29.01.2015 Views

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

Hét promotiemagazine voor het Sallandse ... - Salland Zakelijk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

salland<br />

No. 1, maart 2012<br />

achtste jaargang<br />

1<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven<br />

Barbara Fleer-Jansen van Guts Communication Raalte


<strong>Hét</strong> netwerkevenement van Noord en Oost Nederland<br />

20, 21 en 22 maart 2012<br />

14.00 - 22.00 uur<br />

Evenementen<br />

HAL<br />

HARDENBERG<br />

GORINCHEM<br />

VENRAY<br />

2<br />

Evenementenhal Hardenberg<br />

Energieweg 2<br />

7772 TV Hardenberg<br />

T 0523 - 28 98 98<br />

F 0523 - 28 98 00<br />

I www.evenementenhal.nl<br />

E hardenberg@evenementenhal.nl<br />

BusinessVakdagen heeft een zakelijke doelstelling.<br />

Deze vakbeurs is niet toegankelijk <strong>voor</strong> particulieren.<br />

Ons evenement. UW MOMENT.


achtste jaargaNg<br />

Barbara Fleer-Jansen van Guts Communication Raalte<br />

Inhoudsopgave<br />

5<br />

7<br />

9<br />

11<br />

13<br />

14<br />

15<br />

17<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

27<br />

28<br />

31<br />

33<br />

Tot over m’n oren… Merkenliefde!<br />

Procee & Oors: Bent u zó getrouwd……..<br />

Oortwijn Heino: Van spetterend bedrijfsfeest tot intiem diner<br />

1 & al reclame: <strong>Hét</strong> signbedrijf <strong>voor</strong> binnen- en buitenreclame<br />

komt naar Raalte!<br />

Kom naar de bedrijvenavond Ondernemend Technisch Onderwijs<br />

Column Guts: KPN meets T-Mobile<br />

LenS accountants: Sparen bij de Belastingdienst verleden tijd<br />

Ondernemend <strong>Salland</strong>, ook op twitter<br />

Ondernemers Challenge is uithangbord van ‘Raalte Gezond’<br />

Column Rabobank <strong>Salland</strong>: Werk aan de winkel<br />

DigiWorks lanceert www.e-mailoptelefoon.nl<br />

Vijfde Techniekdag Onderwijs Nieuwleusen: Beroepsperspectief<br />

<strong>voor</strong> vakmensen blijft gunstig<br />

Recordaantal matches bij derde Meet & Match Olst-Wijhe<br />

Ondernemers maken er samen werk van<br />

Opgeven is geen optie <strong>voor</strong> deelnemers <strong>Salland</strong> d’HuZes<br />

Starters en nieuwe inschrijvingen<br />

Geachte<br />

lezer<br />

De huidige economische crisis laat helaas ook veel <strong><strong>Salland</strong>se</strong><br />

ondernemers niet onberoerd. Ik merk dat o.a. aan de terughoudendheid<br />

bij veel regionale ondernemers om te investeren<br />

in promotie van hun producten of diensten. Veel andere ondernemers<br />

daarentegen kiezen juist wel <strong>voor</strong> promotie van hun<br />

zakelijke activiteiten. Zij zien dat, wat mij betreft terecht, als een<br />

belangrijke <strong>voor</strong>waarde <strong>voor</strong> succes. In dit nummer vindt u hiervan<br />

weer talrijke aansprekende <strong>voor</strong>beelden.<br />

Ik houd niet van somberen over hoe moeilijk <strong>het</strong> allemaal gaat,<br />

maar zoek liever naar lichtpuntjes in de economie. Gelukkig zijn<br />

die er ook. Uit de onlangs gepresenteerde MKB Marktmonitor<br />

2011/2012 van uitzendorganisatie Unique en onderzoeksbureau<br />

TNO blijkt namelijk dat bijna driekwart van de ondernemers<br />

in <strong>het</strong> midden- en kleinbedrijf dit jaar groei verwacht. Ruim de<br />

helft denkt in 2012 nieuw personeel aan te nemen. Ondanks<br />

de crisis is ondernemend Nederland positiever dan <strong>voor</strong>gaande<br />

jaren. In deze monitor is ook teruggekeken naar <strong>het</strong> afgelopen<br />

jaar. In 2011 heeft 54 procent van de ondernemers de omzet<br />

zien toenemen en vier op de tien MKB-ers hebben vorig jaar <strong>het</strong><br />

personeelsbestand uitgebreid.<br />

Ik hoop dat deze positieve landelijke cijfers ook in onze regio<br />

herkenbaar zijn. Laten we samen deze economische lichtpuntjes<br />

versterken en daarmee 2012 <strong>het</strong> jaar van de economische<br />

verlichting maken. Na bijna vijf jaar crisis vind ik <strong>het</strong> daar de<br />

hoogste tijd <strong>voor</strong>. Doet u mee<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Jos Tielbeke (uitgever <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>)<br />

Redactie: Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties<br />

Colofon<br />

m.m.v. Rudi Buitenkamp en Linda Klein Overmeen<br />

Eindredactie: Jos Tielbeke<br />

<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong><br />

is een uitgave van<br />

Fotografie: Stefan Kemper e.a.<br />

Communicatiebureau<br />

Tielbeke Tekstproducties<br />

Marketing: N35 Media (T: 0572-395558)<br />

Marketing plus More (M: 06-48366684)<br />

Vormgeving en drukwerk: Sonodruk - Heino<br />

Bevernel 16, 8101 HA Raalte Telefoon: 0572-363781<br />

E-mail: info@sallandzakelijk.nl<br />

Internet: www.sallandzakelijk.nl<br />

© COPYRIGHT 2012<br />

Oplage: 5400 exemplaren<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm,<br />

internet of op welke wijze dan ook, zonder <strong>voor</strong>afgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke<br />

Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid<br />

<strong>voor</strong> mogelijke gevolgen die zouden kunnen <strong>voor</strong>tvloeien uit <strong>het</strong> gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.<br />

salland<br />

No. 1, maart 2012<br />

1<br />

<strong>Hét</strong> <strong>promotiemagazine</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven<br />

Coverfoto:<br />

Barbara Fleer-Jansen van Guts<br />

Communication (zie ook pagina 5)<br />

3


De Vries & Smit<br />

Organisatieadviseurs<br />

Lean Management Procesanalyse ICT optimalisatie Advies en Begeleiding Maatwerk<br />

Samen brengen wij uw organisatie in control!<br />

www.vnsadvies.nl<br />

Mettingenlaan 12 | 8102 ER Raalte | 0572-853556<br />

Aan alle ondernemers in <strong>Salland</strong>,<br />

Marketing plus More is een full service reclamebureau dat sinds 2011 ondernemers adviseert bij <strong>het</strong> optimaal<br />

promoten van hun producten en/of diensten. Dat doen we o.a. door samen te werken met dit glossy<br />

ondernemersmagazine <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> waar<strong>voor</strong> we sinds kort in een deel van <strong>het</strong><br />

verspreidingsgebied de acquisitie verzorgen. Ook maken we <strong>voor</strong> u desgewenst een aansprekend design <strong>voor</strong><br />

uw advertentie in <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> en andere media.<br />

T<br />

M<br />

E<br />

W<br />

+31 (0) 840 037 273<br />

+31 (0) 648 366 684<br />

info@marketingplusmore.nl<br />

www.marketingplusmore.nl<br />

M Plus More<br />

@MarketingAdds<br />

M Plusmore<br />

Marketing plus More<br />

De samenwerking tussen Marketing plus More en <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> biedt <strong>voor</strong> u als ondernemer nog meer<br />

mogelijkheden om uw bedrijfsactiviteiten te promoten. Vooral omdat Marketing plus More ook uw crossmediale<br />

campagne kan opstellen en uitvoeren.<br />

Dit levert <strong>voor</strong> u veel tijdwinst op, uw reclamekosten worden aanzienlijk verlaagd en u kunt zich volledig<br />

concentreren op uw eigen core business. Marketing plus More zorgt wel <strong>voor</strong> een effectieve promotie van uw<br />

producten en diensten.<br />

Marketing plus More biedt u tot 10% korting op alle soorten design opdrachten en op drukwerk.<br />

marketingplusmore.nl/mkb<br />

4


Tot over m’n oren…<br />

Merkenliefde!<br />

“Iedereen heeft wel een merk waar hij of zij warm<br />

van wordt. Porsche, Douwe Egberts, Heineken,<br />

McDonalds, Ajax, Marlies Dekkers, Unox… Elk merk<br />

vertegenwoordigt een waarde, een gevoel. En dat<br />

maakt branding zeer interessant.” Barbara Fleer-<br />

Jansen verwelkomt ons in haar kersverse Guts-pand.<br />

“Hier denken we na over <strong>het</strong> onderscheidend<br />

vermogen van een bedrijf of product. Door anders<br />

te zijn val je op. En dat biedt kansen.”<br />

Het team van Guts Communication bestaat uit<br />

zes vrouwen die zich continu bezig houden met<br />

communicatie. “We adviseren beleidsmatig en kunnen meteen de<br />

vertaalslag maken naar <strong>het</strong> uitvoerende traject. Ons team bestaat uit<br />

strategische denkers, ontwerpers en tekstschrijvers. En ja, de naam<br />

GUTS is nog steeds alles omvattend. Lef. Om je merk of dienst te<br />

durven onderscheiden. Keer na <strong>het</strong> doen van je boodschappen je<br />

mandje om. Wedden dat er een merk tussen zit waar je zelf (on)<br />

bewust <strong>voor</strong> hebt gekozen Een kratje Amstel gekocht Die drink je niet<br />

in je eentje, maar met je vrienden tijdens die gezellige voetbalwedstrijd.<br />

Sixpack Heineken Staat <strong>voor</strong> kwaliteit. Grote kans dat je die alleen<br />

drinkt. Herken je <strong>het</strong> gevoel Over alles is nagedacht. Merken krijgen<br />

een persoonlijkheid waarmee je je kunt identificeren.”<br />

De beste willen zijn<br />

Dat <strong>het</strong> Guts-team werkt aan haar eigen branding zal u bij een bezoek<br />

aan <strong>het</strong> pand niet ontgaan. Bij binnenkomst prikkelen uw ogen, want<br />

werkelijk de gehele entree is oranje. Elke ruimte is vervolgens totaal<br />

anders ingericht. In knalrood gespoten letters prijkt er ‘Kill your darlings’<br />

op de strakke studio-muur. “Het is een dichters-motto en betekent dat<br />

je je beste werk overboord moet gooien, wil je jezelf daarna kunnen<br />

verbeteren.”<br />

Geheim wapen<br />

Barbara vertelt enthousiast verder over hun liefde <strong>voor</strong> merken.<br />

“Het gedachtegoed kun je toepassen op elke onderneming, elk<br />

product, zelfs elk mens. Je ziet in de wereld van social media steeds<br />

meer mensen hun geld verdienen door persoonlijke eigenschappen<br />

heel gericht in te zetten. Daarbij is onderscheidend vermogen <strong>het</strong><br />

geheime wapen. Kijk bij<strong>voor</strong>beeld naar Mark Rutte. Sterke merken zijn<br />

consistent. Het geeft rust en vertrouwen. Zo ook onze premier: nooit<br />

ongeschoren, niet nerveus, geen verrassingen, oer-Hollands.<br />

De basis van ieder sterk merk wordt gevormd door een sterke<br />

identiteit. Zo kijken wij dus heel specifiek naar wat de organisatie doet,<br />

haar persoonlijkheid, haar houding en gedrag, de gebruikte symboliek<br />

(zoals de huisstijl) en de wijze waarop de organisatie met de omgeving<br />

communiceert.”<br />

Onbekend maakt onbemind<br />

“Als de basis duidelijk is, is <strong>het</strong> belangrijk om te zorgen <strong>voor</strong> een<br />

plan-de-campagne, om zo <strong>het</strong> hoofd en hart van de doelgroep te<br />

raken. Dat doen we door de onderscheidende kernwaarden van een<br />

onderneming uit te vergroten. Een <strong>voor</strong>beeld Voor een recyclingbedrijf<br />

met een onopvallende uitstraling zoomen we in op People, Planet,<br />

Profit. In <strong>het</strong> ontwerp gaven we aan een astronaut de hoofdrol. Totaal<br />

anders dan de wijze waarop concurrenten zich presenteren. De<br />

astronaut staat <strong>voor</strong> duurzame technologie en daarmee de drie P’s.<br />

Kijk, dat vind ik één van de leukste onderdelen van ons werk. Om dan<br />

met een subliem <strong>voor</strong>stel te komen. Het is iedere keer de grote uitdaging:<br />

<strong>het</strong> allerbeste <strong>voor</strong> onze klanten bedenken. Om vervolgens de<br />

communicatiemiddelen te ontwikkelen en bekendheid te creëren. Het<br />

gaat er uiteindelijk om dat mensen je bedrijf of product begrijpen. En in<br />

de meeste gevallen om omzet te genereren. Je slaagt natuurlijk helemaal<br />

als de doelgroep jouw onderneming als hun favoriet bestempelt.”<br />

Guts werkt <strong>voor</strong> een gevarieerde klantenportefeuille. “We werken<br />

momenteel aan een strategisch plan <strong>voor</strong> een grote zorgaanbieder<br />

hier in de regio. Hierbij denken we mee over hun visie en onderscheidend<br />

vermogen. Een ander actueel project is een film <strong>voor</strong> een<br />

landelijk werkend infrabedrijf. Middels de film kunnen zij hun organisatie<br />

bij prospects in de spotlight zetten. Naast een aantal grote<br />

opdrachtgevers werken we regionaal <strong>voor</strong> MKB-bedrijven,”legt<br />

Barbara uit. “Van dag<strong>voor</strong>zitter bij een klantendag tot <strong>het</strong> realiseren<br />

van een prikkelende brochure. Hier is de klap vaak korter. En dat<br />

vinden we minstens zo boeiend!”<br />

Guts Communication<br />

Klipperweg 14<br />

8102 HR Raalte<br />

T: 0572 – 365657<br />

E: info@guts-communication.nl<br />

I: www.guts-communication.nl<br />

5


GIBO Groep Accountants en Adviseurs<br />

heet per 1 januari 2012<br />

EEn nIEuwE nAAm.<br />

EEn vErtrOuwdE OrGAnIsAtIE!<br />

dalfsen (0529) 43 40 40 | deventer (0570) 63 83 83<br />

raalte (0572) 32 82 00 | www.flynth.nl<br />

Sterk in containers<br />

Zelf aan de slag in huis en/of tuin, maar u wilt niet elk uur van de dag tegen<br />

de rommel aankijken Kom dan eens langs bij <strong>het</strong> bedrijf dat een lange<br />

geschiedenis kent in de inzameling en verwerking van afval. Hoogeboom<br />

Raalte heeft <strong>voor</strong> elke klus de juiste container in huis, van 2m 3 tot 40m 3 .<br />

