Casco nr. 5 augustus 2012 - FNV Bouw

fnvbouw.nl

Casco nr. 5 augustus 2012 - FNV Bouw

mensen bezig te houden. Wat niet wil zeggen

dat ik niet bereid ben me er in de toekomst

vanaf de zijlijn nog eens tegenaan te

bemoeien als dat nodig is.”

Meer belangen

Van de vakbeweging naar de politiek.

Kerstens ziet parallellen als het gaat om het

behartigen van belangen van mensen. Maar

ook verschillen: bij het maken van afwegingen

heb je in de Tweede Kamer met méér

belangen te maken dan bij de vakbeweging,

die vooral pal moet staan voor haar eigen

achterban. Dat zal wennen zijn.

Kerstens kwam aan het begin van de zomer,

zoals dat heet ‘met stip’, binnen op de kandidatenlijst

van de PvdA. In september gaat

AUGUSTUS 2012

het Haagse avontuur echt beginnen. Eerst

met de verkiezingen en de vraag welk mandaat

de PvdA van de kiezers krijgt. Dan het

debat binnen de fractie over de verdeling

van de portefeuilles en daarna de kabinetsformatie.

Benaderbaar blijven

Hoe begint Kerstens aan zijn nieuwe loopbaan?

“Vermoedelijk zoals alle nieuwe parlementariërs”,

zegt hij, “met het voornemen

om me niet te laten opsluiten op die vierkante

kilometer in Den Haag. Ik wil me laten

zien in het land. Ik wil dáár komen waar de

PvdA hoort te zijn, waar de mensen de partij

verwachten. Ik wil zichtbaar zijn en benaderbaar

blijven. Wat ik zeker ga proberen is

Casco

Interview

de band tussen de partij en de vakbeweging

aan te halen. Het moet weer normaal worden

dat Kamerleden even contact leggen met de

bonden als er iets speelt op hun terrein. Dat

is de laatste tijd te dikwijls niet gebeurd.”

Wat dat betreft, denkt Kerstens dat hij op

een goed moment de fractie binnenkomt.

Hij vertelt dat hij met lede ogen heeft gezien

hoe de PvdA zich de afgelopen jaren

verwijderde van haar achterban. “Ze hebben

een hoop laten liggen en daarmee heeft de

partij veel krediet verspeeld. Gelukkig zie ik

nieuwe krachten die er volop mee bezig zijn

de partij weer op de goede koers te krijgen.

Dat zijn gelijkgestemden. Daar wil ik mee in

zee.”

Het grote geld

Kerstens heeft er duidelijk zin in. Hij hoopt

alleen niet dat mensen in de vakbeweging

denken: ‘daar gaat er weer een naar Den

Haag; daar gaat er weer een voor het grote

geld’. Hij zegt: “Ik ben niet vies van geld

maar het is nooit een drijfveer geweest in

mijn leven. Ik ben de laatste jaren veelvuldig

in het nieuws geweest vanwege mijn

voortrekkersrol in de FNV en dat heeft ertoe

geleid dat ik meerdere aanbiedingen heb

gekregen voor andere functies. Daar waren

er ook bij waarmee ik groot geld had kunnen

verdienen, maar dat heb ik niet gedaan. Het

sóórt werk dat ik doe vind ik belangrijker

dan wat het in materiële zin oplevert.”

Verschil maken

De politiek, zegt hij ten slotte, was niet zijn

jongensdroom. Werken bij de vakbond was

dat wel. Nu hij dan toch de politiek ingaat,

zal hij de achterban die hij achterlaat niet

vergeten. “Ik wil herkenbaar blijven voor de

leden van de vakbeweging. We staan aan de

vooravond van ingrijpende hervormingen.

Ik ga ervoor knokken op al die punten voor

gewone mensen het verschil te maken. Het

liefst natuurlijk tussen verschrikkelijk slecht

zonder en fantastisch dankzij mijn bemoeienis.

Zit dat er niet in, dan kies ik er liever

voor om vuile handen te maken om toch iets

fatsoenlijks voor elkaar te boksen, dan dat

ik met schone maar lege handen aan de zijkant

sta te klagen dat het niet fantastisch is

geworden. Dat moeten anderen maar doen.

Ik niet.” ●

7

More magazines by this user
Similar magazines