Glimmer'lei - Mei 2013 - Glimmen

glimmen.net

Glimmer'lei - Mei 2013 - Glimmen

Glimmer kauwen

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

31e jaargang – nummer 5 – MEI 2013

Slimme vogel

Nee, niet het werkwoord kauwen, kauwde, gekauwd.

Maar het gaat over de kauw als vogel. Deze kleine kraai

woont veel in Glimmen: zwart met grijzige kop en een

opvallend wit oog. En waarom heten ze “kauw”: gewoon

omdat ze vaak “kauw-kauw” roepen.

Je ziet ze bijna nooit alleen. Daarin lijken ze wel een beetje

op mensen: ze leven in kleine groepen en de paartjes

blijven meestal hun hele leven bij elkaar en broeden elk

jaar in hetzelfde hol. Het is zelfs bekend dat ze voedsel

met elkaar delen.

Als intelligente sociale dieren hebben ze een uitgebreide

taal met bepaalde geluiden voor allerlei situaties. Wie

de tijd neemt om een groepje kauwen in de omgeving

eens wat langer te bekijken kan dan ook veel van sociale

structuren, pikorde-verhoudingen, sociale intriges en

onderlinge blikken van verstandhouding tussen ‘verliefde’

stelletjes ontdekken.

Kauwen eten vooral insecten, zaden, maar ook

verongelukte dieren en zijn daarmee goede opruimers.

Omdat het een slimme vogel is, vinden wij ze soms

brutaal en dus lastig voor ons: op de wintervoerplaats

slepen ze hele vetbollen en zakjes met pinda’s mee.

En zoals bij ons

op het dak: net

zolang prutsen ze

aan het gaas om de

schoorsteen tot ze

er weer in kunnen. In

een dag tijd hebben

ze de schoorsteen

volgegooid met takken

voor hun nest.

Nu is het tijd om te broeden. De meeste eieren zijn gelegd

en zolang er gebroed wordt is het stil rond de nesten.

Naar verwachting zijn de eerste eieren nu uitgekomen.

Maar door het koude voorjaar is het wel minstens een

week later dan vorig jaar.

Van nature broeden ze in natuurlijke holtes in bomen.

In het Quintusbos broeden ze hoog in de beuken, op

plekken waar bijvoorbeeld een tak uitgebroken is en er

een holte ingerot is.

Maar rond Glimmen broeden ze vooral veel in nestkasten.

Kauwen dorpen

Deze nestkasten zijn van de universiteit van Groningen,

waar ze gebruikt worden voor biologisch onderzoek.

Rond Glimmen zijn er nu 5 groepen van 10 tot 20 kasten,

die in de bomen hangen. Het lijken wel kauwendorpen:

kauwen op hun stoepjes voor de deur, anderen vliegen

van de kast naar de boom en weer terug.

De onderzoekers hebben in het verleden op meer plekken

kasten opgehangen, maar aangezien de kauwen daar niet

wilden wonen, zijn ze later weer opgeruimd.

Bijvoorbeeld langs het Noordlaarderbos werd het niets,

maar aan de zandweg een eind verderop wel.

Goede plekken zijn oudere bomen waar de kast tussen

takken en begroeiing hangen, zodat de kauwen direct in

de buurt van de kasten kunnen zitten. En in de buurt van

weilanden met vee zoals paarden of koeien vinden ze

prettig. We weten niet goed waarom.

Kasten voor wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek naar kauwen is een langlopende studie.

Al vanaf de 70-er jaren van de vorige eeuw hingen de

broedkasten al bij het Biologisch Centrum in Haren.

De kasten in de omgeving van Glimmen dateren van 2 tot

8 jaren geleden.

Professor Simon Verhulst doet met zijn onderzoeksgroep

Glimmer’lei - Mei 2013 1


het onderzoek hier. Leuk is dat hij al jaren in Glimmen

woont. Jelle Boonekamp uit zijn groep gaat binnenkort

promoveren op het kauwenonderzoek. Hij schrijft nu

zijn dissertatie en heeft dit jaar niet zoveel tijd voor het

veldwerk.

Dus doen Simon Verhulst en Kor Dijkstra zelf dit werk aan

de kauwen: bepalen in welk kasten een broedpaar zit en

welke individuen het zijn, eieren merken en meten, jongen

meten en wegen, enzovoort.

Op onderzoek met Simon Verhulst

Ik ga op een vrijdagmiddag op stap met Simon langs de

kauwen. Dus de ladder mee op de auto en op pad. Een

mooi gezicht is het al die kasten langs het zandpad met

kauwen heen en weer vliegend of uitkijkend op het plankje

voor het gat.

Ik help Simon met de controle van de gelegde eieren: hij

weet precies in welke kasten waarschijnlijk nieuwe eieren

gelegd zijn. Hij klimt op de ladder bij de kast, doet het

deksel van de kast en controleert het legsel. Een nieuw ei

krijgt een nummer en wordt gemeten. Ik schrijf het op in

zijn opschrijfboekje.

Intussen zit mama-kauw boven in de boom toe te kijken,

soms krassend als waarschuwing.

Af en toe klim ik zelf op de ladder en zie ik de ene keer

een prachtig nest met veel paardenhaar en 5 mooi

gevlekte eitjes en de andere keer een slordig nest met

takjes en wat blaadjes en stro maar ook mooie eitjes.

