100% deelname verbeterplan Spindel! - Gemeente Emmen

emmen.nl

100% deelname verbeterplan Spindel! - Gemeente Emmen

In Emmer Compascuum staat er het komende jaar veel te gebeuren. Om u op de hoogte te houden van de

ontwikkelingen en werkzaamheden plaatsen Lefier ZuidoostDrenthe en gemeente Emmen vanaf nu maandelijks

informatie in ‘Ons Compas’. Wij houden u ook op de hoogte via www.emmen.nl/emmercompascuum

100% deelname verbeterplan Spindel!

In februari konden de huurders van de 21 huurwoningen

aan de Spindel in een modelwoning, Spindel 12, de keuken-,

toilet- en doucheverbeteringbekijken. Medewerkers van

Lefier gaven de bewoners informatie over het verbeterplan.

Ze konden kiezen uit verschillende tegels, keukenbladen

en kleuren van de keukenkastdeuren. De meesten waren

enthousiast over wat ze zagen en hoorden. Dit resulteerde

erin dat iedereen aan dit verbeterproject wil meedoen.

100% deelname, een prachtig resultaat!

Voorstel nieuwe gevels

Naast de verbetering in

de woningen krijgen de

huurwoningen nieuwe gevels.

Alle bewoners konden aan de

hand van twee voorstellen hun

voorkeur aangeven. Ondanks

kritische opmerkingen vonden

de meesten de gevel met de

schuine kanten (variant 1)

het mooist. Samen met de

bewonersgroep en de architect

zijn de opmerkingen besproken.

Variant 1 wordt nu verder

verfijnd en uitgewerkt.

Voorlichting Advies

Commissie

De Voorlichting Advies

Commissie (VAC) keek mee

bij de voorlichting en gaf

schriftelijk advies. De leden

van de commissie waren

goed te spreken over de

keuzemogelijkheden en de

inhoud van het verbeterplan.

Ook waren ze positief over de

presentatie van de gevels.

Hoe nu verder?

Er wordt een nieuwe planning

gemaakt. Voor Lefier aan de

slag kan, moet bekend zijn

hoe de nieuwe gevels eruit

komen te zien. Verder moet

er nog veel worden geregeld.

Vergunningen, besluiten, de

aanbestedingen... en alles kost

veel tijd. Verwacht wordt dat

na de bouwvakvakantie gestart

wordt met de werkzaamheden

en eind dit jaar klaar zijn.


Vertraging aan de Spil

De oplevering van de eerste 26 nieuwbouwwoningen aan de Spil is waarschijnlijk half mei, ongeveer zes weken later dan

gepland. Dit zijn de levensloopbestendige woningen voor één of twee personen en acht ééngezinswoningen.

Er is een achterstand

Deze achterstand komt door

de steeds terugkerende

en aanhoudende winter.

Een definitieve datum van

oplevering is nog niet bekend,

omdat de aannemer achter

loopt met de werkzaamheden,

zoals het mestelwerk, het

voegwerk, het leggen van de

vloeren en de dakbedekking.

Ook de nutsbedrijven lopen

door de vorst achter met de

aansluitingen. De medewerkers

van Lefier zijn van plan om

in mei een inmeetdag voor

de toekomstige huurders te

organiseren. Deze huurders

kunnen dan alvast alle kamers

opmeten voor bijvoorbeeld

behang, vloerbedekking

en gordijnen. Ook is het

de bedoeling om voor alle

belangstellenden een open huis

te organiseren.

Eindoplevering

De medewerkers van Lefier

vinden het erg vervelend dat

de planning doorschuift. Lefier

houdt de toekomstige huurders

goed op de hoogte over de

stand van zaken. Gelukkig loopt

de oplevering van de andere

24 ééngezinswoningen geen

gevaar. Dit staat nog steeds

voor de bouwvakvakantie

gepland. De inschrijving verliep

goed en alle woningen zijn nu

verhuurd.

Webcam volgt bouw Multifunctioneel Centrum

De gemeente Emmen en Lefier

willen bewoners, ondernemers

en andere betrokkenen goed

informeren over de vele

bouwprojecten in de gemeente.

Niet alleen in woord, maar

ook in beeld. Dat willen we

onder andere doen door het

plaatsen van webcams bij

verschillende bouwprojecten.

Ook de bouw van het

Multifunctioneel Centrum in

Emmer Compascuum gaan we

volgen. De webcam wordt in

week 15/16 geplaatst.

De foto’s van de webcam, de

filmpjes en eventueel ander

beeldmateriaal komen op een

speciale site: emmen.nl/inbeeld.

Deze website is sinds woensdag

3 april online. De homepage

heeft een plattegrond met een

overzicht van alle webcams in

de gemeente Emmen.

Foto’s en filmpje

Tussen 06.00 uur en 19.00 uur

maakt de webcam elke minuut

een foto van de bouwplaats.

Daarbuiten wordt één keer per

5 minuten een foto gemaakt.

