31.08.2013 Views

Krul nr. 8 december 2012 - FNV Bouw

Krul nr. 8 december 2012 - FNV Bouw

Krul nr. 8 december 2012 - FNV Bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In dit nummer:<br />

● ‘Iedereen ontslagvergoeding’<br />

Ideeën voor betere arbeidsmarkt<br />

● Huub Elferink is uitgeroepen<br />

tot Nationale Houtheld<br />

● Kom naar het congres:<br />

‘Je mening laten horen heeft zin’<br />

MAGAZINE VOOR LEDEN VAN<br />

JAARGANG 5 | NUMMER 8 | DECEMBER <strong>2012</strong> | <strong>FNV</strong>MEUBELENHOUT.NL


eeld Chris Pennarts<br />

Helemaal mijn ding<br />

Mark van Oostwaard (32) werkt al zestien jaar met veel plezier bij Verweij<br />

Houttechniek in Woerden. “Ik heb dan ook een zeer veelzijdige baan<br />

als voorman van de machinale. Ik stuur daar dagelijks acht tot tien mensen<br />

aan en zorg er ondertussen voor dat de processen efficiënt verlopen.<br />

Dat houdt onder meer in dat ik de planning doe, de orders uitdeel, de<br />

bestellingen bijhoud en ervoor zorg dat de machines blijven lopen. Veel<br />

verantwoordelijkheid dus, maar dat is helemaal mijn ding.”<br />

WEGWIJS<br />

Leden van <strong>FNV</strong> Meubel & Hout kunnen met vragen of problemen bij hun bond terecht.<br />

Dat kan persoonlijk bij de vakbondscentra en de lokale afdelingen of telefonisch op nummer<br />

0900 368 26 89 (lokaal tarief). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot<br />

17.30 uur. Zie verder voor servicegegevens pagina 21.<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

IS ONDERDEEL VAN <strong>FNV</strong> BOUW<br />

<strong>Krul</strong><br />

in dit nummer<br />

rubrieken<br />

Inhoud<br />

6 Ideeën voor de arbeidsmarkt<br />

Het kabinet hervormt de arbeidsmarkt door<br />

de pensioenleeftijd te verhogen, het ontslagrecht<br />

te versoepelen en de WW flink te<br />

verschralen. Dat kan beter en eerlijker. De<br />

leden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> bedachten een plan.<br />

16 Houtheld Huub houdt het veilig<br />

Werkvoorbereider Huub Elferink is verkozen<br />

tot Nationale Houtheld en is daarmee dé<br />

Nederlandse ambassadeur voor veilig werken<br />

in de houtbranche. “Het grootste risico is<br />

dat je door routine te makkelijk wordt.”<br />

22 ‘Geef uw mening op het congres’<br />

Het algemeen congres van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> is hét<br />

moment om invloed uit te oefenen op de<br />

toekomst van uw sector en de vakbond. Vier<br />

actieve leden vertellen waarom zij deze gelegenheid<br />

niet willen missen.<br />

4 <strong>Krul</strong>len<br />

5 Uitgelicht<br />

8 Branche<br />

10 In beeld<br />

12 Arboprijs<br />

17 Spaanders<br />

20 Lekker bezig!<br />

21 Service<br />

24 Bondig<br />

29 Puzzel<br />

WEBSITE<br />

Voor informatie en nieuws: fnvmeubelenhout.nl<br />

HOOFDKANTOOR<br />

<strong>FNV</strong> Meubel & Hout, Postbus 520, 3440 AM<br />

Woerden. Opzegging lidmaatschap schriftelijk<br />

aan dit adres of naar<br />

ledenadministratie@fnvbouw.nl.<br />

3


4<br />

<strong>Krul</strong>len<br />

Bijzonder ‘iDea’<br />

<strong>Krul</strong><br />

Houtkunstenaar Peter<br />

van de Waal uit Borculo<br />

heeft een wel heel<br />

bijzondere bestemming<br />

gevonden voor<br />

een zeven jaar oude es<br />

die in zijn achtertuin<br />

stond. Uit het hout<br />

ervan vervaardigde hij<br />

namelijk de iDea, een<br />

luidspreker, bedoeld<br />

voor tabletcomputers<br />

en smartphones. De<br />

luidspreker heeft veel<br />

weg van een antieke<br />

grammofoon en verbindt op die manier een<br />

ouderwets icoon aan hedendaagse techniek.<br />

Daarbij wordt de tablet of smartphone in<br />

een klankbord gezet die het geluid naar de<br />

houtgedraaide trechter leidt. “Die zet de<br />

ietwat blikken toon uit de apparaten om in<br />

een warm geluid”, aldus Van de Waal. Het<br />

hout heeft hij nat gedraaid, met een lamp<br />

ernaast. “Zodat ik door de doorschijning<br />

goed kon zien hoe dun de hoorn werd en ik<br />

het proces op die manier goed in de gaten<br />

kon houden.” De eerste reacties zijn dusdanig<br />

positief, dat de luidspreker wellicht ook<br />

in serie geproduceerd gaat worden.<br />

Voor de iDea en meer bijzondere werken van<br />

de houtkunstenaar, kun je terecht op: kunstlokaal11.com.<br />

FOTO PETER VAN DE WAAL<br />

Oude werkbanken<br />

In Duxbury, een stadje onder de rook van het<br />

Amerikaanse Boston, is bij toeval één van<br />

de oudste houtwerkplaatsen ‘gevonden’. Het<br />

gaat om een meubelmakerij uit vervlogen<br />

tijden. De ruimte werd aangetroffen in een<br />

leegstaand pand en is nog volledig intact.<br />

Er staan werkbanken, gereedschaphouders<br />

en een voetaangedreven draaibank die dateert<br />

uit hoogstwaarschijnlijk de achttiende<br />

eeuw. Volgens deskundigen werd het pand<br />

ooit bestierd door één van de eerste meubelmakers<br />

van de Amerika.<br />

Meubelmaker maakt<br />

meubellijn met ‘Pitt’<br />

Brad Pitt houdt er naast zijn filmcarriere een opvallende nevenactiviteit<br />

op na. Sinds kort ontwerpt de Amerikaanse acteur namelijk<br />

meubels. Die brengt hij samen met de in Amerika zeer beroemde<br />

meubelmaker, Frank Pollaro op de markt. Al van kinds af aan had<br />

Pitt een fascinatie voor architectuur en ontwerpen. Dat vertelt hij in<br />

het architectuurmagazine Architectural Digest. Hij volgde er zelfs<br />

even een studie in, omdat je in die studierichting geen Frans hoefde<br />

te volgen, zo verklapt hij. De schetsen die Pitt destijds maakte werden<br />

per toeval opgemerkt door Pollaro. Hij deed de acteur direct een<br />

aanbod om ze in productie te brengen. Die kans liet Pitt niet aan<br />

zich voorbijgaan en sinds vorige maand is de collectie Pitt & Pollaro<br />

verkrijgbaar. De lijn bestaat onder meer uit een bed, tafel en een<br />

stoel. Zie voor meer informatie: pitt-pollaro.com. FOTO PITT&POLLARO<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


tekst en beeld BDU Uitgevers<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

<strong>Krul</strong><br />

Uitgelicht<br />

Controleer zelf of er veilig wordt<br />

gewerkt met machines<br />

Voorkomen is beter dan genezen, vindt de Inspectie SZW.<br />

Daarom werd een virtuele werkplaats gelanceerd. Hiermee kan<br />

de hout- en meubelsector zelf controleren hoe er veilig met<br />

houtbewerkingsmachines gewerkt kan worden.<br />

De onlangs gelanceerde ‘Virtuele werkplaats<br />

machinale houtbewerking’ is een website<br />

die volgens John Broere, projectleider Hout-,<br />

Timmer- en Meubelindustrie bij de initiatiefnemer<br />

Inspectie SZW, zijn steentje bijdraagt<br />

aan het vooraf attenderen op de meest voorkomende<br />

gevaren bij het werken met houtbewerkingsmachines.<br />

“Er is soms simpelweg<br />

nog te veel onduidelijkheid bij bedrijven”,<br />

zegt Broere. Tijdens een informele bijeenkomst<br />

op het Hout- en Meubileringscollege<br />

(HMC) in Amsterdam gaf Broere de aftrap<br />

voor de werkplaats. Reden voor de lancering<br />

zijn de inspectieresultaten van de afgelopen<br />

drie jaar. Broere: “Bij inspecties in 2009<br />

werd bij tweederde van de bedrijven in deze<br />

Een inspecteur geeft uitleg over de meest voorkomende problemen bij houtbewerkingsmachines.<br />

In deze rubriek belicht <strong>Krul</strong> bijzondere<br />

mensen en projecten uit de sector.<br />

Heeft u een tip voor de redactie?<br />

Laat het ons weten via krul@bdu.nl.<br />

sector overtredingen van de Arbowet aangetroffen.<br />

Daarbij ging het vooral om het niet<br />

goed afschermen van onderdelen als zaagbladen,<br />

beitels en frezen. Het bleek in de<br />

jaren erna dat als we bedrijven vervolgens<br />

vaker bezoeken en op gevaren wijzen, het<br />

arbobewustzijn toeneemt en steeds meer<br />

bedrijven ook structurele maatregelen treffen<br />

om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.”<br />

Vooraf attenderen<br />

Om bedrijven nog meer te kunnen wijzen op<br />

de gevaren van werken met houtbewerkingsmachines<br />

is dus nu de virtuele werkplaats<br />

in het leven geroepen. Broere: “De website<br />

focust op de meest voorkomende problemen<br />

bij een aantal verschillende machines zoals<br />

een afkortzaag, tafelfrees, pennenbank, vandiktebank<br />

en een 4-zijdige schaafmachine.”<br />

De projectleider vervolgt: “We willen de<br />

eventuele problemen bij een inspectie graag<br />

voor zijn, vandaar dat we bedrijven vooraf<br />

willen attenderen op juist die aspecten waar<br />

we naar kijken. Het gaat ons absoluut niet<br />

om het constateren van zoveel mogelijk<br />

overtredingen, want er is soms simpelweg<br />

nog te veel onduidelijkheid bij bedrijven.”<br />

Na de lancering van de website kregen de<br />

aanwezigen, vergezeld door een tweetal inspecteurs,<br />

dan ook een inspectietour door<br />

het HMC. ●<br />

De virtuele werkplaats is te vinden op<br />

zelfinspectie.nl/houttimmerenmeubelsector.<br />

5


Arbeidsmarkt<br />

tekst Frank Anne Burggraaf en Jenke Willemse beeld Tom Janssen<br />

Leden komen met alternatief plan voor problemen rond werkgelegenheid<br />

Acht ideeën die wél leiden tot een<br />

goede en eerlijke arbeidsmarkt<br />

Versoepeling van ontslagrecht is volgens velen het medicijn om de arbeidsmarkt weer gezond te<br />

