Logistiek Totaal april 2011

logistiektotaal.nl

Logistiek Totaal april 2011

jaargang 06 april 2011

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

CeMAT 2011

Wereldbeurs mikt op duurzaamheid in interne logistiek

Imager verdringt

laserscanner

Jungheinrich ETV 214:

wereldprimeur getest

Logistieke systemen

in trek


Moet uw truckvloot ook nodig iets

afslanken? Kies de Atlet methode.

Ongemerkt hebben veel bedrijven een truckvloot met een gewichtsprobleem.

Verouderde of ongeschikte magazijntrucks vormen een groot risico en leiden tot

een inefficiënte bedrijfsvoering. Maar gelukkig is er een oplossing - wij noemen

het Atlet Total ® . Zet daarom vandaag nog de eerste stap en maak een vrijblijvende

bezoekafspraak. En wij laten u zien hoe u met minder trucks, maar met

een efficiëntere truckvloot uw productiviteit kunt verbeteren.

Want vergeet niet, ook in uw magazijn geldt uiteindelijk de ‘survival of the fittest’.

Afslanken met Atlet? Maak vandaag nog een afspraak op info@atlet.nl of bel 053 / 484 84 84

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

Logistiek Totaal is een uitgave van:

Basta Publishers

Koopmanslaan 3

7005 BK Doetinchem

www.logistiektotaal.nl

Uitgever:

Tom Schreuder (0314) 37 36 85

Hoofdredacteur:

Mark Dohmen (0314) 37 36 76

mark.dohmen@bastapublishers.nl

Redactieadres:

redactie@logistiektotaal.nl

Eindredacteur:

Lisette Biesenbeek (0314) 37 36 29

lisette.biesenbeek@bastapublishers.nl

Redactie o.a.:

Nick Kivits

Marcel te Lindert

Kasper Maes

Jan van de Nes

Hans van Zwet

Theo Egberts

Fotografie o.a.:

De Beeldredaktie

Dolph Cantrijn

Paul Mellaart

Vormgeving:

Jessica Dales, Senefelder Misset

(0314) 35 56 32

Commercieel advies:

Ruud Buiting (0314) 37 36 09

ruud.buiting@bastapublishers.nl

Aletta Martens (0314) 37 36 78

aletta.martens@bastapublishers.nl

Advertentiemateriaal:

Roos Schreuder - Van der Linden

(0314) 37 36 80

roos.schreuder@bastapublishers.nl

fax (0314) 37 36 46

Abonnementen:

Logistiek Totaal wordt op naam

toegestuurd aan logistieke beslissers

van zorgvuldig geselecteerde bedrijven

met een logistiek proces.

Zij betalen een jaarlijkse bijdrage

van € 27,50.

Voor wie niet tot deze selectie behoort,

is het mogelijk om een regulier

abonnement te nemen:

• Jaarabonnement: € 110,-

• Toeslag buitenland € 20,-

• Jaarabonnement onderwijsinstellingen

en studenten € 66,-

(Alle tarieven zijn excl. btw).

Voor opzegging van abonnementen

of het doorgeven van mutaties,

kunt u terecht bij de abonnementenadministratie.

Disclaimer:

Indien u geen prijs stelt op verdere

toezending van dit blad, of er de

voorkeur aan geeft dat iemand anders

binnen uw bedrijf het blad voortaan

ontvangt, kunt u uw mutaties

doorgeven aan:

Abonnementenadministratie:

Logistiek Totaal

Koopmanslaan 3

7005 BK Doetinchem

info@bastapublishers.nl

Vermeld s.v.p. bij het doorgeven van uw

mutaties uw 5-cijferige unieke code.

Dit nummer staat op de wikkel van

Logistiek Totaal en op uw acceptgiro.

Secretariaat en facturatie

(ook voor bewijsnummers):

Roos Schreuder - Van der Linden

(0314) 37 36 80

fax (0314) 37 36 46

roos.schreuder@bastapublishers.nl

Druk:

Senefelder Misset B.V.

Postbus 68

7000 AB Doetinchem

Betalingen:

t.n.v. Basta Publishers BV Doetinchem

Abonnementen:

Rabobank: 374794987

Advertenties:

Rabobank: 388404671

KvK 09160479

BTW nummer NL 8157.52.696.B01

Copyright:

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd,

op welke wijze dan ook, zonder

vooraf gaande schriftelijke toestemming van

de uitgever.

Logistiek Totaal wordt tevens elektronisch

opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs

van tekstbijdragen, in de vorm van artikelen

of ingezonden brieven, worden geacht

daarvan op de hoogte te zijn en ermee in te

stemmen. Uitgever en auteurs aanvaarden

geen enkele aansprakelijkheid voor schade,

van welke aard dan ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

zijn op informatie uit dit blad.

ISSN: 1872-986X

Voorwoord

Wereldprimeurs

Ik kan me mijn eerste bezoek aan de CeMAT nog goed herinneren.

Als beginnend redacteur had ik al wel verschillende logistieke

vakbeurzen bezocht en dacht ik wat dat betreft ook al de nodige

ervaring te hebben. Maar wat ik in Hannover aantrof overtrof al

mijn verwachtingen. Er leek geen einde te komen aan de hallen

met innovaties en noviteiten. De impact van ’s werelds grootste

vakbeurs voor de interne logistiek was toen al gigantisch.

Begin mei ga ik voor de zesde keer naar de CeMAT. Opnieuw

belooft het een bezoek te worden dat de moeite meer dan waard

wordt. Ruim duizend standhouders uit de hele wereld presenteren

de jongste ontwikkelingen en trends, waaronder ook ditmaal

enkele wereldprimeurs.

De rode draad op CeMAT 2011 is ‘duurzaamheid in de interne logistiek’.

Een hot item, blijkt ook uit de verschillende achtergrondartikelen

in deze editie van Logistiek Totaal. Wie productiviteit

weet te combineren met ergonomie, energiereductie en efficiency,

en dat ook nog eens doet tegen lagere kosten, is spekkoper.

Dat de markt hiervoor steeds meer oplossingen biedt, blijkt niet

alleen uit de achtergrondverhalen en uit het beursnieuws. Ook de

onafhankelijke hef- en magazijntrucktesten van Andersom Testing

laten - al ruim 22 jaar - zien dat een hogere productiviteit niet per

definitie gepaard gaat met een hoger energieverbruik. Het allereerste

testverslag in Logistiek Totaal is daarop geen uitzondering.

Ik ben er dan ook trots op dat we vanaf deze editie iedere maand

een testverslag brengen. Dat gevoel wordt versterkt doordat de

eerste testtruck ook nog eens een heuse wereldprimeur betreft.

De gloednieuwe Jungheinrich reachtruck wordt namelijk pas

komende maand aan het grote publiek gepresenteerd op, u raadt

het al, de CeMAT 2011.

Hoofdredacteur Logistiek Totaal

3


De toekomst

van mobiel

intern transport

Glansrijk

geslaagd

Vernieuwde OSR

van Knapp

24

18

30

Logistiek Totaal in 60 seconden

18 Heftrucktest

De eerste heftrucktest in Logistiek Totaal is meteen

een echte primeur. Het betreft de gloednieuwe reachtrucks

ETV 214 die Jungheinrich komende week op de

CeMAT introduceert. De trucks zijn ontwikkeld voor

een hogere productiviteit, een betere ergonomie en

een lager energieverbruik. De testconclusie is duidelijk:

Jungheinrich is in alle opzichten glansrijk geslaagd.

24 Vijf visies

Hoe zien mobiel intern transportleveranciers de toekomst?

Zit er nog rek in de ontwikkeling van hef­ en

magazijntrucks? Of gaat het toch vooral om de integratie

van de trucks in het totale plaatje? Wat vraagt

de markt eigenlijk en welke rol kunnen ze zelf spelen?

Zes experts blikken vooruit.

30 Knapp bedacht

Knapp maakt tijdens de komende CeMAT zijn opwachting

met de vernieuwde versie van zijn OSR. Met onder

andere een nieuwe liftconstructie en een aanvulling

die het mogelijk maakt om ook snellopers te verwerken,

boort het aangepaste systeem nieuwe mogelijkheden

aan voor de toch al succesvolle oplossing.

... en verder ...

06 Marktnieuws

16 Hitachi verhuist

21 BMWT-column

22 vLm neemt kijkje in keuken bij Geodis

28 Laser versus imaging

32 Duurzame labelprinters

34 CeMAT 2011

Van 2 tot en met 6 mei zijn alle logistieke ogen van

de wereld gericht op Hannover. Tijdens de CeMAT

2011 verzamelen meer dan duizend toonaangevende

leveranciers zich op het beursterrein, waar talloze

wereldprimeurs en andere innovaties worden getoond.

De rode draad is dit jaar duurzaamheid in de interne

logistiek.

52 Batterijtrends

Afrekenen per verbruik, optimalisatie van energieopslag

en meer aanbieders van Li­Ion technieken en

snellaadsystemen. Een rondje langs enkele spelers op

energiegebied levert voldoende ingrediënten voor een

smakelijk CeMAT­menu aan energieconcepten.

56 Logistieke systemen populair

Semi­automatische systemen maken meer en meer

plaats voor volautomatische oplossingen. De groeiende

populariteit van de logistieke systemen betekent

echter niet dat de mens minder belangrijk wordt. Ergonomie

staat nog steeds hoog op het prioriteitenlijstje

bij nieuwe ontwikkelingen. Net als energieverbruik.

54 Vierde generatie BT Radioshuttle

62 The Voice of FloraHolland

64 Fibor Packaging neemt gas terug

67 Productnieuws

72 Buffelen voor veiligheid

CeMAT 2011

4 Logistiek To | april 2011 5

56

52

Batterijtrends

34

Logistieke systemen

in trek


Marktnieuws

Material Handling Forum brengt

onderzoek en praktijk bij elkaar

“Wij willen material handling op de kaart zetten.” Met die

woorden maakte professor René de Koster duidelijk wat het doel

is van het Material Handling Forum, dat op 24 maart met een

seminar op de Erasmus Universiteit het levenslicht zag.

Dit vindt u

‘Chinese heftrucks zijn definitief

doorgebroken’

6 Logistiek To | april 2011

Volgens de logistiek hoogleraar speelt material handling

een belangrijke rol in de logistiek en loopt Nederland

voorop in dit logistieke vakgebied. “Het staat alleen

niet op de kaart. Niet bij Dinalog, niet in het onderwijs

en niet bij multinationals zoals een Unilever”, aldus De

Koster.

Het Material Handling Forum is een initiatief van de

Stichting Logistica, de branchevereniging die initiatiefnemer

van de gelijknamige, driejaarlijkse vakbeurs is

en waarbij onder meer importeurs van heftrucks en

magazijnstellingen (BMWT) en logistiek adviesbureaus

(VeLA) zijn aangesloten. Het Forum wil onderzoek genereren,

onderzoek en praktijk dichter bij elkaar brengen

en inzicht in innovaties bieden. Om dat te bereiken

worden verschillende middelen ingezet: twee keer per

jaar een seminar, regelmatig rondetafeldiscussies om

onderzoeksvragen te genereren, een website met pu-

- Ja. Een Chinese truck doet niet meer onder

voor een Europese – 24,4%

- De Chinezen rukken zeker op,

maar hebben nog een lange

weg te gaan– 46,2%

- Chinese trucks zullen nooit de

Europese kwaliteit evenaren –

29,4%

Op www.logistiektotaal.nl legt Logistiek Totaal

de markt regelmatig een nieuwe stelling voor.

Ook u kunt reageren. Ga naar de site en geef

uw mening.

Voor meer nieuws

bezoek onze site

www.logistiektotaal.nl

blicaties, rapporten en filmpjes (www.rsm.nl/mhf) en

een LinkedIn-groep met inmiddels 144 leden. De eerste

concrete daad van het Material Handling Forum was het

indienen van een voorstel bij het Topteam Logistiek, het

kwartet specialisten dat minister Maxime Verhagen van

Economische Zaken gaat adviseren over de invulling van

de logistieke innovatieagenda.

Het eerste seminar met orderverzamelen als thema

was met 120 mensen goed bezocht. Zij werden door de

hoogleraren Kees Jan Roodbergen en De Koster bijgepraat

over de wetenschappelijke inzichten met betrekking

tot orderverzamelen. Daarna gaven vier bedrijven

uitleg over hun innovaties op dat gebied. SSI Schäfer

presenteerde de Robo Pick die volledig automatisch

itempicking mogelijk maakt. RSW toonde de mixed palletiser

die bij Nedac Sorbo is geïnstalleerd. Toyota sprak

over orderverzamelen met AGV’s, dat voor het eerst

bij Coop in Zweden is toegepast. Vanderlande vertelde

samen met TNO over de ergonomische inzichten die

hebben geleid tot de pick@ease pickstations. In de

afsluitende discussie werden met name vraagtekens

geplaatst bij de financieringsmogelijkheden van al deze

innovaties. De datum voor het volgende seminar is al

bekend: 12 oktober, vermoedelijk over opslagsystemen.

Kimberly-Clark zet waterstofheftrucks in

Air Products, een van de grootste producenten van waterstof ter wereld, heeft

een waterstoftankstation geplaatst bij een distributiecentrum van Kimberly-

Clark in de Amerikaanse staat South-Carolina. Het tankstation levert de

waterstof voor een vloot van 25 waterstof aangedreven vorkheftrucks. Air

Products werkt in dit project samen met Genco ATC, Plug Power en het Aiken-

Edgefield Economic Development Partnership. In de afgelopen jaren heeft

Air Products in de VS al meerdere grote waterstofprojecten voor intern transporttoepassingen

ontwikkeld, waarbij in totaal meer dan 750 vorkheftrucks

betrokken zijn.

Het waterstoftankstation zorgt op dit moment al voor de bevoorrading van

een vloot van 25 waterstof aangedreven vorkheftrucks. De heftrucks zijn

uitgerust met GenDrive brandstofcellen van Plug Power. Het gebruik van

waterstof als energiebron biedt verschillende voordelen. Waar traditionele

elektrotrucks regelmatig stilstaan, omdat de batterij moet worden opgeladen

of vervangen, is een waterstoftruck binnen enkele minuten volgetankt. Daarnaast

hebben heftrucks die op waterstof rijden continu hetzelfde vermogen

en worden de prestaties niet beïnvloed door temperatuurwisselingen bij het

werken in koelers en vriezers.

Advertentie

Hemmink versterkt met Slim4

haar supply chain positie

Hemmink is een technische handelsonderneming die componenten en systemen levert voor

elektrotechnische installaties en coaxiale- en FTTH (Fiber To The Home) netwerken. Vanuit

het distributiecentrum in Zwolle levert het familiebedrijf aan elektrotechnische groothandels

en installateurs in heel Nederland. Om de voorraad efficiënter te managen heeft Hemmink in

aanvulling op het ERP-systeem van Unit4 de software van Slimstock geïmplementeerd. Naast een

voorraadreductie van ruim 20% is er nu ook tijd en aandacht voor uitzonderingsituaties.

“Dankzij ‘management

by exception’ komen

onverwachte

ontwikkelingen op

tijd aan het licht”

John Pannen, Hemmink

Of het nu gaat om deurcommunicatiesystemen,

bevestigingsmateriaal voor de

woningbouw en utiliteit of oplossingen

voor FTTH-netwerken: Hemmink levert de

benodigde componenten en systemen.

Het Zwolse bedrijf is importeur van verschillende

merken en levert deze in heel

Nederland.

Van de 10.000 artikelen in het assortiment

ligt een kwart op voorraad in Zwolle.

Voor het beheer van de voorraad maakte

het familiebedrijf lange tijd gebruik van

de min/max-niveaus in het ERP-systeem

Agresso Wholesale van Unit4. Zodra het

voorraadniveau onder het ingestelde minimum

dreigde te komen, werd een inkoopopdracht

aangemaakt. “Het was nogal

omslachtig om die min/max-niveaus aan

te passen, met als gevolg dat ze nauwelijks

werden geactualiseerd”, aldus Pannen.

Proactief

Dat probleem is nu verleden tijd dankzij

Slim4, het voorraadoptimalisatie pakket van

Slimstock. Al snel na de soepel verlopen

implementatie daalde de voorraad met 20

tot 25 procent. “En we verwachten er nog

meer uit te kunnen halen”. Slim4 houdt zelf

rekening met veranderende omstandigheden.

Gevolg is dat Hemmink nu nog maar

twee voorraadbeheerders nodig heeft. Vroeger

waren dat er meer dan drie. “Bovendien

is de arbeidsvreugde gestegen. We hebben

nu meer tijd voor proactief contact met onze

leveranciers. Eén van de oude voorraadbeheerders

is nu productmanager”, vertelt

Pannen. Slim4 stelt Hemmink in staat om

alerter te reageren. “Dankzij ‘management

by exception’ komen onverwachte ontwikkelingen

op tijd aan het licht. Nu kunnen

we direct contact opnemen met verkoop om

te bespreken wat er aan de hand is.”

Van strategisch belang

Pannen is goed te spreken over de gebruiksvriendelijkheid

van Slim4 en de inzichten

die het verschaft. “In het verleden waren

we veel tijd kwijt met analyseren van data.

Nu hebben we alle noodzakelijke informatie

op een rij in de vorm van een dashboard.

We krijgen tijdig een melding als bepaalde

voorraad incourant dreigt te worden.”

Slim4 is voor Hemmink ook van strategisch

belang. De importeur verwacht zijn positie

in de supply chain te kunnen versterken,

onder meer door de verkoopprognoses van

klanten in Slim4 te verwerken. Op basis

daarvan kan Hemmink weer een betrouwbare

forecast leveren aan zijn leveranciers,

stelt Pannen. “Die kunnen daarop hun productie

afstemmen.”


Weet u zeker dat u

SSI Schäfer breidt uit

met overname

SSI Schäfer neemt het Deense Handler A/S over en

breidt daarmee het productportfolio uit met plateauliften.

Handler A/S heeft met meer dan 2.500 referenties

een sterke marktpositie in het plateauliftsegment. Met

de integratie van de Deense onderneming completeert

SSI Schäfer het leveringsprogramma als totaalaanbieder

van logistieke opslagsystemen en verkrijgt de

leverancier naar eigen zeggen een enorm synergiepotentieel

in productie, verkoop, projectafwikkeling en

customer service & support. Een van de plateauliften

die aan het gamma worden toegevoegd is de LogiMat.

Meer hierover in de CeMAT voorbeschouwing elders in

deze uitgave.

Heuschen & Schrouff heeft gekozen voor

een RF-netwerk van Zetes in het nieuwe

dc te Landgraaf. Het project bestaat uit

een draadloos netwerk, gebaseerd op een

Motorola Wireless LAN Switch RFS6000,

25 LXE handcomputers van het type MX7

en de robuuste LXE VX6 truckcomputer.

De Active Sway Control (ASC) op de CAT

high level orderpicker heeft een felbegeerd

‘Archie’ beeldje in de wacht gesleept in

Inther optimaliseert e-commerce dc Hema

Inther Logistics Engineering gaat het orderverzamelproces in het e-commerce

dc van Hema in Utrecht optimaliseren. Dat zijn beide partijen onlangs overeengekomen.

Door de toenemende groei in orders en de wens om onder andere doorlooptijden,

kwaliteit en efficiency te verbeteren, was Hema genoodzaakt de werkprocessen

verder te automatiseren.

System integrator Inther levert een put-to-light kar oplossing. De karren zijn

uitgerust met meerdere putlocaties en een ringscanner. Dankzij de ringscanner

heeft de operator tijdens het orderverzamelen altijd zijn handen vrij en

kan hij meerdere orders tegelijk papierloos verzamelen.

Orders met zogenaamde ‘uglies’ worden ordergewijs verzameld, waarbij

Inther RF-terminals aanstuurt. Voor de besturing van zowel het put-to-light

proces als het RF-proces zet Hema het pakket Inther LC in. Via een gestandaardiseerde

interface wordt de software gekoppeld met SAP.

Crisplant levert sorter voor Sydney

De Australische retailer Best & Less zal in zijn nieuwe distributiecentrum

in Sydney gebruikmaken van een door Crisplant geleverde sorteerinstallatie.

Onlangs ontving de leverancier van geautomatiseerde material

handling systemen de opdracht voor de levering van een LS-4000CB

crossbelt sorter. De energiezuinige sorter wordt gecontroleerd en bewaakt

door een CSC Sorter Control systeem.

In eerste instantie biedt de sorter

een capaciteit van 10.000

items per uur, maar net als het

nieuwe dc is de sorteerinstallatie

berekend op verdere groei. Door

extra invoerlijnen te realiseren en

de snelheid van de installatie te

verhogen zijn, indien nodig, hogere

capaciteiten haalbaar, aldus

Crisplant. Als alles volgens planning

verloopt, wordt het project

in Sydney in oktober van dit jaar

afgerond.

de juiste keuze maakt? de categorie Ergonomie tijdens het FLTA Onlangs werd bij zowel Heuvelman Houtproducten als Bouwcenter Veghel

Verbrandingstrucks of elektrische trucks? Eenvoudige keuze, toch? Of misschien

toch niet? Aanschafprijs, onderhoud, inzet en levensduur zijn zomaar een paar factoren

die de keuze beïnvloeden. De juiste keuze betekent aanzienlijke besparingen voor uw

bedrijf. Het kan daarom geen kwaad uw keuze goed te onderbouwen. Wilt u zekerheid

of uw keuze de juiste is? Doe de test op barloworld.nl/test en u ontvangt een Hyster

schaalmodel in de juiste aandrijving. Verbranding of elektrisch? Dat wijst de test uit.

DOE DE TEST OP BARLOWORLD.NL/TEST EN ONTVANG EEN HYSTER SCHAALMODEL.
Korte berichten ...

Awards for Excellence gala in Birmingham.

DHL Supply Chain zal een kantoor openen

op de Dinalog Campus in Breda. Dat heeft

de marktleider in logistiek management en

logistieke dienstverlening bekendgemaakt.

Met het kantoor draagt DHL actief bij aan

het initiatief van Dinalog om Nederland

internationaal een blijvende voortrekkersrol

te laten vervullen in de logistiek.

Baumann Cavaion zijladers voor

Heuvelman Hout en BC Veghel

een nieuwe Baumann Cavaion zijlader afgeleverd. Beide machines werden

geleverd door importeur MABO-lifting Nederland.

De firma Heuvelman koos, na een uitvoerig offertetraject, voor een HX50

met dieselmotor, een drievoudige mast met een hefhoogte van 6.500mm

en een hefcapaciteit van 5 ton. Op verzoek van de klant werd de zijlader uitgerust

met hydraulische vorkverstelling, vier rongen, extra dunne vorken en

een speciale joystick.

Aan Bouwcenter Veghel leverde MABO-lifting een vergelijkbare uitvoering

echter met een hefcapaciteit van vier ton en een tweedelige mast.

Beide zijladers zijn voorzien van de nieuwste comfortcabine.

9


Ongelukjes gebeuren!

Nieuw! Zelfherstellende snelloopdeur!

KNAPP.com

all-in

shuttle

Snelloopdeuren

Strokengordijnen

Afscheidingsgordijnen

Automatische schuifdeuren

Overheaddeuren

Pendeldeuren

Kemko Doetinchem BV

Transportweg 12

7007 CN Doetinchem

tel. 0314 - 37 87 77

fax. 0314 - 36 22 24

info@kemko.nl

www.kemko.nl

Tractiebatterijen en laders...

...NEN-3140 haalt de spanning er af

Met het BMWT-Keur zijn de arbo-verantwoordelijkheden

bij het gebruik van tractiebatterijen

en laders volledig afgedekt. Inmiddels is

daar een vergelijkbare dekking voor electrische

(NEN-3140) risico’s voor het werken mét en

áán laders, aan toegevoegd. Jaarlijks worden

de isolatiewaarden en de doorslagweerstand

CeMAT Hannover 2–6 mei 2011 | hal 27 | stand D24

solution provider

gemeten en de grootte van de lekstroom

vastgesteld. Tegen marginale kosten worden er

zo voortaan twee keuringen gelijktijdig verricht

en is het BMWT-Keur haar waarde nu helemaal

dubbel en dwars waard.

Meer weten, kijk op www.bmwt.nl

Het bouwen van betrouwbare installaties voor logistiek is onze kern competentie.

Talrijke referenties getuigen ervan dat KNAPP intelligente oplossingen met succes

gerealiseerd heeft in de meest verscheidene distributiecentra. Maak gebruik van

onze branche kennis gekoppeld met technisch en doorgedreven know-how.

pharma | cosmetics | offi ce | retail | tobacco | audio & video | fashion

KNAPP Benelux BVBA • A member of KNAPP group • Industriepark-West 75 • 9100 Sint Niklaas • België • sales.benelux@knapp.com

BMWT-KEUR

Mitsubishi op maat voor De Ruijter

Lima Intern Transport heeft

onlangs een Mitsubishi FG35N

met een speciale tandwieloverbrenging

en een nieuw ontwikkelde

cabine geleverd aan De

Ruijter International in Waalwijk.

Het bedrijf was op zoek

naar een krachtige machine

met veel tractie en een laag

brandstofverbruik om onder

meer containers via een laadbrug

te laden.

Hybride trucks Still op milieulijst 2011

Met ingang van 1 maart vallen de hybride Still RX 70 vorkheftrucks onder de

positieve milieulijst MIA/VAMIL. Daarmee onderstreept ook de overheid het vertrouwen

in de hybride truck, aldus de leverancier, die als enige intern transportaanbieder

op de lijst voorkomt.

Dankzij de vermelding komen alle RX 70 trucks met een capaciteit van 1,6 tot

en met 5,0 ton in aanmerkingen voor 27% Milieu Investeringsaftrek. Daarnaast

biedt de VAMIL regeling een extra willekeurige afschrijving van 75%.

Renault België optimaliseert distributiecentrum

De vestiging van Renault-Boom levert auto-onderdelen voor de

Renault, Dacia en Samsung Motors aan de concessiehouders. De verdeling

gebeurt in de Benelux iedere dag naar 365 concessiehouders.

Nieuwe Komatsu vloot voor Global Food

Global Food Group heeft zijn hele intern transportvloot vervangen door

Komatsu magazijn- en vorkheftrucks. De locatie in Weert maakte al enige

tijd gebruik van Komatsu trucks. Nu is ook de locatie in Ospel overgegaan op

het Japanse merk.

Global Food heeft hiertoe besloten nadat bleek dat de all in kosten, op basis

waarvan de trucks in Weert zijn geleverd, lager uitvallen dan de kosten voor

de trucks van verschillende pluimage waarmee in Ospel werd gereden. De

trucks zijn geleverd door Vohamij.

Mars versnelt logistieke keten

Mars Nederland lanceert een nieuwe logistieke innovatie:

Speed docking. Met dit concept werkt de levensmiddelenfabrikant

gericht aan het versnellen van de

logistieke keten door de verblijftijd van vrachtwagens bij

distributiecentra te meten en vervolgens in een dialoog

met retailers bespreekbaar te maken. Speed docking is

een vervolgstap op bestaande thema’s betrouwbaarheid

en duurzaamheid, waarmee Mars met snelheid verder

bouwt aan de logistieke waardeketen van de toekomst.

Door samenwerking met retailers wil Mars komen tot

een sneller en efficiënter goederenontvangstproces.

Speed docking biedt een benchmark voor klanten en

maakt inzichtelijk waar verbetering mogelijk is. Voorbeelden

zijn snellere ontvangstcontrole en -registratie

met het scannen van SSCC-labels en minder vrachtwagenbewegingen

door het bundelen van bestellingen

en leveringen tot volle vrachtwagens door middel van

Green order. Na de lanceringfase gaat Mars de samenwerking

met klanten stimuleren en belonen door middel

van een logistieke competitie tussen Nederlandse

distributiecentra: ‘NK Speed docking 2011’.

Spoedbestellingen worden de volgende dag geleverd en normale

leveringen twee dagen telkens voor acht uur ‘s morgens. Dagelijks

worden 14.000 pickinglijnen verwerkt. Voor de verdeling van de

goederen maakt Renault gebruik van 1.400 rolcontainers. Grote

stukken worden los van een rolcontainer in de vrachtwagen geladen.

Een duur probleem is het traceren van de containers. Daarom werd

beslist om te registreren wie (concessiehouder), welke container

meekrijgt. Iedere container krijgt een unieke barcode en een tweede

barcode en dagelijks de ID van de concessiehouder voor wie het

bestemd is. Met hulp van mobiele barcodescanners zal de hoofdverantwoordelijke

van alle containers die vertrekken telkens de tweede

barcode scannen. De chauffeur krijgt een elektronische kopie van

deze lijst. Hij weet dan exact wat hij meekrijgt en moet afleveren.

DatAction verzorgde de ontwikkeling, installatie en opleiding.

11


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MABO-lifting Nederland B.V.

VERKOOP VERHUUR LEASE EN ONDERHOUD VAN:

COMBILIFT 4-WEG ZIJLADERS

EN

BAUMANN 2-WEG ZIJLADERS

Kruitmolen 34e Enkhuizen

0228 32 67 51 - www.mabo-lifting.nl

0228 32 67 51 - www.mabo-lifting.nl

1248854.indd 1 11-12-2007 09:38:48

Zie onze nieuwe catalogus

acculaad-wisselsystemen

KANTELCONTAINERS

Ga dan naar Damco, www.acculaad.nl of tel. 010-434 51 88

Breed assortiment én maatwerk van voorzetapparatuur

DOORNS SCHEPBAKKEN VATENHANDLING KRAANARMEN TERREINONDERHOUD

Op www.verpakking-totaal.nl www.verpakking-totaal.nl vindt vindt u het u meest het meest actuele actuele nieuws nieuws over

over industriële industriële verpakkingen. verpakkingen. Ook treft u er een complete

leveranciersindex Ook treft u er een complete aan voor leveranciersindex de industriële verpakkings-

aan voor

sector, de industriële evenals verpakkingssector, vacatures en een evenals agenda. vacatures U kunt zich

ook en een abonneren agenda. U op kunt de zich Verpakking ook abonneren Totaal op Nieuwsbrief.

de Verpakking

Meld

Totaal

u

Nieuwsbrief.

nu aan via

Meld

de website!

u nu aan via de website!

Tel. 0522 - 46 41 41

www.indapp.eu

www.verpakking-totaal.nl

Nieuwe combitruck voor Brenntag

Chemieconcern Brenntag heeft de intern

transportvloot uitgebreid met een nieuwe

Linde combitruck, geleverd door MotracLinde.