Bezoekers kunnen via een

archief in de tijd terugbladeren.

Elke twee weken maken we

een kort filmpje door 14 foto’s

snel achter elkaar te zetten.

Als het project is afgerond,

monteren we de foto’s tot een

filmpje zodat de bouw in een

sneltreinvaart is te zien.

Privacy

De foto’s van de webcam

komen in lage resolutie op

emmen.nl/inbeeld. We zorgen

ervoor dat de foto’s niet in

strijd zijn met de privacy.

Bijvoorbeeld door de webcam

op zo’n afstand te plaatsen dat

mensen onherkenbaar worden

of zo’n hoek te kiezen dat

nummerborden onleesbaar zijn.


Veilig van en naar school

Bijna midden in alle bouwactiviteiten in Emmer-Compascuum

staat basisschool CBS Braakhekke. Tegenover het schoolplein

verrijzen nieuwe woningen van rode baksteen. Een eindje

verderop werken bouwvakkers aan het nieuwe multifunctionele

centrum. De bouwactiviteiten van Lefier en gemeente Emmen

zijn niet alleen goed te zien, maar ook te horen.

Grote vrachtwagens en

shovels ronken met de nodige

decibellen langs en over de

bouwplaats. In de school zelf

heerst stilte. De gangen zijn

leeg, de kinderen aan het werk

in de klaslokalen. Directeur

Cees Dijkstra: “Dat past bij de

rustige en stabiele school die

Braakhekke is.”

Groei

Cees Dijkstra begon vorig

jaar als interim-directeur. “Ik

had wel eens van Emmer-

Compascuum gehoord,

maar wist niet dat het

zo’n groot dorp was, met

9000 inwoners en maar

liefst zeven basisscholen!”

Het leerlingenaantal van

CBS Braakhekke groeit -

tegen de trend in. Ook de

toekomstige bewoners van de

nieuwbouwwoningen hebben

al een leerling aangemeld.

Dijkstra verwacht dat er nog

meer zullen volgen.

bijvoorbeeld wat de machines

deden – dat vonden vooral

de jongens interessant! – ,

maar ook wat een dode

hoek is en hoe het kan dat

de vrachtwagenchauffeur

je dan echt niet ziet. De

kinderen mochten ook op de

bouwplaats zelf kijken, dat

vonden ze het heel spannend.

Die grote zandbult lijkt leuk,

maar is reuze gevaarlijk als

het zand begint te schuiven.

Ze snapten best dat ze daar

niet moeten gaan spelen. De

boodschap bleef ook hangen,

want een dag later hoorde

ik ze tegen andere kinderen

zeggen: ‘Nee, daar mag je

echt niet komen, hoor!’

Veiligheid

Een veilige route van en naar

school is een voortdurend

aandachtspunt voor directeur

Dijkstra. “De gemeente heeft

aparte aan- en afvoerroutes

voor het bouwverkeer

aangelegd. Dat werkte prima,

totdat de aanleg van de

riolering startte. Toen werd

bijna alles afgesloten en

concentreerde al het verkeer

zich op een paar wegen waar

ook de kinderen langs gingen.

Na overleg met projectleider

Herrald van der Helm van de

gemeente en de opzichter

van de bouw, hebben we een

haal- en brengroute ingesteld

aan de voorkant van de school,

langs de Spindop. De wegen

om de school die door de bouw

heen liepen, zijn vervolgens

afgesloten. Alleen het bouwen

bestemmingsverkeer mag

er nog langs. We adviseerden

ouders ook om de kinderen

deze periode te brengen en te

halen. Het gaat heel goed zo.

De kermis zorgde even voor

overlast, maar dat gold vooral

voor de bewoners. ”

Uitzicht

De kamer van directeur

Dijkstra kijkt uit op het

schoolplein met daarachter de

nieuwbouwwoningen. Zo te

zien zijn ze bijna klaar. Hij knikt.

“Dat klopt. Als ik het goed heb,

worden de eerste woningen

opgeleverd voor de zomer. De

werkzaamheden in deze buurt,

zoals de bouw van het MFC en

andere nieuwbouwwoningen,

gaan zeker nog wel een jaar

door.” Hij wijst naar buiten.

“We kijken straks uit op de

schuurtjes van de nieuwe

huizen. We hopen dat Lefier

ervoor kan zorgen dat het

een beetje groen wordt. Dan

hebben wij ook een leuk

uitzicht.”

De bouw van de woningen

langs het schoolplein

startte vorig jaar na de

zomer. Daarvoor waren de

wethouder en projectleider

van de gemeente Emmen al

bij CBS Braakhekke op bezoek

geweest om leerlingen en

leerkrachten meer te vertellen

over de bouwactiviteiten.

Spannend

Juf Margriet Planting: “De

projectleiders vertelden

Een veilige route van en naar school is een voortdurend aandachtspunt voor directeur Cees Dijkstra.

More magazines by this user
Similar magazines