij, Annesas Appel.<br />

Frans Hals Museum Groot Heiligland 62, T 023-5115775, open di-za<br />

11-17, zo 12-17. T/m 6 mei De Gouden Eeuw viert feest.<br />

Teylers Museum Spaarne 16, T 023-5160960, open di-za 10-17, zo<br />

12-17. T/m 6 mei Hulde! Verering in de Gouden Eeuw. T/m 20 mei<br />

Met andere ogen, Marieke en Pieter Sanders.<br />

HEEZE<br />

Galerie des Beaux Arts Jan Deckersstraat 45, T 040-2262810, open<br />

wo-za 11-17, zo 13-17.<br />

LAREN<br />

Galerie Bianca Landgraaf Zomertuin 11, T 035-5335987, open wo-zo<br />

13-17. T/m 4 mrt Erica Scheper, Peter Hiemstra e.a.<br />

Lionel Gallery Brink 9, T 035-5318521, open wo-za 11-17.30 en op<br />

afspr.<br />

Singer Museum Oude Drift 1, T 035-5393939, open di-zo 11-17.<br />

T/m 28 mei Schilders aan zee, van Mondriaan tot Munch. Schenking<br />

Groeneveld, Breitner, Verster, Eddy Roos e.a.<br />

Gallery Lilly Zeligman Torenlaan 4-8, T 035-5414787, open wo-za<br />

12-17, zo 15-17 en op afspr.<br />

LEIDEN<br />

De Lakenhal Oude Singel 28/32, T 071-5165360, open di-vr 10-17,<br />

za/zo 12-17.<br />

Rijksmuseum van oudheden Rapenburg 28, T 071-5163163, di-zo<br />

10-17. T/m 18 mrt Etrusken.<br />

LITHOIJEN<br />

Sous-Terre Batterijstraat 23a, T 0412-482159, open za/zo 13-17 en<br />

op afspr. T/m 25 mrt Ad Verstijnen, Paul de Win e.a.<br />

MAASTRICHT<br />

Kunst Actief St. Maartenspoort 2, T 043-3505681.<br />

Bonnefantenmuseum Avenue Céramique 250, open di-zo 11-17.<br />

T/m 8 apr De schoonheid van de stilte, Tsykioka Kogyo. 13 mrt t/m<br />

17 juni Martin Visser, verzamelaar, ontwerper, vrije geest.<br />

Huub Hannen galerie Boschstraat 50, T 043-3255552, open do-zo<br />

13-17 en op afspr. 10 t/m 31 mrt John Lambrichts.<br />

MECC Forum 100, 16 t/m 24 mrt, dagl. 11-19, zo 25 mrt 11-18. TEFAF,<br />

internationale <strong>kunst</strong>beurs.<br />

MIDDELBURG<br />

De Vleeshal Zusterstraat 7, T 0118-652000, open di-zo 13-17. T/m 18<br />

mrt Herfsttij van het modernisme.<br />

Zeeuws Museum Abdij 3-4, T 0118-653000, open di-zo 11-17. T/m<br />

18 mrt De ouderwetse kamer, stijlkamers. T/m 24 juni Verzameld<br />

werk, Marcel Broodhaers e.a.<br />

NIEUWKOOP<br />

Hoeve Rijlaarsdam Nieuwveenseweg 59, T 0172-574030, open doza<br />

10-17, zo (tijdens exposities) 13-17.<br />

ROSMALEN<br />

Autotron Graafsebaan 133, T 076-5148760. 15 t/m 22 apr Art &<br />

Antiques Fair ‘s Hertogenbosch.<br />

ROTTERDAM<br />

Boijmans van Beuningen Museumpark 18-20, T 010-4419400, open<br />

di-zo 11-17. T/m 13 mei Cellules, Absalon.<br />

Kunsthal Museumpark, Westzeedijk 341, T 010-4400301, open di-za<br />

10-17, zo 11-17. T/m 4 mrt Aad de Haas. T/m 20 mei Chuck Close.<br />

Nederlands Fotomuseum Las Palmas, Wilhelminakade 332, T 010-<br />

2030405, open di-vr 10-17, za/zo 11-17.<br />

pagina 22 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

expositiegegevens en persberichten <strong>voor</strong> de KunstKrant van mei/juni<br />

uiterlijk 10 april naar het volgende adres: KunstKrant Noordoost-Nederland,<br />

Postbus 494, 9700 AL Groningen, of e-mail naar <strong>kunst</strong>krant@live.nl<br />

