06.01.2014 Views

Informatiegids WIJ(Z) Vooruit - Gemeente Hardenberg

Informatiegids WIJ(Z) Vooruit - Gemeente Hardenberg

Informatiegids WIJ(Z) Vooruit - Gemeente Hardenberg

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Werk<br />

Inkomen<br />

Jeugd<br />

Zorg<br />

<strong>WIJ</strong>(Z) VOORUIT!<br />

De informatiegids voor<br />

werk, inkomen, jeugd en zorg<br />

Bewaarexemplaar 2013


ADVERTORIAL<br />

Hersenletsel door een beroerte,<br />

ongeluk of chronische ziekte…<br />

en dan?<br />

Ongeveer 1 op de 4 mensen krijgt te maken met hersenletsel ten gevolge van een beroerte,<br />

ongeluk of chronische ziekte. De gevolgen van hersenletsel verschillen van persoon tot<br />

persoon: geheugenproblemen, niet meer kunnen lopen, agressie of epileptische aanvallen.<br />

Wat overeenkomt, is dat ze allemaal een breuk in de levenslijn ervaren: het leven voor<br />

hersenletsel was totaal anders dan het leven er na.<br />

Na de revalidatie<br />

Mensen met hersenletsel en hun omgeving kunnen na de revalidatie terecht bij Interakt-<br />

Contour. Haar medewerkers ondersteunen cliënten bij het hervinden van hun eigen kracht,<br />

zelfstandigheid en hun rol in de maatschappij. De ambities en doelen van de cliënt zijn hierbij<br />

het uitgangspunt. Of het nu gaat om opnieuw leren koken, zoeken naar passend vrijwilligerswerk<br />

of leren omgaan met de beperkingen: InteraktContour biedt de juiste zorg, behandeling<br />

en begeleiding. Bij de cliënt thuis, in een activiteitencentrum of op een woonlocatie.<br />

“Hard op weg om weer gelukkig te worden”<br />

In 2010 kreeg Esther (47)<br />

een beroerte. Veel weet ze er<br />

niet meer van. “Ik voelde me<br />

niet goed en ging douchen.<br />

Toen raakte ik weg.” Esther<br />

praat fragmentarisch. Roept<br />

tijdens het praten herhaaldelijk<br />

uit: “hoe moet ik dat nu<br />

zeggen?” Na haar revalidatie<br />

woont Esther weer thuis.<br />

Gelukkig krijgt ze hulp in haar<br />

omgeving en van familie.<br />

Toch loopt ze nog tegen veel<br />

dingen aan. “Plannen en<br />

structuur houden is een ramp.<br />

Zelfs koken is daardoor lastig.”<br />

Esther kwam in contact met<br />

InteraktContour. Ze krijgt twee<br />

maal per dag hulp bij de<br />

dagelijkse verzorging. En eens<br />

per week komt Bas, die haar<br />

helpt met administratie en de<br />

weekplanning. Esther bezoekt<br />

het activiteitencentrum waar<br />

ze ontdekt wat ze wel goed<br />

kan en waar haar ambitie ligt<br />

voor de toekomst.<br />

Een positieve vrouw. Zo zien<br />

mensen Esther. “Maar ik heb<br />

wel eens sombere momenten.<br />

Toch ben ik hard op weg om<br />

weer gelukkig te worden!”<br />

InteraktContour in <strong>Hardenberg</strong><br />

Activiteitencentrum de Bramer:<br />

doelgerichte activiteiten naar de wens<br />

van de cliënten. Taaltrainingen, websites<br />

maken, film- en fotografiebewerking,<br />

creatieve activiteiten, koken en bakken,<br />

geheugentraining en educatie.<br />

Begeleiding thuis: begeleiding en<br />

ondersteuning bij administratie,<br />

structuur en dagelijkse verzorging.<br />

Volledig pakket thuis: zelfstandig<br />

wonen met 24 uur zorg onder<br />

handbereik. Mensen die (nog) niet<br />

zo zelfstandig zijn maar wel graag<br />

thuis willen blijven wonen kunnen<br />

gebruik maken van dit pakket: zorg<br />

en begeleiding in eigen huis.<br />

Woonlocatie de Bramer: zo zelfstandig<br />

mogelijk wonen met zorg en begeleiding<br />

afgestemd op de zorgvraag.<br />

Kijk voor meer informatie op www.interaktcontour.nl of bel 0341 255 777.


3<br />

Voorwoord<br />

<strong>WIJ</strong>(Z) <strong>Vooruit</strong><br />

De <strong>WIJ</strong>(Z) <strong>Vooruit</strong> 2013 is een informatiegids (bewaarexemplaar) op het gebied van<br />

werk, inkomen, jeugd en zorg. Er zijn niet alleen veel organisaties in onze gemeente<br />

die u van dienst kunnen zijn, maar ook veel regelingen zoals subsidies of fondsen<br />

waarop u mogelijk een beroep kunt doen. Ik begrijp dat het soms lastig is om te<br />

bepalen waar en bij wie u kunt aankloppen met uw specifieke vraag.Met deze<br />

informatiegids proberen wij u in ieder geval op weg te helpen en de weg te wijzen,<br />

omdat wij de gegevens van die organisaties en regelingen voor u zoveel mogelijk op<br />

een rij hebben gezet.<br />

Uiteraard staat voor mij als wethouder de<br />

mens ook altijd centraal en daarom vindt u<br />

in deze gids interviews met inwoners van de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>. Verschillende personen<br />

met allemaal hun eigen verhaal en hun<br />

eigen bijzondere ervaringen én adviezen. Met<br />

een klein beetje hulp van anderen hebben zij<br />

hun leven weer een nieuwe richting kunnen<br />

geven.<br />

Ik hoop en verwacht dat deze gids u kan helpen,<br />

wanneer u bijvoorbeeld een advies of<br />

ondersteuning wilt bij het zoeken van werk<br />

of wanneer u een hulp nodig heeft bij het<br />

invullen van moeilijke formulieren.<br />

Wilt u na het lezen van deze gids nog meer<br />

weten? Dan kunt u kijken op de website van<br />

de gemeente <strong>Hardenberg</strong> www.hardenberg.nl<br />

of uw vraag telefonisch stellen via 14 0523.<br />

In 2013 staan we opnieuw graag voor u<br />

klaar!<br />

Wethouder<br />

René de Vent<br />

Wij(z) vooruit!


’s Heeren Loo is onderdeel van ’s Heeren Loo Zorggroep<br />

Erik: Nooit gedacht dat ik nog<br />

eens bij het Leger des Heils<br />

terecht zou komen. Natuurlijk niet.<br />

En toch ben ik blij dat ik de stap<br />

genomen heb. Het was moeilijk<br />

in het begin, maar ik kon niet<br />

anders. Nu gaat het goed met<br />

me, ik blow niet meer, ga weer<br />

naar school en heb goed contact<br />

met mijn moeder. Later wil ik in de<br />

Je bent welkom<br />

bij ons als je<br />

hulp nodig hebt!<br />

HULP IS NOOIT VERDER WEG DAN 038 4671940<br />

Slaap je op straat of in de nachtopvang?<br />

Woon je nu eens bij een vriend dan weer bij familie?<br />

Word je uit je huis gezet of ben je daar bang voor?<br />

Heb je een plek nodig, waar je je veilig kunt voelen?<br />

Groeien de problemen je boven het hoofd?<br />

Is er (te) veel aan de hand in je gezin?<br />

Je bent welkom bij ons als je hulp nodig hebt!<br />

Bij acute nood hebben we een veilige plek voor je waar je tot rust kunt komen.<br />

Dat kan in een noodopvang, in een voorziening voor beschermd wonen, maar<br />

ook in een door ons gehuurde woning. Van daaruit begeleiden we je naar een<br />

eigen plek en helpen we je om weer deel uit te maken van de samenleving.<br />

Ook in je eigen huis kunnen we je bezoeken om van je te horen waar je<br />

ondersteuning bij nodig hebt.<br />

hulpverlening aan het werk.<br />

Voorzieningen voor Zwolle e.o.<br />

Dagopvang Bonjour<br />

Nachtopvang Nel Bannink<br />

Dagbesteding De Workshop<br />

Crisisopvang<br />

Voorzieningen voor Beschermd Wonen<br />

Take Off Opvang voor (zwerf)jongeren<br />

Soepbus<br />

Ambulante woonbegeleiding<br />

(alle voorzieningen bereikbaar via 038 467 1940<br />

of per mail ccpzwolle@legerdesheils.nl)<br />

Meer info: www.legerdesheilsoverijssel.nl


5<br />

Belangrijke<br />

telefoonnummers<br />

Hulpdiensten<br />

Kindertelefoon (dagelijks 14.00-20.00 uur)<br />

0800-0432<br />

Mantelzorglijn<br />

0900-2020496<br />

Noodopvang <strong>Hardenberg</strong><br />

0523-263244<br />

<strong>Gemeente</strong><br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

14 0523<br />

Vanuit het buitenland<br />

0031-523289111<br />

Stichtingen en instanties<br />

(maatschappelijk)<br />

Algemeen Maatschappelijk Werk, Carinova<br />

0900-8662<br />

Stichting de Stuw<br />

0523-267478<br />

Stichting Limor, maatschappelijke opvang<br />

0900-4857545<br />

RIBW IJssel-Vecht<br />

0523-273581<br />

GGD IJsselland<br />

038-4281428<br />

Stichting de Driehoek<br />

038-4268520<br />

Stichting Present<br />

0523-271666<br />

Stichtingen en instanties<br />

(zorg, werk)<br />

Stichting Philadelphia<br />

038-4538702<br />

MEE IJsseloevers<br />

0529-452011<br />

Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ<br />

088-789110 Assen<br />

0900-2352989 Zwolle zorgtoewijzing<br />

0900-7424636 Zwolle Pgb<br />

Wmo-INgang<br />

14 0523<br />

Stichting Baalderborg<br />

0523-287100<br />

Platform Gehandicapten <strong>Hardenberg</strong><br />

0523-267478<br />

Stichting Vechtgenoten<br />

0529-455767<br />

GGD IJsselland<br />

038-4281428<br />

Stichting Sprank<br />

088-0070700 Zwolle hoofdkantoor<br />

Saxenburgh Groep<br />

0523-276000<br />

Ambiq <strong>Hardenberg</strong><br />

0523-260033<br />

Bureau Jeugdzorg<br />

038-8514800<br />

Trias Jeugdhulp<br />

038-4564600<br />

Dimence<br />

038-4692200<br />

Stichting Interakt Contour<br />

0523-273930<br />

Huiselijk geweld<br />

Steunpunt huiselijk geweld<br />

0900-1262626<br />

Vrouwenopvang Overijssel<br />

038-4222495<br />

Kadera, aanpak huiselijk geweld<br />

0900-4333333<br />

Werk en Uitkering<br />

Werkplein <strong>Hardenberg</strong><br />

(aanvraag uitkeringen)<br />

0523-289750<br />

PaRT <strong>Hardenberg</strong><br />

0523-265424<br />

Uitkeringen<br />

0523-289777<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke Krediet Bank<br />

0528-263830 Hoogeveen<br />

0592-366099 Assen<br />

Sociaal Cultureel Fonds<br />

14 0523<br />

Stichting Christelijke Schuldhulppreventie<br />

038-820011<br />

Larcom (Sociale Werkvoorziening)<br />

0529-408080<br />

ATC <strong>Hardenberg</strong><br />

0523-216314<br />

Verslavingszorg<br />

Tactus verslavingszorg<br />

038-4560760<br />

Moedige Moeders Dedemsvaart<br />

06-34293567<br />

Jongeren<br />

RMC, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt /<br />

Voortijdige Schoolverlaters<br />

0523-289750<br />

Centrum voor Jeugd en Gezin<br />

088-0030065<br />

Jongerenloket<br />

0523-289770<br />

Ondersteuning<br />

Cliëntenadviesraad (de Stuw)<br />

0523-267478<br />

Adviesraad Wmo<br />

0523-629340<br />

Stichting Seniorenraad (de Stuw)<br />

0523-267478<br />

Humanitas thuisadministratie<br />

0523-615002<br />

Formulierenbrigade (de Stuw)<br />

0523-267478<br />

WSW raad<br />

0524-561037<br />

Mantelzorg Ondersteuning<br />

0900-8662<br />

Rechtshulp<br />

Rechtshulp Oost Advocaten<br />

038-4255999<br />

Juridisch Loket<br />

0900-8020<br />

Raad & Recht<br />

0523-273666<br />

Ondersteuning bij<br />

armoede<br />

Stichting Arme kant van Avereest<br />

0523-613642<br />

Stichting Voedselbank<br />

06-34120614<br />

Vluchtelingenwerk<br />

VluchtelingenWerk <strong>Hardenberg</strong><br />

0523-282828<br />

Vragen aan<br />

uw gemeente?<br />

hardenberg.nl<br />

14 0523<br />

<strong>Hardenberg</strong> heeft Antwoord c<br />

Voor alle vragen aan de gemeente<br />

Wij(z) vooruit!


Voeding is -naast lekker en gezellig- ook belangrijk voor onze<br />

gezondeid ee vragen over voeding o de voeding van kind<br />

Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies:<br />

Telefonisch 0523-764005<br />

o per mail: inodiestengroepnl<br />

Voedingsproblemen bij zangerscap o kinderen - voedselovergevoeligeid -<br />

maagdarmklacten - eetstoornissen - groeiacterstand - overgeict - ondergeict -<br />

diabetes - art- en vaatziekten - ka- en slikstoornissen en veel meer<br />

Van mens tot mens<br />

Zorgverleners<br />

Leer voor je leven<br />

Heeft uw kind leer- of<br />

gedragsproblemen?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

U kunt bij Psychologische Dienstverlening IJsselgroep<br />

terecht voor:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Voor meer informatie kunt<br />

u op werkdagen bellen<br />

met 088 093 15 15 of mail<br />

pdij@ijsselgroep.nl of kijk<br />

op www.ijsselgroep-pdij.nl.


7<br />

Werkplein <strong>Hardenberg</strong><br />

Dat werkt!<br />

Op het Werkplein <strong>Hardenberg</strong> draait alles om werk. Bij binnenkomst bevindt u zich meteen in het midden van het Werkplein.<br />

U vindt er meerdere organisaties op het gebied van werk, inkomen en opleiding, maar ook informatiemateriaal.<br />

De medewerkers van de balie van het<br />

Werkplein brengen u graag naar de juiste<br />

persoon of afdeling.<br />

Openingstijden<br />

Het Werkplein is geopend op maandag t/m<br />

vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De gemeentelijke<br />

loketten zijn geopend op maandag t/m<br />

donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op<br />

vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.<br />

Wat is Werkplein <strong>Hardenberg</strong>?<br />

Werkplein <strong>Hardenberg</strong> is hét informatiepunt<br />

voor leren en werken. Op het Werkplein<br />

werken de teams Werk en Inkomen van de<br />

Bestuursdienst Ommen-<strong>Hardenberg</strong> samen<br />

met andere organisaties op het gebied van<br />

werk, inkomen en zorg. Zo vindt u er het<br />

Ondernemersstartpunt, bureau Jeugdzorg,<br />

opleidingscentra, re-integratiebedrijven en<br />

het Jongerenloket. Het doel van het Werkplein<br />

is om werkzoekenden aan het werk te krijgen.<br />

Jongerenloket, jouw kans op werk en<br />

scholing!<br />

Ben je jonger dan 27 jaar? Heb je<br />

geen baan of opleiding? Dan biedt<br />

het Jongerenloket je hulp en<br />

advies bij het vinden van een<br />

opleiding, een baan of een combinatie<br />

hiervan. Ook kun je<br />

informatie krijgen over een<br />

inkomensvoorziening, vacatures,<br />

een beroeps- of schoolkeuzeonderzoek,<br />

schulden en<br />

(jeugd)hulpverlening.<br />

Het Jongerenloket is jouw<br />

kans op werk en scholing!<br />

Ondernemersstartpunt<br />

Startende ondernemers kunnen bij het<br />

Ondernemersstartpunt terecht voor<br />

bedrijfsadvies, de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden<br />

of coaching door<br />

(oud-)ondernemers. Het Ondernemersstartpunt<br />

biedt tevens de mogelijkheid tot<br />

netwerken met collega-ondernemers en<br />

fungeert als klankbord voor startende<br />

ondernemers. De gemeente <strong>Hardenberg</strong>,<br />

Hogeschool Windesheim, de Kamer van<br />

Koophandel en De Koepel werken samen in<br />

het Ondernemersstartpunt. U vindt het<br />

Ondernemersstartpunt direct bij de ingang<br />

op het Werkplein in het LOC <strong>Hardenberg</strong><br />

aan de Parkweg in <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Meer informatie vindt u op internet bij<br />

www.starteninhardenberg.nl.<br />

Meer informatie?<br />

Hebt u vragen of wilt u meer informatie<br />

ontvangen over uw mogelijkheden.<br />

Kom eens langs bij Werkplein <strong>Hardenberg</strong>,<br />

parkweg 1-7 in <strong>Hardenberg</strong> of bel naar<br />

14 0523.<br />

Wij(z) vooruit!


