Sportgebouw Special

isb.colo.ba.be

Sportgebouw Special

FM

SPORTFACILITIES MAGAZINE

HET TOTAALMAGAZINE VOOR SPORTORGANISATIES

SSPORRT

SPORTGEBOUW SPECIAL

Hoewel de mobiliteit van de mensen steeds groter wordt en afstanden

steeds minder een probleem zijn, willen de meesten

wel om de hoek kunnen sporten. Daarbij komt dat de laatste

decennia er steeds meer tijd en geld beschikbaar is voor recreatie,

waar sport een belangrijk onderdeel van is.

Daarom worden sportvoorzieningen steeds vaker ondergebracht

in multifunctionele accommodaties, bijvoorbeeld in

combinatie met sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kinderopvang

of zelfs woningbouw. De Multifunctionele sportaccommodatie

dus. Deze dient veelal een bepaalde

schaalgrootte te hebben in de zin dat een bepaald geografisch

gebied moet worden bediend en voldoende activiteiten moeten

worden aangeboden. Kortom, er dient voldoende aanbod

van fysieke sport- en bewegingsvoorzieningen aanwezig te zijn

en de fysieke voorzieningen dienen binnen een dermate afstand

van de burger te zijn gesitueerd dat die afstand niet als

‘drempel’ wordt gezien om van de voorziening gebruik te

maken. We spraken met het architectenbureau van Sander

Douma uit het Noord Hollandse Stompetoren die aan wieg

staat van een schitterend, uitdagend en sportief project, de

Westrand Alkmaar. Als het aan Douma ligt het ultieme top- en

Sportgebouw Special

breedtesportcentrum van Noord Holland, en misschien wel

van Nederland.

Aan de andere kant is het sportgebouw juist kleinschalig: het

clubhuis, de plek waar het verenigingsleven op gebaseerd is.

Of het nu gaat om voetbal, tennis, hockey of korfbal, het clubgebouw

is de ontmoetingsplek binnen de vereniging én het visiteplaatje

van de club. Deze plek bepaalt voor een groot

gedeelte het succes van de vereniging. Vandaar dat verenigingen

streven naar een zo goed en representatief mogelijk

clubgebouw. Dit ideale verenigingsgebouw verschilt per vereniging

en per sport.

Waar binnen de vereniging nog wel eens discussie over ontstaat

is de uitstraling die het nieuwe gebouw dient te hebben.

De ene kiest meer voor het oude bruine café, de andere voor

een modern gebouw met glas en staal. Het is een illusie dat

er een ontwerp komt te liggen wat voldoet aan de ideeën van

alle leden. Te veel ontwerpen zorgen ook voor meer discussie.

Daarom is het verstandig om maximaal twee ontwerpen te

maken en dan daar uit te kiezen. We gingen op bezoek bij twee

bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in Clubhuizen.

SPOORT

FM

27


FM

SPORTFACILITIES MAGAZINE

HET TOTAALMAGAZINE VOOR SPORTORGANISATIES

SSPPOORRTT

Architectenbureau Sander Douma

ontwerpt uniek top- en breedtesportcentrum

´WESTRAND ALKMAAR ALS

PLAZA VAN SPORT,

ONTSPANNING EN BELEVING´

Multifunctionele sportaccommodaties verraden tevens de visie op

de toekomst. Relematig neemt Sport FM een nieuw project onder

de loep en laat daarbij de verantwoordelijke toelichting geven. Dit

keer de Westrand Alkmaar. Opnieuw staat het architectenbureau

van Sander Douma uit het Noord Hollandse Stompetoren mede aan

de wieg van een schitterend, uitdagend en sportief project. De

Westrand Alkmaar gaat als het ook aan Douma ligt het ultieme

top- en breedtesportcentrum van Noord Holland, en misschien wel

van Nederland, worden waar letterlijk en figuurlijk alle denkbare

sporten, en nog veel meer, op één locatie beoefend kunnen worden.

Meer dan de moeite waard dus om Douma op te zoeken en

met deze bescheiden maar enthousiaste architect te praten over

dit schitterende project.