Las Palmas Wilhelminakade 326, 11 mrt 13-17.30. Regionale<br />

Kunstdag.<br />

Witte de With Witte de Withstraat 50, T 010-4110144, open di-zo<br />

11-18. T/m 9 apr Short big drama, Angele Bulloch.<br />

SCHEVENINGEN<br />

Art on Tour Palaceplein 252, open do-zo 13-17. T/m 25 mrt Kunst<br />

aan de kust, Ivo Winnubst, Marianne den Otter-Jacobs e.a.<br />

SCHIEDAM<br />

Stedelijk museum Hoogstraat 112, T 010-2463666, open di-zo 10-17.<br />

T/m 29 apr Experimenteel schilder en dichter Jan Elburg. T/m 8 juli<br />

Collectie <strong>kunst</strong> na 1945.<br />

SCHIJNDEL<br />

Jan Heestershuis Pompstraat 17, T 073-5492276, open di-zo 13-17.<br />

T/m 27 mei Dorus van Oorschot, Jan Heesters.<br />

SOEST<br />

Galerie de Ploegh Pimpelmees 3, T 035-6090411, open wo-vr 11-17,<br />

za 11-16. 11 mrt t/m 2 juni Vierkant de Ploegh, ledententoonstelling.<br />

THORN<br />

Het land van Thorn gemeentemuseum, Wijngaard 14, di-zo 11-16.<br />

T/m 29 apr Desperate, Herman Wijler, foto’s.<br />

TILBURG<br />

Studio van Dusseldorp Wilhelminapark 110, T 013-5420468, open<br />

do-zo 13-17 en op afspr. T/m 1 apr De Hang, Huub vd Loo, Carina<br />

Diepens.<br />

De Pont Wilhelminapark 1, T 013-5438300, open di-zo 11-17, 3e do<br />

vd mnd 17-20. T/m 18 mrt Paul Panhuysen.<br />

UTRECHT<br />

Centraal museum Agnietenstraat 3, T 030-2362362, open di-zo 11-<br />

17. T/m 11 mrt Cuby + Blizzards in the sixties. T/m 27 mei Mensen<br />

en dieren in de Van Baarencollectie. T/m 9 sept Italiaanse invloeden<br />

op Utrechtse Oude Meesters.<br />

Jaarbeurs Jaarbeursplein 6, 22 t/m 29 apr ArtAntique beurs, dagl<br />

11-18.<br />

Morren galleries Oudegracht 338-340, T 030-2317752, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

Morren galleries Burg. Reigerstraat 2a, T 030-2381867, open wo-za<br />

11-17, zo 12-17.<br />

VALKENSWAARD<br />

De Kunstkeuken galerie & <strong>kunst</strong>uitleen, T 040-2016814, open<br />