8<br />

Vrije vogel regelt zijn<br />

zaakjes liever zelf<br />

Het leven van Willem Merjenburgh nam in februari 2012 abrupt een wending.<br />

Na zeven dienstjaren ging zijn baas failliet en stond de 28-jarige Bergentheimer op<br />

straat. Hij greep het moment aan om het op eigen benen te proberen. De toekomst<br />

staat scherp op zijn netvlies: een goed lopend eigen bedrijf: Merjenburg Infra.<br />

Nieuwe koers<br />

Lef kan de 28-jarige Willem Merjenburgh<br />

niet worden ontzegd. In een tijd dat de<br />

bouwsector door diepe dalen gaat, begint de<br />

Bergentheimer ijskoud voor zichzelf.<br />

Op 16 april 2012 beklonk hij zijn nieuwe<br />

status door zich in te schrijven bij de Kamer<br />

van Koophandel. In de ontgroeningsfase<br />

verhuurt hij zichzelf voornamelijk als<br />

uitvoerder op het gebied van grond-/ weg-/<br />

waterbouw en dienstverlening.<br />

‘Als je goed weet wat je wilt en jezelf goed<br />

verkoopt, heb je grote kans van slagen.<br />

En ik heb vanuit mijn oude werkkring veel<br />

contacten, dat maakt het iets makkelijker.<br />

De enige onzekerheid van jezelf verhuren is<br />

dat je ook als eerste weer weg bent. Maar<br />

als je het in deze tijd redt, red je het altijd.<br />

Ik ben niet bang aangelegd. Als ik moet<br />

kiezen tussen zekerheid en risico ga ik voor<br />

het laatste.’<br />

Werkgebied<br />

Het blijkt tot nu een geslaagde sprong.<br />

Sinds zijn aanmelding bij de KvK heeft hij<br />

geen dag stil hoeven zitten en ook na de<br />

bouwvak lachen de klussen hem toe.<br />

Waarmee hij de problemen in de bouw niet<br />

wil relativeren. ‘Er is nog steeds werk zat,<br />

maar de prijzen staan flink onder druk.<br />

Daarin verschilt de woningmarkt toch wel<br />

van andere sectoren, al loop ik zelf minder<br />

risico omdat ik mezelf verhuur.’ Hoewel<br />

Merjenburgh zich op het moment voornamelijk<br />

verhuurt, fungeert hij ook als aannemer.<br />

Zijn huidige werkgebied concentreert zich in<br />

de gemeente <strong>Hardenberg</strong>. ‘Maar als het<br />

moet werk ik door het hele land. Zo ging dat<br />

ook bij mijn oude werkgever.’<br />

Tips<br />

Hij zegt veel baat te hebben gehad van het<br />

Ondernemersstartpunt. ‘Dat heb ik absoluut<br />

als toegevoegde waarde ervaren, die jongens<br />

helpen je en geven je tips. Ik weet goed wat<br />

ik wil, maar dan kun je ook te impulsief<br />

handelen.’ Welke tips heeft hij voor mensen<br />

die hetzelfde pad willen bewandelen? ‘Laat je<br />

goed voorlichten, zorg dat je een goede<br />

accountant hebt en verzekerd bent tegen<br />

arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.<br />

Regel je bankzaakjes, bedenk een<br />

logootje, ontwerp een website.<br />

Willem Merjenburgh<br />

Contact<br />

Het Ondernemersstartpunt is een samenwerkingsinitiatief<br />

tussen de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong>, Ondernemingsvereniging de<br />

Koepel, Hogeschool Windesheim en de<br />

Kamer van Koophandel. U vindt het<br />

Ondernemersstartpunt in het LOC<br />

<strong>Hardenberg</strong>, Parkweg 1-7. U kunt hier<br />

maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot<br />

17.00 uur terecht met uw vragen. Hebt u<br />

vragen of wilt u een afspraak maken?<br />

Mail dan naar info@starteninhardenberg.nl<br />

of bel naar 0523-729004.<br />

Wij(z) vooruit!


9<br />

Zakelijk en zacht<br />

komen samen bij<br />

Dienstenbedrijf<br />

De waarde van werk behoeft nauwelijks<br />

uitleg. Of zoals Wim Idema het zegt:<br />

‘Niemand is in de wieg gelegd om niets te<br />

doen.’ Onder zijn aanvoering werkt de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> aan de oprichting<br />

van een Dienstenbedrijf. Het doel: minder<br />

mensen met een uitkering.<br />

Mogelijkheden<br />

Wim Idema is projectleider van het Dienstenbedrijf<br />

en heeft een missie: zoveel mogelijk<br />

mensen die buiten het arbeidsproces staan<br />

aan een betaalde baan helpen. Of ze nu in<br />

de WW of bijstand zitten, Wajonger zijn of<br />

de beschutting van een sociale werkplaats<br />

nodig hebben. Labels waar Idema sowieso<br />

niet gelukkig mee is. Liever beziet hij mensen<br />

vanuit hun mogelijkheden in plaats van<br />

hun beperking te benadrukken. ‘Waar zijn<br />

ze duurzaam op hun plaats, daar gaat het<br />

mij om.’ Een opdracht die via het Dienstenbedrijf<br />

gestalte moet krijgen.<br />

Wim Idema<br />

Bedrijfsmatige aanpak<br />

De oorsprong van dit initiatief ligt in het<br />

Haagse, zo legt Idema uit. Of nog specifieker:<br />

in de Wet werken naar vermogen, die door<br />

de val van het kabinet-Rutte 1 nog niet is<br />

aangenomen. ‘Maar het is wel de aanzet tot<br />

het Dienstenbedrijf geweest. <strong>Gemeente</strong>n<br />

deden al veel voor onder meer mensen in de<br />

bijstand, maar als gevolg van deze wet zouden<br />

zij de regie over meerdere doelgroepen krijgen.<br />

Dit vereenvoudigt de aanpak en brengt de<br />

bedrijfsvoering in één hand’, aldus Idema.<br />

Een loffelijk streven en bezuinigingsmaatregel<br />

tegelijk, die de gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

opgezadeld zou hebben met een structureel<br />

financieel tekort. Om dit doemscenario het<br />

hoofd te bieden vroeg het college van B en<br />

W hem om een bedrijfsmatige aanpak te<br />

bedenken. ‘Het Dienstenbedrijf krijgt drie<br />

jaar om het plan uit te voeren en tot een<br />

succes te maken. Tien procent extra per<br />

jaar aan het werk helpen zou een heel goed<br />

resultaat zijn. Het mes snijdt aan twee<br />

kanten: ‘de kaartenbak’ wordt leger en de<br />

maatschappelijke kosten lager.’<br />

Vraag en aanbod afstemmen<br />

Ondanks de recessie is hij hoopvol en heeft<br />

hij zijn strategie klaar. ‘Er gaat de komende<br />

jaren een tekort aan arbeidskrachten<br />

ontstaan. Dat lijkt nu niet voorstelbaar,<br />

maar gaat wel gebeuren. Daarom willen we<br />

de vraag van de werkgevers goed in beeld<br />

brengen en die waar mogelijk met onze<br />

doelgroep invullen, zodat men geen mensen<br />

uit het buitenland hoeft in te vliegen.’ Idema<br />

wil bedrijfsmatiger werken. ‘Ik wil weten wat<br />

we precies in huis hebben. Die kaartenbak<br />

moet transparanter, zodat vraag en aanbod<br />

beter op elkaar kunnen worden afgestemd.<br />

Mensen moeten daarbij zo lang mogelijk op<br />

de goede plek blijven zitten. De administratie<br />

kan eenvoudiger, zodat onze accountmanagers<br />

veel meer buiten zijn. Ik denk ook aan<br />

flexibelere contracten, waarbij we dus beter<br />

inspelen op de marktvraag. En we willen de<br />

werkgever ontzorgen door mensen zelf te op<br />

de werkplek begeleiden of zelf onderaannemer<br />

te worden.’<br />

Regie<br />

Als het aan Idema ligt maakt hij korte metten<br />

met de versnippering die rond dit krachtenveld<br />

hangt. ‘Bedrijven worden nu door heel veel<br />

verschillende personen benaderd. Dan heeft<br />

de provincie weer een project, dan is het<br />

weer iemand van Jeugdzorg, UWV,<br />

gemeente of re-integratiebedrijf. Dat kan<br />

minder. Er moet één orgaan komen die de<br />

regie krijgt over alle partijen die zich rondom<br />

de doelgroep bewegen. Ook versnippering<br />

binnen de doelgroep zelf kan in de toekomst<br />

een stuk minder. Iedereen wordt in een<br />

hokje gestopt, terwijl het draait om de<br />

vraag: wat kan iemand.’<br />

Want ondanks de financiële druk die er<br />

onder dit plan ligt, is er ook het humane<br />

aspect, waarin een baan veel verschil kan<br />

maken voor de menselijke waardigheid.<br />

Zakelijk en zacht komen hier samen en<br />

versterken elkaar, aldus Idema. ‘Iedereen<br />

heeft een latente wens om iets te doen<br />

waarin zijn passie ligt. Dat vlammetje moet<br />

weer aangewakkerd worden. Maak gebruik<br />

van ieders krachten.’<br />

Wij(z) vooruit!


10<br />

Bijstandsuitk<br />

Iedere Nederlander moet eerst proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien.<br />

Lukt dit u of uw partner niet en zijn er geen andere voorzieningen voor u<br />

beschikbaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.<br />

Maar wat is dat nu precies?<br />

Wie een bijstandsuitkering (WWB) ontvangt,<br />

moet zelf actief naar werk (blijven) zoeken.<br />

Dit geldt ook voor echtgenoten of partners.<br />

Het is de bedoeling dat u en uw gezin zo<br />

snel mogelijk zelfstandig voor eigen inkomen<br />

zorgen. De consulent Werk van de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> gaat u helpen en begeleiden bij<br />

het zoeken naar werk. Hiervoor zijn verschillende<br />

mogelijkheden. Dit kan bestaan<br />

uit een cursus solliciteren of bijvoorbeeld<br />

een beroepsopleiding.<br />

Wanneer komt u in aanmerking voor een<br />

uitkering?<br />

Om vast te stellen of u een bijstandsuitkering<br />

kunt krijgen, wordt allereerst gekeken<br />

of u zelf nog geld heeft om van te leven of<br />

dat u recht hebt op een andere uitkering.<br />

Alleen als u of uw gezin te weinig geld heeft<br />

en/of kunt ontvangen om van te leven,<br />

komt u mogelijk in aanmerking voor een<br />

bijstandsuitkering. Om vast te stellen of u<br />

recht heeft op een WWB-uitkering, kijkt de<br />

gemeente onder andere of u en uw partner/<br />

echtgenoot:<br />

<br />

andere uitkering, een heffingskorting van<br />

de Belastingdienst of alimentatie).<br />

geld,<br />

een auto, eigen huis, boot of<br />

caravan).<br />

Wat bent u verplicht?<br />

U bent verplicht om te solliciteren. U moet<br />

solliciteren naar (bijna) alle soorten werk.<br />

De wet noemt dit ‘algemeen geaccepteerd<br />

werk’, of werk dat door vrijwel iedereen als<br />

<br />

daar bijvoorbeeld niet onder. Daarnaast<br />

moet u meewerken aan de ondersteuning<br />

die de gemeente u biedt om werk te vinden<br />

en alle andere zaken die te maken hebben<br />

met de uitvoering van de wet. Tot slot moet<br />

u de gemeente van de juiste informatie<br />

voorzien en u kunnen identificeren.<br />

Hoe vraagt u een uitkering aan?<br />

<br />

van het Werkplein. U krijgt dan een aanvraagformulier<br />

dat volledig ingevuld en<br />

Wij(z) vooruit!


11<br />

ering<br />

ondertekend moet worden. Als u een<br />

partner heeft, zal hij of zij ook informatie<br />

moeten verstrekken. De gegevens die u<br />

invult, worden gecontroleerd en vergeleken<br />

met de gegevens van andere instanties.<br />

Vervolgens wordt u door de inkomensconsulent<br />

en de klantmanager van de<br />

gemeente uitgenodigd voor een gesprek.<br />

Bij de aanvraag of in een later stadium,<br />

kan het zijn dat de consulent bij u thuis<br />

komt kijken naar uw woon- en leefsituatie.<br />

Het is ook mogelijk om uw aanvraag<br />

digitaal in te dienen via www.werk.nl.<br />

Hiervoor gaat u naar de site www.werk.nl<br />

en doorloopt u de stappen van deze site.<br />

Jongeren tot 27 jaar<br />

Als u jonger bent dan 27 jaar kunt u zich<br />

melden voor een bijstandsuitkering. Vanaf<br />

de datum van aanmelding gaat een termijn<br />

van vier weken lopen. Binnen die termijn<br />

moet u proberen een opleiding en/of werk<br />

te vinden. Tijdens deze ‘verkenningsfase’<br />

krijgt u geen bijstand. Als u na die 4 weken<br />

kunt aantonen dat er geen werk is en dat u<br />

geen opleiding kunt volgen, krijgt u mogelijk<br />

een bijstandsuitkering. De gemeente beslist<br />

daarover. Belangrijk! Meldt u zich digitaal?<br />

Dan moet u binnen twee dagen bij het<br />

Jongerenloket in het LOC in <strong>Hardenberg</strong><br />

melden, anders vervalt uw meldingsdatum.<br />

Controle gegevens<br />

Wanneer u een uitkering ontvangt, controleert<br />

de gemeente maandelijks of u hier (nog)<br />

recht op hebt. Uw gemeente bekijkt bijvoorbeeld<br />

of u naast uw uitkering werkt.<br />

Het Inlichtingenbureau zorgt ervoor dat<br />

deze informatie vanuit verschillende overheidsorganisaties<br />

bij gemeenten terechtkomen.<br />

Met de informatie van organisaties<br />

beslist uw gemeente of u (nog) recht hebt<br />

op een bijstandsuitkering, op eventuele<br />

extra toeslagen of op andere steun. Deze<br />

organisaties zijn: UWV, Belastingdienst,<br />

Inlichtingenbureau, Dienst Uitvoering<br />

Onderwijs (DUO), Justitiële Informatiedienst<br />

(JustID), Rijksdienst voor het Wegverkeer<br />

(RDW), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en<br />

andere gemeenten.<br />

Recht op bijstand<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> werkt samen met<br />

een onafhankelijke website hardenberg.<br />

rechtopbijstand.nl. Hier wordt u helder en<br />

overzichtelijk geïnformeerd over weer aan<br />

het werk gaan (re-integratie), bijstand, bijzondere<br />

bijstand en langdurigheidstoeslag.<br />

Meer informatie?<br />

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden?<br />

Neem dan gerust contact op met de afdeling<br />

Maatschappelijk Domein van de Bestuursdienst<br />

Ommen-<strong>Hardenberg</strong>. Op maandag tot<br />

en met vrijdag is er telefonisch spreekuur<br />

van 09.00 tot 10.00 uur. Op maandag tot<br />

en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur<br />

en op vrijdag tot 12.00 uur is het ook<br />

mogelijk om een afspraak te maken voor<br />

een persoonlijk gesprek. Die afspraak kunt<br />

u telefonisch maken via he telefoonnummer<br />

14 0523. Ook kunt u een afspraak maken<br />

aan de receptie van de afdeling, aan de<br />

Parkweg 1 (het LOC) in <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Wij(z) vooruit!