Profiteer van de echte Hoogeboom service, want wij brengen en halen de<br />

containers en regelen ook de verwerking van uw afval. Met Hoogeboom<br />

Raalte weet u zeker dat u ruimte krijgt...<br />

Opleidingen in Heeten<br />

Open inschrijvingen 2012<br />

8 maart Opleiding VCA Basis & VOL<br />

13 april Herhaling BHV<br />

14 & 21 mei Opleiding BHV Eerste Hulp & Brand<br />

27 juni Herhaling BHV<br />

13 september Herhaling BHV<br />

5 oktober Opleiding VCA Basis & VOL<br />

Aannemen van werk, recycling en verhuur<br />

www.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250<br />

Sterk in uitvoering<br />

6


Bent u zó getrouwd……..<br />

Ook <strong>voor</strong> úw onderneming<br />

Op dit moment loopt er een <strong>voor</strong>lichtingscampagne van onze beroepsorganisatie onder<br />

de Vanaf titel: “Zo deze zijn uitgave wij niet zal getrouwd”. ons kantoor Onderzoek een vaste heeft bijdrage uitgewezen aan <strong>Salland</strong> dat veel <strong>Zakelijk</strong> mensen leveren, niet<br />

precies<br />

waarin<br />

meer<br />

allerlei<br />

weten<br />

juridische<br />

wat ze hebben<br />

onderwerpen<br />

geregeld<br />

de<br />

in<br />

revue<br />

hun huwelijks<br />

zullen passeren.<br />

<strong>voor</strong>waarden.<br />

Goede reden <strong>voor</strong> veel mensen om een afspraak te maken met hun notaris.<br />

Onderwerpen die <strong>voor</strong> u als ondernemer van belang kunnen zijn.<br />

Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen, als u een bepaald actueel<br />

Huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

onderwerp besproken wilt hebben of informatie Sinds 1 januari wenst. 2012 kunnen huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

worden gewijzigd zonder tussenkomst<br />

Huwelijks<strong>voor</strong>waarden is een overeenkomst<br />

tussen WETSVOORSTEL echtgenoten PERSONENVENNOOT-<br />

waarin ze afspraken van onder rechter. firma. De C.V. blijft in deze bijdrage<br />

maken SCHAPPEN op welke wijze zij de financiële zaken onbesproken.<br />

tijdens<br />

Al enige<br />

hun<br />

tijd<br />

huwelijk<br />

staan in<br />

willen<br />

<strong>het</strong> ondernemingsrecht<br />

regelen.<br />

Dit betekent dat <strong>het</strong> veel gemakkelijker wordt<br />

Het maken van huwelijks<strong>voor</strong>waarden is een om gedurende <strong>het</strong> huwelijk de huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

aan te passen aan de huidige<br />

een tweetal belangrijke wets<strong>voor</strong>stellen op HET WETSVOORSTEL<br />

van de lastigste akten. Je gaat nu al een aantal<br />

de agenda, te weten de zogenaamde flexibilisering<br />

Het wets<strong>voor</strong>stel kent - naast de C.V. -<br />

zaken vastleggen, terwijl je niet in de toe komst situatie van de echtgenoten (mits beiden<br />

kunt kijken.<br />

van <strong>het</strong> BV-recht en <strong>het</strong> Wets<strong>voor</strong>stel<br />

akkoord).<br />

slechts één hoofdvorm: de vennootschap.<br />

Vragen Personenvennootschappen.<br />

die tijdens een bespreking naar voren De vennootschap is de overeenkomst tot<br />

komen, Aangezien maar de waar verwachting vaak geen is antwoord dat met name op In samenwerking dat kader is <strong>het</strong> gericht van belang, op <strong>het</strong> net behalen zoals bij van<br />

gegeven <strong>het</strong> laatste kan wets<strong>voor</strong>stel worden zijn: “Hoe binnenkort gaat de zal testamenten, vermogensrechtelijk om in ieder <strong>voor</strong>deel geval vijfjaarlijks ten behoeve te<br />

onderneming worden ingevoerd, de toekomst zal ik een lopen”, aantal “blijven punten (laten) van de bekijken vennoten of door de huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

middel van inbreng.<br />

beide daaruit echtgenoten kort bespreken. werken als er kinderen nog De vennootschap voldoen aan de zullen huidige we situatie in twee en zo<br />

komen”, “werkt de echtgenote van de<br />

nodig gedaantes laten tegenkomen:<br />

aanpassen.<br />

ondernemer<br />

HUIDIG RECHT<br />

ook indirect mee in <strong>het</strong> bedrijf”,<br />

1. De openbare vennootschap (OV)<br />

”moet de niet-ondernemer ook een gedeelte Opheffen huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

Het huidig recht kent de volgende drie De openbare maatschap en de vennootschap<br />

van de waarde van <strong>het</strong> ondernemingsvermogen<br />

meekrijgen bij scheiding” etc.<br />

<strong>voor</strong>waarden gaan opheffen. Ze zijn dan<br />

Echtgenoten kunnen ook altijd hun huwelijks­<br />

soorten personenvennootschappen:<br />

onder firma gaan samen verder als openbare<br />

Bij<br />

1.<br />

<strong>het</strong><br />

De<br />

vastleggen<br />

maatschap:<br />

van de afspraken tussen vervolgens<br />

vennootschap.<br />

in wettelijke<br />

DE MAATSCHAP<br />

gemeenschap<br />

VERDWIJNT<br />

van<br />

echtgenoten De maatschap kan is <strong>het</strong> een goed samenwerkingsovereenkomst.<br />

te geven De waarom uitoefening de echtgenoten van een beroep kunnen uitoefening sinds van 1 januari een beroep worden of opgeheven bedrijf onder<br />

zijn om de redenen goederen DERHALVE. gehuwd. Kenmerkend Ook huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

OV is aan<br />

overgaan (zoals arts, tot advocaat, <strong>het</strong> opstellen notaris) van staat centraal. zonder een <strong>voor</strong> tussenkomst derden duidelijk van de kenbare rechter. naam. De<br />

huwelijks<strong>voor</strong>waarden. Naar buiten toe wordt Dit al kan dan van niet belang onder zijn Bij vennoten de keuze zijn tussen in beginsel wijzigen hoofdelijk of opheffen aansprakelijk.<br />

Aan OV kan spelen rechtspersoonlijk-<br />

meerdere zaken<br />

van<br />

bij gemeenschappelijke een eventuele echtscheiding naam opgetreden van huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

echtgenoten.<br />

(stille maatschap of openbare maatschap). een heid rol, worden onder toegekend andere fiscaal. (OVR). Hierover kan<br />

De maten zijn in beginsel aansprakelijk <strong>voor</strong><br />

door<br />

2. De<br />

de<br />

stille<br />

notaris<br />

vennootschap<br />

advies worden gegeven.<br />

Wijzigen huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

gelijke delen.<br />

De stille vennootschap is de vennootschap<br />

Huwelijks<strong>voor</strong>waarden wijzigen was tot <strong>voor</strong> Wijziging financiële spelregels<br />

2. De vennootschap onder firma (V.O.F.) die geen openbare vennootschap is. Alsdan<br />

kort niet eenvoudig. Aan de rechter moest Niet alleen <strong>het</strong> wijzigen of opheffen van<br />

de De reden V.O.F. <strong>voor</strong> is ook wijziging een samenwerkingsovereenkomst.<br />

In afwijking met daarnaast van de een maatschap opgaaf van gaat 1 <strong>voor</strong> januari, gelijke ook delen. een aantal financiële spelregels<br />

gemotiveerd worden huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

geldt <strong>voor</strong> de vennoten:<br />

is gewijzigd<br />

aansprakelijkheid<br />

per<br />

aangegeven,<br />

de <strong>het</strong> vermogenssamenstelling om de uitoefening van van een beide bedrijf echtgenoten.<br />

gemeenschappelijke Achterliggende naam. reden Een was belang-<br />

dat door Hoofdregel winstverdeling<br />

onder die gelden tussen echtgenoten.<br />

<strong>het</strong> rijk wijzigen verschil van is dat de huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

vennoten in beginsel Zo De moet hoofdregel er rekening is dat mee iedere worden vennoot <strong>voor</strong> een<br />

er hoofdelijk geen schuldeisers aansprakelijk van een zijn. echtgenoot gehouden, gelijk deel in dat de in winst/<strong>het</strong> nieuwe verlies huwelijksvermogens<br />

bij overeenkomst recht (dat hiervan ook geldt is afgeweken. <strong>voor</strong> alle<br />

deelt, tenzij<br />

benadeeld 3. De commanditaire mogen worden. vennootschap (C.V.)<br />

De C.V. is een bijzonder soort vennootschap<br />

bestaande huwelijken!) de zogenaamde<br />

nominaliteitsleer is verlaten.<br />

Notaris mr. Mark Oors<br />

Regels Dit betekent ontbinding dat als en echtgenoten <strong>voor</strong>tzetting elkaar<br />

Uittreding geldbedragen van ter een leen vennoot verstrekken, zal niet de meer<br />

automatisch uiteindelijke hoogte tot ontbinding van de geldvordering van de vennootschap<br />

kan hangen leiden. van <strong>het</strong> Verder resultaat heeft van faillisse-<br />

de<br />

af<br />

daarmee samenhangende belegging. Dit<br />

ment van een vennootschap niet meer<br />

resultaat is lang niet altijd gewenst.<br />

automatisch faillissement van alle vennoten<br />

Echtgenoten kunnen bij huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

tot<br />

van<br />

gevolg<br />

deze wettelijke<br />

en/of andersom.<br />

regeling afwijken.<br />

Zo kan als hoofdregel in de huwelijks<strong>voor</strong>waarden<br />

of stil worden gekozen <strong>voor</strong> de<br />

Openbaar<br />

Indien nominaliteitsleer, niets wordt met geregeld de mogelijkheid zal <strong>het</strong> overgangsrecht<br />

bij schriftelijke tot overeenkomst gevolg kunnen vervolgens hebben dat<br />

om<br />

hoofdelijke andersluidende aansprakelijkheid afspraken te maken. ontstaat, met<br />

name indien gehandeld wordt onder een<br />

gemeenschappelijke<br />

infORMATIE<br />

naam (denk bij<strong>voor</strong>beeld<br />

aan artsen e.d.).<br />

Voor nadere informatie kunt u met ons<br />

contact opnemen. Wij staan u graag te<br />

woord.<br />

Rechtspersoonlijkheid<br />

Toevoegen van rechtspersoonlijkheid<br />

betekent dat de vennootschap zelf<br />

eigenaar kan worden van goederen en/of<br />

verplichtingen kan aangaan. Ook zal de toeen<br />

uittreding eenvoudiger zijn.<br />

CONCLUSIE:<br />

Het Bezoek Wets<strong>voor</strong>stel onze website zal <strong>voor</strong> bestaande<br />

personenvennootschappen www.procee-oors.nl <strong>voor</strong> meer aanleiding<br />

geven de contracten/rechtsvorm kritisch te<br />

informatie over ons kantoor of<br />

bekijken!<br />

neem telefonisch contact met<br />

ons op: 0572 - 35 88 33<br />

Bezoek onze website www.procee-oors.nl <strong>voor</strong> meer informatie over ons kantoor<br />

of neem telefonisch contact met ons op: 0572 - 35 88 33<br />

7


Woningbouw<br />

Utiliteitsbouw<br />

Interieurbouw<br />

Renovatie & Verbouw<br />

Laat uw bedrijfspand, kantoor of winkelpand bouwen<br />

door bouwers met betrokkenheid, ervaring, kennis en<br />

kunde.<br />

Hiernaast enkele panden die door ons zijn of worden<br />

gerealiseerd.<br />

Ons ervaren en deskundig bouwteam is ook<br />

gespecialiseerd in woningbouw, interieurbouw,<br />

renovatie en verbouw.<br />

In onze showroom vindt u kwalitatief hoogstaande<br />

bouwproducten, van klassiek tot de nieuwste trends,<br />

met ruime keuze <strong>voor</strong> elke wens en smaak.<br />

Toonen Flooring Design - Dalfsen<br />

Kantoorgebouw Heijnens - Welsum<br />

Wessels Tapijt - Wesepe (in aanbouw)<br />

Bouwbedrijf Louis Wijnhout BV, Paalweg 5, 8141 RT Heino<br />

T: 0572 – 39 29 40 E: info@louiswijnhout.nl I: www.louiswijnhout.nl<br />

Vincent Hartman Fotografie<br />

T : +31 646 258 312 • E: info@vincenthartmanfotografie.nl • W: www.vincenthartmanfotografie.nl<br />

8


Oortwijn Heino:<br />

Van spetterend<br />

bedrijfsfeest<br />

tot intiem diner<br />

Sinds jaar en dag is Oortwijn een begrip in Heino op<br />

gebied van feesten, partijen en als restaurant. Maar<br />

ook diverse verenigingen vinden in de locatie een<br />

thuisbasis. Groot was dan ook de schrik, toen<br />

afgelopen najaar de toenmalige eigenaren de<br />

deuren sloten. Gelukkig volgde al gauw redding in<br />

de persoon van Henk Lunsing. Hij wist <strong>het</strong> bedrijf<br />

weer leven in te blazen en Oortwijn opnieuw op de<br />

kaart te zetten. Sindsdien weten steeds meer gasten<br />

de weg naar <strong>het</strong> etablissement aan de Canadastraat<br />

te vinden. Tijd <strong>voor</strong> een hernieuwde kennismaking!<br />

Ongeveer in dezelfde periode als de sluiting van Oortwijn,<br />

zag Henk Lunsing uit <strong>het</strong> Drentse Westerbork kans zijn<br />

goedlopende restaurant in Assen te verkopen en zocht hij naar een<br />

nieuwe uitdaging. Het horecabedrijf in Heino sprak hem meteen aan<br />

vanwege de veelzijdigheid. Lunsing: “In Assen had ik puur een<br />

restaurant. Met deze locatie ben ik veel breder. Van grand café tot<br />

bruiloften en partijen en zelfs catering; de mogelijkheden zijn ontelbaar”.<br />

De deal was snel rond en binnen twee maanden na de sluiting<br />

kon Oortwijn weer open. Aanvankelijk in <strong>het</strong>zelfde jasje, maar de<br />

plannen <strong>voor</strong> een nieuw interieur zijn al in een vergevorderd stadium.<br />

Met name de bowlingzaal krijgt een grondige make-over en ook <strong>het</strong><br />

restaurant wordt helemaal gerestyled. Lunsing: “Het restaurantgedeelte<br />

is vrij donker en nodigt onvoldoende uit om binnen te stappen. Ook<br />

kan <strong>het</strong> interieur een stuk warmer en sfeervoller. Daarnaast komt er<br />

een bar in, zodat <strong>het</strong> meer een grand café wordt. Mensen moeten hier<br />

makkelijk even naar binnen willen en kunnen lopen. Niet alleen als er<br />

een feest is, maar ook op zondag <strong>voor</strong><br />

een kopje koffie, wanneer ze met <strong>het</strong><br />

gezin op pad zijn”.<br />

Wat wel direct werd ingevoerd is de<br />

nieuwe menukaart. Deze bracht Lunsing<br />

terug naar een meer toegankelijker basis:<br />

“Voorheen kookte men in Oortwijn op<br />

vrij hoog culinair niveau. Daarmee creëer<br />

je een zekere afstand en dat past hier in<br />

Heino helemaal niet. Mensen willen een<br />

menukaart met herkenbare gerechten.<br />

Gewoon goed en lekker eten, met klassiekers<br />

als varkenshaas, schnitzel en<br />

goede gebakken aardappelen. Dat hebben<br />

we er dan ook meteen ingebracht. Henk Lunsing<br />

En de reacties zijn heel positief”. Op<br />

dit moment beschikt Oortwijn nog niet over een lunchkaart, maar de<br />

plannen hier<strong>voor</strong> zijn er wel. Op afspraak en in overleg is echter veel<br />

mogelijk: “De carnavalsvereniging kwam hier zelfs ontbijten”.<br />

<strong>Zakelijk</strong>e gasten<br />

Naast een sfeervolle plek om als particulier lekker even te ontspannen,<br />

biedt Oortwijn ook veel mogelijkheden <strong>voor</strong> zakelijke gasten. Men mikt<br />