wo/do 10.30-18, vr 10.30-21, za 10.30-17, zo 12-17. Erlinde Ufkes<br />

Stephanus, Heyboer e.a.<br />

VENLO<br />

Museum Van Bommel Van Dam Deken Van Oppensingel 6, T<br />

077-3513457, open di-zo 11-17. T/m 15 apr Nächtliches Konzert,<br />

duopresentatie Jorinde Voigt, Gregor Hildebrandt. Fear and Desire,<br />

Judith Krebbekx, schilderijen. Live-ateliers revisited.<br />

WILLEMSTAD<br />

Van Bellen Art Voorstraat 29, T 0168-471147, open wo-za 11-17, zo<br />

12-17. T/m 1 apr De feestdagen, Guy Olivier.<br />

ZIERIKZEE<br />

Galerie La Ligne Rouge Meelstraat 25, T 0111-413752, open za/<br />

zo 13-17.<br />

ZEIST<br />

Slot Zeist Zinzendorflaan 1, T 030-6921704, open di-vr 11-17, za/zo<br />

13-17. T/m 9 apr Kenne Grégoire – schilder, beeldhouwer.<br />

Duitsland<br />

BAD BENTHEIM<br />

Gallery of art F.B Wilhelmstraße 4, T 0049-5922779044, open vr-zo<br />

14-17.<br />

BERSENBRüCK<br />

Museum des Landkreises Osnabrück Stiftshof 4, T +49-5439-441,<br />

open di-vr 9-12, 14-17, za/zo 14-17. T/m juli De 24 uur van een<br />

geisha – Japanse houtsneden in kleur.<br />

BORKEN<br />

Stadtmuseum Marktpassage 6, T 0049-2861-939242, open di-za 15-<br />

18, zo 10.30-17.30. T/m 15 apr Poëzien, Grafisch Atelier Zwolle.<br />

Stadthalle Vennehof 2 t/m 4 mrt, vr 15-19.30, za/zo 11-18,<br />

Grafiekbeurs Borken.<br />

BREMEN<br />

Focke Museum Schwachhauser Heerstrasse 240, T 0421-699600-60,<br />

open di 10-21, wo-zo 10-17.<br />

Kunsthalle Bremen Am Wall 207, T 0421-329080, open di 10-21,<br />

zo 10-17.<br />

Paula Modersohn-Becker Museum Böttcherstrasse 6-10, T 0421-<br />

3365077, open di-zo 11-18.<br />

COESFELD<br />

Glasmuseum Alter Hof Herding Letter Berg 38, T +49-2546-930511,<br />

open wo, za 14-17, zo 11-17.<br />

DUISBURG<br />

Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum Düsseldorfer Straße 51, T<br />

+49-2032833138, open di-za 11–17, zo 10–18.<br />

EMDEN<br />

Kunsthalle Emden Hinter dem Rahmen 13, T 0049-4921975050,<br />

open di 10-20, wo-vr 10-17, za/zo, feestdagen 11-18. T/m 17 juni<br />

Von Lebensspuk und stiller Schönheit, Karl Hofer, schilderijen.<br />

HAMBURG<br />

Kunsthalle Glockengiesserwall, open di-zo 10-18, do 10-21. T/m 24<br />

juni Minimal and Beyond, Neumann, On Kawara e.a.<br />

LINGEN<br />

Kunstverein Lingen Kunsthalle Kaiserstrasse, T 0049-591-59995,<br />

open di-vr 10-17, do 10-20, za/zo 11-17.<br />

MüNSTER<br />

Kunsthaus Kannen Museum für Outsider Art, Alexianerweg 9, T +49-<br />

2501-96620560, open di, zo 13-17.<br />

KunstKrant<br />

<strong>Kunstkrant</strong>, <strong>Informatiekrant</strong> <strong>voor</strong> <strong>beeldende</strong> <strong>kunst</strong><br />

Uitgave, vormgeving & opmaak<br />

Connect Printmedia, ISSN 1389-8462<br />

Industrieweg 4, 9781 AC Bedum/Postbus 7, 9780 AA Bedum<br />

E-mail: <strong>kunst</strong>krant@printmedia.nl, telefoon: 050-3013636,<br />

fax: 050-3012732<br />

Abonnementen<br />

Aanmeldingen, adreswijzigingen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Opzeggen van een los abonnement kan schriftelijk of via de<br />