De nieuwe truck is een aanvulling op de

al twee rijdende combitrucks. De truck heeft

een hefvermogen van 1.500 kg en heeft een

hefhoogte van ruim 10.500 mm. Verder is

de truck uitgerust met een batterij van 930

ah waardoor een inzet wordt gegarandeerd

van twee shifts. Met de daarbij geleverde

achturige HF-lader kan de batterij binnen

acht uur weer worden volgeladen zodat hij

er weer twee shifts tegenaan kan. De combitrucks

rijden in de twee smallegangenmagazijnen

waar chemische producten liggen

opgeslagen. Ook beide magazijnen zijn geleverd

en ingericht door MotracLinde.

Namen Topteam Logistiek bekend

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI),

Maxime Verhagen, heeft vier prominenten uit de publieke en privaatsector

gevraagd gezamenlijk het topteam Logistiek te vormen.

Tot het Topteam Logistiek zijn toegetreden: Leo van Wijk (voorzitter,

namens het bedrijfsleven), Lorike Hagdorn (TNO, VU namens

de wetenschap), Wil Versteijnen (directeur GVT, namens het MKB)

en Mark Dierikx (DG Luchtvaart en Maritieme Zaken, ministerie

van Infrastructuur en Milieu (IM), namens de overheid). Het kabinet

heeft in het regeerakkoord aangegeven het bedrijfslevenbeleid

te stimuleren door het benoemen van negen economische topsectoren.

Logistiek is een van deze topsectoren. Het Topteam Logistiek

heeft als doel het formuleren van een sectoragenda met de ambities

en speerpunten voor de lange termijn en een actieplan voor

de korte termijn met als overkoepelend doel het stimuleren van de

sector Logistiek zodat deze in 2020 tot de wereldtop behoort.

Van Uden Logistics bouwt nieuw warehouse

DB Schenker kiest voor Still

DB Schenker Logistics is in Nederland een strategische alliantie

aangegaan met Still Nederland. De samenwerking betreft

de levering en het onderhoud van circa 270 trucks voor alle

17 vestigingen van DB Schenker in ons land. Binnen de overeenkomst

voor langere termijn staat flexibiliteit voorop. Dat

geldt niet alleen voor de aantallen of de typen trucks die DB

Schenker nodig heeft, maar tevens voor de financieringsvorm.

Still verzorgt het volledige onderhoud. DB Schenker en Still

spreken zich in de strategische alliantie uit voor een verregaande

vorm van partnership en ‘continuous improvement’.

Still verzorgt alles wat te maken heeft met onbezorgd intern

transport, DB Schenker biedt waar nodig ondersteuning met

de beschikbaarheid van ruimte van waaruit Still kan opereren.

Binnen de vloot van circa 270 eenheden vormen de elektrische

heftrucks van het type RX20, de pallettrucks EXU-S en de

reachtrucks FM-X het belangrijkste aandeel. Daarnaast levert

Still MX-X combitrucks en diverse modellen stapelaars aan

DB Schenker Logistics in Nederland.

Empty container handler voor DTC

Barloworld heeft een empty containerhandler, type H22.00XM-EC,

geleverd aan Dutch Trading Consortium (DTC), een containerbedrijf

gevestigd in het logistieke

bolwerk van de Rotterdamse

haven. Deze truck beschikt

over een buitengewoon sterke

mast- en frameconstructie

en is in staat om containers

achthoog weg te zetten. De

H22.00XM-EC is speciaal door

Barloworld op de wensen en

eisen van DTC afgestemd.

Zelfs de bedrijfskleuren van

DTC hebben het Hyster-geel

van de truck vervangen.

Op woensdag 23 maart is op symbolische wijze het startsein gegeven voor de

bouw van een nieuw multi-client warehouse dat Van Uden Logistics bouwt aan

de Transportweg in Waddinxveen. Samen met de eerste opdrachtgever die in

dit warehouse wordt ondergebracht, Nestlé Nederland, is de start gevierd. Het

industrieterrein Doelwijk in Waddinxveen is ideaal gelegen voor de fijnmazige

distributie van FMCG, wijnen en gedistilleerd ten opzichte van de uitvalswegen.

Reden voor Van Uden Logistics om deze locatie te kiezen voor de nieuwbouw van

een warehouse met een opslagcapaciteit van 40.000 m 2 en 40 laad- en losdocks.

De bouw van het warehouse is gestart in november 2010 en er wordt gebruikgemaakt

van de nieuwste technieken voor isolatie en klimaatbeheersing. Nestlé

Nederland gaat als eerste opdrachtgever gebruikmaken van de dienstverlening

vanuit dit nieuwe energiezuinige pand, naar verwachting vanaf het laatste

kwartaal van 2011. Het pand zal in de loop van de tijd gefaseerd worden gevuld.

13


Het complete assortiment

gasveren, ook RVS

Bel voor

informatie:

86

Protempo bv

Postbus 21, 6500 AA NIJMEGEN Nederland

Tel. +31(0)24-3711711. Fax +31(0)24-3711700

verkoop@protempo.eu www.protempo.eu

adv. 86 93x131 mm.indd 1 26-01-2010 09:43:52

Vision is

our mission

www.orlaco.nl

HEFTRUCK

ZICHTOPLOSSINGEN

2-6 mei, CeMat, Hannover, Duitsland,

O r l a c o - s t a n d : H a l l 2 6 , s t a n d F 1 0

0342-492891 | info@orlaco.nl

Het juiste

automatiseringsniveau

voor uw magazijn

Savoye – internationale onderneming voor

logistieke engineering, ontwikkeling van

software voor de supply chain en integratie van

intelligente oplossingen voor uw magazijn.

Bezoek ons op de CEMAT

Hal 27, Stand B32

Engineering, integratie,

service

Orderpicksystemen

en sorters

Automatische

opslagsystemen

IT voor de logistiek

L O G I S T I C S Y S T E M S & S O F T W A R E

w w w . s a v o y e . c o m

Contact: De heer Hans van den Berg

E-Mail: hans.vandenberg@savoye.com

Tel.: +31 (0)681951722

110407_95x267+3_NL.indd 1 07.04.2011 15:49:39

brandworkers.com

MotracLinde keurt eerste

vloerreinigingsmachine

Sinds 1 februari 2011 is MotracLinde, als eerste in Nederland,

bevoegd om vloerreinigingsmachines volgens het

BMWT-principe te keuren. Business development manager

Michel Cijs vertelt: “Als uitbreiding op ons dienstenpakket

is het voor ons een logische stap om vloerreinigingsmachines

BMWT te gaan keuren. Uit de markt zijn diverse vragen

bij ons terechtgekomen om dit op te starten. Dankzij een

uitstekende samenwerking met de BMWT-organisatie is

dit onlangs gerealiseerd. MotracLinde hecht grote waarde

aan de bedrijfsveiligheid bij haar klanten en wij kunnen nu

naast heftrucks, magazijnvoertuigen en stellingen tevens

vloerreinigingsmachines jaarlijks BMWT keuren.” Sinds medio

2009 vertegenwoordigt MotracLinde het merk Tennant.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn diverse servicemonteurs

intern opgeleid door MotracLinde om ook de service aan

deze vloerreinigingsmachines te kunnen verrichten.

Centraal distributiegebouw Fetim

De Fetim Group heeft een nieuw distributiegebouw aan de Afrikahaven

in Amsterdam in gebruik genomen. Door deze centralisatie van alle

logistieke activiteiten kan Fetim zijn klanten efficiënter bevoorraden.

Fetim beschikt hiermee over een ultra modern distributiecentrum met

een state of the art automatiseringssysteem. Het ontwerp is van Archicom

Consultants + Archineers + Managers. In driekwart jaar, verdeeld

over twee fases, is het distributiecentrum van de grond gekomen en

sinds begin februari

2011 door Fetim in gebruik

genomen. Het distributiecentrum

bestaat

uit vier geschakelde

brandcompartimenten

die elk 10.000 m 2 groot

zijn. Via brandwerende

hefschuifdeuren zijn de

verschillende gebouwen

intern bereikbaar.

... op onze websiteVoor meer nieuws

bezoek onze site

www.logistiektotaal.nl

Betere ergonomie in dc van Schuurman

Schuurman Schoenen heeft twee

nieuwe productielijnen en een sorteerstraat

in gebruik genomen. Een

mechanisatiesysteem van Maas Internal

LogistiX heeft de ergonomie in het

Achterhoekse distributiecentrum verbeterd.

Schuurman Schoenen is een

snelgroeiende keten van schoenenwinkels

in Oost- en Noord-Nederland.

Sinds februari is een belangrijk deel

van het logistieke proces gemechaniseerd.

Daarvoor zorgen de twee nieuwe

productielijnen en een sorteerstraat die in overleg zijn ontworpen en

geleverd door Maas. In het dc worden jaarlijks zo’n 1.200.000 paar schoenen

verwerkt. Op dit moment zijn Schuurman Schoenen en Maas alweer

druk bezig met de tweede fase van het e-project. In die fase wordt het nu

nog handmatige sorteerproces volledig geautomatiseerd met behulp van

stationaire barcodescanners en mechanische ‘pushers’ die de schoenendozen

richting de juiste uitsorteerbaan duwen. De nu geïnstalleerde sorteerstraat

is al voorbereid op automatisering.

TNT Perth op volle kracht

met Crossorter

Het grootste volledig geautomatiseerde pakketsorteersysteem

van TNT in Australië en de regio Azië-Pacific, dat gebruikmaakt

van sorteertechnologie van Vanderlande Industries, is sinds

de officiële opening eind februari volledig operationeel. Het

nieuwe depot van de wereldwijde specialist op het gebied van

expressdiensten in Welshpool, bij Perth in West-Australië, kostte

40 miljoen dollar. Als onderdeel van de nationale upgrade van

de hubs en depots voor expresslevering koos TNT de Crossorter

900 van Vanderlande Industries voor hypermoderne geautomatiseerde

pakketsortering en -verwerking. De Crossorter 900, een

van de crossbelt sorters in de Vanderland reeks, is een flexibele

oplossing voor het verwerken van gemengde stromen post- en

pakketproducten van elk formaat, inclusief voorwerpen met een

afwijkende vorm, zoals tassen, producten in krimpfolie en mailings.

Het systeem kan pakketten tot 1,2 m lang en 50 kg zwaar

verwerken. De flexibiliteit en capaciteit worden gemaximaliseerd

door het gebruik van twee crossbelts per carrier.

Lalesse moderniseert magazijn in Zuid-Afrika

Hyster wint FLTA milieuprijs

Zetes realiseert recordaantal implementaties

Namaak CC-labels gevonden

Jungheinrich breidt uit in Azië

De vijfde HeftruckHeld

15


Praktijk

Drie externe opslaglocaties waren nog niet genoeg om

alle spare parts van Hitachi Construction Machinery

Europe te bergen. Zelfs de gangen in het hoofdmagazijn

in Oosterhout stonden op een gegeven moment

vol. Toen een eindje verderop een drie keer zo groot

pand vrij kwam, hoefde Hitachi niet lang te twijfelen.

In een half jaar is de volledige operatie verhuisd.

Hitachi verplaatst spare parts-operatie

naar voormalig Citroën-pand

Verhuizen naar het pand

van de buren

Tekst en foto’s: Marcel te Lindert

Het industrieterrein aan de A27

tussen Oosterhout en Dongen

is voor een belangrijk deel het

domein van Hitachi Construction

Machinery Europe (HCME).

Wie afslag 17 neemt, komt eerst

langs een terrein met tientallen

minigraafmachines. Verderop

op het industrieterrein staan de

grote broertjes: bouwmachines,

hijskranen, wiellaadschoppen

Volgens Ruurd Visser van Hitachi was

verhuizing van het automatische

hoogbouwmagazijn geen optie: “Of

we hadden heel veel extra kosten

moeten maken”

en andere machines tot 85 ton.

Naast al dit rollend staal staat

een gebouw met een lengte

van 120 en een breedte van 60

meter. Lange tijd lagen hier de

spare parts van Hitachi, variërend

van minuscule O-ringetjes

tot een rijmotor van 10 ton. De

voorraad omvat 65.000 verschillende

artikelen, opgeteld

zo’n 1,5 miljoen items: veel te

veel om kwijt te kunnen in het

magazijn. Uitbreiding was niet

mogelijk. “We hadden al 86

procent van ons grondgebied

bebouwd. Een deel van de voorraad

lag daarom op drie externe

locaties. In totaal beschikten

we over 11.000 vierkante meter

aan opslagruimte”, vertelt Ruurd

Visser, manager parts logistics

bij HCME.

Voormalig Citroën-pand

Met de verhuizing naar een

ander pand 200 meter verderop

is de opslagruimte in één keer

verdubbeld tot 22.000 vierkante

meter. Het betreft het voorma-

Voor de snellopers

heeft Hitachi nieuwe

doorrolstellingen

aangeschaft

lige Benelux-dc van Citroën, dat

zijn spare parts-distributie op

Europees niveau heeft gereorganiseerd

en zijn voorraad heeft

verhuisd naar Duitsland. “Toen

we hoorden dat dit pand te

koop werd aangeboden, hebben

we direct gereageerd”, vertelt

Visser. “Het is een pand waarin

we met minimale investeringen

meer opslagruimte kunnen

creëren. Bovendien is het totale

terrein 53.000 vierkante meter,

we kunnen dus nog uitbreiden.”

Andere opties waren nieuwbouw,

verhuizing naar elders of volledige

uitbesteding aan Hitachi

Transport System, de logistiek

dienstverlener die tot dan toe

wel de mensen maar niet de gebouwen,

systemen en hulpmiddelen

leverde. “Nu we in Oosterhout

blijven zitten, kunnen onze

mensen hier blijven werken. Dat

scheelt ook in bijvoorbeeld reiskosten”,

aldus Visser.

Het nieuwe magazijn is drie keer zo groot als het vorige magazijn. De ruimteproblemen

zijn de komende jaren voorbij

Voor de opslag van zware artikelen is een deel van de palletstellingen

uitgerust met dubbele staanders

In september 2010 ging het management

in Japan akkoord met

de aankoop van het voormalige

Citroën-pand. Op 1 november

werd het pand daadwerkelijk

in eigendom genomen en kon

Hitachi aan de slag. “In de tussentijd

hebben we een consultant

ingehuurd om samen met

ons een plan voor de verhuizing

en de inrichting op te stellen.

Tevens hebben we enkele stellingleveranciers

alvast om offertes

gevraagd”, weet Visser.

Materieel hergebruikt

Hitachi heeft zo veel mogelijk

materieel uit het oude magazijn

hergebruikt in het nieuwe magazijn.

Dat geldt niet alleen voor

de stellingen en het intern transportmaterieel,

maar ook voor de

twee plateauliften van Kardex

waarin een deel van het kleingoed

ligt. Alleen het automatische

hoogbouwmagazijn, goed

voor 3400 palletlocaties, kon

niet mee. “Dat past niet in het

pand, of we hadden heel veel extra

kosten moeten maken. Wat

we ook hebben laten staan zijn

de smallegangentrucks waarvan

de leasetijd nagenoeg was afgelopen”,

vertelt Visser.

Nadat Hitachi de sleutels kreeg,

zijn vanaf midden november als

eerste alle nieuwe stellingen geplaatst.

Dat maakte het mogelijk

om de voorraad te verhuizen

en het oude magazijn leeg te

maken. Pas daarna konden alle

stellingen worden afgebroken

en in het nieuwe magazijn weer

worden opgebouwd. Voor zowel

de levering van nieuwe stellingen

als het verplaatsen van de

oude stellingen is SSI Schäfer

ingeschakeld. “We zochten een

leverancier die snel kon schakelen.

De nood was hoog”, aldus

Visser.

De daadwerkelijke verhuizing

van de voorraad is in anderhalve

maand tijd volledig verzorgd

door logistiek dienstverlener

Hitachi Transport System.

Probleem was dat de uitlevering

van spare parts tijdens

de verhuizing gewoon doorgang

moest vinden. Daarom is

het warehouse management

systeem (WMS) van Consafe Logistics

aangepast, zodat de voorraad

ook tijdens de verhuizing

continu traceerbaar was.

Op de begane grond

Het nieuwe pand bestaat uit

een deel met een laag plafond

uit 1972 en een hoger deel uit

2005. Het lage deel heeft Hitachi

grotendeels ingericht met

legbordstellingen, goed voor

75.000 locaties met kleingoed.

“In ons oude magazijn was het

legbordengebied verdeeld over

drie etages. Nu kunnen we alles

op de begane grond houden.”

Pal naast het legbordengebied

staat een lange rij doorrolstellingen

met diepe kanalen. Die

zijn bestemd voor snellopende

kleingoedartikelen. Een eindje

verderop staan wederom enkele

doorrolstellingen, maar nu voor

pallets. Hier liggen de filters.

“Dat zijn producten met een

verschrikkelijk hoge omloopsnel-

Alle legbordstellingen bevinden zich nu op de begane

grond. Verticaal transport is niet meer nodig

heid. Daarmee moeten we snel

kunnen schakelen”, zegt Visser.

In het hoge deel van het pand

bevindt zich het grootste opslaggebied,

het smallegangengebied.

In dit gebied moeten

uiteindelijk vier smallegangentrucks

van Crown gaan rijden.

“Dat is er één meer dan in het

oude magazijn. Die is ter vervanging

van het automatisch

palletmagazijn.”

Achterin het pand bevinden zich

draagarmstellingen voor de producten

die niet binnen de contouren

van een pallet passen.

Ook is hier een kluis van 800

vierkante meter voor gevaarlijke

stoffen aangelegd. “Dat was ook

een van de redenen waarom dit

pand ons aansprak. Hier kunnen

we veilig onze smeermiddelen

opslaan.”

Minder aanrijdschades

Visser is blij met het nieuwe magazijn,

dat het mogelijk maakt

Wie wat waarom?

De smallegangentrucks zijn geleverd

door Crown. Het overige intern transportmateriaal

komt van TCM, een

merk dat eigendom is van Hitachi

een stuk efficiënter te werken.

Niet alleen omdat de drie externe

opslaglocaties niet meer

nodig zijn, maar ook omdat het

nieuwe magazijn logischer is

ingericht. “Het oude magazijn

zat in een langgerekt pand met

twee gescheiden smallegangengebieden,

waartussen regelmatig

werd gependeld. Bovendien

liepen in die smalle gangen ook

orderpickers rond, waardoor

trucks en orderpickers vaak op

elkaar stonden te wachten”,

vertelt Visser, die ook hoopt dat

de kosten als gevolg van aanrijdschades

afnemen. “Die waren

het gevolg van ons overvolle

magazijn. Dat was ook een van

de redenen van onze haast.”

Wie? Hitachi Construction Machinery Europe beschikt in

Oosterhout over een spare parts magazijn met maar

liefst 65.000 artikelnummers. Elke dag gaan zo’n 600

tot 680 zendingen met spare parts de deur uit, waarvan

een groot deel binnen 24 uur wordt geleverd.

Wat? De operatie is verhuisd naar een naburig pand van

22.000 vierkante meter, bijna drie keer zo groot als het

oude pand. Behalve de voorraad is ook een groot deel

van het materieel verplaatst.

Waarom? Belangrijkste reden is ruimtegebrek. Het magazijn

puilde uit, en Hitachi had elders al drie opslaglocaties

bijgehuurd.

16 Logistiek To | april 2011

17


Test

De eerste heftrucktest in Logistiek Totaal is

meteen een echte primeur. Het betreft de

gloednieuwe reachtrucks ETV 214 die Jungheinrich

komende week op de CeMAT introduceert.

De trucks zijn ontwikkeld voor een

hogere productiviteit, een betere ergonomie

en een lager energieverbruik. De testconclusie

is duidelijk: Jungheinrich is in alle

opzichten glansrijk geslaagd.

Nog voor de officiële introductie

stelde Jungheinrich in de fabriek

in Norderstedt twee testtrucks

ter beschikking: de ETV 214

Drive & Lift Plus (foto) en de ETV 214

Efficiency

Tekst en foto’s: Theo Egberts, Andersom Testing

Jungheinrich ETV 214 Drive & Lift Plus en Efficiency

Ruimer, sneller en zuiniger

De nieuwe (optionele) wielkappen

van Jungheinrich

zijn steviger dan voorheen

Na een sabbatical van bijna anderhalf jaar is de test van

Andersom Testing terug aan het front. Met ruim 22 jaar

ervaring heeft de tester menig hef- en reachtruck onder

handen gehad en is het fenomeen testen met intern

transportmiddelen ook ver buiten Nederland bekend

geworden. Vanaf heden heeft Logistiek Totaal voor elke

test de exclusieve publicatieprimeur en dat is in het geval

van deze eerste publicatie meteen een dubbele. De

gloednieuwe reachtrucks van Jungheinrich worden op

de CeMAT in Hannover officieel getoond. Een diepgaand

inzicht in het wel en wee van de nieuwe 2-serie is dan

ook een prachtige start.

Geen cosmetische ingrepen

De reachtruckserie ETV (en ETM, op basis van een smal

chassis) is in zijn huidige vorm sinds 2003 op de markt.

De trucks ondergingen tot dusver enkele updates, maar

van grote innovaties was tot op heden eigenlijk geen

sprake. Met de introductie van de nieuwe ETV 214 en

Door de armleuning iets anders te modelleren

is er meer binnenruimte in het bestuurdercompartiment

gekomen

216 (1.400 en 1.600 kg hefvermogen) is dat wel het

geval, al moet je daarvoor wel even goed kijken. Wat

goed is, is goed, zo stelt Jungheinrich, dus waarom zou

je moeite doen voor allerlei cosmetische ingrepen als die

niet echt nodig zijn? Het is een verklaarbare reden, want

waar gaat het dan wel om? Kostenbeperking, prestatieverhoging

en ergonomie zijn de thema’s die de gebruikers

als primair betitelen, en juist daarop hebben de

ontwikkelaars bij het Duitse merk zich gericht.

Slimme features

Bij het binnenstappen van de nieuwe ETV 214 valt op

dat de truck strakker van inrichting is. De armleuning

is opnieuw gemodelleerd en biedt de chauffeur meer

ruimte bij zijn romp. De SOLO- en MULTI-Pilot bediening

is niet meer verstelbaar, maar gefixeerd op een vaste

plaats. Na uitgebreid onderzoek concludeert Jungheinrich

dat de gekozen maat het ideale opstelpunt is.

Chauffeurs met kortere of langere onderarmen kunnen

De masten zijn verbeterd en bieden meer

doorzicht en betere prestaties; vooral de daalsnelheid

onbelast is spectaculair verhoogd

Nieuw op de serie is de schouderprotectie

bescherming die extra

zekerheid en bescherming biedt

aan de chauffeur

met de stoelverstelling ook de juiste afstand instellen

en dat blijkt in deze test geen enkel probleem. Groot

voordeel van de fixatie is dat de hendel ongekend solide

aanvoelt en in het geval van de SOLO-Pilot ook veel meer

steun biedt als handgreep.

Het instrumentarium is ook vernieuwd en biedt veel

meer informatie in de vorm van controlelampjes en

automatische bewakingen. De trucks zijn voorbereid

op optionele features zoals een vernieuwde hefhoogtevoorkeuze.

Eenmaal ingegeven hefhoogtes worden

door de truck herkend als de chauffeur de hefbeweging

afremt als hij bijna op de correcte afzethoogte is. Op dat

moment neemt de automaat de juiste waarde over uit

zijn geheugen en stopt de vork exact op de corresponderende

hefhoogte. Knopjes drukken of ‘mikken’ is niet

meer nodig, het systeem herkent tevens of hierbij wel

of geen last op de vork aanwezig is. Koppeling aan het

WMS via Warehouse Control is vanaf nu ook mogelijk.

Jungheinrich gaat zelfs een stap verder en biedt nu ook

bredegangennavigatie aan voor reachtrucks zodat de

chauffeur, net als in de personenauto, naar de juiste

locatie wordt geleid. Op de CeMAT wordt deze magazijnnavigatie

officieel aan het publiek gepresenteerd.

Meer zicht

Een van de nieuwe lampjes op het dashboard is bestemd

als alarmindicatie voor de bewaking van het restdraagvermogen.

Vormen het lastgewicht en de gekozen

hefhoogte een onveilige combinatie, dan knippert het

symbool en klinkt er een akoestische waarschuwing die

vergelijkbaar is met een achteruitrijdbewaking van een

personenauto. Het systeem grijpt niet automatisch in,

want de chauffeur is te allen tijde zelf verantwoordelijk

en mag nooit blindvaren op elektronische hulpmiddelen,

zo stelt Jungheinrich.

Andere noviteit op de nieuwe ETV 214 en 216 is de

M(edia)-Device balk die aan de binnenzijde van de dakstijl

kan worden geplaatst. Aan deze balk zijn allerhande

terminals, beeldschermen of schrijfplanken te bevestigen

zonder dat ze het zicht beperken. Wat het zicht

Aantal pallets per 8 uur

Jungheinrich ETV 214 Drive & Lift Plus Pr. 3: 508

x 100

x 100

Jungheinrich ETV 214 Drive & Lift Plus Pr. 2: 496

x 100

x 100

Jungheinrich ETV 214 Efficiency: 452

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

Gemiddelde van reachtrucks getest tot maart 2011: 416

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

0 100 200 300 400 500 600

Naam Jungheinrich Jungheinrich

Type ETV 214 Drive & Lift Plus ETV 214 Efficiency

Maximale last (kg) 1.400 1.400

Hefhoogte (mm) 7.160 7.700

Hefsnelheid onbelast/belast (cm/s) 63,93/56,97 63,64/44,32

Daalsnelheid onbelast/belast (cm/s) 52,65/59,63 50,00/57,37

Rijsnelheid 1000 kg/onbelast (km/h) 13,85/14,03 11,25/11,37

Hoogte trede/vloer (mm) n.v.t./520 n.v.t./520

Aantal rijmotoren 1 1

kW rijmotor/hefmotor 6,9/14 4,5/10

Max. batterijcapaciteit (Ah) 775 775

Aantal beremde wielen 3 1

Wisselsysteem batterij uitreachen uitreachen

Instelbare prestaties ja, 3 profielen ja, 3 profielen

Neigen mast of vorken mast vorken

Reachdemping ja ja

Mastdemping ja ja

Sideshift ja ja

Service-interval (uren) 1.000 1.000

L2-maat opgave (mm) 1.196 1.196

Gangpadbreedte (mm) 2.711 2.711

Breedte truck (mm) 1.270 1.270

Lengte truck, incl. armen (mm) 1.792 1.792

Lengte truck, incl. vorken (mm) 2.346 2.346

Breedte tussen draagarmen (mm) 942 942

Wielstand indicatie ja ja

Zicht 90 graden goed goed

Zicht op 5 m goed goed

Vork lxbxd (mm) 1.150x120x40 1.150x120x40

Opbergmogelijkheden divers divers

Verstelling stoel ja, meervoudig ja, meervoudig

Verstelling stuurwiel ja, meervoudig ja, meervoudig

Parkeerrem auto + knop auto + knop

Reachkanalen las of schroef schroef schroef

De onderste chassisbalk is voortaan voorzien

van een ribbel die de truck meer stevigheid

geeft en langer optisch fraai houdt

De profielen in het dak zijn nauwkeuriger

opgesteld om het zicht naar boven te optimaliseren

18 Logistiek To | april 2011

19


etreft hebben de ontwerpers ook het nodige gedaan

op de nieuwe trucks. De dakconstructie is zichtgeoptimaliseerd

en dat geldt tevens voor de masten. Met 30

mm meer doorzichtbreedte, verbeterde configuratie

van slangen, kettingen en de vrije hefcilinder, heb je als

chauffeur vrijwel altijd zicht op beide vorkpunten. Ook

de draagarmen zijn goed zichtbaar en dat kan aanrijdschades

bij het positioneren voorkomen.

Lift & Drive Plus en Efficiency

Aan de buitenzijde valt voorts de nieuwe chassisbalk

rondom het aandrijfwiel op. De extra ribbel biedt extra

weerstand bij eventuele aanrijdingen en houdt het

chassis langer strak. Verder zijn de vernieuwingen aan

de ETV 214 en 216 vooral onderhuids uitgevoerd. De

gehele aandrijving, de software en de aansturing zijn

volledig op hun kop gezet. Er zijn andere tandwielverhoudingen

gekozen, nieuwe motortoerentallen bepaald

en de elektronica is compleet herzien met als doel de

prestaties te verhogen en het energieverbruik verder

te verlagen. Door ook verschillende motorconfiguraties

voor pomp- en/of rijmotor aan te bieden, laat Jungheinrich

de klant de keuze voor extra vermogen of besparing,

al naar gelang zijn inzet. De ETV 214/216 zijn verkrijgbaar

in Drive Plus, Lift Plus of Drive & Lift Plus en een

Efficiency-uitvoering. We hebben uiteraard alle verschillen

getest.

Voorspelbaar en duidelijk

Tijdens de test valt op dat de Jungheinrich-trucks de

voorspelbaarheid hebben behouden die hun voorgangers

zo typeerde. Zowel bij 180 als in 360 graden besturing

luistert de truck nauwkeurig naar de commando’s

Verbruik in kWh per 100 pallets

0

1

2

3

4

k i l o w a t t p e r u u r ( k W h )

Jungheinrich ETV 214

Drive & Lift Plus Pr. 3: 5,89 kWh

Jungheinrich ETV 214

Drive & Lift Plus Pr. 2: 5,16 kWh

Jungheinrich ETV 214

Efficiency: 5,17 kWh

Gemiddelde van reachtrucks

getest tot maart 2011: 7,72 kWh

5

6

7

8

Gemeten testverbruik in kWh

0

1

2

3

4

k i l o w a t t p e r u u r ( k W h )

Jungheinrich ETV 214

Drive & Lift Plus Pr. 3: 3,74 kWh

Jungheinrich ETV 214

Drive & Lift Plus Pr. 2: 3,20 kWh

Jungheinrich ETV 214

Efficiency: 2,93 kWh

Gemiddelde van reachtrucks

getest tot maart 2011: 4,00 kWh

5

6

7

8

Jungheinrich ETV 214

Drive & Lift Plus Pr. 3

Jungheinrich ETV 214

Drive & Lift Plus Pr. 2

Jungheinrich ETV 214

Efficiency

Gemiddelde van

geteste reachtrucks

tot maart 2011

Hefsnelheid

met 1.000 kg

(in cm/s)

Rijsnelheid

met 1.000 kg

(in km/h)

Denk dat het mooier is als de afbeeldingen en de teksten/toelichting worden

omgewisseld. Dus eerst de titel van de infographic, bijvoorbeeld Verbruik in kWh

per 100 pallets, dán de afbeelding en daaronder de toelichtende tekst (al dan niet

met iets kleinere letters. Dit geldt uiteraard voor zowel verbruik als

productiviteit/pallets.