Met de meeste nesten in de kasten loopt het goed af,

maar soms mislukt een nest. Behalve roof van de eieren

of jongen kan het liggen aan onervarenheid van ouders

die voor het eerst broeden. Of doordat te oude ouders,

waarmee het niet meer zo goed gaat, niet genoeg voer

weten te brengen.

Simon heeft een keer meegemaakt dat het met een

nest fout ging, maar dat de kauw van het mislukte nest

2

Het is weer tijd voor uw tuin…

In uw eigen dorp vindt u alles voor uw tuin,

zoals allerlei planten, de mooiste hanging baskets,

pot en tuingrond, compost, boomschors en allerlei

(ook biologische) bestrijdingsmiddelen en meststoffen…

Ook deze maand weer:

compost, pot of tuingrond; 4 halen, 3 betalen…

Website: www.floraenfauna.nl

Oók PostNL postkantoor, voor al uw postzaken!

vervolgens bij de familie aan de overkant ging meehelpen.

Dochter helpt mee om het nest van haar ouders (dus haar

broertjes en zusjes) groot te brengen.

Het is interessant om veel te weten over het broeden van

de kauwen, maar in wetenschappelijk onderzoek gaat

het ook om grotere vragen. In dit langlopende onderzoek

volgen de onderzoekers generaties van ouders, kinderen

en kleinkinderen.

De vragen die zij zich stellen zijn: leef je langer als

je weinig inspanning hebt hoeven leveren in het

grootbrengen van je nageslacht? En ook: hoe vergaat het

de jongen hiervan als ze zelf volwassen zijn?

Daarvoor worden er grote en kleine nesten gemaakt door

jonge jongen te verplaatsen naar andere kasten. Zodat

sommigen elk jaar maar 3 jongen hoeven grootbrengen

en andere koppels elk jaar 7 jongen.

Wat leren we van de kauwen?

De verzamelde gegevens komen in de database zodat de

gegevens verwerkt kunnen worden en trends zichtbaar

worden.

Na jaren van onderzoek lijkt het wel te kloppen dat je

langer leeft als je niet zo

veel inspanning hoeft te

leveren. En het lijkt ook dat

later de kinderen van kleine

gezinnen het beter doen

dan die van grote gezinnen.

Als vergelijking doet Simon

Verhulst onderzoek aan

een groep van zo’n 100

zebravinken in grote kooien

bij het nieuwe biologisch

centrum op het Zernike

terrein.

Hier komt bijvoorbeeld

uit dat vinkjes die een

gemakkelijke jeugd met

veel eten hadden, later

stress bestendiger blijken.

En de vinken, die met veel inspanning aan voldoende

eten kwamen in hun latere leven ook meer stress

ondervonden. En dat levert mooie parallellen op met het

onderzoek van kauwen kolonies.

De wetenschappelijke onderzoeken gaan nog verder:

De onderzoekers koppelen de gegevens ook

aan informatie over telomeren. Hiervoor worden

bloedmonsters onder de vleugel van de jonge kauwen

genomen en geanalyseerd. Het is een mooie methode,

want ze voelen hier niets van.

Telomeren zijn stukjes DNA, een soort staartjes, waarvan

de functie nog niet zo duidelijk is. Wel weten we dat ze

korter worden bij ouderdom en de kans op ziekten en

doodgaan dan enorm toenemen. Het verband tussen

lengte van de telomeren en sterfte en ziektes kan

goed onderzocht worden met de gegevens van het

kauwenonderzoek.

Ook onderzoeken ze of het “Lansing-effect” klopt,

namelijk dat de leeftijd van ouders de levensduur van de

kinderen mede bepaalt. Oftewel: leven kinderen van oude

ouders korter?

We hebben de neiging om de trends te vertalen naar

algemene conclusies ook op menselijk terrein. Dat mag

zomaar niet, want we weten dat helemaal niet. Maar het is

wel verleidelijk om te doen.

Professor Verhulst heeft nog vele vragen en ideeën waar

hij nog jaren onderzoek naar wil doen.

Mei 2013 - Glimmer’lei


Nieuwe school, nieuwe naam!!

Door Marjolein Dresden-Hommes

Eindelijk is het zo ver. Ons dorp krijgt één (nieuwe)

school en die school verdient een eigen, mooie naam.

We hebben vele leuke, grappige, maffe, creatieve en

mooie namen mogen ontvangen uit het dorp. Ontzettend

bedankt voor alle inzendingen. De werkgroep ‘ouders

en omgeving’ heeft uit alle namen vijf namen gekozen.

De namen zijn goedgekeurd door de bestuurders van

de huidige scholen en zijn langs een extra kinderjury

gegaan. Alle kinderen van de basisscholen kregen een

stemformulier mee naar huis om, indien zij dit wilden,

samen met hun families, vrienden, kennissen een naam

te kiezen om op te stemmen. Op 29 april 2013 heeft de

werkgroep de stemmen plechtig één voor één geteld. Een

spannend en vooral leuk moment. Met vijftig (!!) procent

van de stemmen heeft de naam “QUINTUSSCHOOL

GLIMMEN” de wedstrijd glansrijk gewonnen. Pas op 30

april, Koninginnedag, is de naam in ons dorp door onze

eigen dorpswethouder Theo Sieling bekend gemaakt

tijdens de festiviteiten bij het dorpshuis, georganiseerd

door de VVV Glimmen. De bedenkers van deze mooie

historische naam zullen in een later stadium (bij de

officiële opening van onze nieuwe school) in het zonnetje

gezet gaan worden.