e-mail worden gedaan, <strong>voor</strong> 1 december<br />

Abonnementsgeld bedraagt € 18,- per kalenderjaar<br />

Uitgiftepunten<br />

Aanmeldingen, adreswijzigingen en andere mutaties graag<br />

doorgeven via bovenstaand (e-mail)adres<br />

Redactie<br />

Hoofdredacteur: Illand Pietersma, Postbus 494, 9700 AL<br />

Groningen<br />

E-mail: <strong>kunst</strong>krant@live.nl, telefoon: 06-18535018<br />

Aan dit nummer werkten mee: Wim van der Beek, Eric Bos en<br />

Hans Westerdijk<br />

Advertentiewerving<br />

Eddy van den Berg, T: 038-4220364/06-53170662<br />

E-mail: eddyberg@euronet.nl<br />

Advertenties<br />

Aanleveren van advertenties bij <strong>voor</strong>keur als pdf- of<br />

jpgbestand via de e-mail: <strong>kunst</strong>krant@printmedia.nl<br />

Deadlines<br />

Het aanleveren van zowel kopij als advertenties kan tot<br />

uiterlijk de 10e van de maand <strong>voor</strong> verschijning<br />

Verschijning<br />

6 keer per jaar: januari/februari, maart/april, mei/juni,<br />

juli/augustus, september/oktober, november/december<br />

Verspreiding<br />

Gratis verspreiding in heel Nederland via plm. 400 galeries,<br />

musea, VVV-kantoren, openbare bibliotheken, culturele centra<br />

(theaters etc.), instituten, opleidingen, boekhandels en hotels.<br />

LWL-Landesmuseum Domplatz 10, T +49-251-5907-01, open di-zo<br />

10-18, do 10-21.<br />

NEUENHAUS<br />

Kunstverein Grafschaft Bentheim Hauptstrasse 37, open wo-za<br />

15-18, zo 11-18.<br />

NORDHORN<br />

Städtische Galerie Nordhorn Vechteaue 2, T 0049-5921-971100,<br />

open di-vr 14-17, za 14-18, zo 11-18.<br />

OLDENBURG<br />

Horst Janssen Museum Am Stadtmuseum 4-8, open di-zo 10-18.<br />

Landesmuseum Schlossplatz 1/Damm 1, T 0049-441-2207306, open<br />

di-vr 9-17, do 9-20, za/zo 10-17.<br />

Edith-Ruß-Haus für Medien<strong>kunst</strong> Katharinenstraße 23, T +49(0)-441<br />

235 31 94, open di-vr 14-17, za/zo 11-17.<br />

PAPENBURG<br />

Galerie im Forum Alte Werft Ölmühlenweg 11, T +49-4961-3829,<br />

open di-do 15-17, zo 14-17.<br />

RASTEDE<br />

Palais Rastede Feldbreite 23, T 044-0281552, open zo-vr 11-17 u<br />

en op afspr.<br />

BELGIË<br />

ANTWERPEN<br />

Art Forum Nassaustraat 15, T +32-3-2342160, open wo-vr 10-17. T/m<br />

30 mrt Rudy Lanjouw, Annie Brasseur. 22 apr t/m 29 juni Yao Tang<br />

Huang, Evert van Fucht.<br />

Extra City Kunsthal Tulpstraat 79, T +32-3-6771655, open wo-zo<br />

14-19, do 14-20. T/m 1 apr Ronny Heiremans & Katleen Vermeir.<br />

Magicgruppe Kulturobjekt.<br />

MuHKa Leuvenstraat 32, T +32-3-2609999, open di-zo 11-18, do 11-<br />

21. T/m 18 mrt Nieuwe <strong>kunst</strong> in Antwerpen 1958-1962. T/m 10 juni<br />

Too far, too close, Chantal Akerman.<br />

BRUSSEL<br />

Paleis <strong>voor</strong> de schone <strong>kunst</strong>en Ravensteinstraat 23, T +32-2-<br />

5078200, open di-zo 10-18, do 10-21. T/m 29 apr Photographs 1951-<br />

2010, Cy Twombly. T/m 20 mei Retrospective, Per Kirkeby.<br />

Wiels Av. Van Volxemlaan 354, T +32-2-3400050, open wo-zo 11-18.<br />

T/m 29 apr Apperception, Daan van Golden. T/m 27 mei Flagrant<br />

delight, Rosemarie Trockel.<br />

GENT<br />

S.M.A.K. Citadelpark, T +32-9-2407601, open di-zo 10-18. T/m 3 juni<br />

Schaak show, Sarah Ortmeyer. All in order, with exceptions, Nedko<br />

Solakov.<br />

LEUVEN<br />

Museum Leuven Leopold Vanderkelenstraat 28, T +32-16-272929,<br />

open ma-zo 11-18, do 11-22. T/m 6 mei Christoph Fink. T/m 13 mei<br />

Wendingen 1918-1932. Wannes Goetschalck. 22 mrt t/m 26 aug Van<br />

<strong>voor</strong> Teniers tot na Ensor.<br />

WILRIJK<br />

Moyersoen Auctions Kernenergiestraat 57. Kunstveiling o.a. Ernest<br />

Albert, Marcel Lizon e.a. Sluiting 8 mrt.


22 - 29 APRIL 2012 JAARBEURS UTRECHT<br />

WWW.ARTANTIQUE.NL<br />

AC TUEEL VAN REMBRANDT TOT RIET VELD<br />

DE<br />

IN HET NOORDEN<br />

KUNSTMANIFESTATIE 31 MAART T/M 13 MEI<br />

100 KUNSTENAARS EXPOSEREN OP 16 LOCATIES<br />

IN FRIESLAND, GRONINGEN EN DRENTHE<br />

WWW.DERENAISSANCEINHETNOORDEN.NL<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 23<br />

