31.08.2013 Views

Stadskrant november 2010 - Stad Kortrijk

Stadskrant november 2010 - Stad Kortrijk

Stadskrant november 2010 - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A a l b e k e<br />

B e l l e g e m<br />

B i s s e g e m<br />

H e u l e<br />

K o o i g e m<br />

K o r t r i j k<br />

M a r k e<br />

R o l l e g e m<br />

Sociaal<br />

Nachtverpleging thuis<br />

werken<br />

Leiewerken in nieuwe fase<br />

leefmilieu<br />

Onkruidvrije begraafplaats<br />

<strong>Stad</strong>Skrant<br />

KortrijK<br />

<strong>november</strong> <strong>2010</strong> • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in <strong>Kortrijk</strong><br />

Seniorenmaand<br />

iK mag er<br />

nog zijn, hé?


<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> <strong>Kortrijk</strong> kan je ook downloaden via www.kortrijk.be<br />

coverfoto: © Foto Hol<br />

2 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

Inhoud<br />

Zingen en champagne drinken 4<br />

Mét champagne én luidkeels zingend bracht Zulma Valcke op 29 oktober haar 105 e (!)<br />

verjaardag door. Deze kranige dame, die in het Heulse rusthuis Ter Melle verblijft, leidde<br />

een allesbehalve rimpelloos leven. Naar eigen zeggen hielden humor, hard werken en een<br />

flinke dosis zelfrelativering haar overeind.<br />

Primeur voor België: nachtverpleging! 9<br />

Kwetsbare ouderen én hun mantelzorgers slapen voortaan op hun beide oren. Dankzij<br />

vzw Thuiszorg Integra kunnen zij een beroep doen op nachtverpleging thuis. Met het<br />

initiatief wil men een opname in een instelling of zorgcentrum vermijden. Het is immers<br />

duidelijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen als er ook ’s nachts een zorgverlener<br />

paraat staat.<br />

Onkruidvrije begraafplaats 15<br />

Eénentwintig hectare, dat is de totale oppervlakte van alle begraafplaatsen in <strong>Kortrijk</strong> en<br />

haar deelgemeenten. Tot enkele jaren geleden maakte de directie Leefmilieu er een levenswerk<br />

van om de begraafplaatsen volledig onkruidvrij te maken. Dit kan sinds vorig<br />

jaar niet meer, om de eenvoudige reden dat het gebruik van sproeistoffen in openbaar<br />

groen volledig verboden is.<br />

Zie ginds komt de stoomtrein 20<br />

Sinterklaas houdt van <strong>Kortrijk</strong>, en dat is helemaal wederzijds. Elk jaar maakt hij zijn plechtige<br />

intrede in onze schone stad met zijn bonte bende zwartepieten. Deze keer doet hij<br />

dat met de trein. Later deze maand neemt hij twee weekends lang zijn intrede in zijn eigen<br />

‘Huis van de sint’.<br />

en verder: Tapas tijdens Week van de Smaak > 3 | Grensoverschrijdende samenwerking > 6<br />

Site Callens centraliseert technische diensten > 7 | De Nieuwe Lente verbouwt > 8 | Leiewerken in<br />

nieuwe fase > 10 | Samen tegen armoede > 11 | Archief de Bethune is online > 12 | Klare taal op de werkvloer<br />

> 13 | Bouwwerken crematorium in stroomversnelling > 14 | Vroeger en nu > 16 | <strong>Kortrijk</strong> Kort > 17<br />

De mensen > 19 | Nieuw Europees rijbewijs > 19 | <strong>Stad</strong>skiekjes > 27<br />

<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> <strong>Kortrijk</strong> is het officiële stadsmagazine van de stad <strong>Kortrijk</strong>, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis<br />

huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, <strong>Kortrijk</strong> | Samenstelling en eindredactie:<br />

Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 <strong>Kortrijk</strong> | Oplage: 39.500 exemplaren | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team<br />

Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.


Van 12 tot en met 21 <strong>november</strong> loopt de Week van de Smaak met Spanje als gastland. Wie op zaterdag<br />

13 <strong>november</strong> in K in <strong>Kortrijk</strong> winkelt, krijgt smaakvolle tapas als traktaat. De leerlingen van de<br />

<strong>Kortrijk</strong>se hotelschool Sint-Niklaasinstituut nemen de bereiding van 4.000 tapas voor hun rekening.<br />

Het Sint-Niklaasinstituut mag niet ontbreken<br />

op dit jaarlijks gastronomisch gebeuren.<br />

Het pedagogisch aanbod van de<br />

school bestaat niet alleen uit personenzorg,<br />

maar ook uit ‘voeding-hotel’. De Week van<br />

de Smaak is voor de jonge koks de ideale<br />

gelegenheid om hun culinaire talenten uit<br />

de kast te halen. Het Sint-Niklaasinstituut<br />

stoomt leerlingen klaar voor een uitdagende<br />

job in de horeca. Blijkbaar opteren veel<br />

jongeren voor een dergelijke carrière, want<br />

het aantal inschrijvingen kende de jongste<br />

jaren een opmerkelijke stijging.<br />

Knelpuntberoepen<br />

“Onze opleidingen zijn afgestemd op knelpuntberoepen.<br />

Zowel de welzijnssector als<br />

de horeca schreeuwen om goede werkkrachten.<br />

Wij zijn de enige hotelschool in<br />

Zuid-West-Vlaanderen; anders moet je uitwijken<br />

naar Brugge, De Panne of Koksijde.<br />

Wij sleutelen niet alleen aan de beroepsbekwaamheid<br />

van de leerlingen, ook de<br />

totale ontwikkeling verdient voldoende<br />

aandacht. De voorbije drie jaar moesten<br />

wij noodgedwongen een leerlingenstop<br />

invoeren. Dat druist in tegen onze pedagogische<br />

principes, maar wij zijn nu eenmaal<br />

beperkt in ruimte en accommodatie”, verzucht<br />

directeur Jan Vanmarcke. De overvloed<br />

aan tv-programma’s over koken zet<br />

jongeren ertoe aan om een carrière in de<br />

horeca te ambiëren. “Tijdens de opendeurdagen<br />

verklaren veel jongeren dat ze voor<br />

kok willen gaan. Wij stellen hun romantisch<br />

beeld van de job onmiddellijk bij: je moet<br />

werken op tijdstippen waarop anderen vrij<br />

zijn, ook in het weekend, het is een harde<br />

en stresserende job die de nodige (zelf-)<br />

discipline vergt.”<br />

gemotiveerde Krachten<br />

“Wij leveren geen sterrenchefs af, maar wel<br />

gemotiveerde krachten die de basiscompetenties<br />

hebben om goed te functioneren<br />

op de arbeidsmarkt. Velen werken eerst nog<br />

een paar jaar voor een chef vóór ze hun eigen<br />

zaak openen. Anderen komen terecht<br />

in een grootkeuken of gastronomisch restaurant<br />

of gaan als sommelier in een restaurant<br />

aan de slag. Anderen studeren verder”,<br />

besluit Jan Vanmarcke. Tijdens de Week van<br />

de Smaak organiseert de school een wijnsymposium<br />

en een banket over ecologisch<br />

wijngenot (12 <strong>november</strong>) en de wijnbeurs<br />

‘Spanje in de kijker’ (13 <strong>november</strong>).<br />

, www.snik.be, www.weekvandesmaak.be<br />

of 056 22 33 21<br />

culinair<br />

Tapas tijdens Week van de Smaak<br />

KooKmarathon op<br />

Schouwburgplein<br />

Op 11 en 12 <strong>november</strong> organiseren<br />

vier Zuid-West-Vlaamse ondernemers<br />

een 24 uur durende kookmarathon op<br />

het Schouwburgplein. Op 11 <strong>november</strong><br />

nemen de koks vanaf 20 uur plaats<br />

achter hun fornuis. Met dit evenement<br />

beogen de initiatiefnemers een plaatsje<br />

in het Guinness Book of Records.<br />

‘Marathonkok’ Dirk Dupont krijgt hierbij<br />

de assistentie van een aantal special<br />

guests én de leerlingen van de hotelafdeling<br />

van het Sint-Niklaasinstituut.<br />

, www.kookmarathon.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 3


Mét champagne én luidkeels zingend bracht Zulma Valcke op 29 oktober haar 105 e (!)<br />

verjaardag door. Deze kranige dame, die in het Heulse rusthuis Ter Melle verblijft, leidde<br />

een allesbehalve rimpelloos leven. Naar eigen zeggen hielden humor, hard werken en een<br />

flinke dosis zelfrelativering haar overeind.<br />

4 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

Ik zing en drink<br />

champagne!<br />

© FOTO HOl


“De mannen van<br />

nu luisteren naar<br />

hun vrouwen”<br />

Een gesprek voeren met deze kranige<br />

105-jarige is een uitdaging. Alhoewel zij<br />

er stralend uitziet voor haar leeftijd – “ik<br />

heb bijna geen rimpels en kan nog pronken<br />

met een mooi kapsel”- is zij doof. Maar<br />

met wat over en weer geschrijf en het gezamenlijk<br />

grasduinen in haar woelig verleden,<br />

lukt het de <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> en Zulma’s begeleider<br />

Jurgen om haar levensverhaal te<br />

reconstrueren én vooral om te ontdekken<br />

welke levenswijsheden, kracht en humor<br />

achter dit frêle dametje schuilen.<br />

KroostrijK gezin<br />

Zulma Valcke kwam op 29 oktober 1905<br />

ter wereld in een Heuls kroostrijk gezin.<br />

Adolphus Valcke en Celine Rosseeuw waren<br />

de trotse ouders van maar liefst achttien<br />

kinderen. Het gezin bleef echter niet<br />

gespaard van leed: slechts acht kinderen<br />

bleven in leven. Toen de Eerste Wereldoorlog<br />

uitbrak, vluchtte de familie Valcke naar<br />

Leuven. Zulma heeft slechte herinneringen<br />

aan deze tocht. “Het was een onmenselijke<br />

reis en veel mensen stierven onderweg.” Na<br />

de oorlog nam de familie Valcke opnieuw<br />

haar intrek in Heule.<br />

WerKen in het Klooster<br />

Zulma, beter bekend als Gustaatje, ging<br />

als 13-jarige aan de slag in het Hospice de<br />

Roubaix. Zij werkte er als schoonmaakster<br />

bij bejaarde mensen en leerde zo de Franse<br />

taal appreciëren. “Ik moest veel poetsen. Ik<br />

vond dat niet erg. Op jonge leeftijd gaan<br />

werken was normaal in die tijd. Ik heb er<br />

wel Frans geleerd en dat vind ik nu de<br />

mooiste taal die er bestaat”, mijmert Zulma.<br />

Als toemaatje kreeg ze de bijnaam ‘Meter<br />

Bollio’, genaamd naar een ietwat zwaarlijvige<br />

zuster van het klooster. Iedereen droeg<br />

het meisje op handen. Af en toe stopten de<br />

bejaarden haar snoep toe dat ze opspaarde<br />

voor thuis. Om de drie maanden mocht<br />

Zulma naar huis en zij verdeelde dan het<br />

snoepgoed onder haar jongere broertjes<br />

en zusjes. Toen moeder Celine in 1920 van<br />

een tweeling beviel, waren de gouden<br />

kloosterjaren van Zulma voorbij. Zij moest<br />

helpen in het huishouden én combineerde<br />

dat met een job als arbeidster in een textielfabriek<br />

in Tourcoing. “Dat waren harde<br />

tijden. Ik vertrok om 4 uur ’s morgens en<br />

was pas om 21 uur terug thuis. Mijn taak<br />

in de fabriek bestond uit het verdubbelen<br />

van draad.”<br />

harde realiteit<br />

Op 28 december 1923 trouwde de 18-jarige<br />

Zulma met vlaswerker Kamiel Caulier.<br />

De harde realiteit verdreef snel de huwelijksromantiek.<br />

Zulma steigert dan ook bij<br />

de vraag of het klopt dat het vroeger beter<br />

was dan nu. “Dit is absoluut niet het geval!<br />

Wij moesten veel werken. Nu is het leven<br />

gemakkelijker. Vroeger was de wil van de<br />

man wet. De mannen van nu luisteren naar<br />

hun vrouwen”, klinkt het resoluut. Het jonge<br />

gezin kreeg 5 kinderen. Slechts dochter Gabrielle<br />

bleef in leven, de overige kinderen<br />

stierven nog vóór ze 12 jaar waren. Dit verlies<br />

draagt Zulma nog altijd met zich mee,<br />

al gaat ze op haar eigen manier met dit verdriet<br />

om. “Ik heb dag en nacht geweend,<br />

maar praatte er met niemand over. Dat was<br />

toen niet de gewoonte. Ik probeerde mijn<br />

woede en de pijn te vergeten door te doen<br />

wat ik altijd deed: werken!”<br />

schild en vriend<br />

In 1950 kwam er een positieve kentering in<br />

Zulma’s leven. Op aanraden van een vriend<br />

nam ze het café ‘Schild en Vriend’ op de<br />

Houtmarkt over. Gustaatje voelde er zich<br />

als een vis in het water. “Ik ben heel sociaal<br />

en vertoef graag onder de mensen. Ik heb<br />

er mijn beste jaren doorgebracht. Het café<br />

draaide goed en ik kon vlot overweg met<br />

de klanten. Ik woonde graag in <strong>Kortrijk</strong>,<br />

vooral tijdens de Paasfoor. Ik kon enorm<br />

genieten van de kermisattracties en muziek.”<br />

Haar sociale gedrevenheid zette Zulma<br />

ertoe aan om tien jaar lang met de zusters<br />

van Sint-Niklaas naar Lourdes te reizen.<br />

“Ik was de ‘maerte’ (<strong>Kortrijk</strong>s dialectwoord<br />

voor meid, nvdr.) van de zusters. Ik moest<br />

aan HeT wOOrd<br />

De paardenmarkt vond in 1935 op de Houtmarkt<br />

plaats. Links op de foto zie je het café ‘Schild en Vriend’<br />

de zieken opmonteren en vooral veel bidden.<br />

Praten deed je best zo min mogelijk.”<br />

gezang<br />

Door ziekte moest ze in 1960 noodgedwongen<br />

haar café verlaten. Zulma woonde<br />

achtereenvolgens in <strong>Kortrijk</strong> en Heule.<br />

Als 101-jarige nam ze haar intrek in het<br />

Rust- en Verzorgingstehuis Ter Melle in<br />

Heule. Daar staat ze bekend als een goedlachse,<br />

positief ingestelde dame die nu en<br />

dan in gezang uitbarst. Vooral haar versie<br />

van ‘Wij zijn naar Bissegem geweest’ valt in<br />

de smaak. De eeuwelinge heeft aan den<br />

lijve ervaren dat de techniek de afgelopen<br />

eeuw niet is blijven stilstaan. “De televisie,<br />

de telefoon, de auto en de computer zijn<br />

de beste uitvindingen. Al staat de televisie<br />

voor mij op nummer één.” Op de vraag of<br />

ze iets aan haar leven zou veranderen, antwoordt<br />

ze het volgende: “Ik zou nog meer<br />

onder de mensen willen zijn. Ik zou een job<br />

zoeken waarvoor ik veel moet ‘voyageren’<br />

(reizen, nvdr.) en zo nieuwe mensen ontmoeten.”<br />

Zulma schrikt van haar 105 verjaardagskaarsjes.<br />

”Ik mag er nog zijn, hé? Ik<br />

heb bijna geen rimpels in mijn gezicht en<br />

ben trots op mijn kapsel. En als ik op mijn<br />

best ben, oog ik nog mooier! Ik denk dat ik<br />

zo oud geworden ben door veel te werken,<br />

vooral ‘vrouwenwerk’. Maar let op, ik heb<br />

altijd gewerkt volgens mijn leeftijd. Hoe<br />

ouder ik werd, hoe minder ik werkte.”<br />

Zulma is niet de enige eeuweling die <strong>Kortrijk</strong><br />

rijk is. De oudste inwoner is Kharkash Avdoyan<br />

(1895), gevolgd door Margaretha Van<br />

Tembeke (1903).<br />

“Ik mag er nog zijn, hé? Ik heb bijna geen<br />

rimpels en ben trots op mijn kapsel!”<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 5