12<br />

Kent u iemand die<br />

moeite heeft met<br />

lezen en schrijven?<br />

0800 023 44 44<br />

Henk Hakkers heeft eindelijk leren lezen<br />

‘Je moet het later toch<br />

met je handen verdienen’<br />

Henk Hakkers<br />

Niet weten wat er in de kranten staat.<br />

Niet kunnen lezen welke ingrediënten er<br />

in een pakje soep zitten. De weg zoeken<br />

terwijl je niet weet wat er op de<br />

plaatsnaamborden staat. Of een<br />

handtekening zetten onder een contract<br />

waarvan je de inhoud niet kunt<br />

ontcijferen. Voor mensen die kunnen<br />

lezen en schrijven is dit bijna ondenkbaar.<br />

Toch komt laaggeletterdheid veel vaker<br />

voor dan we denken. Taalambassadeur<br />

Henk Hakkers weet er alles van.<br />

‘Mensen die niet kunnen lezen en schrijven,<br />

krijgen al snel het stempel dat ze dom zijn.<br />

Terwijl ze in werkelijkheid vaak slimmer zijn<br />

dan degenen die dat wel kunnen’, stelt<br />

Henk Hakkers. ‘Want omdat ze niet willen<br />

toegeven dat ze laaggeletterd zijn, zijn ze<br />

heel goed in het onthouden van dingen en<br />

in het bedenken van allerlei smoesjes om<br />

maar niet door de mand te vallen.’<br />

Speciaal onderwijs<br />

De 46-jarige Beerzerveldernaar weet precies<br />

waarover hij spreekt, want hij is pas sinds<br />

kort de kunst van het lezen en schrijven<br />

machtig. ‘Doordat ik doof ben, heb ik als<br />

kind een achterstand opgelopen. Dus kwam<br />

ik terecht op een school voor speciaal<br />

onderwijs. Daar werd niet veel aandacht<br />

besteed aan lezen en schrijven, want volgens<br />

de leerkrachten moesten wij het later toch<br />

met onze handen verdienen. We leerden dus<br />

vooral praktische dingen.’<br />

Zelf kunnen<br />

Wanneer Hakkers toen hij volwassen was,<br />

een arbeidscontract moest tekenen of urenbriefjes<br />

moest invullen, waren er altijd wel<br />

een paar goedwillende collega’s die hem<br />

hielpen. Eigenlijk vond hij dat vervelend.<br />

‘Het was niet zo dat ik er niet voor uit durfde<br />

te komen dat ik niet kon lezen, maar ik<br />

wilde dat soort dingen gewoon graag zelf<br />

kunnen doen.’<br />

Cursus Nederlandse taal<br />

Via het arbeidsbureau kwam Hakkers terecht<br />

op een cursus Nederlandse taal. Hij zit nu<br />

anderhalf jaar op les en het gaat goed. ‘Na de<br />

eerste paar lessen was ik doodmoe. Je bent<br />

niet gewend om te lezen en je op letters te<br />

concentreren. Ik vond het in het begin ook<br />

echt moeilijk. Maar zo langzamerhand begin<br />

ik het te leren. Als ik nu een krant voor me<br />

heb, kan ik lezen wat er staat. Ik kan met<br />

de computer overweg en ik kan eindelijk de<br />

ondertiteling op de televisie lezen. Ik kan<br />

niet zeggen dat lezen nu mijn hobby is,<br />

maar ik vind het wel heel handig dat ik het<br />

nu kan.’<br />

Taalambassadeur<br />

Omdat de Beerzerveldernaar zijn lessen<br />

serieus neemt en zich er niet voor schaamt<br />

om ervoor uit te komen dat hij jarenlang<br />

laaggeletterd was, is hij benoemd tot taalambassadeur.<br />

Dat betekent dat hij op aanvraag<br />

op scholen en bij verenigingen komt<br />

vertellen over zijn ervaringen. ‘Het is de<br />

bedoeling dat door mijn verhaal anderen<br />

ook worden gestimuleerd om op Nederlandse<br />

les te gaan. En dat ze zich er niet voor hoeven<br />

te schamen als ze niet kunnen lezen en<br />

schrijven. Het is ook de bedoeling dat ik,<br />

wanneer ik in mijn omgeving merk dat<br />

iemand laaggeletterd is, diegene vertel over<br />

mijn ervaringen en hem of haar motiveer<br />

om zelf ook op les te gaan. Ik ben nog maar<br />

pas met het ambassadeurschap begonnen,<br />

maar het lijkt me erg leuk om op deze<br />

manier anderen te helpen.’<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft met het<br />

Deltion College een overeenkomst gesloten<br />

om voor mensen die worstelen met<br />

laaggeletterdheid cursussen aan te<br />

bieden in o.a. lezen en schrijven. Wilt u<br />

zich aanmelden voor een gratis cursus?<br />

Neem dan contact op met het Deltion<br />

College (gevestigd in het LOC te<br />

<strong>Hardenberg</strong>; ’s morgens bereikbaar via:<br />

0523-267340).<br />

Wij(z) vooruit!


13<br />

Bijzondere<br />

bijstand<br />

Soms moet u bijzondere uitgaven doen die<br />

moeilijk van uw inkomen te betalen zijn.<br />

Daarvoor bestaat de bijzondere bijstand.<br />

Hiermee kan de gemeente mensen met een<br />

minimuminkomen helpen bij onvermijdbare<br />

kosten.<br />

Omstandigheden<br />

Krijgt u te maken met bijzondere kosten,<br />

zoals bijdragen voor medische diensten of<br />

studiekosten dan heeft u wellicht recht op<br />

bijzondere bijstand. Als u wordt geconfronteerd<br />

met bijzonder noodzakelijke kosten<br />

die u niet zelf kunt betalen, kunt u contact<br />

opnemen met de afdeling Maatschappelijk<br />

Domein van de Bestuursdienst<br />

Ommen-<strong>Hardenberg</strong>.<br />

De hoogte van de bijzondere bijstand<br />

Hoeveel bijzondere bijstand u ontvangt, is<br />

afhankelijk van de gemaakte kosten,<br />

financiële middelen en inkomen. Ook uw<br />

vermogen is van invloed op de hoogte van<br />

de bijzondere bijstand. Afhankelijk van de<br />

gezinssituatie wordt een bepaald gedeelte<br />

van uw vermogen echter vrijgelaten.<br />

Het aanvragen van bijzonder bijstand<br />

Als u bijzondere bijstand bij het loket aanvraagt,<br />

moet u het volgende doen:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

welke middelen u hebt om in kosten van<br />

<br />

zondere<br />

kosten die u hebt gemaakt.<br />

Langdurigheidstoeslag<br />

De langdurigheidstoeslag is een toeslag op<br />

de uitkering voor wie het echt nodig heeft.<br />

Deze toeslag kan verstrekt worden als u 3<br />

jaar of langer een inkomen heeft dat niet<br />

hoger is geweest dan de hoogte van de<br />

bijstandsuitkering. De toeslag is een<br />

ondersteuning bij een langdurig laag<br />

inkomen. Of u hiervoor in aanmerking<br />

komt wordt bekeken door de gemeente als<br />

u een aanvraag indient.<br />

Meer informatie?<br />

Neem dan gerust contact op met de<br />

afdeling Maatschappelijk Domein van<br />

de bestuursdienst Ommen-<strong>Hardenberg</strong>.<br />

Op maandag tot en met vrijdag is er<br />

telefonisch spreekuur van 09.00 tot<br />

10.00 uur. Het telefoonnummer is<br />

0523-289750. Kijk voor meer informatie<br />

op hardenberg.rechtopbijstand.nl<br />

Wij(z) vooruit!


14<br />

Hulp bij schulden<br />

Soms lijkt het alsof de cijfers op uw bankrekening steeds maar roder worden. U hebt<br />

alles al geprobeerd om uit de financiële problemen te komen, maar nu weet u het<br />

echt niet meer. In de gemeente <strong>Hardenberg</strong> bestaat de mogelijkheid om voor deze<br />

financiële problemen de hulp in te roepen van de <strong>Gemeente</strong>lijke Kredietbank (GKB).<br />

Zo lang u uw schulden volgens afspraak kunt<br />

aflossen, is er niets aan de hand. Het komt<br />

helaas ook voor dat de aflossing van schulden<br />

spaak loopt en dat u uw vaste lasten niet<br />

meer kunt betalen. Wanneer u schulden<br />

heeft, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk<br />

overzicht probeert te krijgen over uw<br />

inkomsten en uitgaven. Ga na of er een<br />

oplossing mogelijk is. Laat uw schuldeisers<br />

weten dat u problemen heeft en een oplossing<br />

zoekt. Zij geven u dan wellicht enig uitstel.<br />

Laat u niets van u horen, dan zullen zij<br />

invorderingsmaatregelen treffen waarvan u<br />

de kosten betaalt. Komt u er zelf niet uit,<br />

dan kunt u voor hulp terecht bij de GKB.<br />

Helpende hand<br />

Vaak kloppen mensen bij GKB aan, omdat<br />

ze schulden hebben waar ze niet (meer) zelf<br />

uitkomen. Soms is het zelfs al zo ver uit de<br />

hand gelopen dat er sprake is van een<br />

dreigende ontruiming of afsluiting van energie<br />

of water. Maar er komen ook mensen bij de<br />

GKB die alleen op zoek zijn naar een klein<br />

steuntje in de rug om weer overzicht te krijgen<br />

over hun financiën of die in aanmerking<br />

willen komen voor een sociale lening.<br />

Aanpak<br />

Wanneer u zich aanmeldt bij de GKB, krijgt<br />

u eerst een intakegesprek. In dit gesprek<br />

wordt uw financiële situatie in kaart<br />

gebracht. De schulden worden op een rij<br />

gezet en de maandelijkse inkomsten en<br />

uitgaven worden bekeken. Pas daarna wordt<br />

samen met u bepaald wat de beste oplossing<br />

is. Een schuldregeling kan bijvoorbeeld<br />

een oplossing zijn. Bij een schuldregeling<br />

probeert de GKB met alle schuldeisers een<br />

regeling te treffen. De GKB bemiddelt dan<br />

tussen u en de schuldeisers. Vaak wordt<br />

er tegelijkertijd budgetbeheer aangeboden.<br />

Bij budgetbeheer beheert de GKB uw<br />

inkomsten en betaalt daar uw vaste lasten<br />

van. Ook wordt er advies gegeven over het<br />

vergroten van de inkomsten en het verlagen<br />

van de uitgaven. In alle gevallen wordt er op<br />

zoek gegaan naar een passende oplossing<br />

voor u.<br />

Schaam u niet<br />

Mensen met schulden vinden het vaak eng<br />

om de stap naar de GKB te zetten. Men<br />

schaamt zich voor het hebben van schulden.<br />

Dit is helemaal niet nodig. Het verstandigste<br />

wat u kunt doen is op tijd hulp zoeken.<br />

Want vaak geldt: hoe langer u wacht met<br />

hulp zoeken, hoe groter en complexer de<br />

schulden worden. Maar u moet die eerste<br />

stap wel zelf zetten.<br />

Meer informatie<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> werkt samen met<br />

de GKB. De GKB houdt elke week op<br />

woensdag tussen 09.00 en 10.00 uur<br />

inloopspreekuur op het Werkplein aan de<br />

Parkweg 1 in <strong>Hardenberg</strong>. U hoeft hiervoor<br />

geen afspraak te maken.<br />

Wij(z) vooruit!


15<br />

Big Rocks;<br />

een nieuwe kans voor jongeren<br />

‘Commitment, met deze eigenschap<br />

kunnen ze rekenen op een helpende,<br />

betrouwbare hand, intensieve hulp<br />

en een steun in de rug’<br />

Eind 2012 is het project ‘Big Rocks’<br />

gestart. Het driemaandelijkse project<br />

omvat een persoonlijk overlevingsplan<br />

voor jongeren uit <strong>Hardenberg</strong> met<br />

financiële, psychische of fysieke<br />

problemen. Jaap Lamfers begeleidt de<br />

jongeren tijdens dit traject.<br />

Frisse start<br />

Een goede start in de maatschappij biedt veel<br />

kansen. Als er door omstandigheden iemand<br />

tekort komt of in vervelende situatie zit,<br />

kan dit directe gevolgen hebben voor zijn of<br />

haar toekomst. De gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

vindt het belangrijk dat alle jongeren een<br />

kans krijgen. Daarom is het Jongerenloket<br />

- onderdeel van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> -<br />

gestart met het project Big Rocks. Hierdoor<br />

kunnen jongeren met een frisse start<br />

beginnen in de samenleving. Jongeren<br />

melden zich aan via het Jongerenloket.<br />

Samen<br />

Er zijn jongeren in de samenleving waarbij<br />

het leven niet altijd op rolletjes heeft gelopen.<br />

Ook in de gemeente <strong>Hardenberg</strong>. Zij hebben<br />

door omstandigheden problemen gekregen<br />

en kunnen hier niet zelfstandig uitkomen.<br />

Jaap Lamfers helpt 10 van deze jongeren<br />

met het project Big Rocks. Hierbij wordt een<br />

overlevingsplan opgesteld, met wekelijkse<br />

groepssessies en individuele gesprekken.<br />

Tijdens de sessies en gesprekken wordt er<br />

gekeken naar de valkuilen en sterke punten<br />

van de jongeren, die worden gebruikt als<br />

zelfreflectie. Aanmeldingen komen vanuit<br />

het Jongerenloket, maar ook door jongeren<br />

die naar hem toekomen voor hulp of doordat<br />

hij ze zelf opzoekt. ‘Ik begeef me in het<br />

straatcircuit. Door onderling contact met<br />

jongeren weet ik wie er een steuntje in de<br />

rug kan gebruiken’, aldus Jaap Lamfers.<br />

First things first<br />

‘Waar ligt de kracht? Wie ben ik? Waar sta<br />

ik en wat vind ik leuk?’. Deze vragen worden<br />

aan het begin van het overlevingsplan aan<br />

de jongeren gesteld. Zelfreflectie helpt de<br />

jongeren bewust te worden van zichzelf.<br />

Kwaliteiten worden gebruikt als persoonlijke<br />

motivatie voor op de korte en lange termijn<br />

en factoren die daarbij in de weg staan<br />

worden aangepakt. Jaap houdt de ontwikkeling<br />

goed in de gaten. ‘Ik ga op huisbezoek<br />

en houd telefonisch contact om de ontwikkeling<br />

van de jongeren bij te houden en<br />

waar nodig, bij te sturen’. Zijn project is<br />

geïnspireerd op een filosofie van de bekende<br />

Amerikaanse auteur Stepven Covey: Big<br />

Rocks. Big Rocks staat voor ‘first things<br />

first’. ‘Doe eerst de belangrijke dingen in je<br />

leven, deze vullen de grote gaten van in je<br />

leven. Vervolgens worden de gaten gevuld<br />

met oplossingen van kleinere dingen’, aldus<br />

Jaap Lamfers.<br />

Jaap Lamfers<br />

Het Linkedin profiel van Jaap Lamfers staat<br />

vol met werkervaring, uiteenlopend van<br />

muzikant tot projectmanager van de<br />

EMCO-groep, het werkleerbedrijf van de<br />

regio Zuidoost Drenthe. De laatste jaren<br />

hebben zijn werkplekken hetzelfde kenmerk<br />

gehad; het helpen van mensen. Met zijn<br />

overlevingsplan verwacht hij volledige<br />

medewerking van de jongeren. ‘Ik wil graag<br />

dat ze hun medewerking geven en zich<br />

open stellen voor mijn hulp.’<br />

Jaap Lamfers<br />

Wij(z) vooruit!