MultiCopy en

Zodiak Grafisch

Bedrijf

voor het verzorgen

van al uw

drukwerk:

Gebroeders Wrightlaan 2

9615 TN Kolham

Postbus 307

9600 AH Hoogezand

Telefoon: 0598 - 39 42 42

E-mail:

groningen@multicopy.nl

Eerste try-out Klaverjassen in

dorpshuis geslaagd!

Vanuit het dorpshuisbestuur was het initiatief gekomen

om eens te kijken of er belangstelling is om eens per

maand een avondje vermaak te hebben met deze al

honderden jaren gespeelde kaartvorm. Zaterdagavond 27

april vonden 16 dorpsgenoten de weg naar het dorpshuis.

Voor de organisatie een verheugend aantal, al konden

er natuurlijk nog wel een paar meer bij. De deelnemers

bleken mooi verdeeld te kunnen worden in een tafel met

beginners en drie tafels met gevorderden. Door de laatste

groep werden drie boompjes gespeeld. De organisatie

heeft als belangrijkste doelstelling van deze avonden

om met dorpsgenoten een gezellige avond te kaarten.

Winnaar Warner ten Napel moest het dan ook doen

zonder prijzen, maar hij kreeg wel ‘eeuwige roem’. De

beginners kregen deze avond de spelregels onder de knie

en oefenden de nodige potjes. Dit lukte zo goed, dat aan

het eind van de avond werd gemeld dat ze de volgende

keer wel met de gevorderden willen mee doen!

Nadat er drie boompjes gespeeld waren gingen

sommigen huiswaarts, terwijl anderen nog een tijdje

gezellig aan de bar bleven napraten.

Hierbij nog enkele reacties van de deelnemers:

• een goed initiatief

• het zou leuk zijn als de opkomst nog wat hoger wordt

• leuk om weer wat dorpsgenoten te leren kennen

• ontzettend gezellig

• leuke, gevarieerde groep qua niveau, leeftijd, karakter

• ontzettend gezellig, de thuisblijvers hadden ongelijk

• dit moet zeker een vervolg krijgen.

Een vervolg krijgt deze avond zeker. Ben je liefhebber

van een potje klaverjassen en van gezellig contact met

dorpsgenoten? Zorg dan dat je er bij bent: op zaterdag

1 juni is de tweede try out. Zaal open om 19.00 uur en

aanvang om 20.00 uur.

Glimmer’lei - Mei 2013 3


MAFIA IN DE GROENENBERG

Op 22 april vond een bijzondere

gebeurtenis plaats in de

Groenenberg. De leden van de

schuttersvereniging Glimmen, voor

deze gelegenheid omgedoopt tot I

Tiratori Glimminieri, bonden op hun

laatste avond van het seizoen de

strijd aan met de Mafia. Belaagd door op allerlei plaatsen

opduikende ongure Camorra-leden moesten ze proberen

hun doel te bereiken, door middel van het schieten op

zes verschillende kaarten. Velen werden gegijzeld in

een Ndrangheta-landhuis, waaruit men zich schietend

moest bevrijden, om vervolgens kans te lopen door de

Cosa Nostra bedwelmd in een put te worden gegooid.

Sommige Tiratori wisten uit handen van Don Corleone

te blijven door via een half open ophaalbrug met hun

auto naar de veilige overkant te springen. Een enkeling

kwam in de kerkers van opperbaas Provenzano terecht,

maar kon gewapenderwijs gelukkig toch het daglicht

weer bereiken. Op hun barre tocht naar de eindstreep

moesten de Tiratori voortdurend vuurgevechten met

allerlei snode Mafiosi in hun voordeel beslechten. En

menigeen raakte volslagen de weg kwijt in het doolhof

van smalle straatjes in een Noord-Italiaans stadje.

Uiteindelijk bereikten vier leden uitgeput de finish, onder

aanvoering van Godmother Michelle Oorburg. De overige

Tiratori strandden meestal met de veilige haven in zicht.

Helaas viel er één slachtoffer te betreuren: Pietro Antico

(Peter Out) werd bij zijn laatste schietbeurt door de Mafia

geliquideerd. Met de uitreiking van Italiaanse culinaria als

prijzen voor de winnaars van het Mafiabordspel werd het

schuttersseizoen afgesloten.

De schutters gaan op reces, tot in september 2013 het

nieuwe seizoen weer van start gaat. Wilt u ook zo’n

gezellige themaavond

meemaken

en van september

tot mei deelnemen

aan de sportieve

strijd om de titel van

schutterskoning(in) te

behalen, geef u dan

op als lid van onze

schuttersvereniging

Glimmen. Er wordt

geschoten met

luchtdrukgeweer en –

pistool op maandagen

in de Groenenberg

vanaf 20.00 uur. Mail

naar wjsluiter@hetnet.nl

of bel 050-4061482 en

u doet mee.

4

Groeten uit Amerika

De zomer is weer aangebroken. Het seizoen loopt op

zijn einde, en we gaan vol in de voorbereiding voor

de kampen. Mijn

persoontje bereidt de

‘Overnight Camps’

voor. Dat zijn kampen

waar kinderen komen

naar een privé school,

waar wij een week lang

de kinderen vermaken

met trainingen en

teambuilding spelletjes.

Een intensieve week

voor de kinderen en

de coaches, in een prachtige omgeving. We zitten op het

terrein van een privé school, dat zo afgelegen ligt dat er

niet eens mobiel bereik is. Een oprijlaan van ongeveer

2 mijl, en het kost je een kleine 3 uur om rond het hele

terrein te lopen. Een geweldige ervaring dus!