Bij de graek met de pallets twijfel ik nog steeds over de grasche vormgeving van

de pallets. Misschien is het toch mooier om een stapel beladen pallets (met dozen

op de pallet) te gebruiken???

Bij de verbruiksgraeken graag de 1, 2 en 3 in de meter wat groter maken; nu

vallen ze volgens mij te weinig op. Verder moet overal waar in de verbruiksgraeken

'kwh' staat de kleine w worden vervangen door een hoofdletter W; dus kWh.

Bij de graek/tabel met hefsnelheid, rijsnelheid, etc. zou ik de eenheden bij de

kopjes tussen haakjes zetten. Dus: (in cm/s), (in km/h), etc. Bij het eerste kopje

ontbreekt volgens mij trouwens het woordje 'met'; Hefsnelheid met 1.000 kg (ook

het puntje bij 1.000 s.v.p. toevoegen). Verder moet - als ik de tabel goed begrijp en

groen 'beter dan gemiddeld' en rood 'slechter dan gemiddeld' betekent - het

tweede tellertje in de kolom Hefsnelheid niet rood, maar groen zijn. In diezelfde

kolom staat bij de gemiddelde hefsnelheid een digitaal streepje teveel bij 44,82. In

de laatste kolom moet de middelste testwaarde volgens mij 13,56 zijn (staat nu

13,15).

Nog twee algemene opmerkingen:

Persoonlijk vind ik de grijze achtergrond niet mooi. Valt die straks weg (en komt de

informatie dus tegen de witte pagina-achtergrond)? Zo nee, dan graag een andere

kleur gebruiken, zuiniger of - nog dan liever gemiddeld.

- geen achtergrond gebruiken. Let er daarbij

alsjeblieft op dat de kaders in Logistiek Totaal altijd afgeronde hoeken hebben (zie

ook het nummer dat ik vrijdag bij je in de bus heb gedaan, bijvoorbeeld pagina'24,

25).

Conclusie

En hoe zit het met het kleurgebruik bij de letters, cijfers en pijltjes van de testtruck?

Zijn die makkelijk te wijzigen? Zo ja, dan is het misschien leuk om daarvoor de

kleur van de testtruck te gebruiken (in dit geval geel, mits alles dan nog leesbaar is

natuurlijk).

Acceleratie

over 15 meter

(in s)

en is het werk steeds uitstekend en veilig uitvoerbaar.

De Drive & Lift Plus truck doet zijn naam alle eer aan.

Hij is ongekend snel, zowel in acceleratie, rijsnelheid

als met de mastbewegingen. Met alle parameters op

maximaal (profiel 3) halen we de beste scores ooit:

+22% meer pallets per uur dan het gemiddelde tot nog

toe. Het energieverbruik tijdens de test ligt daarbij 6,5%

lager dan gemiddeld, maar gerekend naar 100 verplaatste

pallets (waarin ook de productiviteit een rol speelt)

is het verbruik maar liefst 23,7% lager. De ETV 214 in

Efficiency-uitvoering is ook productiever (+8,6%) dan gemiddeld

en op voorhand 26,7% zuiniger. Gerekend naar

100 pallets slaat de score zelfs door tot 33%. Nog een

fractie beter doet de Drive & Lift Plus uitvoering het, als

we kiezen voor het geoptimaliseerde profiel 2: 33,16%

Bekijk een filmpje

van de test op

www.logistiektotaal.nl.

Praktische inzetduur

bij max.

batterij (in h)

Wie zowel heel veel pallets wil behandelen en toch zo

min mogelijk energie wil gebruiken, is met de ETV 214

Drive & Lift Plus in profiel 2 het beste uit. Geen truck

was ooit productiever en zuiniger per 100 pallets. Wie

ruim bovengemiddelde prestaties zoekt in combinatie

met een absoluut laag verbruik, is met de Efficiencyuitvoering

uitstekend bediend. Zijn er dan geen nadelen

te melden? Eigenlijk niet, alhoewel… Een

aparte op-/afstap trede zou makkelijk zijn,

maar de vloerhoogte van 520 mm is geen

probleem en zo hou je wel een flinke en Pluspunten:

veilige ruimte voor de linkervoet over. Wie + hoge prestaties

een spectaculair ander uiterlijk verwacht + zeer zuinig

komt wellicht een beetje bedrogen uit + makkelijke bediening

met deze nieuwe ETV-serie. Modern zijn

de reachtrucks van Jungheinrich nog altijd. Voor verbetering vatbaar:

Het allerbelangrijkste is de functionaliteit. - spannender uiterlijk

Deze zal voor de concurrentie beslist maat- - op-/afstaptrede

gevend zijn.

Quickscan

PowerScan TM PM8500 Industrial

Area Imager With Datalogic’s

STAR Cordless System.

Unlimited mobility and omnidirectional

reading of 1D and 2D codes.

• Datalogic 3GL TM (3Green Lights) and

loud beeper for good read feedback.

• 100% Compatible with Datalogic’s STAR

Cordless SystemTM .

• Seamless Roaming.

• Sealed For Harsh Environments.

For information about Datalogic Scanning products

for a variety of applications, go to

www.scanning.datalogic.com

Column

Vakmanschap

Voor een groot liefhebber van auto’s is een bezoek aan de AutoRAI

een must. Likkebaardend loop ik dan ook rond tussen al dat fraais.

De buitenkant is mooi. Genieten. Maar indrukwekkend is het

vernuft van een scala aan technologische gadgets, functies en systemen.

Lane assist, head up display, night vision, real time navigatie,

semi automatische piloot, te veel om op te noemen eigenlijk.

Technologische hoogstandjes om de veiligheid te vergroten, de

efficiëntie te verbeteren, ergonomie te borgen en de bestuurder of

passagier te vermaken.

Het zou mij verrassen als de komende editie van de vakbeurs

CeMAT eenzelfde keur aan innovaties laat zien. Maar dat er op

het gebied van veiligheid, duurzaamheid en productiviteit ook in

Hannover het een ander zal worden getoond, staat vast. Dat we

over een aantal jaren een head up display op een heftruck hebben,

is misschien zelfs niet eens zo’n raar idee.

Maar dan, op een doordeweekse dag op de snelweg, tussen de

auto’s waarvan ik sinds de AutoRAI weet dat die vol zitten met

al dat vernuft, zakt me plotseling de moed in de schoenen. Is al

die technologie eigenlijk wel functioneel? Wat doet het met ons

verstand? Zijn bestuurders met al hun tools nog wel in control?

Een instrument kan nog zo mooi zijn, zonder vakmanschap zijn

we nergens. Kom daar maar eens voor op een beurs. Als u het op

de komende CeMAT tegenkomt, houd ik mij aanbevolen. De

vraag dringt zich op. Waar zitten onze klanten op te wachten;

mooie systemen, of goed vakmanschap?

BMWT-sectievoorzitter Tractiebatterijen

20 Logistiek To | april 2011 21


Praktijk

Een bedrijf dat potentieel gevaarlijke situaties en plaatsen

duidelijk markeert, verhoogt daarmee de veiligheid in zijn

magazijn. Daar willen logistiek managers natuurlijk graag

meer van weten. Ruim 60 leden van vLm namen onlangs

een kijkje in de keuken bij Geodis Logistics Centre in Venlo.

vLm-leden brengen

bezoek aan magazijn

Geodis in Venlo

Veiligheid begint

met zichtbaarheid

Tekst en foto’s: Hans van Zwet

De grote opkomst van vLm-leden,

de beroepsvereniging voor

logistiek managers en specialisten,

is een duidelijk bewijs

dat veiligheid in magazijnen de

gemoederen nog steeds bezighoudt.

Logi-Signs heeft bij Geodis

barcodelabel, magazijnbelettering,

belijning en signalisatie

geleverd. Het Belgische bedrijf

met een grafische en logistieke

achtergrond werpt zich op als

specialist op het gebied van

markeringen in logistieke omgevingen.

Dat geldt zowel voor de

levering als de installatie ervan.

Het resultaat van hun werk is

te zien in het magazijn in Venlo

van waaruit Geodis twee grote

klanten, Matel (speelgoed) en

Dunlop (sportartikelen) bedient.

Het magazijn bestaat uit twee

gespiegelde hallen met een totale

oppervlakte van 49.000 m².

Aanrijdingen voorkomen

Heldere en eenduidige signalering

die voor iedereen begrijpelijk

is, daar gaat het om. Voor

Logi-Signs begint dat al bij de

entree van het magazijn, met

duidelijke borden die aangeven

wie waar moet zijn. Eenmaal

binnen loopt de bezoeker bij

Geodis over gemarkeerde

voetpaden. De medewerkers in

het distributiecentrum krijgen

aanwijzingen en extra hulpmid-

Hier is duidelijk te zien dat het noodzakelijk is om de ruimte rond het blusmiddel

vrij te houden

Duidelijke markering en solide bescherming

van een dubbeldiepe stelling. Geodis gebruikt

heftrucks met uitschuifbare vorken

delen om op potentieel gevaarlijke

plaatsen extra te kunnen

opletten. De omgeving rondom

de brandblussers is duidelijk gemarkeerd;

rode verf op de magazijnvloer

geeft aan dat die plaats

niet mag worden gebruikt

om goederen neer te zetten.

Dit vergroot de zichtbaarheid

en voorkomt dat een blusser

bij calamiteiten eerst moet

worden uitgegraven. Vluchtdeuren

zijn duidelijk zichtbaar

gemarkeerd. Logi-Signs heeft

ook bolle spiegels geleverd om

in de onoverzichtelijke doorgang

tussen beide magazijnen

aanrijdingen te voorkomen. De

doorgang is breed genoeg, maar

toch. Waarschijnlijk heeft die

extra voorzichtigheid te maken

met de grote drukte rondom de

cadeaumaand december, als er

enkele honderden mensen in

het magazijn aan het werk zijn.

Dan is een doorgang al snel een

bottleneck. Logi-Signs monteert

de voorzieningen zelf, ook in

het weekend als dat nodig is,

om het arbeidsproces niet te

verstoren. Voordat het zover is,

zet het bedrijf zijn logistieke expertise

in om de situatie zowel

op bouwtekening als op locatie

eerst grondig te verkennen.

Enkele jaren geleden werd het

veiligheidsbewustzijn bij Geodis,

na een fataal ongeval op de werkvloer,

ineens het middelpunt van

de belangstelling, bij iedereen.

Het management heeft extra

veiligheidsprocedures geïntroduceerd,

een aangescherpt veiligheidsbeleid

geïmplementeerd,

extra geïnvesteerd in veiligheid

Logi-Signs leverde ook de signaleringen

buiten

De doorgang is voorzien van bolle

spiegels aan beide zijden. De brandblusser

is gemakkelijk te vinden dankzij

een hoog geplaatste markering

en door middel van opleidingen

het veiligheidsbewustzijn van

de medewerkers vergroot. Dat

laatste onder het motto dat de

medewerker de veiligheid bepaalt

in de dagelijkse praktijk en dat de

leiding dit borgt. Goed veiligheidsbeleid

kost geld, maar daar krijgt

de onderneming ook iets voor

terug. Duidelijke processen en

veiligheidbewustzijn verminderen

ook de kans op beschadigde

goederen. Barbies die beschadigd

zijn kun je niet meer verkopen.

Wat dat betreft is iedereen het er

wel over eens dat veiligheid geld

mag kosten.

Ruim 60 leden van de vLm, in fel gekleurde hesjes, kregen een rondleiding

van site manager Ton van Veen, in het oranje. Het onderhoudspersoneel

draagt groen

Logistieke hotspot

De regio Venlo positioneert zich graag als logistieke hotspot

van Nederland. Het Amerikaanse bedrijf Matel onderbouwt

die claim. Het bedrijf, met merken als Barbie, Fisher-Price en

Matchbox, gebruikt een van de Geodis locaties in Venlo als

EMEA distributiecentrum. Veruit het grootste deel van de

goederen gaat vanuit Venlo naar Duits sprekende landen.

Verminderde

zichtbaarheid

Discussie was er vooral over de

vraag wat de beste manier is

om belijning op de magazijnvloer

aan te brengen. Dat naar

aanleiding van de duidelijk

zichtbare slijtage van de vloerlijnen

in het magazijn. Iedere

belijning heeft last van slijtage.

Dat geldt zowel voor wegenverf

en kunststof als voor

epoxy. Naar de ervaring van

Logi-Signs versterkt vervuiling

van de strepen dat effect van

verminderde zichtbaarheid. Zij

leveren een reinigingsmiddel

om de zichtbaarheid van de belijning

weer wat naar voren te

halen. Als kleur bestaat er een

voorkeur voor geel boven het

alternatief, een witte lijn. Op

wit is de vervuiling door rubber

van de banden van de magazijntrucks

veel meer zichtbaar.

Daarmee eindigde de bijeenkomst

over veiligheidsvoorzieningen

uiteindelijk in een

pleidooi om regelmatig schoon

te maken, ten goede van de

zichtbaarheid.

Wie wat waarom

Regelmatig poetsen is nodig om de

verplichte looproute goed zichtbaar

te houden

Een entresol met een stevig net, om

te voorkomen dat er iemand over de

balustrade valt

Wie? Geodis bedient vanuit een magazijn in Venlo met

een oppervlakte van 49.000 m² twee grote klanten,

te weten Matel (speelgoed) enDunlop(sportartikelen).

Het dc in Venlo is een van de 13 locaties van Geodis

Benelux. Andere locaties zijn Rotterdam, Amsterdam,

Venray, Enschede, Antwerpen, Almere en Zavetem.

Wat? Logi-Signs heeft in het magazijn van Geodis in Venlo

barcodelabel, magazijnbelettering, belijning en signalisatie

geleverd en gemonteerd.

Waarom? Na een fataal ongeval op de werkvloer besloot het

management van Geodis extra te investeren in veiligheid

om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers

te vergroten.

22 Logistiek Totaal | maart 2011

23


Achtergrond

Hoe zien mobiel intern transportleveranciers de toekomst? Zit

er nog rek in de ontwikkeling van hef- en magazijntrucks? Of

gaat het toch vooral om de integratie van de trucks in het totale

plaatje? Wat vraagt de markt eigenlijk en welke rol kunnen ze

zelf spelen? Zes experts blikken vooruit.

Mobiel intern transportleveranciers

denken na over toekomst

Vijf visies

Tekst en foto’s:

Mark Dohmen

Hef- en magazijntrucks worden steeds productiever. En

toch slagen de fabrikanten er keer op keer in het energieverbruik

van de trucks verder terug te dringen. Ook

de allereerste Logistiek Totaal test (elders in deze editie

te lezen) is daar weer een bewijs van. Daarnaast deden

verschillende veiligheidsystemen hun intrede en is de

ergonomie sterk verbeterd. Zit er nog rek in de productontwikkeling

op mobiel intern transportgebied? Of is

het plafond bereikt? En hoe zien de leveranciers hun

eigen rol in de markt? De ‘heftruckboeren’ van 30 jaar

“Ik denk dat we wat betreft de innovatiemogelijkheden nog niet aan

het plafond zitten. Zeker op het gebied van energie is er nog veel

mogelijk. En dan vooral in de hele keten. Hoe maken we de energie?

Hoe benutten we de energie? Hybride technologie zal daar een

grote rol in spelen; kijk maar de automobielindustrie. Met hybride

auto’s is een beweging in gang gezet, maar hybride moet geen doel

op zich zijn. Trucks blijven bedrijfsmiddelen, ook in de toekomst.

In bepaalde sectoren, waar je als bedrijf een statement wil maken,

zullen op relatief korte termijn meer hybride trucks worden ingezet.

Maar voor de gebruiker draait

“Door je proactief op

te stellen bied je

toegevoegde waarde”

het uiteindelijk toch om één

ding: een betrouwbaar product

tegen de laagste kosten.

Voor ons als leveranciers is

het daarbij belangrijk dat je

proactief bent, bijvoorbeeld met vlootbeheer. We moeten niet wachten

tot de klant komt, maar adviseren. Alleen zó bied je toegevoegde

waarde en help je de klant zijn kosten te optimaliseren. Als een klant

een contract heeft voor 1.200 uren, maar de inzet slechts 1.000 uren

vraagt, moet je dat contract ook proactief durven bijstellen. Dat past

ook bij de Toyota-waardes, waar respect en continu verbeteren hoog

geleden hebben meer en meer plaats gemaakt voor totaalleveranciers,

of logistieke adviseurs. De truck wordt

daarbij steeds vaker gezien als een stukje voor de totale

logistieke puzzel. Waar vroeger vooral de aantallen leken

te tellen, gaat het nu steeds meer om de integratie van

de trucks in het logistieke proces. Is dáár nog meer mogelijk?

En, zo ja, waar liggen dan de kansen? Logistiek Totaal

vroeg een aantal belangrijke aanbieders van mobiel

intern transportmaterieel naar hun toekomstvisie.

Pank Hertsenberg, algemeen directeur Toyota Material Handling Nederland

in het vaandel staan. Met tools als Toyota I_site kunnen we op dat

vlak al heel veel bieden. Vanuit de markt zie je ook een groeiende

behoefte aan informatie. Ik denk dat heel veel bedrijven bijvoorbeeld

niet accuraat kunnen zeggen wat de total cost of ownership

van hun vloot zijn. Daar liggen absoluut kansen.”

“De rol van mobiel intern transport is de afgelopen jaren veranderd.

Producttechnisch zijn er nauwelijks nog verschillen tussen de

A-merken, hoewel ik verwacht dat er zeker op ergonomisch vlak

nog wel meer wordt verbeterd. Het onderscheidend vermogen ligt

echter steeds meer in de informatievoorziening. De gebruiker heeft

behoefte aan informatie over de staat van zijn materieel, het aantal

draaiuren, onderhoudskosten etc. Met bijvoorbeeld customer portals

maken we de truckhistorie inzichtelijk; voor zowel de klant als

onszelf. Op basis van die informatie kunnen we ook een constructief

en inhoudelijk gesprek aangaan over de optimale truckvloot,

de mogelijkheden voor meer flexibiliteit etc. Als leverancier wordt

je dus meer businesspartner met de focus op advies, in de ware zin

van het woord. Er

“Het onderscheidend

vermogen ligt steeds

meer in de informatievoorziening”

lopen nog steeds

veel verkopers

rond, maar de rol

van de traditionele

verkoper gaat in de

toekomst veranderen.

Klanten, en niet

alleen de grote bedrijven, willen een gesprek over logistiek en logistieke

kosten. Maar de markt zal dan ook zelf moeten veranderen.

Nu stijgt het aantal tenders en wordt er vaak erg detaillistisch en

eenzijdig getenderd. Als partijen dan loeischerp inschrijven en voor

de niet beschreven aspecten de hoofdprijs vragen, ontstaat er een

schijnsituatie waarbij beslissingen worden genomen op basis van

“Als je sec kijkt naar de trucks, zie je dat de chauffeur steeds meer

centraal is komen te staan. Ook in de toekomst is een ergonomische

werkplek, met minimale belasting, minimale trillingen en optimaal

zicht essentieel met het oog op ziekteverzuim én productiviteit.

Direct daaraan gekoppeld is het kostenplaatje. Uiteindelijk gaat

het immers om één ding: een pallet op de goedkoopste wijze van

A naar B transporteren. Personeelskosten zijn daarbij het belang-

Joop Uijlen, manager sales & fleet MotracLinde

Geurt de Groot, algemeen directeur Atlet

Excel-sheets. De gebruiker moet weten wat reëel is om te verlangen.

Een open en eerlijke communicatie is dan belangrijk. Flexibiliteit lijkt

daarnaast ook het sleutelwoord als je kijkt naar leaseportefeuilles.

Er zal een toenemende vraag zijn naar flexibele huurcontracten. Dat

is nu al ingezet, maar neemt volgens mij absoluut een vlucht in de

toekomst.”

rijkst. We moeten de impact van demografische factoren, zoals de

arbeidsmarkt en de vergrijzing, dan ook niet uitvlakken. De grootste

bedreiging kan wel eens komen van system integrators. Daar

moeten we op inspelen door ook zelf een totaalconcept te bieden

waarin ook oog is voor automatisering. Bijvoorbeeld via autonoom

rijdende combitrucks of stapelaars. Een goede datacommunicatie

en de juiste koppeling met software levert dan voordelen op die met

conventionele trucks nooit zullen worden bereikt. We zien zelf ook

dat we steeds meer totaalconcepten verkopen.

Echter, ook voor de con-

ventionele trucks is het

plafond zeker nog niet

bereikt. Met doorontwikkeling

van elektronica

kunnen we in de

“Grootste bedreiging

kan wel eens komen

van system integrators”

toekomst steeds net die stap extra blijven maken. Denk aan traction

control, interactieve lastdiagrammen. Maar de grootste stap zal

worden gezet in het energiepakket. Ik verwacht veel van Li-Ion;

zeker voor de magazijntrucks, die toch goed zijn voor ongeveer 70%

van het marktvolume. De echte doorbraak zal echter pas over ruim

tien jaar zijn. Voor de zware inzet zien we nu al meer belangstelling

in alternatieve energieconcepten, zoals meer intelligente laadsystemen,

waarbij meer energie uit de batterij wordt gehaald. Om zo

snel mogelijk de juiste energieconcepten te kunnen bieden, is het

belangrijk dat we als truckleveranciers gezamenlijk optrekken met

de batterijleveranciers.”

24 25

Logistiek To | april 2011


110021_Weber-Imageanzeige_nl_195x267_neu_RZ_Layout 1 06.04.11 15:15 Seite 1

Wij staan met 200m 2 op de

Interpack, hal 4, stand E50

Print & Apply systemen (Weber)

A Contactloos aanbrengen

A Etiketteren van diverse dooshoogtes

A Tot 120 etiketten per minuut

zonder productstop

Inkjetsystemen (Mark-O-Print)

A Thermal inkjet systems

(HP technologie)

A Continue inkjet

(Trident technologie)

A Tot 240m per minuut

Etiketten

A Eigen etikettenproductie van

blanco t/m full-color

A Verzendetiketten vanuit

voorraad leverbaar

A Geschikt voor bijv. DHL, TNT,

DSV en UPS

Wilt u kennis maken met onze producten, heeft u een speciale wens of

gewoon een vraag, bel of mail ons voor het maken van een afspraak

met één van onze specialisten.

Weber Marking Systems BV, Steurstraat 19, 1317 NZ ALMERE

Tel: +31 (0)36-534 52 54 · E-mail: info@webermarking.nl

www.webermarking.nl

UW FULL – SERVICE – PARTNER

Weber Marking Systems BV is uw totaalleverancier voor alles op het

gebied van print&apply-, etiketteer- en inkjetsystemen, desktopprinters,

software, etiketten en linten. Dit wordt ondersteund door

een eigen tech nische dienst.

Als fabrikant produceren wij niet alleen de systemen, maar hebben

wij ook een eigen etikettenproductie in Almere.

Etiketteersystemen (Geset)

A ALPHA, labels tot 350mm

breed

A Rondom etiketteren van

ronde, hoekige of conische

producten

A Tot 600 etiketten per minuut

Desktopprinters

A ZEBRA, TOSHIBA TEC, SATO,

CAB en DATAMAX

A Wij kiezen de printer bij

uw toepassing

A Thermal transfer en

thermisch direct

Thermal transfer linten

A 30 verschillende kwaliteiten

beschikbaar

A De linten passen wij altijd

aan op uw etiket en printer

A Gekleurde linten zijn ook

mogelijk

“Door te kijken naar de Total Cost of Process (TCP) bied je de klant

de toegevoegde waarde die in de toekomst alleen maar belangrijker

wordt. De centrale vraag is: hoe kun je in een logistiek proces de

handelingen zo efficiënt en goedkoop mogelijk uitvoeren? Het product

is daarbij ‘slechts’ ondersteunend. Dat maakt productontwikkeling

echter niet minder belangrijk. Trucks moeten goed en betrouwbaar

zijn. Anders loopt het proces vast. Bij die productontwikkeling

zijn ook energieconcepten belangrijk. Alternatieve concepten als Li-

Ion en moderne laadtechnieken zullen absoluut een vlucht nemen.

En misschien nog wel eerder dan menigeen denkt. Maar voor een

betrouwbare inzet zijn de grootste sprongen te maken in het proces,

bijvoorbeeld door meer

“Er moet op termijn weer

een balans komen tussen

prijs en kwaliteit”

koppelingen aan een

WMS. Als leverancier

moet je daarom veel

meer open staan voor

alternatieve producten.

Voor een betrouwbare inzet moet daarnaast worden gekeken naar

risico’s, zowel voor de klant als voor de leverancier. Er moeten keuzes

worden gemaakt. Voor ons is klanttevredenheid daarin belangrijker

dan groei of verkoopaantallen. Een zorg is op dat gebied de arbeidsmarkt.

Het wordt steeds lastiger om voldoende gekwalificeerd personeel

te vinden, terwijl juist vaklui nodig zijn om de stijgende vraag

naar flexibiliteit te kunnen blijven beantwoorden. Daar zal het kaf

zich van het koren scheiden.

Maar ook de eindgebruiker zal keuzes moeten maken. Waar voor industriële

klanten inzetgarantie belangrijker is dan de laagste kosten,

zijn er nog steeds transport- en warehouseklanten die voor een dubbeltje

overstappen naar een andere leverancier. Er moet op termijn

Jan Langerak, algemeen directeur Jungheinrich Nederland

“Er zit altijd wel rek in de productontwikkeling. Kijk maar naar de

autobranche. Daar wordt al jaren geroepen dat er niets meer te verbeteren

valt en tóch lukt het de fabrikanten steeds weer om nieuwe,

slimme dingen te ontwikkelen. Dat zal ook voor hef- en magazijntrucks

blijven; vooral onderhuids. Denk aan verbeterde elektronica

Algemeen directeur Ad Kornet (l) en manager sales Tom Broeder, Crepa

weer een balans komen tussen prijs en kwaliteit. De markt moet

zich daarvan bewust zijn en bereid zijn een reële prijs te betalen.”

en software voor een nóg zuiniger energieverbruik zonder verlies

aan productiviteit, een duurzame inzet – bijvoorbeeld dankzij Li-Ion

– en een verdere verbetering van de toegankelijkheid; niet alleen

van de onderdelen, maar ook van truckdata. Via plug & play kunnen

we al truckdata uitlezen en ter beschikking stellen aan de gebruiker,

die daar ook steeds meer behoefte aan heeft. Als we weten wát

een truck nou precies doet, kunnen we de klant optimaal adviseren.

Maar ook voor ons is die data interessant. Het kan nog wel eens leiden

tot verrassende nieuwe truckconcepten. Onze ervaring met de

vorkheftruck met draaicabine leert echter dat het vooral bij nieuwe

concepten lastig is om de klant te overtuigen van de meerwaarde.

Nog steeds wordt op de koop toe genomen dat de chauffeur achterstevoren

rijdt. Ik verwacht

dat in de toekomst het

bewijs wordt geleverd dat

de meerinvestering in bijvoorbeeld

zo’n draaicabine

absoluut zinvol is.

Ook voor wat betreft de

inzet van de trucks zit er

“Het is lastig om de

markt te overtuigen

van de meerwaarde

van nieuwe concepten”

nog rek in de markt. Door hef- en magazijntrucks te koppelen aan

WMS, navigatie etc. kunnen nieuwe voordelen worden behaald en

worden intern transportvloten verder geoptimaliseerd. Zo bied je de

flexibiliteit waar meer en meer behoefte aan is.”

27


Achtergrond

Op deze CeMAT zullen een stuk meer

imaging scanners te zien zijn dan drie jaar

geleden. Deze technologie heeft zich in de

afgelopen jaren enorm snel ontwikkeld.

Zo langzamerhand is het enige wat nog

in het voordeel van de traditionele laserscanners

pleit, de iets lagere aanschafprijs.

Vooral op plekken waar 2D-barcodes en

omnidirectionele scanners nodig zijn, is

de imaging technologie een uitkomst.

Ontwikkelingen in imaging technologie gaan razendsnel

Imaging scanners verdringen

laserscanners

Tekst: Marcel te Lindert

Foto’s: Cognex, Intermec,

Motorola

In tegenstelling tot

omnidirectionele

laserscanners bevatten

imaging scanners zoals

deze van Cognex geen

bewegende delen

Over één ontwikkeling zijn alle fabrikanten van barcodescanners

het eens: de traditionele laserscanner maakt

steeds meer plaats voor imaging scanners. Een belangrijke

reden is de opkomst van 2D-barcodes en ‘stacked’

oftewel gestapelde barcodes. Met de smalle bundel

van een laserscanner is het nagenoeg niet mogelijk om

2D-barcodes te lezen. Een imaging scanner heeft daar

geen problemen mee. Die maakt in feite een gewone

foto, waarna de barcode op de foto wordt herkend met

behulp van beeldherkenningssoftware.

Lange tijd waren laserscanners beter dan imaging scanners.

Ze waren sneller en hadden een groter bereik, wat

met name in logistieke omgevingen van belang was.

Met laserscanners kunnen zonder problemen barcodes

van dichtbij en van veraf worden gelezen. Dat is bijvoorbeeld

handig voor heftruckchauffeurs die vanaf hun

Motorola heeft onlangs een nieuwe

imaging scanner gelanceerd die ook

geschikt is om 2D-barcodes van dichtbij

én veraf te scannen

truck moeten scannen en soms ook labels op een paar

meter hoogte willen lezen. “Nu beschikken we echter

ook over long range imaging scanners die vergelijkbare

prestaties leveren”, vertelt Robert Hurt, senior director

marketing Europa van Intermec, fabrikant van onder

andere laser- en imaging scanners.

Omnidirectioneel

Op de vraag of laserscanners helemaal van het toneel

zullen verdwijnen, durft productspecialist Charles Worm

van Motorola geen antwoord te geven. Motorola beschikt

sinds kort over een nieuwe imaging handscanner

die ook een groot bereik heeft. “Laserscanners zijn nog

steeds iets goedkoper en beter geschikt voor het heel

snel achter elkaar scannen van barcodes. Als je geen 2Dbarcodes

hoeft te scannen, zijn laserscanners nog altijd

een goede optie. Nu we echter ook al langere afstanden

met imaging scanners aankunnen, worden de verschillen

wel kleiner.”