euregiO<br />

Grensoverschrijdende<br />

samenwerking<br />

Niettegenstaande Rijsel en<br />

Doornik op amper een half uurtje<br />

reistijd van <strong>Kortrijk</strong> liggen, lijkt<br />

het voor vele inwoners een grote<br />

afstand om naar onze contreien<br />

af te zakken. Nochtans beschikt<br />

<strong>Kortrijk</strong> – net als de rest van de<br />

Eurometropool - over heel wat<br />

troeven. Met de publicatie van<br />

een toeristische kaart en een<br />

Franstalig shoppingmagazine wil<br />

men die grenzen nu vervagen.<br />

courtrai, tout près<br />

Nu K in <strong>Kortrijk</strong> met succes kon proefdraaien,<br />

is <strong>Kortrijk</strong> klaar om zich als een echte shoppingstad<br />

te profileren. Het handelsdistrict<br />

<strong>Kortrijk</strong> Centrum pakt daarom uit met het<br />

gloednieuwe magazine ‘Courtrai, tout près’.<br />

De folder is een ideaal communicatiekanaal<br />

voor handelaars richting Wallonië en Noord-<br />

Frankrijk. In februari 2011 valt het tijdschrift<br />

voor de eerste maal in de bus bij 110.000<br />

Franstalige buren. Behalve allerhande bonnen<br />

en informatie over <strong>Kortrijk</strong>se handels –en<br />

horecazaken zet de brochure ook tal van culturele<br />

en toeristische activiteiten in de verf.<br />

toeristische Kaart<br />

De publicatie is een eerste concrete stap<br />

om de grensoverschrijdende samenwerking<br />

tussen Rijsel, <strong>Kortrijk</strong> en Doornik te bevorde-<br />

6 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

ren. De Eurometropool kwam met het idee<br />

op de proppen na een analyse van het toeristisch<br />

aanbod in de regio. Daaruit bleek dat<br />

de inwoners van naburige arrondissementen<br />

amper weten wat er buiten hun eigen<br />

stadsmuren te beleven valt. Al die bezienswaardigheden<br />

heeft de Eurometropool nu<br />

in één overzichtelijke kaart gebundeld. Je<br />

vindt er een opsomming van musea, cultuurfabrieken,<br />

pretparken, winkelcentra,….<br />

Liefst 145 steden bundelden hun krachten<br />

TuSSEN ONS GEZEGD...<br />

voor dit ambitieuze project. Het plan kan je<br />

gratis bekomen in de bureaus voor toerisme<br />

van West-Vlaanderen, Lille Métropole, Wallonie<br />

Picarde en op allerhande toeristische<br />

beurzen. In de nabije toekomst maakt de<br />

Eurometropool plannen om haar website uit<br />

te bouwen als virtueel bureau voor toerisme.<br />

, www.leiedal.be/eurometropool<br />

www.courtrai-tout-pres.be<br />

www.shop-in-kortrijk.be<br />

EEn dak voor hEulE. Ben je het beu om steeds een regenjas en paraplu in de aanslag<br />

te houden op een openluchtevenement? Dan moet je beslist deelnemen aan de ideeënwedstrijd<br />

van Confrerie de Griffioen uit Heule. De vereniging schreef onlangs een wedstrijd<br />

uit om een demonteerbaar dak boven Heuleplaats te installeren. Architecten, vormgevers,<br />

ingenieurs of studenten kunnen hun ontwerp nog tot 15 maart 2011 indienen. De inzender<br />

van het mooiste en meest functionele ‘dak’ kan rekenen op een beloning van 2.500 euro.<br />

, www.eendakvoorheule.be


Site Callens centraliseert<br />

technische diensten<br />

Half <strong>november</strong> starten de werken op de site van de gewezen<br />

textielfabriek Callens. In 2006 kocht de stad het terrein met de<br />

bedoeling om er een groot deel van de technisch uitvoerende diensten<br />

te centraliseren. Nu de afbraak van het oude fabriekspand achter de<br />

rug is, wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwbouw.<br />

Bijna alles wat te maken heeft met facility,<br />

gebouwenonderhoud, mobiliteit en<br />

feestmateriaal zal een plaats krijgen in de<br />

nieuwe loods. Momenteel zitten al deze<br />

diensten geografisch verspreid over tien<br />

plaatsen. Om alle afdelingen van het nodige<br />

materiaal te voorzien, was de stad<br />

gedwongen om meermaals dezelfde machines,<br />

werktuigen en vrachtwagens aan<br />

te kopen. Die onnodige kost is binnenkort<br />

dus verleden tijd.<br />

minimale grondoppervlaKte<br />

Als alles volgens plan verloopt, nemen de<br />

verschillende diensten in het najaar van<br />

2011 hun intrek in de Moorseelsestraat. Het<br />

nieuwe logistieke gebouw zit compact in<br />

elkaar en is afgestemd op maat van de toekomstige<br />

gebruikers. Het ontwerpbureau<br />

dacht onder meer na over diverse manieren<br />

van stapelen. De nieuwbouw neemt<br />

hierdoor een minimale grondoppervlakte<br />

weg. De overgebleven ruimte zal plaats<br />

bieden voor openbare ruimte, tijdelijke<br />

parkeerplaatsen of een groenzone.<br />

, Directie Facility, 056 27 85 66<br />

of mathieu.desmet@kortrijk.be<br />

Subsidie verenigingen verhoogt<br />

Dat de centralisatie van de technische diensten de werking ten goede komt, zal ook<br />

bij de <strong>Kortrijk</strong>se verenigingen als muziek in de oren klinken. Tot nu toe moesten zij<br />

vaak bij verschillende diensten aankloppen om het nodige materiaal te verzamelen.<br />

De stad heeft overigens nog meer goed nieuws voor haar verenigingen. Onlangs besliste<br />

het college van burgemeester en schepenen om de werkingssubsidie van de<br />

socio-culturele organisaties te verhogen met 50%. Met dit gebaar wil de stad haar<br />

waardering tonen voor de vele vrijwilligers die actief zijn binnen het verenigingsleven.<br />

heraanleg<br />

VlaSbloem-<br />

Straat en<br />

garenStraat<br />

FaciliTy<br />

Om het toenemende verkeer in de<br />

omgeving van site Callens zo vlot<br />

mogelijk te laten verlopen, plant de<br />

stad een aantal aanpassingen aan<br />

het wegdek. De werken starten vanaf<br />

januari en zullen vermoedelijk<br />

nog tot eind oktober 2011 duren.<br />

De straten in de omgeving van de<br />

oude textielfabriek waren al langer<br />

aan herstel toe. Met de komst van extra<br />

vrachtverkeer zijn die werken nu<br />

hoogstnodig. De stad neemt zowel<br />

de Vlasbloemstraat als de Garenstraat<br />

onder handen.<br />

éénrichtingsverKeer<br />

In beide straten zullen de kasseien<br />

plaats ruilen voor asfalt. Enkel op de<br />

parkeerstrook blijven de kasseien<br />

bewaard. Tijdens de wegenwerken<br />

zal men ook meteen de riolering<br />

hernieuwen. Eenmaal de straat<br />

hernieuwd is, zal in de Garenstraat<br />

louter éénrichtingsverkeer mogelijk<br />

zijn naar de <strong>Kortrijk</strong>straat. In de<br />

Vlasbloemstraat blijft verkeer in twee<br />

richtingen mogelijk. Het kruispunt<br />

van de Vlasbloemstraat en Moorseelsestraat<br />

krijgt tot slot een snelheidsremmend<br />

verkeersplateau.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 7


sOciaal<br />

De Nieuwe Lente<br />

verbouwt<br />

Het vroegere woonzorgcentrum De Nieuwe Lente, aan de<br />

Peperstraat in Heule, slaat een andere weg in. De toekomstige<br />

verbouwingen vormen het complex om tot 36 sociale flats voor<br />

medioren en senioren. Het lokaal dienstencentrum de Zevenkamer<br />

en de keuken van het OCMW blijven er gehuisvest. Als kers op de<br />

taart voorzien de plannen nog een buitenschoolse kinderopvang.<br />

Ouder- en kinderzorg gaan dus hand in hand.<br />

De Nieuwe Lente deed oorspronkelijk<br />

dienst als revalidatiecentrum met een uitstekende<br />

reputatie. Na interne en externe<br />

veranderingen kreeg het centrum een andere<br />

bestemming en biedt het sindsdien<br />

onderdak aan de keuken van het OCMW.<br />

Deze keuken bereidt de warme gerechten<br />

voor het restaurant van de Zevenkamer (en<br />

voor de andere lokale dienstencentra) en<br />

de maaltijden thuis. Het lokaal dienstencentrum<br />

de Zevenkamer palmt de gelijkvloerse<br />

verdieping in en zal ook in de toekomst de<br />

Nieuwe Lente als uitvalsbasis behouden.<br />

36 sociale flats<br />

Nieuw zijn de 36 sociale flats voor medioren<br />

en senioren. Daarvoor moeten er drie verdiepingen<br />

tegen de vlakte gaan. Enkel de gelijkvloerse<br />

verdieping blijft overeind. De opdeling<br />

van de flats is per etage hetzelfde: 2 flats<br />

met 2 slaapkamers, 6 flats met 1 slaapkamer<br />

en 4 studio’s met een afsluitbare slaapgele-<br />

8 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

genheid. Elke flat beschikt over een douche<br />

en een balkon. De afbraakwerken gaan midden<br />

2011 van start. De Zevenkamer blijft tot<br />

de zomervakantie in het gebouw van De<br />

Nieuwe Lente. Tijdens de werken neemt het<br />

dienstencentrum voor vermoedelijk 1 jaar<br />

zijn intrek in het woonzorgcentrum Ter Melle.<br />

Vanaf de opbouwwerken (midden 2012)<br />

keert De Zevenkamer terug naar zijn oude<br />

stek. Alleen de keuken blijft gedurende de<br />

werkzaamheden ter plaatse.<br />

buitenschoolse Kinderopvang<br />

Een onderzoek wees uit dat Bissegem en<br />

Heule nood hebben aan extra buitenschoolse<br />

kinderopvang. De verbouwingen<br />

aan De Nieuwe Lente spelen daarop in.<br />

Het complex ligt in de nabijheid van enkele<br />

scholen, de ideale locatie dus voor buitenschoolse<br />

opvang.<br />

, info@ocmwkortrijk.be of 056 24 48 00<br />

nieuwSte<br />

internet<br />

Voor<br />

oVerleie<br />

en buda<br />

Het internet, digitale televisie en<br />

telefonie zijn haast niet meer weg<br />

te denken uit onze maatschappij.<br />

De stad <strong>Kortrijk</strong> wil niet achterop<br />

hinken en heeft samen met een<br />

aantal partners een pilootproject<br />

voor Vlaanderen binnengehaald.<br />

Bedoeling is dat men op <strong>Kortrijk</strong>s<br />

grondgebied - en meer specifiek in<br />

de stadsdelen Overleie en Buda – via<br />

een nieuw glasvezelkabelnetwerk<br />

alle nieuwste digitale mogelijkheden<br />

uittest. 300 gezinnen kunnen zich<br />

hiervoor kandidaat stellen. Bedrijven<br />

krijgen de kans om hun nieuwste digitale<br />

producten uit te proberen bij<br />

deze beperkte testgroep. De stad zal<br />

op haar beurt experimenteren hoe<br />

zij haar informatie en dienstverlening<br />

dichter bij de burger kan brengen.<br />

In het najaar start Belgacom met de<br />

technische voorbereiding, komende<br />

zomer beginnen de eerste testen. Inwoners<br />

van Overleie en Buda krijgen<br />

binnenkort meer info over het project.<br />

, Is je interesse gewekt? Bezorg dan<br />

je gegevens aan buurtwerker Henk<br />

Vandenbroucke of neem contact op<br />

met Dominique Viaene, 056 27 70 59 of<br />

dominique.viaene@kortrijk.be.