<strong>voor</strong>al op bedrijfspresentaties en uiteraard feesten. Lunsing: ”In feite<br />

zijn alle ingrediënten aanwezig. Zo hebben we vier verschillende zalen<br />

met elk hun eigen kenmerken en afmeting, waardoor we aan veel<br />

wensen tegemoet kunnen komen. De Serre en Tussenzaal zijn bijzonder<br />

geschikt <strong>voor</strong> kleinere bijeenkomsten als workshops, trainingen,<br />

vergaderingen of lunch. Onze ruime Torenzaal heeft een prachtige<br />

lichtinval en is perfect <strong>voor</strong> grote bedrijfspresentaties of personeelsfeesten.<br />

De Ridderzaal kent weer een heel ander karakter en is meer<br />

besloten. Deze wordt veelal geboekt <strong>voor</strong> kleinere feesten, met<br />

mogelijkheid <strong>voor</strong> live-muziek en/of dj en barbecue. En vanzelfsprekend<br />

beschikken wij over alle moderne faciliteiten op <strong>het</strong> gebied van<br />

presentatie en communicatie, zoals beamers en (draadloos) internet”.<br />

Wie een geslaagd bedrijfsfeest wil organiseren, al dan niet inclusief<br />

activiteiten, is bij Oortwijn aan <strong>het</strong> juiste adres. De combinatie met<br />

bowling is natuurlijk gauw gemaakt, maar <strong>voor</strong> wie liever iets anders<br />

kiest, biedt Lunsing graag alternatieven: “Ik geloof erg in de kracht<br />

van samenwerking. En de mogelijkheden hier in de nabije omgeving<br />

zijn wat dat betreft legio, zowel in- als outdoor”. Voor zakelijke<br />

bijeenkomsten op locatie, zoals recepties of openingen, is er ook nog<br />

de cateringservice van Oortwijn. Dit varieert van een hapje en een<br />

drankje tot (klein) buffet. Wat uw wensen ook zijn, Henk Lunsing<br />

informeert u graag over de mogelijkheden!<br />

Oortwijn Restaurant – Zalen – Bowling<br />

Canadastraat 9<br />

8141 AA Heino<br />

T: 0572 – 391302<br />

E: info@oortwijnheino.nl<br />

I: www.oortwijnheino.nl<br />

9


info@bwa.nu<br />

www.bwa.nu<br />

Schoolstraat 16 B, 8102 EM Raalte<br />

T: (0572) 36 33 95 F: (0572) 36 32 48<br />

HR Tech is gespecialiseerd in<br />

klimaatbeheersingsystemen.<br />

Wij leveren, installeren en onderhouden diverse systemen<br />

<strong>voor</strong> zowel in woningen, commerciële en industriële<br />

ruimtes, als ook <strong>voor</strong> de toegepaste koudetechniek in<br />

de procesindustrie.<br />

HR Tech staat <strong>voor</strong> kwaliteit, duurzaamheid en comfort.<br />

We werken met hoogwaardige producten en materialen.<br />

Ook een vakkundige installatie en goede service horen<br />

bij onze kernwaarden.<br />

Vanzelfsprekend adviseren we u graag welk systeem <strong>voor</strong> uw bedrijf<br />

<strong>het</strong> meest passend is.<br />

Hans Rensen<br />

HR Tech - Looweg 52<br />

7437 RS Bathmen<br />

M: 06-52618344<br />

T: 0570-763030<br />

E: info@hr-tech.nl<br />

I: www.hr-tech.nl<br />

10


1 & al reclame:<br />

<strong>Hét</strong> signbedrijf<br />

<strong>voor</strong> binnen- en<br />

buitenreclame<br />

komt naar Raalte!<br />

Wie binnen- en buitenreclame zegt, denkt aan<br />

1 & al reclame. Sinds de start van <strong>het</strong> bedrijf in<br />

Haarle, dit jaar alweer zeven jaar geleden, is de<br />

naam stevig verankerd in <strong>het</strong> <strong><strong>Salland</strong>se</strong> bedrijfsleven.<br />

Het aantal diensten en producten is inmiddels<br />

bijna niet meer in één zin te noemen. Niet gek dus,<br />

dat 1 & al reclame op de huidige locatie uit haar jas<br />

groeit. Tijd <strong>voor</strong> een nieuw pand, om precies te zijn<br />

in Raalte. Na de bouwvak hopen eigenaren Jiffree<br />

Wichers Schreur en Marlon Lorkeers de deuren te<br />

openen aan de Zompstraat 31.<br />

Marlon Lorkeers: “De wens om uit te breiden bestond<br />

al langer, maar onze huidige locatie in Haarle biedt<br />

hier<strong>voor</strong> helaas geen mogelijkheden. Toen kwam Raalte in beeld. Niet<br />

alleen konden we hier een mooi perceel grond kopen, we zitten straks<br />

ook een stuk centraler ten opzichte van onze klanten”. Jiffree Wichers<br />

Schreur vult aan: “De plek is qua exposure ook ideaal omdat deze<br />

precies in een knik aan de doorgaande weg zit. Weggebruikers rijden<br />

straks bijna letterlijk tegen ons aan. Op de nieuwe locatie gaan we in<br />

eerste instantie door op dezelfde voet en met onze huidige personeelsbezetting.<br />

Het werken wordt alleen een stuk efficiënter. Zo kunnen we<br />

bij<strong>voor</strong>beeld meerdere voertuigen tegelijk aan, terwijl dat nu één <strong>voor</strong><br />

één moet”.<br />

Het ontwerp <strong>voor</strong> <strong>het</strong> nieuwe gebouw staat al vast. De benedenverdieping<br />

bestaat uit een grote productiehal met aangrenzend kantoor,<br />

in totaal circa 750 m2. Daarboven komt een tweede laag met een<br />

oppervlakte van 100 m2. Lorkeers: “Meer dan genoeg ruimte <strong>voor</strong> dit<br />

moment, maar hier moeten we de eerstkomende jaren dan ook mee<br />

<strong>voor</strong>uit kunnen. Wel heel belangrijk is dat mensen net zo makkelijk<br />

binnen kunnen stappen als nu in Haarle. We zijn een laagdrempelig<br />

en toegankelijk bedrijf en dat willen we blijven. Hoe groot we in de<br />

toekomst misschien ook zullen worden”.<br />

Hoewel 1 & al reclame dit jaar alweer zeven jaar bestaat, is <strong>het</strong> bedrijf<br />

nog altijd groeiende. Wichers Schreur: ”Onze kracht bestaat uit een<br />

combinatie van ervaring, oplossingsgericht meedenken met de klant<br />

en on<strong>voor</strong>waardelijke kwaliteit. En we zijn zeer veelzijdig en hebben<br />

een ervaren en op elkaar ingespeeld team. Wie wil, kan bij ons terecht<br />

<strong>voor</strong> een totaalconcept: van logo/huisstijl tot drukwerk en website,<br />

bedrijfskleding en binnen- en buitenreclame. Maar ook <strong>voor</strong> stickers,<br />

spandoeken, banners, canvasdoeken en posters. Met behulp van onze<br />

grootformaat printers, plotters, gereedschappen en materialen wordt<br />

alles zoveel mogelijk in eigen huis geproduceerd. Ons werk is heel<br />

divers, net als onze klantenkring. Dat maakt <strong>het</strong> vak erg leuk”.<br />

Carwrapping<br />

Naast bestaande technieken volgt 1 & al reclame nieuwe trends en<br />

ontwikkelingen op de voet. Carwrapping bij<strong>voor</strong>beeld. Hierbij wordt<br />

<strong>het</strong> voertuig ‘ingepakt’ met een kwalitatief hoogwaardig gegoten folie.<br />

Dit kan met een full colour print of diverse kleuren folie. Van mat<br />

zwart tot glanzend wit, metallic of carbon, bijna alles is mogelijk. De<br />

techniek is een perfect alternatief <strong>voor</strong> spuiten. Door <strong>het</strong> aanbrengen<br />

van de folie wordt de originele lak namelijk beschermd, waardoor<br />

bij <strong>het</strong> verwijderen van de folie <strong>het</strong> voertuig er weer als nieuw uitziet.<br />

Lorkeers: ”Hetzelfde principe passen we ook toe op deuren en<br />

wanden, respectievelijk door- en wallwrapping genoemd. Dan printen<br />

we een mooie foto of afbeelding op speciale folie, wat vele malen<br />

sterker is dan behang. Met name in kantoren, winkels en horeca zie<br />

je dit steeds meer, maar ook <strong>voor</strong> thuis is de toepassing van folie in<br />

opkomst. Of we ook alweer nieuwe plannen hebben Uiteraard, maar<br />

dat blijft nog even geheim.” Houd <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> dus goed in de<br />

gaten…!<br />

Neem <strong>voor</strong> meer informatie contact op met:<br />

1 & al reclame<br />

Poggenbeltweg 17C<br />

7448 PL Haarle<br />

T: 0548 – 595120<br />

E: info@1enalreclame.nl<br />

I: www.1enalreclame.nl en www.carwrappingholland.nl.<br />

Tw: @1enalreclame en @carwrappinginfo.<br />

11


Antoon Hinderiks V.O.F.<br />

Inkoop oud ijzer en metalen<br />

Metaalrecycling<br />

Autorecycling<br />

Openingstijden:<br />

ma t/m vr: 7.00 - 19.00 uur<br />

zaterdag: 7.00 - 13.00 uur<br />

Kanaaldijk O.Z. 3a, 8102 HL Raalte<br />

T: 0572 - 356 640 - F: 0572 - 361 474<br />

M: 06 - 53 21 21 82<br />

Inbrengstation aan de<br />

Kanaaldijk O.Z. 3a<br />

op <strong>het</strong> industrieterrein<br />

de Zegge.<br />

Tevens plaatsen wij ook<br />

gratis containers <strong>voor</strong><br />

uw oud ijzer en metaal<br />

afval, zowel <strong>voor</strong> bedrijven<br />

en particulieren<br />

Weegbrug tot 70 ton is bij ons aanwezig<br />

12<br />

Oortwijn_<strong>Salland</strong><strong>Zakelijk</strong>-190x135_Bussiness_2011.indd 1 25-11-2011 9:46:16


Kom naar de bedrijvenavond<br />

Ondernemend Technisch Onderwijs<br />

Ondernemend Technisch Onderwijs (OTO) in <strong>Salland</strong><br />

is een gezamenlijk initiatief van de Kring Raalter<br />

Werkgevers, een vijftal regionale bedrijven en <strong>het</strong><br />

Carmel College <strong>Salland</strong> sector VMBO Techniek.<br />

Samen namen zij <strong>het</strong> initiatief om op een praktische<br />

manier de keuze <strong>voor</strong> techniek bij de potentiële<br />

technici van de toekomst te promoten. Zowel <strong>het</strong><br />

bedrijfsleven als <strong>het</strong> onderwijs in <strong>Salland</strong> heeft<br />

harde afspraken gemaakt om de technische sector<br />

in deze regio sterk te houden.<br />

Om techniek en <strong>het</strong> technisch onderwijs beter op de kaart<br />

te krijgen, zijn er allerlei landelijke, regionale en lokale<br />

initiatieven ontwikkeld. Voorbeelden van grote landelijke acties en<br />

campagnes zijn o.a. Kies exact, Nationaal actieplan, oprichting Platform<br />

Bèta techniek, Excellentieprogramma’s en speciale programma’s <strong>voor</strong><br />

meisjes. Deze inspanningen hebben helaas niet geleid tot <strong>het</strong> beoogde<br />

effect. Ook <strong>Salland</strong> timmerde stevig aan de weg om de technische<br />

sector te promoten. Een goed <strong>voor</strong>beeld hiervan zijn de jaarlijkse<br />

techniekdagen. Mede door de inspanningen van de Kring Raalter<br />

Werkgevers is dit uitgegroeid tot een regionale manifestatie met een<br />

grote deelname van leerlingen uit <strong>het</strong> basisonderwijs en <strong>voor</strong>tgezet<br />

onderwijs. Ook <strong>het</strong> Platform Techniek <strong>Salland</strong> is erg actief met de<br />

organisatie van activiteiten in de technische sector.<br />

Beroepsonderwijs sterk veranderd<br />

Het onderwijs en <strong>voor</strong>al <strong>het</strong> onderwijs in de techniek is sterk aan<br />

ver anderingen onderhevig. Het oude beroepsonderwijs (LTS-VBOtechniek)<br />

heeft plaats gemaakt <strong>voor</strong> <strong>het</strong> VMBO. Bij deze vorm van<br />

onderwijs is <strong>het</strong> accent verschoven van een beroepsopleiding in<br />

‘harde’ vakvaardigheden naar een <strong>voor</strong>bereiding op <strong>het</strong> MBO.<br />

Vakvaardigheden blijven wel van belang, maar optimaal onderwijs<br />

hierin kan niet zonder <strong>het</strong> bedrijfsleven. Daarom is de afgelopen jaren<br />

op Carmel College <strong>Salland</strong> gewerkt aan een concept waarbij een brede<br />

oriëntatie en een goede keuze maken <strong>voor</strong> <strong>het</strong> MBO verbonden is<br />

met de echte praktijk. Na een <strong>voor</strong>bereidingsjaar zijn dit jaar de eerste<br />

leerlingen in de gelegenheid gesteld om één dag per week in de echte<br />

praktijk, bij de bedrijven, zich te oriënteren of te bekwamen.<br />

Deze eerste ervaringen willen we graag met alle ondernemers in de<br />

technische sector delen. Dat doen we op 20 maart a.s. in Raalte op <strong>het</strong><br />

Carmel College <strong>Salland</strong> tijdens een bedrijvenavond. Op deze avond<br />

maken we ook afspraken over <strong>het</strong> vervolg. Uitnodigingen hier<strong>voor</strong> zijn<br />

inmiddels verzonden aan de bij <strong>het</strong> Carmel College <strong>Salland</strong> bekende<br />

technische bedrijven. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben,<br />

neem dan contact op met de administratie van <strong>het</strong> Carmel College<br />

<strong>Salland</strong> (0572-348501).<br />

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met<br />

W. Haarman, <strong>voor</strong>zitter Kring Raalter Werkgevers<br />

(06-22396090) of<br />

H. van Haarst / T. Kalfs van Carmel College <strong>Salland</strong><br />

(0572-348501)<br />

13


Column<br />

KPN meets T-Mobile<br />

Was <strong>het</strong> niet Youp van ’t Hek die vrolijk twitterde dat hij T-Mobile spuugzat<br />

was Ik zou zijn column in <strong>het</strong> NRC zo kunnen kopiëren en met<br />

‘Ctrl H’ de provider verwisselen <strong>voor</strong> KPN. Voilá. U begrijpt <strong>het</strong> goed…<br />