Tekst en foto’s: Jan Soek en Architectenbureau Sander Douma

Als oud-wielrenner is Sander Douma,

later als architect, altijd wereldwijd betrokken

geweest en gebleven bij de

‘sport’ waarbij hij opvallende en schitte-

SPOORTT

28 FM

rende top- en breedtesportlocaties realiseerde.

Zo prepareerde hij bijvoorbeeld

de Olympische wielerbaan van Mexico

waar Leontien van Moorsel in 2003 haar

Sportgebouw Special Sportgebouw Special FM

SPORTFACILITIES MAGAZINE

HET TOTAALMAGAZINE VOOR SPORTORGANISATIES

wereldrecord reed en ontwierp hij de magische

baan van Manchester waar Chris

Boardman in 2000 het werelduurrecord

van Eddy Merckx uit 1972 uit de boeken

reed en tekende hij onder andere de

Olympische Wielerbaan in Athene, Rio de

Janeiro, Omnisport en... Alkmaar! “In

2003 is daar door ons de parapluconstructie

bedacht voor de toen nog halfopen

wielerbaan, waardoor een geheel

overdekt multifunctioneel Sportpaleis

Alkmaar ontstond”. En opnieuw is

Douma bezig met Alkmaar. In zijn visie

wordt de Westrand een plaza, een boulevard,

waar jong en oud, breedtesporter

en topsporter terecht kunnen. Misschien

dat je het project het beste kunt vergelijken

met Sportstad Heerenveen en het

Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem.

Een Westrand Alkmaar als plaza

van sport, ontspanning en beleving.”

Misschien werd het wel tijd, want tot nu

toe bestaat de Westrand uit een veelvoud

van accommodaties waarbij de onderlinge

samenhang vrijwel ontbreekt.

Douma: “Klopt. Het idee is daarom ook

om deze verschillende sportfuncties

beter op elkaar aan te laten sluiten, dus

integreren, waardoor het geheel een bijzondere,

sportieve uitstraling krijgt wat

positief zal bijdragen aan Alkmaar als absolute

top- en breedtesportstad.”

De plannen

De plannen blijken spectaculair te zijn,

maar ook logisch. Immers, door het samenvoegen

van de diverse sportaccommodaties

ontstaat een totaalcomplex

dat herkenbaar wordt, overzichtelijk is en

makkelijker te exploiteren lijkt. Toch blijkt

het plan zeker geen kwestie van het simpel

‘samenvoegen’ van een aantal accommodaties

te zijn, maar de realisatie

van een schitterend megacomplex waar

ook talloze nieuwe partners een onderkomen

zullen vinden. Sander Douma: “Zo

zal het Sportpaleis, waarin zich nu de

wielerbaan, het mountainbike en de

sportzalen bevinden, worden uitgebreid

waardoor sport, evenementen en het

bedrijfsleven beter hun plek krijgen.

Maar ook zal er plaats zijn voor een cultureel

evenementen centrum, een

(sport)hotel, een wellnesscentrum, een

kegelbaan, een bioscoop, sportmedische

voorzieningen, faciliteiten voor (sport)opleidingen

en zullen de gemeentelijke sportfuncties

er worden ondergebracht. De

huidige spor taccommodatie De Meent, die

bestaat uit een sporthal, een ijshal, een

400 meter ijsbaan, een tafeltennishal,

een sportshop, horecaruimten en kantoren

voorziet ten dele in de behoeften

van topsport, breedtesport en onderwijs.

Het complex is in de loop van de

tijd steeds meer naar ‘binnen gericht’,

voldoet qua uitstraling en routing niet

meer aan de eisen van deze tijd en is

daarom toe aan upgrading, aanpassing

en uitbreiding. Op initiatief van het

Sportbedrijf is door middel van trendanalyse

en interviews onder huidige en

potentiële nieuwe gebruikers een haalbaarheidsstudie

verricht. Hieruit blijkt

dat er behoefte is aan verdubbeling van

de sporthalcapaciteit en aan mogelijkheden

om, naast bestaande functies,

een aantal functies toe te voegen. Het

gaat daarbij om de huisvesting voor

sportonderwijs, voor sportorganisaties

die in Alkmaar actief zijn en een trampolinehal.”