Dit proefproject van vijf jaar moet het veiligheidsgevoel<br />

bij de oudere bevorderen en<br />

steun geven aan de mantelzorger (familie,<br />

partner of vrienden die voor de patiënt zorgen,<br />

nvdr.) die overdag de persoon onder<br />

zijn hoede neemt. Op die manier kan hij of<br />

zij ’s nachts op hulp rekenen en hierdoor zijn<br />

taak overdag langer volhouden. Vzw Thuiszorg<br />

Integra slaat voor dit initiatief de handen<br />

in elkaar met verschillende partners.<br />

langer zelfstandig<br />

Verschillende ouderen maken overdag gebruik<br />

van thuiszorgdiensten. De verpleegkundigen<br />

helpen hen bij de hygiënische<br />

verzorging, zetten medicatie klaar, helpen<br />

bij wondverzorging, dienen inspuitingen<br />

toe,…. Tot voor kort was het ‘s nachts voor<br />

senioren onmogelijk om de hulp in te roepen<br />

van een wakende professionele zorgverlener.<br />

Het jammerlijke gevolg was dat<br />

Primeur voor België:<br />

nachtverpleging thuis<br />

ook de thuiszorg overdag wegviel en dat<br />

deze mensen in een woonzorgcentrum terecht<br />

kwamen. Met de nachtverpleging wil<br />

vzw Thuiszorg Integra een opname in een<br />

instelling of voornoemd zorgcentrum vermijden.<br />

Het is immers duidelijk dat ouderen<br />

langer zelfstandig kunnen wonen als er<br />

ook ’s nachts een zorgverlener paraat staat.<br />

crisisstiuaties<br />

Senioren vanaf 60 jaar die in Groot-<strong>Kortrijk</strong><br />

wonen, kunnen van 22 uur tot 6 uur de<br />

verpleegkundigen van Nachtverpleging<br />

Thuis inschakelen. Deze medewerkers<br />

staan klaar om hulp te bieden in crisissituaties,<br />

zoals na een val of als een persoon<br />

lichamelijk blokkeert. Daarnaast is er ook<br />

gepland toezicht gedurende de nacht mogelijk<br />

voor bijvoorbeeld patiënten met een<br />

beginnende dementie. Als laatste is de geplande<br />

zorg een optie: oudere mensen die<br />

bijvoorbeeld om het aantal uur een inspuiting<br />

moeten krijgen.<br />

veiligheidsgevoel<br />

Deze nachtverpleging brengt zonder twijfel<br />

rust in het leven voor zowel de senior als zijn<br />

mantelzorger. Het veiligheidsgevoel bij de<br />

oudere neemt toe, de mantelzorger weet<br />

dat hij er niet alleen voor staat. uiteraard<br />

blijven de vertrouwde diensten de thuiszorg<br />

overdag verzekeren. De oproepen voor<br />

de nachtelijke zorg gebeuren door middel<br />

van een noodnummer. De nachtverpleging<br />

thuis kost één euro per nacht (vaste<br />

abonnementsbijdrage) en bijkomend één<br />

euro per oproep. Ben jij geïnteresseerd in<br />

de nachtverpleging? Neem dan contact op<br />

met Thuiszorg Integra op het nummer 0472<br />

690 411 of praat erover met jouw huisarts.<br />

, www.thuiszorgintegra.be, 056 26 00 10<br />

sOciaal<br />

De ploeg die instaat voor de nachtverpleging.<br />

Kwetsbare ouderen én hun mantelzorgers slapen voortaan op hun beide oren. Dankzij vzw Thuiszorg<br />

Integra kunnen zij een beroep doen op nachtverpleging thuis. Het initiatief is overigens uniek in ons land.<br />

© Foto Hol<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 9


werken<br />

Leiewerken in<br />

nieuwe fase<br />

Sinds midden oktober kan je opnieuw via de nieuwe Noordbrug<br />

het centrum van <strong>Kortrijk</strong> bereiken. Nu de brug open is voor het<br />

verkeer, kan de nv Waterwegen en Zeekanaal een volgende brug<br />

onder handen nemen: de Budabrug.<br />

De nieuwe Noordbrug is een creatie van<br />

het bureau Greisch uit Luik, één van de<br />

topbureaus in Europa. Het heeft al zijn<br />

sporen verdiend met andere bouwwerken<br />

zoals de bruggen op het Albertkanaal en<br />

de brug over de Maas in Luik. Het bureau<br />

kreeg wereldfaam dankzij haar bijdrage<br />

aan de bouw van de viaduct van Millau in<br />

Frankrijk. Op hun website www.beg.be kan<br />

je zien hoe ze de bovenbouw realiseerden.<br />

In de centrale bibliotheek loopt nog tot 9<br />

<strong>november</strong> een tentoonstelling rond de realisaties<br />

van het bureau Greisch.<br />

10 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

afbraaK budabrug<br />

Tijdens de eerste week van <strong>november</strong> zullen<br />

aannemers het brugdek van de Budabrug<br />

verzagen. Om het scheepvaartverkeer niet te<br />

hinderen, werken ze enkel ‘s nachts tussen 22<br />

en 6 uur. Op zondag 7 <strong>november</strong> nemen gespecialiseerde<br />

werklui het brugdek weg. De<br />

tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug die iets<br />

verder in de Diksmuidekaai opgesteld staat,<br />

zal tegen die dag toegankelijk zijn. De nieuwe<br />

tafelbrug moet er liggen tegen eind 2012 en<br />

zal om en bij de 6,5 miljoen euro kosten.<br />

, www.kortrijk.be/nieuws/omleidingsplan-budastraat.<br />

budaStraat<br />

bereiKbaar<br />

Te voet / met de fiets<br />

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens<br />

de werken gebruik maken van<br />

de tijdelijke voetgangersbrug tussen<br />

de Diksmuidekaai en de IJzerkaai.<br />

Tussen de IJzerkaai en Budastraat<br />

komt eveneens een voetgangersdoorsteek.<br />

Fietsers nemen hiervoor<br />

best hun fiets aan de hand of rijden<br />

een eindje om, via de Collegebrug.<br />

Met de auto<br />

Door de werken kan je momenteel<br />

niet meer van en naar het centrum<br />

via de Overleiestraat. Wie vanuit het<br />

noorden van de stad komt, kan de<br />

nieuwe Noordbrug nemen om via de<br />

Beheerstraat het centrum te bereiken.<br />

Je kan ook via de Groeningebrug<br />

en de heraangelegde IJzerkaai in het<br />

hart van de stad raken. Verkeer met<br />

bestemming Budastraat kan op de<br />

Dam via de Korte Kapucijnenstraat<br />

en de Kapucijnenstraat de Budastraat<br />

bereiken. Er komen oranje wegwijzers<br />

‘Budastraat’ vanaf de Leiebrug en<br />

op de Dam ter hoogte van de Damkaai<br />

en de Korte Kapucijnenstraat.<br />

eVen Situeren…<br />

De verbreding en uitdieping van de<br />

Leie betekent dat op <strong>Kortrijk</strong>s grondgebied<br />

zeven nieuwe bruggen het leven<br />

zien. Zowel de Dambrug, Groeningebrug,<br />

Westelijke Ringbrug, Collegebrug<br />

en Noordbrug zijn ondertussen afgewerkt.<br />

Momenteel is de Budabrug aan<br />

de beurt. Als allerlaatste neemt men de<br />

Reepbrug onder handen.


Samen tegen armoede<br />

De stad, het OCMW en vele partners bundelen dit jaar de krachten om de<br />

strijd aan te gaan tegen armoede en sociale uitsluiting. Het OCMW pikt<br />

daarbij in op de nationale campagne ‘Samen tegen armoede. Ik ook’. Op het<br />

programma staan een budgetbeurs voor jongeren, de wandeling ‘Kort-RIJK,<br />

kort-ARM’ en de actie ‘Recht op wonen’.<br />

BuDGETBEuRS<br />

Jongeren hebben het met hun startersinkomen<br />

moeilijk om zich te handhaven<br />

in onze consumptiemaatschappij. De verleiding<br />

is groot om spullen te kopen die<br />

ze zich eigenlijk niet kunnen veroorloven.<br />

Het OCMW <strong>Kortrijk</strong>, CAW Piramide, CAW<br />

Stimulans en de stad <strong>Kortrijk</strong> organiseren<br />

een budgetbeurs voor leerlingen van de<br />

derde graad secundair onderwijs. Daarbij<br />

leggen ze een levenswegparcours af<br />

waarbij ze keuzes moeten maken op het<br />

vlak van wonen, energie, krediet, voeding,<br />

vrije tijd,…. Op het einde ervaren zij of<br />

hun budget al dan niet toereikend is. De<br />

beurs loopt tot en met 30 <strong>november</strong> in<br />

het Vetex-gebouw, Pieter De Conincklaan<br />

23a in <strong>Kortrijk</strong>.<br />

, info@ocmwkortrijk.be of 056 24 49 20<br />

KORT-RIJK, KORT-ARM<br />

Door de educatieve wandeling ‘Kort-RIJK,<br />

Kort-ARM’ ontdek je aan de hand van audio-opnames<br />

de minder bekende en de<br />

on(der)verlichte kant van <strong>Kortrijk</strong>.<br />

Het parcours loodst je door de stationsbuurt<br />

en de <strong>Kortrijk</strong>se binnenstad langs<br />

locaties die een bijzondere betekenis hebben<br />

voor personen die in armoede leven.<br />

In de opnames doen ze hun relaas over de<br />

moeilijkheden en vooroordelen waarte-<br />

jaar van de armOede<br />

gen zij dagelijks moeten opboksen. Je kan<br />

deze wandeling zowel alleen als in groep<br />

meemaken. De geluidsopname en de<br />

begeleidende brochure download je op<br />

www.ocmwkortrijk.be. Ook in de toeristische<br />

dienst kan je de brochure of de MP3speler<br />

ontlenen. Als je met je vereniging<br />

deelneemt, kan je je laten begeleiden door<br />

een ervaringsdeskundige.<br />

, evelyn.ghequiere@ocmwkortrijk.be<br />

of 056 24 42 05<br />

recht op wonen<br />

Op donderdag 2, 9 en 16 december maak<br />

je op verschillende locaties in de stad kennis<br />

met een aantal wooninitiatieven van<br />

diverse partners uit de welzijnssector.<br />

Een overzicht van de activiteiten:<br />

• In Centrum Overleie, aan de Overleiestraat<br />

45 en 60, wandel je letterlijk<br />

langs een metershoge daklozengids.<br />

• Het Sociaal Huis, aan de Budastraat 27,<br />

informeert je over sociaal wonen, doorgang-<br />

en crisiswoningen.<br />

• Heb je moeite om een huurwoning op<br />

de kop te tikken? De woonclub en haar<br />

vrijwilligers staan je met raad en daad bij.<br />

Breng een bezoekje aan deze club in de<br />

conciërgewoning van het stadhuis aan<br />

de Grote Markt 54 in <strong>Kortrijk</strong>.<br />

• In de Pluimstraat 7 maakt de fototentoonstelling<br />

‘Voor en na’ je wegwijs in de<br />

Bouwblokrenovatie.<br />

• In het lokale dienstencentrum De Zonnewijzer,<br />

aan de Lange Meerstraat 6, leer<br />

je meer over levenslang wonen. Personen<br />

die zelf in een aangepaste woning of<br />

woonvorm vertoeven, doen hun verhaal.<br />

, martine.knockaert@ocmwkortrijk.be<br />

of 0473 86 26 25<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 11


arcHieF<br />

Archief de Bethune is online<br />

De Stichting de Bethune heeft haar eigen stekje op het web. De private stichting beheert sinds 2004 de<br />

archief- en bibliotheekcollectie van de Markse familie de Bethune die sinds de 18 e eeuw haar stempel<br />

drukt op het politieke, economische en artistieke leven van de regio <strong>Kortrijk</strong> en ver daarbuiten.<br />

Felix de Bethune (1789-1880) was lid van het<br />

Nationaal Congres (de eerste wetgevende<br />

vergadering van de Belgische staat, nvdr.),<br />

senator en burgemeester. Zijn politieke verdiensten<br />

leverden de familie de adelstand<br />

op. Tot nu toe telt het stamhuis de Bethune<br />

vijf schepenen, vijf provincieraadsleden, vier<br />

burgemeesters, drie senatoren, één gouverneur<br />

en één volksvertegenwoordiger.<br />

pionier neogotieK<br />

Ook op artistiek vlak liet de familie zich<br />

niet onbetuigd. Jean-Baptiste de Bethune<br />

(1821-1894) was een pionier van de neogotiek<br />

in België. Hij realiseerde talrijke<br />

bouwwerken zoals het kasteel van Loppem<br />

en de abdij van Maredsous. uit het<br />

archief blijkt dat de familie een uitgebreid<br />

Jean-Baptiste de Bethune (1821-1894) was een pionier van de neogotiek in België.<br />

12 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

adellijk netwerk uitbouwde en contacten<br />

onderhield met kunstenaars. Zo was Guido<br />

Gezelle er een vaste gast.<br />

unieKe KijK<br />

Het archief gaat terug tot 1724 en biedt<br />

met huishoudboekjes, liefdesbrieven,<br />

oude kookrecepten, boodschappenlijstjes<br />

en persoonlijke aantekeningen een unieke<br />

kijk op het dagelijkse leven van de familie.<br />

Je vindt er ook stukken van zakelijke<br />

aard, zoals het handelsarchief ‘Bethune &<br />

fils’ (1724-1856) of de bouw- en restauratiedossiers<br />

van Jean-Baptiste de Bethune.<br />

De bibliotheek van de familie bestaat uit<br />

talrijke naslagwerken, West-Flandrica (een<br />

collectie van om en bij 45.000 werken met<br />

de nadruk op de provincie West-Vlaande-<br />

ren en Noord-Frankrijk) en een gevarieerde<br />

tijdschriftencollectie (683 titels, waarvan<br />

zo’n 150 nog lopend). De website geeft je<br />

een beeld van de grote hoeveelheid info<br />

die de Stichting de Bethune beheert en<br />

maakt je wegwijs in het gebruik ervan.<br />

, www.stichtingdebethune.be/nl<br />

wiSt je dat ?<br />

... <strong>Kortrijk</strong> afkomstig is van het Gallo-<br />

Romaans Cortoriacum, een afgeleide<br />

van de persoonsnaam Cortorius<br />

of Curtorius. Ofwel stamt de naam af<br />

van het Gallo-Romaanse Coretoriaco,<br />

waarin je de wortel ‘akar-‘ (lief, schitterend,<br />

uitstekend) terugvindt. De vormen<br />

Curterike en <strong>Kortrijk</strong> zijn te verklaren<br />

naar analogie met ‘rijk-namen’<br />

zoals Frankrijk. Aldus het etymologisch<br />

boek ‘De Vlaamse gemeentenamen.<br />

Een verklarend woordenboek’,<br />

een co-uitgave van het Davidsfonds,<br />

de Vlaamse Vereniging voor Steden<br />

en Gemeenten en uitgeverij Politea.<br />

... klaaskoeken erkend zijn als Vlaams<br />

streekproduct? Een Markse bakkerij<br />

sleepte de erkenning in de wacht. De<br />

klaaskoeken werden vroeger enkel in<br />

<strong>Kortrijk</strong> en Frans-Vlaanderen gebakken.<br />

Vandaag is het product gecommercialiseerd<br />

waardoor de echte betekenis van<br />

de lekkernij verloren ging. Vroeger konden<br />

kinderen enkel op 6 december de<br />

koeken verorberen, nu is dit mogelijk<br />

van september tot midden december.