Wat kan <strong>het</strong> Sovjetsysteem van KPN (om Youps spreektaal maar eens te<br />

gebruiken) mensen tot waanzin brengen. Sinds onze verhuizing verloopt<br />

<strong>het</strong> contact met KPN namelijk innig. Bijzonder innig zelfs. Vooral met <strong>het</strong><br />

ingesproken bandje bij <strong>het</strong> wachten. In plaats van ons telefoon nummer<br />

te verhuizen, sloot KPN de lijnen meerdere keren af. De oplossing<br />

Opnieuw aanmelden bij KPN en de procedures volgen. Uhh…<br />

Goed. Wat <strong>het</strong> meest opviel, was dat de KPN-stem vóór <strong>het</strong> gesprek<br />

aangaf dat er ná <strong>het</strong> gesprek een korte enquête zou volgen. Een<br />

tevredenheidsenquête. Maar wanneer de emoties hoog opliepen in<br />

een gesprek, volgde er helemaal geen bandje. Interesse gewekt! De<br />

KPN-medewerker blijkt na <strong>het</strong> gesprek zelf te bepalen of <strong>het</strong> bandje van<br />

de enquête wordt gestart. Er van uitgaande dat een klanttevredenheidsonderzoek<br />

een meting is, bedoeld om processen te verbeteren, weet<br />

KPN hier de plank compleet mis te slaan. Hier wordt dus duidelijk<br />

gestuurd op een gewenst, positief resultaat.<br />

Deze monopolist meet wel vaker met twee maten. KPN kent bij<strong>voor</strong>beeld<br />

een VIP-service. Stel dat u bekend bent, of een belangrijke baan<br />

hebt, dan geniet u van <strong>voor</strong>delen. Er staat dan iemand exclusief <strong>voor</strong> u<br />

klaar om de klacht te behandelen. En, slim, de kans is daardoor groot<br />

dat die VIP straks een positief geluid naar buiten brengt. Geen VIP,<br />

maar een beschaafde ‘pleb’ Pech, dan wordt <strong>het</strong> (af)wachten. Twee<br />

ver schillende serviceniveaus dus <strong>voor</strong> één en <strong>het</strong>zelfde product. De<br />

Hollandse provider pretendeert <strong>het</strong> merk van <strong>het</strong> volk te zijn... Maar op<br />

deze manier halen ze hun merkwaarden in één keer onder uit.<br />

Inmiddels is de storing bij Guts opgelost. Tijd om de rollen om te<br />

draaien Wij schuiven graag bij KPN aan om hun (communicatie)­<br />

storingen eens onder de loep te nemen.<br />

Barbara Fleer-Jansen<br />

Eigenaar Guts Communication<br />

14


Sparen bij de<br />

Belastingdienst<br />

verleden tijd<br />

Vroeger was alles beter! U kent ze vast wel, mensen<br />

die dit met regelmaat brommen. En weet u, soms<br />

hebben ze gelijk.<br />

Vroeger kon u bij<strong>voor</strong>beeld sparen bij de fiscus. Als u te<br />

veel belasting had betaald en u had geld tegoed van<br />

de Belastingdienst, dan ontving u rente over dat tegoed. En dit kon<br />

behoorlijk oplopen. Een <strong>voor</strong>deel <strong>voor</strong> u dus. De regering heeft echter<br />

besloten dit <strong>voor</strong>deel te gebruiken <strong>voor</strong> de schatkist. Per 1 januari<br />

2012 is deze renteregeling namelijk vernieuwd en tegelijkertijd enorm<br />

versoberd.<br />

De kleinste wijziging is eigenlijk dat heffingsrente nu belastingrente<br />

heet. Vervelender <strong>voor</strong> u is dat de Belastingdienst geen rente meer<br />

vergoedt als de teruggave plaatsvindt binnen zes maanden na afloop<br />

van <strong>het</strong> kalenderjaar. Sparen bij de fiscus is dus min of meer verleden<br />

tijd.<br />

Krijgt u dan nooit meer belastingrente vergoed Jawel, maar alleen<br />

als de inspecteur niet binnen 13 weken uw aangifte afhandelt. In de<br />

praktijk zal dit echter nauwelijks <strong>voor</strong>komen omdat de Belastingdienst<br />

steeds sneller werkt dankzij de verbeterde automatisering.<br />

Een ander nadeel is de hogere rente die u moet betalen als u te laat<br />

bent. Was dit <strong>voor</strong>heen 2,75%, nu is <strong>het</strong> maar liefst 4%. Dit komt<br />

omdat de belastingrente gekoppeld is aan de wettelijke rente <strong>voor</strong> niethandelstransacties<br />

<strong>voor</strong> consumenten. De hoogte hiervan wordt elk<br />

jaar opnieuw vastgesteld op 1 januari en 1 juli. Al met al, kan <strong>het</strong> zijn<br />

dat u als ondernemer een veel hogere rentenota in uw postbus vindt.<br />

Om te <strong>voor</strong>komen dat u veel belastingrente moet betalen, is <strong>het</strong><br />

belangrijk dat u uw belastbaar inkomen over 2012 vóór 1 juli 2013 vast<br />

laat stellen. Voor veel ondernemers is dat vaak niet haalbaar omdat de<br />

jaarcijfers dan nog niet definitief zijn. Maar u kunt er natuurlijk wel <strong>voor</strong><br />

zorgen dat u zo min mogelijk moet bijbetalen. Hoe Door tussentijdse<br />

cijfers op te laten stellen. LenS accountants helpt u hier graag bij. U<br />

bent van harte welkom op ons kantoor. Onze nieuwe belettering maakt<br />

dat u ons snel vindt, want deze is duidelijk en herkenbaar. Net als onze<br />

uitleg over ingewikkelde fiscale zaken.<br />

Voor meer informatie:<br />

www.lens-accountants.nl<br />

Edwin de Witte<br />

15


Leven zonder storende straling<br />

Jos Bio Energy Control<br />

Sinds 1992 hét adres <strong>voor</strong> <strong>het</strong> neutraliseren van<br />

ziekmakende straling in woning, kantoor of stal.<br />

Tevens praktijk <strong>voor</strong> holistische behandeling en magneetveldtherapie met<br />

Papimi apparaat. (Effectieve behandeling van o.a. spierblessures en kneuzingen)<br />

Jos Wippert Melisse 11 8101 CZ Raalte T: 0572 - 356305 M: 06-51 114 328 E: info@josbio.nl I: www.josbio.nl<br />

Be Connected, BData<br />

Na een aantal andere ICT bedrijven<br />

zijn wij terechtgekomen bij BData. Ik<br />

voel me verbonden met de werknemers<br />

van BData. Niet alleen omdat<br />

zij zo vriendelijk zijn; ze zijn van alle<br />

markten thuis. BData heeft altijd<br />

iemand met de juiste kennis in huis.<br />

We hebben nu dan ook geen echte<br />

problemen meer met ons systeem.<br />

BData heeft ons uit de brand geholpen<br />

bij onze verhuizing en tijdelijke<br />

pand... Letterlijk. Door brand en<br />

waterschade werden wij gedwongen<br />

te verhuizen; BData heeft alles in<br />

werking gezet om<br />

ons weer op gang te helpen.<br />

Wij zijn een tevreden klant!<br />

Hans Plaggenborg,<br />

Wahl Nederland<br />

Harderwijkerstraat 7<br />

7418 BA Deventer<br />

Postbus 132<br />

7400 AC Deventer<br />

T: 0570-611540<br />

F: 0570-611530<br />

info@bdata.nl<br />

www.bdata.nl<br />

16


Ondernemend <strong>Salland</strong>, ook op Twitter<br />

Op deze pagina’s vindt u een overzicht van economisch nieuws uit <strong>het</strong> verspreidingsgebied van <strong>Salland</strong><br />

<strong>Zakelijk</strong>. Het verscheen de afgelopen maanden o.a. in de Stentor en op de website van <strong>Salland</strong> Centraal.<br />

Het volledige artikel is te bekijken op www. sallandzakelijk.nl.<br />

Volg ons op Twitter via @sallandzakelijk en u bent altijd op de hoogte van actueel economisch nieuws uit<br />

de regio.<br />

25 november 2011:<br />

Beaphar: “Suggestie ongegrond dat wij veroorzaker zijn van problemen<br />

met Raalter waterzuivering”.<br />

8 december 2011:<br />

Ondernemers van Chapter BNI Raalte ‘De Wouw’ hebben elkaar inmiddels<br />

€ 500.000 omzet bezorgd.<br />

25 november 2011:<br />

Lianne en Bennie Buitenhuis bouwen nieuw restaurant naast hun<br />

Auberge ‘t Asje in Dalfsen.<br />

28 november 2011:<br />

Rosec Security Raalte verzorgt komende jaren beveiliging bij alle<br />

thuiswedstrijden Go Ahead Eagles.<br />

28 november 2011:<br />

Albert Heijn opent definitief vestiging in Waterfront-gebied Dalfsen.<br />

28 november 2011:<br />

Rabobank <strong>Salland</strong> sluit haar kantoor in Wijhe in de loop van 2012.<br />

29 november 2011:<br />

Rabobank <strong>Salland</strong> sluit in 2012 ook haar kantoren in Bathmen en op<br />

winkelcentrum Keizerslanden Deventer.<br />

29 november 2011:<br />

Rijk geeft tot 2028 geen prioriteit aan de aanpak van N35 bij Raalte.<br />

29 november 2011:<br />

Rabobank <strong>Salland</strong> sluit niet alleen haar kantoor in Wijhe, maar ook die<br />

in Heino, Heeten en Olst.<br />

3 december 2011:<br />

Beaphar wil met team van advocaten en ingenieurs aantonen dat er<br />

geen sprake is van illegale lozingen.<br />

7 december 2011:<br />

Jongeren kunnen vanaf 2012 deelnemen aan BinQ, een project van o.a.<br />

Klink-Nijland en Nijland & Kroes.<br />

8 december 2011:<br />

Regionale werkgevers en politici tonen teleurstelling vanwege uitblijven<br />

actie ter verbetering van N35.<br />

9 december 2011:<br />

VBO is vertraging rond komst multifunctionele <strong>voor</strong>ziening in centrum<br />

van Bathmen helemaal zat.<br />

10 december 2011:<br />

Gedeputeerde Theo Rietkerk geeft startsein <strong>voor</strong> herstructurering<br />

bedrijventerrein De Zegge in Raalte.<br />

10 december 2011:<br />

Zorggroep Raalte is de meest energieke en motiverende organisatie in<br />

Oost-Nederland.<br />

13 december 2011:<br />

Op 20, 21 en 22 maart 2012 kunnen ondernemers weer netwerken<br />

tijdens de Business Vakdagen Hardenberg. Zie ook pagina 2.<br />

13 december 2011:<br />

Stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard BV Zwolle failliet verklaard.<br />

13 december 2011:<br />

Ondernemend Raalte wordt opgeroepen deel te nemen aan ‘Raalter<br />

Ondernemers Challenge’. Zie ook pagina 21.<br />

17


13 december 2011:<br />

Minister Schultz-van Haegen gaat alsnog opwaardering verkennen van<br />

N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.<br />

14 december 2011:<br />

Actie bij C1000 Distributiecentrum Raalte vanwege intimidatie en<br />

opruiend gedrag op de werkvloer.<br />

29 december 2011:<br />

TCR Vervoer start op 1 januari 2012 met Regiotaxi, straattaxi’s en touringcars<br />

in regio Vechtdal.<br />

29 december 2011:<br />

Ab Ophoff doet na 30 jaar zijn autobedrijf aan de Rollecate in<br />

Nieuwleusen over aan zoon Jan.<br />

30 december 2011:<br />

GIBO Groep en Flynth adviseurs en accountants <strong>het</strong>en door fusie vanaf<br />

1 januari 2012 samen Flynth.<br />

3 januari 2012:<br />

Ontslag <strong>voor</strong> twintig medewerkers bij Nijl Staalconstructies in<br />

Lemelerveld.<br />

15 december 2011:<br />

Zwols stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard maakt doorstart bij<br />

de Van den Berg Groep uit IJsselmuiden.<br />

15 december 2011:<br />

Zalencentrum Wesepe heeft nieuwe exploitanten: Remco en Carmen<br />

Dufour (Bosgoed Heeten) en Arjan Bekedam.<br />

17 december 2011:<br />

Raalter industrieterreinen De Zegge I tot en met VII krijgen zakelijk<br />

glasvezel van KPN.<br />

17 december 2011:<br />

OPVV (overlegplatform over infrastructuur van bedrijfsleven in<br />

Overijssel) vraagt aandacht <strong>voor</strong> N35.<br />

19 december 2011:<br />

Drie <strong><strong>Salland</strong>se</strong> ondernemers ontwikkelen uniek concept waardoor<br />

ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.<br />

20 december 2011:<br />

Meet & Match op 26 januari 2012 <strong>voor</strong> bedrijven en maatschappelijke<br />

organisaties uit Olst-Wijhe.<br />

20 december 2011:<br />

Maar liefst 92% van werkgevers is (zeer) tevreden over inzet van hun<br />

werknemers.<br />

24 december 2011:<br />

Ondernemers in Hardenberg en Ommen bundelen krachten. Ook<br />

Dalfser ondernemers zijn welkom.<br />

28 december 2011:<br />

Start ontwikkeling Businesspark Zwolle BV met Sligro en Urbana<br />

Experience Center.<br />

4 januari 2012:<br />

Serrebouwer Serbo uit Nijverdal failliet; ontslag <strong>voor</strong> zestig mensen.<br />

4 januari 2012:<br />

Eigenaar Gert Jan Keupers van Serbo uit Nijverdal: “We hopen<br />

maandag al een doorstart te kunnen maken”.<br />

4 januari 2012:<br />

Met bouw 34 luxe hotelsuites wordt Mooirivier viersterrenaccommodatie<br />

<strong>voor</strong> zakelijke en vrijetijdsmarkt.<br />

4 januari 2012:<br />

KvK-<strong>voor</strong>zitter Gaston Sporre: “Met somberen los je niets op. Er is <strong>voor</strong><br />

ondernemers uitdaging genoeg”.<br />

6 januari 2012:<br />

Coen Elferink van ROV is ondanks recessie en internet niet somber<br />

over toekomst <strong>voor</strong> middenstand.<br />

6 januari 2012:<br />

Disselhorst Metaal uit Raalte komt in handen van Guido Slump uit<br />

Hattem.<br />

9 januari 2012:<br />

Nog veel onzekerheid over mogelijke doorstart van vorige week failliet<br />

verklaarde Serbo in Nijverdal.<br />

11 januari 2012:<br />

Samen Doen Olst-Wijhe organiseert Meet & Match op 26 januari en<br />

workshop <strong>voor</strong> Bedrijven op 17 januari.<br />

11 januari 2012:<br />

College van B&W Dalfsen bezoekt twee bedrijven in Nieuwleusen:<br />

Luinstra Watermanagement en SMON.<br />

13 januari 2012:<br />

Bouwbedrijf Vonder<strong>voor</strong>t Bouw BV uit Broekland is failliet.<br />