16<br />

Jongerenloket;<br />

jouw kans op werk of scholing<br />

Ben je tussen de 18 en 27 jaar en zit je zonder werk? Heb je geen diploma’s, baal je<br />

van school en weet je niet hoe het allemaal verder moet? Dan ben je bij het<br />

Jongerenloket aan het juiste adres. Hier worden jongeren uit de gemeenten<br />

<strong>Hardenberg</strong> en Ommen wegwijs gemaakt op de arbeidsmarkt, krijgen ze advies over<br />

opleiding, omscholing of het omgaan met schulden. Kortom, het Jongerenloket is de<br />

place to be, wanneer je vooruit wilt komen in deze wereld.<br />

tussen 18 en 27 jaar. Ook de universitair<br />

afgestudeerde die geen werk kan vinden,<br />

helpt het Jongerenloket voort, bijvoorbeeld<br />

door begeleiding via een werkcoach of een<br />

sollicitatietraining.<br />

Zoektijd van vier weken<br />

Als je jonger bent dan 27 jaar kun je je<br />

melden voor een bijstandsuitkering. Vanaf de<br />

datum van aanmelding gaat een termijn van<br />

vier weken lopen. Binnen die termijn moet<br />

je proberen een opleiding en/of werk te<br />

vinden. Tijdens deze ‘verkenningsfase’ krijg<br />

je geen bijstand. Als je na die 4 weken kunt<br />

aantonen dat er geen werk is en dat je geen<br />

opleiding kunt volgen, krijg je mogelijk een<br />

bijstandsuitkering. De gemeente beslist<br />

daarover. Belangrijk! Meld je je digitaal?<br />

Dan moet je je binnen twee dagen bij het<br />

Jongerenloket in het LOC in <strong>Hardenberg</strong><br />

melden, anders vervalt je meldingsdatum.<br />

Het Jongerenloket is een samenwerkingsverband<br />

tussen de gemeenten <strong>Hardenberg</strong> en<br />

Ommen, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie<br />

(RMC) en het UWV WERKbedrijf.<br />

Daarnaast is er veel contact met MEE<br />

IJsseloevers, leerplichtambtenaren en Trias<br />

Jeugdhulp. De jongere hoeft maar één keer<br />

zijn verhaal te doen. Na de intake wordt<br />

gezamenlijk gekeken welke instantie het<br />

meest kan doen voor die bewuste jongere.<br />

Doordat de lijnen tussen de deelnemende<br />

instanties kort zijn en er regelmatig wordt<br />

overlegd, heeft het Jongerenloket ook een<br />

signalerende functie.<br />

Voor elk probleem een oplossing<br />

Het Jongerenloket bevindt zich op het<br />

Werkplein in het LOC. Tijdens het intakegesprek<br />

wordt samen met de jongere de<br />

hulpvraag in kaart gebracht. Er wordt<br />

gekeken wat het loket kan betekenen voor<br />

de jongere. Als een jongere niet weet wat<br />

hij wil, kan hij bij het Jongerenloket ook<br />

een beroepskeuzetest doen. Het Jongerenloket<br />

doet meer dan alleen kijken naar<br />

opleiding en werk. Ook wanneer iemand te<br />

maken heeft met schulden of een verslaving,<br />

wordt er gezocht naar een oplossing.<br />

Het Jongerenloket is voor álle jongeren<br />

Loop gerust eens binnen!<br />

Je kunt zonder afspraak langskomen bij het<br />

Jongerenloket voor een gesprek met een<br />

medewerker. Eerst bekijken we samen welke<br />

vraag of vragen je hebt. Wij geven je meteen<br />

al advies en informatie. Een medewerker<br />

van het Jongerenloket wordt jouw vaste<br />

contactpersoon. De beantwoording van alle<br />

vragen loopt dan via hem of haar. Zo krijg<br />

je begeleiding op maat van de juiste organisatie<br />

en op één adres. Het Jongerenloket kun<br />

je vinden op het Werkplein <strong>Hardenberg</strong>,<br />

Parkweg 1-7. Het Jongerenloket is van<br />

maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 uur<br />

tot 16.30 uur en op vrijdag van 09.00 uur<br />

tot 12.00 uur. Je kunt ook bellen naar<br />

0523-289770 of loop gerust eens binnen.<br />

Wij(z) vooruit!


17<br />

CJG <strong>Hardenberg</strong>:<br />

voor al je vragen over<br />

opvoeden en opgroeien<br />

Het Centrum voor Jeugd en Gezin<br />

<strong>Hardenberg</strong> is het informatiepunt voor<br />

opvoeden en opgroeien. Het CJG is er<br />

voor kinderen en jongeren van 0 tot 19<br />

jaar en hun ouders. Heb jij wel eens<br />

vragen over de opvoeding van je kind?<br />

Kom dan naar het CJG of kijk op<br />

www.cjghardenberg.nl.<br />

Wat doen mijn kinderen op social media?<br />

Jongeren maken via de computer veel<br />

contact met elkaar door het gebruik van<br />

social media. Dit zijn websites waar mensen<br />

elkaar ontmoeten en berichtjes kunnen<br />

plaatsen. Je kunt ze ook vinden op je<br />

smartphone. Hyves is een Nederlands sociale<br />

netwerksite. Facebook is vergelijkbaar<br />

met Hyves, maar internationaal in gebruik.<br />

Op Hyves of Facebook kan je kind een eigen<br />

pagina aanmaken en iets over zichzelf<br />

schrijven of foto’s en filmpjes plaatsen. Je kunt<br />

vrienden van elkaar worden op Hyves of<br />

Facebook en reageren op elkaars berichten<br />

en foto’s. Je kind krijgt dus een reactie op<br />

wat hij doet. Hij leert hoe hij zich moet<br />

presenteren aan anderen. Dat kan goed<br />

zijn voor zijn zelfvertrouwen. Hij bouwt aan<br />

een eigen identiteit. Met Twitter kunnen<br />

gebruikers heel korte berichtjes (tweets)<br />

plaatsen op de eigen gebruikerspagina van<br />

de Twitter-website. Standaard worden de<br />

tweets verstuurd naar alle belangstellenden,<br />

maar de twitteraar kan de zending ook<br />

beperken tot een groep vrienden.<br />

Ben je benieuwd wat je kind online doet?<br />

Vraag hem dan naar zijn belevenissen op<br />

Facebook of Hyves. Waarschuw ook voor de<br />

gevaren: het is leuk, maar net als je niet<br />

iedereen in je huis binnen wil, hoef je ook<br />

niet iedereen toegang te geven tot je profiel.<br />

Praat met je kind over de negatieve kanten,<br />

maar ook over de leuke dingen van social<br />

media!<br />

Mijn dochter (8) heeft faalangst. Hoe kan<br />

ik haar helpen?<br />

Een faalangstig kind denkt dat zij iets niet<br />

kan of weet. Faalangst kan zowel negatief<br />

als positief zijn. Positieve faalangst zorgt<br />

vaak voor een extra stimulans, hogere<br />

concentratie en een gezonde portie adrenaline.<br />

Bij negatieve faalangst blijft het kind<br />

alleen maar denken aan wat fout kan gaan.<br />

Kinderen kunnen in hun denkpatroon<br />

geblokkeerd raken en komen moeilijk uit<br />

deze negatieve spiraal. Negatieve faalangst<br />

komt vaak voor op momenten waarbij<br />

kinderen moeten presteren. Een kind met<br />

negatieve faalangst piekert vaak, heeft weinig<br />

zelfvertrouwen en is verlegen. Vaak heeft<br />

het kind op het moment van presteren<br />

trillende handen, hartkloppingen en moet<br />

erg zweten. Ouders kunnen helpen door<br />

positieve verwachtingen te hebben en zelfvertrouwen<br />

uit te stralen. Geef eens wat<br />

vaker een complimentje en reageer niet<br />

negatief als iets niet lukt. ‘De volgende<br />

keer gaat het vast beter.’ Kom je er niet uit?<br />

Het CJG denkt graag met je mee over de<br />

aanpak van faalangst.<br />

Mijn zoontje van 2,5 kan enorm driftig<br />

worden. Wat kan ik het beste doen?<br />

Als je kind een driftbui heeft, is het lastig<br />

om zelf rustig te blijven. Vooral bij extreme<br />

driftbuien in het openbaar kun je je ongemakkelijk<br />

voelen en is de verleiding groot<br />

om je kind te sussen: ‘Pak die snoepjes dan<br />

maar.’ Maar als je dat doet, beloon je je kind<br />

voor de driftbui en zal hij het vaker doen.<br />

Het is beter om rustig te blijven en je driftige<br />

zoontje te negeren. Ga niet in discussie en<br />

blijf bij je standpunt. Zo zal hij merken dat<br />

hij met boos worden niets bereikt.<br />

Het is het prettigst als je de driftbuien kan<br />

voorkomen. Het helpt als je kind duidelijkheid<br />

en structuur heeft. Vertel je zoon wat je<br />

gaat doen en wat er gaat gebeuren. Zo weet<br />

hij wat hij kan verwachten. Beloon positief<br />

gedrag direct met een duidelijk compliment:<br />

‘Wat goed dat je direct kwam toen ik je riep!’<br />

Bedenk ook dat driftbuien er eigenlijk<br />

gewoon bij horen. Alle kinderen hebben ze.<br />

Je kind begint nu langzaam zelfstandiger te<br />

worden.<br />

Zat jouw vraag er niet bij? Of wil je<br />

ergens meer over weten? Kijk op<br />

www.cjghardenberg.nl of kom langs bij<br />

een CJG bij jou in de buurt!<br />

Wij(z) vooruit!


Wonen in een huis dat je prettig Bvindt.<br />

Werk doen waar je van houdt.<br />

Je ontwikkelen waar dat mogelijk is.<br />

Genieten van je vrije tijd.<br />

Contacten onderhouden.<br />

Deel uitmaken van de samenleving. ng.<br />

Dàt is léven.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vlasakkerkamp 19<br />

<br />

<br />

<br />

www.baalderborggroep.nl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tandarts Praktijk<br />

Rangel


19<br />

Bij Zeus Metaal<br />

kiest men voor<br />

mensen in plaats<br />

van machines<br />

Zeus Metaal heeft wel iets weg van een sociale werkplaats, maar dan met één<br />

verschil; Op een sociale werkplaats mogen ze werken, bij Zeus Metaal móeten ze<br />

werken. En dat is goed, vindt directeur Johan Wermink. Want werken is volgens hem<br />

het beste medicijn. ‘Wanneer je druk bezig bent en precies weet wat je moet doen,<br />

dan hoef je niet na te denken. Dat werkt voor deze jongens het beste.’<br />

De werkplaats op het <strong>Hardenberg</strong>se industrieterrein<br />

is groot en licht. Er staan maar<br />

weinig grote machines, want hier wordt<br />

vooral gewerkt met spierkracht. Dat is een<br />

heel bewuste keuze van de ondernemer. ‘Je<br />

kunt investeren in een machine van ruim<br />

een miljoen, maar voor hetzelfde geld kan je<br />

ook een aantal jongens heel lang aan het<br />

werk houden’, zegt hij. ‘Daarom hebben wij<br />

gekozen voor mensen in plaats van voor<br />

machines.’ Bij Zeus Metaal is mankracht<br />

betaalbaar, want met uitzondering van de<br />

directeur, hebben alle werknemers een<br />

Wajong-uitkering of een sociale werkplaatsindicatie.<br />

De meeste jongens komen binnen<br />

via Larcom, re-integratiebedrijven ROZIJ<br />

Werk en Stam of rechtstreeks via het UWV.<br />

De afnemer merkt hier volgens Wemink niets<br />

van: het product is even duur en de levertijd<br />

is ongeveer even lang. ‘Maar bijkomend<br />

voordeel is wel dat jongens die verder nergens<br />

terecht kunnen, hier een echte baan hebben.<br />

Met de daarbij behorende status, inkomen<br />

en dagritme. Noem het maar maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen.’<br />

Duidelijkheid<br />

Voordat hij hiermee begon, had Wermink<br />

geen enkele ervaring met deze doelgroep,<br />

maar na 12 jaar kent hij inmiddels zijn<br />

pappenheimers. Toch hoeven de jongens bij<br />

hem niet te rekenen op lange pedagogische<br />

gesprekken. ‘De jongens komen hier om te<br />

werken, niet om te praten. We werken volgens<br />

een strakke dagindeling. Klokslag half 8<br />

beginnen ze en om kwart over 4 zijn ze vrij.<br />

Ze houden van duidelijkheid en hebben geen<br />

moeite met eentonig werk. Wat dat betreft is<br />

dit bedrijf heel geschikt voor hen. Ze weten<br />

precies wat van ze verwacht wordt op een<br />

dag.’ Wermink loopt regelmatig over de<br />

werkvloer en schroomt niet de jongens<br />

uitvoerig te prijzen voor wat ze doen. ‘Een<br />

schouderklopje geven hoort erbij. Zeker bij<br />

deze jongens, die vaak niet sterk zijn in<br />

contacten en op school meestal niet mee<br />

konden komen. Ze hebben nooit complimenten<br />

gehad, maar als ze het hier goed<br />

doen, krijgen ze dat zeker te horen. Ik zie<br />

gewoon dat ze daarvan groeien.’<br />

Handvatten<br />

Natuurlijk gaat het niet allemaal zo gemakkelijk<br />

als het lijkt. Daarom krijgt Wermink<br />

ondersteuning van een aantal jobcoaches<br />

zoals Mathilde Nomden van ROZIJ Werk.<br />

Iedere week komt ze langs om te bespreken<br />

wat goed gaat en wat beter kan en om<br />

vragen van haar cliënten te beantwoorden.<br />

‘Bepaalde persoonlijke dingen overleggen<br />

ze liever met haar. Wanneer het over werkgerelateerde<br />

zaken gaat, komt Mathilde<br />

ermee bij mij en dan zoeken we samen naar<br />

de juiste een oplossing’, zegt de directeur.<br />

Volgens hem is de ondersteuning van een<br />

jobcoach in een bedrijf als het zijne onmisbaar.<br />

‘Een groot deel van de werknemers is<br />

moeilijk lerend en heeft daarnaast een aan<br />

autisme verwante stoornis of ADHD<br />

eventueel in combinatie met een gedragsstoornis.<br />

Die jongens flippen weleens of ze<br />

lopen weg als het ze niet zint. Dan is het<br />

handig om daarin bepaalde handvatten te<br />

krijgen. En daarbij hebben ze die coaching<br />

ook gewoon echt nodig bij zaken als op tijd<br />

komen en het aanleren van goede<br />

vaardigheden.’<br />

Investeren<br />

Waar mogelijk krijgen de werknemers de<br />

kans om zich te ontwikkelen. Zo is de<br />

systeem beheerder een voormalig staalbewerker,<br />

die zo goed met computers is,<br />

dat hij het hele systeem beheert en de nodige<br />

rekenprogramma’s maakt. ‘Die jongen kan<br />

niet goed lezen en schrijven, maar hier is hij<br />

ontzettend goed in. In zo iemand investeren<br />

wij dan graag.’ Dat Zeus Metaal dankzij<br />

deze groep werknemers goedkoper kan<br />

produceren en meer winst maakt, bestrijdt<br />

Wermink. ‘Deze jongens zijn inderdaad<br />

goedkoper. Maar ze werken ook langzamer,<br />

het duurt langer voor ze iets begrijpen en<br />

ze hebben heel veel begeleiding nodig.<br />

Deels geven we die begeleiding zelf, maar<br />

ik zou niet zonder mensen zoals Mathilde<br />

kunnen. De regelingen die je voor dit soort<br />

werknemers kunt gebruiken, hebben we<br />

daarom hard nodig, want anders zou het<br />

niet uitkunnen en dan staan deze jongens<br />

op straat. En dat zou jammer zijn. Want ze<br />

komen hier met plezier en leveren een<br />

positieve bijdrage aan de maatschappij.<br />

Het is toch fijn om te kunnen vertellen dat<br />

ze een gewone baan hebben.’<br />

Wij(z) vooruit!