maken. De leden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> vinden dat daar andere aanpassingen voor nodig zijn. Op zaterdag 17<br />

november bespraken de leden alternatieve oplossingen voor de arbeidsmarkt.<br />

Het gaat niet goed met de Nederlandse arbeidsmarkt.<br />

Een steeds grotere groep mensen<br />

heeft geen werk- of inkomenszekerheid.<br />

Politici denken (gesteund door economen)<br />

dat de werkgelegenheid toeneemt, als het<br />

ontslagrecht wordt versoepeld. Dit is echter<br />

nooit wetenschappelijk aangetoond. Wie<br />

denkt dat de huidige regering met de Partij<br />

van de Arbeid aan het roer dé oplossing is<br />

voor een gezonde arbeidsmarkt, komt waarschijnlijk<br />

bedrogen uit. Het regeerakkoord<br />

kent alleen maar verslechteringen.<br />

‘Ook flexwerkers<br />

hebben recht op een<br />

ontslagvergoeding’<br />

Vandaar dat de leden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> zelf<br />

met een plan zijn gekomen voor een moderne<br />

en gezonde arbeidsmarkt. Daarvoor<br />

hoeft niet de hele arbeidsmarkt veranderd te<br />

worden. De leden willen niet het kind met<br />

het badwater weggooien, maar denken dat<br />

deze acht aanpassingen wél zullen leiden<br />

tot een goedwerkende, eerlijke arbeidsmarkt<br />

zonder arbeidso<strong>nr</strong>ust. En daar hebben ook<br />

werkgevers belang bij.<br />

1. Handhaaf de preventieve toets<br />

De preventieve toets in het ontslagrecht<br />

moet gehandhaafd blijven. De leden van<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> vinden het niet meer dan redelijk<br />

6<br />

Casco <strong>Krul</strong><br />

dat in een beschaafd land als Nederland een<br />

werkgever aantoont dat hij voor het ontslag<br />

een goede reden heeft. Elk ontslag moet<br />

daarom vooraf getoetst worden.<br />

2. Voer een wachttijd in<br />

Geregeld komt het voor dat werknemers<br />

door hun werkgever gechanteerd worden om<br />

een beëindigingsovereenkomst te tekenen.<br />

Daarom vinden de leden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> dat<br />

een wachttijd van vier weken moet worden<br />

ingevoerd voor het ondertekenen van een beeindigingsovereenkomst.<br />

Als deze wachttijd<br />

niet in acht wordt genomen, is de beëindigingsovereenkomst<br />

vernietigbaar en is de<br />

werkgever ook schadeplichtig.<br />

3. Geef iedereen ontslagvergoeding<br />

In de politiek wordt over de ontslagvergoeding<br />

gesproken alsof iedereen met een flinke<br />

gouden handdruk uit dienst gaat. Helaas<br />

is de praktijk anders. Als een werknemer<br />

‘geluk’ heeft, dan krijgt hij een vergoeding<br />

mee. Bijvoorbeeld als het ontslag via de<br />

kanto<strong>nr</strong>echter wordt geregeld of als hij werkt<br />

bij een groot bedrijf waar een sociaal plan is<br />

afgesproken. De hoogte van de vergoeding<br />

kan flink verschillen. Is een werknemer in<br />

dienst bij een midden-en kleinbedrijf, dan<br />

is de kans groot dat hij helemaal niets meekrijgt.<br />

Hetzelfde geldt voor een werknemer<br />

in dienst van een failliet bedrijf. De leden<br />

van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> vinden deze ongelijkheid niet<br />

eerlijk. Zij zijn van mening dat iedereen, ook<br />

flexwerkers, recht hebben op een ontslagvergoeding.<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


4. Geen lagere vergoeding bij scholing<br />

Er gaan nogal eens stemmen op om werknemers<br />

die scholing volgen een lagere ontslagvergoeding<br />

te geven. De werkgever zou al<br />

genoeg geld in hen hebben geïnvesteerd. Dit<br />

is natuurlijk de omgekeerde wereld. Scholing<br />

van werknemers behoort tot de wettelijke<br />

verplichting van werkgevers. De leden<br />

van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> vinden daarom dat scholing<br />

tijdens het dienstverband niet tot een lagere<br />

vergoeding mag leiden.<br />

5. Pak ontslagvergoeding top aan<br />

De leden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> zijn het constante<br />

geklaag over de te hoge ontslagvergoedingen<br />

zat. Zolang aan de top van het bedrijfsleven<br />

bestuurders elkaar ongelooflijke hoge<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

vergoedingen geven, moeten ze niet klagen<br />

over de kosten van de ontslagvergoedingen<br />

van de gewone werknemer. De leden vinden<br />

daarom dat de regering via fiscale of andere<br />

wettelijke regelingen deze buitensporige ontslagvergoedingen<br />

in de top aan moet pakken.<br />

In een moderne arbeidsmarkt horen dit<br />

soort zaken niet thuis.<br />

6. Geef flexwerkers dezelfde rechten<br />

Om de steeds verder uitdijende flexschil<br />

aan te pakken, moeten de rechten van flexwerkers<br />

verbeterd worden. Nu worden werkgevers<br />

beloond om flexwerkers in dienst te<br />

nemen, omdat niet alle arbeidsvoorwaarden<br />

voor deze groep gelden. De leden vinden<br />

dat flexwerkers recht hebben op dezelfde<br />

Casco <strong>Krul</strong><br />

Arbeidsmarkt<br />

arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers.<br />

Dit geldt niet alleen voor het loon, maar ook<br />

voor pensioen en andere arbeidsvoorwaarden.<br />

Ook bij een collectief ontslag moet<br />

gekeken worden hoe de positie van flexwerkers,<br />

die al jaren bij dezelfde werkgever werken,<br />

verbeterd kan worden.<br />

7. Stel een scholingsfonds in<br />

De leden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> zijn voorstander van<br />

een groot scholingstransitiefonds. De werkgever<br />

moet gedurende de werkperiode een<br />

deel van de loonsom van vaste werknemers<br />

en de flexwerkers in dit fonds storten. De<br />

werknemer bouwt rechten op en zal bij ontslag<br />

recht hebben op een vergoeding of hulp<br />

uit dit fonds. De werknemer kan geld uit<br />

dit fonds gebruiken voor om- of bijscholing,<br />

outplacement of aanvulling op het inkomen.<br />

8. Laat werknemers WW-premie betalen<br />

De leden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> vinden de WWplannen<br />

van het kabinet asociaal. Het is een<br />

keiharde bezuiniging die niet zal leiden tot<br />

het sneller vinden van werk. Het UWV krijgt<br />

namelijk helemaal niet de mogelijkheid om<br />

werknemers te begeleiden naar ander werk.<br />

De leden vinden daarom dat de werknemers<br />

weer premie voor de WW moeten gaan betalen.<br />

Het WW-fonds krijgt daardoor meer<br />

geld, dat gebruikt kan worden voor een betere<br />

regeling. Omdat de werknemers premie<br />

betalen, hebben zij ook inspraak over het<br />

gebruik van de WW-gelden. ●<br />

Oproep aan de regering<br />

Niet alle problemen die spelen op de arbeidsmarkt<br />

zijn besproken op de bijeenkomst<br />

op 17 november. Een belangrijk<br />

probleem is de hoge werkloosheid onder<br />

ouderen. De regering wil dat oudere werknemers<br />

langer doorwerken. De AOW-leeftijd<br />

is verhoogd, maar een breed plan om de<br />

werkgelegenheid van ouderen substantieel<br />

te verhogen, is nog niet gemaakt. <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong><br />

vraagt de regering daarom dringend om op<br />

korte termijn met de sociale partners afspraken<br />

te maken over een echte verbetering van<br />

de werkgelegenheid.<br />

7


Branche<br />

Bamboe nu ook verwerkt in bruggen<br />

Bamboe wordt steeds vaker toegepast in de meest uiteenlopende producten. Van vloeren<br />

en keukens tot kozijnen en meubelen. De grassoort wordt nu zelfs voor het eerst<br />

gebruikt in de bruggenbouw. Daarbij gaat het om Lamboo, een speciaal bouwproduct<br />

dat uit de bekende stengels is vervaardigd en daarmee een alternatief is voor het gebruik<br />

van hardhout. De Nederlandse bruggenbouwer Haasnoot Bruggen uit Rijnsburg is<br />

het eerste bedrijf in ons land dat Lamboo gaat gebruiken.<br />

De voornaamste reden hiervoor is het tegengaan van de (illegale) houtkap, zo laat het<br />

bedrijf weten. Lamboo is verkrijgbaar in verschillende lange lengtes planken, balken<br />

en plaatmateriaal. Het product wordt in Nederland geïmporteerd door Q-labs Industries<br />

BV. Zie voor meer informatie: haasnootbruggen.nl en pandaproducts.nl.<br />

Bijzondere boorhouder van Bosch<br />

Bosch brengt naar eigen<br />

zeggen als eerste een slagschroevendraaier<br />

met een<br />

gecombineerde zeskant-/<br />

vierkantboorhouder op de<br />

markt. Met deze GDX 18<br />

V-LI Professional uit de<br />

‘dynamic-serie’ van Bosch<br />

kunnen zowel schroefbits als<br />

dopsleutels gebruikt worden.<br />

De universele machine kan<br />

gebruik worden voor alle<br />

vereiste verbindingen in bijvoorbeeld<br />

de houtbouw.<br />

Zie voor meer informatie:<br />

bosch-pt.nl.<br />

FOTO BOSCH<br />

Beste leerbedrijf en praktijkopleider<br />

In de hout- en meubelbranche is Verweij Houttechniek uit Woerden uitgeroepen tot<br />

Beste Leerbedrijf <strong>2012</strong>. Ernst de Winter, werkzaam bij Hoogendoorn Maritieme betimmeringen<br />

en interieurbouw in Werkendam, is gekozen tot Beste Praktijkopleider<br />

van dit jaar. Vorige maand werden de prijzen uitgereikt door Kenniscentrum SH&M<br />

die de verkiezingen jaarlijks organiseert. De winnaars vertegenwoordigen de hout-<br />

en meubelbranche bij de sectoroverstijgende verkiezing van het ministerie van<br />