Klare taal op<br />

de werkvloer<br />

Een stijgend aantal <strong>Kortrijk</strong>zanen spreekt thuis geen<br />

Nederlands of groeide op in een andere taal. Ondanks de grote<br />

inspanningen om het Nederlands onder de knie te krijgen,<br />

blijft het voor hen moeilijk om het taalgebruik op de werkvloer<br />

te begrijpen. Nochtans hebben werknemers die eenvoudige taal<br />

net nodig om efficiënt en veilig samen te werken.<br />

Wie moet communiceren met heterogene<br />

groepen doet er dus goed aan om te investeren<br />

in klare taal. Maar hoe begin je hieraan?<br />

Hoe kan je een taalbeleid implementeren<br />

in je organisatie of bedrijf? En hoe kan je je<br />

taalgebruik aanpassen zonder kinderachtig<br />

te worden? De <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> ging haar licht opsteken<br />

bij Siska Goubert, projectmedewerker<br />

taalbeleid bij het Huis van het Nederlands.<br />

Kleine inspanning<br />

“Klare taal op de werkvloer is meer nodig<br />

dan je zou denken. Niet enkel anderstalige<br />

medewerkers hebben er baat bij, ook voor<br />

taalzwakke personen is het uiterst belangrijk<br />

om in een eenvoudige taal te communiceren“,<br />

steekt Siska van wal. “Met een paar<br />

kleine inspanningen kom je al heel ver. De<br />

mededelingen op het prikbord kunnen<br />

bijvoorbeeld beknopter. Of misschien lukt<br />

het je om de veiligheidsvoorschriften met<br />

een foto of pictogram te verduidelijken?”<br />

advisering<br />

“We merken dat <strong>Kortrijk</strong>se kmo’s fel begaan<br />

zijn met de problematiek. Geregeld kloppen<br />

bedrijfsleiders bij het stadsbestuur aan<br />

op zoek naar tips om beter te doen. Velen<br />

zijn op zoek naar een manier om de taalvaardigheid<br />

te testen bij sollicitanten. In de<br />

toekomst willen we daarom werk maken<br />

van een taalscan en starten we met een adviseringsronde<br />

in de bedrijven”, besluit Siska.<br />

Ook de stad draagt haar steentje bij door<br />

kmo’s die aangesloten zijn bij unizo aan te<br />

sporen om aandacht te hebben voor hun<br />

taalbeleid. Dit doen ze via een enquête en<br />

het uitwisselen van goeie praktijkvoorbeelden.<br />

Begin mei ontvangt de onderneming<br />

met het beste taalbeleid een award.<br />

, projectmedewerker@hvn-wvl.be, 0474 62 59 72<br />

inTegraTie<br />

nieuwe naam,<br />

nieuwe Voorzitter<br />

De <strong>Kortrijk</strong>se Integratieraad is niet<br />

meer. De adviesraad heet nu immers<br />

‘Raad Intercultureel Samenleven<br />

<strong>Kortrijk</strong>’. “Met de nieuwe naam<br />

willen we meer nadruk leggen op<br />

de samenleving in zijn totaliteit en<br />

stappen we af van het negatieve<br />

beeld van het woord ‘integratie’. De<br />

voltallige adviesraad streeft namelijk<br />

naar een <strong>Kortrijk</strong> waar jong en oud<br />

harmonieus leert omgaan met diversiteit”,<br />

aldus Roger Schoutteeten. De<br />

voormalige directeur van Basisschool<br />

Drie Hofsteden nam onlangs zijn<br />

taak op als voorzitter van de raad. Hij<br />

vormt een tandem met ondervoorzitter<br />

Mehdi Ghammam.<br />

Getal van de maand<br />

874<br />

personen verbleven het afgelopen<br />

jaar op het doortrekkersterrein voor<br />

woonwagenbewoners. Sinds oktober<br />

2009 logeerden maandelijks gemiddeld<br />

73 personen op het terrein. De<br />

zomermaanden waren zonder twijfel<br />

de drukste. In augustus verbleven er<br />

maar liefst 42 gezinnen of 146 personen.<br />

Toezichter Johan Vermandele<br />

leidt alles in goede banen en is voor<br />

woonwagenbewoners en buurtbewoners<br />

het eerste aanspreekpunt.<br />

, johan.vermandele@kortrijk.be<br />

of 0498 90 94 20<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 13


leeFmilieu<br />

Bouwwerken crematorium<br />

in stroomversnelling<br />

Na acht maanden ploeteren in de modder krijgt het nieuwe<br />

crematorium bij de begraafplaats op Hoog <strong>Kortrijk</strong> geleidelijk<br />

vorm. Tientallen werklieden staan elke dag paraat om het<br />

crematorium gebruiksklaar te maken tegen eind september 2011.<br />

De ligging aan de rand van de stad maakt<br />

van de begraafplaats op Hoog <strong>Kortrijk</strong><br />

geen traditioneel stedelijk kerkhof met<br />

smalle paden en graven. Het geheel oogt<br />

veel meer als een open park dat naadloos<br />

overgaat in een groen landschap.<br />

unieKe begraafplaats<br />

Om dat uitzicht te bewaren, heeft men destijds<br />

het ceremoniegebouw ingegraven in de<br />

helling. Op diezelfde manier gaat men nu te<br />

werk voor de bouw van het crematorium. Het<br />

architectenbureau Souto De Moura Arquitectos<br />

en SumProject koos voor een inplanting<br />

van het nieuwe gebouw aan de straatzijde<br />

van de Ambassadeur Baertlaan. Dit zorgt<br />

14 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

ervoor dat het uitzicht op het landschap en<br />

op de unieke begraafplaats behouden blijft.<br />

bouWput<br />

De graafwerken, aanleg van rioleringen en<br />

paalfunderingen zijn inmiddels achter de<br />

rug. De volledige bouwput en de twee toegangshellingen<br />

zijn hierdoor al goed zichtbaar.<br />

Momenteel is de aannemer volop<br />

bezig met het bekisten en betonneren van<br />

de wanden. Dit maakt dat je binnenkort de<br />

volledige buitenwand van het gebouw zal<br />

kunnen zien. Tegen april moet het gebouw<br />

regen-en winddicht zijn.<br />

, www.psilon.be<br />

Verlopen conceSSie<br />

Viel het je tijdens het voorbije Allerheiligenweekend<br />

op dat bepaalde<br />

graven voorzien zijn van een klever?<br />

Dan betekent dit dat men het graf<br />

binnenkort zal verwijderen of dat de<br />

concessieduur bijna verlopen is.<br />

Familieleden hebben twee mogelijkheden<br />

om hun nabestaanden een<br />

laatste rustplaats te bezorgen op de<br />

begraafplaats. Ofwel koop je een graf-<br />

, nis- of urnenveld voor 30 of 50 jaar,<br />

ofwel opteer je voor niet-geconcedeerde<br />

grond. Kies je voor het laatste,<br />

dan blijft het graf gedurende 18 jaar<br />

behouden. Na het verstrijken van die<br />

datum neemt men de graven weg.<br />

Familieleden worden hiervan één jaar<br />

op voorhand verwittigd via een klever<br />

aan het graf en een brief aan de ingang<br />

van de begraafplaats. Gekochte<br />

grond daarentegen vervalt pas na 30<br />

of 50 jaar. Zij worden hiervan op gelijkaardige<br />

manier verwittigd en krijgen<br />

de kans om de concessie te verlengen<br />

in schrijven van 10 jaar.<br />

, www.kortrijk.be/burgerzaken,<br />

burgerzaken@kortrijk.be of 1777<br />

nieuw dienStgebouw<br />

op Sint-jan<br />

Eind <strong>november</strong> start men met de afbraak<br />

van het verouderde dienstgebouw<br />

op de begraafplaats Sint-Jan.<br />

Op dezelfde plaats komt een nieuw<br />

ceremonie- en dienstgebouw.<br />

Het nieuwe pand krijgt een centrale<br />

plaats in de vernieuwde groenzone<br />

tussen de Meensesteenweg en de<br />

huidige begraafplaats. Het nieuwe<br />

gebouw herbergt een ceremoniële<br />

ruimte die familieleden de kans moet<br />

geven om waardig afscheid te nemen<br />

van een dierbare. De natuurlijke<br />

lichtinval via lichtspleten, zorgt hierbij<br />

voor een intieme sfeer. Naast de<br />

ceremonieruimte biedt het gebouw<br />

onderdak aan een refter, berging, bureel,<br />

technische ruimte en sanitaire<br />

voorzieningen.


Onkruidvrije begraafplaats<br />

Eénentwintig hectare, dat is de totale oppervlakte van alle begraafplaatsen in <strong>Kortrijk</strong> en haar<br />

deelgemeenten. De medewerkers van de directie Leefmilieu sparen kosten noch moeite om deze<br />

locaties het hele jaar door verzorgd te houden.<br />

Eind vorige maand kregen de elf stedelijke<br />

begraafplaatsen nog een extra onderhoudsbeurt.<br />

In de aanloop naar de traditionele<br />

hoogdagen steken de medewerkers<br />

met plezier een tandje bij.<br />

Wildgroei aanpaKKen<br />

Ze onderhouden de plantenperken en hagen,<br />

verzorgen bomen en struiken, maken de paden<br />

onkruidvrij en voorzien grindwegen van<br />

een onderliggend doek. Bovendien plantten<br />

ze het voorbije jaar duizenden bodembedekkers<br />

aan om wildgroei tegen te gaan. Tot<br />

enkele jaren geleden maakte de directie Leefmilieu<br />

er een levenswerk van om de begraafplaatsen<br />

volledig onkruidvrij te maken. Dit<br />

kan sinds vorig jaar niet meer, om de eenvoudige<br />

reden dat het gebruik van sproeistoffen<br />

in openbaar groen volledig verboden is.<br />

natuurvoordeel<br />

De directie Leefmilieu herbekijkt nu de<br />

groenaanleg en probeert het gedachtegoed<br />

van de <strong>Kortrijk</strong>zaan bij te sturen. Onder<br />

het motto ‘zonder is gezonder’ brengen de<br />

mede werkers het onkruid tot op een aanvaardbaar<br />

niveau zonder sproeistoffen te gebruiken.<br />

Ze doen daarbij graag een beroep<br />

op jouw medewerking. Door het resterende<br />

kruid te wieden op en rond het graf van een<br />

kennis, help je hen al een stuk vooruit. Na<br />

amper één jaar is het resultaat van deze nieuwe<br />

aanpak bewonderenswaardig. Je merkt<br />

zelfs opnieuw vlinders, padden en egels op!<br />

, Directie Leefmilieu, 056 23 98 11 of 1777<br />

VerwelKte<br />

bloemen<br />

leeFmilieu<br />

Traditioneel liggen de <strong>Kortrijk</strong>se begraafplaatsen<br />

op 1 en 2 <strong>november</strong> bedolven<br />

onder de bloemen. Een mooi<br />

kleurentapijt dat jammer genoeg al<br />

snel verandert in een kil en koud winters<br />

tafereel. Vanaf 6 december ruimt<br />

de directie Leefmilieu deze uitgebloeide<br />

of verdroogde bloemen op. Waardevolle<br />

potten of plastieken bloempotjes<br />

die je graag opnieuw wil gebruiken,<br />

kan je dus best vooraf ophalen. Wil je<br />

binnenkort een winter –of kerststuk<br />

op het graf van je dierbare plaatsen?<br />

Wacht dan tot na 9 december om nieuwe<br />

beplanting aan te brengen.<br />

Biodivers hoekje<br />

Deze fraaie Sleedoornpage is sterk<br />

bedreigd in Vlaanderen. Bij de ontwikkeling<br />

van het stadsgroen Marionetten<br />

maakte men er werk van om deze<br />

vlindersoort nieuwe kansen te geven.<br />

Daartoe plantten de medewerkers van<br />

de directie Leefmilieu heel wat Sleedoorn<br />

aan in de hagen. Met succes,<br />

want op 6 september werd er voor het<br />

eerst een vrouwtje gespot.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 15


vrOeger en nu<br />

KortrijK Vanaf de leie<br />

Bovenstaande foto (oud) en info heeft de <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> gesprokkeld uit de publicatie ‘Vroeger<br />

en vandaag. <strong>Kortrijk</strong> vanaf de Leie gezien’. Samen met het <strong>Stad</strong>sarchief <strong>Kortrijk</strong> grasduinde<br />

auteur en licenciaat geschiedenis Martijn Vandenbroucke in oude foto’s en postkaarten<br />

van de Leie. Hij plaatst de historische beelden naast de hedendaagse opnames<br />

en geeft op die manier een unieke kijk op de wijzigingen die het <strong>Kortrijk</strong>se stadsbeeld<br />

de afgelopen eeuw onderging. Het boek is uitgegeven door Tempus en kost 19 euro.<br />

16 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

en toen<br />

was er...<br />

negentienhonderd veertien<br />

Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger<br />

België binnen. Ons land weigerde immers<br />

vrije doortocht te geven na de oorlogsverklaring<br />

van Duitsland aan Frankrijk. De<br />

eerste Duitse troepen (enkele verkenners<br />

te paard) daagden al op 22 augustus 1914<br />

in <strong>Kortrijk</strong> op. Het zou nog tot 17 oktober<br />

duren vóór het Duitse Vierde Leger de<br />

stad effectief innam. <strong>Kortrijk</strong> werd niet langer<br />

verdedigd en bleef daardoor gespaard<br />

van zware vernielingen. De foto toont hoe<br />

op 18 oktober 1914 Duitse soldaten op<br />

de Broelkaai marcheren. In het midden<br />

staat de betonnen zuil van de graanzuiger<br />

van de <strong>Kortrijk</strong>se Molens. Op de hoek<br />

van de Broelkaai en de Kapucijnenstraat<br />

ligt het café De Broelbrugge (verscholen<br />

achter de zuil). In het gebouw rechts bevindt<br />

zich een grote poort die toegang<br />

gaf tot de brouwerij van Auguste Tack in<br />

het toenmalige Kapucijnenbeluik, niet te<br />

verwarren met brouwerij Tack in de Handboogstraat.<br />

In de weerspiegeling van het<br />

water zie je het huis Delplancke (Broelkaai<br />

6), waar de eerste arrondissementscommissaris<br />

van <strong>Kortrijk</strong> woonde. Nu huisvest<br />

het pand het Broelmuseum.<br />

tWeeduizend en tien<br />

Op het hedendaagse beeld, achter de huizen<br />

op de Broelkaai, ontwaar je de Tacktoren.<br />

Deze naam verwijst naar de vroegere<br />

gelijknamige brouwerij. Nu is de Tacktoren<br />

een kunstenproductiecentrum waar verschillende<br />

culturele en artistieke verenigingen<br />

zich uitleven. De stad leverde de<br />

voorbije jaren heel wat inspanningen om<br />

het Buda-eiland om te vormen tot een levendige<br />

culturele plek. Die heropleving is<br />

ook duidelijk te voelen in de Kapucijnenstraat.<br />

Met de komst van enkele horecazaken<br />

straalt het pleintje rust en gezelligheid<br />

uit. De voormalige Pentascoop (nu<br />

Budascoop) bevindt zich op het einde van<br />

de straat. Het pand doet dienst als filmtempel<br />

en atelier voor hedendaagse kunsten.


