22.01.2015 Views

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

No. 4, DECember 2011<br />

ZEVENDE jaargang<br />

4<br />

Sfeervol Dalfsen<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven


GIBO Groep<br />

Accountants en Adviseurs<br />

heet per 1 januari 2012<br />

EEn nIEuwE nAAm.<br />

EEn vErtrOuwdE<br />

OrGAnIsAtIE!<br />

dalfsen (0529) 43 40 40 | deventer (0570) 63 83 83<br />

raalte (0572) 32 82 00 | Zwolle (038) 426 25 00<br />

Kijk <strong>voor</strong> meer informatie op www.flynth.nl of www.gibogroep.nl<br />

2


No. 4, DECember 2011<br />

ZEVENDE jaargang<br />

dalfsen<br />

Inhoudsopgave<br />

5 Strategische alliantie helpt Starlight aan betere marktpositie<br />

7 Procee & Oors: Wat brengt 2012 <strong>voor</strong> u<br />

9 Werkgeverspunt Raalte is één groot succesverhaal<br />

11 Vosman zit met opdrachtgever aan dezelfde kant van de tafel<br />

13 LenS accountants: Fiscale vragen verleden tijd<br />

14 Column Guts: Gelukkig Nieuwjaar (alweer)<br />

15 Word ook bedrijvig actief langs de N348<br />

16 Video op internet is <strong>voor</strong> ondernemers niet meer weg te denken!<br />

18 R&WE uit Heino heet <strong>voor</strong>taan HeatPlus<br />

19 Nieuwe economische drager in landelijk gebied:<br />

Van kippenschuur tot kantoor<br />

20 Column Heinz: Volksraadpleging<br />

21<br />

Ondernemend <strong>Salland</strong><br />

25<br />

27<br />

Ruimtelijke locatie <strong>voor</strong> kleinere bedrijven in fase 2 van De Zegge VI<br />

29<br />

31<br />

33<br />

35<br />

Column Rabobank <strong>Salland</strong>: Meer dan alleen financiën<br />

36<br />

Interessante bedrijvencontactavond <strong>voor</strong> ondernemers uit<br />

37 gemeente Dalfsen<br />

38 Buwie werkt efficiënter en sneller dankzij compacte hoogwerker<br />

39 Larcom kent <strong>Salland</strong>, <strong>Salland</strong> kent Larcom<br />

41<br />

Bruggeman Accountancy ook als BWA nog steeds persoonlijk,<br />

betrokken en deskundig<br />

42 Starters en nieuwe inschrijvingen<br />

Maan Group groeit verder met lancering Research & Development<br />

Het hele jaar door maatschappelijk betrokken ondernemen in Olst-Wijhe<br />

GIBO Groep: Nog in 2011 willekeurige crisis-afschrijving benutten<br />

Boerhof Service en Onderhoud <strong>voor</strong> een optimale beleving van <strong>het</strong> interieur<br />

Jos Bio Energy Control zorgt ook op de werkvloer <strong>voor</strong> stralende gezondheid<br />

Colofon<br />

<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong><br />

is een uitgave van<br />

Communicatiebureau<br />

Tielbeke Tekstproducties<br />

Bevernel 16, 8101 HA Raalte<br />

Redactie: Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties<br />

m.m.v. Rudi Buitenkamp en Linda Klein Overmeen<br />

Eindredactie: Jos Tielbeke<br />

Fotografie: Stefan Kemper e.a.<br />

Marketing: N35 Media - (T: 0572-395558)<br />

Vormgeving en drukwerk: Sonodruk - Heino<br />

Telefoon: 0572-363781<br />

E-mail: info@sallandzakelijk.nl<br />

Internet: www.sallandzakelijk.nl<br />

Oplage: 5.400 exemplaren<br />

© COPYRIGHT 2011<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm,<br />

internet of op welke wijze dan ook, zonder <strong>voor</strong>afgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke<br />

Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid<br />

<strong>voor</strong> mogelijke gevolgen die zouden kunnen <strong>voor</strong>tvloeien uit <strong>het</strong> gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.<br />

Geachte<br />

lezer<br />

Uiteraard gaat de huidige economische malaise ook niet ongemerkt<br />

aan ons <strong>voor</strong>bij. Voor de enthousiaste medewerkers<br />

van hét <strong>promotiemagazine</strong> <strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven is<br />

dat echter geen bedreiging, maar juist een uitdaging. Met nog<br />

meer elan en inzet is <strong>het</strong> team van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> dan ook<br />

<strong>het</strong> afgelopen jaar actief geweest om ondernemend <strong>Salland</strong><br />

te promoten. En dat heeft gewerkt! Onze oplage is gegroeid<br />

naar 5.400 exemplaren en ook zijn we inmiddels te vinden op<br />

diverse social media, zoals LinkedIn, Twitter en YouTube.<br />

Talrijke regionale ondernemers hebben dit jaar ervaren dat een<br />

bedrijfsreportage of advertentie in <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> kan leiden<br />

tot mooie opdrachten en nieuwe opdrachtgevers. Succes is nu<br />

eenmaal niet mogelijk als niemand weet dat je geweldige producten<br />

maakt of prima diensten levert. Ook in deze editie van<br />

<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> tonen weer tientallen regionale ondernemers<br />

hun interessante activiteiten.<br />

Nu <strong>het</strong> einde van 2011 nadert, willen we een ieder bedanken<br />

die de exploitatie van ons glossy magazine dit jaar financieel<br />

mogelijk heeft gemaakt, bij<strong>voor</strong>beeld door <strong>het</strong> plaatsen van<br />

een advertentie of bedrijfsreportage. We hopen ook in 2012<br />

weer een bijdrage te mogen leveren aan uw zakelijke succes.<br />

Prettige feestdagen en een succesvol Nieuwjaar.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Namens <strong>het</strong> team van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>,<br />

Jos Tielbeke (uitgever)<br />

4<br />

Sfeervol<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven<br />

De schitterende sfeerverlichting in<br />

<strong>het</strong> Dalfser centrum komt van<br />

Starlight uit Heino (zie ook pagina 5)<br />

3


indruk met kleur<br />

L.J. Costerstraat 11<br />

Postbus 10 8140 AA Heino<br />

t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl<br />

sonodruk.nl<br />

4


Strategische alliantie helpt Starlight<br />

aan betere marktpositie<br />

‘We hebben een ware metamorfose ondergaan.’ De<br />

openingswoorden van Willy en Ruud Marsman<br />

blijven meteen hangen. Ze zetten de toon <strong>voor</strong> een<br />

bijzonder interessant gesprek over Starlight en haar<br />

rol in de wereld van sfeerverlichting. Het is duidelijk<br />

dat <strong>het</strong> Heinose bedrijf een ingrijpende periode<br />

achter de rug heeft, waarin <strong>het</strong> <strong>voor</strong>al kritisch naar<br />

zichzelf heeft gekeken. Dat heeft er uiteindelijk in<br />

geresulteerd dat ze een strategische alliantie is<br />

aangegaan met <strong>het</strong> Oostenrijkse MK Illumination.<br />

Hoewel in de bovenstaande tekst in weinig zinnen al veel<br />

is verteld, verdient <strong>het</strong> toch nog wel enige toelichting.<br />

Starlight is één van de drie firma’s van Marsman Holding BV en houdt<br />

zich <strong>voor</strong>namelijk bezig met sfeerverlichting <strong>voor</strong> winkelcentra tijdens<br />

de grote eindejaarsfeesten. De andere twee bedrijven zijn Multilight<br />

(attractieverlichting) en Technoprint (belettering).<br />

In de wereld van de sfeerverlichting staat Starlight goed bekend, maar<br />

ze stond <strong>voor</strong> de beslissing of ze wel of niet een stap wilde maken naar<br />

een hoger segment. MK Illumination zocht juist naar een bedrijf om<br />

voet aan de grond te krijgen in Nederland. Tot op heden begaven de<br />

Oostenrijkers zich op de West-Europese markt, maar bleef Nederland<br />

buiten hun bereik. In <strong>het</strong> verleden werd zelfs (zonder succes) een<br />

poging ondernomen om Starlight over te nemen.<br />

Dit zette vader en zoon Marsman aan <strong>het</strong> denken. Waarom niet samen<br />

optrekken in plaats van elkaar kapot concurreren Aldus geschiedde en<br />

in maart van dit jaar zag de werkmaatschappij MK Illumination Holland<br />

<strong>het</strong> levenslicht. ‘Een mooie synergie, gericht op de toekomst. We<br />

be geven ons hiermee boven in de markt met hele mooie producten.<br />

En dat terwijl Starlight gewoon blijft bestaan.’<br />

Superchic<br />

MK Illumination Holland kent een florissante start. Ze levert veel<br />

handelswaren (grote strengen verlichting) en ornamenten aan<br />

installatie bedrijven, aan collega’s van Starlight, maar ook aan de<br />

vestigingen van de Technische Unie. Geen wonder dat ze in Heino blij<br />

zijn dat deze strategische zet zo goed heeft uitgepakt. ‘We hebben een<br />

prachtig assortiment en we kunnen meeliften op de ontwikkelingen en<br />

ervaringen van de Oostenrijkers. Zo werken ze met gepatenteerde<br />

LED’s uit China. Werkelijk schitterende kleuren en van een constante<br />

goede kwaliteit. Bovendien hebben ze een eigen bedrijf in Slowakije<br />

dat ornamenten produceert. Superchic en toch betaalbaar. Deze alliantie<br />

betekent <strong>voor</strong> ons een enorme slag in productiecapaciteit en we<br />

kunnen daarmee onze toekomst zeker stellen.’<br />

Wordt de sfeerverlichting in Raalte net zo mooi<br />

als in Dalfsen<br />

U heeft <strong>het</strong> wellicht in de krant gelezen: er is behoefte aan<br />

nieuwe sfeerverlichting in Raalte. Drie partijen (ROV, een<br />

‘bankpartij’ en de gemeente) zijn bereid om de handen ineen te<br />

slaan om er vanaf 2012 echt iets moois van te maken. Starlight is<br />

<strong>voor</strong>nemens ook hier de schitterende verlichting uit <strong>het</strong><br />

MK-assortiment aan te bieden. ‘Voor <strong>het</strong> geld van een<br />

Volkswagen krijgen ze een Audi’, aldus Willy en Ruud Marsman.<br />

De titel van mooist verlichte plaats in Overijssel, misschien zelfs van<br />

Nederland, is volgens vader en zoon nu nog in handen van Dalfsen<br />

(zie ook de coverfoto). ‘Ze hebben daar heel duidelijk aangegeven dat<br />

ze graag iets aparts wilden. Dankzij de MK-ornamenten konden we aan<br />

dat verzoek voldoen. Je weet echt niet wat je ziet. De reacties vanuit de<br />

middenstand zijn dan ook ongelooflijk enthousiast en men is bijzonder<br />

trots. Het is wel wat duurder dan aanvankelijk de bedoeling was, maar<br />

dankzij extra inspanningen kon men <strong>het</strong> toch financieren.’<br />

Vader en zoon Marsman gunnen Dalfsen alle eer en waardering, want<br />

de trots is wederzijds, maar hun geliefde Raalte kan niet achterblijven.<br />

‘Als inwoners van Raalte zijn we natuurlijk wel extra gemotiveerd om er<br />

iets moois van te maken. Voor praktische <strong>het</strong>zelfde bedrag kunnen ze<br />

in Raalte een veel mooiere en energiezuinige LED-sfeerverlichting <strong>voor</strong><br />

de donkere laatste dagen van <strong>het</strong> jaar krijgen.’<br />

Starlight / MK Illumination Holland<br />

L.J. Costerstraat 15<br />

8141 GN Heino<br />

T: 0572 - 391 015<br />

5


’...tot in de puntjes<br />

geregeld’<br />

”Bouwen kunt u met een gerust hart aan Jansman overlaten.<br />

Onze opdrachtgevers hoeven zich geen moment zorgen te maken.<br />

Wij bouwen niet alleen, maar zorgen <strong>voor</strong> regelmatig overleg met<br />

<strong>het</strong> bouwteam, denken mee, adviseren, houden de planning<br />

in de gaten en leveren soepel op.”<br />

Klus geklaard, opdrachtgever tevreden. Bent u de volgende<br />

Kijk op www.jansman.nl of bel 0572 - 30 13 03<br />

Jansman bouwt verder<br />

www.bestgroep.nl<br />

meer dan uitzenden<br />

Uitzendbureau<br />

Opleidingen in Heeten<br />

Open inschrijvingen 2012<br />

13 januari Opleiding VCA Basis & VOL<br />

16 februari Herhaling BHV<br />

8 maart Opleiding VCA Basis & VOL<br />

13 april Herhaling BHV<br />

14 & 21 mei Opleiding BHV Eerste Hulp & Brand<br />

15 juni Herhaling BHV<br />

uitzenden - detacheren - payrolling - opleiding<br />

Zompstraat 19a<br />

8102 HX Raalte<br />

Tel. 0572-354050<br />

6


Wat brengt 2012 <strong>voor</strong> u<br />

Ook <strong>voor</strong> úw onderneming<br />

Het kalenderjaar 2011 loopt ten einde. Een goed moment om een aantal <strong>voor</strong> u als<br />

ondernemer Vanaf deze belangrijke uitgave zal (wets)wijzigingen ons kantoor een en vaste plannen bijdrage door aan te nemen, <strong>Salland</strong> zoals <strong>Zakelijk</strong> de leveren,<br />

Wet waarin aanpassing allerlei wettelijke juridische gemeenschap onderwerpen van de goederen, revue zullen een aantal passeren. punten uit <strong>het</strong><br />

belastingplan 2012 en andere wetten.<br />

Onderwerpen die <strong>voor</strong> u als ondernemer van belang kunnen zijn.<br />

Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen, als u een bepaald actueel<br />

BELASTINGPLAN onderwerp besproken 2012 wilt hebben of informatie Defiscalisering wenst. in inkomstenbelasting van<br />

Op 17 november jongstleden heeft de<br />

vorderingen/schulden krachtens erfrecht<br />

Tweede WETSVOORSTEL Kamer <strong>het</strong> PERSONENVENNOOT-<br />

belastingplan 2012 Alle onder 'kind-ouder'vorderingen firma. De C.V. blijft deze en/of bijdrage schulden<br />

aangenomen. SCHAPPEN Ik wijs u op een aantal in <strong>het</strong> die onbesproken.<br />

ontstaan zijn krachtens erfrecht zullen<br />

oog Al enige springende tijd staan wijzigingen: in <strong>het</strong> ondernemingsrecht in box III in de inkomstenbelasting worden<br />

een tweetal belangrijke wets<strong>voor</strong>stellen op<br />

gedefiscaliseerd,<br />

HET WETSVOORSTEL<br />

<strong>het</strong>geen betekent dat<br />

Executeur (levenslang) aansprakelijk <strong>voor</strong> gedaan wordt of deze vorderingen/<br />

de agenda, te weten de zogenaamde flexibilisering<br />

Het wets<strong>voor</strong>stel kent - naast de C.V. -<br />

erfbelasting<br />

schulden niet bestaan. Daaronder worden<br />

Vanaf 1 januari<br />

van <strong>het</strong><br />

2012<br />

BV-recht<br />

wordt<br />

en<br />

de<br />

<strong>het</strong><br />

executeur<br />

Wets<strong>voor</strong>stel<br />

in straks<br />

slechts<br />

ook<br />

één<br />

begrepen<br />

hoofdvorm:<br />

vorderingen<br />

de vennootschap.<br />

van<br />

een Personenvennootschappen.<br />

nalatenschap verplicht om de aangifte kinderen De vennootschap krachtens is een de overeenkomst legaat of terzake tot de<br />

erfbelasting Aangezien de mee verwachting te ondertekenen. is dat met De name legitieme samenwerking portie. gericht op <strong>het</strong> behalen van<br />

executeur <strong>het</strong> laatste is wets<strong>voor</strong>stel tevens hoofdelijk binnenkort aansprakelijk zal vermogensrechtelijk <strong>voor</strong>deel ten behoeve<br />

<strong>voor</strong> worden erfbelastingschuld ingevoerd, zal ik een <strong>voor</strong> aantal zover punten HUWELIJKSGOEDERENRECHT<br />

van de vennoten door middel van inbreng.<br />

althans daaruit de kort erfgenamen bespreken. in gebreke zijn met Op De 1 vennootschap januari aanstaande zullen treedt we in twee in werking<br />

de voldoening. Er geldt zelfs een in tijd de gedaantes Wet aanpassing tegenkomen: wettelijke gemeenschap<br />

ONBEPERKTE HUIDIG RECHT navorderingstermijn <strong>voor</strong> van 1. De goederen. openbare vennootschap (OV)<br />

verzwegen buitenlands vermogen. De<br />

Het huidig recht kent de volgende drie De openbare maatschap en de vennootschap<br />

aansprakelijkheid van de executeur geldt Van belang zijn onder meer de volgende<br />

soorten personenvennootschappen:<br />

onder firma gaan samen verder als openbare<br />

alleen niet <strong>voor</strong> zover deze aannemelijk wijzigingen:<br />

maakt<br />

1. De maatschap:<br />

dat <strong>het</strong> niet aan hem te wijten<br />

vennootschap. DE MAATSCHAP VERDWIJNT<br />

is De dat maatschap de aanslag is te een laag samenwerkingsovereenkomst.<br />

anderszins De te uitoefening weinig belasting van een is beroep Een uitoefening persoon van die een investeert beroep of in bedrijf een goed onder<br />

is vastgesteld Vergoedingsvorderingen<br />

DERHALVE. Kenmerkend <strong>voor</strong> de OV is de<br />

of<br />

geheven: (zoals arts, “dus advocaat, schuldig, notaris) tenzij onschuld staat centraal. van een zijn <strong>voor</strong> echtgenoot derden duidelijk zal in kenbare beginsel naam. gaan De<br />

wordt Naar bewezen”. buiten toe wordt Vanaf al nu dan wordt niet <strong>het</strong> onder dus meedelen vennoten zijn in de in beginsel waardeverandering. hoofdelijk aansprakelijk.<br />

januari was Aan <strong>het</strong> de uitgangspunt OV kan rechtspersoonlijk-<br />

dat de<br />

Tot<br />

oppassen gemeenschappelijke met de aanvaarding naam opgetreden van een 1<br />

executeursbenoeming.<br />

(stille maatschap of openbare maatschap). nominale heid worden waarde toegekend van de (OVR). inbreng zou<br />

