Views
3 years ago

Vrijuit, editie oktober 2012 - Aclvb

Vrijuit, editie oktober 2012 - Aclvb

Vrijuit, editie oktober 2012 -

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang oktober 2012 LEVE DE INDUSTRIE 3 INSPRAAK De informatieplicht door de wet- Renault levert geen afdoend resultaat. De ACLVB dringt aan op inspraakspraakvermogen voor werknemers. 4PENSIOENBEREKENING De pensioenhervorming brengt een aantal wijzigingen aan in de periodes die gelijkgesteld worden bij de pensioenberekening. Neen, het is niet redelijk een radicale takenverdeling toe te passen op wereldschaal. In dit economisch model zijn het de werknemers van de rijke landen die bedenken en die van de arme landen die fabriceren, tegen zo laag mogelijke kostprijzen en in betreurenswaardige omstandigheden. Om te kunnen standhouden tegenover de internationale concurrentie, mag de economie van een land of van een continent zich niet beperken tot diensten, ze moet ook goederen produceren door een industrie en een eeuwenoude knowhow te vrijwaren. Niet iedereen voelt zich geroepen om acht uur per dag tussen vier muren te zitten denken. Heel wat mensen willen ook met hun handen werken. De industrie is goed voor drie vierden van de export van de Europese Unie, ze heeft voor onze rijkdom gezorgd. We mogen ze niet verliezen of we dreigen onze welvaart op de helling te zetten. 6 AANVULLEND PENSIOEN Vanaf midden volgend jaar worden nieuwe regels voorzien op de uitkering van een kapitaal van de aanvullende pensioenen die op een ‘gunstig moment’ worden uitbetaald. 8 ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN Als een werkgever een personeelslid wil ontslaan op grond van een dringende reden, moet hij kunnen bewijzen waarom. Hoever kan hij daarin gaan 16 45+ Eens je 45 jaar bent, is het criterium leeftijd de grootste hinderpaal om een job te behouden of te vinden. De Diversiteitsbarometer Werk komt met een aantal remedies. 30 TIJDELIJK WERKLOOS Slecht weer of werkgebrek als gevolg van de economische crisis kunnen aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Wat schrijft de vernieuwde wetgeving voor

Vrijuit - editie oktober 2011 - Aclvb
Vrijuit - editie maart 2012 - Aclvb
Vrijuit, editie december 2012 - Aclvb
Vrijuit - editie april 2012 - Aclvb
Vrijuit - editie december 2011 - Aclvb
Vrijuit, editie februari 2013 - Aclvb
Vrijuit - editie november 2010 - Aclvb
Vrijuit, editie mei 2013 - Aclvb
Vrijuit, editie maart 2013 - Aclvb
Vrijuit oktober 2010 - Aclvb
Vrijuit, editie juni-juli 2011 - Aclvb
Vrijuit juni/juli 2010 - Aclvb
Vrijuit, editie januari 2013 - Aclvb
Vrijuit - editie december 2010 - Aclvb
Vrijuit, editie juli 2012 - Aclvb
grootdistributie - Aclvb
Brochure kaderleden 2012 - Aclvb
ECONOMISCHE EN SOCIALE DEMOCRATIE 16 - Aclvb
Arme werkgevers ! Hebben jullie gehoord wat ze hebben ... - Aclvb
ACLVB-KANDIDATEN WINNEN STEMMEN EN MANDATEN
Vrouw en Vakbond - Aclvb
KOOPKRACHT KOOPKRACHT - Aclvb
DE BEDRIJVEN VERGISSEN ZICH VAN DOELWIT - aclvb
NOODZAKELIJK INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 15 - Aclvb
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Aclvb
AKKOORD OVER INFORMATIE EN CONSULTATIE IN KMO'S - Aclvb
Vrijuit, editie juni 2013 - Aclvb
CRISISMAATREGELEN - Aclvb
Herstructureringen - Aclvb