Bezoek met korting Artantique, de inspirerende beurs <strong>voor</strong><br />

oude – en hedendaagse <strong>kunst</strong>, antiek en design.<br />

Ruim 70 handelaren en galerieën uit het<br />

topsegment verwelkomen u graag tijdens<br />

dit 10-daagse evenement in Utrecht van<br />

22 tot en met 29 april as.<br />

Onder de deelnemers zijn Douwes Fine<br />

Arts, Theo Daatselaar antiquairs, Frans<br />

Leidelmeijer, Tom Okker Art, Galerie Lieve<br />

Hemel en vele anderen, waaronder<br />

specialisten in ikonen, antieke en heden-<br />

daagse sieraden, klokken, fotografie,<br />

Aziatica, etnografica, Art Deco, keramiek,<br />

etcetera.<br />

Met de kortingsbon elders in dit blad<br />

ontvangt u een tweede toegangskaart<br />

<strong>voor</strong> de beurs gratis.<br />

Jaarbeurs Utrecht, Hal 8, tegenover<br />

het Centraal Station.<br />

KIJK VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OP WWW.ARTANTIQUE.NL<br />

G R AT I S 2 e TO E G A N G S K A A R T<br />

Bij inlevering van deze bon ontvangt u twee toegangskaarten <strong>voor</strong> Artantique<br />

2012 <strong>voor</strong> de prijs van één. U betaalt slechts € 15,- entree <strong>voor</strong> twee personen<br />

Jaarbeurs Utrecht, Hal 8, tegenover het Centraal Station.<br />

Zondag 22 – zondag 29 april 2012 van 11.00 – 18.00 uur<br />

Woensdagavond geopend tot 21.30 uur<br />

Oude- en hedendaagse <strong>kunst</strong>, antiek en design van topniveau.<br />

Zie de advertentie elders in dit blad.


Pieter Pander<br />

Rennend veulen, 50 x 50 cm,<br />

olie op paneel, € 7.800,=<br />

Wouter Berns<br />

Odysseus, 80 x 90 cm,<br />

acryl op doek, € 6.500,=<br />

Rein Pol<br />

Berenklauw, 80 x 34 cm,<br />

olieverf op paneel, € 4.500,=<br />

www.lauswolt.com<br />

art-gallery@lauswolt.com<br />

Tel. 0512 - 30 16 95<br />

pagina 24 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

G alerie L auswolt<br />

Lente-expositie 2012<br />

9 maart t/m 10 mei 2012<br />

U bent welkom bij de feestelijke opening op 11 maart vanaf 16.00 uur<br />

Tijdens de opening live-muziek.<br />

Pieter Knorr<br />

Rode doos, 51,5 x 60 cm,<br />

olie op paneel, € 5.500,=<br />

Art Fair Den Bosch<br />

14 t/m 22 april 2012<br />

Dit jaar in het<br />

Autotron Rosmalen<br />

stand no: 31<br />

schilderijen:<br />

Willie Berkers<br />

Flip Gaasendam<br />

Rein Halbersma<br />

Ellen Geerts<br />

Henk Helmantel<br />

Piet van de Hoef<br />

René Jansen<br />

Pieter Knorr<br />

Reinout Krajenbrink<br />

Jan van Loon<br />

Yt Osinga<br />

Pieter Pander<br />

schilderijen:<br />

Willie Berkers<br />

Wouter Berns<br />

Janhendrik Dolsma<br />

Paula Evers<br />

Flip Gaasendam<br />

Jan Groenhart<br />

Piet van de Hoef<br />

René Jansen<br />

Pieter Knorr<br />

Tjeerd Landman<br />

Yt Osinga<br />

Rein Pol<br />

Grietje Postma<br />

Ingrid Smuling<br />

Gerrie Wachtmeester<br />

Gerard van de Weerd<br />

beelden:<br />

Margriet Barends<br />

Anita Franken<br />

Evert den Hartog<br />

Andrijana Martinovic<br />

glaswerk:<br />

Johan de Vries<br />

schilderijen:<br />

Rein Pol<br />

Ingrid Smuling<br />

Gerrie Wachtmeester<br />

Gerard van de Weerd<br />

Pieter Knorr<br />

Flip Gaasendam<br />

Zoals het vroeger was, 50 x 30 cm,<br />

olie op paneel, € 3.600,=<br />

Galerie Lauswolt bij Juwelier De Slag, Selmien West 2, Olterterp<br />

dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur<br />

zondag 13.30 - 17.00 uur<br />

beelden:<br />

Margriet Barends<br />

Anita Franken<br />

Margot Homan<br />

glaswerk:<br />

Johan de Vries<br />

Schaal met peren en bloeisels, 56.7x 67cm, olie op paneel, € 6.500,=<br />

Stel uw tomtom in op: Olterterp, Aldhof 9, schuin tegenover nr. 9 vindt u onze galerie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!