20<br />

Huishoudboekje Kirsten, die een WWB-uitkering ontvangt<br />

‘Mijn kleine meid merkt<br />

er gelukkig niks van.<br />

Dat is het belangrijkste!’<br />

Opgeven komt niet voor in het woordenboek van Kirsten. Ook niet als ze de diagnose van Fibromyalgie krijgt, er nog schulden<br />

staan en zij de scheiding aanvraagt. Sinds de scheiding in de bouwvak van 2011 ontvangt zij een bijstandsuitkering. In dit<br />

interview leest u haar verhaal.<br />

Kirsten (32) woont samen met haar dochter<br />

van bijna zeven jaar in Balkbrug. In haar<br />

jonge leven is ze al ruim 15 keer verhuisd.<br />

Op 17 jarige leeftijd ging ze op zichzelf<br />

wonen. Ze is eigenlijk van jongs af aan al<br />

gewend om met weinig geld te leven. ‘Ik red<br />

mezelf nu goed’, aldus Kirsten. ‘Het belangrijkste<br />

voor mij is dat mijn kleine meisje er<br />

niets van merkt dat we eigenlijk minder te<br />

besteden hebben. En dat is zo’, zegt ze met<br />

trots. Kirsten werkt sinds ruim half jaar<br />

zo’n 3-15 uur in de schoonmaak en zorg.<br />

‘Het liefst ga ik fulltime aan de slag, maar<br />

door mijn ziekte lukt dat niet.’<br />

Balans opmaken<br />

Een aantal jaar geleden is ze begonnen<br />

met het opmaken van de balans van de<br />

financiële situatie. ‘Dit was heel belangrijk<br />

voor me, aangezien we meer uitgaven<br />

hadden dan we binnen kregen. Het werd<br />

echt tijd om eens alles op een rij te zetten.<br />

Hierdoor heb ik heel veel structuur gekregen<br />

in de betalingen en los ik mijn schulden<br />

stap voor stap af.’ Alle financiën houdt zij<br />

overzichtelijk bij in een schema. ‘Dit overzicht<br />

gebruik ik één keer per week en dan weet<br />

ik precies wat er nog betaald moet worden<br />

en wat al betaald is. Laatst kreeg ik ineens<br />

een verhoogde nota en dit viel me door mijn<br />

schema direct op. Voorheen betaalde ik de<br />

rekening gewoon, zonder daar verder bij stil<br />

te staan.’<br />

Slim zijn<br />

‘Ik heb heel wat geld bespaard, door dingen<br />

die niet echt nodig zijn gewoon niet te<br />

doen. Denk bijvoorbeeld eens aan een<br />

tv-gids of smartphone. Via internet zoek ik<br />

ook naar koopjes of tweedehandsspullen.<br />

Hierdoor hebben we deze zomer een heerlijke<br />

(goedkope) vakantie gehad. Via een website<br />

had ik geboden op een Drentse boerencamping,<br />

waar ik 2½ week voor 150 euro<br />

vakantie heb gevierd. Er zijn ook bijvoorbeeld<br />

verzamelpunten waar je lid van kunt<br />

worden en (als je in aanmerking komt) kan<br />

je reageren op gratis tweedehandsspullen.<br />

Door de jaren heen, ben ik hier handig in<br />

geworden. Daarnaast is het belangrijk om<br />

gebruik te maken van de mogelijkheden die<br />

er zijn voor mensen met een beperkt budget.<br />

Zo gaat mijn dochter naar zwemles en<br />

scouting door middel van het Sociaal<br />

Cultureel Fonds. Je moet de weg weten te<br />

vinden!’<br />

Aanbiedingen volgen<br />

Het antwoord op de vraag of zij ook in de<br />

mogelijkheid is om nog wat geld opzij te<br />

zetten, gaf zij aan: ‘Ik doe mijn best, maar<br />

ik heb met mezelf afgesproken dat de<br />

schulden voor gaan. Daar wil ik namelijk<br />

graag eerst van af.’ Verjaardagen en feestdagen<br />

heeft ze ook opgenomen in haar<br />

financiële schema. ‘Ik volg dan al maanden<br />

ervoor de aanbiedingen en haal ik alvast<br />

cadeautjes binnen. In oktober had ik de<br />

cadeautjes voor de feestdagen al in huis!<br />

Dit scheelt mij veel geld. ><br />

Schulden: ‘nooit weer’<br />

Kirsten had meerdere leningen afgesloten<br />

om rond te kunnen komen toen ze jonger<br />

was. ‘Deze leningen waren geen luxe, maar<br />

eigenlijk alleen bedoeld om de nodige dingen<br />

te kunnen doen. Ongeveer zes/zeven jaar<br />

geleden ben ik begonnen met het aflossen<br />

van mijn schulden. Het aflossen van deze<br />

schulden regel ik zelf. Ik heb alles voor<br />

mezelf op een rij gezet en de balans<br />

op gemaakt. Belangrijk hierbij is om<br />

gewoon je verhaal te doen bij de instanties<br />

en vooral in contact blijven, dan kan er<br />

vaak genoeg geregeld worden. Hierdoor ben<br />

ik al op een hele goede weg om geheel<br />

schuldenvrij te zijn en dat voelt goed!’<br />

Wij(z) vooruit!


21<br />

Huishoudboekje september<br />

Vaste lasten September<br />

Inkomsten September<br />

Huur (28ste) € 515,20<br />

Unive zekur € 116,25<br />

Solcom (20ste) € 30,74<br />

Oxxio € 100,00<br />

Simpel (25ste) € 12,50<br />

AbnAmro (24ste) € 34,02<br />

Kpn Digitenne (27ste) € 13,73<br />

Allsecur autoverz. € 23,73<br />

Autobelasting (28ste) € 25,00<br />

Monuta (16de) € 6,03<br />

Zwemlessen Zoë € 17,20<br />

Vitens (per kwartaal) € 43,27<br />

Overblijven Zoë € 11,00<br />

<br />

Prime line € 55,00<br />

Hyunday Exel tanken € 62,97<br />

Kosten Fiets € 81,00<br />

Unive extra kosten € 50,13<br />

Extra kosten € 75,00<br />

Verjaardagen € 6,00<br />

Feestdagen € 37,00<br />

Huurtoeslag (20ste) € 233,00<br />

Kindgebondenbudget (20ste) € 85,00<br />

Zorgtoeslag (20ste) € 70,00<br />

Zozijn € 157,29<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong> (8ste) € 861,93<br />

Allimentatie € 150,00<br />

Totaal € 1.557,22<br />

Totaal over € 1.390,77<br />

Wij(z) vooruit!


Ook in 2013 staan wij voor u klaar!<br />

www.dommerholtreclameverspreiding.nl<br />

Omdat jij centraal staat<br />

DOMMERHOLT<br />

RECLAMEVERSPREIDING<br />

De betere regionale<br />

drukwerkverspreider.<br />

Bezoekadres:<br />

Noorwegenweg 32<br />

7772 TB <strong>Hardenberg</strong><br />

0523 - 620 777<br />

Postadres:<br />

Postbus 78<br />

7770 AB <strong>Hardenberg</strong><br />

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen<br />

dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig<br />

kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.<br />

Dit doen wij met verantwoordelijkheidsbesef, passie,<br />

aandacht en professionaliteit.<br />

Philadelphia Zorg Noord biedt zorg en ondersteuning aan<br />

ruim 600 cliënten. De ondersteuning varieert van enkele<br />

uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en<br />

van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide<br />

werkvormen.<br />

Neem voor meer informatie contact met ons op.<br />

PHILADELPHIA ZORG NOORD<br />

Schrevenweg 6 8024 HA Zwolle<br />

T (038) 453 87 02<br />

E noord@philadelphia.nl<br />

www.philadelphia.nl<br />

Het beste uit jezelf<br />

Solace Algemene Thuiszorg levert huishoudelijke<br />

verzorging én AWBZ in heel Twente.<br />

Dus ook in gemeente <strong>Hardenberg</strong>!<br />

Uw zorg is aan ons toevertrouwd!<br />

Bij Solace ……<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

U kunt zich aanmelden voor een<br />

reanimatiecursus via<br />

www.reanimatiehardenberg.nl<br />

Op onze website kunt u alles<br />

lezen over reanimatie.<br />

LEER REANIMEREN......<br />

Volg een reanimatiecursus............<br />

Hulp bieden binnen 6 minuten na een hartstilstand<br />

redt levens. Tijdens een reanimatiecursus<br />

leert u in een paar uur hoe u moet handelen.<br />

U krijgt praktische oefeningen op een oefenpop.<br />

Stichting Reanimatie en AED NoordOost Overijssel<br />

Rugcentrum Chiropractie Bergentheim<br />

Behandelt o.a.:<br />

Lage rugklachten<br />

Nekklachten<br />

Hoofdpijn<br />

en veel meer<br />

Kijkt u op onze website:<br />

www.chiropractie-bergentheim.nl<br />

of bel 0523-232370<br />

<br />

<br />

e kinderfsiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoek en behandelen<br />

van kinderen van tot jaar met een achterstand in hun beegingsontikkeling<br />

of met problemen van beegingsvaardigheden<br />

Kinderen kunnen voor onderzoek en/of behandeling komen:<br />

op verijzing van huisarts entr eugd en ezin -arts schoolarts<br />

of specialist<br />

op aanraden van leerkracht of leiding van kinderopvang of peuterspeelplaats<br />

op iniaef van de ouders


23<br />

Beursvloer gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong>; Dé manier<br />

om invulling te geven<br />

aan maatschappelijk<br />

betrokken ondernemen!<br />

Dion stelt ruimte<br />

beschikbaar voor<br />

vereniging Pels en pluim<br />

voor de opslag van<br />

prijzen. Pels en Pluim<br />

regelt een workshop/<br />

informatiebijeenkomst<br />

over kleindieren, ook<br />

kunnen er klein dieren<br />

beschikbaar worden<br />

gesteld.<br />

De Beursvloer gemeente <strong>Hardenberg</strong> is<br />

een netwerkevenement waarbij<br />

maatschappelijke organisaties en<br />

bedrijven elkaar ontmoeten in een<br />

informele, dynamische sfeer. Ze gaan<br />

met elkaar in gesprek en kijken wat ze<br />

voor elkaar kunnen betekenen. De<br />

Beursvloer brengt vraag en aanbod van<br />

vrijwilligerswerk bij elkaar.<br />

Beursvloer <strong>Hardenberg</strong> 2012<br />

geslaagd 73 matches<br />

De eerste Beursvloer in de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> heeft maar liefst 73 matches<br />

opgeleverd. In het LOC <strong>Hardenberg</strong> kwamen<br />

in februari 2012 33 plaatselijke bedrijven<br />

en 44 maatschappelijke organisaties en<br />

verenigingen bijeen om vraag en aanbod van<br />

vrijwilligerswerk te verhandelen. Er werden<br />

veel matches gerealiseerd en dat gebeurde<br />

allemaal met gesloten beurzen. De 73 tot<br />

stand gekomen matches vertegenwoordigen<br />

een maatschappelijke waarde van<br />

62.070 euro. Wethouder René de Vent van<br />

<strong>Hardenberg</strong> sprak de hoop uit dat het niet<br />

een eenmalig evenement wordt. “De beursvloer<br />

is een mooi voorbeeld van hoe wij in<br />

de gemeente <strong>Hardenberg</strong> naar het onderwerp<br />

welzijn kijken. Er is veel bereidheid en<br />

enthousiasme om iets voor elkaar te doen.”<br />

De verschillende matches werden schriftelijk<br />

vastgelegd door twee notarissen, die op basis<br />

van het aantal werkzame uren ook de maatschappelijke<br />

waarde berekenden. Er zit een<br />

verplichting aan vast om de match uit te<br />

voeren.<br />

Gesloten beurzen<br />

Maatschappelijke organisaties vragen niet om<br />

geld maar om kennis, toegang tot netwerken,<br />

materiaal, faciliteiten en creativiteit. Of gewoon<br />

handen om het een en ander voor elkaar te<br />

krijgen.<br />

Beursvloer 2013<br />

In 2013 zal er wederom een beursvloer<br />

plaatsvinden. Houdt daarom de website<br />

www.beursvloerhardenberg.nl in de gaten.<br />

Gerealiseerde matches:<br />

De Natuurwerkgroep de<br />

Reest verzorgt een<br />

wandeling door het<br />

Reestdal waarbij<br />

nestkastjes bekeken<br />

kunnen worden, RIWB<br />

IJssel vecht verzorgt<br />

drukwerk.<br />

Limitec levert lampjes<br />

bij een actiedag voor<br />

controle op fietslicht.<br />

Scholieren die geen licht<br />

hebben krijgen lampjes.<br />

Het plaatselijk belang de<br />

gouden ploeg verzorgt<br />

PR rondom deze actie en<br />

betrekt hierbij<br />

vrijwilligers<br />

Bakkerij Dorgelo maakt<br />

gebak voor de leden ter<br />

gelegenheid van het<br />

50 jaar bestaan van<br />

muziekvereniging Jubal.<br />

De muziekvereniging<br />

geeft vipkaarten voor<br />

een concert.<br />

www.beursvloerhardenberg.nl<br />

Wij(z) vooruit!


24<br />

Sociaal Cultureel Fonds<br />

Extra geld voor<br />

sociaal-culturele<br />

activiteiten<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft een<br />

Sociaal Cultureel Fonds ingesteld.<br />

Het gemeentebestuur vindt dat iedere<br />

inwoner van de gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

recht heeft op deelname aan activiteiten<br />

in de gemeente. Inwoners die deze<br />

activiteiten niet zelf kunnen betalen,<br />

komen in aanmerking voor een<br />

tegemoetkoming uit dit fonds.<br />

Het gaat om activiteiten op sociaal, cultureel,<br />

sportief of educatief gebied. De subsidie is<br />

onder ander bedoeld voor: abonnementen<br />

(dans of fitness les, dagblad, dierentuin,<br />

zwembad), contributies (cultuur of sport),<br />

cursusgeld (educatie, muziek, creatieve<br />

vorming), lidmaatschap bibliotheek,<br />

buitenschoolse activiteiten of bezoek aan<br />

theater, bioscoop en zwembad.<br />

Voor wie?<br />

Het Sociaal-Cultureel Fonds helpt inwoners<br />

van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> die vanwege<br />

een laag inkomen moeilijk mee kunnen doen<br />

aan sociale, sportieve, culturele en educatieve<br />

activiteiten. Deze inwoners kunnen een<br />

geldbedrag krijgen, waarmee zij de activiteiten<br />

kunnen betalen. Zowel kinderen als<br />

volwassenen kunnen een tegemoetkoming<br />

krijgen. Vanaf 18 jaar dient u zelf een aanvraag<br />

in te dienen. Een ouder kan dat ook<br />

doen voor zijn/haar kind(eren) onder de<br />

18 jaar. Het is mogelijk dat meerdere<br />

personen uit een gezin een bijdrage ontvangen.<br />

Of u in aanmerking komt voor een bijdrage<br />

uit het fonds hangt af van de persoonlijke<br />

inkomens- en vermogenssituatie.<br />

Inkomensgrens<br />

Personen met een (gezins)inkomen (uitkering<br />

of salaris) op bijstandsniveau, verhoogd met<br />

maximaal 10%, kunnen een beroep doen op<br />

het Fonds. Als u meer bezit dan dit vermogen,<br />

bestaat er geen recht op een tegemoetkoming.<br />

De bijdrage<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> verstrekt een<br />

tegemoetkoming die afhankelijk is van de<br />

leeftijd.<br />

€ 100,-<br />

Voor kinderen<br />

van 0 t/m 4 jaar<br />

€ 150,-<br />

Voor kinderen<br />

van 5 t/m 11 jaar<br />

€ 240,-<br />

Voor kinderen<br />

van 12 t/m 17 jaar<br />

€ 130,-<br />

Voor kinderen<br />

van 18 jaar en ouder<br />

Aanvragen<br />

U kunt het aanvraagformulier downloaden<br />

via www.hardenberg.nl of ophalen bij de<br />

afdeling Werk, Welzijn en Educatie van de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> (Parkweg 1- 7). U kunt<br />

het aanvraagformulier ook dagelijks tussen<br />

09.00 en 10.00 uur telefonisch opvragen via<br />

nummer 0523-289759. Via dit telefoonnummer<br />

kunt u ook meer informatie krijgen<br />

over het Sociaal Cultureel Fonds.<br />

Wij(z) vooruit!