OCW. Na uitvoerig beraad verkoos de jury Verweij Houttechniek omdat het opleiden<br />

in alle lagen binnen deze onderneming aanwezig is. Van chauffeur en schoonmaker<br />

tot verkoper en directeur. De grote gedrevenheid bij de praktijkopleiders valt<br />

daarbij op. Ernst de Winter werd praktijkopleider van het jaar. Hij is volgens de jury<br />

uiterst betrokken bij, en sterk in het motiveren van zowel leerlingen als medewerkers<br />

bij Hoogendoorn MBI. Zijn roeping is om jonge mensen verder te helpen op de<br />

maatschappelijke ladder. Zie voor meer informatie: shm.nl.<br />

8<br />

<strong>Krul</strong><br />

Nieuwe kern in<br />

deuren Weekamp<br />

Weekamp Deuren heeft een nieuwe<br />

kern voor paneelbinnendeuren ontwikkeld.<br />

S-core is de naam van deze<br />

nieuwe kern die zeer vormvaste, vlakke<br />

en hoogwaardige binnendeuren op moet<br />

leveren. De hele collectie LivingDoors<br />

paneelbinnendeuren wordt standaard<br />

geproduceerd met deze gelamineerde<br />

kern. De panelen zijn van kwalitatief<br />

hoogwaardig en vochtwerend mdf. De<br />

sponningzijde en de omtrek van de deur<br />

is voorzien van fijnnervig pine, waardoor<br />

deze eenvoudig en glad af te werken<br />

is. De paneeldeuren zijn FSC-gecertificeerd<br />

en voorzien van het KOMO-keurmerk.<br />

De LivingDoors-collectie zelf kent<br />

daarnaast een grote keuze aan deurmodellen,<br />

profielen en glasopties. Behalve<br />

standaardmaten is er een uitgebreid<br />

bestelprogramma. Zie voor meer informatie:<br />

weekamp-deuren.nl.<br />

FOTO WEEKAMP<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


Publiekscampagne voor houtproducten<br />

Het is erg lastig om als houtbedrijf een grootschalig publiek enthousiast te krijgen voor<br />

je producten. Reclame maken is duur en vaak kun je daardoor je boodschap maar op<br />

één enkel medium inzetten. Daarom heeft De Groot Houtbewerkingsmachines het initiatief<br />

genomen om samen met diverse andere bedrijven en bonden een publieksbrede<br />

campagne op te zetten. De bedoeling is daarbij dat het product hout breed gepromoot<br />

wordt op diverse mediakanalen. Vooral de sociale media krijgen een grote rol in de<br />

campagne die 3 tot 5 jaar moet gaan duren. De concrete plannen, die onder meer<br />

ondersteund worden door Centrum Hout, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse<br />

Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Brancheorganisatie voor de Timmerindustrie<br />

( NBvT), worden begin januari bekendgemaakt.<br />

Veertiendelige reeks van pijpsleutels<br />

Facom introduceert een reeks pijpsleutels in veertien verschillende maten. De sleutels<br />

hebben een zachte handgreep met goede grip, waardoor vermoeidheid in de hand beperkt<br />

wordt. De sleutels zijn volgens Facom slijtage- en corrosiebestendig. De bladen<br />

zijn gemaakt van duurzaam koolstofstaal, de grootte ervan maakt ze geschikt voor precisiewerk<br />

op moeilijk te bereiken plaatsen. Zie voor meer informatie: facom.com.<br />

FOTO FACOM<br />

Tafel met houtverhalen gereed<br />

In nummer 6 van deze jaargang besteedde <strong>Krul</strong> aandacht aan een bijzondere<br />

opdracht van meubelmaker Hindrik Wester. Hem werd gevraagd een tafel te vervaardigen<br />

van verschillende stukken hout of andere objecten, waar mensen in de<br />

omgeving van het Friese Jorwert een bijzondere herinnering aan hebben. De verhalen<br />

die bij de stukken hout horen, zijn gebundeld in een boekwerkje. De objecten<br />

zelf, waaronder Friese doorlopers, een houten gedenkplaat en een Bijbel, zijn inmiddels<br />

verwerkt in de tafel. Het meubelstuk doet nu dienst als vergadertafel van<br />

het Nijkleaster, een nieuw spiritueel centrum, dat gevestigd is in de oude kerk van<br />

het dorp. Hiernaast is een afbeelding te zien van het eindresultaat, waarbij de verschillende<br />

stukken hout en objecten – soms in kleine delen – zijn verwerkt in een<br />

dikke laag epoxyhars. Meer informatie over de tafel en de verhalen is te vinden op<br />

nijkleaster.nl en op meubelmakerijwester.nl. FOTO VIA HINDRIK WESTER<br />

<strong>Krul</strong><br />

Branche<br />

Geveerde gatzaag<br />

DeWalt biedt met de DT8254 Extreme<br />

Impact een bijzonder gatzaagje. Om de<br />

as van het zaagje plaatst DeWalt een<br />

veertje dat het uitgezaagde materiaal<br />

uit de zaagcilinder drukt. Deze truc<br />

is niet het enige bijzondere aan het<br />

zaagje. De accessoire past dankzij de<br />

zeskantsopname in zowel schroefboormachines<br />

als slagschroevendraaiers. De<br />

gatzaag beschikt over dubbele tanden.<br />

Je kunt met de gatzaag in staal, aluminium<br />

en kunststof tot 3 millimeter<br />

draaien. Een gehard achterplaatje<br />

voorkomt draadstrippen. DeWalt levert<br />

het gatzaagje in maten van 19 tot 38<br />

millimeter. Zie voor meer informatie:<br />

dewalt.nl. FOTO DEWALT<br />

DECEMBER <strong>2012</strong> 9


10<br />

In beeld<br />

<strong>Krul</strong><br />

beeld John Lewis Marshall<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


DECEMBER <strong>2012</strong><br />

<strong>Krul</strong><br />

In beeld<br />

Denderend<br />

douglas<br />

Werd er voor de crisis veelal gekozen voor<br />

sloop-nieuwbouw, tegenwoordig wordt steeds<br />

vaker een duurzame keuze gemaakt. Zo ook<br />

bij appartementencomplex Sinnigveld in<br />

Weesp. Het gebouw uit 1965 was opgetrokken<br />

uit samengestelde elementen van prefab<br />

beton, welke de tand des tijds niet konden<br />

trotseren. De schimmel stond op de binnenmuren.<br />

Corporatie De Woningbouw Weesp<br />

besloot tot een grootschalige renovatie. Voor<br />

de buitengevel werd Duits douglas gekozen<br />

dat vakkundig op de gevels werd genageld<br />

door Jongeneel Projecten uit Utrecht. Als<br />

kleur werd roze-beige gekozen, omdat dit<br />

goed aansluit op het bakstenen trasraam,<br />

oftewel de onderste laag metselwerk. ●<br />

11


12<br />

Arboprijs<br />

Casco <strong>Krul</strong><br />

De vijf finalisten voor Arboprijs <strong>2012</strong><br />

tekst Jenke Willemse beeld Arjan Bruinstroop<br />

Slimme vondsten maken zwaar<br />

werk lichter en veiliger<br />

De Arboprijs van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> wordt eens per twee jaar uitgereikt aan de bedenker van een uitvinding<br />

die de arbeidsomstandigheden verbetert. Voor de winnaar ligt een bedrag van 10.000 euro klaar.<br />

Met dit geld kan het idee ook echt uitgevoerd worden. Dit zijn de vijf finalisten.<br />