Nu eerst moeten we het seizoen goed afsluiten met de

teams die we hebben. Helaas ga ik geen kampioenen

afleveren dit jaar, maar met de kinderen hebben we veel

lol gehad. En ook dat is heel wat waard! Toch tovert elke

dag de glimlach van de kinderen ook een glimlach op mijn

gezicht, en dat is toch waar je het voor doet!

De zomer brengt ook andere dingen dan werk mee. Zee,

strand, barbecue en lekker niks doen! Op dagen dat we

vrij zijn, of wanneer we vroeg vrij zijn, gaan we lekker

naar het strand, een beetje zwemmen, balletje trappen

in t zand en ’s avonds lekker barbecueën. Ook dat is

onderdeel van mijn leven, en dat is lang niet gek!

Nog een klein maandje en ik ga lekker op vakantie naar

de westKust. Een road trip maken langs de grote steden

daar (Los Angeles, Las Vegas, San Francisco). Autootje

huren en gas geven. Ja, ik kan niet echt zeggen dat ik niet

geniet van het leven.

Mijn contract loopt af eind augustus. Ik kan hier trots

vertellen dat ik inmiddels mijn contract met een jaar heb

verlengd. Ze zijn voorlopig dus nog niet van me af in de

Verenigde Staten.

Tot volgende maand!

Opbrengst collecte

De collecte ten bate van het Nationale Fonds Kinderhulp

heeft deze keer in Glimmen € 595,57 opgebracht.

Namens Anna Gorter-Lekatompessy iedereen

(collectanten én gulle gevers) heel

hartelijk bedankt…

Mei 2013 - Glimmer’lei


Mei 2013:

Kerkdiensten

Protestantse Kerk

Noordlaren Glimmen

19 10.00 Trefpunt N.B H.A

Pinksteren

26 10.00 Trefpunt Mw. Ds. A.G van Beijeren

Juni 2013:

2 10.00 Trefpunt Drs. A. H. Kosterman

9 10.00 Bartolomeus Jeugddienst

16 10.00 Trefpunt Pastor L. Jansen

23 10.00 Trefpunt Ds. E Overeem

30 10.00 Trefpunt Dhr S Prins cantorij

Laatste Koninginnedag

Glimmen

Door Marjolein Dresden-Hommes

Op 30 april was het traditioneel weer groot feest bij het

dorpshuis te Glimmen georganiseerd door onze VVV. Bij

aankomst staat het kraampje van snoep en ijs al klaar, kun

je een gok doen naar een prijs en start de muntenverkoop

voor de drankjes. In de loop van de ochtend druppelen

voorzichtig de kleedjes met frutsels en fratsels het veld

op. Kinderen van alle leeftijden sorteren zorgvuldig hun

bij elkaar gezochte spulletjes en keken verwachtingsvol

naar de potentiële klanten. Anderen lopen speurend met

een portemonneetje

in de hand rond om

een goede deal te

sluiten. Er is weer heel

wat afgehandeld deze

ochtend. Tussen de

handel door wordt

er druk gesprongen

en gestoeid op de

twee luchtkussens en

worden de door de

TOTALE HAARVERZORGING

dames- en herenkapsalon

Rijksstraatweg 38 Glimmen, tel. (050) 406 30 69

kinderen zelf meegebrachte

en georganiseerde

spelletjes gespeeld,

nageltjes gelakt en

uiteraard een vrolijke snuit

gehaald bij de schmink

kraam van Moniek en

Linda. Rond het middaguur

is het, na de onthulling

van de nieuwe naam van

onze dorpsschool, dan

tijd voor de hoognodige

versnapering. De lucht

van de barbecue verleidt

menig bezoeker en voor

je het weet staat iedereen

te smullen. De sfeer is

echt Glimmen en ook

het zonnetje laat zich

regelmatig even zien. De sportievelingen onder ons

zweten zich een ongeluk voor de eerste echte Oranjerun

van Glimmen met voor Thijs Bartelds de overwinning.

Voor wie de kroning van onze nieuwe Koning wil volgen is

er een bioscoopzaal in het dorpshuis ingericht compleet

met gratis oranje bittertje. Na de lunch is het tijd om te

swingen en gaat het jeugdhonkbestuur los met de jongere

jeugd van Glimmen. De kinderen (en stiekem zichtbaar

ook het bestuur zelf) genieten van de gratis drankjes, de

harde stoere muziek en niet te vergeten de zeepbellen. Als

je dan denkt dat dit het dan wel was gaat de live muziek

buiten los en genieten we van een eindeloos optreden

van Walter Jacobsen. Eerst voorzichtig, maar later gaat

Glimmen dan toch echt los. Een zeer geslaagde laatste

Koninginnedag in Glimmen dankzij ons VVV, alle andere

vrijwilligers en dankzij alle leuke inwoners die het feest

13_005_eeb_100x50mm_black.pdf 1 05-03-13 09:22

gemaakt hebben. Op naar Koningsdag!

21% BTW HALEN = 6% BETALEN

21% BTW HALEN = 6% BETALEN

21% BTW HALEN = 6% BETALEN

21% BTW HALEN = 6% BETALEN

Rijksstraatweg 110 Glimmen

T 050 - 406 33 36

M 06 - 216 124 24

H.P. Steenhuis, meer dan maatgevend

in piano’s en vleugels

Door jarenlange ervaring, vakbekwaamheid en volledige dienstverlening op het gebied

van piano’s en vleugels kunnen wij een goed advies geven en goede kwaliteit leveren.

