Detailhandelsnota gemeente Duiven (pdf)

duiven.nl

Detailhandelsnota gemeente Duiven (pdf)

1. INLEIDING

1.1 Achtergrond en aanleiding

Sinds de vaststelling van de Detailhandelsnota Duiven in 1996 is het

winkelaanbod in de gemeente Duiven flink gewijzigd, net als in de

omliggende regio. Een actuele visie op de detailhandelsstructuur is

dan ook noodzakelijk om (mogelijke) nieuwe plannen en initiatieven

adequaat te kunnen toetsen.

In de programmabegroting 2010-2013 is vastgelegd dat het gemeentelijke

detailhandelsbeleid dient te worden geactualiseerd.

1.2 Vraagstelling

Op welke locaties en op welke manier is nog een kwaliteitsverbetering

te maken in de structuur?

Wat zijn de toekomstige mogelijkheden van winkelvoorzieningen

in de wijken en kleine kernen (leefbaarheid vs. levensvatbaarheid)?

Hoe kunnen de versterkingen van de winkelgebieden die al in

gang zijn gezet, worden vertaald in een heldere visie voor de

komende jaren?

Hoe dienen we naar de toekomst om te gaan met perifere en

grootschalige detailhandel en op welke manier is dit te vertalen

naar een handzaam, concreet beleid?

De detailhandelsvisie moet duidelijkheid scheppen voor zowel de

zelfstandige ondernemer in het centrum, als voor de grote (inter)nationale

formules in de periferie.

1.3 Proces

Inspraak, besluitvorming en

eindpresentatie

Bestuur, raad, ondernemers & belanghebbenden

Hoofdstuk 1 3

rapport

More magazines by this user
Similar magazines