Imaging scanners zijn niet alleen een goed alternatief in

situaties waarin 2D-barcodes moeten worden gelezen,

maar ook in situaties waarin een omnidirectionele barcodescanner

nodig is. Denk bijvoorbeeld aan sorteersystemen

waarbij dozen met barcodes op verschillende zijden

en onder verschillende hoeken worden aangeboden.

Traditioneel worden daarvoor laserscanners gebruikt,

waarbij de bundel met behulp van spiegels in verschillende

richtingen en onder verschillende hoeken wordt

geprojecteerd. Dat betekent veel bewegende delen die

Met gebruik van terminals die RFID-tags kunnen uitlezen, kan

veel tijdswinst worden behaald

slijten, een probleem wat een imaging scanner niet

heeft. Als een imaging scanner een barcode detecteert

die scheef staat, lost de beeldherkenningssoftware dat

wel op. “Er zijn grote logistieke ondernemingen die vanwege

slijtage elke week wel ergens een omnidirectionele

laserscanner moeten vervangen”, vertelt Jan Naessens,

sales manager Benelux van Cognex, een bedrijf

dat al jarenlang ervaring heeft met visiontechnologie.

Foto’s

Naessens stelt dat imaging scanners sowieso betere

‘readrates’ hebben dan laserscanners. Bij een barcode

die te weinig contrast bevat, onder een hoek is geplaatst

of beschadigd is, haakt een laserscanner eerder

af dan een imaging scanner. “Een laserscanner heeft bijvoorbeeld

ook witruimte rondom de barcode nodig. Als

die er niet is, bijvoorbeeld omdat een etiket of iets anders

tegen de barcode is aangeplakt, kan een imaging

scanner nog steeds zijn werk doen”, stelt Naessens, die

eraan toevoegt dat bedrijven heel wat kunnen besparen

als zij de readrate al een half procentpuntje opkrikken.

Een imaging scanner heeft als extra voordeel dat de

foto ook voor andere doeleinden dan het detecteren

van de barcode kan worden gebruikt. Als een operator

schade aan een product constateert, kan hij met zijn

scanner een extra foto maken en die bijvoorbeeld naar

kantoor of zelfs naar de leverancier sturen.

Daarnaast is het mogelijk complete documenten op

A4-formaat te scannen en te lezen. “Als je een normale

foto maakt van een document dat niet helemaal recht

voor de camera ligt, wordt niet alle tekst even scherp.

We hebben onder de naam Enhanced Mobile Document

Imaging (EMDI) een techniek ontwikkeld waarbij dit

effect wordt gecorrigeerd en de tekst wel scherp is”,

aldus Hurt.

Tot slot kunnen de foto’s ook worden gebruikt om de

readrate op te krikken. Want ook al is de barcode niet te

scannen, de betreffende foto blijft behouden. Op basis

van die foto kan wel de oorzaak worden achterhaald.

“Misschien heeft de labelprinter een storing of is er

een leverancier met een slechte kwaliteit labels”, stelt

Naessens, die hoge verwachtingen heeft van de onlangs

geïntroduceerde vaste imagingscanner Dataman 500.

In deze scanner is de beeldsensor gecombineerd met de

preprocessor, waardoor maar liefst 1.000 beelden per seconde

kunnen worden verwerkt. Bovendien beschikt het

apparaat over een autofocus in de vorm van een vloeibare

lens en over nieuwe beeldherkenningssoftware.

Multimodaal

In het orderpickproces wordt barcodescanning steeds

vaker vervangen door voicepicking. Intermec is op deze

trend ingesprongen met de overname van Vocollect

begin dit jaar. Vooralsnog beperkt de samenwerking

tussen beide partijen zich tot multimodale oplossingen:

handterminals die zowel barcodescanning als

voicepicking en wellicht ook nog andere techologieën

ondersteunen. Dat kan een goede oplossing zijn voor

operators die veel rouleren. Als ze op het ene moment

staan te orderpicken met behulp van voicepicking en op

het andere moment de goederenontvangst ondersteunen

met barcodescanning, hoeven ze tussentijds niet

te switchen van device. “We zullen als gevolg van de

overname ongetwijfeld nieuwe producten ontwikkelen,

maar het is nog onduidelijk hoe die eruit zouden kunnen

zien”, stelt Hurt.

RFID is een van die andere technologieën die past in

een multimodale oplossing. Volgens Worm groeit de

interesse van Europese bedrijven voor deze technologie

gestaag. Met name de kledingindustrie is

geïnteresseerd. “Voor behoorlijk wat toepassingen

is de return on investment al redelijk goed rond te

rekenen. RFID kan een enorme tijdwinst opleveren. Als

je met barcodescanning zes minuten bezig bent om

bijvoorbeeld 100 kledingstukken te scannen, doe je dat

met RFID in zes seconden.”

Service en onderhoud

Natuurlijk kunnen de technische specificaties van de

scanners van de verschillende fabrikanten flink verschillen,

maar echt slechte apparaten worden er niet meer

gemaakt. Daarom worden in de keuze van een scanner

andere factoren relatief steeds belangrijker. Denk aan

service en onderhoud. “Je kunt wel een goedkope scanner

uit het Verre Oosten aanschaffen, maar als de service

en de ondersteuning niet goed is geregeld kan dat

vervelende consequenties hebben”, stelt Worm.

Bedrijven kunnen service en onderhoud helemaal uitbesteden,

maar ook speciale softwaretools installeren

waarmee ze grip op alle terminals en scanners kunnen

houden. “Die systemen kunnen voorspellen wat er gaat

gebeuren en op basis daarvan alvast tijdig maatregelen

nemen. Denk aan het vervangen van een afgeschreven

batterij nog voordat de scanner het daadwerkelijk begeeft”,

aldus Hurt.

Voor operators

die veel

rouleren in het

magazijn kan een multimodale

terminal zoals

deze CK3 van Intermec

een uitkomst zijn

28 29

Logistiek To | april 2011


Paspoort

Knapp presenteert tijdens de komende

CeMAT de vernieuwde versie

van zijn OSR. Met onder andere een

nieuwe liftconstructie en een aanvulling

die het mogelijk maakt om

ook snellopers te verwerken, boort

het aangepaste systeem nieuwe

mogelijkheden aan voor de toch

al succesvolle oplossing.

Tekst: Mark Dohmen

Foto’s: Knapp

Knapp lanceert vernieuwd OSR op CeMAT 2011

Shuttlesysteem gaat voor

nieuw succes

Het systeem maakt gebruik van twee liften;

één voor de inslag en één voor de uitslag

In Hannover presenteert Knapp

ook het nieuwe Pick-it-Easy

werkstation, met drie varianten

voor specifieke inzetsituaties

Toen Knapp tijdens de CeMAT van 2002 zijn

OSR (order retrieval and storage) systeem

presenteerde, had de leverancier daarmee

een heuse wereldprimeur. Als eerste kwam

het bedrijf met een supersnelle en (dankzij

het lage gewicht) energiezuinige goods-to-

man oplossing als alternatief voor de tot

dan toe veelal ingezette miniloadsystemen.

Het shuttlesysteem bleek een kip met gouden

eieren. Sinds de release van het OSR

leverde Knapp wereldwijd 120 systemen,

waarvan het gros in Europa.

Niet alleen de logistieke eindgebruiker zag

de voordelen van het concept. Het principe

werd ‘geadopteerd’ door andere aanbieders,

zoals Vanderlande Industries en Dematic,

die inmiddels vergelijkbare shuttlesystemen

leveren. Maar uiteraard heeft Knapp in de

tussentijd niet stilgezeten. Tijdens de komende

CeMAT introduceert de leverancier

een vernieuwde versie van het OSR.

Nieuwe, dubbele lift

Het principe van het OSR systeem is even

eenvoudig als logisch. Horizontale en verti-

cale bewegingen worden van elkaar ontkoppeld,

waarbij meerdere shuttles over verschillende

niveaus zorgdragen voor het horizontale

transport. Ze verzorgen simultaan

de aan- en afvoer van goederen naar een lift

die het verticaal transport voor zijn rekening

neemt. Vervolgens worden de goederen via

een conveyorsysteem naar een orderverzamelstation

getransporteerd.

De lift die tot nu toe werd toegepast, is voorzien

van een plateau aan weerszijden, zodat

in- en uitslag gelijktijdig kunnen gebeuren.

“In de praktijk blijkt er echter lang niet altijd

behoefte te zijn aan die dubbelslagen. In

80% van de situaties worden enkelslagen

uitgevoerd”, weet Frans Demey, managing

director bij Knapp Benelux.

Voor de vernieuwde versie van het OSR

ontwierp Knapp daarom een nieuwe, dubbele

lift. In feite worden er in het nieuwe

systeem twee liften ingezet; één voor de inslag

en één voor de uitslag. Beide liften hebben

één plateau en een eigen aandrijving.

Het aantal componenten neemt daardoor

toe. Volgens Demey is dat geen nadeel. “De

constructie van de liften is sowieso eenvoudiger.

En doordat in- en uitslag worden

losgekoppeld neemt de capaciteit van het

systeem toe. Bovendien kan het opslaggedeelte

van het OSR dieper worden gemaakt.

De extra kosten voor bijvoorbeeld de dubbele

motoren zijn dan snel terugverdiend”,

geeft hij aan.

Fastbox voor snellopers

Dankzij de nieuw ontwikkelde Fastbox, een

aparte module die tussen de shuttles en de

orderpickzone kan worden geplaatst, is het

systeem ook interessant voor bepaalde Aartikelen.

Demey legt uit: “Het OSR is vooral

bedoeld om B- en C-artikelen op een snelle

manier te picken. Snellopers zijn daar tot op

heden bewust uitgelaten, omdat het risico

te groot is dat een artikel net op de terugweg

is als het weer gevraagd wordt bij het

pickstation. Met de Fastbox kan een beperkt

aantal snellopers toch snel en automatisch

worden aangeleverd.”

De Fastbox is een soort verticale carrousel

die helemaal vooraan in het systeem wordt

gepositioneerd en − net als de shuttles − in

directe verbinding staat met de liften. Er is

dus geen extra besturing nodig. Ook aan de

softwarekant zijn geen aanvullende modules

nodig, omdat het Knapp-systeem ook

het locatiebeheer in de Fastbox verzorgt en

terugkoppelt aan het WMS of WCS.

De Fastbox biedt ruimte aan enkele honderden

bakken. Afhankelijk van onder andere

raakfrequentie en verkochte volumes per

dag wordt per situatie bekeken welke artikelen

voor opslag in de Fastbox in aanmerking

komen.

Ergonomische aanpassingen

Aan de orderpickzijde is er eveneens nieuws.

In nauwe samenwerking met de ergonomie-

Tijdens de CeMAT lanceert Knapp het vernieuwde

OSR shuttlesysteem

Dankzij een nieuw ontwikkelde liftconstructie kunnen

de gangpaden dieper worden gemaakt

specialisten van TÜV nam Knapp het pickstation

opnieuw onder de loep.

Dat heeft geleid tot een verdere optimalisatie

van de ergonomie. Zo worden de bakken

bij het vernieuwde systeem nóg schuiner

geplaatst om het verzamelen van kleinere

items verder te vereenvoudigen en kan er nu

optioneel worden gekozen voor een geïntegreerde

schaarheftafel die de orderpicker

op basis van zijn lichaamslengte altijd op de

juiste hoogte brengt.

Naast de ergonomische aanpassingen is ook

naar de inzet gekeken. In Hannover presenteert

de leverancier het nieuwe Pick-it-Easy

concept. Het concept telt drie varianten die

zijn ontwikkeld voor specifieke inzet in de

modesector (gevouwen kleding) en de food-

en retailbranche. Voor toepassingen waar

regelmatig ook full-case orders worden

verzameld, komt Knapp bijvoorbeeld met

een werkstation waar de bakken en kartonnen

dozen op twee boven elkaar gelegen

niveaus worden aangeboden. Het picken

van gemengde orders moet daarmee verder

worden vereenvoudigd.

Tussenoplossing

Tot slot is er gekeken naar de positionering

van het vernieuwde OSR systeem. “Toen

we het systeem in 2002 lanceerden, lag het

accent vooral op orderpicking en minder

op opslag. Waar miniloadsystemen een

capaciteit bieden van ongeveer 120 kraanbewegingen

per uur, bood ons OSR 600

dubbelspelen. Daarmee was het gat met de

traditionele miniloadystemen groot; qua capaciteit,

maar ook qua prijs. Nu hebben we

gekeken of we wellicht ook een tussenoplossing

kunnen aanbieden”, licht Demey toe.

Zo’n tussenoplossing kan interessant zijn

voor bijvoorbeeld de spare parts branche,

waar relatief veel sku’s worden opgeslagen

en het aantal bewegingen klein is.

Met een variant voor dubbeldiepe opslag biedt het

OSR een tussenoplossing die het gat met de miniloadsystemen

verkleint

De eerste logische stap is dubbeldiep gaan.

Voor de OSR32 (waar het gewicht per bak

maximaal 32 kg mag zijn, red.) is nu zo’n

dubbeldiepe variant ontwikkeld, waarbij onder

andere het lastopnamemiddel is aangepast.

Het nieuwe opnamemiddel is 120x40

cm groot en kan zo twee standaard bakken

gelijktijdig transporteren.

Doordat het OSR werkt volgens een random

storage principe kan dit in de praktijk betekenen

dat de voorste bak eerst weggezet

dient te worden op de dichtstbijzijnde vrije

locatie. De vertraging die dat met zich meebrengt,

is volgens Demey niet storend. “De

inzet van deze tussenvariant vraagt immers

niet om de hoge capaciteiten die het standaard

OSR biedt. De vulgraad per kubieke

meter weegt in deze situaties veel zwaarder.

En die is aanzienlijk vergroot”, besluit hij.

Naam: OSR32

Geboorteplaats: Graz (A)

Geboortedatum: Maart 2011

Functie: Order storage and retrieval systeem

Capaciteit: Tot 1.000 orderregels per uur

Opslagcapaciteit: Max. 32 kg per bak

30 Logistiek To | april 2011 31


Achtergrond

Betrouwbaarheid, onderhoudsarm, gebruiksvriendelijk,

efficiënt: dat zijn de doelen waarop de ontwikkelafdelingen

van printerfabrikanten zich al een tijdje richten.

Nieuw in dat rijtje is duurzaamheid, getuige de opkomst

van linerless printen. Door labels zonder rugpapier

te gebruiken wordt onder meer een berg afval

voorkomen. Deze printers passen dan ook prima bij het

thema van CeMAT 2011: ‘sustainability in intralogistics’.

Tekst: Marcel te Lindert

Foto’s: Avery Dennison,

De Koningh,

Zebra

Bedrijfszekerheid en efficiëntie

van labelprinters groeit

Labels zonder rugpapier

maken printers duurzaam

Hoe groter de rol die in

de machine past, hoe

minder vaak die verwisseld

hoeft te worden

Sneller hoeven ze niet te worden, de labelprinters die

in warehouses en distributiecentra worden gebruikt.

De meeste printers kunnen vandaag de dag moeiteloos

zo’n 300 millimeter per seconde printen, voldoende om

in één minuut een sliert uit te draaien met 60 A5-labels,

het formaat waarop de SSCC-labels (serial shipping

container codes) worden afgedrukt. In negen van de

tien warehouses is een printsnelheid van 200 millimeter

per seconde echter al ruimschoots voldoende, zeker als

de labels toch handmatig op pallets of dozen worden

geplakt.

De inspanningen van printerfabrikanten richten zich

dan ook niet zozeer op het sneller maken van printers,

maar op het gebruiksvriendelijker en onderhoudsarmer

maken van de apparaten. Printers

moeten zo lang mogelijk hun werk doen

zonder dat menselijk ingrijpen is vereist. En

als menselijk ingrijpen dan toch noodzakelijk

is, moet dat niet langer duren dan nodig is.

Totale kosten

Dat printers voor een belangrijk deel uit

slijtdelen bestaan, is onvermijdelijk. Ook al

proberen fabrikanten het aantal verschillende

bewegende delen te verminderen, ze

blijven nodig om de rol met labels af te wikkelen

en de printkop en het label bij elkaar

te brengen. “Het wordt steeds eenvoudiger

om die slijtdelen te vervangen zonder dat

extra gereedschap nodig is”, stelt Wim Krom-

Conventionele print & applyeen

bepaalde afstand tussen de labels nodig is om te

voorkomen dat de verkeerde chip wordt gelezen of beschreven.

Zebra heeft nu een nieuwe printer ontwikkeld

machines zoals deze zijn

waarmee het mogelijk is om de afstand tussen twee la-

alleen te gebruiken door

bels te verkleinen tot 16 millimeter. “Dat maakt nieuwe

labels met rugpapier (liner).

toepassingen mogelijk. Bovendien passen er meer labels

Veel fabrikanten komen nu

op een rol”, vertelt Terlouw.

met linerless technologie Naast Zebra signaleert ook Avery Dennison een toene- 2D-barcodes zijn niet

mende belangstelling voor RFID-printers, bijvoorbeeld in langer alleen in trek bij

de kledingindustrie. “We leveren steeds meer machines pakketvervoerders, ook

die alvast zijn voorbereid op implementatie van RFID”, in de farmacie en – als

weet Allerd Teunissen, sales manager Benelux bij Avery ‘quick response’-code –

Dennison.

in de reclamewereld

hout, productspecialist op het gebied van labeling bij De

Koningh Coding & Labeling, een importeur van verschillende

merken printers.

Een andere ontwikkeling betreft het formaat van de rollen.

Veel machines zijn gebouwd om rollen met een diameter

van 300 millimeter te kunnen verwerken. “Maar

als je machine een roldiameter van 400 millimeter

aankan, kun je bijna het dubbele aantal labels plakken

voordat de rol vervangen hoeft te worden”, vertelt Geert

Jan Kolkhuis Tanke, global product manager van Avery

Dennison, dat zowel printers als labels fabriceert.

Kolkhuis Tanke praat over ‘total applied cost’: niet alleen

de aanschafkosten van een printer zijn van belang,

maar de totale kosten die een bedrijf moet maken om

een label te printen en te plakken. Dat betreft dus ook

onderhoudskosten, verbruikskosten, afschrijvingskosten

enzovoort. Focus op de total applied cost maakt de weg

vrij voor alternatieve financieringsvormen, denk aan

huren of leasen van printers of een prijs per label. “Dat is

niet interessant als je maar duizend labels per jaar print,

maar wel bij hele grote hoeveelheden”, aldus Kolkhuis

Tanke.

Centraal beheer

In het kader van gebruiksgemak signaleert printerfabrikant

Zebra een groeiende interesse in mobiele printers,

ook in het warehouse. Een mobiele printer op een heftruck

of zelfs aan een broekband voorkomt veelvuldig

heen en weer lopen naar een vaste printeropstelling.

“Bovendien is de kans op fouten iets kleiner. Als tien

operators in een warehouse tegelijkertijd een opdracht

aan één printer geven, bestaat de kans dat de verkeerde

operator met het verkeerde label aan de haal gaat”, stelt

Norbert Terlouw, countrymanager Benelux van Zebra.

Als het aantal printers toeneemt, groeit de behoefte aan

een slim en centraal beheersysteem. Waar staat welke

printer? Hoe staat het met de voorraad labels in het

apparaat? Wanneer is onderhoud nodig. De meeste bedrijven

die printoplossingen implementeren, beschikken

over dergelijke systemen. “Het is bijvoorbeeld mogelijk

om het systeem een email te laten sturen als een bepaalde

printer aandacht vereist”, vertelt Kromhout.

Met een dergelijk beheersysteem is het ook mogelijk om

logbestanden aan te maken, waarin staat wanneer wat

geprint is en op welke doos of pallet dat label is geprint.

“In verband met tracking & tracing is het belangrijk om

zeker te weten dat niet het verkeerde label op de verkeerde

doos is geplakt”, aldus Kolkhuis Tanke.

2D en RFID

Alle leveranciers van printers en printoplossingen signaleren

een toenemende belangstelling voor 2D-barcodes.

Pakketvervoerders hadden de voordelen van de 2Dbarcode

al eerder ontdekt, maar nu wordt deze code ook

in de farmacie gebruikt. In bedrijven met printers van

een paar jaar oud kan dat problemen opleveren. “Die

printers beschikken mogelijk nog niet over het font voor

2D-barcodes. Dat moet je er dus inzetten, en bij de ene

printer gaat dat gemakkelijker dan bij de andere”, weet

Kromhout.

Voor de fabrikanten van nieuwe printers zoals Zebra

leveren de 2D-barcodes geen grote problemen op, verklaart

Terlouw: “Dat betekent dat we de software moeten

aanpassen, niet de printer zelf.”

Het printen van RFID-labels vormt wel een technische

uitdaging. Een probleem met deze technologie is dat

voor het lezen of schrijven van informatie op een chip

Met mobiele printers hoeven de operators in een warehouse niet

voortdurend naar een vaste printer te lopen of te rijden

Zonder rugpapier

Uit het oogpunt van duurzaamheid neemt de belangstelling

voor ‘linerless’ technologieën sterk toe. Linerless

betekent dat labels geen rugpapier (liner) meer hebben,

maar net als tape op een rol zijn gewikkeld. Dat

voorkomt niet alleen een enorme berg afval, maar zorgt

er ook voor dat ongeveer twee keer zoveel labels op een

rol passen.

Niet elk apparaat is echter geschikt voor linerless printen.

In tegenstelling tot conventionele labels moeten de

labels in linerless printers net als bij tape op maat worden

gesneden. Dat betekent dat het apparaat met een

snijmes moet zijn uitgerust. “De investeringskosten zijn

daardoor iets hoger, maar de transportkosten van labels

en de afvalberg zijn lager”, vertelt Kromhout.

Nadeel is dat linerless printers vooralsnog meer onderhoud

vergen. De rol die het label tegen de printkop

aandrukt en het snijmes komen nu rechtstreeks in

contact met de lijmlaag. Dat leidt tot lijmafzettingen,

die weer voor storingen kunnen zorgen. “Wij zijn echter

nog steeds bezig om deze technologie te verbeteren. Wij

kunnen inmiddels een linerness printer leveren met een

vrij hoge bedrijfszekerheid”, stelt Terlouw van Zebra.

Ook Avery Dennison steekt tijd en geld in de ontwikkeling

van linerless technologie. Daarbij wordt vooral

gekeken naar mogelijkheden om de nadelen van de

huidige linerless toepassingen te elimineren. Naar verwachting

komen de nieuwe ontwikkelingen nog dit jaar

op de markt.

Met name in de farmacie is de vraag naar

2D-barcodes groot

De RX110Xi4 van Zebra maakt het

mogelijk om RFID-labels met een

onderlinge afstand van slechts

16 millimeter te printen

32 33

Logistiek To | april 2011


Beurs

CeMAT 2011 zet in op duurzaamheid in interne logistiek

Toonaangevende wereldbeurs

Van 2 tot en met 6 mei zijn alle logistieke ogen van de

wereld gericht op Hannover. Tijdens de CeMAT 2011

verzamelen meer dan duizend toonaangevende leveranciers

zich op het beursterrein, waar talloze wereldprimeurs

en andere innovaties worden getoond. De rode

draad is dit jaar duurzaamheid in de interne logistiek.

Tekst: Mark Dohmen

Maandag 2 mei, om 9:00 uur ’s ochtends, gaan de poorten van het

immense beursterrein in Hannover open voor een nieuwe editie van

de CeMAT, ’s werelds grootste beurs voor de interne logistiek.

Vrijwel alle toonaangevende leveranciers zijn weer van de partij. De

beursorganisatie rekent op 1.100 standhouders, waarvan ongeveer

de helft van buiten Duitsland komt. Op een netto beursoppervlakte

van niet minder dan 80.000 m 2 (dit komt overeen met een bruto

beursoppervlakte van ongeveer 150.000 m 2 ) laten zij de jongste in-

Praktische beursinformatie

Beurs: CeMAT 2011

Data: 2 t/m 6 mei 2011

Tijdstip: 9:00 uur tot 18:00 uur

(vrijdag 6 mei tot 17:00 uur)

Locatie: Messegelände, Hannover (D)

Internet: www.cemat.de

novaties en technologieën zien, waaronder ook ditmaal weer diverse

wereldprimeurs.

Dat die wereldprimeurs én het complete aanbod aan logistieke oplossingen

niet alleen Duitse logistici naar Hannover trekken, bleek al

tijdens eerdere jaargangen. Zo werd de vorige vakbeurs door meer

dan 20.000 buitenlandse bezoekers bezocht. De organisatie verwacht

ook dit jaar ongeveer 35% niet-Duitse bezoekers te verwelkomen

in Hannover.

Duurzaamheid

Het motto van de CeMAT 2011 is ‘Sustainability in intralogistics’,

ofwel ‘duurzaamheid in de interne logistiek’. Toen dit motto drie

jaar geleden, na afloop van de vorige beurseditie werd bepaald, was

duurzaamheid zeer innovatief. Sindsdien heeft de branche echter

niet stilgezeten. De komende editie zal dan ook talrijke mogelijkheden

tonen om logistieke processen efficiënt, energiezuinig én

ergonomisch in te richten. Daarmee is de wereldbeurs niet alleen

technisch, maar ook thematisch leidinggevend. Logistiek Totaal blikt

alvast uitgebreid vooruit op deze toonaangevende wereldbeurs.

Wereldprimeur bij SSI Schäfer

Onder het motto ‘Die Welt der Effizienz’ presenteert SSI

Schäfer in Hannover een aantal primeurs. Het flexibele

en volgens de leverancier kostengunstige transport- en

sorteersysteem Fullfilment Factory beleeft op de CeMAT

zijn wereldpremière. Het systeem, met orderpickstations

voor A- en B-artikelen, maakt een efficiënte gemeenschappelijke

bewerking van leveringen aan filialen en eindklanten

mogelijk. De Fullfilment Factory combineert eisen van

enerzijds B2B, met grote opdrachten voor weinig klanten,

en anderzijds B2C, met kleine opdrachten voor een grote

hoeveelheid klanten. Door een gemeenschappelijk gebruik

van de logistieke systemen en het opslagvolume wordt een

enorme efficiencyverbetering mogelijk en stijgt bovendien

de flexibiliteit.

Daarnaast presenteert SSI Schäfer de Auto Cruiser, een

volledig nieuw intern transportsysteem dat het gat tussen

heftrucktransport en transportbaantechniek opvult. Daaraan

verbonden werkplekken demonstreren het samenspel

van deze nieuwe technologie met het flexibele montagesysteem

pick@work.

Op de stand is verder een plateaulift primeur te zien. Na de

overname van het Deense Handler heeft SSI Schäfer de plateaulift

LogiMat toegevoegd aan het programma. Door de

ergonomisch doordachte componenten sluit de gebruiks-

vriendelijke lift naadloos aan bij het productprogramma

Ergonomics@Work. Traploos in hoogte verstelbare in- en

uitnameopeningen en kantelbaarheid van de tableaus

voor ergonomisch verantwoorde uitname van de goederen

zijn slechts twee voorbeelden van het uitgebreide pakket

uitvoeringsmogelijkheden. De compacte en modulaire

bouwwijze van de LogiMat draagt bij aan een verantwoorde

economische opslagmethodiek. Vergeleken met een

traditionele, statische opslagtechniek heeft de plateaulift

slechts 10% van het vloeroppervlak nodig. De SPS-besturing

kan met het SSI softwarepakket Wamas worden uitgebreid

en/of naadloos in het bestaande WCS/WMS worden geïntegreerd.

Hal 13, stand C20/40

Continental toont volledig

assortiment Viastore mikt op duurzaamheid

De afdeling industriebanden van bandenproducent

Continental presenteert zijn volledige assortiment voor

diverse inzetsituaties. Uiteraard wordt de ContiSC20 getoond.

Deze volrubberband heeft een rolweerstand die tot 30%

lager is dan die van de concurrentie, aldus

de producent. Vergeleken met de

voorganger, de SC15 zijn de prestaties

tot 20% hoger en is de profieldiepte

minstens 10% dieper. Berekeningen

van Conti tonen aan dat de CO 2 -

emissie van een heftruck hierdoor

met ongeveer 5% daalt.

Op de stand is ook de industrieluchtband

ContiRT20 (foto) te zien.

Zonder het rijcomfort negatief te

beïnvloeden is de rolweerstand

van de band, en daarmee het

energieverbruik, bijzonder laag.

Trillingen en schokken worden optimaal

geabsorbeerd en bovendien

neemt de levensduurverwachting

tot 30% toe.

Hal 25, stand J11

en prestaties

Hoge prestaties en duurzaamheid. Daar is de focus op gericht bij

viastore systems. De leverancier stelt in Hannover meerdere innovaties

tentoon die het logistieke proces efficiënter, energiezuiniger

en meer ergonomisch moeten maken. Daartoe bouwt de systeem

integrator een compleet automatisch kleingoedmagazijn op, met

nieuwe stellingsbedieningsapparatuur (SBA), een nieuw lastopnamemiddel

en volautomatische orderverzamelstations.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe SBA viaspeed – goed voor ongeveer

180 dubbelspelen per uur – is vooral gelet op een constant

hoge dynamiek, gecombineerd met energie-efficiency. De SBA is

daarom licht van gewicht en naar keuze uit te voeren met energiecompensatie

of -terugvoeding. Als de SBA een bepaalde tijd niet in

beweging is geweest, wordt automatisch de stand-by modus geactiveerd.

Het nieuwe twee- of vierdiepe lastopnamemiddel maakt het mogelijk

om ladingdragers van verschillende grootte flexibel op te slaan.

Ook een doorontwikkelde versie van het volautomatische orderpicksysteem

viapick is op de CeMAT live te zien. Het systeem is vooral

geschikt voor middel- en langzaamlopers. Tot slot wordt ook een

nieuwe release van het WMS viad@t gepresenteerd.

Hal 27, stand G24

34 Logistiek To | april 2011 35


HET COMPLETE PAKKET :

ZONDER VERBORGEN VALKUILEN

Bij Crepa is “all in service”werkelijk “all in”- zonder

vervelende verrassingen.

Allereerst leveren wij duurzame Cat ® heftrucks die gebouwd

zijn om te presteren dienst na dienst en maand na maand.

Wij complementeren dit met perfecte volgende dag levering

van onderdelen en een team van monteurs dat klaar staat

om te reageren.