De diensten die wij aanbieden zijn:

Stemmen - Onderhouden - Verhuren - Repareren - Restaureren - Intoneren - Transport

H.P. Steenhuis is tevens exclusief leverancier van Steinway & Sons.

Kom eens langs in onze toonzaal, waar u naar hartelust diverse piano’s

en vleugels kunt beoordelen op o.a. aanslag en klankkleur.

H.P. Steenhuis is o.a. dealer van:

Glimmer’lei - Mei 2013 5


Musical OBS de

Meent “Alles

heeft een kleur”

Donderdag 25 april hebben

alle kinderen van de Meent de

musical “Alles heeft een kleur” voor ouders en familie

opgevoerd. In een propvolle Groenenberg heeft iedereen

kunnen genieten van een toneelstuk dat werd afgewisseld

met zang en dans.

“Eerst was het land heel grijs toen wilden ze dat niet meer.

Toen gingen ze naar de regering en de Koningin om te

zeggen dat ze iets anders wouden. Toen ging het volk naar

andere kleuren om te kijken wat ze leuk vonden. Toen was

dat niet echt wat ze wilden dus toen gingen ze van alles

iets en toen was het kleurrijk. En op het einde kon je een

zakje chips halen en wat drinken” (Max & Esmee).

In “Alles heeft een kleur” had iedere groep een

Auto Eelde.nl

Tel: 050-3094940

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

www.autoeelde.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

6

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

eigen kleur en beeldde daarmee een land uit. De

volksvertegenwoordigers van het land van Grijs gingen

een kijkje nemen bij andere landen om te zien of het daar

beter was. Ze kwamen in het land van Groen waar heel

gezond werd geleefd en waar lollies en patat volledig

waren verbannen. Het land van Rood waar veel werd

geknuffeld en gekust. Maar ook het land van Goud waar

iedereen heel rijk was en waar nogal werd neergekeken

op de zogenaamd ‘minder bedeelden’. Uiteindelijk

keerden ze terug naar huis en kwamen ze tot het inzicht

dat een mix van alle kleuren het prettigst is voor iedereen.

In de musical is een leerzame en mooie boodschap op

creatieve wijze door de kinderen vertolkt. We kunnen

terugkijken op een fantastische en geslaagde avond.

Mei 2013 - Glimmer’lei


Koningsspelen CBS

de Marke

De kinderen uit groep 7/8 hebben

de Koningsspelen voor alle groepen georganiseerd. Ze

konden zich inschrijven voor verschillende commissies

zoals; organisatie, PR, versier- of activiteitencommissie.

Pieter en Wouter uit groep 8 zijn aangesteld als

bestuurders om het overzicht te bewaken. Vooraf zijn er

posters en uitnodigingen verspreid. Op de dag zelf was

de school mooi oranje aangekleed, de spelletjes zijn

voorbereid en klaargelegd in en om de school en er waren

extra activiteiten zoals schminken en een fietsenparade!

Stijn uit groep 2 en Luka uit groep 3 hadden hun fiets

het mooist versierd en werden gekroond tot koning en

koningin. In de pauze hebben we gesmuld van oranje

ranja en een oranje tompoes . Tot slot hebben we

gezongen en sloten de bestuurders de Koningsspelen met

een speech af. Ondanks het regenachtige weer, hebben

wij een hele leuke, Koninklijke ochtend gehad!

Dit kan simpel door een mail te sturen naar:

oranjerunglimmen@gmail.com

Onder vermelding van naam, adres en woonplaats, 2,5 of

7 km en je telefoonnummer.

Kosten voor deelname zijn e 4.- euro

Aan het einde van de run ontvang je een leuk aandenken

aan deze eerste Oranje Run.

Voor de laatste

ontwikkelingen en trends

in interieur en

woondecoratie.

Een spel van combineren en

experimenteren.

Met stoffen dessins en kleuren.

Raadhuisplein 18, Haren

Tel. (050) 534 48 19

Rijksstraatweg 205 - 9752 BH HAREN - Tel.: (050) 534 40 13

E-mail: info@boomker.nl - www.boomker.nl

Datum : 30 april 2013

Locatie : Terrein voor dorpshuis “ de Groenenberg”

Aanwezig zijn vanaf : 12.15 uur

Tijdstip aanvang run : 12.30 uur

Voor vragen : Vincent van Lang ( 06-18457693 )

Lente in Glimmen!

Buurten

Door Marjolein Dresden-Hommes

Het is alweer enige tijd geleden dat we u een kijkje bij de

‘buren’ hebben gegeven. Op een middag slaat mijn fiets

echter bijna vanzelf af bij mijn vroegere buren aan de

Parallelweg nummer 13. Eens even kijken of er iemand

thuis is. De achterdeur staat uitnodigend open dus ik

loop meteen door

naar binnen. Binnen

tref ik bewoonster

Anetta aan met haar

vaste oppas kind

Daniel. Daniel is

kind aan huis bij de

familie. Ze zijn net

terug van school en

ik mag aansluiten

bij een drankje en

wat lekkers. Anetta

lacht als ik vertel dat

ze aan de beurt zijn

voor de Glimmer’lei.