NOG NIET AANGESLOTEN<br />

OP HET AARDGASNET?<br />

Ga jij er, net zoals onze redactie, van uit dat<br />

zowat elke <strong>Kortrijk</strong>zaan aangesloten is op<br />

het aardgasnet? Dan heb je het volledig<br />

fout. Vandaag zijn er maar liefst 9.000 woningen<br />

aansluitbaar die hiervan geen gebruik<br />

maken. Netleverancier Eandis wil de<br />

bewoners nu actief aanmoedigen. De stad<br />

stapt hier, als beheerder van het openbaar<br />

domein, graag in mee en wil de aansluitbare<br />

woningen in kaart brengen. Zo wil het bestuur<br />

vermijden dat kort na een heraanleg<br />

van een voetpad, een opbraak ervan nodig<br />

is om een aansluiting te realiseren. De aansluiting<br />

op het aardgasnet combineren met<br />

de uitvoering van riolerings-, wegenis- of<br />

voetpadwerken is tijd- en kostenbesparend<br />

en bespaart de bewoners extra ongemak.<br />

Wil je weten of jouw woning aansluitbaar is<br />

op het aardgasnet? Neem dan een kijkje op<br />

de website van Eandis.<br />

, www.eandis.be, doorklikken naar ‘aansluitingen’<br />

KLAAR VOOR DE HERFST?<br />

De kortere, donkere dagen lonken om de<br />

hoek en je wil nog zó veel doen. Snoeien<br />

in de tuin, bladeren ruimen, je huis en terras<br />

winterklaar maken,…. Kortom, je houdt<br />

van een opgeruimde, warme plek om te<br />

toeven tijdens de wintermaanden.<br />

Lukt het je niet om alle klussen zelf te kla-<br />

ren? Dan kan je, mits je voldoet aan bepaalde<br />

inkomensvoorwaarden, beroep doen<br />

op de vzw PWA.<br />

, Werkwinkel <strong>Kortrijk</strong>, Koning Albertstraat 12<br />

056 26 67 84 – pwa.kortrijk@skynet.be<br />

openbaar onderzoek<br />

GEMEENTELIJK RuIMTELIJK<br />

uITVOERINGSPLAN ‘VENNING<br />

– GOEDKOPE WONING’<br />

Het stadsbestuur maakte een gemeentelijk<br />

ruimtelijk uitvoeringsplan of kortweg RuP<br />

op om de renovatie en herbestemming<br />

van de sociale woonwijk Venning mogelijk<br />

te maken. Het RuP legt de nadruk op volgende<br />

randvoorwaarden voor de renovatie<br />

van de woonwijk:<br />

• het behoud van het tuinwijkkarakter<br />

rond het Juweliersplein met de mogelijkheid<br />

tot een woonverdichting tussen<br />

de Damastweverstraat en de Tapijtweverstraat,<br />

• het voorzien van groene fiets- en wandelverbindingen<br />

tussen de Spinnerijkaai<br />

en het Juweliersplein,<br />

• aandacht voor het groene en verkeersluwe<br />

Juweliersplein<br />

• aandacht voor voldoende parkeervoorzieningen<br />

voor auto’s en fietsen.<br />

De gemeenteraad stelde op 12 oktober het<br />

ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan<br />

nr. 5 (RuP) ‘Venning – Goedkope<br />

Woning’ voorlopig vast. Over dit plan organiseert<br />

het college van burgemeester en<br />

schepenen een openbaar onderzoek dat<br />

nog loopt tot en met 14 december <strong>2010</strong>. Tijdens<br />

dit openbaar onderzoek kan je eventuele<br />

bezwaren of opmerkingen formuleren.<br />

Het volledige dossier ligt ter inzage in het<br />

stadhuis bij de blauwe balie ‘Bouwen’.<br />

Bezwaren of opmerkingen bezorg je uiterlijk<br />

de laatste dag van het openbaar onderzoek<br />

aan de gecoro (gemeentelijke commissie<br />

voor ruimtelijke ordening), Grote<br />

Markt 54 in <strong>Kortrijk</strong>. Om ontvankelijk te zijn,<br />

geef je je opmerkingen en/of bezwaren af<br />

tegen ontvangstbewijs in het stadhuis of<br />

verstuur je ze aangetekend.<br />

, Directie <strong>Stad</strong>splanning en –Ontwikkeling, 056 27 84 50,<br />

peter.tanghe@kortrijk.be, www.kortrijk.be/wonen.<br />

kOrTrijk kOrT<br />

KANDIDATEN GEZOCHT<br />

VOOR EEN INLEEFREIS<br />

naar cebu city<br />

In het kader van de stedenband tussen<br />

<strong>Kortrijk</strong> en Cebu City organiseren de stad<br />

<strong>Kortrijk</strong> en de Noord-Zuidraad in juli 2011<br />

een jongerenreis naar Cebu. Een achttal<br />

<strong>Kortrijk</strong>se jongeren trekken voor drie weken<br />

naar Cebu City waar ze kennis maken<br />

met verschillende organisaties, projecten<br />

en de Fillippijnse cultuur. De inleefreis<br />

moet hen de kans bieden om leeftijdsgenoten<br />

en de gehele <strong>Kortrijk</strong>se bevolking te<br />

sensibiliseren rond deze stedenband.<br />

Wil jij deel uitmaken van deze jongerendelegatie?<br />

Laat je je graag onderdompelen in<br />

andere culturen én steek je daarbij graag<br />

zelf de handen uit de mouwen? Dan kan je<br />

binnenkort deelnemen aan de selecties. Je<br />

kan rekenen op professionele begeleiding<br />

van onder andere Klaas Holvoet, docent<br />

aan de Katho, Kim Walgraeve, leerkracht<br />

uit <strong>Kortrijk</strong> die vorig jaar reeds deelnam<br />

aan een inleefreis en Stijn Van Dierdonck,<br />

Noord-Zuidmedewerker bij de stad <strong>Kortrijk</strong>.<br />

Als kandidaat-deelnemer woon je in Groot-<br />

<strong>Kortrijk</strong> en ben je tussen 16 en 24 jaar. Je<br />

zorgt voor een startbedrag en helpt om<br />

sponsoracties te organiseren om de reiskosten<br />

te drukken. Naast een selectiedag<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 17


kOrTrijk kOrT<br />

vinden er ook nog twee voorbereidingsweekends<br />

plaats. Wakkert deze overvloed<br />

aan informatie je interesse aan? Kijk dan al<br />

even op www.kortrijk.be/3wekenreist.be<br />

of kom op 27 <strong>november</strong> om 19 uur naar<br />

het JOC, Filips van de Elzaslaan 35 voor een<br />

infoavond. De selectiedag vindt plaats op 4<br />

december in de Warande.<br />

, Mailen kan naar 3wekenreist@kortrijk.be<br />

‘THuIS’-ACTEuRS IJVEREN<br />

VOOR EEN WARME OPVANG<br />

Op maandag 22 <strong>november</strong> nodigt Pleegzorg<br />

Vlaanderen je uit voor een fikse op-<br />

“Goeiemorgen, goeiemiddag, welkom bij <strong>Stad</strong> <strong>Kortrijk</strong>!” Zo klinkt het elke werkdag tussen 9 en<br />

17 uur als je het gratis nummer 1777 belt. De medewerkers van dit centraal Meldpunt helpen je<br />

met meldingen, klachten en vragen over je stad.<br />

Eén centraal, gratis nummer betekent<br />

klantvriendelijk werken, vereenvoudiging<br />

en een sterke communicatie. Tot vorig jaar<br />

kon je als burger terecht met je meldingen<br />

en klachten bij drie 0800-nummers: het algemeen<br />

Meldpunt, het Meldpunt Rap en<br />

Rein én het Meldpunt Werk aan de Weg.<br />

Enig idee wat het jaarrapport 2009 daarover<br />

vermeldt? We vertellen het je graag in<br />

een notendop.<br />

aanspreeKpunt<br />

De Meldpunten registreerden in 2009 in<br />

totaal 8558 meldingen, variërend van meldingen<br />

over verlichting en signalisatie tot<br />

sluikstort, park- en groenonderhoud, riolering,<br />

afvalophaling en dieren. Sinds de start<br />

van de algemene registratie in 2004 is voor<br />

het eerst een daling merkbaar. De jaarvergelijkingen<br />

(vanaf 2004) leren ons dat in de<br />

categorie ‘onderhoud en herstel’ een daling<br />

merkbaar is. De categorie ‘sluikstort en afval’<br />

daalde in 2009 voor het eerst. Voor de andere<br />

thema’s valt geen noemenswaardige<br />

stijging of daling waar te nemen. De aan-<br />

18 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

warmer op de Grote Markt. Daarmee wil<br />

de organisatie interesse opwekken voor<br />

pleegzorg voor volwassenen met een beperking.<br />

‘Thuis’-acteurs Marleen Merckx en<br />

Bart Van Avermaet - Simonneke en Waldek<br />

- zijn peter en meter van Pleegzorg Vlaanderen<br />

en presenteren je tussen 10 en 13<br />

uur een heerlijke kop koffie. Samen met<br />

enkele begeleiders van Pleegzorg maken<br />

zij je warm voor de opvang van volwassenen<br />

met een beperking. Heb jij thuis nog<br />

een stoel vrij? Dan kan jij binnenkort als<br />

pleegouder zorgen voor een warme opvang<br />

en een kop koffie.<br />

, www.pleegzorgwestvlaanderen.be<br />

051 20 02 22<br />

1777... zegt u het maar!<br />

gebrachte meldingen komen voor de helft<br />

van eigen ambtenaren, vooral gemeenschapswachten<br />

en wijkagenten spelen hierin<br />

een prominente rol. Goed nieuws is dat<br />

maar liefst 75% van de meldingen binnen<br />

de termijn van 30 dagen kon afgehandeld<br />

worden. 6% kwam na registratie terecht bij<br />

derden (nutsmaatschappijen, gewest, provincie,<br />

e.a.) die op hun beurt moesten instaan<br />

voor de afhandeling. In de toekomst<br />

wil het gratis nummer 1777 zich nog sterker<br />

profileren als aanspreekpunt voor de stad.


SiSka buySSchaert<br />

werd tijdens de voorbije Rollofeesten verkozen<br />

tot meest verdienstelijke persoon<br />

van Rollegem. De 46-jarige Siska kreeg<br />

de erkenning voor haar jarenlange inzet<br />

voor de kinderen in de gemeente. Veertien<br />

jaar geleden richtte ze onder meer De<br />

Pimpeloentjes op. Het kinderkoor fleurde<br />

sindsdien al tal van huwelijksvieringen<br />

op. Naast het dirigeren van het koor geeft<br />

Siska ook bijles aan langdurig zieke kinderen.<br />

“Ik besef dat ik hen niet kan genezen,<br />

maar ik wil wel een poging doen om een<br />

onaangename periode wat op te vrolijken”,<br />

besluit Siska.<br />

robin raeS<br />

kroop op 21 oktober voor één dag in de huid<br />

van de <strong>Kortrijk</strong>se schepen Jean de Bethune.<br />

Meer dan 7.000 Vlaamse scholieren lieten<br />

die dag de schoolbanken een dagje links<br />

liggen en zetten hun eerste stappen op de<br />

werkvloer. Hun loon-voor-één-dag stonden<br />

ze af aan een jongerenproject in het Zuiden.<br />

“Het was de uitgelezen kans om wat meer<br />

te weten te komen over politiek. Ik mocht<br />

zelfs een korte toespraak houden over het<br />

project op de provincieraad in Brugge”,<br />

glundert de 18-jarige leerlinge van het Don<br />

Boscocollege. De stad schenkt op haar beurt<br />

eveneens 500 euro aan het project.<br />

ELINE BRuGMAN<br />

de mensen<br />

neemt vanaf december haar functie op als<br />

gemeenteraadslid voor Open VLD in <strong>Kortrijk</strong>.<br />

De politieke microbe wakkerde aan tijdens<br />

haar studies politieke en sociale wetenschappen<br />

aan de uGent. Eline is al sinds 2001 politiek<br />

actief, eerst als bestuurslid bij Jong VLD,<br />

daarna als bestuurslid bij Open VLD. Na de<br />

verkiezingen van 2006 zetelde de 30-jarige<br />

<strong>Kortrijk</strong>se als OCMW-raadslid. Die functie<br />

laat ze nu varen om Nele Claus op te volgen<br />

in de gemeenteraad. De Heulse lerares zegt<br />

immers de gemeenteraad vaarwel om een<br />

nieuw leven te beginnen in Frankrijk.<br />

Nieuw Europees rijbewijs<br />

Is je rijbewijs stilaan herleid tot een<br />

vervuild roze document met verouderde<br />

foto? Koester dan de dagen<br />

met papieren exemplaar, want binnenkort<br />

krijgt iedereen een rijbewijs<br />

in bankkaartmodel.<br />

Momenteel heeft elke lidstaat van de Europese<br />

unie een eigen document en circuleren<br />

er tientallen verschillende modellen,<br />

wat de controle door de ordediensten<br />

niet vergemakkelijkt. Bovendien zijn er tal<br />

van nadelen verbonden aan het papieren<br />

rijbewijs: het risico op fraude, diefstal, fouten<br />

en vervalsing is behoorlijk groot. België<br />

ijverde daarom samen met de rest van<br />

de unie voor een eenvormig rijbewijs.<br />

KortrijK pilootgemeente<br />

Onze stad startte onlangs met de uitreiking<br />

van het nieuw Europees rijbewijs. Alle<br />

inwoners zullen hiervoor systematisch een<br />

uitnodiging krijgen. De dienst Burgerzaken<br />

probeert dit zoveel als mogelijk parallel te<br />

laten verlopen met de vernieuwing van de<br />

identiteitskaart, zodat je slechts éénmaal<br />

naar het stadhuis moet komen.<br />

aanvraag<br />

Het nieuwe rijbewijs kan je vier dagen<br />

na aanvraag komen ophalen en kost 25<br />

euro. De prijs voor een spoedprocedure<br />

bedraagt 105 euro. Het document is tien<br />

jaar geldig. Voor voorlopige en internationale<br />

rijbewijzen verandert er niets: deze<br />

worden nog steeds in de vorm van een<br />

papieren document afgeleverd. Vanaf<br />

2013 starten ook de andere steden en gemeenten<br />

met de aflevering van het nieuwe<br />

model. Het oude papieren rijbewijs<br />

blijft evenwel nog een hele tijd geldig.<br />

, 1777 of burgerzaken@kortrijk.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 19


5 <strong>november</strong> tot 30 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />

13 November, INtreDe vaN SINterklaaS<br />

27 November t/m 4 December, Het HUIS vaN De SINt<br />

Zie ginds komt<br />

de stoomtrein<br />

Sinterklaas houdt van <strong>Kortrijk</strong>, en dat is<br />

helemaal wederzijds. elk jaar maakt hij zijn<br />

plechtige intrede in onze schone stede met<br />

zijn bonte bende zwartepieten. deze keer<br />

doet hij dat met de trein, om dan later twee<br />

weekends lang zijn intrede te nemen in zijn<br />

eigen ‘Huis van de sint’.<br />

joUw acTiviTeiT ook in de nieUwe UiT in korTrijk ? SlechTS één manier !!!! meer UiT-TipS kan je vinden op:<br />