18


15 januari 2012:<br />

Serbo in Nijverdal maakt doorstart in afgeslankte vorm na verkoop aan<br />

particuliere investeerder.<br />

18 januari 2012:<br />

Voorsterpoort in Zwolle weer iets aantrekkelijker <strong>voor</strong> geïnteresseerde<br />

marktpartijen.<br />

21 januari 2012:<br />

Gemeente Dalfsen stelt miljoen euro beschikbaar <strong>voor</strong> zonnepanelen<br />

op bedrijfspanden.<br />

21 januari 2012:<br />

C1000-eigenaar Kim van de Worp uit Heino begint actie om scholen<br />

financieel steuntje in de rug te geven.<br />

9 februari 2012:<br />

Ongewoon Reclamebureau werkt nu vanuit Deventer en biedt een<br />

non-profit organisatie gratis campagne aan.<br />

9 februari 2012:<br />

Gemeenteraad Deventer zet licht op groen <strong>voor</strong> bouw nieuwe<br />

multifunctionele <strong>voor</strong>ziening in centrum Bathmen.<br />

11 februari 2012:<br />

Samen leren ondernemen met AOC de Groene Welle en mechanisatiebedrijf<br />

Roelofs in Lemelerveld.<br />

11 februari 2012:<br />

Aalround Office Interior Support uit Nieuwleusen, producent van<br />

wanden en plafonds, failliet verklaard.<br />

13 februari 2012:<br />

Hannink Makelaars met vestigingen in Raalte en Wijhe wint Graydon<br />

Award <strong>voor</strong> financieel gezond bedrijf.<br />

14 februari 2012:<br />

Ontwerp- en mediabureau Escapement Design uit Wijhe lanceert<br />

digitale stads- en winkelgids.<br />

24 januari 2012:<br />

Klink-Nijland Milieutechniek Raalte BV heeft afdeling Bodem van<br />

Dumea in Wijhe overgenomen.<br />

24 januari 2012:<br />

Schutte Informatisering Lemelerveld en Unica ICT Eindhoven gaan na<br />

fusie verder als Unica Schutte ICT.<br />

26 januari 2012:<br />

In navolging van Deventer binnenstadmonitor verschijnt in 2012 eerste<br />

Deventer bedrijventerreinenmonitor.<br />

30 januari 2012:<br />

Reggefiber legt glasvezel aan in elke woning in de kernen van de<br />

gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.<br />

30 januari 2012:<br />

Record aantal matches tijdens derde Meet & Match in Holstohus Olst-<br />

Wijhe. Zie ook pagina 27.<br />

3 februari 2012:<br />

Marc-Jan Ahne, wethouder economische zaken en financiën in<br />

Deventer, wordt burgemeester van Ommen.<br />

9 februari 2012:<br />

Oud-wethouder Gerard Elferink sinds kort <strong>voor</strong>zitter van de Rock’n Roll<br />

Businessclub.<br />

17 februari 2012:<br />

Koelen Verhuur laat aan Tjalkstraat in Raalte nieuw bedrijfsverzamelgebouw<br />

bouwen.<br />

18 februari 2012:<br />

Henk en Daan Aa van Beaphar Raalte doen alle aandelen in hun vestiging<br />

in Australië van de hand.<br />

18 februari 2012:<br />

Duitse bouwmarktreus Hornbach wil aan Blaloweg in Zwolle megavestiging<br />

laten verrijzen.<br />

18 februari 2012:<br />

Ondanks recessie en negatieve berichtgevingen gaat Intersport Schutte<br />

Raalte wederom verbouwen.<br />

21 februari 2012:<br />

Vier ondernemers uit Olst-Wijhe gaan een ZZP Café organiseren <strong>voor</strong><br />

regionale zelfstandige professionals.<br />

22 februari 2012:<br />

Supermarktketen Jumbo mag C1000 alleen overnemen als <strong>het</strong> ook in<br />

Raalte een Jumbo of C1000 verkoopt.<br />

volg @sallandzakelijk op<br />

19


Altijd de<br />

juiste<br />

temperatuur!<br />

een ToTale<br />

meTamorfose<br />

Jeannet Total Look biedt u meer dan<br />

alleen een perfecte haircut of een<br />

prachtig blijvende haarkleuring.<br />

In onze multi-functionele salon helpen<br />

onze specialisten u graag met uw<br />

permanente make-up, kleding, tassen,<br />

sieraden en natuurlijk uw haar. U vindt<br />

hier dus, zoals de naam al zegt, een<br />

Total look. Kom <strong>het</strong> daarom nu zelf<br />

beleven in onze salon in Schalkhaar<br />

en op de Vijfhoek in Deventer. Wij<br />

laten u graag kennis maken met alle<br />

mogelijkheden.<br />

Tevens bieden wij de<br />

mogelijkheden tot<br />

<strong>het</strong> afhuren van onze<br />

salon <strong>voor</strong> bijv. een<br />

vriendinnenavond.<br />

Timmermansweg 33<br />

7433 BK Schalkhaar<br />

Tel. 0570 - 636 736<br />

Andriessenplein 37<br />

7425 GZ Deventer<br />

Tel. 0570 - 514 740<br />

steljevraag@total-look.nl<br />

www.total-look.nl<br />

Koeltechniek<br />

Airconditioning<br />

Warmtepomp<br />

Wij zijn o.a. werkzaam <strong>voor</strong>:<br />

- Industrie<br />

- Retail<br />

- Detailhandel<br />

Wij onderhouden en reviseren ook<br />

compressoren van o.a.<br />

Bitzer, Stal, Sabroe en Grasso<br />

Neem <strong>voor</strong> een vrijblijvende, scherpe<br />

offerte contact met ons op<br />

F-gassen en PED gecertificeerd<br />

T: 0572 - 35 73 37<br />

M: 06 - 26 88 74 16<br />

Mariënheem<br />

i n f o @ k r u i p e r k o u d e t e ch n i e k . n l<br />

w w w. k r u i p e r k o u d e t e ch n i e k . n l<br />

20


Ondernemers Challenge is uithangbord<br />

van ‘Raalte Gezond’<br />

‘Raalte Gezond’. Dat is de paraplu waaronder vele<br />

projecten en initiatieven in de gemeente Raalte<br />

kunnen worden geschaard die de inwoners moeten<br />

aansporen tot een betere levensstijl. Dat kunnen<br />

projecten en initiatieven van de gemeente Raalte of<br />

(individuele) burgers zijn. Maar wethouder Roger de<br />

Groot wil ook nadrukkelijk een beroep doen op <strong>het</strong><br />

bedrijfsleven. Een mooi <strong>voor</strong>beeld is volgens hem de<br />

Raalter Ondernemers Challenge 2012.<br />

De Raalter Ondernemers Challenge 2012 is een initiatief<br />

van Gemma Lammers uit Heino, die een eigen bureau<br />

heeft op <strong>het</strong> gebied van coaching en counseling van zowel particulieren<br />

als bedrijven. Ze kwam op <strong>het</strong> idee door <strong>het</strong> contact met Hans<br />

Spanjers van <strong>het</strong> Vitaliteit Centrum Deventer die daar een vergelijkbaar<br />

traject op touw heeft gezet. ‘De bedoeling is om per bedrijf met<br />

circa tien werknemers een vitaliteitroute te bewandelen. Er wordt<br />

hier bewust gesproken over vitaliteit en niet over gezondheid. Vitale<br />

mensen halen meer uit zichzelf, zijn doelgerichter, beter in balans<br />

en succesvoller. Voor bedrijven en organisaties is vitaliteit dan ook<br />

van groot belang <strong>voor</strong> de continuïteit. Het is de basis <strong>voor</strong> langdurige<br />

inzetbaarheid van personeel en een duurzaam HR-beleid.’<br />

Gemma sprak in totaal met 30 bedrijven en tot op heden hebben zich<br />

slechts twee bedrijven ingeschreven <strong>voor</strong> de Raalter Ondernemers<br />

Challenge 2012: Zorggroep Raalte en woningcorporatie <strong>Salland</strong>Wonen.<br />

Haar enthousiasme is echter onaangetast en ze hoopt dat nog enkele<br />

bedrijven zullen aanhaken. ‘Noem <strong>het</strong> een druppel op de gloeiende<br />

plaat, maar <strong>het</strong> is een goede start. Ik zie dit jaar toch als een soort pilot.<br />

Overigens profiteren de deelnemers wel van <strong>het</strong> pilottarief van € 395<br />

per persoon. Voor dat bedrag krijgen ze een traject van vijf maanden<br />

aangeboden. De commerciële tarieven liggen beduidend hoger.’<br />

Balansmetingen<br />

De medewerkers van Zorggroep Raalte en <strong>Salland</strong>Wonen zijn in februari<br />

al begonnen met hun vitaliteitroute. Aan <strong>het</strong> einde van die maand is<br />

ook de eerste balansmeting gehouden, waarbij <strong>het</strong> stress- en energieniveau<br />

is bepaald. Begin maart volgde de sessie ‘Effectief omgaan met<br />

energie’ en binnenkort zal met iedere deelnemer persoonlijk worden<br />

gesproken over de doelen die ze aan <strong>het</strong> begin van <strong>het</strong> traject <strong>voor</strong><br />

zichzelf hebben geformuleerd.<br />

In april volgt een tweede balansmeting, waarna in mei nog een training<br />

wordt gehouden over <strong>het</strong> omgaan met werkdruk. Tot slot maakt<br />

coach Gemma nog een rondje langs de deelnemers, waarna eind juni<br />

de derde en laatste balansmeting plaats vindt. De bedoeling is dat<br />

de Raalter Ondernemers Challenge 2012 eindigt met een feestelijke<br />

slotbijeenkomst op vrijdag 6 juli. ‘Want’, vindt Gemma, ‘er mag ook<br />

best een beetje fun in <strong>het</strong> programma zitten.’<br />

Tijdens deze slotmanifestatie bij Vital Centre zal ook de winnaar van<br />

2012 bekend worden gemaakt en de Raalter Vitaal Bokaal worden<br />

uitgereikt. Hier<strong>voor</strong> is een professionele jury geïnstalleerd bestaande uit<br />

wethouder Roger de Groot (<strong>voor</strong>zitter), Maaike Heethaar (Powered by<br />

Maaike), Willy Haarman (Kring Raalter Werkgevers) en Jorrit de Jong<br />

(ENO/<strong>Salland</strong> Verzekeringen). ‘Er is dus een winnaar, maar wat mij<br />

betreft, gaat <strong>het</strong> wel om de Olympische gedachte. Mijn missie is <strong>voor</strong>al<br />

om <strong>het</strong> verhaal vitaliteit tussen de oren van <strong>het</strong> management te krijgen.<br />

Uiteindelijk moeten we straks allemaal langer werken en met minder<br />

mensen meer arbeid verzetten.’<br />

Het slotwoord is aan wethouder Roger de Groot. Hij hoopt en verwacht<br />

dat de eerste Raalter Ondernemers Challenge een aanzuigende<br />

werking zal hebben en dat er in 2013 meer bedrijven aan de start<br />

staan. ‘Aan de basis merk ik wel dat <strong>het</strong> bedrijfsleven enthousiast is,<br />

maar ze hebben momenteel natuurlijk ook wel andere zaken aan <strong>het</strong><br />

hoofd. Toch wil ik nog maar eens een warm pleidooi houden <strong>voor</strong> de<br />

Ondernemers Challenge. De kosten gaan hier echt <strong>voor</strong> de baten uit,<br />

want uiteindelijk profiteert de werkgever van <strong>het</strong> feit dat zijn medewerkers<br />

gezonder zijn. Dat is ook onze insteek met Raalte Gezond.<br />

Situaties van bewegingsarmoede en overgewicht gaan de Raalter<br />

gemeenschap op termijn veel geld kosten.’<br />

21


Werk aan de winkel<br />

Column<br />

Rabobank <strong>Salland</strong><br />

Uw klant ziet een mooi paar schoenen in uw etalage<br />

staan, laat zich uitgebreid <strong>voor</strong>lichten en past verschillende<br />

maten – om vervolgens op internet <strong>het</strong><br />

gewenste model te bestellen. Herkenbaar Het is 2012<br />

en de manier waarop klanten winkelen is aan <strong>het</strong><br />

veranderen. Om ook in de toekomst succesvol zaken<br />

te blijven doen, is <strong>het</strong> goed om in te spelen op die<br />

veranderende wensen van de consument.<br />

De huidige consument is veeleisend en goed geïnformeerd. Hij of zij wil<br />

<strong>het</strong> liefst 24 uur per dag online kunnen winkelen en dit combineren met <strong>het</strong><br />

vertrouwde gevoel van rondkijken in een echte winkel. Daarnaast spelen<br />

betalingen via de mobiele telefoon een steeds grotere rol. Deze trends<br />

vragen om aanpassingen aan uw kant, waar wij u graag bij ondersteunen.<br />

Het nieuwe shoppen<br />

Consumenten maken bij <strong>het</strong> kiezen van een product of dienst steeds vaker<br />

gebruik van verschillende kanalen: <strong>het</strong> zogenaamde ‘omni-channel retailing’.<br />

De klant haalt zijn informatie van <strong>het</strong> internet, vergelijkt deze en maakt<br />

gebruik van de recensies die anderen over <strong>het</strong> product of de dienst hebben<br />

achtergelaten. Toch vinden velen <strong>het</strong> prettig om dit te combineren met de<br />

persoonlijke benadering in een echte winkel. De sfeerbeleving in de winkel<br />

wordt daarom nog belangrijker.<br />

Feit blijft dat online aankopen een grote vlucht nemen. Om <strong>het</strong> online<br />

betalingsverkeer via internet <strong>voor</strong> u en <strong>voor</strong> de klant gemakkelijker te<br />

maken, is er nu de Rabo OmniKassa. Dit is een online betaaloplossing <strong>voor</strong><br />

ondernemers. De OmniKassa combineert iDeal, overboekingen, creditcardbetalingen<br />

en andere betaalvormen in één systeem op uw website. Zo kunt<br />

u zelf kiezen welke opties u aanbiedt en behoudt u altijd <strong>het</strong> overzicht.<br />

Snel en gemakkelijk met de mobiele telefoon betalen<br />

Ook <strong>het</strong> betalen met de mobiele telefoon neemt een grote vlucht.<br />

De huidige generatie jongeren is volledig gewend aan <strong>het</strong> gemak van<br />

smartphones en tablets en wil ook niet anders meer. Het is dan ook niet<br />

<strong>voor</strong> niets dat de Rabobank kijkt naar hoe <strong>het</strong> betalen van de toekomst in de<br />

handpalm past van deze generatie.<br />

Wij spelen hierop in met onze betaaloplossing MiniTix: een online<br />

portemonnee waarmee heel eenvoudig met de mobiele telefoon kan<br />

worden betaald. MiniTix is met name geschikt <strong>voor</strong> kleine betalingen in<br />

bedrijfskantines, de detailhandel, sportkantines, zorginstellingen, via internet<br />

en op scholen. Afrekenen gaat binnen enkele seconden via een beveiligde<br />

chip of sms’je.<br />

Een veilig gevoel<br />

Vroeger werden postkoetsen al overvallen en zelfs de grootste kluizen zijn<br />

gekraakt. Na <strong>het</strong> skimmen van pinautomaten is nu internetcriminaliteit aan<br />

de orde van de dag. Criminelen zullen waarschijnlijk altijd actief blijven,<br />

maar gelukkig maken we <strong>het</strong> ze wel steeds lastiger. We zijn dagelijks bezig<br />

om de betaalstromen via internet en de mobiele telefoon optimaal te<br />

beveiligen.<br />

Het winkelen en betalen van de toekomst komt steeds dichterbij. Hoe<br />

dichtbij bent u Mijn collega’s en ik gaan graag samen met u aan de slag<br />

met deze nieuwe realiteit.<br />

Rabobank <strong>Salland</strong><br />

afdeling Bedrijven<br />

T: (0572) 33 85 00<br />

E: bedrijven@salland.rabobank.nl<br />

I: www.salland.rabobank.nl<br />

Tw: www.twitter.com/Rabobank<strong>Salland</strong><br />

Y: www.youtube.com/Rabobank <strong>Salland</strong><br />

Christian Renshof, specialist Financiële Logistiek<br />

22


DigiWorks lanceert<br />

www.e-mailoptelefoon.nl<br />

Als ondernemer ben je vaak ‘on the road’, maar je<br />

wilt wel graag op de hoogte blijven van de e-mails<br />

die naar je zakelijke adres worden gestuurd. En je<br />

wilt je eigenlijk geen zorgen maken over de techniek<br />

die er achter zit. DigiWorks uit Heino heeft de<br />

oplossing: check je mail op je telefoon met behulp<br />

van een online mailbox. ‘We hebben onlangs een<br />

nieuwe omgeving ingericht, waarin we allemaal<br />

mailboxen hebben gecreëerd’, aldus Chris Ploeger,<br />

eigenaar van <strong>het</strong> IT-bedrijf.<br />

Misschien heeft u wel eens gehoord van iCloud van Apple<br />

of Gmail van Google. Deze grote IT-bedrijven bieden<br />

deze diensten ook aan. Natuurlijk hebben deze bedrijven een enorme<br />

reputatie, maar DigiWorks denkt in alle bescheidenheid nog wel iets<br />

extra’s te kunnen aanbieden. ‘Als je in zee gaat met Google eindigt<br />

je mailadres op @gmail.com en bij ons behoud je gewoon je eigen<br />

zakelijke domeinnaam’, vertelt Ploeger vanuit ‘Marke Ter Heyne’ aan<br />

<strong>het</strong> Marktplein in Heino waar hij twee kantoorruimtes huurt.<br />