Ze was al ietwat op

haar hoede gezien

het huisnummer en

het jaar 2013. Het

Glimmens avontuur

begon voor Anetta

en haar man Arie alweer ruim twintig jaar geleden, nog

voordat hun zoon Fernand en later dochter Anniek

geboren werden. Ze woonden in Bedum, maar voor

Arie zijn werk moesten ze in de gemeente Haren komen

wonen. “Even wennen en ook wel spannend dat wij

uitgerekend naar het ‘sjieke’ Haren moesten verhuizen”,

aldus Anetta. De oude boerderij aan de Parallelweg

trok meteen hun aandacht; een echte uitdaging. Ze

verhuizen zonder veel te klussen aan de zeer uitgeleefde

Glimmer’lei - Mei 2013 7


en verwaarloosde woning. In de loop der jaren hebben

ze het huis en de tuin er omheen veroverd. Na een korte

tijd van wennen was het dorp Glimmen al snel echt thuis

voor het stel. “We hebben het ook gewoon getroffen

hier in de straat, het is een gezellige straat om te wonen

en iedereen staat voor elkaar klaar.” De eerste paar jaar

wonen Arie en Anetta in de huidige keuken waar zij hun

woonkamer en keuken ingericht hadden. Hun oudste

kind wordt geboren en Fernand slaapt in een kamertje

beneden. Arie klust dapper verder en Fernand krijgt zijn

kamer boven, waar zijn later geboren zusje ook een kamer

krijgt. Arie doet bijna alles zelf. Dit doet hij fluitend kan ik u

uit eigen ervaring melden. “Heel onplezierig, die lange tijd

in de verbouwing, maar achteraf is het het zeker waard

geweest” vertelt Anetta. Het huis wordt zichtbaar met

respect voor de oude woning opgeknapt en uiteindelijk

is ook de woonkamer voor in het huis een feit. Ze wonen

er inmiddels ontzettend mooi. “Vooral de vrijheid rondom

het huis is heerlijk. Je went er enerzijds aan, anderzijds

realiseer je je altijd weer hoe uniek dit plekje is”. Anetta

zou niet weten wat ze aan Glimmen zou veranderen als ze

daar alle controle over zou hebben. “Het is gewoon een

heerlijk dorp. Dat er niet veel winkels zijn, dat wist je van

tevoren en dat went snel. Ik mis de winkels niet. Misschien

dat er meer dingen voor de jeugd georganiseerd zou

kunnen worden. Meer kan ik echt niet verzinnen, het is

prima zo”.

Wandelexcursie

Onnerpolder

Samen met Waterbedrijf

Groningen verzorgt Het Groninger Landschap op

zaterdag 25 mei een rondleiding door het nieuw ingerichte

natuurgebied achter het pompstation: de Onner- en

Oostpolder.

Dit gebied herbergt

naast unieke natuur

-het is een Natura 2000

gebied- ook de functie

van waterwinning én het

gebied is sinds 1 januari

2008 officieel aangewezen

als waterbergingsgebied.

Dit houdt in dat het gebied

bij extreme wateroverlast

onder water worden gezet

en vormde aanleiding voor

Waterbedrijf Groningen

om tal van maatregelen te

treffen voor haar drinkwaterlocatie, midden in het gebied.

De werkzaamheden op het pompstation zijn nog in volle

gang, maar die in de Onnerpolder zijn alweer enige tijd

achter de rug. Aanleiding voor Waterbedrijf Groningen

en Het Groninger Landschap om een wandelexcursie te

organiseren en het gebied vanaf het pompstation te gaan

verkennen onder begeleiding van twee gidsen.

Weidevogels herkennen

Eerst zal onder het genot van een kop koffie een inleiding

worden gegeven door Waterbedrijf Groningen over alles

wat er de afgelopen jaren is gebeurd in en rondom het

gebied. Daarna nemen de gidsen van Het Groninger

Landschap de wandelaars mee het veld in, op zoek naar

de vele weidevogels in de Onner- en Oostpolder, zoals

kievit, grutto, wulp en tureluur. Verder is de kans groot dat

8

we verschillende eenden-soorten zullen zien zoals bijv.

de slobeend, krakeend enz. en dat we roofvogels zien

als buizerd, kiekendief, mogelijk zelfs een visarend en/of

een zeearend. Deze werd begin januari nog weer in het

gebied gesignaleerd!

Zaterdag 25 mei

De wandelexcursie is zaterdag 25 mei, 09.00 – 11.30

uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De

wandeling is circa 4 kilometer lang.

Start vanaf

Pompstation Onnen:

tussen Onnen en

Noordlaren rijdt u

de Waterleidingweg

op richting het

pompstation, hier

kunt zich melden

bij de slagboom

van Waterbedrijf

Groningen.

Einde bericht

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Waterbedrijf Groningen

Wiejanda Moltmaker, communicatieadviseur,

(050) 368 8635 of (06) 2044 1328

Raadplaat

Op de vorige raadplaat is niet één goede inzending

gekomen. De oplossing was; Dennenlaan 1a. Deze keer

misschien een makkelijker raadplaat. Mail de oplossing

naar: glimmerlei@gmail.com. Succes…

Mei 2013 - Glimmer’lei


Geachte Hare Majesteit

Koningin der Nederlanden

Lieve Beatrix

Hartelijk bedankt voor Uw jaren aan het Hof.

Wij hebben van uw aanwezigheid genoten

en zullen hier ook zeker nog jaren van mogen genieten.

Wij hebben met u meegeleefd en gevoeld.

U was onze koningin en zal dit in onze gedachten altijd blijven.