Facility managers zullen de betrouwbare prestaties en

technische mogelijkheden van de trucks zeer waarderen.

Daarnaast is er het voordeel van compleet transparante

CREPA B.V. Fleminglaan 5, 2289CP Rijswijk.

Tel. 070-4135555/ 070-4135560 Email. info@crepa.nl

service zonder onverwachte kosten en facturen.

Onze regionale teams in Rijswijk, Assen en Venlo zijn

altijd beschikbaar om uw logistieke handelingen aan de

gang te houden.

Crepa Control TM

Het unieke Crepa Control concept is een totaaloplossing

voor alle aspecten binnen intern transport en

magazijninrichtingen op operationeel, technisch fi nancieel

en administratief vlak. Met één contract neemt Crepa u alle

zorgen uit handen.

©2011, MCFE. All rights reserved.

CATERPILLAR, CAT, hun respectievelijke logo’s, de kleur ’Caterpillar Yellow’ en de styling ‘Power Edge’ zijn, net als de hier gebruikte bedrijfs-

en productidentiteit, handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Caterpillar worden gebruikt.

VAKBEKWAME MONTEURS

GEEN VERBORGEN KOSTEN

DUURZAME CAT HEFTRUCKS

EN MAGAZIJNTRUCKS

VOLGENDE DAG

ONDERDELEN LEVERING

Indien u meer wil weten

kijkt u dan op

www.crepa.nl/crepacontrol,

of neem contact op:

Tel: 070 – 413 55 55

Movexx toont AGV trekker

Tijdens de CeMAT toont Movexx International zijn nieuwe

AGV machine. De AGV1000 trekkers zijn in staat om geheel

onbemand hun routes te rijden. Daarbij worden karren

tot maximaal 1.000 kg getrokken. Voor het onbemande

transport maakt Movexx gebruik van sensoren die worden

gekoppeld aan een PLC. De sensoren herkennen de route en

krijgen instructies over bijvoorbeeld de gewenste snelheid,

of een positie waar moet worden gestopt.

Kardex gaat voor kracht groep

Kardex wil zich meer dan voorheen presenteren als one-stopshop

aanbieder. Daarom zijn de drie divisies van de Kardex

Group (Kardex Remstar, Kardex Mlog en Kardex Stow) dit jaar

voor het eerst gezamenlijk op de CeMAT vertegenwoordigd.

Op de stand is onder andere de nieuwe Megamat RS carrousel

te zien. Na het samengaan van Kardex en Megamat, twee

jaar geleden, hebben engineers uit beide kampen gewerkt aan

de nieuwe generatie. De carrousel onderscheidt zich door een

verbeterde structuur en minder gebruik van materiaal, waardoor

ook het gewicht van de carrousel is afgenomen.

Dankzij het gebruik van speciaal gebouwde elektrische motoren

en zuiver afgestelde frequentieomvormers is de nieuwe

Megamat RS bovendien heel zuinig met energie. Ten opzichte

van zijn voorganger is het energieverbruik met 40% gereduceerd.

Ook de onderhoudskosten zijn volgens Kardex waarneembaar

lager. De automatische kettingspanner draagt bij

aan een langere levensduur van de lastketting.

De modulaire opbouw maakt het mogelijk om alle nieuwe

systemen te allen tijde aan te passen en indien gewenst te

koppelen aan bestaande netwerken.

De ontwikkeling is nog zo vers dat

foto’s ontbreken. Op het moment van

het ter perse gaan van deze editie

wordt de laatste hand gelegd aan de

nulserie. De eerste drie machines zullen

worden ingezet in de motorenfabriek van

DAF Trucks te Eindhoven.

Hal 13, stand D07

Beumer mikt op energiereductie

In de afgelopen twee jaar nam de Beumer Group

het Deense Crisplant, aanbieder van sorteer- en

distributieoplossingen, en de Tsjechische Koch

Holding, specialist in bandconveyors, over. Op de

CeMAT presenteert Beumer het productportfolio

voor het eerst gezamenlijk op een stand.

De focus ligt daarbij op innovatieve en duurzame

oplossingen. Te zien is onder andere de beltsorter

BS 7/25/55 BT. Deze sorteerinstallatie bevat 50%

minder componenten dan andere crossbelt sorters

en de afstand tussen de individuele crossbelts is

tot een minimum beperkt, waardoor het geheel

uiterst compact is. Dankzij het OptiDrive aandrijvingsysteem

is het energieverbruik, vergeleken met

conventionele sorteerinstallaties, met ongeveer

75% gereduceerd. Ook de energie-efficiënte LS-4000

crossbelt sorter wordt getoond. Het energieverbruik

van deze sorter is eveneens 75% lager dan dat van

andere sorters.

De veiligheid voor zowel de medewerkers als voor de opgeslagen

goederen wordt gewaarborgd door vier veiligheidssystemen.

De nieuw ontwikkelde noodstop garandeert

bijvoorbeeld dat de medewerker die het systeem bedient,

altijd toegang heef tot de opgeslagen artikelen, zelfs bij een

stroomstoring. Naast het mechanische antidiefstal systeem

is het mogelijk het hele systeem of delen ervan te beveiligen

door het verstrekken van persoonlijke wachtwoorden of het

gebruik van RFID-chips voor persoonsidentificatie.

Kardex Remstar toont tevens de nieuwe online WMS module

Global Power Pick. De module maakt het mogelijk om voorraadniveaus

op elk gewenst moment en op iedere locatie te

controleren via een iPad, een iPhone of andere smartphones.

In mei van het afgelopen jaar nam Kardex Mlog Logistics over.

De nieuwe divisie richt zich op geautomatiseerde magazijnen

en material handling systemen. Kardex Stow levert opslagsystemen.

Hal 13, stand B40

Daarnaast presenteert Beumer zijn eigen range

palletiseermachines, inclusief de nieuwe rekhoesmachine

‘stretch hood i packaging’. De machine verbruikt

minder energie, is nog compacter en maakt

een nog efficiënter proces mogelijk, aldus Beumer.

Dankzij het ‘one-for-all’ service concept is de nieuwe

machine bovendien eenvoudiger te onderhouden.

Hal 27, stand H32

37


COGNEX CORPORATION PRESENTS THE DATAMAN 500 BARCODE READER

FOR USE ON IMAGE-BASED BACKGROUND “HIGHER (eg, READ advert RATES – or READS brochure) THE BARCODES

THAT LASER SCANNERS CANNOT READ”

GUEST STAR: IDMAX ® (The hottest barcode reading software known to man) FEATURING: HIGHEST READ RATES SUPPORTED BY: AUTO-FOCUS, AUTO-TRIGGER, AUTO-TRACK

INTRODUCING: 1,000 FRAMES/SEC, SIMPLE TO USE, “NO READ” FEEDBACK and ETHERNET NETWORKING Includes the hit songs: “The Power of Sight” and “Can’t Live with Just a Line of Light”

NOW ON GENERAL RELEASE

NOTHING LIKE THIS HAS EVER BEEN SEEN BEFORE

IN AN IMAGE-BASED BARCODE READER

“NO MOVING PARTS – DESIGNED TO BE

MORE RELIABLE THAN A LASER SCANNER”

Limited Time Offer – FREE 30 Day Trial. Apply now at

www.thelaserkiller.com

*Subject to applicable terms

“EASIER TO USE THAN A LASER SCANNER

– YOU CAN SEE WHAT THE READER SEES”

“SET TO DOMINATE CODE READING IN THE LOGISTICS,

RETAIL DISTRIBUTION AND POSTAL MARKETS”

Jungheinrich toont

talrijke primeur

Jungheinrich onthult op de CeMAT

talrijke noviteiten en primeurs op

het gebied van de interne logistiek.

De leverancier onthult onder

andere diverse disselgestuurde

trucks en de nieuwe reachtruck, die

bij wijze van hoge uitzondering door

Logistiek Totaal exclusief werd getest (zie

ook het testverslag elders in deze uitgave).

De lijn hydrostatische diesel- en LPG-trucks is naar boven toe uitgebreid

met een zware variant, met hefcapaciteit tot 5 ton. De DFG/TFG 5sserie

zal als ‘0 serie’ truck op de beurs present zijn.

Verder onthult Jungheinrich de nieuwe elektrische trekker EZS C40 met

een capaciteit van 4 ton. Onder andere een superelastisch aandrijfwiel

en een grotere bodemvrijheid maken de trekker tevens geschikt voor

inzet op oneffen ondergrond.

De ERC 212, 214 en 216 zijn nieuwe elektrische stapelaars met een

opklapbaar platform. De stapelaars bieden de mogelijkheid tot zowel

meelopen en compact manoeuvreren, als ergonomisch en comfortabel

meerijden op het neergeklapte platform. Tegelijk met de ERC verschijnt

ook een nieuwe serie elektrische meeloop stapelaars met brede wielarmen:

de EJC B10 en B12. Doordat een pallet tussen de wielarmen kan

worden opgenomen en de vorken ‘vrijdragend’

zijn, kunnen ook pallets met onderlatten probleemloos

worden opgenomen.

Naast de diverse trucknoviteiten toont de leverancier

het nieuwe vlootbeheersysteem ISM Online.

Dit programma maakt het mogelijk om truckvloten

onafhankelijk van hun omvang en complexiteit

te beheren, analyseren en efficiënter in te zetten.

Met de lancering van een nieuw magazijnnavigatiesysteem

dat in brede gangpaden (en in de

voorzone) inzetbaar is, heeft het Duitse

concern zelfs een heuse wereldprimeur.

Een uitgebreid artikel over dit systeem verscheen

in de februari editie van dit vakblad; ook

te vinden op www.logistiektotaal.nl

Paviljoens 33 en 34

Knapp laat shuttle vrij rijden

Knapp toont in Hannover zijn vernieuwde order retrieval and storage

systeem OSR. Voor het eerst zijn ook de nieuwe Pick-it-Easy werkstations

te zien. Een uitgebreid artikel over dit nieuwe systeem is elders in

deze uitgave te lezen.

Op de stand zijn daarnaast ook vrij rijdende shuttles te zien. Met nieuwe

innovaties zullen deze zogeheten Open Shuttles de interne logistiek

volgens de leverancier langdurig beïnvloeden. De Open Shuttle brengen

de goederen zelf naar de werkstations; conveyors zijn dus overbodig.

En dat maakt de oplossing ongekend flexibel, aldus Knapp.

Hal 27, stand D24

Hyster combineert

robuustheid en energie

Hyster laat zien hoe het via intelligent design energie-efficiency

en kostenreductie combineert met stevige, betrouwbare trucks

voor veeleisende inzetsituaties. Daartoe verschijnt de producent

ten tonele met een brede range en verschillende innovaties.

Gepland staat onder meer de tentoonstelling van een reachstacker

en een zware vorkheftruck, met een capaciteit van meer

dan 16 ton. Beide trucks zijn uitgerust met Tier 4i (stage IIIB)

motoren en kunnen volgens Hyster een brandstofbesparing realiseren

van ongeveer 15%.

Daarnaast wordt het nieuwe LPG-model uit de Hyster Fortens

range getoond. Deze truck, type H8.0-9.0FT, is ideaal voor inzet

in de drankenindustrie. Met de introductie van een nieuwe volledig

opgehangen stoel met een in de armleuning geïntegreerde

bediening biedt de Fortens serie de chauffeur een nog beter

comfort.

In het segment magazijntrucks presenteert Hyster onder andere

een nieuwe orderverzameltruck voor het lage niveau. De truck is

voorzien van een scooterstuur en zal ook met schaarheffunctie

leverbaar zijn. Volledig nieuw in het programma is de elektrische

trekker die de producent laat zien. Verder zijn de geüpdate

versie van de reachtruck en de laatste modellen uit de elektrorange

vorkheftrucks JXN(T) aanwezig.

Freigelände, stand G02

39


Beurs

Hyundai toont concepttruck en zwaargewichten

Hyundai Heavy Industries Europe geeft de beursbezoeker een kijkje

in de keuken en toont een conceptstudie van de geplande nieuwe

elektrorange. De productie van de nieuwe range begint vermoedelijk

pas begin 2012.

Voor wie niet wil wachten op de toekomstige modellen introduceert

Hyundai op de CeMAT een nieuwe lijn verbranders. De diesel­ en

LPG­trucks completeren het productgamma van de leverancier aan

de bovenzijde.

Volledig nieuw zijn de 50L­7A en de 33L­7A, met hefcapaciteiten van

respectievelijk 5 en 3,3 ton. Alle generatie 7A trucks zijn standaard

uitgevoerd met Tier 4 motoren, waarmee Hyundai als een van de

eerste in Europa aan de strengste eisen voldoet. Doordat de aandrijving

is losgekoppeld van de vooras worden trillingen geëlimineerd

en neemt het rijcomfort toe. De andere constructie maakt bovendien

een eenvoudiger onderhoud mogelijk.

Brede range noviteiten bij Bito

Bito Lagertechnik introduceert een brede range noviteiten,

waaronder een nieuwe serie heavy­duty kunststof containers.

De containers hebben een grondmaat van 800x600

mm en een draagvermogen tot 500 kg. De sterke en veelzijdige

containers zijn beduidend lichter dan gaasboxen

of stalen containers, hetgeen ze ideaal maakt voor lean

productie. De nieuwe boxen zijn tevens stapelbaar. Het dynamische

draagvermogen bedraagt daarbij 1.000 kg en het

statische draagvermogen maximaal 1.500 kg.

Ook de handrem is opnieuw ontworpen. Deze bevindt zich nu als

‘natte’ rem in het differentieel van de vooras en is daarmee beter

beschermd tegen stof. Door de nieuwe constructie slaagde de Koreaanse

fabrikant er tevens in de remkracht te verhogen. Het veiligheidssysteem

OPSS (Operator Presence Sensing System) is standaard

op alle trucks aanwezig en schakelt hydrauliek­ en aandrijffuncties

automatisch uit als de chauffeur de truck verlaat.

Naast de nieuwe krachtpatsers presenteert Hyundai een nieuwe

orderpicker en twee zwaargewichten; de 180D­7E (met een hefcapaciteit

van 18 ton op 900 mm) en de 250D­7E (met een vermogen van

25 ton op 1.200 mm).

Freigelände (F13) en Hal 25, stand J09

Een andere noviteit is het PROmotion systeem; een palletshuttlesysteem

voor in­ en uitslag van pallets in stellingen.

Het systeem bestaat uit een accu aangedreven, op afstand

bedienbare shuttle, die zelfstandig over speciale geleiderails

loopt.

Verder heeft Bito het hart van zijn verrijdbare stellingen

– het controle­ en veiligheidssysteem – vernieuwd en

presenteert de leverancier de nieuwe gestandaardiseerde

remrollen voor het SDS doorrolsysteem. Dat systeem zorgt

ervoor dat alle dozen, onafhankelijk van gewicht, met een

gelijke snelheid over het doorrolkanaal lopen.

Hal 13, stand A16

Craemer presenteert

palletoplossingen

Palletproducent Craemer komt naar Hannover met verschillende

innovatieve oplossingen. Op de stand is onder andere de TC1 te

zien; een geheel gesloten en hygiënische kunststof pallet in het

Euroformaat 1.200 x 800 mm.

De TC1 Euro­pallet sluit aan op de bestaande TC3 palletserie in industrieformaat.

De gepatenteerde lasgeometrie van de TC3 is ook

in de TC1 toegepast. Deze constructiewijze garandeert een hoge

stootvastheid, een lange levensduur en een hoge belastbaarheid

van de pallet, tot zelfs 1.750 kg in palletstellingen.

Het palletdek van de TC1 is aan de bovenzijde en aan de onderzijde

geheel glad en gesloten, zonder externe ribstructuren. Doordat

de uitstaande randen zeer precies zijn weggefreesd, wordt de

wanddikte van de pallet niet aangetast. De hygiëne en de hoge

stootvastheid van de pallet blijven daarmee gegarandeerd. De

pallets zijn goed te reinigen. Vuil, vocht en andere verontreinigingen

hebben geen enkele kans.

De TC1 wordt vervaardigd van hoogwaardig virgin­HDPE kunststof

en is standaard met en zonder stapelrand leverbaar. De TC1

Euro­pallet is belastbaar tot 1.000 kg in palletstellingen. Voor

zwaardere toepassingen kunnen de pallets met versterkingsprofielen

worden uitgerust. Hiermee wordt het draagvermogen in

palletstellingen verhoogd tot 1.750 kg.

Optioneel kunnen de pallets ook met een extra hoge rand worden

geleverd. Daarnaast zijn de TC1 pallets verkrijgbaar met antislip

op het palletdek, voor nog meer veiligheid tijdens het vervoer en

de opslag van goederen of lege pallets. In Nederland worden de

pallets geleverd door Hulkenberg.

Hal 13, stand E11

Drietal toont gezamenlijk

AGV-mogelijkheden

Frog AGV Systems, Votex­Bison en CSS slaan de handen ineen en

exposeren op een gezamenlijke stand in Hannover. Op de CeMAT

laten de drie een naar eigen zeggen unieke combinatie zien van

de mogelijkheden op het gebied van AGV’s in combinatie met

zijladers en zware pallettrucks en het innovatieve coildragers concept

van CSS.

Hal 25, stand F11

Swisslog zonder producten

Swisslog kiest een nieuwe aanpak en stalt helemaal geen producten

uit op de 200 m2 grote stand. Via beeldpresentaties worden uiteraard

wel de noviteiten gepresenteerd. Zo stelt de leverancier het

nieuwe opslag­ en transportsysteem SmartCarrier voor. Het systeem

is ontwikkeld voor hoogdynamische bakkenopslag. Het hart van het

systeem zijn de autonome voertuigen, uitgevoerd met ‘on­board’

intelligentie. De voertuigen hebben een draagvermogen van maximaal

35 kg en halen snelheden van 2 m/s.

Vanuit de opslagmodules worden de sku’s via een conveyorsysteem

aangeboden aan manuele orderverzamelstations, maar ook de integratie

van dynamische gereedstellocaties, die direct door de robots

worden beleverd, is mogelijk. Ook de palletiseerstations worden automatisch

van de benodigde ladingdragers voorzien, indien gewenst

volgens een vooraf gedefinieerde sequence. De autonome voertuigen

hebben een laag eigen gewicht en kunnen zo eenvoudig tussen

de verschillende opslagniveaus worden uitgewisseld. Een efficiënte

inzet is daarmee gewaarborgd. Er kunnen meerdere voertuigen

op één niveau worden ingezet. Voor het verticale transport wordt

gebruikgemaakt van een lift, naar behoefte zowel enkelzijdig als

dubbelzijdig uit te voeren. De capaciteit van de lift loopt op tot 500

ladingdragers per uur.

Op de stand van Swisslog wordt verder onder andere het AutoStore

systeem toegelicht. Het volautomatische magazijnsysteem voor

opslag en handling van kleingoed in bakken wordt in Nederland geleverd

door Lalesse Europe.

Hal 27, stand D29

Still verder op hybride pad

Tijdens de vorige beurseditie, in 2008, toonde Still een hybride

uitvoering van de RX 70, klaar voor serieproductie. Inmiddels is serieproductie

van de variant niet alleen vanuit milieuoogpunt maar ook

van economisch aspect interessant, stelt de producent. Volgens Still

is de hogere investering bij een jaarinzet van 1.500 bedrijfsuren in

minder dan twee jaar terugverdiend.

Still vernieuwde het batterijsysteem en integreerde de powercaps

in één unit. Daardoor kan de truck uit met een kleinere motor (36

kW i.p.v. 44 kW). De nieuwe RX 70 hybride trucks hebben hefcapaciteiten

van 3,0 en 3,5 ton. Dankzij de

hybride techniek daalt het brandstofverbruik

met maximaal 15%, aldus

Still. Daarbij maakt de truck gebruik

van energieterugwinning tijdens

het remmen. In Hannover worden

de eerste vernieuwde RX 70 trucks

officieel overhandigd aan de eerste

gebruiker.

Tevens presenteert de leverancier

de vernieuwde RX 50 elektrische

driewiel truck. De truck

is nog compacter gemaakt

en nu ook voorzien van het

energiebesparende Blue­Q.

Paviljoen 35

40 Logistiek To | april 2011 41


Kiezen voor een automatisch magazijn met automatische in/uitvoer en geïntegreerd orderverzamelen

is kiezen voor ruimtebesparing en minder kosten voor personeel en werking.

Egemin Automation levert duurzame magazijn- en distributie-oplossingen die de effciëntie

van uw logistieke operaties verbeteren, de levensduur van uw installaties verhogen en

efficiënter met energie omspringen. Ontdek hoe op CeMAT 2011 van 2 t.e.m. 6 mei.

Bezoek onze site voor

een compleet overzicht

van onze producten

en diensten

Tallpack International

De Aaldor 24

4191 PC Geldermalsen

Postbus 106

4190 CC Geldermalsen

T: +31 (0)345 800 800

F: +31 (0)345 800 850

E: info@tallpack.nl

I: www.tallpack.nl

Passion for Performance in Partnership

Verpakkingsprojecten | Verpakkingsmaterialen | Verpakkingsapparatuur

AGV Systemen ■ Magazijnen & Distributie

Vloerkettingbanen ■ Retrofits

Advies ■ Oplossingen ■ Lifecycle Services

www.egeminautomation.com

De Specialisten in

eindverpakkingssystemen

Alles op het gebied van: Bundelen | Wikkelen | Omsnoeren

10234 TP Adv. Logistiek Totaal 11 1 08-06-2010 10:01:19

Linde lanceert elektrorange

Onder het EXPO-dak presenteert Linde officieel de nieuwe lijn

elektrisch aangedreven vierwiel vorkheftrucks, waarover in het

maartnummer van Logistiek Totaal al een uitgebreid artikel

verscheen. De E20-E50 serie telt maar liefst 19 standaard modelvarianten,

met hefcapaciteiten variërend van 2,0 t/m 5,0

ton. De trucks zijn uitgerust met een uniek aandrijfsysteem,

dat gebruikmaakt van Twin-drive AC-motoren die de truck een

krachtig acceleratievermogen geven en het mogelijk maken

om snel van rijrichting te wisselen. Een combi-stuuras geeft de

vierwieler een draaicirkel die vergelijkbaar is met die van een

driewieler. Linde Load Control maakt daarbij een nauwkeurige

en veilige lasthandling mogelijk. Om de veiligheid en het

Vanderlande Industries mikt op retailer

Onder het thema ‘Empower your stores, streamline

your warehouse operations’ toont Vanderlande Industries

innovatieve oplossingen voor met name de

retailsector. De oplossingen stellen retailers in staat

‘out-of-stock’ te reduceren en ‘speed-to-shelf’ te verhogen

om zo de beste service te verlenen aan klanten.

Bovendien leiden de oplossingen tot verbeteringen

in het magazijnproces door hogere efficiency en

nauwkeurigheid en efficiënter ruimtegebruik, aldus

de leverancier.

Op de stand wordt onder meer het PICK@EASE

werkstation gedemonstreerd. Met het station, dat

een inleertijd heeft van minder dan tien minuten,

kan een duurzame prestatie van 900 orderregels per

uur worden gehaald. Ook zullen er ergonomie workshops

plaatsvinden op de stand. Die worden verzorgd

in samenwerking met TNO. Met het ‘Excense Suit’

ervaren bezoekers direct duurzame productiviteit,

terwijl met de virtual reality applicatie ‘Ergomix’ kan

worden getest hoe verschillende werkstations duurzame productiviteit beïnvloeden.

Daarnaast laat Vanderlande een volledig automatische case picking oplossing zien, waarmee

de orderverzamelkosten per collo met 40% kunnen worden gereduceerd. Het Automated Case

Picking systeem is vooral bedoeld voor retailers die een hoge capaciteit nodig hebben (vanaf

30.000 cases per dag) om hun grote assortiment met verschillende verpakkingsvormen te kunnen

afhandelen.

Hal 27, stand J34

comfort voor de bestuurder te optimaliseren

is de aandrijfas geveerd opgehangen.

Seriematig is de nieuwe elektrolijn uitgerust

met tractiecontrole. De toestand van

de batterij wordt voortdurend bewaakt

om schadelijke diepontlading tegen te

gaan. Op basis van de gemeten data

wordt de resterende rijtijd, tot op de

minuut nauwkeurig, op het display

getoond. Voor het wisselen van de

batterij biedt de nieuwe serie vijf

opties, waaronder een zijdelings

wisselsysteem met hydraulische

hulp.

Op de beurs is tevens

een prototype te

zien zijn met Li-Ion technologie. Tevens toont Linde een op

de nieuwe lijn gebaseerde roadster-versie. Bij dit prototype is

de beschermkooi grotendeels weggelaten. Het beschermdak

heeft plaatsgemaakt voor veiligheidsglas, waardoor het zicht

omhoog optimaal is. De voorste kolommen van de kooi ontbreken,

zodat eveneens het zicht naar voren nog verder toeneemt.

Ook de nieuwe heavy-duty trucks uit de Linde H100-

H180 serie worden tijdens de CeMAT gepresenteerd.

Paviljoen 32

Meyer pakt uit

Meyer pakt deze CeMAT uit met enkele

nieuwigheden. De fabrikant van

voorzetapparatuur pakte de standaard

klemmenreeks grondig aan en presenteert

op de beurs de nieuwe G-reeks.

Het doorzicht door de klem is aanzienlijk

toegenomen en het ventiel is nu

achter de klem geplaatst, zodat ook

het zicht over het apparaat kon worden

gemaximaliseerd.

Tevens wordt de vernieuwde G-reeks

balenklemmen getoond. De serie

werd aangepast aan de behoeften

van de recyclinginzet. Extra slijtstrippen,

beschermde cilinders en schuivers

onderaan de klem zijn nu standaard

in de reeks. De lijn rollenklemmen, die

voorheen enkel bestond uit 360° klemmen,

is uitgebreid met niet-roterende,

90°kantelbare en speciale papierrolklemmen

om twee, vier of zelfs zes rollen

op te nemen.

Hal 26, stand L10

43


De geknipte E-Truck voor uw bedrijf?

Wij maken het precies op maat voor u.

Behoeften verschillen. De nieuwe elektrische Linde heftrucks

van de E20-E50 serie dus ook. Hoog of laag? Lang of compact?

Meer batterijcapaciteit of extra manoeuvreerbaarheid? U stelt

uw Linde zo samen, dat hij perfect aan uw wensen beantwoordt.

Flexibeler kan niet.

Linde E-trucks zijn topklasse. Dankzij een permanent innovatieproces

zijn ze krachtiger en zuiniger, wendbaarder, ergonomischer en

veiliger dan eender welke andere heftruck ter wereld. U merkt het

aan uw rendement.

Meer info of een proefrit?

Bel 088 73 77 800 of mail naar info@motraclinde.nl

Motrac Intern Transport B.V. l Rondebeltweg 51 l 1329 BP Almere l T 088 73 77 800 l F 088 73 77 801 l E info@motraclinde.nl l www.motraclinde.nl

10038 www.sprengers.be

Fronius combineert voordelen Columbus gaat met tijd mee

Fronius heeft de Active Inverter

Technology opnieuw

ontwikkeld en stelt deze

centraal op zijn stand in

Hannover. De Oostenrijkse

producent van batterijladers

stelt dat de technologie

de voordelen van de

50Hz trafotechniek (robuustheid,betrouwbaarheid

en een kostengunstige

bouwwijze) combineert met die

van hoogfrequent (HF) laders (langere levensduur batterij

en hogere energie-efficiency).

Op de stand wordt de beursganger tevens op de hoogte gebracht

van de laatste ontwikkelingen rond zijn energiecel.

Hal 26, stand L16

Toyota vernieuwt magazijntrucks

Onder het motto ‘responsible

together’ toont Toyota Material

Handling de toekomst en innovaties.

Naast de hybride truck,

vooralsnog alleen leverbaar in

Japan, worden technieken als

Li-Ion en de brandstofcel toegelicht.

Ook krijgt de standbezoeker

praktische tips om

veilig te werken en zijn er live

demo’s van een automatische

orderverzameloplossing en de

nieuwste BT Radioshuttle (waarover

meer elders in deze uitgave).

Daarnaast worden enkele vernieuwde

magazijntrucks tentoongesteld.

De fabrikant introduceert de BT Optio H-serie

hoogheffende orderpicktrucks met capaciteiten van

1 tot 1,2 ton. De 48 Volt AC-trucks bieden met een hoogte van 12,1

meter de hoogste orderverzamelhoogte in de markt. De serie kent

twee uitvoeringen; een smalle (1.050 mm) en een brede (1.250 mm).

Een maximale rijsnelheid van 12 km/h, een krachtige acceleratie en

hoge hef- en daalsnelheden garanderen een maximale productiviteit,

waarbij onder andere dankzij regeneratie het energieverbruik

minimaal blijft. Het BT Optipace systeem monitort de last en de

hefhoogte en optimaliseert automatisch de bijbehorende rijsnelheid.

Verder is het driver interface compleet vernieuwd. Zo is er nu

onder meer een aanwezigheidscontrole in de hendels én de voetenplaat.

Op de stand wordt ook een concepttruck getoond uit de Optio-range

voor orderpicking op laag niveau; de BT Optio L. De concepttruck is

vanaf de basis nieuw ontworpen, waarbij het gehele proces onder

de loep is genomen. Dat heeft onder meer geresulteerd in een ver-

De Columbus van Savas Quality Seating gaat met de

tijd mee. In Hannover laat de leverancier de nieuwste

versie van de heftruckstoel zien. De nieuwe stoelenlijn

is voorzien van drie extra opties. Voor chauffeurs

met lange benen is de Columbus voorzien van

een uitschuifbaar zitvlak. Daarnaast werd

zitvlakneiging toegevoegd aan de mogelijkheden.

Door het zitvlak te neigen (6°) kan

de chauffeur kiezen uit meerdere zitposities

en daarmee een hoger zitcomfort. De derde

vernieuwing betreft een radiografische overdracht

van de trillingsbelasting, voor het monitoren

van trillingsschade. De stoelen uit de Columbus-serie

zijn bijzonder lage luchtgeveerde stoelen met automatische gewichtsinstelling.

Ze konden al de lichaamstrillingen registreren. Nu kunnen

die trillingen ook op afstand worden gemeten en bewaakt.

Hal 26, stand D09

beterde service dankzij een reductie van het aantal componenten

en een betere bereikbaarheid van de onderdelen. De Optio L-serie

wordt pas later dit jaar in productie genomen.