De maten zijn in beginsel aansprakelijk <strong>voor</strong> moeten<br />

2. De stille<br />

worden<br />

vennootschap<br />

vergoed.<br />

Overgangsregeling erfbelasting bij Oudergelijke<br />

delen.<br />

De stille vennootschap is de vennootschap<br />

Kind transacties<br />

Tijdstip ontbinding huwelijk vervroegd<br />

2. De vennootschap onder firma (V.O.F.) die geen openbare vennootschap is. Alsdan<br />

Naar aanleiding van een uitzending<br />

Op dit moment geldt dat de huwelijksgoederengemeenschap<br />

van<br />

De<br />

Tros<br />

V.O.F.<br />

Radar<br />

is ook<br />

komt<br />

een<br />

thans<br />

samenwerkingsovereenkomst.<br />

In afwijking <strong>voor</strong> van de maatschap situatie dat gaat ontbonden <strong>voor</strong> gelijke op delen. <strong>het</strong> tijdstip van inschrijving<br />

toch een<br />

geldt <strong>voor</strong> de vennoten:<br />

pas<br />

aansprakelijkheid<br />

wordt<br />

overgangsregeling<br />

ouders <strong>het</strong> om vóór de uitoefening 1 januari 2010 van hun een woning bedrijf onder van de echtscheidingsbeschikking in de<br />

aan gemeenschappelijke een kind hebben overgedragen naam. Een belangrijk<br />

verschil is van dat een de gebruiksrecht.<br />

vennoten in beginsel tijdstip De hoofdregel wordt vervroegd is dat iedere naar vennoot <strong>het</strong> tijdstip <strong>voor</strong> een<br />

onder registers Hoofdregel van winstverdeling<br />

Burgerlijke Stand. Dit<br />

<strong>voor</strong>behoud<br />

hoofdelijk aansprakelijk zijn.<br />

waarop gelijk deel <strong>het</strong> in echtscheidingsverzoek de winst/<strong>het</strong> verlies deelt, wordt tenzij<br />

Tarief 3. De overdrachtsbelasting<br />

commanditaire vennootschap (C.V.) ingediend. bij overeenkomst Hiermee hiervan wordt is <strong>voor</strong>komen afgeweken. dat<br />

Het<br />

De<br />

tarief<br />

C.V. is<br />

overdrachtsbelasting<br />

een bijzonder soort vennootschap<br />

<strong>voor</strong> de na <strong>het</strong> scheidingsverzoek nog schulden<br />

verkrijging van een woning bedraagt tot 1 worden gemaakt ten laste van beide<br />

juli 2012 twee procent.<br />

echtgenoten.<br />

Notaris mr. Mark Oors<br />

Regels Geen goedkeuring ontbinding en rechter <strong>voor</strong>tzetting bij wijziging/<br />

Uittreding opheffen huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

van een vennoot zal niet meer<br />

automatisch Vanaf 1 januari tot aanstaande ontbinding van is <strong>voor</strong> de vennootschap<br />

wijziging of leiden. opheffing Verder van heeft uw faillissement<br />

huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

van een vennootschap<br />

geen<br />

niet<br />

goedkeuring<br />

meer<br />

meer vereist van de rechter. Dit<br />

automatisch faillissement van alle vennoten<br />

tot gevolg en/of andersom.<br />

betekent dat echtgenoten goedkoper en<br />

eenvoudiger hun huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

kunnen aanpassen.<br />

Openbaar of stil<br />

Indien WETSVOORSTEL niets wordt PERSONENVENNOOT-<br />

geregeld zal <strong>het</strong> overgangsrecht<br />

SCHAPPEN tot INGETROKKEN<br />

gevolg kunnen hebben dat<br />

hoofdelijke Minister Opstelten aansprakelijkheid van Veiligheid ontstaat, met<br />

name en Justitie indien heeft gehandeld (onverwacht) wordt onder <strong>het</strong> een<br />

gemeenschappelijke Wets<strong>voor</strong>stel personenvennootschappen<br />

naam (denk bij<strong>voor</strong>beeld<br />

ingetrokken.<br />

aan artsen<br />

Dat<br />

e.d.).<br />

betekent dat <strong>voor</strong><br />

personenvennootschappen, zoals de<br />

maatschap en de v.o.f., van toepassing<br />

Rechtspersoonlijkheid<br />

blijft de thans geldende wetgeving, welke<br />

Toevoegen dateert uit van 1838! rechtspersoonlijkheid<br />

betekent dat de vennootschap zelf<br />

eigenaar INFORMATIE kan worden van goederen en/of<br />

verplichtingen Voor nadere informatie kan aangaan. kunt Ook u met zal de ons toeen<br />

contact uittreding opnemen. eenvoudiger Wij staan zijn. u graag te<br />

woord.<br />

CONCLUSIE:<br />

Het Wets<strong>voor</strong>stel zal <strong>voor</strong> bestaande<br />

personenvennootschappen Bezoek onze website aanleiding<br />

geven www.procee-oors.nl de contracten/rechtsvorm <strong>voor</strong> meer kritisch te<br />

bekijken!<br />

informatie over ons kantoor of<br />

neem telefonisch contact met<br />

ons op: 0572 - 35 88 33<br />

Bezoek onze website www.procee-oors.nl <strong>voor</strong> meer informatie over ons kantoor<br />

of neem telefonisch contact met ons op: 0572 - 35 88 33<br />

7


productpresentatie<br />

congres<br />

bedrijfsfeest<br />

jubileum<br />

beleidsdag<br />

diner<br />

vrijgezellenfeest<br />

seizoensborrel<br />

personeelsfeest<br />

kerstevent<br />

bruiloft<br />

relatie-event<br />

opening<br />

Inspireert, adviseert & organiseert<br />

Double O event design<br />

Sparrenplein 1<br />

8102 JJ Raalte<br />

I: www.dblo.nl<br />

E: info@dblo.nl<br />

Paul: 06 49 66 95 44<br />

Ellen: 06 49 65 99 51<br />

8


Werkgeverspunt Raalte is<br />

één groot succesverhaal<br />

Gebaseerd op ervaringen vanuit andere plaatsen<br />

(o.a. Zwolle) waren de verwachtingen <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

Werkgeverspunt Raalte hoog gespannen. Voor alle<br />

betrokken partijen is <strong>het</strong> dan prettig om te mogen<br />

constateren dat <strong>het</strong> eerste jaar inderdaad bijzonder<br />

goed is verlopen. Wat heet: er zijn veertig plaatsingen<br />

geweest en dat is <strong>het</strong> dubbele van <strong>het</strong> aantal<br />

dat als doelstelling was uitgesproken. We mogen<br />

dus met een gerust hart van de daken schreeuwen<br />

dat hier sprake is van één groot succesverhaal.<br />

We spreken met de betrokken wethouders Ben Haarman<br />

(o.a. economie en bedrijven) en Roger de Groot (o.a.<br />

sociaal beleid en werk en inkomen) en met Karen Wimmenhove, <strong>het</strong><br />

gezicht van Werkgeverspunt Raalte. De drie hebben een duidelijke verklaring<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> succes: ‘Het grote <strong>voor</strong>deel in de gemeente Raalte is<br />

dat hier nog sprake is van een direct contact met de werkgevers. Het is<br />

daardoor gemakkelijker om <strong>voor</strong> goede kandidaten snel een geschikte<br />

werkplek te vinden.’<br />

Al in <strong>het</strong> eerste jaar heeft Werkgeverspunt Raalte dus bewezen een<br />

onmisbare schakel te zijn tussen vraag en aanbod oftewel tussen werkzoekende<br />

en <strong>het</strong> bedrijfsleven. Hoewel de gemeente nadrukkelijk probeert<br />

om haar inwoners uit een uitkering- of bijstandsituatie te houden,<br />

moet <strong>het</strong> takenpakket van Wimmenhove niet worden verward met<br />

dat van een uitzendbureau. ‘De vraag van de werkgever staat bij ons<br />

centraal. We stoppen veel energie en tijd in <strong>het</strong> contact met de ondernemers<br />

en zijn daardoor heel erg benaderbaar <strong>voor</strong> <strong>het</strong> bedrijfsleven.’<br />

Karen Wimmenhove loopt met wethouders Roger de Groot en Ben Haarman door<br />

Raalter centrum<br />

Slagingskans<br />

Voor ondernemers is <strong>het</strong> goed om te weten dat <strong>het</strong> Werkgeverspunt<br />

Raalte synoniem staat <strong>voor</strong> een duurzame relatie. ‘Een groot deel van<br />

onze kracht zit ‘m er in dat we nooit zomaar iemand naar een bedrijf<br />

sturen. We kennen de vraag van de ondernemer, zoeken daar een<br />

kandidaat bij en zullen eerst zelf een intakegesprek voeren. Dat verhoogt<br />

de slagingskans’, stellen Wimmenhove, Haarman en De Groot<br />

die prettig verrast zijn dat ondernemers nu al niet meer afwachten,<br />

maar zelf contact zoeken met <strong>het</strong> Werkgeverspunt Raalte.<br />

Het succes van <strong>het</strong> eerste jaar zorgt er <strong>voor</strong> dat er een vervolg wordt<br />

gegeven aan <strong>het</strong> Werkgeverspunt Raalte. ‘Met zulk soort cijfers hoef<br />

je daar niet lang over na te denken. Als zo overduidelijk blijkt dat er<br />

sprake is van goede dienstverlening, dan ga je dat niet stopzetten. We<br />

stoppen pas als er geen vraag meer is’, aldus de beide wethouders<br />

die worden bijgevallen door Wimmenhove. ‘Er is ook nog genoeg<br />

te doen. Ik heb nog lang niet alle bedrijven kunnen bezoeken en<br />

er zijn nog steeds ondernemers die niet op de hoogte zijn van <strong>het</strong><br />

Werkgeverspunt Raalte. Communicatie is dus nog wel een aandachtspunt<br />

en verder wil ik me in <strong>het</strong> tweede jaar nog intensiever bezighouden<br />

met de kwaliteit van de kandidaten.’<br />

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij <strong>het</strong> bij elkaar brengen<br />

van vraag en aanbod, maar Wimmenhove ziet <strong>voor</strong> zichzelf ook wel<br />

een functie als gids door <strong>het</strong> woud van regelgeving dat de arbeidsmarkt<br />

omgeeft. Tevens kan ze volgens Haarman een rol spelen om<br />

duurzaamheid (nog) meer onder de aandacht van <strong>het</strong> bedrijfsleven<br />

te brengen. En bedrijfsleven moet in dit verband heel breed worden<br />

gezien, want tenslotte zijn er ook werkgevers actief in de zorg en <strong>het</strong><br />

onderwijs.<br />

De Groot ziet <strong>voor</strong> Werkgeverspunt Raalte ook een belangrijke rol weggelegd<br />

als <strong>het</strong> gaat om de informatie<strong>voor</strong>ziening rond de wet ‘Werken<br />

naar vermogen’ die per 1 januari 2013 van kracht wordt. De gemeenten<br />

worden dan ook verantwoordelijk <strong>voor</strong> de doelgroepen vanuit de WSW<br />

en Wajong. Deze kwetsbare groepen hebben te maken met een grotere<br />

afstand tot de arbeidsmarkt en moeten zoveel mogelijk aan <strong>het</strong> werk<br />

worden geholpen. Wimmenhove zelf merkt dat ze steeds vaker wordt<br />

benaderd om als sparringpartner te fungeren. En naar volle tevredenheid,<br />

zo blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken. ‘Alle bedrijven die<br />

<strong>het</strong> formulier hebben ingevuld, geven aan dat ze <strong>het</strong> Werkgeverspunt<br />

zullen aanbevelen bij collega-ondernemers. Een 100% score, dat is<br />

toch een hele aardige graadmeter’<br />

Adviseur Werkgeverspunt Raalte Karen Wimmenhove is te<br />

bereiken via haar mobiele nummer 06 83 59 75 96 of via e-mail<br />

werkgeverspunt@raalte.nl. Ook is er informatie te vinden op<br />

www.raalte.nl (Werken en Leven/Ondernemen).<br />

9


Autobelettering<br />

Carwrapping<br />

Bouwborden<br />

Reclameborden<br />

Spandoeken<br />

Spanframes<br />

Gevelreclame<br />

Reclamezuilen<br />

Bewegwijzering<br />

Vlaggen(masten)<br />

Beurssystemen<br />

Presentatiesystemen<br />

Raamstickers<br />

Windowfilm<br />

Posters<br />

Stickers<br />

Drukwerk<br />

Textielbedrukking<br />

Bedrijfskleding<br />

Canvas<br />

Fotowanden<br />

Huisstijlontwerp<br />

Websites<br />

Wij ontwerpen, produceren en realiseren vele vormen van<br />

visuele communicatie. Visuele communicatie moet doeltreffend<br />

en herkenbaar zijn. Uw boodschap moet gezien worden door de<br />

juiste doelgroep. Daar werken we dagelijks met veel plezier aan.<br />

Meer informatie<br />

Neem gerust contact met ons op of ga naar onze site.<br />

1enalreclame.nl<br />

Poggenbeltweg 17c<br />

7448 PL Haarle<br />

T (0548) 59 51 20<br />

F (0548) 59 64 47<br />

info@1enalreclame.nl<br />

www.1enalreclame.nl<br />

Wij houden<br />

van helder.<br />

LenS accountants. Helder <strong>voor</strong> uw nanciën en uw toekomst.<br />

Vanuit vijf vakgebieden: • bedrijfs(economisch) advies<br />

• nanciële verslaglegging<br />

• salarisadministratie en personeel & organisatie<br />

• belastingadvies en - planning • administratieve dienstverlening<br />

Meer informatie Kijk op www.lens-accountants.nl<br />

LenS accountants heeft vestigingen in Raalte, Hattem en Deventer<br />

10


Vosman zit met opdrachtgever<br />

aan dezelfde kant van de tafel<br />

Bouwbedrijf Vosman uit Raalte mag met een gerust<br />

hart een pionier in de als traditioneel bekend staande<br />

sector worden genoemd. Niet alleen heeft ze de<br />

sociale media als LinkedIn en Twitter omarmd, maar<br />

er wordt ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt.<br />

Het bedrijf werkt tevens met <strong>het</strong> driedimensionale<br />

bouwinformatiemodel. ‘Ons motto is dat we samen<br />

met de opdrachtgever willen bouwen. We zitten aan<br />

dezelfde kant van de tafel’, is <strong>het</strong> stokpaardje van<br />

directeur Remco Harink.<br />

Bouwbedrijf Vosman stelt zich kwetsbaar op en verwacht<br />

dezelfde houding van de opdrachtgever. Met andere<br />

woorden: een bedrijf dat zeven aannemers uitnodigt om een offerte<br />

uit te brengen en uitsluitend in zee wil gaan met de goedkoopste partij<br />

mag een deurtje verder gaan. Dat klinkt wellicht arrogant, zeker in<br />

tijden van economische teloorgang, maar Harink is bijzonder duidelijk:<br />

‘Vosman staat bekend om <strong>het</strong> leveren van kwaliteit en dat willen we te<br />

allen tijde kunnen garanderen. We willen niet bij iedere spijker hoeven<br />

na te denken of we deze wel of niet kunnen gebruiken.’<br />

Het driedimensionale bouwinformatiemodel<br />

Het zegt de niet-ingewijden waarschijnlijk helemaal niets, maar ook in<br />

de bouwsector is <strong>het</strong> zeker nog geen gemeengoed. ‘In feite kunnen<br />

wij met dit model ook de rol van architect <strong>voor</strong> onze rekening nemen.<br />

Het maakt niet uit of <strong>het</strong> nu gaat om een ontwerp van een kleine verbouwing<br />

of om een nieuwbouwpand met een oppervlakte van enkele<br />

honderden vierkante meters. Wij kunnen hiermee mooie ontwerpen<br />

maken en <strong>het</strong> <strong>voor</strong>deel is dat we al een aantal stappen verder denken<br />

dan een architect. Zo kunnen we bij<strong>voor</strong>beeld al rekening houden<br />

met <strong>het</strong> installatiewerk en is <strong>het</strong> daardoor mogelijk om in de ontwerpfase<br />

fouten tijdens de bouw te <strong>voor</strong>komen. En alles wordt dus in 3D<br />

gevisualiseerd, dus je kunt <strong>het</strong> ontwerp heel inzichtelijk maken <strong>voor</strong> de<br />

klant.’<br />

Faalkosten<br />

De directeur is van mening dat gebruik van <strong>het</strong> 3D bouwinformatiemodel<br />

zeker financiële <strong>voor</strong>delen heeft, maar daar<strong>voor</strong> moet de klant<br />

wel op de lange termijn durven te kijken. ‘We kunnen een heel precies<br />

ontwerp uittekenen en daarmee de faalkosten tot een minimum beperken.<br />

Complexe detailleringen worden in 3D uitgetekend en eventuele<br />

problemen worden in <strong>het</strong> 3D model opgelost. Natuurlijk kun je ook<br />

tijdens de bouw allerlei zaken constateren en oplossen, maar dat kost<br />

wel tijd en geld. Een ander <strong>voor</strong>deel van <strong>het</strong> 3D bouwinformatiemodel<br />

is dat je heel snel in beeld hebt waar je besparingen kunt realiseren.’<br />

De introductie van <strong>het</strong> 3D bouwinformatiemodel binnen Bouwbedrijf<br />

Vosman is al een aantal jaren geleden tot stand gekomen. Het geeft<br />

aan dat de onderneming <strong>voor</strong>op loopt, maar <strong>het</strong> zegt eveneens iets<br />

over de controle die men heeft over <strong>het</strong> bouwproces. ‘Onze bouwmethode<br />

is zo uitgedacht, dat we zoveel mogelijk gebruik maken van<br />

dezelfde bouwmaterialen en in detail kunnen bouwen. Daarmee kom<br />

je niet gauw <strong>voor</strong> vervelende verrassingen te staan’, aldus Harink die in<br />

meerdere opzichten laat zien met de toekomst bezig te zijn. ‘Het fundament<br />

onder ons bedrijf is goed, maar we richten ons ook nadrukkelijk<br />

op de opleiding van leerlingen.’<br />

Bouwbedrijf Vosman staat wellicht bekend als bouwer <strong>voor</strong> particulieren<br />

(zowel verbouw als nieuwbouw) en dat is ook nog steeds een<br />

belangrijk onderdeel, maar ze heeft inmiddels aansprekende panden<br />

<strong>voor</strong> de zakelijke markt gebouwd. Te denken valt bij<strong>voor</strong>beeld aan<br />

de nieuwbouw van Buwie Glas- en Schilderwerken en Koerkamp<br />

Keukenbouw, beiden aan de Zompstraat in Raalte. Verder is ze<br />

momenteel vast aan <strong>het</strong> werk <strong>voor</strong> de lokale C1000 distributiecentra<br />

en heeft ze net <strong>het</strong> derde nieuwbouwpand van LC Maan aan de<br />

Klipperweg gerealiseerd. Bovendien wordt binnenkort gestart met<br />

een bedrijfsverzamelgebouw aan de Tjalkstraat. ‘We maken een keuze<br />

<strong>voor</strong> professionaliteit en werken daarom met vaste onderaannemers,<br />

want dan weet je wat je aan elkaar hebt. Maar, we zijn met niemand<br />

getrouwd, dus als een klant een (zakelijke) band heeft met een andere<br />

onderaannemer gaan we zonder problemen met die partij in zee.’<br />

Bouwbedrijf Vosman<br />

Zompstraat 14<br />

8102 HX Raalte<br />

T: 0572 - 351 343<br />

E: info@bouwbedrijfvosman.nl<br />

I: www.bouwbedrijfvosman.nl<br />

11


De Vries & Smit<br />

Organisatieadviseurs<br />

Lean Management Procesanalyse ICT optimalisatie Advies en Begeleiding Maatwerk<br />