Ik ben geboren op 30 april 1988 en heb al mijn verjaardagen met u gevierd,

Dit jaar voor de laatste keer, vierden we de verjaardag van uw moeder samen.

Met heel Nederland vierden allen geboren op 30 april nog 1 maal met U Uw moeders

verjaardag.

Vanaf 2014 zal onze verjaardag voor het eerst een gewone verjaardag zijn.

En ook al vieren wij deze dag graag met U allen samen toch zijn wij ook blij,

dat wij weer jarig zijn op een gewone dag voor het volk.

Ons bezoek zal niet naar een Koninginnefeestje gaan of afbellen om op de markt te staan :)

Het zal even wennen zijn,en o wat zullen we het even missen,maar aan U en Uw moeder zullen

wij altijd op de 30ste van april denken.

Toch wil ik u ook bedanken want na jaren van plezier is onze verjaardag weer voor ons.

Ik besefte het me na uw mededeling op RTL 4.

en het horen van Koningsdag op 27 april.

Het voelde heel dubbel aan de ene kant blij met mijn eigen verjaardag,

en aan de andere kant een beetje sentimenteel want het was toch al die jaren heel speciaal

voor mij.

Ik ben geboren op Koninginnedag heb hier vele leuke herinneringen aan.

Ik ben nu zelf moeder, mijn dochtertje van 7 mocht even bij de tv komen zitten voor uw

mededeling op T.V.:

Lieve koningin bedankt voor uw tijd

-xxx- Juliëtte Maria Spaanstra

Lieve Koningin

Bedankt voor uw betrokkenheid en aandacht voor het Nederlandse volk.

Uw schoondochter wordt misschien het nieuwe Koninginnebeeld maar u zal altijd de moeder

van het volk blijven.

Ik dank u voor uw invloed in ieder van ons leven

God zij met U

Vriendelijke groet

Cariena Bouland

Wij danken U.

Glimmer’lei - Mei 2013 9


Vriendinnendag 19 april

Door Monica Nienhuis

Vrijdag 19 april om 16.00 uur was het dan zover, de start

van de Vriendinnendag! Na maanden lang voorbereiden

was de dag daar. Maar liefst 50 meiden tussen de 6 en 12

jaar waren op de velden van V.V. Glimmen aanwezig om

met z’n allen te voetballen. En wat was het een succes!

Het gatendoek, dribbeloefeningen en zelfs wedstrijden

werden er deze dag gespeeld. Door het enthousiasme van

alle kinderen en van alle vrijwilligers is deze dag een groot

succes geworden, met zelfs al een aantal aanmeldingen.

Heb jij meegedaan aan deze Vriendinnendag en wil je

graag nog een keer meetrainen? Dat kan!

Maandag:

E-meisjes (geboren in 2003/2004) 18.00 – 19.00 uur

D-meisjes (geboren in 2001/2002) 18.00 – 19.00 uur

Woensdag:

F-meisjes (geboren in 2005/2006/2007 (min. 6 jaar))

17.00 – 18.00 uur

E-meisjes 18.00 – 19.00 uur

D-meisjes 18.00 – 19.00 uur

Als je mee wilt trainen, laat dit dan even weten via

irisnienhuis.vvglimmen@gmail.com

Ook via deze weg willen wij alle vrijwilligers nogmaals heel

hartelijk bedanken voor hun hulp. Zonder jullie hadden wij

dit niet gekund!

Hopelijk tot volgend jaar!!

*** v.o.f. TECHNISCH INSTALLATIE BURO

10

SMID

GLIMMEN

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

* Elektra, gas en waterinstallaties.

* Sanitaire en verwarmingsinstallaties.

* Zink, dakbedekking en riolering.

* Verlichting.

Verbouw, nieuwbouw en renovatie.

Rijksstraatweg 64 Telefoon (050) 406 13 62

9756 AH Glimmen Fax (050) 406 28 72

50!

De jaren 60 waren vruchtbare

jaren, de ene na de andere

word 50 jaar.

Sommigen vieren het groots

met beach party’s of in

Amerikaanse stijl. Maar wat is

er nu dan te vieren? Je lichaam

takelt af, je gezichtsveld word

steeds minder en ga zo maar door.

Vrijdagavond 10 uur vraagt mijn zoon; pap wanneer ga

je naar bed? Ik zie de bui al hangen dat ze de tuin gaan

versieren en ik zeg: ik kijk deze leuke film uit en ga dan

naar bed (wat een shit film). Om 11 uur kunnen ze de ogen

niet meer open houden en ze gaan allemaal naar bed.

Om 23.30 uur ga ik ook naar bed, ik lig net of mijn vrouw

zegt; ik moet even naar de wc en de kinderen gaan ook

naar beneden (in de rij voor de wc, jajaa). Ik val in slaap,

de volgende dag word ik vroeg (7 uur) wakker gemaakt

door mijn zoon. Hé ouwe, wakker worden! Kan ik es

lekker uitslapen, moet ik er weer vroeg uit. Beneden

gekomen staat er een ontbijtje voor mij klaar (ik krijg

morgens alleen geen hap door

mijn keel). Mijn psychiater zei de

vorige week nog: laat het over u

heen komen.. hij heeft makkelijk

praten, hij is nog lang geen 50.