De Veflex-range is eveneens vernieuwd. De man-down smallegangentrucks,

gebouwd op het chassis van de Reflex reachtrucks, vallen

nu onder de naam Vector R. Ze zijn voorzien van alle updates die eerder

op de reachtrucks zijn doorgevoerd. Verder heeft de Vector R een

vaste mast, waardoor een ander batterijcompartiment kan worden

gebruikt. Batterijen kunnen enkel zijdelings worden gewisseld.

Transitional Lift Control waarborgt een snelle en soepele heffing,

zonder schokken. Daarbij is ook het zicht beduidend verbeterd.

Naast de motorcontrole is het hefconcept van de serie vernieuwd.

Vrije heffing en de hoofd heffunctie worden nu los van

elkaar aangestuurd. Daardoor volstaat een

kleinere oliestroom, kan er 35% sneller worden

geheven en wordt het energieverlies gereduceerd

met 15 tot 20%. De Vector R-serie

bevat trucks met hefcapaciteiten van 1.250 kg

en 1.500 kg. De maximale hefhoogte

bedraagt 11 meter.

In de Vector-range presenteert

Toyota verder de compleet nieuwe

C-series man-up smallegangentrucks. De

trucks zijn mechanisch, elektronisch en

hydraulisch volledig vernieuwd. Het zicht is

met ongeveer 50% toegenomen

en zowel de rij- als de hefsnelheid

is hoger dan die van de voorganger.

De Vector C-serie trucks zijn

voorzien van een 80 Volt AC-aandrijving.

De maximale hefhoogte

bedraagt 13,6 meter (VCE 135).

Hal 26, stand L02

45


Logistieke Analyse & Ontwerp

Hoofdaannemerschap

Software & PLC besturing

Magazijn Kranen & Conveyors

Service & Onderhoud

DC Operatie

WITRON Engineering BV

Keizersveld 47c

5803 AM Venray

The Netherlands

Tel.: +31 478 551 855

Fax: +31 478 551 850

info@witron.nl

www.witron.nl

Wij verkopen geen

legbordstellingen

Wij leveren een oplossing

Dexion lost het op! Heeft u goederenopslag en is uw bedrijf toe aan een

efficiënter magazijn? magazijn? Door ons ons kennis te laten maken maken met uw bedrijf en bedrijfsproces,proces,

en door uw wensen aan ons ons kenbaar te maken, maken, zoeken zoeken wij samen samen met u

naar de beste beste oplossing. Of legbordstellingen het meest geschikt is, ontdekken

we gedurende dat proces vanzelf. Laat dat maar aan Dexion over.

Constructor Dexion Holland BV • T.: 0297-23 94 00 • info@constructor.nl

A Member of the

Constructor Group

Innovatieve Logistieke Systemen

Bereik het maximale in logistiek

Retail / Distribution

Industry / Manufacturing

Food / Beverage

Automotive / Electronics

Health & Beauty / Pharma

Rendabel, flexibel en betrouwbaar zijn de sleutelwoorden voor de ontwikkeling

en implementatie van onze geautomatiseerde logistieke systemen voor

orderverzameling en opslag. Door gebruik van de modernste techniek, biedt

WITRON haar klanten innovatieve en efficiente logistieke oplossingen welke

belangrijke concurrentievoordelen biedt.

www.constructor.nl • www.dexion.nl

Dé magazijninrichter.

Rocla presenteert AGV concept

Rocla toont op een gezamenlijke stand

met moederbedrijf Mitsubishi Caterpillar

Forklift Europe een werkende

uitvoering van het innovatieve

AGV concept

ATX. De Rocla

ATX is speciaal

ontwikkeld

voor geautomatiseerd

low level

orderverzamelen

en

pallettransport. Het modulair

ontworpen, betrouwbare en flexibele

voertuig heeft een korte levertijd

en volgens de producent een snelle

terugverdientijd.

Het ATX concept is een perfecte

oplossing voor pick-to-AGV en pick-bylight

applicaties, aldus Rocla. Met een

naadloze link naar WMS en overige

soft- en hardware systemen in het

magazijn maakt het concept een aanzienlijke

besparing in de operationele

kosten mogelijk.

Hal 25,

stand G29

AmbaFlex op twee stands

Mitsubishi toont toekomst

AmbaFlex Specialty

Conveyors pakt uit

met twee stands

in hal 27. Op stand

B18 presenteert het

bedrijf de SpiralVeyor

ML. De multi-level

spiraal conveyor

voert producten in en

uit op meerdere windingen.

Hierdoor is

het mogelijk om producten

vanaf meerdere

voorraadniveaus

te transporteren met

slechts één spiraal.

Snelheden tot 60 m/

min (3.000 tot 4.500

items per uur) zijn

volgens Ambaflex

mogelijk. Op dezelfde

stand wordt ook het

nieuwste model in

de range van spiraal

conveyors gelanceerd: de

SpiralVeyor LogiLift. De

conveyor is uitgevoerd met

een zogeheten SuperGrip

band die steiler transport en daarmee een kostenreductie

van 30% mogelijk maakt.

Op stand B46 staat de AmbaVeyor centraal. Dit modulaire

conveyor systeem maakt een meer flexibel ontwerp

mogelijk. De AmbaVeyor biedt onder andere een hoge

belastbare capaciteit, geïntegreerde bochten en hellingen

en een aandrijving voor 50 meter.

Hal 27, stand B18/B46

Mitsubishi Forklift Trucks komt naar Hannover met een prototype

van de Grendia EX Hybrid. De trucks worden aangedreven door een

dieselmotor én een lithium-ion batterij en zijn beschikbaar met capaciteiten

van 4 tot 5 ton. Vooralsnog zijn ze overigens alleen op de

Japanse markt verkrijgbaar, waar testen hebben aangetoond

dat de hybride trucks een verbruiksbesparing mogelijk maken

van 39%, vergeleken met een traditionele verbrander met dezelfde

hefcapaciteit. Daarnaast wordt natuurlijk de CO2-uitstoot fors

teruggedrongen. Naast de hybride krachtpatsers toont de fabrikant een

vroege conceptversie van de toekomstige elektropallettruck.

Dichterbij staat de nieuwe lijn 3- en 4-wiel 48 Volt elektrische vorkheftrucks. Ook deze serie,

met hefcapaciteiten van 1,3 tot 2 ton, wordt op de beurs gepresenteerd. De truck is volgens

Mitsubishi de eerste elektrisch aangedreven heftruck die zich ook in een soms barre buiteninzet

uitstekend thuis voelt. De serie wordt pas na de zomer op de markt gebracht.

47


1 partner.

Profiteer van onze kennis als nummer 1 inrichter van intralogistieke processen. Heftrucks, magazijninrichtingen, WMS-software,

service, advies en training. Alles op één adres. www.jungheinrich.nl

BEZOEK ONS

CeMAT

HANNOVER

2– 6 MEI 2011

Hako veegt beursvloer aan

Hako presenteert de nieuwe Hamster 650 en 800 veegmachines,

geschikt voor zowel het vegen van grof vuil als fijn stof. De machines

zijn van meerdere gemakken voorzien en rijden automatisch, waarbij

de gebruiker de keuze heeft tussen een elektrische uitvoering of

een variant met benzinemotor. De ‘Take-it-Easy’ vuilvergaarbak is

gemakkelijk en op ergonomische hoogte te legen. Door de breedte

van de machine aan te passen, kan de vuilvergaarbak bovendien

groter worden gemaakt en hoeft deze minder vaak te worden geleegd.

Bij het verbeteren van de machines is ook gedacht aan het

eigen onderhoud. Zo kan de borstel nu eenvoudig zelf worden gereinigd.

Verder maakt Hako gebruik van bewezen techniek.

Tevens toont Hako de Jonas 1500 zit/veeg-zuigmachine. De Jonas

1500 heeft een sterk veegaggregaat, een hoogwaardig filtersysteem,

sterke motoren en veelzijdige aandrijfsystemen. Het veegsysteem

werkt volgens het ‘over de kop veegprincipe’, dat de 250 liter

grote vuilvergaarbak volledig vult. Grote zijborstels vegen het vuil

efficiënt naar de hoofdborstel. Ook het vuil dat in hoeken ligt wordt

volgens Hako probleemloos opgeveegd. De vuilvergaarbak wordt

hydraulisch opgetild en kan op elke willekeurige hoogte worden

leeggemaakt.

Weber en Bluhm bundelen krachten

Weber Marking Systems en Bluhm Systeme bundelen

hun krachten en tonen diverse etiketteer- en inkjetsystemen

om producten en verpakkingen te voorzien van een

unieke codering.

Het nieuw ontwikkelde 3D-etiketteerysteem Robo-Ken

maakt flexibele en exacte etikettering mogelijk van

verschillende producten. Verschillende formaten etiketten

kunnen in één keer op verschillende posities worden

aangebracht. Ook is het mogelijk reeds gestapelde pallets

direct (met een etiket) of indirect (m.b.v inkjet) te

voorzien van verzend- en/of inhoudsdata.

Met de nieuwe, compacte X4JET printcontroller kunnen

gelijktijdig of wisselend groot- en kleinkarakter inkjetsystemen

worden aangestuurd. Teksten en barcodes van

drie tot 400mm hoogte zijn mogelijk.

Het modulair opgebouwde pallet-etiketteersysteem

LA4050P kan tot 420 pallets per uur, dubbelzijdig voor-

De nieuwe Jonas 1500 werkt stil dankzij nieuwe geluidsarme driecilinder

verbrandingsmotoren en is tevens gebruiksvriendelijk. De

comfortabele werkplek biedt vrij zicht op de zijborstels en met één

druk op de knop kan de volledige veegfunctie worden in- of uitgeschakeld.

In Hannover laat Hako verder de trek-, transport- en sleepvoertuigen

uit de Sherpa-lijn zien.

Hal 13, stand E40

zien van verzendetiketten met de benodigde variabele

data (A5 formaat). Het aanbrengen van de etiketten

kan met en zonder palletstop. Het systeem is voorzien

van een robuuste behuizing en zwenkarm, zodat de

LA4050P zonder problemen aan de transportband kan

worden gezet.

De LA5300LSA biedt de mogelijkheid met grote snelheid

stilstaande of bewegende dozen met verschillende

dooshoogtes door elkaar te etiketteren. Dit etiketteersysteem

kan tot 60 etiketten per minuut aanbrengen,

waarbij een dooshoogteverschil van 500mm kan worden

overbrugd. Daarmee is de LA5300 volgens de leverancier

twee tot drie keer zo snel als vergelijkbare oplossingen.

Hal 12, stand E26

Axxom koppelt goederenstroom

en personeelinzet

Axxom Software presenteert voor het eerst op de CeMAT zijn ORion-PI personeelsplanningsoftware.

De software maakt een efficiënte inzet van personeel in

logistieke centra en dc’s mogelijk. Volgens Axxom verbindt het pakket als eerste

en tot nu toe enige in de markt goederenstromen en personeelsplanning. Daarbij

wordt gebruikgemaakt van een virtueel magazijnmodel dat op de praktijk

wordt afgestemd. Via tijdbouwstenen berekent ORion-PI vervolgens op basis

van de beschikbare en verwachte opdrachten uit het WMS of ERP de benodigde

tijd om alle deelprocessen uit te voeren. De som van alle deelprocessen geeft

dan de benodigde werktijd weer. In de praktijk blijkt dat dankzij de software de

inzet van flexwerkers tot 50% kan worden gereduceerd.

Hal 27, stand C47

49


Beurs

Ravas werpt blik op toekomst

Ravas werpt tijdens de CeMAT

naar eigen zeggen een blik op

de toekomst met ‘baanbrekende’

producten. De focus ligt bij

de marktleider in mobiel wegen

op connectiviteit.

Op de stand laat Ravas de

nieuwste versie van de iForks

zien. De uitvoering met RFIDuitlezing

identificeert de

goederen tijdens het meten en stuurt alle informatie direct

naar een WMS of ERP. Ook wordt mForks gepresenteerd;

het eerste overloadsysteem voor hef- en magazijntrucks

dat niet alleen rekening houdt met het gewicht van de

opgenomen last, maar ook met het lastzwaartepunt. Het

systeem moet voorkomen dat bij overbelading de lepels

breken of de truck kantelt. Hiertoe zijn de mForks voorzien

van een lastmomentbewakingssysteem.

Hal 26, stand E15

3S showt micro kleurcodes

Voor het eerst neemt 3S Simons Security Systems

deel aan de vakbeurs. Tijdens de show ‘Auto-ID and

packaging solutions’, georganiseerd door het Duitse

instituut voor distributie en handelslogistiek (IDH),

toont het bedrijf oplossingen voor

traceability, transparantie en het

tegengaan van vervalsingen in de

logistiek. Centraal bij die oplossingen

staan ’s wereld kleinste micro

kleurcodes; Secutag. Op basis van

de kleurcodes worden producten,

hun primaire en secundaire verpakkingen,

pallets en containers gelabeld.

De micro kleurcodes zijn al meer

dan 15 jaar vervalsingvrij en worden in

internationale rechtszaken geaccepteerd als

bewijsmateriaal.

Hoe de oplossing

precies werkt, is

te zien tijdens de

show.

Hal 12,

stand B10

MPS toont miniload voor

voedingsmiddelen

MPS Meat & Food Logistics, onderdeel

van de Nederlandse MPS

Group, ontwerpt en produceert

interne logistieke systemen voor

de voedingsmiddelenindustrie; van

automatisch transport tot sorteersystemen

en van palletiseeroplossingen

tot orderverzamelsystemen.

In Hannover laat de leverancier onder

andere een opstelling zien van

een speciaal op de voedingsmiddelen

toegesneden miniloadkraan voor

automatische opslag van kratten en

dozen: de SRM. De SRM (storage &

retrieval machine) biedt een capaciteit

tot 600 traybewegingen per

uur en is inzetbaar bij een omgevingstemperatuur van -7 °C tot +40 °C.

De trays hebben een maximale bodemmaat van 1.200 x 650 mm en de

hoogte kan 500 mm bedragen. Het maximale lastgewicht is 100 kg.

Hal 27, stand E16

Orlaco toont zichtoplossingen

Orlaco demonstreert samen

met partner Griptech verschillende

camera’s en monitorsystemen

voor magazijn-

en vorkheftrucks. Via films en

demozuilen kan de beursbezoeker

beleven hoe de camera’s

in de praktijk hun werk

doen. Om te kunnen laten

zien dat de zichtoplossingen

aan de hoogste kwaliteitseisen

voldoen, worden ook enkele producten

in het water getoond.

Een van de producten die op de stand te zien zijn,

is de laatste generatie 7” monitor met LEDscherm.

De monitor is stof- en waterdicht

(IP67), heeft een schermresolutie van

800x600 pixels, beschikt over meerdere

instelmogelijkheden en heeft een on

screen display. De LED-backlight technologie

heeft een langere levensduur en is minder gevoelig voor heftige schokken.

Doordat er gebruik wordt gemaakt van een standaard ingangspanning van 12

tot 60 Volt DC is een extra omvormer veelal niet meer nodig.

Naast de monitor presenteert Orlaco verschillende compacte camera’s in RVS

behuizing. De camera’s worden bevestigd aan de zijkant van de rechtervork,

onder het vorkenborden en bij de voorzetapparatuur. Indien gewenst kunnen de

beelden van twee of meer camera’s tegelijk worden getoond op een monitor.

Hal 26, stand F10

Veelheid aan innovaties bij HUBTEX

HUBTEX en Genkinger-Hubtex presenteren een breed machineprogramma voor

lasten van 800 kg tot 230 ton. Het programma telt een veelheid aan innovaties.

Met een nieuwe elektrische meerweg zijlader voor buiteninzet, bekent HUBTEX

kleur ten gunste van een economische en milieubewuste logistiek. Een platformwagen

en een elektrische ‘trekkop’-machine voor de inzet van het transport

van zware lasten laten zien dat design en functionaliteit bij een draagvermogen

van 40 tot 50 ton elkaar niet uitsluiten.

Als gevolg van de samenwerking met het Italiaanse Battioni & Pagani werd een

tweeweg zijlader ontwikkeld die zowel technisch als qua vormgeving nieuw is.

Ook deze innovatie is in Hannover te zien. Net als de veelzijdige 3-in-1 zijlader,

een complete serie machines uit de DQ-serie die via een praktijkproef aan het

beurspubliek wordt gepresenteerd. Genkinger-HUBTEX introduceert een nieuwe

serie disselgestuurde hoogheffende machines.

Hal 26, stand K09/Freigelände, stand F14

Dematic demonstreert wereldprimeurs

Dematic benut de 850 m 2 standoppervlakte om met een operationeel

systeem een complete workflow te demonstreren en te laten zien hoe

dozen van zeer verschillende formaten in één systeem kunnen worden

opgeslagen en verwerkt.

In het systeem zijn verschillende primeurs en noviteiten geïntegreerd. Zo

is de Multi Shuttle Flex te zien; een systeem voor hoogdynamische opslag

van losse dozen van verschillende afmetingen zonder trays. Met de

Multishuttle Freeze biedt Dematic nu ook een oplossing voor diepvriestoepassingen.

De gepatenteerde Multishuttle Move geeft een blik in de

toekomst, aldus de leverancier.

Ook de nieuwe Rapid Store, een high performance miniload met multidiepe

opslag (tot 4 diep, red.) voor handling van variabele doosafmetingen

(200 tot 650 mm breedte) zonder trays, is te zien. Net als de Rapid

Pick; een pickstation voor het orderverzamelen tot wel 1.000 regels per

uur. Het systeem wordt aangestuurd door Dematic

IT Ecodrive. Net als de Rapid Pick beleeft de

software in Hannover zijn wereldprimeur.

IT Ecodrive reduceert het energieverbruik

tot ongeveer 15% en

de operationele kosten tot zelfs

20%, aldus de leverancier.

Hal 27, stand G32

JBT en Scarabee bundelen

krachten

JBT Corporation, met ruim 30 jaar AGV-ervaring,

heeft Scarabee, goed voor bijna 25 jaar ervaring

in magazijnautomatisering en systeemintegratie,

gekozen als exclusieve systeempartner in

Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Ook in Hannover bundelen de twee hun

krachten. Op de gezamenlijke stand rijdt een van

de 14 AGV’s uit het AGV systeem dat Scarabee

bij SCA implementeerde. Dankzij de extra lange

vorken en vorkpositioners transporteren deze

voertuigen pallets en papierrollen met een grote

diversiteit in afmetingen. Wereldwijd is JBT

(voorheen FMC) inmiddels goed voor ruim 4.000

gerealiseerde AGV voertuigen in onder andere

logistieke centra, de papier- en grafische industrie,

automotive industrie en zorginstellingen.

Hal 27, stand D38

Logitrade ondersteunt partners

Logitrade logistic systems heeft geen eigen stand in Hannover,

maar ondersteunt wel verschillende partners. Samen

met Heidler demonstreert de leverancier specialistische

verzendsoftware voor koeriers- en vervoersorganisaties. De

software kan worden gekoppeld aan een barcodeprinter

en de volumeweger CartonCube, die eveneens op de stand

wordt getoond.

De CartonCube werkt op basis van ultrasoon techniek. Het

systeem meet en weegt snel en nauwkeurig de pakketten

die moeten worden verzonden. Binnen twee seconden zijn

lengte, breedte, hoogte, volume en gewicht bekend. De

CartonCube kan tot 500 pakketten per uur verwerken en

functioneert bij temperaturen variërend van -10 tot +40 °C.

Samen met Euroroll laat Logitrade een pallet push back

systeem zien.

Hal 12, stand F10

Hal 13, stand B74

50 Logistiek To | april 2011 51


Achtergrond

Afrekenen per verbruik, optimalisatie

van energieopslag en meer aanbieders van

Li-Ion technieken en snellaadsystemen. Een

rondje langs enkele spelers op energiegebied

levert voldoende ingrediënten voor een

smakelijk CeMAT-menu aan energieconcepten.

Opmars Lithion-Ion stokt door crisis en kosten

Batterijtrends: meer intelligentie

voor beter kostenbeheer

Tekst en foto’s:

Theo Egberts

Nissan haalde drie jaar

geleden veel publiciteit

met haar Li-Ion-truck,

maar zal dit keer niet in

Hannover aanwezig zijn

Drie jaar geleden trok Nissan veel bekijks op de CeMAT

met het prototype Lithium-Ion batterij in haar elektrische

truck. De verwachting is dat er dit jaar aanzienlijk

meer spelers hun opwachting gaan maken met Li-Ion

techniek en dat Nissan een volgende stap zou hebben

gezet. Helaas is de Japanse heftruckfabrikant niet eens

van de partij in Hannover. De reden: de crisis heeft de

ontwikkeling geremd en daardoor werd Nissan gedwongen

om haar prioriteiten te herzien. René Eenhoorn,

Coördinator Product Marketing & Sales Support

van Nissan Europe: “Ook al waren de kosten drie jaar

geleden al hoog, iedereen dacht dat de ontwikkelingen

rondom Li-Ion sneller zouden gaan. Na de crisis trekt de

markt duidelijk aan, maar nu richten de leveranciers van

Lithium-Ion cellen zich primair op de automobielindustrie.

De intern transportbranche staat achteraan in de

rij en evengoed blijven de kosten onverminderd hoog. Er

zal toch eerst een flinke productie moeten komen om op

een acceptabel kostenniveau van de cellen te komen.”

Hoge kosten

Ook Linde benadert het fenomeen Li-Ion met dezelfde

voorzichtigheid. Tijdens de introductie van de nieuwe

elektrische 80V-serie E20 – E50 stelde ontwikkelingsmanager

Haral Will dat 90% van de tractiebatterijen de

komende jaren van het traditionele loodzuur-type zullen

zijn. “Wellicht voor kleinere magazijntrucks zullen we

De kosten per kW zijn voor traditionele

loodzuurbatterijen circa € 25 tot € 50, terwijl

voor Li-Ion op dit moment gerekend mag worden

op een bedrag variërend van € 600 tot €1.500

hier en daar een Li-Ion variant zien, maar voor grotere

contragewicht trucks (heftrucks) verwachten wij de komende

vier tot vijf jaar geen grote doorbraak.”

Volgens Lindes ontwikkelingsspecialist zijn ook de

kosten van de cellen te hoog en is de beschikbaarheid

te gering. Zelfs voor hybride toepassingen ziet Harald

Will de Li-Ion batterij nog niet zo snel een plaats op de

markt veroveren. “Als je ziet hoeveel testen je moet doen

om het complete systeem goedgekeurd te krijgen, dan

zal dat nog wel even duren. We moeten aan 16 tot 20

testvoorwaarden voldoen en bij elke test moet je de batterij

zo zwaar belasten dat hij uiteindelijk bezwijkt. Als

je bedenkt dat één unit € 50.000 tot € 100.000 kost, dan

zijn dat serieus hoge investeringen. De loodzuur batterij

zal daarom niet snel van het toneel verdwijnen.”

Besturing vanuit de cellen

Ondanks de vertragende factoren en in tegenspraak tot

de reactie van Linde en Nissan verwacht batterijfabrikant

Hoppecke beslist wel dat Li-Ion op diverse plaatsen

in Hannover te zien zal zijn. Jungheinrich is bezig met

veldtesten en zal naar verwachting het thema niet ongemerkt

laten passeren. Hoppecke zelf is ook volop bezig

met de ontwikkeling en toont op de CeMAT haar visie.

“We hebben een volledig eigen concept dat werkt met

de besturing in de cel en niet van buitenaf”, legt Willem

Stehouwer, directeur Hoppecke Nederland uit. “Dat

opent betere mogelijkheden voor het bewaken en het

laden, in feite kan dat met een simpele lader gebeuren.”

Hoppecke staat op haar stand ook stil bij de brandstofceltechniek

die nu ook verder is uitontwikkeld en toont

tevens de mogelijkheden van nikkelmetaalhydrite en

zinkoxide batterijen. Dit laatste is een systeem waarbij

zinkoxide-korreltjes in een batterij-achtige houder

worden gegoten waardoor er een elektrisch vermogen

ontstaat. Wat rest is een aftapbare slurrie die uitstekend

kan worden hergebruikt voor de aanmaak van nieuwe

zinkoxide-korrels. Willem Stehouwer: “De opslag van

elektrische energie is het thema op dit moment. Daarnaast

gaat het om praktisch gebruiksgemak en kostenbeheersing.

Zo zijn er snellaadtechnieken die weliswaar

de batterij eerder uitputten, maar die door hun snelheid

weer zo veel winst opleveren voor de gebruiker, dat hij

die verkorte levensduur graag voor lief neemt. Daarnaast

zien we een grote ontwikkeling in het management rondom

energiesystemen zodat we tot betere afrekenmodellen

komen. Anders gezegd: betalen voor de werkelijk

afgenomen kWh. Het zal beslist een vlucht gaan nemen.”

Betalen per kWh

“Ook wij staan stil bij het afrekenen voor verbruikte

energie en zullen met ‘The Next Level of Energy Management’

onze visie geven op de huidige en toekomstige

technieken”, voorspelt Paul van Bossum, directeur van

GNB Industrial Power (divisie van Exide Technologies).

“Verwacht echter geen tastbare units met Li-Ioncellen op

de stand, want voor tractietoepassing is het nog te vroeg.

Wel zijn er mogelijkheden voor stationaire installaties en

die techniek hebben we zelf in huis.”

Van Bossum meent dat mobiele toepassingen van Li-Ion

technieken, variërend van rolstoelen tot heftrucks, totaal

andere eisen stellen aan het product. Het managementsysteem

rondom de batterij is veel complexer en de bewaking

van de juiste temperatuur is lastiger. “Daarbij zijn

de cellen lichter dan loodzuur-batterijen”, vervolgt hij.

“Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwerpen, maar

levert ook beperkingen voor trucks waarbij de batterij een

belangrijk deel van het contragewicht is. Opvullen met

ander zwaar materiaal is dan nodig, maar wil je dat als

fabrikant wel? Voorlopig gaan de wensen van de gebruikers

uit naar zo min mogelijk zorg rondom de heftruck.

Dat geldt al langer voor de batterij, waarvoor wij het

complete onderhoud overnemen van de gebruiker. Door

inzet van nog slimmere laders, managementsystemen en

bewakingen, kunnen we die kosten verder verlagen. Het

is nog maar een kleine stap naar afrekenen per verbruikt

kilowattuur, waardoor je als gebruiker echt alleen maar

die kosten hebt die de inzet daadwerkelijk vraagt.”

Goed rondkijken

Aangezien elektrotractie meer en meer terrein zal winnen

binnen het intern transport, verwachten zowel GNB

als Hoppecke dat ook de ontwikkelingen voor de energie-

voorziening in versneld tempo zullen volgen. Zo was

het wisselen van batterijen vroeger een hele toer en

best gevaarlijk met al die zware, bungelende batterijen

van 1.000 kg of meer aan een bovenloopkraan. “Wat

eerder constructief niet mogelijk was, blijkt nu wel

haalbaar”, verklaart Willem Stehouwer. “Heftruckfabrikanten

bouwen nu de chassis zo sterk dat je de batterij

er ongestraft vanaf de zijkant uit kunt halen. Wisselen

met een andere truck of via een rollenbed is kinderspel

en in elk geval een stuk veiliger en sneller geworden.”

Ondanks de afwezigheid in Hannover van Nissan Europe,

staat het merk uiteraard niet stil in haar ontwikkelingen

rondom Li-Ion techniek. De Japanse fabriek

ligt ten zuiden van Tokyo en is voorlopig buiten het

schootsveld gebleven van de aardbeving, de daarop

volgende tsunami en de problemen met de kerncentrales.

De vraag is op dit moment wel hoe de Japanse industrie

in het algemeen zal lijden onder deze rampen.

Om aan de toekomstige vraag naar Li-Ion cellen voor

personenauto’s te kunnen voldoen bouwt Nissan momenteel

fabrieken in Portugal, Engeland en de VS. “Het

zal dan ook een kwestie van tijd zijn”, besluit René Eenhoorn.

“Uiteraard ontwikkelt Nissan nieuwe modellen

waarin straks net zo makkelijk een conventionele als

een Li-Ion batterij kan worden geplaatst. Dus inclusief

alle benodigde regelingen en bewakingen. Als fabrikant

moet je immers inspelen op de mogelijkheid dat

binnen drie jaar de techniek ineens wel economisch

haalbaar is. Je wilt dan niet achter de feiten aanlopen.

Ik ga ervan uit dat wij niet de enige zullen zijn met

deze gedachte en wellicht is deze teneur al op de Ce-

MAT te merken. Ik ga er in ieder geval beslist heen om

eens goed rond te kijken.”

< Exide ontwikkelde een lood-carbon batterij met

het dubbele vermogen, maar voor de helft van

de prijs van de bestaande Li-Ion of NiMH-batterij

die in de Honda Insight hybride wordt gebruikt


Paspoort

Tijdens de CeMAT 2011 presenteert

Toyota Material Handling

officieel de vierde

generatie BT Radioshuttle.

De nieuwe shuttle is

ontwikkeld op basis van

klantonderzoek onder bestaande

gebruikers. De focus lag daarbij op vier elementen:

productiviteit, veiligheid, inzetbaarheid en duurzaamheid.

Vierde generatie BT Radioshuttle

Slimmer, sneller, veiliger

Tekst: Mark Dohmen

Foto’s: Toyota Material Handling

Tijdens de komende CeMAT beleeft de vierde

generatie van de BT Radioshuttle zijn officiële

Europese lancering. Het systeem, ontworpen

door het Zweedse EAB, is te zien op

de stand van Toyota Material Handling. Bij

de ontwikkeling van de vernieuwde shuttle,

type RS 1500, heeft EAB zijn oor te luister

gelegd bij bestaande gebruikers en geluisterd

naar specifieke wensen uit de markt.

Dat heeft geresulteerd in een aantal slimme,

nieuwe functies, zoals de Pallet Inventory

Function (PIF), de Pre Selective Retrive (PSR),

Pre Selective Load-IN (PSL) en een shuffle

functie aan de laadzijde. PIF telt het aantal

pallets in een kanaal, dankzij PSR kan de

shuttle opdracht krijgen om bijvoorbeeld zes

pallets naar voren te brengen, zodat de hef-

of magazijntruckbestuurder deze eenvoudig

uit de tunnel kan halen, zonder steeds een

nieuwe opdracht aan de shuttle te moeten

verzenden, en PSL werkt de andere kant op.