Samen naar een efficiëntere organisatie!<br />

www.vnsadvies.nl<br />

Mettingenlaan 12 | 8102 ER Raalte | 0572-853556<br />

12


LenS accountants:<br />

Fiscale vragen verleden tijd<br />

Als ondernemer kunt u niet om de Belastingdienst<br />

en alle fiscale ontwikkelingen heen. Een hot item op<br />

dit moment is <strong>het</strong> horizontaal toezicht. Wat betekent<br />

dit eigenlijk precies En wat <strong>voor</strong> gevolgen heeft <strong>het</strong><br />

<strong>voor</strong> u LenS accountants weet er gelukkig alles van.<br />

Juist met <strong>het</strong> oog op deze nieuwe ontwikkeling en<br />

de vele fiscale vraagstukken heeft LenS een nieuwe<br />

collega aangenomen, Edwin de Witte. Hij maakt<br />

vanaf oktober deel uit van <strong>het</strong> professionele team.<br />

In dit artikel maakt u kennis met deze enthousiaste<br />

belastingadviseur. Vanzelfsprekend geeft hij direct<br />

een korte toelichting op horizontaal toezicht. Wel zo<br />

praktisch!<br />

Edwin de Witte is een fiscalist met passie. Hij staat <strong>voor</strong><br />

persoonlijke aandacht en betrokkenheid. “Ik hecht aan<br />

een helder en bondig advies in klare taal. De deskundigheid, korte<br />

communicatielijnen en de no-nonsense-instelling van LenS spreken mij<br />

daarom enorm aan.” Dankzij zijn jarenlange ervaring als belastingadviseur<br />

kan Edwin zich met recht specialist noemen. De complexe fiscale<br />

wet- en regelgeving kent <strong>voor</strong> hem geen verrassingen. U kunt dan ook<br />

met elk fiscaal vraagstuk bij hem terecht. Dus ook over <strong>het</strong> onderwerp<br />

‘horizontaal toezicht’.<br />

Edwin: “Horizontaal toezicht is de nieuwe manier van de<br />

Belastingdienst om toezicht uit te oefenen. Wederzijds vertrouwen,<br />

openheid en transparantie tussen de belastingplichtige en<br />

de Belastingdienst staan hierbij centraal. LenS sluit binnenkort een<br />

convenant af met de Belastingdienst <strong>voor</strong> horizontaal toezicht. Dit<br />

convenant houdt in dat wanneer LenS aangifte doet <strong>voor</strong> de loonheffing,<br />

inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting, de aangifte vlot<br />

wordt verwerkt. Samen met de ondernemer zorgt LenS er<strong>voor</strong> dat de<br />

aangifte meteen goed is. Ondernemers krijgen hierdoor snel zekerheid<br />

en duidelijkheid over hun fiscale positie. Belasting wordt gezien als een<br />

kostenpost. En op dat gebied willen ondernemers geen verrassingen.<br />

Ze willen duidelijkheid.”<br />

Kortom, u als ondernemer kunt van deze nieuwe aanpak profiteren. Als<br />

u kiest <strong>voor</strong> horizontaal toezicht zijn tijdrovende boekenonderzoeken<br />

verleden tijd, heeft u snel duidelijkheid over uw fiscale positie en geen<br />

risico op naheffingen. U kunt zich gewoon helemaal op <strong>het</strong> ondernemen<br />

storten. En dat is toch wat u <strong>het</strong> liefste doet!<br />

Wilt u meer informatie over horizontaal toezicht, neem dan contact op<br />

met Edwin de Witte van LenS accountants (T: 0572-354488). Hij geeft<br />

u graag uitleg. Kort, bondig én helder natuurlijk!<br />

www.lens-accountants.nl<br />

13


Column<br />

Combidak<br />

legt de lat hoog!<br />

Gelukkig Nieuwjaar (alweer)<br />

Jeetje zeg, de tijd vliegt. Het is alweer eind van <strong>het</strong> jaar. Als ik nog een keer met<br />

mijn ogen knipper, staat 2013 straks ook al <strong>voor</strong> de achterdeur. Heeft dit met<br />

mijn leeftijd te maken of verandert de wereld daadwerkelijk sneller dan 20 jaar<br />

geleden<br />

Maatschappelijke trends als digitalisering, vergrijzing en doorwerken tot een<br />

hogere leeftijd stromen in topsnelheid door ons leven. Geen krant mee naar<br />

<strong>het</strong> toilet, maar de iPad van uw dochter. Geen spontaan bezoek, maar een DM<br />

(uitleg <strong>voor</strong> de zoooo-2011-ers onder ons: dat is een persoonlijke Tweet) zodat<br />

we weten dat we aan elkaar denken. Geen handgetypte brief maar blogpost.<br />

En bam! Nog zo één: virals met een persoonlijke film, immers... wat nou foto!<br />

Muziek erbij Voel de piraat in u opkomen en rip de muziek van <strong>het</strong> internet.<br />

Schaamteloos. Het nut van een website verdwijnt. Facebook, daar doen we<br />

<strong>het</strong> mee. Vergaderde u dit jaar nog gezamenlijk op kantoor Na 2011 treffen<br />

we elkaar op ons eigen moment, in ruimtes met multifunctionele interactieve<br />

wanden, holografische projectie en gezichtsherkenning. Uw elektrische voertuig<br />

rijdt u naar elke wenselijke (en mondeling ingegeven) bestemming en onderweg<br />

spreekt u video-wise de mensen die u nog wilde spreken. Een telefoon is niet<br />

meer nodig. De wereld communiceert namelijk met u via de RFID microchip, die<br />

net onder uw huid in uw bovenarm is ingespoten. Wat een wereld!<br />

Comfortabel wonen en een plezierige werkomgeving, <strong>het</strong> begint<br />

met een solide dak boven je hoofd. Duurzaam, onderhoudsarm en<br />

goed geïsoleerd. Voor nieuwbouw en renovatie zoekt u daarom<br />

een betrouwbare en vakbekwame partner, die met u meedenkt en<br />

kwaliteit levert. Combidak verzorgt uw totaaloplossing op maat,<br />

van advies tot en met uitvoer.<br />

Combidak legt de lat hoog!<br />

Handelsweg 37 | 8152 BN Lemelerveld | T. 0572 - 331504 | www.combidak.nl<br />

Het is niet de vraag of we willen veranderen, de vraag is hoe snel we <strong>het</strong> kunnen...<br />

Communicatie is uitgegroeid tot een allesbepalende factor in ons leven.<br />

De invloed op onze psyche maakt <strong>het</strong> communicatievak boeiender dan ooit.<br />

Eerlijk is eerlijk: vlak de tegenbeweging ook niet uit. Jongerentrendwatchers zien<br />

‘Simplicity as a lifestyle’ namelijk groeien. Minder spullen, minder overbodige<br />

extra’s. Langzaam. Niet traag maar bewust. De zogenaamde slow-bewegingen<br />

zorgen er<strong>voor</strong> dat de kernwaarden van <strong>het</strong> bestaan worden heroverwogen. Klinkt<br />

zwaar, is <strong>het</strong> niet. Een aantal <strong>voor</strong>beelden komt u vast bekend <strong>voor</strong>. Denk aan<br />

slow food: lekker eten in harmonie met de natuur. Biologisch. Maar ook slow<br />

management: stilstaan bij organiseren. Niet langzaam, maar aandachtig met<br />

waardering <strong>voor</strong> <strong>het</strong> individu. In <strong>het</strong> communicatievak zien we slow journalism:<br />

diepgaande, accurate teksten. Diepere gesprekken. Internet heeft er <strong>voor</strong> gezorgd<br />

dat nieuws sneller dan ooit gepubliceerd wordt. Maar niet alleen sneller, ook<br />

minder zorgvuldig en niet compleet. De diepgang is verdwenen in de race naar<br />

snelheid. Dat kan anders, beter, fijner. Om ons heen ontstaan cursussen als<br />

mindfullness; een prachtig <strong>voor</strong>beeld van slow living. Het is er op gericht meer<br />

bewust en gebalanceerd in ons hectische, emotionele leven te staan. Zelfkennis<br />

van lichaam en geest én bewust genieten.<br />

Laten we afsluiten met slow coffee. Want die kunt u zélf meteen toepassen. Zet<br />

de Senseo maar even aan de kant en George Clooney op de bank. Tijd <strong>voor</strong><br />

ouderwetse filterkoffie. Heerlijk. Bij Guts zetten we iedere ochtend verse koffie.<br />

Het is opvallend hoe vaak mensen hier (na drie keer met hun neus richting de<br />

keuken te hebben gewezen) op reageren. Met slow coffee krijgt de versgemalen<br />

koffieboon alle tijd om zijn smaken aan <strong>het</strong> traag doordruppelende water mee te<br />

geven tot in <strong>het</strong> koffiekopje. Tsja. Need I say more<br />

Ik wens u een prachtig nieuwjaar!<br />

Barbara Fleer-Jansen<br />

Eigenaar Guts Communication<br />

14


Word ook bedrijvig actief langs de N348<br />

Binnenkort is <strong>het</strong> mogelijk om uw bedrijf te realiseren of te verplaatsen naar een uitstekend<br />

gesitueerde en daarmee ideale locatie. TML Makelaars uit Nijverdal, Combidak in Lemelerveld<br />

en VAB architecten te Rijssen gaan namelijk aan de Parallelweg in Lemelerveld een nieuw<br />

bedrijventerrein ontwikkelen. De Parallelweg is te vinden langs de N348, een belangrijke<br />

schakel in <strong>het</strong> wegennet tussen Noord- en Zuid-Nederland.<br />

Vanwege die aantrekkelijke aan- en<br />

afvoermogelijk heden hebben al veel<br />

gerenommeerde bedrijven zich langs deze route<br />

gevestigd. Ook u kunt binnenkort ervaren dat <strong>het</strong><br />

goed ondernemen is langs de N348 door bedrijvig<br />

actief te worden in Lemelerveld.<br />

Het nieuwe bedrijventerrein is 7.600 m2 groot en<br />

uitermate geschikt <strong>voor</strong> <strong>het</strong> laten bouwen van een<br />

bedrijfshal. Verder behoort een kantoor of showroom<br />

op een prachtige zichtlocatie ook tot een van<br />

de vele mogelijkheden. Desgewenst mag u in overleg<br />

met de architect zelf een ontwerp indienen.<br />

Ter promotie van <strong>het</strong> nog te realiseren bedrijventerrein<br />

in Lemelerveld is een speciale website<br />

gebouwd: www.n3four8.nl. Daarop vindt u diverse<br />

sc<strong>het</strong>sontwerpen en andere zinvolle informatie.<br />

Heeft u belangstelling of wenst u meer informatie<br />

Neem dan contact op met:<br />

TML Makelaars B.V.<br />

Godfried Bomansstraat 7<br />

7442 TH Nijverdal<br />

T: 0548 - 618 660<br />

E: info@tml-makelaars.nl<br />

15


Video op internet is <strong>voor</strong> ondernemers<br />

niet meer weg te denken!<br />

Bewegend beeld met geluid (video) is de krachtigste<br />

communicatievorm die er bestaat. Online video<br />

creëert een beleving en betrekt de kijker emotioneel<br />

in <strong>het</strong> verhaal. Bij een vorm als drama of humor<br />

binnen een video, is de betrokkenheid van de kijker<br />

<strong>het</strong> grootst. Online video ráákt mensen en dringt<br />

door tot hun gevoelswereld.<br />

Mensen nemen steeds minder de tijd <strong>voor</strong> <strong>het</strong> lezen van<br />

documentatie en richten zich <strong>voor</strong>al op informatiebronnen<br />

als internet en social media. Een promovideo is hét middel bij<br />

uitstek om hier effectief op in te spelen.<br />

Online video inspireert, verbetert de relatie met klanten, geeft informatie<br />

over producten en diensten, ondersteunt bij training en opleiding,<br />

nodigt uit tot response, enthousiasmeert, creëert een beleving rond<br />

een product, ondersteunt lifestyle en imago en werkt mee aan een<br />

positieve merkbeleving.<br />

Interactief<br />

Bovenal zijn internet en video interactieve media! Reeds in 1928<br />

fantaseerde "de Berliner Illustrierte Zeitung" over een Zeppelin met<br />

ingebouwde camera die met een afstandsbediening kon worden<br />

bediend. Met behulp van deze uitvinding kon de kijker zelf bepalen<br />

wat hij van de wereld wilde zien. Moderne media werken niet anders:<br />

de kijker bepaalt wat hij wil zien, waar en wanneer. Op elk gewenst<br />

moment kan hij achter zijn computer plaatsnemen, zijn favoriete film<br />

zoeken, inf ormatie op websites bekijken, producten bestellen, orders<br />

plaatsen e.d. De moderne consument heeft zelf <strong>het</strong> stuur in handen.<br />

Deze zelfbewuste consumenten halen heel veel informatie van<br />

<strong>het</strong> internet. Zoekend via Google maken zij een keuze uit de vele<br />

miljoenen websites en online video’s. Indien uw video de juiste SEO<br />

heeft meegekregen komen zij ook bij uw video terecht, bij<strong>voor</strong>beeld via<br />

Google of de diverse social media kanalen als LinkedIn of Facebook.<br />

Maar ook via de sterk opkomende QR-codes (= Quick Respons code)<br />

in de printmedia advertenties die ook weer uw video kunnen tonen en<br />

indexeren.<br />

Erik Denekamp van Regio Business TV in zijn studio<br />

16


De best bezochte online videosite van Nederland is momenteel<br />

YouTube. Via YouTube zetten gebruikers hun eigen films online en<br />

kunnen ze de video’s van anderen bekijken. Inmiddels maakt meer dan<br />

de helft van alle internetgebruikers daar gebruik van en steeds meer<br />

ondernemers laten hun video ook op YouTube plaatsen. Immers, <strong>het</strong> is<br />

in eerste instantie gratis en in tweede instantie wordt er gigantisch veel<br />

naar gekeken. Daarbij is YouTube een onderdeel van Google met als<br />

<strong>voor</strong>deel dat wanneer een video goed wordt bekeken, uw desbetreffende<br />

website ook een hogere plaats krijgt in de Google zoekmachine.<br />

Kosten zijn struikelblok<br />

Regio Business TV rekent af met de gedachte dat de productie van een<br />

online video nog altijd veel geld zou kosten. Niets is minder waar... W i j<br />

produceren al vanaf € 185,- een representatieve Elevator Pitch waarbij<br />

u op www.youtube.com/sallandzakelijk al diverse <strong>voor</strong>beelden<br />

kunt bekijken. Wilt u meer beelden van uw bedrijf laten tonen, dan<br />

adviseren wij een Promo Pitch en wilt u nog verder gaan dan is een<br />

bedrijfsfilm of commercial een goede optie om over na te denken.<br />

Stappenplan<br />

Wij denken op de eerste plaats met u mee over de boodschap die<br />

u wilt uitdragen met de video op uw website. Daarbij kan de boodschap<br />

in een formele of informele set-up ten uitvoer worden gebracht,<br />

waarbij wij altijd eerst een draaiboek maken.<br />

Vervolgens wordt aan de hand van dit draaiboek gefilmd en<br />

gemonteerd. De eerste ruwe montage kunt u online zelf bekijken en<br />

eventuele correcties aangeven. Na aanpassing plaatsen wij de video<br />

<strong>voor</strong> de tweede keer online.<br />

Het is vervolgens mogelijk de videoboodschap te laten bekrachtigen<br />

met een stem (voice over). U kunt dan, terwijl u de beelden online<br />

bekijkt, een bedrijfstekst schrijven of desgewenst schrijven wij deze<br />

<strong>voor</strong> u. De ingesproken tekst monteren wij samen met passende<br />

achtergrondmuziek onder de video, waarna uw bedrijfspresentatie klaar<br />

is om definitief online te gaan.<br />

Social media<br />

Scan met uw Smartphone de bovenstaande QR-code en kom uit op<br />

de mobiele website van Regio Business TV.<br />

QR-code<br />

Nadat uw video is opgeleverd, ontvangt u van ons ook een QR-code.<br />

Een QR-code is een 2D code waarin u informatie kwijt kunt. Het werkt<br />

in feite net als een barcode achterop een pak melk. In een QR-code<br />

kunt u echter veel meer informatie kwijt dan in een streepjescode.<br />

Indien u deze QR-code eenvoudig met uw mobiele telefoon<br />

fotografeert (scant), wordt er een koppeling gemaakt naar uw video of<br />

uw mobiele website en wordt de content direct op uw mobiele<br />

telefoon getoond, wat weer een groot <strong>voor</strong>deel oplevert <strong>voor</strong> de<br />

indexering in Google!<br />

Deze koppeling wordt geheel door Regio Business TV verzorgd zodat u<br />

er geen omkijken meer naar heeft. U kunt de QR-code direct gebruiken<br />

in bij<strong>voor</strong>beeld uw advertentiemateriaal waarbij men via uw advertentie<br />

gelijk uw mobiele website of video mobiel kan bekijken.<br />

Benieuwd hoe u en uw bedrijf zich modern kunnen profileren middels<br />

een video Neem dan geheel vrijblijvend contact op. Wij adviseren u<br />

graag.<br />

BUSINESS<br />

www.regiobusiness.tv<br />

.tv<br />

Regio Business TV<br />

J.B. Jongkindstraat 14<br />

7424 ES Deventer<br />

Tel: 0570 - 61 68 56<br />

Is uw video opgeleverd dan adviseren wij u welke trefwoorden u <strong>het</strong><br />

beste dient te gebruiken <strong>voor</strong> een hogere indexering binnen YouTube<br />

en Google (videomarketing).<br />

Vervolgens wordt uw video geheel volgens uw wensen geplaatst op de<br />

diverse social media kanalen, denkende aan uw LinkedIn– of Facebook<br />

profiel of kanalen als Google+ of Ecademy<br />

mail@regiobusiness.tv<br />

www.regiobusiness.tv<br />

http://nl.linkedin.com/in/regiobusinesstv<br />

http://www.youtube.com/videoadvertentie<br />

17


R&WE uit Heino heet <strong>voor</strong>taan HeatPlus<br />

Het toonaangevende bedrijf R&WE uit Heino heeft<br />

gekozen <strong>voor</strong> een nieuwe huisstijl en naam: HeatPlus.<br />

Onder deze nieuwe naam levert <strong>het</strong> bedrijf<br />

houtgestookte installaties (Heat) en aanverwante<br />

producten en diensten (Plus). “HeatPlus staat <strong>voor</strong><br />

betrouwbaarheid, continuïteit en een goede service.<br />

Voor iedere warmtevraag hebben wij de passende<br />

oplossing”, aldus directeur Ben Reuvekamp.<br />

HeatPlus heeft een breed assortiment samengesteld van<br />

verwarmingsinstallaties <strong>voor</strong> zowel de particuliere als de<br />

industriële markt, met een capaciteit vanaf 10 KW tot en met 15 MW.<br />

Daarnaast bestaat <strong>het</strong> assortiment uit buffervaten, opslagbunkers, silo’s,<br />

invoersystemen (vijzels en draaischijven), drinkwatertanks, geïsoleerde<br />

grondleidingen en briketpersen. Een andere tak binnen <strong>het</strong> bedrijf is de<br />