Ook aan de inwendige mens

is binnen het project gedacht. Douma:

“Ja, zelfs de realisatie van een Mc Donald’s

staat op het verlanglijstje. Want

sporten maakt immers hongerig?”

Naast het gigantische Sportcomplex zal

het Cultureel Evenementen Centrum,

als het aan de plannenmakers ligt, bestaan

uit een multifunctioneel complex

met drie hallen. “Je moet daarbij denken

dat in dit centrum evenementen feesten,

maar ook er theatervoorstellingen, concerten

en congressen kunnen worden gehouden”,

somt Douma een aantal van de

vele mogelijkheden op.

Parkeerdek met transferium

Wie de overvolle ‘rondweg’ in Alkmaar

kent, kan zich niet voorstellen hoe dit

plan in te passen is in de huidige situatie.

Natuurlijk is ook daarover nagedacht.

“Onder het complex zal een ‘verdiept’

parkeerdek met zo’n 1300 parkeerplaatsen

worden gebouwd. Dit parkeerdek

dient tevens als transferium

SPPOORT

waarvandaan de bezoekers met shuttlebussen

naar het centrum vervoerd kunnen

worden”, legt Sander Douma uit.

“Daarboven treffen de bezoekers de

sportboulevard waarover zij naar de diverse

accommodaties kunnen gaan,

maar waar ook gelegenheid zal geboden

worden voor ontmoeting. Daarnaast zal

de randweg voorzien worden van ongelijkvloerse

kruisingen waardoor het verkeer

als het ware het gebied rondom het

complex niet langer doorsnijdt.”

Het geld

Natuurlijk draait, zeker bij de totstandkoming

van dit soort megaprojecten, het om

geld. Vaak heel veel geld. Sander Douma

is daarover optimistisch. “Voor de opwaardering

van de westelijke randweg

heeft de provincie al zestig miljoen euro

uitgetrokken. Wij zullen een deel van dit

geld nodig hebben om de verhoogde weg

door te trekken over het gebied heen.

Ook zijn ondernemers bereid geld te investeren

in niet alleen accommodaties

maar ook in één grote parkeervoorziening

in plaats dat ze allemaal zelf voor hun

eigen parkeerplaatsen moeten betalen.

Het zal uiteindelijk op neer komen dat de

gemeente zelf ook geld zal moeten genereren

voor dit schitterende complex, dat

niet alleen uniek voor Almaar zal zijn,

maar voor heel Nederland.” Samen met

partners als initiatiefnemer en aannemer

Mulder Obdam en Rotteveel M4 plus diverse

private partijen als Mc Donald’s en

Sauna Oase staat Alkmaar op het punt

een voor Nederland unieke sportaccommodatie

te realiseren. Wat Sander

Douma betreft kan eind 2010 al worden

begonnen met de bouw,”Die wat mij betreft

in fases kan worden gerealiseerd.

Dat zou mooi zijn!”

SPOORT

FM

29


Het fl exibele bouwconcept van BUKO

BUKO bouwt het clubgebouw

van uw wensen

Oriënteert u zich op een clubgebouw voor uw vereniging? Dan kijkt u waarschijnlijk vooral

naar de gebruiksmogelijkheden en naar de duurzaamheid van de constructie. Maar u let óók op de

gewenste uitstraling, het comfort en het energieverbruik. Als deze aspecten zwaar voor u tellen,

is BUKO uw aangewezen partner. Met ons fl exibele bouwconcept kunnen wij namelijk ál uw

gebouwwensen verwezenlijken.

BUKO Bouwsystemen BV

Havendijk 21, Zaltbommel / Postbus 39, 5300 AA Zaltbommel / Telefoon 0418 - 57 33 00

e-mail clubgebouwen@buko.nl / internet www.buko.nl

Hoogwaardig en op maat

FM

Sportgebouw Special

SPORTFACILITIES MAGAZINE

HET TOTAALMAGAZINE VOOR SPORTORGANISATIES

HET

CLUBGEBOUW

Het clubgebouw is de plek waar het verenigingsleven

op gebaseerd is. Of het nu gaat om voetbal,

tennis, hockey of korfbal, de kantine is de ontmoetingsplek

binnen de vereniging. Het clubgebouw

is daarnaast het visiteplaatje voor de

vereniging. Vandaar dat vele verenigingen grootse

plannen hebben met hun gebouw.