De online mailboxservice van DigiWorks kan een uitkomst zijn <strong>voor</strong><br />

bedrijven die op <strong>het</strong> punt staan om hun eigen, verouderde server te<br />

vervangen. Deze relatief grote investering kan nu achterwege blijven.<br />

Ook <strong>voor</strong> ZZP’ers is <strong>het</strong> uitermate geschikt. Naast <strong>het</strong> feit dat je altijd<br />

bij je zakelijke e-mails kunt komen, zijn de klanten van <strong>het</strong> Heinose<br />

IT-bedrijf verzekerd van tijdig en deskundig onderhoud. ‘En daar schort<br />

<strong>het</strong> nog wel eens aan bij de bedrijven die alles zelf regelen. Ze zijn zich<br />

vaak niet bewust van de veiligheidsrisico’s, terwijl <strong>het</strong> verhaal bij KPN<br />

(medio februari gooiden hackers adres- en inloggegevens van klanten<br />

op straat) duidelijk maakt dat zelfs de grote bedrijven kwetsbaar zijn.’<br />

Telebankieren<br />

Ploeger beseft dat sommige ondernemers <strong>het</strong> misschien nog wel<br />

eng vinden om zich over te leveren aan iets, waar ze ogenschijnlijk<br />

geen grip op hebben. Met een reële vergelijking hoopt hij die angst te<br />

kunnen wegnemen. ‘Ik vraag altijd of mensen telebankieren en dan<br />

reageert iedereen bevestigend. En daar denkt men verder nooit over<br />

na. Onze online mailboxservice kun je daar prima mee vergelijken.’<br />

<strong>Zakelijk</strong>e e-mail en agenda op je telefoon zonder zorgen over back-up,<br />

virus en spam is bij DigiWorks al mogelijk vanaf € 12,95 per maand.<br />

Natuurlijk zijn er meer en grotere pakketten beschikbaar. De online<br />

mailbox werkt met iPhone, Android en Blackberry telefoons en er is<br />

ook een koppeling te maken met de computer (Outlook, webmail of<br />

Apple mail). Bovendien zijn telefoon en computer te synchroniseren.<br />

‘Een van de grote <strong>voor</strong>delen van dit systeem is dat bij een computercrash<br />

alle mail nog bewaard blijft. Probeer maar eens met een grote<br />

provider te bellen om je mail bij een crash boven water te krijgen.<br />

Dat gaat je echt niet lukken. Persoonlijk denk ik dat regionale MKB-<br />

Chris Ploeger<br />

ondernemers ook liever zaken doen met een regionale aanbieder. Mits<br />

de kwaliteit en de prijs goed is natuurlijk, maar dat kunnen we garanderen’,<br />

aldus de jonge ondernemer die de drempel <strong>voor</strong> deelname zo<br />

laag mogelijk legt. ‘Iedereen mag de online mailbox een maand gratis<br />

proberen. Bevalt <strong>het</strong> niet, dan kost <strong>het</strong> ook niets. Vraag de demo aan<br />

op: www.e-mailoptelefoon.nl’<br />

De online mailbox is <strong>het</strong> nieuwste visitekaartje van DigiWorks dat<br />

inmiddels al weer 5 jaar bestaat. Steeds meer bedrijven uit met name<br />

de provincie Overijssel weten de weg naar <strong>het</strong> IT-bedrijf te vinden.<br />

Zelfs in <strong>het</strong> economisch moeilijke jaar 2011 heeft hij daardoor nog<br />

een gezonde omzetgroei gerealiseerd. Ploeger heeft zeker ambitie<br />

om verder te groeien, maar hij wil ook weer niet te groot worden. De<br />

kwaliteit blijft <strong>voor</strong>op staan.<br />

Ter gelegenheid van <strong>het</strong> 5-jarig bestaan houdt DigiWorks op<br />

vrijdag 16 maart een feestelijk open huis. Het open huis wordt<br />

in samenwerking met N35 Media georganiseerd.<br />

DigiWorks<br />

Marktplein 4B<br />

8141 AG Heino<br />

T: 0572 – 39 50 30<br />

E: info@digiworks.nl<br />

I: www.digiworks.nl / www.e-mailoptelefoon.nl<br />

23


Vijfde Techniekdag Onderwijs Nieuwleusen:<br />

Beroepsperspectief <strong>voor</strong> vakmensen blijft gunstig<br />

Momenteel is de werkgelegenheid in een aantal<br />

technische branches wat minder dan <strong>voor</strong>heen maar de<br />

toekomstperspectieven <strong>voor</strong> jongeren blijven groot. In<br />

diverse technische sectoren zal namelijk de komende<br />

jaren een grote groep oudere werknemers de branche<br />

verlaten. Wanneer straks de crisis achter ons ligt, zijn de<br />

huidige jongeren dan ook hard nodig om de leemtes op<br />

te vullen. Daarom komt er ook in 2012 een techniekdag<br />

Nieuwleusen met als credo: blijven investeren om ook<br />

in de toekomst voldoende geschoolde werk nemers in<br />

de techniek te hebben. Zonder techniek geen innovaties<br />

en economische <strong>voor</strong>uitgang.<br />

Op donderdag 12 april wordt <strong>voor</strong> de vijfde keer de<br />

Techniekdag Onderwijs Nieuwleusen georganiseerd. Het is<br />

een initiatief van de Industrie Kombinatie Nieuwleusen (IKN) in samenwerking<br />

met alle basisscholen en <strong>het</strong> Agnieten College. Veertien bedrijven in<br />

Nieuwleusen zetten op die dag de deuren open <strong>voor</strong> groep 7 en 8 van alle<br />

basisscholen in Nieuwleusen en <strong>het</strong> eerste jaar van <strong>het</strong> <strong>voor</strong>tgezet onderwijs.<br />

Overdag maken leerlingen kennis met de techniek in twee bedrijven,<br />

niet alleen door te kijken maar ook door zelf aan de slag te gaan. Leerlingen<br />

ontdekken zodoende waar en hoe al die vanzelfsprekende producten<br />

gemaakt worden en welk vakmanschap daarbij komt kijken. Martin Luinstra,<br />

<strong>voor</strong>zitter IKN: “De IKN vindt dat er fantastische beroepsmogelijkheden en<br />

toekomstperspectieven zijn in de techniek. Dit moet alleen meer onder de<br />

aandacht van leerlingen en ook hun ouders of verzorgers gebracht worden<br />

en dat kan met deze techniekdag. Voor de scholen is <strong>het</strong> een prima<br />

gelegenheid om techniek, een verplicht onderdeel van <strong>het</strong> onderwijsprogramma,<br />

verder te ontwikkelen, samen met de bedrijven”.<br />

Voorbereiding op school<br />

De docenten van groep 7 en 8 van de basisscholen en de docenten van <strong>het</strong><br />

eerste leerjaar van <strong>het</strong> Agnieten College bereiden samen met medewerkers<br />

van bedrijven de techniekdag <strong>voor</strong>. Leerlingen gaan dus niet on<strong>voor</strong>bereid<br />

naar de bedrijven toe. Dit jaar is <strong>het</strong> techniekthema ‘De molen’ en kunnen<br />

alle leerlingen meedoen aan een wedstrijd ‘De best werkende molen’ en<br />

aan ‘3D Sketch Up tekenen’. De werkstukjes komen te staan bij opleidingscentrum<br />

de Grift (De Grift 12) en zijn op donderdag 12 april tussen 18.30 en<br />

20.30 uur door iedereen te bewonderen. Er zijn ook prijzen aan verbonden.<br />

Spectaculaire opening en programma<br />

Op 12 april vindt om 8.45 uur bij Ten Kate Motoren de opening plaats. Alle<br />

deelnemende leerlingen zijn daarbij aanwezig. Een van de collegeleden van<br />

de gemeente Dalfsen verricht de openingshandeling met een spectaculaire<br />

openingsact. Direct daarna gaan de leerlingen naar <strong>het</strong> bedrijf waar zij hun<br />

ochtendprogramma hebben. ’s Avonds van 19.00 tot 20.30 uur zijn de<br />

leerlingen met hun ouders van harte welkom bij de beide bedrijven waar de<br />

Opleidingscentrum De Grift verzorgt de werving en opleiding van jongeren<br />

vanaf 16 jaar in de beroepen timmeren, metselen, tegelzetten en opleidingen<br />

in de hout- en meubelindustrie. Wij richten ons al 25 jaar op de bouw- en<br />

infrasector, waarbij we samenwerken met diverse inlenende bedrijven uit<br />

Nieuwleusen, Dalfsen en omgeving. Tevens bieden wij de mogelijkheid<br />

om diverse cursussen en trainingen te volgen, waaronder een cursus <strong>voor</strong><br />

bedrijfshulpverlening en een communicatietraining, maar ook verzorgen wij de<br />

cursus <strong>voor</strong> <strong>het</strong> certificaat veiligheids checklist aannemers (vca). Ook verhuren<br />

wij onze lokalen <strong>voor</strong> vergaderingen en dergelijke.<br />

Opleidingscentrum De Grift<br />

De Grift 12 • 7711 EJ Nieuwleusen<br />

T: 0529-480 443 • Fax: 0529-484 102<br />

Mobiel: 06 52649276<br />

Rabobank: 34.55.32.139<br />

ING Bank: 67.13.37.882<br />

Opleidingscentrum<br />

De Grift<br />

24


leerling overdag is geweest. Ouders kunnen dan ook kennismaken met <strong>het</strong><br />

bedrijf en de activiteiten die hun kind heeft gedaan.<br />

Deelnemende bedrijven<br />

De volgende bedrijven nemen deel aan de techniekdag: De Sprong Metaal,<br />

Arcabo Stacaravans BV, Hoekman Roestvaststaal BV, Aannemersbedrijf<br />

Heetebrij BV, Ten Kate Motoren BV, Stacon Plaatbewerking BV, Luinstra<br />

Watermanagement BV, De Grift bouwopleidingen, Selecsys, Brandweer,<br />

Kassenbouw Wildeboer en Installatiebedrijf Schiphorst.<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met Martin Luinstra<br />

(T: 0529-484315; M: 06-29078601; E: martin@luinstra.nl)<br />

of Gerard Venneman (M: 06-30303716; E: bureauvenpro@tele2.nl)<br />

HOEKMAN<br />

bedrijven<br />

bedrijven<br />

Specialist in <strong>het</strong> bewerken<br />

Specialist van roestvaststaal<br />

in <strong>het</strong> bewerken<br />

van roestvaststaal<br />

Rollecate 31,<br />

Rollecate 7711 GG Nieuwleusen<br />

31,<br />

7711 GG Nieuwleusen<br />

T +31(0)529-488020<br />

T I +31(0)529-488020<br />

www.hoekman-rvs.nl<br />

I www.hoekman-rvs.nl<br />

25


KEURING BRANDBLUSSERS<br />

LEVERING BRANDBLUSSERS<br />

Telefoon: 0570 - 531 664<br />

www.morrenhofbrandpreventie.nl<br />

Wij houden<br />

van helder.<br />

LenS accountants. Helder <strong>voor</strong> uw nanciën en uw toekomst.<br />

Vanuit vijf vakgebieden: • bedrijfs(economisch) advies<br />

• nanciële verslaglegging<br />

• salarisadministratie en personeel & organisatie<br />

• belastingadvies en - planning • administratieve dienstverlening<br />

Meer informatie Kijk op www.lens-accountants.nl<br />

LenS accountants heeft vestigingen in Raalte, Hattem en Deventer<br />

26


Recordaantal matches bij derde<br />

Meet & Match Olst-Wijhe<br />

Donderdag 26 januari vond de derde Meet & Match<br />

plaats in <strong>het</strong> Holstohus. Het bedrijfsleven en de<br />

maatschappelijke organisaties waren goed<br />

vertegenwoordigd deze avond. Burgemeester Ton<br />

Strien, <strong>voor</strong>zitter van <strong>het</strong> platform Samen Doen in<br />

Olst-Wijhe, opende de avond en sprak de wens uit<br />

dat er veel matches gemaakt zouden worden met<br />

handen (inzet mensen), hoofd (expertise), maar<br />

<strong>voor</strong>al met <strong>het</strong> hart.<br />

Dat mensen in deze economisch mindere tijden in Olst-<br />

Wijhe wat <strong>voor</strong> elkaar over hebben, bleek deze avond.<br />

Er waren zelfs bedrijven die niet aanwezig konden zijn maar wel<br />

wilden matchen met maatschappelijke organisaties. De Meet & Match<br />

leverde een recordaantal van maar liefst 59 matches op. Er ontstonden<br />

veel verschillende samenwerkingsverbanden van twee en soms ook<br />

drie partijen die samen iets moois gaan doen. Veel matches worden<br />

uitgevoerd op NL Doet dagen op 16 en 17 maart van dit jaar.<br />

Het platform Samen Doen in Olst-Wijhe kijkt met een zeer tevreden<br />

gevoel terug op deze goede maar bovenal gezellige avond en bedankt<br />

alle partijen <strong>voor</strong> hun actieve inbreng. Op deze pagina ziet u enkele<br />

sfeerfoto’s die tijdens de derde Meet & Match zijn gemaakt door Ilse de<br />

Vries.<br />

27


<strong>Salland</strong> Partners.indd 1 10-11-2006 13:14:03<br />

ONDERNEMERS<br />

MAKEN ER SAMEN<br />

WERK VAN<br />

<strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> wil een platform bieden aan de<br />

diverse ondernemersverenigingen die actief zijn<br />

in <strong>Salland</strong>. Hebben zij nieuwe ontwikkelingen,<br />

bijzonder heden en/of spraakmakende zaken te<br />

melden, dan leest u dat in <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong>.<br />