25<br />

‘Ik ben niet<br />

dat meisje met<br />

dat zielige broertje’<br />

De luier van je broertje verschonen is<br />

leuk als hij zes weken oud is. Maar<br />

wanneer hij twaalf jaar is, wordt het een<br />

ander verhaal. Toch doet Mariska de<br />

Bruin dat bijna dagelijks. Ook geeft ze<br />

haar broertje eten via een sonde, tilt ze<br />

hem in en uit de box en speelt ze met<br />

hem. En als haar ouders een avondje uit<br />

willen, is zij de oppas. Mariska de Bruin<br />

is een van de duizenden jonge<br />

mantelzorgers die dagelijks zorgdraagt<br />

voor een familielid.<br />

Al snel na zijn geboorte bleek dat Pascal de<br />

Bruin een beperking had. De eerste paar<br />

maanden van zijn jonge leventje ging hij<br />

ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Maar dat<br />

betekende niet dat de rest van het gezin geen<br />

aandacht meer kreeg. ‘Pascal is meervoudig<br />

gehandicapt. Dat betekent dat hij veel zorg<br />

nodig heeft’, vertelt de 18-jarige Mariska.<br />

‘Toch draait niet alles om hem. Onze ouders<br />

hebben altijd geprobeerd om ons allemaal<br />

evenveel aandacht te geven en zo gewoon<br />

mogelijk door te leven. Mijn andere broertje,<br />

zusje en ik konden altijd alle sporten doen<br />

die we wilden en spelen met vriendjes en<br />

vriendinnetjes. We gingen niet zo vaak een<br />

dagje uit met het hele gezien, maar we<br />

gingen altijd wel gewoon met ons allen op<br />

vakantie, lekker naar de camping.’<br />

Nadat haar moeder een aantal jaren geleden<br />

een hersenbloeding kreeg, kon ze de zorg<br />

van Pascal niet meer helemaal alleen aan.<br />

‘Het is gelukkig weer helemaal goed gekomen<br />

met mijn moeder. Maar ze is wel vaak erg<br />

moe. Daarom komt er sinds die tijd iedere<br />

ochtend een wijkverpleegster om Pascal uit<br />

bed te halen, te wassen en aan te kleden.<br />

Wij helpen nu ook wat meer mee met zijn<br />

Mariska de Bruin<br />

verzorging. En als mijn ouders een keer met<br />

z’n tweeën weg willen, passen wij op.’<br />

Hoewel ze haar leven zelf heel gewoon vindt,<br />

werd ze zich er al op jonge leeftijd van bewust,<br />

dat de buitenwereld daar toch anders tegenaan<br />

kijkt. ‘Behalve dat Pascal epileptisch is,<br />

een groeiachterstand heeft en veel lichamelijke<br />

klachten, is hij slechthorend en slechtziend.<br />

Hij kan niet praten, maar communiceert door<br />

veel lawaai te maken. Voor mensen die hem<br />

niet kennen, komt dat een beetje gek over.<br />

Daarom nam ik nooit veel vriendinnetjes mee<br />

naar huis, want ik wilde niet dat ze hem zagen<br />

en dan later achter mijn rug zouden praten<br />

als dat meisje met dat zielige broertje’, vertelt<br />

ze. ‘Maar ik verstopte het ook weer niet.<br />

Want ik heb wel een keer een spreekbeurt<br />

over hem gehouden en alles over hem<br />

v erteld. Toen is hij ook mee naar school<br />

geweest. Dat vond ik genoeg, ik heb geen zin<br />

om steeds allerlei dingen over hem uit te<br />

moeten leggen.’<br />

Daarom gaat Mariska graag naar de bijeenkomsten<br />

en uitstapjes van de Jonge Mantelzorgers<br />

van Carinova. ‘De mensen die je<br />

daar ontmoet, zitten allemaal in dezelfde<br />

situatie. Het grappige is dat je het er daar nooit<br />

met elkaar over hebt, maar je weet gewoon<br />

dat iedereen iets heeft. Dat schept toch een<br />

band’, vindt ze. ‘Ik vind het een leuke club<br />

en heb er zelfs een paar vriendinnen aan<br />

overgehouden. Er worden regelmatig dagjes<br />

uit of weekendjes weg georganiseerd.<br />

Wanneer het maar even kan, ga ik mee.<br />

Ik vind het lekker om er even helemaal uit<br />

te zijn en nergens aan te hoeven denken.’<br />

Wmo-Ingang in gemeentehuis<br />

Bij Wmo-INgang kunt u met al uw vragen over wonen, zorg en welzijn terecht. Maar ook<br />

uw aanvraag voor voorzieningen levert u in bij Wmo-INgang. U stelt uw vraag en<br />

Wmo-INgang gaat op zoek naar een passende oplossing. Voor u is belangrijk dat u<br />

maar naar één centraal punt hoeft voor informatie en advies. Wmo-INgang kunt is<br />

bereiken via 14 0523 of mailen naar wmo@hardenberg.nl De Wmo-INgang is gevestigd<br />

in het gemeentehuis, Stephanuspark 1 in <strong>Hardenberg</strong>.<br />

www.wmo-ingang.nl<br />

Wij(z) vooruit!


GGD IJsselland helpt uw kind gezond opgroeien<br />

GGD IJsselland is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin.<br />

Als kernpartner is de Jeugdgezondheidszorg van de GGD zeer<br />

betrokken bij de gezondheid van uw kind.<br />

NU MET GRATIS ONLINE BOEKHOUDEN<br />

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD richt zich op het bevorderen<br />

van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen. Dit betekent<br />

het voorkomen, opsporen en bestrijden van oorzaken die een<br />

gezonde groei en ontwikkeling kunnen verstoren.<br />

www.alfa-vastenzeker.nl<br />

Concreet betekent dit dat uw kind onderzocht en gescreend kan<br />

worden door de jeugdartsen en verpleegkundigen van GGD IJsselland,<br />

dat zij uw vragen beantwoorden en advies kunnen geven<br />

zodat uw kind gezond opgroeit.<br />

Brinkman<br />

MAALTIJDENSERVICE<br />

GGD IJsselland en het CJG werken samen aan gezondheid!<br />

Nieuwe Haven 24 | 0523 - 26 16 72<br />

www.brinkmanmaaltijdenservice.nl<br />

@ggdijsselland<br />

facebook.com/ggdijsselland<br />

CJG <strong>Hardenberg</strong><br />

Parkweg 1-8<br />

T: 088-0030065<br />

W: www.cjghardenberg.nl<br />

<strong>Hardenberg</strong><br />

’Niet omdat het anders moet,<br />

maar omdat het anders kan’.<br />

Ieder mens is uniek, iedere uitvaart kan ook een uniek afscheid zijn.<br />

Schitteren in Zijn licht<br />

www.greijdanus.nl<br />

038 - 469 8500<br />

hardenberg@greijdanus.nl<br />

In ons uitvaartinformatiecentrum vindt u:<br />

grafkisten, rouwdrukwerk, bloemen en grafmonumenten.<br />

Samen vormen zij daar een stijlvol geheel. Wij kunnen u daar van<br />

alle informatie over een begrafenis of crematie voorzien. Ook vindt<br />

u er uitgebreide informatie voor een Uitvaartverzekering.<br />

UITVAART VERZEKERINGEN<br />

Uitvaartverzorger<br />

Jan Slagter staat dag en nacht voor u klaar.<br />

Mob. 06 25 24 36 88<br />

Dagelijks geopend van 9.00 - 16.00 en zaterdags op afspraak.<br />

Ons gratis informatie-/uw eigen laatste wensenboekje ligt voor u klaar.<br />

Nieuwelandstraat 6, 7731 TH Ommen, Tel.: 0529 -463046<br />

www.uitvaartverzorgingvechtdal.nl<br />

Burg. Schuitestraat 7a | 7772 BS <strong>Hardenberg</strong>


27<br />

Sleutelfiguren<br />

zijn actief!<br />

Maakt u zich zorgen over een kind bij u in de buurt? Ziet u geen oplossing meer<br />

voor uw financiële situatie? Of weet u niet meer hoe u er met uw partner uit moet<br />

komen? U staat er niet alleen voor, er zijn Sleutelfiguren actief! Zij kunnen u helpen,<br />

wanneer u het zelf even niet meer redt.<br />

Een sleutelfiguur is een vertrouwenspersoon<br />

uit de buurt die net een stapje verder gaat om<br />

u te helpen met uw problemen. Het project<br />

‘sleutelfiguur’ is een initiatief stichting<br />

‘De Stuw’. Henry Schutte is sleutelfiguur en<br />

heeft al meerdere burgers een zetje in de<br />

rug gegeven.<br />

Wat is een sleutelfiguur?<br />

Sleutelfiguren zijn mensen die u direct kunt<br />

benaderen en in vertrouwen kunt nemen.<br />

Het zijn mannen en vrouwen die hiervoor<br />

zijn opgeleid en die de nodige levenservaring<br />

hebben. U kunt ze bellen over uw eigen<br />

situatie, maar ook als u zich zorgen maakt<br />

over iemand in uw omgeving. De sleutelfiguren<br />

hebben een geheimhoudingsplicht<br />

en gaan vertrouwelijk om met de informatie<br />

die ze krijgen. ‘Inwoners van alle leeftijden<br />

kunnen bij ons terecht voor vragen over<br />

diverse onderwerpen. Het kan gaan over<br />

financiële zaken, maar ook over relatieproblemen.’<br />

Aldus Henry Schutte.<br />

Hoe gaat het in zijn werk?<br />

Henry Schutte is sleutelfiguur voor de regio<br />

Bergentheim, Sibculo, Kloosterhaar,<br />

Bruchterveld en Marienberg. Hij is nu<br />

1 jaar werkzaam als sleutelfiguur.’ In de<br />

gesprekken kijken wij samen naar de<br />

situatie. Wij filteren de oorzaak van het<br />

probleem uit de situatie en proberen hier<br />

samen met de betreffende inwoner een<br />

oplossing voor te vinden.’ De sleutelfiguren<br />

hebben goede contacten met de hulpverlening<br />

en kunnen u zonodig doorverwijzen. Of er<br />

hulpverlening wordt ingeschakeld, bepaalt<br />

u uiteraard zelf.<br />

Henry Schutte<br />

Henry Schutte werd een jaar geleden benaderd<br />

om sleutelfiguur te worden en heeft inmiddels<br />

veel mensen een duwtje in de rug gegeven.<br />

Hij is blij met zijn taak als sleutelfiguur.<br />

‘Ik vind het werk fantastisch om te doen.<br />

Het project biedt een laagdrempelige manier<br />

van hulp.’ Volgens Henry kenmerkt een<br />

sleutelfiguur zich door zijn of haar inlevingsvermogen,<br />

een goed luisterend oor en een<br />

onbevooroordeelde houding.<br />

Contact<br />

Wilt u meer weten? Of wilt u uw verhaal kwijt?<br />

Neem dan contact op met een Sleutelfiguur<br />

in uw wijk! Telefoon 06-81607493 of via mail<br />

sleutelfiguren@destuw.nl.<br />

Wij(z) vooruit!


28<br />

Brede School,<br />

meer dan een school<br />

Een Brede School is meer dan een school.<br />

Brede School is een samenwerkingsverband<br />

tussen voorzieningen (op het<br />

gebied van onderwijs, zorg, welzijn,<br />

opvang en vrijetijdsbesteding) in een wijk<br />

of dorp dat zich richt op kinderen en<br />

hun ouders.<br />

Gezamenlijk worden er activiteiten aangeboden.<br />

Zo ontstaat er in die wijk een samenhangend<br />

pakket van onderwijs, voor- en<br />

naschoolse opvang en activiteiten op het<br />

gebied van sport en cultuur. Een basis, met<br />

de school als middelpunt. Daarnaast is er<br />

goede begeleiding van leerlingen die extra<br />

zorg nodig hebben van bijvoorbeeld het<br />

Centrum voor Jeugd en Gezin.<br />

‘Voor mij gaat het er bij de Brede School<br />

vooral om dat kinderen nog betere scholingsen<br />

ontwikkelingskansen krijgen’, aldus<br />

wethouder Jannes Janssen. ‘Dat kan doordat<br />

ouders, scholen, peuterspeelzaalwerk,<br />

kinderopvang, buurt en sport goed gaan<br />

samenwerken. Bijvoorbeeld op het<br />

belangrijke gebied van taalontwikkeling.<br />

Goed samenwerken en je actief inzetten voor<br />

een goede taalontwikkeling bij jonge kinderen<br />

zorgt ervoor dat je samen taalachterstanden<br />

voorkomt en snel aanpakt als ze er zijn.<br />

Het is bekend dat dit heel belangrijk is voor<br />

een positieve schoolloopbaan van onze<br />

kinderen.’<br />

Combinatiefunctionarissen<br />

Bij de gemeente <strong>Hardenberg</strong> zijn er zes<br />

combinatiefunctionarissen in dienst, vier<br />

combinatiefunctionarissen Sport en twee<br />

parttime combinatiefunctionarissen Cultuur.<br />

Deze vakkrachten zijn erin gespecialiseerd<br />

om doormiddel van activiteiten op het<br />

gebied sport en cultuur te werken aan o.a.<br />

taal, spraak, motorische en sociaal<br />

emotionele ontwikkeling van kinderen.<br />

Samen met school en vereniging, stelt de<br />

combinatiefunctionaris voor elke school<br />

een maatwerkprogramma op, passend<br />

bij het type onderwijsinstelling en de<br />

leerlingen. Een van de voornaamste<br />

doelen is dat kinderen de weg leren te<br />

vinden naar sportverenigingen en<br />

culturele instellingen.<br />

Meer informatie over de Brede School?<br />

Meer informatie over de Brede School is te<br />

vinden op www.hardenberg.nl, onder zorg<br />

en welzijn. Hier kunt u ook de laatste<br />

nieuwsbrief lezen van de Brede School.<br />

Ingrid Schepers is projectcoördinator voor<br />

de Brede School. Ze is te bereiken per mail:<br />

ingrid.schepers@ommen-hardenberg.nl en<br />

telefoon: 0523-289 231.<br />

Wij(z) vooruit!


29<br />

Verder leren<br />

dan je<br />

neus lang is<br />

De gemeente moet er voor zorgen dat iedereen zich<br />

houdt aan de leerplichtwet. Die taak wordt uitgevoerd<br />

door de leerplichtambtenaar. Deze geeft informatie en<br />

advies aan ouders, leerlingen en scholen en bewaakt zo<br />

nodig het hulpverleningsproces.<br />

Alle kinderen in Nederland moeten naar<br />

school, want onderwijs is onmisbaar in de<br />

voorbereiding op een zelfstandige positie in<br />

de maatschappij. Vanaf het begin van de<br />

basisschool moeten kinderen leren om goed<br />

om te gaan met het ‘naar school gaan’.<br />

Daarom is er de leerplicht. De spelregels rond<br />

de leerplicht staan in de Leerplichtwet 1969.<br />

Wat is leerplicht?<br />

Leerplicht betekent dat jongeren verplicht<br />

zijn naar school te gaan. Ouders moeten<br />

hun zoon of dochter inschrijven op een school.<br />

Verder moeten ouders ervoor zorgen dat hun<br />

kind naar school gaat. Niet alleen ouders,<br />

ook leerlingen zelf kunnen er op worden<br />

aangesproken als ze niet naar school gaan.<br />

Zo kunnen zowel ouders als leerlingen een<br />

sanctie opgelegd krijgen vanwege het<br />

on geoorloofd verzuim. De leerplicht is in<br />

twee delen gesplitst, de volledige leerplicht<br />

en de kwalificatieplicht.<br />

Volledige leerplicht<br />

De volledige leerplicht begint op de eerste<br />

schooldag van de maand volgend op die<br />

waarin de leerling vijf jaar is geworden en<br />

eindigt aan het eind van het schooljaar<br />

waarin de leerling 16 jaar is geworden of<br />

aan het einde van het schooljaar waarin<br />

hij/zij ten minste twaalf volledige schooljaren<br />

onderwijs heeft gevolgd. Dit betekent dat<br />

hij/zij vijf dagen per week naar een<br />

door de wet erkende school moet.<br />

Een schooljaar loopt van 1 augustus<br />

tot en met 31 juli.<br />

Kwalificatieplicht<br />

Na de volledige leerplicht volgt de<br />

kwalificatieplicht. Dit betekent dat<br />

leerlingen leerplichtig zijn tot hun 18e<br />

verjaardag, tenzij zij een startkwalificatie<br />

hebben. De leerling die de school verlaat<br />

met een diploma havo/vwo of een mboopleiding<br />

op niveau 2, is in het bezit van<br />

een startkwalificatie. Wie de school<br />

verlaat zonder startkwalificatie wordt door<br />

de RMC-trajectbegeleider geholpen om<br />

alsnog deze kwalificatie te behalen.<br />

RMC functie<br />

Jongeren van 18 tot 23 jaar, vallen onder<br />

de RMC-wetgeving. Regionale Meld- en<br />

Coördinatiefunctie (RMC) Voortijdig<br />

Schoolverlaten is er om te voorkomen dat<br />

jongeren te vroeg van school gaan en zo<br />

kansen laten liggen. In <strong>Hardenberg</strong> zijn<br />

alle jongeren in beeld tot 27 jaar. De RMC<br />

werkt samen met het onderwijs.<br />

Scholen melden in- en uitschrijvingen bij<br />

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs,<br />

voormalig IB-groep). De gemeente heeft<br />

een directe koppeling met dit systeem.<br />

Wij(z) vooruit!