Een goed stappenplan helpt daarbij. Op www.sport-fm.nl is de

reader 'Verenigingsgebouw' te downloaden, waarin alle stappen

uitgebreid behandeld worden. In dit artikel een samenvatting

daarvan.

Haalbaarheid

De haalbaarheid

van een verenigingsgebouw

hangt af

van meerdere factoren.

Onder meer

ruimtelijke kaders,

mogelijke extra

functies en financiële

aspecten zijn belangrijke

onderdelen

voor de haalbaarheid

van plannen.

De ruimtelijke kaders

zijn vrijwel geen

obstakel bij de realisatie

van een verenigingsgebouw.

Het

bestemmingsplan laat bebouwing van een sportgebouw vrijwel

altijd toe. Er kan een beperking zijn qua bouwvolume (afmeting

en hoogte), maar door een vrijstellingsprocedure is dit meestal

wel te omzeilen. Vanwege de eisen die aan een clubgebouw

worden gesteld is het toevoegen van extra functies voor veel

verenigingen noodzaak om een verenigingsgebouw haalbaar te

maken. Een extra functie kan bijvoorbeeld zijn dat de kantine

wordt gedeeld met een andere sportvereniging. Die andere

sportvereniging kan het clubgebouw huren of zorgt voor dusdanige

extra kantine-inkomsten dat dit de kosten dekt. De discussie

bij een dergelijke constructie is of de eigen identiteit

daarmee wel voldoende gehandhaafd blijft. En is de eigen vereniging

nog wel ‘baas’ in eigen huis.

SPPOORT

BUKO BOUWSYSTEMEN

Hoewel BUKO inmiddels een goede naam heeft opgebouwd

middels hun sport- en recreatieprojecten is golf- en countryclub

’t Regthuys met recht een paradepaardje. Het clubhuis

is van alle gemakken voorzien en extra mooi

aangekleed met een strand en echte palmbomen. Door de

goede samenwerking is het clubhuis binnen een half jaar

gerealiseerd van aanvraag tot oplevering. 't Regthuys wilde

graag een stijlvol, sfeervol en toegankelijk clubhuis en dat

is ruimschoots gelukt.

Naast golf- en countryclub ’t Regthuys heeft BUKO Bouwsystemen

nog veel meer succesvolle projecten. Denk hierbij

aan scoutinggebouwen, tijdelijke sporthallen, clubhuizen

voor tennis, voetbal en hardloopverenigingen, overdekte jeu

de boules- en schietbanen, supportershomes en nog meer.

BUKO heeft voor elke toepassing de gewenste huisvesting.

Bij BUKO zijn ze zijn gewend mee te denken met hun opdrachtgevers

over alle kenmerken waaraan een geslaagd

sport- en recreatiegebouw moet voldoen. Als de klant kiest

voor ´turn-key oplevering´, wordt het gebouw kant en klaar

opgeleverd. De klant kan ook, uit kostenoverwegingen, kiezen

voor een casco-gebouw waarbij de klant uitgaat van de

zelfwerkzaamheid van leden. De fundering, de afbouw en

alle overige voorzieningen kan de klant dan zelf verzorgen

en BUKO plaatst het cascogebouw en verzorgt de dakafwerking,

de binnenwanden en plafonds.

Ook qua comfort, vormgeving, en materiaalkeuze heeft de

klant grote vrijheid. BUKO kan het gebouw van de klant realiseren

op basis van eigen ontwerp, maar kan ook eerst

een ontwerp maken. BUKO kan adviseren over hoe een

bouwvergunning aan te vragen en levert de vereiste technische

tekeningen. Bouwen is niet alleen het realiseren van

een gebouw, maar ook het bedenken van creatieve oplossingen

en het snel en vakkundig realiseren van hoogwaardige

huisvesting die in alle opzichten voldoet aan de eisen

van de gebruikers. BUKO: "Wij bouwen mee aan een toekomst

voor uw vereniging!"