Ondernemersverenigingen die interessant<br />

nieuws hebben, kunnen dat doorgeven aan<br />

redactie@sallandzakelijk.nl<br />

<strong>Salland</strong>Partners:<br />

Meer dan een<br />

Ondernemersvereniging<br />

In november 2006 is <strong>Salland</strong>Partners officieel<br />

van start gegaan op initiatief van vijf enthousiaste<br />

Raalter ondernemers. Een nieuwe businessclub<br />

in <strong>Salland</strong>, met als belangrijkste doel<br />

netwerken, kennisuitwisseling én gezelligheid. Na net <strong>het</strong> 5-jarig jubileum te<br />

hebben gevierd, kunnen we niet anders dan concluderen dat <strong>het</strong> idee van<br />

toen een schot in de roos is geweest! Dit succes komt deels door de toelatingseisen,<br />

maar <strong>het</strong> zijn <strong>voor</strong>al de leden die de bijeenkomsten interessant<br />

maken door bij elke activiteit massaal aanwezig te zijn. <strong>Salland</strong>Partners telt<br />

nu 70 leden.<br />

<strong>Salland</strong>Partners komt elk jaar met een nieuw programma, bestaande uit<br />

zes officiële bijeenkomsten met daarnaast nog enkele leuke activiteiten<br />

tussendoor. De officiële bijeenkomsten kenmerken zich door goede<br />

sprekers, diners met tafelschikking en originele activiteiten. Voor de inhoud<br />

van <strong>het</strong> jaarprogramma zijn de bestuursleden continu bezig de originaliteit<br />

hoog in <strong>het</strong> vaandel te houden. Geen sinecure na 5 jaar, maar door<br />

veelvuldig met elkaar te brainstormen, lukt <strong>het</strong> nog steeds interessante en<br />

verrassende bijeenkomsten te organiseren. De extra activiteiten tussendoor<br />

zijn <strong>voor</strong>al gericht op gezelligheid en elkaar nog beter leren kennen, zoals<br />

bedrijfslunches bij elkaar in <strong>het</strong> bedrijf, een skûtsje zeiltocht samen met een<br />

andere businessclub of een originele borrel.<br />

Het jaar 2011 werd afgesloten met een optreden van Glennis Grace<br />

waar<strong>voor</strong> de partners ook waren uitgenodigd, vanaf <strong>het</strong> eerste nummer<br />

waren alle voetjes van de vloer! Dit jaar werd ingeluid met een bezoek<br />

aan de nieuwbouw van de Isala Klinieken in Zwolle, gevolgd door een<br />

Nieuwjaarsborrel. Eind januari stond Peter R. de Vries <strong>voor</strong> de groep als<br />

spreker en <strong>voor</strong> maart staat een ontbijt in kasteel Den Alerdinck geprogrammeerd.<br />

Als kers op de appelmoes is dit jaar als extra activiteit een lang<br />

weekend naar Lapland aan <strong>het</strong> programma toegevoegd, waar<strong>voor</strong> zich al<br />

45 leden hebben aangemeld! Met 45 <strong>Salland</strong>Partners op een snowscooter<br />

<strong>Zakelijk</strong> Bourgondisch!<br />

Restaurant Jan Steen is uitermate geschikt <strong>voor</strong> zowel zakelijke bijeenkomsten als<br />

personeelsfeesten in een ongedwongen sfeer. Buiten de weekenden om staan we<br />

ook <strong>voor</strong> u klaar van maandag t/m donderdag.<br />

Neem contact met ons op om al onze mogelijkheden te bespreken.<br />

Binnenkort opening: Restaurant Jan Steen Tubbergen, Uelserweg 85, Tubbergen<br />

Raalterstraat 66 8141 RM Heino 0572 395884<br />

info@restaurantjansteen.nl www.restaurantjansteen.nl<br />

28


op weg naar je slaapplaats in een ijshotel, geen wonder dat <strong>het</strong> enthousiasme<br />

<strong>voor</strong> deze reis overweldigend is.<br />

Behalve goede sprekers, bekend of onbekend, actuele thema’s, uitnodigen<br />

van zakelijke gasten en partners op onze bijeenkomsten én<br />

veel gezelligheid, doneert <strong>Salland</strong>Partners ook eens per jaar € 1.000<br />

aan een goed doel. Hier<strong>voor</strong> dragen de leden goede doelen aan die<br />

worden toegelicht tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering<br />

waarna er wordt gestemd. Dit keer kwam Ronald McDonald in Zwolle,<br />

verpersoonlijkt door Lianne Booijink, als duidelijke winnaar naar voren.<br />

Lianne kreeg dan ook van <strong>het</strong> bestuur van <strong>Salland</strong>Partners de cheque<br />

uitgereikt.<br />

Ondernemers die belangstelling hebben <strong>voor</strong> Businessclub<br />

<strong>Salland</strong>Partners kunnen dit kenbaar maken via info@sallandpartners.nl.<br />

Meer informatie vindt u op www.sallandpartners.nl<br />

SAMEN STERK<br />

De ledenteller van de Kring van<br />

Raalter Werkgevers (KRW) staat<br />

aan <strong>het</strong> begin van dit nieuwe<br />

ondernemersjaar op maar liefst<br />

216. ‘De sociëteit <strong>voor</strong> ontmoeting en netwerken’, waar een selecte groep<br />

Raalter ondernemers zo’n 50 jaar geleden mee startte, is anno 2012 uitgegroeid<br />

tot een regionale belangenbehartiger. Een partij met toegevoegde<br />

waarde <strong>voor</strong> haar leden, maar ook <strong>voor</strong> partijen waarmee zij om de tafel zit.<br />

De leden van de KRW, overigens niet alleen bedrijven met een uitgebreid<br />

personeelsbestand maar steeds vaker ook kleinere partijen of éénpitters,<br />

komen uit verschillende branches en zijn gevestigd binnen de gemeentegrenzen<br />

van Raalte. Door de brede samenstelling van dit ledenbestand<br />

is <strong>het</strong> <strong>voor</strong> de KRW mogelijk om, als dat nodig is, snel te schakelen en de<br />

juiste deskundigen te betrekken bij de vraagstukken in de regio. Hierdoor<br />

werd eind vorig jaar onder meer <strong>het</strong> succes van zakelijk glasvezel op de<br />

Zegge behaald. De Kring haalde voldoende intentieverklaringen binnen bij<br />

aangesloten ondernemers, waardoor KPN de toezegging deed om in 2012<br />

De Zegge I tot en met VI te ‘verglazen’.<br />

projecten is er dan altijd gelegenheid <strong>voor</strong> ontmoeting en gezelligheid.<br />

Nieuwkomers krijgen bovendien bij hun eerste komst speciale spreektijd<br />

om zich te presenteren aan andere leden. Bovendien worden leden twee<br />

keer per jaar rondgeleid bij een van hun collega-ondernemers. Op dinsdag<br />

20 maart is er een bedrijvencontactavond in samenwerking met <strong>het</strong> Carmel<br />

College <strong>Salland</strong> (zie ook pagina 13). Op maandag 16 april vindt bij De<br />

Bagatelle een reguliere ledenvergadering plaats.<br />

Meer informatie over de Kring Raalter Werkgevers staat op de<br />

website of is verkrijgbaar bij <strong>het</strong> secretariaat, per mail bereikbaar<br />

op: contact@krw-raalte.nl<br />

Het bestuur van de KRW werkt samen met andere lokale en regionale<br />

ondernemersverenigingen en heeft goede relaties met lokale, provinciale<br />

en landelijke instanties en overheden. Verder ligt de focus op een aantal<br />

ge zamenlijke projecten zoals energie inkoop, beveiliging van bedrijventerreinen<br />

en de gezamenlijke website www.krw-raalte.nl waarop alle leden<br />

staan gepresenteerd. Jaarlijks wordt een vijftal bijeenkomsten <strong>voor</strong> leden<br />

georganiseerd. Naast informatieve onderwerpen en terugkoppeling over<br />

RAALTE<br />

RAALTE, GRUNDELSTRAAT 2A T 0572 36 22 80 WWW.PROFILETYRECENTER.NL<br />

PROFILE TYRECENTER RAALTE ZOEKT DE JUISTE BAND MET ONDERNEMERS!<br />

29


We zijn een professioneel ingesteld bouwbedrijf met<br />

als basis de juiste kennis en ervaring. Enthousiasme en<br />

vakmanschap gaan daarbij hand in hand. De wensen<br />

van u als klant zijn <strong>voor</strong> ons <strong>het</strong> uitgangspunt. Niet alleen<br />

bij nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden,<br />

maar ook wanneer <strong>het</strong> gaat om verbouwingen, onderhoud<br />

en renovatie.<br />

Bouwen aan je droom<br />

Maak een vrijblijvende afspraak met Bouwbedrijf<br />

Vosman. Wij ontwerpen en bouwen uw droom geheel<br />

volgens uw wensen.<br />

Zompstraat 14, 8102 HX Raalte<br />

Tel. : 0572 - 351 343, fax: 0572 - 355 108<br />

info@bouwbedrijfvosman.nl<br />

www.bouwbedrijfvosman.nl<br />

Natuurcontact verzorgt natuurbelevingsactiviteiten <strong>voor</strong>:<br />

• Bedrijven (teamuitje)<br />

• Particulieren (familiedag, kinderfeest)<br />

• Scholen en kinderopvang<br />

• Speciaal onderwijs<br />

Op eigen natuurrijk erf in Welsum<br />

of op een door u gekozen locatie.<br />

Contactpersoon: 0570-560 446 | 06-108 078 22<br />

Bertina Heijnens Erveweg 11 | 8196 KE Welsum<br />

www.natuurcontact.nl www.erveweg11.nl<br />

Buitengewoon vergaderen<br />

Buiten vergaderen is bij ons heel gewoon!<br />

Professionele vergaderfaciliteiten<br />

• Grote en kleine ruimte<br />

• Flexibele vergaderopstelling<br />

• Op natuurrijk erf<br />

• Wi-Fi, airco en catering<br />

• Gratis parkeren<br />

30<br />

TeHuur_Marktplein4_2011_93x136mm.indd 1 17-2-2012 10:26:59


Opgeven is geen optie <strong>voor</strong><br />

deelnemers <strong>Salland</strong> d’HuZes<br />

‘Ik heb goed nieuws’, zegt Erik Blanken<strong>voor</strong>de bij<br />

binnenkomst tegen zijn fietsmaat André Roelofs.<br />

Wat blijkt: een plaatsgenoot die door de medici al<br />

was opgegeven, blijkt nu helemaal kankervrij te zijn.<br />

Het zijn van die kleine wondertjes die een enorme<br />

stimulans zijn <strong>voor</strong> alle deelnemers aan de monstertocht<br />

Alpe d’HuZes. Niet alleen <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Heinose<br />

duo van de groep <strong>Salland</strong> d’HuZes, maar bij<strong>voor</strong>beeld<br />

ook <strong>voor</strong> <strong>het</strong> team Get Fit For Life uit Raalte.<br />

Ze omarmen dan ook de slogan van dit fietsfestijn<br />

<strong>voor</strong> KWF Kankerbestrijding: ‘Opgeven is geen optie’.<br />

Het mooie is dat de slogan geldt <strong>voor</strong> de wielrenners die<br />

één of meerdere keren de Alpe d’Huez beklimmen.<br />

Maar, <strong>het</strong> geldt zeker ook <strong>voor</strong> de mensen die <strong>het</strong> slachtoffer zijn van<br />

die vreselijke ziekte kanker. Sommigen zijn zelfs deelnemer en dat<br />

maakt <strong>het</strong> helemaal bijzonder om woensdag 6 of donderdag 7 juni<br />

deel uit te maken van die grote wielerfamilie.<br />

Momenteel is een grote groep fietsers uit <strong>Salland</strong> druk in training<br />

om de Alpenreus te kunnen bedwingen. Heinoërs Blanken<strong>voor</strong>de<br />

en Roelofs vormen samen met een aantal anderen de groep <strong>Salland</strong><br />

d’HuZes. En vanuit Raalte nam <strong>het</strong> kwartet Jeroen te Wierik, Oscar<br />

Duteweert, Jos Verdaasdonk en Joost te Wierik <strong>het</strong> initiatief om onder<br />

de naam Get Fit For Life deel te nemen.<br />

Roelofs is oudgediende, Blanken<strong>voor</strong>de heeft ervaring als vrijwilliger,<br />

maar is nieuwkomer op de fiets en de Raaltenaren zijn <strong>voor</strong> <strong>het</strong> eerst<br />

bij <strong>het</strong> mega-evenement. ‘Je merkt dat <strong>het</strong> enthousiasme overslaat.<br />

Niet <strong>voor</strong> niets hebben zich 1.400 (!) teams aangemeld en is in overleg<br />

met de lokale autoriteiten besloten om <strong>het</strong> evenement met een tweede<br />

dag uit te breiden.’<br />

Anti-strijkstokbeleid<br />

Naast de prestatie op de fiets wordt van alle deelnemers verwacht dat<br />

ze een flink sponsorbedrag bij elkaar brengen. Voor dit jaar wordt heel<br />

ambitieus gestreefd naar<br />

30 miljoen euro. Natuurlijk<br />

zijn donaties van vrienden<br />

en familie welkom, maar<br />

<strong>voor</strong> een groot deel zal een<br />

beroep worden gedaan op<br />

<strong>het</strong> bedrijfsleven.<br />

Zowel <strong>Salland</strong> d’HuZes als<br />

Get Fit For Life hebben al<br />

met succes diverse acties georganiseerd en ondernemers benaderd<br />

<strong>voor</strong> individuele sponsoring. ‘We merken dat bedrijven nog altijd graag<br />

hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Er wordt heel positief<br />

gereageerd op onze acties’, aldus de fietsers die meteen wijzen op <strong>het</strong><br />

anti-strijkstokbeleid van de Stichting Alpe d’HuZes. De sponsorbijdragen<br />

komen <strong>voor</strong> de volle honderd procent op de juiste plek terecht.<br />

De opbrengst is tot nu toe gebruikt <strong>voor</strong> wetenschappelijk onderzoek,<br />

maar bij<strong>voor</strong>beeld ook om een leerstoel te creëren. Bovendien heeft de<br />

Stichting Alpe d’HuZes <strong>het</strong> mogelijk gemaakt dat vier grote ziekenhuizen<br />

in Nederland een sneldiagnose kunnen uitvoeren. ‘Ondernemers<br />

vragen ook nooit wat ze er <strong>voor</strong> terug krijgen. Bij <strong>het</strong> eerste contact<br />

stel je vaak de vraag of er ruimte is in <strong>het</strong> budget om iets <strong>voor</strong> Alpe<br />

d’HuZes te betekenen. Die ruimte is er meestal wel. En als die er niet is,<br />

willen ze toch nog wat doen.’<br />

Slotmanifestatie Get Fit For Life<br />

Het fietsteam ‘Get Fit For Life’ houdt op zaterdag 12 mei een grote slotmanifestatie<br />

op <strong>het</strong> terrein van de GAMMA aan de Tjalkstraat 1 in Raalte. Op<br />

dit moment wordt druk gesleuteld aan <strong>het</strong> programma, maar zeker is dat de<br />

teamleden zich zullen uitsloven tijdens een 12 uur-durende APM-marathon,<br />

dat er een spectaculaire veiling en barbecue wordt gehouden en dat er<br />

uiteraard hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn. Het definitieve programma<br />

wordt t.z.t. bekend gemaakt via de website www.getfitforlife.nl. Via de site<br />

kunnen zich ook bedrijven melden die (materiaal)sponsor willen worden en/of<br />

een kavel willen indienen <strong>voor</strong> de veiling.<br />

Trainingstocht over de Lemelerberg<br />

Fietsgroep De Plataan tekent in samenwerking met Fietstoerclub Heikera<br />

ook dit jaar weer <strong>voor</strong> de organisatie van de <strong>Salland</strong> d’HuZes fietstocht op<br />

en rondom de Lemelerberg. Deze trainingstocht over 60 of 100 kilometer<br />

wordt gehouden op zondag 20 mei. Start en finish vinden plaats bij café De<br />

Veldhoek aan de Lemelerveldseweg 37 in Heino. Voorinschrijving is mogelijk<br />

door een mail te sturen naar fietsgroepdeplataan@live.nl. Tevens dient dan<br />

een bedrag van (minimaal) € 10 te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer<br />