Uit is overal en dé informatiebron voor je<br />

vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd<br />

zien in heel wat vrijetijdskalenders en<br />

websites?<br />

20 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

20 | UiT IN kortrIjk<br />

Het hoeft niet altijd de stoomboot te zijn; sinterklaas<br />

reist ook graag eens met de trein. op<br />

zaterdag 13 <strong>november</strong> om 14 uur raast de goedheilige<br />

trein met zijn passagiers het station van<br />

kortrijk binnen, waar de kinderen de Sint ongetwijfeld<br />

massaal zullen verwelkomen. Dit jaar<br />

wordt de sint omringd door circusartiesten.<br />

Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en<br />

paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! Deadline<br />

invoer: editie december: 5 <strong>november</strong>, editie januari:<br />

29 <strong>november</strong><br />

met agenda van<br />

5 <strong>november</strong> tot<br />

30 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />

voor je het weet sta je oog in oog met levensgrote<br />

giraffen. Ze buigen elegant hun nekken<br />

om een bezoeker te begroeten. als je houdt van<br />

kleur, moet je er ook bij zijn; vrouwelijke schepsels<br />

gehuld in prachtige kostuums bewegen zich<br />

voort in een zee van kleur, dansend langs de<br />

toeschouwers heen. ook circusclub De Skjève<br />

Smeete, een musicale zwartepietenband en een<br />

bende zotte acrobaat- en jongleerpieten vergezellen<br />

de sint met de koets richting het Schouwburgplein.<br />

later deze maand keert sinterklaas terug naar<br />

kortrijk om zich in alle rust voor te bereiden op<br />

zijn grote verjaardagsfeest. In zijn kortrijkse<br />

‘Huis van de sint’ nodigt hij groot en klein uit<br />

om te komen kijken hoe hij woont en werkt.<br />

vaak is het wel even aanschuiven, maar als je dat<br />

ervoor over hebt, trek je je ogen wijd open. en<br />

misschien krijg je wel een snelcursus ‘daken lopen’.<br />

voor de grote Sinterklaasshow op 13 <strong>november</strong><br />

wordt het symbolische bedrag van 1 euro gevraagd.<br />

De opbrengst gaat naar het thuiszorgproject<br />

koester, dat verpleegkundige, sociale<br />

en psychologische hulp biedt aan gezinnen met<br />

kinderen die vechten tegen kanker. Zieke kinderen<br />

zijn immers liever thuis dan in het ziekenhuis,<br />

bij hun ouders, broertjes en zusjes. Intussen<br />

doen al heel wat kinderen een beroep op de<br />

gratis diensten van koester, dat daarvoor alle<br />

steun verdient.<br />

Rintrede van de sint – za 13 <strong>november</strong><br />

14u: verzamelen aan het station.<br />

14u15: Sinterklaas komt aan met de trein en<br />

rijdt per koets naar het Schouwburgplein.<br />

15u + 16u30: Sinterklaasshows in de kortrijkse<br />

Schouwburg<br />

R Tickets: € 1 | Vooraf en enkel te koop in UiT in<br />

<strong>Kortrijk</strong>, Schouwburplein 14 - tijdens de openingsuren<br />

| 056 27 74 00 | evenenementen@kortrijk.be<br />

Rhet huis van de sint<br />

te bezoeken op zaterdag 27 en zondag 28 <strong>november</strong>,<br />

en op zaterdag 4 december (€ 1, ter<br />

plaatse te betalen).<br />

op woensdagavond 24 <strong>november</strong> is er een<br />

nocturne voor volwassenen om 20 uur ( € 5 –<br />

vooraf reserveren | Uit in kortrijk, Schouwburgplein<br />

14 | 056 23 98 55).<br />

R Erfgoedhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45 |<br />

056 27 74 46 | www.huisvandesintkortrijk.be<br />

R www.uitinkortrijk.be<br />

R www.uitinregiokortrijk.be<br />

R www.uitinvlaanderen.be


5 <strong>november</strong> tot 30 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />

13 tot 21 November, kortrIjk ZWemt | 26 tem 28 November, 19tH FlaNDerS SyNcHro<br />

Schoolslag, rugslag<br />

of baksteenslag<br />

de vlaamse Zwemweek is de periode bij uitstek<br />

om iedereen aan het zwemmen te krijgen.<br />

de drie overdekte stedelijke zwembaden<br />

magdalena, Lagae en mimosa bundelen daarvoor<br />

de krachten met een aantrekkelijk programma.<br />

Het magdalenabad ontvangt later<br />

deze maand ook een mooie keurgroep synchrozwemmers<br />

tijdens ‘Flanders Synchro’.<br />

De Sportdienst verloor bij het opmaken van het<br />

programma van ‘kortrijk Zwemt’ geen enkele<br />

leeftijdsgroep uit het oog. Zo kunnen de jongeren<br />

zich uitleven op de Jungle Run, de Dolphin<br />

Slide, een death-ride én een heuse watertrampoline.<br />

en als de palmbomen van tussen de zwembadtegels<br />

opschieten, weet je dat de Tropical<br />

Night ’s vrijdags op komst is. De studenten gaan<br />

dan weer ongetwijfeld stevig uit de bol op de<br />

Student Midnight Swim op woensdag 17 <strong>november</strong><br />

in het magdalenabad.<br />

voor de volwassenen mag het er dan weer wat<br />

rustiger aan toe gaan, tijdens het ochtendzwemmen<br />

met ontbijt, of een relaxerende zwempartij<br />

’s avonds. voor wie in het water aan zijn conditie<br />

wil werken, zijn er gratis lessen ‘hydrobic’<br />

of aquafitness, die spieren prikkelen waarvan je<br />

niet wist dat je die had.<br />

De dames kunnen op een extraatje van de<br />

Sportdienst rekenen. In een ontspannen loungesfeer<br />

beleven zij hun eigen avondje uit tijdens<br />

de Ladies Night. De 55-plussers ten slotte krijgen<br />

na hun zwembeurt een versterkend kopje<br />

koffie aangeboden.<br />

Spelen of zwemmen, tijdens de ‘kortrijk<br />

Zwemt’-week blijft niemand droog.<br />

R Zwembad Magdalena, Sint-Martens-Latemlaan<br />

1- 056 27 80 80 | Zwembad Lagaeplein, Heule -<br />

056 24 06 36 | Zwembad Mimosa, Mimosalaan-<br />

056 27 80 70 | www.kortrijk.be/sport<br />

R19th Flanders Synchro (26 tot 28 <strong>november</strong>)<br />

elk jaar weet de vzw olumpia, met als enthousiaste<br />

bezieler Guy De Geest, een hoogstaand<br />

internationaal gezelschap van synchroonzwemmers<br />

bij elkaar te brengen. Flanders Synchro,<br />

dat zijn 19 e editie beleeft, staat sinds 1994 op<br />

de internationale leN-kalender, en richt zich<br />

tot deelnemers van 13 jaar en jonger.<br />

Deze meeting bestaat uit twee delen: de eigenlijke<br />

competitie en een sociocultureel luik. Zo<br />

maken de deelnemers en hun begeleiders een<br />

trip door vlaanderen en leren ze uiteraard ook<br />

gaststad kortrijk beter kennen.<br />

R Zwembad Magdalena, Sint-Martens-Latemlaan 1 |<br />

058 51 24 21 | www.flanders-synchro-open.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 21<br />

UiT IN kortrIjk | 21


5 <strong>november</strong> tot 30 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />

18 November tot 4 December<br />

INterNatIoNaal kUNSteNFeStIval NeXt003<br />

kunstig cruisen door<br />

de eurometropool<br />

voor de 3 e keer stellen het Cultuurcentrum<br />

<strong>Kortrijk</strong> en kunstencentrum bUda het internationaal<br />

kunstenfestival neXt voor in Kort-<br />

rijk en de hele eurometropool. ‘neXt003’<br />

brengt een 50-tal hedendaagse theater- en<br />

dansvoorstellingen en performances.<br />

‘NeXt003’ wist onder meer jan Fabre, Superamas,<br />

Sidi larbi cherkaoui, Hubert colas en<br />

Philippe Quesne te strikken. maar niet alleen<br />

gevestigde namen duiken op in het programma.<br />

In het luik ‘Next Generation’ komen de jonge en<br />

trappelende honden aan bod.<br />

We lichten enkele opmerkelijke voorstellingen<br />

en projecten uit het programma.<br />

R‘double bill Project’ (Sidi Larbi Cherkaoui<br />

& gregory maqoma) - 24 en 25 <strong>november</strong>,<br />

20.15 uur - Schouwburg, Schouwburgplein 14<br />

De belgische Sidi larbi cherkaoui en de Zuidafrikaan<br />

Gregory maqoma ontmoetten elkaar<br />

in de brusselse dansschool P.a.r.t.S. Hoewel<br />

maqoma na zijn studies terugkeerde naar Zuidafrika<br />

en er een eigen gezelschap begon, lieten<br />

ze elkaar niet los. In 2009 vroeg maqoma aan<br />

cherkaoui om voor hem en danseres Shannell<br />

Winlock een ‘duet’ te creëren. Dat werd ‘bound’,<br />

waarin maqoma en Winlock hun lichaam gebruiken<br />

als bewegend portret. ‘bound’ is in belgische<br />

première in kortrijk te zien. Daarnaast<br />

brengt maqoma zijn creatie ‘Southern comfort’<br />

uit 2001, die hij samen met Winlock danst. een<br />

fascinerende double bill dus, met twee grote vissen<br />

uit de hedendaagse dans.<br />

22 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

22 | UiT IN kortrIjk<br />

Sidi Larbi Cherkaoui © John Hogg<br />

R‘Youdream’ (Superamas) – Première - 2, 3<br />

en 4 december, 20.15 uur (21 uur op 3/12) -<br />

budascoop, Kapucijnenstraat 10<br />

met ‘youdream’ heeft NeXt003 een wereldpremière<br />

op het programma. De voorstelling balanceert<br />

tussen een performance, tv-serie, film en<br />

een internetforum. je volgt de opnames van een<br />

tv-programma waaraan acht europeanen deelnemen.<br />

Ze leren elkaar kennen via een sociaal netwerk<br />

waarop mensen hun wildste dromen met<br />

elkaar delen. maar wat is verbeelding en wat is<br />

echt? Wie zijn de acteurs en wie de toeschouwers?<br />

Rop ontdekking in de eurometropool<br />

Dankzij de medewerking van drie Waalse en<br />

Franse partners krijg je de kans om tijdens<br />

‘NeXt003’ ook op bezoek te gaan in Doornik,<br />

rijsel en valenciennes. je gaat de bus op,<br />

waarop je een inleiding krijgt, filmpjes bekijkt of<br />

zelfs met een artiest kan praten. Het festival legt<br />

niet alleen bussen in naar aparte voorstellingen,<br />

maar biedt elke zaterdag een ‘NeXt-parcours’<br />

aan, met verschillende voorstellingen.<br />

R Als je het volledige programma thuis wilt krijgen,<br />

mail dan naar info@budakortrijk.be.<br />

Je kunt ook Tupperwaregewijs een ‘NEXT@home’<br />

organiseren: de mensen van het festival komen bij<br />

je thuis het programma toelichten, met foto- en<br />

videomateriaal, voor een gezelschap van minimaal<br />

vijftien geïnteresseerden.<br />

R 056 22 10 01 | www.nextfestival.eu | Tickets:<br />

UIT in <strong>Kortrijk</strong>, Schouwburgplein 14 | 056 23<br />

98 55 | www.uitinkortrijk.be<br />

‘jonck*food’<br />

voor een prikje<br />

op avontuur<br />

onder de noemer ‘jonck*food’ zet het cultuurcentrum<br />

kortrijk niet minder dan 32 voorstellingen<br />

in de kijker voor een jong publiek dat<br />

wel eens wat anders wil beleven. We doen een<br />

greep: compagnie cecilia tovert japanse geisha’s<br />

tevoorschijn, bij Peeping tom krijg je een<br />

slangenvrouw, acrobaten en een operazangeres<br />

voorgeschoteld. of je kunt proeven van een<br />

betoverende bony king of Nowhere, arnaud<br />

vandenbossche en David Galle op de Winternachten<br />

in aalbeke, een avondje michael<br />

jackson-moves in Neverland en een filosoferende<br />

lazarus over ‘De goedheid’.<br />

R Elke voorstelling in de ‘Jonck*food’-lijst kost je<br />

slechts € 6. Bovendien kun je als jongere – door<br />

de samenwerking met CJP – ook voordeliger<br />

naar andere voorstellingen uit het programma<br />

van CK*. Met je CJP-pas in de hand krijg je<br />

telkens € 3 korting | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

win !<br />

Komiek Henk rijckaert, de<br />

meest ‘bebakkebaarde’ van<br />

de 2 uit ‘Zonde van de zendtijd’<br />

speelt op donderdag 11<br />

<strong>november</strong> om 20.15u de<br />

première van zijn nieuwe<br />

voorstelling ‘Het experiment’.<br />

Cultuurcentrum <strong>Kortrijk</strong><br />

schenkt aCHt gratiS<br />

Kaarten weg aan de snelste<br />

mailers via uit@kortrijk.be.<br />

oPgeLet:<br />

hiervoor mailen kan alleen op<br />

maandag 8 <strong>november</strong>!