Kijk voor meer informatie op www.buko.nl

SPOORT

FM

31


FM

SPORTFACILITIES MAGAZINE

HET TOTAALMAGAZINE VOOR SPORTORGANISATIES

SSPPOORRTT

Exploitatie

De hoogte van de investering bepaalt voor een belangrijk deel

de exploitatie. De bouwkosten worden in beginsel geraamd op

basis van een realistische vierkante meter prijs (een kleiner gebouw

is per m2 duurder dan een groot gebouw). Maar ook de

plaats in Nederland, het ontwerp, de grondslag en nog vele andere

factoren zijn hierop van invloed. Om tot een realistische raming

te komen is het zoeken van een referentieproject de

meest toegepaste methode. Als het project vergelijkbaar is,

dan kan men er vanuit gaan dat de vierkante meterprijs ook

vergelijkbaar is. Daar komen dan nog de bijkomende kosten

bij. Denk hierbij aan de adviseurs, architect, leges, onvoorzien,

etc. Veelal zijn de bijkomende kosten 20% van de bouwkosten.

Ontwerp

Het ontwerpproces bestaat globaal uit drie fases. De eerste fase

is het schetsontwerp, de tweede fase is het voorlopige ontwerp

en de derde fase is het definitieve ontwerp. Functionaliteit en uitstraling

moeten in alle drie de fasen worden gecombineerd.

Voordat een architect aan de slag gaat is het belangrijk dat er

een goed doordacht programma van eisen is opgesteld. In dit

programma van eisen moet komen te staan welke ruimten de

vereniging nodig heeft. Denk hierbij aan de grootte van bijvoorbeeld

de keuken, de kantine en het aantal kleedkamers. Naast

de grootte is het van belang voordat begonnen wordt met het

ontwerp dat de relaties tussen de ruimtes worden aangegeven.

Waar wil de vereniging dat de bestuurskamer in het gebouw

wordt gesitueerd? Gelegen vlakbij de entree of juist vlakbij de

kleedkamers omdat de ruimte ook door de wedstrijdleiding

wordt gebruikt? Ook de ruimtelijke situering van het gebouw op

het sportpark is een belangrijk gegeven. De kantine moet zoveel

mogelijk met zicht over de sportvelden worden gesitueerd.

Dit kan van grote invloed zijn op het ontwerp van het gebouw.

Daarnaast is de keuze of men de kantine en de kleedkamers op

de begane grond wilt hebben of dat het een gebouw wordt wat

bestaat uit twee lagen. De hoeveel ruimte die beschikbaar is

voor het gebouw speelt hierbij een belangrijke rol.

In het definitief ontwerp worden met name de bouwkundige

en installatietechnische eisen verwerkt. Het definitief ontwerp

wordt gebruikt bij de aanvraag voor de bouwvergunning. Ook

vluchtwegen en andere brandweereisen worden op deze tekening

verwerkt. Het definitief ontwerp wordt veelal ook gebruikt

voor het opstellen van de technische omschrijving. De

tekening wordt vertaald in tekst. Materialen worden omschreven.

De kwaliteit wordt vastgelegd.

Inrichting

Tot slot van het ontwerpproces dient de inrichting te worden

vastgesteld. De inrichting is mede bepalend voor de uitstraling

van het gebouw. Er is een verschil tussen de vaste inrichting

en de losse inrichting. De architect zal zich met name bezighouden

met de vast inrichting. Zo is de bar een beeldbepalend

onderdeel van een kantine. Het ontwerp van de bar is dan ook

een belangrijk onderdeel in het ontwerp van het totale gebouw.

SPOORTT

32 FM

Sportgebouw Special Sportgebouw Special FM

SPORTFACILITIES MAGAZINE

HET TOTAALMAGAZINE VOOR SPORTORGANISATIES

HAHBO, PASSIE VOOR HOUT

Hahbo biedt een totaalconcept aan dat uitermate geschikt

is voor alle tijdelijke of semipermanente houten prefab constructies.

Daarbij zijn de toepassingen vrijwel onbeperkt:

clubgebouwen en voetbalkantines, kleedruimten, gymzalen,

fitnesszalen, lokalen voor jeugdclubs, klaslokalen en

schoolgebouwen. Het hout is voornamelijk afkomstig vanuit

Noord-Europa, uit bossen waar aan verantwoord bosbeheer

gedaan wordt. "Wij hebben bewust gekozen voor

een ecologisch verantwoorde benadering omdat we niet

lichtzinnig willen omspringen met deze waardevolle grondstof”,

aldus Karel Verdonck van Hahbo.