Heaterbox, een mobiele houtgestookte installatie die ingezet kan worden<br />

bij o.a. calamiteiten, of <strong>het</strong> verwarmen van een bouw, een feesttent of een<br />

aspergeveld. Ook diensten als engineering, begeleiding van vergunningstrajecten,<br />

service en onderhoud zijn zaken waar HeatPlus zich dagelijks mee<br />

bezig houdt. Ben Reuvekamp: “Wij werken nauw samen met architecten,<br />

installatie- en adviesbureaus om in een zo vroeg mogelijk stadium een<br />

goed beeld van de wensen en mogelijkheden te krijgen. De afgelopen jaren<br />

hebben we van onze relaties gehoord, dat men veel bespaard heeft op<br />

zowel financieel gebied, als op <strong>het</strong> gebied van milieu en dat men (24/7)<br />

Fam. Reuvekamp en <strong>het</strong> team van HeatPlus<br />

tevreden is over onze service. Dit geeft ons veel motivatie om door<br />

te gaan met ons volledig in te zetten <strong>voor</strong> bestaande en toekomstige<br />

relaties”.<br />

Neem <strong>voor</strong> vragen of interesse over onze mogelijkheden geheel<br />

vrijblijvend contact op met:<br />

HeatPlus<br />

Oude Dalfserweg 6, 8141 PL Heino<br />

T: 0572 - 39 07 62<br />

E: info@heatplus.nl<br />

I: www.heatplus.nl<br />

Woningbouw<br />

Utiliteitsbouw<br />

Interieurbouw<br />

Renovatie & Verbouw<br />

Laat uw bedrijfspand, kantoor of winkelpand bouwen<br />

door bouwers met betrokkenheid, ervaring, kennis en<br />

kunde.<br />

Hiernaast enkele panden die door ons zijn of worden<br />

gerealiseerd.<br />

Ons ervaren en deskundig bouwteam is ook<br />

gespecialiseerd in woningbouw, interieurbouw,<br />

renovatie en verbouw.<br />

In onze showroom vindt u kwalitatief hoogstaande<br />

bouwproducten, van klassiek tot de nieuwste trends,<br />

met ruime keuze <strong>voor</strong> elke wens en smaak.<br />

Toonen Flooring Design - Dalfsen<br />

Kantoorgebouw Heijnens - Welsum<br />

Wessels Tapijt - Wesepe (in aanbouw)<br />

Bouwbedrijf Louis Wijnhout BV, Paalweg 5, 8141 RT Heino<br />

T: 0572 – 39 29 40 E: info@louiswijnhout.nl I: www.louiswijnhout.nl<br />

18


Nieuwe economische drager in landelijk gebied:<br />

Van kippenschuur tot kantoor<br />

Waar aan de Erveweg 11 in <strong>het</strong> buitengebied van<br />

Welsum een half jaar geleden nog een vervallen<br />

kippenschuur stond, staat sinds kort een fraai<br />

kantoorgebouw. De vormgeving sluit prima aan bij<br />

de natuurrijke omgeving en <strong>het</strong> is daarmee een<br />

school<strong>voor</strong>beeld van een nieuwe economische<br />

drager in <strong>het</strong> landelijk gebied. De bouw is gerealiseerd<br />

door bouwbedrijf Louis Wijnhout uit Heino, in<br />

opdracht van Frank en Bertina Heijnens. Frank is<br />

een ervaren adviseur op <strong>het</strong> gebied van bodemsanering,<br />

landinrichting en waterbeheer, terwijl<br />

Bertina actief is in <strong>het</strong> verzorgen van natuureducatie<br />

en natuurbeleving. Beiden hebben in een deel van<br />

<strong>het</strong> nieuwe pand hun eigen werkplek, maar <strong>het</strong><br />

gebouw beschikt ook over een grote instructieruimte<br />

met pantry en toiletten dat te huur is <strong>voor</strong> bedrijven<br />

en organisaties.<br />

In de afgelopen decennia is <strong>het</strong> economische belang van<br />

de agrarische sector flink afgenomen. Om <strong>het</strong> platteland<br />

toch vitaal te houden, stimuleren overheden nieuwe economische<br />

dragers. Daarbij wordt <strong>voor</strong>al gedacht aan recreatie, maar een<br />

kantoor functie blijkt ook erg goed te passen in <strong>het</strong> buitengebied. Nadat<br />

de benodigde omgevingsvergunning was verleend kon de zoektocht<br />

naar een geschikte bouwer beginnen. Daarbij viel de keuze op bouwbedrijf<br />

Wijnhout uit Heino. Ludo Wijnhout: “Voor ons was <strong>het</strong> een<br />

interessant project, <strong>voor</strong>al door de specifieke eisen rond materiaalgebruik<br />

van de familie Heijnens. Zij wilden duurzaam bouwen met<br />

Douglas hout uit de Veluwe. Als interieurbouwer hebben we dit hout<br />

ook verwerkt in <strong>het</strong> op maat gemaakte meubilair“. Frank vult aan met<br />

enkele andere toepassingen van duurzaam bouwen: “Onze toiletten<br />

worden doorgespoeld met regenwater. Verder komt de warmte en <strong>het</strong><br />

warme water van een biomassakachel”. Deze biomassakachel is<br />

vakkundig geplaatst en geïnstalleerd door HeatPlus (<strong>voor</strong>heen R & WE)<br />

uit Heino. Meer informatie over HeatPlus vindt u op pagina 18.<br />

Vlnr: Ludo en Louis Wijnhout met Bertina en Frank Heijnens <strong>voor</strong> <strong>het</strong> nieuwe kantoorgebouw.<br />

Inzet: de <strong>voor</strong>malige kippenschuur.<br />

Perfecte samenwerking<br />

Nu de bouw is opgeleverd kijken Frank en Bertina met veel voldoening<br />

terug op de samenwerking met bouwbedrijf Wijnhout. Bertina: “De<br />

medewerkers van Wijnhout waren toegankelijk, open en ze dachten<br />

mee. Wijnhout staat net als wij <strong>voor</strong> een hoogwaardige afwerking.<br />

Het was een perfecte samenwerking”. Louis Wijnhout spreekt op zijn<br />

beurt waardering uit <strong>voor</strong> <strong>het</strong> prettige contact met Frank en Bertina<br />

Heijnens. “De wensen rond duurzaam bouwen hebben wij zo praktisch<br />

mogelijk ingevuld. Dat sloot goed aan bij de opvattingen van de familie<br />

Heijnens. Verder verliep de planning prima, <strong>voor</strong>al ook een verdienste<br />

van Frank die o.a. projectmanager is.”<br />

Buiten-gewoon vergaderen<br />

Naast de eigen werkplekken beschikt <strong>het</strong> kantoorgebouw ook over een<br />

grote instructieruimte met pantry, toiletten en een eigen ingang. Die<br />

kan gehuurd worden door bedrijven en organisaties om met maximaal<br />

achttien personen bij<strong>voor</strong>beeld eens buiten-gewoon te vergaderen met<br />

een leuke natuuractiviteit als onderbreking. Bertina: “Buiten vergaderen<br />

is bij ons heel gewoon, ons streekeigen erf is een hectare puur natuur.<br />

Ook kunnen we desgewenst catering verzorgen met lokale producten”.<br />

Bouwbedrijf Louis Wijnhout<br />

Paalweg 5<br />

8141 RT Heino<br />

T: 0572 - 39 29 40<br />

E: info@louiswijnhout.nl<br />

I: www.louiswijnhout.nl<br />

Heijnens Milieuadvies<br />

Erveweg 11<br />

8196 KE Welsum<br />

T: 0570 - 56 44 33<br />

E: info@heijnensmilieuadvies.nl<br />

I: www.heijnensmilieuadvies.nl<br />

Natuurcontact<br />

Erveweg 11<br />

8196 KE Welsum<br />

T: 06-10807822<br />

E: info@natuurcontact.nl<br />

I: www.natuurcontact.nl<br />

Verhuur vergaderfaciliteiten<br />

Erveweg11<br />

Erveweg 11<br />

8196 KE Welsum<br />

T: 06-10807822<br />

I: www.erveweg11.nl<br />

19


Column<br />

Volksraadpleging<br />

Een aardig dilemma<br />

<strong>voor</strong> een politicus.<br />

Als er echt een<br />

belangrijke beslissing<br />

genomen moet<br />

worden, eentje die<br />

een groot deel van<br />

de samenleving echt<br />

aangaat, die tot ver in de toekomst haar invloed kan doen gelden, moet<br />

je dan zelf willen beslissen of moet je <strong>het</strong> volk om zijn mening vragen. De<br />

eerste opwelling is natuurlijk: laat <strong>het</strong> volk beslissen. Organiseer een referendum<br />

en accepteer de uitkomst. Democratie in optima forma. Kwestie<br />

van goed organiseren, iedereen de juiste informatie verstrekken, zodat<br />

iedereen tot een juiste afweging kan komen, vervolgens de juiste vraag<br />

stellen en klaar is de democratie. Hoewel, is <strong>het</strong> dan echt klaar en wordt<br />

dan de beste keuze wel gemaakt<br />

Hoe moet je zorgen dat iedereen voldoende weet En als dat al zou<br />

lukken, dat dan ook iedereen de informatie juist weet te wegen. Hoe<br />

<strong>voor</strong>kom je dat er korte termijn afwegingen worden gemaakt, terwijl<br />

nadrukkelijk de lange termijn aan de orde is En wie is eigenlijk degene<br />

die de informatie verzamelt en beschikbaar stelt Normaal gesproken<br />

geef je alle partijen (<strong>voor</strong>- en tegenstanders) de gelegenheid hun<br />

standpunt over <strong>het</strong> voetlicht te brengen. Voor de beeldvorming: de<br />

Amerikaanse presidentskandidaten kunnen alleen meedoen aan (<strong>voor</strong>-)<br />

verkiezingen als ze over honderden miljoenen dollars kunnen beschikken<br />

om hun campagne te voeren. Daarmee ontstaat <strong>het</strong> gevaar dat <strong>het</strong> grootste<br />

verkiezingsfonds <strong>het</strong> grootste bereik heeft en dus de grootste kans op<br />

succes. Als we dat projecteren op een referendum, zal ook daar <strong>het</strong> budget<br />

van <strong>voor</strong>- of tegenstanders in grote mate de kans op succes be palen.<br />

En als bij normale verkiezingen al argumenten worden aangehaald<br />

als ‘die politicus/politica komt zo betrouwbaar over’, hoe mag je dan<br />

verwachten dat er inhoudelijk wordt geoordeeld op basis van informatie.<br />

Mijn stelling is dat de gemiddelde burger de grote vraagstukken niet<br />

kan overzien. Om vervolgens <strong>het</strong> beslissen over grote vraagstukken aan<br />

diezelfde burger over te laten heeft trekjes van een loterij. Natuurlijk<br />

is men in Europa redelijk ontwikkeld en natuurlijk kan iedereen een<br />

mening hebben over bepaalde vraagstukken. Maar om b.v. gebruikers<br />

van Europese subsidies te laten stemmen over de wenselijkheid van<br />

subsidies is een beetje lastig. Laat <strong>het</strong> aan de politici over. Laat degenen<br />

die zich beschikbaar hebben gesteld om <strong>voor</strong> ons dit soort beslissingen<br />

te nemen deze beslissingen dan ook nemen. Natuurlijk zal <strong>het</strong> gevoel<br />

zijn dat keuzes niet optimaal zijn, maar dat zijn ze nooit <strong>voor</strong> iedereen.<br />

Accepteer de beperkingen van democratie, en beschouw alles met de<br />

oude wijsheid: ‘de mening van de meerderheid is niet perse de betere’.<br />

Koester u in de overtuiging dat uw keuze (nog) beter zou zijn geweest.<br />

VOOR TOYOTA GAAT U NAAR<br />

MORRENHOF<br />

Raalte, Klipperweg 5, 0572-361616, www.morrenhof.nl<br />

Heinz<br />

20


Ondernemend <strong>Salland</strong>, ook op Twitter<br />

Op deze pagina’s vindt u een overzicht van economisch nieuws uit <strong>het</strong> verspreidingsgebied van <strong>Salland</strong><br />

<strong>Zakelijk</strong>. Het verscheen de afgelopen maanden o.a. in de Stentor en op de website van <strong>Salland</strong> Centraal.<br />

Het volledige artikel is te bekijken op www. sallandzakelijk.nl. Volg ons op Twitter via @sallandzakelijk en u<br />

bent altijd op de hoogte van actueel economisch nieuws uit de regio.<br />

6 september 2011:<br />

Kamer van Koophandel: Horeca in Oost-Nederland fors in de lift, met<br />

name eventcatering.<br />

8 september 2011:<br />

De laatste videotheek in Raalte, Vidileen aan de Blekstraat, gaat binnenkort<br />

sluiten.<br />

9 september 2011:<br />

Raalter herenmodezaken Ter Haar Mode <strong>voor</strong> de Man en Knock Knock<br />

feestelijk heropend.<br />

9 september 2011:<br />

Nieuwe netwerkclub opgericht <strong>voor</strong> jonge <strong><strong>Salland</strong>se</strong> ondernemers.<br />

12 september 2011:<br />

Reggefiber opent winkels in Raalte, Heino en Wijhe <strong>voor</strong> informatie<br />

over glasvezel.<br />

12 september 2011:<br />

Raalter modezaken tonen najaars- en wintermode op 750 meter lange<br />

catwalk in centrum van Raalte.<br />

14 september 2011:<br />

Gemeente Raalte vreest stagneren van economische ontwikkeling als<br />

N35 niet wordt aangepakt.<br />

15 september 2011:<br />

Raalter vestiging van Bieze Makelaars gaat verder als Siebert Makelaars.<br />

21 september 2011:<br />

TCR Vervoer mag vanaf 2012 ook <strong>het</strong> passagiersvervoer binnen<br />

Regiotaxi Vechtdal verzorgen.<br />

23 september 2011:<br />

Succesvolle presentatie van bedrijven op <strong>het</strong> Business & Adventure<br />

event bij Reimink Lemelerveld.<br />

24 september 2011:<br />

KvK houdt bijeenkomst over verandering van <strong>het</strong> winkel- en koopgedrag<br />

door internet en social media.<br />

26 september 2011:<br />

Negen bedrijven strijden in de Lebuïnuskerk om de Deventer ondernemersprijzen<br />

2011.<br />

26 september 2011:<br />

Elf <strong><strong>Salland</strong>se</strong> techniekbedrijven zetten deuren open <strong>voor</strong> leerlingen op<br />

zesde Techniekdag Onderwijs <strong>Salland</strong>.<br />

28 september 2011:<br />

Nederlanders zoeken bij aankoop van een product steeds vaker <strong>voor</strong>af<br />

naar informatie op internet.<br />

30 september 2011:<br />

Joost en Annemarie Eilert zijn nieuwe eigenaren van grand café Het<br />

Oude Station in Dalfsen.<br />

4 oktober 2011:<br />

VDR Bouwgroep B.V. uit Deventer ontvangt Graydon award <strong>voor</strong><br />

financieel gezond bedrijf.<br />

4 oktober 2011:<br />

Guts Communication Raalte organiseert onvergetelijke happening<br />

rond opening nieuwe pand.<br />

4 oktober 2011:<br />

Autobedrijf Lindeboom Heino viert 45-jarig bestaan.<br />

4 oktober 2011:<br />

Frijling stopt met productie Dalfser Mop, Van der Most neemt <strong>het</strong> op<br />

kleine schaal over.<br />

5 oktober 2011:<br />

KvK: In Oost-Nederland neemt aantal faillissementen weer toe en er<br />

gaan ook meer banen verloren.<br />

6 oktober 2011:<br />

<strong><strong>Salland</strong>se</strong> Wegenbouw Haarle houdt 8 oktober 2011 Open Huis i.v.m.<br />

nieuwe organisatie en viering 20-jarig bestaan.<br />

21


6 oktober 2011:<br />

Woongroep <strong>Salland</strong> presenteert van 7 tot en met 9 oktober 2011 de<br />

tweede editie van <strong>het</strong> Woon Event <strong>Salland</strong>.<br />

6 oktober 2011:<br />

Obalo mag van Raad van State verhuizen naar haar nieuwe pand in<br />

Raalte-Noord.<br />

7 oktober 2011:<br />

Transportbedrijf Tielbeke uit Lemelerveld leidt sinds kort zelf vrachtwagenchauffeurs<br />

op.<br />

7 oktober 2011:<br />

Project CordlessDeLight uit Diepenveen/Den Nul wint provinciale<br />

innovatieprijs 2011.<br />

8 oktober 2011:<br />

Brasserie en zalencentrum de Lindeboom in Schalkhaar draait na faillissement<br />

weer op volle toeren.<br />

8 oktober 2011:<br />

Kama Mode aan de Herenstraat in Raalte sluit eind dit jaar <strong>voor</strong>goed<br />

de deuren.<br />

8 oktober 2011:<br />

Bedrijventerrein De Meente in Olst krijgt eind oktober 2011 keurmerk<br />

Veilig Ondernemen.<br />

10 oktober 2011:<br />

Gerard van Groenewoud van BAM Woningbouw Deventer wint de<br />

eerste Ikhebdebaan<strong>voor</strong>jou-trofee.<br />

10 oktober 2011:<br />

Zesde editie van Techniekdag Onderwijs <strong>Salland</strong> trekt 1600 bezoekers.<br />

12 oktober 2011:<br />

Communicatiemanager Elles Reusen van Sallcon Werktalent genomineerd<br />

<strong>voor</strong> Communicatievrouw 2011.<br />

12 oktober 2011:<br />

Wessels Tapijt op de Eikelhof bouwt nieuwe showroom aan rondweg<br />

bij Wesepe.<br />

13 oktober 2011:<br />

Ward Verkuylen is nieuwe directeur van sociaal werk<strong>voor</strong>zieningschap<br />

Wezo.<br />

14 oktober 2011:<br />

Pand en terrein van Recreatiecentrum Raalte verkocht aan Gerard<br />

Jansen Holleboom uit Broekland.<br />

17 oktober 2011:<br />

Ondernemersgroep BNI De Wouw uit Raalte is verhuisd van De<br />

Bagatelle naar Hotel de Zwaan.<br />

18 oktober 2011:<br />

KvK verwacht dit jaar in Oost-Nederland toename van 15% startende<br />

ondernemers t.o.v. 2010.<br />

19 oktober 2011:<br />

Nijland Schilders B.V. vertrekt uit Heino na overname door Palet<br />

Schilderwerken uit Genemuiden.<br />

21 oktober 2011:<br />

Tielbeke Transport Lemelerveld leidt nieuwe chauffeurs zelf op en<br />

geeft bovendien baangarantie.<br />

26 oktober 2011:<br />

Stout Jeans gaat verhuizen van de Grote Markt in Raalte naar de<br />

Herenstraat in Raalte.<br />

28 oktober 2011:<br />

Eenmalige subsidie van 30.000 euro <strong>voor</strong> nieuw kringloopbedrijf in<br />

gemeente Olst-Wijhe.<br />

31 oktober 2011:<br />

Zeven winkeliers uit Wijhe overhandigen Pink Ribbon cheque van<br />

1625 euro.<br />

1 november 2011:<br />

Stefan Kemper, ook fotograaf <strong>voor</strong> <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>, hoort bij beste<br />

professionals van ons land.<br />

11 oktober 2011:<br />

Boerhof Projectinrichters Heeten haalt ruim e 4.000 op <strong>voor</strong><br />