Glasplatendrager van Chris Verhoef (voormalig<br />

uitvoerder bouw)<br />

Een zeer eenvoudig hulpstuk om glasplaten en betonmatten<br />

te dragen, dat is de vondst waarmee Chris<br />

Verhoef genomineerd werd. Zijn idee ziet er eenvoudig<br />

uit. De drager bestaat uit een band die schuin over het<br />

bovenlichaam gedragen wordt. Een soort veiligheidsriem<br />

die wordt gehaakt aan het zuignappensysteem waaraan<br />

het glas wordt vastgeklikt. De drager zorgt ervoor dat het<br />

gewicht beter wordt verdeeld, waardoor de glasplaten<br />

zonder te veel fysieke belasting door één of meerdere<br />

persoon zijn te verplaatsen. De drager is ook te gebruiken<br />

voor andere doeleinden, zoals het dragen van betonmatten.<br />

De haak onderaan de veiligheidsriem wordt dan<br />

aan het stalen frame van de betonmat vastgemaakt.<br />

De MultiBuddy van Twan Geelen (tegelzetter)<br />

Met de MultiBuddy is het leggen van vloertegels<br />

veel minder belastend geworden, belooft<br />

Twan Geelen. “Ik was al een tijd op zoek naar<br />

een steunpunt voor mijn handen, ellebogen<br />

en knieën. Hierdoor zou ik mijn lichaam minder<br />

hoeven uit te strekken”, vertelt hij. Het<br />

prototype van de MultiBuddy maakte Geelen<br />

van een pleisterspaan met schroeven die hij<br />

door de spaan boorde. Het voelde direct goed<br />

aan. “Ik werk sneller, mijn werkgebied wordt<br />

groter en ik kan passtukken nauwkeuriger<br />

inmeten. Mijn vingers blijven schoon en het<br />

lijmbed wordt nauwelijks verstoord.” Het<br />

belangrijkste is natuurlijk dat de MultiBuddy<br />

blessures voorkomt. Geen klachten meer aan<br />

rug, polsen, knieën en schouders. Niet alleen<br />

tegelzetters, maar ook parketleggers, siergrindvloerleggers<br />

en stoffeerders kunnen er<br />

hun voordeel mee doen.<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


Metalen dakplaten verwerken met een vacuümheffer, van SABprofiel<br />

en Viavac<br />

SAB-profiel kan als eerste dakplatenfabrikant de pakketten<br />

omgekeerd aanleveren op de bouwplaats. De dakplaten kunnen<br />

daarna eenvoudig mechanisch geheven en gelegd worden met<br />

een vacuümheffer. SAB-profiel werkte samen met Viavac, het<br />

bedrijf dat de vacuümheffer leverde. Met deze vinding is handmatig<br />

leggen van metalen dakplaten verleden tijd. Dus geen<br />

veiligheidsrisico’s en geen fysieke belasting meer voor de montagewerkers.<br />

Het gewicht dat zij nu soms met z’n tweeën dragen<br />

kan aardig oplopen. Soms zelfs boven de wettelijke grenswaarde<br />

van 25 kilo per persoon. SAB-profiel hoopt dat montagewerkers<br />

hiermee hun werk tot op latere leeftijd nog vol kunnen houden.<br />

Zaagtafelverplaatser van Ger de Weerd (timmerman)<br />

Al enige tijd stoorde Ger de Weerd zich aan de zware<br />

zaagtafels die lastig in en uit een container te krijgen<br />

zijn. Daarom bedacht hij een makkelijk te bedienen<br />

systeem om de tafels met weinig inspanning te<br />

verplaatsen. “Ik druk met mijn voet de plaat naar<br />

beneden. De zaagtafel komt naar boven en de wielen<br />

klappen naar beneden. Tegelijkertijd komt de vergrendeling<br />

naar boven. De wielen zitten niet helemaal op<br />

het einde, zodat de zaagtafel heel licht is om te verplaatsen.<br />

Hiermee voorkom je rugletsel.” De zaagtafel<br />

is nu met gemak door één persoon te verplaatsen. Ger<br />

ziet ernaar uit dat zijn systeem ingezet gaat worden in<br />

de bouw. “De zaagtafels daar zijn nog veel zwaarder<br />

dan die van mij.”<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

Casco <strong>Krul</strong><br />

Arboprijs<br />

Veiligwerkbak voor dakdekkers van Gerrit Sluyer (eigenaar van<br />

dakdekkersbedrijf)<br />

Gerrit Sluyer maakte zich zorgen over de veiligheid en gezondheid<br />

van zijn medewerkers als ze het dak op gaan. “Voordat een dakdekker<br />

aan het ‘echte’ werk kan beginnen, is hij al uitgeput door het al<br />

balancerend naar boven brengen van zware materialen. En dan heb<br />

ik het nog niet eens over het valgevaar”, vertelt Gerrit Sluyer. Samen<br />

met zijn medewerkers ontwikkelde hij de Veiligwerkbak, een goederenbak<br />

met randbeveiliging. “De materialen kunnen we nu op de<br />

grond in de goederenbak plaatsen. Deze wordt vervolgens met een<br />

verreiker (soort vorkheftruck) naar boven getransporteerd. De goederenbak<br />

is voorzien van een randbeveiligingssysteem, zodat boven<br />

meteen een deel van de dakrand is beveiligd.”<br />

En de winnaar is…<br />

De afgelopen weken heeft iedereen<br />

kunnen stemmen op één van de<br />

genomineerden. De winnaar van de<br />

Arboprijs is op 20 <strong>december</strong> bekend<br />

gemaakt. Helaas net nadat dit magazine<br />

ter perse ging. In de eerste editie van<br />

2013 leest u een interview met de<br />

winnaar. Kunt u niet zolang wachten?<br />

Ga dan naar fnvbouw.nl om alvast<br />

te zien wie de Arboprijs <strong>2012</strong> heeft<br />

gewonnen.<br />

13


Campagne<br />

Houthelden stimuleren en motiveren collega’s om veilig te werken<br />

tekst en beeld Hou‘t veilig<br />

‘Een moment van onoplettendheid<br />

en je vingers liggen eraf’<br />

De ‘Hou’t veilig’-campagne van werkgevers en werknemers is ten einde. Als uitsmijter werden er in<br />

november en <strong>december</strong> nog drie houthelden aangewezen. Veiligheidsfunctionaris Rishi Autar en<br />

machinaal medewerker Hicham Amrani vertellen hoe zij zich inzetten voor de veiligheid op de werk-<br />

vloer. Het verhaal van algemeen winnaar Huub Elferink, lees je op pagina 20.<br />

14<br />

<strong>Krul</strong><br />

Rishi Autar: ‘Ik geef tijdens mijn rondes aan wat wel of niet de bedoeling is qua veiligheid.’<br />

Rishi Autar werkt sinds 2001 bij Stora Enso.<br />

Dit internationale bedrijf maakt onder meer<br />

verpakkingen en levert hout aan de Nederlandse<br />

doe-het-zelf-zaken. “Rishi heeft<br />

zichzelf heel actief geprofileerd als veiligheidsfunctionaris<br />

en besteedt dagelijks aandacht<br />

aan ons nieuwe veiligheidssysteem”,<br />

zo vertelt manager Hildo Prinse die zijn collega<br />

opgaf als houtheld. Autar zelf: “Sinds<br />

een jaar ben ik nu manager HR en Safety.<br />

Dat houdt in dat ik ervoor zorg dat onze<br />

mensen op een zo goed en veilig mogelijke<br />

manier kunnen werken. In de praktijk betekent<br />

dat onder meer dat ik regelmatig ‘OOGrondes’<br />

maak over de werkvloer. OOG staat<br />

daarbij voor ogen, oren en gevoel, daar werk<br />

ik namelijk mee. Ik geef tijdens deze rondes<br />

aan wat wel of juist niet de bedoeling is op<br />

het gebied van veiligheid. Daarbij nemen we<br />

overigens wel de Arbowet als uitgangspunt,<br />

voor hoe de werkzaamheden minimaal uitgevoerd<br />

moeten worden.”<br />

Veiligheidsambassadeur<br />

Dit jaar is het bedrijf gestart met een eigen<br />

campagne: het Safety Plan <strong>2012</strong>. Hiervoor<br />

is zelfs een internationale veiligheidsambassadeur<br />

uit Brazilië aangesteld. Het gaat om<br />

een algemeen directeur van een papierproducent.<br />

Autar vertelt: “Vijftien jaar geleden<br />

heeft hij een ongeluk meegemaakt met een<br />

dodelijke afloop. Als eindverantwoordelijke<br />

moest hij de nabestaanden van het slacht-<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


Hicham Amrani: ‘Mijn vader had in Marokko een meubelmakerij waar bijna alles met de hand werd gemaakt.’<br />

offer vertellen wat er was gebeurd. Dat<br />

heeft hem zo aangegrepen dat hij er een<br />

persoonlijke missie van heeft gemaakt om<br />

overal ter wereld veiligheid te promoten.<br />

Zo’n ambassadeur binnen het bedrijf maakt<br />

het belang van veilig werken erg concreet en<br />

persoonlijk.”<br />

Iedereen aanspreken<br />

Als onderdeel van de eigen campagne heeft<br />

Stora Enso ook een systeem bedacht. “Veiligheidsobservaties<br />

heet het”, zegt Autar.<br />

“Dit systeem is gebaseerd op een klein opvouwbaar<br />

formulier, waarop relevante veiligheidspunten<br />

staan. Het gaat daarbij om het<br />

functioneren van noodvoorzieningen, maar<br />

ook gedragsaspecten, zoals het gebruik van<br />

persoonlijke beschermingsmiddelen. Onveilig<br />

gedrag is immers in de meeste gevallen<br />

de basis voor een ongeval. Wij hebben dan<br />

ook afgesproken dat als iemand onveilig<br />

werkt, we hem of haar daar op aanspreken.<br />

Daarbij maakt het niet uit waar diegene in<br />

de hiërarchie zit. Al onze medewerkers zijn<br />

daarom in het bezit van zo’n veiligheidsob-<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

servatieformulier en kunnen deze zelfstandig<br />

invullen. Dat gebeurt altijd anoniem. Wanneer<br />

er onjuist gedrag wordt geconstateerd,<br />

wordt de persoon in kwestie ook anoniem<br />

gehouden. Bij ontvangst van een ingevuld<br />

formulier zorgt het management ervoor dat<br />

er plan van aanpak wordt gemaakt van de<br />

klacht of opmerking. Vooral in de beginfase<br />

werden er heel veel ingestuurd. Maar het<br />

is belangrijk om veiligheid dagelijks te blijven<br />

aankaarten en iedereen erop te wijzen<br />

dat het invullen van het formulier ook echt<br />

helpt. Naast het formulier hebben wij ook<br />

de eerder genoemde observatierondes in<br />

het leven geroepen en maken we daarnaast<br />

gebruik van een digitale lichtkrant en een<br />

whiteboard om iedereen te blijven informeren<br />

over veiligheid. Praten over veiligheid is<br />

namelijk absoluut geen overbodige luxe.” ●<br />

Hou ‘t veilig is een campagne van werkgevers- en<br />

werknemersorganisaties die erop gericht is om de<br />

(machine)veiligheid in de meubel- en houtsector te<br />

verbeteren. Zie voor meer informatie houtveilig.nl.<br />

<strong>Krul</strong><br />

Hicham Amrani<br />

Campagne<br />

Hicham Amrani werd als houtheld genomineerd<br />

door zijn chef Gep van Rijswijk. Al<br />

vierenhalf jaar is hij machinaal medewerker<br />

bij Van ’t Wout Interieurbouw. “In onze<br />

werkplaats werk ik met allerlei machines,<br />

maar vooral met de opdeelzaag. Verder werk<br />

ik met de kantenbandmachine, maatzagen<br />

en de freesmachine. Eigenlijk werk ik al<br />

sinds mijn dertiende met hout. In mijn geboorteland<br />

Marokko heb ik het vak geleerd.<br />

Mijn vader had daar een meubelmakerij.<br />

In Marokko werd bijna alles met de hand<br />

gemaakt. Hier werk ik juist het grootste deel<br />

van de tijd met machines. Ik vind het echter<br />

ook prachtig om ambachtelijk te werken. Dat<br />

mis ik soms wel een beetje.”<br />

Strenge regels<br />

“Maar gelukkig maken we hier ook mooie<br />

producten! Zo hebben we bijvoorbeeld voor<br />

winkels als Chanel, Yves Saint Laurent en<br />

Swirl’s het interieur gemaakt. Bij Van ’t<br />

Wout bevalt de sfeer me ook heel goed.<br />

Voorheen heb ik altijd via het uitzendbureau<br />

gewerkt. Het viel me in die tijd op dat er<br />

bij dit bedrijf serieus wordt gewerkt en dat<br />

het onderling ook gezellig is. Daarom heb ik<br />

toen ook gesolliciteerd. In de werkplaats heb<br />

ik ongeveer vijftien collega’s. Niemand werkt<br />

hier vanuit z’n eigen visie op veiligheid. Wij<br />

moeten ons allemaal aan bepaalde regels<br />

houden: we gebruiken beschermkappen en<br />

bij de frees ook de stofkap. Daarnaast zetten<br />

we uiteraard veiligheidsbrillen op en doen<br />

we oordopjes in. Al die regels worden streng<br />

gehandhaafd. Natuurlijk is het belangrijk<br />

dat je vooral je eigen verantwoordelijkheid<br />

neemt. Zelf vind ik dat je vooral geen<br />

risico’s moet nemen. Met één onoplettend<br />

moment bij de frees kun je je vingers kwijtraken.<br />

Daarom moet je echt geen gekke<br />

dingen doen. Dat lukt alleen als je de tijd<br />

neemt en goed nadenkt over wat je gaat<br />

doen. Ook moet je niet vergeten dat je niet<br />

koppig moet doorwerken als je twijfelt over<br />

hoe iets werkt: vraag het gewoon aan een<br />

meer ervaren collega. Je bent immers nooit<br />

te oud om te leren.”<br />

15


Houtheld<br />

Houtheld in hart en nerven<br />

Huub Elferink, werkvoorbereider bij Timmerfabriek Groothuis in<br />

Almelo, is verkozen tot Nationale Houtheld en daarmee dé Neder-<br />

landse ambassadeur voor veilig werken in de houtbranche gewor-<br />

den. De uitverkiezing is het slotstuk van de campagne ‘Hou‘t veilig’,<br />

een initiatief van werkgevers en werknemersbonden die gericht is<br />

op veilig werken in de houtsector.<br />

Hoewel Huub Elferink als werkvoorbereider<br />

zo’n 70 procent van zijn tijd op kantoor<br />

doorbrengt, is hij ook vaak te vinden op de<br />

werkvloer. “Daar leg ik mijn collega’s uit hoe<br />

de taken uitgevoerd moeten worden. Als iemand<br />

werk van mij krijgt, ga ik naar diegene<br />

toe voor een kort praatje en vertel dan waar<br />

hij op moet letten. Een belangrijk stuk van<br />

mijn uitleg is daarbij gericht op veiligheid.<br />

Bij het werken met machines is het grootste<br />

risico eigenlijk dat je door routine te makkelijk<br />

wordt. Als je niet meer bewust met een<br />

machine omgaat, dan is de kans groot dat<br />

het ding je een keer te pakken krijgt.<br />

beeld Hou‘t veilig<br />

Huub Elferink is uitgeroepen tot de Nationale Houtheld. Op 10 <strong>december</strong> werd hij onder meer door zijn collega’s in het zonnetje gezet.<br />