Hahbo maakt ondermeer gebruik van een aantal bouwsystemen

waaronder Sumo, Alro en het bouwsysteem Bouwkeet.

"Bij het systeem Sumo worden alle voordelen van de

zware houtskeletbouw gecombineerd met de voordelen van

het prefab-principe”, licht Karel Verdonck van Hahbo toe.

De toepassingen van het Sumo bouwsysteem zijn onbeperkt

wanneer het gaat om een semi-permanente of permanente

realisaties. Het is hét prijsgunstige alternatief op

traditioneel bouwen en dé oplossing voor wie een degelijke,

duurzame en betaalbare uitvoering met gevoel voor detail

zoekt. "Met als extra’s de warmte en kwaliteiten van hout."

Alro is in feite hetzelfde concept als de Bouwkeet-uitvoering,

maar met meer detail uitgevoerd. Het systeem Bouwkeet

is de meest ‘economische’ uitvoering.

Totaalconcept

Hahbo biedt de klant een totaalconcept, van het eerste idee

tot de uiteindelijke realisatie. "Het eerste stadium in de aanpak

van een bouwdossier is een duidelijke uitwisseling van

informatie. “Daarbij leggen wij onze klanten, waaronder ook

veel sportclubs, uit wat Hahbo exact kan aanbieden. Persoonlijk

contact met een potentiële klant op locatie of op

één van onze kantoren is van erg groot belang."

Meer info:

Hahbo Nederland, Bliek 21, 4941SG Raamsdonksveer.

Telefoon: 0162 520 308 Fax: 0162 520 771.

Mail: info@hahbo.nl. Website: www.hahbo.nl

Keuken

Maar ook de inrichting van de keuken is belangrijk. Voor veel

verenigingen is de kantineopbrengst een onmisbare inkomstenpost

geworden. Sommigen noemen het ook wel de financiële

kurk waar de vereniging op drijft. Steeds meer

verenigingen willen hun kantinefaciliteiten aanpassen aan de

wensen van deze tijd. Toch is het niet een eenvoudige opgave

om een keuken in te richten voor de sportvereniging. Niet alleen

omdat er dikwijls weinig kennis en ervaring aanwezig,

maar ook omdat het vaak gepaard gaat met de nodige bouwkundigeaanpassingen

en financiële

investeringen. Uiteraard

dient u uiteindelijk

uw vertrouwen

te schenken aan

een leverancier en

bouwer van de keuken.

Maar u dient

dan wel goed beslagen

ten ijs te

komen. Over keukeninrichting

is op

www.sport-fm.nl

eveneens een reader

te downloaden.

Bliek 21 - 4941 SG Raamsdonksveer

T: 0162 520 308 - F: 0162 520 771

info@hahbo.nl - www.hahbo.nl

SPPOORT

OP BEZOEK BIJ BOUTER & KOK

Zowel de horeca-ondernemer

als de exploitant

van een bedrijfskantine

kunnen bij Bouter & Kok

terecht. Van koksmes

tot complete restaurantkeuken,

van theelepel tot complete horeca-inrichting,

van eenvoudige terrasstoel tot luxe interieurstoel, een zeer

breed assortiment horeca-non food artikelen dus. Naast

dit assortiment kan er ook professioneel advies ingewonnen

worden; Bouter & Kok heeft in elk filiaal een team van

professionele medewerkers rondlopen die overal mee kunnen

helpen. Bouter & Kok heeft hiernaast een eigen service-team,

dit zijn ervaren monteurs die eventuele

calamiteiten altijd klaar staan om eventuele euvels te verhelpen.

Bouter & Kok heeft in de vestiging Rotterdam-Centrum

een occasion afdeling, waar men gebruikte

horeca-apparatuur en meubilair tegen aantrekkelijke prijzen

aanbiedt. Dit maakt ook inruil van bestaande apparatuur

en meubilair mogelijk. Het serviceteam van Bouter & Kok

kan ook hier bij helpen.

Kijk voor meer informatie op www.bouterenkok.nl

Clubgebouw nodig?