CliniClowns.<br />

1 november 2011:<br />

Ook Deventer start met Nieuwe Winkelen: fysiek winkelen i.c.m.<br />

smartphone, internet en social media.<br />

22


1 november 2011:<br />

Beelden van bewakingscamera tijdens inbraak in tankstation aan<br />

Westdorplaan in Raalte staan op Youtube.<br />

2 november 2011:<br />

Ook de Music Store in centrum van Raalte heeft op 31-10 de deuren<br />

definitief gesloten.<br />

2 november 2011:<br />

83 Overeenkomsten gesloten tussen bedrijven en/of instellingen tijdens<br />

Beursvloer in Deventer.<br />

2 november 2011:<br />

Weinig animo <strong>voor</strong> duurzaamheidsprijs bij bedrijven in gemeente<br />

Dalfsen.<br />

2 november 2011:<br />

Koffie-, thee- en delicatessenspeciaalzaak Jasmijn sluit winkel aan De<br />

Waag in Raalte.<br />

4 november 2011:<br />

Sluiting van drie winkels in Raalter centrum is volgens ROV zorgwekkend,<br />

maar geen reden tot paniek.<br />

7 november 2011:<br />

Aanleg glasvezelaansluiting in buitengebied van Deventer ernstig<br />

vertraagd.<br />

10 november 2011:<br />

Van Lente Elektrotechniek Deventer heeft Twentse bedrijf IACT uit<br />

Haaksbergen overgenomen.<br />

10 november 2011:<br />

Installatie Techniek Raalte BV onderscheiden met de Graydon Award<br />

<strong>voor</strong> financieel gezond bedrijf.<br />

11 november 2011:<br />

Start project Van Dijk in Heino: bouw 15 appartementen en 1 penthouse.<br />

14 november 2011:<br />

Zwolse ondernemer Jacco Vonhof presenteert finale van ondernemerspitch<br />

<strong>voor</strong> startende (student)ondernemers.<br />

16 november 2011:<br />

Raalter internetbedrijf Azerty één van genomineerden uit regio Oost-<br />

Nederland <strong>voor</strong> High Growth Awards.<br />

17 november 2011:<br />

Helft binnen van benodigde aanmeldingen om glasvezel op bedrijventerrein<br />

de Zegge in Raalte aan te leggen.<br />

17 november 2011:<br />

Tien (startende) bedrijven uit Zwolle en omgeving dingen mee naar<br />

hoofdprijs Ondernemerspitch.<br />

17 november 2011:<br />

<strong>Hét</strong> Café Braakhekke in Bathmen <strong>voor</strong> negende keer op Café Top 100<br />

van Misset Horeca.<br />

17 november 2011:<br />

Zorggroep Raalte genomineerd <strong>voor</strong> Energiek Award 2011 ivm<br />

stimuleren energieke houding in zorg.<br />

23 november 2011:<br />

Diervoederfabrikant Beaphar is volgens gemeente Raalte aansprakelijk<br />

<strong>voor</strong> giflozing op riool.<br />

23 november 2011:<br />

Ondernemers Peter Swager en Bas Slijkhuis verantwoordelijk <strong>voor</strong><br />

steenlegging bij Dalfser raadhuis.<br />

24 november 2011:<br />

Stefan Kemper, ook fotograaf <strong>voor</strong> <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>, wint prestigieuze<br />

prijs bij D.I.P.P.<br />

24 november 2011:<br />

Nijboer Interieur & Design uit Mariënheem sluit Green Deal met<br />

Amsterdam Arena.<br />

volg @sallandzakelijk op<br />

16 november 2011:<br />

<strong>Salland</strong>Wonen krijgt wel <strong>voor</strong>rang maar geen monopolie <strong>voor</strong> sociale<br />

woningbouw in gemeente Raalte.<br />

23


FREE<br />

FESTIVAL<br />

24


Maan Group groeit verder met<br />

lancering Research & Development<br />

Ooit begonnen als kleine zelfstandige in een schuur<br />

in Wijhe, legde André Jansen de basis <strong>voor</strong> wat<br />

inmiddels uitgegroeid is tot één van ’s lands meest<br />

toonaangevende bedrijven in de lijmindustrie:<br />

Maan Group. Binnen de Maan Group bevonden zich<br />

al Maan Engineering, <strong>voor</strong> ontwikkeling en productie<br />

van maatwerk lijmmachines en -apparatuur, en<br />

Maan Special Products, dat oplossingen ontwikkelt<br />

en produceert <strong>voor</strong> specialistische lijmvraagstukken.<br />

Binnenkort wordt hier een belangrijke derde tak aan<br />

toegevoegd: Maan Research & Development. Jansen:<br />

“We willen niet persé heel groot worden in ons<br />

vakgebied, maar wel heel breed. Met deze drie disciplines<br />

beheersen we de totale keten van vraag tot<br />

oplossing.”<br />

Hoewel André Jansen al op z’n zeventiende begon als<br />

medewerker in de lijmindustrie, weet hij er ruim veertig<br />

lentes later nog altijd met evenveel enthousiasme over te praten. “Ik<br />

heb intussen al zoveel ervaring opgedaan in dit vakgebied, maar er<br />

zit nog altijd uitdaging in.” Zijn eerste specialistische lijmoplossing als<br />

zelfstandige ontwikkelde Jansen <strong>voor</strong> een fabrikant van gehoorapparaten.<br />

Het werd de opstap om in 2000 een pand te openen aan de<br />

Klipperweg in Raalte. De eerste jaren verlijmde L.C. Maan onder andere<br />

veel minispeakers en -microfoontjes <strong>voor</strong> de mobiele telefoon industrie.<br />

“Door dit specialistische werk raakten we meer en meer verzeild<br />

in hoogwaardige hightech applicaties. Hiermee onderscheiden we ons<br />

echt van concurrenten. Ook doordat we alles in nauwe samenwerking<br />

met de klant ontwikkelen. Echt maatwerk dus. Daarnaast produceren<br />

we allerlei halffabricaten waarop lijm wordt aangebracht.” In 2005 werd<br />

L.C. Maan gesplitst in Maan Special Products en Maan Engineering.<br />

Laatstgenoemde onderdeel richt zich geheel op de ontwikkeling, productie<br />

en implementatie van lijmaanbrengsystemen <strong>voor</strong> koudlijm en<br />

hotmelt applicaties, inclusief bijbehorende software. Ook heeft Maan<br />

Engineering <strong>voor</strong> <strong>het</strong> realiseren van nauwkeurige en dunne lijmlaagdiktes,<br />

swirl-patronen, volvlak- of intermitterende belijmingen, diverse<br />

soorten coatingsystemen ontwikkeld.<br />

André Jansen in <strong>het</strong> laboratorium van de Maan Group<br />

Research & Development<br />

Januari 2012 zal Maan Group een derde bedrijfsonderdeel lanceren:<br />

R & D (Research & Development). Jansen: “Als een klant een idee<br />

heeft, stapt deze meestal eerst naar een lijmleverancier. Wanneer wij<br />

dan in beeld komen is de richting al grotendeels bepaald. Hierdoor<br />

wordt <strong>het</strong> ontwikkelproces vaak onnodig bemoeilijkt. Dit willen we<br />

graag <strong>voor</strong> zijn door direct bij <strong>het</strong> eerste idee al aan te schuiven. In ons<br />

compleet uitgeruste laboratorium kunnen we van tevoren testen of de<br />

beoogde lijmverbinding voldoet aan de vereiste sterktes, temperatuursomstandigheden<br />

en andere omgevingsfactoren. Er zijn duizenden<br />

verschillende lijmen, daar moet je wel de weg in weten. Zeker wanneer<br />

je, zoals wij, uitsluitend werkt met lijm zonder oplosmiddelen. Dat vergt<br />

wel een bepaalde discipline. Wij geven de richting aan en gaan dit met<br />

de lijmleverancier finetunen. Daarin zijn we onafhankelijk. Momenteel<br />

loopt er een project waarbij vijf verschillende soorten lijm nodig zijn.<br />

Die komen nu van vijf verschillende fabrikanten. Dat krijg je normaal<br />

gesproken via een lijmleverancier niet <strong>voor</strong> elkaar. Toch zit de grootste<br />

uitdaging meestal niet in de lijm maar in <strong>het</strong> oppervlak. In dat spanningsveld<br />

bewegen we ons. Oppervlaktebehandeling is dan ook een<br />

belangrijk onderdeel van onze expertise; met welke technieken kan<br />

<strong>het</strong> materiaal onder diverse omstandigheden aan bepaalde eigenschappen<br />

voldoen Door je hierin te verdiepen kom je in specifieke<br />

applicaties terecht waar je <strong>voor</strong>heen geen kennis van had. Laminaten<br />

van zonnepanelen bij<strong>voor</strong>beeld. Om deze expertise meer op de<br />

kaart te zetten, gaan we met ons laboratorium verder onder de naam<br />

Maan R & D. Hier<strong>voor</strong> zoeken we mensen die een brede kennis willen<br />

ontwikkelen in oppervlaktes. Momenteel doen we onder andere veel<br />

met plasma-behandeling. Hier<strong>voor</strong> is technische natuurkunde nodig.<br />

Afgestudeerden in dit vakgebied kunnen we dan ook goed gebruiken.<br />

Voor een optimale verbinding moet alles kloppen: de lijm, de oppervlakte<br />

en de machine. Met R&D erbij biedt Maan Group straks de<br />

complete keten. Maar de rode draad is en blijft lijm.“<br />

Maan Group<br />

Klipperweg 16<br />

8102 HR Raalte<br />

T: 0572 - 30 26 14<br />

E: info@lcmaan.nl<br />

I: www.lcmaan.nl<br />

25


Metaalrecycling<br />

Autorecycling<br />

Openingstijden:<br />

ma t/m vr: 7.00 - 19.00 uur<br />

zaterdag: 7.00 - 13.00 uur<br />

Inbrengstation aan de<br />

Kanaaldijk O.Z. 3a<br />

op <strong>het</strong> industrieterrein<br />

de Zegge.<br />

Antoon Hinderiks V.O.F.<br />

Inkoop oud ijzer en metalen<br />

Kanaaldijk O.Z. 3a, 8102 HL Raalte<br />

T: 0572 - 356 640 - F: 0572 - 361 474<br />

M: 06 - 53 21 21 82<br />

Tevens plaatsen wij ook<br />

gratis containers <strong>voor</strong><br />

uw oud ijzer en metaal<br />

afval, zowel <strong>voor</strong> bedrijven<br />

en particulieren<br />

Weegbrug tot 70 ton is bij ons aanwezig<br />

Oortwijn_<strong>Salland</strong><strong>Zakelijk</strong>-190x135_Bussiness_2011.indd 1 25-11-2011 9:46:16<br />

26


Ruimtelijke locatie <strong>voor</strong> kleinere<br />

bedrijven in fase 2 van De Zegge VI<br />

Een werkplek met uitzicht op <strong>het</strong> buitengebied. Veel<br />

vrijheid ten aanzien van vorm en grootte. Zonder de<br />

infrastructurele nadelen van een nieuwbouwplan,<br />

maar met alle openbare <strong>voor</strong>zieningen reeds klaar<br />

<strong>voor</strong> gebruik. Kortom: de meest ideale omstandigheden<br />

om een bedrijfslocatie te realiseren. Het<br />

klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch wordt<br />

deze kans werkelijkheid, in de tweede en laatste<br />

fase van De Zegge VI in Raalte. Projectleider<br />

Technische Infrastructuur Richard Zijlstra: “Mensen<br />

die deze kavels kopen, komen eigenlijk in een<br />

gespreid bedje terecht”.<br />

Sinds de eerste kaveluitgifte van <strong>het</strong> destijds nieuw<br />

te realiseren bedrijventerrein De Zegge VI, heeft de<br />

zuidoostkant van Raalte een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Bijna<br />

alle kavels zijn inmiddels bebouwd en vormen samen een bloeiend<br />

geheel van bedrijven uit zeer uiteenlopende branches. Veelal MKBbedrijven<br />

afkomstig uit Raalte zelf, maar ook uit omliggende delen<br />

van de gemeente. De tot op heden uitgegeven kavels op De Zegge VI,<br />

zijn kleine tot middelgrote kavels, grotendeels variërend van 1.000 m 2<br />

tot 6.000 m 2 , met een gemiddelde kavelgrootte van circa 3.000 m 2 .<br />

De tweede fase zal naar verwachting grotendeels uit kleinere kavels<br />

bestaan. Makelaar Paul Hannink: “We merken dat er veel vraag is naar<br />

relatief kleinere kavels. Die mogelijkheid willen we dan ook bieden, met<br />

groottes van tussen de 1.000 en 2.000 m 2 . Dit maakt deze tweede fase<br />

<strong>voor</strong> kleinere ondernemingen dus zeer aantrekkelijk”.<br />

Groen<br />

Naast de kleine kavels biedt fase 2 van De Zegge VI meer unieke<br />

<strong>voor</strong>delen. Door de ligging aan de noord- en oostkant van <strong>het</strong><br />

plangebied, worden de kavels begrensd door <strong>het</strong> bestaande<br />

buitengebied van Raalte. De Heesweg vormt de zuidgrens. Hannink:<br />

“Eigenlijk zijn dit de mooiste kavels van <strong>het</strong> hele plan, met vrij uitzicht<br />

op <strong>het</strong> buitengebied. Dit groene karakter wordt ook doorgevoerd in<br />

de inrichting van de openbare ruimtes. Veel groenstroken, aanleg van<br />

wadi’s, brede bermen. Dit laatste past ook weer in de rand<strong>voor</strong>waarden<br />

om <strong>het</strong> bedrijventerrein ook in de toekomst aan de dan geldende<br />

wensen en eisen te laten voldoen. Daar is door de realiserende partijen<br />

veel energie ingestoken. Voldoende parkeerruimte bij<strong>voor</strong>beeld, is van<br />

wezenlijk belang. Deze zaken zijn achteraf lastig terug te draaien en die<br />

moet je van tevoren dus goed overwegen en berekenen”.<br />

Afgeronde infrastructuur<br />

Projectleider Technische Infrastructuur van De Zegge VI is Richard<br />

Zijlstra van ontwikkelcombinatie Oude Wolbers - Timmerhuisprojecten<br />

VOF. Vanaf de allereerste ontwikkelingsfase is hij bij <strong>het</strong> project<br />

Richard Zijlstra (links) en Paul Hannink op <strong>het</strong> bedrijventerrein <strong>voor</strong> fase 2 van De Zegge VI<br />

betrokken. “Toen we de grond kochten stonden er nog boerderijen<br />

op. We hebben <strong>het</strong> uiteindelijk geheel zelf ontwikkeld tot wat <strong>het</strong> nu<br />

is, in goede samenwerking met de gemeente Raalte. Alle infrastructuur<br />

is inmiddels aangelegd en ingericht, inclusief wegen, riolering<br />

en nuts<strong>voor</strong>zieningen. Mensen die nu een kavel kopen, komen<br />

eigenlijk in een gespreid bedje terecht. In de eerste fase moesten<br />

sommige bedrijven nog wel eens wachten op bepaalde leidingen of<br />

aansluitingen. Dat is hier niet meer aan de orde.”<br />

De totale oppervlakte netto bedrijventerrein <strong>voor</strong> fase 2 van De<br />

Zegge VI bedraagt 2,2 hectare. Kopers hoeven niet te wachten om<br />

hun plannen te realiseren, de kavels zijn per direct beschikbaar.<br />

Het bestemmingsplan is reeds onherroepelijk in werking getreden.<br />

Momenteel is men in overleg met de gemeente om <strong>het</strong> plan woonrijp<br />

te maken. Meer informatie vindt u in de flyer, die als insert bij deze<br />

editie van <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> is bijgevoegd.<br />

Geïnteresseerden zijn welkom om contact op te nemen met:<br />

Hannink Makelaars<br />

Herenstraat 1<br />

8102 CN Raalte<br />

T: 0572- 351291<br />

E: info@hannink.nl<br />

I: www.hannink.nl<br />

27


Woningbouw<br />

Utiliteitsbouw<br />

Interieurbouw<br />

Renovatie & Verbouw<br />

Bouwbedrijf Louis Wijnhout BV, Paalweg 5, 8141 RT Heino<br />

T: 0572 – 39 29 40 E: info@louiswijnhout.nl I: www.louiswijnhout.nl<br />

Brinkhuis<br />

van Hoogstraten<br />

accountancy<br />

Accountancy:<br />

Lonen/personeel:<br />

Belastingadvies:<br />

administratie, jaarrekening, belastingaangifte;<br />

loonadministratie, arbeidscontracten, ontslagprocedures;<br />

opzet fiscaal optimale situatie, second opinion;<br />

Bedrijfsadvisering:<br />

managementinformatie, (her)financiering, bedrijfsoverdracht;<br />

briefpapier nov 08.indd 1 20-11-2008<br />

Starters:<br />

aangeven valkuilen, financieringsaanvraag, ondernemingsplan.<br />

Brinkhuis van Hoogstraten accountancy<br />

<strong>het</strong> Erf 37 te Raalte<br />

0572-352084<br />

www.brinkhuisvanhoogstraten.nl<br />

28


Het hele jaar door maatschappelijk<br />

betrokken ondernemen in Olst-Wijhe<br />

Het in 2009 gestarte platform Samen <strong>voor</strong> Olst-<br />

Wijhe wil ondernemers en instellingen bij elkaar<br />

brengen om maatschappelijk betrokken ondernemen<br />

te stimuleren. ‘Door vraag en aanbod op elkaar<br />

af te stemmen, hebben we al <strong>voor</strong> tientallen<br />

geslaagde matches gezorgd’, laat Natasja van de<br />

Vlekkert, communicatieadviseur van Rabobank<br />

<strong>Salland</strong>, weten. ‘De samenwerking is positief <strong>voor</strong><br />

zowel <strong>het</strong> bedrijf als de instelling’, vult directeur Ed<br />

Penninks van woningcorporatie <strong>Salland</strong>Wonen aan.<br />

Hij is bestuurslid van Samen <strong>voor</strong> Olst-Wijhe, samen<br />

met burgemeester Ton Strien en vertegenwoordigers<br />

van <strong>het</strong> farmaceutische bedrijf Abbott Biologicals,<br />

Rabobank <strong>Salland</strong> en <strong>het</strong> Kulturhus.<br />

Maatschappelijke organisaties komen vaak mensen,<br />

kennis en middelen te kort. Bedrijven kunnen in veel<br />

gevallen een helpende hand bieden’, aldus directeur Penninks van<br />

<strong>Salland</strong>Wonen. ‘Het maatschappelijk betrokken ondernemen heeft al<br />

tot veel successen geleid. Zo heeft bij<strong>voor</strong>beeld een timmerman van<br />