16<br />

<strong>Krul</strong><br />

Als het niet lukt om je gedachten bij het<br />

werk te houden, is het beter om even vijf<br />

minuutjes bij de machine vandaan te gaan.<br />

Vooral bij het werken met de frees of een<br />

zaagmachine, kun je bij verlies van concentratie<br />

beter even een bekertje water gaan<br />

drinken en daarna weer fris beginnen”, tipt<br />

Elferink.<br />

Scherp houden<br />

De houtheld werkt sinds 1992 bij Groothuis.<br />

Gelukkig is er in al die tijd nog nooit<br />

iets noemenswaardig gebeurd. “Veiligheid<br />

komt hier altijd op de eerste plaats. Zelfs<br />

nu de tijd economisch gezien minder is en<br />

daardoor efficiënt werken steeds belangrijker<br />

wordt. Ik zie over het algemeen weinig<br />

onveilige situaties. De jongens denken goed<br />

mee en vanuit kantoor wordt er ook flink<br />

gehamerd op veilig werken. Natuurlijk zou<br />

het helemaal mooi zijn als de mannen elkaar<br />

constant scherp houden. Maar het blijft toch<br />

altijd lastig om een aardige collega te verbeteren”,<br />

weet Elferink.<br />

“Dat ik anderen kan helpen om op een veilige<br />

manier te werken vind ik prachtig. En<br />

dat wordt alleen maar leuker nu ik kan zeggen<br />

dat ik de Nationale Houtheld ben.”<br />

Veilig naar huis<br />

Elferink is als houtheld genomineerd door<br />

zijn directeur Richard Groothuis. “Huub is<br />

gedeeltelijk leidinggevend en heeft daarbij<br />

veel oog voor veiligheid. Elke dag wil hij al<br />

het werk afronden, maar daarbij staat voorop<br />

dat iedereen ’s avonds onbeschadigd naar<br />

huis gaat. Voor ons is Huub’s verkiezing tot<br />

Nationale Houtheld ook een mooie waardering<br />

voor de tijd en energie die wij blijven<br />

steken in veiligheid.” ●<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


Onderhandelingen Hout vastgelopen<br />

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de Houtverwerkende Industrie zijn<br />

vastgelopen. Werkgevers willen pas in januari verder praten. In de afgelopen periode<br />

heeft <strong>FNV</strong> Meubel & Hout informele voorstellen gedaan. Die zijn door de werkgevers<br />

afgewezen. Werkgevers willen per se dat de wettelijke vakantiedagen na 18 maanden<br />

komen te vervallen. Dat wil <strong>FNV</strong> Meubel & Hout niet. In de huidige cao staat dat de<br />

vakantiedagen pas na 5 jaar verjaren. <strong>FNV</strong> Meubel & Hout is erg teleurgesteld over de<br />

opstelling van de werkgevers en heeft aangegeven met nieuwe voorstellen te komen.<br />

Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat werkgevers al vanaf 1 mei <strong>2012</strong> 0,4<br />

procent van het loon in hun zak kunnen steken. Vanaf dat moment was namelijk de<br />

vut afgefinancierd. De komende tijd gaat <strong>FNV</strong> Meubel & Hout in overleg met de leden.<br />

Arbocatalogus Timmerindustrie<br />

Ook cao Meubel muurvast<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

De arbocatalogus voor de<br />

cao Timmerindustrie is<br />

gelanceerd. Deze bestaat<br />

uit een verzameling praktische<br />

oplossingen voor de<br />

belangrijkste arborisico’s in<br />

de sector: fysieke belasting,<br />

houtstof, lawaai, het werken<br />

met machines en een hoge<br />

werkdruk. Doel van de catalogus<br />

is het verbeteren van<br />

de veiligheid, het verminderen<br />

van werkverzuim en het<br />

vergroten van het werkplezier.<br />

Kijk op arbocatalogustimmerindustrie.nl.<br />

FOTO 123RF<br />

De opstelling van werkgevers was onwrikbaar in de laatste onderhandelingsronde<br />

voor de cao Meubel. Alle pogingen van <strong>FNV</strong> Meubel & Hout om tot een inhoudelijk<br />

en constructief gesprek te komen werden in de kiem gesmoord. Werkgevers<br />

leken zelfs weer terug te willen komen op de eerder met hun vertegenwoordigers<br />

gemaakte afspraken. “Buitengewoon teleurstellend, om het mild uit te drukken”,<br />

zegt onderhandelaar Coen van der Veer van <strong>FNV</strong> Meubel & Hout over de cao-onderhandelingen<br />

Meubel. <strong>FNV</strong> Meubel & Hout heeft eerder aangegeven best te willen<br />

kijken naar de looneis van 2,5 procent, maar alleen in ruil voor harde afspraken<br />

over werkgelegenheid, werkzekerheid, veiligheid en gezondheid. Zodat werknemers<br />

ook op de langere termijn op een veilige en gezonde manier kunnen werken en hun<br />

inkomen kunnen verdienen. Gelet op de kabinetsplannen rond ontslagrecht en WW<br />

heeft dit de hoogste prioriteit. Op 16 januari 2013 wagen de partijen een uiterste<br />

poging om er uit te komen.<br />

<strong>Krul</strong><br />

Spaanders<br />

Schorsing onderhandeling<br />

Timmer<br />

De onderhandelingen over de nieuwe<br />

cao Timmerindustrie zijn voor onbepaalde<br />

tijd geschorst. Na een constructieve<br />

eerste ronde, kwamen in ronde<br />

twee en drie toch de nodige verschillen<br />

naar voren. Bonden en werkgevers<br />

hebben geen datum afgesproken voor<br />

hervatting.<br />

“Rond de loonsverhoging ligt een verschil<br />

van rond de 2 procent op tafel”,<br />

zegt onderhandelaar Coen van der Veer<br />

van <strong>FNV</strong> Meubel & Hout. “Werkgevers<br />

boden niet meer dan een half procent.<br />

Zwaar onder de inflatie dus. Wij willen<br />

maximaal 2,5 procent, afhankelijk van<br />

de afspraken over werkzekerheid en<br />

werkgelegenheid.” Bovendien wilden<br />

de werkgevers dat werknemers een vakantiedag<br />

inleverden en stelden ze voor<br />

een deel van de seniorendagen later toe<br />

te kennen.<br />

Er zijn grote verschillen van inzicht<br />

over wie er een welwillend gebaar<br />

moet maken. Werkgevers zeggen de<br />

crisis moe te zijn. Werknemers in de<br />

timmerindustrie willen na jaren van<br />

loonmatiging niet nog meer koopkracht<br />

inleveren. Ook <strong>FNV</strong> Meubel & Hout wil<br />

dat werknemers in de Timmerindustrie<br />

een fatsoenlijk loon en overige arbeidsvoorwaarden<br />

houden. FOTO 123RF<br />

17


MAAK EEN COLLEGA LID ...<br />

Gun uw collega ook de vele voordelen van het lidmaatschap van <strong>FNV</strong> Meubel & Hout. Meld hem of haar aan als<br />

nieuw lid en ontvang zelf 10 euro. Uw collega betaalt niet meer dan 15,77 euro per maand.<br />

Meer leden, meer kracht!<br />

IK WORD LID<br />

Naam: m / v<br />

Straat | Huisnummer:<br />

Postcode | Plaats:<br />

Telefoonnummer:<br />

E-mail:<br />

Geboortedatum:<br />

Werkt bij:<br />

Plaats:<br />

Beroep:<br />

BETAALWIJZE:<br />

Automatische afschrijving (maandelijks) van rek.<strong>nr</strong>.:<br />

Acceptgirokaart (€ 0,25 per maand duurder)<br />

OPSTUREN IN EEN ENVELOP (POSTZEGEL NIET NODIG) NAAR: <strong>FNV</strong> MEUBEL & HOUT t.a.v. LEDENADMINISTRATIE, ANTWOORD NUMMER 13, 3440 VB WOERDEN<br />

Datum<br />

Handtekening<br />

EN BEN AANGEMELD DOOR<br />

Naam:<br />

Postcode<br />

Woonplaats<br />

Lidnummer<br />

Maak € 10,– over op rekeningnummer:<br />

0900 368 26 89 (LOKAAL TARIEF) | <strong>FNV</strong>MEUBELENHOUT.NL<br />

11-902


tekst Marlous Brand beeld John Lewis Marshall<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

<strong>Krul</strong><br />

Project<br />

Bibliotheek Boekenberg<br />

Zelfs voor de hardnekkige niet-lezer<br />

is de nieuwe bieb in Spijkenisse een<br />

absolute aa<strong>nr</strong>ader. Bibliotheek Boekenberg<br />

Spijkenisse is ontworpen om<br />

het lezen te promoten − en dat is te<br />

zien. De boeken staan niet uitgestald<br />

in saaie, recht-toe-recht-aan-boekenkasten,<br />

maar in en rond een heuse<br />

berg. Via rondlopende trappen baant<br />

de bezoeker zich een weg van platform<br />

naar platform, tot hij de top van de<br />

boekenberg bereikt. Ieder plekje in en<br />

rond de berg vormt een opbergplaats<br />

voor boeken, zelfs de trapleuning is in<br />

feite een boekenkast. De bibliotheek<br />

is, mede door de mooie combinatie<br />

van hout met baksteen en glas, genomineerd<br />

voor de Houtprijs <strong>2012</strong>. ●<br />

19


20<br />

Lekker bezig!<br />

<strong>Krul</strong><br />

Gerhard van Vlijmen<br />

meubelstoffeerder<br />

“Ik ben bezig met een antieke stoel<br />

die opnieuw bekleed wordt. Een jaar<br />

of dertien geleden heb ik hem ook al<br />

eens gedaan en nu is het weer tijd<br />

voor een nieuwe stof. Met crin, een<br />

gedroogde grassoort, maak ik de zitting<br />

die verder bestaat uit veren, jute en<br />

watten. Zo krijg je die typisch ouderwetse<br />

bolle zitting die heerlijk zit. “Ik<br />

ben echt met dit vak opgegroeid. Mijn<br />

vader was ook meubelstoffeerder en<br />

nam alle tijd om me het vak te leren.<br />

Als het niet goed was, moest het over.<br />

Tegenwoordig is dit niet het eerste<br />

vak dat mensen kiezen, we leven in<br />

een weggooimaatschappij. Toch kunnen<br />

de paar bedrijven die er zijn goed<br />

doordraaien. Er zijn altijd wel een paar<br />

mensen met oude meubels die gestoffeerd<br />

moeten worden.” ●<br />

tekst en beeld Pieter Jansen<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