93.29.73.450. Na ontvangst van <strong>het</strong> inschrijfgeld krijgt u een mail retour met<br />

alle informatie.<br />

31


Brinkhuis<br />

van Hoogstraten<br />

accountancy<br />

Accountancy:<br />

Lonen/personeel:<br />

Belastingadvies:<br />

administratie, jaarrekening, belastingaangifte;<br />

loonadministratie, arbeidscontracten, ontslagprocedures;<br />

opzet fiscaal optimale situatie, second opinion;<br />

Bedrijfsadvisering:<br />

managementinformatie, (her)financiering, bedrijfsoverdracht;<br />

briefpapier nov 08.indd 1 20-11-2008<br />

Starters:<br />

aangeven valkuilen, financieringsaanvraag, ondernemingsplan.<br />

Brinkhuis van Hoogstraten accountancy<br />

<strong>het</strong> Erf 37 te Raalte<br />

0572-352084<br />

www.brinkhuisvanhoogstraten.nl<br />

Woningbouw<br />

Utiliteitsbouw<br />

Interieurbouw<br />

Renovatie & Verbouw<br />

Bouwbedrijf Louis Wijnhout BV, Paalweg 5, 8141 RT Heino<br />

T: 0572 – 39 29 40 E: info@louiswijnhout.nl I: www.louiswijnhout.nl<br />

32


Starters en nieuwe inschrijvingen<br />

Hieronder ziet u een selectie van bedrijven die van 16 november 2011 tot en met 15 februari 2012 aan <strong>het</strong><br />

Handelsregister van de Kamer van Koophandel - Oost Nederland - zijn toegevoegd. <strong>Salland</strong> <strong>Zakelijk</strong> heeft de selectie beperkt tot<br />

starters en nieuwe inschrijvingen in Raalte, Olst, Wijhe, Dalfsen, Heino, Nieuwleusen, Heeten, Haarle, Bathmen, Schalkhaar,<br />

Diepenveen, Lettele, Colmschate, Okkenbroek, Lemelerveld, Broekland, Laag-Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Mariënheem,<br />

Nieuw-Heeten, Welsum en Wesepe.<br />

VEAM B.V. Grundelstraat 1 8102 HT Raalte<br />

Scapino Grote Markt 23 7711 CZ Nieuwleusen<br />

Bosgoed Wesepe Ds. E. Kreikenlaan 8 8124 AP Wesepe<br />

X11 Schoenen Herenstraat 12 8102 CP Raalte<br />

Naz Hair & Beauty Stationsstraat 42A 8102 ED Raalte<br />

Istimewa-Celebes Rollecate 15 7711 GG Nieuwleusen<br />

Uitzendbureau<br />

Otter-Westelaken B.V. Stationsweg 18A 7429 AD Colmschate<br />

VakantieXperts Burg. Backxlaan 246 7711 AL Nieuwleusen<br />

Houtwerkplaats De Parabool Dorpsstraat 51A 8111 AC Heeten<br />

Textielatelier De Parabool Dorpsstraat 30A 8111 AD Heeten<br />

Groene Erf De Parabool Oerdijk 108 7433 PB Schalkhaar<br />

Hew Security Schippersweg 2 7448 RT Haarle<br />

Van Zetten Groenprojecten Erveweg 26 8196 KG Welsum<br />

Jims Interieurdesign<br />

Lierderholthuisw. 24 8144 RE Lierderholthuis<br />

Troelleke Smidsweg 17 7433 BM Schalkhaar<br />

Ceeyo<br />

Stijne van <strong>Salland</strong>tstr 17 7431 GN Diepenveen<br />

D. van Lenthe Oosteinde 90 7711 BZ Nieuwleusen<br />

Siewertsz B.V.<br />

Stijne van <strong>Salland</strong>tstr 72 7431 GS Diepenveen<br />

Liv & Relax Hein Braakhuisstraat 20 7434 SK Lettele<br />

GB Administratieve Diensten Wilgeroosje 46 8141 DJ Heino<br />

Stand for You Maasstraat 10 8131 BR Wijhe<br />

Hak In Prinsenstraat 20 7721 AJ Dalfsen<br />

Stichting Zalencentrum Wesepe Bonekampweg 9 8124 PX Wesepe<br />

Ned. Farmaceutische Mij B.V. Varkensmarkt 9 8102 EG Raalte<br />

Oosterlaken Tuin & Groen<br />

Onderhoud de Jongstraat 12 8106 AM Mariënheem<br />

Hiant<br />

Lierderholthuisw. 55 8144 RG Lierderholthuis<br />

De Klaprozenfabriek<br />

Kon. Wilhelminalaan 52 7433 CJ Schalkhaar<br />

Rianne’s ontwerpatelier Bloemenbosweg 10 8105 SV Luttenberg<br />

Garage Groenouwe Gorsselseweg 41 7437 BE Bathmen<br />

Ubouwt.nu B.V. i.o. L.J. Costerstraat 27Q 8141 GN Heino<br />

WekaDATACENTER Boeierstraat 6 8102 HS Raalte<br />

Isr. Restaurant Jeruzalem - Roma Van Suchtelensingel 58 7431 AR Diepenveen<br />

Grip op Groen Hemeltjesweg 4 7434 PH Lettele<br />

Zorg Invest B.V. Schalkweg 1 7433 CR Schalkhaar<br />

Haen-Engineering Torenvalk 27 8103 GJ Raalte<br />

Boshuizen Motor Service Vilstersestraat 5 8152 AA Lemelerveld<br />

Belle Femme Reestland 12 7711 VM Nieuwleusen<br />

Ben de Goede Pastoorsdijk 46 7433 DK Schalkhaar<br />

Nijmeijer, horeca & recreatie Weidelaan 257 8103 GS Raalte<br />

M.J. Lange<strong>voor</strong>t Bloemendalsweg 4 7429 AL Colmschate<br />

Monique’s Hair & Beauty Pleijendal 60 7721 DT Dalfsen<br />

combisaving.nl Majoraan 11 8101 DR Raalte<br />

Roel Krijnen Interim<br />

Management Hekmansweg 8 7722 VS Dalfsen<br />

BRiCKiZiMO-Toys.com Mettingenlaan 24 8102 ER Raalte<br />

Hoekstra advies en veiligheid Saffraan 17 8101 DH Raalte<br />

A4 Services Eikelhofweg 33 8121 RB Olst<br />

Kiliri Energy Holding B.V. Twentseweg 23 8141 PP Heino<br />

BWA Bruggeman Wieferink<br />

Accountancy Schoolstraat 16B 8102 EM Raalte<br />

Andries Dupont Consultancy Vegerinkskamp 40 7437 GA Bathmen<br />

ten Brinke-videoproducties P. Buismanstraat 12 8151 BG Lemelerveld<br />

Dcon B.V. Handelsweg 8 8152 BN Lemelerveld<br />

Rijkstra Trading Averlose Houtweg 6 7431 BB Diepenveen<br />

Maan Research &<br />

Development B.V. Klipperweg 16 8102 HR Raalte<br />

G.H. Metaalhandel B.V. de Heerd 23 8102 LJ Raalte<br />

Leeuwenhart Herxen 15 8131 PC Wijhe<br />

Snackcounter De Pomp Dorpsstraat 6 8141 AL Heino<br />

DuZa Oldenhof 19 8111 BM Heeten<br />

Evenementenverhuur Hollewand L.J. Costerstraat 27 8141 GN Heino<br />

Lamers Druk & Print Raalterweg 65A 8124 AB Wesepe<br />

Autobedrijf Frank Overweg B.V. Rijksstraatweg 94-96 8121 EG Olst<br />

De Brinker Tuinen Slagmansdijk 6 7437 RJ Bathmen<br />

Mastermind4you Boekweitland 3 7722 TP Dalfsen<br />

Prettig Parkeren B.V. Garderegimentsweg 1 7433 MA Schalkhaar<br />

Medibouw Roggeakker 2 8141 HP Heino<br />

Rojak glasvezeltechniek Hemeltjenskampweg 29 7431 CB Diepenveen<br />

deb grafische vormgeving & DTP Pimpernel 11<br />

8131 GH Wijhe<br />

JDEZIGN Bolsterslag 12 7711 MZ Nieuwleusen<br />

Eshuis B.V. Zompstraat 19 8102 HX Raalte<br />

Amusement Pasman Speenkruid 11 7711 PE Nieuwleusen<br />

Juf Jet Kinderkleding Teeuwserf 34 7722 AP Dalfsen<br />

B. Dak Gobelstraat 77 8101 CC Raalte<br />

Asidio Barbierlaan 62 7721 KT Dalfsen<br />

Nicolai Equipment Lease Krijtenberg 23 8131 HA Wijhe<br />

HarDon Uitvaart<br />

Weth. Nijboerstraat 38A 7711 AS Nieuwleusen<br />

Koeriersdienst Raalte de Gaarden 37 8101 ZC Raalte<br />

interieurled Welsummerweg 29 7722 RP Dalfsen<br />

Sensiri Mussenkamp 13 7721 VK Dalfsen<br />

Tijs Interim Management Luttenbergerweg 23 8105 RT Luttenberg<br />

Vinostoria De Marke 31 7431 GE Diepenveen<br />

Bindje Slingerbos 8 7431 BV Diepenveen<br />

J. Boer en G. Boer-Mulder Ruitenveen 7 7711 DG Nieuwleusen<br />

Adviesbureau PPA Lemelerweg 40 8105 SB Luttenberg<br />

Outdoor Unlimited Raamsweg 7 7448 PW Haarle<br />

Proof4Sure B.V. Voetsteeg 8 7722 KV Dalfsen<br />

H.W. Grobbe Advies en<br />

Management Prinses Ireneweg 12 7433 DE Schalkhaar<br />

Koenjer Service en Techniek Katerstede 12 8112 BD NIEUW Heeten<br />

BroadMinded Jan Schamhartstraat 73 8121 CN Olst<br />

Tempo Consultancy Looermark 67 7437 SK Bathmen<br />

kofferentassen.nl De Grift 23 7711 EP Nieuwleusen<br />

Bor Parts Burg. Backxlaan 214 7711 AL Nieuwleusen<br />

Spaander Lucht Techniek Wielewaalplein 22 7711 LA Nieuwleusen<br />

All Jur’s Pr. Clauslaan 41 7711 KD Nieuwleusen<br />

Zero Sigma Wolfkampstraat 29 7722 TB Dalfsen<br />

HvBeNsit Ganzepanweg 9 7722 MG Dalfsen<br />

Rondia Installatietechniek Kortricklaan 270 8121 GX Olst<br />

V.O.F. Woudsma Langsweg 34 8152 EA Lemelerveld<br />

Rilise Decorations Boerhaar 39 8131 SV Wijhe<br />

ARTVO Zompstraat 15B 8102 HX Raalte<br />

De Mobiele Pannenkoeken<br />

Brigade Slagmansdijk 1 7437 RJ Bathmen<br />

Maxine Pieters Plaggenslag 25 7711 MT Nieuwleusen<br />

Dikken Dienstverlening Meenteweg 1 7722 TV Dalfsen<br />

FILARBOUW Praamstraat 28 8152 BW Lemelerveld<br />

33


Cloud diensten <strong>voor</strong> <strong>het</strong> MKB<br />

+ + =<br />

EMAIL OP<br />

TELEFOON .nl<br />

Veilig & betrouwbaar e-mailen!<br />

2005-104030Kleur_TEP 16-11-11 11:01 Pagina 1<br />

037-0026 Advertentie email op je telefoon.indd 1 30-01-12 14:26<br />

HELPT U ONS HELPEN om de<br />

strijd tegen kanker aan te gaan<br />

Fiets dan met ons mee tijdens de ‘SALLAND d’HuZes’ op zondag<br />

20 mei 2012. Met als hoog(s)te punt de Lemelerberg (81m),<br />

die we 6 x gaan beklimmen. De opbrengst komt geheel ten<br />

goede aan: de stichting Alpe d’HuZes en <strong>het</strong> KWF.<br />

Voorinschrijving: fietsgroepdeplataan@live.nl<br />

RegioBank bankrek.nr: 93.29.73.450<br />

o.v.v. SALLAND d’HuZes en eigen naam!<br />

Definitieve inschrijving na betaling en retour mail!<br />

Afstanden: ± 60 en 100 km, volledig uitgepijld<br />

Inschrijving/ vanaf 09.00 uur v.a. Café Rest. “de Veldhoek”<br />

Start/Finish: Lemelerveldseweg 37 te Heino<br />

Verzorging: halverwege in elke ronde (ruim 14 km)<br />

Organisatie: fietsgroep ‘de Plataan’, pechauto aanwezig,<br />

met dank aan FTC Heikera<br />

Inschrijfgeld: € 10,00 (minimaal)<br />

Info: André Roelofs, tel. 0572-393254<br />

www.salland-dhuzes.nl<br />

150 jaar<br />

Voor kwaliteit op maat!<br />

www.bikelifeheino.nl<br />

34<br />

JO EN ELLEN LIPMAN<br />

FOTO: © VINCENT HARTMAN<br />

Zondag 20 mei 2012<br />

SALLAND d’HuZes


Bouwbedrijf<br />

Meijer<br />

Raalte<br />

Bouwbord<br />

Lupack<br />

Raalte<br />

Spanframe<br />

met<br />

lichtkoof<br />

Bouwbedrijf<br />

Klunder<br />

Raalte<br />

autobelettering<br />

Technoprint brengt uw bedrijf <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

voetlicht! De kop boven <strong>het</strong> maaiveld<br />

uitsteken. We houden er niet zo van in<br />

<strong>Salland</strong>. Maar in <strong>het</strong> bedrijfsleven ben<br />

je gek als je niet alle mogelijkheden<br />

benut om op te vallen. Een goede uitstraling<br />

is namelijk meer dan een leuk<br />

logo en een aardige huisstijl. In dat<br />

plaatje past ook kwalitatief hoogwaardige<br />

belettering en lichtreclame en<br />

daar<strong>voor</strong> bent u bij Technoprint aan<br />

<strong>het</strong> juiste adres. We zijn een creatieve<br />

en betrouwbare partner die uw bedrijf<br />

graag <strong>voor</strong> <strong>het</strong> voetlicht brengt!<br />

Internet: www.technoprintholland.nl • e-mail: info@technoprintholland.nl • Telefoon: 35 0572 - 393015


Indruk<br />

met<br />

kleur<br />

L.J. Costerstraat 11<br />

Postbus 10 8140 AA Heino<br />

t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl<br />

sonodruk.nll

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!