<strong>Salland</strong>Wonen de opbergzolder van de Wereldwinkel in <strong>het</strong> Kulturhus<br />

beter beveiligd. In ruil daar<strong>voor</strong> kreeg de woningcorporatie zestig<br />

koeken uit een ontwikkelingsland.’<br />

Rabobank <strong>Salland</strong> doet ook bewust aan maatschappelijk betrokken<br />

ondernemen. Medewerkers van de bank verzorgden de <strong>voor</strong>jaarsschoonmaak<br />

van de Heemtuin Veermans Hof IJsselflora in Wijhe.<br />

Tijdens de tegenprestatie, een rondleiding door de heemtuin, kregen<br />

de bankmedewerkers instructies. Vervolgens werd er gesnoeid, geharkt<br />

en schoongemaakt. Tussendoor is getrakteerd op koffie met eigengemaakte<br />

appeltaart. Natasja van de Vlekkert: ‘We sloten af met een<br />

gezamenlijke lunch. Iedereen kijkt nog steeds met een voldaan gevoel<br />

terug op deze geslaagde ochtend’.<br />

Samen doen in Olst-Wijhe<br />

De bedrijven en de instellingen bieden hun diensten onderling geheel<br />

vrijwillig aan, maar dat betekent niet dat <strong>het</strong> platform zonder begroting<br />

werkt. De eerste twee jaar hebben de bedrijven van de bestuursleden<br />

financiële middelen ingezet en is er gebruik gemaakt van een externe<br />

professional om een goede start te kunnen maken. Sinds kort hebben<br />

Natasja van de Vlekkert en een medewerker van de gemeente Olst-<br />

Wijhe en <strong>Salland</strong>Wonen <strong>het</strong> werk van deze professional overgenomen.<br />

Om de nieuwe opzet verder vorm te geven, is besloten de naam van<br />

<strong>het</strong> platform te wijzigen in Samen doen in Olst-Wijhe.<br />

Meet & Match in januari<br />

In januari gaan Natasja en haar twee collega’s bij een meet & match<br />

weer proberen tientallen bedrijven en instellingen aan elkaar te<br />

koppelen. De komende tijd worden zoveel mogelijk partijen benaderd<br />

om mee te doen aan <strong>het</strong> project. Tevens staan <strong>voor</strong> zowel de bedrijven<br />

als de instellingen workshops op <strong>het</strong> programma. Het duidelijk leren<br />

formuleren van vraag en aanbod staat daarbij centraal zodat de juiste<br />

matches gemaakt kunnen worden.<br />

Duurzaam maatschappelijk betrokken ondernemen<br />

Samen doen in Olst-Wijhe sluit aan bij NL Doet van <strong>het</strong> Oranje Fonds,<br />

de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Honderdduizenden<br />

mensen steken daarbij één weekend per jaar overal in <strong>het</strong> land de<br />

handen uit de mouwen om klusjes te doen. ‘Wij vinden<br />

<strong>het</strong> beter dat bedrijven en instellingen <strong>het</strong> hele jaar door<br />

<strong>voor</strong> elkaar klaar staan in plaats van één weekend per<br />

jaar. Maatschappelijk betrokken ondernemen moet iets<br />

blijvends en duurzaams worden’, aldus een betrokken<br />

Ed Penninks. ‘De bedoeling is dat instellingen straks<br />

exact weten met welke vraag ze naar welk bedrijf moeten<br />

stappen. Wij zijn dan grotendeels overbodig.’<br />

Maatschappelijk betrokken medewerkers van Rabobank <strong>Salland</strong> aan <strong>het</strong> werk in Heemtuin Veermans Hof<br />

IJsselflora<br />

29


Vincent Hartman Fotografie<br />

T : +31 646 258 312 • E: info@vincenthartmanfotografie.nl • W: www.vincenthartmanfotografie.nl<br />

IT dienstverlening <strong>voor</strong> <strong>het</strong> MKB<br />

Ook<br />

Apple<br />

Support!<br />

• Betaalbaar netwerk onderhoud<br />

• Hulp op afstand & locatie<br />

• Online diensten als Hosted Exchange & Online Back-Up<br />

www.digiworks.nl | info@digiworks.nl | tel: 0572 - 39 50 30<br />

037-0018 Adv. template DW.indd 1 10-11-2010 14:35:18<br />

30


GIBO Groep: Nog in 2011 willekeurige<br />

crisis-afschrijving benutten<br />

Voor bepaalde investeringen in nieuwe bedrijfs middelen die u heeft<br />

verricht in 2009, 2010 en 2011 geldt een mogelijkheid om willekeurig af<br />

te schrijven. Maximaal 50% in <strong>het</strong> jaar waarin u de verplichting bent<br />

aangegaan en vervolgens de rest naar keuze in één of meer van de<br />

volgende jaren. Het spreekt <strong>voor</strong> zich dat u met een versnelde<br />

afschrijving een liquiditeits<strong>voor</strong>-deel kunt behalen. In veel gevallen is <strong>het</strong><br />

dan ook verstandig om - daar waar u <strong>voor</strong> een investering staat in een<br />

nieuw bedrijfsmiddel waarop de regeling van toepassing is - de<br />

verplichting nog aan te gaan in 2011.<br />

De regeling geldt <strong>voor</strong> alle nieuwe bedrijfsmiddelen met uitzondering<br />

van:<br />

n gebouwen<br />

n woonschepen<br />

n bromfietsen<br />

n motoren<br />

n personenauto’s (als bedoeld in artikel 3 van de Wet op<br />

de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992<br />

die niet zijn bestemd <strong>voor</strong> <strong>het</strong> beroepsvervoer over de weg,<br />

met uitzondering van zeer zuinige personenauto’s)<br />

n immateriële activa<br />

n dieren<br />

n <strong>voor</strong> <strong>het</strong> openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen<br />

en paden (daaronder begrepen de in die wegen en paden<br />

liggende bruggen, viaducten, duikers en tunnels)<br />

n bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om - direct of indirect -<br />

hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan<br />

derden*)<br />

n bedrijfsmiddelen waarop uit anderen hoofde willekeurig<br />

wordt afgeschreven<br />

*) Deze uitzondering geldt niet als deze bedrijfsmiddelen zijn<br />

bestemd om <strong>voor</strong> korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende<br />

huurders. Voor die zaken geldt de tegemoetkoming dus wel. Daarbij<br />

valt bij<strong>voor</strong>beeld te denken aan door bouwmarkten te verhuren<br />

aanhangwagens en gereedschap.<br />

De willekeurige afschrijving wordt teruggenomen als <strong>het</strong> bedrijfsmiddel<br />

niet vóór 1 januari 2012, 1 januari 2013 of 1 januari 2014 in gebruik<br />

wordt genomen.<br />

TIP:<br />

Voor de toepassing van de regeling wordt aangesloten bij <strong>het</strong> moment<br />

waarop u de verplichting bent aangegaan. Is dat vóór <strong>het</strong> eind van <strong>het</strong><br />

jaar, dan is de regeling sowieso van toepassing.<br />

LET OP:<br />

Het bedrag dat u in een jaar willekeurig wilt afschrijven mag niet meer<br />

zijn dan <strong>het</strong> bedrag dat in <strong>het</strong> kader van die investeringsverplichting al<br />

is betaald, tenzij <strong>het</strong> bedrijfsmiddel door u al in gebruik is genomen<br />

John Blank<strong>voor</strong>t, vestigingsdirecteur GIBO Dalfsen<br />

Regeling ook <strong>voor</strong> investeringen in 2012<br />

Tot <strong>voor</strong> kort was <strong>het</strong> uitgangspunt dat de regeling niet zou gelden <strong>voor</strong><br />

investeringen van na 31 december 2011. Maar op 8 november 2011<br />

heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de Kamer de<br />

regering verzoekt de mogelijkheden te onderzoeken om de maatregel<br />

van de willekeurige afschrijving in 2012 te verlengen. Er is dus nog een<br />

reële kans dat de regeling toch wordt verlengd. Volledige zekerheid is<br />

er echter <strong>voor</strong>alsnog niet.<br />

Uw GIBO-adviseur helpt u graag bij <strong>het</strong> nemen van de <strong>voor</strong> u meest<br />

optimale beslissing.<br />

GIBO Raalte: 0572 – 32 82 00<br />

GIBO Dalfsen: 0529 – 43 40 40<br />

I: www.gibogroep.nl<br />

Paulien Bulstra, vestigingsdirecteur GIBO Raalte<br />

31


Nu bij Voskes in de showroom zoals hier afgebeeld;<br />

Opel Astra Sports Tourer<br />

Opel Corsa Color Edition<br />

Nu in onze showroom:<br />

de nieuwe Opel Astra Sports Tourer.<br />

Naast de nieuwe Opel Astra is er nu ook de nieuwe Opel Astra Sports Tourer. Deze stationwagon is<br />

een technisch meesterwerk vol innovaties en uniek in zijn klasse. Met <strong>het</strong> FlexFold systeem vergroot<br />

u met één druk op de knop <strong>het</strong> laadvermogen. De ruimte en <strong>het</strong> comfort maken van elke reis een<br />

fantastische rijervaring. Kom naar onze showroom om <strong>het</strong> zelf te ervaren.<br />

vanaf € 20.345,-<br />

vanaf € 15.095,-.<br />

Of lease vanaf € 415,-<br />

per maand.<br />

Er is al een nieuwe Corsa vanaf € 12.495,-<br />

Heesweg 21 8102 HJ RAALTE Tel. 0572-356263 www.rvoskes.nl<br />

combineerd brandstofverbruik en CO 2 -uitstoot: liter/100 km: 11,3 – 3,6; kms/liter: 8,8 – 27,8; CO 2 gr/km 265 – 94.<br />

koopprijs incl. BTW en energielabelverrekening, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leasebedrag via Opel easing l op basis van Full Operational Lease 48 mnd/20.000 km/per jr. Wijzigingen <strong>voor</strong>behouden.<br />

KEURING BRANDBLUSSERS<br />

LEVERING BRANDBLUSSERS<br />

Telefoon: 0570 - 531 664<br />

www.morrenhofbrandpreventie.nl<br />

32


Boerhof Service & Onderhoud <strong>voor</strong><br />

een optimale beleving van <strong>het</strong> interieur<br />

Als dé specialist in projectinrichting heeft Boerhof al<br />

jaren een naam hoog te houden in <strong>het</strong> ontwerpen,<br />

leveren en produceren van creatieve oplossingen<br />

<strong>voor</strong> kantoor, onderwijs en zorg. Menig werkplek<br />

binnen en buiten <strong>Salland</strong> werd al door <strong>het</strong> bedrijf uit<br />

Heeten van een nieuwe inrichting <strong>voor</strong>zien. Maar<br />

hoe houd je als opdrachtgever de nieuwe vloerbedekking,<br />

raambekleding, zonwering of meubels zo<br />

lang mogelijk mooi, schoon en vrij van slijtage<br />

Gelukkig stopt de dienstverlening van Boerhof niet<br />

bij de aflevering. Voor een optimale levensduur van<br />

alle onderdelen binnen <strong>het</strong> interieur is er Boerhof<br />

Service & Onderhoud.<br />

Vlekken op tapijt of stoelen, een haperende buitenzonwering,<br />

krassen op <strong>het</strong> linoleum of een doffe<br />

natuursteenvloer. Maar ook vieze systeemplafonds en wanden, stoffige<br />

raambekleding of een onverzorgde entreemat; allemaal doen ze<br />

afbreuk aan de beleving van een interieur. Herstel en reparatie is vaak<br />

kostbaar en zorgt <strong>voor</strong> overlast. Veel beter is <strong>het</strong> om dergelijke problemen<br />

vóór te blijven met periodiek professioneel onderhoud. Hier<strong>voor</strong><br />

heeft Boerhof Projectinrichters dan ook een apart bedrijfsonderdeel:<br />

Boerhof Service & Onderhoud. Kristel Leerkes-Boerhof: “Alle producten<br />

die Boerhof Projectinrichters levert, zijn van hoogwaardige kwaliteit. Om<br />

die kwaliteit ook <strong>voor</strong> de langere termijn te kunnen garanderen, geven<br />

we standaard al, gevraagd en ongevraagd, de nodige onderhoudsinstructies<br />

en -adviezen. Met Service & Onderhoud gaan we hierin een<br />

stap verder. We verrichten onderhoud om de technische duurzaamheid<br />

van onze interieurs te verlengen en voeren reparaties uit”.<br />

Boerhof onderhoudsprogramma<br />

Kristel: “Vrijwel elke situatie start met een uitgebreide inventarisatie.<br />

Daarbij worden alle aangegeven inrichtingselementen in kaart<br />

gebracht en beoordeeld. Vervolgens stellen we in overleg met de klant<br />

een onderhoudsplan op. Bij akkoord beginnen we meestal met een<br />

nulbeurt waarbij de inrichting (weer) in optimale staat wordt gebracht.<br />

Hierdoor kan de effectiviteit van <strong>het</strong> onderhoudsprogramma objectief<br />

worden beoordeeld. Het Boerhof Onderhoudsprogramma wordt<br />

standaard aangeboden <strong>voor</strong> binnen- en buitenzonwering, vloeren,<br />

meubilair, (systeem)plafonds, (systeem)wanden en entreesystemen.<br />

Voor sommige elementen zijn we zelfs 24 uur per dag bereikbaar. Veel<br />

voeren we uit in eigen beheer en met onze eigen mensen, <strong>voor</strong> andere<br />

werkzaamheden werken we samen met specialistische partners uit ons<br />

netwerk”.<br />

Interieur-APK<br />

Een veel<strong>voor</strong>komend element bij Service & Onderhoud is vloerbedekking.<br />

Gemiddeld bestaat maar liefst 90 procent van de totale kosten<br />

hier<strong>voor</strong> uit onderhoud. Het merendeel hiervan gaat op aan de dagelijkse<br />

schoonmaak. Kristel: “Dit wordt doorgaans prima uitgevoerd door<br />

de eigen schoonmaakdienst, daar willen we beslist niet aan tornen.<br />

Het onderhoudsprogramma van Boerhof is echt bedoeld als aanvulling<br />

hierop. Vergelijk <strong>het</strong> met een auto: je wast hem regelmatig, geeft hem<br />

af en toe een poetsbeurt maar <strong>voor</strong> APK en onderhoud ga je naar de<br />

garage. Wel adviseren we <strong>het</strong> schoonmaakbedrijf over de meest ideale<br />

werkwijze en materialen <strong>voor</strong> die specifieke situatie. Zo wordt de dagelijkse<br />

schoonmaak niet alleen efficiënter maar ook veel effectiever”.<br />

In de praktijk blijkt in veel organisaties de communicatie rondom<br />

reparatieverzoeken, klachten, bestellingen en offerteaanvragen vaak<br />

ongestructureerd en inefficiënt te verlopen. Opdrachten worden zowel<br />

telefonisch, via mail als per fax doorgegeven en op ad hoc basis uitgevoerd.<br />

Boerhof biedt hierin uitkomst met een slimme, veelzijdige<br />

webapplicatie. Via de website kan worden ingelogd op een speciaal<br />

formulier waarop de gewenste actie eenvoudig en snel kan worden<br />

aangevraagd. Hierop bestelt Boerhof de benodigde materialen en plant<br />

de monteur(s) in. Kristel: “Meldingen en documenten worden digitaal<br />

vastgelegd en zijn gedurende <strong>het</strong> hele traject op ieder moment en<br />

vanaf iedere werkplek inzichtelijk. Doordat alle partijen zo een helder<br />

overzicht en financiële controle houden over lopende zaken, kunnen<br />

aanzienlijke kostenbesparingen bereikt worden”.<br />

Professioneel onderhoud houdt <strong>het</strong> interieur niet alleen in conditie, de<br />

technische levensduur wordt ook aanzienlijk verlengd. Het resultaat is<br />

een blijvend prettige omgeving <strong>voor</strong> zowel klanten als personeel.<br />

Boerhof Projectinrichters<br />

Dorpsstraat 41-43<br />

8111 AC Heeten<br />

T: 0572 - 382424<br />

E: info@boerhof.nl<br />

I: www.boerhof.nl<br />

33


We zijn een professioneel ingesteld bouwbedrijf met<br />

als basis de juiste kennis en ervaring. Enthousiasme en<br />

vakmanschap gaan daarbij hand in hand. De wensen<br />

van u als klant zijn <strong>voor</strong> ons <strong>het</strong> uitgangspunt. Niet alleen<br />

bij nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden,<br />

maar ook wanneer <strong>het</strong> gaat om verbouwingen, onderhoud<br />

en renovatie.<br />

Bouwen aan je droom<br />

Maak een vrijblijvende afspraak met Bouwbedrijf<br />

Vosman. Wij ontwerpen en bouwen uw droom geheel<br />

volgens uw wensen.<br />

Zompstraat 14, 8102 HX Raalte<br />

Tel. : 0572 - 351 343, fax: 0572 - 355 108<br />

info@bouwbedrijfvosman.nl<br />

www.bouwbedrijfvosman.nl<br />

Wij maken er echt (spuit) werk van!<br />

EEN TOTALE<br />

METAMORFOSE<br />

Jeannet Total Look biedt u meer dan<br />

alleen een perfecte haircut of een<br />

prachtig blijvende haarkleuring.<br />

In onze multi-functionele salon helpen<br />

onze specialisten u graag met uw<br />

permanente make-up, kleding, tassen,<br />

sieraden en natuurlijk uw haar. U vindt<br />

hier dus, zoals de naam al zegt, een<br />

Total look. Kom <strong>het</strong> daarom nu zelf<br />

beleven in onze salon in Schalkhaar<br />

en op de Vijfhoek in Deventer. Wij<br />

laten u graag kennis maken met alle<br />

mogelijkheden.<br />

Tevens bieden wij de<br />

mogelijkheden tot<br />

<strong>het</strong> afhuren van onze<br />

salon <strong>voor</strong> bijv. een<br />

vriendinnenavond.<br />

Timmermansweg 33<br />

7433 BK Schalkhaar<br />

Tel. 0570 - 636 736<br />

Andriessenplein 37<br />

7425 GZ Deventer<br />

Tel. 0570 - 514 740<br />

steljevraag@total-look.nl<br />

www.total-look.nl<br />

In onze geavanceerde spuiterij verrichten wij al uw spuitwerk<br />

aan keuken, deuren, meubels, machines, onderdelen.<br />

Zompstraat 37 8102 HX Raalte 0572-365800<br />

www.buwie.nl<br />

info@buwie.nl<br />

34


Jos Bio Energy Control zorgt ook op de<br />

werkvloer <strong>voor</strong> stralende gezondheid<br />

Jos Wippert uit Raalte meet en neutraliseert al bijna<br />

20 jaar elektromagnetische velden. Hier<strong>voor</strong> volgde<br />

hij verschillende studies bij ondermeer de Duitse<br />

fysicus Schneider (Instituut <strong>voor</strong> Radiësthesie<br />

Wertheim), tevens ontwerper van de Lecherantenne,<br />

en diverse aanvullende opleidingen in Nederland en<br />

België (Archibo-Biologica Antwerpen). Sinds 1992<br />

werkt hij als zelfstandig professioneel woonbioloog<br />

onder de naam Jos Bio Energy Control. Met behulp<br />

van meetapparatuur en ontstoringssystemen past hij<br />

zijn kennis en ervaring succesvol toe in kantoren,<br />

winkels, woningen en stallen. Jos Wippert: “Straling<br />

is niets abstracts of zweverigs, maar gewoon<br />

technisch meetbaar.”<br />

Geologen en biologen doen al jaren wetenschappelijk<br />

onderzoek naar aardstraling en de invloed daarvan op<br />

<strong>het</strong> functioneren van levende organismen. In oude culturen was al<br />