‘ Gewoon doen is<br />

soms helemaal niet<br />

zo gemakkelijk’<br />

www.ribwijsselvecht.nl<br />

‘ Mijn leven was een<br />

zooitje. Dat liep uit de<br />

hand. Nu krijg ik<br />

begeleiding van de<br />

RIBW IJssel-Vecht.<br />

En ik ben toch op<br />

mijzelf, wetend dat ik<br />

altijd een beroep kan<br />

doen op de begeleiding.<br />

Het gaat beter met me.<br />

Ik heb meer grip op<br />

mijn leven.’<br />

RIBW IJssel-Vecht<br />

Als het in je hoofd een chaos is,<br />

ontstaat vaak ook wanorde in je<br />

huis, op je werk, in je vriendenkring.<br />

De RIBW IJssel-Vecht biedt<br />

een paraplu om te schuilen.<br />

We bieden ondersteuning bij<br />

wonen, werken en welzijn aan<br />

mensen met een psychiatrische<br />

beperking.<br />

We hebben aandacht voor zowel<br />

praktische zaken als sociale<br />

contacten. En we begeleiden<br />

bij het zoeken naar scholing,<br />

werk of andere dag besteding.<br />

Dr. Klinkertweg 2<br />

8025 BS Zwolle<br />

Telefoon 038 - 455 64 00<br />

specialistische<br />

behandeling<br />

[ voor cliënten van 0 tot 80 ]<br />

Ambiq is er voor mensen met een licht verstandelijke<br />

beperking. We bieden specialistische LVB-zorg vanuit<br />

een vertrouwde, herkenbare omgeving. Het versterken<br />

van zelfredzame cliënten, die zo zelfstandig mogelijk<br />

gaan leven. Dat is onze zorg.<br />

Als orthopedagogisch centrum heeft Ambiq een breed pakket aan<br />

behandelvormen. Cliënten van alle leeftijden kiezen voor onze<br />

begeleiding, die we altijd op individuele basis invullen. Onze<br />

vestigingen in Twente, Salland en Drenthe bundelen hun kennis<br />

en investeren samen in de beste zorgkwaliteit. We zijn een kundige<br />

en prettige partner voor onze cliënten, hun familie en onze<br />

ketenpartners. Met elkaar doelen bereiken; ook dat is onze zorg.<br />

Vragen?<br />

Of het nu gaat om opvoeding, school, werk, wonen of vrije<br />

tijd. U moet altijd keuzes maken. Keuzes, die vragen met<br />

zich meebrengen.<br />

MEE informeert, adviseert en ondersteunt u professioneel<br />

en deskundig.<br />

Nieuwsgierig naar ons zorg aanbod?<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.ambiq.nl of bel 088 777 6000.<br />

MEE IJsseloevers<br />

Hoofdkantoor Zwolle<br />

T 038 455 46 46<br />

info@meeijsseloevers.nl<br />

www.mee-ijsseloevers.nl<br />

Regiokantoor Ommen<br />

T 0529 45 20 11<br />

infoommen@meeijsseloevers.nl


31<br />

De<br />

Formulieren<br />

brigade<br />

helpt<br />

Veel mensen hebben moeite met het invullen van formulieren. Ook weten veel mensen niet<br />

dat er allerlei financiële regelingen zijn, gemeentelijk en landelijk, voor mensen met een<br />

laag inkomen.<br />

Er zijn tal van regelingen en voorzieningen<br />

voor inwoners met weinig inkomen. Hier wordt<br />

niet altijd gebruik van gemaakt, omdat veel<br />

mensen niet op de hoogte zijn van deze<br />

regelingen. De Formulierenbrigade helpt u<br />

hiermee. ‘De Formulierenbrigade is er voor<br />

mensen met een laag inkomen’, aldus<br />

Dieneke Kloppenburg van de Stuw. ‘Er zijn<br />

tien deskundig getrainde vrijwilligers en<br />

zij geven voorlichting over de financiële<br />

regelingen en voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld<br />

het Sociaal Cultureel Fonds,<br />

kwijtschelding gemeentelijke belastingen<br />

of huurtoeslag. Soms worden mensen<br />

benaderd per brief en ze kunnen uiteindelijk<br />

zelfs een bezoekje aan de deur verwachten.<br />

Zo worden ook mensen benaderd die moeilijk<br />

post kunnen lezen. De vrijwilligers gaan<br />

tijdens zo’n bezoek in gesprek met de<br />

inwoner en kan indien nodig meteen<br />

helpen. Ook leren zij de inwoners de<br />

formulieren zelf in te vullen, zodat ze dit<br />

in de toekomst zelf zouden kunnen.’<br />

Meer informatie<br />

Hebt u ook moeite met het invullen van<br />

formulieren? Of weet u ook niet precies wat<br />

voor financiële regelingen er allemaal zijn?<br />

De Formulierenbrigade helpt u graag.<br />

U kunt zich aanmelden via<br />

formulierenbrigade@destuw.nl of bellen<br />

op maandag en dinsdag met Dieneke<br />

Kloppenburg, telefoonnummer is<br />

0523-267478.<br />

Wij(z) vooruit!


32<br />

Voor- en<br />

vroegschoolse<br />

educatie in de<br />

gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong><br />

Een drukke baan en een druk bestaan maken dat u niet altijd thuis kunt zijn voor<br />

uw kind(eren). Daarom zijn er kinderopvangcentra in <strong>Hardenberg</strong> en is er een wet<br />

waarin staat dat kinderopvang zowel de verantwoordelijkheid is van de ouders als<br />

van de overheid en de werkgevers. Als uw kind twee jaar oud is, kunt u uw peuter<br />

twee, drie of vier dagdelen naar de peuterspeelzaal brengen.<br />

Peuterspeelzalen<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> kent ongeveer<br />

twintig peuterspeelzalen. In veel kernen van<br />

de gemeente is een peuterspeelzaal aanwezig.<br />

Op de site van de gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

kunt u in het register peuterspeelzalen zien<br />

waar de speelzalen zijn. De peuterspeelzalen<br />

binnen de gemeente <strong>Hardenberg</strong> werken<br />

met een ontwikkelingsgericht programma.<br />

Dat wil zeggen dat de peuter gevolgd wordt<br />

in zijn/haar ontwikkeling en daar waar<br />

nodig wordt extra ondersteuning ingezet<br />

met als doel het voorkomen en bestrijden<br />

van ontwikkelingsachterstanden.<br />

Wet kinderopvang<br />

De Wet kinderopvang is er om ouders de<br />

mogelijkheid te geven om werk en zorg te<br />

combineren. De overheid houdt daarbij<br />

toezicht op de kwaliteit en de financiering<br />

van kinderopvang. Elk kinderopvangcentrum<br />

moet geregistreerd staan bij de<br />

gemeente en wordt gecontroleerd door de<br />

GGD op de kwaliteitseisen.<br />

Kinderopvang<br />

Er zijn veel verschillende vormen<br />

kinderopvangcentra. Kinderen van twee<br />

maanden tot vier jaar kunnen naar het<br />

kinderdagverblijf gaan. Daarnaast kunnen<br />

kinderen naar de gastouderopvang.<br />

Kinderopvangtoeslag<br />

Als u een erkend kinderopvangcentrum<br />

hebt gevonden voor uw kind(eren), sluit u<br />

met hen een contract af voor het aantal<br />

uren dat u afneemt en welke prijs u<br />

daarvoor betaalt. U kunt voor deze<br />

kosten kinderopvangtoeslag ontvangen.<br />

CJG<br />

Op de website van het Centrum voor<br />

Jeugd en Gezin staat meer informatie over<br />

peuterspeelzalen en kinderopvang. Mocht u<br />

vragen hebben hierover kunt u ook altijd<br />

bellen met 088-0030065 of eens langskomen<br />

bij een van de spreekuren van CJG.<br />

www.cjghardenberg.nl<br />

Wij(z) vooruit!


33<br />

Laat geen geld liggen!<br />

Huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskortingen. Wanneer hebt u er recht op en hoe vraagt u<br />

het aan? Hieronder staat meer informatie over deze regelingen en voorzieningen. Het is<br />

natuurlijk zonde als u veel geld laat liggen. Zeker als u het al niet zo breed hebt.<br />

Er zijn verschillende toeslagen waar u recht<br />

op kan hebben: huurtoeslag, zorgtoeslag,<br />

kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.<br />

In deze gids staat een korte uitleg,<br />

mocht u meer willen weten kijk dan op<br />

de site van de belastingdienst<br />

www.belastingdienst.nl of bel met de<br />

belastingtelefoon: 0800-0543. Bereikbaar<br />

van maandag tot en met donderdag van<br />

08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van<br />

08.00 tot 17.00 uur.<br />

Huurtoeslag<br />

Huurt u een woning? En bent u in verhouding<br />

tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur?<br />

Dan kunt u een tegemoetkoming in de<br />

huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Voor de<br />

huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan<br />

€ 681,02 per maand. Bent u jonger dan 23?<br />

Dan ligt de grens op € 374,44 per maand.<br />

Bovendien mag uw inkomen niet te hoog<br />

zijn.<br />

Zorgtoeslag<br />

Bent u 18 jaar of ouder, hebt u een<br />

Nederlandse zorgverzekering en is uw<br />

inkomen niet te hoog? Dan kunt u zorgtoeslag<br />

krijgen. Uw inkomen mag niet<br />

hoger zijn dan € 30.939,- per jaar, of<br />

€ 42.438,- als u samenwoont.<br />

Kindgebonden budget<br />

Kindgebonden budget is een bijdrage in<br />

de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Als u<br />

kinderen hebt onder de 18 jaar, krijgt u<br />

misschien een kindgebonden budget.<br />

Hoeveel u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke)<br />

inkomen en het aantal kinderen jonger<br />

dan 18 jaar. U moet wel kinderbijslag ontvangen.<br />

Kindgebonden budget aanvragen is<br />

meestal niet nodig. U ontvangt vanzelf<br />

bericht als u volgens de gegevens recht hebt<br />

op een kindgebonden budget.<br />

Kinderopvangtoeslag<br />

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang?<br />

Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.<br />

Dit is een tegemoetkoming in de kosten van<br />

kinderopvang. Om kinderopvangtoeslag te<br />

krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner<br />

allebei werken. U kunt de toeslag<br />

ook krijgen als u niet werkt, maar een<br />

opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot<br />

door bijvoorbeeld een re-integratietraject te<br />

volgen via UWV WERKbedrijf of de gemeente.<br />

Ook moet uw kind naar een geregistreerde<br />

kinderopvanginstelling gaan.<br />

Kwijtschelding<br />

gemeentelijke belastingen<br />

Wanneer u een laag inkomen heeft, hoeft u<br />

sommige gemeentelijke belastingen niet te<br />

betalen. Wie met succes kwijtschelding<br />

aanvraagt, betaalt geen of minder belasting.<br />

U kunt bij de gemeente <strong>Hardenberg</strong> kwijtschelding<br />

aanvragen voor de volgende<br />

belastingen en heffingen: afvalstoffenheffingen<br />

rioolheffing woningen. U kunt bij het<br />

waterschap kwijtschelding aanvragen voor<br />

de volgende belastingen en heffingen:<br />

verontreinigingsheffing, en ingezetenenomslag.<br />

Vragen of meer informatie kunt u<br />

verkrijgen bij de Publieksdienst,<br />

Stephanuspark 1 in <strong>Hardenberg</strong><br />

of via 14 0523.<br />

Bron: www.toeslagen.nl<br />

Wij(z) vooruit!


d r u k p r i n t c r e a t i e<br />

<br />

<br />

RECLAMESTUDIO & DRUKKERIJ<br />

1 partij voor al uw<br />

communicatie!<br />

<br />

scan me!<br />

CREATIE<br />

COMMUNICATIE<br />

INTERNET<br />

DRUK<br />

PRINT<br />

SIGN<br />

Galileistraat 27 | Dedemsvaart | 0523 - 617172 | info@dpmedia.nl | dpmedia.nl<br />

Wij vinden dat een werkgever die<br />

met ziekteverzuim te maken krijgt<br />

maar twee dingen moet doen:<br />

de ziekmelding<br />

en de herstelmelding<br />

Wilt u verlost worden van alle administratieve rompslomp<br />

rond ziekteverzuim? Maak dan een<br />

kennismakingsgesprek met Fizie.<br />

Bel (0523) 28 27 37<br />

en ontdek wat Fizie voor u kan betekenen.<br />

www.fizie.nl<br />

Houden u en uw gezin<br />

voldoende inkomen over bij:<br />

· pensioen<br />

· arbeidsongeschiktheid of<br />

· vroegtijdig overlijden?<br />

De adviseurs van Vrieling Adviesgroep laten u zien wat er<br />

in deze situaties met uw inkomen gebeurt. Is dit voor u<br />

niet voldoende? Dan adviseren wij graag welke<br />

maatregelen u kunt nemen om uw inkomen aan te vullen.<br />

Bel voor een vrijblijvende kennismaking<br />

naar (0523) 28 27 26.<br />

VRIELING<br />

ADVIESGROEP<br />

vrieling.nl<br />

Verzekeringen | Makelaardij | Hypotheken | Pensioenen<br />

Employment Benefits | Bankzaken


35<br />

Praktijkschool<br />

De Hoeksteen werkt<br />

mee aan Fris over Drank<br />

Maandag. Het begin van de week na een weekend flink gefeest te hebben met misschien<br />

de nodige alcoholische drankjes. Het komt voor dat jongeren zich vervolgens op maandag<br />

ziek melden vanwege, onder andere, overmatig alcoholgebruik. Het project<br />

‘maandagochtendverzuim’ heeft enkele maanden geleden onder middelbare scholen in de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> gedraaid om dit probleem onder de aandacht te brengen.<br />

Alcohol halen<br />

voor je kind?<br />

Doe eens volwassen!<br />

De Hoeksteen heeft actief meegewerkt aan<br />

dit project. Henk Kremer, directeur van de<br />

Hoeksteen, is erg te spreken over het project.<br />

‘Gebruik van alcohol op jonge leeftijd brengt<br />

gevolgen met zich mee. Door dit project<br />

maken wij de jongeren en hun ouders<br />

bewust van deze gevolgen en dragen ons<br />

steentje bij aan de algemene ontwikkeling<br />

en de gezondheid van de leerlingen.’<br />

Maandagochtendverzuim: meer aan de<br />

hand?<br />

Op vier opeenvolgende maandagochtenden<br />

werd door leerplichtambtenaar op school<br />

gecontroleerd op verzuim. Als een leerling vaak<br />

afwezig was, stelde de leerplichtambtenaar<br />

een onderzoek in. Indien nodig, werd er een<br />

gesprek aangegaan tussen de leerling met<br />

zijn/haarouders, de leerplichtambtenaar en<br />

een medewerker van Tactus. Het doel van<br />

dit project is jongeren en hun ouders in een<br />

vroeg stadium bewust te maken van de<br />

gevolgen en risico’s van middelengebruik op<br />

jonge leeftijd. ‘Door dit project hebben we<br />

meer kennis gekregen over de mogelijke<br />

relatie tussen verzuim en alcoholgebruik.<br />

Het onderwerp is hierdoor in de breedte<br />

bespreekbaar geworden’, aldus Henk Kremer.<br />

Stapje verder<br />

De Hoeksteen is gericht op praktijkonderwijs<br />

en bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt.<br />

Henk Kremer is nauw betrokken bij zijn<br />

leerlingen. ‘Wij gaan als school net een<br />

stapje verder. We dragen zorg voor de totale<br />

ontwikkeling van de leerlingen. Educatie in<br />

sociale vaardigheden en het uitwisselen<br />

over normen en waarden hoort hier ook bij.<br />

Alcoholgebruik en dan vooral: wat is gezond<br />

en wat niet, is hier ook onderdeel van” Twee<br />

leerlingen van de Hoeksteen hebben samen<br />

met hun ouders een gesprek gehad met<br />

Tactus en de leerplichtambtenaar. ‘We willen<br />

ons als school niet blindstaren op een<br />

maatschappelijk probleem zonder iets te<br />

doen. Wij nemen de verantwoordelijkheid<br />

om leerlingen kennis bij te brengen over<br />

alcoholgebruik en wijzen ook de ouders op<br />

de gevolgen’, aldus Henk Kremer.<br />

Groepsdruk<br />

Op de Hoeksteen zitten ruim 130 leerlingen<br />

in de leeftijdscategorie 12 t/m 18. Bij jongeren<br />

komt de drang om de wereld te verkennen.<br />

Hier hoort in veel gevallen het gebruiken<br />

van genotsmiddelen zoals alcohol bij.<br />

‘Groepsdruk speelt vaak een grote rol. Het is<br />

voor sommige jongeren niet makkelijk om<br />

een biertje of mixdrankje af te wijzen of uit<br />

een drankspelletje te stappen in het bijzijn<br />

van vrienden.’ De Hoeksteen wil de leerlingen<br />

aan het denken zetten over de gevolgen van<br />

alcohol, en jongeren weerbaarder maken in<br />

het omgaan met sociale druk. De Hoeksteen<br />

informeert niet alleen de leerlingen; ook de<br />

ouders worden voorzien van informatie over<br />

alcoholgebruik en hoe daarmee om te gaan<br />

in de opvoeding.<br />

Fris over Drank<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> voert een<br />

actief alcoholmatigingsbeleid<br />

onder de naam Fris over Drank.<br />

De gemeente wil voorkomen dat<br />

jongeren onder de 16 jaar alcohol<br />

drinken en wil het alcoholgebruik<br />

van jongeren boven de 16 jaar<br />

matigen. Hiertoe worden allerlei<br />

activiteiten ondernomen, vaak in<br />

samenwerking met andere partijen<br />

vanuit de overtuiging dat overmatig<br />

alcoholgebruik van jongeren alleen<br />

door gezamenlijke actie kan worden<br />

teruggebracht.<br />

‘Fris over drank’ ontvangt subsidie<br />

van uithet gezondheidsprogramma<br />

‘Gezonde Slagkracht’ van ZonMW/<br />

ministerie van VWS.<br />

Wij(z) vooruit!