Charley<br />

Charley Ramdas<br />

Vicevoorzitter<br />

Mammoettanker<br />

Laatst had ik een monteur over de vloer om mij te verlossen<br />

van mijn probleem met de verwarmingsketel.<br />

Hij werkte voor een door fusies en overnames tot mammoettanker<br />

verworden energiebedrijf, dat naast het leveren<br />

van energie ook allerlei servicediensten aanbiedt.<br />

Met een streng leesbrilletje op onderzocht hij de ketel<br />

grondig. Intussen hadden wij een onderonsje over het<br />

vakmanschap. Opvallend vaak refereerde hij weemoedig<br />

aan de tijd van voor de overname. Toen hij nog voor een<br />

overzichtelijk middelgroot bedrijf werkte. Ik vroeg hem<br />

of hij ook nog naar een beginnende lekkage wilde kijken.<br />

“Daar ga ik helaas niet meer over”, antwoordde hij<br />

bijna teleurgesteld. Ik moest maar een nieuwe afspraak<br />

met de centrale maken.<br />

Dit was een interessant leermoment. Duidelijk werd dat<br />

regels in dit soort grote bedrijven vaak belangrijker zijn<br />

dan de tevredenheid van de klant. Om grote aantallen<br />

mensen grote en complexe taken uit te laten voeren,<br />

worden taken opgeknipt in overzichtelijke deeltaken.<br />

De bezieling wordt zo uit de organisatie gesneden.<br />

Het werk wordt saai. Geen wonder dat mijn monteur<br />

vol weemoed sprak over zijn oude werkgever, waar hij<br />

de ruimte kreeg om zijn vakmanschap over de volle<br />

breedte uit te voeren.<br />

Deze ontmoeting overtuigde mij er wederom van dat<br />

het de mensen zijn die <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> maken. Wij werken<br />

mét mensen vóór mensen. Bij het bouwen aan die grote<br />

nieuwe vakbond moeten we ervoor oppassen dat we<br />

geen logge mammoettanker worden. We moeten ervoor<br />

zorgen dat de mensen in de organisatie genoeg ruimte<br />

en verantwoordelijkheid krijgen. Niet alleen omdat zij<br />

dan de bevlogenheid behouden die mijn monteur verloor,<br />

maar vooral omdat zij dan hun vakbondswerk voor<br />

de leden succesvol kunnen blijven doen.<br />

Alvast een in alle opzichten crisisvrij 2013 toegewenst!<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

Service<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> ledenservice<br />

Vakbondscentra<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> heeft in het land dertig vakbondscentra. Daar kunnen<br />

leden bij de vakbondsconsulent terecht met vragen over bedrijfstakeigen<br />

regelingen en met vragen of problemen over werk en inkomen.<br />

Nadere informatie bij de helpdesk van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>: 0900 368 26 89.<br />

Lokale afdelingen<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> heeft, verspreid over het land, ongeveer driehonderd lokale<br />

afdelingen. Leden kunnen bij de vraagbaak van de afdeling terecht<br />

met vragen en problemen. Contactgegevens van de vraagbaak<br />

zijn op te vragen via 0900 368 26 89.<br />

Re-integratiebegeleiding<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> heeft vrijwilligers die zijn opgeleid om leden te begeleiden<br />

bij hun re-integratie, bijvoorbeeld tijdens ziekte, werkloosheid of<br />

bij (her)keuring voor een WAO/WIA-uitkering. Schakel de rea-begeleider<br />

zo vroeg mogelijk in. Bel daarvoor met 0900 368 26 89.<br />

Advies Sociale Voorzieningen (ASV)<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> geeft leden met een laag inomen advies over sociale<br />

voorzieningen. ASV’ers (geschoolde kaderleden) weten alles over bijzondere<br />

bijstand, kwijtscheldingsregelingen, langdurigheidstoeslag,<br />

aanvullende bijstand, zorg- of huurtoeslag. Bel 0900 368 26 89.<br />

Contributietabel <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong><br />

(per 1 juli <strong>2012</strong>)<br />

Casco <strong>Krul</strong><br />

Normtarief voor werkende leden<br />

22 jaar en ouder € 15,77<br />

21 jaar € 13,40<br />

20 jaar € 11,83<br />

19 jaar € 9,46<br />

18 jaar € 7,88<br />

17 jaar € 6,31<br />

15 en 16 jaar € 3,94<br />

Aangepast tarief<br />

voor leden met uitkering etc.* 22 jaar en ouder € 9,30<br />

voor leden met uitkering etc.* 21 jaar en jonger € 0,00<br />

leden van 65 jaar en ouder € 5,20<br />

partners van overleden leden zelf niet in loondienst € 4,57<br />

parttimers die 20 uur of minder werken € 9,30<br />

parttimers die 21 tot en met 30 uur werken € 11,83<br />

* leden met WW, IOAW, ZW of bijstand of samenloop met<br />

WIA/WAO/Wajong/WAZ<br />

leden met prepensioen en vut-uitkering<br />

leden met verlaagd loon in het 2de ziektejaar<br />

leden met WIA/WAO/Wajong/WAZ 65% of meer afgekeurd<br />

huismannen (rolwisseling)<br />

21


22<br />

Congres<br />

Casco <strong>Krul</strong><br />

tekst Corine van Renswoude beeld Bert Janssen en Topshots<br />

Komt u ook naar het congres?<br />

Op het congres van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> worden belangrijke en grote veranderingen voor de toekomst be-<br />

sproken. Deze leden willen graag dat daarbij rekening wordt gehouden met hun mening. Zij zijn er<br />

dus bij in maart. Remco, Maikel, Sandra en Daniël vertellen waarom zij u daar ook hopen te zien.<br />

‘Het congres<br />

is heel<br />

relaxed hoor’<br />

Remco van den Beemd (33)<br />

Timmerman uit Roosendaal, lid sectorraad <strong>Bouw</strong> & Infra, voorlopig<br />

ledenparlement <strong>FNV</strong> in Beweging en BAHM jongerennetwerk<br />

“Al sinds ik actief ben voor <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>, zet ik me in voor jongeren. Ik<br />

wil graag dat er meer jongeren betrokken raken bij de bond. Het is<br />

tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat je van vader op zoon lid<br />

wordt. Maar voor het voortbestaan van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> is het wél belangrijk<br />

dat er nieuwe, jonge leden bijkomen. Het congres is voor jongeren<br />

een goede manier om kennis te maken met de vakbond. Jonge<br />

mensen hebben overal een mening over en komen ook wel in actie<br />

als er echt iets aan de hand is. Maar dan is het vaak al te laat. Jongeren<br />

moeten het hele jaar door hun stem laten horen. Het congres<br />

is daarvoor een goed begin. Het is daar heel relaxed hoor. Je komt<br />

veel mensen tegen, maakt hier en daar een praatje, je luistert wat.<br />

En je stemt mee over dingen die ook voor jongeren belangrijk zijn.<br />

Kom gewoon langs!”<br />

Maikel Monk (44)<br />

Schilder uit Rotterdam, lid sectorraad Afbouw & Onderhoud regio<br />

Zuidwest<br />

“Ik zit sinds kort in de sectorraad Afbouw en Onderhoud in regio<br />

Zuidwest. Ik ben zelf nog niet eerder naar een congres geweest,<br />

maar ik heb me wel meteen opgegeven. Als nieuw sectorraadslid wil<br />

ik de vakbond beter leren kennen, actief meepraten en meedenken.<br />

Het lijkt me goed als er meer mensen naar het congres komen, ook<br />

leden die nog nooit zo’n bijeenkomst hebben bezocht. Hoe meer<br />

leden komen, hoe sterker de vakbond kan worden. Ik hoor vaak kritiek;<br />

mensen die zeggen dat de bond niks voor ze doet. Ze hebben<br />

een probleem op hun werk en denken dat niemand ze kan helpen. Ik<br />

zeg dan dat <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> wél heel veel voor ze kan doen. Als nog meer<br />

mensen lid worden en meedoen, kan dat alleen maar beter worden.<br />

Het congres is voor iedereen die een sterke vakbond wil, een goede<br />

eerste stap.”<br />

‘Mensen denken<br />

dat niemand ze<br />

kan helpen’<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


“Tijdens het congres in maart worden nieuwe plannen voor de toekomst<br />

gemaakt. In deze turbulente tijden is het goed om vooruit te<br />

kijken en nieuwe lijnen uit te zetten. Ik hoop dat de vakbond het<br />

weer meer gaat hebben over wat we kunnen betekenen in de samenleving.<br />

We moeten terug naar de strijdbaarheid van vroeger, vind ik.<br />

Formuleer een paar kernpunten en ga daar samen voor vechten. Op<br />

het congres ga ik vooral goed luisteren naar de voorstellen en meestemmen.<br />

Misschien ga ik ook wel iets zeggen, maar dat hoeft niet<br />

per se voor de hele groep in de zaal. Je kunt ook in kleinere groepjes<br />

je verhaal kwijt. Maar: als je een mening hebt, is het goed om die te<br />

verkondigen. Dat kun je op een verjaardag doen of op je werk, maar<br />

doe dat óók op het congres. Dan kan er tenminste iets mee gedaan<br />

worden.”<br />

Het congres in het kort<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

‘Verkondig je<br />

mening als je<br />

die hebt’<br />

Sandra Vos (44)<br />

Projectleider/gebiedsontwikkelaar uit Alteveer, lid sectorraad<br />

Woondiensten en voorlopig ledenparlement <strong>FNV</strong> in Beweging<br />

Eens in de vier jaar organiseert <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> een algemeen congres.<br />

Tijdens deze grote bijeenkomst wordt er gepraat over de plannen van<br />

de bond voor de komende jaren. Lokale afdelingen, kadergroepen en<br />

groepjes afzonderlijke leden hebben vooraf ideeën kunnen insturen. Over<br />

deze voorstellen wordt tijdens het congres gesproken. Nadat een idee<br />

besproken is, mogen de aanwezige leden erover stemmen. Vinden zij het<br />

een goed plan of niet? De onderwerpen die tijdens het congres besproken<br />

worden zijn de i<strong>nr</strong>ichting van de bouwkolom, de nieuwe vakbeweging<br />