bekend dat <strong>het</strong> aardmagnetisme belangrijk was <strong>voor</strong> <strong>het</strong> welbevinden<br />

van de mens. Bij <strong>het</strong> bouwen van huizen, kerken, kloosters en<br />

piramiden werd hiermee zelfs rekening gehouden. Desondanks is dit<br />

gegeven in onze tijd nog altijd vaak omgeven door mysterie en scepsis.<br />

Jos Wippert van Jos Bio Energy Control probeert hierin meer duidelijkheid<br />

en <strong>voor</strong>al bewustzijn te creëren: “Zo’n 10% van alle straling komt<br />

vanuit de aarde, de rest gaat <strong>voor</strong>namelijk via de lucht. Deze zogenaamde<br />

technische of elektromagnetische straling wordt veroorzaakt<br />

door hoogspanningsleidingen, communicatieapparatuur als telefoon<br />

en radar, maar ook door huishoudelijke elektrische apparaten en computers.<br />

Een grote groep mensen heeft onbestemde klachten, waar<strong>voor</strong><br />

geen duidelijke oorzaak gevonden kan worden. Vaak spelen belastende<br />

elektromagnetische velden hierin een rol. Bij huisdieren en vee zie je<br />

dit heel duidelijk; zij proberen plekken met sterke velden te vermijden.<br />

Lukt dit niet, dan ervaren ze stress, eten slecht of worden moeilijk<br />

drachtig. Zijn deze verschijnselen moeilijk te behandelen, dan is er<br />

bijna zeker sprake van belastende elektromagnetische velden in stal of<br />

schuur. In de praktijk maak ik regelmatig dergelijke situaties mee.”<br />

Straling op de werkvloer<br />

Elektromagnetische straling is overal om ons heen aanwezig en wordt<br />

niet tegengehouden door muren of ramen. Dit is niet alleen thuis <strong>het</strong><br />

geval, maar geldt uiteraard ook <strong>voor</strong> de werkvloer. Zeker in een kantooromgeving<br />

bevindt zich vaak een hoge concentratie computers en<br />

communicatieapparatuur. DECT telefoons bij<strong>voor</strong>beeld, verspreiden<br />

enorm veel slechte straling. Dit kan leiden tot onverklaarbare klachten,<br />

zoals hoofdpijn, vermoeidheid of concentratieproblemen. Wippert: “In<br />

een ‘slecht’ kantoor wordt de gebruiker op een gegeven moment moe<br />

en na een uur of drie ‘s middags neemt de productiviteit aanzienlijk<br />

af. Als de energie goed is, kun je gewoon doorwerken en ga je fit naar<br />

huis. Een positieve ontwikkeling <strong>voor</strong> werkgever én werknemer. Op<br />

<strong>het</strong> gebied van ziekteverzuim valt met <strong>het</strong> neutraliseren van straling<br />

dan ook veel winst te behalen. Ik heb al verscheidene kantoorruimtes<br />

behandeld, waarna de gebruikers aanmerkelijk beter in hun vel zaten.<br />

Niet alleen presteerde men stukken beter, ook <strong>het</strong> ziekteverzuim ging<br />

omlaag. Een andere doelgroep is winkels. Mensen voelen onbewust<br />

stress en onrust in bepaalde ruimtes en willen deze dan ook snel weer<br />

verlaten. Dit beïnvloedt uiteraard hun koopgedrag. In een ruimte waar<br />

de straling geneutraliseerd is, voelen klanten zich op de een of andere<br />

manier prettiger. Ze ervaren een soort rust, waardoor ze meer en sneller<br />

aankopen doen. De winkels waarin ik gewerkt heb, zien dit duidelijk<br />

terug in hun omzet“.<br />

Werkwijze<br />

Wippert: “Straling is niets abstracts of zweverigs, maar gewoon technisch<br />

meetbaar. Met speciale apparatuur meet ik elektrische en magnetische<br />

velden en hoogfrequente straling. Vervolgens wordt <strong>het</strong> huis of<br />

de bedrijfsruimte ontstoord. Hier<strong>voor</strong> breng ik kleine buisjes met een<br />

zorgvuldig samengestelde inhoud aan, die de belastende elektromagnetische<br />

velden binnen een bepaald gebied neutraliseren. De methode<br />

is controleerbaar door artsen en/of therapeuten die met meetapparatuur<br />

geopathische belasting kunnen constateren. Het is geen kunstje,<br />

maar bloedserieus. Je bent wel bezig met de gezondheid van mensen.”<br />

Jos Bio Energy Control<br />

Melisse 11<br />

8101 CZ Raalte<br />

T: 0572 - 35 63 05<br />

E: info@josbio.nl<br />

I: www.josbio.nl<br />

35


Meer dan alleen<br />

financiën<br />

Column<br />

Rabobank <strong>Salland</strong><br />

U kent Rabobank <strong>Salland</strong> ongetwijfeld als betrokken<br />

financiële dienstverlener, maar we gaan graag nog een<br />

stap verder. Wist u bij<strong>voor</strong>beeld dat wij vele regionale<br />

activiteiten organiseren en dat onze medewerkers als<br />

vrijwilligers actief betrokken zijn bij allerlei <strong><strong>Salland</strong>se</strong><br />

evenementen In deze economisch lastige tijden doen<br />

we er alles aan om, samen met u, de bedrijvigheid in de<br />

regio te stimuleren. En dat zullen we in 2012 zeker<br />

blijven doen!<br />

Om onze dienstverlening te verbeteren, hebben we dit jaar een telefooncentrum<br />

ingericht. Als zakelijke klant kunt u daar terecht met al uw vragen<br />

en wordt u nog sneller geholpen dan <strong>voor</strong>heen. Eenvoudige verzoeken,<br />

zoals <strong>het</strong> aanvragen van een nieuwe bankpas of <strong>het</strong> wijzigen van een<br />

ver zekering, kunnen nu telefonisch worden afgehandeld. Voor de meer<br />

complexe vragen staan onze adviseurs nog steeds <strong>voor</strong> u klaar. Maar er<br />

is meer: in 2011 organiseerden we verschillende evenementen om de<br />

bedrijvigheid in de regio te bevorderen.<br />

<strong>Salland</strong>s ondernemerschap stimuleren<br />

In <strong>het</strong> afgelopen jaar verzorgden we twee Starterscafés, de Tour Féminine<br />

<strong>voor</strong> vrouwelijke ondernemers en verschillende seminars <strong>voor</strong> medisch<br />

specialisten en agrariërs. Ook organiseerden we masterclasses, een informatiemiddag<br />

over pensioenen <strong>voor</strong> ZZP’ers en workshops internetbankieren.<br />

Een ander geweldig evenement was Deventer Marktplaats, waarvan wij<br />

hoofdsponsor waren.<br />

Als Rabobank staan we <strong>voor</strong> meer dan alleen geld. Zeker in deze tijden<br />

van economische onzekerheid is <strong>het</strong> belangrijk om te investeren in<br />

ontmoetingen, in kennis, in delen. Maar ook in de omgeving, met mensen<br />

en middelen. Zo hebben we onlangs met 40 vrijwilligers van de afdeling<br />

Bedrijven geholpen bij de Special Olympics. Dat was heel bijzonder en<br />

<strong>het</strong> bracht onze medewerkers ook heel veel, omdat ze echt iets <strong>voor</strong> een<br />

ander konden betekenen. Ook in 2012 zullen we deelnemen aan allerlei<br />

activiteiten, maar onder welke economische omstandigheden<br />

De <strong>voor</strong>uitzichten <strong>voor</strong> 2012<br />

Traditioneel gezien is de <strong><strong>Salland</strong>se</strong> regionale economie best een stevige:<br />

bedrijven hadden vrij veel vet op de botten, maar <strong>het</strong> meeste is er nu wel af.<br />

Met name de vastgoedsector heeft <strong>het</strong> nog steeds moeilijk. Na de bankencrisis<br />

en de economische crisis hebben we nu de schuldencrisis, waarbij een<br />

aantal Europese landen in zwaar weer zit. Bedrijven moeten zich aanpassen<br />

aan de grote dynamiek van de markt.<br />

Ik verwacht dat de economie in 2012 niet of nauwelijks zal groeien, maar<br />

we moeten elkaar niet meteen in de put praten. Voor de koopkracht is<br />

<strong>het</strong> belangrijk dat we met zijn allen aan <strong>het</strong> werk blijven, zodat <strong>het</strong> consumentenvertrouwen<br />

weer toeneemt. Mijn wens <strong>voor</strong> 2012 is <strong>voor</strong>al dat er<br />

duidelijkheid komt in Europa, zodat we weer weten waar we aan toe zijn en<br />

perspectief krijgen. Ik gun iedereen die duidelijkheid! Wij zitten in elk geval<br />

alvast klaar om uw zakelijke doelen <strong>voor</strong> volgend jaar met u te bespreken.<br />

De datum <strong>voor</strong> de workshop <strong>voor</strong> Bedrijven in Olst-Wijhe: 17 januari 2012<br />

van 17.00 uur tot 20.30 uur. De workshop wordt gecombineerd met een<br />

rondleiding door <strong>het</strong> nieuwe gemeentehuis. Datum Meet & Match:<br />

26 januari van 17.00 tot 20.30 uur.<br />

Rabobank <strong>Salland</strong><br />

afdeling Bedrijven<br />

Telefoon: (0572) 33 85 00<br />

E-mail: bedrijven@salland.rabobank.nl<br />

Internet: www.salland.rabobank.nl<br />

Twitter: www.twitter.com/Rabobank<strong>Salland</strong><br />

YouTube: www.YouTube.com/Rabobank<strong>Salland</strong><br />

Petra Teunis, directeur Bedrijven<br />

36


Interessante bedrijvencontactavond<br />

<strong>voor</strong> ondernemers uit gemeente Dalfsen<br />

Op 1 november jl. organiseerde de gemeente<br />

Dalfsen in Restaurant Madrid de jaarlijkse bedrijvencontactavond<br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> lokale bedrijfsleven. Herman<br />

Timmermans, economisch adviseur bij <strong>het</strong> internationale<br />

advies- en ingenieursbureau DHV, gaf zijn<br />

visie over herstructurering van bedrijventerreinen en<br />

parkmanagement. JanKees Klapwijk van PM Energie<br />

pleitte <strong>voor</strong> <strong>het</strong> houden van energiescans en de<br />

<strong>voor</strong>delen van gezamenlijke energie-inkoop. De<br />

avond werd geopend door de Dalfser wethouder van<br />

Economische Zaken Klaas Agricola.<br />

Wethouder Agricola sprak allereerst zijn waardering uit<br />

<strong>voor</strong> de talrijk aanwezige ondernemers. “Jullie zijn de<br />

motor van onze lokale economie. Bij mijn bezoek aan ondernemersverenigingen<br />

en bedrijven ervaar ik telkens weer dat er veel veerkracht<br />

aanwezig is bij ondernemers in de gemeente Dalfsen. Houd dit vast<br />

en zoek elkaar op. Ook <strong>het</strong> gemeentebestuur ziet in deze moeilijke<br />

economische tijden een uitdaging om samen aan de slag te gaan.<br />

Daarom werken we samen met zestien gemeenten binnen de Regio<br />

Zwolle om ons te profileren op zes kansrijke clusters: vrjetijdseconomie,<br />

logistiek, health & care, nieuwe materialen, duurzaamheid en agrarisch.<br />

Wat betreft duurzaamheid zijn we er trots op dat de gemeente Dalfsen<br />

koploper is in de regio.”<br />

<strong>het</strong> bedrijventerrein als product te zien dat interessant moet blijven<br />

<strong>voor</strong> de markt. “Zorg dat je vastgoed en de omliggende terreinen<br />

goed beheerd worden. Besteed dit uit als je <strong>het</strong> niet zelf weet te<br />

managen. Kijk daarbij niet alleen naar je eigen pand, maar ook naar<br />

de buren. Wacht niet af tot de gemeente wat gaat doen, want dat<br />

kan vanwege bezuinigingen wel eens lang duren. Neem samen <strong>het</strong><br />

initiatief, want een bedrijventerrein is tenslotte van de ondernemers<br />

zelf.” Wat financiering betreft stelde Timmermans <strong>voor</strong> om een fonds<br />

<strong>voor</strong> gebiedsondernemen te stichten, gevoed door o.a. een deel van<br />

de WOZ-opbrengsten. Hieruit kunnen ondernemers dan zelf - in goed<br />

overleg - de gewenste maatregelen rond parkmanagement bekostigen.<br />

Energiescan aantrekkelijker<br />

JanKees Klapwijk van PM Energie en Klapwijk Parkmanagement gaf<br />

aan dat <strong>het</strong> maken van een energiescan momenteel erg aantrekkelijk is<br />

vanwege een forse provinciale subdidie. Op www.energiescanoverijssel.nl<br />

vindt u hierover meer informatie. “Een energiescan geeft niet<br />

alleen een goed inzicht in de energiekosten, maar ook in de besparingsmogelijkheden.<br />

Bovendien is de gemiddelde terugverdientijd van<br />

investeringen slechts 2,2 jaar”, aldus Klapwijk. Hierna pleitte hij <strong>voor</strong><br />

gezamenlijke energie-inkoop. Veel regionale ondernemersverenigingen<br />

coördineren dit inmiddels al <strong>voor</strong> hun leden en <strong>het</strong> levert een interessante<br />

besparing van energiekosten op.<br />

Aanmoedigingsprijs <strong>voor</strong> natuurkampeerterrein De Rietkraag<br />

Tot slot was <strong>het</strong> de beurt aan wethouder Agricola om de jaarlijkse<br />

duurzaamheidsprijs uit te reiken. Er waren echter slechts twee aanmeldingen:<br />

De Wereldwinkel in Dalfsen en natuurkampeerterrein De<br />

Rietkraag in Lemelerveld. De jury vond beide inzendingen te weinig<br />

vernieuwend. Wel kregen Anton en Alice Snel van De Rietkraag een<br />

aanmoedigingsprijs van 500 euro, vanwege <strong>het</strong> alternatieve energiegebruik<br />

<strong>voor</strong> de verlichting van <strong>het</strong> terrein en <strong>het</strong> milieuvriendelijke<br />

verwerken van afval.<br />

Wethouder Klaas Agricola.<br />

Bedrijventerrein is van de ondernemers zelf<br />

Na dit welkomstwoord vertelde Herman Timmermans van DHV over<br />

de nieuwste trends rond bedrijventerreinen. “Herstructurering van<br />

bestaande bedrijfsterreinen is momenteel belangrijker dan <strong>het</strong> ontwikkelen<br />

van nieuwe terreinen. Ook de Provincie geeft hieraan prioriteit.<br />

Ruimtewinst is daarom <strong>voor</strong>al te halen door horizontale of verticale<br />

uitbreiding of door langer te werken, bij<strong>voor</strong>beeld in ploegendienst.”<br />

Timmermans stimuleerde vervolgens de aanwezige ondernemers om<br />

Uitreiking aanmoedigingsprijs door Bas Slijkhuis van IJreka aan<br />

Anton en Alice Snel van De Rietkraag<br />

37


Be Connected, BData<br />

Bij BData verstaan ze hun vak.<br />

BData levert actieve service in een<br />

duidelijke taal. Ze bellen rechtstreeks<br />

in vanaf de zaak, bieden zo ondersteuning<br />

bij problemen. Als er echt<br />

mankementen zijn, aarzelt BData niet<br />

en komen zij meteen langs om deze<br />

op te lossen.<br />

Erg belangrijk; in deze tijd kan<br />

niemand meer zonder computer.<br />

De service is goed, <strong>het</strong> personeel<br />

vriendelijk en behulpzaam: wij zijn<br />

een tevreden klant!<br />

Patrick Isfordink,<br />

Isfordink Olst<br />

Harderwijkerstraat 7<br />

7418 BA Deventer<br />

Postbus 132<br />

7400 AC Deventer<br />

T: 0570-611540<br />

F: 0570-611530<br />

info@bdata.nl<br />

www.bdata.nl<br />

Buwie werkt efficiënter en sneller dankzij<br />

compacte hoogwerker<br />

Een investering in de toekomst. Dat is volgens directeur<br />

Peter te Wierik <strong>het</strong> belangrijkste argument <strong>voor</strong> de<br />

nieuwste aanschaf van Buwie Glas- en Schilderwerken<br />

in Raalte: een Oil & Steel rups spinhoogwerker. ‘In een<br />

mindere tijd moet je durf tonen. We willen hiermee<br />

laten zien dat we vertrouwen hebben in de toekomst.<br />

De bank keek ons ook wel even raar aan, maar ons<br />

gevoel is gewoon supergoed.’<br />

Natuurlijk kent Te Wierik ook de verhalen van regionale<br />

schilders- en bouwbedrijven die failliet gaan. Het schrikt<br />

hem niet af, maar daar is ook geen enkele aanleiding <strong>voor</strong>. Buwie Glas- en<br />

Schilderwerken is in 2011 zelfs nog in staat om een groei door te maken<br />

ten opzichte van vorig jaar. De nieuwste aanwinst is <strong>voor</strong>al een investering<br />

in efficiënter en sneller werken. ‘Zonder hoogwerker ben je <strong>voor</strong> de hogere<br />

gedeelten aangewezen op een steiger. En ga maar eens na hoeveel effectieve<br />

uren je per dag verliest met <strong>het</strong> opbouwen en afbreken van een steiger.<br />