Auto’s luid toeterend door de

straat ( hangt een spandoek 3

keer toeteren), wat een herrie,

als je een feestje hebt in het

dorpshuis en het loopt tegen

1.30 uur dan is de politie er,

waar zijn ze nu? Buiten zie ik

een pop in de tuin zitten met

een overall aan. Punt 1: ik lijk er

niet op en punt 2: ik ben toch

geen boer? De buren feliciteren

me en zeggen; nu weet je ook

waar Abraham de mosterd

haalt. Of ik dat niet weet; je gaat naar Abrahams mosterd

makerij en je koopt het gewoon daar in de winkel.

`s Avonds op bed vraagt mijn vrouw of ik het een leuke

dag vond. Ik bedank haar voor een heerlijke leuke dag en

denk; volgend jaar ben jij aan de beurt! Dan word jij 50 en

dan krijg jij een dag om nooit te vergeten…

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Jordan Van Dijken

Steegakkers 6

9479 PW Noordlaren

Telefoon:

050 - 4090045

Mobiel:

06 - 506 480 81

E-mail:

info@jordanvandijken.nl

www.jordanvandijken.nl

Mei 2013 - Glimmer’lei


Open Huis De Dilgt 1 juni

Op zaterdag 1 juni van 11.00-14.00 uur is er een open (t)

huis in De Dilgt te Haren. De zorginstelling voor ouderen

ontvangt gasten met een kopje koffie en verzorgt

rondleidingen. In De Dilgt wonen ouderen met een

zorgindicatie, maar er zijn ook afdelingen revalidatie

en dagbehandeling. De Dilgt (onderdeel van ZINN)

onderscheidt zich door een open en huiselijke sfeer,

waarbij alles er op is gericht dat ouderen nog een

waardevol en levendig leven kunnen leiden, ondanks

beperkingen.

Tijdens de open dag wordt

ook informatie gegeven over

opname, indicatie en financiële

aspecten van ouderenzorg.

Zie: www.zinnzorg.nl

Agenda:

Dorpshuis “de Groenenberg”

Periode 1 juni t/m 30 juni 2013

za. 1 juni 20.00 uur Klaverjassen

ma. 3 juni 20.15 uur Vergadering

Dorpshuisbestuur

di. 4 juni 19.00 uur Clubavond biljartclub

Groenenberg

di. 11 juni 19.00 uur Clubavond biljartclub

Groenenberg

20.00 uur Glimmerlei

do. 13 juni 10.00 uur Quilting Bee

di. 18 juni 19.00 uur Clubavond biljartclub

Groenenberg

19.00 uur Musical basisschool

de Marke

di. 25 juni 19.00 uur Clubavond biljartclub

Groenenberg

HOVENIERSBEDRIJF

De natuurtuin

Ontwerp, aanleg, onderhoud en advies

Kwekerij, voorbeeldtuin en tuinwinkel

o.a. biologische rozen, planten, Sneeboer gereedschap,

vorstbestendige potten, tamme kastanjehout.

Kijk voor cursussen en opendagen op onze site.

Open: hoveniersbedrijf hele jaar. Kwekerij, voorbeeldtuin, tuinwinkel

(van 1/4 tot 1/10) vrijdags van 10.00 tot 16.00

en zaterdags van 9.00 tot 13.00

Viaductweg 52 - 9751 HS Haren - (050) 406 14 42 - www.natuurtuin.nl

Huiswerkbegeleiding:

maandag t/m donderdag

dagelijks van 15.00 tot 18.00 uur

behalve tijdens de schoolvakanties

tel. huiswerk-begeleider:

06 38005198

Dorpshuis de Groenenberg

Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen Tel 050 4062661

INCEON ZOMERCURSUS

ICOONSCHILDEREN

data 22 juli t.m 26 juli 2013

plaats atelier aan het zandpad

adres Hoge Hereweg 27, Glimmen

tijd 09.00-12.30 uur & 13.30/16.00 uur

docenten Reijke Nieman & Gea Fictoor

maximaal 8 personen

prijs € 200.-/280.- (naar inkomen)

• exclusief iconenplank en bladgoud

• inclusief koffie/thee en soep

• eigen lunch meebrengen


keus afbeelding icoon in

overleg

opgave voor 10 juli 2013

info & opgave

www.aanhetzandpad.nl

info & opgave

www.ikonenrijk.nl

GOED VERZORGD BETER GEVOEL

Rijksstraatweg 90

Glimmen

050 - 406 41 35

profeel-mammacare.nl

Speciaalzaak in

borstprothesen,

lingerie

en badkleding

“Vakkundig

en betrokken”

Glimmer’lei - Mei 2013 11


Rebus

12

Kleurplaat

Kinderhoek

Colofon

Glimmer’lei is als uitgave van

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

dorpskrant. De krant verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus iedere maand.

Postadres:

Markeweg 17a,

9756 BZ Glimmen

Advertenties en

administratie:

Rijksstraatweg 32,

9756 AG Glimmen

Telefoon: (050) 406 14 90

E-mail:

glimmerlei@gmail.com

Bezorging:

Monica Nienhuis

Redactie:

Hein Bloemink,

Jitske Bruinenberg,

Marjolein Dresden-Hommes,

Kirsten Pebesma en

Gert Nienhuis

Fotograaf:

Willem Bakker en

Carolien de Klein

Aanleveren kopij:

bij voorkeur per mail

Kopij inleveren vóór:

16 juni.

Verspreidingsweek: 26.

Glimmer‘lei downloaden:

www.glimmen.net en

www.pb-glimmen.nl

Voor contact met of info over

Plaatselijk Belang kunt u contact

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Mei 2013 - Glimmer’lei

More magazines by this user
Similar magazines