De shuttle kan bij de PSL functie bijvoorbeeld

de opdracht krijgen om tien pallets in

te slaan en weer bij het inslagpunt te stoppen

zodra de opdracht is voltooid. Ook nu

weer hoeft de truckbestuurder slechts één

keer de opdracht te sturen. Met de shuffle

functie kunnen de pallets in een kanaal

indien gewenst worden gereorganiseerd en

wordt de ruimte efficiënt benut. Voor het

uitvoeren van de verschillende opdrachten

beschikt de vierde generatie BT Radioshuttle

over een grotere rijsnelheid. Die bedraagt

nu 1,1 m/s.

Laser Scanning Technology

Opvallend is verder de vormgeving met

zwarte kunststof panelen, ontwikkeld voor

toepassing in vochtige inzetsituaties. Ook

het nieuwe display springt in het oog. Op dit

Opvallend zijn het

display en de zwarte

kunststof panelen, voor

toepassing in vochtige inzetsituaties.

Maar de belangrijkste vernieuwingen

zitten ‘onderhuids’

display zijn eenvoudig urenstand, het aantal

getelde pallets en foutcodes af te lezen. Onderhuids

treffen we nog een belangrijke vernieuwing:

Laser Scanning Technology. Twee

SICK scanners aan de voor- en achterzijde

scannen continu de omgeving om schade

en letsel te voorkomen. De lasers scannen

voortdurend tot 1,5 meter de rijweg van de

shuttle. Als er een obstakel wordt waargenomen,

wordt de shuttle automatisch tot

stilstand gebracht. Daarnaast beschikt het

De accu’s van de BT Radioshuttle zijn snel uitwisselbaar, waardoor een hoge inzetbaarheid gewaarborgd blijft

De nieuwe BT Radioshuttle verwerkt pallets met een gewicht variërend van ongeveer 80 kg tot 1.500 kg en

is geschikt voor alle typen palletformaten

systeem over een akoestisch signaal dat

klinkt zodra de scanner een potentieel probleem

signaleert. Gelijktijdig gaan dan twee

lampjes knipperen. Het akoestische signaal

biedt tevens de mogelijkheid de shuttle op

te piepen en dus in grote radioshuttle installaties

terug te vinden. Daarmee loopt de BT

Radioshuttle voorop en voldoet het systeem

zelfs aan de strengste Duitse eisen (de Duitse

regelgeving geldt als de meest kritische

in Europa, red.) die voor dit soort oplossin-

De vierde generatie van de BT Radioshuttle is

voorzien van een aantal slimme, nieuwe functies

die het werk sneller en veiliger maken

gen gelden. Dankzij de techniek is het nu

ook mogelijk om met pallets te werken die

aan weerszijden een overlap hebben van

maximaal 200 mm. De nieuwe radioshuttle

voldoet ook aan de laatste normeringen en

veiligheidseisen, vastgelegd in de machinerichtlijn

en EN-normering, zoals EN 15512

(ontwerp opslagsystemen) en EN 15620

(toleranties, vervorming en speling).

Alle palletformaten

De vierde generatie BT Radioshuttle verwerkt

pallets met een gewicht variërend van

ongeveer 80 kg tot 1.500 kg en is geschikt

voor alle typen palletformaten. Ook metalen

en kunststof pallets worden probleemloos

verwerkt. Net als bij de vorige generaties

beschikt ook de nieuwe BT Radioshuttle over

het zogeheten ‘belly design’. Alleen de materialen

waarop de vorken rusten zijn gewijzigd.

Dankzij de nieuwe materiaalkeuze is

onder andere de grip verbeterd en daarmee

de kans op afvallende shuttles verder verkleind.

De bijbehorende afstandsbediening

is eveneens herontworpen en beschikt nu

over een eigen PIN-code start-up. Met één

afstandsbediening kan één shuttle worden

bediend, zodat ongewenste aansturing van

de andere shuttles wordt gemeden. Ook de

lay-out en vormgeving van de bedieningsknoppen

zijn aangepast. Daarnaast is het bij

de vierde generatie shuttles mogelijk om het

BT Radioshuttle

BT Radioshuttle is een elektronisch

aangedreven shuttlesysteem dat pallets

in en uit speciaal ontworpen stellingen

transporteert. Met de oplossing voor

opslag van bulkgoederen kan volgens

leverancier Toyota Material Handling

meer rendement uit de opslagruimte

worden gehaald, ook in koel- en vrieshuizen.

Elke Radioshuttle-eenheid is

voorzien van oplaadbare accu’s. De eenheid

wordt bediend door middel van een

draadloze afstandsbediening en kan snel

en gemakkelijk worden verplaatst tussen

verschillende opslaglocaties met behulp

van een conventionele hef- of reachtruck.

Ingebouwde sensoren positioneren

nauwkeurig de shuttle in de opslagkanalen,

zodat een maximale opslagdichtheid

gegarandeerd is. Het systeem is geschikt

voor zowel first-in-first-out (FIFO) als

first-in-last-out (LIFO) toepassing.

systeem te deactiveren middels de afstandsbediening.

De BT Radioshuttle beschikt over

een plug-and-play ontwerp. Componenten

zijn eenvoudig uitwisselbaar en zonder veel

technische ingrepen vervangbaar. Via een

optioneel leverbare WLAN voorziening is de

bijbehorende software voorbereid op een

koppeling met het WMS van de eindgebruiker.

De nieuwe shuttle werd in Nederland al

eerder gepresenteerd, tijdens de vakbeurs

Bedrijf & Logistiek in november 2010.

Naam: BT Radioshuttle RS 1500

Geboorteplaats: Smålandsstenar

Geboortedatum: November 2010

Functie: Shuttlesysteem

Draagvermogen: 1.500 kg

Max. rijsnelheid: 1,1 m/sec

Heftijd: 1,5 sec

54 Logistiek To | april 2011 55


Achtergrond

Efficiency, ergonomie en energieverbruik voeren boventoon

Logistieke systemen in trek

Semi-automatische systemen maken meer en meer plaats voor

volautomatische oplossingen. De groeiende populariteit van de

logistieke systemen betekent echter niet dat de mens minder

belangrijk wordt. Ergonomie staat nog steeds hoog op het prioriteitenlijstje

bij nieuwe ontwikkelingen. Net als energieverbruik.

Tekst: Mark Dohmen

foto’s: Knapp,

SSI Schäfer,

Vanderlande

Industries,

Witron

“Met geautomatiseerde goods-to-man systemen kan

een grote slag worden geslagen op het gebied van efficiencyverbetering;

zeker in de Westerse landen, waar de

loonkosten hoog zijn.” Dat stelt Frans Demey, managing

director bij Knapp Benelux. “En dan heb ik nog niet eens

over het feit dat het steeds lastiger wordt om de juiste

mensen voor het werk te vinden. Als we niet automatiseren

gaan alle dc’s naar lagelonenlanden.” Veel logistieke

eindgebruikers lijken er net zo over te denken. Leveranciers

van logistieke systemen zien namelijk zonder

uitzondering een groeiende vraag naar hun oplossingen.

“Logisch”,stelt Jack Kuypers, branchemanager bij Witron.

“Hooggeautomatiseerde totaaloplossingen bieden niet

alleen binnen de muren van het dc, maar ook daar-

Hooggeautomatiseerde

totaaloplossingen bieden

niet alleen binnen de muren

van het dc, maar ook

daarbuiten mogelijkheden

voor directe en indirecte

kostenbesparingen

buiten mogelijkheden voor directe en indirecte kostenbesparingen.

Direct, doordat processen efficiënter

verlopen, er een hogere performance wordt behaald en

doordat compactere pallets een betere vulgraad mogelijk

maken. Door vooraf het gewenste stapelpatroon van

een pallet te berekenen, wordt bovendien productschade

gereduceerd. En met store friendly delivery – waarbij

het stapelpatroon de individuele schapvolgorde van

een winkel volgt – worden de uren voor het vullen van

schappen beperkt. Een belangrijke indirecte kostenbesparing

is verder het terugdringen van verzuim door een

ergonomische werkomgeving.”

Mens blijft belangrijk

“Het valt op dat bedrijven steeds minder vaak kiezen

voor semi-automatische systemen”, constateert Erik de

Jonge, systems engineer bij Vanderlande Industries. Hij

ziet een trend naar hogere graden van automatisering

en noemt als voorbeelden de goods-to-man systemen

en de automated case picking systemen. “Door te kiezen

voor een hogere automatiseringsgraad, neemt de efficiency

toe en stijgt ook de nauwkeurigheid. Bovendien

wordt de beschikbare ruimte efficiënt gebruikt”, stelt De

Jonge. “Verder vraagt de markt steeds grotere flexibiliteit

in de automatisering”, vult Thomas Oomen, project

sales manager bij Dematic aan. “Die flexibiliteit is nodig

om in te kunnen spelen op veranderende orderprofielen

en -processen, wijzigende product- en verpakkingsranges

en steeds korter wordende levertijden.” Oswald

Grün, manager Automation bij SSI Schäfer International,

merkt ook dat logistieke systemen steeds meer in trek

zijn. “Er is een gebrek aan vakmensen en de medewerkers

worden steeds ouder. De behoefte aan automatisering

neemt daardoor toe. Daar komt nog eens bij dat een

automatisch systeem geen fouten maakt; het is simpelweg

onmogelijk om met manuele arbeid de productiviteit

te evenaren en een even lage foutkans te halen. Ook

daardoor groeit de belangstelling”, stelt hij. De groeiende

vraag naar automatisering betekent echter niet dat

de mens minder belangrijk wordt. De leveranciers zijn

het er over eens dat ergonomie nog steeds een belangrijke

factor is, waarin ze dan ook allemaal flink investeren.

SSI bijvoorbeeld stak de afgelopen jaren flink wat tijd

en geld in de ontwikkeling van ergonomische werkplekken.

Een van de resultaten, het pick@work werkstation,

wordt tijdens de komende editie van de vakbeurs CeMAT

getoond. Ook de andere aanbieders laten ergonomische

oplossingen zien in Hannover (zie hiervoor ook de Ce-

MAT voorbeschouwing elders in dit nummer).

Focus op productiviteit

Bij de ontwikkeling van ergonomische werkplekken mag

de productiviteit natuurlijk niet uit het oog verloren

worden. Door bijvoorbeeld te werken met licht (pickby-light,

put-to-light) en grote duidelijke informatie op

displays wordt het de orderpicker zo makkelijk mogelijk

gemaakt en zijn prestaties mogelijk tot wel 1.000 picks

per medewerker per uur. Dat is onder andere te zien in

het technologiecentrum van SSI in het Duitse Giebelstadt,

waar Grün het oderverzamelstation ergonomics@

work demonstreert. Het 4.500 m 2 tellende technologiecentrum

werd in 2008 geopend om nieuwe technieken

te testen en de laatste innovaties aan eindgebruikers te

kunnen presenteren. De allernieuwste ontwikkeling van

de producent, de Fullfilment Factory (zie ook de CeMAT

voorbeschouwing, red.), staat op het moment van de

rondleiding echter niet opgesteld. “Die wordt momenteel

getest bij ons zusterbedrijf in het Oostenrijkse

Graz”, weet Grün. In het centrum is wel de nieuwste

opstelling van het Schäfer Case Picking systeem (SCP)

te zien. Het systeem, voor het volautomatisch samenstellen

van mixed pallets uit homogene pallets, werd

sinds de première op de CeMAT 2008 verder geoptimaliseerd.

Het zwaartepunt lag daarbij in de IT. “Dát is voor

de meeste logistieke systemen de sleutel tot verdere

optimalisatie”, stelt Grün. “In de praktijk leer je pas écht

hoe je de opbouw van een pallet optimaliseert. Er zijn

miljarden criteria; onze server bleek in eerste instantie

een hele nacht nodig te hebben voor één pallet. Door te

focussen op de belangrijkste, zoals toegestane belasting

en combinaties van artikelsoorten, is het gelukt om de

rekentijd terug te brengen naar twee à drie minuten.”

Shuttlesystemen

Maar er zijn meer logistieke systemen die de laatste

jaren aan populariteit hebben gewonnen. De shuttle

systemen, zoals het OSR van Knapp, de Multishuttle

van Dematic en het HDS van Vanderlande, zijn daar een

goed voorbeeld van. Ze blijken een uitstekend alternatief

voor de traditionele miniloadsystemen. “Een shuttlesysteem

biedt een hoge capaciteit en flexibiliteit”,

aldus De Jonge. “Voor veel toepassingen zijn miniloadsystemen

te traag. Dan is een shuttlesysteem een heel

goed alternatief. Maar ook als er veel sku’s op legbord-

Moderne oderverzamelstations als ergonomics@work van SSI Schäfer en Pick@ease van Vanderlande

Industries laten zien dat ergonomie en een hoge productiviteit uitstekend samengaan

56 57

Logistiek To | april 2011

>>


Ma

Di

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Do

Vr

Za

Zo

De wekker

maakt

01 02 03

je

04 05 07

08 09 10 11 12 13 14

wakker, maar

15 16 17 18 19 20 21

waar 22 23 sta 24 25 je 26 27elke 28

29 30 31

dag voor op?

Zo

Ma Di Wo Do Vr Za

Vol overgave zijn we allemaal ooit aan een baan begonnen.

Velen van ons weten dat nog altijd vast te houden. Toch bestaat

de kans dat sommigen die betrokkenheid onderweg zijn kwijtgeraakt.

Dat de passie van vroeger verbleekt is. Door kleinere budgetten,

grotere werkdruk of een saneringsronde.

Het is belangrijk om dan te achterhalen waaróm je je werk doet.

Niet alleen dát je er bent of hoe laat je er wordt verwacht.

Wij van 365 willen stimuleren dat je werkt én leeft met bevlogenheid.

Met de juiste balans tussen werk en privé. Alleen zo ben je en blijf

je inzetbaar. Als je energie krijgt en gelukkig wordt van wat je doet,

zul je ook toegewijd worden in wat je doet. Thuis en op je werk.

Ga naar 365.nl en kijk wat wij voor u en uw mensen kunnen betekenen.

Prettige dag vandaag.

Elke dag is belangrijk.

>>

stellingen worden opgeslagen, zoals bijvoorbeeld in

de farmaceutische branche, biedt een shuttlesysteem

voordelen. Het is compacter en maakt een hogere

pickefficiency mogelijk”, vult Demey aan. De voordelen

maken het shuttlesysteem volgens hem tot een ideale

oplossing voor het snel picken van langzaamlopers.

“Daar komt de slottinguitdaging nog eens bij”, vervolgt

hij. Als de raakfrequentie van sku’s varieert, bijvoorbeeld

als gevolg van seizoensinvloeden of een korte levensloop,

moeten bij een conventioneel systeem continu de

locatietoewijzing worden geanalyseerd. “Dat brengt

veel indirecte personeelskosten met zich mee.

Die kosten vervallen voor een groot deel als er gebruik

wordt gemaakt van een shuttle systeem. Ook daardoor

stijgt de belangstelling in die systemen”, aldus Demey.

‘Groene’ karakter

Tevens heeft een shuttlesysteem, dankzij het lage gewicht,

een laag energieverbruik. “Vergeleken met het

energieverbruik van een miniloadsysteem is de winst

ongeveer 85 procent”, weet Demey. Met dat energieverbruik

is meteen een volgend aandachtspunt genoemd.

Bij de ontwikkeling van logistieke systemen besteden

de producenten namelijk steeds meer aandacht aan het

‘groene’ karakter van een systeem. “Een ergonomisch

systeem leidt tot prettige werkomstandigheden voor

de operator en dat resulteert uiteindelijk in een hoge

productiviteit en een korte inleertijd”, weet De Jonge.

“Maar de markt wil meer. En dat komt onder meer tot

uiting in een energiezuinig systeem.” Demey onderschrijft

die visie: “Er is een tendens naar groenere dc’s,

waarbij gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen, recycling

van regenwater voor wasinstallaties enzovoort.”

De aandacht voor energiezuinige oplossingen vertaalt

zich volgens hem ook naar de logistieke systemen. “We

krijgen bijvoorbeeld steeds vaker de vraag of het controlesysteem

ook het stroomverbruik bewaakt”, legt de

manager uit. De Jonge verwacht dat het groene karakter

van de logistieke systemen tijdens de komende CeMAT

veelvuldig wordt benadrukt; het centrale thema van de

beurs is immers ‘Duurzaamheid in intralogistiek’. Op de

stand van Vanderlande is onder andere veel aandacht

voor de cross belt sorter Crossorter 1500, waarbij 99%

van alle gebruikte materialen eenvoudig kan worden

ontmanteld en gerecycled.

Energiebesparing mogelijk

Ook bij SSI Schäfer speelt energiebesparing een belangrijke

rol in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen.

De stellingsbedieningsapparatuur (SBA) is bijvoorbeeld

altijd een grote energievreter geweest. “Bij het accelereren

en afremmen verspillen conventionele kranen

relatief veel energie”, weet ook Grün. “Daar hebben we

tegenwoordig de mogelijkheid om rij- en hefmotoren

te koppelen. Via ingebouwde softwaremodules kan de

energie die vrijkomt bij het afremmen dan bijvoorbeeld

worden gebruikt voor de hefmotor”, legt hij uit. De regeneratie

levert volgens de manager een energiebesparing

op van 15 tot 20%. Daarnaast kunnen moderne motoren

als generator dienen en energie terugvoeden aan het

energienet. Daarvoor moeten dan wel afspraken met de

energieleverancier worden gemaakt. “Maar die lonen al

snel, want het besparingspotentieel loopt op tot 50%”,

weet Grün. Verdere energiebesparing is mogelijk door –

wederom – softwareoptimalisatie. Grün: “Als het WMS

het aantal huidige en verwachte orders kent, kun je die

data gebruiken om je logistieke systemen aan te sturen.

Door op de momenten dat het kan het transportsysteem

energiezuiniger aan te sturen, kan in de praktijk

vaak een besparing van 15 tot 20 procent worden gerealiseerd.

En een bijkomend voordeel is dat de onderhoudskosten

dalen.”

Shuttle systemen winnen de laatste jaren aan populariteit. Ze

blijken een uitstekend alternatief voor de traditionele miniload

59


DEZE HEFTRUCK

HEEFT IETS UNIEKS

Achterasstabilisator

Snelheidsreductie

in bochten

DE DYNAMISCHE TOYOTA SAS TECHNOLOGIE VERMINDERT DE KANS OP SCHADE AAN

GOEDEREN EN TRUCKS EN HAALT HET MAXIMALE UIT UW CHAUFFEURS

Chauffeurskosten en kosten als gevolg van schade maken meer dan 70% van de totale operationele kosten

van uw heftruck uit. SAS levert u tastbare kostenbesparingen via 6 unieke functies die automatisch

samenwerken en uw intern transport beter en veiliger laten verlopen. SAS staat garant voor een superieure

mastcontrole en een effectievere, ergonomische rijervaring.

Ontdek hoe SAS uw productiviteit naar een hoger niveau tilt:

sas.toyota-forklifts.nl

Voorwaartse

neighoekbeperking

Achterwaartse

neigsnelheidbeperking

Automatische

vorkhorizontaalstelling

Actieve stuursynchronisatie

>>

Retail sector

Duurzaamheid is echter meer dan energieverbruik.

“Ook efficiency en ergonomie bepalen of een oplossing

duurzaam is”, stelt Demey. “Zeker in Nederland, waar

de Arbo-wetgeving dicteert om oplossingen te zoeken

die het tillen verminderen. Daar valt met logistieke

systemen een behoorlijke winst te boeken. Kijk maar

naar de retail, waar dagelijks tonnen van een pallet naar

een rolcontainer worden getild.” Een van de partijen die

zich in die retail sector heeft gespecialiseerd is Witron

Engineering. De system integrator ziet eveneens groeikansen.

“Vanuit de markt is er een toenemende vraag

naar hoog geautomatiseerde totaaloplossingen. Waar

eerder wel eens voor eilandoplossingen werd gekozen,

wil de eindgebruiker nu oplossingen die niet alleen in

het dc, maar ook elders in de supply chain voordelen

leveren”, stelt Kuypers. Door te kijken naar het totale

plaatje worden niet alleen operationele kostenbesparingen

in het dc behaald, maar verlopen ook het transport

en het proces in de winkel efficiënter dankzij onder meer

een betere vulgraad en winkelvriendelijke belevering.

Kuypers vervolgt: “We zien een duidelijke beweging

richting strategisch end-to-end denken. De focus bij

de financiële beoordeling ligt daarbij niet alleen op de

korte termijn – de terugverdientijd – maar steeds meer

op de beste investering op de middellange en lange termijn

– de netto contante waarde, of de kosten per case.

Maatschappelijke aspecten, zoals de beschikbaarheid

van arbeid, vergrijzing, urbanisatie en aandacht voor het

milieu moeten bij de ontwikkeling van systemen worden

meegenomen.” Als voorbeelden noemt Kuypers de

semi-geautomatiseerde oplossing ETP (ergonomic tray

picking) en de volledig automatische case picking oplossing

OPM. De oplossingen van Witron zijn overigens

niet te zien op de CeMAT. Wie geïnteresseerd is, kan een

afspraak maken om het democentrum in het Duitse

Parkstein te bezoeken.

Schäfer Case Picking laat de mogelijkheden zien voor het volautomatisch

samenstellen van mixed pallets

De groeiende vraag naar automatisering maakt de mens niet minder belangrijk.

Ergonomie, zoals bij Witrons ETP, blijft dan een van de speerpunten

Stille evolutie

Verbeteringen in logistieke systemen zitten soms in kleine details. Dat geldt

bijvoorbeeld voor het geluidsniveau van transportsystemen, waar resonantie

in de ombouwkast vaak de grootste boosdoener is. Door detailaanpassingen

aan die kast kan het geluidsniveau met 3dBA worden teruggebracht. “Dat komt

neer op een halvering”, weet Oswald Grün van SSI Schäfer. Aan de aanpassing

hangt een meerprijs van 10 tot 15 procent. Grün: “Daarom zal dit ook niet voor

elke inzet interessant zijn. Maar zeker als er veel mensen op de werkvloer zijn,

of bij een hoog ziekteverzuim is het overwegen meer dan waard.”

Stellingsbedieningsapparatuur is altijd een grote energievreter geweest. Nieuwe

technologieën maken echter een energiebesparing van 15 tot 20% mogelijk

61


Praktijk

Voicetechnologie staat in vrijwel elke implementatie

synoniem voor voicepicking. Bij FloraHolland

in Naaldwijk wordt de technologie echter ingezet

voor het omgekeerde proces: het verdelen van

bloemen en planten over de afnemers. De immense

hallen in Naaldwijk worden nu elke ochtend

doorkruist met enkele honderden trekkers

met chauffeurs die zijn voorzien van een headset.

Bloemenveiling halveert aantal fouten

na implementatie van voice

The Voice of FloraHolland

Tekst en foto’s: Marcel te Lindert

De mensen in Naaldwijk hebben

wel even moeten wennen aan

het idee van een headset op hun

hoofd. De 400 medewerkers die

in het gebruik van spraaktechnologie

zijn getraind, kunnen

samen heel veel vragen stellen.

Kan ik de radio nog wel horen?

Mag ik nog wel een praatje

maken met mijn collega’s? En ik

hoef toch geen headset op waar

gisteren iemand anders de hele

dag in heeft lopen hoesten?

Ondanks de headset op hun hoofd is

even een praatje maken met een collega

nog steeds mogelijk

Anderhalve maand na de ingebruikname

van ‘voice’ zijn

alle zorgen van de 400 mensen

verdwenen. Het oortje zit maar

in één oor, dus de radio is goed

te horen. Dankzij de pauzeknop

op de microfoon is een kletspraatje

ook geen probleem. En

nee, niemand hoeft een headset

op waarin gisteren een collega

heeft lopen hoesten. In principe

heeft iedereen zijn eigen Vocollect-unit.

“In het begin hadden

sommigen wat hoofdpijn na de

hele dag zo’n ding op hun hoofd,

Op piekdagen krijgen bijna

300 mensen de instructies

voor het verdelen van

bloemen en planten te

horen via een headset

maar dat is nu helemaal over”,

vertelt distributiemedewerker

Ria Muskens.

Minder fouten

Niet alleen de werkvloer, maar

ook het management is tevreden

over de implementatie

van de spraaktechnologie van

AutoID-specialist Zetes. Belangrijkste

winstpunt is de reductie

van het aantal fouten bij het

verdelen van de bloemen over

de afnemers. “We hebben nu

nog een afdeling met veertig tot

V.l.n.r: Ina Tillema, Ria Muskens en Coby Visser van FloraHolland. “Onze korte

doorlooptijd kunnen we nu beter garanderen”, stelt Tillema

vijftig mensen die niets anders

doen dan het achteraf herstellen

van fouten. Daarnaast hebben

we nog zo’n dertig tot veertig

mensen die voorafgaand aan

het transport van de stapelkarren

naar de box van de afnemers

nog eens extra controleren op

fouten. Hopelijk kunnen we die

controleslag straks helemaal

achterwege laten”, vertelt Coby

Visser, projectleider van de

voice-implementatie.

De cijfers versterken die hoop.

Op basis van een pilotproject

in januari en februari 2010 leek

een foutenreductie van 40%

heel goed mogelijk . Zes weken

na de daadwerkelijke ingebruikname

is het aantal fouten al

met 50% gedaald.

Een ander belangrijk voordeel is

de verkorting van de inwerktijd.

Vroeger duurde het drie maanden

om een nieuwe medewerker

op het gewenste niveau te

krijgen. De resultaten tot dusver

lijken te wijzen op een inwerkperiode

van slechts twee weken.

Dat betekent een reductie van

Nog dit jaar of anders volgend jaar zet FloraHolland voice ook in voor het transport

van volle stapelwagens richting de boxen van afnemers

de inwerkkosten met eveneens

50%. “Vergeet niet dat in een

druk jaar maar liefst honderd

mensen uitstromen”, benadrukt

Ina Tillema, manager logistiek

bij FloraHolland, het belang van

een kortere inwerkperiode.

Controlemomenten

De verdeling van de bloemen

over de afnemers is op dit moment

nog het enige proces dat

met voice wordt ondersteund.

Dit proces begint als de stapelwagens

met bloemen de veilingklok

zijn gepasseerd. Ze worden

geheel automatisch middels

kettingbanen in treintjes klaargezet

in de distributiehal. Als

een treintje gereed is, springt

het rode lampje boven de kettingbaan

op groen: het teken

dat een distributiemedewerker

het betreffende treintje achter

zijn veilingtrekker kan koppelen.

Vervolgens dient deze medewerker

de bloemen of planten op de

Dankzij voice kunnen de distributiemedewerkers

hun handen aan het

stuur en hun ogen op de vloer houden

stapelkarren te verdelen over de

afnemers die middels de veilingklok

een partij hebben gekocht.

Al die afnemers hebben op de

distributievloer één of meerdere

lege stapelwagens toegewezen

gekregen. “Tot voor kort moesten

onze medewerkers tijdens

het rijden op een papieren bon

kijken waar ze heen moesten.

Nu worden die opdrachten via

de headset ingesproken”, vertelt

Tillema.

Als de distributiemedewerker op

de gegeven locatie is aangekomen,

dient hij het controlegetal

op de groene vloerlabels te

noemen om te garanderen dat

hij voor de juiste stapelwagen

staat. Daarna krijgt hij het aantal

fusten te horen dat op die stapelwagen

moet worden afgeleverd.

Dat getal dient hij nog eens te

herhalen. “Als de getallen niet

overeenstemmen, krijgt hij direct

feedback en wordt de opdracht

herhaald. Er zijn nu controlemomenten

in het proces ingebouwd

die we vroeger niet hadden”,

aldus Tillema.

Behalve minder fouten en een

kortere inwerktijd is voice ook

veiliger. De medewerkers kunnen

nu tijdens het rijden hun handen

aan het stuur en hun ogen op de

vloer houden. Daarnaast leidt

de nieuwe werkwijze tot een

stijging van de productiviteit met

enkele procenten. “We beloven

onze afnemers dat hun bloemen

en planten binnen 90 minuten

na het passeren van de klok in

Nu nog kunnen medewerkers zelf kiezen welke stapelwagens ze achter hun

trekker haken, straks niet meer

hun box staan. Die korte doorlooptijd

kunnen we nu veel beter

garanderen”, aldus Tillema.

Gericht toewijzen

Op dit moment is het nog zo

dat medewerkers zelf kunnen

kiezen welk treintje ze achter

hun trekker haken. Na het scannen

van de barcode die bij het

treintje hoort, volgt de eerste

opdracht.

In een volgende fase van de

voice-implementatie gaat dat

veranderen. De medewerkers

krijgen dan via hun headset te

horen welk treintje ze moeten

meenemen. “We willen weten

welke stapelwagen op welke

kettingbaan staat, zodat we ze

gericht kunnen toewijzen aan

de medewerkers. We hebben

bijvoorbeeld mensen die veel

fouten maken met stapelwagens

waarop meerdere par-

Wie wat waarom?

tijen staan. Misschien kan met

sturing het aantal fouten nog

verder omlaag”, legt Visser uit.

Daarnaast wil FloraHolland

voice inzetten bij het transport

van reeds verdeelde bloemen en

planten naar de boxen van de

afnemers en start het veilingbedrijf

een vooronderzoek naar de

inzet van voice bij de ontvangst

van bloemen en planten.

Inmiddels zijn ook de andere

vestigingen van FloraHolland

geïnteresseerd geraakt in voice.

In Bleiswijk is de technologie –

als het goed is – eind februari in

gebruik genomen. De vestiging

in Rijnsburg heeft de business

cases goedgekeurd en start met

een pilotproject. “Elke vestiging

heeft in de loop der jaren zijn

eigen proces ontwikkeld”, weet

Tillema. “Wat hier goed werkt,

kan dus helaas niet zonder meer

worden gekopieerd.”

Wie? Naaldwijk is een van de zes vestigingen van FloraHolland.

In een gebouwencomplex van ruim 700.000 m 2

met 502 docks worden jaarlijks 2,7 miljoen stapelwagens

met bloemen en planten verwerkt.

Wat? FloraHolland heeft voice geïmplementeerd voor het

verdelen van bloemen en planten over de afnemers.

In totaal zijn ruim 400 medewerkers getraind in

voice, waarvan er op piekdagen bijna 300 tegelijkertijd

werken.

Waarom? Al binnen zes weken is het aantal fouten dankzij

voice gehalveerd. Daarnaast is de inwerktijd voor

nieuwe medewerkers een stuk korter geworden.