Met deze hoogwerker hoef je niet langer met z’n tweeën op stap en je bent<br />

binnen een kwartier aan <strong>het</strong> schilderen.’ Buwie Glas- en Schilderwerken<br />

heeft zich wel goed georiënteerd alvorens tot de aanschaf over te gaan.<br />

‘Deze Oil & Steel rups spinhoogwerker heeft vele <strong>voor</strong>delen ten opzichte<br />

van de ouderwetse hoogwerker’, weet Te Wierik. ‘Hij is zo compact dat ie<br />

door een deur heen kan en achter een huis of bedrijf kan komen. Op de<br />

locatie kan hij een hoogte van 17.15 meter aan en er is ook nog sprake van<br />

een zijwaarts bereik van 7 meter. Dat laatste is van groot belang bij dit soort<br />

machines. We kunnen nu een nok van een woonhuis in één keer schilderen<br />

zonder de machine te verplaatsen. Bovendien is de kwaliteit op hoogte ook<br />

een stuk beter, omdat je er altijd goed <strong>voor</strong> staat.’<br />

Belangrijk <strong>voor</strong> (potentiële) klanten is dat ze niet duurder uit zijn. ‘Natuurlijk<br />

hebben we extra kosten gemaakt, die we wel terug moeten verdienen, maar<br />

we hoeven nu ook geen steigers meer op te bouwen’, aldus de directeur die<br />

vanaf de werkvloer alleen maar positieve signalen krijgt. ‘De schilders gaan<br />

met plezier met deze hoogwerker op stap. Dat is al de eerste meerwaarde!’<br />

Buwie Glas- en Schilderwerken B.V.<br />

Zompstraat 37, 8102 HX Raalte<br />

T: 0572 - 365 800<br />

E: info@buwie.nl<br />

I: www.buwie.nl<br />

38


Larcom kent <strong>Salland</strong>, <strong>Salland</strong> kent Larcom<br />

Werk bieden aan mensen die <strong>voor</strong> korte of langere<br />

tijd zijn aangewezen op aangepaste arbeid. Dat is de<br />

centrale doelstelling van Larcom. Larcom biedt mensen<br />

aangepast werk en ontwikkelingsmogelijkheden<br />

om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen<br />

of weg te nemen. Om die ontwikkelingsmogelijkheden<br />

te kunnen bieden heeft Larcom <strong>het</strong><br />

lokale bedrijfsleven in o.a. <strong>Salland</strong> nodig. Overweegt<br />

u (delen van) uw productie uit te besteden Larcom<br />

denkt in alle opzichten met u mee zowel in <strong>het</strong><br />

<strong>voor</strong>traject (businessplan) als in <strong>het</strong> natraject (logistiek).<br />

Larcom is een betrouwbare en professionele<br />

partner en zoekt bedrijven om een langdurige relatie<br />

mee op te bouwen.<br />

Larcom heeft meerdere vestigingen in de regio en is<br />

ruim zeven jaar gevestigd in Raalte op <strong>het</strong> industrieterrein<br />

De Zegge. Ben Snippe is vestigingsmanager van Larcom Raalte.<br />

“Wij beschikken in Raalte over een modern en ruim bedrijfspand met<br />

magazijn en een prima laad- en los gedeelte. Bedrijven kunnen hun<br />

productie of delen daarvan uitbesteden bij ons. De praktijk laat zien dat<br />

wij <strong>voor</strong> een aantal gerenommeerde bedrijven uit de regio al jaren een<br />

aantrekkelijke partner zijn. Heeft u een speciale actie in petto, een piek<br />

in de productie of is extra capaciteit nodig bij<strong>voor</strong>beeld op <strong>het</strong> gebied<br />

van verpakken, monteren, assembleren, etiketteren, sorteren of sealen,<br />

dan bent u bij ons aan <strong>het</strong> juiste adres.”<br />

Detachering<br />

Bedrijven, zoals bij<strong>voor</strong>beeld Hevea, laten <strong>het</strong> werk liever op eigen<br />

locatie uitvoeren. Ook dat is een van de mogelijkheden die Larcom<br />

biedt. Via Larcom Detachering wordt aan bedrijven en instellingen kundig<br />

en gemotiveerd personeel aangeboden in de meest uiteenlopende<br />

beroepsgroepen. Nogmaals Ben: “Onze medewerkers zijn actief <strong>voor</strong><br />

allerlei bedrijven in verschillende branches en op verschillende functies,<br />

zoals de metaal- en houtverwerkende industrie, de kunststofindustrie,<br />

maar ze werken ook bij agrariërs of als conciërge of schoonmaker.<br />

Voor productiebedrijven kan zelfs een gehele (nieuwe) productielijn<br />

of delen daarvan worden bemand door medewerkers van Larcom. De<br />

tijdsduur van een detachering kan variëren van enkele dagen (kortlopende<br />

opdrachten) tot vele jaren. Het <strong>voor</strong>deel van detachering is<br />

dat bedrijven snel kunnen beschikken over extra capaciteit waarbij de<br />

werkgeversrisico’s <strong>voor</strong> rekening van Larcom komen. Ook regelen wij<br />

de begeleiding en alle administratieve rompslomp”.<br />

De medewerkers van Larcom Raalte, allen afkomstig uit <strong>Salland</strong>, zijn<br />

gemotiveerd, betrokken en trots op hun werk! Zulke mensen ziet u<br />

toch graag <strong>voor</strong> u werken<br />

Vestigingsmanager Ben Snippe in de bedrijfsruimte van Larcom Raalte<br />

39


Leven zonder storende straling<br />

Jos Bio Energy Control<br />

Sinds 1992 hét adres <strong>voor</strong> <strong>het</strong> neutraliseren van<br />

ziekmakende straling in woning, kantoor of stal.<br />

Tevens praktijk <strong>voor</strong> holistische behandeling en magneetveldtherapie met<br />

Papimi apparaat. (Effectieve behandeling van o.a. spierblessures en kneuzingen)<br />

Jos Wippert Melisse 11 8101 CZ Raalte T: 0572 - 356305 M: 06-51 114 328 E: info@josbio.nl I: www.josbio.nl<br />

D E V E N T E R<br />

BEDRIJFSUNITS TE KOOP / TE HUUR / HUURKOOP<br />

NIEUW TE BOUWEN<br />

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW<br />

Aan de Dortmundstraat in Deventer, units zijn<br />

vrij indeelbaar van 62 – 300 m2.<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen<br />

met VDR Bouwgroep B.V.<br />

Mevr. I. Bentert, telefoon: 0570-690919.<br />

NET GEREALISEERD BEDRIJFS-<br />

VERZAMELGEBOUW MET 14 UNITS<br />

Er zijn nog enkele kleine bedrijfsunits (75 m2)<br />

en twee grote units (125 m2) te koop, te huur<br />

of huurkoop in <strong>het</strong> bedrijfsverzamelgebouw<br />

aan de Dortmundstraat te Deventer.<br />

Prijzen vanaf € 69.900,- excl. BTW.<br />

VDR BOUWGROEP<br />

Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer. www.vdrbouwgroep.nl<br />

40


Bruggeman Accountancy ook als BWA<br />

persoonlijk, betrokken en deskundig<br />

Wilfried Bruggeman, oprichter en eigenaar van de in<br />

2006 gevestigde accountantspraktijk Bruggeman<br />

Accountancy, onderscheidt zich door een persoonlijke,<br />

betrokken aanpak. Eén vast aanspreekpunt<br />

<strong>voor</strong> zowel financiële als fiscale vraagstukken is een<br />

van de speerpunten van zijn organisatie. Een werkwijze<br />

die vanaf <strong>het</strong> begin succesvol bleek.<br />

Zó succesvol, dat door een mooie groei van de<br />

klantenportefeuille Gerard Wieferink per 1 januari<br />

toetreedt als vennoot. Gezamenlijk gaat vanaf die<br />

datum Bruggeman Accountancy verder onder de<br />

nieuwe naam BWA: Bruggeman Wieferink Accountancy.<br />

Een nieuwe vennoot, een nieuwe naam en<br />

tevens per 1 januari 2012 opererend vanuit een<br />

nieuwe locatie aan de Schoolstraat 16B te Raalte.<br />

Vanaf <strong>het</strong> moment dat Wilfried Bruggeman besloot zijn<br />

eigen accountantskantoor te starten, stond één ding vast:<br />

hij wilde anders te werk gaan dan veel van zijn vakgenoten. “Bij grote<br />

kantoren heb je als klant vaak te maken met meerdere personen.<br />

Verschillende schakels die onderling weer met elkaar moeten<br />

communiceren. Dit kan inefficiënt werken, veel tijd kosten en de kans<br />

vergroten op fouten. BWA biedt één vast aanspreekpunt, dat alle <strong>voor</strong>komende<br />

accountants- en fiscale werkzaamheden van a tot z <strong>voor</strong> de<br />

klant kan uitvoeren. Hierdoor weten we exact wat er bij de klant speelt<br />

en kunnen we onze klanten tijdig adviseren. Niet achteraf, maar<br />

proactief. “We merken dat de behoefte aan een dergelijke aanpak binnen<br />

<strong>het</strong> MKB steeds groter wordt.” Dusdanig groter, dat Bruggeman<br />

versterking zocht en vond in de persoon van Gerard Wieferink:<br />

“Wilfried en ik waren eerder al collega’s bij een groot accountantskantoor.<br />

Toch halen we beiden veel meer voldoening uit ons werk wanneer<br />

we rechtstreeks en operationeel met klanten in contact blijven. Zo<br />

kun je echt een toegevoegde waarde bieden”. Bruggeman vult aan:<br />

“We richten ons <strong>voor</strong>al op <strong>het</strong> MKB, van zzp-er tot ondernemingen met<br />

100 mensen in dienst, en verrichten hier<strong>voor</strong> alle <strong>voor</strong>komende werkzaamheden<br />

op financieel en fiscaal gebied. Van BTW-aangiftes, loonadministratie,<br />

jaarrekeningen en <strong>het</strong> verzorgen van maandelijkse<br />

managementrapportages. Kortom <strong>het</strong> hele pakket dat bij een financieel<br />

dienstverlener hoort. Onze klantenkring bevindt zich in heel <strong>Salland</strong>.<br />

Door onze jarenlange ervaring binnen zowel de accountancy als <strong>het</strong><br />

bedrijfsleven, begrijpen wij waar onze cliënten behoefte aan hebben en<br />

kunnen wij hierop adequaat inspelen. Dit noemen wij toegevoegde<br />

waarde leveren”.<br />

Toegevoegde Waarde<br />

Naast de persoonlijke benadering, vindt BWA Accountancy <strong>het</strong> erg<br />

belangrijk als financieel adviseur een toegevoegde waarde te kunnen<br />

bieden. Wieferink: “We proberen ons zo goed mogelijk in de ondernemers<br />

te verplaatsen. Als een klant wil klankborden, bij<strong>voor</strong>beeld over<br />

de aankoop van een machine, kunnen we in goed overleg met de klant<br />

een heel traject aangaan. Daarbij stellen we prognoses op, brengen<br />

subsidiemogelijkheden in kaart en begeleiden we bij de financieringsaanvraag.<br />

Onze houding daarin is proactief. Als we iets signaleren,<br />

springen we er bovenop en zorgen dat <strong>het</strong> geregeld wordt. We treden<br />

regelmatig in contact met onze klanten, zowel telefonisch als persoonlijk.<br />

In die gesprekken kijken we waar de (fiscale) kansen en bedreigingen<br />

van de onderneming liggen. Ook werken we met een speciaal op<br />

de klant afgestemd model, waarmee managementinformatie kan<br />

worden gegenereerd. In beknopte vorm heeft de ondernemer inzicht<br />

in hoe zijn onderneming rendeert en tevens de mogelijkheid om daar<br />

waar nodig aan de knoppen te draaien om <strong>het</strong> operationele proces bij<br />

te sturen. En dat werpt duidelijk z’n vruchten af.”<br />

Vlnr: Gerard Wieferink, Wilfried Bruggeman en Emiel Bennink van BWA<br />

De beide heren zien de samenwerking met veel enthousiasme en<br />

vertrouwen tegemoet. Bruggeman: “We proberen een frisse wind te<br />

laten waaien door <strong>het</strong> stoffige imago van accountants, een tegenhanger<br />

te zijn van de gevestigde orde. Niet <strong>voor</strong> niets luidt onze slogan:<br />

persoonlijk, betrokken en deskundig”.<br />

BWA Bruggeman Wieferink Accountancy<br />

Schoolstraat 16B<br />

8102 EM Raalte<br />

T: 0572-363395<br />

F: 0572-363248<br />

E: info@bwa.nu<br />

41


No. 3, SEPTEMBER 2011<br />

zEvENdE jaaRgaNg<br />

Mario Rieseb ek van BData<br />

Freriks van Studio20tien in Lemelerveld<br />

Sf ervol Dalfsen<br />

Starters en nieuwe inschrijvingen<br />

Hieronder ziet u een selectie van bedrijven die van 25 augustus 2011 tot 16 november 2011 aan <strong>het</strong> Handelsregister van de<br />

Kamer van Koophandel - Oost Nederland - zijn toegevoegd. <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> heeft de selectie beperkt tot starters en nieuwe<br />

inschrijvingen in Raalte, Olst, Wijhe, Dalfsen, Heino, Nieuwleusen, Heeten, Haarle, Bathmen, Schalkhaar, Diepenveen, Lettele,<br />

Colmschate, Okkenbroek, Lemelerveld, Broekland, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw- Heeten,<br />

Welsum en Wesepe.<br />

Kleinmeulman Fashion Prinsenstraat 1 7721 AH DALFSEN<br />

Tuingereedschapwinkel.nl Rollecate 5A 7711 GG NIEUWLEUSEN<br />

Heuven Assurantiën Elskampweg 33 8105 RK LUTTENBERG<br />

Siro Maritiem Hazelaar 11 8121 EW OLST<br />

W.J. Bokkers De Stouwe 33 7711 BM NIEUWLEUSEN<br />

Ripperda Transportdiensten Wester<strong>voor</strong>de 12 8121 BS OLST<br />

Daniëlle Veldkamp Stationsweg 1 7448 RP HAARLE<br />

Z.X. Zhu Burg. Backxlaan 370 7711 AL NIEUWLEUSEN<br />

L.M.B. Olthof Keizersveldweg 14 8106 AG MARIËNHEEM<br />

Swaba Waterstraat 28 8131 TD WIJHE<br />

MultiFlame de Weerd 4 8141 BT HEINO<br />

Casper Bekken Fokkingshof 30 7433 EP SCHALKHAAR<br />

Salon Simone De Veenhorst 3 8106 BB MARIËNHEEM<br />

Armadis Korenkamp 74 7434 SJ LETTELE<br />

K.N. Milieutechniek Raalte Tjalkstraat 9 8102 HG RAALTE<br />

JORA procesconsultancy de Ware 7 8101 JA RAALTE<br />

Wessling Meubelen Scholtensweg 2 8124 AJ WESEPE<br />

Fiene, P&O advies Westerhof 9 7721 DH DALFSEN<br />

Hondenschoon Lavendel 12 8101 CP RAALTE<br />

Ali Baba Kerkplein 1B 7721 AC DALFSEN<br />

La Vita afhaal- en bezorgcentrum Burg. Backxlaan 23 7711 AA NIEUWLEUSEN<br />

Miga Bouwservice Merellaan 6 7711 LM NIEUWLEUSEN<br />

ErgoAlert De Rikke 4 8141 HL HEINO<br />

Central Star Productions Kanaalstraat OZ 31 8102 GG RAALTE<br />

Nicola Kuijpers Nieuwstraat 3 8151 BB LEMELERVELD<br />

SIEM <strong>voor</strong> U De Lange Slag 5 8111 CK HEETEN<br />

Stindt Timmerbedrijf<br />

Ds. K. Terpstrastraat 22 8121 AR OLST<br />

T. Albers-Oosterkamp Hoenloseweg 2 8121 DS OLST<br />

Rengelshof B.V. L. v. Westerkappeln 1 7437 XG BATHMEN<br />

Marka-bloemen<br />

Lemelerveldseweg 27 8141 PS HEINO<br />

Matimi Fashion Rosengaardeweg 21 7722 PT DALFSEN<br />

De Manenstegell V.O.F. Looermark 58 7437 SK BATHMEN<br />

Restaurant Bella Roma Langstraat 70 8131 BE WIJHE<br />

Verstegen tekst & zo Korenweg 12 7711 GB NIEUWLEUSEN<br />

Play & Fun<br />

v. Oldenbarneveltstr. 19 8121 ZE OLST<br />

Bentinck Beheer en Advies Kreilemansweg 4 8111 PW HEETEN<br />

Boerkamp Bouw Management Kerkstraat 39 8151 AP LEMELERVELD<br />

Leuk is Leuk Mensinksdijkje 4B 7433 AN SCHALKHAAR<br />

Mena Terraskachels Wolterinksweg 20 7448 AH HAARLE<br />

De Geus Verpakkingssystemen Looermark 37 7437 SJ BATHMEN<br />

Cembaris Kapsalon Fokkingshof 21 7433 EN SCHALKHAAR<br />

Inveni Uitvindingen Kleistraat 13 8121 RG OLST<br />

Brandsma Onderwijsadvies Olsterweg 7C 7431 EH DIEPENVEEN<br />

Revelation Sound & Light de Wandelingen 60 8131 WC WIJHE<br />

Cater-Beter Bergweg 8 8105 TZ LUTTENBERG<br />

Apps2Devices Bereklauw 45 8131 GN WIJHE<br />

Lindenhoff Dierenartsen Raalterdijk 5 7448 RA HAARLE<br />

V.O.F. Minicamping Heldersbroek Schippersweg 8 7448 RT HAARLE<br />

Proof4Sure Timmermansweg 1 7433 BJ SCHALKHAAR<br />

Bloemenkamp Tech. Dienstverl. Gorsselseweg 22 7437 BG BATHMEN<br />

SALLANDSE ONDERNEMERS KIJKEN OP<br />

www.sallandzakelijk.nl<br />

salland<br />

No. 1, maart 20 1<br />

zEVENDE jaargaNg<br />

1<br />

No. 2, JUNI 20 1<br />

zeVeNDe JaargaNg<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> Sa landse bedrijfsleven<br />

2<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven<br />

3<br />

Ilse<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven<br />

No. 4, DECEmbEr 20 1<br />

ZEVENDE jaargaNg<br />

4<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> Sa landse bedrijfsleven<br />

Heeft uw kind leesproblemen Neem dan contact op met:<br />

Eliza Haarman - Tielbeke van Beter Leren Lezen (T: 06-50501864)<br />

42


Seine<br />

Wonen<br />

Heino<br />

Banieren<br />

Winkelcentrum<br />

Houten<br />

Vershof<br />

Raam<br />

belettering<br />

De Combi<br />

Auto<br />

belettering<br />

Technoprint brengt uw bedrijf <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

voetlicht! De kop boven <strong>het</strong> maaiveld<br />

uitsteken. We houden er niet zo van in<br />

<strong>Salland</strong>. Maar in <strong>het</strong> bedrijfsleven ben<br />

je gek als je niet alle mogelijkheden<br />

benut om op te vallen. Een goede uitstraling<br />

is namelijk meer dan een leuk<br />

logo en een aardige huisstijl. In dat<br />

plaatje past ook kwalitatief hoogwaardige<br />

belettering en lichtreclame en<br />

daar<strong>voor</strong> bent u bij Technoprint aan<br />

<strong>het</strong> juiste adres. We zijn een creatieve<br />

en betrouwbare partner die uw bedrijf<br />

graag <strong>voor</strong> <strong>het</strong> voetlicht brengt!<br />

Internet: www.technoprintholland.nl • e-mail: info@technoprintholland.nl • Telefoon: 0572 - 393015


Kinkelder Zevenaar<br />

INGERICHT OP SUCCES<br />

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!