‘Week vaN De Smaak’ - 11-21 November<br />

de hele wereld<br />

op je bord<br />

De ‘Week van de Smaak’ krijgt in kortrijk een<br />

multicultureel tintje. je bent uitgenodigd op een<br />

ware table d’hôtes, waarbij je kunt aanschuiven<br />

aan een tafel met algerijnse, congolese, afghaanse,<br />

Iraanse, Haïtiaanse, rwandese, oezbeekse,<br />

eritrese of ethiopische gerechten… wat je maar<br />

verkiest. misschien gaat je voorkeur wel uit naar<br />

de belgische keuken bij mensen thuis. of wat<br />

dacht je van een ‘interreligieuze tafel’ in leiaarde?<br />

De ‘Week van de Smaak’ wordt smakelijk afgesloten<br />

op zondag 21 <strong>november</strong> vanaf 11 uur<br />

met een multicultureel buffet in het oc<br />

van Bissegem. Niet alleen je smaakpapillen<br />

worden geprikkeld, ook je oren en ogen, met<br />

marokkaanse muziek, russische zang en afrikaanse<br />

dans. aan tafel is er plaats voor maximaal<br />

150 mensen.<br />

R Table d’hôtes | <strong>Kortrijk</strong> en dichte omgeving<br />

(adres bij reservatie) | € 7 | Team Welzijn,<br />

Cathérine Dupont | 056 27 72 75 | catherine.<br />

dupont@kortrijk.be | www.kortrijk.be/integratie<br />

NoorD-ZUID GeScHeNkeNbeUrS - 3-5 December<br />

een groot hart<br />

voor afrika<br />

een weekend lang staat oc De Neerbeek te bissegem<br />

volgestouwd met geschenkjes uit de hele<br />

wereld, klaar om door jou te worden meegenomen.<br />

je kunt er ook heerlijke en eerlijke wijnen<br />

proeven of deelnemen aan workshops. De<br />

Noord Zuid Geschenkenbeurs is ook een prima<br />

gelegenheid om de kortrijkse Noord-Zuidbeweging<br />

beter te leren kennen. Daarvoor krijg je<br />

ruim de kans met de infobeurs ‘Warm hart voor<br />

het Zuiden’, die de focus legt op afrika. De beurs<br />

toont je welke projecten, en dat zijn er heel wat,<br />

zoal in kortrijk op poten worden gezet.<br />

op vrijdag 3 december om 19 uur wordt de infobeurs<br />

geopend met een voordracht van auteur<br />

en ‘ter Zake’-journalist Dirk barrez.<br />

R Oxfam Wereldwinkel | 056 22 32 44 | www.<br />

oxfamwereldwinkels.be<br />

© Griet Hendrickx<br />

5 <strong>november</strong> tot 30 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />

vrijdaG 5 novemBer<br />

tHeater | de kaFka’S – TheaTer anTi-<br />

Gone – ook op 6, 10, 11, 13 novemBer! |<br />

De kafka’s (of het ongedierte) brengt de hele<br />

weerbarstige zoölogie van Franz kafka tot leven<br />

op scène een revue waarin de vele, soms tegenstrijdige<br />

gezichten van kafka belicht worden |<br />

20u15 | € 10/8/5 | Theater antigone | 056 24<br />

08 87 | www.antigone.be<br />

DIverS | halloween: Spoken Bij de<br />

vleeT, Tem 7 novemBer! | € 6/gratis<br />

(-13) | museum kortrijk 1302 | 056 27 78 50 |<br />

www.kortrijk1302.be<br />

DaNS | maanSchadUw - david middendorp<br />

(nl) | een grillig sprookje over een<br />

prinsesje dat haar schaduw kwijt raakt. Dans,<br />

computeranimatie, live muziek. | 19u | € 6/20<br />

(gezinsticket)/6 | De kortrijkse Schouwburg |<br />

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

mUZIek | Folk op Zolder - pieTer<br />

lenaerTS,hanne de Backer | avantpremière<br />

| 20u30 | € 7 (lidkaart aan kassa verkrijgbaar)/gratis<br />

(leden) | joc kortrijk | 056<br />

27 73 43 | www.kortrijk.be/jeugd<br />

ZaTerdaG 6 novemBer<br />

mUZIek | war concerTo - BrUSSelS<br />

philharmonic o.l.v. dirk BroSSé |<br />

blikvanger van het 1 ste europees klarinetfestival<br />

is de internationale klarinetwedstrijd<br />

waarbij 3 laureaten strijden in de finale voor<br />

de hoogste eer.| 20u15 | € 21/19/15 | De<br />

kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

SPort|BaSkeTBal: k.k.S cB vS QUareGnon<br />

3e naT. heren a|20u45|S.c. lange munte|<br />

sportdienst@kortrijk.be|www.kortrijk.be/sport<br />

SPort | voeTBal: kvk 1e kl vS Beer-<br />

SchoT | 20u | Guldensporenstadion | 056<br />

37 46 55 | ticketing@kvk.be | www.kvk.be<br />

ZondaG 7 novemBer<br />

FIlm | onTBijTFilm: karla en kaTrine<br />

+ knoeSTer | voor kleuters, tieners en<br />

hun ouders | 9u | € 7/6/5 (film) + € 5/2 (ontbijt) |<br />

budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be<br />

FIlm | mamaTinee: BaBieS | voor ouders<br />

en baby | 14u | € 7/6/5 | budascoop | 056 22<br />

10 01 | www.budakortrijk.be<br />

mUZIek | arTe liBre: chloë & The loneSome<br />

cowBoy, paUwel de meyer |<br />

vrij podium voor jonge, beloftevolle singer/songwriters<br />

en semi-akoestische bands | 18u30 |<br />

De kreun | www.muziekcentrumtrack.be<br />

mUZIek | The Bony kinG oF nowhere |<br />

Pop en rock, bram van Parijs en zijn kompanen |<br />

20u15 | € 15/6(-26/cjP) | De kreun | 056 23<br />

98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

mUZIek | kaSTeelconcerT meT dUo<br />

BerTen d'hollander en aleSSandro<br />

valenTe | dwarsfluit en klassieke gitaar |<br />

11u | € 7 | 't kasteel Heule | 056 24 06 20 |<br />

www.devonke.be<br />

SPort | volleyBal: vBc marke-weBiS<br />

vS vlaamS BeloFTenTeam liGa B heren<br />

| 17u | S.c. olympiade | 056 27 80 09<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 23<br />

UiT IN kortrIjk | 23


5 <strong>november</strong> tot 30 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />

dinSdaG 9 novemBer<br />

tHeater | ZielSverwanTen - peTer de<br />

GraeF / dwama & enSemBle leporello |<br />

Gebaseerd op de gelijknamige meesterlijke maar<br />

ondertussen haast vergeten roman van Goethe|<br />

20u15 | € 13 | De kortrijkse Schouwburg | 056<br />

23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

woenSdaG 10 novemBer<br />

mUZIek | mamady keiTa & Sewa kan<br />

(Sn) | Folk en wereldmuziek, deze Guinees is<br />

de grootmeester van de djembé. | 20u15 | € 22/<br />

19/6 (-26/cjP) | De kortrijkse Schouwburg |<br />

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

mUZIek | cajeUne radio | Gitaarkwartet<br />

rond jo cassiers | 21u| gratis | muziekcafé<br />

track* | 056 27 70 00 | www.muziekcentrumtrack.be<br />

mUZIek | ShrineBUilder | Pop en rock -<br />

met culthelden Scott ‘Wino’ Weinrich (St vitus,<br />

The obsessed, …) en Scott kelly (Neurosis) gitaar,<br />

Dale crover (melvins) drums en al cisneros<br />

(om, Sleep) bas | 20u | € 16 (add)/14 (vvk) /<br />

11 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 |<br />

www.dekreun.be<br />

woenSdaG 10 novemBer<br />

mUZIek | caFé-chanTanT meT we<br />

Seem To have miSplaced oUr iGloo +<br />

FUnQ, 9 GepaSSioneerde mUZikan-<br />

Ten | 20u15 en 21u15 | o.c. De vonke | 056<br />

24 06 20 | www.devonke.be<br />

FIlm | BoekBaBy'S: meT kleUTerS<br />

naar een Filmpje kijken | 14u en 15u |<br />

€ 2 (vooraf te betalen in de jeugdafdeling) |<br />

openbare bibliotheek kortrijk | 056 27 75 00 |<br />

www.kortrijk.be/bibliotheek<br />

donderdaG 11 novemBer<br />

HUmor | heT experimenT (première) -<br />

henk rijckaerT | 20u15 | € 13 | De<br />

kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

vrijdaG 12 novemBer<br />

DIverS | week van de Smaak: open<br />

BUFFeT | cinéPalace café wordt omgetoverd in<br />

een huiskamerfeest, iedereen mag zelf een schotel<br />

klaarmaken en toevoegen aan het open buffet.<br />

Diverse culturen en buitenlandse studenten<br />

maken het buffet gekruid! | 19u | cinéPalace |<br />

0477 79 35 09 | www.promayo.be<br />

DIverS | week van de Smaak in heT<br />

vlaSmUSeUm - Tem 21 novemBer ! |<br />

belichting van een aantal opvallende eetgewoontes<br />

uit de vorige eeuw: leuvense Stoof, slijtepap,<br />

suikerbonen... | ma gesloten | vlasmuseum<br />

kortrijk | 056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be<br />

HUmor | GelooF mij! - niGel williamS |<br />

een hilarische voorstelling over zijn zoektocht<br />

naar de humor achter het geloof. | 20u15 | € 13 |<br />

De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

24 | | <strong>Stad</strong>Skrant UiT IN kortrIjk kortrijk<br />

tHeater | hoTel kommer en kwel<br />

(kamiel kemelS,rUdy dermaUx) - Toneel<br />

iSeGrim – ook op 13, 19, 20 novemBer<br />

+ 14, 21 novemBer om 15U! |<br />

20u | € 8 (add)/7 (vvk) | Feestzaal boerderijstraat<br />

| 0476 57 29 06 | www.isegrim.be<br />

mUZIek | on poinT laBelniGhT – jTo-<br />

Thec & The Bad moThaS + TiTle +<br />

UphiGhT collecTive | 20u | € 12<br />

(add)/10(vvk)/7 (kreuncard) | De kreun | 056<br />

37 06 44 | www.dekreun.be<br />

ZaTerdaG 13 novemBer<br />

SPort | vlaamSe Zwemweek Tem 21<br />

novemBer | stedelijke zwembaden kortrijk |<br />

056 27 80 00 | www.kortrijk.be/vrije-tijd/sport<br />

SPort | handBal: apolloon vS Ton-<br />

Geren 2e naT. dameS | Hbc apolloon |<br />

15u30 | S.c. lange munte | 056 27 80 00 |<br />

www.apolloon.be<br />

SPort | handBal: apolloon vS GBSk-<br />

SUperliGa heren | 19u | S.c. lange munte<br />

| 056 27 80 00 | www.apolloon.be<br />

DIverS | inTrede van de SinT | Plechtige<br />

intrede met een bonte bende pieten aan<br />

het station van kortrijk rond 14u. met de koets<br />

rijdt de sint richting Schouwburgplein | 15u en<br />

16u30 | € 1 (tickets enkel aan de balie van Uit<br />

in kortrijk) | De kortrijkse Schouwburg | 056<br />

23 98 55 | www.uitinkortrijk.be<br />

ZondaG 14 novemBer<br />

© Eugene Hertoghe<br />

DIverS | kerST & creaTieF BeUrS | originele<br />

geschenkartikelen, kerst- en eindejaarsdecoratie,<br />

gastronomie & creativiteit in een sfeervol<br />

kerstkader, gratis animatie en attracties voor<br />

jong en oud, optredens van o.a. Willy Sommers |<br />

10u | € 7/6/gratis (-12) | kortrijk Xpo |<br />

056 24 11 11 | www.kortrijkxpo.be<br />

mUZIek | ST. ceciliaconcerT - de koninklijke<br />

Filharmonie van kor-<br />

Trijk | 11u | € 10 | v.c. mozaïek | 056 20 18<br />

03 | freddy.nolf@skynet.be<br />

PoeZIe | heT penhUiS: menno wiGman<br />

| eén van de vooraanstaande dichters van<br />

ons taalgebied. Interviewer: carl De Strycker |<br />

10u30 | € 5 | orangerie broelmuseum | 056 27<br />

75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek<br />

mUZIek | eUro jaZZ orcheSTra - richard<br />

roUSSeleT | jazz en blues - Studenten<br />

met minder jazz-ervaring kunnen terecht in<br />

combo's.| 17u | concertstudio | 056 27 78 99 |<br />

www.eujazz.org<br />

maandaG 15 novemBer<br />

DIverS | week van de Smaak: TaBleS<br />

d’hôTeS in reliGieUZe SFeer | Schuif<br />

mee aan onze tafel en maak kennis met de eetculturen<br />

bij christenen, joden en moslims. | 19u |<br />

€ 6 (max 10 p.) | leiaarde | 056 27 72 75<br />

dinSdaG 16 novemBer<br />

mUZIek | pop Up-SeSSie: SoUndlaB<br />

analoGe SynThS | begrippen mS20, juno-<br />

106 en vco voor jou dagelijkse kost? ben je op<br />

zoek naar die éne synthklank uit een eighties<br />

hit of wil je gewoon meer weten over de goeie<br />

oude tijd van de analoge synths? | 20u30 | gratis<br />

| muziekcentrum track* | 056 27 79 00 |<br />

inschrijven: info@muziekcentrumtrack.be<br />

FIlm | vlaSman |14u30 | € 2 | o.c.<br />

De Neerbeek bissegem | 056 37 13 19 |<br />

www.bissegem.be<br />

mUZIek | The reSidenTS | een exclusieve<br />

show van deze legendarische band voor wie<br />

het begrip cult uitgevonden lijkt | 20u | € 23<br />

(add)/21(vvk)/18 (kreuncard) | De kreun | 056<br />

37 06 44 | www.dekreun.be<br />

woenSdaG 17 novemBer<br />

voorDracHt | BoTerhammen in de<br />

BiB: 'Björn SoenenS' | amerikakenner<br />

en vrt-chef journaal björn Soenens is auteur<br />

van ‘blijven proberen obama! amerika tussen<br />

droom en daad’. Hij maakt een stand van<br />

zaken op. | 12u15 | € 6 (add)/5 (vvk) | openbare<br />

bibliotheek kortrijk | 056 27 75 00 |<br />

www.kortrijk.be/bibliotheek<br />

mUZIek | de ideale man - BarT pee-<br />

TerS – ook op 18 novemBer! | 20u15 |<br />

€ 22/19/16 | De kortrijkse Schouwburg | 056<br />

23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

mUZIek | on STaGe wiTh … lady linn |<br />

lien De Greef vertelt over haar muzikale invloeden<br />

en helden in een intieme setting | 20u |<br />

gratis | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be


Debat | kUnST verSUS economie | De<br />

verhouding tussen kunst en economische realiteit!<br />

| 19u30 | gratis, inschrijven via www.<br />

academiekortrijk.be | academie | 056 27 78 60<br />

donderdaG 18 novemBer<br />

tHeater | 8 vroUwen, reGie inGrid<br />

FrenierS - ToneelGroep de wiSSel –<br />

ook op 19, 20 novemBer + 21 novem-<br />

Ber 15U! | 20u | € 6(vvk)/7(add) | o.c. De<br />

vonke Heule | 0495 45 90 04<br />

DIverS | week van de Smaak: open<br />

veGGie keUken | maandelijkse vegetarische<br />

kookavond | 19u | € 3 | cinéPalace | 0477 79<br />

35 09 | www.promayo.be<br />

vrijdaG 19 novemBer<br />

mUZIektHeater (+ 8 jaar) | porSelein -<br />

mUZiekTheaTer TranSparanT (Scène<br />

op Scène) | een oude man herinnert<br />

zich zijn kinderjaren, hoe hij, nadat zijn vader<br />

verdwijnt, eenzaam opgroeit onder de beschermende<br />

vleugels van zijn ongeruste moeder. al<br />

tekenend creëert hij zich een nieuwe wereld, zijn<br />

fantasie gebruikend als ontsnappingsroute uit de<br />

gesloten kamer. | 19u | € 6/20 (gezinsticket) |<br />

De kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

mUZIek | de vlaSBlomme vierT 45<br />

jaar meT FolkGroep paddy mUrphy'S<br />

wiFe | avond met keltische traditionals,<br />

liederen en tunes. | 20u | € 7/5 |<br />

oc De Neerbeek bissegem | 056 42 09 37 |<br />

www.devlasblomme-bissegem.be<br />

mUZIek | acTion BeaT | Ze komen van<br />

het engelse platteland, spelen in een wisselende<br />

bezetting van ca. 6 tot 15 man. | 22u | € 12<br />

(add)/10 (vvk)/7(kreuncard) | De kreun | 056<br />

37 06 44 | www.dekreun.be<br />

PerFormaNce - NeXt003 | anTonia<br />

Baehr: For FaceS - ook op 20 nov |<br />

20u15 | € 14/12/7 (-26) | budascoop | 056 23<br />

98 55 | www.nextfestival.eu<br />

mUZIek | BlUnT | West-vlaamse folkrock! |<br />

21u | gratis | muziekcafé track*| 056 27 79 00 |<br />

www.muziekcentrumtrack.be<br />

ZaTerdaG 20 novemBer<br />

mUZIek | warriorZ dUBSTep ediTion |<br />

Distance + Hughes + Dubfrow + mate & Fudge |<br />

22u | € 9 (add)/7 (vvk)/4(kreuncard) | De<br />

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be<br />

mUZIek | SamSon van G. Fr.<br />

haendel - FlanderS BaroQUe<br />

playerS,SaBine haeneBalcke,hilde<br />

coppé,paTrick van GoeThem,philip<br />

deFrancQ,lieven TermonT | vooraf<br />

duiding door musicologe beatrijs van Hulle |<br />

20u | € 30/25/15 (add)/25/20/10 (vvk) | Sintelisabethkerk<br />

| 0478 71 01 57 | www.altravoce.be<br />

PerFormaNce/tHeater- NeXt003 |<br />

Som FaveS – ivo dimchev (BG) |<br />

een intiem portret van de performer Dimchev<br />

in 10 losse topics | 22u | € 9/7 (-26/<br />

cjP) | arenatheater | 056 23 98 55 |<br />

www.nextfestival.eu<br />

SPort | BaSkeTBal: kon. korTrijk<br />

SporT cB vS laTem-de pinTe 3e naT.<br />

heren a | 20u45 | S.c. lange munte | sportdienst@kortrijk.be<br />

| www.kortrijk.be/sport<br />

SPort | handBal: apolloon vS waaSmUnSTer<br />

- 2e naT. dameS | Hbc apolloon<br />

| 15u30 | S.c. lange munte | 056 27 80<br />

00 | www.apolloon.be<br />

ZondaG 21 novemBer<br />

DIverS | week van de Smaak: mUlTicUlTUreel<br />

BUFFeT, SloTacTiviTeiT<br />

meT enkele opTredenS | o.c. De Neerbeek<br />

bissegem | 11u | € 7 | 056 27 72 75 |<br />

catherine.dupont@kortrijk.be<br />

WaNDelING | Groen TUSSen ijZer- en<br />

SnelweG , jonG naTUUrGeBied meT<br />

vele diverSiTeiT en levenSkanSen<br />

voor planTen dieren Zwammen |<br />

brumierstraat aalbeke (voorbij de sjouwer) |<br />

14u30 | natuurpuntkortrijk@telenet.be<br />

SPort | volleyBal: vBc marke-weBiS<br />

vS haaSrode leUven liGa B heren |<br />

17u | S.c. olympiadeplein | 056 27 80 09<br />

5 <strong>november</strong> tot 30 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />

dinSdaG 23 novemBer<br />

mUZIek | de jeUGd van TeGenwoordiG<br />

| Nederlandse rapformatie<br />

met Willie Wartaal, vieze Fur en P. Fabergé<br />

en hun vaste producer bas bron. | 20u |<br />

€ 17(add)/15(vvk)/12(kreuncard) | De kreun |<br />

056 37 26 44 | www.dekreun.be<br />

tHeater/FIlm- NeXt003 | TaGFiSh [all<br />

GreaT chanGeS BeGin aT The TaBel] –<br />

Berlin – ook op 24 novemBer 22U | 20u |<br />

€ 14/12/7 (-26/cjP) | arenatheater |<br />

056 23 98 55 | www.nextfestival.eu<br />

woenSdaG 24 novemBer<br />

mUZIek | jamSeSSie | come & groove! |<br />

21u | muziekcafé track* | 056 27 79 00 |<br />

www.muziekcentrumtrack.be<br />

DIverS | week van de Smaak: 'kook-<br />

SprookjeS' | Spannende en grappige verhalen,<br />

maak lekkere en creatieve recepten | 13u30<br />

en 14u30 en 15u30 | € 2 (vooraf te betalen in de<br />

jeugdafdeling) | openbare bibliotheek kortrijk |<br />

056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek<br />

mUZIek | moUcheTTe - TheaTer arTemiS<br />

–ook op 25, 26 novemBer! | 20u15 |<br />

€ 10 | Theater antigone | 056 24 08 87 |<br />

www.antigone.be<br />

DaNS/lIve mUZIek- NeXt003 | SoU-<br />

Thern BoUnd comForT – The cherkaoUi<br />

/ maQoma doUBle Bill projecT<br />

(BelGiSche première) – ook op<br />

25 novemBer | interculturele clash tussen 2<br />

grote heren uit de hedendaagse dans | 20u15 |<br />

€ 19/17/7 (-26/cjP) | De kortrijkse Schouwburg<br />

| 056 23 98 55 | www.nextfestival.eu<br />

donderdaG 25 novemBer<br />

voorDracHt | land van STreUvelS<br />

- oSwald maeS | causerie over<br />

het leven en de werken van Stijn Streuvels |<br />

14u30 | jeugdcafétaria kvk | 056 20 18 03 |<br />

freddy.nolf@skynet.be<br />

mUZIek | a place To BUry STranGerS |<br />

Stevig potje noise met onvoorspelbare melodieuze<br />

onderlaag.| 20u | € 16 (add)/14 (vvk) /<br />

11 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 |<br />

www.dekreun.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 25<br />

UiT IN kortrIjk | 25


5 <strong>november</strong> tot 30 <strong>november</strong> <strong>2010</strong><br />

vrijdaG 26 novemBer<br />

HUmor | alex aGnew STand-Up SeT |<br />

20u | € 20 (add)/17 (vvk) | o.c. De Neerbeek<br />

bissegem | 0485 84 40 56 |www.ticketgang.be<br />

ZaTerdaG 27 novemBer<br />

DIverS | hUiS van de SinT – ook<br />

op 28 novemBer en 4 decemBer! |<br />

erfgoedcel kortrijk | 056 27 74 24 |<br />

www.erfgoedcelkortrijk.be<br />

PerFormaNce | roBin jonSSon: SimUlaTionS<br />

| 19u en 21u | € 9/7 (-26) | budascoop<br />

| 056 23 98 55 | www.nextfestival.eu<br />

HUmor | Slapen in een TwijFelaar -<br />

deniS nowé | Hij heeft een ex, een huidige<br />

en fantaseert over een toekomstige… kortom,<br />

hij zit in een 'midwifecrisis'. | 20u15 | € 11/6<br />

(-26) | o.c. aalbeke<br />

SPort | voeTBal: kvk vS lokeren 1e<br />

kl. | 20u | Guldensporenstadion | 056 37 46<br />

55 | www.kvk.be<br />

ZondaG 28 novemBer<br />

mUZIek | FaTS domino herleeFT meT<br />

de SUperior dance Band! | verrassing<br />

met de 'traditionals' van deze artiest, afgewisseld<br />

met de traditionele New orleans-muziek |<br />

19u | v.c. mozaïek | www.superiordanceband.be<br />

dinSdaG 30 novemBer<br />

mUZIek | lady linn and her maGni-<br />

FicenT Seven | Pop en rock, echo’s uit een<br />

ver verleden… maar vrees niet, hippe vogels! |<br />

20u | € 15 (add)/13 (vvk)/10 (kreuncard) | De<br />

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be<br />

26 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

26 | UiT IN kortrIjk<br />

© A. Christiaens & H. Lamon<br />

eXPo<br />

Tem 7 novemBer<br />

ScHIlDerkUNSt | GalerijenparcoUrS -<br />

dirk vander eecken | al jaren op zoek<br />

naar het hoe en waarom van ordening in de<br />

chaos, van patronen die overal opduiken. als<br />

hij de nano-opname ziet van koolstofatomen<br />

beseft ook hij dat er parallellen zijn tussen<br />

dit en zijn werk. | vrij, za, zo 14-17u |<br />

gratis |benedengalerie | 056 23 98 50 |<br />

www.kortrijk.be/tentoonstellingen<br />

vanaF 12 novemBer<br />

INStallatIekUNSt | jonaS vanSTeenkiSTe<br />

- a Space oF conFinemenT |<br />

beeldend kunstenaar die werkt rond en met<br />

ruimtes en hierbij gebruik maakt van verschillende<br />

media | benedengalerie | 056 23 98 50 |<br />

www.kortrijk.be/tentoonstellingen<br />

Tem 14 novemBer<br />

ScHIlDerkUNSt + DeSIGN | GalerijenparcoUrS<br />

– marTha Scheeren |tim<br />

baute | vrij 14-18u – za, zo 11u-18u | gratis |<br />

Galerie cellaar | 0473 75 07 29 | www.cellaar.be<br />

vanaF 19 novemBer<br />

FIlm | alexiS deSToop - kairoS | vanaf<br />

19/11 iedere dag van 10-12u en 14-17u behalve<br />

maandag | € 3/2/1 | Paardenstallen | 056 27<br />

77 80| www.nextfestival.eu<br />

Tem 27 novemBer<br />

eXPo | 3d prinTS polyamide | rapid<br />

Prototyping 3D Printing: een kijk op hedendaagse<br />

werkmethodes, tools en toepassingen<br />

met een blik naar de toekoms. I.s.m. mgx by materialise<br />

| ma, di, woe, vrij, zat 14-18u | academie<br />

| 056/27 78 60 | www.academiekortrijk.be<br />

Tem 30 novemBer<br />

teXtIel | hemelS Goed! | 9-12.30u en<br />

13.30-18u, za-zo 14-18u | € 3 | vlasmuseum |<br />

056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be<br />

DeSIGN | GalerijenparcoUrS –<br />

jaSper morriSon | 'It was all very poetic<br />

and meaningful at the time' The early designs,<br />

projects and drawings. De expo is een<br />

'wereld' primeur vrij 14-18u – za, zo 11-18u |<br />

gratis | Galerij Gyselinck | 056 22 08 24 |<br />

www.gyselinckdesign.be<br />

Foto | FoToTenToonSTellinG SinUloG<br />

FeSTival | Selectie van de meest imponerende<br />

foto’s - i.k.v. de stedenband kortrijkcebu<br />

city | gratis | hal administratief stadhuis<br />

kortrijk | 056 27 72 80 | www.kortrijk.be/<br />

stedenband<br />

Tem 9 janUari 2011<br />

eXPo | onGelooFlijk! van hemel,<br />

hel en hallelUja | Spraakmakend, anderhalve<br />

eeuw volksgeloof in kortrijk, speelse<br />

reflectie over erfgoed, actualiteit, beleving en<br />

bezieling. | museum kortrijk 1302 | 10-17u |<br />

€ 4/3/1/gratis – combitickets met kortrijkse<br />

musea: €7/5 (groepen) | 056 27 74 24 | www.<br />

kortrijk.be + beelDeNDe kUNSt | Graffitikruis,<br />

totem tussen hemel en aarde – jeps, graffitikunstenaar<br />

| kruis van 6m met fotorealistische<br />

jezus | begijnhofpark | 0473 86 28 42 |<br />

www.kortrijk.be/jeugd


<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> zoekt leuke foto’s<br />

sTadskiekjes<br />

7.500 BEKERS VOOR EERLIJKE HANDEL<br />

Op 29 september maakten 200 leerlingen<br />

van enkele <strong>Kortrijk</strong>se scholen een uniek én<br />

vooral eerlijk kunstwerk op het Schouwburgplein.<br />

De jongelui vulden 7.500 bekers<br />

met Fair Trade-koffie. Resultaat: een indrukwekkend<br />

kunstwerk van twaalf op vijf<br />

meter! De verkoop van de bekers bracht<br />

1.500 euro op. Dit bedrag gaat naar Mobile<br />

School, een niet-gouvernementele organisatie<br />

die straatkinderen helpt en vorming<br />

geeft aan straathoekwerkers in ontwikkelingslanden.<br />

Of hoe een ‘bakje troost’ zijn<br />

naam niet gestolen heeft…<br />

SPORTEN OVER DE GRENZEN HEEN<br />

18 leerlingen van de Pleinscholen, Spes<br />

Nostra, Sint-Theresia-instituut en Sint-<br />

Amandscollege Noord etaleerden eind<br />

september hun talenten tijdens de Internationale<br />

Jeugdsportfeesten in de <strong>Kortrijk</strong>se<br />

zusterstad Saint-Cloud, nabij Parijs. Teams<br />

uit Saint-Cloud en de zustersteden Windsor-<br />

Maidenhead (Groot-Brittannië), Bad Godesberg<br />

(Duitsland), Frascati (Italië) en Boadilla<br />

del Monte (Spanje) namen het tegen elkaar<br />

op in verschillende sportdisciplines. De<br />

Kort rijkse 16- en 17-jarigen behaalden een<br />

eervolle tweede plaats.<br />

BABBEL OVER ARMOEDE<br />

OVER HET SOEPBORD<br />

De ‘soepefjèste’ stond op 16 oktober in het<br />

teken van de Werelddag van het verzet tegen<br />

Armoede. Rond de soeppot stonden verschillende<br />

partijen broederlijk naast elkaar: mensen<br />

in armoede en uit kansengroepen, politici<br />

en vertegenwoordigers uit de vakbonden<br />

en de welzijnssector. Zij zetten niet alleen<br />

hun beste beentje voor om de lekkerste soep<br />

te bereiden. Bedoeling was vooral dat arm en<br />

niet-arm een losse babbel met elkaar hadden.<br />

Naar verluidt werden zowel de gespreksstof<br />

als de soep bijzonder gesmaakt.<br />

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de<br />

aanslag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je je kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen<br />

de <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.<br />

© Foto Hol © Hermien Pattyn<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 27


sTadskiekjes<br />

Een dikke tien voor feesteditie<br />

Student Welcome Concert<br />

De jubileumeditie van het Student Welcome Concert op het Schouwburgplein was een onvolprezen voltreffer. Zowat 5.500 enthousiaste<br />

jongelui woonden de gratis optredens bij. De affiche van de 10 e editie was er dan ook één om duimen en vingers van af te likken. De<br />

organisatoren hadden de toppers van de muziekscène naar <strong>Kortrijk</strong> gehaald; zoals The Opposites en Balthazar. Het concert duurde voor<br />

het eerst tot na middernacht. Het dj-duo Fredo & Thang sloten het muzikaal feestgedruis af.<br />

28 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

© anthonie lanckman

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!