Casco <strong>Krul</strong><br />

Congres<br />

Daniël Jansen (38)<br />

Interieurbouwer uit Reusel, lid sectorraad Meubel & Hout en<br />

voorlopig ledenparlement <strong>FNV</strong> in Beweging<br />

“Toen ik voor het eerst naar een congres ging, had ik geen idee wat<br />

ik moest verwachten. Het bleek een nuttige en indrukwekkende ervaring.<br />

Het werd voor mij opeens veel duidelijker hoe de vakbond in<br />

elkaar steekt en wat de bond allemaal voor de leden doet. Ik probeer<br />

mensen vaak over te halen om mee te gaan naar een bijeenkomst<br />

van de bond. De sector Meubel & Hout is namelijk nog niet zo sterk<br />

vertegenwoordigd binnen <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>. We zouden elkaar veel beter<br />

moeten steunen. Helemaal nu in deze crisistijd. Als onze groep groter<br />

wordt, hebben we ook meer te vertellen. Dat zeg ik ook altijd als<br />

ik mensen hoor klagen: laat je mening horen aan mensen die iets<br />

aan je problemen kunnen doen. Dan heeft het ook zin en kun je echt<br />

invloed uitoefenen. Het congres van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> is daar de plek voor.”<br />

‘We moeten<br />

elkaar veel<br />

beter steunen’<br />

en het versterken van de vakbond. Op fnvbouw.nl/congres2013 kunt u<br />

de ingestuurde ideeën alvast lezen. Ook vindt u hier de congresnota,<br />

met uitgebreide informatie over de hierboven genoemde onderwerpen.<br />

Hiermee kunt u zich vast voorbereiden op het congres.<br />

Het congres is op woensdag 27 maart 2013 in het World Forum in Den Haag.<br />

U kunt zich tot 13 februari 2013 opgeven via fnvbouw.nl/congres2013 of via het<br />

formulier dat u thuis heeft ontvangen.<br />

23


Bondig<br />

Analyse regeerakkoord<br />

Het regeerakkoord van het kabinet bevat pijnlijke maatregelen voor veel<br />

mensen. Op een speciale pagina op fnvbouw.nl leest u wat de diverse<br />

maatregelen inhouden en wat <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> ervan vindt. Het oordeel van<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> is soms hard, onder meer op belangrijke onderwerpen als<br />

het ontslagrecht en de WW. Door de combinatie van oplopende werkloosheid,<br />

snijden in de WW en aantasting van de ontslagbescherming,<br />

komen werknemers in een vrije val terecht: een totaal onacceptabele<br />

situatie voor <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>. Als de plannen doorgaan, voorspelt de bond<br />

sociale o<strong>nr</strong>ust op de werkvloer en daarbuiten. <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> zet zich actief<br />

in voor verandering van tal van voorgestelde maatregelen. Dat gebeurt<br />

zichtbaar (want publiekelijk), maar ook minder zichtbaar (in directe<br />

onderhandeling met regering en beleidsmakers). Ook wordt steeds het<br />

contact met de achterban gezocht, om de grootste zorgen van leden op<br />

Haagse tafels te kunnen neerleggen en oplossingen af te dwingen. Bekijk<br />

de analyse op fnvbouw.nl onder het kopje ‘actuele thema’s’.<br />

Brandbrief voor Asscher<br />

Het scheppen van banen moet met stip bovenaan komen op de actielijst<br />

van het kabinet. Maar dan moet dat wel ‘gewoon goed’ werk zijn, en<br />

geen wegwerpbaan als schijnzelfstandige of flexwerker zonder bescherming.<br />

Dat schrijft <strong>FNV</strong> in beweging, mede namens <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>. Vertegenwoordigers<br />

van een aantal bedrijfstakken overhandigden een brandbrief<br />

aan minister Asscher. Daarin keren ze zich tegen misstanden waarbij<br />

werknemers met een normale baan worden vervangen door flexwerkers.<br />

Onder het motto: ‘Niet slopen maar bouwen’ vraagt de <strong>FNV</strong> het kabinet<br />

om een ambitieus plan voor het weer op gang brengen van de economie,<br />

creëren van nieuwe werkgelegenheid, van werk-naar-werk-trajecten en<br />

voldoende instroom in sectoren waar tekorten dreigen. Dit plan moet<br />

worden opgesteld met vakbonden, werkgevers, O&O-fondsen, het UVW<br />

en sectoren.<br />

FOTO RIJKSOVERHEID<br />

24<br />

Casco <strong>Krul</strong><br />

Update VolkerWessels<br />

In de vorige editie van dit magazine las u een uitgebreid<br />

artikel over de reorganisatie bij VolkerWessels<br />

en de onderhandelingsstrijd van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> over een<br />

eerlijk sociaal plan. Het eerste akkoord werd door<br />

de leden afgewezen, maar inmiddels is er gestemd<br />

over een nieuw akkoord. In dit principeakkoord werd<br />

afgesproken dat de WW-uitkering van ontslagen<br />

werknemers met 17,5 procent wordt aangevuld door<br />

VolkerWessels. Ook zet het bedrijf een professionele<br />

organisatie op die werknemers twee jaar lang intensief<br />

begeleidt van-werk-naar-werk. Op 5 <strong>december</strong> is<br />

gebleken dat een overweldigende meerderheid van 84<br />

procent van de leden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> & Infra instemde<br />

met dit principeakkoord. Werknemers en oud-werknemers<br />

van VolkerWessels mochten stemmen. Ook bij<br />

de andere betrokken bonden is door de leden met een<br />

ruime meerderheid ingestemd.<br />

Puntjes op de i<br />

Onderhandelaar voor de vakbond, Hans Crombeen: “Ik<br />

ben tevreden met deze uitkomst, naar omstandigheden<br />

is het een goed sociaal plan. Het voorziet in de<br />

twee zaken die je nodig hebt als je je baan kwijt bent:<br />

financiële compensatie en een professioneel van-werknaar-werk-traject.<br />

Met de instemming van de leden<br />

kunnen we het principeakkoord definitief omzetten in<br />

een sociaal plan.” De bonden zullen samen met VolkerWessels<br />

de laatste puntjes op de i zetten en gaan<br />

dan over tot ondertekening.<br />

FOTO GOOGLE IMAGES<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


<strong>Bouw</strong> en huizenmarkt<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> vindt het een stap in de juiste richting<br />

dat minister Stef Blok laat onderzoeken of pensioenfondsen<br />

en verzekeraars een grotere rol kunnen gaan<br />

spelen bij de financiering van huizen. Blok heeft een<br />

‘verkenner’ aangesteld in de persoon van Kees van<br />

Dijkhuizen. Hij gaat bekijken of er ruimte kan komen<br />

voor nieuwe kredietverlening, wat moet leiden tot het<br />

lostrekken van de vastgelopen huizenmarkt en het herstel<br />

van de bouwsector. “Een goede zaak” noemt vicevoorzitter<br />

Charley Ramdas van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> de zet, ook<br />

al roept hij wel op tot een meer volledige oplossing<br />

voor de problemen in de woon- en bouwsector.<br />

Fikse schadevergoeding<br />

Duizenden bouwvakkers van het Turkse bouwbedrijf<br />

Ha-Sa Insaat krijgen binnenkort een forse nabetaling<br />

van hun werkgever. Dat heeft de rechter in Groningen<br />

bepaald. Ook moet Ha-Sa Insaat een schadevergoeding<br />

van 250.000 euro betalen aan sociale partners.<br />

Dit is één van de hoogste schadevergoedingen die ooit<br />

aan sociale partners in Nederland is toegewezen.<br />

Mieke van Veldhuizen, sectorbestuurder <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> &<br />

Infra: “Met deze uitspraak wordt nogmaals bevestigd<br />

waar we als <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> voor strijden: als je in Nederland<br />

werkt, dan heb je recht op gelijke arbeidsvoorwaarden.<br />

Zo voorkom je oneerlijke concurrentie en<br />

uitbuiting van flexwerkers.”<br />

Het vonnis is een belangrijke overwinning voor de vakbonden<br />

en werkgevers in de bouwsector. Samen spreken<br />

zij niet alleen de <strong>Bouw</strong>-cao met elkaar af, maar<br />

als cao-partijen zien zij ook toe op naleving daarvan.<br />

Als de regels voor iedereen gelijk zijn, kunnen bouwbedrijven<br />

eerlijk met elkaar blijven concurreren.<br />

FOTO SXC<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

Allemensen!<br />

Op 6 november<br />

<strong>2012</strong> overleed<br />

Geert Wolting, oudpenningmeester<br />

en<br />

-bondsbestuurder van<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>. Daarvoor<br />

was hij jarenlang<br />

bestuurder en districtsmedewerker<br />

in regio Noordwest.<br />

Geert werd 67 jaar.<br />

Casco <strong>Krul</strong><br />

Bondig<br />

Demonstratie in Brussel<br />

Op 23 januari 2013 vindt een grote vakbondsdemonstratie<br />

plaats in Brussel. Dit om de sociale uitbuiting<br />

in Europa tegen te<br />

gaan. De strijdkreet<br />

daarbij is ‘Stop Social<br />

Dumping’. Er<br />

worden duizenden<br />

werknemers uit<br />

Nederland, België,<br />

Frankrijk, Denemarken,<br />

Duitsland,<br />

Italië en andere<br />

Europese landen<br />

verwacht. <strong>FNV</strong><br />

<strong>Bouw</strong> zal nadrukkelijk<br />

aanwezig zijn<br />

gedurende de dag.<br />

Meer info vindt u<br />

op fnvbouw.nl.<br />

FOTO <strong>FNV</strong> BOUW<br />

Ledenparlement gestart<br />

Op dinsdag 30 oktober is het voorlopige ledenparlement<br />

van <strong>FNV</strong> in Beweging geïnstalleerd. Het ledenparlement<br />

is tijdelijk operationeel tot de eerste echte<br />

verkiezingen in mei 2013. Vanaf dat moment bestaat<br />

het parlement uit rechtstreeks gekozen vakbondsleden<br />

uit allerlei sectoren en beroepsgroepen. Belangrijke<br />

taak van het voorlopige parlement is uitwerken hoe de<br />

rechtstreeks gekozen leden straks op vernieuwende en<br />

frisse wijze hun besluitvormende werk kunnen gaan<br />

doen. Vanuit <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> nemen tien mensen zitting in<br />

het parlement.<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>-delegatie<br />