Kies voor de warmte

en kwaliteit van

massief hout.

HAHBO

SPOORT

FM

33


Sportaccommodaties voor

multifunctioneel gebruik

www.janssen-fritsen.nl

spel

bewegingsonderwijs

sport

Onze visie. Het contact met de dagelijkse praktijk

is voor ons de basis voor het ontwikkelen van

innovatieve toestellen en doordachte concepten.

Altijd veilig, duurzaam en multifunctioneel.

Uitdagend voor bewegingsonderwijs en geheel conform

de laatste normen voor breedtesport en topsport.

Het resultaat: een sportinrichting op maat!

van educatie tot wereldprestatie

FM

Sportgebouw Special

SPORTFACILITIES MAGAZINE

HET TOTAALMAGAZINE VOOR SPORTORGANISATIES

Inrichting van sportgebouw

PRESENTATIE JF-PRODUCTEN IN SHOWROOM

´BEWEGINGSONDERWIJS´

Janssen-Fritsen is gespecialiseerd in het ontwikkelen

en leveren van materialen op het gebied

van het bewegingsonderwijs, de sportzaalinrichting

en de turnsport. In het bijna 60-jarig bestaan

is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider in het

(her)inrichten van en onderhouden van gymzalen,

sporthallen en turnaccommodaties in de Benelux.

Het merendeel van de producten is in eigen huis door Janssen-

Fritsen constructeurs ontwikkeld, waarbij rekening gehouden

wordt met verantwoord bewegen, gebruikersveiligheid en duurzaamheid.

Er wordt getracht door middel van het continu ontwikkelen

van nieuwe toestellen de vooraanstaande positie die

men nu heeft te behouden. Ook probeert het Helmondse bedrijf

de betrouwbaarheid en deskundigheid van de servicedienst uit

te stralen als de kracht van het bedrijf. Iets wat hen tot nu toe

goed af gaat.

Nieuwe producten

Recentelijk zijn de JF-Multikast® en het JF-Sterraam ontwikkeld.

De JF-Multikast ® is de opvolger van de succesvolle hardhouten

springkast. De zijkanten zijn van zachte kunststof met een metalen

kern die het aanspringen van de kast veiliger maken. Er zijn

vier afneembare bovendelen en de kast is zijwaarts koppelbaar.

Naast de vertrouwde verrolinrichting en het kwaliteitslederen bovendek

is er een aantal accessoires toegevoegd waardoor de JF-

Multikast ® zeer veelzijdig inzetbaar is.

Het JF-Sterraam is een verplaatsbaar klimraam. Deze wordt

standaard geleverd met een bijbehorende mattenset, waardoor

de allerkleinsten op een veilige manier in een speellokaal kun-

nen leren klimmen en klauteren. Met het product wordt ingespeeld

op een dringende behoefte in het primair onderwijs om

efficiënt met de beschikbare speelruimte om te gaan.

SPPOORT

Nieuwe showrooms

Vrijwel alle JF-producten staan opgesteld in de nieuwe showroom

'Bewegingsonderwijs', waar de laatste trends en ontwikkelingen

opgesteld staan. De showroom is sinds maart

2009 open en vervangt de oude showroom. De oude showroom

is omgebouwd tot volwaardige turnaccommodatie voor

de Helmondse Turnvereniging HT ’35 en wordt gebruikt als

showroom voor turnverenigingen.

Evenementen

Janssen-Fritsen is internationaal bekend als leverancier van

toestellen en materialen voor grote internationale turnevenementen.

Hier behoort ook toe de Olympische Spelen van

Athene 2004 en Beijing 2008. In oktober volgend jaar staan

de producten opgesteld op een evenement van wereldformaat

in Nederland, namelijk het WK Turnen 2010 in Sportpaleis

Ahoy te Rotterdam.

Voor meer info of een bezoek aan een van de showrooms:

Janssen-Fritsen Sport b.v.

Berkveld 1, Postbus 110, 5700 AC Helmond

Telefoon: 0492-530930

Fax: 0492-511968

Mail: verkoop@janssen-fritsen.nl

Website: www.janssen-fritsen.nl

SPOORT

FM

35

More magazines by this user
Similar magazines