62 Logistiek To | april 2011

63


Praktijk

Het aantal schades gereden door heftrucks

liep uit de hand bij Fibor Packaging. Samen

met Barloworld startte de producent een traject

om de veiligheid op de werkvloer te verhogen

en kosten te besparen. Het reduceren

van de snelheid blijkt de belangrijkste sleutel

voor succes. “Maar daarvoor moet je wel eerst

de juiste mindset creëren”, weet production

manager Ap Kerkmeijer.

Snelheidsreductie verhoogt veiligheid op de werkvloer

Fibor Packaging neemt gas terug

Tekst en foto’s: Mark Dohmen

Veel ruimte is er niet in het

pand van Fibor Packaging, dat

in 1965 is gebouwd. Logisch,

want het bedrijf wil de beschikbare

ruimte optimaal benutten

voor de productie van massief

kartonnen verpakkingen. Tussen

de rollen papier, die voor het

productieproces als grondstof

dienen, de werkvoorraden en de

verschillende productiemachines

rijden de Hyster LPG-trucks.

In de expeditieruimte is het al

niet anders. “In totaal rijden er

tien trucks”, vertelt production

manager Ap Kerkmeijer. Twee

Ap Kerkmeijer: “Ditmaal moest de

snelheid opnieuw worden teruggebracht.

Dan weet je dat je commentaar

kunt verwachten”

7-tons heftrucks met rollenklemmen

lossen de zware rollen

papier en verzorgen de bevoorrading

van de machines. Acht

kleinere verbranders, met capaciteiten

variërend van 1,8 tot en

met 2,5 ton nemen het intern

transport tussen de verschillende

machines en het transport

van gereed product voor hun

rekening.

“We kijken voortdurend naar

mogelijkheden om de efficiency

verder te verbeteren, maar zijn

daarbij beperkt door de ruimte.

Om die optimaal te benutten,

moeten we stapelen en mede

daarom zijn de trucks nog steeds

onmisbaar”, weet Kerkmeijer.

Uit de hand gelopen

Ondanks de zorg voor een veilige

werkomgeving, liep het aantal

schades gereden door heftrucks

door die intensieve inzet uit de

hand. “Veiligheid staat hoog in

ons vaandel. We hebben diverse

fysieke maatregelen getroffen;

er zijn onder andere aanrijdbeschermers

geplaatst en er

hangen spiegels op onoverzichtelijke

plaatsen. En uiteraard

hebben onze chauffeurs alle-

Zowel op de productievloer als in de

expeditiehal is de ruimte beperkt. Door de snelheid van de trucks

te beperken, werd het aantal schades aanzienlijk teruggedrongen

maal een geldig heftruckcertificaat,

waarvoor ze elke twee jaar

een opfriscursus krijgen. Maar

toch liep het aantal schades niet

terug”, vervolgt Kerkmeijer.

Op vrijwel hetzelfde moment

dat hij een plan om de maximum

snelheid van de trucks

te reduceren aankaartte bij de

directie, trok de leverancier van

de trucks aan de bel. Kerkmeijer:

“Zij hadden geconstateerd dat

de onderhoudskosten − vergeleken

met vergelijkbare inzetsi-

tuaties − erg hoog waren, dat er

regelmatig onderdelen vervangen

moesten worden die normaal

gesproken zelden worden

vervangen, en stelden voor om

eens rond de tafel te gaan zitten.”

Samen met de leverancier

werd er een plan van aanpak

opgesteld.

Een hoop commotie

Duidelijk was dat het voor

iedereen helder moest zijn dat

dat plan door de directie werd

Om de veiligheid te verhogen, voerde Fibor Packaging ook fysieke maatregels

door, waaronder een zijbeugel op de trucks, die ervoor zorgt dat de chauffeur

bij kantelen binnen de contouren van de truck blijft

gedragen. Kerkmeijer weet uit

ervaring dat het terugdraaien

van de maximum snelheid weerstand

kan wekken. “We hebben

in het verleden al eens de snelheid

verlaagd van 15 km/uur

naar 12 km/uur. Dat gaf toen

een hoop commotie. Ditmaal

moest de snelheid opnieuw

met 3 km/uur worden teruggebracht,

naar 9 km/uur. Dan

weet je dat je commentaar kunt

verwachten”, licht hij toe.

Dat was ook het geval, maar een

analyse van de effectieve inzet-

uren van de trucks maakte duidelijk

dat dit haalbaar moest

zijn. “Dan is het zaak om open

en eerlijk te communiceren. Alleen

zó creëer je de juiste mind-

set en krijg je alle neuzen de-

Voor het transport van de zware rollen

papier zet Fibor Packaging twee

7-tons LPG-krachtpatsers in


Save time, space and

money with RollerForks ®

Palletless handling

Features:

• Lower investment costs compared to push-pull

• Almost no maintenance

• No hydraulics needed

Case studies and application films are available on CD and the website.

Meijer Special Equipment is also the manufacturer of the well-known KOOI-REACHFORKS ® .

More information: www.telescopicforks.com

Meijer Special Equipment

Oudebildtdijk 894

9079 NG St. Jacobiparochie

The Netherlands

Telephone: +31 (0) 518-492929

Fax: +31 (0) 518-492915

Website: www.rollerforks.com

E-mail: info@mse-forks.com

• Low own weight

• No loss of visibility

• Can be used for standard pallet handing

Adv. MSE.indd 1 13-10-2008 13:20:09

Met onze kennis en ruime ervaring is Consafe Logistics

de juiste partner voor de optimalisatie van uw magazijnprocessen.

Als WMS specialist weten we wat werkt

en wat niet. We helpen u om de valkuilen te omzeilen.

www.consafelogistics.nl | Telefoon: 0165 – 319 797

Hal 026,

stand F10

WMS en Supply Chain Dashboard

Uw logistieke vraagstukken zijn ons dagelijks werk

Ons bewezen WMS is flexibel, schaalbaar en ontwikkeld

om u een snelle Return on Investment te geven.

Laat onze oplossingen ook in úw voordeel werken.

Bel ons of bezoek onze website voor meer informatie.

CLNE-006, Focus Area Ad_v2.indd 1 2011-03-22 11.06

Productnieuws

Energiebesparende deur

Kemko Doetinchem introduceert

de Kemslide A140,

een geautomatiseerd

systeem voor schuifdeuren

dat energiebesparing

mogelijk maakt en

het milieu respecteert.

Standaard automatische

deuren openen volledig als

iemand voorbijloopt, of als

er een truck voorbijrijdt.

Bovendien blijven ze vaak langer open dan nodig, waardoor onnodig

energie verloren gaat. De Kemslide A140 met ‘Energy Saving’ controleert

de deur en optimaliseert de tijd dat deze openstaat. Plotselinge

temperatuurschommelingen en tochtproblemen worden zo voorkomen.

De energiebesparende schuifdeurautomaat detecteert de

richting waarin een voetganger loopt of een truck rijdt en sluit direct

wanneer deze niet naar binnen of buiten gaan. Volgens de producent

levert dit – naast het milieuvoordeel – een reële kostenbesparing op.

Optioneel is de CO 2 -uitstoot meetbaar met de Thermotool Software.

Crown presenteert nieuwe

serie orderpickers

Crown komt met een nieuwe serie middelhoogheffende orderverzameltrucks;

de LP 3500 serie. De nieuwe serie telt vier typen orderpickers,

die ladingen tot 1.000 kg kunnen heffen en een maximale

rijsnelheid halen van 10,5 km/h.

De LP 3500 serie bestaat uit modellen met vaste of extra heffende

vorken. De modellen met extra heffende vorken zijn bij uitstek geschikt

voor toepassingen met bijvoorbeeld relatief veel kleine of zelfs

breekbare goederen. De vorken kunnen dan op een handige hoogte

worden geplaatst om de goederen op de pallet

te leggen. Alle modellen uit de nieuwe serie kunnen

het bestuurdersplatform naar een hoogte van

1.800 mm heffen.

Voor een optimale inzet kunnen bestuurders het

platform van de truck heffen of dalen tijdens het

rijden. De snelheid van de truck wordt automatisch

soepel en traploos aan de hoogte van het

platform aangepast. Voor nog betere prestaties

beschikt de hele LP 3500 serie over een krachtige

wisselstroomaandrijving. Door het hoge koppel

van de wisselstroommotor, die minimaal onderhoud

vergt, kan de truck snel en met heel

weinig energie accelereren. Regeneratief

remmen op de motor is veilig en betrouwbaar

en zorgt via hergebruik voor

energiebesparing.

Voor meer nieuws

bezoek onze site

www.logistiektotaal.nl

Atlet verhoogt hefhoogte

stapelaar

Atlet heeft de maximale

hefhoogte van zijn stapelaar,

type PSH, verhoogd.

De stapelaar kan nu lasten

tot 500 kg heffen tot een

hoogte van 5.400mm, zonder

dat de veiligheid daarbij

in het gedrang komt.

De robuuste stapelaar is

– net als de andere trucks

uit de PSH-serie – voorzien

van een uit het midden geplaatste

disselboom, voor

een comfortabele en veilige

bediening. Een PIN-code

toegangsysteem maakt de

contactsleutel overbodig.

Topa introduceert Flashpac

en Mondaplen

Topa Verpakking lanceert twee nieuwe beschermingsproducten

voor transportverpakkingen.

Flashpac en Mondaplen zijn methoden om

producten in verpakkingen te stabiliseren en te

beschermen. Flashpac is een foam-in-place-oplossing:

twee componenten in een zak reageren met

elkaar zodra ze met elkaar in contact komen, waardoor

de zak uitzet en zich rondom het product

vormt. Het schuim neemt vervolgens een vaste

vorm aan, zodat het product wordt beschermd

en vastgezet. Mondaplen is een beschermingsproduct

gemaakt van polyethyleen (LDPE). Het

heeft een golfstructuur

die vergelijkbaar is met

golfkarton. Hierdoor is het

flexibel en gemakkelijk om

het product te vormen.

Mondaplen is beschikbaar

in een open en gedekte

golf, waarbij de keuze

afhankelijk is van het te

verpakken product en de

benodigde bescherming.

67


REINIGINGSROOSTERS SENTRY BESCHERMT

Voor heftruckbanden en pallettruckrollen.

De mechanische reinigingsroosters met gepatenteerde borstels van

Pro lgate voorkomen het binnenrijden van vuil in magazijn- of productieomgeving.

Het resultaat: drastische vermindering van vuil op de vloer

en jnstof in de lucht en op producten.

• Snel te installeren

• Zowel opbouw als

inbouw

• Werkt zonder

elektriciteit

• Belastbaar tot 10 ton

• Diverse breedtematen

WHEN YOU NEED IT FRESH

deliver the right product on time with shorter cycle times,

while reducing costs

Processing customer orders quickly and accurately has a direct impact on customer satisfaction and determines the success of your

business. Find out what we can do for you at:

www.vanderlande.com

vi_adv_A5_find_out.indd 3 26-06-2009 14:24:11

NIEUW

Graag zenden we u documentatie over dit nieuwe product. Vraag Sentry info met CD-rom.

Crepa b.v. Fleminglaan 5 2289 CP Rijswijk Tel: 070 - 413 55 55 Fax: 070 - 413 55 20 info@crepa.nl www.crepa.nl

Kolommen, stellingen, trucks en chauffeurs.

In magazijnen en hallen raken kolommen, stellingen en trucks door aanrijdingen

snel beschadigd. Ook uw chauffeur kan hierdoor letselschade

oplopen. Sentry kolombeschermers lossen dit - vaak kostbare - probleem

op. Sentry absorbeert de schokken, is semi- exibel, scheurbestendig en

komt na aanrijding terug

in de oorspronkelijke vorm.

Leverbaar in diverse

maten, eenvoudige

motage, voor kolommen

en palletstellingen.

Van Gent breidt assortiment uit

Van Gent Forkliftparts heeft zijn assortiment

uitgebreid met de Orange Parts

battery cleaner, voor het reinigen van

accu’s en tractiebatterijen. De reiniger

neutraliseert zuurresten, verwijdert

eenvoudig ‘bloemkolen’ op de polen en

verwijdert/voorkomt lekspanning, met

als gevolg een langere inzet en levensduur

van de batterij, aldus de leverancier.

Het biologisch afbreekbare middel tast

bovendien deksel en rubbers niet aan en

laat geen vlekken achter.

Het gebruik is simpel; inspuiten, even laat inwerken, het

zuur wordt geneutraliseerd en het vuil losgeweekt. Daarna

kan eenvoudig de batterij met een hogedrukspuit of water

worden schoongemaakt. De batterijreiniger doet ook

tussen de cellen en in de container zijn werk. Nadat de

container via de aanwezige afzuigrietjes is leeggezogen, is

de batterij lekspanningsvrij en zal de container minder snel

corroderen. Orange Parts batterijreiniger is leverbaar in een

1- en 5-liter (navul)verpakking.

Compacte stroomrail voor

hoogbouwmagazijn

Akapp-Stemmann brengt een vlak tienpolig stroomrailsysteem

op de markt, speciaal ontwikkeld voor

geautomatiseerde hoogbouwmagazijnen. Het is een

innovatie op de zevenpolige ‘Pro-Ductor’. Het systeem

kan snel en gemakkelijk worden gemonteerd. Het

stroomrailsysteem bestaat uit een kunststof profiel

met koperkanalen en wordt gemonteerd in het stalen

steunprofiel, dat tevens bescherming biedt. Na

montage van de profielen worden de koperstrips, op

maatrollen op lengte van de installatie meegeleverd,

naar behoefte in de koperkanalen aangebracht. De

koolborstels van de stroomafnemers ondervinden

nergens stootvlakken omdat er geen onderbrekingen

in het koper zijn. In het tienpolige systeem kunnen

tot tien koperstrips worden toegepast. Stroomsterkten

tot 400A zijn mogelijk. Koperstrips van 50A, 80A,

125A,160A en 200A zijn beschikbaar. De stroomafnemer

125A (80 procent I.D.) is geschikt voor

rijsnelheden tot 500 m/min. Pro-Ductor

is ook geschikt voor gangwisselendemagazijnkranen.

MAAS integreert Material

Flow Control met SAP

System integrator MAAS

Internal LogistiX heeft

samen met SAP-specialist

Pyramid Applied

Solutions een koppeling

gemaakt tussen het

besturingssysteem van

MAAS en SAP. Dankzij

deze integratie kunnen

SAP-gebruikers met behulp

van het besturingssysteem MAAS Material Flow Control al

hun material handling systemen aansturen. Bij de integratie is

gebruikgemaakt van de nieuwste technologie op basis van SAP

Process Integration (SAP PI). Steeds meer bedrijven gebruiken SAP

om hun logistieke operatie aan te sturen. Een apart warehouse

management systeem hebben ze daarvoor niet meer nodig.

Rechtstreeks aansturen van conveyors, liften en kranen is echter

erg lastig met SAP. MAAS biedt SAP-gebruikers uitkomst met het

besturingssysteem MFC. Dit systeem communiceert rechtstreeks

met de PLC-besturing van machines en met de sensoren die zich

in material handling systemen bevinden. MFC vertaalt opdrachten

voor conveyors, liften, kranen en andere machines.

Nieuwe T16 schrobzuigmachine

Tennant heeft de T16 batterijaangedreven opzitschrobzuigmachine

geïntroduceerd. Het design

van de T16 verbetert volgens de fabrikant de

veiligheid, met een intuïtief touch-and-go bedieningspaneel

dat zich in het stuur bevindt en de

bediener toelaat steeds beide handen aan het

stuur te houden tijdens het schrobben. Met amper

68 dBA – het geluidsniveau van een normaal

gesprek – is de T16 een van de stilste schrobzuigmachines

ter wereld. De machine kan worden

uitgerust met meerdere opties, zoals de ec-H2O elektrisch

geconverteerde watertechnologie, FaST schuimschrobtechnologie

en/of ES waterrecyclingsysteem voor langere werking.

Hulpstuk voor rolcontainertransport

Movexx heeft een elektrisch verstelbare haak ontworpen voor elektrotrekkers.

Met de nieuwe ontwikkeling kunnen meerdere typen

rolcontainers door elkaar heen worden gebruikt zonder dat hulpstukken

hoeven worden gewisseld. Bovendien kunnen de rolcontainers

worden geborgd. De Movexx trekker worden ingezet bij het

verplaatsen van onder meer rolcontainers en hebben een trekkracht

variërend van 500 kg tot 2.500 kg.

69


111 Years of Innovation. We develop Intralogistics!

Since 1900 Dematic has set the standard for a whole industry through its groundbreaking innovations –

from mobile conveyors to stacker cranes and most recently the Multishuttle Flex. Today we still work

with the same vitality to pioneer new ideas for our customers.

Join us to celebrate 111 years of Dematic at CeMAT 2011 and discover trend-setting innovations for

your intralogistics. We look forward to your visit!

hubtex voor lange, Zware

of moeilijke laSten

van 100 kg tot 300 ton, voor binnen en buiten

Heftruck Keuren?

VEBIT, het keurmerk waar u

zwaar aan mag tillen.

Ook voor batterijladers en veegmachines

kunt u terecht bij VEBIT

keurende bedrijven.

www.vebit.nl

jaargang 05 mei 2010

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

Elektrisch rijden het goedkoopst

Energiekosten intern transport op een rij

Geen sludgevorming

meer?

CiTi Truck maakt

laatste loodjes lichter

jaargang 05 juni 2010

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

Het belang van een

goede band

Volop in beweging

Logistieke systemen onder de loep

Uit de kunst met

nieuw WMS en WCS

Nieuw leven voor

uitgeputte batterij

Opleiden alleen

niet voldoende

www.dematic.com

Dematic

Hall 27

Stand G32

CeMAT – 2 - 6 May 2011 – Hanover, Germany

Zijladertechnologie

Special intern tranSport

Tel: 0180-546514

Fax: 0180-547465

info@hubtex.nl

www.hubtex.nl

Een jaar lang

Logistiek Totaal

voor maar € 27,50

(excl. 6% BTW)

Bent u beslisser of medebeslisser in een bedrijf met een

logistiek proces en wilt u het grootste en meest praktische

vakblad voor de interne logistiek geen maand missen?

Neem dan voor slechts € 27,50 (excl. 6% BTW) een speciaal

abonnement op Logistiek Totaal. U ontvangt maar

liefst 11 x het vakblad Logistiek Totaal en bent

altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen op

het gebied van producten en diensten.

Wilt u zich op basis van

bovenstaande criteria verzekeren

van iedere maand Logistiek Totaal,

stuur dan een e-mail met uw

naam, bedrijfsnaam, functie en

adresgegevens naar

info@logistiektotaal.nl.

Meer informatie vindt u op de website www.logistiektotaal.nl

Van container naar gestapelde pallets

Copal Development heeft

een machine ontwikkeld

waarmee dozen met

diverse afmetingen uit de

container worden getild

en vervolgens gestapeld

op een pallet aan de

achterzijde. Een persoon

bedient de manipulator

aan de voorzijde en de

machine doet de rest. De

verschillende stapelpatronen,

het aantal te stapelen

lagen, de verschillende

dooshoogten en het formaat van de dozen zijn met een eenvoudig

menu op een touchpanel in te geven. Ook is het mogelijk een keus te

maken tussen een euro- of een blokpallet. De gestapelde pakketten

zijn recht en strak. De maximale stapelhoogte van 180 centimeter op

de pallet wordt bewaakt door de software. De machine is zelfrijdend

en bestuurbaar en naarmate de container meer wordt ontladen, zal de

machine verder de container worden ingereden. Wanneer de voorwielen

hoger op een dock leveler staan kan de achterzijde omhoog

worden gebracht zodat de machine altijd rechtstaat.

Nieuwe ruimtebesparende

luchtkussenfolie

Sealed Air brengt een nieuwe generatie verpakkingen op de markt,

met de naam AirCap E. Deze milieuverantwoorde, met een afsluitlaag

verzegelde luchtkussenfolie, bespaart volgens de producent tot 46%

in volume vergeleken met standaard luchtkussenfolie. Dankzij het

lagere volume is het mogelijk meer luchtkussenfolie op te slaan dan

standaard luchtkussenfolie. Ook kan 46% meer luchtkussenfolie in

dezelfde vrachtwagen worden getransporteerd. Zo wordt de CO 2 -footprint

met 30% verlaagd. De nieuwe folie kan volledig worden hergebruikt

en gerecycled.

De AirCap E stelt bedrijven in staat in alle logistieke

activiteiten energie te besparen, te

profiteren van minder materiaalverwerking

en in de

hele distributieketen bij

te dragen aan kosten- en

ruimtebesparingen,

stelt Sealed Air. AirCap

E wordt geproduceerd

met behulp van folie

met co-extrusie voor een

hoge mechanische en betere

doorsteekweerstand.

Printer/encoder met

item-level tagging

Zebra Technologies Europe komt met een krachtige

RFID-printer/encoder die is ontworpen voor de

groeiende RFID-markt voor grootschalige item-level

tagging. De R110Xi4 wordt ingezet in de bevoorradingsketen,

in de detailhandel, de productiesector,

de gezondheidszorg en distributiekanalen. De RXi4

is gebaseerd op de Adaptive Encoding-technologie

waarvoor Zebra octrooi heeft

aangevraagd. Hiermee kan de

positie van de RFID-inlay worden

opgespoord en de printer/encoder

automatisch worden geconfigureerd

zonder dat hij handmatig

voor de inlay hoeft te worden

ingesteld. Fouten in de tags

worden zo voorkomen, waardoor

bovendien tijd en geld worden

bespaard.

Bierfusten laden zonder

fysieke belasting

Na de PIQR en de

PAQR, de los- en

laadsystemen van

TEUN, is er nu een

nieuwe variant,

speciaal voor bierfusten:

PAQR BK.

Het lastige, fysiek

zware en inefficiënte

handmatig

laden van biervaten in containers en trailers wordt in

een ‘handomdraai’ overbodig gemaakt. Voor een optimale

belading moeten de vaten liggend worden ingeladen.

Dat kan nu eenvoudig met de PAQR BK. Voor

de complexe laad- en losproblematiek van biervaten

is een speciale versie ontwikkeld van PAQR, die het

mogelijk maakt om vaten optimaal en zonder menselijke

inzet in de containers te laden. De grijpunit van

de PAQR BK is voorbereid op eventuele afwijkingen

door bestaande beschadigingen aan de fusten. De

unit pakt de fusten van de pallet en laadt ze volgens

een vooraf door de brouwer gedefinieerd laadpatroon

in de container. Zowel 20-, 30- als 50-liter fusten kunnen

op deze manier worden geladen.

71


Praktijk

Nissan Motor Parts Center is eind vorig jaar uitgeroepen

tot winnaar van de Prijs Veiligste Magazijn van

Nederland. Arjan Dibbink, manager warehouse: “Wij

hebben gebundeld wat we al jaren doen en hebben

laten zien hoe we ons veiligheidsniveau onafgebroken

verbeteren, onder andere met kaizen. Dat heeft ons de

eerste prijs opgeleverd.”

Winnaar Prijs Veiligste

Magazijn over veiligheid

‘Er blijft altijd nog iets te verbeteren’

Tekst en foto’s: Hans van Zwet

Nissan Motor Parts Europe

verkeert met de prijs in goed

gezelschap. Eerder waren DHL

Supply Chain, Intel en Caterpillar

Logistics winnaar van de prijs

die jaarlijks wordt uitgereikt.

Juryvoorzitter prof. René de

Koster ziet in het magazijn van

Nissan het sprekende bewijs dat

het ook in een complexe werkomgeving

mogelijk is om veilig

te werken. Arjan wijst er echter

nadrukkelijk op dat zijn team

van medewerkers alle lof verdienen.

“Zij nemen veiligheid als

dagelijks aandachtspunt mee

in hun werkzaamheden. Het is

ons overigens niet komen aan-

waaien. Wij hebben er met zijn

allen jaren hard voor gewerkt.

Het bedrag dat aan de prijs is

verbonden gebruiken we onder

andere om mobiele tilhulpen

aan te schaffen. Er blijft altijd

nog iets te verbeteren, ook in

het ‘veiligste magazijn’.”

Het Nissan Motor Parts Center

(NMPC) levert vooral onderdelen

uit de productie van de Europese

Nissan (en andere) fabrieken.

De Nissan Primastar, de Renault

Trafic en de Opel Vivaro bestelauto’s

komen uit dezelfde fabriek.

Vanuit Amsterdam levert

NMPC onderdelen uit het magazijn

direct aan dealers binnen

een straal die reikt tot halverwege

Frankrijk. Buiten dat gebied

gaan de onderdelen eerst naar

importeursmagazijnen, zowel in

Europa als het Midden-Oosten

en Afrika. “Maar we leveren in

feite over de hele wereld”, zegt

Dibbink. “Alle onderdelen van

auto’s die niet in Japan op de

markt zijn, komen bijvoorbeeld

hier vandaan. Over integratie

met de onderdelenvoorziening

van Renault wordt uiteraard

wel gedacht. Maar je schuift die

onderdelenstromen niet zomaar

op een evenwichtige manier in

elkaar. Dat zal een buitengewoon

complexe operatie zijn.”

Procedures en checklists

“Veiligheid is hier al vanaf de

eerste dag (1985) een belangrijk

In totaal zijn er bij

NMPC sinds augustus

2009 506.035 manuren

gewerkt zonder

verzuimongeval

aspect van de bedrijfsvoering. In

de 19 jaar die ik hier nu werk is

dat onafgebroken doorgegaan.

We bespreken iedere maand

de mogelijkheden om ons werk

te verbeteren en daar nemen

we ook veiligheid in mee. De

uitkomsten van kaizen projecten

komen ook allemaal op papier te

staan. Toen we ons inschreven

voor de Prijs Veiligste Magazijn,

hebben we eigenlijk niet anders

gedaan dan procedures en

checklists verzamelen. Bijvoorbeeld

hoe wij omgaan met het

gevaar van containers die nog

gevaarlijke restgassen bevatten,

de manier waarop we veiligheidsmiddelen

controleren en

onze standaard werkprocedure

Manager warehouse Arjan Dibbink:

“Veiligheid is hier vanaf dag één een belangrijk

aspect van de bedrijfsvoering” Veiligheid door aanwijzingen en hulpmiddelen Duidelijke looproute en goed zichtbaar waar niets mag staan

Kaizen procedure voor onafgebroken

verbetering, ook op het gebied van

gezondheid en veiligheid

bij het gebruik van heftrucks.

Daarin staat bijvoorbeeld dat

het verboden is om veiligheidsschakelaars

te blokkeren en dat

het niet is toegestaan om met

de truck in geheven toestand

een stellinggang uit te rijden.

We hebben ook een verkeersplan

waarin de voorgeschreven

routes staan. Bovendien hebben

we voor verschillende soorten

goederen de maximale belading

van de bedrijfsmiddelen

vastgesteld. Je kunt hier niet

rondrijden met een trekker met

vijf aanhangwagens, al is het

nog zo druk.”

Feiten & cijfers

Het automatisch hoogbouwmagazijn van Nissan Motor

Parts Center. In totaal heeft het bedrijf een miljoen vierkante

meter opslagcapaciteit

Twee jaar rijbevoegdheid

“Het voorjaar is voor ons een

drukke tijd. De auto krijgt een

grote beurt voordat de eigenaar

op vakantie gaat. Ik prijs

me gelukkig dat het percentage

uitzendkrachten beperkt blijft

tot ongeveer 15 procent. Alle

uitzendkrachten worden behandeld

zoals onze vaste medewerkers.

Wij proberen hen zo min

mogelijk te laten werken met

heftrucks. Als de bedrijfsomstandigheden

daar toch om vragen,

krijgen zij eerst een training

en doen daarna examen. Dat

geldt ook voor ons onderhoudspersoneel

als zij met een machine

moeten rijden. Uiteindelijk

staan er zes handtekeningen op

het document, ook van de cursist

zelf die bevestigt dat hij de

instructie heeft begrepen. Dat

resulteert in een rijbevoegdheid

voor de duur van twee jaar. De

database waarin die bevoegdheden

zijn opgeslagen geeft een

Het Nissan Motor Parts Centre in het Westelijk Havengebied van

Amsterdam heeft op een terrein van 200.000 m² een magazijncomplex

van 90.000 m² en 6.500 m² kantooroppervlakte, waarin

onder andere Nissan Forklift Europe is gevestigd. De inkoopwaarde

van de voorraad is ruim 65 miljoen euro. Per dag arriveren gemiddeld

38 wagenladingen met onderdelen van Nissan fabrieken

in Japan, Engeland en Spanje en Europese toeleveranciers. Aan

het magazijn zijn 233 medewerkers verbonden. Zij hebben de

beschikking over 118 aangedreven transportmiddelen. De inkomende

goederen met een waarde van 1,2 miljoen euro per dag

genereren 7.000 orderregels. De uitgaande stroom omvat meer

dan 25.000 order regels. De servicegraad aan de dealers is 96%.

waarschuwing af nog voordat

de geldigheid van het document

is verlopen.”

Arjan Dibbink is trots op de

oorkonde die behoort bij de

prijs, maar richt zijn aandacht

vooral op het getal op het bord

daarnaast. “In dit magazijn zijn

sinds 25 augustus 2009 in totaal

506.035 manuren gewerkt zonder

verzuimongeval. Het record

staat op 709.713 manuren.” Arjan

en zijn mensen zijn bezig het

vorige record te verbeteren.

Voorschriften over de hoeveelheid lading en het aantal

aanhangwagens staan op papier. Dat geldt ook voor de

verplichte rijrichting in het magazijn

Kaizen

Kaizen is Japans voor ‘veranderen

naar beter’. (Kaiaku is

‘veranderen naar slechter’).

Kaizen is een ‘onafgebroken

groepsproces naar verbetering’.

Medewerkers uit alle

lagen van de organisatie

nemen deel. Als het nodig is,

nemen ook externe betrokkenen

deel aan het proces.

Na instructie en een examen is het personeel twee jaar bevoegd om met

magazijnvoertuigen te rijden

Veiligheidstool BMWT

Sinds enige maanden heeft BMWT in de rubriek Logistiek Materieel

een veiligheidstool beschikbaar, ook voor niet-leden. Aan de

hand van een lange invullijst is de veiligheid in het magazijn te

toetsen of een bepaald aspect te evalueren. Arjan Dibbink, manager

warehouse van Nissan van het Nissan Motorparts Centre,

spreekt met waardering over de tool die hij zelf ook gebruikt.

72 Logistiek To | april 2011

73

More magazines by this user
Similar magazines