ledenparlement<br />

1. Rick van der Meijden, <strong>Bouw</strong> & Infra<br />

2. Remco van den Beemd, <strong>Bouw</strong> & Infra<br />

3. Arjuna den Engelsman, Afbouw & Onderhoud<br />

4. Pieter van Hooijdonk, Afbouw & Onderhoud<br />

5. Daniël Jansen, Meubel & Hout<br />

6. Paul Winkelmeijer, Meubel & Hout<br />

7. Sandra Vos, Woondiensten<br />

8. Wytse Douma, <strong>Bouw</strong> & Infra<br />

9. Jos Sens, <strong>Bouw</strong> & Infra<br />

10. Theo Andriessen, <strong>Bouw</strong> & Infra<br />

25


Product<br />

tekst Charlie Schuurman beeld Woodchallenge<br />

Bijzonder babymeubelstuk wint<br />

Woodchallengeprijs <strong>2012</strong><br />

Voor zijn afstudeeropdracht werd Wouter van Leen (22) door Puure<br />

Products gevraagd een eerlijk en milieuvriendelijk kinderproduct<br />

te ontwikkelen. Gesprekken met ouders brachten hem op het idee<br />

van een wipstoeltje, dat helpt de pijn bij darmkrampjes te vermin-<br />

deren. Zo ontstond de WoeSL.<br />

Toen Wouter van Leen aan de slag ging met<br />

zijn opdracht, ontdekte hij dat veel ouders<br />

van kleine kinderen in de maag zaten met<br />

de darmkrampjes van hun kroost. Specifiek<br />

dat probleem kwam namelijk diverse malen<br />

aan bod tijdens de gesprekken die hij met<br />

hen voerde. “Daarom besloot ik in mijn opdracht<br />

op zoek te gaan naar een oplossing<br />

voor dat vraagstuk”, zegt de inmiddels oudstudent<br />

van de Hogeschool van Amsterdam.<br />

“Ik ben toen een onderzoek gestart waaruit<br />

bleek dat vooral comfort en warmte helpen<br />

tegen die krampjes”, vertelt hij. Met die<br />

wetenschap brainstormde hij er met zijn stagebegeleider,<br />

maar ook met vrienden op los.<br />

Van Leen: “Zo ontstond eigenlijk het idee<br />

28<br />

<strong>Krul</strong><br />

voor een stoeltje. En omdat baby’s wiegen<br />

prettig vinden, wilde ik dat element er in<br />

verwerken. Op die manier kreeg de WoeSL<br />

gaandeweg steeds meer vorm, met als eindresultaat<br />

een wipstoeltje dat gemaakt is van<br />

gekromd laminaat. In de bekleding zijn pitten<br />

verwerkt die je kunt opwarmen in een<br />

magnetron. Die warmte wordt lang vastgehouden<br />

en afgegeven aan het kind. Ook kent<br />

het stoeltje vier verschillende standen. Van<br />

liggend tot bijna rechtop zittend. Zodat de<br />

ouders het ook kunnen gebruiken tijdens het<br />

voeden.”<br />

Verrassing<br />

‘Wouter heeft een kinderstoel gemaakt, met<br />

aandacht voor het kind en ouders’, aldus<br />

het juryrapport. ‘Door het gebruik van hout<br />

heeft hij de minimalistische vorm met mooie<br />

rondingen mogelijk weten te maken en heeft<br />

het geheel een natuurlijke, vertrouwde uitstraling<br />

gekregen. De afwerking is van hoog<br />

niveau, waarbij het ontwerp bijdraagt aan<br />

een goed imago van hout in een voor hout<br />

niet gebruikelijke toepassing.’<br />

“Daar stond ik best van te kijken”, reageert<br />

Van Leen. “Omdat vorig jaar ook al een stoel<br />

in de prijzen viel, dacht ik dat de prijs dit<br />

jaar wel naar een architectuurproject zou<br />

gaan. Toen ik hoorde dat er drie winnaars<br />

waren, gaf ik mezelf echter wel een kans.<br />

De WoeSL kent vier verschillende standen.<br />

Maar dat je uiteindelijk ook wint, is geweldig.”<br />

Voor Van Leen zit het werk er nu op.<br />

“Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt en<br />

hopelijk in de markt gezet door Puure Products.<br />

Uiteraard blijf ik op de achtergrond<br />

wel betrokken.” ●<br />

Woodchallenge<br />

Woodchallenge is een studentenhoutprijs<br />

die de deelnemers uitdaagt om hout op een<br />

vernieuwende manier toe te passen. Daarbij<br />

wordt gelet op techniek, vormgeving,<br />

praktische uitvoerbaarheid, consistentie in<br />

ontwerp en uitvoering, maar ook in hoeverre<br />

rekening wordt gehouden met maatschappelijke<br />

ontwikkelingen, zoals de vermindering<br />

van milieueffecten. De prijs is een initiatief<br />

van Centrum Hout. Dit jaar werden er drie<br />

winnaars aangewezen. Naast de WoeSL viel<br />

ook een berekeningsprogramma voor het<br />

toepassen van meerlaags houtskeletbouw in<br />

de prijzen. Datzelfde gold voor een bijzonder<br />

renovatieplan van een oude steenfabriek<br />

in Utrecht, waarbij het gebruik van hout<br />

centraal staat. Zie voor meer informatie hierover:<br />

woodchallenge.nl.<br />

DECEMBER <strong>2012</strong>


door Douwe van der Meulen<br />

KRUL IS HET LEDENBLAD VAN<br />

<strong>FNV</strong> MEUBEL & HOUT<br />

Jaargang 5 nummer 8, <strong>december</strong> <strong>2012</strong><br />

EXPLOITATIE<br />

Koninklijke BDU Uitgevers BV<br />

REDACTIE<br />

Corine van Renswoude (hoofdredacteur)<br />

E corine.va<strong>nr</strong>enswoude@fnvbouw.nl<br />

Marlous Brand<br />

E m.brand@bdu.nl<br />

Charlie Schuurman<br />

E c.schuurman@bdu.nl<br />

MEDEWERKERS DIT NUMMER<br />

Job van der Mark, Pieter Jansen, Djanko,<br />

Bert Janssen, Douwe van der Meulen, Chris<br />

Pennarts, Tom Janssen, Jeroen Poortvliet<br />

REDACTIEASSISTENTIE<br />

Ria van Velzen<br />

E ria.vanvelzen@fnvbouw.nl<br />

CONTACT<br />

Redactie <strong>Krul</strong><br />

T 0342 494 851<br />

E krul@bdu.nl<br />

ADVERTENTIES<br />

BDU Vak- en Publieksmedia<br />

Robert Brinkmann<br />

T 0342 494 262<br />

E r.brinkmann@bdu.nl<br />

TECHNISCHE REALISATIE<br />

Koninklijke BDU Grafi sch Bedrijf BV<br />

UITGAVE en COPYRIGHT<br />

<strong>Krul</strong> is een uitgave van de Stichting <strong>FNV</strong> Pers.<br />

Overname van teksten is alleen toegestaan<br />

met bronvermelding; op beeld berust<br />

copyright.<br />

ABONNEMENTEN<br />

<strong>Krul</strong> verschijnt acht keer per jaar. Leden<br />

van <strong>FNV</strong> Meubel & Hout ontvangen het blad<br />

gratis. Abonnees betalen € 20,- per jaar.<br />

<strong>FNV</strong> MEUBEL & HOUT IS ONDERDEEL<br />

VAN <strong>FNV</strong> BOUW<br />

ISSN 1875-4880<br />

DECEMBER <strong>2012</strong><br />

Horizontaal: 1 handwerk 7 medemenselijk 13 sportterm<br />

14 klamp 16 pook 18 onbuigzaam 20 studeren<br />

21 dosis 22 rivier in Italië 24 tabulator (afk.) 25 deel<br />

van het lichaam 26 vlees van wild 28 handelswaar<br />

30 lidwoord 31 leeg maken 33 plaats in Griekenland<br />

34 lichaamsdeel 35 achter 37 wereldgodsdienst<br />

39 lofdicht 40 Germaans schriftteken 41 deel van<br />

een boom 43 onderwijzeres 45 land in Afrika<br />

46 Arabisch schiereiland 48 scheepstouw 49 Spaans<br />

rijpaard 50 welzijnswerker 51 aanhalen 53 meisjesnaam<br />

55 diskette (afk.) 56 gewaad 57 pakken 59 stofmaat<br />

60 afrastering 61 muziekstijl 63 vertrouwd<br />

65 daar 66 ontzag 68 hekelschrift 70 roestwerend<br />

middel 71 eenvoudige woning 73 herrie 74 plotseling<br />

76 vakantie 78 ledig 79 slot 80 bewaker 82 grote bijl<br />

83 verdacht 84 infectieziekte, stijfkramp<br />

Oplossing: 68 - 4 - 61 - 11 - 53 - 57 - 37 - 79 - 66<br />

<strong>Krul</strong><br />

Puzzel 39<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

13 14 15 16 17<br />

18 19 20 21<br />

22 23 24 25<br />

26 27 28 29 30<br />

31 32 33 34<br />

35 36 37 38 39 40<br />

41 42 43 44 45<br />

46 47 48 49<br />

50 51 52 53 54<br />

55 56 57 58 59<br />

60 61 62 63 64<br />

65 66 67 68 69<br />

70 71 72 73<br />

74 75 76 77 78<br />

79 80 81 82<br />

83 84<br />

Verticaal: 1 handeling 2 stuk huisraad 3 slede<br />

4 halsboord 5 warm 6 wrede heerser 7 plaats in<br />

Noord-Brabant 8 oosterlengte (afk.) 9 bedekte spot<br />

10 planeet 11 officieel stuk 12 dakbedekking<br />

13 brutaal 15 tegoed 17 bezorgen 19 benodigdheden<br />

21 hoofddeksel 23 zwemslag 25 opslagplaats 27 ingedikt<br />

vruchtensap 29 groot worden 30 schenking<br />

32 grappenmaker 34 vader of moeder 36 vogel<br />

38 Franse schilder 40 looistof 42 krantenstalletje<br />

44 blut 45 land in Afrika 47 deel van het dak<br />

49 gebrek 50 aanklevingskracht 51 deel van de trein<br />

52 herkauwer 54 langzamerhand 56 portie 58 plant<br />

61 marihuanaplant 62 mislukking 64 hoogte 66 al<br />

67 kastijding 69 rij 70 spijslijst 72 gezicht (Frans)<br />

75 holte 76 knaagdier 77 sportterm 80 watercloset<br />

(afk.) 81 zonnegod<br />

In elk nummer van dit magazine staat een puzzel. Stuur uw oplossing met vermelding van naam, adres en bankrekeningnummer<br />

vóór 1 februari naar: redactie bondsmagazines, postbus 520, 3440 AM Woerden. Of stuur een<br />

e-mail met dezelfde gegevens naar: puzzel@fnvbouw.nl. U maakt dan kans op de hoofdprijs van 100 euro of de<br />

twee prijzen van 50 euro. De oplossing van puzzel <strong>nr</strong>. 38 was: opdekraam. De eerste prijs van 100 euro is gewonnen<br />

door Th. Lamers, Boxmeer; de twee prijzen van 50 euro door A. Boers, Beek en G. Kusters, Langenboom.<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!