1000-jongerenplan!<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

of gedragsstoornis.<br />

‘ Door jongeren serieus te nemen<br />

<br />

Hoe Tommy die begeleiding invult<br />

bepaalt hij zelf, het doel is altijd<br />

gericht op het krijgen en behouden<br />

van werk. Een grote verantwoordelijkheid<br />

die hij graag pakt en bovendien<br />

ook teruggeeft aan de jongeren<br />

waarmee hij samenwerkt!<br />

Als twintiger voelt Tommy ‘zijn’<br />

jongeren goed aan. “Ik hoef ze niet<br />

de les te lezen, maar sta open voor<br />

hun ideeën en geef ze de kans om<br />

zich te ontwikkelen. Door jongeren<br />

serieus te nemen en oprechte interesse<br />

te tonen, maak je ze belangrijk.<br />

Essentieel in dit werk is zorgvuldig<br />

luisteren naar wat er gezegd wordt<br />

en vervolgens goed door te vragen.<br />

Zowel bij de begeleiding van een<br />

jongere als bij de werving van<br />

nieuwe leer-werkbedrijven.”<br />

“Ik maak veel gebruik van motiverende<br />

gesprekstechnieken en de<br />

Melba-methode: aan de hand van<br />

29 basiscompetenties worden de<br />

capaciteiten van een jongere in<br />

kaart gebracht. Eén van mijn<br />

jongeren wilde graag in een autogarage<br />

werken, maar had hiervoor<br />

niet de juiste papieren. Doordat hij<br />

in het verleden kampte met een<br />

angststoornis zou hij niet tot zijn<br />

recht komen in een groot bedrijf.<br />

Uiteindelijk kwam ik uit bij een<br />

kleinschalig autodemontagebedrijf<br />

waar hij voldoende tijd en ruimte<br />

krijgt om het vak te leren in de<br />

praktijk. Hier combineert hij zijn<br />

liefde voor het uit elkaar halen van<br />

scooters met zijn droom om bij een<br />

autobedrijf te werken. Het gaat nu<br />

super met deze jongere.” <br />

<br />

<br />

van een baan, opleiding en stabiele<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

verzorgt met de inzet van individueel<br />

trajectbegeleiders de uitvoering. We<br />

<br />

<br />

<br />

werkgevers, de samenwerkende<br />

<br />

<br />

Een werkgever vertelt<br />

Jan Abbink, directeur van Autoservice Abbink ( James Lease services) Zwolle<br />

“Soms vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Ik was al op zoek naar een kracht,<br />

moest uitbreiden en vroeg mij af waar ik het beste mijn tijd en energie in<br />

kon steken. Toen kruiste een ITB-er van Trias Jeugdhulp mijn pad, met een<br />

jongere. Sven (18) past goed binnen ons team. Hij was in het begin erg<br />

voorzichtig; zowel in het werk als in de contacten. Maar het mooie is dat<br />

we hem daarna zagen groeien; hij durfde steeds meer te vragen, was minder<br />

bang een fout te maken en de praktijkervaring kwam goed op niveau!<br />

De jongere heeft wat aan ons, maar wij ook aan hem! Straks heeft Sven<br />

zijn diploma en is hij voor het bedrijf een goede monteur.” <br />

samen toekomst maken<br />

<br />

www.triasjeugdhulp.nl<br />

www.facebook.com/triasjeugdhulp www.twitter.com/triasjeugdhulp


37<br />

Collectieve<br />

zorgverzekering<br />

Een goede verzekering tegen ziektekosten is noodzakelijk. Ook de gemeente is zich<br />

daarvan bewust. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft in samenwerking met Zilveren Kruis<br />

Achmea een collectieve zorgverzekering ontwikkeld. Dit biedt mensen met een<br />

minimuminkomen een mogelijkheid om beter en voordeliger verzekerd te zijn.<br />

Zilveren Kruis Achmea een beroep doen<br />

op regelingen voor diverse vergoedingen.<br />

Voor deze voorzieningen hoeft u dan geen<br />

beroep meer te doen op bijzondere bijstand.<br />

Wie kan aan de collectieve ziektekostenverzekering<br />

deelnemen?<br />

Ontvangt u een uitkering van de gemeente<br />

of heeft u een minimuminkomen tot 110%<br />

van de bijstandsnorm? Dan komt u in<br />

aanmerking voor deze collectieve<br />

zorgverzekering.<br />

De basisverzekering<br />

Er is één verplichte basisverzekering voor<br />

iedereen. Dit pakket is vastgesteld door de<br />

overheid. Bij Zilveren Kruis Achmea heet de<br />

basisverzekering de ‘Beter Af Polis’. Wat niet<br />

in het basispakket zit, kunt u bijverzekeren<br />

met een aanvullende (tandarts)verzekering;<br />

de Beter Af Plus Polis en de Beter Af<br />

Tandarts Polis. Bij Zilveren Kruis Achmea<br />

zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd<br />

voor de basisverzekering en voor dezelfde<br />

aanvullende verzekeringen als hun ouders.<br />

Let op! De verzekering vergoedt niet het<br />

wettelijk eigen risico.<br />

Korting op de premie<br />

Deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering<br />

krijgen (alleen op de hieronder)<br />

aangeboden verzekering een korting op de<br />

premie voor de:<br />

Beter Af Polis van 7,5% per verzekerde<br />

(wettelijke basisverzekering).<br />

<br />

(aanvullende verzekering) van 10% per<br />

verzekerde.<br />

<br />

2 sterren<br />

(aanvullende<br />

verzekering voor<br />

tandheelkundige<br />

voorzieningen) van<br />

10% per verzekerde.<br />

Uitbreiding aanvullende<br />

verzekering<br />

In de collectieve ziektekostenverzekering<br />

wordt<br />

de dekking van de<br />

aanvullende verzekering<br />

‘uitgebreid’ via het<br />

zogenaamde <strong>Gemeente</strong><br />

Extra Pakket. Hierdoor<br />

valt een aantal eigen<br />

risico’s weg én kunt u bij<br />

Meer informatie?<br />

Bij de afdeling Maatschappelijk Domein<br />

kunt u meer informatie ontvangen, zoals<br />

een overzicht van de premies, uw voordeel<br />

en de inhoud van de verzekeringspakketten.<br />

U kunt ons elke dag bereiken van 09.00 tot<br />

<br />

Wij(z) vooruit!


38<br />

VRAAG EN<br />

ANTWOORD<br />

Kan de gemeente mij helpen bij het vinden<br />

van werk?<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> kan u helpen bij<br />

het vinden van werk. U bent verplicht hieraan<br />

mee te werken. De gemeente kan bijvoorbeeld<br />

sollicitatiecursussen, opleidingen, taalcursussen<br />

of gesubsidieerd werk aanbieden<br />

en hierbij diverse premies en subsidies geven.<br />

Uw gemeente moet re-integratieactiviteiten<br />

aanbieden die goed aansluiten bij uw persoonlijke<br />

situatie.<br />

Kan ik naast de bijstand extra geld krijgen<br />

als ik hoge kosten heb?<br />

Als u door omstandigheden hoge kosten heeft<br />

die u niet met uw uitkering kunt betalen,<br />

kan de gemeente u extra geld geven.<br />

Bijvoorbeeld als u door reuma extra stookkosten<br />

heeft of als u een bril of een<br />

gebitsprothese nodig heeft. U kunt dan bij<br />

de gemeente een beroep doen op bijzondere<br />

bijstand.<br />

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning<br />

(Wmo)?<br />

De Wet maatschappelijke ondersteuning<br />

(Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen<br />

aan de maatschappij en zelfstandig kan<br />

blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om<br />

mensen met beperkingen door ouderdom<br />

of handicap of een chronisch psychisch<br />

probleem. Als meedoen of zelfstandig wonen<br />

niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente<br />

vragen om ondersteuning.<br />

Wanneer heb ik recht op bijstand?<br />

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als<br />

u in Nederland woont, niet genoeg inkomen<br />

of vermogen heeft om in uw levensonderhoud<br />

te voorzien en ook niet in aanmerking komt<br />

voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering<br />

kunt u de periode overbruggen tot<br />

u weer een baan vindt.<br />

Heb ik een sollicitatieplicht als ik een bijstandsuitkering<br />

heb?<br />

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u<br />

verplicht te solliciteren naar alle soorten normaal<br />

werk. U moet ook solliciteren naar<br />

banen die niet direct aansluiten bij uw opleiding<br />

en ervaring. Uw gemeente kan u tijdelijk<br />

ontheffen van deze sollicitatieplicht.<br />

Waar vraag ik een voorziening uit de Wet<br />

maatschappelijke ondersteuning (Wmo)<br />

aan?<br />

U vraagt een voorziening van de Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning (Wmo) aan bij<br />

de gemeente waar u staat ingeschreven in<br />

de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens<br />

(GBA). U kunt hiervoor terecht bij<br />

de Wmo-Ingang in het gemeentehuis in<br />

<strong>Hardenberg</strong>.<br />

Wij(z) vooruit!


39<br />

Wat is de leerplicht?<br />

De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht<br />

naar school moeten. Vanaf het moment dat<br />

uw kind 5 jaar is tot het einde van het<br />

schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is<br />

het op grond van de Leerplichtwet verplicht<br />

naar school te gaan (leerplichtig). Als ouder<br />

moet u uw kind inschrijven op een school<br />

en ervoor zorgen dat uw kind naar school<br />

gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in<br />

Nederland woont.<br />

Wie houdt toezicht op de naleving van<br />

de Leerplichtwet?<br />

De leerplichtambtenaar in uw woongemeente<br />

houdt toezicht op de naleving van de<br />

Leerplichtwet. Elke gemeente moet tenminste<br />

één leerplichtambtenaar in dienst hebben.<br />

Waar kan ik een gehandicaptenparkeerkaart<br />

aanvragen?<br />

Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u<br />

aanvragen bij de gemeente waar u staat<br />

ingeschreven in de basisadministratie<br />

persoonsgegevens (GBA). U kunt hiervoor<br />

terecht bij de Publieksdienst van de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Waar kan ik hulp krijgen voor het aflossen<br />

van mijn schulden?<br />

Weet u zelf niet hoe u uw schulden moet<br />

aflossen, neem dan zo snel mogelijk contact<br />

op met de gemeente <strong>Hardenberg</strong>. De<br />

gemeente kan u in contact brengen met een<br />

schuldhulpverlener. De meeste gemeenten<br />

schakelen hiervoor erkende organisaties in.<br />

Ben ik aansprakelijk voor de schulden<br />

van mijn kinderen?<br />

U bent als ouder of voogd niet zonder meer<br />

aansprakelijk voor de schulden van uw<br />

kinderen. Het hangt ervan af of uw kind<br />

geld schuldig is door een aankoop, door<br />

aangerichte schade die vergoed moet<br />

worden of door een boete voor een strafbaar<br />

feit. De leeftijd van uw kind kan ook een rol<br />

spelen.<br />

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin<br />

(CJG)?<br />

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is<br />

een inlooppunt voor gezinnen. Ouders,<br />

kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals<br />

kunnen hier terecht met alle vragen over<br />

opvoeden en opgroeien. De gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> kent zeven inlooppunten.<br />

Wat doet een CJG?<br />

Uitgangspunt van het CJG is het versterken<br />

van de eigen kracht van alle gezinnen.<br />

En als er echt iets aan de hand is met een<br />

kind, dan is snelle signalering cruciaal.<br />

Dan moet hulp of ondersteuning snel en<br />

effectief geboden worden.<br />

Wanneer moet ik ingeburgerd zijn en wat<br />

gebeurt er als ik het examen niet haal?<br />

U bent verplicht om binnen 3,5 jaar het<br />

inburgeringsexamen te halen. Als u het<br />

inburgeringsexamen niet haalt, moet u nog<br />

een keer examen doen.<br />

Wat is mantelzorg?<br />

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een<br />

chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende<br />

partner, ouder, kind of ander<br />

familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is<br />

vaak langdurig en intensief.<br />

Wat is re-integratie?<br />

Re-integratie is het proces van terugkeren<br />

naar werk. Als u een uitkering heeft en weer<br />

aan het werk wilt, krijgt u te maken met<br />

re-integratie. Hetzelfde geldt wanneer u om<br />

een andere reden na een periode niet te<br />

hebben gewerkt, weer aan het werk wilt.<br />

Als u werkt en vanwege een handicap of<br />

ziekte uw werk niet goed kunt doen, kunt u<br />

ook te maken krijgen met re-integratie.<br />

Colofon<br />

Uitgave in opdracht van de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong>, verzorgd door:<br />

ETT Media<br />

Postbus 70112<br />

9704 AC Groningen<br />

Telefoon: 050-3137600<br />

E-mail: info@ettgroep.nl,<br />

Internet: www.ettmedia.nl<br />

Teksten: gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

Foto’s: gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

Concept en realisatie: ETT Media en<br />

Geografisch BV<br />

Drukker: Scholma Druk BV, Bedum<br />

Oplage: 27.250 exemplaren<br />

Overname van artikelen is in beginsel<br />

toegestaan mits hieraan vooraf<br />

toestemming van ETT Media of de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> wordt verkregen.<br />

Deze uitgave is met de grootst mogelijke<br />

zorgvuldigheid samengesteld. Zowel<br />

ETT Media als de gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

zijn niet aansprakelijk voor fouten en/<br />

of omissies in deze uitgave. Aan deze<br />

gids kunnen geen rechten worden<br />

ontleend.<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Postbus 500<br />

7770 BA <strong>Hardenberg</strong><br />

Telefoon: 14 0523<br />

Internet: www.hardenberg.nl<br />

Wij(z) vooruit!


Nieuwbouw in de gemeente <strong>Hardenberg</strong>!<br />

<br />

Roosdom Tijhuis heeft een aantrekkelijk en zeer gevarieerd aanbod<br />

van nieuwbouwwoningen in uw regio. Heeft u altijd al uw huis naar<br />

eigen smaak willen inrichten? Lagere energielasten willen hebben?<br />

En wilt u de komende 10 jaar beduidend lagere onderhoudskosten<br />

aan uw woning?<br />

Profiteer dan in 2012 nog maximaal van de<br />

Kies voordelen dan voor van nieuwbouw een kwalitatief en kies hoogwaardige voor een kwalitatief woning hoogwaardige<br />

van Roosdom<br />

Tijhuis. woning Wist van Roosdom u dat al onze Tijhuis. woningen Wist u voorzien dat al onze zijn woningen van een A++ voorzien label<br />

en zijn worden van een gebouwd A++ label onder en worden Woningborggarantie? gebouwd onder de Al onze Woningborg-<br />

projecten<br />

vindt garantie? u op www.roosdomtijhuis.nl. Al onze projecten vindt u Hieronder op www.roosdomtijhuis.nl.<br />

vindt u onze projecten<br />

in Hieronder gemeente vindt <strong>Hardenberg</strong>. u onze projecten in de gemeente <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Type Saffier te Kloosterhaar<br />

casco vanaf € 179.500,- v.o.n.<br />

Type Opaal te Kloosterhaar<br />

casco vanaf € 120.400,- v.o.n.<br />

Type Reestdal te Bergentheim<br />

vanaf € 159.500,- v.o.n.<br />

COMPLEET AFGEWERKT<br />

Uw eigen<br />

droomhuis<br />

bouwen?<br />

Ook dit kan in Bergentheim en <strong>Hardenberg</strong>. U koopt<br />

alleen de kavel van ons en bent vrij in het selecteren<br />

van een bouwer. De kavels variëren van 470 m2 tot<br />

800 m2 dus voor elke doelgroep volop keuze.<br />

Ontwikkeling, realisatie & kopersbegeleiding<br />

Financieringsadvies<br />

Verkoop & informatie<br />

Rotij Projectbouw Oost bv<br />

www.roosdomtijhuis.nl<br />

Rabobank Vaart en Vechtstreek<br />

(0523) 622 622<br />

www.rabobank.nl/vvs<br />

Oosterhave Makelaars<br />

(0546) 641 234<br />

www.oosterhavemakelaars.nl<br />

Deen Makelaars<br />

(0523) 263 520<br />

www.deenmakelaars.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!